PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ 2013

2 Podstawa prawna i przedmiot planowania Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został opracowany zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obowiązujący aktualnie wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Łobez został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Łobzie Nr XX/118/08 z dnia 28 lutego 2008 roku, a następnie zmieniany: Uchwałą Rady Miejskiej w Łobzie Nr XXIII/210/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Łobzie Nr XLIX/311/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Łobzie Nr III/23/11 z dnia 2 Lutego 2011 roku, Uchwałą Rady Miejskiej w Łobzie Nr XIII/114/12 z dnia 8 Lutego 2012 roku. Wobec licznych zmian zaistniałych w planie opracowanym w 2008 r. postanowiono przedłożyć nowy plan zaktualizowany pod kątem formalnoprawnym oraz rzeczowym na lata Przy opracowaniu planu zostały wzięte pod uwagę będące w posiadaniu Gminy Łobez takie dokumenty jak: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w dostępnym zakresie, - wieloletni plan inwestycyjny, - zezwolenie uzyskane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łobzie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 1. Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na podstawie zezwolenia określonego w Decyzji z dnia 30 marca 2009 r. roku wydanego przez Burmistrza Łobza. W zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody przedsiębiorstwo eksploatuje ujęcia wody wraz ze studniami i sieciami wodociągowymi na terenie Gminy i Miasta Łobez. Miasto Łobez posiada jedno ujęcie wodociągowe wyposażone w cztery studnie wodociągowe, oraz stacje uzdatniania wody.

3 Przy działalności związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków przedsiębiorstwo przede wszystkim skupia się na obsłudze oczyszczalni ścieków oraz miejskiej sieci kanalizacyjnej. Z nieruchomości na terenie miasta i gminy niepodłączone do sieci kanalizacyjnej nieczystości płynne odbierane są transportem asenizacyjnym. Sytuacja powyższa ulegać będzie sukcesywnym zmianom po roku Z podjętej przez Radę Miejską w dniu roku Uchwały wynika, że w latach tereny wiejskie zostaną skanalizowane poprzez wybudowanie sieci kanalizacyjnej bądź też budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych. W najbliższym okresie przyjęta zostanie do pełnej eksploatacji miejscowość Świętoborzec, na chwilę obecną dobiegają końca prace projektowe związane z uporządkowaniem infrastruktury wodociągowej. Pozostanie wiec kwestia przetargu i wykonawstwa, które winny zostać sfinalizowane w najbliższym czasie. 2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach Z zawartej umowy pomiędzy przedsiębiorstwem a Burmistrzem Łobza wynika, iż naszym zadaniem jest eksploatacja i utrzymanie w ruchu ciągłym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy i Miasta Łobez. W związku z powyższym przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne winny ograniczyć się w przypadku naszego przedsiębiorstwa do zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz jej eksploatacją. 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody to działanie związane z gospodarką zasobami wodnymi, które pozwolą na minimalizację strat wody. Działaniom tym podporządkowane będą przede wszystkim prace związane z wymianą starych instalacji wodociągowych, bardzo często wykonanych z rur azbestowo- cementowych. Z doświadczenia nabytego w czasie eksploatacji wynika, iż nie zapewniają one należytej szczelności. Reasumują powyższe racjonalizacja zużycia wody wymaga w dalszym ciągu sukcesywnych działań związanych z wymianą wyeksploatowanych rurociągów. Kolejnym elementem racjonalizacji zużycia wody jest właściwa gospodarka wodomierzowa. Na chwilę obecną stopień opomiarowania odbiorców jest zadawalający, pozostaje jedynie kwestia właściwego doboru wodomierza pod kątem wielkości przepływu oraz klasy dokładności.

4 Powyższe działania realizowane są sukcesywnie przy okazji wymiany wodomierzy, którym kończy się okres legalizacji. Prowadzenie racjonalnej gospodarki ściekowej w dużej mierze uzależnione jest od stanu technicznego sieci kanalizacyjnej oraz przyjętych rozwiązań. Na chwilę obecną wiele zostało zrobione w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej. Aktualnie porządkowane są kolejne rejony miasta, co w przyszłości pozwoli kierować na oczyszczalnię wyłącznie ścieki z pominięciem wód drenarskich, deszczowych itp. Szczegółowe założenia inwestycyjne na lata ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobez. 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach Załączony wieloletni plan rozwoju urządzeń wodno-kanalizacyjnych przewiduje nakłady inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorstwo w latach zgodnie z załącznikiem Nr.1 5. Sposób finansowania poszczególnych inwestycji Finansowanie powyższych przedsięwzięć inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 2 i nr 3 odbywać się będzie z środków przedsiębiorstwa uzyskanych ze sprzedaży wody i ścieków na terenie Gminy i Miasta Łobez.

5 załącznik Nr 1 Zestawienie zbiorcze nakładów inwestycyjnych w latach taryfowych w tys. złotych Wyszczególnienie I I I I I I I Kanalizacja Wodociągi Ogółem

6 Nazwa zadania inwestycyjnego I. Kanalizacja ilość jednostka miary 1. Oczyszczalnia ścieków zakup mieszadła do zbiornika WKFO 1 szt Monitoring technologiczny tłoczni ścieków: I Nakłady inwestycyjne w latach taryfowych w tys. złotych I - Przyrzeczna 1 szt. 8 - Kraszewskiego 1 szt Zakup pomp ściekowych do przepompowni przy ulicy - Kraszewskiego 1 szt. 6 I I Nakłady związane z zakupami inwestycyjnymi - Przyrzeczna 1 szt. 6 - Drawska- Krasickiego 1 szt Wojcelska 1 szt. 6 I I - Słoneczna 1 szt. 7 - Waryńskiego 1 szt. 7 I - Segala 1 szt. 12 załącznik Nr 2 - Spokojna - panel sterujący 1 szt. 8 - Świętoborzec- panel sterujący 1 szt. 7 OGÓŁEM NAKŁADY INWESTYCYJNE

7 Nazwa zadania inwestycyjnego II. Wodociągi ilość jednostka miary I Nakłady inwestycyjne w latach taryfowych w tys. złotych I I I Nakłady na zadania inwestycyjne 1. Analiza hydrauliczna sieci wodociągowej w Łobzie 1 Szt. 131 Nakłady związane z zakupami inwestycyjnymi 1. Zakup pomp głębinowych I I - SUW Łobez - III stopnia podnoszenia 1 szt. 21 I I - SUW Łobez - do płukania filtrów 1 szt. 18 I I I I - SUW Łobez - głębinowe 2 szt wodociąg Meszne 1 szt wodociąg Karwowo 1 szt wodociąg Grabowo 1 szt wodociąg Suliszewice 1 szt wodociąg Unimie 1 szt. 12 załącznik Nr 3 I I - wodociąg Poradz 1 szt wodociąg Wysiedle 1 szt Pozostałe zakupy - SUW Łobez 1 szt. 18 agregat sprężarkowy - SUW Łobez - przemiennik częstotliwości (falownik) 1 szt wodociąg Suliszewice- sprężarka 1 szt. 5 - wodociąg Unimie - sprężarka 1 szt. 6 OGÓŁEM NAKŁADY INWESTYCYJNE

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE. z dnia 6 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR III.20.2015 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019"

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. SZPROTAWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2014-2018 SZPROTAWA SIERPIEŃ 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/436/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów

Bardziej szczegółowo

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Podstawa prawna: Obowiązek sporządzania i przedłoŝenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 15 ust 1 i art. 21 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA NR XL/435/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2015 NOWY TARG 2012-02-20 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH....4

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 2014r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2014 2017 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne na 201 5r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota

Zadania inwestycyjne na 201 5r. Tabela nr 1. Lp. Nazwa Zadania Uzasadnienie Kwota Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z o.o. na lata 2015 2018 Wieloletni plan modernizacji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Załącznik do Uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Wólka z dnia 16 lutego 2012 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE WÓLKA W LATACH 2012 2015 Opracowany

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Obrońców Westerplatte 89, 40 335 Katowice

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Obrońców Westerplatte 89, 40 335 Katowice REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Obrońców Westerplatte 89, 40 335 Katowice PROJEKT KOREKTY PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2003 2007,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002

DECYZJA. Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002 Gostyń, dnia 20.11.2002r. TI - 7050/3/2002 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071) oraz art. 16 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9). 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań

Przygotowane przy współpracy Grontmij Polska Sp. z o.o. Ziębicka 35; Poznań Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK) w Szczecinie Przygotowane przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. UCHWAŁA NR LXVIII/567/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie polityki inwestycyjnej i kształtowania taryfy wodno ściekowej w latach 2001-2010. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY STARE POLE. z dnia 28 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY STARE POLE. z dnia 28 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY STARE POLE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stare Pole do roku 2011 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo