Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego"

Transkrypt

1 Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego 1

2 Wrocław, dnia Nr sprawy: 1/06/2015 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna Nazwa przedmiotu zamówienia. Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV: Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu Systemy i serwery informacyjne Serwery 3. Opis zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia I uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego. Zamawiający planuje wdrożenie etapowe, gdzie aktualnie przedmiotem zamówienia jest wdrożenie 120 wirtualnych stacji zaś docelowa ilość wirtualnych stacji to 440 wirtualnych stacji. Docelowe wdrożenie będzie podzielone na minimum trzy dostawy rozpisane w osobnych postępowaniach przetargowych, z czego każda kolejna musi gwarantować kompatybilność z dostarczonym wcześniej rozwiązaniem. Bieżące zamówienie dotyczy pierwszej dostawy inicjacyjnej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji VDI wdrożenie sprzętu i oprogramowania, w tym: o instalacja sprzętu w szafach RACK o podłączenie sprzętu do sieci zasilającej o podłączenie sprzętu do sieci LAN o podłączenie sprzętu do sieci SAN o aktualizacja mikrokodów o wdrożenie VDI konfigurację terminali dostępowych Zamawiającego opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej platformy wirtualizacyjnej testy akceptacyjne dokumentację techniczną 2

3 świadczenie usług wsparcia technicznego w siedzibie Zamawiającego przez okres 1 roku od zakończenia wdrożenia voucher na szkolenia w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym VMware dla dwóch osób z zakresu: o VMware vsphere: Install, Configure, Manage [v5.5] o VMware Horizon View: Install, Configure, Manage [v6.0] 4. Ogólny opis wymagań i specyfikacja techniczna: Wymagania: Hardware Zaoferowane elementy platformy takie jak (obudowa serwerowa, moduły I/O, serwery, serwer pamięci masowej) muszą dawać możliwość rozbudowy, aby zapewnić docelowo obsługę 440 wirtualnych stacji roboczych, cała oferowana infrastruktura musi mieć możliwość instalacji w szafie typu RACK, rozwiązanie musi być zaprojektowane w taki sposób, aby rozwiązanie inicjacyjne zajęło nie większą przestrzeń niż 12U w istniejącej szafie RACK owej zamawiającego natomiast docelowo dla dostawy 440 wirtualnych końcówek nie więcej niż 14U powierzchni w istniejącej szafie RACK owej zamawiającego. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z kanału dystrybucyjnego producenta, produkty powinny być dedykowane na rynek polski Wymagania: Oprogramowanie System wirtualizacyjny musi opierać się o produkty vmware. Rozwiązanie musi uwzględnić posiadane terminale Samsung NC241. System wirtualizacyjny musi zostać zainstalowany i skonfigurowany na dostarczonych serwerach blade. Oferta powinna zawierać licencje (w wersji Academic, o ile są dostępne) na: - niezbędne komponenty vmware dla środowiska 120 wirtualnych desktopów, - MS Office w najnowszej wersji dla 120 wirtualnych desktopów. Wymagania: Wydajność Przy projektowaniu systemu VDI należy uwzględnić poniższą listę programów wykorzystywanych w laboratoriach komputerowych: MS Office MS Project MS SQL 2012 MS Visio 2013 Symfonia F-K SAP GUI ADONIS 5.0 AnyLogic Educational Płatnik B Gantt Project Insert GT KSI SWPB 2 Trans Cargo EDU Gretl Minitab 3

4 TransEDU AnyLogic ADOscore Autodesk AutoCAD 2015 Comarch ALTUM Wymagania: Niezawodność 1) Infrastruktura VDI musi spełniać warunek wysokiej dostępności gwarantując, aby w przypadku awarii serwera fizycznego, wszystkie pracujące na nim wirtualne maszyny zostały automatycznie ponownie uruchomione na innym, sprawnym serwerze fizycznym. 2) Konfiguracja serwera plików powinna gwarantować poprawną pracę serwera w przypadku awarii jednego dysku w każdej grupie RAID Wymagania: Funkcjonalność 1) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi wspierać systemy Microsoft: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 2008 R2 jako systemy operacyjne gości zainstalowane na wirtualnych stacjach roboczych. 2) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi wspierać dostęp do wirtualnych stacji roboczych przez aplikację kliencką dostępną dla systemów Microsoft Windows, Mac, Linux, IOS, Android. Dostęp musi być również możliwy poprzez przeglądarkę internetową wspierającą protokół HTML5. 3) Serwer/serwery zarządzające infrastrukturą wirtualnych stacji roboczych muszą być instalowane na maszynach fizycznych lub wirtualnych z systemem operacyjnym Windows Server 2012 R2. 4) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi posiadać możliwość instalacji więcej niż jednej instancji serwera zarządzającego połączeniami tak, aby w przypadku awarii takiego serwera zapewnić możliwość nawiązania nowej sesji przez inny serwer zarządzający. 5) Dostęp do centralnej konsoli zarządzającej musi być możliwy przy wykorzystaniu przeglądarki Internet Explorer lub Firefox. 6) Centralna konsola do zarządzania musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 7) Centralna konsola do zarządzania musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień do poszczególnych wirtualnych stacji roboczych lub grup wirtualnych stacji roboczych. 8) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać możliwość szybkiego dynamicznego tworzenia grup wielu nowych wirtualnych stacji roboczych oraz tworzenia grup wirtualnych stacji, w skład których wchodzą stacje już istniejące. 9) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać możliwość tworzenia grup wirtualnych stacji roboczych, w których przypisanie użytkownika do wirtualnej stacji 4

5 roboczej następuje przy każdym kolejnym logowaniu i wówczas użytkownik za każdym razem otrzymuje nową, niezmodyfikowaną wirtualną stację roboczą. 10) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać możliwość dynamicznego tworzenia grup wielu wirtualnych stacji roboczych stacji zrealizowanych w taki sposób, że użytkownicy łączą się jednocześnie do jednego wstępnie skonfigurowanego obrazu wirtualnej stacji roboczej udostępnionego w trybie tylko do odczytu oraz dysku w trybie do odczytu i zapisu, na którym są przechowywane jego dane i profil. 11) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać mechanizm pozwalający na podłączenie do wirtualnej stacji roboczej urządzeń typu dysk usb, pendrive poprzez włączenie do portu usb urządzenia fizycznego, na którym zainstalowana jest aplikacja kliencka. 12) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać możliwość wirtualizacji wybranych aplikacji (zwirtualizowana aplikacja ma postać pojedynczego pliku.exe lub.msi) z możliwością uzależnienia uruchomienia tej aplikacji od członkowstwa użytkownika w Active Directory. Oprogramowanie musi być integralną częścią rozwiązania. 13) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać wbudowane mechanizmy do dostarczania zwirtualizowanych aplikacji poprzez dostarczenie całej aplikacji do wirtualnej stacji roboczej lub jej streaming. 14) Oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych musi zapewniać mechanizm umożliwiający wydruk danych stworzonych w wirtualnej stacji roboczej na drukarkach lokalnych lub sieciowych podłączonych do urządzenia fizycznego, na którym zainstalowana jest aplikacja kliencka. 15) Warstwa wirtualizacji musi posiadać możliwość alokacji dla wirtualnych stacji roboczych większej ilości pamięci RAM niż fizycznie zainstalowanej w serwerze w celu osiągnięcia maksymalnego możliwego stopnia konsolidacji. 16) Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania wirtualnych stacji roboczych jedno lub wieloprocesorowych, posiadających od 1 do 4 wirtualnych procesorów. 17) Oprogramowanie musi zawierać mechanizmy obsługi przekierowania profili i ustawień użytkownika niezależnie od mechanizmów oferowanych przez system operacyjny w wirtualnym desktopie (natywna wirtualizacja profili użytkownika). Wymagania: Wsparcie i gwarancje Wykonawca zapewni Zamawiającemu roczne Wsparcie Techniczne w wysokości do 16 godz. (w sesjach dwugodzinnych) miesięcznie, w ramach którego wykonywane będą prace związane z: zmianami konfiguracji dostarczonego środowiska uaktualnieniami wersji mikrokodów urządzeń, 5

6 zmianami konfiguracji oprogramowania VDI, uaktualnieniami wersji oprogramowania i instalowanie poprawek dostarczanych przez producentów, wsparcie podczas zmian polityki VDI, weryfikacją poprawności działania środowiska VDI, konsultacjami związanymi z eksploatacją i dalszym rozwojem systemów, przygotowaniem raportów z wykonanych prac. Wykonawca zapewni pomoc techniczną, diagnostykę i usuwanie awarii niekrytycznych w terminie pięć dni roboczych od momentu zgłoszenia. Wykonawca udostępni Zamawiającemu funkcjonalność zgłaszania awarii na wskazany adres , oraz telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8 do 17tej. Dostawca dostarczy sprzęt z co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta w trybie naprawy na miejscu u klienta (on-site) oraz w trybie 7/24 z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Specyfikacja techniczna Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna sugerowane minimalne parametry Tabela 1. Wymagania techniczne Obudowa serwerowa, zarządzanie, rozwiązania sieciowe, serwery blade Lp. Funkcja Opis Wypełnia wykonawca Obudowa serwerowa i zarządzanie 1. Obudowa 1.1. Obudowa o maksymalnej wysokości 10U do montażu w szafie 19. Każda obudowa musi zawierać poniższe komponenty i cechy Pojedyncza obudowa musi umożliwiać obsługę minimum 12-tu serwerów połówkowych Zakres temperatury pracy od 5 od 35 C w trybie pracy ciągłej 2. Moduły rozszerzeń 2.1. Minimum 2 moduły sieci SAN oraz 2 moduły sieci LAN montowane w obudowie. Nie dopuszcza się modułów zewnętrznych Nie dopuszcza się modułów Pass-Thru. Producent, nazwa, katalogowy numer 3. Zarządzanie 3.1. Minimum 2 moduły zarządzania w ramach obudowy, w celu zapewnienia niezawodności podsystemu zarządzania. W danym momencie musi być niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach infrastruktury. System zarządzania musi prezentować graficzną wizualizację statusów poszczególnych komponentów Komponenty zarządzające muszą być dostarczone w sposób redundantny lub zdublowany tak, aby zabezpieczyć środowisko przed utratą pełnej funkcjonalności w przypadku awarii komponentu zarządzającego. 6

7 Lp. Funkcja Opis Wypełnia wykonawca 3.3. System zarządzania musi oferować graficznie następujące funkcjonalności: Przegląd listy komponentów, zainstalowanych w obudowie serwerowej Wyświetlanie informacji o awariach i zdarzeniach Automatyczne powiadamianie o awarii, do administratora Systemu musi umożliwiać zarządzanie jednocześnie za pomocą interfejsu graficznego oraz konsolowego System musi oferować zarządzanie mocą całego środowiska poprzez podgląd maksymalnej i średniej wykorzystanej przez komponenty mocy System musi oferować zarządzanie chłodzeniem całego środowiska poprzez podgląd temperatur na poszczególnych komponentach środowiska Funkcję KVM realizowaną dla każdego z serwerów 3.5. Automatyczne rozpoznawanie dodawanych komponentów Możliwość aktualizacji wersji firmware dla podzespołów dostarczanych w ramach obudowy. 4. Zasilanie 4.1. Obudowa musi być wyposażona w min 4 szt zasilaczy Hot-Plug i oferować możliwość pracy w trybach redundancji N+N oraz N+1. Producent, nazwa, katalogowy numer 5. Wentylacja 5.1. System musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie, nie dopuszczając do ich przegrzania Obudowa musi być wyposażona w liczbę wiatraków oferującą możliwość pracy przy systemie obsadzonym docelową liczbą serwerów (niezbędną do obsługi 440 terminali) 6. Gwarancje 6.1. Co najmniej 36-miesięczna gwarancja producenta w trybie naprawy na miejscu u klienta (on-site) oraz w trybie 7/24 z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny. 1. Ilość 1.1. Minimum 2 urządzenia. Rozwiązania sieciowe LAN 1.2. Urządzenie musi umożliwiać montaż w dostarczonej obudowie serwerów Blade Urządzenie musi umożliwić wyprowadzenie sygnału ze wszystkich portów Ethernet w każdym serwerze dla pełnej obsady serwerów Urządzenie musi obsługiwać pełną przepustowość kart sieciowych w dostarczanych serwerach blade (min. 10 GbE) 1.5. Urządzenie musi posiadać minimum 8 portów zewnętrznych pracujących z wkładkami SFP+ 10GbE w celu realizacji podłączeń z zewnętrznymi urządzeniami sieciowymi. Dla dwóch urządzeń wymagane jest dostarczenie pełnej ilości wkładek minimum 10GbE. 7

8 Lp. Funkcja Opis Wypełnia wykonawca 2. Funkcjonalnoś ci 3. Funkcje bezpieczeńst wa 4. Zarządzanie, zabezpieczeni a 1.6. Powyższa ilość portów musi być obsługiwana w jednej obudowie blade, wyklucza się użycie rozszerzeń dla zapewnienia tej funkcjonalności 2.1. IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) 2.2. IEEE 802.1s Multiple STP (MSTP) 2.3. IEEE 802.1w Rapid STP (RSTP) 2.4. IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization 2.5. IEEE 802.1Q Tagged VLAN (frame tagging on all ports when VLANs are enabled) 2.6. IEEE 802.1x port-based authentication 2.7. IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol 2.8. IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control 3.1. Obsługa ACL ACL dla warstwy 2 w oparciu o: adresy MAC, typ protokołu Port zarządzający 100/1000 Mbps Port konsoli CLI SSHv RADIUS Syslog SNMP v2, v Remote monitoring (RMON) Network Time Protocol (NTP). 5. Gwarancja 5.1. Co najmniej 36-miesięczna gwarancja producenta w trybie naprawy na miejscu u klienta (on-site) oraz w trybie 7/24 z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii Urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce. Rozwiązanie sieciowe SAN Opis parametrów Opis parametrów 1. Ilość 1.1. Minimum 2 urządzenia Producent, nazwa, katalogowy 2. Porty 2.1. Minimum 20 portów FC/FCoE działających w trybie min. 8 Gbit na sekundę, w tym min. 14 portów wewnętrznych i min. 6 zewnętrznych na każdy switch. Wszystkie porty pracujące jednocześnie przy maksymalnej dedykowanej prędkości min. 8 Gbit na sekundę Porty zewnętrzne muszą być obsadzone wkładkami minimum 8Gb/s w ilości takiej, aby podłączyć serwer pamięci masowej bez pojedynczego pkt awarii Dodatkowo wymagana jest dostawa odpowiednich kabli przyłączeniowych, w ilościach niezbędnych do prawidłowej konfiguracji opisanej przez Zamawiającego. 3. Tryby pracy portów 4. Funkcjonalnoś ć 3.1. Wszystkie porty wewnętrzne muszą pracować w tybie F- ports 3.2. Wszystkie porty zewnętrzne pracujące w trybach F- ports,fl_ports, E-ports 4.1. Obsługa agregacji z prędkością min. 8 Gigabitów na sekundę Aktywna obsługa (NPIV) na dowolnych portach Funkcjonalność obsługi kontroli przepływu pomiędzy hostami a zasobami dyskowymi wykorzystująca numer 8

9 Lp. Funkcja Opis Wypełnia wykonawca 5. Interfejs Zarządzania mechanizm QoS zaimplementowany w urządzeniach Minimalnie 1 interfejs do zarządzania poprzez zdalną konsolę Zarządzanie musi być możliwe poprzez http, SNMP v1/v3, konsole (SSH i Telnet). 6. Gwarancja 6.1. Co najmniej 36-miesięczna gwarancja producenta w trybie naprawy na miejscu u klienta (on-site) oraz w trybie 7/24 z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Serwer Blade 7. Ilość 7.1. Minimum 3 serwery 8. Obudowa 8.1. Kompatybilna z oferowaną obudową 9. Płyta główna 9.1. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwerów, opatrzona jego logo. 10. Chipset Dedykowany przez producenta serwerów do pracy w konfiguracjach minimum 2-procesorowych. 11. Procesor Minimum 2 procesory klasy x86, 10 -cio rdzeniowe, umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 716 punktów w teście SPECint_rate_base2006 w oferowanym serwerze, dostępnym na stronie w konfiguracji 2-procesorowej. 12. Pamięć RAM Wyposażony w minimum 256 GB pamięci RAM. Minimum 8 slotów wolnych Obsługa pamięci do 768 GB RAM. 13. Karta graficzna 14. Wbudowane porty 15. Interfejsy sieciowe 16. Wewnętrzny moduł Zintegrowana karta graficzna o rozdzielczości co najmniej 1280x Urządzenie musi umożliwiać bootowanie z napędów: CD/DVD, klucza USB i/lub karty SD, Minimum 2 interfejsy LAN typu 10 Gbit/s ze wsparciem technologii SR-IOV lub równoważnej podłączone poprzez backplane do switchy zainstalowanych w obudowie blade Serwer musi posiadać możliwość uruchomienia wirtualizatora (np. VMware) z modułu pamięci flash/karta SD. 17. Bezpieczeńst Moduł TPM. wo 18. Zarządzanie Urządzenie musi zawierać zintegrowany moduł zarządzania (procesor serwisowy), który łączy się z modułem zarządzania w obudowie kasetowej (chassis). Połączenie takie musi umożliwiać zaawansowane funkcje kontroli, monitorowania oraz funkcje ostrzegania przed awarią. Wystąpienie błędów musi być rejestrowane w dzienniku zdarzeń, a administrator powiadamiany o problemie. Możliwość zdalnego dostępu do serwera poprzez protokoły (co najmniej): Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Version 2.0, Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 3, Common Information Model (CIM). Możliwość mapowania napędu CD/DVD/FDD/USB i obrazów ISO. 19. Gwarancja Co najmniej 36-miesięczna gwarancja producenta w trybie naprawy na miejscu u klienta (on-site) oraz 9

10 Lp. Funkcja Opis Wypełnia wykonawca w trybie 7/24 z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii Urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce. Tabela 2. Wymagania techniczne Serwer pamięci masowej L.p. Funkcja Opis Wypełnia wykonawca 1. Wymagania Ogólne 1. Serwer musi obsługiwać protokoły FC, iscsi, CIFS, NFS - jeśli wymagane są licencje Zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą 2. Serwer musi mieć możliwość zastosowania portów FC 8Gb/s i 10Gb/s, iscsi 10Gb/s, FcOE. 3. Serwer musi być wyposażony w redundantne kontrolery odpowiedzialne za obsługę zarządzanie przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, oraz obsługę protokołów. 4. Każdy z kontrolerów obsługujących przestrzeń dyskową musi być wyposażony w pamięć cache o pojemności, co najmniej 8 GB. 5. Oferowany serwer musi posiadać minimum 4 porty FC/FCoE minimum 8Gb Producent, nazwa, numer katalogowy Opis parametrów 4 porty 1GbE, oraz posiadać możliwość rozbudowy o : - 4 porty 10Gbe lub - 4 porty FC 16/8GB 6. Wymagana jest redundancja wszystkich komponentów serwera, tj.: kontrolerów, ścieżek do dysków, zasilaczy, wentylatorów, 7. W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego. Dopuszczalne jest rozwiązanie równoważne np. zrzut pamięci cache na dyski flash lub zapisanie na inny nieulotny nośnik. 8. Serwer musi współpracować równocześnie z dyskami Flash, SAS, jak i dyskami Near Line SAS. 9. Serwer musi być wyposażony w: - dyski SAS o pojemności każdego nie mniejszej niż 300 GB i prędkości obrotowej min RPM o dostępnej przestrzeni użytkowej min. 5 TB, pracujące w RAID-5 lub RAID-6 plus dysk Hot Spare lub RAID-DP zgodnie z najlepszymi praktykami producenta serwera; - dyski SSD o pojemności każdego nie mniejszej niż 200 GB o dostępnej przestrzeni użytkowej min 900 GB,. pracujące w grupie RAID zgodnie z najlepszymi 10

11 L.p. Funkcja Opis Wypełnia wykonawca praktykami producenta serwera; 10. Serwer musi umożliwiać pracę dysków SSD z innymi technologiami dysków w jednej półce dyskowej oraz wspierać cache-owanie. 11. Serwer musi pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 125 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych musi być możliwe do wykonania w trybie on-line. 12. Serwer musi zapewniać obsługę technologii RAID-6 lub RAID-DP. 13. Dyski muszą działać w trybie on-line rozbudowa o dodatkowe dyski musi odbywać się w trybie on-line 14. Serwer musi oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń. 15. Serwer musi zapewniać mechanizm, polegający na udostępnianiu większej przestrzeń i logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu (ang. thin provisioning). 16. Serwer musi pozwalać na poszerzenie pamięci Cache za pomocą dysków SSD do minimum 500 GB 17. Serwer powinien wspierać zarządzanie z poziomu VMware Virtual Center musi istnieć możliwość tworzenia kolejnych datastore ow bez konieczności logowania się do interfejsu urządzenia oraz prezentowania ich szczegółów konfiguracyjnych co najmniej: nazwa urządzenia, numer LUN a, itp. 18. Serwer musi umożliwiać zarządzanie z poziomu linii komend (CLI) lub poprzez jeden interfejs graficzny (GUI). 19. Serwer musi współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows, Linux RedHat i SuSE, VMware. 20. Serwer musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Serwer musi umożliwiać zwiększanie prezentowanej dla hostów przestrzeni dyskowej 21. Serwer musi integrować się z Active Directory 22. Serwer pamięci masowej musi pozwalać na rozbudowę o fukcjonalność replikacji danych z inna macierzą tego samego producenta w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Funkcjonalność replikacji danych musi być natywnym narzędziem macierzy. 2. Gwarancja Co najmniej 36-miesięczna gwarancja producenta w trybie naprawy na miejscu u klienta (on-site) oraz w trybie 7/24 z gwarantowanym czasem naprawy 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. 3 lata subskrypcji dla oprogramowania. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce. 11

12 Przedmiot: Oprogramowanie wirtualizacji stacji roboczych Ze względu na wykorzystanie przez Zamawiającego posiadanych urządzeń Samsung NC241 wymagane jest dostarczenie następujących licencji. 120 szt VMware Academic Horizon Standard Edition wraz z 3 letnim wsparciem na poziomie Basic 3 licencje WinSvrDataCtr 2012R2 120 licencji WinRMTDsktpSrvcsCAL 120 licencji WinSvrCAL 120 licencji OfficeProPlus 2013 Przedmiot: Usługa w zakresie wdrożenia infrastruktury VDI Tabela 3. Wymagania techniczne Usługa L.p. Funkcja Opis 1 Warunki ogólne 1. Wykonawca przedstawi Projekt Techniczny (PT) całego rozwiązania obejmujący opis całego środowiska, sposób rozmieszczenia urządzeń, schematy połączeń pomiędzy nimi, harmonogram wdrożenia, funkcjonalności poszczególnych elementów i zasady współpracy. PT musi również zawierać planowane nazewnictwo oraz adresację IP wszystkich urządzeń. PT musi zostać skonsultowany i zatwierdzony przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do prac instalacyjnych. Zamawiający zaakceptuje PT lub wniesie uwagi do PT lub odrzuci PT w terminie do 3 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę PT. Zamawiający może wnieść uwagi i/lub odrzucić PT jeżeli nie będzie on zgodny z zapisami niniejszego załącznika do SIWZ dotyczącymi dostarczanego sprzętu, dostarczanego oprogramowania, wykonywanej usługi. W przypadku zgłoszenia uwag i/lub odrzucenia PT przez Zamawiającego, Wykonawca dokona korekt PT w terminie do 3 dni roboczych. Zamawiający dokona oceny skorygowanego PT na takich samych zasadach jak przy pierwszym złożeniu PT. Czas na ocenę PT, skorygowanego PT przez Zamawiającego każdorazowo zmienia postanowienia umowy dotyczące terminów dostawy i instalacji urządzeń i oprogramowania, wykonania usługi o dodatkowe 3 dni robocze. Czas na złożenie PT, skorygowanych PT przez Wykonawcę nie zmienia postanowień umowy dotyczących terminów dostawy i instalacji urządzeń i oprogramowania, wykonania usługi. 2. Dostawa oraz montaż urządzeń na potrzeby wdrożenia VDI 2.1. Montaż urządzeń w serwerowych szafach przemysłowych 19 o pojemności 42U posiadanych przez zamawiającego: Serwer pamięci masowej do przechowywania danych użytkowników Obudowa i serwery blade, 2.2. Utylizacja wszystkich opakowań leży po stronie Zamawiającego 3. Podłączenie zamontowanych urządzeń do zasilania do modułów PDU udostępnionych przez zamawiającego 3.1. Urządzenia należy podłączyć wszystkimi dostępnymi zasilaczami. 4. Podłączenie dostarczonych urządzeń do sieci LAN Zamawiającego (konfiguracja nie obejmuję urządzeń, które Zamawiający już posiada): 4.1. Należy podłączyć i skonfigurować porty zarządzające wszystkich dostarczanych elementów 5. Konfiguracja i podłączenie urządzeń do sieci SAN: 12

13 5.1. Serwer pamięci masowej należy podłączyć przynajmniej 4 połączeniami FC (po 2 na kontroler) do każdego z przełączników połączeń transmisji blokowej, 5.2. Konfiguracja wszystkich dostarczanych przełączników połączeń transmisji blokowej utworzenie aliasów i zoningów dla wszystkich podłączanych elementów, 6. Konfiguracja i aktualizacja urządzeń: 6.1. Wykonawca zaktualizuje mikrokody (firmware) we wszystkich dostarczanych urządzeniach (serwery, karty I/O serwerów, przełączniki, itp.) udostępnionych przez producentów w dniu rozpoczęcia instalacji, 6.2. Wykonawca na serwerze plików zdefiniuje (zgodnie z PT) dyski typu hot-spare dla całej przestrzeni dyskowej, 6.3. Wykonawca na serwerze plików utworzy (zgodnie z PT) przestrzenie dyskowe wymagane przez środowisko VDI oraz podłączy je do wszystkich serwerów kasetowych za pomocą odpowiedniego protokołu blokowego, 6.4. Wykonawca na serwerze plików utworzy (zgodnie z PT) przestrzenie dyskowe wymagane do działania środowiska VDI. 6.5 Wykonawca na serwerze plików utworzy (zgodnie z PT) przestrzenie dyskowe wymagane przez dane użytkowników oraz repozytorium zwirtualizowanych aplikacji, a następnie udostępni je za pomocą protokołu CIFS do wszystkich wirtualnych stacji roboczych, 6.6. Wykonawca (zgodnie z PT) skonfiguruje na serwerach plików politykę dostępu do danych dla odpowiednich wirtualnych stacji roboczych 7. Instalacja dostarczonego oprogramowania oraz jego konfiguracja umożliwiająca eksploatację środowiska zgodnie z przyjętymi założeniami oraz PT w szczególności obejmująca: 7.1. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja systemów do wirtualizacji (hyperwizorów) na dostarczanych serwerach Blade, w tym: Konfiguracja ustawień sieciowych zgodnie z PT, Konfiguracja połączeń transmisji blokowej zgodnie z PT, Konfiguracja połączeń Ethernet z agregacją łącza na wirtualnych przełącznikach sieciowych, Konfiguracja zabezpieczeń logowania w oparciu o usługę katalogową Active Directory, 7.2. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja wirtualnych serwerów: Dwóch serwerów usługi katalogowej Active Directory Serwera zarządzającego platformą VDI, serwerów niezbędnych do działania środowiska VDI 7.3. Instalacja i konfiguracja Active Directory, na potrzeby środowiska wirtualnego składającego zgodnie z (PT): Instalacja, konfiguracja dwóch kontrolerów domeny, Instalacja, konfiguracja serwera DHCP, Konfiguracja DNS, Konfiguracja domeny AD Stworzenie Jednostek Organizacyjnych do przechowywania kont wirtualnych desktopów, Utworzenie grup dla użytkowników wirtualnych desktopów, Utworzenie i konfiguracja niezbędnych kont wymaganych do uruchomienia systemu wirtualnych desktopów, Utworzenie i konfiguracja GPO dla wirtualnych desktopów 7.4. Instalacja i konfiguracja konsoli do zarządzania środowiskiem VDI, a w szczególności: Przydzielenie do serwera dostarczanych fizycznych serwerów (hyperwizorów) Przydzielenie odpowiednich uprawnień dla wskazanych przez zamawiającego użytkowników, 13

14 Konfiguracja alarmów aby w przypadku krytycznych zdarzeń wskazani przez Zamawiającego administratorzy otrzymywali powiadomienia (dostarczenie usługi , serwera pocztowego jest po stronie zamawiającego), Konfiguracja wysokiej dostępności w środowisku wirtualnym gwarantująca, aby w przypadku awarii serwera fizycznego, wszystkie pracujące na nim wirtualne maszyny zostały automatycznie ponownie uruchomione na innym, sprawnym serwerze fizycznym, Konfiguracja automatycznej migracji działających wirtualnych maszyn między serwerami fizycznymi, w zależności od obciążenia hyperwizorów oraz reguł zależności pomiędzy serwerami wirtualnymi Konfiguracja automatycznego wygaszania i uruchamiania serwerów fizycznych, w zależności od zapotrzebowania środowiska wirtualnego, Konfiguracja wirtualnych przełączników sieciowych, w tym wyodrębnienie ruchu wirtualnych maszyn od ruchu zarządzającego 7.5. Instalacja i konfiguracja serwerów zarządzających infrastrukturą wirtualnych stacji roboczych, w tym: Instalacja i konfiguracja serwera głównego, Instalacja i konfiguracja serwera udostępniającego dostęp do wirtualnych maszyn z sieci Internet, Przygotowanie czterech głównych szablonów wirtualnych stacji roboczych wraz z optymalizacją systemów operacyjnych pod kątem wykorzystania w środowisku wirtualnym w oparciu o system operacyjny Microsoft Windows 2012 w polskiej wersji językowej, Instalacja czterech, wskazanych przez Zamawiającego, aplikacji wewnątrz szablonów maszyn wirtualnych, Przygotowanie wirtualnych stacji roboczych dla 120 użytkowników z możliwością rozbudowy do Konfiguracja puli wirtualnych stacji roboczych, w której po zakończeniu pracy przez użytkownika, wszystkie wprowadzone zmiany będą usuwane zapewniając tym samym powrót wirtualnej stacji roboczej do stanu bazowego z wybranym przez Zamawiającego interwałem, Konfiguracja puli wirtualnych stacji roboczych, które będą przechowywać wprowadzone zmiany pomiędzy logowaniami użytkowników, Konfiguracja bazy zdarzeń zachodzących w środowisku wirtualnych stacji roboczych, Instalacja i konfiguracja modułów integracyjnych z usługą katalogową Zamawiającego Active Directory, 7.6 Instalacja i konfiguracja oprogramowania do wirtualizacji aplikacji, w tym: wirtualizacja trzech, wskazanych przez Zamawiającego aplikacji, konfiguracja dystrybucji aplikacji na wskazanych przez Zamawiającego pulach wirtualnych stacji roboczych, 8. Testy poprawności działania systemu, a w szczególności: 8.1. Poprawność połączeń do sieci zasilającej (testy redundancji zasilania wybranych elementów) 8.2. Kontrola poprawnego działania serwera plików 8.3. Test poprawnego przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy fizycznymi serwerami 8.4. Test ponownego uruchomienia systemów/usług w przypadku awarii wybranych elementów infrastruktury 8.5. Kontrola przełączenia ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z wybranych ścieżek. 8.6 Kontrola automatycznego równoważenia obciążenia serwerów fizycznych pracujących jako platforma dla infrastruktury wirtualnej 14

15 8.7. Uruchomienie i podłączenie do wirtualnej stacji roboczej Logowanie przy pomocy nazwy użytkownika i hasła użytkownika uprawnionego do korzystania z wirtualnych stacji roboczych. 8.9 Odłączenie i ponowne przyłączenie przewodu sieci Ethernet od stanowiska dostępowego przy aktywnej sesji wirtualnej stacji roboczej oraz nawiązanie nowej sesji Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach pulpitu, wylogowanie się z aktywnej sesji wirtualnej stacji roboczej i ponowne nawiązanie nowej sesji Podłączenie i zalogowanie użytkownika uprawnionego do panelu administracyjnego za pomocą przeglądarki internetowej 8.12 Wykreowanie i udostępnienie testowe puli wirtualnych stacji roboczych w panelu administracyjnym wirtualnych stacji roboczych Aktualizacja systemu operacyjnego oraz instalacja aplikacji w testowym obrazie wirtualnej stacji roboczej i jego dystrybucja na testowe wirtualne stacje robocze. Usunięcie testowej puli wirtualnych stacji roboczych 9. Przygotowanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej zawierającej: 9.1. opis techniczny całego rozwiązania 9.2. szczegółowy wykaz wszystkich komponentów wraz opisem, numerem SKU jednoznacznie identyfikującym dany element (np.: numer partii PN lub numer seryjny SN) oraz ilością sztuk danego komponentu 9.3. Szczegółowe informacje dotyczące montażu fizycznego wraz ze schematami rozmieszczenia sprzętów 9.4. Szczegółowe schematy połączeń wszystkich urządzeń 9.5. Adresację IP 9.6. Szczegółowy opis konfiguracji stanu końcowego dla wszystkich urządzeń Przedmiot: Wsparcie i serwis Tabela 4. Wsparcie i serwis Opis Przedmiot Oferowane parametry Wsparcie Wykonawca zapewni Zamawiającemu roczne Wsparcie Techniczne w wysokości do 16 godz. (w sesjach dwugodzinnych) miesięcznie w ramach którego wykonywane będą prace związane z: - Zmianami konfiguracji dostarczonego środowiska - Uaktualnieniami wersji mikrokodów urządzeń, - Zmianami konfiguracji oprogramowania VDI - Uaktualnieniami wersji oprogramowania i instalowanie poprawek dostarczanych przez producentów. - Wsparcie podczas zmian polityki VDI - Weryfikacją poprawności działania środowiska VDI - Konsultacjami związanymi z eksploatacją i dalszym rozwojem systemów - Przygotowaniem raportów z wykonanych prac, - Pomoc techniczna, diagnostyka i usuwaniem awarii nie krytycznych w terminie pięć dni roboczych Zgłaszanie awarii Wykonawca udostępni Zamawiającemu funkcjonalność zgłaszania awarii na wskazany adres , oraz telefonicznie przez w dni robocze w godzinach od 8 do 17tej. 15

16 Przedmiot: Dodatkowe parametry infrastruktury, które będą uwzględniane przy wyborze oferty Tabela 5. Wymagania techniczne Usługa L.p. Funkcja Uwagi 1. Zapewnienie asysty w inżyniera wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w ciągu max. 4h od zgłoszenia awarii krytycznej. Awaria krytyczna to; całkowita utrata możliwości normalnego funkcjonowania procesów Zamawiającego wymagająca natychmiastowej reakcji. 2. System HelpDesk do obsługi zgłoszeń serwisowych w postaci dedykowanego rozwiązania z możliwością śledzenia statusu zgłoszenia 5. Typy i rodzaje testów, zasady ich prowadzenia 1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan Testów dotyczących wdrażanego Systemu wraz z pożądanymi wynikami. Plan testów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. 2. Zasady prowadzenia Testów: Testy przeprowadzi Wykonawca w obecności i z udziałem Personelu Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w Testach mogą brać udział osoby lub firmy trzecie, które zweryfikują wyniki testów w imieniu Zamawiającego. Na podstawie wyników testów, Zamawiający dokona akceptacji Systemu lub przedstawi swoje uwagi. 3. Jeżeli nieprawidłowości w działaniu Systemu stwierdzone w czasie Testów nie będą mieścić się w ramach pożądanych wyników, w takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest usunąć nieprawidłowości, a powyższa procedura testowa zostanie powtórzona po ich usunięciu. 4. W przypadku, gdy nieprawidłowości stwierdzone w czasie Testów wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, czasy usuwania wad i problemów oraz czas ponownego przeprowadzenia Testów nie przedłużają terminu wykonania Zamówienia. Jeżeli jednak Testy wykażą, że nieprawidłowości wynikają z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Strony uzgodnią w terminie 3 dni odpowiednie zmiany terminów prac Wykonawcy. 5. Pozytywne zakończenie Testów, stanowi podstawę do odbioru przedmiotu Zamówienia 6. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: a. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz harmonogram prac, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. b. Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wiedza i doświadczenie. 16

17 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie przynajmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie i wdrożeniu rozwiązania VDI składającego się, z co najmniej 100 terminali pracujących w jednej sieci LAN/WLAN. b) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym co najmniej: o jednego inżyniera z certyfikatami na poziomie VCP (VMware Certified Professional) lub równoważnymi o jednego inżyniera posiadających certyfikat Microsoft MCSE Server Infrastructure o co najmniej jedna osoba kierownika projektu z ważnym certyfikatem PRINCE2 lub IPMA level C lub Project Management Professional PMP c) Oferowany sprzęt i oprogramowanie musi spełniać poniższe wymagania minimalne: Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta, który posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania, jakością zgodny z normą, jakości ISO 9001 lub równoważny. Urządzenia i ich komponenty oraz oprogramowanie muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej w języku polskim lub angielskim. Do każdego urządzenia musi być dostarczony niezbędny sprzęt eksploatacyjny (przewody zasilające, przewody sygnałowe itp.) niezbędny do uruchomienia danego urządzenia w budowanym rozwiązaniu w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego. Dostarczony sprzęt eksploatacyjny musi zapewniać minimalnie wymagania redundancji. Sprzęt, o którym mowa powyżej jest integralną częścią oferty i przechodzi na własność Zamawiającego. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. Oświadczenia przedstawiciela producenta/dystrybutora na rynek Polski, że oferowany sprzęt będzie pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta i będzie objęty serwisem producenta na terenie Polski. Wykonawca jest certyfikowanym partnerem producentów oferowanych urządzeń i oprogramowania. 8. Okres składania ofert 14 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia zapytania. 9. Termin realizacji nie później niż 70 dni od dnia zawarcia umowy. 10. Sposób płatności za wykonaną usługę: a) Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie. Powyższe wynagrodzenie obejmuje przedmiot Umowy, w tym dostarczenie Infrastruktury, udzielenie stosownych licencji na Oprogramowanie oraz Elementy 17

18 Autorskie oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji Umowy oraz wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek VAT. b) Wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie nie podlega zmianie i waloryzacji. c) Podstawą do wystawienia faktury będzie Ostateczny Protokół Odbioru Sprzętu i Systemu podpisany przez Strony Umowy bez zastrzeżeń. d) Płatności wynikające z Umowy będą dokonywane na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. e) Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. f) Terminem dokonania płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 11. Kryteria wyboru ofert (100% kryterium): najniższa cena brutto 12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. a) Cena oferty winna być wyrażona w PLN. Cena oferty musi być wyrażona z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku. b) Cena oferty, przedstawiona przez wykonawcę, musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem stawki podatku VAT w wysokości 0% do sprzętu wyszczególnionego w art. 83, ust. 1, pkt 26, lit. a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz.535 z dnia 5 kwietnia 2004) c) Wykonawca może podać tylko jedną cenę. 13. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać mailem (scan) na adres lub złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, Wrocław, budynek A pokój nr 104, do r., do godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 14. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej upływa w dniu r. Jeśli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od wykonania przedmiotowego zlecenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 15. Osoba do kontaktów: Ryszard Budyn tel.:

19 Wykonawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. 19

20 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nr sprawy: 1/06/2015 FORMULARZ OFERTY Przedmiot zamówienia: Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia technicznego. 1. Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres siedziby: NIP: REGON: Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą (imię i nazwisko, telefon, mail): 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: Cena brutto: 3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 5. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającej w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika ; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa: w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., dn.... Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 20

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów badawczych dla K Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz opcjonalne

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 Mrowino, dnia 19 września 2013 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 W związku z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 1 formularz oferty FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PN 1/2010 Nazwa i siedziba Wykonawcy:...... REGON: NIP: Przystępując do

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG

Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG Wrocław, 08.10.2010 Zapytanie ofertowe nr 4/2010/SN/POIG W związku z realizacją przez NetLine Group Sp. z o.o. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-02-015/09-00 w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

Zapytanie Ofertowe. Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC. CPV: pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Zapytanie Ofertowe Dostawa oprogramowania antywirusowego dla CPPC CPV: 4876000 3 pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty na mniejszą liczbę sztuk niż jest wyszczególnione w danej części. SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Poznań, 19.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya 1 w

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18 marca 2013 nr 4/7.2.1/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1a/MEDIX/1.5/07/2016

Zapytanie ofertowe nr 1a/MEDIX/1.5/07/2016 Wrocław, 8.07.2016r. Zapytanie ofertowe nr 1a/MEDIX/1.5/07/2016 dotyczące wyboru dostawcy systemu do zarządzania, archiwizacji obrazu i opisów badań, w ramach projektu pt.: Ultrasonograficzna diagnostyka

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: I.)Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawu macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE o CENĘ. SPECYFIKACJA (wymagane minimalne parametry techniczne komputerów all in one) Przekątna: min 19 cali Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080.

ZAPYTANIE o CENĘ. SPECYFIKACJA (wymagane minimalne parametry techniczne komputerów all in one) Przekątna: min 19 cali Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080. Nr sprawy: Prz/0/0 Dębe, dnia 00r ZAPYTANIE o CENĘ Na podstawie art ustawy z dnia stycznia 00 r Prawo zamówień publicznych (DZ U Nr poz ) Szkoła Podstawowa w Dębem zaprasza do wzięcia udziału w przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1. dotyczące projektu realizowanego w ramach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1. dotyczące projektu realizowanego w ramach Kobierzyce, dn. 19.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020 Tytuł projektu: Wzrost

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KLSY ERP Dąbrowa 15.03.2016 Wpłynęło dnia:... Podpis:... 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Cynkownia Radomsko Sp. z o.o. Adres: ul Torowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Macierz dyskowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Model (oznacze producenta), producent Lp Opis Wymagania minimalne Oferowane przez Wykonawcę 1 1Obudowa Do montażu w szafie typu RACK 19 wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 17-07-20 Nazwa zamawiającego SILVER BULLET SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Numer ogłoszenia 1042498 Status ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna sprzętu. A. Macierz dyskowa TYP 1 Liczba sztuk: 2. Opis wymagań minimalnych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna sprzętu. A. Macierz dyskowa TYP 1 Liczba sztuk: 2. Opis wymagań minimalnych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 4 A. Macierz dyskowa TYP 1 Liczba sztuk: 2 1) Do instalacji w standardowej szafie RACK 19 2) Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

I. Obudowa serwerów kasetowych

I. Obudowa serwerów kasetowych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Zadanie 1 Zamówienie obejmuje dostarczenie wraz z usługą montażu w CPD Zamawiającego jednej obudowy serwerów kasetowych wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi

Bardziej szczegółowo