\ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO" name="description"> \ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO">

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE"

Transkrypt

1 T WOJEWÓDZK URZĄD STTYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWE. U W u L Egz. nr ho r r ~ " m > \ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO LUTY 990 Opracowano

2

3 V. ( S P S T R E Ś C S u.. Czynnk kszaujące wynk nansowy w okrese r... Koszy u okrese r Podsawowe wska:cnk dzaanośc gospodarczej w okrese r Produkcja czysa w uspoecznonym przemyśe budownowe w okrese r. b 50 Warość, srukura,, dynamka zapasów rozczena mędzyokresowe w 990 r..., 5 56 ZNK UMOWNE Kreska Zero Kropka /-/ - zjawsko ne wysępuje / O/ - zjawsko sneje, jednakże w oścach mnejszych o< czb, kóro mogyby być wyrażono uwdocznonym w abcy znakam cyrowym, n p - jo'/;o prpdukcja wyrażona jes w ysącach on /w czbach cakowych/ znak / 0 / oznaoza, że produkcja w d a n y m przypadku ne osąga 0,5 ys, on /./ - zupeny bruk normaoj, abo brak nornacj war ygodnych Znak " U ym" /x/ - wypenenu rubryk, ze wzgędu na u ' < abcy, Jes nemożwe ub neceowe - oznacza, żo ne podaje sę wszyskch skadnków smy ogónoj W Ż N E J S Z E S K T b O Y z - zoych r ya. n - ysąc - mon 2 n mer mer kwadraowy - ona sz. a z uka U w a g a : Nekóre dane czbowe mają carakor ymozasowy mogą ueo zmane w późnejszych opracowanach Wojewódzkego azydu Saysycznego. W U S Kaowe, Mn. * 90 U

4 \ TBL. CZYNNK KSZTLTUJCE WYNK FNNSOWY W OKRESE R S U M OBROTOW, KUMULCJ WYSZCZEGÓLNENE SPRZEDZ WEWNETRZNYCMKOSZT (WYNK N ZYSK (STRTY Z CLOKSZT* POOSTWOW WŁSNY POZOSTLEJ NDZWYCZJNENDZWYCZJNE LTU DZL- ;ę90 SPRZEDZY SPRZEDZY ' LNOSC B :989"00 * * W TSCCH UGOLEM WOJEWODZTWO U B , , ,7 PRZEMYŚL 99*878 94, ,4 * , ,9 08CZEN KUMULCJ DO N TY >0 KUMULCJ » ~ W TYM W TYM, CGOLEM PODTEK O C O L M 00 TC JE OBROTOWY PRZEDMOTOWE ZŁOTYCH *4? 5 5 3, , *6^ 322,3 \ 4* ,7 WYNK MNNSUWY " ZYSK ,7 STRT POOTEK 00 \ PODTEK WZROSTU WYP- DOCHODOWY LT WYNGRO- DYWDEND, DZEN s , *» ,»» OGOLEM W TYP: p r z e m y s p a ń s w o w y pr z e m y s SPÓŁDZELCZY PRZEMYSŁ TERENOWY W TYM JEDNOSTK DL KTÓRYCH ORGNEM ZLOZY- CESKM JEST WOJEWOO MSTO CZĘSTOCHOW WYB«NE JEONOSTK: MUT -CZĘSTOCHOW" CZ-W p r z e d s ę b o r s w o pr z e r o b u zomu me a he rby m y s z k o w s k e ZKŁDY pape RNCZE Z-Y s p r z ę o m o o r y z a c, " P 0 M 0" PSZK MYSZKOWSKE ZKL0T m e a»» LURGCZU -MYSTL" PR/OS,RELZ,KOMPLE TNYCM OBEKT, PRZEM, KOMO BE " ŚLĄSKE Z-Y PRZEM,LNR. "ŁNTEK* LUBLNEC MYSZKOWSK FBRYK NCZYN e m a o w a n y c h "CEB- CZ-WSKE Z-DY PRZE MYSLU BWEŁNNEGO w o j,p r z e o s.p r z e m y s u m p s * REGO CZ-W \ ZKŁD BUDOWY MSZYN GORN, -SBNÓW CZ-W KLETNSKC ZKLOY CELU LOZOWO-PPERNCZE ZKLO ENERGETYCZNY cz e s o c h u w a ZKŁDY CEMENTOWO WPCNN CZE rudnk CZ-WSKE Z-DY PRZEMYŚLU LMRSKEGO "STROOM" ZKLO BUDOWY MSZYN GÓRNCTW CZĘSTOCHOW za k ad p r o d -re m o n o w y CNE ROETYK LUBLNEC ZKŁDY CHEMCZNE RUONK PRZĘDZLN CZESNKOW "ELNE* CZĘSTOCHOW PRZED,TWORZYW SZTUCZNYCH "ERG" KŁOBUCK B 22, , , B 38,4 589,4 942,3 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ) B B , , , , , , ,6 574, , , , , , , , , , , , , , , , , , * 80, , \ , ,8 \ *.40, / , , , , ,2 3374, , , , , , , , , , , , , , , , * , , # 80, , ,3 ' , , ,4 882, , , ( 848, , , , ,3 > , , , , «, , , , , , ( , , , , , S, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , } 805, , , , , , , r" 'rr * , , , , ( 223, , , , , 226? 348, ,4, , , , , , , , , , , \ 589, , , , ,7 70>?4 258,* * 3*,4,»»»Z3J»».* 07,5 4#? , , ,8 2673S , ^5 2 7, , ,9 \ ,0 \ \ , ( 3356, » 28, ,4... r , , , ,*V , , 4*42 32,4 r , , , , J 5 44, , ,5 \ , , ,9 j , ,5 568* * \ 28, , , , ,8 2*20*80 ( 363, , , , , , , , ,2, <#, ,7/ , U B 4 3 5,4 - K 48345» 349, , \ x r...* ' r * - x - x , ,8 v , ,0 483* , ,4 049, ,; *, *02, , ) , , , ,9 j ,4 r ( 273 2, ,4. 874*44 888,7, O j *86,6 " 369,00* 42, ,2-6* , \ ^*6,3 5833, * , , ,8 * 60* , , *82, , ? , , , , , , ,7 J... * *5 - * , , ,0 * 56* ,4-2907* ,3 - ' , , B6, ,7 / , - 24*89 59, , x 582, r * «* * , x

5 m, CJYNNk KSTLTUJC? WYNK U N N S O W Y W OKRES K K /CO./ (SUM OBROTOW ( KUMULCJ WYSZCZEGÓLNLNE SPRZEDZ WEWNĘTRZNYCHKOSZT WYMK N ZYSK (STRTY Z COKSZT- PODSTWOW w a s n y (POZOSTŁEJ NDZWYCZJNENDZWYCZJNELTU DZŁ- :990 SPRZEDZY SPR76DZY LNOSC 0:989«OO ' * PRZĘDZLN CZESNKOW "WENOPO" CZEOTOCHOW CZ-WSK Z-DY MTERŁÓW OGNOTRWŁYCH Z-Y PRZEMYSŁU WEŁNNEGO -WRTEK" MYSZKÓW KCNECPOŁSKE Z-DY PŁYT PLŚNOWYCH Z-*7 P*r*TSVO L"N R T K EG)' YWRT- CZĘSTOCHOW z -y p r z e m y s u n a r s k e g o WGOLEN CZĘSTOCHOW z-o c e k r o -m e a u r c c z, "EM" BLCHOWN Z-Y ELENENTOW WYPOSŻĘ. BUOOW -METLPLST- CZ-W WOJ PRZEDS. PRZEM, Z80Z0W0- m y n a r s k e g o "PZZ*CZ*W F - K URZĄDZEŃ TECHNCZ. "GPU" GOŁE ZKLOY CHEMCZNE "ERG* CZĘSTOCHOW Z-OY KONEKCJ TECHNCZ, "POLN** CZĘSTOCHOW GNSZYNSKE Z-OY WYROBOW PPEROWYCH CZ-W ODLEWN ŻELW "PcTPT* CZĘSTOCHOW Z-D BUDOWY MSZYN GORN, OSNY- PORJ Z-D GRBRSK W MOCHL Z-DY RT TECHNCZNYCH g a a n e r y j n y c h p o g a * PRZEDS,PRZEROBU ŻYWCY KŁOBUCK PKP n a s y c a n a p o k a o o w k o e j o w y c h p ud ry m b r y k a u r z ą d z e ń m e c h a n, "WYKROMET* CZĘSTOCHOW CZĘSTOCHOWSKE huy SZKŁ SP-N NWLDÓW *CZE$TO- CHOWNr CZ-W CZ-W3KK Z-DY GRFCZNE SP-N PRCY METŁOWCOW "ROZWÓJ" SZCZEKOCNY WOJ.SPOLDZ.NEWDOMYCH s 'RENOM" C Z**W CZ-WSKE ZKŁDY PRZEM. z a p a c z a n e g o w 0 m E T M Z-D BŻUTER MTLOPLSTYK CZ-W 8 B B B * T B B J 8 9 B ) B B B 0 8 B B B B B B B B B B B B B B CZ-WSKE za k a d y m a. bu ROWYCH * * * * * # + - * * * * * # *- a ak B ZKLOY REMONT.,-MONTŻ. YT SKLEJEK ZPŁEK. B { , ,4 x 49*772 *80, ,2 ~~ T T 9 r 7 9 b * ' 774, * , , , , , , , , c0, , , , , * , , ,6 r ^ r w * , , ,2 2070* 696, , * 559, ,0 ) , ,4 " T H O W Z T * * 977, ( 437, , , j , , , , , , ,? , , , , ,6, , , '~8 30<r 396, ,5 3 78V , , , , , , , , , , , 903,7 283, , , , , x , 30, , ,0 ---~+~ 32, , , W + * -~ 234,B , , ,8-82,7 280* , , , , * 9 * e 433, ,8 \ , , , , , , , , , , , , , , , , /233, * * 999, , J 94,2 \ , ,9 ) , > 3 J»«072, , ,3 j , , , , , ,, 27 33, , ,0 J , ,3 r , , ,3 w y s j a c a c h , ,'76 630, ,0 U S H O 6563,5? y oj j 408,* 96* , j 7.9, ) 30*,,J , V, , 200,.4 705, ,^ ,8 r , ,9 3629J 96887* 3355, , , , , , ,6 ^ , ,2 - ' ,8 7872* 74,9 2630, 905*, >44,, O.CN KUMULCJ o o p a y 00 KUMULCJ WYNK U N N S O W Y PODTEK 00 _ Bnn.. ruutkk N(RU unc U u WTP- w n _ W TYM W TYM DOCHODOWY LT WYNGRO- DYWDEND O. O U H PODTEK OGOLM DOTCJE 2YSK s.a a 0ZEN OBROTOWY PRZEDMOTOWE ZŁOTYCH « * 533,8 2825,9 2823,9 ' w 3? 6 8 7T* ' ~ ~T----'9»53 ~T ' T' TT233 ~ T * 5 3 HTT*r~r «* 6 36,0 825, * ,0 220,0 2*3,0 263, * ,5 283, , ,3,3 94,3 893, , 3 078,7 336, » ,8 406,8 679,9 293, ,0 203,0 3276,7 4673, r H ^ 948, * ( j 984, , ( , 84, *23,2 \ ,9 076,9 602,2 397, j ,8 3606, \ 4000,7 4000,7 837,7 837,7 T ,7 435,7 664, ,2 422,4 422, x x 3335,6 3368, \ " ,6 23,7 323, ,6 433,6 03,3 03, x m / 560,9 \ 803, ,6 496,6 959, x ---r>9*0t8 *T *---- -T * V080 7 T "...* 78530' * 323, 323, 433, * ,9 430,9 362,8 363, ,6 339,6 94,9 94,3 * , 684, 3300,2 3300, ,2 262,2 642,7 662,3

6 TB. CZYNNK K$Z*LTUJ»Ce WYNK M N N S O W Y U OKU «- 990 K /CO./ :*990 0 *89-00 m YSZCZCOCNEN OKRĘGOW SPOLOZELN MLE CZRSK OBRCHCCC OOBRODZENSKE FBRYK ME B U OKRĘGOW SPOOZELN MCE CZRSK OLESNO WYTWÓRN SPRZĘTU KOMUN KCYJNEGO,ZOCMOWCE PRZEOS. PRZEMYSŁU BETONOW "PREMBET-.ZELSLWCE SP-N PRCY "OOZEZ" CZE STOCHOW* *-D 'MONTŻU LEKKEJ OBU. h e a p a s * CZ-W Z-OY PRZEMYŚLU z e h n a c z, "Zoy p o o k * o k r ę g o w a s p ó d z e n a m E CZRSK LUBLNEC Z-DY RT.TECHN. GLNT. M U L."UGMET* LUBLNEC OKRĘGOW SPÓŁDZELN MŁ CZPSK PJĘCZNO OKRĘGOW SPÓŁDZELN MLE CZRSK CZ-W SP - M NWLOOW "NOWE ZY CE" CZ-W CZĘSTOCHOWSKE ZKLOY METLOWE DOMGOS* -K UOZKOW OZECECYCM PORJ ' OKRĘGOW SP.MLECZRSK OKRĘGOW s p ó d z e n a me CZRSK SZCZEKOCNY OKRĘGOW SPOLOZELN MLE CZRSK KRZEPCE ZKLOY JEDWBNCZO-OEKO- RCYJNE PORJ SP-N PRCY POLG-WYOW. "UDZŁOW" o k r ę g o w a s p ó d z e n a ML CZRSK KŁOBUCK DZEWRSK SP-N PRCY "DZNLN" CZ-W CERMCZNO-MNRLN spo DZELN PRCY CZ-W SP-N NWLOCW M : OLESNO "ODRODZĘ SP- NWLOOW "ROZWOJ" KŁOBUCK F-K POMOCY NUKOWYCH CZ-SKE PRZEDSĘBORSTWO ce r a mk b u d o w a n e j SP-N PRCY "ERMET- CZĘ STOCHOW wz SM Z-D OBROTU TOWROW CZĘSTOCHOW 5P-N PRCY "PPEROTECH H K " KLETY SPRZEDŻ PODSTWOW... B 0 B B B B B B B» R B B B ~ r r ' B B B B B B B B B B B B B B SUM OBROTOW WEWNETRZNYCHKOSZT (WŁSNY SPRZEDZY ,5 z»j»zr - 752,6 <>$ ,9 2,77* - * <06,* ,» ,5 2,82036, , ,0 2J4S0S - 562, , B0 489,6 52/ ,6 234* ,6 r ' - - v ~ *T ' , , , , , , ,2 645, , , , , ' 043, , , , , WYNK na POZOSTŁEJ SPRZEOZY " , , * 4 '634, 5 T" , ,9 \ , , 00506, , , , , ,4 096W00-00, , , (KUMULCJ ZYSK STRTY Z CŁOKSZT- NDZWYCZJNENDZWYCZJNELTU OZLNOSC ,0 > ,0 0S ,8 875 «632, , 370, ,0 507,0 75*50, , ,0 02, ,0 ( 3693, ,2 5354, ,6 78, ,9 385,3 628, ,5 393,3 299, , x T ' )T ?rO 0, J 8 \7-4209,3 494 * 93* < , 239, , , ,4 07, ,0 3899,4 4238, , 502, *» ,4 720, ,8, 07, ?05,5 822,0, 53, , ,, 2267, , 46 * W YYSCCH « \ 024, , J ' * , ^ , O \ x ( 544, J, ( , , , % ,8 0,C«2EN» OOEM KUMULCJ W TYM PODTEK \ OBROTOWY DOPŁTY DO o g o e m KUMULCJ W TYM DOTCJE PRZEDMOTOWE ) WYNK 2 YSK n a n s o w y s r a a po da ek DOCHODOWY p oo ae k 00 (WZROSTU WYP- LT WYNGRO- DYWDEND DZEN 2 0 T Y C H, ; * ,3 30, ,4 284,4 44,0 5065, * } 336,9 336,9 69(9,2 «4053, * x * " < * ,0 B4,B / 60,2 «62,0 x ,0 346,0 646,5. « ( * 0,3 0,4 x ,4 390, j 904,6 04,6 442,7 520,9., * 42, 42,., m - - x 503,2 503,2 x * ,3 6,3. 55, J ,8 9388,0 69,0 49, _ ,2 774,2 x m - - * 42,8 42,0 x ( * 309,9 309,9 x ,3 227,3 726,6 734, ,4 364,4 366, x 395, * 293,7 293, ,0 724,0 444,9 462,7 « ,3 x * 36, * «- x x ,6 70,6 936,5 k 536,7 x ,2 3,2 49,7 x 253, ,5 3,5 335, 346,3» « \ x 002,6 002,6 499, ,2 494,2 (

7 -- «[, CZYNNK KSZTŁTUJĄCE WYNK FNNSOWY W O K R E S U - 9O R /CO./ SUM OBROTOW KUMULCj WYSZCZEGÓLNENE SPRZEDZ WEWNETRZNUH KOSZT WYNK N ZYSK UTRTY Z COKSZTa - PODSTWOW WŁSNY (POZOSTŁEJ NDZWYCZJNENDZWYCZJNE LTU OZ- J 990 SPRZ E DZY SPRZEDZY ŁNOSC :909*00 o b c ą ż e n a KUMULCJ DOPŁTY DO KUMULCJ WYNK FNNSOWY (PODTEK OD PODTEK WZROTU WYP- W TYM W TYM DOCHODOWY T WYNGRO- o g c e m PODTEK OGOEM 00TCJE zysk sraa (DZEN OBROTOWY PRZEDMOTOWE DYWOEkO W TYSĄCCH ZŁOTYCH m u z y c z n y c h B *97,7» 558,8 5,0 2273,0 546, { CZ-USK FBRYK MEBL B 636, 584,9 37,0 870,0 WOJEWÓDZK SP-N NWL- 292* OOW "UNWCMUM CZ-W B K x 9 - * - * -*... T*. -p ~ - y SP-N NWLDÓW -NK* CZĘSTOCHOW 8 x SP-N NW,-TYSĄCLECE BLCHOWN B x WEL0ZK,PRZEO.PROD,Hn O HcZP- SP. KCYJN CZ-W B 490, 533,2 406, 2 327,7 s p -na pr acy zark B 57,9 92,2 55, ,0 76,6 4586, wz sm remon,-m o n a z KRZEPCE B *37,5 336,0 93,7 244, ,0 46,9 s p-na pr acy w ó k n a r z y _ "o u s n a n k a - o s n o 6 675,6 877,9 746,5 2744,» 95,3 39, Z-OY MEBLRSKE s p -na 9*6S<? * SrOL,-T>PC,W.Z,PLCZ, B 069,7 90,4 763,4 534, 7 770,2 SP-N PRCY "POSTĘP* CZE » STOCHOW 8 474,7 500,4 294,8 28 V 3, 4 3,9 SP-N NWOOW"POJM R" _ ' *624 J LUBLNEC 8 x CHEMCZN SP-N PRCY * *C H bm K " CZĘSTOCHOW 8 65,6 596, ,8 222,2 04,<» \ USŁUGOW SP-N PRCY ( 3O ( SPÓJN" CZĘSTOCHOW 8 594,2 66,3 6605,7 94,0 290,7 4 J 5 2 SP-N PRCY "METPOL* k o n c p C 8 2/6, 270, V SP-N PRCY -PROOREM _ 6V Z LUBLNEC B 92, 990,2 56,0 4027,7 63,6 369,0 \ OLESNO 8 402,0 404,3 729,4 479,2 SP-N PRCY USŁUG, HOT, ,8 730, ,8 363,6 626,6 METLOW SP-N PRCY / GDLE 8 4,6 325,6 29*3,6 8, 2729,2 749,9 "PROSNĄ* SP ZOO PRSZK « WYTWORM SPRZĘTU ME 0, SP N PRCY CZ-W 8 955,5 997,4 *23,0 330, SP-N* PRCY "CZcW CZE 5540) BJ0 STOCHOW 8 656,8 49,4 4845, SP-N NWLDÓW "ŚWT* MYSZKÓW B } Z-D PROO-USLUG,-SMO" SP, \ _ * 0/0 C-W 8 647,4 003,8 025,0,5 SP-N PRCY KRWECKO b e z n a r s k a WOŹNK 8 470, 49, 39,3 46,3 400,7 SP-N PRCY "PN TEK" PJĘCZNO B 390,0 402,5 63,0 334,8 8627, 33,5 SP-N PRCY TKCZY DZ m KWZY KMENC 8 364,6 366,3 2339,5 4/6,0 364,9 ' "* T"...r w e o b r a n ż o w a USŁUGOW SP R PRCY LUBLNEC 8 423,4 398,3 208, , 24, 2 2»,3 SP-N PRCY "NOWOTEK" PJĘCZNO 8 924,0 803,3 5,7 648, ,0 SP-N PRCY "KONFEKCJ m \ MYSZKÓW 8 205,4 290, ,0 7244,7 23,9 37,2 / r - - «* x 40,0 328, ,6 964,0. 64,7 ) 295,0, ~ x ( r > * ,7 330,6 ( r,9,9 4789,0 4769, x 48,3 x \ ,4 ( 24,2 340,8 ( * ,4 263,* K 577,4 377, * * 797, 797, 200,3 \ 2*8, *' - x 637 V / , , /2,5» \ J* ,4 309, ,5 « *72 ' - ^*3-333, w * ( C 0 -» 20/ , x 394,7 96,5 \ ^ 62% r *8,2 4, 4, /6/7 - *8-054, 6SH, x < ( - 532,2 332,2 00,9 942, /00 ( * x / * ,4 235,9 233,9» x 2247,0 x , x * ,5 2, x 382,9 362, ,5 39,8 63,6 03R / ,4 234,4 470,4 922,3? < 400, 6 400, , 354,5 K 974 9/ ,2 25,2 303,6 9746, ,6 29,6...

8 \ «.», CZYNNK KSZTLTUJC WYNK UNNSOWY W OKRESE - **0 R /CO,/ M 9 0 H M M 0 0 w y s z c z e g ó n e n e SPRZEDZ PODSTWOW... SUM OROTOW WEWHETRZNTCHKOSZT WŁSNY SPRZEDZY 'KUMULCJ WYNK N ZYSK STRTY Z CLOKSZT- POZOSTŁEJ NDZWYCZJNE NDZWYCZJNE LTU OZL- SPRZEDZY HNOSC * W TYSCCH 6P-N PRCY REKODZ,LUO S ( RT,'ZWD* KMENC WE LOSR NZOW USŁUGOW SP R PRCY OLESNO 98,5 963,3 336,6 6930,7 228,5 SP-N NWLDÓW MLMET*» 2 7 * SZCZEKOCNY» SP-N PRCY ZRMED- 237S3» ŻRK LETNSKO 730, 326, 0469, 523,0 463,3 * 769* WENUS CZ-W 7, 63,3 6000,0 72,5 "SKO- SP-N PRCY RN* 970* ZY SKÓRZNEJ CZ-W» *, 202,3 222,0 2760, p a j e c z a n k a * sp o k a Z 0,0 * 3 ( PJĘCZNO > 8U00WNC TWO OBC2CM OOOUH J3 490, j 600, ,6 r r akumuacj... W TYM PODTK OBROTOWY DOPŁTY DO KUMULCJ OGOM (W TYM DO TCJ E PP2EDM0T0WE ( 490, , ?,6 WYNK 2 YJ K UNNSOWY......» STT , 3550* * 665,3 PODTEK DOCHODOWY * * x 430, x POOTEK OD W2R0STU WYP- LT WYNGRO- 02EN r DYWDEND UOLEM T77B90* *2,6 059,5 779,2 669,5 0962,0 2747, 74,2 W TYN * JEDNOSTK PŃSTWOWE 95/ B 757,6 033,6 772,6 66,2 0896, ,3 JEDNOSTK SPOLDZELCZE ,B 263, , ,0 69,7 68, JEDNOSTK TERENOWE 2B ,5 34,5 955,3 560,3 2367,2 4756,6 46,8 W TYM JEDNOSTK DL * KTÓRYCH ORGNEM ZLOZY- B 033,5 57, 964,3 359,4 2493,6 520,9 4/7,6 CELSKM JES WOJEWOD T~ r r T T* ' T~ WYRNE JEDNOSTK: a PRZEOS.GORNJCT. MODERN ( PRZEMYŚLU BU0EK*CZ-W B 774, ,0 6025, ,6 666,3 55/,9 PRZEDS.aUDOWL,MONTŻ. HUT / NCTU "MONTEK* CZ-W B 767,6 663,3 76,7 3322, 363,0 936,9 9 6,9 ko m b n a b u d o w a n y CZ-W * B 960,0 47,6 633,5 520,3 266,7 06,0 2660,6 PRZEDS,BUDOWY KOPLŃ RUD CZ-W B 537,6 733,6 534,2 477,3 2569, ,5 520,7 CZ-WSKE PRZEOs.BUOOW, , PRZEMYSŁOWEGO CZ-W B 462,3 692,9 467, 434,4 9963,2 72,. 48,<. CZ-WSKE PRZEDS.NSTL, ~ PRZEMYSŁOWYCH CZ-W B 747,2 693, 776,3 947,0 479,3 660,3 PRZKDS.BUOOWN.ROLN. CZ-W * / B 70,6 3362,9 702,2 3370,6 3346,0 70, 402,3 WOJ.PRZEOS,ROBOT NZYN CZ-W B 673,3 074,3 493,0 773,6 2525,4 600,6 4/0, PRZE05EB, NŻYNERYJNO- * /9 BUDOWLNE, MYSZKÓW B ' CZ-WSKS PRZEDS.BUDOWN /669 PRZBN, LEKKEGO 'EKBUO' B 644,0 907,6 623,0 23,6 52,4 473,6 230,3 REJONOWE PRZEDS.MELOR, LUBLNEC B 632,2 926,6 954,2 34, ,7 PRZEOS,BUDOWL,MONTŻ, HUT * NCTW NR CZ-W B 663,6 044,3 02,6 500,3 264,8 394,0 PRZEOS,6UD0WLN0-REM0NT, C HNDLU USŁUG "BUOREM" B 502,4 637,6 67,9.4 05,0,9 SP-N PRCY "TTRNE* ~ CZĘSTOCHOW B 523,3 426, ,0 767,3 2625,3 \ BURO PROJ,BUDOWN,OGOLN "NSTOPHOJEKT" CZ-W B x * , T T * 8 r 8 - r ,6 \ , B T 8 ' T y - y ,3 33, , ,5 / , , , , ( 3966, x - x , , , , , , , , , , , x , , ~T *23? 2 T ,* x , »37, , , , , *52, ,8 3 * * ««* 7, , «* ,* , x, , , , < * 7 T 0 - T /98 02, ,4 336, , ,9 638/90 552, , , , , , 444 3, , , , 3399 ( , * x - T x x x < ' /68* x « /

9 -2- m. CZYNNK KSZTTUJCE WYNK FNNSOWY W OKRESE - **» * *»0 WYSZCZEGÓLNENE SP.PRZEOS.PROO.PREF. BUO. W6JSKES0 CZ-W PBZEOS.REMONTOWO-BUOOWL. T T r ut wnr ' - * * SP-N PNĄCY REMONT-BUO. "REMBUD" CZ-W BURO PROJ.BUO.PRZEM, "BPRORUD" CZ-W REJONOWE PRZEOS.MELOR, CZ-W SP-N PRCY BUDOTRNS KLETY REMONTCWO-BUOOWL.SP-N PRCY "POKOJ" KŁOBUCK SP-N PRCY "JUWEN* CZĘSTOCHOW WOJ,BURO PROJEKTOW CZEŚ- OCHOW 060 LEM u TYP JEDNOSTK OL KTÓRYCH ORONEM ZOZY- CULSKM JEST WOJEWOD WYBRNE JEDN0SK ROM OOBRODZEN PON RUDNK POM OLESNO SKR KMYK POM KŁOBUCK SKR KYKNOW SKR RZĄDZE SKR WOŹNK POM WNCRZOW SKR ŁORZOW SLSK KR KOZEBLOWY SKR HERBY KOCHNOWCE POM ZRO SKR SZCZEKOCNY SKR KONECPOL KR RĘDZNY SPRZEOZ PODSTWOW * M r "*,3-~T B 478, B 383, , B 259, B B» SUM OKOTOW) WEWNĘTRZNYCH)KOSZT WŁSNY, SPRZEDZY BJ < B * B B B B B B B B B b p " B B * o r r ' P *2* J "58» U r , 8** , , ROLNCTWO /CO,/ (WYNK N POZOSTK. SPRZEDZY '-...V KUMULCJ ZYSK STRTY Z CLOKSZT NDZWYCZJNE NDZWYCZJNELTU DZK- LNOSC a. c s» ,3 \ 8328 *0 8000,0 5 35,4-4704* a * / 7<*e x * *» * ~ * «-, * -» * 2903 * * 6367 * * < * * x * 893 [ 467, TO' " " , , , / * - 54 * x ^ * *300 * « * « * »*B0.. - ~" T' w...* T 47955,34502 ' x « * x * » * ««x * 593* 32858» x **** * \ ( W TYSCCH ,T T r>,j , , * H & \ r J > V c 4. 0? ć ; C82EN8 KUMULCJ OOPY 00 KUMULCJ WYNK FNNSOWY (PODTEK OD PODTEK W2R0STU WYP- W TYM W TYM DOCHODOWY LT WYNGRO- 060EH PODTEK o g o e m 00TCJ6 zysk s r a a OZEN T TBKOTU r r m r D T o r m... r * r -----r DYWDEND 20TYCM x , 205, x J. * x x v * x 93,8 93,4 - « * x « r.3 227,3 92, 92, j *9-000,0 600,0 x j x x ( x ) ( x * * 0062 x / * 0702 x x H j» x < * ' " * r x *73 j ~ K~T T.... ' ' H 'T ~x x n x 2* 2* x x ( x x (

10 CZYNNK KSZT TUJCE WYNK FNNSOWY w OKRESE -»»o R /CO./ 9 9C u : 9a9oo w y s z c z e g ó n e n e SPRZED PODS TWOW SUM OBROTOW WFWn ETRZn YCHKOSZT WŁSNY s p rz e d a z y WYNK N z y s k : s ra y a k u m u a c j a, COKJJn. J p J m U 5 J ;NM,wYc*JN'D,UVC[*J',e-T«oz n * LNOSCJ OBCĄŻEN KUNULCJ DOPŁTY DO KUMULCJ WYNK FNNSOWY pooak od \ - PODTEK WZROSTU WYP- W TYM W TYM DOCHODOWY LT WYNGRO- DYWDEND OOOLEM PODTEK OGOLEM DOTCJE ZYSK STRT OZEN OBROTOWY PRZEDMOT E» «SKR CSN ( * «\ SKR ZYN0 M 3236 *? SKR SECEMN SKR KROCZYCE B x PON SECEMN SKR PRSZK 2040? *04 8 POM KOSZĘCN * 2043 *. SKR POPÓW * ? 8 S«R CZĘSTOCHOW SKR LPE SKR RUDNK 3092 v m B SKR PORJ 3023 * 8, SKR OLESNO _ 8 «" T SKR RC OW SKR KOSZĘCN SKR KOPNC SKR WRĘCZYC WELK skr Prz y r ó w skr n cg owa SKR POCZESN SKR PWONKOW Skr STRECC WELKE Skr»^OZNO SKR CCŁ SK«ŻRK SKR KMENC POLSK PON STRZELCE WELK* LELÓW SKR KSTOW OM L P C Z E' 3473 * B ( x » » 8 x x * x < B x * « **0? S / x j Z es9/o * Z \ 869* < * <»Z ( ( ** x r - x ?35?0 r * /, S« r, *.» 20 x * x 785 * , ' W TYSJC6CH -, } * r ) 2* * 2*24 * ? ' 4393 * * * 9* *6» 4 2 ZŁOTYCH x * # x > * x x m x. ( x x ( x J x * * * 02 « " ' x x * * * " ( * x " ? x 66 - x

11 Y 8 L, CZYNNK KSZTLTUJCE WYNK FNNSOWY U OKRESE R /CO./ : WYSZCZEGÓLNENE SPRZEDZ ( PODSTWOW SUM OBROTOW WEWNĘTRZNYCH KOSZT (WŁSNY SPRZEDZY (WYNK N POZOSTŁEJ SPRZEDZY KUMULCJ ZYSK ( s r a y Z CLOKSZT- NDZWYCZJNE( NDZWYCZJNE LTU DZ* LNOSC - w n r c TH W TYM PODTK OBROTOWY OOOM W TYM DOTCJC PR ZOM 0 TO ZYSK ST T ('POD TK "OD' ~ V ~ PODTEK WZROSTU WYP- OOCMODOWY H T WYNGRO- DYWDEND o z e n w TYSCCH ZŁOTYCH "Tunrr-cpTrrow ~ - r}- -- M S *T y * ---» T 4 j 8 x SKR PJĘCZNO x x SKR OROW ZELON 48* ( x x SKR KONOPSK ( x x x SKR KRZEPCE x x SKR WLOOOWCC, x ( SKR MOSKORZEW x SKR RZEZNC NOW ' x x SKR JNÓW 208, * x SKR OORODZEN » x x K O m s r s o? x TRNSPORT OGOLEM ,0 065,9 629,0 5323,8 7395,0 228,6 65,6 WYBRNE JEDNOSTK: HUTNCZE PRZEDSEB,USŁUG* *3*9 ' PROD, -HUTMR- CZ-W B 575,2 629,3 027,8 245,6 5253, 367,* PRZED,TRNS,SPRZ,BUO, : r a n s8u0-c z-wa B 436,0 463, 7382,0 093,3 668,8 537, 6 w o j.z-o r a n s p.m e c z CZĘSTOCHOW B 40,2 067,4 2 2, 0/ 7683,7 98,9 *86,0 ZRZO SP-N TRNSP, WEJ / SKEGO CZ-W B 494,8 508,9 46,7 759,5 609,* REJON 0*00 PUBL.KŁOBUCK ) *8 *9620 B 729,9 69,5 682,7 088,9 293, *293,8 REJON,DROO PUBL.CZ-W * B 845,8 85,4 804,6 930,7 9907,6 REJON OOG PUBL.OLESNO ( '. J 25*86 B 592,0 07,9 627,4 095,7 REJON,OROG PUBL.MYSZKÓW * B 847,8 689,8 550,8 69*2,5 PRZEOS,TRNSP,PRZEM,LM *44*7 8* 3603 "TRNSLEN LUBLNEC B 80,8 908, 678, ,9 509,6 876, 8 RE JON,BUO,DROO MOSTÓW B *07 - *680 WRZOSOW B 76,4 504,5 564,8 54, , , , ,7 ( *2 * ,4 x 4 2 5, *0 50* , , ,6 58 5, * , , , , * x - ) *...* x ~ r x y ' -r- K * * ^ 7 8,8 TC... T 6 T 9 ', 4 ' - - * T ' ' ( HNDEL OGOLEM *9» s, a.4 B " -*k.4 ^ 3 JM.JK. a -* - *-* "" - " 4 < Y 0 ~"~ V T v y r * ro T C C V, 0 *T «--- WYBRNE JEDNOSTK; NSPOLEHMPWSS CZ-W ? *97 B 59,5 999,* 4, 530,0 32*,7 262,5 "CENTROSTL"PRZED,OBROTU *0 3*3606 WYR, MUTN, CZ-W B 975,5 7, ,5 82,3 390,9 ( 692, 6 "SPOŁEM- PSS LUBLNEC * B 30,7 936,2 562* 48,2 92*2,6 PRZEDSEB, ZOP.FRMC, * * CERN" CZ-W B 3647,2 009,8 9*5,3 6*,* 0,* WPHW CZĘSTOCHOW ** B 36,3 556, 026,8 359,8 3063, * , ,8». r 5* , , o n 227,00 - e n e o - 0 9,0 0 9,0,9,» T», 0 7 * 7,» ,7 2, ,2 2 8,2 «#».» * 0 7,» x ,5 5 8, ,4 9 5, , u» m ,0 5,0

12 - e - TBL. CZYNNK KS2TLTUJCE WYNK FNNSOWY U OKRESE R /CO,/ J990 B :9 8 9" 00 w y s z c z e g ó n e n e SUM OBROTOW SPRZ EO Z WEWNETRZn YCHKOSZT (W YNK N (PODSTWOW WŁSNY PO ZO ST LC J SPR ZED ZY s p r z e d a z y ( KUHULCJ Z Y S K (STRTY (Z CLOKSZT- N D ZW YC Z JNEN D ZW Y C Z JN ELTU D Z Ł - LN O SC MEJSK SP-N ZOPTRZ ZBYTU KŁOBUCK B 360,3 *, 6 74,0 2828,9 3228,4 "SPOLEN* PSS MYSZKÓW *0* 6046 ( B 240,7 307, ( 783,0 773,* 2*4,* 674,7 GS OLESKO ? \ 8* B 345,8 930, ,0 66,6 Z-D GOSP,KŁOBUCK * 25759*9 ( * ,4 429,5 **85,* 269,8 23,0 MEJSK SP-N ZOPTRZ. * * ZBYTU CZ-W B 985,9 093,3 758,7 760, ,2 ( 2- GOSP, PJĘCZNO * ( B 558,4. 729,4 268,2 9*4,0 3046,7 Z-0 GOSP,MYSZKÓW * B 94,2 89,2 7597,3 2582,9 GS BLCHOWN 6655* B 670,4 24,4 ( 505,6 2456,3 535,3 GS WO 2M K * * 24 B 97,2 ( 028,6 435,* 477,4 \ 27, WOJEW, SP-N OGRODNCZO ( PSZCZELRSK CZ-W B 727,6 ( 855,8 506,2 39,4 ZKŁ,OBR,RT.PRZEM, SPO *50683 ( ( ZYWCZYH CZ-W B 502,3 349,3 3284,9 947,0 G9 DO0ROOZ K N ~ j. a % 4.. j j j v _ j w o r 3 T * > - * B 098,8 023,2 88,9 62, ,0 ( ( GS GORZOW SLSK B 330,7 2*,9 5252,7 670,* 668,8 Z-D GOSP.LUBLNEC *7572 ( 3299* B 27, 305,6 73,0 5578,4 3497,5 GS WRĘCZYC ( B 8*,4 06,9 20,3 *95,* 592,9 GS POPOW * B 623,2 ( 22,5 235,8 264,5 GS PJĘCZNO 2* * B 504,9 520,3 ( 24,3 ( 250,0 GS PRSZK * }- B 284,6 332,6 22,* * 27500, ,9 PRZFO,OBROTU WYROBM * "METLZBYT- CZ-W B 484, 0,5 63*,8 42,0 9,5 Z-D GOSP, OLESNO 000* ( * B 792,6 ( 235,8 856,* 2070,0 *362, (. GS HERBY *3* * B 309, 66,9 020,3 36,2 93,3 GS KONECPOL *2369 0* *2 2*3 B 73,9 985,5 3*5,7 3605,0 63,5 ( GS SZCZEKOCNY 0* B 85, 797,3 *50,7 763,8 ZKLO OBROTU RT, PRZEM, 99735* * LEKKEGO LUBLNEC B 7*,* 389, 3403,6 2583,6 OS KRZEPCE ( B 894,4 2*3, 202,8 797,6 864,3 GS KOZEGŁOWY * B 75,0 067, 55033,3 82,* 3497,0 ( GS MYKNÓW ( ** B 390,5 289,2 360,7 23,0 3,8 OS KOSZĘCN * 2* B 443,0 8,3 7*9,6 2566, ,0 ZKŁ.ZOPTRZ.ROLNCTW * «CZĘSTOCHOW B 85,5 367,5 842,0 275,9 G8 RĘDZNY *222 *00 ( 60 B 089,7 92*,8 363,6 50,0 - TYSCCM *62? ( , , 2*84» « , , T 5 O 4 4 ( , , , OBCZEN KUMULCJ DOPŁTY DO KUMULCJ WYNK FNNSOWY 000 LM ZŁOTYCH W TYM p o d a e k OBROTOWY W TYM o g o e m d o acj c PRZEOMOTOwE ZYSK ( s r a a po oa e k DOCHODOWY POOTK OD U7BST U WTr V LT WYNGRO- DYWDEND 02N ,8 497, 934,0 934, * 488,5 488,5 2429,0 2429, ,2 2*2,* 258,8 ( m» - * * , 670,2 x 56, * ,6 4756,6.» ( , 6 - « ,4 308,4 66,6 75, ,7 666, 2096, ,7 T V * T 9 7 T 2 * T * ~ r j V y - * ,7 509,7 56,6 56,6 a * J * > - -, ,* 282,4 x ( ( J , ,8 5,6 ( ( a * ( 785, 765, 36,* 36,4 ( ,0 737,5 90,0 90,0 a ( 043,5 043, * ,6 332,6 577,9 577,9 } 243 ' ,9 569,9 990,2 ( 990, 4 V *00-56*0 - x 0, ( 0, ( ,9 x ' *50* *99 ( 834,7 634,7 202,7 202,6. - * *. ( ,2 696,2 892,6 70,* (, a *866 - *67,7 294,6 ( 602,3 *65,* a *93-66,5 86,5 " x ,7 466,3 ( ,6 297, ,3 24,6 706,8 58,8 ( ,9 607,6 ( 600,3 600, x ( ,9 ( 324,2 K 75,6 75,6 x

13 4 8, CZYNNK KSZTTUJCE WYNK FNNSOWY U OKRESE R /CO./ :990 W Y S Z C Z E G Ó L N E N E SUM OBROTOW SP RZEDZ W E W N E T R Z n YCHKOSZT WYNK N PO DS T W O W (WŁSNY p o z o s a e j -- SP RZ E D Z Y SPRZEDZY KU MU L CJ ZYSK STRTY Z CLOKSZT- N D Z WY CZ J N E N D Z W Y C Z J N E L TU D Z - LNOSC W y s a c a c h GS PWONKOW *5307 *9 *867 27** *270* B 37,8 - * 95,7 7, ,7 GS ŻRK 822* B 965,0 898,0 953,7 *69, GS PNK 8** * 89 * * 6 9 B *37,0 02,7 756,0 302,2 **00,0 ' OOM KSĄŻK CZ-W * B 538,0 738,6 870,* 277, ,0 ( GS PRZYSTJŃ *3 56 2*9 36 7*65 B 362,7 *,2 207,* *20,5 800,0 GS POCZESN * * 2880, * ,7 033,6 3*5,9 228,3 *23,7 GS KŁOMNCE *33 3* B 023, 036,9 2*.B 237,6 7970,3 7,0 GS CSN * *9*,Z 26,0 708,3 265,* 0. GS R0LOW \ * B 692,* 276,9 983,8 7*.8 GS LPE 73* * *3,* 86, 322,3 3*6.7 WEJSK SP-N ZOPTRZ. M * *3 66 2*5*0 ZbYTu MYSZKÓW B *66,3 5*8, *0,6 **0,0 600,7 GS STRZELCE WELKE *8 8* 62 52* B 039,0 77,6 300,0 30,0 80,0 GS RUONK WELUŃSKE ,5 326,6 9*. 0 85,6 867, * a GS KONOPSK * 25 *38-39*4, B *9,* 95,8 398,* 6,0 GS OPTÓW ** 2703 **39 28*3 B 322,8 27,7 78,* GS PORJ 6087* * B 037,9 609,7 9595,7 9*3,2 7076,0 GS KOCHNOWCE 59*80 ( 309** **0 B 3*6,0 *, 263,6 07*, 2507.* SP-N PRCY SUROWCOW WTO * 38*899 RNYCH CZ-W B 208,7 05,* 0280,0 39*5,2 GS DĄBROWĄ ZELON *6* B 82*, 73*,6 323,* 580,2 GS SECEMN 5** *6 7* B *87,3 35,9 962,2 226,0 GS MSTÓW * B *77,9 *29,* 579,6 69,* 2559, 2.7 GS LELÓW 55* * *62 76,2 02*, 338, ,5 GS KNENC POLSK *95*3 *80* *68 27*2..y « u»8tt,3 "T"...~ ~ T T "3 3 0', 05» Or T O c 2077,2 T GS BRZEŹNC NOW *87223 * B 0*2,3 85, ,5 GS ZYTO * *8*786 20* 98* *5 B 305,9 079,3 95, ,8 872 GS JNÓW * B 882,3 375, ,0 388* * * ,3 GS KROCZYCE * *2 5* B 629, 695,2 7**.2 9*5.0 20,7 * GS GOE * * * 2*53 B 072,7 20, ,7 68,0 GS OLSZTYN 39920* - 378* B 979,8 800, GS MEDŹNO 3* * 3*30* 6* 26* 6* 6*66 B 968,* 999,* 26*,0 26,2 33*,5 0 8 C Z EN KUM ULCJ DOPŁTY DO KUM ULCJ WYNK FNNSOWY POOTEK 00 PODTEK WZROSTU WYP- : W TYM OGOLEM o g o e m o o a c j e W TYM PODTEK OBROTOWY PRZEDMOTOWE ZYSK STRT DOCHODOWY. LT WYNGRO- OZEN DYWDEND, ZŁOTYCH *9 88*, ,3 0, * 5, 3* *33, * 2, *3* x 350,3 * , ,7 6*8 6* * *2 3,3 2 * ,6 9 0, ,3 3 7,5 27* * * ,3 7 7,0 m , 3 9,8 * 7* 7* * x 3 *,7 3 *,7 5* , , * * 3 5,2 376, ) * 2 3 8, ,* *00 x 6 5,0 6 3 *,9 r * - 2 *5 *0 - *6 * , ,* 36*0 36* *222 x» * 286* ,3 05,3 > x » 232 x 2 6, ,9 x x 6*2 6* * ,9 5 * ,7 2 7, * - - *300 * *2, 2 6,2 x * 2T 2 7 3, ,6 2. x T 3, - 3 8*899 J - T * 39 * * x x 3 9 * 5, ,0 ( *33 *33 - r \ 8*70 - ) F 7 2 7, x 3 6 0,* x r x * 0* m 7597* - - * ~ r "" H" " * * *, * 3.9 \ \ *2* " ~T > x ~ r 2077 ~ ~ r r x T r» x 509, , x 87* -» 0 0 *, 5 m» - x - 8T ,2 67,2 x * 3,7 x *9 3 2,7 2 8 *,7 x * *6,8 5 * ,0 8, *2 r x >. - r - 2*33 - r 8 58 x x r x 70,0 7 0, r - * \ 789* - 270, x r ,* r x r * r : * *0 0 r ,7 x r ,9 r x

14 TBL. CZYNNK KZTUJC WYNK UNNSOWY W OKRESE * 990 * /CD./ «00 b V Z C 2 G O M N E SPR Z ED Z PODSTWOW SUM OBROTOW WEWNETRZn YCHKOSZT WŁSNY SPR ZED ZY W Y N K N p o z o s a e j SPRZEDZ V \ KUM ULCJ Z Y S K \ ST B T Y Z CLOKSZTą - N D ZW YC ZJN END ZW YCZJN EŁTU D ZŁ- \ LN O SC \ 000 LEM W TYM PODTEK OBROTOWY OGOLEM W TYM DO T C J E PRZEDMOTOWE WYNK FNNSOWY zysk s r a a p o da ek DOCHOOOWY PODTEK 00 WZROSTU WYP- LT WYNGRO* DYWOENO DZEN W T Y S CCH D SS*SCM*CZ-W _ * 4, 00 6,9 6099,9 J es p r z r o w B 03 3,9 x 6 7,6 0, ,0 44 6, CS MOSKORZEW 27* < , ,8 OS WOOOWJC * 9,* 20 2,9 GS RZĄDZE B 40,2 x 94, ,9 B 2 O P.ZBYTU L U B N U C B 6 4 0,9 39 9,9 96, Z-0 ZHJCM,OBRCH, CZĘSTO m CHOW* , ,0 x , , , » , , , w ~-r - * , , , - 47 ' * - x , ,2 - x ' x x x 0208 POZOSTŁE C LEZC PR O D U K C J M T E R LN EJ UO O N B 4 0 6,6 309,9 x - * - - * 2334 * - OGOLEM * J 0, * 32, 248, 9 9 9, , ,7 W TYM JED N O ST K OL <*22 KTÓRYCH ORGNEM Z OZY* 0 9 0, , , , , C ELSK M JE S T PREZYOENT apec CZ-W B 694,3 69 9, , , w o j. p r z e o s. w o d. k a n a CZ-W B 039, , ,3 2 8,2 MPK CZĘSTOCHOW » , ,9 3 9,0 93 6,7 MPGK CZ-W * B 40 3,6 06 2,9 098, 3 * 2 4.0, , ,0 KOM, P R Z ED S, T EC H N K S N T R N EJ CZ-W B 7 0 2,0 6 9, ,3 263,3 6,2 WOJEUOOZK DYREKCJ DR * m e j s k c h CZ»W B 3 3 8,3 99 6, ,0 * ,8 RPGKM L U B L N E C * , , , PR ZED S,G O SP,K O M U N LN EJ M ESZ K N O W EJ PRSZK B 4 8 2, ,6 400,0 2900,0 RPOKM MYSZKÓW «7 2 8, ,6 2 9,0 2.2,7 72,2 R E J,P R Z E D,G O S P.K O M U N Ł, * M E S Z K, KONECPOL B 3 6, , , , ,2 RPGKM OLESNO B 7 4 7, , ,9 6 0,0 622,2 KO M,PRZ O S.RM -K ON S.CZ-W , , , ,6 64,6 26 9,4 RPOKM K LOBUCK , B 9 9 9, , , , B ,9 9 2, ,9 "PRCM EM - PRLNCZ SP- N PRCY CZ-W B 4 6 9, , ,2 200,0 RPGKM SZCZEKOCNY B ,9 x 32,3 2640,4 RPGKM BLCHOWN B 97, ,9 7,6 342, , )0, » 7 40, , , , , , " , ( , , , x ,4 097, 007, ,7 683, ,6 329, ,0 2307, , ,2 4472, ,2 7, ,9 9, ,2 04, 894, , ,2 702,3 6, ,7 447,6 437, , ,0 964, ,4 0^,6 67, ,3 229, ,4

15 » u, CZYNNK KSZTLTUJCE WYNK FNNSOWY W O K ^ S E - **0» /DOK./ T T c n m - o r r e w r ' T ak u m u a c j a WYSZCZEGÓLNEN, SPZEDZ WEWNEYZNYCHKOSZT wynk N ZYSK (STRTY Z CLOKSZT- PODS T WOW WŁSNY 'POZOSTŁEJ NDZWYCZJNENDZWYCZJNE LTU OZ S PR Z E OZ V SPRZEDZ Y LNOSC : W TYSCCH r OBCZEN KUMULCJ OOPLTY do KUMULCJ WYNK FNNSOWY (PODTEK 00 PODTEK (WZROSTU WYP- W TYM W TYM DOCHODOWY LT WYNGRO- DYWDEND OGOLEM PODTEK ogoem 00TCJE ZYSK sraa DZEN OBROTOWY PRZEDMOTOWE ZŁOTYCH PGKM woznk B S«**.7 SO 938* 827, , , , , NUK ROZWOJ TECHNK OGOLEM J J Z H »*.* 367,9 OCHRON ZOROW OPEK SPOŁECZN , ,3 ( OGOLEM»0Z* 6* B *r*.0 387,4 77,0 KULTUR SZTUK *3-77,0 277,2 OGOLEM *J0T SJ»,*9 83,2 70,7 P PŃSTWOWY 2CSP0L PEŚN * »sz«jr - - *29082 TŃC "SK"» 343,9 *r.s PŃSTWOW 9 MMON C 383 5** *3695 STOCHOW «333, x 608,6 KULTUR FZYCZN TURYSTYK w y p o c z y n e k «x *8,* 7*9, 30,3' ( 64,8 4*,8 x ( 334* * - 49, ,7 x OGOLEM * *3*04* 0337 * **,T *rj,* Z r 6 230,3 20, , 376, \ 320,6 x POZOSTL RNZ GOSPODRK NEMTJ LNE J OGOLEM «*o*z B *6** «303,3 M ,3 6390,0 6200,0 5*8,7 WYBRNE JEONOSTK: CENTRUM NNOWCYJNO-TECM **70 NCZNC S-N PRCY 92,3 06,3 3* ,2 PZ0.POD-USUG-MNOL. 2360* *0 "GOPO" KOZEGŁOWY K MYZJERSKO-KOSM. SP-N *08 CZĘSTOCHOW 337,8 683,2 6356,2 NOT ZESPÓL USŁUG TCMN, * CZĘSTOCHOW x SP-N PRCY -MOTO-JUR* 4*203 3/ * CZĘSTOCHOW *40, 0)8,8 3500,0 * ,6 STUDENCK SP-N PRRCY J 76 "LF* CZ-W «04, 0*3,7 OŚRODEK POST.ORGN.PRZY * *005 ZRZ.000.TNOK CZ-W > x x _ -j-~ *T * T STUDENCK SP-N PRCY **330 T *93 9*3 55* "GROSK" CZ-W» x PRCOWN USŁUG RCMT * *692 CZ-W 8 x, PRZEO.PROJEKT.USŁUGOWE "SPEKTMP.ZOO CZ-W B K x * * *8950 x x 850,7 6, ( 5** x 307,2 x x 4*08 - x x 78* 78* x x T h< -.»* y r m~r,r' ^ y ~ *-«L.» *< < '-,;;- * * ' ' ~~r * 32720» "* ,4 326,7 * * x ( j ( *492 - x ( *73

16 TB#L, 2 KOSZTY W OKRESE -j 990 R W TYM UDZL UDZL UDZL UDZŁ KOSZTOW KOSZ TOW KOSZTOW JKOSZTOW KOSZTY W TYM WŁSNYCH MTERL- KT E RŁOMT E R LO OGÓŁEM ko sz y koszy WYNGRO- W w a r o s - NYCH W W>CH W WYCH W WYSZCZEGÓLNENE m a e r a n e MTERŁOWE DZEN C SPRZE- KOSZTCH WRTOŚC KOSZTCH OZY (OGOLEM s p r z :d a z y o g o Łem W PROCENTCH M 990 W TYSCCM ZŁOTYCH 990 B M 9 B 9 b OGOLEM WOJEWÓDZTWO * B ,* , 7 897, 73, 85, ,7 75,2 52,* 5*,*,3 p r z e m y s > OGO LEM 50007* ,2,* *, / 77 B 063,3 0**, 960,6 955,0 83,7 80,* 57, 68,3 W YYM PRZEMYŚL PŃSTWOWY 8373* ,8 78,3 V 4'3 6,0 B 07, 075 # 990,3 92,Z 82, W 55,9 68,2 pr z e m y s sp o o z e c z y *8, 66 5 \ ' 5*, 0 55, b «**,a 73, 666,7 035,5 3, ,0 69,8 PRZEMYŚL TERENOWY ,2 66 > *,7 53,* B 9*0,9 935,9 882,0 75, 68,2 66 * 38,8 57,0 W TYM JEDNOSTK OL ) 5* * , *0,5 5* 6 KTÓRYCH ORGNEM ZŁÓZY- B 038,7 00,7 94,3 80,7 62, , CELSKM JEST WOJEWOD MSTO CZĘSTOCHOW * , ,6 63 ro B 063,5 029,9 966,5 970,4 84, 80 58,2 69,3 WYBRNE JEDNOSTK: HUT -CZĘSTOCHOW* CZ-W 3* * , ,*?2,3 B *0,2 3*,7 075,0 075, 86,4 86 * 66, 2 76,7 PRZEDSĘBORSTWO PRZEROBU 379* *2* ,6 94 3*,3 69, ZŁOMU METL HERBY B 239,5 2**,3 234,7 ( 066,5 89, , 8 69,3 MYSZKOWSKE ZKŁDY PPE * *32* , ,0 62,9 RNCZE B 30,5 359,0 306,9 873, 90, ,7 62,6 r Z-Y SPRZĘTU MOTORYZC. * , ,7 *.6 "POLNO" PRSZK 6 377,2 25,8 972, 934,2 6, , 58 9 MYSZKOWSKE ZKŁDY MET* 3585* , # , 6 8 LURGCZNE -MYSTŁ" B 879,9 224,0 208, 740, 86,0 W 66 9 *9,* 57.5 p r z e o s.r e a z,k o m p e n y c h 23* , ,2 7 9 OBEKT, PRZEM, -KOMOBEK- B 939, 734,2 750,3 965,9 73, ,4 22 * r~ r sas ke z-y p r z e m. n a r. * ** , , "ŁENTEK" LUBLNEC B 856,8 824,7 833,7 908,5 84, , 79 9 m y s z k o w s k a a br yka na cz yń 277* , ,8 5,5 EMLOWNYCH 6 909,* 87,7 676, 5 594,3 80, , *CEB" CZ-WSKE Z-DY PRZE * , , MYSLU BWEŁNNEGO B 272,8 40,9* 390,3 835,0 69, , WOJ,PRZEDS.PRZEMYSŁU MES *55* , , NEGO CZ-W B 933,8 829,5 829,5 880,7 20,6 9* 6 06,2 88 ZKŁD BUDOWY MSZYN ,9 85, 48,7 6 0 GORN, "SBNÓW" CZ-W B 078,3 096,7 908, 929,2 90, ,5 72 * KLETSKE ZKŁDY CELU ,5 79 * *2, LOZOWO-PPERNCZE B 7,8 084,7 92,3 963,2 87, , 7 69 * za k a d e n e r g e y c z n y 5653** , ,3 8 CZĘSTOCHOW B) 225,3 356,2 860, 2 34,5 25,8 65 * 2, 6 8 ZKLOY CEMENTOWO WPENN ,4 87, 8 26, C.ZE RUDNK B 979,9 026,2 784,9 694,7 ( 93,5 83, 9 35, c z -wske z-oy p r z e m y s u ,0 5*, 5 *, ** 7 LNRSKEOO "STRDOM" B 8*3,0 566,6 496, 4 004,2 70,* 8, 2 53,* 75 9 ZKLO BUDOWY MSZYN 62057* ,6 73, 3 33, GÓRNCTW CZĘSTOCHOW B 820,9 876,6 824,5 69,5 9, ,* 58 6 ZKLO PROD-REMONTOWY ENE ,3 *9, 7 20,6 *0 2 RGETYK LUBLNEC B 085,9 886,6 802,9 204,4 69,5 60, 9 37,8 5* * ZKLOY CHEMCZNE RUDNK 7** *,8 86, 9 57, B **9,7 44,5 504,0 99,7 78, 89, * 57,8 7* PRZĘDZLN CZESNKOW ,0 67, 0 *6, "ELNEK" CZĘSTOCHOW B 6*9,* 557,5 499, 7 942,6 93,5 78, 0 69,0 73 8

17 -27 TBL, 2 KOSZTY W OKRESE R /CD./ /. W T YM UDZŁ UOZa ud z a UDZŁ KOSZ TOW KOSZ TOW k o s z o u \ K 0 S Z T 0 U KOSZTY, u TYM WŁSNYCH MTE R L MTE RLO MT ERŁ0 o g o e m KOSZTY koszy WYNGRO- W WRTOS- N YCH W WYCH W WYCH W w y s z c z e g ó n e n e MTERLNE MTERŁOWE DZEN {C SPRZE- k o sz ac h WRTOŚĆ K 0 S Z T C H OZY OGOLEM SPRZEOZYOGOLEM 990 W TY CCH ZŁOTY H ; 990 8» J989 W PROCENTCH PR2E0,TWORZYW SZTUCZNYCH 350* , ,9,2 "ERG KŁOBUCK B 2607,9 99*,0 *,3 262,6 J 7, 87 57,0 80,2 PRZEOZLN CZESNKOW * , , *9,5 "WE LNOPO L" CZEDTOCHOW B 758, , 2 880,7 9,* , 8 72, CZ-WSKE Z-DY MTERŁÓW 79633? 50* * , ,9 J *9,* J OGNOTRWŁYCH B 23,7 939, 3 887, 29,9 78,* 76 2 *9, r- y-p r z n y s r u -w rr *E-oo- ~ **62 * 0 T *r5* - r - 73", 3 * *B~r* ' " 6 * V 3 "WRTE* MYSZKÓW 266,9 330,* 323,* 838,9 39,0 8 23,9» 6,4 KONEC POLSKE Z-OY PŁYT * , ,3 *5,3 PLŚNOWYCH B 866,8 222,0 298, 8 80,* 93, ,7 38,* Z-Y PRZEMYSŁU LNRSKEGO 9* * * 8,9 *2 3 26, 9 32,9 "WRT- CZĘSTOCHOW B 227,5 729,5 6*6, 7 87,3 6*,9 7 *0,* 62,* Z-Y PRZEMYŚLU LNRSKUGO 96**2* * 5 * * , ,3 49,3 "WGOL^N" CZĘSTOCHOW B 705,8 68,6 30,0 762,5 70,6 7* * *8,2 68,3 Z-0 EEKTRO-METLURGJCZ, * *8826 8*, *7,* 56,0 'EM- BLCHOWN 6 96, * 977,2 892,8 83, 4 83, *8,0 57,5 Z-Y ELEMENTÓW WYPOSŻĘ. 62*726* ** *9*6 808*60 33,7 70 * 32,0 59,6 BUDÓW -METŁPLST- CZ-W B 828,2 773, 786,6 796,* 83,3 75 * 32,2 ) 62,7 WOJ'PRZEOS,PRZMjZBOZOwO ? *75*6* *56*6 99, ,0 72,6 MŁYNRSKEGO -PZZ-CZ-W 6 - F-K URZĄDZEŃ TECHNCZ, 3*8380 *702 2 *33 6* *, ,3 79,3 " G F U F " GDLE B 203,6 2325,* 2336,9 9*8,0 60, 3 7* 2 *0,8 67,8 ZKŁDY CHEMCZNE "ERG" 6*05889 *3*390* , ,3 44,3 ; CZĘSTOCHOW B * *,6 269,2 9*5,0 920,* * 5, Z-DY KONFEKCJ TECHNCZ, 7H28S5 5989*9 *86** , ,3 68, "POLNM" CZĘSTOCHOW B 763,7 705,5 689,* 77,0 92, , 8 *5,* < GNSZYNSKE Z-DY WYROBÓW *5 *9708* 70,6 * ,3 8,5 PPEROWYCH CZ-W B.2 05,0 265,2 305,2 89*,7 67, , o d e w n a że wa * * * ,2 3 **,7 50,2 "McTLPLST" CZĘSTOCHOW B 205,8 206,2 32,7 933,3 95,6 7* 3 5, 53,5 Z-D BUDOWY MSZYN GORN, * 27*292 08*0 69,* *6 8 23, 33..* "OSNY" PORJ U 582,7 *36,0 378,8 763,* 8*, ,2 5,* 532*239 39* *8 93,^ 73 * 66,0 ' 70,6 B 698, 3*3,6 533,5 93*,7 92,3 9* 3 85, 92,; Z-DY RT TECHNCZNYCH *567* \ *, , 0. *8,3 GLNTERYJNYCH "POŁGŁ" B 996,0 957 /3 932,9 738,8 50,* , 0 5,6 PRZEDS,PRZEROBU ŻYWCY * , 6* 7,5 38,* KŁOBUCK 0 x PKP n a s y c a n a p o k a d ó w * **93878 * , , 2 85,6 k o e j o w y c h PLUDRY B 362,3 590,3 596,2 880,* 92,* ,3 83,7 FBRYK URZD2EN MECHN. 370*099 *336*7 5969*5 0* , ,0 6, "WYKROMET" CZĘSTOCHOW B 8*5, 2 659,6 93 3,3 800,7 77,9 30 2,2 *,5 CZĘSTOCHOWSKE HUTY SZKŁ ,6 a* 2 33,* 36,9 B 827, * 979,5 69,3 599,7 66, 7 29, 4 *, SP-N NWLDÓW "CZĘSTO* 26867*5 * ,2 9 28, *6,8 c h o w a n k a * CZ-W B x - CZ-WSK^ Z-DY GRFCZNE 5*95*7 825*03 559* , ,3 36, B 7,2 567,9 *32, 7*6,9 65, ,6 39,* SP-N PRCY McTLOWCOW 332*9* *68 080*5 87, ' ,7 83,5 "ROZWOJ" SZCZEKOCNY B 2233,* 2792, 2390,2 4*7, 86,4 7* 9 62,2 72,0 WOJ.SPOLOZ,NEWDOMYCH *62 86, , 66,5 "RENOM" CZ-W B x - CZ-WSKE ZKŁDY PRZEM. 799* , * 3 3 7,9 3,3 ZPŁCZNEGO B 080,6 862, 2 679,8 00,7 3,5 6* 3 5,6 49,7 MET* Z-o B U * ' ~ ' U *? m e r 4, B "...6 0~, 8 52,3 METLOPLSTYK CZ-W 0 6 9, * 53*,8 30,3 973,7 29,* ,6 63,5 CZ-WSKE ZKLOY MT,* BU 9* * ,7 *2 2,9 27,8 ROWYCH B 738,3 685 # 568,9 683,6 62, 7 *6 7 23, 37,0 (

18 -28 TBL, KOSZTY W OKRESE R /CD,/ w y s z c z e g ó n e n e KOSZTY OGOLEM KOSZTY m a e r a n e W TYM W TYM KOSZTY m a e r a o w e WYNGRO- DZEN U02L KOSZTOW WŁSNYCH W WRTOS- C SPRZE- OZY UDZL KOSZTOW (MTERL NY CH W KOSZTCH 0G0LEM (UDZŁ UOZL KOSZTOW KOSZTOW MTERLOMTERLO WY C h U WYCH W ( WRTOŚC KOSZTCH SPRZEOZYOGOLEM w p r o c e n a c h 990 W TYSCCH ZŁOTYCH j 990 B 909*00 B98 9 FBRYK RMTURY G0R20W SLSK ZKLOY REMONT,*MONTZ, PŁYT SKLEJEK ZPŁEK UKREGO SPÓŁDZELN me CZRSK OLBRCHCCE OOBROOZENSK FBRYK ME B OKRĘGOW SPÓŁDZELN MLE C2RSK OLESNO wytworm SPRZĘTU KOMUN KCYJNEGO. Z LOCHOW CE RZEDS, PRZEMYŚLU BETONOW *PREF T,ZELSLWCE.»P - N J PRCY "ODZEZ* CZE STOCHOW.. - D MORTZU ekkej OBU. 'KETLPŁST* CZ-W Z - U Y PRZEMYSŁU ZEMNC2, "ZŁOTY POTOK" o k h e g o u a s p o o z e n a me CZRSK LUBLNEC ,2 59,3 73,3 284,9 23,0 25,3 4 2, ,7 09,0 77, ,2 33,0 30,6 324, ,8 907, , 24,0 37, ,4 92,7 73,6 059,3 553 *2 358,9 795, ,5 4,9 86, ,7 7, 0 54,7 395,8 47,2 594,5 788, ,6 30,4 47, , 0 04,0 63,0 03,9 500,0 457,5 902, ,9 05,5 89, ,2 3,0 37,2 x - - * ,9 32, 34,9 ) x , 39,3 45,9 520, 42,3 430, 007, ,0 37,2 55, , 20,3 47,0 907,0 94,0 824, 705, , 44,0 55, ,0 7, 7 75,5. 380,2 335,7 309,0 000, ,7 0, 92, , 3 80, 66,0 558,4 50,7 430,0 000, ,0 37,7 85,6 Z-DY R T,TECHN, GLNT. m e a,"lugam*ubnjec o k r ę g o w a SPÓŁDZELN me CZRSK PJĘCZNO o k r ę g o w a, s p ó d z e n a me CZHSK CZ-W SP-N NWLDÓW "NOWE ZY n * -w ' * ' CZŁSTÓCHOWSKE ZKLOY METLOWE -d o m g o s h F-K WOZKOW DZECECYCH PORJ OKRĘGOW SP,MLECZRSK MYSZKÓW OKRĘGOW SPÓŁDZELN MLE CZRSK SZCZEKOCNY OKRĘGOW s p ó d z e n a me CZRSK KRZEPCE ZKLOY JEOWBNZCZO-OEKO- RCYJNE PORJ SP-N PRCY POLG-WYDW, * U O Z LOW" OKRĘGOW SPÓŁDZELN MLE CZRSK KŁOBUCK CZFWRSK SP-N PRCY "OZ N LN" CZ-W CERMCZNO-MNERLN SPCL OZEŁN PRCY CZ-W SP-N NWLDÓW "ODRODZĘ M E * OLSNO OP- NWLDÓW "ROZWOJ" KŁOBUCK y K PONOCY NUKOWYCH CZ-SK PRZEOSFBORSTWO CERNJk BUDOWLNEJ ,2 3,4 23, 874,2 543,3 403,7 002, ,0 30,7 4, ,0 09, 77,9 539, 500,9 494, 9 794, , 20, 84, ,7 43,2 58,8 594,7 593,2 504,2 867, ,9 22,0 69, ,3 23,5 48, \ r. ^ r* TT "x ' " r "T ,5 30,9 34,3 007,9 824,8 720,4 8,0 76, 9 32,0 3,5 4, , 8 0, 5,0 5,2 729,8 062, 5 003,3 022,9 85, 4 07,3 52,0 6, , 8 72,9 05,8 56,9 65,3 474,9 450,5 070,7 52, 3 94,3 8,3 77, , 00, V V 80,3 73,0 397,7 370,0 320,7 708,3 75, 4 95,5 55,0 88, , 2 02,7 80,0 70, 563,0 492,0 445,9 803,9 63, 94,0 28,4 88, ,7 29,3 34,5 590,2 60,7 580,5 79,0 58, 3 63,2 32,2 53,4 003BB , 2 62, 48, 0 56,4 925,0 090,8 955, 9 847,4 80, 4 64,0 43,8 34, , 87,2 83, 69,2 53,0 492,9 48,0 807,7 56, 7 94, 37,0 88, , 48,4 r 22,7 39,3 095,3 632,3 503,0 045,0 63, 5 33,3 3,7 48, B , 7 70,2 37,3 58,7 95,3 392,5 573,2 094, 84, 5 05,4 37,0 44, , 6 05,3 33,8 6, * x * , 8 55,8 40,S 49,0 " , 7 *, 22,0 23,7 754,0 460,0 338,3 03,4 83, 3 07,4 47,8 37, , 50,3 0,0 0,4 548,0 530, 9 200,4 330,4 86, 3 5,9 2 3,9 2 7,7

19 Y b, 2 KOSZTY U OKRESE R /CO./ W TYM UDZŁ UDZ L UDZL U0ZL ko sz ow KOSZ TOW KOSZTOW KOSZTOW KOSZTY w TYM WŁSNYCH MTERL- MTERLOMTERLO 0 G 0 (, M KOSZTY KOSZTY WYNGRO- W URTOS- NYCH W WYCH W WYCH w VYSZC2CC0.N cn MTERLNE MTERLOWE OŻEN C SPRZE- KOSZTCH :WRTOŚĆ K0S2TCH OZY OGOLEM SPRZEDŻYOGOLEM W PROCENTCH 990 W TYSCCH ZŁOTYCH j990 BJ9B9« SP-N PRCY "ERMET» CZĘ * 55328* *9,6 32, 35, 6 STOCHOW 528,* *,8 339,3 506, ,6 **,7 55, 5 W Z SN R0TU TOWROW *92 235,* 8,0 o,* 0, 2 CZĘSTOCHOW^ *983,* 985,3 **8,0 8*9,6 23, 8 20, 2 2,8 2 3 r~. r* r r~ r ~ r " ~T SP-N PRCY "PPEROTECH *93 8,6 87,2 59,3 72, 7 N K" KLETY 3,0 57,9 027, 663,2 8*, 2 85,2 67,* 80, CZ-SK FBRYK RTYKUŁÓW 0*3669 *3239* , 2 *,* 26,5 29, * HU2YCZNYCH 633,* *75,* 398, 9 7*9,5 80 * 55, 37,5 *6, 7 c z -wske abr yk meb , 3 78,0 50,7 65, 7 89,3 826,3 8*7,8 79,9 8*, 0 77,3 53,2 63, * W0JEU0D2K SP-N NWL *79*3 92, * 2*, 3 8,0 9, 5 DÓW "UNWERSUM* CZ-W x, - - SP-N NWLDÓW "NK" 376* * 62,0 *5,0 55, * CZĘSTOCHOW - - SP-> NW. "TYSĄCLECE" 30* * 87*70 85, 5 76,6 63,0 73, 8 b a c h o w n a * - - WELO Z K.PRZED,PROD.HNO 2*80* *0 2*308* ,3 3*,8 * 6 "CcZP* SP. KCYJN C2-H 582,7 68 *,5 620,9 * 5 77, 0 53,0 30, * SP-N PRCY ŻRK 70* * , 5 7,7 *9,2 67,9 787,5 87,9 858,9 5*7,6 92, 0 6*, 7. 57, w s m r m o n,-m o n Z *» 35* ** 9, 5 27, * 2,9 22, k r /epce 09,* *70,3 *6*,5 7*6, ,9 **,6 * *67 * , 9 58,* 37,7 *5 5' "c e s n a n k a» O esno 785,6 767,6 690,9 73*, ,8 3? Y MEBLRSKE SP-N * , , 7 67,0 *, STu/ #-TPC,M.Z-, PC2. 763,6 777,7 753,* 827, 75, 2 65,8 *0,3 53 7, SP*NJ PRCY "P03TEP" CZE 8263* 38762* 222*8 232* *6,9 23,0» «:s C s o c h o w * *9*, <.9o,* 3 0,8 529,6 85, * *7,2 34,8 *0. ( SP-N NWLOOW"POLMER" 80** *39* ,5 37,6 5* 8 ' u h u n e c x - - CH.MCZN SP-Nja pracy r *68690 * ,6 *.*,3 ( 5* 7 "CHEMK" CZESTOJJ^OW 609,7 *55, *0, 893, ,9 8 3 USŁUGOW SP-N PRCY 70* *9 89, 0 «.2,3 2 5,5?. 8 7, "SPOJNJ* CZkSTOCHOW **7,* 820,2 80*, 377,3 80, 0 33,* 8, * 23 SP-N PRCY "METPOL" *92 5* ,9 5*.8 **,2 * V,2 'KONECPOL * 7*, 52,6 523, 385,8 89, 0 50,7 39, o ** 6. SP-N PRCY " PROORFM" j *626 96, 2 50,8 39,5 * u h n j e c 8*,9 786,0 870,7 75,5 89, 5 52,7 3*,* 38 5 "m j a r s k a s p -na pr acy 53293* , 6 *8, 29,7 *0 * 0 L K N 0 60,6 *33,0 *3,0 92, ,6 *2,0 57, 3 SP-N PRCY USŁUG, MOT * , 2 53,8 *,5 *5 897,9 730, * 699, 506,0 92, 2 66, 53,* 58, 0 HFTLOW* SP-N PRCY * * *, 7 33, 7 22,* 36 * GUE *06,2 3*0,9 277, 8 533,0 78, 0 6*, 0 *,* 53, 2 "PROSNĄ" SP ZOO PRSZK **255* ) * *. 0 8,5, 6 # x. *. x - -»TW0RM SPRZĘTU MED, SP 6527* *, 9 *5,3 22,3 23, 5 -» PRCY CZ-W 093,* * 99, 65*,3 76,3 90, 9 *9,9 35,7 39, 3 SP-N PRCY "CZeW" CZE 558* * , 5 *6,5 2,3 r 38, * S'OCMOW» 663,8 697,8 65*,2 60 * 87, 0 **,2 33,9 39, 0 SP-N NWLDÓW SWY" *8, 0 *5,3. 2,6 26, 3 WYjKM x - - " 0 PROO-USUO. "SMO* SP, , 33,6 6,7 7, 0/0 CZ-W 2, 992,3 52,0 8*5,0 58, 6 8,9 7/3 2, 6 SP-N PRCY KRWECKO- * * , 70, 5*,5 68,, «ZN»RSK WOŹNK *77,7 *09,8 *06, * 683,6 76, 7 8,8 6,* 80, SP-NJ PRCY "PN TEK" * *2 86, 6 57,7 *7,8 55, 3 P*J6CZN0 733,7 673,* 66*, 8 633,6 83, 9 62,8 5, 6, 0

20 7 8 L 5 2 KOSZTY U OKRESE R /CO./ WYSZCZEGÓLNENE KOSZTY OGOLEM W TYM W TYM KOSZTY KOSZTV WYNGRO- MTERLnE MTERLOWE OZ en a UOZL UDZL UDZL UDZL KOSZTOW KOSZTOW KOSZTOW {KOSZTOW WŁSNYCH MTERŁ*MTERLOMTERLO W WRTOS*NYCH W WYCH W WYCH W C *PRZE-KOSZTCH WRTOSC KOSZTCH OZY OGOLEM SPRZEDZYOGOLEM 990 W TYSCCH ZOTYC* 0 969*00 ; W PROCENTCH SP-N RC Y TKCZY DZ EWRZY KMENC WELOBRNŻOW USŁUGOW SP -NĄ PRCY LUBLNEC SP-N PRCY *NOWOTE* PJĘCZNO S^P-N PRCY "KONFEKCJ* MYSZKÓW SP-N PRCY REKOOZ.ŁU) RT * Z WD" KMENC WELOBRNŻOW USŁUGOW SP " M PRCY OLESNO SP-N n w a d ó w "GLMET" SZCZEKOCNY SP-N PRCY * Z RME 0* zark e n sk o W ELOB,SP-N PRCY 'WENUS* CZ-W "SKO" SP-N PRCY BRN DY SKÓRZNEJ CZ-W "PJECZNK" SPO ŁK Z 0,0 PJFC7S0 * B B B B B B , , , , , 3 B M B M B M , , B 543, B , , , , o, , , , , * 46, , , , , , , *0 498, ) * , , , , ,6 39, ,5 5,3 63,3 58,9 92,4 30,4 65,4 37,9», 42,6»J,2 5,0 87, 65, , *5,» *,5»3,2 70,7»»..0Ł, 7 > J,» 02,0 56,8 50,«52,0 *2.4 37, 54,2 38,9 48,6 *2, 53,4 9,7 29,8 26,4 56,0 55,5 20,8 22,6 2,8 33,4 29,2 4,7 53 * j 55,5 8,9 30,3 50,9 26,2 20,2 *7,8 36,6 36,3 3*,2 26,9 3,0 «} 36, 44,6 6,4 65,0 50,2 32,4 44,6 3 0,3 26, ,2 *5, 25,3 *5,6 3,0 UDOWNC TWO UOOLEM B y T y H -, r* JEONOSTk PŃSTWOWE B JEDNOSTK 8P0L0ZELCZE B JEDNOSTK TER6N0WE W TYM JEDNOSTK OL KTÓRYCH ORGNEM ZLOZY- CELSK M JEST WOJEWOD WYBRNE JEDNOSTK; PRZo s.g o r n c, m o d e r n. PRZEMYŚLU *BUDE*CZ-W PRZEDS,UDOWL,MONTŻ. HUT NCTW -MONTEK- CZ-W ko mb na bu d o w a n y CZ-W PRZEDS,BUDOWY KOPLŃ RUO CZ-W CZ-WSKE PRZEOS.BUOOW, p r z e m y s o w e g o CZ-W CZ-WSKE PRZEDS,NSTL. PRZEMYSŁOWYCH CZ-W PRZcU5,8UDOWN,ROLN# CZ-W WOJ PRZEDS,ROBOT N Z Y N, CZ-W PRZ.EDCB, NZYNERYJNO- BU DoW LNE, MYSZKÓW CZ-WSKE PHZRD5.BUOOWN, PRZEM, LEKKEGO *LEKBUD" B B» B B B B B B B " , , , , , , , 7, , , , , , , , , , Z , , , , , , , , , , , , ^ y , * 734, , ,4 S , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 8 5*4 63,5 85,3 63,6 90,0 78,7 82,0 69,5 82,2 69,8 97,9 89,5,73,9 79, 6,6 94, 0 62,0 62,6 78,4 77,6 73,9 70, 9 90, 9 9,3 62,2 76,6 69,8 73, 7 53,6 *7, 49,9 47,2 30,0 44,4 *0,3 56,6 58,5 57,5 60, 4 *3,3 *3, *2,* 5*,* 63,6 56,9 *2, *9,8 *0,6 *8,6 38,3 39,6 35,6 59,0 6 *,0 56,* 58,0 5*,5 37,9 22,7 25, ,* 2*,6 26,* 33,6 27,2 3*,* 2,* 6,5 2,2 33,0 38,4 *2,2 2,* 30,0 5,6 2,* , 33,3,8 27,6 2*>,5 9,4 6, 26,6 30,9 2 6,7 30,9 2 2*, 7 3,3 3 2,2 37,6 33, 36,* 2,9 20,7 26,6 *,8 *7, **,9 26, 36, * 20,2 27,7 23,6 27, ,* 35,4 42,4 25,7,*

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

INFORMACJA SYGNALNA JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ # * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY Ne do pulkcj Egz. Nr.-3 INFORMACJA SYGNALNA Włrzych, dn 1989-05-22 X JAKOŚÖ PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ * PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ W 1988 ROKU SPIS TREŚCI UWAGI

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek.

P.Andrzejewska-Olech. M.Chmielewska. M.Biernacka. A.Czapiga. A.Dębska. Ważne od 2015-09-22 O P O P O P O P O P. Poniedziałek. Wtorek. Środa Wtorek Poniedziałek P.Andrzejewska-Olech M.Biernacka M.Chmielewska A.Czapiga A.Dębska Ważne od 2015-09-22 1 7:45-8:30 2 8:35-9:20 3 9:25-10:10 O P O P O P O P O P 4 10:20-11:05 2GD zaj resoc 1GC

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł

KLASYFIKACJA SZKÓŁ 2015/2016 SZKOŁY PODSTAWOWE. K o s. S i a t k ó w k a. r ę c. y k ó w k a. r ę c. n a. n a. c h ł Lp B g I d B g f 4 - b j U j U j r ę r ę K K T T C ż H W ż B g um d L d d d d d d d A 1 Dbr 27 18 37 8 10 14 18 8 11 16 16 14 11 11 31 6 256 2 p 7 6 10 24 10 8 11 9 11 8 31 18 9 9 10 10 11 7 202 3 Kd 6

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU. Wstęp. Podstawowe definicje i pojęcia. Klasyfikacja gruntów według norm polskich. 2. Podstawowe właściwości fizyczne gruntów. Podstawowe i pochodne wskaźniki identyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo