\ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO" name="description"> \ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO">

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE"

Transkrypt

1 T WOJEWÓDZK URZĄD STTYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWE. U W u L Egz. nr ho r r ~ " m > \ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO LUTY 990 Opracowano

2

3 V. ( S P S T R E Ś C S u.. Czynnk kszaujące wynk nansowy w okrese r... Koszy u okrese r Podsawowe wska:cnk dzaanośc gospodarczej w okrese r Produkcja czysa w uspoecznonym przemyśe budownowe w okrese r. b 50 Warość, srukura,, dynamka zapasów rozczena mędzyokresowe w 990 r..., 5 56 ZNK UMOWNE Kreska Zero Kropka /-/ - zjawsko ne wysępuje / O/ - zjawsko sneje, jednakże w oścach mnejszych o< czb, kóro mogyby być wyrażono uwdocznonym w abcy znakam cyrowym, n p - jo'/;o prpdukcja wyrażona jes w ysącach on /w czbach cakowych/ znak / 0 / oznaoza, że produkcja w d a n y m przypadku ne osąga 0,5 ys, on /./ - zupeny bruk normaoj, abo brak nornacj war ygodnych Znak " U ym" /x/ - wypenenu rubryk, ze wzgędu na u ' < abcy, Jes nemożwe ub neceowe - oznacza, żo ne podaje sę wszyskch skadnków smy ogónoj W Ż N E J S Z E S K T b O Y z - zoych r ya. n - ysąc - mon 2 n mer mer kwadraowy - ona sz. a z uka U w a g a : Nekóre dane czbowe mają carakor ymozasowy mogą ueo zmane w późnejszych opracowanach Wojewódzkego azydu Saysycznego. W U S Kaowe, Mn. * 90 U

4 \ TBL. CZYNNK KSZTLTUJCE WYNK FNNSOWY W OKRESE R S U M OBROTOW, KUMULCJ WYSZCZEGÓLNENE SPRZEDZ WEWNETRZNYCMKOSZT (WYNK N ZYSK (STRTY Z CLOKSZT* POOSTWOW WŁSNY POZOSTLEJ NDZWYCZJNENDZWYCZJNE LTU DZL- ;ę90 SPRZEDZY SPRZEDZY ' LNOSC B :989"00 * * W TSCCH UGOLEM WOJEWODZTWO U B , , ,7 PRZEMYŚL 99*878 94, ,4 * , ,9 08CZEN KUMULCJ DO N TY >0 KUMULCJ » ~ W TYM W TYM, CGOLEM PODTEK O C O L M 00 TC JE OBROTOWY PRZEDMOTOWE ZŁOTYCH *4? 5 5 3, , *6^ 322,3 \ 4* ,7 WYNK MNNSUWY " ZYSK ,7 STRT POOTEK 00 \ PODTEK WZROSTU WYP- DOCHODOWY LT WYNGRO- DYWDEND, DZEN s , *» ,»» OGOLEM W TYP: p r z e m y s p a ń s w o w y pr z e m y s SPÓŁDZELCZY PRZEMYSŁ TERENOWY W TYM JEDNOSTK DL KTÓRYCH ORGNEM ZLOZY- CESKM JEST WOJEWOO MSTO CZĘSTOCHOW WYB«NE JEONOSTK: MUT -CZĘSTOCHOW" CZ-W p r z e d s ę b o r s w o pr z e r o b u zomu me a he rby m y s z k o w s k e ZKŁDY pape RNCZE Z-Y s p r z ę o m o o r y z a c, " P 0 M 0" PSZK MYSZKOWSKE ZKL0T m e a»» LURGCZU -MYSTL" PR/OS,RELZ,KOMPLE TNYCM OBEKT, PRZEM, KOMO BE " ŚLĄSKE Z-Y PRZEM,LNR. "ŁNTEK* LUBLNEC MYSZKOWSK FBRYK NCZYN e m a o w a n y c h "CEB- CZ-WSKE Z-DY PRZE MYSLU BWEŁNNEGO w o j,p r z e o s.p r z e m y s u m p s * REGO CZ-W \ ZKŁD BUDOWY MSZYN GORN, -SBNÓW CZ-W KLETNSKC ZKLOY CELU LOZOWO-PPERNCZE ZKLO ENERGETYCZNY cz e s o c h u w a ZKŁDY CEMENTOWO WPCNN CZE rudnk CZ-WSKE Z-DY PRZEMYŚLU LMRSKEGO "STROOM" ZKLO BUDOWY MSZYN GÓRNCTW CZĘSTOCHOW za k ad p r o d -re m o n o w y CNE ROETYK LUBLNEC ZKŁDY CHEMCZNE RUONK PRZĘDZLN CZESNKOW "ELNE* CZĘSTOCHOW PRZED,TWORZYW SZTUCZNYCH "ERG" KŁOBUCK B 22, , , B 38,4 589,4 942,3 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ) B B , , , , , , ,6 574, , , , , , , , , , , , , , , , , , * 80, , \ , ,8 \ *.40, / , , , , ,2 3374, , , , , , , , , , , , , , , , * , , # 80, , ,3 ' , , ,4 882, , , ( 848, , , , ,3 > , , , , «, , , , , , ( , , , , , S, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , } 805, , , , , , , r" 'rr * , , , , ( 223, , , , , 226? 348, ,4, , , , , , , , , , , \ 589, , , , ,7 70>?4 258,* * 3*,4,»»»Z3J»».* 07,5 4#? , , ,8 2673S , ^5 2 7, , ,9 \ ,0 \ \ , ( 3356, » 28, ,4... r , , , ,*V , , 4*42 32,4 r , , , , J 5 44, , ,5 \ , , ,9 j , ,5 568* * \ 28, , , , ,8 2*20*80 ( 363, , , , , , , , ,2, <#, ,7/ , U B 4 3 5,4 - K 48345» 349, , \ x r...* ' r * - x - x , ,8 v , ,0 483* , ,4 049, ,; *, *02, , ) , , , ,9 j ,4 r ( 273 2, ,4. 874*44 888,7, O j *86,6 " 369,00* 42, ,2-6* , \ ^*6,3 5833, * , , ,8 * 60* , , *82, , ? , , , , , , ,7 J... * *5 - * , , ,0 * 56* ,4-2907* ,3 - ' , , B6, ,7 / , - 24*89 59, , x 582, r * «* * , x

5 m, CJYNNk KSTLTUJC? WYNK U N N S O W Y W OKRES K K /CO./ (SUM OBROTOW ( KUMULCJ WYSZCZEGÓLNLNE SPRZEDZ WEWNĘTRZNYCHKOSZT WYMK N ZYSK (STRTY Z COKSZT- PODSTWOW w a s n y (POZOSTŁEJ NDZWYCZJNENDZWYCZJNELTU DZŁ- :990 SPRZEDZY SPR76DZY LNOSC 0:989«OO ' * PRZĘDZLN CZESNKOW "WENOPO" CZEOTOCHOW CZ-WSK Z-DY MTERŁÓW OGNOTRWŁYCH Z-Y PRZEMYSŁU WEŁNNEGO -WRTEK" MYSZKÓW KCNECPOŁSKE Z-DY PŁYT PLŚNOWYCH Z-*7 P*r*TSVO L"N R T K EG)' YWRT- CZĘSTOCHOW z -y p r z e m y s u n a r s k e g o WGOLEN CZĘSTOCHOW z-o c e k r o -m e a u r c c z, "EM" BLCHOWN Z-Y ELENENTOW WYPOSŻĘ. BUOOW -METLPLST- CZ-W WOJ PRZEDS. PRZEM, Z80Z0W0- m y n a r s k e g o "PZZ*CZ*W F - K URZĄDZEŃ TECHNCZ. "GPU" GOŁE ZKLOY CHEMCZNE "ERG* CZĘSTOCHOW Z-OY KONEKCJ TECHNCZ, "POLN** CZĘSTOCHOW GNSZYNSKE Z-OY WYROBOW PPEROWYCH CZ-W ODLEWN ŻELW "PcTPT* CZĘSTOCHOW Z-D BUDOWY MSZYN GORN, OSNY- PORJ Z-D GRBRSK W MOCHL Z-DY RT TECHNCZNYCH g a a n e r y j n y c h p o g a * PRZEDS,PRZEROBU ŻYWCY KŁOBUCK PKP n a s y c a n a p o k a o o w k o e j o w y c h p ud ry m b r y k a u r z ą d z e ń m e c h a n, "WYKROMET* CZĘSTOCHOW CZĘSTOCHOWSKE huy SZKŁ SP-N NWLDÓW *CZE$TO- CHOWNr CZ-W CZ-W3KK Z-DY GRFCZNE SP-N PRCY METŁOWCOW "ROZWÓJ" SZCZEKOCNY WOJ.SPOLDZ.NEWDOMYCH s 'RENOM" C Z**W CZ-WSKE ZKŁDY PRZEM. z a p a c z a n e g o w 0 m E T M Z-D BŻUTER MTLOPLSTYK CZ-W 8 B B B * T B B J 8 9 B ) B B B 0 8 B B B B B B B B B B B B B B CZ-WSKE za k a d y m a. bu ROWYCH * * * * * # + - * * * * * # *- a ak B ZKLOY REMONT.,-MONTŻ. YT SKLEJEK ZPŁEK. B { , ,4 x 49*772 *80, ,2 ~~ T T 9 r 7 9 b * ' 774, * , , , , , , , , c0, , , , , * , , ,6 r ^ r w * , , ,2 2070* 696, , * 559, ,0 ) , ,4 " T H O W Z T * * 977, ( 437, , , j , , , , , , ,? , , , , ,6, , , '~8 30<r 396, ,5 3 78V , , , , , , , , , , , 903,7 283, , , , , x , 30, , ,0 ---~+~ 32, , , W + * -~ 234,B , , ,8-82,7 280* , , , , * 9 * e 433, ,8 \ , , , , , , , , , , , , , , , , /233, * * 999, , J 94,2 \ , ,9 ) , > 3 J»«072, , ,3 j , , , , , ,, 27 33, , ,0 J , ,3 r , , ,3 w y s j a c a c h , ,'76 630, ,0 U S H O 6563,5? y oj j 408,* 96* , j 7.9, ) 30*,,J , V, , 200,.4 705, ,^ ,8 r , ,9 3629J 96887* 3355, , , , , , ,6 ^ , ,2 - ' ,8 7872* 74,9 2630, 905*, >44,, O.CN KUMULCJ o o p a y 00 KUMULCJ WYNK U N N S O W Y PODTEK 00 _ Bnn.. ruutkk N(RU unc U u WTP- w n _ W TYM W TYM DOCHODOWY LT WYNGRO- DYWDEND O. O U H PODTEK OGOLM DOTCJE 2YSK s.a a 0ZEN OBROTOWY PRZEDMOTOWE ZŁOTYCH « * 533,8 2825,9 2823,9 ' w 3? 6 8 7T* ' ~ ~T----'9»53 ~T ' T' TT233 ~ T * 5 3 HTT*r~r «* 6 36,0 825, * ,0 220,0 2*3,0 263, * ,5 283, , ,3,3 94,3 893, , 3 078,7 336, » ,8 406,8 679,9 293, ,0 203,0 3276,7 4673, r H ^ 948, * ( j 984, , ( , 84, *23,2 \ ,9 076,9 602,2 397, j ,8 3606, \ 4000,7 4000,7 837,7 837,7 T ,7 435,7 664, ,2 422,4 422, x x 3335,6 3368, \ " ,6 23,7 323, ,6 433,6 03,3 03, x m / 560,9 \ 803, ,6 496,6 959, x ---r>9*0t8 *T *---- -T * V080 7 T "...* 78530' * 323, 323, 433, * ,9 430,9 362,8 363, ,6 339,6 94,9 94,3 * , 684, 3300,2 3300, ,2 262,2 642,7 662,3

6 TB. CZYNNK K$Z*LTUJ»Ce WYNK M N N S O W Y U OKU «- 990 K /CO./ :*990 0 *89-00 m YSZCZCOCNEN OKRĘGOW SPOLOZELN MLE CZRSK OBRCHCCC OOBRODZENSKE FBRYK ME B U OKRĘGOW SPOOZELN MCE CZRSK OLESNO WYTWÓRN SPRZĘTU KOMUN KCYJNEGO,ZOCMOWCE PRZEOS. PRZEMYSŁU BETONOW "PREMBET-.ZELSLWCE SP-N PRCY "OOZEZ" CZE STOCHOW* *-D 'MONTŻU LEKKEJ OBU. h e a p a s * CZ-W Z-OY PRZEMYŚLU z e h n a c z, "Zoy p o o k * o k r ę g o w a s p ó d z e n a m E CZRSK LUBLNEC Z-DY RT.TECHN. GLNT. M U L."UGMET* LUBLNEC OKRĘGOW SPÓŁDZELN MŁ CZPSK PJĘCZNO OKRĘGOW SPÓŁDZELN MLE CZRSK CZ-W SP - M NWLOOW "NOWE ZY CE" CZ-W CZĘSTOCHOWSKE ZKLOY METLOWE DOMGOS* -K UOZKOW OZECECYCM PORJ ' OKRĘGOW SP.MLECZRSK OKRĘGOW s p ó d z e n a me CZRSK SZCZEKOCNY OKRĘGOW SPOLOZELN MLE CZRSK KRZEPCE ZKLOY JEDWBNCZO-OEKO- RCYJNE PORJ SP-N PRCY POLG-WYOW. "UDZŁOW" o k r ę g o w a s p ó d z e n a ML CZRSK KŁOBUCK DZEWRSK SP-N PRCY "DZNLN" CZ-W CERMCZNO-MNRLN spo DZELN PRCY CZ-W SP-N NWLOCW M : OLESNO "ODRODZĘ SP- NWLOOW "ROZWOJ" KŁOBUCK F-K POMOCY NUKOWYCH CZ-SKE PRZEDSĘBORSTWO ce r a mk b u d o w a n e j SP-N PRCY "ERMET- CZĘ STOCHOW wz SM Z-D OBROTU TOWROW CZĘSTOCHOW 5P-N PRCY "PPEROTECH H K " KLETY SPRZEDŻ PODSTWOW... B 0 B B B B B B B» R B B B ~ r r ' B B B B B B B B B B B B B B SUM OBROTOW WEWNETRZNYCHKOSZT (WŁSNY SPRZEDZY ,5 z»j»zr - 752,6 <>$ ,9 2,77* - * <06,* ,» ,5 2,82036, , ,0 2J4S0S - 562, , B0 489,6 52/ ,6 234* ,6 r ' - - v ~ *T ' , , , , , , ,2 645, , , , , ' 043, , , , , WYNK na POZOSTŁEJ SPRZEOZY " , , * 4 '634, 5 T" , ,9 \ , , 00506, , , , , ,4 096W00-00, , , (KUMULCJ ZYSK STRTY Z CŁOKSZT- NDZWYCZJNENDZWYCZJNELTU OZLNOSC ,0 > ,0 0S ,8 875 «632, , 370, ,0 507,0 75*50, , ,0 02, ,0 ( 3693, ,2 5354, ,6 78, ,9 385,3 628, ,5 393,3 299, , x T ' )T ?rO 0, J 8 \7-4209,3 494 * 93* < , 239, , , ,4 07, ,0 3899,4 4238, , 502, *» ,4 720, ,8, 07, ?05,5 822,0, 53, , ,, 2267, , 46 * W YYSCCH « \ 024, , J ' * , ^ , O \ x ( 544, J, ( , , , % ,8 0,C«2EN» OOEM KUMULCJ W TYM PODTEK \ OBROTOWY DOPŁTY DO o g o e m KUMULCJ W TYM DOTCJE PRZEDMOTOWE ) WYNK 2 YSK n a n s o w y s r a a po da ek DOCHODOWY p oo ae k 00 (WZROSTU WYP- LT WYNGRO- DYWDEND DZEN 2 0 T Y C H, ; * ,3 30, ,4 284,4 44,0 5065, * } 336,9 336,9 69(9,2 «4053, * x * " < * ,0 B4,B / 60,2 «62,0 x ,0 346,0 646,5. « ( * 0,3 0,4 x ,4 390, j 904,6 04,6 442,7 520,9., * 42, 42,., m - - x 503,2 503,2 x * ,3 6,3. 55, J ,8 9388,0 69,0 49, _ ,2 774,2 x m - - * 42,8 42,0 x ( * 309,9 309,9 x ,3 227,3 726,6 734, ,4 364,4 366, x 395, * 293,7 293, ,0 724,0 444,9 462,7 « ,3 x * 36, * «- x x ,6 70,6 936,5 k 536,7 x ,2 3,2 49,7 x 253, ,5 3,5 335, 346,3» « \ x 002,6 002,6 499, ,2 494,2 (

7 -- «[, CZYNNK KSZTŁTUJĄCE WYNK FNNSOWY W O K R E S U - 9O R /CO./ SUM OBROTOW KUMULCj WYSZCZEGÓLNENE SPRZEDZ WEWNETRZNUH KOSZT WYNK N ZYSK UTRTY Z COKSZTa - PODSTWOW WŁSNY (POZOSTŁEJ NDZWYCZJNENDZWYCZJNE LTU OZ- J 990 SPRZ E DZY SPRZEDZY ŁNOSC :909*00 o b c ą ż e n a KUMULCJ DOPŁTY DO KUMULCJ WYNK FNNSOWY (PODTEK OD PODTEK WZROTU WYP- W TYM W TYM DOCHODOWY T WYNGRO- o g c e m PODTEK OGOEM 00TCJE zysk sraa (DZEN OBROTOWY PRZEDMOTOWE DYWOEkO W TYSĄCCH ZŁOTYCH m u z y c z n y c h B *97,7» 558,8 5,0 2273,0 546, { CZ-USK FBRYK MEBL B 636, 584,9 37,0 870,0 WOJEWÓDZK SP-N NWL- 292* OOW "UNWCMUM CZ-W B K x 9 - * - * -*... T*. -p ~ - y SP-N NWLDÓW -NK* CZĘSTOCHOW 8 x SP-N NW,-TYSĄCLECE BLCHOWN B x WEL0ZK,PRZEO.PROD,Hn O HcZP- SP. KCYJN CZ-W B 490, 533,2 406, 2 327,7 s p -na pr acy zark B 57,9 92,2 55, ,0 76,6 4586, wz sm remon,-m o n a z KRZEPCE B *37,5 336,0 93,7 244, ,0 46,9 s p-na pr acy w ó k n a r z y _ "o u s n a n k a - o s n o 6 675,6 877,9 746,5 2744,» 95,3 39, Z-OY MEBLRSKE s p -na 9*6S<? * SrOL,-T>PC,W.Z,PLCZ, B 069,7 90,4 763,4 534, 7 770,2 SP-N PRCY "POSTĘP* CZE » STOCHOW 8 474,7 500,4 294,8 28 V 3, 4 3,9 SP-N NWOOW"POJM R" _ ' *624 J LUBLNEC 8 x CHEMCZN SP-N PRCY * *C H bm K " CZĘSTOCHOW 8 65,6 596, ,8 222,2 04,<» \ USŁUGOW SP-N PRCY ( 3O ( SPÓJN" CZĘSTOCHOW 8 594,2 66,3 6605,7 94,0 290,7 4 J 5 2 SP-N PRCY "METPOL* k o n c p C 8 2/6, 270, V SP-N PRCY -PROOREM _ 6V Z LUBLNEC B 92, 990,2 56,0 4027,7 63,6 369,0 \ OLESNO 8 402,0 404,3 729,4 479,2 SP-N PRCY USŁUG, HOT, ,8 730, ,8 363,6 626,6 METLOW SP-N PRCY / GDLE 8 4,6 325,6 29*3,6 8, 2729,2 749,9 "PROSNĄ* SP ZOO PRSZK « WYTWORM SPRZĘTU ME 0, SP N PRCY CZ-W 8 955,5 997,4 *23,0 330, SP-N* PRCY "CZcW CZE 5540) BJ0 STOCHOW 8 656,8 49,4 4845, SP-N NWLDÓW "ŚWT* MYSZKÓW B } Z-D PROO-USLUG,-SMO" SP, \ _ * 0/0 C-W 8 647,4 003,8 025,0,5 SP-N PRCY KRWECKO b e z n a r s k a WOŹNK 8 470, 49, 39,3 46,3 400,7 SP-N PRCY "PN TEK" PJĘCZNO B 390,0 402,5 63,0 334,8 8627, 33,5 SP-N PRCY TKCZY DZ m KWZY KMENC 8 364,6 366,3 2339,5 4/6,0 364,9 ' "* T"...r w e o b r a n ż o w a USŁUGOW SP R PRCY LUBLNEC 8 423,4 398,3 208, , 24, 2 2»,3 SP-N PRCY "NOWOTEK" PJĘCZNO 8 924,0 803,3 5,7 648, ,0 SP-N PRCY "KONFEKCJ m \ MYSZKÓW 8 205,4 290, ,0 7244,7 23,9 37,2 / r - - «* x 40,0 328, ,6 964,0. 64,7 ) 295,0, ~ x ( r > * ,7 330,6 ( r,9,9 4789,0 4769, x 48,3 x \ ,4 ( 24,2 340,8 ( * ,4 263,* K 577,4 377, * * 797, 797, 200,3 \ 2*8, *' - x 637 V / , , /2,5» \ J* ,4 309, ,5 « *72 ' - ^*3-333, w * ( C 0 -» 20/ , x 394,7 96,5 \ ^ 62% r *8,2 4, 4, /6/7 - *8-054, 6SH, x < ( - 532,2 332,2 00,9 942, /00 ( * x / * ,4 235,9 233,9» x 2247,0 x , x * ,5 2, x 382,9 362, ,5 39,8 63,6 03R / ,4 234,4 470,4 922,3? < 400, 6 400, , 354,5 K 974 9/ ,2 25,2 303,6 9746, ,6 29,6...

8 \ «.», CZYNNK KSZTLTUJC WYNK UNNSOWY W OKRESE - **0 R /CO,/ M 9 0 H M M 0 0 w y s z c z e g ó n e n e SPRZEDZ PODSTWOW... SUM OROTOW WEWHETRZNTCHKOSZT WŁSNY SPRZEDZY 'KUMULCJ WYNK N ZYSK STRTY Z CLOKSZT- POZOSTŁEJ NDZWYCZJNE NDZWYCZJNE LTU OZL- SPRZEDZY HNOSC * W TYSCCH 6P-N PRCY REKODZ,LUO S ( RT,'ZWD* KMENC WE LOSR NZOW USŁUGOW SP R PRCY OLESNO 98,5 963,3 336,6 6930,7 228,5 SP-N NWLDÓW MLMET*» 2 7 * SZCZEKOCNY» SP-N PRCY ZRMED- 237S3» ŻRK LETNSKO 730, 326, 0469, 523,0 463,3 * 769* WENUS CZ-W 7, 63,3 6000,0 72,5 "SKO- SP-N PRCY RN* 970* ZY SKÓRZNEJ CZ-W» *, 202,3 222,0 2760, p a j e c z a n k a * sp o k a Z 0,0 * 3 ( PJĘCZNO > 8U00WNC TWO OBC2CM OOOUH J3 490, j 600, ,6 r r akumuacj... W TYM PODTK OBROTOWY DOPŁTY DO KUMULCJ OGOM (W TYM DO TCJ E PP2EDM0T0WE ( 490, , ?,6 WYNK 2 YJ K UNNSOWY......» STT , 3550* * 665,3 PODTEK DOCHODOWY * * x 430, x POOTEK OD W2R0STU WYP- LT WYNGRO- 02EN r DYWDEND UOLEM T77B90* *2,6 059,5 779,2 669,5 0962,0 2747, 74,2 W TYN * JEDNOSTK PŃSTWOWE 95/ B 757,6 033,6 772,6 66,2 0896, ,3 JEDNOSTK SPOLDZELCZE ,B 263, , ,0 69,7 68, JEDNOSTK TERENOWE 2B ,5 34,5 955,3 560,3 2367,2 4756,6 46,8 W TYM JEDNOSTK DL * KTÓRYCH ORGNEM ZLOZY- B 033,5 57, 964,3 359,4 2493,6 520,9 4/7,6 CELSKM JES WOJEWOD T~ r r T T* ' T~ WYRNE JEDNOSTK: a PRZEOS.GORNJCT. MODERN ( PRZEMYŚLU BU0EK*CZ-W B 774, ,0 6025, ,6 666,3 55/,9 PRZEDS.aUDOWL,MONTŻ. HUT / NCTU "MONTEK* CZ-W B 767,6 663,3 76,7 3322, 363,0 936,9 9 6,9 ko m b n a b u d o w a n y CZ-W * B 960,0 47,6 633,5 520,3 266,7 06,0 2660,6 PRZEDS,BUDOWY KOPLŃ RUD CZ-W B 537,6 733,6 534,2 477,3 2569, ,5 520,7 CZ-WSKE PRZEOs.BUOOW, , PRZEMYSŁOWEGO CZ-W B 462,3 692,9 467, 434,4 9963,2 72,. 48,<. CZ-WSKE PRZEDS.NSTL, ~ PRZEMYSŁOWYCH CZ-W B 747,2 693, 776,3 947,0 479,3 660,3 PRZKDS.BUOOWN.ROLN. CZ-W * / B 70,6 3362,9 702,2 3370,6 3346,0 70, 402,3 WOJ.PRZEOS,ROBOT NZYN CZ-W B 673,3 074,3 493,0 773,6 2525,4 600,6 4/0, PRZE05EB, NŻYNERYJNO- * /9 BUDOWLNE, MYSZKÓW B ' CZ-WSKS PRZEDS.BUDOWN /669 PRZBN, LEKKEGO 'EKBUO' B 644,0 907,6 623,0 23,6 52,4 473,6 230,3 REJONOWE PRZEDS.MELOR, LUBLNEC B 632,2 926,6 954,2 34, ,7 PRZEOS,BUDOWL,MONTŻ, HUT * NCTW NR CZ-W B 663,6 044,3 02,6 500,3 264,8 394,0 PRZEOS,6UD0WLN0-REM0NT, C HNDLU USŁUG "BUOREM" B 502,4 637,6 67,9.4 05,0,9 SP-N PRCY "TTRNE* ~ CZĘSTOCHOW B 523,3 426, ,0 767,3 2625,3 \ BURO PROJ,BUDOWN,OGOLN "NSTOPHOJEKT" CZ-W B x * , T T * 8 r 8 - r ,6 \ , B T 8 ' T y - y ,3 33, , ,5 / , , , , ( 3966, x - x , , , , , , , , , , , x , , ~T *23? 2 T ,* x , »37, , , , , *52, ,8 3 * * ««* 7, , «* ,* , x, , , , < * 7 T 0 - T /98 02, ,4 336, , ,9 638/90 552, , , , , , 444 3, , , , 3399 ( , * x - T x x x < ' /68* x « /

9 -2- m. CZYNNK KSZTTUJCE WYNK FNNSOWY W OKRESE - **» * *»0 WYSZCZEGÓLNENE SP.PRZEOS.PROO.PREF. BUO. W6JSKES0 CZ-W PBZEOS.REMONTOWO-BUOOWL. T T r ut wnr ' - * * SP-N PNĄCY REMONT-BUO. "REMBUD" CZ-W BURO PROJ.BUO.PRZEM, "BPRORUD" CZ-W REJONOWE PRZEOS.MELOR, CZ-W SP-N PRCY BUDOTRNS KLETY REMONTCWO-BUOOWL.SP-N PRCY "POKOJ" KŁOBUCK SP-N PRCY "JUWEN* CZĘSTOCHOW WOJ,BURO PROJEKTOW CZEŚ- OCHOW 060 LEM u TYP JEDNOSTK OL KTÓRYCH ORONEM ZOZY- CULSKM JEST WOJEWOD WYBRNE JEDN0SK ROM OOBRODZEN PON RUDNK POM OLESNO SKR KMYK POM KŁOBUCK SKR KYKNOW SKR RZĄDZE SKR WOŹNK POM WNCRZOW SKR ŁORZOW SLSK KR KOZEBLOWY SKR HERBY KOCHNOWCE POM ZRO SKR SZCZEKOCNY SKR KONECPOL KR RĘDZNY SPRZEOZ PODSTWOW * M r "*,3-~T B 478, B 383, , B 259, B B» SUM OKOTOW) WEWNĘTRZNYCH)KOSZT WŁSNY, SPRZEDZY BJ < B * B B B B B B B B B b p " B B * o r r ' P *2* J "58» U r , 8** , , ROLNCTWO /CO,/ (WYNK N POZOSTK. SPRZEDZY '-...V KUMULCJ ZYSK STRTY Z CLOKSZT NDZWYCZJNE NDZWYCZJNELTU DZK- LNOSC a. c s» ,3 \ 8328 *0 8000,0 5 35,4-4704* a * / 7<*e x * *» * ~ * «-, * -» * 2903 * * 6367 * * < * * x * 893 [ 467, TO' " " , , , / * - 54 * x ^ * *300 * « * « * »*B0.. - ~" T' w...* T 47955,34502 ' x « * x * » * ««x * 593* 32858» x **** * \ ( W TYSCCH ,T T r>,j , , * H & \ r J > V c 4. 0? ć ; C82EN8 KUMULCJ OOPY 00 KUMULCJ WYNK FNNSOWY (PODTEK OD PODTEK W2R0STU WYP- W TYM W TYM DOCHODOWY LT WYNGRO- 060EH PODTEK o g o e m 00TCJ6 zysk s r a a OZEN T TBKOTU r r m r D T o r m... r * r -----r DYWDEND 20TYCM x , 205, x J. * x x v * x 93,8 93,4 - « * x « r.3 227,3 92, 92, j *9-000,0 600,0 x j x x ( x ) ( x * * 0062 x / * 0702 x x H j» x < * ' " * r x *73 j ~ K~T T.... ' ' H 'T ~x x n x 2* 2* x x ( x x (

10 CZYNNK KSZT TUJCE WYNK FNNSOWY w OKRESE -»»o R /CO./ 9 9C u : 9a9oo w y s z c z e g ó n e n e SPRZED PODS TWOW SUM OBROTOW WFWn ETRZn YCHKOSZT WŁSNY s p rz e d a z y WYNK N z y s k : s ra y a k u m u a c j a, COKJJn. J p J m U 5 J ;NM,wYc*JN'D,UVC[*J',e-T«oz n * LNOSCJ OBCĄŻEN KUNULCJ DOPŁTY DO KUMULCJ WYNK FNNSOWY pooak od \ - PODTEK WZROSTU WYP- W TYM W TYM DOCHODOWY LT WYNGRO- DYWDEND OOOLEM PODTEK OGOLEM DOTCJE ZYSK STRT OZEN OBROTOWY PRZEDMOT E» «SKR CSN ( * «\ SKR ZYN0 M 3236 *? SKR SECEMN SKR KROCZYCE B x PON SECEMN SKR PRSZK 2040? *04 8 POM KOSZĘCN * 2043 *. SKR POPÓW * ? 8 S«R CZĘSTOCHOW SKR LPE SKR RUDNK 3092 v m B SKR PORJ 3023 * 8, SKR OLESNO _ 8 «" T SKR RC OW SKR KOSZĘCN SKR KOPNC SKR WRĘCZYC WELK skr Prz y r ó w skr n cg owa SKR POCZESN SKR PWONKOW Skr STRECC WELKE Skr»^OZNO SKR CCŁ SK«ŻRK SKR KMENC POLSK PON STRZELCE WELK* LELÓW SKR KSTOW OM L P C Z E' 3473 * B ( x » » 8 x x * x < B x * « **0? S / x j Z es9/o * Z \ 869* < * <»Z ( ( ** x r - x ?35?0 r * /, S« r, *.» 20 x * x 785 * , ' W TYSJC6CH -, } * r ) 2* * 2*24 * ? ' 4393 * * * 9* *6» 4 2 ZŁOTYCH x * # x > * x x m x. ( x x ( x J x * * * 02 « " ' x x * * * " ( * x " ? x 66 - x

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

informacja statystyczna

informacja statystyczna nformacja statystyczna SYTUCJ S P OŁ EC Z NO - GOSPODRCZ EJ W WOJEWÓDZTWE Wojewódzk Urząd Statystyczny w Katowcach opracowanr -08-4 RYNEK PRCY W WOJ. KTOWCKM R. 00 t y s. stan u kcrtcu mesąca BEZROBOTN

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji,

i.oni 22 marca 198% roku Rok XXXVIII poniedziałek nr 23 (1001 T) DZIENNIK Z.óDZICI Zatwierdzenie programu stabilizarji, Obrdy sesj ydne A BE dnch 92 bm br Brukse sesj Mędyre0 Kmtetu Bepeceńst spóprcy Eurpe ude:n predstce 22 krjó eurpejkch r rgncj mędy rych dyskusj rcn ugę grźbę pgrsn sę ytucj mędyrej ąku tym ptrebą deg

Bardziej szczegółowo

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od

pensji urzędniczych wicepremjera Bartla o zamiarze rządowym 25 proc. podwyżki od Ler sny OPLATA POCZTOWA USZCZONA RYCZAŁ rem śmerć Z Su pcjen onosą TŁejuy s ą oęgoy rop;ry onej sprę clr BnU!escego o sronego o Deumejęne eg euse pry p!eśenn prem Rogo nsqp śmerć pojm ZNU Bojon een sue

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BULLETIN STATYSTYCZNY STATISTICAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO OF LÓDZKIE VOIVODSHIP QUARTER STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011

BIULETYN BULLETIN STATYSTYCZNY STATISTICAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO OF LÓDZKIE VOIVODSHIP QUARTER STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO STATISTICAL BULLETIN OF LÓDZKIE VOIVODSHIP II II nd QUARTER 2011 ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011 ZNA KI UMOWNE SYM

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi

ł..odz 27 sierpnia 1984 roku 202 (19690) Nr indeksu 3:.604 poniedziałek Rok XL DZIENNllC l.ódzici NaJstarsza gazeta Łodzi m or e skól choążych WvdP W elu groch odbyy sę corj promocje bsoleó skól chorążych W urocysoścch uescą rody bsoleó kombc ojy soej predscele óg robocych k dó urymujących rdycyj serdece ę oskem dce Provcego

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD.

I.OD! I sierpni 1985 roku Rok XLI. piątek (10979) 18ł. Nii Indeksu 35004. rządu Posiedzenie, Prezydium ZG ZBoWiD. ZG ZBoWiD. Knsulcje pąek serpn 98 rku Rk XL 8 (0979) N ndeksu 3004 PL N 02087707 ysąpenem pred OD ncy se rdy erek Trch krók pn m Ksprym erchu ermmery skyy emperurę mnus sp Celsjus pd nler prde ne ulrryb sę śnle pkry

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58. Dzieƒ inny. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT PAÊDZIERNIK/LISTOPAD 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 58 Dzieƒ inny ni zwykle w CNH fiat wokó nas rok 9 numer 58 paêdziernik/listopad 2005 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo