Twoja instrukcja użytkownika EMTEC MOVIE CUBE V800H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika EMTEC MOVIE CUBE V800H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377466"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC MOVIE CUBE V800H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Zawarto opakowania... 6 Polczenia... 7 Panel przedni.. 14 Panel boczny...

3 Menu konfiguracyjne - Setup. 20 Odtwarzanie muzyki Music Playback Przegldanie obrazów Photo Playback Odtwarzanie filmów Movie Playback.

4 Przegldanie wszystkich dostpnych plików multimedialnych All Files Uslugi sieciowe Net Service Pomoc Help Function Menu DTV Serwer WWW (unicgi)...

5 .. 45 Zarzdzanie Kontami Odwied Ssiada (samba) BitTorrent Download (btpd) Menu Glówne Main Menu

6 .. 20 Serwer Sieci WWW oraz BitTorrent Biblioteka multimediów Media Library Aktualizacja Firmware.. 50 Dodatki

7 Specyfikacje Pytania i Odpowiedzi Gwarancja License information...

8 Prawa autorskie i znaki handlowe Wprowadzenie Ostrzeenia Odtwarzacz opisany w niniejszej instrukcji zostal zaprojektowany oraz skonstruowany z uwzgldnieniem bezpieczestwa uytkownika. Aby korzysta z niego w sposób bezpieczny i prawidlowy, prosimy o zapoznanie si z nastpujcymi informacjami: Ostrzeenie dotyczce uytkowania Nie naley samodzielnie modyfikowa urzdzenia. W przypadku korzystania z komercyjnego dysku twardego, temperatura otoczenia powinna wynosi +5 ~ +35 C C Zasilanie Odtwarzacz przystosowany jest do zasilania prdem stalym o napiciu 12V. Aby rozpocz korzystanie z urzdzenia, naley podlczy przewód zasilacza do gniazda zasilania odtwarzacza. Naley si upewni, e zasilacz jest umieszczony w miejscu zapewniajcym ochron przed uszkodzeniem oraz naciskiem. Aby unikn ryzyka poraenia prdem, przed przystpieniem do czyszczenia zasilacza naley go najpierw odlczy ródla prdu. Nie naley podlcza zasilacza do odtwarzacza w mokrym lub zakurzonym pomieszczeniu. Nie naley samodzielnie wymienia wtyczek ani przewodów zasilacza Zaklócenia radiowe - W przypadku braku odpowiedniej ochrony, prawie wszystkie urzdzenia elektroniczne s naraone na zaklócenia radiowe. Odtwarzacz opisywany w niniejszej instrukcji, w okrelonych okolicznociach równie moe ucierpie z powodu zaklóce radiowych. - Konstrukcja urzdzenia spelnia normy FCC/CE oraz nastpujce przepisy: (1) Urzdzenie nie moe powodowa szkodliwych zaklóce; (2) Urzdzenie moe przyj pewn dawk zaklóce, wlcznie z zaklóceniami mogcymi spowodowa nieprawidlow prac Naprawa i serwisowanie W przypadku wystpienia usterki, naley dostarczy urzdzenie do autoryzowanego punktu serwisowego. Nie naley wykonywa napraw samodzielnie, poniewa grozi to niebezpieczestwem utraty zdrowia, a take dalszego uszkodzenia urzdzenia oraz utraty danych Utylizacja urzdzenia Utylizacji urzdzenia naley dokona w sposób zgodny z obowizujcymi przepisami Dyski twarde Urzdzenie przechowuje dane na wewntrznym dysku twardym. W normalnych okolicznociach nie zachodzi potrzeba naprawy lub formatowania dysku twardego. Przed ewentualnym formatowaniem dysku twardego naley zapozna si z rozdzialem <Najczciej Zadawane Pytania> oraz z najnowszymi informacjami na stronie internetowej producenta. - Urazy fizyczne mog spowodowa wystpienie uszkodzonych sektorów na dysku twardym, aby usun ten problem, naley skorzysta z funkcji CHKDSK - Urazy fizyczne, skoki napicia, nagla utrata zasilania oraz formatowanie dysku twardego mog spowodowa utrat zgromadzonych danych. Naley regularnie tworzy kopie zapasowe danych. - Po dluszym okresie uytkowania urzdzenia naley przeprowadzi defragmentacj dysku twardego. - Naley regularnie tworzy kopie zapasowe danych aby moliwe bylo ich odzyskanie w przypadku wystpienia usterki. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat danych przechowywanych na dysku twardym Inne ostrzeenia Naley uwaa aby nie dopuci do kontaktu urzdzenia z wod lub innymi cieczami. W przypadku przypadkowego zalania urzdzenia naley zebra plyn przy pomocy suchej ciereczki. Urzdzenia elektroniczne s bardzo czule, nie naley potrzsa ani uderza urzdzenia jak równie naciska przycisków zbyt mocno. Naley uwaa aby nie dopuci do kontaktu urzdzenia z wod lub innymi cieczami. Nie naley rozmontowywa urzdzenia, dokonywa samodzielnych napraw ani modyfikacji. Wszelkie szkody spowodowane poprzez samodzieln ingerencj nie s objte gwarancj. Nie naley zbyt mocno naciska przycisków urzdzenia. Nie naley uderza urzdzenia twardymi przedmiotami, potrzsa go ani wystawia na dzialanie pól magnetycznych. Wyladowania elektrostatyczne oraz obecno silnych pól elektromagnetycznych mog spowodowa awari urzdzenia. W takim przypadku naley odlczy urzdzenie od ródla zasilania. Po ponownym wlczeniu odtwarzacz powinien wróci do prawidlowej pracy Wprowadzenie Informacje o produkcie Dzikujemy Pastwu za zakup naszego produktu. W erze wszechobecnej elektroniki uytkowej, urzdzenie to stanowi niezastpione centrum domowej rozrywki. Optymalna konstrukcja umoliwia odtwarzanie filmów Full HD, muzyki oraz przywolywanie cennych chwil utrwalonych na zdjciach, a take nagrywanie ulubionych filmów i programów telewizyjnych aby nastpnie odtworzy je w dogodnym momencie. Funkcja edycji ulatwia zarzdzanie nagrywanymi materialami. Niniejsze urzdzenie moe równie sluy jako przenona pami zewntrza dziki wbudowanemu zlczu

9 USB 2.0 oraz dyskowi twardemu. Funkcje sieciowe Streaming audio i wideo oraz transmisja audio i wideo przez Ethernet ( 10M/100M) oraz Wi-Fi (802.11b/g/n, opcjonalnie) Udostpnianie plików przez serwer Samba Streaming audio i wideo przez media serwer UPnP Obsluga protokolu Bit Torrent (zarzdzana poprzez web serwer) Radio cyfrowe Obsluga USB 2.0 Zlcze USB DEVICE do polczenia z komputerem 2x Zlcze USB HOST dla pamici i dysków USB Czytnik kart Obsluga kart SD/MMC/MS/MS Pro Funkcje nawigacyjne: Wyszukiwanie: gatunku/albumu/daty/folderu/niedawno odtwarzanych utworów/listy odtwarzania oraz wykonawcy. Biblioteka Multimediów: Pozwala przeglda wszystkie pliki multimedialne danego typu, niezalenie od ich lokalizacji (foldery/dyski). Dostpne filtry: gatunek/artysta/album etc. Przegldanie zdj Moliwo przegldania zdj w formie pokazu slajdów z muzyk odtwarzan w tle Funkcja obracania oraz przybliania i oddalania zdj Obsluga formatów HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG Odtwarzanie filmów Przewijanie do przodu / do tylu Wywietlanie napisów Obsluga wszystkich waniejszych formatów audio (Dekodowanie 1080p HD) Obsluga formatów wideo: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/ RMVB/FLV Odtwarzanie muzyki Przewijanie do przodu / do tylu Funkcja odtwarzania losowego Funkcja powtarzania utworu Obsluga formatów: MP3/OGG/WMA/WAV/FLAC Kopiowanie plików Kopiowanie i przenoszenie plików pomidzy kart pamici, urzdzeniami USB, HDD oraz sieci Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji byly poprawne w dniu publikacji.

10 Poniewa nasze produkty s cigle rozwijane i udoskonalane, urzdzenie zakupione przez Pastwa moe w nieznacznym stopniu róni si cechami i/lub wygldem z urzdzeniem opisanym w niniejszej instrukcji. 2.2 Zawarto opakowania Ilo Element Odtwarzacz Kabel audio/wideo Kabel YUV Kabel USB Pilot zdalnego sterowania Zasilacz Przewód zasilajcy Instrukcja obslugi Skrócona instrukcja instalacji Plyta CD z instrukcja obslugi Karta gwarancyjna Kabel SCART Uwaga: Rzeczywista zawarto opakowania moe si róni od zawartoci opisanej w niniejszej instrukcji obslugi Polczenia Podlczanie odtwarzacza do komputera. (1) Naley si upewni, e odtwarzacz jest wlczony; (2) Nastpnie naley podlczy kwadratow wtyczk kabla USB do zlcza USB DEVICE odtwarzacza; (3) Drug, prostoktn wtyczk kabla USB naley podlczy do zlcza USB komputera Pamici masowe USB - Pendrive USB, odtwarzacze MP3, dyski twarde USB itp. (1) Naley si upewni, e odtwarzacz jest wlczony; (2) Nastpnie, naley podlczy urzdzenie typu pendrive USB lub inne do jednego ze zlcz USB HOST odtwarzacza Podlczanie karty pamici Aby skorzysta z karty pamici, naley j umieci w gniedzie czytnika. (1) Naley umieci kart w czytniku, tak jak to zostalo przedstawione na ilustracji; (2) Kart naley wsadzi zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez strzalk. Powysze czynnoci umoliwi przegldanie zawartoci karty pamici. Usuwanie urzdzenia USB lub karty pamici Aby zminimalizowa ryzyko utraty danych, zaleca si nacinicie przycisku EJECT na pilocie przed usuniciem urzdzenia USB lub kart pamici. Aby usun urzdzenie USB lub kart pamici naley: 1. Nacisn przycisk EJECT na pilocie; 2. Wybra urzdzenie USB, które ma zosta usunite; 3. Nacisn przycisk ENTER na pilocie aby zakoczy proces usuwania urzdzenia Podlczanie odtwarzacza do telewizora Zlcze A/V IN (1) Naley podlczy trzy kolorowe wtyki kabla do gniazda A/V IN odtwarzacza, tak jak to zostalo pych jzyków. Zmiana jzyka dokonana za porednictwem menu Setup zostanie wprowadzona natychmiast. 2.8 HDD Format (Formatowanie dysku twardego) W przypadku instalowania nowego dysku twardego SATA naley zapozna si z poniszymi instrukcjami dotyczcymi formatowania dysku twardego przed pierwszym uyciem. Krok 1: Wybierz OK na ekranie ostrzegawczym, zatwierd wybór naciskajc przycisk Enter. Uwaga: Przejcie do tego ekranu moliwe jest równie za porednictwem menu Setup>System>HDD Format. Krok 2: Nacinij strzalk w gór / strzalk w dól aby ustawi pojemno bufora funkcji Time Shift Nacinij strzalk w lewoznym dysku twardym. Nacioenij aby uruchomiæ funkcjê Time Shift i poczekaj a na ekranie pojawi siê symbol Play. Nacioenij przycisk Pauza aby wstrzymaæ ogl¹dany program. Nacioenij przycisk Play aby wznowiæ ogl¹danie programu. 5 SEARCH HOME STRZA KA W GÓRÊ STRZA KA W LEWO OK. STRZA KA W DÓ VOLPrzyciski numeryczne HELP PAUZA PLAY FR 17 FF A-B REC 20 TIME SHIFT COPY PRRZYCISK CZEROWNY * PRZYCISK ZIELONY (EPG) * PRZYCISK ÓLTY (TTX) * PRZYCISK NIEBIESKI * REPEAT SELECT Funkcja Time Shift pozostanie aktywna do momentu nacioeniêcia przycisku Stop lub Time Shift. Nacinij aby przej do menu kopiowania plików. Nacinij aby doda/usun program do harmonogramu nagrywania z menu EPG. Nacinij aby wywietli EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach) w trakcie ogldania naziemnej telewizji cyfrowej. Nacioenij aby wyoewietliæ Teletekst, je eli jest on dostêpny dla danego programu. Nacioenij aby w³¹czyæ funkcjê sortowania. Nacioenij aby wybraæ opcje powtarzania. Nacioenij aby wybraæ pliki w widoku przegl¹darki oraz menu kopiowania plików. Nacinij aby wybra opcje napisów. Istnieje moliwo zmiany: koloru, rozmiaru, poloenia oraz kodowania napisów. Nacioenij aby w³¹czyæ funkcjê odtwarzania w zwolnionym tempie. Nacioenij przycisk Play aby powróciæ do normalnego odtwarzania. Nacioenij aby przejoeæ do nastêpnego pliku lub wyoewietliæ nastêpn¹ stronê listy. Nacioenij aby przejoeæ do poprzedniego pliku lub wyoewietliæ poprzedni¹ stronê listy. Nacioenij aby zakoñczyæ odtwarzanie. Nacioenij aby bezpiecznie usun¹æ urz¹dzenie USB. Nacioenij aby zwiêkszyæ si³ê g³osu. Przycisk nawigacyjny. S³u y do wyboru opcji menu Nacioenij aby powróciæ do poprzedniego menu. Nacinij aby wybra ciek audio. Nacinij aby powikszysz/pomniejszy (obraz lub film). Nacioenij aby przejoeæ do listy odtwarzania filmów / muzyki / zdjêæ. Nacinij aby wybra rozdzielczo: NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I, lub 1080P. Nacioenij aby wy³¹czyæ urz¹dzenie lub przejoeæ w tryb czuwania. SUBTITLE 29 SLOW NEXT PREV STOP EJECT VOL + STRZA KA W PRAWO RETURN AUDIO ZOOM TV SYS. POWER 3. Menu Glówne Main Menu 3.1 Menu konfiguracyjne - Setup Menu konfiguracyjne (Setup ) umoliwia personalizacje i dostosowanie funkcji odtwarzacza. Aby przej do danego menu naley: - Wybra ikon Setup na ekranie konfiguracyjnym. - Za pomoc przycisków nawigacyjnych (strzalka w gór/dól) naley wybra dan opcj, a nastpnie zatwierdzi wybór przyciskiem ENTER. Dostpnych jest dziewi menu: TV, Audio (dwik), Video (wideo), Photo (zdjcia), REC (Nagrywanie), Network (sie), System (urzdzenie), MISC. (inne) oraz Media Library (biblioteka multimediów). Do danego menu naley przej za pomoc przycisków nawigacyjnych (Strzalka w gór/dól). Aby zatwierdzi wybór, naley nacisn przycisk ENTER. Aby anulowa i powróci do poprzedniego menu naley nacisn przycisk RETURN Zmiana ustawie DVB-T DVB-T Settings (V800H) TV Region (Ustawienia regionu) Wybierz region dla naziemnej telewizji cyfrowej. Dokonaj wyboru za pomoc¹ przycisków nawigacyjnych (strza³ka w górê/dó³), a nastêpnie zatwierdy naciskaj¹c przycisk Channel Scan (Wyszukiwanie programów) Enter. Wybierz opcje wyszukiwania kana³ów naziemnej telewizji cyfrowej. Za pomoc¹ przycisków nawigacyjnych (strza³ka w górê/dó³) wybierz opcjê AUTO SCAN (wyszukiwanie automatyczne) lub MANUAL SCAN (wyszukiwanie manualne), a nastêpnie zatwierdy naciskaj¹c przycisk Enter. AUTO SCAN W trybie AUTO SCAN, urz¹dzenie automatycznie wyszuka dostêpne kana³y DVB-T. MANUAL SCAN Channel Set (Ustawienia kana³u) W trybie MANUAL SCAN, nale y samemu wybraæ nazwê kana³u (CH), szerokooeæ pasma (Bandwidth) oraz czêstotliwooeæ (Input frequency).

11 Nastêpnie, nale y zatwierdziæ wybór naciskaj¹c przycisk Enter. Wybierz aby dokonaæ edycji ustawieñ kana³u. Z pomoc¹ przycisków nawigacyjnych (góra/dó³) nale y wybraæ opcjê DVB-T, a nastêpnie zatwierdziæ naciskaj¹c przycisk Enter. To menu umo liwia zmianê nazwy (Name) oraz kolejnooeci kana³ów DVB-T. Wybierz ¹dane opcje za pomoc¹ przycisków nawigacyjnych, a nastêpnie zatwierdy naciskaj¹c przycisk Enter Zmiana ustawie audio Audio Settings To menu sluy do zmiany ustawie audio. Night mode (tryb nocny) Dostpne tryby Off/On/Comfort (Wl./Wyl. /Komfort). Wlczenie funkcji Comfort spowoduje ciszenie dwiku na wyjciach audio, w celu poprawy komfortu odbioru. Digital Output (Wyjcie cyfrowe) Wlczenie tej funkcji umoliwi korzystanie ze zlcza Digital Out (S/PDIF). Uwaga: W trybie raw, dwik Dolby Digital, DTS lub MPEG moe zosta przeslany do telewizora lub wzmacniacza wyposaonego w zlcze HDMI Zmiana ustawie wideo Video Settings To menu sluy do zmiany ustawie wideo. Aspect ratio (Proporcje obrazu) - Pan Scan 4:3 Wywietla szeroki obraz na calej powierzchni ekranu obcinajc zbdne fragmenty. Tryb przeznaczony dla standardowych telewizorów 4:3. - Letter Box 4:3 Wywietla szeroki obraz z dwoma czarnymi pasami w górnej i dolnej czci ekranu. Tryb przeznaczony dla standardowych telewizorów 4: :9 Kompresuje i przeksztalca caly obraz. Tryb przeznaczony dla telewizorów panoramicznych (16:9). Brightness (Jasno) - Umoliwia dostosowanie jasnoci ekranu. Contrast (Kontrast) - Umoliwia dostosowanie kontrastu. Angle Mark (Symbol dostpnoci rónych uj kamery) TV SYSTEM (Tryb obrazu) - Umoliwia wybór rodzaju sygnalu oraz rozdzielczoci ekranu. To ustawienie jest zalene od lokalizacji. NTSC Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Meksyk, Filipiny, Korea Poludniowa oraz Tajwan PAL Europa, Grenlandia, niektóre regiony Afryki i Ameryki Poludniowej, rodkowy Wschód, Chiny, Indie, Australia oraz Indonezja. Resolution (Rozdzielczo) - Ustawienie rozdzielczoci wywietlanego obrazu Zmiana ustawie obrazów Photo Settings To menu sluy do zmiany ustawie obrazów. Slide Show Timing (Interwal pokazu slajdów) - Ustawienie czasu przejcia pomidzy kolejnymi obrazami w pokazie slajdów. Transition Effect (Efekt przejcia) - Ustawienie efektu przejcia dla pokazu slajdów. Background Music (Muzyka tla) - Ustawienie muzyki odtwarzanej w tle podczas wywietlania pokazu slajdów Zmiana ustawie nagrywania REC Settings Quality (Jako) - Wybór jakoci nagrywania. Dostpne opcje: HQ, SLP, EP, LP oraz SP. Permanent Timeshift (Funkcja Time Shift zawsze aktywna) - Wybór trybu dzialania funkcji Time Shift. Wlczenie tej opcji spowoduje automatyczne uruchomienie funkcji Time Shift w trybie Wideo. Rec Device (Urzdzenie nagrywania) - Wybór urzdzenia dla odtworzenia zachowanych plików Zmiana ustawie sieciowych Network Settings To menu umoliwia konfiguracje sieci Ethernet i WLAN. Wireless LAN setup (Konfiguracja bezprzewodowej sieci lokalnej) - DHCP IP (AUTO) Wybierz aby automatycznie uzyskiwa adres IP. - FIX IP (MANUAL) Wybierz aby rcznie wprowadzi adres IP, mask podsieci, bram domyln oraz adres IP serwera DNS. Wireless setup (ustawienia polczenia bezprzewodowego) - Wybór profilu polczenia: Odtwarzacz zapamituje do trzech profili polczenia bezprzewodowego. Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN, aby polczy naley nacisn przycisk PLAY. - Get Connection Mode (Pobieranie trybu polczenia) Dostpne opcje Infrasructure (AP) oraz Peer to Peer (Ad Hoc). Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN. - Infrastructure (AP) Tryb Infrastructure sluy do lczenia urzdze wyposaonych w adaptery sieci bezprzewodowej (bezprzewodowe karty sieciowe) z istniejcymi sieciami kablowymi za pomoc bezprzewodowego routera lub access pointu. Get SSID Name (Pobieranie nazwy SSID) Aby przej do kolejnego kroku, naley nacisn przycisk ENTER, aby anulowa naley nacisn przycisk RETURN, aby odwiey list sieci naley nacisn przycisk OPTION. Uwaga: Pozycja WEP lub WPA widoczna na licie Security oznacza, e dana sie jest zabezpieczona - aby si do niej podlczy naley zna klucz sieciowy. Pozycja NONE oznacza, e dana sie jest niezabezpieczona (otwarta). Wprowadzanie klucza WEP/WPA Klucz sieciowy naley wprowadzi za porednictwem klawiatury ekranowej. Wlcza/wylcza kapitaliki. Update (Aktualizacja oprogramowania) - Aby dokona aktualizacji oprogramowania za pomoc pamici USB naley: 1) Skopiowa plik install.img do katalogu glównego pamici USB. 2) Nacisn przycisk ENTER aby zatwierdzi operacj. (Czas) - Umoliwia ustawienie czasu systemowego. skorzysta z tej funkcji naley ustawi haslo. Haslo domylne to przeszukiwane s wszystkie foldery. przewijanie do ty³u/do przodu. Nacioenij wielokrotnie aby zmieniæ prêdkooeæ. Przejoecie do poprzedniego / kolejnego utworu. Wyszukiwanie utworu. Przywo³anie / ukrycie paska informacyjnego podczas odtwarzania. 2.3 Szybkie wyszukiwanie Quick Search Aby przeprowadzi wyszukiwanie pliku w danym folderze, naley nacisn przycisk SEARCH podczas przegldania plików audio w bibliotece multimediów. 3.3 Przegldanie obrazów Photo Playback To menu umoliwia przejcie do interfejsu przegldania obrazów. Widoczne bd tylko obslugiwane typy plików (JPG, JPEG oraz BMP). Aby skorzysta z filtru wywietlania (Data/Folder/Ostatnio odtwarzane/wszystkie zdjcia) naley wybra ikon Photo, a nastpnie za pomoc klawiszy STRZALKA W GÓR / DÓL ustawi wybrany parametr wywietlania Przyciski obslugi przegldania obrazów Przycisk PREV / NEXT LEFT / RIGHT OPTION Funkcja Przejcie do poprzedniego / nastpnego obrazu. Dowolne obracanie obrazu. Wywietla lub chowa pasek informacji podczas przegldania obrazów. STOP ZOOM Przerywa przegldanie obrazów. Przyblienie / oddalenie obrazu Opcje przegldania obrazów Aby przywola pasek narzdzi przegldania obrazów (w dolnej czci ekranu) naley nacisn przycisk OPTION. Pasek narzdzi zawiera ikony umoliwiajce sposobu personalizacj przegldania obrazów. Opcje paska(od lewej do prawej): zoom in (przyblienie), zoom out (oddalenie), rotate picture (obrócenie zdjcia), info (informacje) Szybkie wyszukiwanie Quick Search Aby przeprowadzi wyszukiwanie pliku w danym folderze, naley nacisn przycisk SEARCH podczas przegldania obrazów w bibliotece multimediów. 3.4 Odtwarzanie filmów Movie Playback To menu umoliwia przejcie do interfejsu przegldania zdj urzdzenia.

12 Widoczne bd tylko obslugiwane typy plików (AVI, MKV, MOV, MPG).PEG) Aby skorzysta z filtru wywietlania (Data/Folder/Ostatnio odtwarzane/wszystkie filmy) naley wybra ikon Music, a nastpnie za pomoc klawiszy STRZALKA W GÓR GÓRA / DÓL ustawi wybrany parametr wywietlania Przyciski obslugi odtwarzania filmów Przycisk PLAY/PAUSE PREV / NEXT Funkcja Rozpoczcie / wstrzymanie odtwarzania. Przejcie do poprzedniego lub nastpnego filmu lub rozdzialu. FR / FF Szybkie przewijanie wstecz lub do przodu. Wielokrotne naciniecie spowoduje zmian prdkoci przewijania. OPTION Wywietla lub chowa pasek informacji podczas ogldania filmów STOP VOL+/Przerywa odtwarzanie filmu. Zwiksza / zmniejsza sil glosu Opcje odtwarzania filmów Aby przywola pasek narzdzi odtwarzania filmów (w dolnej czci ekranu) naley nacisn przycisk OPTION. Pasek narzdzi zawiera ikony umoliwiajce personalizacj odtwarzania filmów. Opcje paska(od lewej do prawej): zoom in (przyblienie), zoom out (oddalenie), repeat (powtarzanie), subtitle (napisy), info (informacje), audio (cieka dwikowa), dvd Szybkie wyszukiwanie Quick Search Aby przeprowadzi wyszukiwanie pliku w danym folderze, naley nacisn przycisk SEARCH podczas przegldania plików wideo w bibliotece multimediów. 3.5 Przegldanie wszystkich dostpnych plików multimedialnych All Files Opcja All files umoliwia przegldanie i odtwarzanie plików muzycznych, obrazów oraz filmów przechowywanych na wewntrznym dysku twardym, zewntrznym urzdzeniu USB oraz w lokalizacji sieciowej. 3.6 Uslugi sieciowe Net Service Urzdzenie posiada wsparcie dla darmowych internetowych audycji radiowych SHOUTcast. Aby skorzysta z tej funkcji, naley klikn ikon Net Service, nastpnie za pomoc klawiszy nawigacyjnych (strzalka w gór/dól) wybra funkcj Internet radio. Uwaga: Naley si upewni, e urzdzenie jest prawidlowo podlczone do sieci LAN lub WLAN z dostpem do Internetu, wicej informacji w rozdziale Zmiana ustawie sieciowych. Przy pierwszej wizycie w menu Digital Radio wymagane dane zostan pobrane z Internetu. Proces ten moe potrwa kilkanacie sekund. Wicej informacji dotyczcych uslugi SHOUTcast mona znale na stronie To menu mona obslugiwa za pomoc nastpujcych przycisków pilota: Przycisk STRZA KA W GÓRÊ / DÓ PREV / NEXT ENTER OPTION PLAY STOP RETURN Station (Stacja) Funkcja Przesuwa kursor w górê lub w dó³ aby wybraæ stacjê, kana³ i gatunek. Wyoewietla kolejn¹ / poprzedni¹ stronê. Potwierdzenie wyboru. Dodaje / usuwa zaznaczon¹ stacjê do/z Ulubionych. Rozpoczyna odtwarzanie po wybraniu kana³u. Przerywa odtwarzanie. Powraca do poprzedniego menu. - Wszystkie pobrane stacje radiowe bd wymienione w tym menu. Genre (Gatunek) - Wyszukiwanie stacji ze wzgldu na gatunek (pop, rock, jazz itp.) Favorite (Ulubione) - Menu to sluy do przechowywania ulubionych stacji radiowych. 3.7 Pomoc Help Function To menu umoliwia uzyskanie informacji o obsludze urzdzenia. 3.8 Menu DTV To menu umoliwia ogldanie oraz nagrywanie programów cyfrowej telewizji naziemnej oraz korzystanie z funkcji Time Shift. Aby przej w tryb DVB-T TV, naley wybra ikon DTV z menu glównego Ogldanie programów DVB-T (V800H) Poniej opisano przyciski pilota sluce do obslugi urzdzenia podczas ogldania programów DVB-T: Przycisk OK. Strza³ka w górê / dó³ Przyciski numeryczne Funkcja Nacioenij aby wyoewietliæ menu listy programów. Nacioenij aby zmieniæ kana³. (Funkcja niedostêpna w trybie nagrywania). WprowadY ¹dany numer kana³u, a nastêpnie zatwierdy naciskaj¹c przycisk Enter. aby w³¹czyæ funkcjê Time Shift. aby wyoewietliæ menu EPG. przykladzie powyszego obrazka: N/A Kategoria programu. (N/A oznacza brak danych) ENG Jzyk cieki dwikowej. Subtitle List (Lista cieek napisów) - Nacinicie przycisku subtitle podczas ogldania programów DVB-T, spowoduje wywietlenie listy dostpnych cieek napisów. - Wyboru napisów naley dokona za pomoc przycisków strzalka w gór / dól, a nastpnie zatwierdzi naciskajc przycisk Enter Menu AV INPUT - Wejcie AV To menu umoliwia ogldanie oraz nagrywanie (równie za pomoc funkcji Time Shift) materialu wideo, odbieranego za porednictwem wejcia AV IN, znajdujcego si na panelu tylnym urzdzenia. Aby przej do tego menu naley wybra ikon A/V Input w menu glównym Harmonogram nagrywania Schedule Recording To menu umoliwia tworzenie, usuwanie oraz zarzdzanie harmonogramami nagrywania oraz sprawdzanie stanu i historii harmonogramów nagrywania. Tworzenie nowego harmonogramu - Najpierw naley przej do zakladki Edit na pasku menu za pomoc przycisków Strzalka w lewo / prawo. Nastpnie naley wybra opcj Add New Schedule (Dodaj nowy harmonogram) i zatwierdzi, naciskajc przycisk Enter. Wywietli si ekran konfiguracji harmonogramu nagrywania. Przyciski Strzalka w lewo / prawo umoliwiaj przemieszczanie si pomidzy poszczególnymi ustawieniami, a przyciski Strzalka w gór / dól zmian wartoci ustawie. Source ( ród³o) Start Time (Czas ród³o nagrywania (jedno z wejoeæ wideo lub kana³y TV). Data i godzina rozpoczêcia nagrywania. rozpoczêcia) Length (Czas trwania) Repeat (Powtarzanie) Quality (Jakooeæ nagrania) Preview (Podgl¹d) Czas trwania nagrywania. Wybór interwa³u nagrywania. Dostêpne opcje: Once (Raz), Everyday (Codziennie), Mon-Fri (Pon Pt),Mon-Sat (Pon- Sob). Oraz poszczególne dni tygodnia. Wybór jakooeci nagrywania. Dostêpne opcje HQ, SLP, EP oraz SP. Im wy sza jakooeæ tym wiêksza przestrzeñ dyskowa zostanie zajêta. Parametr HDD Free Space wyoewietla ilooeæ wolnej przestrzeni dyskowej. Okno podgl¹du pokazuje, jaki program jest obecnie nadawany na wybranym kanale. Edycja harmonogramu - Najpierw naley przej do zakladki Edit na pasku menu za pomoc przycisków Strzalka w lewo / prawo. Nastpnie naley wybra harmonogram, który ma zosta wyedytowany i nacisn przycisk Enter. Wywietli si ekran konfiguracji harmonogramu. Proces modyfikacji ustawie opisany jest w rozdziale Tworzenie nowego harmonogramu. Usuwanie harmonogramu - Najpierw naley przej do zakladki Delete na pasku menu za pomoc przycisków Strzalka w lewo / prawo. Nastpnie naley wybra harmonogram, który ma zosta usunity i nacisn przycisk Enter. Wywietli si okno potwierdzenia. - Dostpne s opcje CANCEL (Anuluj), Delete the selected Schedule (Usu wybrany harmonogram), oraz Delete all schedules (Usu wszystkie harmonogramy).

13 Po wybraniu wlaciwej opcji naley zatwierdzi operacj naciskajc przycisk Enter. Sprawdzanie stanu harmonogramów Schedule Status - Najpierw naley przej do zakladki Status na pasku menu za pomoc przycisków Strzalka w lewo / prawo. Wywietli si lista harmonogramów. Naley wybra dany harmonogram, a nastpnie nacisn przycisk Enter. - Dostpne bd opcje Enable the selected Schedule (Uaktywnij wybrany harmonogram) oraz Pause the selected schedule (Wstrzymaj wybrany harmonogram). Po wybraniu odpowiedniej opcji naley nacisn przycisk Enter. Przegldanie historii nagrywania Recording History - Najpierw naley przej do zakladki History na pasku menu za pomoc przycisków Strzalka w lewo / prawo. Widoczna bdzie lista wszystkich zaprogramowanych dotychczas sesji nagrywania Serwer Sieci WWW oraz BitTorrent Serwer WWW (unicgi) W odtwarzaczu zaimplementowany zostal serwer sieci web zwany,,neighbor Web".Aby uzyska dostp do tej uslugi naley: Podlczy odtwarzacz do sieci domowej (LAN or WLAN). Uzyska adres IP odtwarzacza za pomoc menu SETUP -> NETWORK. Wpisa adres IP (np ) w pasku adresu programu Internet Explorer na komputerze PC. Uwaga: Aby uaktywni funkcj Bit Torrent, naley wybra opcj ON dla pozycji BT oraz Samba. 4.2 Zarzdzanie Kontami - Kliknij Account Management na stronie glównej Neighbor Web. - Strona ta umoliwi ustawienie hasla dostpu do uslugi Neighbor Web. Uwaga: Haslo zostanie zatwierdzone gdy opcja Login Control jest wlczona. Patrz Login Control w rozdziale `3.1.6 Zmiana Ustawie Sieciowych" aby dowiedzie si wicej. Domylna nazwa uytkownika to `admin', domylne haslo to `123'. Wylczenie i ponowne wlczenie opcji Login Control spowoduje przywrócenie domylnego hasla. Menu to bdzie nie dostpne gdy wylczona jest opcja Login Control Odwied Ssiada (samba) Kliknij Visit Neighbor na stronie glównej Neighbor Web. Teraz moesz przeglda, edytowa oraz kopiowa pliki z/do twardego dysku odtwarzacza. 4.4 BitTorrent Download (btpd) BitTorrent jest protokolem wymiany plików peer-to-peer, wykorzystywanym w celu dystrybucji duych iloci danych za porednictwem Internetu. Narzdzie BitTorrent (btpd BitTorrent Protocol Daemon) zostalo zaimplementowane w odtwarzaczu. Klient BitTorrent btpd uruchamia daemon (proces dzialajcy w tle), który mona dostosowa za pomoc serwera Web. Kliknij BitTorrent Download na stronie glównej Neighbor Web, aby przej do strony pobierania BitTorrent Dodaj nowy torrent Kliknij Add new torrent na stronie pobierania BitTorrent. - Kliknij Browse aby wysla plik torrent i kliknij Yes aby potwierdzi Zarzdzanie pobieraniem Strona Pobierania BitTorrent umoliwia uruchomienie, zatrzymanie, usunicie torrentów, ustawienie priorytetów oraz podgld statusu pobierania. - Kliknij Start aby rozpocz pobieranie. Kliknij Stop aby przerwa pobieranie. Kliknij Delete aby usun torrent. Kliknij Refresh aby odwiey status. Kliknij strzalk w dól aby obniy priorytet wybranego torrenta. Kliknij strzalk w gór aby zwikszy priorytet wybranego torrenta Settings (Ustawienia) - Kliknij Setting na stronie Pobierania BitTorrent aby otworzy Ustawienia. Korzystajc ze strony Ustawie BitTorrent mona skonfigurowa nastpujce ustawienia. Ustawi maksymaln prdko pobierania. Ustawi maksymaln prdko wysylania. Ustawi czas bezczynnoci przed rozpoczciem kolejnego pobierania. Ustawi czas seedowania (udostpniania). Ustawi automatyczne usunicie zakoczonego torrenta. Ustawi maksymaln ilo zada pobierania. 5. Biblioteka multimediów Media Library Dziki zastosowaniu potnej wyszukiwarki, biblioteka umoliwia wyszukiwanie oraz przegldanie plików multimedialnych przechowywanych na wewntrznym dysku twardym urzdzenia oraz na zewntrznych nonikach USB w bardzo prosty sposób. Kategorie biblioteki multimediów Rodzaj Muzyka Ikona Kategoria Wszystkie utwory Wykonawca Gatunek Album Data Katalog Ostatnio odtwarzane Lista odtwarzania Wszystkie obrazy Data Katalog Ostatnio wyoewietlane Lista odtwarzania Wszystkie filmy Data Katalog Ostatnio wyoewietlane Lista odtwarzania Opis Wybierz aby wyoewietliæ wszystkie utwory Wybierz aby wyszukiwaæ wed³ug wykonawcy Wybierz aby wyszukiwaæ wed³ug gatunku Wybierz aby wyszukiwaæ wed³ug albumu Wybierz aby wyszukiwaæ wed³ug daty Wybierz aby wyszukiwaæ wed³ug katalogu Wybierz aby wyszukiwaæ ostatnio odtworzone utwory Wybierz aby wyszukiwaæ pliki muzyczne wed³ug listy odtwarzania Wybierz aby wyoewietliæ wszystkie obrazy Wybierz aby wyszukiwaæ obrazy wed³ug daty utworzenia lub modyfikacji Wybierz aby wyszukiwaæ obrazy wed³ug katalogu Wybierz aby wyoewietliæ obrazy, które by³y ostatnio wyoewietlane Wybierz aby wyszukiwaæ obrazy wed³ug listy odtwarzania Wybierz aby wyoewietliæ wszystkie filmy Wybierz aby wyszukiwaæ filmy wed³ug daty utworzenia lub modyfikacji Wybierz aby wyszukiwaæ filmy wed³ug nazwy katalogu Wybierz aby wyoewietliæ ostatnio odtwarzane filmy Wybierz aby wyszukiwaæ filmy wed³ug listy odtwarzania Obrazy Film 6. Aktualizacja Firmware Firmware jest to system operacyjny, który zostal zainstalowany na urzdzeniu. Aktualizacje Firmware mog zawiera nowe funkcje, udoskonalenia oraz rozwizywa problemy ze sprztem. Wicej informacji na ten temat mona znale w punkcie Aktualizacj Systemu w rozdziale ` Zmiana Ustawie Systemowych'. 7. Dodatki 7.1 Specyfikacje I/O WSPIERANE INTERFEJSY: Dysk Twardy 3,5" SATA USB 2.0 HOST 2 z³¹cza (kompatybilne ze standardem USB 1.1) Z³¹cze USB DEVICE Gniazdo kart pamiêci (SD/SDHC/MMC/MS) Z³¹cze composite (CVBS) A/V Z³¹cze AV IN Z³¹cze component Y/Pb/Pr Interfejs HDMI V1.3 Z³¹cze S/PDIF (Optyczne) Gniazdo antenowe ANT./RF In oraz Out (V800H) Gniazdo zasilania DC 12V OBS UGIWANE SYSTEMY PLIKÓW: FAT32/NTFS/ CONTENT FORMATS SUPPORTED: AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/RM/RMVB, w rozdzielczooeci do 720p/1080i/1080p MP3/OGG/WMA/WAV/FLAC HD JPEG/BMP OBS UGIWANE KODEKI WIDEO: MPEG-1 HD MPEG-2 HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264) WMV9 (VC-1) RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, do 720p OBS UGIWANE KODEKI AUDIO: MP2/3, OGG Vorbis, WMA Standard (Brak obs³ugi DRM, oraz Advanced Profile), PCM, LPCM, RA OBSLUGIWANE FORMATY NAGRYWANIA Nagrywanie DTV: TS Nagrywanie ze z³¹cza AV IN : MPG (MPEG2, MP2) OBS UGIWANE FORMATY NAPISÓW: SRT, SMI, SSA,SUB, IDX+SUB FUNKCJE SIECIOWE Ethernet 10/100Mbps (Z funkcj¹ automatycznej negocjacji) b/g/n WLAN, do 300Mbps (obs³ugiwane przez opcjonaln¹ kartê sieciow¹ WLAN USB) Uwaga: Parametry oraz konstrukcja niniejszego urzdzenia mog ulec zmianie bez wczeniejszej zapowiedzi.

14 7.2 Pytania i Odpowiedzi Pytanie 1. Gdy próbuj odlczy urzdzenie USB, otrzymuj bld,,the device `Generic volume' cannot be stopped right now. Try stopping the device again later.", co mam zrobi? Odpowied: Zamknij wszelkie programy, które mog korzysta z danych na odtwarzaczu, wlcznie z Windows Explorerem. Jeli nadal otrzymujesz bld, zamknij wszystkie programy i poczekaj 20 sekund, a nastpnie spróbuj ponownie uy zielonej strzalki. Jeeli nadal bld si pojawia, wylcz odtwarzacz i odlcz kabel USB. Pytanie 2. Znajduj nowe nazwy plików oraz katalogów, których nie utworzylem lub posiadaj one dziwne nazwy skladajce si z losowych znaków. Odpowied: Prawdopodobnie tablica alokacji plików (FAT) odtwarzacza zostala uszkodzona. Moglo si to zdarzy w wypadku wylczenia odtwarzacza (np. ze wzgldu na rozladowanie baterii) podczas zapisu lub odczytu na dysku za pomoc interfejsu USB. Systemy Windows oraz MacOS czsto zapisuj dodatkowe pliki, np. finder.def lub System Volume Info. Jest to normalne i nie powoduje uszkodzenia odtwarzacza. Pytanie 3. Wykorzystalem odtwarzacz do transferu plików pomidzy dwoma komputerami. Czy defragmentacja dysku twardego odtwarzacza moe go uszkodzi? Odpowied: Defragmentacja dysku moe si okaza przydatna po przeprowadzeniu wielokrotnych transferów plików wykorzystujc odtwarzacz. Operacja ta nie powoduje uszkodzenia odtwarzacza. Upewnij si przy tym, e adne inne programy nie s uruchomione podczas defragmentacji. Upewnij si, e podczas procedury odtwarzacz jest zasilany za pomoc zewntrznego zasilacza. Pytanie 4. Moje pliki zniknly z odtwarzacza. Odpowied: Upewnij si, e przegldasz pliki korzystajc z odpowiedniego trybu przegldarki, a odpowiednie filtry zostaly zastosowane (Obrazy, Muzyka, Filmy). Pytanie 5. Czemu podczas uruchamiania telewizor pokazuje migajcy obraz, niebieski ekran lub wygaszacz ekranu? Odpowied: Jest to normalne. Podczas uruchamiania systemu, ustawia on odpowiednie parametry aby wywietli prawidlowy obraz na telewizorze. W trakcie inicjalizacji telewizor odbiera nieprawidlowe sygnaly co powoduje niestabilno, miganie. Niektóre telewizory wykryj procedur, jako brak sygnalu i wywietl niebieski ekran lub wygaszacz ekranu. Pytanie 6. Czemu, gdy zmieniam obraz na Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, i 1080p, telewizor wywietla rozmazany obraz? Odpowied: Sprawd czy telewizor obsluguje sygnal Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, oraz 1080p, Jeeli telewizor tego nie obsluguje, uyj sygnalu A/V. W tym celu wcinij przycisk TV SYSTEM na pilocie zdalnego sterowania, a nastpnie ustaw sygnal wejciowy na NTSC lub PAL. Pytanie 7. Czemu nie ma dwiku gdy uywam wyjcia Y/Pb/Pr component? Odpowied: Wyjcie Y/Pb/Pr przenosi jedynie sygnal wideo nie zawiera sygnalu audio. Podczas stosowania wyjcia Y/Pb/Pr, uyj zlcza A/V OUT lub S/PDIF. Pytanie 8. Nie mog otrzyma nazwy SSID. Ekran wywietla komunikat: `Can't get any SSID!!' Odpowied: Gdy karta sieciowa WLAN zostanie podlczona do odtwarzacza musi uplyn pewien czas nim si ona zainicjalizuje. Poczekaj 1-2 minuty i spróbuj odwiey ponownie list SSID. Pytanie 9. Nie mog odnale plików udostpnionych na komputerze poprzez menu Browser->Network. Odpowied: Sprawd nastpujce ustawienia: 1) Podlcz odtwarzacz do sieci i uzyskaj adres IP; 2) Wlcz NetBIOS protokolu TCP/IP w komputerze. 3) Sprawd ustawienia firewalla w komputerze; 4) Uaktywnij konto Gocia; 5) Udostpnij odpowiednie katalogi na komputerze i upewnij si, e,,wszyscy" lub,,go" posiadaj do nich prawa dostpu. Pytanie 10. Skonfigurowalem wszystko odpowiednio, ale nadal jednak nie mog korzysta z funkcji bezprzewodowych ani UPnP. Odpowied: Czy korzystasz z firewalla takiego jak Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, ZoneAlarm, etc., lub wbudowanego firewalla Windows XP? (Pamitaj, e Service Pack 2 dla Windows XP automatycznie aktualizuje firewall i domylnie go uruchamia). Jeeli posiadasz firewall, musi on zosta odpowiednio skonfigurowany, tak aby zawiera wyjtki, które umoliwi komunikacj z sieci i odtwarzaczem. Aby sprawdzi czy firewall ogranicza komunikacj w sieci (wraz z PING oraz dostpem do udostpnionych katalogów), spróbuj wylczy go i ponownie spróbowa polczenia. Jeeli mona si polczy podczas gdy firewall jest wylczony, oznacza to, e naley doda odtwarzacz do listy,,urzdze zaufanych" lub skonfigurowa firewall tak aby uzyska dostp do sieci wewntrznej. W ostatecznoci naley wylczy firewall na czas pracy z odtwarzaczem, a nastpnie uruchomi go ponownie po zakoczeniu.. Pytanie 11. Korzystam z karty sieciowej Wi-Fi n z routerem bezprzewodowym n. Czemu prdko jest wywietlana jako 54Mbps zamiast 300Mbps? Odpowied: Standard IEEE n nie zezwala na korzystanie z szyfrowania WEP ani TKIP. Jeeli korzystasz z tych metod szyfrowania (np. WEP, WPA-TKIP), transfer danych spadnie do 54 Mbps. Moesz skontaktowa si z producentem urzdzenia AccessPoint aby zaktualizowa jego firmware, lub spróbowa innej metody szyfrowania (WPA2-AES lub WPA2-TKIP). Mona te skonfigurowa profil bez szyfrowania, jednak ta opcja nie jest zalecana. Pytanie 12. Dlaczego odtwarzacz nie wykrywa dysku twardego? Odpowied: Upewnij si, e oprogramowanie firmware zostalo zainstalowane poprawnie, a adna z partycji systemowych dysku twardego nie zostala usunita. W przypadku wystpienia usterki dysku twardego, naley stworzy kopie zapasow danych a nastpnie zainstalowa firma wre ponownie. Pytanie 13. Niektóre funkcje, takie jak nagrywanie czy Time Shift itp. nie dzialaj. Co naley zrobi? Odpowied: W przypadku, gdy niektóre z funkcji systemowych nie dzialaj, naley przywróci ustawienia fabryczne urzdzenia. (Patrz rozdzial 6.6) 8. Prawa autorskie i znaki handlowe. Prawa autorskie. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz niniejszej instrukcji nie moe by powielana, magazynowana ani przesylana w adnej formie, rodkami elektronicznymi, mechanicznymi, kserowana, nagrywana ani kopiowana innymi sposobami bez wczeniejszej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Zgodnie z ustaw o prawie autorskim, adne zapisane dane nie mog zosta wykorzystane inaczej ni dla wlasnych celów rozrywkowych, bez zgody posiadacza praw autorskich. Znaki handlowe Microsoft i Windows s zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Wszystkie pozostale znaki handlowe nale do ich wlacicieli Wyprodukowano na mocy licencji, numery patentów U.S. A : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535, oraz inne patenty amerykañskie oraz miêdzynarodowe; przyznane oraz oczekuj¹ce na rejestracjê. DTS oraz DTS2.0 to zarejestrowane znaki towarowe, a logotyp oraz symbol DTS to znaki towarowe, firmy DTS, Inc DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Wyprodukowano na mocy licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D to zarejestrowane znaki towarowe Dolby Laboratories. 9. Gwarancja Gwarancja nie pokrywa: -Zdarze losowych takich jak poar lub wyladowania elektryczne.

15 -Zniszcze powstalych w wyniku nieautoryzowanych napraw, manipulacji lub wypadku. -Zniszcze powstalych w bldnego uytkowania lub zaniedbania. -Naprawy urzdzenia, które zostalo zmodyfikowane, zespolone z innym produktem, lub bylo wykorzystywane w celach instytucjonalnych lub komercyjnych. -Utraty przez klienta: oprogramowania, informacji lub danych. -Nastpstw bldnej obslugi lub instalacji 10. License information This product contains Free Software which is licensed under the GNU General Public licence, Version 2 (GPL). You will find hereinafter a copy of the GPL licence text. We offer, valid for at least 3 years, to send you the source code of the GPL software. Please contact us at Dexxon Data Media - We will charge a fee for the physical act of transferring a copy. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. NO WARRANTY 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES..

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC DYSK TWARDY MOVIE CUBE K120 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377462

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC DYSK TWARDY MOVIE CUBE K120 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC DYSK TWARDY MOVIE CUBE K120. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla EMTEC

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC MULTIMEDIA PLAYER N200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377467

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC MULTIMEDIA PLAYER N200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377467 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC MULTIMEDIA PLAYER N200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla EMTEC MULTIMEDIA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick)

Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick) Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego transmitera. Dzięki niemu można przesyłać ekran ze smartfona do telewizora. Oglądaj ulubione filmy,

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

NP3300

NP3300 www.philips.com/welcome NP3300 2 2 NP3300 5 Opis 6 11 sterowania 11 12 lub sieci przewodowej 13 32 Tryby odtwarzania 32 Ustawienia pokazu slajdów 33 Ustawienia sieci 37 Lokalizacja i strefa czasowa 37

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna bezprzewodowa kamera IP HD. 7links IPC-260.HD

Wewnętrzna bezprzewodowa kamera IP HD. 7links IPC-260.HD Wewnętrzna bezprzewodowa kamera IP HD 7links IPC-260.HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wewnętrznej bezprzewodowej kamery IP. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Smartfon SP-2X.SLIM Dual Core 4.0

Smartfon SP-2X.SLIM Dual Core 4.0 Smartfon SP-2X.SLIM Dual Core 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup smartfona z system operacyjny Android 4.2. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_PL.indd 1 2013-10-30 10:29:41

A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_PL.indd 1 2013-10-30 10:29:41 A3050 EU WiFi APP_IB_04215A-00_PL.indd 1 2013-10-30 10:29:41 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Media Bank ME-747AP 1

Media Bank ME-747AP 1 Media Bank ME-747AP 1 1. Wprowadzenie 1. Instrukcja bezpieczeństwa 1. Zawsze odłącz zasilanie zanim podłączysz twardy dysk 2. Podłączenie zbyt dużego napięcia spowoduje uszkodzenie urządzenia oraz utratę

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości odtwarzaczy Hyundai MBox. Sprzedaż odtwarzaczy multimedialnych na świecie. (w tyś. szt.)

Możliwości odtwarzaczy Hyundai MBox. Sprzedaż odtwarzaczy multimedialnych na świecie. (w tyś. szt.) Możliwości odtwarzaczy Hyundai Sprzedaż odtwarzaczy multimedialnych na świecie (w tyś. szt.) (dane na rok 2010 i następne opierają się na analizie rynku przeprowadzonej przez analityków firmy Hyundai)

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisu programu komputerowego RS-ANAKONDA zawarta w dniu... 200... roku, pomiędzy:

Umowa serwisu programu komputerowego RS-ANAKONDA zawarta w dniu... 200... roku, pomiędzy: Umowa serwisu programu komputerowego RS-ANAKONDA zawarta w dniu... 200... roku, pomiędzy: a 1. Record System Jan Raburski z siedzibą w Radzyminie, ul. Konopnickiej 11, NIP 526-101-20-74, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161

NANO DVB-T STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 NANO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4161 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Wymagania systemowe...2 Instalacja urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome BDP3150 PL Register your product and get support at EN User manual BDP3150 PC & Mac www.philips.com/welcome BDP3150 1 VIDEO HDMI ( ) COAXIAL

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall)

Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall) Połączenie sieciowe: Jak dodać wyjątki do zapory Windows (Windows Firewall) DOTYCZY: Operacje drukarki, przewodowa/bezprzewodowa/współdzielona sieć. Windows XP, Windows Vista, Windows 7. WYJAŚNIENIE: Korzystając

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie przed instalacją

Ostrzeżenie przed instalacją Ostrzeżenie przed instalacją Kamerę sieciową należy wyłączyć natychmiast po wykryciu nienormalnego dymu lub zapachu. Kamerę sieciową należy trzymać z dala od wody. Jeśli kamera sieciowa zamoczy się należy

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Architektura komunikacji

Architektura komunikacji isqlplus Agenda 1 Rozwój produktu isql*plus ma swoje początki w wersji Oracle 8i, kiedy jest zakończony pierwszy etap prac nad projektem. Interfejs użytkownika jest cienki klient - przeglądarka internetowa,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. NAGRYWANIE Programowanie nagrywania Nagrywanie ręczne Timeshift Oglądanie nagranego programu...

SPIS TREŚCI. NAGRYWANIE Programowanie nagrywania Nagrywanie ręczne Timeshift Oglądanie nagranego programu... SPIS TREŚCI OSTRZEŻENIA...184 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...185 MENU GŁÓWNE...187 TV - TELEWIZJA...187 Oglądanie kanału...187 Wyszukiwanie kanałów...187 Porządkowanie kanałów...188 EPG Elektroniczny Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

DVB-T NAVIGATOR DUO. Instrukcja obsługi. Watch Digital TV programs on Your PC MT4168

DVB-T NAVIGATOR DUO. Instrukcja obsługi. Watch Digital TV programs on Your PC MT4168 DVB-T NAVIGATOR DUO Watch Digital TV programs on Your PC MT4168 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...2 Zawartość opakowania...2 Wymagania systemowe...2 Instalacja urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN MM131 Sweex Media Center with LAN MM131UK Sweex Media Center with LAN Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Media Center with LAN. Niniejsze urządzenie jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym obsługującym

Bardziej szczegółowo

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi

Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi Engenius/Senao EUB-362EXT IEEE802.11b/g USB Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP 2 1 Wstęp 1.1 Wymagania systemowe Minimalne wymagania systemowe niezbędne do używania adaptera USB. Komputer PC wyposażony w interfejs

Bardziej szczegółowo

Technaxx * Instrukcja obsługi Easy IP-Cam Lamp FullHD TX-58

Technaxx * Instrukcja obsługi Easy IP-Cam Lamp FullHD TX-58 Technaxx * Instrukcja obsługi Easy IP-Cam Lamp FullHD TX-58 (Kamera do podstawie lampy E27) Jeśli urządzenie jest zgodny z wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady R&TTE 1999/5/WE. Deklarację zgodności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player

KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player english KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player Official DivX Certified TM with optimized playback for high definition TV w w w. k i s s - t e c h n o l o g y. c o m KiSS Technology - 2005 - P/N: 710000300

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview 9, 10

Ramka cyfrowa iview 9, 10 Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTY PRZECHWYTUJĄCEJ PCI-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTY PRZECHWYTUJĄCEJ PCI-E 1. Opis produktu Dziękujemy za wybór tego produktu! Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący 10 bitowe kodowanie wideo oraz 16 bitowe audio. Wbudowana ulepszająca technologia

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo