Materiały szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe IV Seminarium Informacyjne I Seminarium w Projekcie Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Termin: 22 czerwca 2011r. Miejsce: ul. Podwale Grodzkie 9, Termin: Hotel 17 SCANDIC września 2010 r. Miejsce: ul. Flory 2, Rezydencja Belweder - Klonowa Kancelarii Prezydenta RP Warszawa Gdańsk Biuro Ul. Sosnkowskiego projektu: 47, Olsztyn Tel/fax (89) Fundacja Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego Wiedzy Nowe Media

2 Seminarium zorganizowane w ramach projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych realizowany jest na podstawie umowy UDA-POKL /09-00 podpisanej pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Fundacją na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media. Udział w Seminarium jest bezpłatny. Materiały szkoleniowe dystrybuowane są bezpłatnie. Niniejsze materiały powstały dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Specjalistyczne 10 dniowe szkolenia w projekcie Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych W związku z realizacją projektu Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych ogłaszamy pilotażowy nabór uczestników chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacją rezultatów prac badawczych. Szkolenia adresowane są do pracowników jednostek naukowych oraz pracowników podmiotów działających na rzecz nauki z wyłączeniem przedsiębiorstw, aktywnych zawodowo i zatrudnionych. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych. W ramach projektu zapewniamy profesjonalną kadrę szkoleniową, noclegi, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Projekt przewiduje realizację programu szkoleniowego dla uczestników z obszaru całej Polski. Na realizację programu szkoleniowego składać się będą cyklicznie odbywające się zjazdy, które odbędą się w 4 edycjach po 40 uczestników. Każda grupa odbędzie 2 zjazdy. Przez 5 kolejnych dni w ramach jednego zjazdu, grupa doświadczonych i znanych na całym świecie ekspertów zewnętrznych przeprowadzi liczne warsztaty o tematyce związanej z komercjalizacją badań naukowych, m.in. zasady i techniki komercjalizacji prac badawczych, transfer technologii do biznesu, poznanie podstawowych technik PR i marketing-mix, zapoznanie z koncepcją Business Angels, Rynkiem New Connect, funduszami Venture Capitals i Private Equity oraz wiele innych (łącznie 74 godziny szkoleniowe na osobę). Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie i pozytywnie przejdzie test wiedzy otrzyma stosowne zaświadczenie (na druku MEN) o uzyskaniu nowej lub uzupełnieniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Wierzymy, iż nasze doświadczenie w tworzeniu pomostów pomiędzy nauką i biznesem i wiedza którą przekażemy pozwoli Państwu na komercjalizację własnych wynalazków i wyników prac bada wczych i zaistnienie naukowców w obszarze biznesu z korzyściami dla obu stron. Ilość miejsc jest ściśle ograniczona! Osoby chętne prosimy o pilny kontakt ze specjalistą do spraw promocji projektu: Maciejem Kubisty, poprzez stronę internetową telefon (89) lub oraz adres Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc - zapisz się już dziś!! IV OSTATNIA edycja Warsztatów odbędzie się w dniach 25 lipiec - 5 sierpnia 2011r. w WARSZAWIE - 3 -

4 IV Seminarium Informacyjne w projekcie Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych 22 czerwca 2011 r. Miejsce seminarium: Hotel SCANDIC, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk Godziny Zakres tematyczny Trener/osoby odpowiedzialne 10:00-10:15 Przywitanie uczestników Personel projektu 10:15-11:15 Prawne aspekty przedsiębiorczości akademickiej oraz formy jej wspierania na przykładzie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego 11:15-11:20 Przerwa kawowa 11:20-12:20 Zapoznanie z koncepcją Business Angels oraz Inkubatorów Innowacyjności. Narzędzia pozwalające na zwiększenie jakości współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego 12:20-12:30 Przerwa kawowa 12:30-13:30 Marketing Due Diligence, czyli analiza potencjału i zagrożeń rynkowych w odniesieniu do projektów naukowych 13:30-14:15 Obiad w formie ciepłego bufetu 14:15-15:15 Możliwości i doświadczenia Parków Technologicznych na przykładzie dwóch trójmiejskich parków PPNT (Gdynia) i GPNT (Gdańsk). Case study projektów z branży biotechnologii. 15:15-16:15 Dyskusja Panelowa 16:15-17:00 Rozmowy w kuluarach, bufet kawowy Marcin Żuraw Jacek Błoński Maciej Strzębicki Grażyna Cieślak - 4 -

5 INFORMACJE O PRELEGENTACH MARCIN ŻURAW Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2007 roku właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Lublinie specjalizującej się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Doradza między innymi Lubelskiemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu S.A. w Lublinie oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Lublinie. W ramach licznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej poza obsługą prawną prowadzi również wykłady uwzględniające w szczególności tematykę prawnych aspektów powstawania nowych przedsiębiorców, wykonywania działalności gospodarczej oraz zagadnienia własności intelektualnej. Od lat zaangażowany także w doradztwo prawne dla mediów, w tym przede wszystkim w zakresie problematyki prawa prasowego. JACEK BŁOŃSKI Wiceprezydent European Business Angels Network (EBAN). Prezes Lewiatan Business Angels, jako pierwszy Polak i przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej został wybrany wiceprezydentem Zarządu European Business Angels Network (EBAN) europejskiej organizacji Aniołów Biznesu. Do zadań Jacka Błońskiego należy wdrażanie strategii EBAN, która w głównej mierze koncentruje się na rozprzestrzenieniu idei Aniołów Biznesu i pozyskiwaniu nowych partnerów, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest on także odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy Venture Capitals i Early Stage Fund. O EBAN The European Business Angel Network (EBAN) powstała w 1999 roku we współpracy z Komisją Europejską. Jest to organizacja non-profit typu think tank, która pracuje na rzecz odpowiedniego kształtu polityki Komisji Europejskiej wobec interesów sieci aniołów biznesu. Prowadzi także badania kierunków rozwoju i trendów na rynku. MACIEJ STRZĘBICKI Współzałożyciel firmy Tomorrow, ekspert inkubatora Science2Business i Lewiatan Business Angels. Posiada bogate doświadczenie z zakresu marketingu, brandingu i wsparcia biznesu, które zdobywał m.in. w dziale strategii w jednej z największych międzynarodowych agencji marketingowych. Planował działania marketingowe dla największych międzynarodowych podmiotów z sektora FMCG, finansów, oraz IT. W roku 2005 założył firmę doradczą specjalizującą się w brand consultingu i marketingu strategicznym. W zakresie brandingu doradzał takim firmom jak Aviva/Commercial Union, Grant Thornton czy Uniwersytet Warszawski. Od 2008 r. współpracuje z Lewiatan Buisness Angels, a od - 5 -

6 2009 r. z Inkubatorem Przedsiębiorczości Science2Buisness. W obu tych projektach zajmuje się weryfikacją potencjału rynkowego i strategii marketingowych projektów inwestycyjnych. Prowadzi również szkolenia dla pomysłodawców z zakresu tworzenia i zarządzania marką oraz budowania strategii marketingowych. GRAŻYNA CIEŚLAK Wykształcenie: - Instytut Inżynierów Transportu Kolejowego w Petersburgu, - Politechnika Warszawska (Wydział ETI). Doświadczenie zawodowe: - Ekspert z ponad trzyletnim doświadczeniem w ocenie wykonalności i oceny strategicznej projektów, - Kierownik, Kierownik Finansowy i Koordynator z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie Zarządzania Projektem i Nadzoru nad realizacją projektów, - Financial Project Manager projektów naukowo-badawczych realizowanych przez pomorskich przedsiębiorców - Trener z ponad pięcioletnim doświadczeniem w szkoleniach, - Wykładowca (na Uniwersytecie Gdańskim) na Podyplomowych Studiach: Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Kierowanie projektami, - Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania wg wymagań normy ISO, - Doradca biznesowy (start i rozwój działalności gospodarczej), właściciel ARB

7 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Prawne aspekty przedsiębiorczości akademickiej oraz formy jej wspierania na przykładzie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Marcin Żuraw Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn Przedsiębiorczość akademicka Zjawisko przedsiębiorczości akademickiej Uwarunkowania prawne dotyczące podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i ich oddziaływanie na sferę przedsiębiorczości akademickiej Formy prowadzenia działalności gospodarczej ze wskazaniem form ułatwiających nawiązanie relacji POMYSŁODAWCA INWESTOR Transfer technologii Zagadnienia własności intelektualnej Formy wspierania przedsiębiorczości akademickiej Lubelski Park Naukowo Technologiczny Definicje i zestawienie wybranych aktów prawnych - 7 -

8 Przedsiębiorczość akademicka Przedsiębiorczość akademicka jest narzędziem przekształcania badań i potencjału placówek naukowych w towary i usługi, co bezpośrednio lub pośrednio zwiększa korzyści konsumentów i zwiększa perspektywę szybszego wzrostu gospodarki w przyszłości. W następstwie nowa wiedza jest transferowana do prywatnych przedsiębiorstw, co zwiększa ich produktywność, a w rezultacie powstawania nowych firm, zwiększa inwestycje i zatrudnienie, często w dziedzinach wysokich technologii. red. Krzysztof B. Matusiak: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005, Wyd. I, s. 132 Wybrane podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sferze przedsiębiorczości akademickiej Akty prawne dotyczące w szczególny sposób podmiotów funkcjonujących w ramach przedsiębiorczości akademickiej. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (prawo gospodarcze, prawo handlowe). System podatkowy, ubezpieczenia społeczne, inne zagadnienia prawne

9 Ograniczenia swobody działalności gospodarczej ze szczególnym wskazaniem obszarów wrażliwych dla sfery przedsiębiorczości akademickiej Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. (art. 22 Konstytucji RP) Koncesje Regulowana działalność gospodarcza Zezwolenia, licencje albo zgody Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: (art. 46 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych; 2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; 3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią; 4) ochrony osób i mienia; 5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych; 6) przewozów lotniczych. 7) prowadzenia kasyna gry

10 Działalność regulowana (przykłady): działalność telekomunikacyjna (na podstawie ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 171, poz. 1800); działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania lub magazynowania biokomponentów (na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dz. U. Nr 169, poz. 1199) Zezwolenia (przykłady): ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233); ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 171, poz i Nr 220, poz. 1600) Formy prowadzenia działalności gospodarczej ze wskazaniem form ułatwiających nawiązanie relacji POMYSŁODAWCA INWESTOR - indywidualna działalność gospodarcza - spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) - spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna) - inne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej (np. fundacje)

11 Transfer technologii badania kontraktowe, zamawiane przez firmy; doradztwo naukowo-techniczne; licencje, przeniesienie praw, know-how; przepływ kadry technicznej; firmy spin-off, spin-out; kooperacja przemysłowa; informacje w publikacjach naukowo technicznych; szkolenia, seminaria, konferencje ZAGADNIENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Jest to sfera prawa mająca szczególne znaczenie dla przedsiębiorczości akademickiej ponieważ bezpośrednio dotyczy zjawiska transferu i komercjalizacji technologii. Prawo własności intelektualnej jest to zespół regulacji prawnych dotyczących dóbr niematerialnych o charakterze intelektualnym tj. wytworów ludzkiego umysłu. Dobra te łączą w sobie elementy majątkowe i niemajątkowe, a prawa do nich zostały ukształtowane jako prawa podmiotowe bezwzględne (skuteczne wobec wszystkich) uprawniony ma bowiem wyłączne prawo korzystania i rozporządzania danym dobrem

12 Prawo autorskie Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) [art. 1 ustawy]. Autorskie prawa osobiste Definicja autorskich praw osobistych znajduje się w art. 16, zgodnie z którym jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 1) autorstwa utworu; 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Ważne ograniczenie tak określonych praw twórcy zawarte jest w przepisach ustawy dotyczących programów komputerowych, art. 77 stanowi bowiem, iż w odniesieniu do tej kategorii utworów z podanego powyżej katalogu wyłączone zostały prawa twórców wskazane w punktach 3-5. Autorskie prawa majątkowe Definicję tych praw znajdujemy w art. 17 ustawy, zgodnie z którym jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. W odróżnieniu od autorskich praw osobistych, czas trwania autorskich praw majątkowych jest ograniczony, mogą one także przechodzić na inne osoby

13 Własność przemysłowa Prawa jakie składają się na własność przemysłową (zgodnie z art. 6 ustawy Prawo własności przemysłowej) są to: 1) patenty i dodatkowe prawa ochronne na wynalazki; 2) prawa ochronne na wzory użytkowe; 3) prawa z rejestracji na wzory przemysłowe; 4) prawa ochronne na znaki towarowe; 5) prawa z rejestracji na oznaczenia geograficzne; 6) prawa z rejestracji na topografie układów scalonych. Na warunkach określonych w ustawie [art. 8 ust. 1] twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo do: 1) uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji; 2) wynagrodzenia; 3) wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w [art.11] ust.1 [tj. prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego], przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej [art. 11 ust. 3]. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego [art. 11 ust. 5 w zw. z ust.1]

14 Za wynalazki nie uważa się w szczególności [art. 28]: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5) programów do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji. Patenty na wynalazki Patenty udzielane są, bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym

15 Formy wspierania przedsiębiorczości akademickiej Organizacyjne formy wspierania przedsiębiorczości akademickiej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym [art. 86] akademicki inkubator przedsiębiorczości Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami. centrum transferu technologii Centrum transferu technologii tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki

16 Inne formy wspierania przedsiębiorczości - fundusze venture capital, - anioły biznesu, - fundusze kapitału zalążkowego, - fundusze poręczeń kredytowych - parki naukowo technologiczne Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Fot. udostępniona przez LPNT S.A

17 Lubelski Park Naukowo Technologiczny zlokalizowany jest na terenie położonym w południowo-wschodniej części Lublina, w dzielnicy Felin na granicy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO PARK Mielec Podstrefa Lublin. Budynki Parku położone są przy ul. Dobrzańskiego. W niedalekiej odległości od LPNT znajdują się budynki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Agrofizyki im. B.Dobrzańskiego PAN w Lublinie, a także Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Park dysponuje dużym bezpłatnym parkingiem i korzystnym położeniem komunikacyjnym w pobliżu drogi krajowej S-17 i S-12 (w kierunku Chełma i Zamościa, biegnących następnie aż do granicy państwa). Fot. udostępniona przez LPNT S.A

18 KALENDARIUM LPNT 2002 Przeprowadzenie wstępnych analiz i konsultacji oraz wybór terenu realizacji inwestycji na lubelskim Felinie 2004 Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego Wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS spółki akcyjnej pod nazwą Park Naukowo-Technologiczny Województwa Lubelskiego S.A Spółka rozpoczyna eksploatację wybudowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego obiektów LPNT segmenty IV i V oraz prowadzi dalsze inwestycje (budowa segmentu III) 2009 VIII Rozpoczęcie budowy segmentów I (biurowy) i II (biurowo-socjalny) LPNT, w których w przyszłości zlokalizowany będzie Inkubator Przedsiębiorczości - w tym przypadku inwestorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego IX Spółka wynajęła 100 % powierzchni segmentu V (laboratoryjno-biurowego) Zmiana nazwy spółki na Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A Zakończenie pierwszego etapu budowy segmentu III (stan surowy zamknięty), oraz dalsze inwestycje związane z wykańczaniem segmentów III (wystawienniczego) i IV (konferencyjnego) Kapitał zakładowy LPNT S.A. został podwyższony do kwoty zł Fot. udostępniona przez LPNT S.A

19 Oferta LPNT S.A. WYNAJEM SPECJALISTYCZNEJ POWIERZCHNI LABORATORYJNEJ WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWEJ WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH SZKOLENIA W RAMACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW KOMPLEKSOWA OBSŁUGA LOGISTYCZNA SZKOLEŃ, KONFERENCJI ITP. POŚREDNICTWO W ZAKRESIE PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH J. Momot (Prezes Zarządu LPNT S.A.): Badania naukowe a komercjalizacja ich wyników Podmioty funkcjonujące w ramach LPNT Centralne Laboratorium Aparaturowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Zakład Elektrochemii Katedry Energetyki i Elektrochemii Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo- Technologicznego Sp. z o.o. Laboratorium Badań Genetycznych Sp. z o.o. Lubelskie Centrum Consultingu Sp. z o.o. VADO Sp. z o.o. KTI Consulting Lightcraft Sp. z o.o

20 DEFINICJE - Przedsiębiorca i działalność gospodarcza - Działalność regulowana - Spółka komandytowa - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka akcyjna - Park technologiczny

21 Przedsiębiorca Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. (art. 4 s.d.g.) Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. (art. 2 s.d.g.) Działalność regulowana Działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa. (art. 5 pkt 5 s.d.g.) Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną w rozumieniu niniejszej ustawy, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełnia szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i po uzyskaniu wpisu w rejestrze działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75. (art. 64 ust. 1 s.d.g.) Przepis art. 75 s.d.g. określa rodzaje działalności gospodarczej, które wymagają uzyskania zezwolenia, licencji albo zgody

22 Spółka komandytowa Jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. (art. 102 K.s.h.) Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu sp. k. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz. (art , 2 i 4 K.s.h.) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. (art. 151 K.s.h.) Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. (art. 154 K.s.h.)

23 Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu spółka z o. o. lub sp. z o. o. (art. 160 K.s.h.) W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Spółka akcyjna Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. (art. 301 K.s.h.) Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. (art. 302 K.s.h.) Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej złotych. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. (art. 308 K.s.h.)

24 Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna zawierać dodatkowe oznaczenie spółka akcyjna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu S. A. (art. 305 K.s.h.) Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej. Jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy powinien być pokryty przed zarejestrowaniem co najmniej w jednej czwartej jego wysokości, określonej w art (art K.s.h.) Park technologiczny Należy przez to rozumieć zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. [definicja zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 15 nieobowiązującej ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji]

25 AKTY PRAWNE zestawienie Akty prawne dotyczące w szczególny sposób podmiotów funkcjonujących w ramach przedsiębiorczości akademickiej ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365, ze zmianami) ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, ze zmianami) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, ze zmianami) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 616, ze zmianami) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 618) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 619)

26 Wybrane podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095, ze zmianami) ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. nr 101, poz. 1178, ze zmianami) art. 7a 7i obowiązujące do 1 lipca 2011 roku ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037, ze zmianami) ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186, ze zmianami) Podstawowe regulacje systemu podatkowego USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 8 poz. 60, ze zm.) USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 51 poz. 307, ze zm.) USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 54 poz. 654, ze zm.) USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004 r. Nr 54 poz. 535, ze zm.) USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101 poz. 649, ze zm.)

27 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn

28 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Zapoznanie z koncepcją Business Angels oraz Inkubatorów Innowacyjności. Narzędzia pozwalające na zwiększenie jakości współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego. JACEK BŁOŃSKI Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeostwa Opartego na Wiedzy Nowe Media Ul. Sosnkowskiego 47, Olsztyn Anioły Biznesu kluczowy element w procesie komercjalizacji projektów Jacek Błooski, Gdaosk

Materiały szkoleniowe I Seminarium w Projekcie Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych

Materiały szkoleniowe I Seminarium w Projekcie Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Materiały szkoleniowe I Seminarium w Projekcie Komercjalizacja Nauk

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Konferencja Podsumowująca Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych

Materiały konferencyjne Konferencja Podsumowująca Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Materiały konferencyjne Konferencja Podsumowująca Projekt Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych Termin: 24 października 2011r. Miejsce: Warszawskie Centrum EXPO XXI, Ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa Patronat

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH?

NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? NR 1/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ANIOŁ I BIZNES FUNDAMENT DLA INWESTORÓW VENTURE CAPITAL DLA WSZYSTKICH? PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Uniwersytecie Zielonogórskim I. Proces transferu technologii II. Komercjalizacja wiedzy III. PNT a transfer technologii IV. Definicje Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Nauki Administracji Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL Projekt

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, mgr inż. Wojciech Dyba Publikacja na podstawie ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć KLASTER. przewodnik Wydanie II rozszerzone. Redakcja Władysław Szajna. Rzeszów 2011

Jak stworzyć KLASTER. przewodnik Wydanie II rozszerzone. Redakcja Władysław Szajna. Rzeszów 2011 Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim Wyższa

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK. Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach KATALOG DOBRYCH PRAKTYK Krzysztof Pałach Małgorzata Kuta-Pałach Katalog dobrych praktyk_ostateczne.indd 1 12-05-15 09:44 Redakcja naukowa: Marek Makowiec Opracowanie graficzne: Studio Graficzne Piotr Kurasiak

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH

JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH 1 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego JAK ZROBIĆ DOBRY INTERES NA WARMII I MAZURACH Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim wraz z informacjami o ulgach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo