Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju."

Transkrypt

1 Zadania do realizacji w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader + (lata ) na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Obszar działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju obfituje w różnorodne atrakcje turystyczne o charakterze kulturowym, przyrodniczym i materialnym. Walory środowiska naturalnego, do których niewątpliwie należy zaliczyć parki krajobrazowe (Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy), obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, obszary leśne z dużą ilością gatunków fauny i flory tworzą niepowtarzalny i dobrze zachowany ekosystem. Atrakcje natury materialnej, takie jak: zabytkowe obiekty sakralne, tradycyjne budownictwo wiejskie, ścieżki rowerowe i konne, szlaki turystyczne, stare cmentarze przyciągają turystów. Doskonałym uzupełnieniem tej oferty są lokalne, pogórzańskie tradycje, obrzędy ludowe, produkty regionalne. Jednak nawet najbardziej atrakcyjne walory należy stale i systematycznie promować, kierując przekaz promocyjny do zidentyfikowanych wcześniej klientów. Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju będzie stosowało wiele form promocyjnych skierowanych głównie do turystów z terenów pobliskich aglomeracji miejskich (Tarnów, Kraków, Rzeszów) oraz mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD i obszarów sąsiednich. Niniejsze zadanie przewiduje opracowanie i wydanie następujących form promocyjnych: wysokiej jakości folder poświęcony lokalnym walorom przyrodniczym, historycznym oraz ludowym (promocja pogórzańskiego dziedzictwa kulturowego, promocja spędzania wolnego czasu na terenie LGD, promocja lokalnej bazy turystycznej, promocja atrakcji turystycznych) 5000 egzemplarzy, format A4, papier kredowy, kolorowy, forma tabloidu; mapa turystyczna materiał promujący lokalną bazę turystyczną, a w szczególności liczne szlaki piesze, ścieżki rowerowe i konne, ścieżki dydaktyczne, miejsca atrakcyjne turystycznie, etc. mapa rozkładana, 1500 egzemplarzy, kolorowa; film promujący lokalne walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe narzędzie do wykorzystania na targach turystycznych i samorządowych, podczas imprez i wydarzeń kulturalno-turystycznych, podczas wizyt międzynarodowych, etc. publikacja na CD, czas trwania ok. 5 minut, 1500 egzemplarzy na CD, inne formy nośnika w małych ilościach; publikacja stanowiąca zbiór lokalnych, pogórzańskich legend i podań ludowych wraz ze słownikiem opisującym pochodzenie historyczne wsi i przysiółków znajdujących się na terenie objętym działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju objętość ok stron, format A4 lub B5, papier kredowy, kolorowy, ok egzemplarzy; publikacja stanowiąca zbiór tradycyjnych, lokalnych przepisów kulinarnych zebranych od miejscowych gospodarzy objętość ok stron, format A4 lub B5, papier kredowy, kolorowy, ok egzemplarzy. Wszystkie formy promocyjne zawarte w niniejszym zadaniu zostały rzetelnie wyłonione jako materiały, które w sposób efektywny wpłyną na popularyzację obszaru LGD wśród turystów oraz gości przejeżdżających przez ten region. Obecnie na terenie działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju brakuje podobnych publikacji promocyjnych.

2 Materiały promocyjne będą dystrybuowane przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz jego partnerów lokalnych, tj.: ośrodki kultury, samorządy lokalne, miejscowe organizacje pozarządowe, etc. Odbiorcami tych materiałów będą m.in.: turyści odwiedzający obszar LGD, uczestnicy targów i wystaw turystycznych oraz samorządowych, biura wycieczkowe i turystyczne z terenów sąsiednich dla obszaru LGD oraz z dużych aglomeracji miejskich (Kraków, Tarnów, Rzeszów, Górny Śląsk, Warszawa), goście zagraniczni, inne Lokalne Grupy Działania z terenu Polski i Europy. Materiały promocyjne powinny zostać opracowane przed realizacją zadania o nazwie Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic. Zadanie to wymaga intensywnej i wielokanałowej promocji, a materiały, mające powstać w ramach niniejszego zadania będą jedną z form promocyjnych dla biesiad. Łącznie w realizacji tego zadania planuje się wydać ok. 11 tys. egzemplarzy różnorodnych materiałów promocyjnych. Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic cykl imprez kulturalno-turystycznych na terenie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Projekt pod nazwą Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic jest działaniem służącym integracji i logistycznemu rozplanowaniu wydarzeń kulturalnych i turystycznych odbywających się na terenie Pogórzańskiej Grupy Działania. Na terenie każdej gminy, wchodzącej w skład Pogórzańskiej Grupy Działania, organizowane są cykliczne imprezy kulturalno-turystyczne o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Cieszą się one dużą popularnością wśród mieszkańców oraz turystów. Jednak ich oddziaływanie na rozwój lokalnej gospodarki oraz aktywizację społeczności mogłoby być dużo większe, szczególnie że dotychczas wydarzenia te organizowane były bez jakiejkolwiek współpracy pomiędzy gminami i partnerami lokalnymi, bez żadnej wspólnej marki. Członkowie LGD Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zidentyfikowali podstawowe bariery, które uniemożliwiają poszczególnym wydarzeniom uzyskania odpowiedniego statusu promocyjnego. Do tych barier należą przede wszystkim: brak wspólnej, identyfikowalnej marki dla wydarzeń kulturalno-turystycznych na obszarze objętym działaniem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju; brak zintegrowanego kalendarza wydarzeń kulturalno-turystycznych organizowanych na obszarze LGD; brak wspólnej promocji i planu marketingowego dla organizowanych imprez. Działania związane z realizacją Biesiady Pogórzańskiej będą polegały na organizacji cyklicznych imprez kulturalno-turystycznych na terenie wszystkich gmin LGD. Wydarzenia te inspirowane będą już realizowanymi na terenie gmin imprezami kulturalno-turystycznymi, organizowanymi przez różnorodne instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Ranga wydarzeń oraz ich oddziaływanie na promocję regionu przyczyni się w znaczny sposób do rozwoju takich gałęzi lokalnej gospodarki, jak: agroturystyka, rzemiosło, usługi około turystyczne, handel, etc. Do podstawowych działań realizowanych w ramach tego zadania należą: ustalenie szczegółowego kalendarza imprez organizowanych w poszczególnych gminach LGD; opracowanie atrakcyjnych scenariuszy wydarzeń; organizacja imprez zgodnie z wypracowanym kalendarzem; zapewnienie efektywnej promocji imprez pod wspólną marką Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic ; zaangażowanie partnerów zewnętrznych do realizacji wydarzeń kulturalno-turystycznych.

3 Koncepcja Biesiady Pogórzańskiej odkrywania tajemnic przewiduje realizację 10 cyklicznych imprez kulturalno-turystycznych organizowanych w ciągu całego roku kalendarzowego. Cykl będą tworzyły następujące wydarzenia: 1. Święty Walenty tradycje lubeckie (Gmina Ryglice) ryglicka biesiada ze świętym Walentym i kuligiem pogórzańskim. Jako główne atrakcje imprezy zaplanowano: Pokazy pracy rzemieślników pogórzańskich (kiermasz rzemieślniczy, kiermasz potraw gotowanych w zimie i placków według starych receptur), Biesiadę w kuźni u kowala pod nazwą Tu Król Kazimierz tańczył z żoną kowala do samego rana pokazy tańców dawnych z Pogórza rodem m.in. z pogórzańskiej polki pśtykanej); Występy zespołów pogórzańskich oraz konkurs O Pogórzańską podkowę do polki pśtykanej. Odkryciem tajemnicy (produktem lokalnym) będzie: kulig ze świętym Walentym na przednich saniach, zupa z lubczykiem z Lubczy, kiełbasa wędzona na śliwowym drzewie, żona w kuźni kowala i polka pśtykano. 2. Pogórzańska Biesiada Młodzieży (Gmina Tuchów) na biesiadzie spotka się młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gmin objętych ZSROW. Impreza dotyczyć będzie edukacji regionalnej młodzieży. Podczas pogórzańskiego spotkania młodzieży odbędą się: Przegląd obrzędów i obyczajów Pogórza pod nazwą Z opowieści dziadka Staszkowego jako przygotowane przez młodzież formy parateatralne, Konkurs śpiewaczy pod nazwą Ze śpiewnika ludowego Józka Pogórzańskiego, Kiermasz Strawy babki Jagodziny. Happening artystyczny pod nazwą Rysikiem po tablicy albo kursorem po Internecie. Odbędą się również wystawy prac plastycznych i fotograficznych młodzieży konkurs O Pogórzańską okiennice na świat. Odkryciem tajemnicy będzie: Z opowieści dziadka Staszkowego, Ze śpiewnika ludowego Józka Pogórzańskiego, Strawy babki Jagodziny. 3. Pogórzański Festyn Rodzinny (Gmina Gromnik) biesiada w Gromniku to spotkanie rodzin pogórzańskich. Spotkanie pokoleń: dziadków i ich dzieci, czyli ojców i dzieci ojców wnuków i prawnuków. Festiwal kultury rodzin pogórzańskich, które śpiewają, grają, piszą, malują, wytwarzają przedmioty zapomniane, a w domu przydatne codziennie. Będą występy, koncerty, wystawy, kiermasze, gawędy. Będzie biesiada rodzin zainscenizowana na wzór zagrody gospodarskiej, w której toczyło się będzie przez dwa dni życie sobotnie i niedzielne na Pogórzu. Rodziny Pogórzańskie zapraszać będą gości i turystów do swoich gospodarstw na agroturystykę. Przewidziany jest również konkurs O Pogórzańską kołyskę. Odkryciem tajemnicy będą: rodzinne śpiewy i muzyka Pogórzańska, gawędy, zagroda gospodarska, gospodarstwa agroturystyczne. 4. Pogórzańska Biesiada bez Granic europejskie spotkania LGD (Gmina Tuchów) w biesiadzie udział wezmą członkowie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz partnerzy z krajów Europy, zarówno wywodzący się z Lokalnych Grup Działania z krajów Unii Europejskiej, jak i z europejskich miast partnerskich gmin pogórzańskich. W ramach tej biesiady przewidziano: Konferencję dotyczącą wymiany doświadczeń w kreowaniu rozwoju lokalnego pomiędzy małymi gminami i wspólnotami lokalnymi w europie; Jarmark pogórzańsko-europejski, na którym prezentować się będą pogórzańskie i europejskie organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni oraz gminy; Prezentacja kultur i folkloru pogórzańskiego i regionów europejskich reprezentowanych przez partnerów z zaproszonych gmin; Kiermasz produktów lokalnych pogórzańskich i europejskich; Wystawa pod nazwą Sposób na prezentację i promocję gminy doświadczenia

4 partnerów z różnych części Europy; Odbędzie się również Pogórzańsko-Europejskie Wesele zainscenizowane w plenerze. Konkurs O pogórzańską loskę kiełbasy i dynarek miodu ; Odkryciem tajemnicy będzie: pogórzańska kiełbasa, miód i pogórzańskie mleczko, oraz latarnia ze starego węgierskiego szlaku handlowego. 5. Pogórzański Piknik Twórczości Artystycznej (Gmina Gromnik) biesiada twórców kultury i artystów Pogórza. Na imprezie spotkają się twórcy kultury, którzy w plenerze będą malować i rzeźbić. Odtwarzać w sposób twórczy urok Pogórza i okolic. Plenerowi towarzyszyć będzie kiermasz sztuki pogórzańskiej, wystawy rzeźb i malarstwa. Imprezie towarzyszyć będzie prezentacja ziół polnych, a przede wszystkim zdrowych wód źródlanych mineralnych, występujących licznie na terenie Pogórza. Zaplanowane zostały również występy i koncerty chórów i orkiestr pogórzańskich. Przeprowadzony zostanie konkurs O Pogórzańską konewkę wody. Odkrywaniem tajemnicy będzie: woda mineralna z Suchej Góry, zioła polne, twórczość ludowa Pogórza rzeźby i malarstwo. 6. Pogórzańskie Potyczki Strategiczne (Gmina Rzepiennik Strzyżewski) na imprezę ze wszystkich stron Pogórza i Małopolski przyjadą turyści i goście, aby pieszo, rowerami i konno, szlakami rowerowymi, pieszymi i trasami konnymi wędrować przez teren Pogórza. Rajd strategiczny rozpocznie się w kilku miejscach na terenie gmin tworzących Lokalną Grupę Działania, a zakończy w Rzepiennik Strzyżewskim. Na przygotowanym placu pogórzańskich gier strategicznych odbędą się: Pogórzańska partia szachowa figury w partiach to mieszkańcy Pogórza przebrani w stroje upodabniające ich do figur szachowych, przy czym pionki to miejscowy lud, a goście będą odgrywać starsze figury. Szachownicę będzie tworzył ogromny, odpowiednio przygotowany plac. Każdy ruch na szachach poprzedzony muzyką i gawędą, opowiastką lub historycznym wspomnieniem. Partie rozgrywane będą pomiędzy gminami, a gośćmi i turystami; Poszukiwanie mapy Pogórza, ze wszystkimi jej skarbami, ukrytej w jajku rzepiennickim. To zabawa, która będzie wymagała chodzenia po wzgórzach i szukaniu jajka z mapą skarbów pogórzańskich; Imprezie towarzyszyć będą kiermasze oraz wystawy, a przede wszystkim kiermasz kukieł i lalek ręcznie wytwarzanych; Konkurs O Pogórzańskiego droba ; Odkryciem tajemnicy będzie: rzepiennicka uroda wzgórz i sekret w ludziach (pionkach) zawarty oraz w jaju odnaleziony. 7. Pogórzański Jarmark Ludowy (Gmina Szerzyny) wydarzenie turystyczno-kulturalne propagujące lokalne, pogórzańskie obrzędy i tradycje. Jarmark będą tworzyły następujące atrakcje turystyczne: Turniej sołtysów, żon sołtysów i ich sąsiadów ze wsi pogórzańskich w tym sprawdzanie sołtysów na: chłopskość, na robotę w polu, na świętowanie, na rządzenie i na komputer; a ich żon na: kobiecość, na gotowanie, na pranie, na rządzenie i na kuchennego robota; Cykl konkursów i zabaw pogórzańskich według starych podań i tradycji. Jarmark wyrobów drzewianych, wszystkich jakie w gospodarstwie występują i potrzebne są. Poza tym na jarmarku będzie można zakupić również hafty koronkowe, klockowe i szydełkowane, wyroby słomkowe, z trzciny, rzeźby w kamieniu i drewnie. Imprezie towarzyszyć będą występy zespołów pogórzańskich. Konkurs O Pogórzańską miskę i łyżkę na koronkowym obrusie. Odkryciem tajemnicy będzie: drzewiane wyroby starocią jeszcze pachnące, hafty

5 wyżej wymienione., wyroby słomkowe, rola sołtysa we wsi jako przewodnika kulturalnego. 8. Święto Ziarna i Słomy (Gmina Rzepiennik Strzyżewski) pogórzańskie święto ziarna i słomy, święto plonów pogórzańskich. W ramach niniejszej imprezy zaplanowano następujące wydarzenia: Wystawa plastyki obrzędowej, pokazy wicia wieńców znanych w całej Małopolsce; Wystawy bukietów z zasuszonych roślin, zbóż i ziół, zdobywających wielką popularność u odbiorców komercyjnych; Wystawy oraz pokazy wytwórczości (warsztaty) ze słomy pokrycia dachowe, materace słomiane, wyroby słomkowe; Prezentacja obyczajów ludowych okresu żniw na Pogórzu; Pokazy prac wiejskich koszenia zbóż, młocenia, mielenia ziarna na mąkę, pieczenie chleba z łopaty na liściu kapuścianym; Prezentacja starych, pogórzańskich zabytków kultury materialnej; Prezentacja obrzędów i folkloru pogórzańskiego, strojów i kapeluszy słomianych; Kiermasze potraw regionalnych, występy zespołów ludowych; Prezentacja starych, ginących zawodów konkurs O Pogórzański kapelus ze słomy ; Odkryciem tajemnicy będzie: ziarno praca, produkty spożywcze i dekoracyjne, słoma w codziennym użytku, stare pogórzańskie zawody, strzecha na domu jak drzewiej i domu nowym, ceramika i cegła budulec jedynie sprawdzony przez wieki. 9. Pogórzańskie Święto Produktów Regionalnych (Gmina Szerzyny) jarmark i okazja do zapoznania się z licznymi produktami regionalnymi Pogórza. Od wyrobów z drewna, metalu i kamienia, przez produkty ze słomy i ziół, aż do kulinarnych specjałów lokalnych. Turyści będą mogli zapoznać się i zakupić znane w regionie wyroby twórców z terenu Pogórza, podpatrzeć warsztat roboczy artystów, degustować miejscowe wyroby kulinarne, ze znanymi już w Polsce kiełbasą tuchowską oraz miodem na czele. Imprezie będzie towarzyszyć festiwal kwiatów Pogórzańskie święto malwy i kwiatów z wiejskich ogrodów. Organizowane będą liczne konkursy: konkurs na najpiękniejszy ogród przy wiejskiej zagrodzie, konkurs na najprawdziwszy grzyb jadalny, O Pogórzańską furmankę sołtysa, prezentacje, wystawy oraz kiermasze kwiatów z wiejskich ogrodów. Zainscenizowany zostanie ogród wiejski pod oknem starego domu, gdzie będzie odbywała się cała impreza. Ponadto zaplanowano występy zespołów i artystów (muzyków i śpiewaków), drużbów indywidualnych (solo) na instrumentach jaki kto wymyślił i jaki komu lepiej zagra. Podczas imprezy przejdzie korowód drogą wiejską, odwiedziny chałup wiejskich, przejazdy konnymi zaprzęgami, tzw. furmankami z kapelami na wozach. Odkryciem tajemnicy będzie: produkty regionalne Pogórza, piękno malwy i innych tradycyjnych kwiatów wiejskiego ogrodu, indywidualizm artystyczny, przyśpiewki pogórzańskie oraz jadło. 10. Pogórzański Festiwal Kultury (Gmina Ryglice) Wydarzeniem kulminacyjnym dla całego cyklu biesiad będzie Pogórzański Festiwal Kultury impreza promująca dorobek kulturalny i ludowy wszystkich mieszkańców polskiego Pogórza (od Pogórza Wielickiego aż po Pogórze Przemyskie). Podobne wydarzenia kulturalne z wielkim powodzeniem są realizowane w innych regionach polski. Imprezy takie jak Festyn Kultury Góralskiej, Dni Kultury Kaszubskiej, Dni Kultury Śląskiej, czy Dni Kultury Kurpiowskiej posiadają już własną markę, przyciągającą na te tereny nie tylko twórców ludowych, artystów i muzyków, ale także ogromne rzesze turystów i przedsiębiorców. Pogórzański Festiwal Kultury, jako najważniejsza impreza cyklu zwanego Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic, mógłby stać się ogromnym impulsem kulturalnym i gospodarczym dla gmin wchodzących w skład Pogórzańskiej LGD. Dodatkowymi atutami przemawiającymi za słusznością tej idei jest fakt, iż do tej pory nie ma na Pogórzu wydarzenia na taka skalę, prezentującego ogromny dorobek kultury pogórzańskiej (teren sięgający od podnóży Beskidu Żywieckiego do Pogórza Przemyskiego). Podczas Festiwalu odbędą się prezentacje,

6 konkursu i przeglądy folkloru ziem pogórzańskich (konkurs gawęd o przysiółkach we wsiach pogórzańskich, konkurs na najsmaczniejszą potrawę regionu pogórzańskiego, prezentacja pogórzańskich rzemiosł różnych i zapomnianych, a dziś przydatnych, prezentacja gospodarstw agroturystycznych, karczm i noclegowni. Odkryciem tajemnicy będzie: Pogórze to nie Kraków i nie Zakopane, ale?. Pierwszy Pogórzański Festiwal Kultury odbędzie się w gminie Ryglice, a następne w kolejnych gminach Pogórzańskiej Grupy Działania. Realizacja całego zadania przyczyni się również do utworzenia stałego kalendarza pogórzańskich imprez turystyczno-kulturalnych. Cały cykl 10 imprez będzie od tej pory systematycznie (corocznie) realizowany, kreując własną markę i rangę turystyczną. Szacuje się, że łącznie we wszystkich imprezach cyklu weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy turystów i gości z Polski i zagranicy. Biesiady przyczynią się do wzrostu gospodarczego na terenie LGD, stając się motorem napędowym dla takich branż jak: turystyka, agroturystyka, rzemiosło ludowe i użytkowe, usługi i handel. Imprezy przyczynią się również do aktywizacji społeczności lokalnej i zainteresowania ich alternatywnymi źródłami dochodu (rzemiosło, agroturystyka, kuchnia regionalna, etc.), a wydarzenia turystyczno-kulturalne zapewnią im rynek zbytu dla wytwarzanych produktów i usług. Poza tym cykl będzie służył ścisłej integracji Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i partnerów publiczno-prywatnych, tworzących go. Integracja ta i współpraca zostaną także nawiązane z innymi Lokalnymi Grupami Działania, zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Opracowanie dokumentacji merytorycznej i technicznej koncepcji zagospodarowania turystycznego obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Teren działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, skupiającego 5 gmin, stanowi niezwykle atrakcyjny obszar turystyczny i rekreacyjny. Region ten skrywa bardzo wiele tajemnic dla potencjalnego turysty, stanowi doskonałe miejsce do odkrywania tych tajemnic. Liczne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe mogą stanowić ogromny potencjał rozwoju dla tego rolniczego regionu. Jednak kluczowym warunkiem rozwoju gospodarczego opartego na turystyce i rekreacji jest opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania turystycznego, wspólnej dla całego obszaru LGD, będącej realnym studium wykonalności i katalogiem projektów technicznych gotowych do wdrażania. Pojedyncze jednostki gminne stanowią zbyt mały obszar (dysponujący zbyt małą ofertą), aby zainteresować potencjalnych turystów na taką skalę, która pozwoliłaby lokalnym gospodarstwom rolnym i mieszkańcom profesjonalnie zająć się obsługą ruchu turystycznego. Koncepcja ta będzie pełniła kilka fundamentalnych funkcji dla rozwoju turystyki na terenie LGD: organizowała i planowała ofertę turystyczną regionu w sposób jednolity i spójny, oparty na zidentyfikowanych potencjałach i walorach; określała potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju turystyki, rekreacji, sportu i kultury na obszarze LGD studium wykonalności, projekty techniczne; porządkowała istniejącą infrastrukturę turystyczną, określając jej jednolitą wizualizację w całym regionie; zawierała koncepcje techniczne (wraz z wizualizacją multimedialną i plastyczną) budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, tj.: ścieżki rowerowe i konne, szlaki piesze i narciarskie, punkty widokowe, miejsca wypoczynku, parkingi, mostki, ławeczki, barierki, tereny zielone, etc.; zawierała projekty merytoryczne, promocyjne i prawne dla lokalnych produktów turystycznych, tj.: kiełbasa tuchowska, ogórki kiszone, zupa z lubczykiem, wyroby z drewna, etc.;

7 określała najefektywniejsze formy promocji i informacji dla poszczególnych elementów oferty turystycznej, potencjalnych odbiorców i kanały dystrybucji. Koncepcja przede wszystkim powinna być dokumentacją merytoryczną i techniczną opisującą możliwości zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i sportowego Pogórza. Duży nacisk będzie postawiony na powiązanie poszczególnych walorów turystycznych w jedną, efektywnie promowaną ofertę. Jednolita marka dla bogatej oferty turystycznej to jedyna możliwość skutecznego promowania regionu. Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, usługowej, sportowej, rekreacyjnej, etc.) będzie materiałem niezwykle przydatnym w procesie poszukiwania inwestorów prywatnych oraz w przypadku korelowania niektórych inwestycji gminnych na tym obszarze (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, tereny zielone, etc.). Istotną kwestią pozostaje również modernizacja i rozbudowa już istniejącej infrastruktury turystycznej. Stworzenie powiązanego ze sobą systemu ścieżek rowerowych i konnych wraz z elementami małej architektury turystycznej (mostki, punkty widokowe, miejsca odpoczynku i biwakowe, karczmy, etc.) na bazie już istniejącej infrastruktury w poszczególnych gminach obszaru, może stać się jedną z największych atrakcji turystycznych całego polskiego Pogórza. Oferta ta musi być oczywiście powiązana z kalendarzem imprez turystyczno-kulturalnych, istniejącymi obiektami turystyczno-rekreacyjnymi (stadniny koni, wypożyczalnie sprzętu rowerowego i narciarskiego, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty gastronomiczne, obiekty sportowe) oraz atrakcjami przyrodniczymi (parki krajobrazowe, skałki, pomniki przyrody, etc.). Koncepcja musi również przewidywać jednolite oznakowanie i wizualizację wszystkich elementów oferty turystycznej, począwszy od ścieżek rowerowych i konnych, szlakach pieszych i narciarskich, poprzez zabytki, atrakcje przyrodnicze, aż po obiekty infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego. Partnerem przy wizualizacji elementów oferty turystycznej może być lokalne przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji znaków i tablic informacyjnych lub lokalni twórcy i rzemieślnicy zajmujący się wytwarzanie elementów z drewna (szczególnie duża liczba rzemieślników na obszarze LGD). Niezwykle istotną kwestią jest również uzupełnianie oferty turystyczno-rekreacyjnej o znane w regionie lokalne produkty. Doskonałym okresem dla zbierania oczekiwań turystów i gości, co do oferty turystycznej Pogórza, która powinna także zostać zawarta w koncepcji zagospodarowania, będzie cykl imprez turystyczno-kulturalnych Biesiada Pogórzańska odkrywanie tajemnic. Podczas tych wydarzeń, gdzie wedle szacunków może uczestniczyć ok. kilkadziesiąt tysięcy osób, będzie można uzyskiwać opinie, oczekiwania i potrzeby. Informacje te mogą zbierać twórcy ludowi, sklepikarze, właściciele gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystycznych, organizatorzy imprez oraz młodzież zaangażowana do biesiad. Dzięki tym informacjom koncepcja zagospodarowania turystycznego będzie bardziej odzwierciedlała oczekiwania turystów i gości. Zadanie to powinno zostać zrealizowane na przełomie 2007 i 2008 roku (po zorganizowaniu pierwszego cyklu Biesiad Pogórzańskich), natomiast zbieranie informacji i materiałów będzie trwało przez cały 2007 rok.

8 Pamiątki z Pogórza. Gminy Pogórza nie dysponują obecnie żadną pamiątką tematycznie związaną z lokalną kulturą i tradycją, a każdy obszar mający aspiracje bycia centrum kulturowym i turystycznym regionu powinien dysponować zestawem pamiątek. Dlatego Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju w ramach niniejszego działania podejmie się organizacji systemu produkcji pamiątek lokalnych w celu intensyfikacji promocji Pogórza i generowania pozytywnych skojarzeń z tym obszarem. PSR jako organizacja wiodąca opracuje regulamin i dokona ogłoszenia wśród mieszkańców gmin Pogórza konkursu na pamiątkę związaną z miejscem ich zamieszkania. Spośród dostarczonych prac, komisja wybierze kilka (do pięciu) rodzajów wyrobów, które w największym stopniu oddają atmosferę Pogórza, a ich autorzy obok nagrody finansowej otrzymają zlecenia wykonania odpowiedniej liczby pamiątek. Lokalne pamiątki w swej formie muszą nawiązywać do walorów przyrodniczych i kulturowych Pogórza oraz do tradycji rzemieślniczych, kultywowanych na tym obszarze nierzadko od wieków. Dlatego preferowane będą pamiątki związane z: elementami drewnianymi, malowaniem na drewnie, malowaniem na szkle, rzeźbiarstwem w drewnie i kamieniu, kowalstwem, w tym artystycznym, produktami ze słomy i wikliny. Wykonane pamiątki (ok. 500) będą bezpłatnie rozdawane gościom i turystom przybywającym na imprezy organizowane w gminach Pogórza. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną dodatkowo pamiątkowe statuetki (ok. 100), które będą formą nagrody w festiwalach i zawodach przeprowadzanych w ramach corocznych imprez lokalnych i regionalnych. Statuetka będzie mieć jedną formę dla wszystkich pięciu gmin (np. wykonanie z drewna z elementami metalowymi) i także powstanie w wyniku konkursu ogłoszonego przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju. Pamiątki i statuetki będą także zaczątkiem Galerii Pogórza, która powstanie po 2008 r. i będzie skupiać lokalną twórczość rzemieślniczą i artystyczną. Oznakowanie i wizualizacja atrakcji turystycznych Gmin Pogórza W pięciu gminach Pogórza brak obecnie jednolitego oznakowania atrakcji turystycznych, które podkreślałoby spójność lokalnej oferty turystycznej, a nie brakuje na tym obszarze atrakcji, które przyciągają turystów i atrakcji, które należy dla turystów wyeksponować. Realizacja zadania ma zatem na celu ułatwienie turystom identyfikację atrakcji turystycznych subregionu Pogórza i przybliżenie im wartości kulturowych oraz przyrodniczych tego obszaru. Wybór atrakcji turystycznych Pogórza do oznakowania tablicami dokonany zostanie w ramach działania ZSROW pn. Opracowanie koncepcji merytorycznej i technicznej koncepcji zagospodarowania turystycznego obszaru LGD. Elementami, które będą brane pod uwagę w ramach procesu oznakowania powinny być m.in.: ważniejsze zabytki, atrakcje kulturowe, atrakcje przyrodnicze, miejsca widokowe, ścieżki turystyczne, szlaki turystyczne. Faktyczny zakres zadania obejmie wykonanie 5 dużych tablic z mapą obszaru (np. o wymiarach 2 m x 1,5 m), wskazującą główne atrakcje turystyczne Pogórza, szlaki rowerowych, ścieżki edukacyjnych, etc. Tablice z mapami turystycznymi powinny zostać rozmieszczone w centralnych

9 punktach pięciu gmin (np. rynek, plac przed siedzibą Urzędu Gminy), biorących udział w projekcie Korzenie Przyszłości Pogórza. Dodatkowo niniejsze zadanie zawiera wykonanie i umiejscowienie 50 mniejszych tablic (np. o wymiarach 50 cm x 50 cm), które zlokalizowane zostaną i opisywać będą konkretną atrakcję turystyczną tego obszaru. Na tablicy, obok opisu danego obiektu, znajdą się: logo Unii Europejskiej herby pięciu gmin uczestniczących w projekcie Leader+ oraz logo Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju jako głównego wykonawcy systemu oznakowania. Co oczywiste, wszystkie tablice zostaną wykonane według jednego wzoru, tak, aby nie pozostawiać turystom wątpliwości co do jednolitego systemu oznakowania i spójności oferty turystycznej subregionu Pogórza. Oznakowanie turystyczne gmin Pogórza wykorzystywać będzie doświadczenia programu realizowanego przez samorząd województwa małopolskiego pn. System Identyfikacji Atrakcji Turystycznych IDENTUR. Cykl szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę i umiejętności mieszkańców gmin Pogórza Realizacja niniejszego zadania wpisuje się w modny w ostatnich latach nurt społeczeństwa opartego na wiedzy. Edukacja i aktywizacja osób dorosłych oraz zdobywanie przez nich nowej wiedzy i umiejętności powinno być jednym z istotnych elementów rozwoju społecznego gmin Pogórza. Przeprowadzone w ramach realizacji projektu Korzenie Przyszłości Pogórza spotkania i warsztaty wykazały, że istnieje kilka grup tematów szkoleniowych, które należy podjąć bądź kontynuować dla mieszkańców pięciu gmin: kursy związane z lokalną tradycją i kulturą, mające na celu kształtowanie często już zanikających umiejętności i zdolności (np. nauka szycia, w tym strojów regionalnych, nauka haftowania, nauka gotowania, wykorzystująca tradycje kuchni regionalnej, warsztaty kowalskie, warsztaty rzeźbiarskie, nauka gry na instrumentach muzycznych), szkolenia dla przedsiębiorców i rolników (zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa, zasady wypełniania wniosków o płatność obszarową, marketing, rozwój grup producenckich, rozwój rolnictwa ekologicznego), szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców (racjonalna gospodarka odpadami, kształtowanie świadomości ekologicznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii), szkolenia z zakresu turystyki i agroturystyki (zasady zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej, promocja turystyczna), szkolenia podnoszące umiejętności komputerowe (szkolenia z zakresu obsługi komputera, wykorzystania Internetu), szkolenia z zakresu kształtowania społeczeństwa obywatelskiego (zasady zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na działalność organizacji pozarządowych, zasady działania wolontariatu, kształtowanie wśród mieszkańców miękkich umiejętności, np. wystąpienia publiczne, negocjacje, komunikacja interpersonalna). Rolą Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju w ramach realizacji niniejszego zadania będzie: identyfikacja potrzeb szkoleniowych mieszkańców bazująca na powyższej liście tematów, poszukiwanie partnerów prowadzących poszczególne tematy szkoleniowe, organizacja kalendarza szkoleń, nabór uczestników oraz techniczna organizacja szkoleń (wynajem sali i sprzętu, zapewnienie powielenia materiałów szkoleniowych). Zakłada się, że w dwóch etapach (liczących po 6 miesięcy) zorganizowanych będzie ok. 24 dni szkoleniowych (średnio 2 dni szkoleń w miesiącu). Po całym cyklu szkoleniowym dokonana zostanie przez podmiot zewnętrzny ewaluacja przeprowadzonych szkoleń i kursów. Wyniki ewaluacji szkoleń posłużą programowaniu właściwych tematów szkoleniowych w kolejnym okresie funkcjonowania LGD ( ).

10 Organizacja zagranicznej wizyty studyjnej u partnerskiej LGD. W ramach realizacji działania w początkowej fazie realizacji projektu zostanie przeprowadzona identyfikacja Lokalnych Grup Działania spoza Polski posiadających doświadczenie w wykorzystywaniu środków Inicjatywy Wspólnotowej Leader+ i stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich, a jednocześnie działających na obszarach charakteryzujących się podobnymi uwarunkowaniami naturalnymi, społecznymi i gospodarczymi do terenu działalności Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Zagraniczna Grupa powinna także mieć na swoim koncie szereg sukcesów związanych z przyciąganiem turystów, tworzeniem nowych miejsc pracy, czy promocją produktu lokalnego. Po identyfikacji potencjalnych partnerów LGD zostanie dokonany wybór najbardziej interesującej Grupy. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę te LGD, które uczestniczyły w Pogórzańskiej Biesiadzie Bez Granic Europejskich Spotkaniach LGD. Następnie Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju wystąpi z prośbą o nawiązanie partnerstwa i zorganizowanie wizyty studyjnej. Udział w niej wezmą przedstawiciele Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Celem wizyty będzie przedstawienie doświadczeń zagranicznego partnera związanych z wykorzystywaniem środków IW Leadera+ do kreowania rozwoju danego obszaru. Wizyta obejmie m.in.: wzajemną prezentację Grup oraz doświadczeń związanych z kierowaniem pracami LGD, prezentację produktów lokalnych pochodzących z obszarów funkcjonowania obu LGD i sposobu ich promocji i upowszechniania, przedstawienie zastosowanych przez zagranicznego partnera rozwiązań związanych z wykorzystywaniem lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych oraz podnoszeniem jakości lokalnych produktów, dyskusję nt. problemów napotykanych w trakcie wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i sposobów ich rozwiązywania, dyskusję nt. sposobów promocji działalności LGD oraz zachęcania mieszkańców obszaru do aktywnego włączania się w kreowanie rozwoju obszarów wiejskich, identyfikację skutecznych metod monitoringu wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, omówienie możliwości dalszej współpracy obu Lokalnych Grup Działania, imprezy integracyjne. Powołanie Ruchomego Punktu Doradczego dla przedsiębiorców i rolników. Realizacja zadania polegać będzie na uruchomieniu punktu świadczącego usługi doradcze dla mieszkańców pięciu gmin Pogórza. Cechą charakterystyczną Ruchomego Punktu Doradczego (RPD) będzie jego mobilność. Nie będzie mieścił się w jednym miejscu, co znacznie utrudniałoby korzystanie mieszkańcom wszystkich pięciu gmin objętych działalnością Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, lecz będzie funkcjonował w wyznaczonych dniach we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego z obszaru wdrażania ZSROW. Pomieszczenia na działalność Punktu będą nieodpłatnie udostępniane przez urzędy gmin. We wstępnej części realizacji zadania zostanie opracowany harmonogram działalności Punktu.

11 Harmonogram określi zakres świadczonych usług doradczych oraz konkretne daty spotkań w poszczególnych gminach. Będzie on uwzględniał rzeczywiste potrzeby obywateli pięciu gmin Pogórza. Po kilku miesiącach realizacji działania nastąpi weryfikacja harmonogramu i ewentualne jego dostosowanie do stopnia zainteresowania poszczególnymi tematami. Do prowadzenia doradztwa będą wynajmowani specjaliści od konkretnego zagadnienia. Potencjalny zakres świadczenia usług doradczo-informacyjnych przedstawia się następująco: dostępne źródła finansowania projektów dla przedsiębiorców i rolników, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, doradztwo prawne dla przedsiębiorców, zasady prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach, doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców, zasady prowadzenia gospodarstw ekologicznych, tworzenie grup producenckich, forów i stowarzyszeń przedsiębiorców, prowadzenie i promocja gospodarstwa agroturystycznego, rejestracja i promocja produktów lokalnych, wypełnianie wniosków o płatność obszarową, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Punkt będzie funkcjonował jeden dzień w miesiącu w każdej gminie (w sumie 5 dni w miesiącu). W trakcie jednego spotkania będzie poruszany jeden temat istotny dla lokalnych przedsiębiorców lub rolników. Zainteresowani będą obsługiwani na bieżąco. Jeśli okaże się jednak, iż liczba osób chcących skorzystać z doradztwa jest zbyt wysoka Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju będzie prowadziło zapisy na konkretną godzinę. RPD będzie prowadził ewidencję świadczonych usług. W ramach promocji Punktu zostaną przygotowane materiały promujące jego działalność, które będą systematyczne dystrybuowane wśród mieszkańców pięciu gmin Pogórza. Udział przedstawicieli obszaru w imprezach targowych. Realizacja działania polegać będzie na organizacji udziału przedstawicieli pięciu gmin Pogórza w targach, które będą doskonałą okazją do promocji lokalnych produktów, nawiązania kontaktów biznesowych, a także pozyskania nowych rynków pracy. Często jednak informacja o tego rodzaju wydarzeniach nie dociera do bezpośrednio zainteresowanych, a udział pojedynczego przedsiębiorcy w imprezie promocyjnej może wykraczać poza możliwości finansowe w szczególności małego, czy też średniego podmiotu gospodarczego. Dlatego też będą zorganizowane wyjazdy na tego rodzaju wydarzenia. Przedsiębiorcy z terenu obszaru wezmą udział w dwóch imprezach targowych: 1. Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej, w ramach której przedstawiciele przedsiębiorstw agroturystycznych oraz poszczególnych gmin będą prezentować ofertę wypoczynku w kwaterach agroturystycznych na obszarze wdrażania Programu Rozwoju Pogórza. Jednocześnie oferta wzbogacona zostanie o degustacje potraw regionalnych (m.in. kiełbasy tuchowskiej i miodu tuchowskiego), a także wystawę pogórzańskiego rękodzieła ludowego. 2. Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna, organizowanych przez

12 Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp.z o.o. W trakcie targów przedstawiciele pięciu gmin Pogórza obok prezentacji własnych produktów będą mieli okazję zapoznać się z dostępnymi technologiami usprawniającymi obróbkę drewnem, a także wziąć udział w Rzemieślniczym Forum Drzewnym, gdzie będą dyskutowane bieżące, ciekawe tematy dotyczące branży drzewnej. W ramach realizacji działania zostanie wykupione stoisko umożliwiające prezentowanie ofert przedsiębiorstw z obszaru wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będzie także zorganizowana rekrutacja uczestników obu imprez targowych oraz dojazd reprezentantów terenu pięciu pogórzańskich gmin. W trakcie targów będą wykorzystywane ulotki i foldery promocyjne poszczególnych przedsiębiorców, a także te, które powstaną w efekcie wdrożenia zadania nr I.1. z tematu wiodącego Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych. Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych dla obszaru objętego działaniem LGD folder, mapa turystyczna, film promujący obszar, powstałe publikacje. W przypadku, gdyby wymienione imprezy wystawiennicze nie były organizowane zostanie podjęta decyzja o udziale w innych targach o podobnej tematyce. Obsługa administracyjna Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Realizacja działania polegać będzie na stworzeniu warunków do sprawnego funkcjonowania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. W tym celu na cały okres realizacji projektu zostanie zatrudniony personel administracyjny oraz księgowy (w sumie 1,25 etatu), którego zadaniem będzie prowadzenie obsługi administracyjnej i księgowej Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, organizacja i przygotowywanie dokumentacji na spotkania LGD oraz wszystkie organizowane w ramach Schematu II wydarzenia, prowadzenie rekrutacji na konferencje i szkolenia, przygotowywanie od strony merytorycznej materiałów informacyjnych i promocyjnych wydawanych podczas wdrażania ZSROW. Rolą personelu księgowego będzie także przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją projektu finansowanego ze środków SPO ROL wniosków o płatność, rozliczeń i innych niezbędnych dokumentów finansowych. Personel będzie udzielał informacji o wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich wszystkim zainteresowanym działalnością Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz realizacją projektu w ramach Schematu II PPL+, w tym przede wszystkim lokalnym mediom i mieszkańcom pięciu gmin Pogórza. Jednocześnie we wstępnej fazie (etap I projektu) realizacji działania dojdzie do uruchomienia Biura LGD. W tym celu Lokalna Grupa Działania wynajmie pomieszczenie biurowe. Do biura zostanie zakupiony niezbędny sprzęt: komputer wraz z drukarką i oprogramowaniem, telefon z faksem oraz wyposażenie pomieszczenia (np. meble). Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju zostanie podłączone do sieci internetowej. Ponadto LGD zakupi rzutnik multimedialny, który będzie wykorzystywany w trakcie spotkań i szkoleń. W trakcie całej realizacji Schematu II będą ponoszone wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura, obejmujące m.in. koszty wynajmu lokalu, utrzymania i konserwacji pomieszczeń oraz sprzętu biurowego, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, związane z użytkowaniem sieci internetowej. Obok działalności Biura bardzo istotną rolę przy zarządzaniu projektem, jak i wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich odegrają Członkowie Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Będą oni podejmować decyzje związane z realizacją projektu w ramach Schematu II, monitorować wdrażanie ZSROW, a także przekazywać w okresach pomiędzy zebraniami wszystkich członków Stowarzyszenia bieżące informacje o działalności Lokalnej Grupy Działania oraz realizowanych przez nią przedsięwzięciach podmiotom

13 delegującym członków LGD oraz wszystkim zainteresowanym mieszkańcom pięciu gmin Pogórza. Wskazana działalność Członków Zarządu LGD będzie skupiać się przede wszystkim na gminach, z których pochodzą poszczególni Członkowie Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Ze względu na objęcie kilku gmin obszarem działalności LGD wdrażanie ZSROW będzie wiązało się z licznymi wyjazdami przedstawicieli Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zarówno do miejscowości pięciu gmin Pogórza, jak i poza obszar działalności Lokalnej Grupy Działania. W ramach projektu realizowanego ze środków Pilotażowego Programu Leader+ reprezentantom LGD będą pokrywane koszty delegacji i przejazdów przedstawicieli PSR. W celu usprawnienia komunikacji wewnątrz Pogórzańskiego Stowarzyszeniu Rozwoju zostanie zakupionych pięć laptopów (po jednym na obszar każdej gminy) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Członków Zarządu, jak i inne osoby działające w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju. Laptopy będą wykorzystywane także w trakcie świadczenia usług doradczych dla przedsiębiorców i rolników w poszczególnych gminach. Ponadto zostanie przygotowana i uruchomiona strona internetowa, na której będą systematycznie uaktualniane informacje dotyczące wdrażania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Uwaga - Pełny tekst Programu Rozwoju Pogórza w tym założenia na lata znajduje się w siedzibie stowarzyszenia ( Tuchów Dom Kultury ul. Chopina 10) oraz w urzędach gmin, a Programem Rozwoju Pogórza dysponują członkowie zarządu stowarzyszenia z tych gmin, wymienieni w składzie zarządu jak powyżej. Na podstawie Programu Rozwoju Pogórza dokumentacji projektu opracował: Janusz Kowalski Prezes Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU 9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 1 POPRAWA JAKOŚCI śycia NA OBSZARACH WIEJSKICH GMIN BIAŁA, KORFANTÓW I PRUDNIK CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa. Learning by doing International Youth Project

Stowarzyszenie Lokalna Grupa. Learning by doing International Youth Project Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ania Leśny Krąg Learning by doing International Youth Project Lokalizacja Kim jesteśmy? LGD Leśny Krąg powstała w 2006r. Obecnie liczy 104 członków Realizuje program

Bardziej szczegółowo

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych,

- badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane GUS, - badania własne LGD, - badania sondażowe, - dane pozyskane od liderów społeczności lokalnych, 82 MATRYCA LOGICZNA 2009 2015 I cel strategiczny / ogólny Wskaźniki oddziaływania Źródła weryfikacji Założenia / uwagi I. Poprawa jakości życia na terenie LGD Do końca 2015 roku wzrost odsetka mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. 8-10 kwietnia 2016 r.

VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. 8-10 kwietnia 2016 r. VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016 8-10 kwietnia 2016 r. W dniach 8-10 kwietnia 2016 r. odbyły się po raz ósmy Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki

Bardziej szczegółowo

przekazanie informacji na ich temat

przekazanie informacji na ich temat zeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów przekazanie informacji na ich temat Załącznik do Uchwały Nr 522/47/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. Plan działania SR

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Plan działania SR KSOW na lata

Plan działania SR KSOW na lata iesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów kazanie informacji na ich temat Załącznik do Uchwały Nr 32/9/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. Plan działania SR KSOW na

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75 lgdbadzmyrazem@gmail.com KARTA INFORMACYJNA Projektu planowanego do realizacji z programu LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dane

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2016 z dnia 16.06.2016 r. Walnego Zebrania Członków Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu

Cel ogólny 2: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc pracy i promocji regionu Określenie celów ogólnych i szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach, których będą realizowane

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

I. Tytuł projektu. II. Źródła finansowania (zaznacz znakiem X w kratce obok) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta OPIS PROJEKTU wg lokalnych kryteriów wyboru projektu dla naboru zwykłego Dane wnioskodawcy: Pełna nazwa. Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR:..... Dokładny adres: Miejscowość:... Kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów.

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. 2. Miodowe Lato. 3. Kaczka po naszymu. 4. Babska Biesiada Tradycji, Folkloru i Humoru. 5. Dożynki

Bardziej szczegółowo

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2

Płeć: Pytanie numer 1 (odpowiedź na to pytanie jest wymagana) kobieta mężczyzna. Wiek: Pytanie numer 2 Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą

Bardziej szczegółowo

Leader w województwie. łódzkim oczekiwania a rzeczywistość

Leader w województwie. łódzkim oczekiwania a rzeczywistość Urząd d Marszałkowski w Łodzi Leader w województwie łódzkim oczekiwania a rzeczywistość LGD w województwie łódzkim PilotaŜowy Program Leader+ LGD w województwie łódzkim Stan obecny 64% - powierzchnia województwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Szanowni Państwo, w gminach Godów, Gorzyce i Krzyżanowice od 2008 roku funkcjonuje Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota będąca lokalnym partnerstwem na rzecz aktywizowania mieszkańców i stymulowania

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 5 kwietnia 2007 do 14 kwietnia 2008

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 5 kwietnia 2007 do 14 kwietnia 2008 Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/160/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowa: www.lgdgniazdo.pl) w dniu:19 maja 2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia

Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia Zakres małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3., ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. 1. podnoszenie świadomości społeczności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r.

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA KASZUBY Wieżyca 1 83-315 Szymbark Tel/fax: 58 684 35 80 e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl www.lgrkaszuby.pl STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 84-120

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW :

Kryteria jakie należy spełniać aby otrzymać pomoc: warunki określone na poziomie PROW : Celem jest zrównoważenie rozwoju społeczno gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Barzkowice, 2015 Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zakup tablicy wyników sportowych z zegarem zasilanym panelami fotowoltaicznymi na stadion sportowy im. Majora Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku

Zakup tablicy wyników sportowych z zegarem zasilanym panelami fotowoltaicznymi na stadion sportowy im. Majora Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku LISTA RANKINGOWA wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach osi IV PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW Możliwy zakres projektów: rozwój przedsiębiorczości zakładanie działalności gospodarczej lub rozwój istniejącej działalności poprzez stworzenie nowych miejsc pracy, dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 2007-2013 Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój PIWNICZNA ZDRÓJ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W ŁOMNICY- ZDROJU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO- TURYSTYCZNĄ ETAP

Bardziej szczegółowo

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r.

Bogdańczowice, 14 marca 2006 r. WARSZTATY STRATEGICZNE PT. POTENCJAŁ I UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI, EKOTURYSTYKI I INNYCH FORM TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POWIECIE KLUCZBORSKIM W RAMACH SEKTOROWEJ STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Załącznik do uchwały nr / /13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn.... 2013 r. Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo