SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE. Adres z kodem pocztowym. Telefony/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE. Adres z kodem pocztowym. Telefony/e-mail"

Transkrypt

1 1 POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE Oddział w Białymstoku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2011 r. UWAGA! Informacje nie mieszczące się w rubrykach należy podać w załącznikach I. INFORMACJE OGÓLNE Adres z kodem pocztowym Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Białymstoku Euroregionalne Centrum Farmacji, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Mickiewicza 2D Białystok Telefony/ Faks (085) Prof. J. Pałka - (085) Prof. E. Chabielska - (085) dr W. Miltyk - (085) dr M. Tomczyk - (085) dr E. Mazurek-Wądołkowska - Konto bankowe Bank Millennium S.A. Oddział w Białymstoku (085) Subkonta/lokaty Lokaty terminowe Skład osobowy Zarządu Oddziału (stan na dzień r.) Prezes: Wiceprezesi: Skarbnik: Sekretarz: Z-ca sekret.: Członkowie: Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka Prof. dr hab. n. farm. Ewa Chabielska dr n. farm. Wojciech Miltyk dr n. farm. Edyta Mazurek-Wądołkowska dr n. farm. Michał Tomczyk dr n. farm. Arkadiusz Surażyński dr n. przyr. Jan Chlabicz dr n. farm. Elwira Telejko mgr farm. Wacław Korzeniowski (od 27 listopada 2011 r. mgr farm. Jarosław Mateuszuk nowo wybrany Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku) Przewodniczący: dr n. farm. Stefan Rostafiński Z-ca przewodniczącego: dr n. farm. Katarzyna Socha Członek: mgr farm. Irena Kałłaur Skład osobowy Komisji Rewizyjnej

2 Współpraca z polskimi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi 2 Polskie Towarzystwo Biochemiczne Polskie Towarzystwo Fizjologiczne Sekcje naukowe i ich przewodniczący Koła terenowe i ich przewodniczący Sekcja Historii Farmacji mgr farm. Irena Kałłaur Sekcja Farmacji Szpitalnej mgr farm. Irena Sidorczuk Sekcja Młoda Farmacja Student Konrad Jackowski Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna Prof. Regina Olędzka (Warszawa) Współpraca z izbami aptekarskimi i ocena tej współpracy Posiedzenia naukowo-szkoleniowe organizowano we współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku. Streszczenia z wykładów, a także bieżące informacje z wydarzeń Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, publikowane były w kwartalnie wydawanym biuletynie informacyjnym OIA Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w ramach współpracy organizował wykłady, opłacał wykładowców, pokrywał koszty wynajmu sal wykładowych oraz przy wsparciu OIA rozsyłał zaproszenia na wykłady zarówno do pracujących jak i emerytowanych członków Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a także pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podobnie jak w latach wcześniejszych tak i w minionym roku trwały starania nad zacieśnieniem współpracy między Oddziałem Białostockim PTFarm, a OIA Białystok. Liczba łącznie odbytych zebrań Zarządu Oddziału Naukowych Innych

3 II. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU W 2011 r. 3 W dniu 31 grudnia 2011 r. Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego liczył 2 członków honorowych, 206 członków zwyczajnych, w tym 147 płacących składki. Sekcja studencka Młoda Farmacja liczyła 51 studentów. W roku sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń, w tym 3 zebrania Zarządu Oddziału, 4 posiedzenia naukowoszkoleniowe oraz uroczystość poświęcona odsłonięciu tablicy upamiętniającej aptekarza Feliksa Filipowicza w których uczestniczyło łącznie około 250 farmaceutów. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 24 stycznia 2011 roku zapoznano się ze wstępnym projektem tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci aptekarza Feliksa Filipowicza przedstawionej przez dr St. Rostafińskiego. Jednocześnie przedyskutowano kwestie przeniesienia zbiorów muzealnych do nowo powstającego gmachu Euroregionalnego Centrum Farmacji. Zarząd jednomyślnie opowiedział się za nie rozpraszaniem dotychczasowych eksponatów znajdujących się w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Postanowiono również zaprosić na kolejne posiedzenie Zarządu obecną Kierownik Pracowni Historii Medycyny i Farmacji dr n. med. Magdalenę Grassmann. Zaproszona na posiedzenie mgr farm. Irena Kałłaur przypomniała o konieczności zakupu nowej kroniki (księgi pamiątkowej) Oddziału. W dniu 9 lutego 2011 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału jednogłośnie przyjęto sprawozdanie finansowe przygotowane przez dr Edytę Mazurek-Wądołkowską skarbnika oddziału oraz sprawozdanie z działalności Oddziału w roku Obecny na posiedzeniu Zarządu mgr farm. Wacław Korzeniowski, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku przedstawił ostateczny projekt tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci aptekarza Feliksa Filipowicza w 70 rocznicę Jego śmierci. Poczyniono wstępne ustalenia dotyczące organizacji uroczystości odsłonięcia tablicy przewidzianej w miesiącu czerwcu 2011 r. Jednogłośnie poparto wniosek o przyjęcie tematyki planowanych posiedzeń naukowo-szkoleniowych w II kwartale 2011 r. (w miesiącu kwietniu wykład prof. dr hab. Elżbiety Hassmann-Poznańskiej nt Racjonalnej antybiotykoterapii w zakażeniach górnych dróg oddechowych oraz w miesiącu maju wykład dr hab. Hanny Kozłowskiej nt Neurofizjologii miłości organizowanany we współpracy z Oddziałem Białostockim Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego). Na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 22 listopada 2011 r. członkowie Zarządu jednogłośnie poparli wniosek o przyjęcie tematyki planowanego na grudzień posiedzenia naukowo-szkoleniowego poświęconego jubileuszowi 80-lecia mgr farm. Ireny Kałłaur, a także wykładu dotyczącego Zmian w ustawie z dnia r. Prawo farmaceutyczne wygłoszonego przez dr Jana Chlabicza, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Obecna na posiedzeniu zarządu dr Elwira Telejko w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Rady Aptekarskiej w Olsztynie wręczyła uhonorowanemu Prezesowi Oddziału Prof. Jerzemu Pałce pamiątkowym medal XX lecia istnienia Oddziału Olsztyńskiego. Członkowie zarządu jednomyślnie odrzucili wniosek o pomoc finansową na wyjazd na konferencję naukową do Turcji mgr farm. Monice Muśko asystentowi z Zakładu Farmacji Stosowanej UMB. Jednocześnie postanowiono przesłać poprawiony wniosek bezpośrednio do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w celu dalszego rozpatrzenia. W dniu 7 października 2011 roku odbyła się przesunięta z czerwca 2011 roku uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej aptekarza Feliksa Filipowicza, pierwszego w II Rzeczypospolitej Prezesa Rady Miasta Białegostoku. Uroczystość odsłonięcia tablicy ufundowanej przez Okręgową Izbę Aptekarska w Białymstoku miała miejsce przy budynku mieszczącym dawniej aptekę Filipowicza, na rogu Rynku Kościuszki i ul. Sienkiewicza w Białymstoku, gdzie obecnie znajduje się restauracja Astoria. Jednostki naukowe Wydziału Farmaceutycznego zorganizowały we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym trzy konferencje naukowe: 21 Polskie Sympozjum Peptydowe w Supraślu w dniach 4-8 września 2011 roku (Przewodnicząca: Prof. dr hab. Krystyna Midura-Nowaczek), Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne Aspekty zdrowotne żywności i żywienia" w Białymstoku w dniach września 2011 r. (Przewodnicząca: Prof. dr hab. Maria H. Borawska) oraz Konferencję Międzynarodową nt "Analytical methods to study oxidative damage, antioxidants and drugs" w Białymstoku w dniach listopada 2011 roku (Przewodnicząca: Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska). Członkowie Oddziału PTFarm zorganizowali i prowadzili kursy z kształcenia specjalizacyjnego z farmacji aptecznej w ramach tematów wyznaczonych przez CMKP w ramach oraz kursy w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów przez Studium Kształcenia Podyplomowego przy Wydziale Farmaceutycznym UMB. W ramach szkolenia podyplomowego w 2011 r. członkowie Oddziału współtworzyli numery wydawnictw Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research, Bromatologii i Chemii Toksykologicznej, Farmacji Polskiej oraz publikowali na łamach prasy farmaceutycznej m. in.: w Gazecie Farmaceutycznej i Farmaceutycznym Przeglądzie Naukowym. Sekcja Historii Farmacji (przewodnicząca mgr farm. Irena Kałłaur) Mgr Irena Kałłaur i dr Stefan Rostafiński wchodzą nadal w roku 2011 w skład Komisji Rewizyjnej Oddziału PTFarm w Białymstoku, jak również dr S. Rostafiński jest członkiem Zarządu Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Mgr Zenon Wolniak do dnia 27 listopada 2011 r. wchodził też w skład Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku. Członkowie Sekcji: dr S. Rostafiński, mgr I. Kałłaur i dr E. Rutkowska w roku sprawozdawczym nadal zasiadali w składzie Komitetu Redakcyjnego biuletynu informacyjnego OIA w Białymstoku Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Członkowie Sekcji

4 uczestniczyli w 2 zebraniach organizowanych przez Zarząd Zespołu Sekcji /mgr Z. Wolniak 2, dr S. Rostafiński, dr E. Rutkowska i mgr I. Kałłaur po 1/. Sekretarz Sekcji dr E. Rutkowska brała czynny udział w XX Sympozjum Historii Farmacji w Zakopanem /2-5 czerwca 2011 r./, wygłaszając doniesienie Stowarzyszenie byłych właścicieli aptek i Wytwórni Farmaceutycznych APTEKARZE w latach oraz w Międzynarodowym Kongresie Historii Farmacji w Berlinie /w dniach czerwca 2011 r./, gdzie przedstawiła plakat nt. Capsules in the light of Aleksander Karwacki`s publication dating from Członkowie Sekcji opublikowali na łamach prasy farmaceutycznej ogólnopolskiej i lokalnej szereg opracowań: 1. Rutkowska E., Zagadnienia receptury aptecznej na łamach Farmacji / / Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2011; 56, 3-4, s Rutkowska E., Nacjonalizacja aptek w Polsce i ustawy farmaceutyczne z 8.I.1951 r. Czasopismo Aptekarskie 2011, 1/205/, s Rutkowska E., Stowarzyszenie Byłych Właścicieli Aptek i Wytwórni Farmaceutycznych APTEKARZE w latach , /w/ XX Sympozjum Historii Farmacji Korporacje aptekarskie historie i teraźniejszość, Zakopane 2-5 czerwca Materiały zjazdowe s Rutkowska E., Capsules in the light of Aleksander Karwacki`s publication dating from 1859 /w/ 40. International Congress for History of Pharmacy. Berlin, September 14-17, 2011 s Rutkowska E., XX Sympozjum Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Zakopane, 2-5 czerwca 2011 r. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2011; 56, 3-4, s Rutkowska E., 40. Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Biuletyn Informacyjny OIA w Białymstoku 2011; 20, 3/17/, s Rostafiński S., Tomczyk M., Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Feliksa Filipowicza w 70. rocznicę śmierci, Farmacja Regionu Północno-Wschodniego Biuletyn Informacyjny OIA w Białymstoku, 2011; 20, 3/71/, s. 4-8.\ 8. Rostafiński S., Sylwetka Feliksa Filipowicza Farmacja Regionu Północno-Wschodniego. Biuletyn Informacyjny OIA w Białymstoku 2011; 20, 3/71/, s Rostafiński S., Uroczyste zebranie Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Farmacja Regionu Północno- Wschodniego. Biuletyn Informacyjny OIA w Białymstoku 2011; 20, 4/72/, s Kałłaur I., Moje spotkania z farmacją Farmacja Regionu Północno-Wschodniego Biuletyn Informacyjny OIA w Białymstoku, 2011; 20, 4 /72/ s Ponadto członkowie Sekcji zamieszczali szereg notatek okolicznościowych w biuletynie informacyjnym OIA w Białymstoku. Mgr I. Kałłaur kontynuowała wpisy do Kroniki Oddziału PTFarm w Białymstoku. Po zapełnieniu do końca ozdobnego albumu, w którym dokonywane były wpisy, kronika przekazana została na ręce sekretarza Oddziału dr Michała Tomczyka. Sekcja organizowała wspólnie z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku dnia 16 czerwca 2011 r. zebranie naukowo-szkoleniowe, na którym mgr historii Zbigniew Romaniuk wygłosił wykład pt. Farmaceuci podlascy samorządowcy do roku Rok sprawozdawczy był rokiem jubileuszu 80-lecia urodzin przewodniczącej sekcji mgr Ireny Kałłaur. To sprawiło, że odbywały się w tym roku jubileuszowe imprezy. 26 października w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie przy ul. Długiej 16 odbyło się zebranie Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm, podczas którego laudację na cześć Jubilatki, autorstwa dr Jadwigi Brzezińskiej wygłosił dr Stefan Rostafiński, zaś mgr Irena Kałłaur wygłosiła wykład Moje spotkanie z farmacją. Kolejne przypomnienie zasług mgr I. Kałłaur odbyło się z okazji zebrania sprawozdawczowyborczego OIA w Białymstoku w dniu 27 listopada 2011 r., a Oddział PTFarm w Białymstoku uczcił jubileusz na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym w dniu 21 grudnia 2011 r., kiedy ponownie odczytana została laudacja na cześć Jubilatki i wygłoszone przez nią wspomnienie Moje spotkanie z farmacją. Po laudacji mgr Kałłaur uhonorowana została medalem 60-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W lokalnym magazynie Kuriera Porannego 28 października ukazał się artykuł autorstwa prof. Adama Dobrońskiego pt. Magister farmacji z tradycją, poświęcony mgr Irenie Kałłaur. Sekcja Farmacji Szpitalnej (przewodnicząca mgr farm. Irena Sidorczuk) Nie dostarczono sprawozdania z działalności sekcji farmacji szpitalnej w roku 2011 r. Sekcja studencka Młoda Farmacja (przewodniczący sekcji: stud. Konrad Jackowski) Sekcja studencka Młoda Farmacja w marcu 2011 roku brała udział w Walnym Zjeździe Delegatów Młodej Farmacji w Łodzi. Podczas zjazdu uchwalono nowy regulamin sekcji Młodej Farmacji oraz przedstawiono plan przygotowań do IV Ogólnopolskiego Konkursu Opieki Farmaceutycznej oraz V Ogólnopolskiego Kongresu Młodej Farmacji. Poruszono również bardzo istotną kwestię działalności statutowej Młodej Farmacji w roku W kwietniu 2011 roku po raz kolejny z rzędu 4

5 członkowie sekcji białostockiej Młodej Farmacji uczestniczyli w VI Konferencji Naukowej przygotowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także w Dniach Kariery, w których sekcja Młoda Farmacja przygotowywała warsztaty studentom farmacji. W dniach 6-8 maja 2011 r. sekcja białostocka MF zorganizowała na Wydziale Farmaceutycznym UM w Białymstoku IV Konkurs Opieki Farmaceutycznej pod patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Prof. Elżbiety Skrzydlewskiej oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Dwuosobowe drużyny z całej Polski zmagały się w dwuetapowej rywalizacji, podczas której wykazali się znakomitą wiedzą z zakresu opieki farmaceutycznej. Jury po długiej debacie przyznało pierwsze miejsce parze studentów V roku farmacji z Białegostoku. Również w okresie majowym członkowie MF współuczestniczyli w organizacji Nocy Muzeów na terenie miasta Białegostoku, a w szczególności w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W miesiącu maju członkowie MF uczestniczyli w X Dniu Polskiej Farmacji zorganizowanym przez redakcję Gazety Farmaceutycznej i Izbę Gospodarczą Farmacja Polska. Głównym tematem tegorocznego spotkania były Konsekwencje zmian ustawodawczych w ochronie zdrowia naprzód czy cała wstecz?. Wydarzenie to było też okazją do podsumowania kondycji branży farmaceutycznej, stojących przed nią wyzwań, a także do zadania pytań o przyszłość farmacji w kontekście nadchodzących zmian prawnych. Ciekawą inicjatywą władz uczelni wyższych miasta Białegostoku, łączącą naukę ze sztuką, był odbywający się w dniach 9-20 maja 2011 r. IX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. W trakcie trwania festiwalu studenci zrzeszeni w Młodej Farmacji pokazywali na rynku miasta mieszkańcom Białegostoku praktyczne zastosowanie farmacji z życiu codziennym oraz lecznicze zastosowanie wielu gatunków roślin. Po raz kolejny w czerwcu 2011 roku sekcja uczestniczyła w Dniach Otwartych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wydarzenie miało na celu promowanie Uczelni i Wydziału Farmaceutycznego wśród młodzieży maturalnej. Członkowie MF przygotowali stoisko Wydziału Farmaceutycznego, na którym prezentowały się kierunki Farmacja, Medycyna Laboratoryjna oraz Kosmetologia. Maturzyści chętnie korzystali z możliwości samodzielnego wykonania leku recepturowego oraz doświadczeń fitochemicznych z wykorzystaniem surowców roślinnych. Wydział był również promowany poprzez dystrybucję ulotek i gazetek promocyjnych. Miesiące letnie są tradycyjnie na naszej Uczelni okresem praktyk zagranicznych. W roku 2011 studenci z sekcji MF wyjechali m. in. do Chorwacji, Serbii oraz Indii. W sierpniu natomiast przyjęto na praktyki w Białymstoku siedmioro zagranicznych studentów farmacji z Portugalii oraz Hiszpanii. Przyjazd studentów był też doskonałą okazją do odwiedzin Białowieży, Krakowa i Warszawy. W październiku 2011 r. odbył się V Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji w Muszynie. Podczas tego zjazdu zostały odczytane raporty z działalności poszczególnych oddziałów oraz przedstawiono plany na przyszły rok. Po raz kolejny w listopadzie zorganizowano rekrutację na wymiany zagraniczne. Spotkanie miało również na celu przybliżenie regulaminu praktyk zagranicznych w ramach wymian wakacyjnych we współpracy z IPSF, a także ułatwienie wypełniania ankiet aplikacyjnych przez zainteresowanych studentów. W bieżącym roku akademickim rekrutację na praktyki zagraniczne pomyślnie przeszło siedmiu naszych kolegów. Po raz kolejny członkowie sekcji MF brali udział w grudniowej szóstej edycji akcji charytatywnej na rzecz pomocy Fundacji Pomóż Im w Białymstoku. W dniach grudnia reprezentacja naszej sekcji Młodej Farmacji miała przyjemność wziąć udział w Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Farmacji w Lublinie zorganizowanym przez Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji (LTSF) przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, który był ostatnią okazją w 2011 roku do spotkania się przedstawicieli wszystkich studentów kierunku farmacji z poszczególnych uczelni medycznych w naukowoświątecznej atmosferze. 5 III. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Konferencje naukowe, sympozja, kursy, zebrania naukowe (ich tematyka) Członkowie Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku sprawozdawczym 2011 uczestniczyli w następujących konferencjach i posiedzeniach naukowo-szkoleniowych: Konferencje i sympozja krajowe: 1. Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt "Prowadzenie opieki farmaceutycznej", maja 2011 r., Hucisko k. Zawiercia. 2. XX Sympozjum Historii Farmacji "Korporacje aptekarskie - historie i teraźniejszość", 2-5 czerwca 2011 r. Zakopane. 3. Konferencja nt Produkt leczniczy rozwój, rejestracja, produkcja, stosowanie, sesja naukowa poświęcona Prof. Stanisławowi Janickiemu, 27 czerwca 2011 r., Gdańsk th International Conference on Flow Injection Analysis, 3-8 lipca 2011 r., Kraków.

6 5. Ogólnopolska konferencja, 21 st Polskie Sympozjum Peptydowe, 4-8 września 2011 r., Supraśl. 6. IV Konwersatorium Chemii Medycznej, 8-10 września 2011 r., Lublin. 7. Abstracts of the 2 nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, 46 th Meeting of the Polish Biochemical Society and 11 st Conference of the Polish Cell Biology Society, 5-9 września 2011 r., Kraków. 8. XXI Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne "Aspekty zdrowotne żywności i żywienia", września 2011 r., Białystok 9. XV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 6-8 października, 2011 r., Wrocław. 10. Konferencja Międzynarodowa nt Analytical Methods to Study Oxidative Damage, Antioxidants and Drugs, listopada 2011 r., Białystok. 11. X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu "Nowoczesne trendy w kosmetologii i dietetyce" nt "Dietetyka dla zdrowia i urody", listopada 2011 r., Poznań. 12. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej Pol. Tow. Chem., 18 listopada 2011 r., Łódź. Konferencje i sympozja zagraniczne: 1. VII Joint Meeting on Medicinal Chemistry, June 30 th - July 2 nd, 2011, Catania, Italy. 2. International Symposium for High-Performance Thin-Layer Chromatography HPTLC 2011, July 06 th - 08 th, 2011, Basel, Switzerland. 3. The 17 th European Symposium on Organic Chemistry, July 10 th - 15 th, 2011, Crete, Greece. 4. The 59 th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 04 th - 09 th September 2011, Antalya, Turkey. 5. The 40 th International Congress for the History of Pharmacy, September 14 th - 17 th, 2011, Berlin, Germany th FENS European Nutrition Conference, October 26 th - 29 th, 2011, Madrid, Spain. Posiedzenia naukowo-szkoleniowe: W 2011 roku odbyły się 4 posiedzenia naukowo-szkoleniowe organizowane pod patronatem Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz we współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Białymstoku: I. 27 kwietnia 2011 r. wykład Racjonalna antybiotykoterapia w zakażeniach górnych dróg oddechowych wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Hassmann-Poznańska Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. II. 18 maja 2011 r. wykład Neurofizjologia miłości wygłosiła dr hab. Hanna Kozłowska z Zakładu Fizjologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (współorganizowany z Oddziałem Białostockim Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego). III. 16 czerwca 2011 r. wykład Farmaceuci Podlasia samorządowcy do roku 1939 wygłosił mgr historii Zbigniew Romaniuk, nauczyciel historii z Brańska. IV. 21 grudnia 2011 r. posiedzenie naukowo szkoleniowe poświęcone jubileuszowi 80-lecia mgr farm. Ireny Kałłaur. Wykład Moje spotkanie z farmacją wygłosiła mgr farm. Irena Kałłaur oraz Zmiany w ustawie z dnia r. Prawo farmaceutyczne przedstawił dr Jan Chlabicz Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. 6 Sekretarz Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Prezes Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Dr n. farm. Michał Tomczyk Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE. Adres z kodem pocztowym. Telefony/e-mail

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE. Adres z kodem pocztowym. Telefony/e-mail 1 POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE Oddział w Białymstoku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2010 r. UWAGA! Informacje nie mieszczące się w rubrykach należy podać w załącznikach Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farmaceuty NAZWA WYDARZENIA Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Suplementy diety pod lupą farmaceuty ORGANIZATOR Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

MŁODA FARMACJA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dermokosmetyki pod lupą farmaceuty Ogólnopolska Konferencja Naukowowo-Szkoleniowa Dermokosmetyki pod lupą farmaceuty jest organizowana przez Sekcję Studencką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE. Adres z kodem pocztowym. Telefony/e-mail

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE. Adres z kodem pocztowym. Telefony/e-mail 1 POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE Oddział w Białymstoku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 r. UWAGA! Informacje nie mieszczące się w rubrykach należy podać w załącznikach Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Serdecznie Państwa zapraszam do Wrocławia, nie tylko do wzięcia udziału w Sympozjum ale także do miłego spędzenia czasu.

Serdecznie Państwa zapraszam do Wrocławia, nie tylko do wzięcia udziału w Sympozjum ale także do miłego spędzenia czasu. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXIV Ogólnopolskim Sympozjum Bromatologicznym, które odbędzie się w dniach 17 i 18 września 2015 roku na Wydziale Farmaceutycznym

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje o możliwości uzyskania przez członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Poezje w nr 2/78 Biuletynu

Poezje w nr 2/78 Biuletynu 2/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 1 Poezje w nr 2/78 Biuletynu Z radością pozwalamy sobie przedstawić PT Czytelnikom kolejne wiersze autorstwa wielokroć już prezentowanej Państwu farmaceutki

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA WARSZAWA

MŁODA FARMACJA WARSZAWA Do kompetencji Przewodniczącego Sekcji Studenckiej Młodej Farmacji Warszawa należą: 1. Reprezentowanie Sekcji i współpraca z: a) Zarządem Ogólnopolskim Młodej Farmacji, b) Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym,

Bardziej szczegółowo

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu

FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA. prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław] Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PROGRAM* 3. KONGRESU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO FARMACJA 21 NOWE WYZWANIA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH UL. BOROWSKA 211, WROCŁAW KONGRES - DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI. PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ W ŁODZI PROGRAM POSIEDZEŃ i SESJI NAUKOWO-SZKOLENIOWYCH 2012 Posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcji Aptek i Sekcji Historii Farmacji Data: 14.02.2012 r. (wtorek),

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 10-11 marca:

Bardziej szczegółowo

Poezje w nr 1/77 Biuletynu

Poezje w nr 1/77 Biuletynu 1/2013 FARMACJA REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO 1 Poezje w nr 1/77 Biuletynu W prezentowanym P.T. Czytelnikom numerze biuletynu po raz kolejny drukujemy wiersze naszej koleżanki Lidii Marii Czyż. Przypominamy,

Bardziej szczegółowo

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania.

Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili obszerną salę. Moment ślubowania. Uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów farmaceutycznych, 14 kwietnia 2012 r., Sala Warszawskiego Domu Technika NOT. Absolwenci i goście, jak zawsze, wypełnili

Bardziej szczegółowo

2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Towarzystwo używa nazwy w języku angielskim Polish Society of Medicinal Chemistry.

2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Towarzystwo używa nazwy w języku angielskim Polish Society of Medicinal Chemistry. POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMII MEDYCZNEJ STATUT Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej zwane w dalszej części statutu Towarzystwem oraz powołane

Bardziej szczegółowo

Czym jest SEP, Młoda Farmacja, IPSF?

Czym jest SEP, Młoda Farmacja, IPSF? Praktyki IPSF Czym jest SEP, Młoda Farmacja, IPSF? SEP (Student Exchange Programme) jest programem wakacyjnych wymian studentów farmacji organizowanym przez międzynarodową organizację IPSF (International

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Komunikat 1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Różnorodność biologiczna od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów BIAŁYSTOK, 12-13 września 2014 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 03.07.2017 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO

STUDENCKIE KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO STUDENCKIE KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO P R Z Y W Y D Z I A L E P I E L Ę G N I A R S T W A I N A U K O Z D R O W I U TROCHĘ HISTORII W 2007 roku Uchwałą ZG PTP nr 55/XXI/2007 powstało w

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Marek Kowalski - Udział w sympozjach

Ireneusz Marek Kowalski - Udział w sympozjach Ireneusz Marek Kowalski Udział w sympozjach zagranicznych 1. XVI European Congress of Pathology, Maastricht, The Netherlands, August 31- September 4, 1997 - udział 2. 15th Meeting of the European Society

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1 POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Wiodącym celem statutowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zwanego dalej Towarzystwem, jest dążenie do podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego www.kongresmf2013.pl Zespół Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Słowo wstępne Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji jest najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Zespół Sekcji

Bardziej szczegółowo

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J.

12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. kalendarium 2016 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE LUTY KWIECIEŃ 12-13 lutego: Kraków (Auditorium Maximum UJ) IX Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk 14-16

Bardziej szczegółowo

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk kalendarium 2017 KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE KALENDARIUM 2017 LUTY MARZEC KWIECIEŃ 17-18 lutego: Kraków X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Kontrowersje w Pediatrii Przewodniczący: prof. Jacek J. Pietrzyk

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:59:08 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:59:08 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.12.2016 godz. 15:59:08 Numer KRS: 0000143922 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Położnych

Polskie Towarzystwo Położnych Polskie Towarzystwo Położnych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, o charakterze naukowym i zawodowym, posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło

CHOROBY WŁOSÓW. i skóry owłosionej. pod redakcją Ligii Brzezińskiej-Wcisło Prof. zw. dr hab. n. med. Ligia Brzezińska-Wcisło absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista w zakresie dermatologii i wenerologii. Od 1999 r. pełni funkcję kierownika Katedry i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r.

Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r. Uroczysta inauguracja specjalizacji w dziedzinie farmacji szpitalnej, 6 marca 2010 r. Reprezentacyjny salon na I p. Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie odbyła się uroczystość. Wykład inauguracyjny pt.:

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM nauka leży u podstaw każdego postępu, który ma ułatwić życie ludzkie i zmniejszać cierpienie Maria Skłodowska-Curie, 1911 Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM http://www.stn.cm-uj.krakow.pl stn@cm-uj.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok

Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Sprawozdanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za 2013 rok Przewodnicząca: Katarzyna Regulska Sekretarz: Magdalena Musiela Skarbnik:

Bardziej szczegółowo

Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk, Elżbieta Rutkowska, Michał Tomczyk, Zenon Wolniak (redaktor prowadzący)

Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk, Elżbieta Rutkowska, Michał Tomczyk, Zenon Wolniak (redaktor prowadzący) Dr nauk farmaceutycznych Stefan Rostafiński /1929-2014/ Irena Kałłaur, Agnieszka Kita, Grzegorz Kucharewicz, Jarosław Mateuszuk, Elżbieta Rutkowska, Michał Tomczyk, Zenon Wolniak (redaktor prowadzący)

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDENTÓW FARMACJI ODDZIAŁ GDAŃSK

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDENTÓW FARMACJI ODDZIAŁ GDAŃSK STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDENTÓW FARMACJI ODDZIAŁ GDAŃSK 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Nazwa, siedziba władz, działalność i teren działania oraz charakter prawny 3 Rozdział 2 Cele, zakres działania i

Bardziej szczegółowo

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII WROCŁAW 21.04.2017 1 Wielce Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy! W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco

Bardziej szczegółowo

Komisja Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnych w 2017 roku

Komisja Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnych w 2017 roku Slajd 1 Komisja Aptek Szpitalnych, Zakładowych i Działów Farmacji Szpitalnych w 2017 roku Warszawa, 8 grudnia 2016r Witam Państwa, ponieważ dzisiaj spotykamy się w świątecznej atmosferze, wykładu nie będzie.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA

PEDIATRYCZNEGO KALENDARIUM 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA kalendarium 2017 CYKL KONFERENCJI PODYPLOMOWA SZKOŁA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PEDIATRYCZNEGO Patronat naukowy: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP prof.

Bardziej szczegółowo

Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie

Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie Polskie Towarzystwo Pediatryczne Polskie Towarzystwo Alergologiczne Towarzystwo Internistów Polskich Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.01.2016 godz. 11:03:00 Numer KRS: 0000594301

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.01.2016 godz. 11:03:00 Numer KRS: 0000594301 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2016 godz. 11:03:00 Numer KRS: 0000594301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 03/2015 XXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Zespołu Sekcji Studenckich PTFarm Młoda Farmacja z dnia 13.03.2015r.

Uchwała nr 03/2015 XXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Zespołu Sekcji Studenckich PTFarm Młoda Farmacja z dnia 13.03.2015r. Uchwała nr 03/2015 XXI Walnego Zgromadzenia Delegatów Zespołu Sekcji Studenckich PTFarm Młoda Farmacja z dnia 13.03.2015r. REGULAMIN PLEBISCYTU SURFER ROKU MŁODEJ FARMACJI ZESPOŁU SEKCJI STUDENCKICH POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

Gmach Podchorążówki siedziba Szkoły Oficerów Piechoty Księstwa Warszawskiego. Słoneczne popołudnie w Łazienkach w dniu 15 kwietnia 2009 r.

Gmach Podchorążówki siedziba Szkoły Oficerów Piechoty Księstwa Warszawskiego. Słoneczne popołudnie w Łazienkach w dniu 15 kwietnia 2009 r. Uroczystość ślubowania i wręczenia praw wykonywania zawodu farmaceuty tegorocznym absolwentom studiów oraz dyplomów specjalizacji. Warszawa Podchorążówka w Łazienkach Królewskich, 15 kwietnia 2009 r. Gmach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nr 49/12 z dn. 26.04.2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nr 49/12 z dn. 26.04.2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej nr 49/12 z dn. 26.04.2012 r. Regulamin odbywania sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece, po obronie pracy

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

MŁODA FARMACJA ZESPÓŁ SEKCJI STUDENCKICH POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO UL. DŁUGA 16, 00-239 WARSZAWA

MŁODA FARMACJA ZESPÓŁ SEKCJI STUDENCKICH POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO UL. DŁUGA 16, 00-239 WARSZAWA REGULAMIN KWALIFIKACJI NA PRAKTYKI IPSF w ramach Student Exchange Programme (SEP) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Kwalifikacji na praktyki IPSF w ramach Student Exchange Programme, zwanym dalej SEP,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej. 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej

Kalendarz imprez. 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej. 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej Kalendarz imprez 1. Kalendarium Dermatologii Estetycznej 2. Kalendarium Dermatologii Dzieciêcej Varia Kalendarium DE KALENDARZ DERMATOLOGA 2015/2016 kongresy kursy konferencje w Polsce 22 24 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA

ZASADY REALIZACJI SZEŚCIOMIESIĘCZNEGO STAŻU W APTECE OBJĘTEGO STANDARDAMI NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FARMACJA K O M U N I K A T Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad realizacji sześciomiesięcznego stażu w aptece objętego standardami nauczania dla kierunku studiów farmacja ZASADY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTOCHEMIKÓW I CYTOCHEMIKÓW. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTOCHEMIKÓW I CYTOCHEMIKÓW. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTOCHEMIKÓW I CYTOCHEMIKÓW Rozdział I Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny #1. Towarzystwo nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz BONO SERVIAMUS Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Zgromadzeni!

Szanowni Zgromadzeni! Szanowni Zgromadzeni! Witam serdecznie gości oraz seniorów lotnictwa przybyłych na dzisiejsze spotkanie z okazji 40- lecia naszego Klubu w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Tu przy Aeroklubie Białostockim

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:39:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:39:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 18:39:53 Numer KRS: 0000113691 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 17 marca 2014 r. dotyczące wprowadzenia regulaminu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych w aptece na kierunku farmacja Na podstawie 50 ust. 3 pkt 23 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U.2004.231.2326 z dnia 2004.10.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 stycznia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ. Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku

Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ. Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku Komunikat 1 II SYMPOZJUM SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ Wrocław, 17-19 czerwca 2015 roku Sympozjum Szkoła Chemii Medycznej organizujemy po raz drugi i zamierzamy kontynuować w latach następnych. Konwencja Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MŁODEJ FARMACJI GDAŃSK Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (wszedł w życie dnia )

REGULAMIN MŁODEJ FARMACJI GDAŃSK Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (wszedł w życie dnia ) REGULAMIN MŁODEJ FARMACJI GDAŃSK Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (wszedł w życie dnia 22.10.201 ) Rozdział 1 Nazwa, siedziba, działalność 1 1. Nazwą Sekcji Studenckiej Polskiego

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna

Laboratoryjna Diagnostyka Hematologiczna Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz BONO SERVIAMUS Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

Wojewódzka i Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 Ważne informacje Wojewódzka i Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 1 września 2016 roku odbędzie się Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017, której organizatorami są Podlaski Kurator Oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2014 godz. 12:54:46 Numer KRS: 0000052437 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Forum QP. ISPE Polska. Łódź, r. ISPE Polska

Forum QP. ISPE Polska. Łódź, r. ISPE Polska Forum QP ISPE Polska Łódź, 4-5.04.2017r. Bezpieczeństwo jakości produktu, czyli decyzje Osoby Wykwalifikowanej podejmowane dla odchyleń. Na szkoleniu poznasz praktyczne rozwiązania odchyleń, z którymi

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo Ginekologicznej UMB

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo Ginekologicznej UMB STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo Ginekologicznej UMB Historia Studenckiego Koła Naukowego Powstało w Zakładzie Położnictwa Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA STUDENCKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO MŁODA FARMACJA

SEKCJA STUDENCKA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO MŁODA FARMACJA REGULAMIN KWALIFIKACJI NA PRAKTYKI IPSF w ramach Student Exchange Programme (SEP) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Kwalifikacji na praktyki IPSF w ramach Student Exchange Programme, zwanym dalej SEP,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r.

Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Konferencja Naukowa II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa I Komunikat EDUKACJA ZDROWOTNA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ II Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa Rzeszów, 4-5 grudnia 2009 r. Biuro konferencji Instytut

Bardziej szczegółowo

Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF

Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF Kamil Pabijan Prezes Zarządu KNMF AGENDA KIM JEST KNMF TROCHĘ HISTORII DZIAŁALNOŚĆ INNE PODSUMOWANIE Koło Naukowe Modelowanie Finansowego to grupa ludzi zainteresowana szeroko rozumianą tematyką matematyki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PROFILES - 06/2014

Biuletyn PROFILES - 06/2014 Biuletyn PROFILES - 06/2014 1. Sympozjum Edukacja przyrodnicza we współczesnej szkole 2. Moduły przygotowane we współpracy z nauczycielami 3. Upowszechnianie informacji na temat projektu PROFILES 4. Publikacje

Bardziej szczegółowo

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Statut Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej "COR" przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych;

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; Sprawozdanie z działalności USS AMG w roku akademickim 2007/2008 Skład ZARZĄDU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ w GDAŃSKU w kadencji 2007-2009 * Przewodnicząca: Anna Krystyna Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku

Bydgoszcz 15 maja 2015 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Komisja ds. Położnych przy OIPiP W Bydgoszczy Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy oraz Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska. Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG. W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca

Oferta sponsorska. Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG. W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca Oferta sponsorska Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca Kraków, Koninki 29-31 V 2015 W imieniu Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 50-lecia działalności

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 25/Maj 2011/www.gierusz.com.pl Spis treści: 1. Sprawozdanie z 34. Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Księgowychmgr Katarzyna Gierusz Artykuł stanowi sprawozdanie z 34 Kongresu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek

Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Opiniowanie Kandydatów na kierowników aptek Szanowni Państwo Decyzją Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach ustalono zasady opiniowania kandydatów na kierowników aptek na terenie naszej Izby, które przedstawiają

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 08:45:52 Numer KRS: 0000140062

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 08:45:52 Numer KRS: 0000140062 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 08:45:52 Numer KRS: 0000140062 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012

Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego. Rok akademicki 2011/2012 Roczny plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego Rok akademicki 2011/2012 Poznań 2011 Kluczowe działania SKNDZiP w roku akademickim 2011/2012 Budowanie nowej struktury

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STATUT TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Uchwalony 16 lutego 2001 r. na Zebraniu Założycielskim, wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie 8 grudnia 2005 r. i ze zmianami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

2.Objęła patronatem naukowym 13 spotkań szkoleniowych pt. Prawidłowe żywienie pacjentów z cukrzycą Szkolenie w ramach Akademii Abbott.

2.Objęła patronatem naukowym 13 spotkań szkoleniowych pt. Prawidłowe żywienie pacjentów z cukrzycą Szkolenie w ramach Akademii Abbott. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii w 2010roku. Raport z działalności stowarzyszenia. W ramach szkolenia zespołów edukacyjnych Polska Federacja Edukacji w Diabetologii: 1.Zorganizowała V konferencje

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo