Grudziądzkie Centrum Caritas. jak pomagać?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grudziądzkie Centrum Caritas. jak pomagać?"

Transkrypt

1 Grudziądzkie Centrum Caritas jak pomagać? Grudziądzkie Centrum Caritas to przykład, jak z powodzeniem przejść od działalności typowo charytatywnej do odnoszących sukcesy przedsięwzięć ekonomii społecznej. Zaczęło się od wydawania posiłków dla najuboższych dziś kuchnia Caritasu zyskuje renomę na grudziądzkim rynku gastronomicznym i przynosi zyski.

2 informacje ogólne Kontekst/tło/historia nazwa przedsięwzięcia Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty cele/misja Wsparcie i aktywizacja zawodowa i społeczna osób potrzebujących (w tym bezrobotnych) działalność Działalność cateringowa, szkoleniowa, usługi medyczne (długoterminowa opieka domowa), działania aktywizujące osoby bezrobotne (szkolenia i realizacja projektów) forma prawna Jednostka organizacyjna Caritas Diecezji Toruńskiej, kościelna osoba prawna dane teleadresowe Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty Grudziądz, ul. Klasztorna 6 tel./fax: , osoby do kontaktu Ksiądz Marek Borzyszkowski dyrektor centrum Rafał Parol kierownik ds. logistyki rozpoczęcie działalności 1997 rok Gdy w 1997 roku powstawało Grudziądzkie Centrum Caritas, w niespełna 100-tysięcznym mieście co trzeci mieszkaniec był bezrobotny, głównie z powodu upadku miejscowego przemysłu. Osobom tym bardzo trudno było znaleźć zatrudnienie, ponieważ większość posiadała umiejętności nieprzydatne na rynku pracy. Wielu z tych, którzy zwrócili się o pomoc do grudziądzkiego Caritasu, stanowiły osoby pozostające bez pracy nawet od lat. Cele i zadania centrum w miarę działania i oceny potrzeb podopiecznych ewoluowały od działań typowo osłonowych, zapewniających posiłek, odzież i podstawową opiekę pielęgniarską najuboższym, a także wsparcie edukacyjne i wychowawcze dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych patologią, po aktywizację bezrobotnych i przedsięwzięcia ekonomii społecznej, takie jak catering i szkolenia. Choć dziś bezrobocie w Grudziądzu jest mniejsze niż 12 lat temu, miasto nadal pozostaje w niechlubnej czołówce krajowej z bezrobociem Krystian Kujaczyński kierowca, dostawca posiłków

3 Kontekst/tło/historia Grudziądzkie Centrum Caritas jak pomagać? Działalność Rafał Parol kierownik ds. logistyki przekraczającym 20%. Dlatego działania aktywizujące ludzi i wspieranie ich drogi do zatrudnienia są dla pracowników centrum co najmniej tak samo ważne, jak działania osłonowe. Zaczęliśmy od wydawania posiłków, bo ludzie najpierw muszą się najeść, żeby zacząć myśleć o czymś innym mówi ksiądz kanonik Marek Borzyszkowski, dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas. Ale dożywianie to tylko środek doraźny, który nie rozwiązuje problemu. Chcemy, żeby ludzie nauczyli się sami sobie pomagać, a nie tylko zwracali się do nas o wsparcie. Z biegiem lat coraz ważniejszą częścią działań centrum stały się także (na razie skromne, ale rozwojowe) przedsięwzięcia ekonomii społecznej, pozwalające na uzupełnianie przychodów z dotacji i grantów oraz tworzące nowe miejsca pracy. Grudziądzkie Centrum Caritas, zgodnie ze swoją misją wspiera i opiekuje się osobami ubogimi, bezdomnymi, bezrobotnymi. Na potrzeby Atlasu wszystkie aktywności centrum zostały podzielone i opisane zgodnie z poniższym schematem. Obecnie działania centrum idą w dwóch kierunkach. Są to: Działalność statutowa czyli osłonowo-wychowawcza: opieka nad osobami ubogimi, bezdomnymi, bezrobotnymi (aktywizacja zawodowa i społeczna), niepełnosprawnymi, chorymi oraz dziećmi. Rozwój przedsięwzięć ekonomii społecznej. Jego działalność ekonomiczna również dotyczy tych grup. Grudziądzkie Centrum Caritas znalazło siedzibę w budynku przy ul. Klasztornej, który diecezja toruńska zakupiła od miasta. Budynek był zrujnowany, 18 miesięcy trwały jego prace Działalność główna catering szkolenia wynajem sal szkoleniowych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) remontowe. Środki na remont uzyskano m.in. od niemieckiej Caritas i władz miasta. W odnowionym budynku powstały: punkt wydawania posiłków, świetlica dla dzieci, punkt podstawowej opieki pielęgniarskiej (gdzie wydawano także leki i środki opatrunkowe) oraz mała łaźnia publiczna. Od 2004 roku centrum prowadzi działalność także w drugim budynku przy ul. Marcinkowskiego mieści się tu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) i środowiskowy dom samopomocy. Catering Ważny i bardzo popularny w Grudziądzu element działalności Caritas stanowi przedsięwzięcie ekonomii społecznej, jakim jest przedsiębiorstwo cateringowe. Działa ono od roku Szukaliśmy takiego przedsięwzięcia ekonomii społecznej, które mogłoby przynosić zyski i nie wymagałoby dużych nakładów finansowych Działalność pozostała bezpłatne wydawanie posiłków środowiskowy dom samopomocy wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego łaźnia i magazyn używanej odzieży kolonie dla dzieci aktywizacja bezrobotnych

4 Działalność mówi ks. Marek Borzyszkowski. Mieliśmy już profesjonalnie wyposażoną kuchnię oraz pracowników, którzy świetnie radzili sobie w przygotowywaniu posiłków dla najuboższych. Zdecydowaliśmy więc, że będziemy przygotowywać więcej posiłków i je sprzedawać. Zaczęto od dań dla pracowników miejscowych firm budowlanych, realizujących duże inwestycje (np. robotników pracujących przy budowie dróg) oraz uczestników szkoleń, odbywających się zarówno w centrum, jak i na terenie miasta. Obecnie kuchnia przygotowuje dziennie posiłków (zamawianych indywidualnie) dla firm, instytucji i urzędów, obsługuje także różne imprezy (konferencje, seminaria, szkolenia). Dania są dowożone w termoizolacyjnych opakowaniach, ceny uzgadniane indywidualnie z odbiorcą w zależności od wysokości zamówienia i odległości. Serwowane są także podczas organizowanych odpłatnie w salach centrum imprez okolicznościowych chrzcin, przyjęć komunijnych, jubileuszy. Posiłki są też dostarczane do baru Flisak, prowadzonego przez Caritas, reklamowanego na stronach internetowych centrum. Ogółem w działalności cateringowej Caritas pracuje pięć osób, są to skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy bezrobotni oraz stażyści absolwenci szkół gastronomicznych. W pracach fizycznych kuchni pomagają skazani z Zakładu Karnego w Grudziądzu, dla których jest to również element procesu resocjalizacji. Do ich obowiązków należy głównie pomoc w rozładunku towarów oraz prace pomocnicze w przygotowaniu półproduktów. Dla wielu zatrudnionych tutaj osób praca, którą zapewnia im centrum jest niezwykle ważna. Nie tylko zmienia ich sytuację zawodową i często rodzinną, ale także przywraca godność. Danuta Neumann (kucharz) oraz jej pomocnica przy pracy Caritas jest miejscem, dzięki któremu się odnalazłem. Bardzo dużo mi pomógł i pomaga mi w moim życiu zawodowym i osobistym, czuję się dowartościowanym człowiekiem. Jest tu bardzo miła atmosfera, a pracownicy są mili i życzliwi. Cieszę się z wykonywanych w pracy obowiązków. Caritas jest teraz dla mnie rodziną. (Ryszard) Caritas to instytucja charytatywna niosąca pomoc ludziom biednym i potrzebującym. Dzięki niej wiele osób może otrzymać pomoc, która jest tak ważna i potrzebna. Dzięki Grudziądzkiemu Centrum Caritas ja też poczułem się bardzo potrzebny. Pomogło mi to w życiu zrozumieć, że jestem potrzebny i mogę też pomagać innym. (Zbigniew) edukacja i szkolenia Odpłatne kursy związane z tematyką rynku pracy dla instytucji i organizacji Centrum zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Dzięki temu organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych oraz instytucji rynku pracy,

5 Działalność FORMA PRAWNA Grudziądzkie centrum stanowi jednostkę organizacyjną Caritas Diecezji Toruńskiej kościelną osobę prawną. Jest organizacją działającą na mocy umowy Państwo-Kościół; prowadzącą działalność gospodarczą (więcej informacji na ten temat można znaleźć w odrębnej części Atlasu, poświęconej formom prawnym). Ksiądz Marek Borzyszkowski dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas występując w przetargach wspólnie z innymi jednostkami na zasadach konkurencji. Z reguły są to szkolenia tzw. miękkie, kładące nacisk na doskonalenie umiejętności interpersonalnych, wzbudzanie motywacji. Nie brakuje jednak również szkoleń zawodowych, takich jak kurs kosmetyczny lub kurs opiekuna osób starszych, czy też szkoleń związanych ze zmianami w polskim ustawodawstwie lub kierunkach rozwoju rynku pracy. Uczestnikom szkoleń Caritas zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerską i profesjonalną obsługę cateringową. Odpłatne udostępnianie sal szkoleniowych Dogodna lokalizacja siedziby Caritas w centrum miasta powoduje, że jest to dobre miejsce do wynajmu sal na potrzeby szkoleń, seminariów, konferencji, imprez okolicznościowych itp. Z odpowiednio wyposażonych pomieszczeń (również w sprzęt multimedialny) korzystają instytucje publiczne (np. Powiatowy Urząd Pracy PUP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie MOPR, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ROPS), organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne (na jubileusze, komunie itp.). Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NZOZ został zarejestrowany w 2000 roku. Powstał z punktu opieki pielęgniarskiej, działającego niemal od początku istnienia centrum. Funkcjonuje na podstawie kontraktu z NFZ. Zapewnia podstawową opiekę pielęgniarską, długoterminową opiekę domową, wydaje leki i środki opatrunkowe. W NZOZ pracuje pięć pielęgniarek oraz rehabilitantka zatrudnione zarówno na umowę o pracę, jak i umowę-zlecenie.

6 Działalność pozostała Działalność statutowa obejmuje: przygotowywanie i wydawanie posiłków najuboższym obecnie dziennie korzysta z nich ok. 400 osób; pomoc osobom niepełnosprawnym w jej ramach działają: środowiskowy dom samopomocy dla 30 osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego; działalność dwóch świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci codziennie spędza w nich czas ok. 100 dzieci w wieku 7 13 lat; organizowanie kolonii dla dzieci w sezonie korzysta z nich ok. 300 dzieci, opiekują się nimi wolontariusze oraz fachowa kadra; prowadzenie łaźni i magazynu używanej odzieży mogą z nich korzystać nie tylko osoby bezrobotne, lecz także takie, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej; działalność w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych: bezpłatne szkolenia bezrobotnych w ramach programu Szansa na lepsze jutro, np. z zakresu prowadzenia sekretariatu, kosmetologii, księgowości komputerowej, pracy z komputerem, języka angielskiego, opieki nad osobami starszymi, prawa jazdy kategorii B; Agencja Zatrudnienia we współpracy z Caritas Paderborn w Niemczech pośredniczy w uzyskaniu pracy opiekunki osoby starszej w Niemczech; celem współpracy jest wypracowanie modelu skutecznej pomocy kobietom pracującym w Niemczech, ochrona ich praw pracowniczych oraz praw rodzin je zatrudniających. Uczestnicy szkolenia zawodowego

7 Finanse Dane w tym rozdziale dotyczą następujacych przedsięwzięć: 1) catering 2) jednostka edukacyjno-szkoleniowa 3) NZOZ Koszty uruchomienia przedsięwzięcia Działalność cateringowa Jednostka edukacyjno-szkoleniowa NZOZ ok. 110 tys. zł trzy samochody, sprzęt gastronomiczny, sprzęt pomocniczy ok. 25 tys. zł bar Flisak 20 tys. zł odświeżenie (prace malarskie) 2 sal w budynku GC Caritas, zakupienie wyposażenia i sprzętu (wykładzina, stoły, krzesła, ekrany projekcyjne, flipcharty, 2 laptopy, 2 projektory) trudne do oszacowania, bo przygotowywano się latami Źródła finansowania uruchomienia przedsięwzięcia Działalność cateringowa Jednostka edukacyjno-szkoleniowa NZOZ ok. 68 tys. zł dotacje z PUP w Grudziądzu na utworzenie stanowisk pracy dla kierowców (dostawców posiłków) środki własne środki własne kontrakt z NFZ Koszty działalności w 2009 roku Działalność cateringowa Jednostka edukacyjno-szkoleniowa NZOZ 463 tys. zł 188 tys. zł 153 tys. zł

8 finanse Źródła finansowania działalności w 2009 roku Przychody Grudziądzkiego Centrum Caritas ogółem (działalność statutowa + działalność gospodarcza) wyniosły 4,5 mln zł, z czego ok. 1 mln zł stanowiły przychody z działalności gospodarczej. Działalność cateringowa Jednostka edukacyjno-szkoleniowa NZOZ 546 tys. zł przychodów, w tym: sprzedaż posiłków dowożonych indywidualnie do firm, urzędów, instytucji, sklepów, osób prywatnych sprzedaż prowadzona poprzez bar Flisak sprzedaż cateringu zamawianego indywidualnie na zewnątrz organizacja i obsługa imprez okolicznościowych (przyjęcia, chrzty, urodziny, konferencje, szkolenia itp.) 298 tys. zł przychodów ze szkoleń realizowanych dla PUP w Grudziądzu 179 tys. zł przychodów z realizacji kontraktu z NFZ na rok 2009 Funkcjonowanie NZOZ jest działalnością w systemie ochrony zdrowia; kontrakt z NFZ można traktować jako dotację na realizację usług względem społeczeństwa. Stopień samowystarczalności ekonomicznej Procent przychodów z działalności gospodarczej w stosunku do przychodów ogółem wynosi obecnie 23%. Kierownictwo dąży do tego, aby osiągnąć poziom 30% (70% stanowiłyby zewnętrzne źródła finansowania). Pozwoliłoby to na dostateczne zaspokojenie potrzeb finansowych w odniesieniu do kosztów działalności statutowej. Wynik finansowy Działalność cateringowa uzyskała dodatni wynik finansowy w drugim roku działalności, obecnie wypracowuje zyski na poziomie 83,5 tys. zł; szkolenia w pierwszym roku działalności, obecnie wypracowują zyski na poziomie 109,5 tys. zł. Kredyty, pożyczki, inne Zarówno w momencie uruchamiania przedsięwzięcia, jak i obecnie centrum korzysta z tzw. pożyczki na koncie.

9 Rezultaty Centrum Caritas jest poważnym pracodawcą. Efektem jego działań jest wiele miejsc pracy: 43 osoby zatrudnione w Grudziądzkim Centrum Caritas (umowy o pracę 32 osoby, umowy cywilno-prawne 11 osób). 10 osób pracuje w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych (umowyzlecenie). 20 osób w sezonie letnim pracuje jako kadra kolonijna (umowy-zlecenie). 8 osób pracuje w środowiskowym domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne). 5 osób znalazło zatrudnienie w kuchni przy przygotowywaniu posiłków dla najuboższych oraz w cateringu (umowy o pracę). 7 kobiet dzięki pośrednictwu centrum znalazło pracę w Niemczech jako opiekunki osób starszych. Ok. 350 osób rocznie korzysta ze szkoleń przeprowadzanych przez centrum, z czego ok. 300 osób to bezrobotni. Grudziądzkie Centrum Caritas jak pomagać? Współpraca ze środowiskiem lokalnym Z uwagi na charakter prowadzonej działalności Grudziądzkie Centrum Caritas oczywiście najściślej współpracuje z PUP i MOPR. Wspólnie z PUP opracowuje i realizuje partnerskie projekty, takie jak np. Szansa na lepsze jutro. Wymienione trzy instytucje współpracują ze sobą na bazie zawartego porozumienia w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na terenie miasta Grudziądza. Zarówno dyrektor PUP, jak i dyrektor Caritas są członkami Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, co ułatwia rozpoznawanie potrzeb i wypracowanie płaszczyzny współpracy. Natomiast samorząd miejski Grudziądza wspiera finansowo statutowe przedsięwzięcia centrum, m.in. program dożywiania, program sanitarny, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, program podstawowej opieki medycznej, funkcjonowanie świetlic dla dzieci i młodzieży oraz organizację letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Plany na przyszłość Centrum Caritas planuje zmianę proporcji między działalnością statutową i gospodarczą. Obecnie 78% przychodów centrum pochodzi z działalności statutowej, natomiast 23% z gospodarczej, a liderzy przedsięwzięcia dążą do poziomu odpowiednio: 70% i 30%. Takiej zmianie będzie służyć rozwój działalności cateringowej oraz odpłatnych szkoleń i warsztatów, doskonalących umiejętności zawodowe dla firm i instytucji. Specjalizujemy się w tzw. szkoleniach miękkich oraz zawodowych, niewymagających specjalistycznego zaplecza, dlatego nakładem stosunkowo niewysokich kosztów możemy tę część naszej działalności rozwijać mówi ks. Marek Borzyszkowski. Przy tak bardzo rozwiniętej działalności statutowej funkcjonowanie nie byłoby możliwe bez dochodów z działalności gospodarczej. Systematyczny rozwój powoduje jednocześnie powstawanie nowych kosztów niemożliwych do sfinansowania w ramach otrzymywanych dotacji. Działalność ekonomiczna jest zatem konieczna chociażby dlatego, ażeby opłacić koszty administracji, niektóre koszty eksploatacji czy drobne remonty. Poza tym pozwala przejść na inny poziom współpracy m.in. ze środowiskiem lokalnych pracodawców. Realizując szkolenie ABC przedsiębiorczości, możemy na swoim przykładzie pokazać, że również organizacja charytatywna może być przedsiębiorcza, trzeba się tylko odważyć zachęca ks. Borzyszkowski.

10 Wskazówki/rady/wnioski Aby skutecznie prowadzić tego typu działalność, potrzebna jest ścisła współpraca organizacji pozarządowych i samorządu. Grudziądzkie Centrum Caritas współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich i Grudziądzkim Bankiem Żywności, ale zdaniem ks. Marka Borzyszkowskiego na obszarze Grudziądza jest wiele organizacji, które borykają się z poważnymi problemami organizacyjnymi i finansowymi, przez co oczywiście trudniej o potencjalne partnerstwa. W rozpoznawaniu sytuacji beneficjentów i tworzeniu projektów dopasowanych do ich potrzeb bardzo pomaga udział w lokalnych gremiach zajmujących się rynkiem pracy. Ks. Marek Borzyszkowski jest wiceprezesem Grudziądzkiego Banku Żywności, członkiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, członkiem Powiatowej i Wojewódzkiej Rady Jeden ze skazanych z zakładu karnego wydaje obiady Zatrudnienia. To pomaga zdobywać niezbędną wiedzę, ułatwia współpracę, otwiera przed nami wiele drzwi. Sprawia, że logo Caritas jest rozpoznawalne i dobrze kojarzone. Ks. Marek Borzyszkowski i Rafał Parol: Dążąc do systematycznego rozwoju, organizacje III sektora są niemalże zmuszone do tego, aby w mniejszym lub większym stopniu prowadzić działalność gospodarczą. Nie jest możliwe finansowanie wszystkich kosztów funkcjonowania organizacji i jej rozwoju, jeśli bazuje się wyłącznie na dotacjach czy zbiórkach (szczególnie te ostatnie powoli tracą rację bytu, nie licząc oczywiście kwest ogólnokrajowych). Z drugiej zaś strony, należy niezwykle ostrożnie podejmować decyzje dotyczące form i obszarów planowanej działalności. Jeśli organizacja decyduje się na podjęcie działalności gospodarczej, sugerujemy poruszać się w obrębie dotychczas prowadzonych, ewentualnie pokrewnych działań.

11 Warszawa 2010 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Tekst: Jolanta Koral Zdjęcia: Mikołaj Grynberg Redakcja: Ewa Rościszewska, Anna Sikorska-Michalak Korekta: Danuta Kownacka Projekt graficzny i skład: rzeczyobrazkowe.pl Informacje zbierane w listopadzie 2010 roku Opis powstał w ramach projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Krok przed potrzebami Grudziądzkie Centrum Caritas

Krok przed potrzebami Grudziądzkie Centrum Caritas ATLAS DOBRYCH PRAKTYK EKONOMII SPOŁECZNEJ cz. 2 Grudziądz Krok przed potrzebami Grudziądzkie Centrum Caritas 17 ATLAS DOBRYCH PRAKTYK EKONOMII SPOŁECZNEJ Ten tytuł wymaga kilku słów wyjaśnienia Co to jest

Bardziej szczegółowo

Teatr Grodzki przełamać niepełnosprawność

Teatr Grodzki przełamać niepełnosprawność Teatr Grodzki przełamać niepełnosprawność Osoby niepełnosprawne, ze schorzeniami psychicznymi, trudna młodzież, leczący się uzależnieni to dla nich i z nimi powstało ponad 10 lat temu Bielskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość społeczna jak to się robi w Cieszynie?

Przedsiębiorczość społeczna jak to się robi w Cieszynie? Przedsiębiorczość społeczna jak to się robi w Cieszynie? Dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Być Razem osoby zagrożone wykluczeniem znalazły zatrudnienie w stolarni, ślusarni i pralni. Członkowie stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nauczyć się żyć na nowo w Wandzinie

Nauczyć się żyć na nowo w Wandzinie Nauczyć się żyć na nowo w Wandzinie EKO Szkoła Życia w Wandzinie to największy w Polsce ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Powstało tu sprawne

Bardziej szczegółowo

Centra Integracji Społecznej

Centra Integracji Społecznej 2 Podmioty Ekonomii Społecznej Centra Integracji Społecznej Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Co to jest Centrum Integracji Społecznej? 2 > > Kim są uczestnicy Centrum

Bardziej szczegółowo

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich

Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich Zbiór inicjatyw ekonomii społecznej w środowiskach katolickich 6 ZAKŁAD KRAWIECKI ODPOWIEDŹ CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ NA POTRZEBY BEZROBOTNYCH KOBIET 12 TU JEST MOJE MIEJSCE ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Magazyn Caritas Diecezji Siedleckiej

Magazyn Caritas Diecezji Siedleckiej Ubi Caritas... Magazyn www.siedlce.caritas.pl 1/2013 Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo

Bardziej szczegółowo

POLSKI MODEL EKONOMII SPOŁECZNEJ

POLSKI MODEL EKONOMII SPOŁECZNEJ POLSKI MODEL EKONOMII SPOŁECZNEJ POLSKI MODEL EKONOMII SPOŁECZNEJ Prezentacja przygotowana przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w oparciu o materiały zgromadzone przez partnerów w ramach projektów

Bardziej szczegółowo

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park).

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park). SPIS TREŚCI str. 3 - Słowem wstępu. str. 4-9 - ABC zakładania spółdzielni socjalnej. str. 10-11 - Spółdzielnia Socjalna WYSZOGRODZIANKA. str. 12-13 - Spółdzielnia socjalna EMETUS. str. 14-17 - Pomysły

Bardziej szczegółowo

Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Razem tworzymy wspólną przyszłość! BIBLIOTECZKA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Razem tworzymy wspólną przyszłość! Dobre Praktyki Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ ATLAS DOBRYCH PRAKTYK INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ FINANSE ETYCZNE NA RZECZ AKTYWNEJ EUROPY ATLAS DOBRYCH PRAKTYK INKLUZJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i rozpowszechniana bezpłatnie. Realizatorem projektu jest Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Bardziej szczegółowo

ZDEFINIOWANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

ZDEFINIOWANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ ZDEFINIOWANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ Cechy charakterystyczne ekonomii społecznej (Borzaga, Defourny, 2001). Podmioty ekonomii społecznej to te, które łącznie spełniają następujące cechy: służą celom ponadindywidualnym

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne 3 Podmioty Ekonomii Społecznej Spółdzielnie socjalne Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp Dlaczego spółdzielnie socjalne są potrzebne? 1 > > Co to jest spółdzielnia socjalna?

Bardziej szczegółowo

Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa

Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa ATLAS DOBRYCH PRAKTYK EKONOMII SPOŁECZNEJ Warszawa Bank Drugiej Ręki nie lubi marnotrawstwa 12 ATLAS DOBRYCH PRAKTYK EKONOMII SPOŁECZNEJ Ten tytuł wymaga kilku słów wyjaśnienia Co to jest ekonomia społeczna?

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy 1 sierpień 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 4 (18) 2007 Rok IV Radomski biznes na finiszu str. 18 EURES w pierwszym półroczu 2007 str. 5

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014

Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr 6 Jesień 2014 W numerze Nr 06 O pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl ISSN 2084 3089 Nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny pracownikom 50+ Firma IKEA RETAIL Sp. z o.o. za strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Wstęp. WSTĘP DO SOCJOEKONOMII, pod red. W. Toczyskiego i Z. Markowskiego, UG, Gdańsk 1988. POMOST A5 - zeszyt 11.indd 1 2010-06-25 10:39:51

Wstęp. WSTĘP DO SOCJOEKONOMII, pod red. W. Toczyskiego i Z. Markowskiego, UG, Gdańsk 1988. POMOST A5 - zeszyt 11.indd 1 2010-06-25 10:39:51 Wstęp Ekonomia społeczna w Polsce rozbudziła ogromne nadzieje. Mówi się o niej w programach rządowych, na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Jest nadzieją na znalezienie miejsca na rynku pracy oraz

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Raport z wymiany doświadczeń realizowanej w ramach projektu mobilności pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy Program Leonardo da Vinci

Raport z wymiany doświadczeń realizowanej w ramach projektu mobilności pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy Program Leonardo da Vinci Raport z wymiany doświadczeń realizowanej w ramach projektu mobilności pn. Działania wspierające młodzież na rynku pracy Program Leonardo da Vinci Saint-Étienne, Francja, 09-17 maja 2014 r. Partnerzy projektu:

Bardziej szczegółowo