1. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. Przedmiot podpisanej umowy lub porozumienia Przychód Rozchód

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. Przedmiot podpisanej umowy lub porozumienia Przychód Rozchód"

Transkrypt

1 1. Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych. Przedmiot podpisanej umowy lub porozumienia Przychód Rozchód Aneks Nr 3/2007 do porozumienia z dn z Urzędem Pracy m.st. Warszawy na pokrycie kosztów opracowania i rozpowszechniania materiałów informacyjno szkoleniowych dla Klubów Pracy, oraz kosztów prowadzenia zajęć przez instytucje oraz osoby nie będące pracownikami urzędów pracy ,33 Umowa RWB-W/101/WSS/5/U-W.Bież/2007 z Miastem Gdańsk na realizację zadania publicznego Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez wspieranie i rozwój wolontariatu ,00 Umowa Nr 139/2007/686 z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na realizację zadania Młodzieżowa Agencja Informacyjna ,00 Umowa Nr 85/2007/718 z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na realizację zadania Radosna Jesień Życia aktywizacja osób w podeszłym wieku ,00 Umowa Nr 54/2007/1276 z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy na realizację zadania Akademia Młodzieżowego Wolontariatu wychowanie poprzez pracę i pomoc potrzebującym ,00 Umowa nr 50/106/ES.I.IR/D/07 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego Akademia Młodzieżowego Wolontariatu Wolontariat jako metoda kształtowania charakteru ,00 Umowa Nr 98/2007/3008 z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy na realizację zadania Obóz szkoleniowy dla liderów Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu ,00 Umowa nr PS.I /3-22/07 z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Edukacja, rehabilitacja, organizacja zajęć sportowych i wypoczynku Święto pieczonego ziemniaka. 679,99 Umowa darowizny D/41/2007/FGTP z Fundacją Grupy TP na realizację celów statutowych, a w szczególności na wsparcie dla działań wolontariuszy z Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, działających w Polsce ,00 Umowa Nr 116/2007/3524 z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy na realizację zadania Wolontariat bez granic ,00 Umowa nr 180/KP.DU.I/D/07 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizacje zadania XI Mazowiecki Przegląd Orkiestr ,00 Dętych. Umowa nr 117/2007/4069 z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy na realizację zadania Przemoc w grupie rówieśniczej przyczyny, przejawy, środki zaradcze ,00 Umowa nr 395/KP.III./K/D/2007 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizacje zadania XVI Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych WSPÓLNOTA W KULTURZE ,00 Umowa Nr 480/2007/5643 z Biurem Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na realizację zadania Wigilia Polska przy rodzinnym stole ,00 Philip Morris Polska S.A. umowa na realizacje celów statutowych m.in. wszechstronną pomoc oraz propagowanie wolontariatu ,00 Umowa nr DMB-ZZ-MB-8547/2007 z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadania Zapobieganie agresji i przemocy poprzez propagowanie pozytywnych wzorów w społeczeństwie oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży w działaniach na rzecz społeczeństwa ,00 Umowa nr KU//002/B/1/07 z Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy na realizację zadania Koncert z okazji wprowadzenia stanu wojennego pt. Ojczyzno Ma ,00

2 Najem lokalu przy Al. Szucha 27 (czynsz podstawowy + opłaty eksploatacyjne) ,94 Najem lokalu przy ul. Szpitalnej 5 (czynsz podstawowy + opłaty eksploatacyjne) ,44 Wynagrodzenia (etaty brutto + pochodne) ,05 Umowy o dzieło i umowy zlecenie ,00 Ochrona lokalu przy Al. Szucha ,40 Aster City internet ,12 Telekomunikacja Polska S.A ,57 ERA Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o ,65 Lokal przy ul. Dzieci Warszawy 27C (czynsz podstawowy + opłaty eksploatacyjne) ,08 Dom Dziecka w Wisełce przygotowanie obozu szkoleniowego Liderów Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu ,50 IMPREZ MED Ela Dołowa zabezpieczenie medyczne Wielkiej Gali Stołecznej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych. 750,00 Zarząd Pałacu Kultury i Nauki - wynajem Sali Kongresowej na Wielką Galę zakończenia Stołecznej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych ,60 MY MUSIC sp. z o.o. koncert Gosi Andrzejewicz podczas Wielkiej Gali zakończenia Stołecznej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych ,00 MIRGOS TOUR - wyjazd do Włoch dla laureatów Konkursu Ośmiu Wspaniałych ,00 Agencja Muzyczna Tubas występ podczas XI Mazowieckiego Przeglądu Orkiestr Dętych ,00 OGICOM umowa na usługę Fax2web. 414,80 RAZEM , ,15 2. Opis działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy. Fundacja Świat na Tak nie prowadzi działalności gospodarczej.

3 3. Wysokość uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. Źródło kwota uwagi Urząd Pracy m.st. Warszawy Częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia Koordynatora ,33 Klubu Pracy. Miasto Gdańsk Dofinansowanie realizacji zadania Wychowanie dzieci i ,00 młodzieży poprzez wspieranie i rozwój wolontariatu. Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ,00 Dofinansowanie realizacji zadania Młodzieżowa Agencja Informacyjna. Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ,00 Dofinansowanie realizacji zadania Radosna Jesień Życia aktywizacja osób w podeszłym wieku. Warszawy ,00 Dofinansowanie realizacji zadania Akademia Młodzieżowego Wolontariatu - wychowanie poprzez pracę i pomoc potrzebującym. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ,00 Dofinansowanie realizacji zadania Akademia Młodzieżowego Wolontariatu Wolontariat jako metod kształtowania charakteru. Warszawy 4.900,00 Dofinansowanie realizacji zadania Obóz szkoleniowy dla Liderów Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu. Wojewoda Wielkopolski 679,99 Dofinansowanie realizacji zadania Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Edukacja, rehabilitacja, organizacja zajęć sportowych i wypoczynku Święto pieczonego ziemniaka. Fundacja Grupy TP ,00 Dofinansowanie realizacji celów statutowych, a w szczególności na wsparcie dla działań wolontariuszy z Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, działających w Polsce ,00 Dofinansowanie realizacji zadania Wolontariat bez granic. Warszawy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ,00 Dofinansowanie realizacji zadania XI Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych. Warszawy ,00 Dofinansowanie realizacji zadania Przemoc w grupie rówieśniczej przyczyny, przejawy, środki zaradcze. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ,00 Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy 6.600,00 Philip Morris Polska S.A ,00 Ministerstwo Edukacji Narodowej ,00 Dzielnica Ursus m.st. Warszawy ,00 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A ,00 Warszawski Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy 2.000,00 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno- Budowlane EBEJOT Sp. z o.o ,00 Dofinansowanie realizacji zadania XVI Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych WSPÓLNOTA W KULTURZE. Dofinansowanie realizacji zadania Wigilia Polska przy rodzinnym stole. Dofinansowanie realizacji celów statutowych m.in. wszechstronną pomoc oraz propagowanie wolontariatu. Dofinansowanie realizacji zadania Zapobieganie agresji i przemocy poprzez propagowanie pozytywnych wzorów w społeczeństwie oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży w działaniach na rzecz społeczeństwa. Dofinansowanie realizacji zadania Koncert z okazji wprowadzenia stanu wojennego pt. Ojczyzno Ma. Sponsoring spotkania wigilijnego Wigilia Polska przy rodzinnym stole. Darowizna na cele statutowe Fundacji. Dofinansowanie celów statutowych Fundacji.

4 Wpłaty uczestników obozu szkoleniowego ,94 Częściowe pokrycie kosztów udziału w obozie szkoleniowym przez uczestników. 1% podatku dochodowego na rzecz Cele statutowe Fundacji. OPP ,21 Odsetki z lokaty i rachunków Cele statutowe Fundacji. bankowych 3.674,83 Prenumerata Ogólnopolskiej Gazety Częściowe pokrycie kosztów druku, składu i wysyłki. Młodzieżowego Wolontariatu Po prostu... Tak 1.047,60 Bal Integracyjny 3.420,00 Częściowe pokrycie kosztów udziału w Balu Integracyjnym przez uczestników. Ogólnopolska konferencja 1.440,00 Częściowe pokrycie kosztów udziału w konferencji przez uczestników. Ogólnopolska Kapituła Klubów Ośmiu 210,00 Częściowe pokrycie kosztów udziału w Kapitule przez uczestników. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni 2.110,00 Urząd Miasta Płocka 2.110,00 Gmina Miasta Radomia Urząd Miejski w Radomiu 2.110,00 Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim 2.110,00 Starostwo Powiatowe w Oleśnie 1.000,00 Gminą Urząd Miejski w Oleśnie 1.000, ,32 Zbiórki publiczne. 425,89 Darowizny rzeczowe. Darowizna osoby prywatne 5.187,10 Cele statutowe Fundacji. Wynik finansowy za rok ,72 Dofinansowanie celów statutowych Fundacji. Inne (przeksięgowania, dof. dojazdu wolontariuszy na Ogólnop. Galę) 1.323,35 RAZEM ,28

5 4. Wysokość kwot przeznaczonych na działalność Fundacji. Rodzaj wydatków Kwota 1 Realizacja celów statutowych Fundacji , Konkurs Ośmiu Wspaniałych , Młodzieżowa Agencja Informacyjna 2.413, Pomoc finansowa młodzieży 3.013, Wynagrodzenia wraz z świadczeniami dla pracowników , Umowy o dzieło, umowy zlecenie , Oddział Gdańsk 8.659, Oddział Poznań, Oddział Opole, Oddział Wrocław 0, Konferencje , Obóz szkoleniowy , Rada Fundatorów, Sponsorów 889, Akademia Młodzieżowego Wolontariatu , Koszty eksploatacyjne (telefony, internet, lokale, energia elektryczna) , Klub Pracy 1.810, Inne programy Fundacji (IX Bal Integracyjny, Maz. Przegląd Orkiestr Dętych, Wolontariat bez granic, Wigilia Polska przy rodzinnym stole, Wspólnota w Kulturze, Koncert z okazji stanu wojennego, Radosna Jesień Życia, Dzień na Tak, Poradnik Wstyd za zło ) , Inne koszty (dojazd do oddziałów fundacji, udział w konferencjach, transport materiałów itp.) 5.610, Oddział Kępno 679,99 2 Wydatki administracyjne 5.101, Usługi obce (ochrona lokalu, opłaty pocztowe) 1.720, Amortyzacja 715, Pozostałe koszty (prowizje bankowe, środki czystości itd.) 2.381, Podatki i opłaty 283,20 5. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej. Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy pracownika Anna Dobrzyńska-Bogusław Umowa o prace z dn Od ½ etatu - prowadzenie księgowości Fundacji; ½ etatu Koordynator Programu Młodzieżowa Agencja Informacyjna. Katarzyna Hryciuk Anna Piasecka Edyta Dźwilewska Rafał Kruszczyński Umowa o pracę z dn ½ etatu Koordynatora programu Akademia Młodzieżowego Wolontariatu, Aneks z dn etat Koordynatora programu Akademia Młodzieżowego Wolontariatu do dn Umowa o pracę z dn Od ½ etatu koordynator programu Młodzieżowa Agencja Informacyjna oraz ½ etatu Radosna Jesień Życia, Dyrektor Biura Fundacji Umowa o pracę z dn r 1 etat Koordynatora Klubu Pracy Droga do Samodzielności Umowa o pracę z dn etat Koordynator programu Akademia Młodzieżowego Wolontariatu 6. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje. Imię i nazwisko pracownika Łączna kwota wynagrodzenia w 2007r. Anna Dobrzyńska-Bogusław Katarzyna Hryciuk Anna Piasecka Edyta Dźwilewska Rafał Kruszczyński ,05 (kwota wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS odprowadzone przez pracodawcę)

6 7. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobą kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. Fundacja Świat na Tak nie prowadzi działalności gospodarczej. Członkowie Zarządu Fundacji za pracę w ramach swoich obowiązków nie pobierają wynagrodzenia. 8. Wydatki na wynagrodzenia od umów zlecenia oraz umów o dzieło. Łączna kwota wydatkowana na w/w cel w 2007r ,00 9. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. Fundacja Świat na Tak nie udzielała pożyczek pieniężnych. 10. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. Nazwa banku Kwota na dzień ING Bank Śląski O/Warszawa, konto podstawowe ,11 ING Bank Śląski O/Wrocław 2,46 ING Bank Śląski O/Poznań 146,90 ING Bank Śląski O/Warszawa, konto oszczędnościowe , Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. Fundacja Świat na Tak nie posiada obligacji, udziałów oraz nabytych akcji w spółkach prawa handlowego. 12. Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie. Fundacja Świat na Tak w roku 2007 nie nabyła nieruchomości.

7 13. Nabyte środki trwałe. W roku 2007 Fundacja Świat na Tak nabyła jeden środek trwały. Urządzenie HP Color LaserJet CM1017 CB395A#BCN. 14. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych. Fundacja Świat na Tak przedłożyła jedno sprawozdanie finansowe za rok 2007 przygotowane dla Urzędu Skarbowego. 15. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. Źródło Przychód Zadanie zlecone Urząd Pracy m.st. Warszawy Dofinansowanie Klubu Pracy. Pokrycie kosztów opracowania i rozpowszechnienia materiałów informacyjno-szkoleniowych dla Klubów Pracy oraz kosztów prowadzenia zajęć przez instytucje oraz osoby nie będące ,33 pracownikami urzędów pracy. Miasto Gdańsk Dofinansowanie realizacji zadania Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez ,00 wspieranie i rozwój wolontariatu Biuro Polityki Społecznej ,00 Dofinansowanie realizacji zadania Młodzieżowa Agencja Informacyjna Urzędu m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej Dofinansowanie realizacji zadania Radosna Jesień Życia aktywizacja osób Urzędu m. st. Warszawy ,00 w podeszłym wieku. Dofinansowanie realizacji zadania Akademia Młodzieżowego Wolontariatu Warszawy ,00 wychowanie poprzez prace i pomoc potrzebującym. Urząd Marszałkowski Dofinansowanie realizacji zadania Akademia Młodzieżowego Wolontariatu Województwa Mazowieckiego ,00 Wolontariat jako metoda kształtowania charakteru. Dofinansowanie realizacji zadania Obóz szkoleniowy dla Liderów Klubów Warszawy 4.900,00 Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu. Wojewoda Wielkopolski Dofinansowanie realizacji zadania Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Edukacja, rehabilitacja, organizacja zajęć sportowych i 679,99 wypoczynku Święto pieczonego ziemniaka ,00 Dofinansowanie realizacji zadania Wolontariat bez granic. Warszawy Urząd Marszałkowski Dofinansowanie realizacji zadania XI Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych. Województwa Mazowieckiego ,00 Biuro Edukacji m.st. Warszawy Dofinansowanie realizacji zadania Przemoc w grupie rówieśniczej ,00 przyczyny, przejawy, środki zaradcze. Urząd Marszałkowski Dofinansowanie realizacji zadania XVI Ogólnopolski Przegląd Dorobku Województwa Mazowieckiego Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych WSPÓLNOTA W ,00 KULTURZE. Biuro Polityki Społecznej Dofinansowanie realizacji programu Wigilia Polska - przy rodzinnym stole. Urzędu m.st. Warszawy 6.600,00 Ministerstwo Edukacji Narodowej ,00 Dzielnica Ursus m.st. Warszawy ,00 RAZEM ,32 Dofinansowanie realizacji zadania Zapobieganie agresji i przemocy poprzez propagowanie pozytywnych wzorów w społeczeństwie oraz aktywizowanie dzieci i młodzieży w działaniach na rzecz społeczeństwa. Dofinansowanie realizacji zadania Koncert z okazji wprowadzenia stanu wojennego pt. Ojczyzno Ma.

8 16. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Fundacja Świat na Tak złożyła roczną deklaracje PIT-4R, roczne zeznanie CIT - 8 oraz na bieżąco składa miesięczne deklaracje ZUS. 17. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach. W roku 2007 w Fundacji Świat na Tak nie były przeprowadzane kontrole.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal w Zielonej Górze za 2010r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r. zgodnie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. przepisy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń 2011 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku 2010 1. Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2009 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ( OTOP ) ul. Hallera 4/2 80-401 Gdańsk 1. Dane organizacji Forma prawna: stowarzyszenie Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 1. Dane rejestracyjne: Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowoursynowska 89 B,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo