Sports Marketing and promotion through sport Club University Academic Sports Association of the University of Economy in Bydgoszcz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sports Marketing and promotion through sport Club University Academic Sports Association of the University of Economy in Bydgoszcz"

Transkrypt

1 Łysiak Norbert, Napierała Marek, Zukow Walery, Marciniak Kazimierz. Marketing sportowy i promocja poprzez sport Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy = Sports Marketing and promotion through sport Club University Academic Sports Association of the University of Economy in Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. 2014;4(10): Current ISSN pending formerly ISSN / X. https://pbn.nauka.gov.pl/works/ DOI: / The former journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item ( ). The Author (s) 2014; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. Conflict of interest: None declared. Received: Revised Accepted: Marketing sportowy i promocja poprzez sport Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Sports Marketing and promotion through sport Club University Academic Sports Association of the University of Economy in Bydgoszcz Norbert Łysiak 1, Marek Napierała 2, Walery Zukow 2, Kazimierz Marciniak 1 Norbert Łysiak, Marek Napierała, Walery Zukow, Kazimierz Marciniak 1 University of Economy in Bydgoszcz 2 Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 331

2 Streszczenie Celem pracy było przedstawienie sportu jako skutecznego narzędzia w promocji uczelni niepublicznej na przykładzie KU AZS WSG w Bydgoszczy. Specjaliści od komunikacji marketingowej, których głównym zadaniem jest wyróżnienie marki i nadanie jej emocji - stoją stale przed niezwykle trudnym zadaniem. Siła oddziaływania tradycyjnych narzędzi i technik komunikacji stopniowo słabnie wobec systematycznie rosnącej liczby komunikatów kierowanych do konsumentów (radio, TV, Internet). Poszukują nowych kanałów komunikacji marketingowej i dlatego do najprostszych i najskuteczniejszych wyróżników z pewnością zaliczamy sport. Stąd wyłania się nam marketing sportowy i marketing poprzez sport. W niniejszej publikacji, wyłania nam się obraz działalności sportowej która łączy powyższe kanały komunikacji przyczyniając się tym samym do rozwoju sportu akademickiego regionu i Europy. Słowa kluczowe: Marketing mix, promotion mix, KU AZS WSG, sport, Bydgoszcz Abstract The aim of the work was to present the sport as an effective tool in the promotion of University private placement for example to AZS WSG in Bydgoszcz. Marketing communications specialists, whose main task is to mention the brand and giving it emotions - are constantly in front of an extremely difficult task. Impact of traditional tools and techniques to communicate gradually subsiding to steadily increasing number of targeted messages to consumers (radio, TV, Internet). Looking for a new marketing communications channels and, therefore, the simplest and most effective feature is sure to include sport. Hence the emerging us sports marketing and sports marketing. In this publication, emerges to image of sporting activity that combines the above channels of communication thereby contributing to the development of academic sport region and Europe. Key words: Marketing mix, promotion mix, KU AZS WSG, sports, Bydgoszcz Wstęp Zmiany na skutek ewolucji cywilizacyjnej, technicznej i ekonomicznej doprowadziły do przeobrażeń procesów organizacji pracy i zarządzania, jak i strukturę systemu finansowego. Ostatnie kilkadziesiąt lat to przede wszystkim przeobrażenia filozofii przedsiębiorstwa, procedur, według jakich pracuję i się promuję. Modyfikacja sfery marketingu, którego formuła i funkcję kilkakrotnie uległy gruntownemu przeorientowaniu (Żurawik, 2005). Marketing, który, szczególnie w potocznym rozumieniu, stał się słowem kluczem, mającym tłumaczyć wiele pojęć związanych z wolnym rynkiem, sprzedażą czy organizacją przedsiębiorstwa. Definicje marketingu zmieniały się i rozszerzały, gdyż początkowo (lata XX wieku) marketing uznawano jedynie za nienaukową systematyzacje pewnych procesów i praktyk, jakie zachodziły na rynku (Żurawik, 2005). W procesie ewolucji 332

3 szczególne znaczenie miało rozróżnienie marketingu na klasyczny i szeroki(nowoczesny). Sformułowania te odnoszą się do procesu przekształcenia marketingu z poprzedniej funkcji przedsiębiorstwa, jaką był dział sprzedaży zajmujący się upłynnianiem efektów produkcji, i odnoszącej się jedynie do przedsiębiorstw produkcyjnych, aż do filozofii kierującej całym procesem zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu nowoczesnym (Altkorn, 2001). Marketing jest procesem żywym - zmieniającym się wraz z rozwojem gospodarki. Co więcej, jest najszybciej reagującą dyscypliną nauk o zarządzaniu czy ekonomicznych. To marketing najbardziej adoptuję swoje twierdzenie czy stosowane narzędzia do zmieniających się warunków otoczenia np. stosowanie Internetu- znacznie szybciej niż np. teorie organizacji czy makroekonomiczne. Marketing jest reakcją przedsiębiorstwa na przemiany zachodzące na rynku( Mruk, Pilarczyk, Szulce, 2005). Należy pamiętać, iż marketing to mieszanka kilku składników, a w ostatnich latach to przede wszystkim dominacja promocji (komunikacji marketingowej), która stała się potocznym synonimem marketingu. Promocja w naukowym rozumieniu to nic innego jak proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, gdzie przedmiotem komunikacji pozostaje informacja dotycząca produktu / usługi przez producenta / usługodawcy i klienta. Sprowadza się to do sztuki tworzenia wizerunku produktu w świadomości klienta (Tworzydło, 1999) lub formę społecznej komunikacji w dziedzinie zaspokajania potrzeb materialnych (Sztucki, 1998). Komunikacja marketingowa stosuję często wysyłanie i odbieranie wszelkich informacji na rynek( także nie planowanych, jednostronnych czy niezwiązanych bezpośrednio z pracą działu marketingu), na komunikację formalną (promotion mix) i promocję nieformalną networking. A zatem współczesna promocja w teoretycznym rozumieniu to dualny system, w którym występuję proces nakłaniania obok procesu informacyjnego. Poprzez promocję buduję się wizerunek, sprzedaję konkretny produkt/usługę, zdobywa się przewagę konkurencyjną i zdobywa informację o rynku (Wiktor, 2001). Jeszcze istotniejszym zadaniem staję się przekonanie (nakłonienie), wręcz przełamanie barier i negatywnych odczuć konsumenta do produktu / usługi. Nieograniczonego jedynie do biernego informowania. Stąd też trafnie mówi się, że funkcję promocji jest zapewnienie trwałej obecności przedsiębiorstwa na rynku (Sztucki, 1991). Promocja mix, w odróżnieniu do marketingu mix, nie traktuję jako aksjomatu zasady None can stand alone (Clark, 2006) - dopuszczalne i wręcz powszechnie stosowane strategie promocyjne koncentrujące się na jednym wybranym kierunku, np. Oriflame czy Amway. Sposób skonstruowania całego marketingu mix (4P jak również 7P) i strategicznej decyzji, czy przedsiębiorstwo chcę komunikować się poprzez sport, może być uzależniona od wielu czynników takich jak : wielkość przedsiębiorstwa, konkurencja, typ produktu i świadczonej usługi, cele marketingowe, strategie brane przez konkurencję, faza życia produktu, charakter rynku, obszar działania na rynku, kondycja ogólnej gospodarki (Wrzosek, 2004). Całość oczywiście musi być poprzedzona fundamentalną analizą i odpowiedzią na pytanie, czy nasze produkty/usługi nadają się do komunikowania przez sport? Specjaliści od komunikacji marketingowej, których głównym zadaniem jest wyróżnienie marki i nadanie jej emocji - stoją stale przed niezwykle trudnym zadaniem. Siła 333

4 oddziaływania tradycyjnych narzędzi i technik komunikacji stopniowo słabnie wobec systematycznie rosnącej liczby komunikatów kierowanych do konsumentów (radio, TV, Internet). Poszukują nowych kanałów komunikacji marketingowej i dlatego do najprostszych i najskuteczniejszych wyróżników z pewnością zaliczamy sport. Stąd wyłania się nam marketing sportowy i marketing poprzez sport. Pierwsze zagadnienie można scharakteryzować następująco: Marketing sportowy zastosowanie narzędzi marketingowych do produktów i usług sportowych oraz marketingu niezwiązanych ze sportem produktów poprzez tworzenie związku ze sportem. Niektórzy uznają, że ta definicja jest trochę przestarzała i dodają do niej także marketing organizacji sportowych. Marketing sportowy dzieli się na: Marketing poprzez sport marketing produktów wykorzystujący wydarzenia sportowe, ligi, drużyny lub sportowców. Marketing sportu marketing sportu jako takiego, najczęściej marketing wydarzeń lub organizacji sportowych W marketing sportowym, ze względu na fakt, że posiada cechy usług (niematerialność, nierozłączność, różnorodność oraz brak możliwości przechowywani poza tradycyjnym 4P (produkt, cena, promocja, dystrybucja) używa się także dodatkowych 4P: planowanie (ang. planning), otoczka (ang. packaging), pozycjonowanie (ang. positioning), odczucia zmysłowe (ang. perception). Całość 8P jest nazywana sportowym marketingiem-mix Marketing poprzez sport Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie różnymi sportami, a także emocje jakie wywołuje uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, firmy są bardzo zainteresowane promocją swoich produktów poprzez sponsoring sportu. Przykłady: Sponsorowanie lig, np. Tauron Basket Liga Sponsorowanie drużyn, np. Red Bull Salzburg Sponsorowanie sportowców (także emerytowanych), np. Robert Lewandowski jako twarz Gillette Reklama TV podczas relacji z wydarzenia, np. reklamy w trakcie Super Bowl Marketing sportu Ten typ marketingu wykształcił się trochę później niż marketing poprzez sport. W ostatnich latach zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, czego dowodem jest rosnąca liczba wydarzeń zorientowanych na pozyskanie nowych kibiców. Przykładem tego typu imprez sportowych jest NBA Europe Live Tour albo wyjazdy czołowych piłkarskich zespołów z Europy na mecze sparingowe na inne kontynenty (Japonia, Chiny, USA). 334

5 Serie1; marketing podmiotów sportowych ; marketing podmiotów 33%; 33% sportowych Serie1; sponsoring; 59%; 59% marketing produktów /usług związanych ze sportem sponsoring Serie1; marketing produktów /usług związanych ze sportem; 8%; 8% Rys. 1. Tródzielny obszar zainteresowań marketingu sportowego Źródło: opracowanie własne na podstawie Iris Global Sport & Sponsorship International Research Institiute 2009 Można przyjać, iż marketing sportowy to całość gry rynkowej, w której z jednej strony występuję proces sprzedaży lub komunikowania istnienia produktu / usługi; a z drugiej sport, jako kanał komunikacji lub podmiotu generujący produkt / usługę. Dlatego w niniejszej pracy postawiłem sobie pytanie: Czy promocja poprzez sport przynosi oczekiwane efekty? Do tego celu posłużyła mi Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoska uczelnia niepubliczna. Historia Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy powstała na początku lat 90-tych to jeden z pierwszych w ośrodków szkoleniowych w makroregionie, potem renomowana szkoła policealna. Od 1999 roku - Uczelnia z jednym kierunkiem i jedną specjalnością. W roku 2004 blisko trzy tysiące studentów uczyło się już na pięciu kierunkach. Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich i rozwijała się nadal, dochodząc do 19 kierunków i ponad 80 specjalności. Studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie, oferowane w siedzibie Uczelni i wydziałach - w Toruniu, Malborku, Inowrocławiu oraz Ełku i Słupsku. Prawie 9 tysięcy studentów z całego kraju i zagranicy, 450 wykładowców. Doskonała współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami kultury, samorządami. 50 kierunków studiów podyplomowych, w tym specjalistyczne studia europejskie, Szkoła Języków Obcych oraz Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych. Przy Uczelni działa także Centrum Europejskie oraz Centrum Kultury Medialnej. Kilkanaście nowocześnie wyposażonych budynków, w zwartym, 8-hektarowym kompleksie w samym sercu miasta, ulokowanych na malowniczym zakolu 335

6 Brdy, składa się na kampus WSG - jeden z największych w regionie. WSG dysponuje jedną z najnowocześniejszych w mieście halą widowiskowo-sportową. Od marca 2012 działa na terenie kampusu znakomite Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Rewital. Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG z Galerią nad Brdą i Muzeum Fotografii to miejsca chętnie odwiedzane przez miłośników wszelkich form artystycznych i imprez kulturalnych. Jednym z głównych celów Uczelni jest upowszechnianie idei sprawności fizycznej, sportu i aktywnej rekreacji. Realizacji tych założeń służy Klub Uczelniany AZS, który od chwili powstania (w 2001 roku) szybko stał się jedną z wizytówek Wyższej Szkoły Gospodarki i regionu, organizując i wzorowo koordynując liczne inicjatywy sportowe oraz odnosząc sukcesy na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych, w prestiżowych rozgrywkach amatorskich i akademickich. KU AZS WSG powstał z inicjatywy nauczyciela WF Macieja Mackiewicza, który wraz z innymi nauczycielami i sympatykami aktywności fizycznej założył klub uczelniany. Jej pierwszy prezesem został wybrany znany sportowiec i działacz mgr Michał Joachimowski, jednocześnie pełniący w tym czasie funkcję Prezesa Organizacji Środowiskowej AZS z siedzibą w Toruniu (zrzesza wszystkie kluby AZS w regionie Kujawsko-Pomorskim) w latach podczas jego kadencji uczelnia bardzo dynamicznie się rozwijała i co spowodowało otwarcie się na kluby sportowe z Bydgoszczy. Dzięki wspieraniu klubów bydgoskich WSG stała się sponsorem akademickim, fundując stypendia sportowe dla uzdolnionych młodych sportowców jak również wspierania sekcji koszykówki żeńskiej i męskiej( Kadus- obecnie Artego, Novum Bydgoszcz, Astoria Bydgoszcz- sekcja pływacka). Drugim prezesem został Maciej Mackiewicz w latach strategia wspierania bydgoskich klubów (12 klubów) jak również szereg sukcesów w AMP (Mistrzostwo Polski Szkół Niepublicznych) i AME. Pozwoliło na przyciągnięcie na uczelnie wybitnych sportowców Beatą Mikołajczyk i Robertem Syczem na czele. Do tradycji prezesa Mackiewicza były konferencje prasowe oraz artykuły w prasie. Podczas urzędowania Prezesa Mackiewicza rozpoczęła się tradycja organizowania gali sportu, podsumowującą wyniki sportowe jak również uhonorowania najlepszych sportowców akademickich. Trzecim prezesem został dotychczasowy wiceprezes Norbert Łysiak (2011), który rozwinął sieć współpracy z klubami do 37 klubów z województwa kujawsko pomorskiego jak również wykorzystał Internet (newsletter, mailing, rozbudowana strona klubu, portale społecznościowe) w informowaniu partnerów sportowych o sukcesach i możliwościach 336

7 przystąpienia do programu sportowego. Owocem dobrych relacji z klubami i sportowcami naszego regionu był udział 8 studentów WSG, podczas igrzysk Olimpijskich w Londynie, a przede wszystkim wywalczenie przez nich 3 medali (Adrian Zieliński, Beata Mikołajczyk i Magdalena Fularczyk). Wspomniane relacje i przyjazna atmosfera nie były by możliwa bez współpracy z utytułowanymi trenerami w różnych dyscyplinach sportu. KU AZS WSG inicjuje, organizuje i aktywnie wspiera również sport młodzieżowy, m.in. prowadząc sekcję pływacką, kolarską (pierwszą w regionie). Obie odnoszą już sukcesy na mistrzostwach Polski. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy umożliwia studentom rozwój i doskonalenie umiejętności i sprawności fizycznej w 17 sekcjach, obejmujących takie dyscypliny sportu, jak: koszykówka siatkówka piłka nożna i futsal pływanie podnoszenie ciężarów tenis stołowy lekkoatletyka kolarstwo górskie wioślarstwo aerobik tenis ziemny żeglarstwo judo narty piłka ręczna, Klub Uczelniany AZS WSG zdobywa nagrody w zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ma w swojej kolekcji kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski i trofeów zdobytych na Uniwersjadzie. Studenci WSG zwyciężali w międzynarodowych turniejach: Akademickich Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej kobiet (Włochy III m, 2008, Hamburg 2009 I m.) i regatach wioślarskich (Pięciokrotny Akademicki Mistrz Europy ). Członkowie klubu propagują rajdy rowerowe i spływy kajakowe. Poza tym członkowie AZS mogą spróbować swoich sił w różnych rozgrywkach i turniejach sportowych o charakterze amatorskim (autonomiczne Ligii), między innymi w koszykówce, siatkówce i piłce nożnej. Wspieramy indywidualne starty naszych studentów (hippika, bowling). Studenci mają także możliwość korzystania ze sprzętu żeglarskiego, który znajduję się w Żninie, gdzie ma swoją siedzibę stowarzyszenie AZS WSG MOS Żnin. Członkowie KU AZS WSG mają możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ofert fitness klubów oraz sklepów sportowych. A dla pasjonatów nauki powstało Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Sportem, gdzie członkowie uczestniczą w konferencjach menedżerskich oraz mają możliwość odbywania stażu w klubach naszego regionu. Wśród naszych studentów, otrzymujących stypendia sportowe, jest kilkunastu reprezentantów kraju, w tym olimpijczycy między innym Beata Mikołajczyk - kajakarstwo, Robert Sycz - wioślarstwo, Adrian Zieliński podnoszenia ciężarów Magdalena Fularczyk- Kozłowska - wioślarstwo Wyższa Szkoła Gospodarki, jako 337

8 jedyna w regionie, funduje najlepszym studentom - sportowcom stypendia z funduszu Uczelni Stypendyści i reprezentanci Uczelni mogą liczyć na ułatwienia, umożliwiające pogodzenie nauki z aktywnym uprawianiem sportu i udziałem w zawodach przez indywidualną organizację studiów NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA AZS WSG - I miejsce w Akademickich Mistrzostwie Europy w wioślarstwie w latach I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej kobiet w 2009 roku - I miejsce w klasyfikacji ogólnej XXV Mistrzostw Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w roku akademickim 2007/08. - II miejsce w klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w roku akademickim w latach 2008/2009, 2009/ /2011, 2011/2012,2012/ III miejsce w klasyfikacji medalowej wszystkich szkół wyższych. - organizacja XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Wioślarstwie (Kruszwica). - Wielokrotny Mistrz Polski w wioślarstwie i ergometrze, siatkówce kobiet, kolarstwie górskim kobiet, oraz Akademicki Mistrz Polski w Piłce Nożnej, medale Akademickich Mistrzostw Europy i Świata (siatkówka, wioślarstwo, podnoszenie ciężarów). SUKCESY AZS WSG W 2012 ROKU - 3 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji medalowej wszystkich uczelni Polski. - 2 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji Szkół Niepublicznych. - 8 studentów naszej uczelni brało udział w Igrzyskach Olimpijskich Londyn 2012 w tym 3 medale: Beata Mikołajczyk, Magdalena Fularczyk, Adrian Zieliński. - 8 studentów naszej uczelni brało udział w Akademickich Mistrzostwach Świata w Kazaniu, gdzie zdobyli 9 medali w kajakarstwie i wioślarstwie, które zdobyli: Beata Mikołajczyk, Dawid Putto, Paweł Florczak, Ewelina Sławińska, Ryszard Ablewski, Piotr Majewski, Mirosław Zientarski 338

9 - Akademickie Mistrzostwo Polski w ergometrze kobiet. - Akademickie Mistrzostwo Polski w kolarstwie górskim - 6 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski Siatkówce Kobiet - 4 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Tabela 1. Zestawienie kolejności klubów AZS Województwa Kujawsko Pomorskiego w jakiej pojawiają się w Klasyfikacji Generalnej na najbardziej usportowioną uczelnię w Polsce L.p. Uczelnie 1 KU AZS AHE ZOD - B 9 2 KU AZS BSW - B MPSzW MPSzW MPSzW MPSzW AMP AMP AMP 2002/ / / / / / / KU AZS KPSW - B 8 AMP 2011/ KU AZS PWSZ - W KU AZS UKW - B KU AZS UMK -T KU AZS UMK CM - B KU AZS UTP - B KU AZS WSB - T KU AZS WSG - B KU AZS WSHE - W KU AZS WSZiF - B 8 13 KU AZS WSZŚ - Tu Źródło: opracowane na podstawie informacji ze Organizacji Środowiska AZS Toruń w dniu r. 339

10 Tabela 2. Miejsca klubów AZS Województwa Kujawsko Pomorskiego w Klasyfikacji Generalnej na najbardziej usportowioną uczelnię w Polsce oraz Klasyfikacji - Typy Uczelni w 2011/2012 L.p. Uczelnia Klasyfikacja generalna Klasyfikacja: Typy Uczelni miejsce L. uczel. punkty pkt. % Miejsce L. uczel. punkty pkt. % 1 WSG - B ,49% ,71% 2 UTP - B ,36% ,77% 3 UKW - B ,08% ,08% 4 UMK - T ,5 32,00% ,5 32,00% 5 UMK CM - B ,5 2,99% ,5 5,46% 6 WSB - T ,56% ,85% 7 WSHE - W ,30% ,54% 8 PWSZ - W ,52% ,94% 9 WSZŚ - Tu ,52% ,62% 10 AHE ZOD - B 11 BSW - B 12 KPSW - B 13 WSKSiM - T Źródło: opracowane na podstawie informacji ze Organizacji Środowiska AZS Toruń w dniu r. Zdobycie największej liczby punktów w 30. najlepszych startach daje uczelni tytuł Akademickiego Mistrza Polski. Zwycięstwo w jednej z dyscyplin upoważnia zaś uczelnię do udziału w Akademickich Mistrzostwach Europy. Mistrzostwa pozwalają wyłonić także najlepsze uczelnie w poszczególnych typach. Na podstawie klasyfikacji generalnych przyznawane są tytuły i medale dla czołowych szkół z grona: politechnik, uniwersytetów, akademii, akademii wychowania fizycznego oraz uczelni medycznych, zawodowych i niepublicznych Co roku swój udział w systemie AMP zaznacza ponad 200 szkół wyższych. Każda z nich jest klasyfikowana na koniec każdej edycji. 340

11 Tabela 3. Klasyfikacja generalna AMPiK. Uczelnia AHE ZOD B XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII 2003/ / / / / /200 9 m-ce pkt m-ce pkt m-ce pkt m-ce pkt m-ce pkt m-ce pkt m- ce 2009/ ; , , / /201 2 pkt m-ce pkt m-ce pkt BSW B KPSW B PWSZ W Źródło: opracowane na podstawie informacji ze Organizacji Środowiska AZS Toruń w dniu r. 17, UKW B UMK T UMK CM B UTP B WSB T ; , 3 101, WSG B WSHE W WSKSiM T WSZŚ Tu 10 4, WSZiF B 7;8 2 9; Tabela 4. Zestawienie liczby członków KU AZS WSG w latach Zestawienie liczby członków lata liczba członków Źródło: opracowane na podstawie informacji ze Organizacji Środowiska AZS Toruń w dniu r. 341

12 Wywiady ze sportowcami: Adrian Kurek 23 lipca 2013 r. Jako kolarz mój czas jest bardzo ograniczony zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Dzięki WSG przekonałem sie ze można z powodzeniem ambitnie studiować i ścigać sie profesjonalnie. Wyższa Szkoła Gospodarki stworzyła b. dobre warunki poprzez elastyczność i indywidualny program studiów w stosunku do mnie jak i innych sportowców. Wybieram sie na studia mgr ponieważ, wiem ze mam wsparcie ze strony uczelni, a to jest najważniejsze Magdalena Fularczyk Kozłowska 25 lipca 2013 r. Sport wyczynowy to ciężka praca tak samo wymagająca jak studiowanie lecz dzięki dobrym warunki i organizacji wszystko można pogodzić. Dzięki przychylności władz uczelni oraz pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, doskonałej infrastruktury i bazy do rozwijania umiejętności sportowych, kadry dydaktycznej z szeroką wiedzą pogodzenia kariery sportowej ze zdobyciem wykształcenia daje pozytywne skutki. Więc nic innego jak przejść studia sportowym krokiem :) Analizując działalność KU AZS WSG można wyróżnić stosowanie zasady McCarthy'ego gdzie koncepcja 4P, a nawet 7P jest widoczna w następujących sferach działalności klubu: Product- studia na WSG( indywidualne dopasowanie systemu studiów do specyfiki dyscypliny sportowej); Price- atrakcyjnie niska cena za sprawą programu stypendialnego; Place- rozwinięty campus oraz dobrze rozwinięte relację z klubami partnerskimi; Promotion- wysokie osiągnięcia sportowe(sukcesy), sieć klubów partnerskich w województwie Kujawsko- Pomorskim, reklama w prasie i TV, wortal sportowy oraz newsletter, bezpośrednie relację z zawodnikami; People- profesjonalna kadra trenerska, mistrzowie Olimpijscy oraz mistrzowie świata; Process- system stypendialny dla kandydatów oraz studentów wyższych roczników; Physical evidence- rozpoznawalne logo oraz Campus WSG. 7P Powyższa analiza potwierdza stosowanie pełnego segmentu zasady 4P z jej późniejszą ewaluacją na 7P. Wnioski 1. KU AZS WSG jest niekonwencjonalnym narzędziem promocji uczelni w regionie, kraju i Europie. 342

13 2. Wyższa Szkoła Gospodarki wykorzystuje marketing sportu po przez program sportowy oraz wsparcie finansowe czołowych klubów Bydgoszczy. 3. Wyższa Szkoła Gospodarki z powodzeniem wykorzystuję promocję poprzez sport osiągając najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej AMP oraz klasyfikacji medalowej. 4. Dla Wyższej Szkoły Gospodarki promocja poprzez sport to szczycenie się wybitnymi sportowcami podczas kampanii medialnej, bil bordowej inauguracji roku i świąt uczelni. 5. Wyższa Szkoła Gospodarki jest rozpoznawalna przez sport na wysokim poziomie. 6. Działalność KU AZS WSG przyczynia się do napływu wybitnych sportowców na uczelnie z regionu i Polski. 7. Marketing sportu i promocja poprzez sport jest celnie dobrana wobec oczekiwań szerokiej rzeszy osób wybierającej uczelnie umożliwiającą kontynuowanie kariery sportowej i pasji do sportu. Piśmiennictwo 1. Altkorn J.,(red.) Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków Clark N., Fitting In the 4 th P! An Integrated Marketing Communications Primer; AuthorHouse, Bloomington Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H., Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Sztucki T., Promocja sztuki pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa Tworzydło D., Wróbel G., Promocja sztuka komunikacji, Grupa Inwestor, Rzeszów Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wrzosek W., ( red.) Strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Żurawik W.,(red.), Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wydawinictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

14

Mgr Lech Słomka vel Słomiński OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Mgr Lech Słomka vel Słomiński OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Mgr Lech Słomka vel Słomiński OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Klub Uczelniany AZS 90-645 Łódź, ul. 6 Sierpnia 71 tel. (0-42) 639 32 37, 637 34 14 tel./fax (0-42) 637 69 17

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie

Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie Klimczyk Agata, Klimczyk Mariusz, Szwajdler Paweł. Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej według ustawy o sporcie = Promoting sport by the government and self-government in Poland. Journal of

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 2017/2018

REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 2017/2018 REGULAMIN OGÓLNY AKADEMICKICH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 2017/2018 I. CEL 1. Celem Akademickich Mistrzostw Śląska jest: popularyzacja sportu wśród społeczności akademickiej, sprawdzian poziomu sportowego oraz wyłonienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO w roku akademickim 2014/2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO w roku akademickim 2014/2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO w roku akademickim 2014/ 1. Dokumenty 1.1 W roku akademickim 2014/ Komisja działała w niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie sportowców

Opodatkowanie sportowców Szwajdler Paweł, Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata. Opodatkowanie sportowców = Taxation of Sportsmen. Journal of Health Sciences. 2014;04(04):011-016. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. The journal has had 5 points

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu

Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu Klimczyk Mariusz, Słoma Piotr. Analiza porównawcza poziomu rozwoju cech motorycznych uczniów klasy sportowej z klasą ogólną w Szkole Podstawowej nr 18 w Toruniu = Comparative analysis of the level of development

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14

REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14 REGULAMIN OGÓLNY EKONOMICZNYCH IGRZYSK UEK 2013/14 Wrzesień 2013 1. Cele Ekonomicznych Igrzysk Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: -propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania sportu przez studentów

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Demographic structure of Białe Błota municipality in the years

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Demographic structure of Białe Błota municipality in the years Barwińska Sylwia, Jóźwiak Patrycja. Struktura demograficzna gminy Białe Błota w latach 1988-2013 = Demographic structure of Białe Błota municipality in the years 1988-2013. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportowych, w tym szkolenie zawodników niepełnosprawnych 14.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportowych, w tym szkolenie zawodników niepełnosprawnych 14. Załącznik do komunikatu ZESTAWIENIE OFERT złożonych przez kaliskie kluby sportowe, które otrzymały dotacje z budżetu na realizację w 2017 r. zadań z zakresu rozwoju sport. Lp. Podmiot składający ofertę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 26 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/217/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Puławy w dziedzinie sportu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca

Bardziej szczegółowo

NAPŁYW LUDNOŚCI NA TEREN GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Inflow of population into Białe Błota municipality in the years

NAPŁYW LUDNOŚCI NA TEREN GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH Inflow of population into Białe Błota municipality in the years Barwińska Sylwia, Jóźwiak Patrycja. Napływ ludności na teren gminy Białe Błota w latach 1988-2013 = Inflow of population into Białe Błota municipality in the years 1988-2013. Journal of Health Sciences.

Bardziej szczegółowo

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich

Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich Journal of Health Sciences. 2013; 3 (10): 253-260 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683. TheAuthor (s) 2013; This article

Bardziej szczegółowo

Widziane okiem Wolontariusza. Akademickie Mistrzostwa Europy i Świata

Widziane okiem Wolontariusza. Akademickie Mistrzostwa Europy i Świata Widziane okiem Wolontariusza Akademickie Mistrzostwa Europy i Świata Wolontariat? Dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinnokoleżeńsko-przyjacielskie.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz środowiskowych studenckich imprez sportowych na rok akademicki 2002/2003 - OŚ AZS Gdańsk

Kalendarz środowiskowych studenckich imprez sportowych na rok akademicki 2002/2003 - OŚ AZS Gdańsk Kalendarz środowiskowych studenckich imprez sportowych na rok akademicki 2002/2003 - OŚ AZS Gdańsk Lp. Dyscyplina - nazwa imprezy Termin Organizator Finansuje Uwagi I. JUDO 1. Zawody wewnątrzuczelniane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe Na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2013 r. Poz. 2102 UCHWAŁA NR XXXVIII/698/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

struktur organizacyjnych, sędziów, trenerów, infrastruktury i sukcesów polskiej siatkówki.

struktur organizacyjnych, sędziów, trenerów, infrastruktury i sukcesów polskiej siatkówki. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 lipca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Piłka siatkowa w badaniach statystycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/4/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 28 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR 1/4/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 28 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR 1/4/2011 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków, rodzajów, wysokości oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Starachowice

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KOBIECEGO WIOŚLARSTWA Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie od 1878r.

CENTRUM KOBIECEGO WIOŚLARSTWA Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie od 1878r. CENTRUM KOBIECEGO WIOŚLARSTWA Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie od 1878r. Idea Partnerstwo WTW = sukces marketingowy Wioślarstwo to sport dla ludzi upartych, nie bez kozery mówi się o wioślarzach jako

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA

SZACOWANIE PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA PODSTAWIE OBRAZU Z KAMERY ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON IMAGE FROM CAMERA Rajs Arkadiusz, Goździewska-Nowicka Agnieszka, Banaszak-Piechowska Agnieszka, Gospodarczyk Jacek. Szacowanie prędkości pojazdów na podstawie obrazu z kamery = Estimating vehicle speed based on image from

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XL/748/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

= 2015;5(12):622-629. 2391-8306. D OI

= 2015;5(12):622-629. 2391-8306. D OI Malinowski Łukasz. Zarządzanie talentami na przykładzie Wojskowych Zespołów Sportowych oraz Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego = The talent management based on the example of Military Sports Teams

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2016 r. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. sportu akademickiego w 2016 r. Lista rankingowa ofert Lp Nazwa organizacji pozarządowej/innego podmiotu Nazwa projektu (realizowanego

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4

Tekst jednolity Uchwały Nr 3 Uchwały Nr 4 Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego

Bardziej szczegółowo

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UKW

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UKW Załącznik nr KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UKW Punktacja za średnią ocen Średnia z ocen * 10 = Liczba punktów (z dokładnością do 4

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia. Wydział Sportu i Turystyki

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia. Wydział Sportu i Turystyki Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu, w okresie od 25.09. do 31.12. 2015 roku Wydział Sportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt)

DZIAŁ I ŚREDNIA OCEN ( maksymalnie 25 pkt) Załącznik Nr do Regulaminu Tekst jednolity Uchwały Nr Uczelnianej Komisji Stypendialnej podjętej w porozumieniu z Prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studentów i przedstawicielem Klubu Uczelnianego Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Student, który chce uzyskać stypendium Rektora musi spełniać następujące warunki :

Student, który chce uzyskać stypendium Rektora musi spełniać następujące warunki : Załącznik Nr 4 do Regulaminu pomocy materialnej Stypendium Rektora dla najlepszych studentów : Student, który chce uzyskać stypendium Rektora musi spełniać następujące warunki : Student musi złożyć kompletny

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek

Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek Dyrektor szkoły: Zbigniew Małek ZBIGNIEW MAŁEK od siedemnastu lat jest dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu oraz szósty rok dyrektorem Katolickiej Niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015. marketingowa

Oferta 2015. marketingowa Oferta 2015 marketingowa Mazurski Klub Sportowy Ełk Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę współpracy w zakresie promocji i marketingu, zawierającą s z e r e g r o z w i ą z a ń u m

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016 r.

Załącznik do uchwały Nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 459/16 Rady Miasta Torunia z dnia 27 października 2016 r. Zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla

Bardziej szczegółowo

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty...

Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Każdy niepełnosprawny ma jakieś talenty... Zgłoszenie do konkursu Oskary Sportowe 2013 Kategoria: grupa I sport pkt. 4. sport osób niepełnosprawnych Forma: prezentacja w formie tekstu ze zdjęciami Spis

Bardziej szczegółowo

1 KS ślęza wrocław. akademie dziecięce

1 KS ślęza wrocław. akademie dziecięce 1 KS ślęza wrocław akademie dziecięce Akademie dziecięce Adrianna Płaskocińska W szkoleniu naszych najmłodszych sportowców kierujemy się przede wszystkim zasadą zabawy poprzez sport. Mając na celu rozwój

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Kotecka Klaudia, Cieślicka Mirosława, Zukow Walery. Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy = Motivation as a factor in sports among the

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015

KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015 KOMUNIKAT KOŃCOWY FINAŁU AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN GDAŃSK 2015 1. Termin: 15 17.05.2015 2. Miejsce: Hala CS PZTS im. Andrzeja Grubby, ul. Meissnera 3, Gdańsk Zaspa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO w roku akademickim 2015/2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO w roku akademickim 2015/2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO w roku akademickim 2015/2016 1. Dokumenty 1.1 W roku akademickim 2015/2016 Komisja działała w niezmienionym

Bardziej szczegółowo

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni

Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Infosys BPO Poland działania wspierające społeczność akademicką łódzkich uczelni Konferencja Współpraca nauki z biznesem stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców 16.07.2010, PAIiIZ Anna Tumidajewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

AZS SPORTOWY AKADEMICKI ZWIĄZEK ATMOSFERA ZABAWA SPORT

AZS SPORTOWY AKADEMICKI ZWIĄZEK ATMOSFERA ZABAWA SPORT AZS AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY CZYLI ATMOSFERA ZABAWA SPORT AZS w Polsce AZS to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce działające nieprzerwanie od ponad wieku. AZS powstał w Krakowie w 1909 roku

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB

KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB KOBIECY KLUB PIŁKARSKI TKKF CHECZ GDYNIA OFERTA PARTNER BIZNES CLUB Wstęp Szanowni Paostwo! Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie korzyści jakie mogą płynąd ze współpracy z klubem TKKF Checz

Bardziej szczegółowo

WIZJA PZTS SKUTECZNY. Andrzej KAWA. stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse

WIZJA PZTS SKUTECZNY. Andrzej KAWA. stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse WIZJA PZTS SKUTECZNY stanowienie i egzekwowanie prawa decyzje finanse sportowych (wyniki) ekonomicznych (finanse) organizacyjnych (marketing) MISJA PZTS rok 2011 80-lecie PZTS KIERUNKI ROZWOJU PZTS do

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/231/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/231/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3026 UCHWAŁA NR XXXIV/231/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia -Projekt- UCHWAŁA Nr RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński

zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński przygotowanie: Dział Rekrutacji na Studia rok akademicki 2017/2018 dane statystyczne uniwersytet w liczbach podstawowe dane 15 41 800 87 3 900 wydziałów + UCMW UJ-UR

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 10/322/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 10/322/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 10/322/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. Wykaz ofert wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 20/2016 na wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Działalność Klubów i Stowarzyszeń Sportowych Miasta Jarosławia 2016/2017. Urząd Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, Jarosław

Działalność Klubów i Stowarzyszeń Sportowych Miasta Jarosławia 2016/2017. Urząd Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, Jarosław Urząd Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław www.jaroslaw.pl Dofinansowanie jarosławskiego sportu w latach 2013-2017 1 535 000 638 000 909 290 900 000 910 000 2013 2014 2015 2016 2017 Kluby i Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Katalog osiągnięć naukowych, artystycznych oraz sportowych. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Katalog osiągnięć naukowych, artystycznych oraz sportowych. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Katalog osiągnięć naukowych, artystycznych oraz sportowych Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Punktacja za średnią ocen PKT Średnia ocen * liczba punktów (z dokładnością do 4 cyfr po przecinku)

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

SportWin Indicators 2015

SportWin Indicators 2015 SportWin Indicators 2015 R A P O R T Z B A D A N I A W a r s z a w a 1 3. 0 3. 2 0 1 5 1 Badanie SportWin Indicators- 2015 Badanie przeprowadzono techniką CAWI i CATI, w lutym 2015 r. na losowej próbie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/324/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/324/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/324/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród Burmistrza Żnina zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

18.300 74 pkt. 32.160 80 pkt. Nazwa własna zadania. Podmiot składający ofertę

18.300 74 pkt. 32.160 80 pkt. Nazwa własna zadania. Podmiot składający ofertę Załącznik do komunikatu WYKAZ OFERT złożonych przez kaliskie kluby sportowe na realizację zadań związanych z rozwojem sportu w Kaliszu wraz z ustaloną przez Komisję Konkursową kwotą dotacji z budżetu na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA KLUB SPORTOWY BOGORIA TENIS STOŁOWY, CZYLI SPORT DLA KAŻDEGO, NA CAŁE ŻYCIE SPONSORINGOWA

OFERTA KLUB SPORTOWY BOGORIA TENIS STOŁOWY, CZYLI SPORT DLA KAŻDEGO, NA CAŁE ŻYCIE SPONSORINGOWA KLUB SPORTOWY BOGORIA OFERTA TENIS STOŁOWY, CZYLI SPORT DLA KAŻDEGO, NA CAŁE ŻYCIE Klub Sportowy Bogoria ul. Westfala 3a, 05-827 Grodzisk Mazowiecki www.bogoriagrodzisk.pl DRUŻYNOWE MISTRZOSTWO POLSKI

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie IO Pekin 2008 na antenach Telewizji Polskiej. oraz. Jesienna oferta sportowa TVP

Podsumowanie IO Pekin 2008 na antenach Telewizji Polskiej. oraz. Jesienna oferta sportowa TVP Podsumowanie IO Pekin 2008 na antenach Telewizji Polskiej oraz Jesienna oferta sportowa TVP 4 września 2008 Podsumowanie IO Pekin 2008 na antenach Telewizji Polskiej Łączne udziały TVP1 + TVP2 wyniosły

Bardziej szczegółowo

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9

Ocena oferty (średnia punktów Komisji) 1 2 3 7 8 9 Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Proponowana przez Komisję kwota dotacji na 2015 r. zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 19.01.2015 r. Ocena oferty (średnia punktów Komisji)

Bardziej szczegółowo

Oferty złożone do dnia r. Poprawa warunków uprawiania żeglarstwa i promocja aktywności fizycznej dzieci i mlodzieży z terenu Torunia

Oferty złożone do dnia r. Poprawa warunków uprawiania żeglarstwa i promocja aktywności fizycznej dzieci i mlodzieży z terenu Torunia Wyniki otwartego konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w okresie od 24 października do 31 grudnia 2014 r. w zakresie rozwoju sportu Oferty złożone do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 19 lutego 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu "Sybilli Sportowej" - Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/241/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/241/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/241/12 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 25 października 2012 r.

Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 25 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 3414 UCHWAŁA NR XXV/168/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 6000 UCHWAŁA NR 251/XXV/2012 RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Informacje o AZS Politechniki Poznańskiej:

Informacje o AZS Politechniki Poznańskiej: Informacje o AZS Politechniki Poznańskiej: Klub Uczelniany AZS jest najliczniejszą organizacją studencką działającą na Politechnice Poznańskiej. Obecnie w naszym Klubie działają 36 sekcji sportowe w których

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLPESZYCH STUDENTÓW UKW

KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLPESZYCH STUDENTÓW UKW KATALOG OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, SPORTOWYCH, ARTYSTYCZNYCH, STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLPESZYCH STUDENTÓW UKW Załącznik nr 2 Punktacja za średnią ocen Średnia z ocen * 10 = Liczba punktów (z dokładnością do

Bardziej szczegółowo

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Kategoria: TRENER

Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Kategoria: TRENER Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy Powiatu ostrzeszowskiego 2010r. Klub: TKKF PŁOMIEŃ Ostrzeszów Zenon Jakubowski od 1974r. związany ze sportem siłowym - kulturystyką. Brał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003.02.08 zm. Dz.U.03.8.93 1 2006.07.27 zm. Dz.U.06.124.864 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w

Bardziej szczegółowo

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne.

Program nauczania w roku akademickim 2014/2015. Kierunek Sport. Specjalność: Trener. Studia stacjonarne i niestacjonarne. Absolwent specjalności trenerskiej zdobywa uprawnienia trenera II klasy w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 października 2015 r. ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Na podstawie 5 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego,

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno

Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno Zielińska Maria Eliza, Barwińska-Szczutkowska Gabriela, Barwińska Sylwia. Preferences outgoing students of the University of the Third Age in Wabrzezno. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):894-899.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

XXXI Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych Rok akademicki 2013/2014

XXXI Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych Rok akademicki 2013/2014 XXXI Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych Rok akademicki 2013/2014 Drużynowi Medaliści Akademickich Mistrzostw Polski o Złoty Medal: Piłka nożna M Ergometr Kobiet o Brązowy Medal Wioślarstwo Drużynowi Medaliści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR IX/104/11 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzaju wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15

Priorytety Ministerstwa Sportu. na lata 2014-15 Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2014-15 Sport - ważny dla Polaków Sport to zdrowie i sprawność fizyczna obywateli Sport efektywne narzędzie budowania relacji i tworzenia społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 997/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 grudnia 2015 r. I etap formalny (pozytywny/negatywny- (uzasadnienie)

Załącznik do Zarządzenia Nr 997/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 grudnia 2015 r. I etap formalny (pozytywny/negatywny- (uzasadnienie) Załącznik do Zarządzenia Nr 997/2015 Prezydenta Miasta ia z dnia 23 grudnia 2015 r. Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z zakresu rozwoju sportu na

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ABSENCJI WYBORCZEJ POLAKÓW W PIERWSZYCH DZIESIĘCIU LATACH DEMOKRACJI

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE ABSENCJI WYBORCZEJ POLAKÓW W PIERWSZYCH DZIESIĘCIU LATACH DEMOKRACJI Barwińska Sylwia. Uwarunkowania społeczne absencji wyborczej polaków w pierwszych dziesięciu latach demokracji = Social conditions of election absenteeism by Poles in the first ten years of democracy.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r.

Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2284 UCHWAŁA NR XXIV/68/2012 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA STYPENDIUM REKTORA UO

KRYTERIA STYPENDIUM REKTORA UO KRYTERIA STYPENDIUM REKTORA UO Kryteria Max liczba pkt 1. Wysoka średnia ocen Max 0 Średnia ocen uzyskana na kierunku wiodącym minimum 4,000.* Średnia ocen 4,000 4.300 pomnoŝona razy. Max 43 Średnia ocen

Bardziej szczegółowo

śuŝel najlepszy nośnik reklamy

śuŝel najlepszy nośnik reklamy śuŝel najlepszy nośnik reklamy Sport ŜuŜlowy to jedna z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin w Polsce. Tysiące kibiców na trybunach, rodzinna atmosfera oraz emocjonujące zmagania

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WARSZAWY I MAZOWSZA 2016/2017 REGULAMIN OGÓLNY I. CEL 1) Celem Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza (AMWiM) jest: a) przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk

Gdańsk 2011. Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Gdańsk 2011 Propozycja współpracy dla Sponsorów drużyn Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk Zawartość 1. Wstęp... 3 1.1. Współpraca Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk Sponsor... 3 1.2. Szkolenie młodzieży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik. Double path career: sportsman-student and sportsman-employee.

Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik. Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Kostyra Agnieszka. Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik = Double path career: sportsman-student and sportsman-employee. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):11-25.

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, 1.10.2016 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... Projekt uchwały z dnia 04.08.2015 r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tczewie z dnia... w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo