Sports Marketing and promotion through sport Club University Academic Sports Association of the University of Economy in Bydgoszcz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sports Marketing and promotion through sport Club University Academic Sports Association of the University of Economy in Bydgoszcz"

Transkrypt

1 Łysiak Norbert, Napierała Marek, Zukow Walery, Marciniak Kazimierz. Marketing sportowy i promocja poprzez sport Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy = Sports Marketing and promotion through sport Club University Academic Sports Association of the University of Economy in Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences. 2014;4(10): Current ISSN pending formerly ISSN / X. https://pbn.nauka.gov.pl/works/ DOI: / The former journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item ( ). The Author (s) 2014; This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. Conflict of interest: None declared. Received: Revised Accepted: Marketing sportowy i promocja poprzez sport Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy Sports Marketing and promotion through sport Club University Academic Sports Association of the University of Economy in Bydgoszcz Norbert Łysiak 1, Marek Napierała 2, Walery Zukow 2, Kazimierz Marciniak 1 Norbert Łysiak, Marek Napierała, Walery Zukow, Kazimierz Marciniak 1 University of Economy in Bydgoszcz 2 Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz 331

2 Streszczenie Celem pracy było przedstawienie sportu jako skutecznego narzędzia w promocji uczelni niepublicznej na przykładzie KU AZS WSG w Bydgoszczy. Specjaliści od komunikacji marketingowej, których głównym zadaniem jest wyróżnienie marki i nadanie jej emocji - stoją stale przed niezwykle trudnym zadaniem. Siła oddziaływania tradycyjnych narzędzi i technik komunikacji stopniowo słabnie wobec systematycznie rosnącej liczby komunikatów kierowanych do konsumentów (radio, TV, Internet). Poszukują nowych kanałów komunikacji marketingowej i dlatego do najprostszych i najskuteczniejszych wyróżników z pewnością zaliczamy sport. Stąd wyłania się nam marketing sportowy i marketing poprzez sport. W niniejszej publikacji, wyłania nam się obraz działalności sportowej która łączy powyższe kanały komunikacji przyczyniając się tym samym do rozwoju sportu akademickiego regionu i Europy. Słowa kluczowe: Marketing mix, promotion mix, KU AZS WSG, sport, Bydgoszcz Abstract The aim of the work was to present the sport as an effective tool in the promotion of University private placement for example to AZS WSG in Bydgoszcz. Marketing communications specialists, whose main task is to mention the brand and giving it emotions - are constantly in front of an extremely difficult task. Impact of traditional tools and techniques to communicate gradually subsiding to steadily increasing number of targeted messages to consumers (radio, TV, Internet). Looking for a new marketing communications channels and, therefore, the simplest and most effective feature is sure to include sport. Hence the emerging us sports marketing and sports marketing. In this publication, emerges to image of sporting activity that combines the above channels of communication thereby contributing to the development of academic sport region and Europe. Key words: Marketing mix, promotion mix, KU AZS WSG, sports, Bydgoszcz Wstęp Zmiany na skutek ewolucji cywilizacyjnej, technicznej i ekonomicznej doprowadziły do przeobrażeń procesów organizacji pracy i zarządzania, jak i strukturę systemu finansowego. Ostatnie kilkadziesiąt lat to przede wszystkim przeobrażenia filozofii przedsiębiorstwa, procedur, według jakich pracuję i się promuję. Modyfikacja sfery marketingu, którego formuła i funkcję kilkakrotnie uległy gruntownemu przeorientowaniu (Żurawik, 2005). Marketing, który, szczególnie w potocznym rozumieniu, stał się słowem kluczem, mającym tłumaczyć wiele pojęć związanych z wolnym rynkiem, sprzedażą czy organizacją przedsiębiorstwa. Definicje marketingu zmieniały się i rozszerzały, gdyż początkowo (lata XX wieku) marketing uznawano jedynie za nienaukową systematyzacje pewnych procesów i praktyk, jakie zachodziły na rynku (Żurawik, 2005). W procesie ewolucji 332

3 szczególne znaczenie miało rozróżnienie marketingu na klasyczny i szeroki(nowoczesny). Sformułowania te odnoszą się do procesu przekształcenia marketingu z poprzedniej funkcji przedsiębiorstwa, jaką był dział sprzedaży zajmujący się upłynnianiem efektów produkcji, i odnoszącej się jedynie do przedsiębiorstw produkcyjnych, aż do filozofii kierującej całym procesem zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu nowoczesnym (Altkorn, 2001). Marketing jest procesem żywym - zmieniającym się wraz z rozwojem gospodarki. Co więcej, jest najszybciej reagującą dyscypliną nauk o zarządzaniu czy ekonomicznych. To marketing najbardziej adoptuję swoje twierdzenie czy stosowane narzędzia do zmieniających się warunków otoczenia np. stosowanie Internetu- znacznie szybciej niż np. teorie organizacji czy makroekonomiczne. Marketing jest reakcją przedsiębiorstwa na przemiany zachodzące na rynku( Mruk, Pilarczyk, Szulce, 2005). Należy pamiętać, iż marketing to mieszanka kilku składników, a w ostatnich latach to przede wszystkim dominacja promocji (komunikacji marketingowej), która stała się potocznym synonimem marketingu. Promocja w naukowym rozumieniu to nic innego jak proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, gdzie przedmiotem komunikacji pozostaje informacja dotycząca produktu / usługi przez producenta / usługodawcy i klienta. Sprowadza się to do sztuki tworzenia wizerunku produktu w świadomości klienta (Tworzydło, 1999) lub formę społecznej komunikacji w dziedzinie zaspokajania potrzeb materialnych (Sztucki, 1998). Komunikacja marketingowa stosuję często wysyłanie i odbieranie wszelkich informacji na rynek( także nie planowanych, jednostronnych czy niezwiązanych bezpośrednio z pracą działu marketingu), na komunikację formalną (promotion mix) i promocję nieformalną networking. A zatem współczesna promocja w teoretycznym rozumieniu to dualny system, w którym występuję proces nakłaniania obok procesu informacyjnego. Poprzez promocję buduję się wizerunek, sprzedaję konkretny produkt/usługę, zdobywa się przewagę konkurencyjną i zdobywa informację o rynku (Wiktor, 2001). Jeszcze istotniejszym zadaniem staję się przekonanie (nakłonienie), wręcz przełamanie barier i negatywnych odczuć konsumenta do produktu / usługi. Nieograniczonego jedynie do biernego informowania. Stąd też trafnie mówi się, że funkcję promocji jest zapewnienie trwałej obecności przedsiębiorstwa na rynku (Sztucki, 1991). Promocja mix, w odróżnieniu do marketingu mix, nie traktuję jako aksjomatu zasady None can stand alone (Clark, 2006) - dopuszczalne i wręcz powszechnie stosowane strategie promocyjne koncentrujące się na jednym wybranym kierunku, np. Oriflame czy Amway. Sposób skonstruowania całego marketingu mix (4P jak również 7P) i strategicznej decyzji, czy przedsiębiorstwo chcę komunikować się poprzez sport, może być uzależniona od wielu czynników takich jak : wielkość przedsiębiorstwa, konkurencja, typ produktu i świadczonej usługi, cele marketingowe, strategie brane przez konkurencję, faza życia produktu, charakter rynku, obszar działania na rynku, kondycja ogólnej gospodarki (Wrzosek, 2004). Całość oczywiście musi być poprzedzona fundamentalną analizą i odpowiedzią na pytanie, czy nasze produkty/usługi nadają się do komunikowania przez sport? Specjaliści od komunikacji marketingowej, których głównym zadaniem jest wyróżnienie marki i nadanie jej emocji - stoją stale przed niezwykle trudnym zadaniem. Siła 333

4 oddziaływania tradycyjnych narzędzi i technik komunikacji stopniowo słabnie wobec systematycznie rosnącej liczby komunikatów kierowanych do konsumentów (radio, TV, Internet). Poszukują nowych kanałów komunikacji marketingowej i dlatego do najprostszych i najskuteczniejszych wyróżników z pewnością zaliczamy sport. Stąd wyłania się nam marketing sportowy i marketing poprzez sport. Pierwsze zagadnienie można scharakteryzować następująco: Marketing sportowy zastosowanie narzędzi marketingowych do produktów i usług sportowych oraz marketingu niezwiązanych ze sportem produktów poprzez tworzenie związku ze sportem. Niektórzy uznają, że ta definicja jest trochę przestarzała i dodają do niej także marketing organizacji sportowych. Marketing sportowy dzieli się na: Marketing poprzez sport marketing produktów wykorzystujący wydarzenia sportowe, ligi, drużyny lub sportowców. Marketing sportu marketing sportu jako takiego, najczęściej marketing wydarzeń lub organizacji sportowych W marketing sportowym, ze względu na fakt, że posiada cechy usług (niematerialność, nierozłączność, różnorodność oraz brak możliwości przechowywani poza tradycyjnym 4P (produkt, cena, promocja, dystrybucja) używa się także dodatkowych 4P: planowanie (ang. planning), otoczka (ang. packaging), pozycjonowanie (ang. positioning), odczucia zmysłowe (ang. perception). Całość 8P jest nazywana sportowym marketingiem-mix Marketing poprzez sport Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie różnymi sportami, a także emocje jakie wywołuje uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, firmy są bardzo zainteresowane promocją swoich produktów poprzez sponsoring sportu. Przykłady: Sponsorowanie lig, np. Tauron Basket Liga Sponsorowanie drużyn, np. Red Bull Salzburg Sponsorowanie sportowców (także emerytowanych), np. Robert Lewandowski jako twarz Gillette Reklama TV podczas relacji z wydarzenia, np. reklamy w trakcie Super Bowl Marketing sportu Ten typ marketingu wykształcił się trochę później niż marketing poprzez sport. W ostatnich latach zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, czego dowodem jest rosnąca liczba wydarzeń zorientowanych na pozyskanie nowych kibiców. Przykładem tego typu imprez sportowych jest NBA Europe Live Tour albo wyjazdy czołowych piłkarskich zespołów z Europy na mecze sparingowe na inne kontynenty (Japonia, Chiny, USA). 334

5 Serie1; marketing podmiotów sportowych ; marketing podmiotów 33%; 33% sportowych Serie1; sponsoring; 59%; 59% marketing produktów /usług związanych ze sportem sponsoring Serie1; marketing produktów /usług związanych ze sportem; 8%; 8% Rys. 1. Tródzielny obszar zainteresowań marketingu sportowego Źródło: opracowanie własne na podstawie Iris Global Sport & Sponsorship International Research Institiute 2009 Można przyjać, iż marketing sportowy to całość gry rynkowej, w której z jednej strony występuję proces sprzedaży lub komunikowania istnienia produktu / usługi; a z drugiej sport, jako kanał komunikacji lub podmiotu generujący produkt / usługę. Dlatego w niniejszej pracy postawiłem sobie pytanie: Czy promocja poprzez sport przynosi oczekiwane efekty? Do tego celu posłużyła mi Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoska uczelnia niepubliczna. Historia Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy powstała na początku lat 90-tych to jeden z pierwszych w ośrodków szkoleniowych w makroregionie, potem renomowana szkoła policealna. Od 1999 roku - Uczelnia z jednym kierunkiem i jedną specjalnością. W roku 2004 blisko trzy tysiące studentów uczyło się już na pięciu kierunkach. Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie studiów magisterskich i rozwijała się nadal, dochodząc do 19 kierunków i ponad 80 specjalności. Studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie, oferowane w siedzibie Uczelni i wydziałach - w Toruniu, Malborku, Inowrocławiu oraz Ełku i Słupsku. Prawie 9 tysięcy studentów z całego kraju i zagranicy, 450 wykładowców. Doskonała współpraca z przedsiębiorcami, instytucjami kultury, samorządami. 50 kierunków studiów podyplomowych, w tym specjalistyczne studia europejskie, Szkoła Języków Obcych oraz Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych. Przy Uczelni działa także Centrum Europejskie oraz Centrum Kultury Medialnej. Kilkanaście nowocześnie wyposażonych budynków, w zwartym, 8-hektarowym kompleksie w samym sercu miasta, ulokowanych na malowniczym zakolu 335

6 Brdy, składa się na kampus WSG - jeden z największych w regionie. WSG dysponuje jedną z najnowocześniejszych w mieście halą widowiskowo-sportową. Od marca 2012 działa na terenie kampusu znakomite Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Rewital. Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG z Galerią nad Brdą i Muzeum Fotografii to miejsca chętnie odwiedzane przez miłośników wszelkich form artystycznych i imprez kulturalnych. Jednym z głównych celów Uczelni jest upowszechnianie idei sprawności fizycznej, sportu i aktywnej rekreacji. Realizacji tych założeń służy Klub Uczelniany AZS, który od chwili powstania (w 2001 roku) szybko stał się jedną z wizytówek Wyższej Szkoły Gospodarki i regionu, organizując i wzorowo koordynując liczne inicjatywy sportowe oraz odnosząc sukcesy na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych, w prestiżowych rozgrywkach amatorskich i akademickich. KU AZS WSG powstał z inicjatywy nauczyciela WF Macieja Mackiewicza, który wraz z innymi nauczycielami i sympatykami aktywności fizycznej założył klub uczelniany. Jej pierwszy prezesem został wybrany znany sportowiec i działacz mgr Michał Joachimowski, jednocześnie pełniący w tym czasie funkcję Prezesa Organizacji Środowiskowej AZS z siedzibą w Toruniu (zrzesza wszystkie kluby AZS w regionie Kujawsko-Pomorskim) w latach podczas jego kadencji uczelnia bardzo dynamicznie się rozwijała i co spowodowało otwarcie się na kluby sportowe z Bydgoszczy. Dzięki wspieraniu klubów bydgoskich WSG stała się sponsorem akademickim, fundując stypendia sportowe dla uzdolnionych młodych sportowców jak również wspierania sekcji koszykówki żeńskiej i męskiej( Kadus- obecnie Artego, Novum Bydgoszcz, Astoria Bydgoszcz- sekcja pływacka). Drugim prezesem został Maciej Mackiewicz w latach strategia wspierania bydgoskich klubów (12 klubów) jak również szereg sukcesów w AMP (Mistrzostwo Polski Szkół Niepublicznych) i AME. Pozwoliło na przyciągnięcie na uczelnie wybitnych sportowców Beatą Mikołajczyk i Robertem Syczem na czele. Do tradycji prezesa Mackiewicza były konferencje prasowe oraz artykuły w prasie. Podczas urzędowania Prezesa Mackiewicza rozpoczęła się tradycja organizowania gali sportu, podsumowującą wyniki sportowe jak również uhonorowania najlepszych sportowców akademickich. Trzecim prezesem został dotychczasowy wiceprezes Norbert Łysiak (2011), który rozwinął sieć współpracy z klubami do 37 klubów z województwa kujawsko pomorskiego jak również wykorzystał Internet (newsletter, mailing, rozbudowana strona klubu, portale społecznościowe) w informowaniu partnerów sportowych o sukcesach i możliwościach 336

7 przystąpienia do programu sportowego. Owocem dobrych relacji z klubami i sportowcami naszego regionu był udział 8 studentów WSG, podczas igrzysk Olimpijskich w Londynie, a przede wszystkim wywalczenie przez nich 3 medali (Adrian Zieliński, Beata Mikołajczyk i Magdalena Fularczyk). Wspomniane relacje i przyjazna atmosfera nie były by możliwa bez współpracy z utytułowanymi trenerami w różnych dyscyplinach sportu. KU AZS WSG inicjuje, organizuje i aktywnie wspiera również sport młodzieżowy, m.in. prowadząc sekcję pływacką, kolarską (pierwszą w regionie). Obie odnoszą już sukcesy na mistrzostwach Polski. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy umożliwia studentom rozwój i doskonalenie umiejętności i sprawności fizycznej w 17 sekcjach, obejmujących takie dyscypliny sportu, jak: koszykówka siatkówka piłka nożna i futsal pływanie podnoszenie ciężarów tenis stołowy lekkoatletyka kolarstwo górskie wioślarstwo aerobik tenis ziemny żeglarstwo judo narty piłka ręczna, Klub Uczelniany AZS WSG zdobywa nagrody w zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Ma w swojej kolekcji kilkadziesiąt medali Mistrzostw Polski i trofeów zdobytych na Uniwersjadzie. Studenci WSG zwyciężali w międzynarodowych turniejach: Akademickich Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej kobiet (Włochy III m, 2008, Hamburg 2009 I m.) i regatach wioślarskich (Pięciokrotny Akademicki Mistrz Europy ). Członkowie klubu propagują rajdy rowerowe i spływy kajakowe. Poza tym członkowie AZS mogą spróbować swoich sił w różnych rozgrywkach i turniejach sportowych o charakterze amatorskim (autonomiczne Ligii), między innymi w koszykówce, siatkówce i piłce nożnej. Wspieramy indywidualne starty naszych studentów (hippika, bowling). Studenci mają także możliwość korzystania ze sprzętu żeglarskiego, który znajduję się w Żninie, gdzie ma swoją siedzibę stowarzyszenie AZS WSG MOS Żnin. Członkowie KU AZS WSG mają możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ofert fitness klubów oraz sklepów sportowych. A dla pasjonatów nauki powstało Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Sportem, gdzie członkowie uczestniczą w konferencjach menedżerskich oraz mają możliwość odbywania stażu w klubach naszego regionu. Wśród naszych studentów, otrzymujących stypendia sportowe, jest kilkunastu reprezentantów kraju, w tym olimpijczycy między innym Beata Mikołajczyk - kajakarstwo, Robert Sycz - wioślarstwo, Adrian Zieliński podnoszenia ciężarów Magdalena Fularczyk- Kozłowska - wioślarstwo Wyższa Szkoła Gospodarki, jako 337

8 jedyna w regionie, funduje najlepszym studentom - sportowcom stypendia z funduszu Uczelni Stypendyści i reprezentanci Uczelni mogą liczyć na ułatwienia, umożliwiające pogodzenie nauki z aktywnym uprawianiem sportu i udziałem w zawodach przez indywidualną organizację studiów NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA AZS WSG - I miejsce w Akademickich Mistrzostwie Europy w wioślarstwie w latach I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej kobiet w 2009 roku - I miejsce w klasyfikacji ogólnej XXV Mistrzostw Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w roku akademickim 2007/08. - II miejsce w klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Polski Wyższych Szkół Niepublicznych w roku akademickim w latach 2008/2009, 2009/ /2011, 2011/2012,2012/ III miejsce w klasyfikacji medalowej wszystkich szkół wyższych. - organizacja XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyższych w Wioślarstwie (Kruszwica). - Wielokrotny Mistrz Polski w wioślarstwie i ergometrze, siatkówce kobiet, kolarstwie górskim kobiet, oraz Akademicki Mistrz Polski w Piłce Nożnej, medale Akademickich Mistrzostw Europy i Świata (siatkówka, wioślarstwo, podnoszenie ciężarów). SUKCESY AZS WSG W 2012 ROKU - 3 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji medalowej wszystkich uczelni Polski. - 2 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji Szkół Niepublicznych. - 8 studentów naszej uczelni brało udział w Igrzyskach Olimpijskich Londyn 2012 w tym 3 medale: Beata Mikołajczyk, Magdalena Fularczyk, Adrian Zieliński. - 8 studentów naszej uczelni brało udział w Akademickich Mistrzostwach Świata w Kazaniu, gdzie zdobyli 9 medali w kajakarstwie i wioślarstwie, które zdobyli: Beata Mikołajczyk, Dawid Putto, Paweł Florczak, Ewelina Sławińska, Ryszard Ablewski, Piotr Majewski, Mirosław Zientarski 338

9 - Akademickie Mistrzostwo Polski w ergometrze kobiet. - Akademickie Mistrzostwo Polski w kolarstwie górskim - 6 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski Siatkówce Kobiet - 4 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym Tabela 1. Zestawienie kolejności klubów AZS Województwa Kujawsko Pomorskiego w jakiej pojawiają się w Klasyfikacji Generalnej na najbardziej usportowioną uczelnię w Polsce L.p. Uczelnie 1 KU AZS AHE ZOD - B 9 2 KU AZS BSW - B MPSzW MPSzW MPSzW MPSzW AMP AMP AMP 2002/ / / / / / / KU AZS KPSW - B 8 AMP 2011/ KU AZS PWSZ - W KU AZS UKW - B KU AZS UMK -T KU AZS UMK CM - B KU AZS UTP - B KU AZS WSB - T KU AZS WSG - B KU AZS WSHE - W KU AZS WSZiF - B 8 13 KU AZS WSZŚ - Tu Źródło: opracowane na podstawie informacji ze Organizacji Środowiska AZS Toruń w dniu r. 339

10 Tabela 2. Miejsca klubów AZS Województwa Kujawsko Pomorskiego w Klasyfikacji Generalnej na najbardziej usportowioną uczelnię w Polsce oraz Klasyfikacji - Typy Uczelni w 2011/2012 L.p. Uczelnia Klasyfikacja generalna Klasyfikacja: Typy Uczelni miejsce L. uczel. punkty pkt. % Miejsce L. uczel. punkty pkt. % 1 WSG - B ,49% ,71% 2 UTP - B ,36% ,77% 3 UKW - B ,08% ,08% 4 UMK - T ,5 32,00% ,5 32,00% 5 UMK CM - B ,5 2,99% ,5 5,46% 6 WSB - T ,56% ,85% 7 WSHE - W ,30% ,54% 8 PWSZ - W ,52% ,94% 9 WSZŚ - Tu ,52% ,62% 10 AHE ZOD - B 11 BSW - B 12 KPSW - B 13 WSKSiM - T Źródło: opracowane na podstawie informacji ze Organizacji Środowiska AZS Toruń w dniu r. Zdobycie największej liczby punktów w 30. najlepszych startach daje uczelni tytuł Akademickiego Mistrza Polski. Zwycięstwo w jednej z dyscyplin upoważnia zaś uczelnię do udziału w Akademickich Mistrzostwach Europy. Mistrzostwa pozwalają wyłonić także najlepsze uczelnie w poszczególnych typach. Na podstawie klasyfikacji generalnych przyznawane są tytuły i medale dla czołowych szkół z grona: politechnik, uniwersytetów, akademii, akademii wychowania fizycznego oraz uczelni medycznych, zawodowych i niepublicznych Co roku swój udział w systemie AMP zaznacza ponad 200 szkół wyższych. Każda z nich jest klasyfikowana na koniec każdej edycji. 340

11 Tabela 3. Klasyfikacja generalna AMPiK. Uczelnia AHE ZOD B XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII 2003/ / / / / /200 9 m-ce pkt m-ce pkt m-ce pkt m-ce pkt m-ce pkt m-ce pkt m- ce 2009/ ; , , / /201 2 pkt m-ce pkt m-ce pkt BSW B KPSW B PWSZ W Źródło: opracowane na podstawie informacji ze Organizacji Środowiska AZS Toruń w dniu r. 17, UKW B UMK T UMK CM B UTP B WSB T ; , 3 101, WSG B WSHE W WSKSiM T WSZŚ Tu 10 4, WSZiF B 7;8 2 9; Tabela 4. Zestawienie liczby członków KU AZS WSG w latach Zestawienie liczby członków lata liczba członków Źródło: opracowane na podstawie informacji ze Organizacji Środowiska AZS Toruń w dniu r. 341

12 Wywiady ze sportowcami: Adrian Kurek 23 lipca 2013 r. Jako kolarz mój czas jest bardzo ograniczony zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Dzięki WSG przekonałem sie ze można z powodzeniem ambitnie studiować i ścigać sie profesjonalnie. Wyższa Szkoła Gospodarki stworzyła b. dobre warunki poprzez elastyczność i indywidualny program studiów w stosunku do mnie jak i innych sportowców. Wybieram sie na studia mgr ponieważ, wiem ze mam wsparcie ze strony uczelni, a to jest najważniejsze Magdalena Fularczyk Kozłowska 25 lipca 2013 r. Sport wyczynowy to ciężka praca tak samo wymagająca jak studiowanie lecz dzięki dobrym warunki i organizacji wszystko można pogodzić. Dzięki przychylności władz uczelni oraz pracowników Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, doskonałej infrastruktury i bazy do rozwijania umiejętności sportowych, kadry dydaktycznej z szeroką wiedzą pogodzenia kariery sportowej ze zdobyciem wykształcenia daje pozytywne skutki. Więc nic innego jak przejść studia sportowym krokiem :) Analizując działalność KU AZS WSG można wyróżnić stosowanie zasady McCarthy'ego gdzie koncepcja 4P, a nawet 7P jest widoczna w następujących sferach działalności klubu: Product- studia na WSG( indywidualne dopasowanie systemu studiów do specyfiki dyscypliny sportowej); Price- atrakcyjnie niska cena za sprawą programu stypendialnego; Place- rozwinięty campus oraz dobrze rozwinięte relację z klubami partnerskimi; Promotion- wysokie osiągnięcia sportowe(sukcesy), sieć klubów partnerskich w województwie Kujawsko- Pomorskim, reklama w prasie i TV, wortal sportowy oraz newsletter, bezpośrednie relację z zawodnikami; People- profesjonalna kadra trenerska, mistrzowie Olimpijscy oraz mistrzowie świata; Process- system stypendialny dla kandydatów oraz studentów wyższych roczników; Physical evidence- rozpoznawalne logo oraz Campus WSG. 7P Powyższa analiza potwierdza stosowanie pełnego segmentu zasady 4P z jej późniejszą ewaluacją na 7P. Wnioski 1. KU AZS WSG jest niekonwencjonalnym narzędziem promocji uczelni w regionie, kraju i Europie. 342

13 2. Wyższa Szkoła Gospodarki wykorzystuje marketing sportu po przez program sportowy oraz wsparcie finansowe czołowych klubów Bydgoszczy. 3. Wyższa Szkoła Gospodarki z powodzeniem wykorzystuję promocję poprzez sport osiągając najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej AMP oraz klasyfikacji medalowej. 4. Dla Wyższej Szkoły Gospodarki promocja poprzez sport to szczycenie się wybitnymi sportowcami podczas kampanii medialnej, bil bordowej inauguracji roku i świąt uczelni. 5. Wyższa Szkoła Gospodarki jest rozpoznawalna przez sport na wysokim poziomie. 6. Działalność KU AZS WSG przyczynia się do napływu wybitnych sportowców na uczelnie z regionu i Polski. 7. Marketing sportu i promocja poprzez sport jest celnie dobrana wobec oczekiwań szerokiej rzeszy osób wybierającej uczelnie umożliwiającą kontynuowanie kariery sportowej i pasji do sportu. Piśmiennictwo 1. Altkorn J.,(red.) Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków Clark N., Fitting In the 4 th P! An Integrated Marketing Communications Primer; AuthorHouse, Bloomington Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H., Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Sztucki T., Promocja sztuki pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa Tworzydło D., Wróbel G., Promocja sztuka komunikacji, Grupa Inwestor, Rzeszów Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Wrzosek W., ( red.) Strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Żurawik W.,(red.), Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wydawinictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

14

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego

Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Sponsoring podstawowy instrument marketingu sportowego Analiza rynku sponsoringu sportowego w Polsce z uwzględnieniem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa Grudzień 2012 r. Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej... 113 mgr Małgorzata Kuta-Pałach Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Rzeszowski Ocena stron internetowych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw

Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Magdalena Rosińska Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw Współczesna gospodarka powszechnie już zyskała miano gospodarki opartej na wiedzy, a zatem ze

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo