1. Lokalizacja projektu 2. Odbiorcy projektu 3. Zakres rzeczowy projektu - wizja Edukacyjnych Wrót Regionu Łódzkiego Zintegrowany Portal Edukacyjny -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Lokalizacja projektu 2. Odbiorcy projektu 3. Zakres rzeczowy projektu - wizja Edukacyjnych Wrót Regionu Łódzkiego Zintegrowany Portal Edukacyjny -"

Transkrypt

1

2 1. Lokalizacja projektu 2. Odbiorcy projektu 3. Zakres rzeczowy projektu - wizja Edukacyjnych Wrót Regionu Łódzkiego Zintegrowany Portal Edukacyjny - założenia Zintegrowany Portal Edukacyjny - cechy i moduły Sprzęt 4. Infrastruktura techniczna dla projektu 5. Co nas wyróżnia 6. Makiety funkcjonalne dla Zintegrowanego Portalu Edukacyjnego przykłady użycia systemu przez różnych odbiorców: nauczyciel, rodzic, uczeń 7. Responsive Web Design 8. Szacowany budżet projektu 9. Planowane wskaźniki realizacji projektu 2

3 Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego to projekt realizowany wspólnie przez: Samorząd Województwa Łódzkiego 5 Samorządów powiatowych 42 Samorządy gminne Łącznie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie: 264 jednostki sektora publicznego 2

4 209 placówek edukacyjnych 104 SP 97 GIM Jednostki Sektora Publicznego 48 JST 25 SPG 7 instytucji kulturalnooświatowych 4 biblioteki 3 WODN

5 BEZPOŚREDNI Bezpośredni odbiorcy projektu UCZNIOWIE RODZICE PRACOWNICY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRACOWNICY JST ADMINISTRACJA KADRA ZARZĄDZAJĄCA NAUCZYCIELE Pośredni odbiorcy projektu POŚREDNI MIESZKAOCY WOJEWÓDZTWA 3

6 Do czego dążymy? Wizja rozwiązania Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego czyli Zintegrowany Portal Edukacyjny (Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego) Dostęp z każdego miejsca i każdego urządzenia poprzez publiczny Internet. Interfejs www dostosowany do różnych urządzeń: komputerów, tabletów, telefonów. Nowoczesna infrastruktura komputerowa dla szkół Odzwierciedlenie struktury placówek w systemie uprawnień. Zestaw aplikacji wyspecjalizowanych w obsłudze potrzeb grup użytkowników, tj. uczeń, rodzice, nauczyciel, szkoła, gmina itd. Synchronizacja i wymiana danych z systemami szkoły i administracji edukacyjnej. Zaspokojenie istotnych potrzeb zróżnicowanych grup użytkowników za pomocą zintegrowanego, wielomodułowego systemu wsparcia procesów edukacyjnych na poziomie indywidualnym (uczeń, rodzice), instytucjonalnym (szkoła, placówka oświatowa) i nadzorczym (gmina, JST). 4

7 Zintegrowany Portal Edukacyjny (Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego) Najwyższej jakości GUI (graficzny interfejs użytkownika) Interfejs oparty o filozofię device responsive webdesign Dostęp oraz zawartość portalu uzależniona od roli użytkownika w systemie Zaspokojenie potrzeb zróżnicowanych grup użytkowników Biblioteka multimedialna zawierająca m.in. zdigitalizowane zasoby Wytwórni Filmów Oświatowych Procesy kategoryzowania treści edukacyjnych wsparte filozofią rozwiązania samouczącego się Struktura uprawnień odzwierciedlająca strukturę placówek oświatowych Zestaw aplikacji wyspecjalizowanych w obsłudze potrzeb grup użytkowników. Synchronizacja danych z systemami dostawców trzecich 5

8 Zintegrowany Portal Edukacyjny (Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego) Informacyj ny portal oświatowy Multimedial ny Portal Edukacyjny Serwis prawa oświatowe go System zarządzania oświatą Zintegrowany System Obsługi Placówek Oświatowych Platforma elearningowa Baza placówek oświatowych na terenie województwa Strony poszczególnych placówek Repozytorium materiałów edukacyjnych Aplikacja webowa wspomagająca proces zarządzania lekcją Hurtownia danych oświatowych Aplikacja webowa wsp. proces zbierania danych oświatowych E-dziennik Plan zajęć Ankiety oraz testy Wsparcie rodziców oraz uczniów w wyborze szkoły Aplikacja webowa - testy wiedzy ucznia on-line Aplikacja webowa wsp. procesy akcept. i komunikacyjne Rada pedagogicza Raporty Cykl edukacji dziecka Biblioteka Multimedialna Raporty analityczne Wydruki i digitalizacja 6

9

10 8

11 Zintegrowany Portal Edukacyjny (Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego) Najwyższej jakości GUI (graficzny interfejs użytkownika) Interfejs oparty o filozofię device responsive webdesign - dostosowany do różnych urządzeń: komputerów, tabletów, telefonów. Dostęp oraz zawartość portalu uzależniona od roli użytkownika w systemie Nowoczesny, ergonomiczny i spójny interfejs graficzny dla wszystkich modułów i aplikacji wchodzących w skład Zintegrowanego Portalu Edukacyjnego, zaprojektowany tak aby dopasowywać się do rozdzielczości ekranu urządzenia, z którego użytkownik łączy się do systemu. Zintegrowany dostęp do poszczególnych modułów i aplikacji z poziomu różnych urządzeń: komputer, tablet, telefon komórkowy, w zależności od preferencji użytkownika końcowego tj. ucznia, rodzica, nauczyciela czy pracownika jednostki oświatowej. Centralne repozytorium użytkowników i system uprawnień w podziale na role oraz mechanizm tzw. pojedynczego logowania (Single Sign-On) pozwalający na dostęp do wybranych modułów lub aplikacji, dopasowanych do roli oraz uprawnień użytkownika w systemie. Samodzielnie zarządzanie uprawnieniami na poziomie danej jednostki z możliwością dodawania nowych użytkowników, modyfikacji uprawnień istniejących lub ich blokowania/zawieszania w systemie. 9

12 Zintegrowany Portal Edukacyjny (Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego) Zaspokojenie potrzeb zróżnicowanych grup użytkowników Biblioteka multimedialna zawierające m.in. zdigitalizowane zasoby Wytwórni Filmów Oświatowych Procesy kategoryzowania treści edukacyjnych wsparte filozofią rozwiązania samouczącego się Podział systemu na moduły, aplikacje oraz funkcjonalności dopasowane do profili użytkowników tj. ucznia, rodzica, nauczyciela czy pracownika jednostki oświatowej itd. wg ich potrzeb użytkowych i najczęściej wykonywanych czynności, zadań czy też potrzebnych informacji, treści lub danych tzw. projektowanie systemu zorientowane na użytkownika czyli User Centered Design Nowoczesna, cyfrowa i dostępna w trybie 24/7 biblioteka multimedialna zawierająca materiały audio, video oraz prezentacje, dokumentacje, zdjęcia i inne formy materiałów edukacyjnych dopasowanych do ścieżek edukacyjnych poszczególnych grup odbiorców. Mechanizmy komentarzy, kategoryzacji oraz dodawania własnych treści przez uprawnionych użytkowników np. nauczycieli, wraz z możliwością ich dzielenia i pracy grupowej wraz z zapisem multimediów na serwery lokalne. Automatyczne indeksowanie zawartości treści edukacyjnych, wiele taksonomii oraz kategoryzacji informacji, dopasowanych do profilu użytkownika i jego potrzeb edukacyjnych 10

13 Zintegrowany Portal Edukacyjny (Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego) Struktura uprawnień odzwierciedlająca strukturę placówek oświatowych Zestaw aplikacji wyspecjalizowanych w obsłudze potrzeb grup użytkowników. Synchronizacja danych z systemami dostawców trzecich System do zarządzania oświatą jako podstawowy filar procesu gromadzenia różnorodnych danych o oświacie w samorządach i ułatwienie ich wszechstronnej analizy, komunikacji, szybkiego pozyskiwania informacji, zbierania opinii na różnorodne tematy oświatowe wśród pracowników podległych jednostek, a także gromadzenie danych potrzebnych w procesach planowania, bieżącego zarządzania, kontroli i ewaluacji działania podległych jednostek. System obsługi placówek oświatowych jako platforma komunikacji i współpracy szkoły oraz społeczności rodziców w zakresie planowania i kontroli postępów szkolnych dzieci, wymiany informacji, raportowania oraz zapewnienia bezpośredniego i stałego kontaktu w procesie edukacji Zintegrowany Portal Edukacyjny zapewni dostęp do wszystkich głównych modułów oraz wyspecjalizowanych aplikacji dla poszczególnych grup odbiorców oraz wymianę danych pomiędzy różnymi lokalnymi instalacjami i systemami a centralnym systemem na poziomie województwa. Możliwość tworzenia lokalnych zasobów (repozytoriów) edukacyjnych na poziomie szkół w celu wspomagania procesu wykorzystania multimediów w toku edukacji i realizacja potrzeby nowoczesnego kształcenia. 11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 Uczeń Rodzic Nauczyciel Szkoła JST / Gminy e-dziennik plany lekcji komunikacja uczeń - nauczyciel dostęp do lekcji dostęp do materiałów multimedialnych dostęp do testów feedback social learning - narzędzia do pracy grupowej Repozytorium UGC baza informacji o placówkach subskrypcja informacji od placówek e-dziennik plany lekcji komunikacja rodzic nauczyciel powiadomienia dostęp do materiałów lekcji dostęp do materiałów multimedialnych dostęp do wyników testów wgląd do postępów prac i wyników testów dziecka możliwość bieżącego monitorowania postępów prac baza informacji o placówkach subskrypcja informacji od placówek e-dziennik plany lekcji e-learning tworzenie materiałów do lekcji wykorzystywanie i tworzenie materiałów multimedialnych tworzenie testów i zadań feedback z testów uczniów powiązanych z lekcją dostęp do wyników testów wgląd do postępów prac i wyników testów ucznia e-dziennik raporty plany lekcji - zarządzanie e-learning baza aktów prawnych zarządzanie informacją o placówce i komunikacją związaną z naborem raporty z systemu zarządzania serwis prawa oświatowego plany finansowe, sprawozdania z realizacji planów finansowych, informacje o przepływie środków pieniężnych, dokumenty okołobilansowe, sprawozdania systemu informacji oświatowej, arkusze organizacyjne, inne dokumenty w dowolnym formacie. 7

19 Responsive design to projektowanie serwisów w taki sposób, by dostosowywały się do wielkości ekranu/urządzenia czy okna przeglądarki. Strona prezentuje się więc w różny sposób w zależności od szerokości (i rzadziej wysokości) wyżej wymienionych. Innymi słowy jest to ułatwienie czytania zawartości, nawigacji oraz ograniczenie potrzeby powiększania/pomniejszania i przewijania stron. 16

20 na każdym ekranie strona może więc wyglądać trochę inaczej na dużym będzie wykorzystywać możliwości ekranu, na średnim - delikatnie zmniejszy kolumny, na mniejszym - utworzy jedną kolumnę. Wraz ze zmniejszeniem rozdzielczości urządzenia nawigacja zmienia się w łatwe do trafienia palcem, duże linki obrazki przeskalowywane są do najbardziej optymalnej szerokości rozmiar czcionki dostosowywany jest w zależności od rozdzielczości okna przeglądarki 17

21 18

22 19

23 Kategoria budżetu Razem Netto VAT Brutto Netto VAT Brutto Netto VAT Brutto Zakup środków trwałych , , , , , , , , ,00 Zakup komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym , , , , , , , , ,00 Zakup wartości niematerialnych i prawnych , , , , , , , , ,00 Zakup usług szkoleniowych ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Promocja projektu , , , , , , , , ,00 Wydatki związane z wdrażaniem projektu , , , , , , , , ,00

24 15% wkład własny ,50 zł 85% dofinansowania ,50 zł Całkowita wartość projektu ,00 zł

25 Nazwa wskaźnika Okres realizacji projektu I II III IV I II III IV Okres utrzymania projektu Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych Liczba wdrożonych systemów wspomagania zarządzania oświatą w jednostkach publicznych Liczba uruchomionych portali

26 Nazwa wskaźnika Okres realizacji projektu I II III IV I II III IV Okres realizacji projektu Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - informacja Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 - dwustronna interakcja

27 Nazwa wskaźnika WSKAŹNIKI REZULTATU Okres realizacji projektu I II III IV I II III IV Okres utrzymania projektu Liczba osób korzystających z usług on-line Uwagi Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych Dla celów obliczeniowych przyjęto, że z wdrożonych usług elektronicznych on-line skorzysta: W III kw r osób (tj. 96 pracowników JST oraz 50% nauczycieli = 1461) W IV kw r osób (tj. 96 pracowników JST, 50% nauczycieli = 1461 oraz 60% uczniów = 18042) Od 2015 r osób (tj. 96 pracowników JST, 50% nauczycieli = 1461, 60% uczniów = oraz 20% rodziców = 2005)

28 1. Planowany harmonogram aplikowania 2. Planowany harmonogram rzeczowy projektu 3. Organizacja projektu Struktura organizacyjna projektu Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej - zmiany Przepływ środków Zakres współpracy 28

29

30 lipiecwrzesień 2013 Ogłoszenie postępowania na: zakup i implementację Zintegrowanego Portalu Edukacyjnego, organizację szkoleń, promocję projektu wrzesień/ listopad 2013 listopad 2013 kwiecień 2014 luty sierpień 2014 Wyłonienie wykonawcy Dostawa sprzętu Opracowanie i wdrożenie ZPE wraz z komponentami Szkolenia w ramach projektu maj sierpień 2014 Testowanie ZPE wraz z komponentami wrzesień 2014 Uruchomienie ZPE wraz z komponentami

31

32 Projekt Podprojekt 1 Podprojekt 2 Podprojekt 3 Podprojekt 4 Podprojekt n

33 Lider projektu Województwo Łódzkie Partnerzy projektu 5 Powiatów / 42 Gminy JST JST Placówki edukacyjne 209 szkół Szkoły podstawowe Gimnazja Placówki edukacyjne SW oraz instytucje kulturalnooświatowe Szkoły ponadgimnazj alne

34

35

36 Przekazanie transzy przez IZ RPO WŁ Partner Lider Konto dochodowe Podprojektu Konto wydatkowe projektu Konto wydatkowe Podprojektu

37 4 udzielenie pełnomocnictwa oraz załącznik nr 10 Województwo Łódzkie pełni funkcję Lidera Partnerstwa, który będzie działał na rzecz i w imieniu Partnera, w zakresie obowiązków Beneficjenta wobec Instytucji Zarządzającej, wynikających z realizacji umowy o dofinansowanie projektu oraz we wszelkich sprawach związanych z realizacją Projektu, a w szczególności w zakresie Zamawiającego, do przeprowadzenia postępowania w ramach prawa zamówień publicznych i czynności z tym związane. Partner Sprawozdawczość z realizacji Podprojektu Monitorowanie postępu realizacji Podprojektu Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Podprojektu Zapłata za fakturę/dowód księgowy Przekazanie do Lidera kopii faktur oraz innych niezbędnych do rozliczenia dokumentów Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Podprojektu do dnia r. Zapewnienie trwałości Podprojektu Lider Sprawozdawczość z realizacji Projektu Monitorowanie postępu realizacji Projektu Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu Zapłata za fakturę/dowód księgowy Opracowanie wniosku o płatność na podstawie otrzymanych od Partnerów dokumentów Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia r. Zapewnienie trwałości Projektu

38 Paweł A. Nowak Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski w Łodzi Sylwia Karolak - Marcinkowska Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski w Łodzi

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu komputerowego 206 szt. (laptopy wraz z oprogramowaniem narzędziowym: systemowym, biurowym i antywirusowym). Minimalne parametry sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą

Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Zintegrowany System Zarządzania Wrocławską Oświatą Portal oświatowy Platforma edukacyjna Rozwój informatycznego systemu zarządzania wrocławską oświatą oraz Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczenie dostarczonego sprzętu, budowa i

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-Edukacja karty działań Działanie nr Zapewnienie stępu bezprzewowego Internetu na całym terenie placówki edukacyjnej. Cel: Zapewnienie stępu Internetu w czasie zajęć edukacyjnych wszystkim jego uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, 28.07.2015r. Struktura RPO WSL 2014-2020 3 476,9 mln EUR I Nowoczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo