Wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Raport z badań Kraków, listopad 2013

2 METODYKA BADANIA Badania wśród pracodawców są prowadzone przez Centrum Karier od 2002 roku w odstępach co trzy lata, ostanie w 2013 roku. Uzupełnieniem badań ilościowych są badania jakościowe (wywiady pogłębione). Z przeprowadzonych sondaży (konferencje, seminaria, spotkania) wynika że AGH jest jedyną uczelnią w Polsce, która prowadzi tego typu badania. Celem badań jest m.in. uzyskanie danych na temat: informacji o obecnie zatrudnianych absolwentach AGH, wpływu doświadczenia zawodowego nabytego w trakcie studiów (praktyki, staże, wymiany zagraniczne i inne) na wybór kandydata do pracy, planów praktyk i programów adresowanych do studentów AGH, wymagań wobec kandydatów do pracy, preferencji pracodawców z uwagi na ukończony stopień studiów, średnią ocen i innych czynników, planów zatrudnienia w perspektywie trzech lat, zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Badana grupa Dobór grupy: Pracodawcy z całej Polski współpracujący z AGH i zatrudniający absolwentów AGH. Kluczem takiego doboru była m.in.: możliwość wyrażenia przez pracodawców opinii na temat absolwentów AGH, większa gotowość pracodawców do wypełnienia kwestionariusza ankiety. Dobór branżowy firm reprezentował wszystkie kierunki kształcenia w AGH. Wielkość firmy nie miała znaczenia. Narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety (pytania zamknięte i otwarte). Czas przeprowadzenia badań: Badania ilościowe: kwestionariusz ankiety został rozesłany w styczniu 2013 do wszystkich (569) firm objętych badaniem. Ankietowanie pracodawców trwało włącznie do października Tak duża rozpiętość czasowa wynikała z braku zwrotu (pomimo kilkakrotnych monitów) wypełnionych praz pracodawców kwestionariuszy. Podsumowania wyników dokonano w listopadzie Badania jakościowe: marzec wrzesień 2013 Sposób pozyskiwania danych do badań: badania ilościowe Internet (CAWI) badania jakościowe - rozmowy bezpośrednie (wywiady z pracodawcami na temat aktualnych wymagań prowadzone są na bieżąco niezależnie od prowadzonych badań) 2

3 Responsywność badania: Liczba wysłanych ankiet: 569 Liczba zwróconych i wypełnionych ankiet: 124 Liczba częściowo wypełnionych ankiet: 133 Wywiady pogłębione: Rynek pracy/ zatrudnienie absolwentów AGH Spośród 124 pracodawców, którzy odesłali wypełniony kwestionariusz ankiety 104 zatrudniło absolwentów AGH w ramach rekrutacji prowadzonych w 2012 roku (Tabela 1). Pracodawcy, którzy nie zatrudnili absolwentów AGH twierdzili (wywiady), iż pomimo zamieszczanych ofert pracy nie było odzewu ze strony absolwentów AGH. We wszystkich ankietowanych firmach pracowali absolwenci AGH z dłuższym lub krótszym stażem zawodowym, a w 112 firmach byli najliczniej reprezentowaną grupą (Tabela 2). Tabela 1. Zatrudnienie absolwentów AGH w roku Badania pracodawców Zatrudnienie absolwentów AGH w 2012 roku Wybór odpowiedzi Liczba wskazań pracodawców %N=124 Tak ,9% Nie 10 8,1% Brak danych 10 8,1% Razem ,0% Tabela 2. Uczelnie, po których absolwenci są najliczniej reprezentowani. Badania pracodawców Uczelnie po których absolwenci są najliczniej reprezentowani AGH ,3% Politechnika Krakowska 24 19,4% Politechnika Śląska 13 10,5% Politechnika Warszawska 10 8,1% Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 9 7,3% Uniwersytet Jagielloński 9 7,3% Politechnika Poznańska 6 4,8% Politechnika Wrocławska 6 4,8% Szkoła Główna Handlowa 6 4,8% Politechnika Lubelska 3 2,4% 2. Praktyki, staże, programy adresowane do studentów. 80,6% firm zapewniało praktyki dla studentów AGH (Tabela 3). Pracodawcy najchętniej organizują praktyki dla studentów po trzecim i czwartym roku w okresie wakacyjnym, a nieliczni w trakcie roku 3

4 akademickiego. Najwięcej firm organizujących praktyki jest zlokalizowana na terenie woj. małopolskiego, następnie mazowieckiego i śląskiego. 83 pracodawców przyjmujących praktykantów nie przewidywało dofinansowania praktyk dla studentów po 3 roku studiów. Natomiast w przypadku studentów po 4 roku studiów, 38 pracodawców w ramach praktyki podpisywało ze studentami umowę zlecenie. 24 pracodawców planowała, bądź już organizowała praktyki (staże studenckie) w trakcie roku akademickiego. Wg pracodawców program tych praktyk lub staży nie koliduje z zajęciami w trybie studiów stacjonarnych i jest dostosowany do indywidualnego planu zajęć studenta. Firmy, które nie wyrażały zainteresowania organizacją praktyk tłumaczyły to brakiem (szczególnie w okresie wakacyjnym) odpowiedniej kadry, która mogłaby być delegowana do opieki nad praktykantami. Z kolei większość tych pracodawców wskazywała na doświadczenie zawodowe jako atut kandydata przy ubieganiu się o przyjęcie do pracy. 38 pracodawców organizowała programy adresowane do studentów (programy stażowe, konkursy, nieodpłatne kursy na terenie firmy lub AGH, wykłady otwarte i inne). Tabela 3. Możliwość odbycia praktyk i staży studenckich. Badania pracodawców Praktyki/staże studenckie Tak ,6% Nie 8 6,5% Brak danych 16 12,9% Razem ,0% Tabela 4. Programy adresowane do studentów. Badania pracodawców Programy adresowane do studentów Tak 38 30,6% Nie 30 24,2% Są planowane 40 32,3% Brak danych 16 12,9% Razem ,0% 3. Wymagania wobec kandydatów do pracy Umiejętności zawodowe. Ukończony kierunek studiów. Kapitałem wyjściowym absolwentów AGH są umiejętności zawodowe (81,5%) oraz ukończony kierunek studiów (74,2%) Tabela 5. Obszar umiejętności zawodowych to szerokie spektrum zawierające m.in wiedzę wyniesioną ze studiów i umiejętności zawodowe kandydata odpowiadające wymaganiom na konkretnym stanowisku pracy. Przedstawione wyniki są statystycznym rozkładem w odniesieniu do wszystkich absolwentów AGH. Ukończony kierunek studiów jest mniej istotny w przypadku absolwentów aplikujących do firm o profilu branży IT (głównie sprawdzane są umiejętności praktyczne) oraz absolwentów Wydziału Zarządzania i Wydziału Humanistycznego. I tak w przypadku WZ umiejętności zawodowe są nadal na 4

5 pierwszej pozycji, ale ze wskazaniem 67,0%, a na drugim miejscu znajdują się umiejętności interpersonalne (51,0%), a w przypadku WH najwyżej cenione są umiejętności interpersonalne (71,8%), następnie umiejętności zawodowe (40,2%) i kierunek studiów (32,1%). Uwaga: W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 5. Wymagania wobec kandydatów do pracy. Badania pracodawców Wymagania wobec kandydatów do pracy Umiejętności zawodowe ,5% Ukończony kierunek studiów/specjalizacja 92 74,2% Doświadczenie zawodowe 58 46,8% Znajomość języków obcych 53 42,7% Motywacja do pracy 43 34,7% Umiejętności komputerowe 36 29,0% Umiejętności interpersonalne 31 25,0% Certyfikaty/ uprawnienia 18 14,5% Mobilność 13 10,5% Diagram 1. Wymagania wobec kandydatów do pracy. Badania pracodawców ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Umiejętności zawodowe Ukończony kierunek Doświadczenie zawodowe Znajomość języków obcych Motywacja do pracy Umiejętności komputerowe Umiejętności interpersonalne Certyfikaty/ uprawnienia Mobilność 46,8% 42,7% 34,7% 29,0% 25,0% 14,5% 10,5% 74,2% 81,5% Doświadczenie zawodowe Na doświadczenie zawodowe wskazało 46,8% pracodawców. Najwyżej ceniona jest praca zgodna z kwalifikacjami (niekoniecznie w pełnym wymiarze godzin) oraz staże, praktyki i studenckie projekty. Te ostatnie są również dowodem na pracę w zespole. 5

6 Wbrew obiegowym opiniom szeroko pojmowana aktywność w okresie studiów; prace dorywcze, wolontariat, działalność w organizacji - jeżeli nie mają związku z przyszłym zawodem, nie są dla pracodawców istotne. Języki obce Kolejnym, czwartym wymaganiem stawianym absolwentom AGH jest znajomość języków obcych (42,7%). Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym lub bardzo dobrym staje się standardem. Dalej, w kolejności pojawiają się: język niemiecki, rosyjski, francuski. Coraz częściej obok języka angielskiego wymagana jest znajomość drugiego języka obcego. Każdy drugi język, nawet podstawy jest w procesie rekrutacyjnym dodatkowym atutem. Z opinii pracodawców wynika, że poziom językowy u absolwentów AGH w ostatnich kilku latach bardzo się poprawił. Tabela 6. Znajomość języków obcych. Badania pracodawców Języki obce Angielski w stopniu dobrym 92 74,2% Angielski w stopniu biegłym 51 41,1% Niemiecki w stopniu dobrym 23 18,5% Niemiecki w stopniu biegłym 10 8,1% Rosyjski w stopniu dobrym 10 8,1% Francuski w stopniu dobrym 8 6,5% Angielski w stopniu podstawowym 6 4,8% Niemiecki w stopniu podstawowym 4 3,2% Rosyjski w stopniu biegłym 4 3,2% Francuski w stopniu podstawowym 3 2,4% Rosyjski w stopniu podstawowym 2 1,6% Francuski w stopniu biegłym 1 0,8% 6

7 Diagram 2. Znajomość języków obcych. Badania pracodawców ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Angielski w stopniu dobrym Angielski w stopniu biegłym Niemiecki w stopniu dobrym Niemiecki w stopniu biegłym Rosyjski w stopniu dobrym Francuski w stopniu dobrym Angielski w stopniu podstawowym Niemiecki w stopniu podstawowym Rosyjski w stopniu biegłym Francuski w stopniu podstawowym Rosyjski w stopniu podstawowym Francuski w stopniu biegłym 8,1% 8,1% 6,5% 4,8% 3,2% 3,2% 2,4% 1,6% 0,8% 18,5% 41,1% 74,2% Motywacja Motywacja wg pracodawców jest piątym z kolei czynnikiem (34,7%) wpływającym na pozytywny przebieg procesu rekrutacyjnego i to niezależnie od kierunku studiów oraz stanowiska pracy. Może ona przybierać różne formy, najczęściej jest to zespół wzajemnie uzupełniających się czynników, poczynając od tych wewnętrznych (indywidualnego rozwoju, satysfakcji), aż po zewnętrzne, materialne. Pracodawcy nie bez powodu są przekonani, że u podstaw aktywności zawodowej leży motywacja. Umiejętności komputerowe Obszar umiejętności komputerowych, które znajdują się na 6 miejscu (29,0% Tabela 7) jest bardzo szeroki, stąd przez pracodawców rozpatrywany indywidualnie, w kontekście ukończonego kierunku oraz stanowiska pracy. W przypadku niektórych zawodów umiejętności komputerowe to czynnik progowy w procesie rekrutacyjnym, na innych stanowiskach traktowane jako narzędzie wspomagające pracę. Tabela 7. Obszary umiejętności komputerowych. Badania pracodawców Obszary umiejętności komputerowych Arkusze kalkulacyjne 89 71,8% Programowanie 72 58,1% Programy do projektowania 63 50,8% Obsługa baz danych 53 42,7% Edytory tekstu 53 42,7% 7

8 Tworzenie baz danych 36 29,0% Administracja sieci 32 25,8% Tworzenie stron internetowych 19 15,3% Inne 20 16,1% Diagram 3. Obszary umiejętności komputerowych. Badania pracodawców ,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0% Arkusze kalkulacyjne Programowanie Programy do projektowania Obsługa baz danych Edytory tekstu Tworzenie baz danych Administracja sieci Tworzenie stron internetowych Inne 29,0% 25,8% 15,3% 16,1% 58,1% 50,8% 42,7% 42,7% 71,8% Umiejętności interpersonalne/ cechy Umiejętności interpersonalne, predyspozycje osobowościowe, czy cechy charakteru wpisały się na stałe w zestaw stawianych wymagań (25,0% - 7 pozycja w skali uczelni). Najwyżej cenione są: umiejętność pracy w grupie, umiejętności komunikacyjne, odpowiedzialność, umiejętności analityczne (Tabela 8). Tabela 8. Umiejętności interpersonalne/ cechy. Badania pracodawców Umiejętności interpersonalne/ cechy Umiejętność pracy w grupie ,4% Umiejętności komunikacyjne ,1% Odpowiedzialność 96 77,4% Umiejętności analityczne 95 76,6% Uczciwość 81 65,3% Rzetelność 78 62,9% Dokładność 78 62,9% Umiejętności organizacyjne 77 62,1% Kreatywność 71 57,3% Odporność na stres 68 54,8% Systematyczność 61 49,2% 8

9 Umiejętność zarządzania projektami 56 45,2% Elastyczność 51 41,1% Diagram4. Umiejętności interpersonalne/ cechy. Badania pracodawców % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Umiejętność pracy w grupie Umiejętności komunikacyjne Odpowiedzialność Umiejętności analityczne Uczciwość Rzetelność Dokładność Umiejętności organizacyjne Kreatywność Odporność na stres Systematyczność Umiejętność zarządzania projektami Elastyczność 94,4% 87,1% 77,4% 76,6% 65,3% 62,9% 62,9% 62,1% 57,3% 54,8% 49,2% 45,2% 41,1% 4. Dodatkowe atuty kandydatów do pracy Aktywność studencka Pracodawcy niejednokrotnie podkreślają znaczenie aktywności studenckiej w procesie rekrutacji do pracy. Dla 80 pracodawców (64,5%) dodatkowym atutem absolwenta ubiegającego się o pracę jest podejmowanie przez niego pracy w okresie studiów (niekoniecznie w pełnym wymiarze godzin) z wykorzystaniem umiejętności zawodowych, które odpowiadają lub są bliskie zakresowi obowiązków na danym stanowisku (Tabela 9). Przedstawiciele firm dla których ta aktywność była istotna podkreślali w rozmowach, iż taka praca jest atutem w przypadku absolwenta zaraz po studiach, ale nie przesądza o efektach rekrutacji. Praktyki i staże studenckie są szczególnie ważne (50,0% wskazań) dla pracodawców reprezentujących m.in. branże: górniczą, przemysłową, produkcyjną, wydobywczą. Brak odbytej przez studentów praktyki wzbudza u pracodawców wątpliwości że kandydat ma jakiejkolwiek wyobrażenie o pracy o którą się ubiega. Coraz więcej firm odchodzi także od typowego systemu rekrutacyjnego polegającego na wyłanianiu kandydata do pracy na podstawie przesłanego CV. Zamiast tego decyduje się na wybór swoich przyszłych pracowników spośród studentów odbywających praktyki lub staże. 9

10 Tabela 9. Aktywność studencka jako atut kandydata do pracy. Badania pracodawców Aktywność studencka jako atut kandydata do pracy Praca z wykorzystaniem umiejętności zawodowych 80 64,5% Praktyki/staże studenckie 62 50,0% Projekty studenckie (indywidualne i zespołowe) związane z charakterem stanowiska pracy 43 34,7% Działalność w kołach naukowych 41 33,1% Nauka/praktyki/staże za granicą 37 29,8% Działalność w organizacjach studenckich 21 16,9% Praca społeczna/wolontariat 17 13,7% Diagram 5. Aktywność studencka jako atut kandydata do pracy. Badania pracodawców ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Praca z wykorzystaniem umiejętności zawodowych 64,5% Praktyki/staże studenckie Projekty studenckie (indywidualne i zespołowe) związane z charakterem Działalność w kołach naukowych Nauka/praktyki/staże za granicą 34,7% 33,1% 29,8% 50,0% Działalność w organizacjach studenckich Praca społeczna/wolontariat 16,9% 13,7% Renoma uczelni Z każdym rokiem znacząco wzrasta odsetek pracodawców wskazujących na ukończenie AGH jako dodatkowy atut kandydata do pracy (pracodawcy ,7%, pracodawcy ,0%). Tabela 10. Ukończenie AGH jako atut kandydata do pracy. Badania pracodawcy Ukończenie AGH Tak 93 75,0% Nie 2 1,6% Trudno powiedzieć 29 23,4% 10

11 Razem ,0% Diagram 6. Ukończenie AGH jako atut kandydata do pracy. Badania pracodawcy ,6% 23,4% Tak Nie Trudno powiedzieć 75,0% Ukończony stopień studiów Dla 54,8% pracodawców bardziej pożądanym kandydatem jest absolwent II stopnia. W przypadku absolwentów kierunków inne niż techniczne lub ścisłe pracodawcy nie mieli tego typu preferencji. Ukończony stopień studiów nie miał także znaczenia w przypadku zawodów deficytowych (np. informatyków) oraz typowo technicznych (administrator sieci). Tabela 11. Ukończony stopień studiów. Badania pracodawców Ukończony stopień studiów Studia I stopnia 11 8,9% Studia II stopnia 68 54,8% Nie ma znaczenia 45 36,3% Razem ,0% Ocena ze studiów W przeważającej części (67,7% wskazań) pracodawcy nie przywiązywali wagi do ocen ze studiów (Tabela 12), aczkolwiek chcąc dotrzeć do studentów pytają o najlepszych. Dla pracodawców najlepszy, to niekoniecznie wysokie oceny, ale i inne czynniki wymienione w raporcie (wiedza, umiejętności zawodowe, analityczne i inne). Wg pracodawców przeciętny absolwent AGH sprawdza się na większości stanowisk i może z powodzeniem konkurować z absolwentami innych uczelni. 11

12 Tabela 12. Ocena ze studiów. Badania pracodawców Ocena ze studiów Tak 20 16,1% Nie 84 67,7% Trudno powiedzieć 20 16,1% Razem ,0% Diagram 7. Ocena ze studiów. Badania pracodawców ,1% 16,1% Tak Nie 67,7% 5. Perspektywy zatrudnienia W planach rekrutacyjnych firm do 2016 roku przewidziane było zatrudnienie absolwentów reprezentujących wszystkie kierunki kształcenia w AGH (Tabela 13). Przedstawione wyniki liczbowe mają jednak charakter jedynie poglądowy m.in. z powodów: Dobór badanych firm (569 podmiotów) na etapie rozsyłania kwestionariusza ankiety był reprezentatywny w odniesieniu do wszystkich kierunków kształcenia w AGH, natomiast wypełnione kwestionariusze ankiety odesłało 124 pracodawców. 38 pracodawców nie miało pewności co do planowanych rekrutacji pracowników na określonych stanowiskach z uwagi na nieprzewidywalność zamówień i zlecanych projektów. 51 pracodawców miała problem ze zdefiniowaniem kierunków studiów, po których chcą przyjąć absolwentów. Dla tej grupy pracodawców nie zawsze kierunek studiów był istotny. Decydowała wiedza i posiadane umiejętności zawodowe związane z zakresem obowiązków na danym stanowisku. Tabela 13. Plany zatrudnienia absolwentów AGH w perspektywie do 2016 roku. Badania pracodawców Plany zatrudnienia absolwentów AGH w perspektywie do 2016 roku. Wybór odpowiedzi Liczba pracodaców %N=124 Automatyka i Robotyka 82 66,1% Informatyka 62 50,0% 12

13 Elektrotechnika 52 41,9% Mechanika i Budowa Maszyn 49 39,5% Informatyka Stosowana 48 38,7% Elektronika i Telekomunikacja 46 37,1% Informatyka i Ekonometria 44 35,5% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 41 33,1% Mechatronika 36 29,0% Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa 33 26,6% Inżynieria Materiałowa 30 24,2% Teleinformatyka 30 24,2% Zarządzanie 30 24,2% Energetyka 26 21,0% Matematyka 23 18,5% Górnictwo i Geologia 21 16,9% Budownictwo 17 13,7% Technologia Chemiczna 17 13,7% Edukacja Techniczno Informatyczna 16 12,9% Metalurgia 14 11,3% Ochrona Środowiska 14 11,3% Ceramika 13 10,5% Fizyka Techniczna 13 10,5% Inżynieria Środowiska 13 10,5% Socjologia 12 9,7% Chemia Budowlana 11 8,9% Inżynieria Naftowa i Gazownicza 11 8,9% Geodezja i Kartografia 10 8,1% Geofizyka 7 5,6% Ekologiczne źródła Energii 6 4,8% Kulturoznawstwo 3 2,4% Fizyka Medyczna 2 1,6% Inżynieria Akustyczna 2 1,6% Inżynieria Biomedyczna 2 1,6% Turystyka i Rekreacja 2 1,6% Wirtotechnologia 2 1,6% Specjalistyczne umiejętności zawodowe/ ceryfikaty Wymagania i certyfikaty podane przez pracodawców : analityk, geolog złożowy, wiertnik, kierownik projektów brak catia Doświadczenie w obszarze księgowości lub obsługi procesów HR Duża wiedza merytoryczna Human Computer Interaction, Usability, Responsive Web Design instalacja i konfiguracja sieci telekomunikacyjnych wimax, znajomość technologii 13

14 internetowych światłowodowych, radiowych i bezprzewodowych Inżynier górnik Inżynierowie kierunków specjalistycznych Java JEE, Spring, JPA/Hibernate, JSF, GWT Java, C++, C# języki informatyczne języki programowania Języki programowania: Java, C++, C, JavaScript, Python Lutowanie, obróbka cieplna odczytywanie schematów elektrycznych, pneumatycznych. Programowanie sterowników. Wiedza z zakresu mas ceramicznych. Obsługa urządzeń kontrolno-pomiarowych. posługiwanie się oprogramowaniem CAD, - umiejętności modelowania bryłowego 3D poszukujemy głównie Inżynierów z obszarów bardzo różnych programowanie programowanie programowanie Java Programowanie sterowane testami, programowanie zwinne, prowadzenie projektu Programowanie w takich technologiach jak: ActionScript, Java, C/C++, Adobe Flex Programowanie w języku Java Projektowanie konstrukcji metalowych prowadzenie samochodu przetwórstwo gumy rachunkowość, finanse roboty szybowe samodzielne rozwiązywanie problemów, zdolność do konstruktywnego myślenia, decyzyjność, umiejętność pracy pod presją spawalnictwo, budownictwo, zarządzanie na poziomie zarządzania zespołami pracowniczymi specjalista technolog, konstruktor, projektant technologii, inżynier produkcji, ekonomista, Inżynier rynku Tworzenie oprogramowania Umiejętność czytania katalogów zagranicznych umiejętność projektowania w programach typu CAD, umiejętność pisania procesów technologicznych, pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie, obsługa maszyn CNC, programowanie sterowników umiejętność poznawania technologii niszowych umiejętność praktycznego programowania umiejętność programowania w środowisku LabVIEW umiejętność zarządzania wiedzą w zależności od stanowiska widza z zakresu logistyki Wiedza z zakresu urządzeń górniczych, znajomość prawa geologicznego i górniczego znajomość budowy pojazdów szynowych, praktyczna znajomość zagadnień z zakresu 14

15 mechaniki, automatyki, elektroniki (dokumentacja techniczna, software) Znajomość części samochodowych znajomość prawa górniczego, morskiego i geologicznego znajomość rysunku technicznego Znajomość tworzyw sztucznych związane z kierunkiem studiów Certyfikaty: ACCA, CIMA, etc. BA(Hons) i Masters Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD), Certified LabVIEW Developer (CLD), Certified LabVIEW Architect (CLA) Certyfikaty językowe, certyfikaty księgowe certyfikaty potwierdzające umiejętność obsługi programów do projektowania certyfikaty językowe CFA, CIA, ACCA, dozory górnicze FCE ISTQB ITR, znajomość języków obcych Oracle Certified Java Developer prawo jazdy kat. C, suwnice, wózki widłowe, tachografy, SEP SEP 1kV SEP do 1kV SEP, Badania nieniszczące, IWE, uprawnienia budowlane, uprawnienia energetyczne SEP, CERTIFIKATY PROE, AUTOCAD SEP, Prawo jazdy. SEP; uprawnienia spawacza w którejś z metod spawania; 5S; TQM; elementy Kaizen; rysunek Izometryczny spawalnicze, uprawnienia dozorowe Uprawnienia SEP, czasami Audytor wewnętrzny uprawnienia wykonawcze i projektowe w danej branży, uprawnienia SEP w przypadku elektryków uprawnienia zawodowe w zależności od stanowiska Wszystkie certyfikaty potwierdzające znajomość technologii Java oraz Adobe Flash, Flex, Action/Script. zatwierdzenia OUG 15

16 6. Zatrudnianie absolwentów niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Zmienia się stereotyp postrzegania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 55,6% badanych w 2013 roku pracodawców (Tabela 14) wskazało na to, że są gotowi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. To o 14,6% więcej niż w roku Najwięcej firm reprezentowało branże IT oraz outsourcing. Pracodawcy, którzy byli niezdecydowani tłumaczyli to niedostosowaniem infrastruktury zakładu do przyjęcia osób niepełnosprawnych oraz czynnikami psychologicznymi. Tabela 14. Otwartość na zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Badania pracodawców Otwartość na zatrudnianie osób niepełnosprawnych Tak 69 55,6% Nie 11 8,9% Trudno powiedzieć 42 33,9% Brak danych 2 1,6% Razem ,0% Wnioski absolwenci AGH na rynku pracy Pracodawcy rekrutując absolwentów AGH rozszerzają swoją listę oczekiwań poza wykształcenie kierunkowe, a pożądany profil kandydata jest wypadkową większości wymienionych wymagań. Przeprowadzone wśród pracodawców badania dowodzą jak istotne są różnice oczekiwań wobec kandydata w zależności od charakteru firmy, branży, profilu wykształcenia kandydata, stanowiska pracy i innych pochodnych. Hierarchia poszczególnych czynników jest istotna przy ustalaniu indywidualnych priorytetów i jakkolwiek wszystkie są ważne dla funkcjonowania całości, to konkurencyjność kandydata do pracy zależy także od miejsca i pozycji, jakie zajmuje w grupie pozostałych kandydatów ubiegających się o posadę. Wnioski metodyka badania Przeprowadzenie badania wśród pracodawców nie było tak skuteczne jak zakładano, ponieważ kwestionariusz ankiety wypełniło 21,8% (124) pracodawców objętych badaniem. 23,8% (133 pracodawców) wypełniło tylko część ankiety. W przeważającej części pracodawcy, do których kierowana był ankieta reprezentowali duże firmy, niejednokrotnie liczące po kilka lub kilkanaście oddziałów o zróżnicowanych profilach. Pracownicy HR nie dysponowali wystarczającą wiedzą i fachową znajomością dziedzin obejmującą wymagania kierunkowe i techniczne. Niemożliwe zatem było wypełnienie kwestionariusza przez jedną osobę, a przekierowywanie do kolejnych osób okazało się zbyt kłopotliwe. 16

17 Błędem metodologicznym była także rezygnacja z tradycyjnego kwestionariusza ankiety przesyłana w załączniku Word na rzecz wersji elektronicznej w systemie CAWI, co również utrudniało wypełnienie kwestionariusza przez kilka osób. Wypełnienie kwestionariusza ankiety nie stanowiło problemu dla mniejszych firm zatrudniających do 100 osób. Grażyna Śliwińska, Centrum Karier Przygotowanie i wdrożenie elektronicznej wersji kwestionariusza w systemie CAWI: Piotr Janus Lista firm, których przedstawiciele wypełnili kwestionariusz ankiety: 1. ABB 2. Accenture 3. Advisory Group TEST Human Resources 4. Air Liquide Polska Sp. z o.o. 5. Airline Accounting Center Sp. z o.o. 6. AKTIM Sp. z o.o. 7. AnanaStar Sp z o.o. 8. APPLY POLAND SP. ZOO 9. Apriso Sp. z o. o. 10. ArcelorMittal Poland 11. ArcelorMittal Refractories 12. ATB Tamel Spółka Akcyjna 13. ATSI S.A. 14. AUTOLOGIC Sp. z o.o. 15. Automationstechnik 16. Barry Callebaut 17. Brainly.com 18. Brown Brothers Harriman 19. Capgemini Polska Sp. z o.o. 20. Caterpillar Global Mining Polska Sp.z o.o. 21. Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o. 22. CEMEX Polska 23. Cersanit III S.A. 24. Clifford Thames 25. CMC Sp. z o.o. 26. CNS Solutions Sp. z o.o. 27. Cohesiva Sp. z o.o. 28. Consus Carbon Engineering sp. z o.o. 29. Cooper Standard Sp.zo.o. 30. creativestyle Polska Sp. z o.o. 31. Crisil Irevna Poland 32. Danfoss Poland Sp. z o.o. 33. Delphi 34. Elandis 35. Elettric80 sp, z o.o. 17

18 36. Ericpol (Oddział w Krakowie) 37. Ericpol (Oddział w Łodzi) 38. FAKRO 39. FAMUR 40. FEV Polska Sp. z o.o. 41. FMC Technologies 42. GE Power Controls 43. GEMINI Polska 44. Geofizyka Toruń S.A. 45. Geokart-International Sp. z o.o. 46. Getin Noble Bank 47. Górażdże Cement SA 48. Górażdże Kruszywa S.A. 49. Grapesoftware 50. Grupa LOTOS 51. Grupa Ożarów S.A. 52. Grupa Projekt 53. Halliburton 54. Hitachi Data Systems 55. Hurra Communications Sp. z o.o. 56. IBM Polska Sp. z o.o. 57. IGE+XAO Polska sp. z o.o. 58. Impexmetal SA Huta Aluminium Konin 59. Itekna 60. Katowicki Holding Weglowy SA 61. Kelvatek 62. KGHM Polska Miedź SA 63. Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych Środków Lokomocji PL Sp. z o.o. 64. KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 65. Lafarge 66. Lhoist Polska Sp. z o.o. 67. Listemann Polska 68. LOTOS Petrobaltic S.A. 69. Mahle Polska Sp. z o.o. 70. MAN 71. Management Data Systems Sp. z o.o. 72. MegiTeam 73. MicroStrategy Poland 74. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 75. Motorola Solutions 76. MP-Mosty Sp. z o.o. 77. NSG Group 78. Ocado Technology 79. Ontia 80. Orange Polska 81. ORLEN Upstream 82. PGNiG SA 83. PM EXPERT 18

19 84. POLIMAN 85. Polimex Mostostal - zakład Naftobudowa Kraków 86. PROMEX Spółka z o.o. 87. ProTrader Sp. z o.o. 88. PTH CERTECH 89. PwC 90. PZL- Świdnik S.A. AgustaWestland 91. R. R. Donnelley Europe Sp. z o.o. 92. Railwaymen 93. Ramsat 94. S&T Services Polska 95. Semihalf sp.j. 96. Signum Project Sp. z o.o. 97. Skasnka 98. Slovnaft 99. Smart4Aviation 100. SMAY 101. Softelnet S.A Softeris 103. SoInteractive S.A Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze GÓRTECH sp. z o.o Stigo 106. TA Hydronics 107. Tarendo Sp. z o.o Tebodin Poland 109. Thoni Alutec Sp. z o.o TLC Sp, z o.o Toyota Motor Manufacturing Poland Sp z o.o TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o UNICARD SA 114. Urząd Dozoru Technicznego 115. Valeo Chrzanów 116. VALEO Sp. z o.o. Systemy chłodzenia silnika 117. Veracomp SA 118. Veritech Sp. z o.o Volkswagen Poznań 120. Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o Woodward Poland Sp. z o.o WSK PZL Rzeszów S.A Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA 124. ZRE Katowice 19

Badania wśród pracodawców 2010 i 2013/ sk

Badania wśród pracodawców 2010 i 2013/ sk Badania wśród pracodawców 2010 i 2013/ sk Badania wśród pracodawców są prowadzone przez Centrum Karier od 2002 roku w odstępach co trzy lata. Przedostanie badanie przeprowadzono w 2010 roku, ostanie rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 71/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 71/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2013/2014. 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 72/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 72/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie reasumpcji Uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Opracowano na podstawie: Uchwały nr 152/2015 Senatu AGH z dnia 25 listopada 2015 r. Uchwała nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier Kraków, 15 marca 2008 Analiza perspektyw zatrudnienia studentów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl OFERTA STAŻU / PRAKTYKI - Programista C# / Visual Studio 2010 / Visual Studio 2013 Osoba na tym stanowisku będzie tworzyć aplikacje w środowisku MS Visual Studio 2010/2013 (C#). 1. Wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2015 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Metoda badawcza.. 4 III Populacja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl INŻYNIER BUDOWNICTWA PEWNIAK NA RYNKU PRACY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Projekt POKL.04.01.02-00-172/10 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r.

POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. POSIEDZENIE SENATU AGH w dniu 27 maja 2009r. Uchwała nr 82/2009 Senatu AGH z dnia 27 maja 2009 r. PKT 6 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie AGH Kształcenie kadr dla potrzeb rynku Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Witamy w AGH InŜynier potrzebny od zaraz (od 2008 roku) Największa przeszkodą

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016

Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016 Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016 1. Opis przebiegu procesu ankietyzacji Proces ankietyzacji pracodawców zatrudniających absolwentów studiów wyższych ZUT w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa

Bardziej szczegółowo

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej 24 czerwca 2013 r. Briefing prasowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 Odwróciliśmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok.

UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok. UCHWAŁY SENATU z dnia 31 maja 2011 r. Wykaz: 1. Uchwała Senatu nr 95/2011 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2010 rok. 2. Uchwała Senatu nr 96/2011 w sprawie podziału wyniku

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na Politechnice Śląskiej laureatów i finalistów olimpiad w latach akademickich:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

Po jakich studiach zarabiamy najlepiej? Raport zarobki.pracuj.pl

Po jakich studiach zarabiamy najlepiej? Raport zarobki.pracuj.pl Po jakich studiach zarabiamy najlepiej? Legenda Kliknij / Tapnij aby: Powiększyć Zamknąć 02 Aby skorzystać z interaktywnych przycisków w dokumencie, konieczne jest posiadanie Acrobat/Acrobat Reader Co

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia WNiG Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

Po jakich studiach zarabiamy najlepiej?

Po jakich studiach zarabiamy najlepiej? Warszawa, 20.04.2017 Po jakich studiach zarabiamy najlepiej? Raport zarobki.pracuj.pl Analizy danych serwisu zarobki.pracuj.pl wskazują, że istnieją specjalizacje, w których można liczyć na wysokie pensje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Johnson Controls, Inc. STAŻ w Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Johnson Controls, Inc. STAŻ w Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. STAŻ w Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. STANOWISKO JUNIOR PROCESS ENGINEER Profil kandydata: Student ostatniego roku Politechniki Śląskiej lub absolwent; Kierunek: Automatyka i Robotyka, Mechanika

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ANKIETA NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Ankieta ma na celu zebranie opinii respondentów nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostosowanie systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy dr Andrzej Kurkiewicz Metodologia badania (1)

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 Poniższa tabela przedstawia szczegóły procedur kwalifikacyjnych kandydatów dla poszczególnych programów. Kolumny tej tabeli oznaczone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Uchwała nr 67/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2017/2018. Na podstawie art. 196 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia (badania pracownicze)

Wyniki badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia (badania pracownicze) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań ankietowych dotyczących oceny warunków realizacji procesu kształcenia (badania pracownicze)

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

PROFIL KANDYDATA TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU

PROFIL KANDYDATA TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU /ZAWODOWE TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU Minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku w obszarze utrzymania ruchu lub serwisu Wiedza z zakresu obsługi maszyn o wysokim stopniu skomplikowania Znajomość zagadnień

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PROGRAMU STAŻOWEGO. Organizatorzy

REGULAMIN ORGANIZACJI PROGRAMU STAŻOWEGO. Organizatorzy REGULAMIN ORGANIZACJI PROGRAMU STAŻOWEGO Organizatorzy 1 Rozdział I. Postanowienia wstępne Cel Regulaminu 1 1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad organizacji Programu Stażowego ENERGIA

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja. Na

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo