Wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Wymagania pracodawców wobec absolwentów AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Raport z badań Kraków, listopad 2013

2 METODYKA BADANIA Badania wśród pracodawców są prowadzone przez Centrum Karier od 2002 roku w odstępach co trzy lata, ostanie w 2013 roku. Uzupełnieniem badań ilościowych są badania jakościowe (wywiady pogłębione). Z przeprowadzonych sondaży (konferencje, seminaria, spotkania) wynika że AGH jest jedyną uczelnią w Polsce, która prowadzi tego typu badania. Celem badań jest m.in. uzyskanie danych na temat: informacji o obecnie zatrudnianych absolwentach AGH, wpływu doświadczenia zawodowego nabytego w trakcie studiów (praktyki, staże, wymiany zagraniczne i inne) na wybór kandydata do pracy, planów praktyk i programów adresowanych do studentów AGH, wymagań wobec kandydatów do pracy, preferencji pracodawców z uwagi na ukończony stopień studiów, średnią ocen i innych czynników, planów zatrudnienia w perspektywie trzech lat, zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Badana grupa Dobór grupy: Pracodawcy z całej Polski współpracujący z AGH i zatrudniający absolwentów AGH. Kluczem takiego doboru była m.in.: możliwość wyrażenia przez pracodawców opinii na temat absolwentów AGH, większa gotowość pracodawców do wypełnienia kwestionariusza ankiety. Dobór branżowy firm reprezentował wszystkie kierunki kształcenia w AGH. Wielkość firmy nie miała znaczenia. Narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety (pytania zamknięte i otwarte). Czas przeprowadzenia badań: Badania ilościowe: kwestionariusz ankiety został rozesłany w styczniu 2013 do wszystkich (569) firm objętych badaniem. Ankietowanie pracodawców trwało włącznie do października Tak duża rozpiętość czasowa wynikała z braku zwrotu (pomimo kilkakrotnych monitów) wypełnionych praz pracodawców kwestionariuszy. Podsumowania wyników dokonano w listopadzie Badania jakościowe: marzec wrzesień 2013 Sposób pozyskiwania danych do badań: badania ilościowe Internet (CAWI) badania jakościowe - rozmowy bezpośrednie (wywiady z pracodawcami na temat aktualnych wymagań prowadzone są na bieżąco niezależnie od prowadzonych badań) 2

3 Responsywność badania: Liczba wysłanych ankiet: 569 Liczba zwróconych i wypełnionych ankiet: 124 Liczba częściowo wypełnionych ankiet: 133 Wywiady pogłębione: Rynek pracy/ zatrudnienie absolwentów AGH Spośród 124 pracodawców, którzy odesłali wypełniony kwestionariusz ankiety 104 zatrudniło absolwentów AGH w ramach rekrutacji prowadzonych w 2012 roku (Tabela 1). Pracodawcy, którzy nie zatrudnili absolwentów AGH twierdzili (wywiady), iż pomimo zamieszczanych ofert pracy nie było odzewu ze strony absolwentów AGH. We wszystkich ankietowanych firmach pracowali absolwenci AGH z dłuższym lub krótszym stażem zawodowym, a w 112 firmach byli najliczniej reprezentowaną grupą (Tabela 2). Tabela 1. Zatrudnienie absolwentów AGH w roku Badania pracodawców Zatrudnienie absolwentów AGH w 2012 roku Wybór odpowiedzi Liczba wskazań pracodawców %N=124 Tak ,9% Nie 10 8,1% Brak danych 10 8,1% Razem ,0% Tabela 2. Uczelnie, po których absolwenci są najliczniej reprezentowani. Badania pracodawców Uczelnie po których absolwenci są najliczniej reprezentowani AGH ,3% Politechnika Krakowska 24 19,4% Politechnika Śląska 13 10,5% Politechnika Warszawska 10 8,1% Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 9 7,3% Uniwersytet Jagielloński 9 7,3% Politechnika Poznańska 6 4,8% Politechnika Wrocławska 6 4,8% Szkoła Główna Handlowa 6 4,8% Politechnika Lubelska 3 2,4% 2. Praktyki, staże, programy adresowane do studentów. 80,6% firm zapewniało praktyki dla studentów AGH (Tabela 3). Pracodawcy najchętniej organizują praktyki dla studentów po trzecim i czwartym roku w okresie wakacyjnym, a nieliczni w trakcie roku 3

4 akademickiego. Najwięcej firm organizujących praktyki jest zlokalizowana na terenie woj. małopolskiego, następnie mazowieckiego i śląskiego. 83 pracodawców przyjmujących praktykantów nie przewidywało dofinansowania praktyk dla studentów po 3 roku studiów. Natomiast w przypadku studentów po 4 roku studiów, 38 pracodawców w ramach praktyki podpisywało ze studentami umowę zlecenie. 24 pracodawców planowała, bądź już organizowała praktyki (staże studenckie) w trakcie roku akademickiego. Wg pracodawców program tych praktyk lub staży nie koliduje z zajęciami w trybie studiów stacjonarnych i jest dostosowany do indywidualnego planu zajęć studenta. Firmy, które nie wyrażały zainteresowania organizacją praktyk tłumaczyły to brakiem (szczególnie w okresie wakacyjnym) odpowiedniej kadry, która mogłaby być delegowana do opieki nad praktykantami. Z kolei większość tych pracodawców wskazywała na doświadczenie zawodowe jako atut kandydata przy ubieganiu się o przyjęcie do pracy. 38 pracodawców organizowała programy adresowane do studentów (programy stażowe, konkursy, nieodpłatne kursy na terenie firmy lub AGH, wykłady otwarte i inne). Tabela 3. Możliwość odbycia praktyk i staży studenckich. Badania pracodawców Praktyki/staże studenckie Tak ,6% Nie 8 6,5% Brak danych 16 12,9% Razem ,0% Tabela 4. Programy adresowane do studentów. Badania pracodawców Programy adresowane do studentów Tak 38 30,6% Nie 30 24,2% Są planowane 40 32,3% Brak danych 16 12,9% Razem ,0% 3. Wymagania wobec kandydatów do pracy Umiejętności zawodowe. Ukończony kierunek studiów. Kapitałem wyjściowym absolwentów AGH są umiejętności zawodowe (81,5%) oraz ukończony kierunek studiów (74,2%) Tabela 5. Obszar umiejętności zawodowych to szerokie spektrum zawierające m.in wiedzę wyniesioną ze studiów i umiejętności zawodowe kandydata odpowiadające wymaganiom na konkretnym stanowisku pracy. Przedstawione wyniki są statystycznym rozkładem w odniesieniu do wszystkich absolwentów AGH. Ukończony kierunek studiów jest mniej istotny w przypadku absolwentów aplikujących do firm o profilu branży IT (głównie sprawdzane są umiejętności praktyczne) oraz absolwentów Wydziału Zarządzania i Wydziału Humanistycznego. I tak w przypadku WZ umiejętności zawodowe są nadal na 4

5 pierwszej pozycji, ale ze wskazaniem 67,0%, a na drugim miejscu znajdują się umiejętności interpersonalne (51,0%), a w przypadku WH najwyżej cenione są umiejętności interpersonalne (71,8%), następnie umiejętności zawodowe (40,2%) i kierunek studiów (32,1%). Uwaga: W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 5. Wymagania wobec kandydatów do pracy. Badania pracodawców Wymagania wobec kandydatów do pracy Umiejętności zawodowe ,5% Ukończony kierunek studiów/specjalizacja 92 74,2% Doświadczenie zawodowe 58 46,8% Znajomość języków obcych 53 42,7% Motywacja do pracy 43 34,7% Umiejętności komputerowe 36 29,0% Umiejętności interpersonalne 31 25,0% Certyfikaty/ uprawnienia 18 14,5% Mobilność 13 10,5% Diagram 1. Wymagania wobec kandydatów do pracy. Badania pracodawców ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% Umiejętności zawodowe Ukończony kierunek Doświadczenie zawodowe Znajomość języków obcych Motywacja do pracy Umiejętności komputerowe Umiejętności interpersonalne Certyfikaty/ uprawnienia Mobilność 46,8% 42,7% 34,7% 29,0% 25,0% 14,5% 10,5% 74,2% 81,5% Doświadczenie zawodowe Na doświadczenie zawodowe wskazało 46,8% pracodawców. Najwyżej ceniona jest praca zgodna z kwalifikacjami (niekoniecznie w pełnym wymiarze godzin) oraz staże, praktyki i studenckie projekty. Te ostatnie są również dowodem na pracę w zespole. 5

6 Wbrew obiegowym opiniom szeroko pojmowana aktywność w okresie studiów; prace dorywcze, wolontariat, działalność w organizacji - jeżeli nie mają związku z przyszłym zawodem, nie są dla pracodawców istotne. Języki obce Kolejnym, czwartym wymaganiem stawianym absolwentom AGH jest znajomość języków obcych (42,7%). Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym lub bardzo dobrym staje się standardem. Dalej, w kolejności pojawiają się: język niemiecki, rosyjski, francuski. Coraz częściej obok języka angielskiego wymagana jest znajomość drugiego języka obcego. Każdy drugi język, nawet podstawy jest w procesie rekrutacyjnym dodatkowym atutem. Z opinii pracodawców wynika, że poziom językowy u absolwentów AGH w ostatnich kilku latach bardzo się poprawił. Tabela 6. Znajomość języków obcych. Badania pracodawców Języki obce Angielski w stopniu dobrym 92 74,2% Angielski w stopniu biegłym 51 41,1% Niemiecki w stopniu dobrym 23 18,5% Niemiecki w stopniu biegłym 10 8,1% Rosyjski w stopniu dobrym 10 8,1% Francuski w stopniu dobrym 8 6,5% Angielski w stopniu podstawowym 6 4,8% Niemiecki w stopniu podstawowym 4 3,2% Rosyjski w stopniu biegłym 4 3,2% Francuski w stopniu podstawowym 3 2,4% Rosyjski w stopniu podstawowym 2 1,6% Francuski w stopniu biegłym 1 0,8% 6

7 Diagram 2. Znajomość języków obcych. Badania pracodawców ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Angielski w stopniu dobrym Angielski w stopniu biegłym Niemiecki w stopniu dobrym Niemiecki w stopniu biegłym Rosyjski w stopniu dobrym Francuski w stopniu dobrym Angielski w stopniu podstawowym Niemiecki w stopniu podstawowym Rosyjski w stopniu biegłym Francuski w stopniu podstawowym Rosyjski w stopniu podstawowym Francuski w stopniu biegłym 8,1% 8,1% 6,5% 4,8% 3,2% 3,2% 2,4% 1,6% 0,8% 18,5% 41,1% 74,2% Motywacja Motywacja wg pracodawców jest piątym z kolei czynnikiem (34,7%) wpływającym na pozytywny przebieg procesu rekrutacyjnego i to niezależnie od kierunku studiów oraz stanowiska pracy. Może ona przybierać różne formy, najczęściej jest to zespół wzajemnie uzupełniających się czynników, poczynając od tych wewnętrznych (indywidualnego rozwoju, satysfakcji), aż po zewnętrzne, materialne. Pracodawcy nie bez powodu są przekonani, że u podstaw aktywności zawodowej leży motywacja. Umiejętności komputerowe Obszar umiejętności komputerowych, które znajdują się na 6 miejscu (29,0% Tabela 7) jest bardzo szeroki, stąd przez pracodawców rozpatrywany indywidualnie, w kontekście ukończonego kierunku oraz stanowiska pracy. W przypadku niektórych zawodów umiejętności komputerowe to czynnik progowy w procesie rekrutacyjnym, na innych stanowiskach traktowane jako narzędzie wspomagające pracę. Tabela 7. Obszary umiejętności komputerowych. Badania pracodawców Obszary umiejętności komputerowych Arkusze kalkulacyjne 89 71,8% Programowanie 72 58,1% Programy do projektowania 63 50,8% Obsługa baz danych 53 42,7% Edytory tekstu 53 42,7% 7

8 Tworzenie baz danych 36 29,0% Administracja sieci 32 25,8% Tworzenie stron internetowych 19 15,3% Inne 20 16,1% Diagram 3. Obszary umiejętności komputerowych. Badania pracodawców ,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0% Arkusze kalkulacyjne Programowanie Programy do projektowania Obsługa baz danych Edytory tekstu Tworzenie baz danych Administracja sieci Tworzenie stron internetowych Inne 29,0% 25,8% 15,3% 16,1% 58,1% 50,8% 42,7% 42,7% 71,8% Umiejętności interpersonalne/ cechy Umiejętności interpersonalne, predyspozycje osobowościowe, czy cechy charakteru wpisały się na stałe w zestaw stawianych wymagań (25,0% - 7 pozycja w skali uczelni). Najwyżej cenione są: umiejętność pracy w grupie, umiejętności komunikacyjne, odpowiedzialność, umiejętności analityczne (Tabela 8). Tabela 8. Umiejętności interpersonalne/ cechy. Badania pracodawców Umiejętności interpersonalne/ cechy Umiejętność pracy w grupie ,4% Umiejętności komunikacyjne ,1% Odpowiedzialność 96 77,4% Umiejętności analityczne 95 76,6% Uczciwość 81 65,3% Rzetelność 78 62,9% Dokładność 78 62,9% Umiejętności organizacyjne 77 62,1% Kreatywność 71 57,3% Odporność na stres 68 54,8% Systematyczność 61 49,2% 8

9 Umiejętność zarządzania projektami 56 45,2% Elastyczność 51 41,1% Diagram4. Umiejętności interpersonalne/ cechy. Badania pracodawców % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Umiejętność pracy w grupie Umiejętności komunikacyjne Odpowiedzialność Umiejętności analityczne Uczciwość Rzetelność Dokładność Umiejętności organizacyjne Kreatywność Odporność na stres Systematyczność Umiejętność zarządzania projektami Elastyczność 94,4% 87,1% 77,4% 76,6% 65,3% 62,9% 62,9% 62,1% 57,3% 54,8% 49,2% 45,2% 41,1% 4. Dodatkowe atuty kandydatów do pracy Aktywność studencka Pracodawcy niejednokrotnie podkreślają znaczenie aktywności studenckiej w procesie rekrutacji do pracy. Dla 80 pracodawców (64,5%) dodatkowym atutem absolwenta ubiegającego się o pracę jest podejmowanie przez niego pracy w okresie studiów (niekoniecznie w pełnym wymiarze godzin) z wykorzystaniem umiejętności zawodowych, które odpowiadają lub są bliskie zakresowi obowiązków na danym stanowisku (Tabela 9). Przedstawiciele firm dla których ta aktywność była istotna podkreślali w rozmowach, iż taka praca jest atutem w przypadku absolwenta zaraz po studiach, ale nie przesądza o efektach rekrutacji. Praktyki i staże studenckie są szczególnie ważne (50,0% wskazań) dla pracodawców reprezentujących m.in. branże: górniczą, przemysłową, produkcyjną, wydobywczą. Brak odbytej przez studentów praktyki wzbudza u pracodawców wątpliwości że kandydat ma jakiejkolwiek wyobrażenie o pracy o którą się ubiega. Coraz więcej firm odchodzi także od typowego systemu rekrutacyjnego polegającego na wyłanianiu kandydata do pracy na podstawie przesłanego CV. Zamiast tego decyduje się na wybór swoich przyszłych pracowników spośród studentów odbywających praktyki lub staże. 9

10 Tabela 9. Aktywność studencka jako atut kandydata do pracy. Badania pracodawców Aktywność studencka jako atut kandydata do pracy Praca z wykorzystaniem umiejętności zawodowych 80 64,5% Praktyki/staże studenckie 62 50,0% Projekty studenckie (indywidualne i zespołowe) związane z charakterem stanowiska pracy 43 34,7% Działalność w kołach naukowych 41 33,1% Nauka/praktyki/staże za granicą 37 29,8% Działalność w organizacjach studenckich 21 16,9% Praca społeczna/wolontariat 17 13,7% Diagram 5. Aktywność studencka jako atut kandydata do pracy. Badania pracodawców ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Praca z wykorzystaniem umiejętności zawodowych 64,5% Praktyki/staże studenckie Projekty studenckie (indywidualne i zespołowe) związane z charakterem Działalność w kołach naukowych Nauka/praktyki/staże za granicą 34,7% 33,1% 29,8% 50,0% Działalność w organizacjach studenckich Praca społeczna/wolontariat 16,9% 13,7% Renoma uczelni Z każdym rokiem znacząco wzrasta odsetek pracodawców wskazujących na ukończenie AGH jako dodatkowy atut kandydata do pracy (pracodawcy ,7%, pracodawcy ,0%). Tabela 10. Ukończenie AGH jako atut kandydata do pracy. Badania pracodawcy Ukończenie AGH Tak 93 75,0% Nie 2 1,6% Trudno powiedzieć 29 23,4% 10

11 Razem ,0% Diagram 6. Ukończenie AGH jako atut kandydata do pracy. Badania pracodawcy ,6% 23,4% Tak Nie Trudno powiedzieć 75,0% Ukończony stopień studiów Dla 54,8% pracodawców bardziej pożądanym kandydatem jest absolwent II stopnia. W przypadku absolwentów kierunków inne niż techniczne lub ścisłe pracodawcy nie mieli tego typu preferencji. Ukończony stopień studiów nie miał także znaczenia w przypadku zawodów deficytowych (np. informatyków) oraz typowo technicznych (administrator sieci). Tabela 11. Ukończony stopień studiów. Badania pracodawców Ukończony stopień studiów Studia I stopnia 11 8,9% Studia II stopnia 68 54,8% Nie ma znaczenia 45 36,3% Razem ,0% Ocena ze studiów W przeważającej części (67,7% wskazań) pracodawcy nie przywiązywali wagi do ocen ze studiów (Tabela 12), aczkolwiek chcąc dotrzeć do studentów pytają o najlepszych. Dla pracodawców najlepszy, to niekoniecznie wysokie oceny, ale i inne czynniki wymienione w raporcie (wiedza, umiejętności zawodowe, analityczne i inne). Wg pracodawców przeciętny absolwent AGH sprawdza się na większości stanowisk i może z powodzeniem konkurować z absolwentami innych uczelni. 11

12 Tabela 12. Ocena ze studiów. Badania pracodawców Ocena ze studiów Tak 20 16,1% Nie 84 67,7% Trudno powiedzieć 20 16,1% Razem ,0% Diagram 7. Ocena ze studiów. Badania pracodawców ,1% 16,1% Tak Nie 67,7% 5. Perspektywy zatrudnienia W planach rekrutacyjnych firm do 2016 roku przewidziane było zatrudnienie absolwentów reprezentujących wszystkie kierunki kształcenia w AGH (Tabela 13). Przedstawione wyniki liczbowe mają jednak charakter jedynie poglądowy m.in. z powodów: Dobór badanych firm (569 podmiotów) na etapie rozsyłania kwestionariusza ankiety był reprezentatywny w odniesieniu do wszystkich kierunków kształcenia w AGH, natomiast wypełnione kwestionariusze ankiety odesłało 124 pracodawców. 38 pracodawców nie miało pewności co do planowanych rekrutacji pracowników na określonych stanowiskach z uwagi na nieprzewidywalność zamówień i zlecanych projektów. 51 pracodawców miała problem ze zdefiniowaniem kierunków studiów, po których chcą przyjąć absolwentów. Dla tej grupy pracodawców nie zawsze kierunek studiów był istotny. Decydowała wiedza i posiadane umiejętności zawodowe związane z zakresem obowiązków na danym stanowisku. Tabela 13. Plany zatrudnienia absolwentów AGH w perspektywie do 2016 roku. Badania pracodawców Plany zatrudnienia absolwentów AGH w perspektywie do 2016 roku. Wybór odpowiedzi Liczba pracodaców %N=124 Automatyka i Robotyka 82 66,1% Informatyka 62 50,0% 12

13 Elektrotechnika 52 41,9% Mechanika i Budowa Maszyn 49 39,5% Informatyka Stosowana 48 38,7% Elektronika i Telekomunikacja 46 37,1% Informatyka i Ekonometria 44 35,5% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 41 33,1% Mechatronika 36 29,0% Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa 33 26,6% Inżynieria Materiałowa 30 24,2% Teleinformatyka 30 24,2% Zarządzanie 30 24,2% Energetyka 26 21,0% Matematyka 23 18,5% Górnictwo i Geologia 21 16,9% Budownictwo 17 13,7% Technologia Chemiczna 17 13,7% Edukacja Techniczno Informatyczna 16 12,9% Metalurgia 14 11,3% Ochrona Środowiska 14 11,3% Ceramika 13 10,5% Fizyka Techniczna 13 10,5% Inżynieria Środowiska 13 10,5% Socjologia 12 9,7% Chemia Budowlana 11 8,9% Inżynieria Naftowa i Gazownicza 11 8,9% Geodezja i Kartografia 10 8,1% Geofizyka 7 5,6% Ekologiczne źródła Energii 6 4,8% Kulturoznawstwo 3 2,4% Fizyka Medyczna 2 1,6% Inżynieria Akustyczna 2 1,6% Inżynieria Biomedyczna 2 1,6% Turystyka i Rekreacja 2 1,6% Wirtotechnologia 2 1,6% Specjalistyczne umiejętności zawodowe/ ceryfikaty Wymagania i certyfikaty podane przez pracodawców : analityk, geolog złożowy, wiertnik, kierownik projektów brak catia Doświadczenie w obszarze księgowości lub obsługi procesów HR Duża wiedza merytoryczna Human Computer Interaction, Usability, Responsive Web Design instalacja i konfiguracja sieci telekomunikacyjnych wimax, znajomość technologii 13

14 internetowych światłowodowych, radiowych i bezprzewodowych Inżynier górnik Inżynierowie kierunków specjalistycznych Java JEE, Spring, JPA/Hibernate, JSF, GWT Java, C++, C# języki informatyczne języki programowania Języki programowania: Java, C++, C, JavaScript, Python Lutowanie, obróbka cieplna odczytywanie schematów elektrycznych, pneumatycznych. Programowanie sterowników. Wiedza z zakresu mas ceramicznych. Obsługa urządzeń kontrolno-pomiarowych. posługiwanie się oprogramowaniem CAD, - umiejętności modelowania bryłowego 3D poszukujemy głównie Inżynierów z obszarów bardzo różnych programowanie programowanie programowanie Java Programowanie sterowane testami, programowanie zwinne, prowadzenie projektu Programowanie w takich technologiach jak: ActionScript, Java, C/C++, Adobe Flex Programowanie w języku Java Projektowanie konstrukcji metalowych prowadzenie samochodu przetwórstwo gumy rachunkowość, finanse roboty szybowe samodzielne rozwiązywanie problemów, zdolność do konstruktywnego myślenia, decyzyjność, umiejętność pracy pod presją spawalnictwo, budownictwo, zarządzanie na poziomie zarządzania zespołami pracowniczymi specjalista technolog, konstruktor, projektant technologii, inżynier produkcji, ekonomista, Inżynier rynku Tworzenie oprogramowania Umiejętność czytania katalogów zagranicznych umiejętność projektowania w programach typu CAD, umiejętność pisania procesów technologicznych, pracy na obrabiarkach sterowanych numerycznie, obsługa maszyn CNC, programowanie sterowników umiejętność poznawania technologii niszowych umiejętność praktycznego programowania umiejętność programowania w środowisku LabVIEW umiejętność zarządzania wiedzą w zależności od stanowiska widza z zakresu logistyki Wiedza z zakresu urządzeń górniczych, znajomość prawa geologicznego i górniczego znajomość budowy pojazdów szynowych, praktyczna znajomość zagadnień z zakresu 14

15 mechaniki, automatyki, elektroniki (dokumentacja techniczna, software) Znajomość części samochodowych znajomość prawa górniczego, morskiego i geologicznego znajomość rysunku technicznego Znajomość tworzyw sztucznych związane z kierunkiem studiów Certyfikaty: ACCA, CIMA, etc. BA(Hons) i Masters Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD), Certified LabVIEW Developer (CLD), Certified LabVIEW Architect (CLA) Certyfikaty językowe, certyfikaty księgowe certyfikaty potwierdzające umiejętność obsługi programów do projektowania certyfikaty językowe CFA, CIA, ACCA, dozory górnicze FCE ISTQB ITR, znajomość języków obcych Oracle Certified Java Developer prawo jazdy kat. C, suwnice, wózki widłowe, tachografy, SEP SEP 1kV SEP do 1kV SEP, Badania nieniszczące, IWE, uprawnienia budowlane, uprawnienia energetyczne SEP, CERTIFIKATY PROE, AUTOCAD SEP, Prawo jazdy. SEP; uprawnienia spawacza w którejś z metod spawania; 5S; TQM; elementy Kaizen; rysunek Izometryczny spawalnicze, uprawnienia dozorowe Uprawnienia SEP, czasami Audytor wewnętrzny uprawnienia wykonawcze i projektowe w danej branży, uprawnienia SEP w przypadku elektryków uprawnienia zawodowe w zależności od stanowiska Wszystkie certyfikaty potwierdzające znajomość technologii Java oraz Adobe Flash, Flex, Action/Script. zatwierdzenia OUG 15

16 6. Zatrudnianie absolwentów niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Zmienia się stereotyp postrzegania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy 55,6% badanych w 2013 roku pracodawców (Tabela 14) wskazało na to, że są gotowi na zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. To o 14,6% więcej niż w roku Najwięcej firm reprezentowało branże IT oraz outsourcing. Pracodawcy, którzy byli niezdecydowani tłumaczyli to niedostosowaniem infrastruktury zakładu do przyjęcia osób niepełnosprawnych oraz czynnikami psychologicznymi. Tabela 14. Otwartość na zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Badania pracodawców Otwartość na zatrudnianie osób niepełnosprawnych Tak 69 55,6% Nie 11 8,9% Trudno powiedzieć 42 33,9% Brak danych 2 1,6% Razem ,0% Wnioski absolwenci AGH na rynku pracy Pracodawcy rekrutując absolwentów AGH rozszerzają swoją listę oczekiwań poza wykształcenie kierunkowe, a pożądany profil kandydata jest wypadkową większości wymienionych wymagań. Przeprowadzone wśród pracodawców badania dowodzą jak istotne są różnice oczekiwań wobec kandydata w zależności od charakteru firmy, branży, profilu wykształcenia kandydata, stanowiska pracy i innych pochodnych. Hierarchia poszczególnych czynników jest istotna przy ustalaniu indywidualnych priorytetów i jakkolwiek wszystkie są ważne dla funkcjonowania całości, to konkurencyjność kandydata do pracy zależy także od miejsca i pozycji, jakie zajmuje w grupie pozostałych kandydatów ubiegających się o posadę. Wnioski metodyka badania Przeprowadzenie badania wśród pracodawców nie było tak skuteczne jak zakładano, ponieważ kwestionariusz ankiety wypełniło 21,8% (124) pracodawców objętych badaniem. 23,8% (133 pracodawców) wypełniło tylko część ankiety. W przeważającej części pracodawcy, do których kierowana był ankieta reprezentowali duże firmy, niejednokrotnie liczące po kilka lub kilkanaście oddziałów o zróżnicowanych profilach. Pracownicy HR nie dysponowali wystarczającą wiedzą i fachową znajomością dziedzin obejmującą wymagania kierunkowe i techniczne. Niemożliwe zatem było wypełnienie kwestionariusza przez jedną osobę, a przekierowywanie do kolejnych osób okazało się zbyt kłopotliwe. 16

17 Błędem metodologicznym była także rezygnacja z tradycyjnego kwestionariusza ankiety przesyłana w załączniku Word na rzecz wersji elektronicznej w systemie CAWI, co również utrudniało wypełnienie kwestionariusza przez kilka osób. Wypełnienie kwestionariusza ankiety nie stanowiło problemu dla mniejszych firm zatrudniających do 100 osób. Grażyna Śliwińska, Centrum Karier Przygotowanie i wdrożenie elektronicznej wersji kwestionariusza w systemie CAWI: Piotr Janus Lista firm, których przedstawiciele wypełnili kwestionariusz ankiety: 1. ABB 2. Accenture 3. Advisory Group TEST Human Resources 4. Air Liquide Polska Sp. z o.o. 5. Airline Accounting Center Sp. z o.o. 6. AKTIM Sp. z o.o. 7. AnanaStar Sp z o.o. 8. APPLY POLAND SP. ZOO 9. Apriso Sp. z o. o. 10. ArcelorMittal Poland 11. ArcelorMittal Refractories 12. ATB Tamel Spółka Akcyjna 13. ATSI S.A. 14. AUTOLOGIC Sp. z o.o. 15. Automationstechnik 16. Barry Callebaut 17. Brainly.com 18. Brown Brothers Harriman 19. Capgemini Polska Sp. z o.o. 20. Caterpillar Global Mining Polska Sp.z o.o. 21. Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o. 22. CEMEX Polska 23. Cersanit III S.A. 24. Clifford Thames 25. CMC Sp. z o.o. 26. CNS Solutions Sp. z o.o. 27. Cohesiva Sp. z o.o. 28. Consus Carbon Engineering sp. z o.o. 29. Cooper Standard Sp.zo.o. 30. creativestyle Polska Sp. z o.o. 31. Crisil Irevna Poland 32. Danfoss Poland Sp. z o.o. 33. Delphi 34. Elandis 35. Elettric80 sp, z o.o. 17

18 36. Ericpol (Oddział w Krakowie) 37. Ericpol (Oddział w Łodzi) 38. FAKRO 39. FAMUR 40. FEV Polska Sp. z o.o. 41. FMC Technologies 42. GE Power Controls 43. GEMINI Polska 44. Geofizyka Toruń S.A. 45. Geokart-International Sp. z o.o. 46. Getin Noble Bank 47. Górażdże Cement SA 48. Górażdże Kruszywa S.A. 49. Grapesoftware 50. Grupa LOTOS 51. Grupa Ożarów S.A. 52. Grupa Projekt 53. Halliburton 54. Hitachi Data Systems 55. Hurra Communications Sp. z o.o. 56. IBM Polska Sp. z o.o. 57. IGE+XAO Polska sp. z o.o. 58. Impexmetal SA Huta Aluminium Konin 59. Itekna 60. Katowicki Holding Weglowy SA 61. Kelvatek 62. KGHM Polska Miedź SA 63. Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych Środków Lokomocji PL Sp. z o.o. 64. KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. 65. Lafarge 66. Lhoist Polska Sp. z o.o. 67. Listemann Polska 68. LOTOS Petrobaltic S.A. 69. Mahle Polska Sp. z o.o. 70. MAN 71. Management Data Systems Sp. z o.o. 72. MegiTeam 73. MicroStrategy Poland 74. Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 75. Motorola Solutions 76. MP-Mosty Sp. z o.o. 77. NSG Group 78. Ocado Technology 79. Ontia 80. Orange Polska 81. ORLEN Upstream 82. PGNiG SA 83. PM EXPERT 18

19 84. POLIMAN 85. Polimex Mostostal - zakład Naftobudowa Kraków 86. PROMEX Spółka z o.o. 87. ProTrader Sp. z o.o. 88. PTH CERTECH 89. PwC 90. PZL- Świdnik S.A. AgustaWestland 91. R. R. Donnelley Europe Sp. z o.o. 92. Railwaymen 93. Ramsat 94. S&T Services Polska 95. Semihalf sp.j. 96. Signum Project Sp. z o.o. 97. Skasnka 98. Slovnaft 99. Smart4Aviation 100. SMAY 101. Softelnet S.A Softeris 103. SoInteractive S.A Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze GÓRTECH sp. z o.o Stigo 106. TA Hydronics 107. Tarendo Sp. z o.o Tebodin Poland 109. Thoni Alutec Sp. z o.o TLC Sp, z o.o Toyota Motor Manufacturing Poland Sp z o.o TRW Steering Systems Poland Sp. z o.o UNICARD SA 114. Urząd Dozoru Technicznego 115. Valeo Chrzanów 116. VALEO Sp. z o.o. Systemy chłodzenia silnika 117. Veracomp SA 118. Veritech Sp. z o.o Volkswagen Poznań 120. Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o Woodward Poland Sp. z o.o WSK PZL Rzeszów S.A Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA 124. ZRE Katowice 19

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2009 po pięciu latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców

Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013. Katalog wystawców Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 22 X 2013 Katalog wystawców Honorowy patronat objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Sponsorzy

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu nr UDA-POKL.09.03.00-062/10-00 RAPORT wersja skrócona - listopad 2011 - Zamawiający: Spółka Szkoleniowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy

Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy 2014 Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw PROJEKT SYSTEMOWY KAPTAŁ NTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw Ekspertyza naukowa Dr Agnieszka Ziętek Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

XVIII TARGI PRACY. 20 listopada 2013. Przewodnik targowy

XVIII TARGI PRACY. 20 listopada 2013. Przewodnik targowy 20 listopada 2013 Przewodnik targowy 20 listopada 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE PLAN STOISK 4 call.pl ul. Cieszyńska 365 43-382 Bielsko-Biała tel. 660 691 100 anna.kowalska@4call.pl

Bardziej szczegółowo

XVI TARGI PRACY PRZEWODNIK TARGOWY

XVI TARGI PRACY PRZEWODNIK TARGOWY PRZEWODNIK TARGOWY 14 listopada 2012 Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl PRZEWODNIK TARGOWY 14 listopada 2012 Enjoy IT tieto.cz Jav a SQ L SAP C # Unix Oracle Exchange

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2015 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Ekonomia sukcesu program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Raport z badań jakościowych IDI z pracodawcami przygotowany przez PBS Spółka z o. o. dla Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY spis treści plan stoisk...3 wystawcy...4 WEJŚCIE PLAN STOISK Adecco Poland Sp. z o.o. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji Miasto Poznań Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań tel.: +48 61 878 5428 promocja@um.poznan.pl Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania ul. Ratajczaka 44, 61-728

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Sektor usług biznesowych w Małopolsce

Sektor usług biznesowych w Małopolsce 2013 Sektor usług biznesowych w Małopolsce Stan i perspektywy rozwoju Sektor usług biznesowych w Małopolsce Stan i perspektywy rozwoju Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI. Cz. II. Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI. Cz. II. Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ UCZELNI W KADENCJI 2008-2012 Cz. II Sprawozdania jednostek Administracji Centralnej oraz Jednostek Pozawydziałowych PION KSZTAŁCENIA PROCES KSZTAŁCENIA 1. Rekrutacja na

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Raport końcowy: Badania Empiryczne Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy badanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

WYDANIE DLA INŻYNIERÓW

WYDANIE DLA INŻYNIERÓW WYDANIE DLA INŻYNIERÓW www.praktyki.eurostudent.pl ZESKANUJ KOD I WEJDŹ NA PRAKTYCZNĄ STRONĘ KARIERY grudzień 2013 Raport KARIERA INŻYNIERA RYNEK PRACY DLA INŻYNIERÓW Raport specjalny BRANŻA IT ROŚNIE

Bardziej szczegółowo

Organizator: RAPORT Z BADANIA

Organizator: RAPORT Z BADANIA Organizator: RAPORT Z BADANIA 2014 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia AIESEC Polska mam zaszczyt przedstawić wyniki dwudziestej trzeciej edycji badania Pracodawca Roku. Nasza organizacja ma na

Bardziej szczegółowo

Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy

Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy Raport BADANIE OSÓB MŁODYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY - raport końcowy z badania Publikacja przygotowana w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim

Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim Potencjał kadrowy i zagadnienia rynku pracy w województwie podkarpackim The potential of human resources and labor market issues in the Podkarpackie region 1 Spis treści 1. Potencjał kadrowy województwa

Bardziej szczegółowo