FARMACJA POMORZA środkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FARMACJA POMORZA środkowego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 5 (198) Maj 2009 Moje fascynacje... 2 Nasze aptekarskie sprawy... 3 Nowelizacja przepisów regulujących roszczenia odszkodowawcze... 4 Zmiany w Kodeksie Cywilnym... 5 Zmiany paragrafów w pigułce w 2009 r... 7 Informuj jak przechowywać szczepionki...12 Reklama leków...13 Nowe wykazy leków refundowanych...20 Urząd rejestracji leczniczych o termometrach rtęciowych...24 Komunikat...25 Wiadomości...26 Z prasy...29 Matka Syna Marnotrawnego...32 Aptekarskie love-story...35 Sylwetki zasłużonych farmaceutów Pomorza Środkowego...38 Nasze tradycje...41 Malarka piękna kwiatów...46 Dawne leki...54 Słynny tenor Beniamino Gigli był uczniem aptekarskim...56 Rocznica Powstania Wielkopolskiego...58 Farmaceuci w Powstaniu Wielkopolskim...60 Jeden miesiąc życia farmaceutki...64 Jak oszczędzać czas?...71 Klub Pierożanek...72 Sport i turystyka w ekslibrisie...73 Od Czytelników...75 List z Biecza...76 Na wesoło...80 Farmacja FARMACJA Pomorza POMORZA Środkowego ŚRODKOWEGO Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Biuletyn Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie Koszalin, ul. Jedności 5, tel./fax (094) , tel Nr konta NRB: Prezes Izby Prezes mgr Izby farm. mgr Maria farm. Walkowiak-Falender Maria Mach Redaktor Naczelny dr Jadwiga Brzezińska Wydawca: Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska (Koszalin-Słupsk) Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada ISSN Nasz adres internetowy:

6 Strzelisty znak na grani Wszystko co ważne działo się w górach, Tam było zawsze bliżej Pana Boga; A może dlatego, że schowane w chmurach I wiedzie tamtędy anielska droga. Góra o której myślę, Giewont się nazywa, Szlak na nią wiedzie często uczęszczany; Być może anioł na tą górę wzywa, Niewidoczny, a tylko przez Boga widziany. Krzyż na tej górze ramiona rozpostarł, Już od stulecia witając pielgrzyma; Idzie tędy pieszy, wędrowiec, turysta, Każdy gdzie Krzyż pragnie się zatrzymać. Był tam też Jan Paweł II i sylwetką w bieli, Zadziwił nas, wszyscy oniemieli; Bo zobaczyli, że obok Krzyża, górali, anioła Papież modlitwy stoi, pot ociera z czoła. Zmęczony, cierpiący wzrok uniósł do góry, Pewnie z Panem Bogiem jak Mojżesz rozmawiał, Anioł powiewem skrzydeł odgarniał mu chmury I razem z góralami wiatr halny odganiał. Tu strzelisty Krzyż stoi od stulecia, Lecz pierwszy Papież wybrał się do niego; Żeby z grani spojrzeć na swe w dole dzieci I odważnie dłonią wskazywać na Niego. Byśmy przez zawieruchy i ich przemijanie, Poprzez niedostatki i ubóstwo duszy; Wreszcie, dzięki Krzyża tego posiadanie, Osiągnąć wszyscy mogli wieczne zmartwychwstanie. By kiedyś o poniżonym narodzie, co drzemie, Za Wyszyńskiego głosem bez zmrużenia powiek Powiedzieć: Oto nowych ludzi plemię, A o człowieku rzec: Patrzcie oto człowiek. mgr Weronika Zarzycka Koszalin, maj 2001 r. Krzyż przez lata przyjmował pioruny Wkrótce rozpoczną się prace przy renowacji symbolu Tatr. Do władz Tatrzańskiego Parku Narodowego już zgłaszają się firmy, które chcą podjąć się prac za darmo. Remont krzyża będzie polegał na wzmocnieniu jego podstawy oraz oczyszczeniu całej konstrukcji i pokryciu powłoką zabezpieczającą przed korozją tłumaczy Paweł Skawiński, dyrektor TPN. Według wyliczeń naukowców przez 108 lat w krzyż mogło uderzyć nawet kilkadziesiąt tysięcy piorunów, naruszając podstawę konstrukcji. Na czas remontu, który potrwa kilka dni, będzie wstrzymany ruch turystyczny na szczycie. Krzyż postawili górale z Zakopanego w 1901 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza Kazimierza Koszelewskiego. Ma 17,5 metra wysokości, z czego 2,5 m znajduje się pod skałami. (OPR. PAP) 2 Biuletyn Informacyjny

7 Nasze aptekarskie sprawy Drogie Koleżanki i Koledzy! Wkroczyliśmy w Nowy Rok z nadzieją, że przyniesie nam dla naszego środowiska zmiany na które wszyscy czekamy. Obecnie najważniejszym celem samorządu aptekarskiego jest doprowadzenie do stałych cen detalicznych refundowanych produktów leczniczych. Czekamy na nowelizację ustawy Prawo Farmaceutyczne. Mamy nadzieję, że proponowane zmiany wejdą w życie i zakończą chorą konkurencję na rynku aptecznym. Największym problemem jest bierne przyglądanie się problemom dotyczącym nas samych - farmaceutów-aptekarzy, zamiast z całą mocą angażować się w kształtowanie naszego losu. Jestem przekonana, iż tylko pełne współdziałanie naszych koleżanek i kolegów zapewni stabilizację w naszym samorządzie. Z tych też względów uczestnictwo delegatów w rocznych Zjazdach sprawozdawczych nie jest tylko obowiązkiem, ale powinien być okazją do spotkań koleżeńskich, gdzie można w gronie kolegów zwierzyć się z naszych trosk, wysłuchać innych. Środkowopomorska Okręgowa Rada Aptekarska w Koszalinie Prezes mgr farm. Maria Mach Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 3

8 Nowelizacja przepisów regulujących roszczenia odszkodowawcze Interpretacja prawna Roszczenia wynikające z czynu niedozwolonego mają także zastosowanie w przypadku roszczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Sprawy te zostały uregulowane ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. nr 80 poz. 538). Ustawa weszła w życie 10 sierpnia 2007 r. I. Zgodnie z intencją ustawodawcy przedawnienie szkód na osobie (art k.c.) zgodnie z którym w razie wyrządzenia szkody na osobie przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Oznacza to, że niezależnie od tego, kiedy miało miejsce zdarzenie wywołujące szkodę, roszczenie o naprawienie tej szkody poszkodowany będzie mógł kierować do jej sprawcy, a także do ubezpieczyciela - jeszcze trzy lata po ujawnieniu się tej szkody. Jedynym warunkiem jest wykazanie, iż ujawniona szkoda pozostaje w bezpośrednim związku z konkretnym czynem niedozwolonym. II. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości (art k.c.) Przepis ten ma na celu umożliwienie osobom, które osiągnęły pełnoletniość, dochodzenia roszczeń o odszkodowanie w przypadku, gdy opiekun prawny nienależycie wykonywał swe obowiązki, przez co pozbawił małoletniego możliwości, zaspokojenia roszczenia o naprawienie szkody. III. Przedawnienie szkód powstałych w wyniku zbrodni lub występku (art k.c.) stanowi, że w takich sytuacjach roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obwiązanej do jej naprawienia. 4 Biuletyn Informacyjny

9 Omówione przepisy regulujące przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w wyniku czynu niedozwolonego mają zastosowanie także do roszczeń przed dniem 10 sierpnia 2007 r., a według przepisów dotychczasowych w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych. Ludwika Januchowska radca prawny Zmiany w Kodeksie Cywilnym Terminy przedawnień - postanowienia KC Art KC mówi, że jeśli szkoda wynikła ze zbrodni albo występku, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. W 3 dodatkowo pojawia się zapis, że w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. 4 mówi natomiast, że przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletniości. Obecnie, od konsekwencji szkód wynikłych z błędu popełnionego podczas wykonywania zawodu medycznego, w tym również zawodu farmaceuty, chronią następujące ubezpieczenia: dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej apteki (zabezpiecza aptekę, oraz osoby zatrudnione na umowy zgodnie z Kodeksem Pracy), dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej magistra i technika farmacji (jest niezbędne w przypadku prowadzenia własnej działalności, czyli pracy na zasadzie umowy cywilno-prawnej, zwanej również kontraktem), obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (wymagane w przypadku bezpośredniego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla podmiotów realizujących w ramach tych umów, wyłącznie czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi). Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 5

10 Ubezpieczenia obowiązkowe a trigger (moment uruchomienia odpowiedzialności) W ubezpieczeniach obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej regulowanych przez Rozporządzenia Ministra Finansów (w umowach z SPZOZ - Rozp. MF z dnia 23 grudnia 2004r. jak i w umowach z NFZ - Rozp. MF z dnia 28 grudnia 2007 r.) ustawodawca dokonał wyraźnego wyboru triggera, wprowadzając jako obowiązkowy trigger act commited. Ubezpieczenia dobrowolne a trigger (moment uruchomienia odpowiedzialności) W ubezpieczeniach dobrowolnych odpowiedzialności cywilnej ustawodawca pozostawił woli stron stosunku ubezpieczenia decyzję, jaką definicję wypadku ubezpieczeniowego (triggera - momentu uruchomienia odpowiedzialności) wprowadzą do łączącego je stosunku prawnego. Obecnie KC dopuszcza związanie wypadku ubezpieczeniowego z jedną z następujących okoliczności: ze zdarzeniem lub przyczyną szkody (act committed), z wystąpieniem lub powstaniem szkody (loss occurrence), z ujawnieniem lub odkryciem szkody (loss manifestation), ze zgłoszeniem roszczenia (claims made). Tak szeroki wybór może stanowić trudność dla osób zawierających dobrowolne ubezpieczenie OC. Wybór triggera może bowiem w przypadku zmiany towarzystwa dać ubezpieczonemu podwójną ochronę (np. z polisy bieżącej i poprzedniej), ale również w przypadku skrajnym może być on pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej mimo nieprzerwanej ciągłości zawieranych umów. Krótki opis triggerów Act committed - ubezpieczyciel odpowiada za działanie czy zaniechanie w okresie ubezpieczenia niezależnie od tego, kiedy powstanie szkoda (może ona pojawić się już po okresie ubezpieczenia - i dopóki nie przedawni się ona zgodnie z art KC będzie istnieć odpowiedzialność ubezpieczyciela). Loss occurrence - ubezpieczyciel obejmuje ochroną moment powstania szkody w okresie ubezpieczenia (niezależnie od tego, kiedy dokonano czynności, które się do szkody przyczyniły - te okoliczności mogły wystąpić przed okresem ubezpieczenia - ważne jest jednak, aby szkoda powstała w okresie ubezpieczenia), Loss manifestation - ubezpieczyciel obejmuje ochroną moment ujawnienia się szkody (np. w momencie postawienia diagnozy lekarskiej); ten trigger może być szczególnie stosowany do szkód osobowych, przy których trudno dokładnie określić, kiedy doszło do powstania szkody 6 Biuletyn Informacyjny

11 Claims madę - ubezpieczyciel obejmuje ochroną moment zgłoszenia roszczenia, niezależnie od tego, kiedy popełniono błąd prowadzący do powstania szkody i niezależnie od tego kiedy wyrządzono szkodę i niezależnie od tego kiedy szkoda się ujawniła. Przykład szkody nieobjętej ochroną wskutek zmiany triggerów W latach farmaceuta posiada ochronę zgodnie z triggerem claims made. W zgodnie z triggerem act commited. W roku 2008 popełnia błąd podczas pracy, którego skutki ujawniają się w roku W roku 2009 poszkodowany ustala aptekę lub farmaceutę, jako osobę obowiązaną do naprawienia szkody i (zgodnie z terminami przedawnienia) zgłasza roszczenie. Nie ma ochrony za lata wg triggera claims madę, bo w tym okresie nie było roszczenia, ani za rok 2009, bo przyczyna szkody powstała w roku W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Przedstawicielstwem TU Inter Polska SA: Teresa Boguska Przedstawicielstwo TU INTER Polska SA Koszalin ul. Konstytucji 3-go Maja 7 Tel Zmiany paragrafów w pigułce w 2009 r. c.d. Umowa na okres próbny może trwać maksymalnie trzy miesiące. Nie można jej ponawiać. Wyjątek od tej zasady wiąże się z ochroną przewidzianą dla kobiet w ciąży. Zgodnie z art k.p. umowa o pracę zawarta na okres próbny przekraczający miesiąc, jeżeli miałaby się rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega automatycznie przedłużeniu do dnia porodu. * * * Pozycja podatnika w sporze z fiskusem o prawidłowość rozliczeń VAT jest od r. dużo lepsza niż w roku To dlatego, że nie ma już 30 procent sankcji i podatnik sam może skorygować wykryte przez kontrolę błędy. Gdy to zrobi, uniknie odpowiedzialności skarbowej. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 7

12 * * * Ustawa z 21 listopada 2009 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. nr 228 poz. 1507) obowiązuje od 8 stycznia 2009 r. Na tle nowych regulacji każda osoba wybierająca się na emeryturę nie musi już kończyć współpracy z pracodawcą z obawy, że ZUS zawiesi wypłatę pieniędzy. Jeśli jednak złożyła wypowiedzenie umowy przed tą datą i cofnie je wyłącznie za akceptacją pracodawcy. * * * Osoby, które ponoszą wydatki na Internet, mogą odliczyć je od dochodu w PIT za 2008 r. Muszą jednak pamiętać o limicie wynoszącym 760 zł rocznie. * * * Pracodawcy nie muszą kierować pracowników na kosztowne kursy dla inspektorów przeciwpożarowych. Nie grożą im też wysokie kary od inspekcji pracy za to, że nie wyznaczyli w firmie osób odpowiedzialnych za walkę z ogniem. Propozycja nowelizacji art i 2091 k.p. dotyczących przepisów przeciwpożarowych. * * * W ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2009 r. pojawił się nowy przepis, wprowadzający konieczność zawiadomienia podatnika o wszczęciu kontroli podatkowej. Kontrolę można wszcząć nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. * * * 18 stycznia 2009 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy, dostosowująca przepisy w zakresie równego traktowania w zakresie zatrudnienia, czasu pracy oraz BHP do prawa unijnego. * * * Obliczając ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy stosować nowy współczynnik, który wynosi 21,08. * * * Nie wolno rozstać się z pracownikiem tylko dlatego, że osiągnął odpowiedni wiek i nabył prawo do emerytury. Takie postępowanie to złamanie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu. 8 Biuletyn Informacyjny

13 * * * Od 18 stycznia 2009 r. /nowelizacja k.p./ nie możemy w żaden sposób karać i wyciągać ujemnych konsekwencji wobec podwładnego za to, że ujął się za współpracownikiem, będącym ofiarą dyskryminacji czy molestowania w miejscu pracy lub podał mu rękę. * * * Pracodawca może przyjąć na pełen etat osobę, która będzie pracować przez trzy, a nie pięć dni w tygodniu, za to dłużej niż osiem godzin na dobę. NIE MOŻE JEDNAK SAM JEJ TEGO NARZUCIĆ. * * * W systemie skróconego tygodnia pracy czas pracy nie może przekroczyć ośmiu godzin np. kobiet w ciąży. Zgodnie z art. 148 k.p. pracownicy j.w. zachowują prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy. * * * W 2009 r. roczny dochód nie powodujący obowiązku podatku wynosi zł. * * * W umowie o pracę zawieranej z osobą na zastępstwo warto wpisać dokładny termin rozwiązania tego stosunku prący. Nie jest to oczywiście konieczne. Jednak pozwoli uniknąć wątpliwości związanych z udzielaniem zastępcy urlopu wypoczynkowego. * * * Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez podejrzanego, któremu przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa (wykroczenia skarbowego) pozwala uniknąć długotrwałego procesu przed sądem karnym oraz wpisu do Krajowego Rejestru Karnego. Zapłata grzywny za przestępstwo skarbowe w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności nie stanowi przesłanki recydywy skarbowej, zatem sprawca traktowany jest jako osoba niekaralna. * * * Pracodawca nie musi już informować urzędu pracy o tym, że zatrudnił osobę bezrobotną. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 9

14 * * * 7 marca 2009 i. weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155 poz ze zm.), która wprowadza dużo korzystnych dla pracodawców zmian w zasadach kontroli. Ustawa zmienia jednocześnie wiele innych ustaw dotyczących instytucji kontrolnych i zasad ich działania. Nie zmieniając jednak żadnego przepisu ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. nr 89 poz. 589 ze zm.) W praktyce oznacza to, że pojawią się problemy, bo obie regelacje nie są spójne. Inspektorzy pracy muszą zawiadomić pracodawców o zamiarze pojawienia się w aptece. Dotychczas uprzedzali tylko telefonicznie i dzień przed wizytą. Sposób przeprowadzenia kontroli określony został w art. 77 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. * * * Spółki cywilne, których obroty w 2008 r. były wyższe niż zł muszą prowadzić księgi rachunkowe. * * * Interpretacja przepisów podatkowych Przez wydanie interpretacji należy rozumieć nie tylko jej sporządzenie i podpisanie, ale również doręczenie wnioskodawcy. Jeżeli zatem sporządzenie i podpisanie interpretacji następuje przed upływem trzech miesięcy od złożenia wniosku, ale doręczenie podatnikowi następuje po upływie terminu, termin nie jest zachowany. Tym samym stanowisko podatnika wiąże organ podatkowy. * * * Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej TO NOWOŚĆ, obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. Przepisy regulujące zasady informowania podatników o planowanej kontroli zawiera art. 28 zb i art. 28 ze ordynacji podatkowej. Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej określa rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 237 poz. 1659) * * * Od 1 marca 2009 r. wzrasta wysokość świadczeń dla emerytów i rencistów. Przyznawane od tej daty będą liczone od wyższej o ok. 300 zł kwoty bazowej, wynoszącej teraz 2.579,36 zł. Wcześniejsze będą pomnożone przez wskaźnik waloryzacji proc. 10 Biuletyn Informacyjny

15 * * * Możliwość zmniejszenia należnego podatku dochodowego o 1%. OIA przypomina, że na podstawie art. 45 ust. 5c - 51 ustawy z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) istnieje możliwość przekazania kwoty w wysokości 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego, ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego, dokonuje naczelnik właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, na wniosek podatnika złożony w zeznaniu rocznym, w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku, którego zeznanie dotyczy. Ludwika Januchowska radca prawny Kwiatostan babki lancetowatej (Plantago lanceolata) - fot. R. Zarzycki Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 11

16 Informuj jak przechowywać szczepionki MINISTER ZDROWIA MZ-PLR-L /BR/09 Warszawa, r. Pan Grzegorz Kucharewicz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Szanowny Panie Prezesie, zwracam się z uprzejmą prośbą do Kolegów Farmaceutów, aby informowali o konieczności właściwego przechowywaniu szczepionek w taki sposób, aby zachowywały swoje właściwości terapeutyczne po opuszczeniu apteki. W przypadku gdy szczepionki wymagają przechowywania w lodówce i niezamrażania, zalecane jest zachowanie specjalnych środków ostrożności. Powinny być one odbierane z aptek w opakowaniach termoizolacyjnych, które nadają się do ich transportowania po zakupie. Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na informowanie pacjentów przez pracowników aptek o warunkach bezpiecznego przechowywania szczepionek po ich zakupie oraz ich transportu w opakowaniach termoizolacyjnych, również w sytuacji, gdy udają się ze szczepionką do punktu szczepień, jeśli wymaga tego zachowanie ich pełnych właściwości terapeutycznych. z upoważnienia Ministra Zdrowia podsekretarz Stanu Marek Twardowski (przedruk z Przeglądu Farm. nr 202/2009) 12 Biuletyn Informacyjny

17 Reklama leków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Dz. U. nr 210 poz z dnia 28 listopada 2008 r. Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Rozporządzenie określa: 1) warunki i formy reklamy produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych, kierowanej do publicznej wiadomości, do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi; 2) niezbędne dane, jakie reklama ma zawierać; 3) sposób przekazywania reklamy; 4) dokumentację będącą podstawą do wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej próbek produktów leczniczych przeznaczonych do dostarczania w ramach reklamy. 2 Przepisów 7-9 nie stosuje się do reklamy produktu leczniczego weterynaryjnego Reklamę produktu leczniczego prowadzi się w formie audiowizualnej, dźwiękowej lub wizualnej. 2. W przypadku reklamy produktów leczniczych zawierających różny skład substancji czynnych, ich jednoczesne prezentowanie w reklamie jest dopuszczalne, jeżeli reklama każdego z reklamowanych produktów leczniczych spełnia warunki określone w rozporządzeniu. 3. Dopuszcza się jednoczesne prezentowanie w reklamie produktów leczniczych zawierających tą samą substancję czynną lecz różne postacie farmaceutyczne. 4. Reklama produktu leczniczego prowadzona w aptekach i w zakładach opieki zdrowotnej nie może utrudniać prowadzonej tam działalności. Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 13

18 4 1. Reklama tradycyjnego produktu leczniczego roślinnego, o którym mowa w art. 20a ust. 1 ustawy, zawiera następującą informację: Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. 2. Informację, o której mowa w ust. 1: 1) umieszcza się w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 10% jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie była większa niż wysokość liter; 2) należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 5 sekund. 5 Dane naukowe, analizy, wyniki badań zaczerpnięte z literatury fachowej lub czasopism naukowych w celu ułatwienia weryfikacji i przyswojenia prezentowanych w reklamie produktu leczniczego informacji przekazuje się w treści zgodnej z oryginałem wraz z podaniem ich źródła oraz daty publikacji lub ostatniej aktualizacji. Rozdział 2 Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości 6 1. Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości musi zawierać następujące niezbędne dane: 1) nazwę produktu leczniczego; 2) nazwę powszechnie stosowaną substancji czynnej, a w przypadku produktu leczniczego zawierającego więcej niż 3 substancje czynne, określenie: produkt złożony ; 3) dawkę substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej, z wyłączeniem produktu złożonego; 4) postać farmaceutyczną; 5) wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania; 6) przeciwwskazania; 7) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego. 14 Biuletyn Informacyjny

19 2. Dane, o których mowa w ust. 1, muszą być przekazywane w brzmieniu zgodnym z Charakterystyką Produktu Leczniczego lub Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego, a w przypadku jej braku, z dokumentacją zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego zawierającą przedmiotowe informacje. 3. Dane, o których mowa w ust. 1, przedstawia się w formie: 1) audiowizualnej i wizualnej w sposób widoczny i czytelny; 2) dźwiękowej w sposób wyraźny Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej, poza danymi określonymi w 6 ust. 1, zawiera ostrzeżenie o następującej treści: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1: 1) umieszcza się w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni; 2) umieszcza się w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter; 3) musi być odczytane w sposób wyraźny w języku polskim i ukazywać się na ekranie nie krócej niż 8 sekund Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości w formie dźwiękowej, poza danymi określonymi w 6 ust. 1, zawiera ostrzeżenie o następującej treści: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, musi być odczytane w sposób wy raźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tego ostrzeżenia nie może być krótszy niż 8 sekund Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości w formie wizualnej, poza danymi określonymi w 6 ust. 1, zawiera ostrze- Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 15

20 żenie o następującej treści: Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 2. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się: 1) w dolnej części reklamy, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 10% jej powierzchni; 2) w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny reklamy nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter. 3. W przypadku reklamy kierowanej do publicznej wiadomości w formie wizualnej obejmującej więcej niż jedną stronę, ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się na pierwszej stronie. 10 Reklama produktu leczniczego weterynaryjnego kierowana do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej, wizualnej lub dźwiękowej, poza danymi określonymi w 6 ust. 1, zawiera ostrzeżenie o następującej treści: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości w aptekach nie może ograniczać powierzchni ekspedycyjnej przeznaczonej dla osób korzystających z usług apteki; musi być rozmieszczona w sposób uporządkowany w stałych, wydzielonych miejscach. 2. Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości w zakładach opieki zdrowotnej może być rozmieszczana jedynie w poczekalniach dla pacjentów. 3. Reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości prowadzona w aptekach i zakładach opieki zdrowotnej nie może polegać na stosowaniu form dźwiękowych i audiowizualnych. 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w: 1) miejscu wykonywania praktyki lekarskiej, lekarsko-weterynaryjnej, pielęgniarki lub położnej; 2) punktach felczerskich; 3) punktach aptecznych oraz placówkach obrotu poza aptecznego. 16 Biuletyn Informacyjny

21 Rozdział 3 Reklama produktu leczniczego kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi Reklama produktu leczniczego kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi musi zawierać następujące niezbędne dane: 1) nazwę produktu leczniczego i nazwę powszechnie stosowaną; 2) skład jakościowy i ilościowy w odniesieniu do substancji czynnych oraz tych substancji pomocniczych, które mają istotne znaczenie dla właściwego stosowania produktu leczniczego; 3) postać farmaceutyczną; 4) wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania; 5) dawkowanie i sposób podawania; 6) przeciwwskazania; 7) specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania; 8) działania niepożądane; 9) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego; 10) numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwę organu, który je wydał; 11) informacje, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy. 2. Jeżeli reklama, o której mowa w ust. 1, dotyczy produktu leczniczego weterynaryjnego, dopuszczonego do stosowania u zwierząt, których tkanki lub produkty mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi, zawiera ponadto wskazanie okresu karencji. 3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą być przekazywane w brzmieniu zgodnym z Charakterystyką Produktu Leczniczego lub Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego, a w przypadku jej braku, z dokumentacją zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego zawierającą przedmiotowe informacje. 4. Dopuszcza się przekazywanie w reklamie tylko wybranych wskazań terapeutycznych do stosowania, pod warunkiem że pozostałe przekazywane informacje będą odnosić się wyłącznie do tych wskazań. 5. Reklamę, o której mowa w ust. 1, należy przedstawiać w taki sposób, aby nie docierała do osób, dla których nie jest przeznaczona Odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept będących świadczeniodawcą lub zatrudnionych u świadczeniodawcy, w rozumieniu prze- Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska 17

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia. lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax (0-81) 532-72-97, (0-81) 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 sprawy dotyczące prawa wykonywania

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 9 (190) wrzesień 2008 Moje fascynacje... 2 Opinia NIA o nowych limitach... 3 Interwencja w sprawie aptek szpitalnych... 6 Interwencja NIA dot. projektu

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 12 (205) Grudzień 2009 Moje fascynacje... 3 Warunki przechowywania i transportu szczepionek... 5 Instytucje chroniące zadłużone apteki... 8 Termin opiniowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1 KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO, WSPÓŁPRACY Z PRZEDSTAWICIELAMI OCHRONY ZDROWIA I ORGANIZACJAMI PACJENTÓW 1 1 Wersja grudzień 2011 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł

Bardziej szczegółowo

Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 2, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w

Bardziej szczegółowo

www.e-ginekologia.pl nr 1 (8) 2013 r. ISSN 2084-5839 dokumentów skrętnych

www.e-ginekologia.pl nr 1 (8) 2013 r. ISSN 2084-5839 dokumentów skrętnych www.e-ginekologia.pl nr 1 (8) 2013 r. ISSN 2084-5839 Kupujemy kolposkop Resterylizacja Rękawicę wyrobów diagnostyczne Kalendarz Dezynfekcja składania gabinetu dokumentów Technologia Zatrudnianie ultradźwięków

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ

2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2/2013 BIULETYN WLKP. OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ 2 W TYM NUMERZE : Zdaniem Prezesa 3 Z prac Wlkp. Okręgowej Izby Aptekarskiej 6 Posiedzenia Wlkp. ORA 6 Posiedzenia Prezydium Wlkp. ORA 6 Komunikat Prezesa

Bardziej szczegółowo

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl

lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl lubelska okręgowa izba aptekarska ul. Lubartowska 60, 20-094 Lublin tel./fax 81 532-72-97, 81 534-28-61 Internet: www.loia.pl BIURO czynne w godzinach: 8 00-15 00 środy: 8 00-17 00 sprawy dotyczące prawa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny 1 SIS -19 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje Realizator projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl,

Bardziej szczegółowo

15 września 2014 nr 18(258)

15 września 2014 nr 18(258) dwutygodnik 15 września 2014 nr 18(258) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z AMI ZUS PRAWO

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Farmacja. z ustawą. Mija rok. praktyczna. refundacyjną. ćwiczymy koncentrację podzielna uwaga to mit, trenujmy skupienie!

Farmacja. z ustawą. Mija rok. praktyczna. refundacyjną. ćwiczymy koncentrację podzielna uwaga to mit, trenujmy skupienie! PRAKTYCZNY MAGAZYN DLA FARMACEUTÓW www.farmacjapraktyczna.pl Farmacja praktyczna POLPHARMA FARMACEUTOM Nr 12 (60) Grudzień 2012 Cena: 6,70 zł psychologia ćwiczymy koncentrację podzielna uwaga to mit, trenujmy

Bardziej szczegółowo

FARMACJA POMORZA środkowego

FARMACJA POMORZA środkowego Kliknij temat FARMACJA POMORZA środkowego Spis treści Nr 4 (197) Kwiecień 2009 Życzenia... 2 Moje fascynacje... 3 Rozporządzenie Ministra Finansów... 4 Stanowisko Prezydium NRA... 5 Główny Inspektor Farmaceutyczny...

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Misja Paragwaj wyprawa druga str. 20 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Umowy do poprawki str. 5. Lex Medica Umowa śmieciowa str.

Misja Paragwaj wyprawa druga str. 20 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Umowy do poprawki str. 5. Lex Medica Umowa śmieciowa str. PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH lipiec/sierpień 2012 nr 194 ISSN 1232-8693 Misja Paragwaj wyprawa druga str. 20 Umowy do poprawki str. 5 Lex Medica Umowa śmieciowa str. 10 Została medycyna.

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Numer 2/2012 30 czerwca 2012 Przedsiębiorczość wiejska e-biuletyn Zdarzyło się w CDR Planowane wydarzenia w CDR Prawo i podatki Socjologia i psychologia w przedsiębiorczości Przedsiębiorczość - wiadomości

Bardziej szczegółowo

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011

Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 Legal Newsletter A jednak bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu!

Monitor. Prawny Proboszcza. Czy warto się ubezpieczać i na jaką kwotę? PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE. Czcigodny Księże Proboszczu! Prawny Proboszcza Nr 1 Październik 2011 ISSN 1212-1212 PRAWO W PARAFII ORZECZNICTWO FINANSE ZARZĄDZANIE Czcigodny Księże Proboszczu! Z przyjemnością oddajemy do rąk Księdza pierwszy numer a Prawnego Proboszcza.

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Recepta na zdrowie. czyli priorytety dla polityki zdrowotnej Polski. Małgorzata Dziubińska Karol Michał Kobyliński Piotr Najbuk Grzegorz Stachacz

Recepta na zdrowie. czyli priorytety dla polityki zdrowotnej Polski. Małgorzata Dziubińska Karol Michał Kobyliński Piotr Najbuk Grzegorz Stachacz Recepta na zdrowie czyli priorytety dla polityki zdrowotnej Polski Małgorzata Dziubińska Karol Michał Kobyliński Piotr Najbuk Grzegorz Stachacz Spis Treści 3 Wstęp 4 Pacjent 1. Transgraniczna opieka zdrowotna.

Bardziej szczegółowo

POMÓ PACJENTOM I SWOJEJ APTECE!

POMÓ PACJENTOM I SWOJEJ APTECE! POMÓ PACJENTOM I SWOJEJ APTECE! Leczenie cukrzycy sta o si dro sze wzros y ceny insulin importowanych. To skutek wprowadzenia nowych zasad refundacji leków. Dla wielu Pacjentów to rewolucja. Czy mo na

Bardziej szczegółowo