P.B. PROJNAD Sp. z o.o Sieradz, ul. Wojska Polskiego 43

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P.B. PROJNAD Sp. z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 43"

Transkrypt

1 P.B. PROJNAD Sp. z o.o Sieradz, ul. Wojska Polskiego 43 Temat zadania: Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego; Wieluń ul. Fabryczna 4 Opracowanie: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Lokalizacja : Wieluń, ul. Fabryczna 4, działka nr ewid. 32 (obręb geodezyjny 5) Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Łódź, ul. Solna 14 Projektant: mgr inż. Wiesław Olczyk upr. nr 76/01/WŁ Sieradz,listopad 2010r

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I. CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiającego: Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego,wieluń ul. Fabryczna Przedmiot i zakres robót budowlanych: 1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z wywozem poza teren budowy. - Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład. - Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody. - Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie. - Przewóz ziemi samochodami i wyładunek na składowisku. - Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu. - Transport urobku i wyładunek na składowisku Wykopy liniowy mechaniczny w gruncie kat. III z wywozem gruntu poza teren budowy - Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład. - Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody. - Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie. - Przewóz ziemi samochodami i wyładunek na składowisku. - Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu. - Transport urobku i wyładunek na składowisku Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z wywozem do miejsca składowania. - Transport urobku i wyładunek na składowisku. 2

3 Pomiary przy wykopach fundamentowych - Wznowienie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych. - Ustawienie ław wysokościowych i pomocniczych reperów drewnianych. - Zabezpieczenie głównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obręb robót. - Wyznaczenie krawędzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja szablonów. - Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych. - Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót. - Niwelacja kontrolna dna wykopu. - Wyrób potrzebnych palików, ław i reperów na okres budowy Wykopy mechaniczne koparkami w gruncie kat. III z pozostawieniem urobku na odkład. - Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu. - Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie. - Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu Zasypanie ścian fundamentowych ziemią składowaną na placu budowy. - Zasypywanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym Roboty fundamentowe Podkłady pod ławy fundamentowe grubości 10 cm z betonu B Wyrównanie podłoża gruntowego. - Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym. - Wykonanie podkładu z betonu Ławy żelbetowe z betonu B-20 szerokości do 60 cm. - Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli. - Ułożenie i zagęszczenie betonu z obetonowaniem elementów stalowych. - Usunięcie deskowań. - Pielęgnowanie betonu Izolacja pozioma z dwóch warstw papy na lepiku. - Oczyszczenie podłoża. 3

4 - Wyrównanie zaprawą, zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją, ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na ławach murowanych lub na ławach betonowych Ściany fundamentowe z drobnowymiarowych bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 5. - Przygotowanie i oczyszczenie podłoża. - Ułożenie warstwy wyrównującej podłoże. - Wymurowanie fundamentu z wykonaniem naroży Oczyszczenie i zmycie podłoża pod ocieplenie Jednokrotne gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi. - Gruntowanie wzmacniające podłoża techniką malowania. - Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków Przyklejenie płyt styropianowych EPS-100 grubości 12 cm na zaprawie klejowej. - Przygotowanie zaprawy klejowej. - Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża. - Wypełnienie szczelin paskami styropianu lub pianką poliuretanową Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach. - Zszorstkowanie powierzchni. - Przygotowanie zaprawy klejowej. - Zatapianie siatki. - Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków Izolacja pionowa ścian fundamentowych od strony wewnętrznej, 2-warstwowa lepikiem bez wypełniaczy. - Oczyszczenie podłoża. - Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i posmarowanie 2 warstwami powłoki z lepiku asfaltowego na zimno Izolacja pozioma z dwóch warstw papy na lepiku. - Oczyszczenie podłoża. - Wyrównanie zaprawą, zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją, ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na ławach murowanych lub 4

5 na ławach betonowych Przygotowania i montaż zbrojenia. - Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu. - Cięcie prętów. - Gięcie prętów. - Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu. - Montaż zbrojenia Roboty murarskie Ściany nadziemia z cegły ceramicznej drążonej kl.15 gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej. - Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży Ściany wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 marki 6 MPa grubości 24 cm - Przygotowanie stanowiska montażu. - Montaż i usztywnienie rusztowań. - Zawieszenie drabinek. - Ułożenie pomostów roboczych i zabezpieczających. - Przekładanie pomostów dla rusztowań wielokolumnowych. - Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych. - Dla rusztowań montowanych na zewnątrz pomieszczeń wykonanie daszków nad wejściami. - Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów. - Okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań. - Demontaż rusztowań. - Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu. - Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży. - Ustawienie i rozebranie rusztowań Ułożenie nadproży prefabrykowanych L Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych Wymurowanie otworów drzwiowych - Wymurowanie ościeży bez węgarków 5

6 Wieńce żelbetowe z betonu B-20 na ścianach zewnętrznych grubości 24cm. - Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań. - Przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie łatą betonu. - Usunięcie deskowań. - Pielęgnowanie betonu. Wyszczególnienie robót dla wieńca jako nadproża: - Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m. - Przygotowanie i ustawienie deskowań. - Obsadzenie dybli, listew i skrzynek. - Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów i wyrównaniem powierzchni. - Usunięcie deskowań i stempli. - Pielęgnowanie betonu Wieńce żelbetowe z betonu B-20 na ścianach wenętrznych grubości 24cm. - Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań. - Przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie łatą betonu. - Usunięcie deskowań. - Pielęgnowanie betonu Przygotowania i montaż zbrojenia. - Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu. - Cięcie prętów. - Gięcie prętów. - Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu. - Montaż zbrojenia Słup żelbetowy z betonu B Wykonanie płyt i ustawienie deskowań wraz z przymocowaniem do ścian. - Ułożenie i zagęszczenie betonu z wygładzeniem powierzchni. - Usunięcie deskowań. - Pielęgnowanie betonu Konstrukcja i pokrycie dachu Dostawa i montaż dźwigarów deskowych z drewna impregnowanego. 6

7 - Wykonanie wiązarów z desek zbitych gwoździami. - Ustawienie i usztywnienie wiązarów deskami z zachowaniem rozstawu Przygotowanie i montaż murłat z drewna impregnowanego. - Impregnacja, trasowanie, cięcie, ułożenie i przymocowanie murłat śrubami M-16 zakotwionymi w wieńcu Przybicie kontrłat i łat z drewna impregnowanego. - Impregnacja, trasowanie, cięcie, ułożenie i przymocowanie kontrłat i łat Ułożenie na dźwigarach deskowych ekranu z folii dachowej. - Wykonanie ekranu zabezpieczającego z folii, układanego na krokwiach Pokrycie dachu blachą trapezową, powlekaną, TR-35/207 grubości 0,75 mm. - Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. - Transport blach ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu. - Trasowanie i cięcie blach. - Ułożenie blach na dachu i zamocowanie za pomocą wkrętów samowiertnych z uszczelkami Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm. - Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek Ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej. - Przycięcie elementu na dokładny wymiar. - Umocowanie dekli. - Założenie uszczelek między gąsiorem a pokryciem. - Przymocowanie gąsiorów wkrętami samowiertnymi w górę fali do co drugiego modułu Rynny dachowe z blachy powlekanej o średnicy 150 mm. 7

8 - Wybranie desek okapowych - Wymierzenie i przycięcie na miarę desek oraz przybicie ich w miejscu montażu. - Wyznaczenie położenia lejów spustowych. - Zamocowanie uchwytów rynnowych. - Zamontowanie lejów spustowych. - Przycięcie rynien na wymiar i zamontowanie. - Zamontowanie denek rynnowych i narożników Montaż rur spustowych z PVC o średnicy 120 mm. - Zamocowanie uchwytów do rur spustowych. - Założenie rur spustowych i zamocowanie kolanek Montaż rur wywiewnych z PVC o średnicy 150 mm zaizolowanych termicznie wraz z daszkiem; - Ustawienie rury w gotowym otworze dachu - Uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym - Zamocowanie rury bez obróbki dekarskiej - Montaż ocieplenia wokół rury Montaż wentylatorów na rurach wywiewnych z PVC o średnicy 160 mm Montaż podstawy dachowej dowentylatorów na rurach wywiewnych z PVC o średnicy 160 mm Montaż podbitki dachowej z paneli systemowych. - Przygotowanie powierzchni przez wyrównanie nierówności, usunięcie zbędnych przedmiotów utrudniających montaż. - Wyznaczenie punktów mocowania listew drewnianych wzdłuż wszystkich krawędzi płaszczyzn, pionowo co 40 cm. - Przygotowanie elementów rusztu i wyznaczenie punktów przymocowanie listew. - Wiercenie i montaż kołków rozporowych wg otworów w listwach. - Montaż rusztu. - Montaż podbitki oraz listw wykończeniowych do rusztu drewnianego Bramy systemowe i drzwi wewnętrzne Montaż bram garażowych segmentowych, ocieplone z ręcznym mechanizmem podnoszenia z przeszklonym górnym segmentem. - Montaż kompletnych bram garażowych. 8

9 - Regulacja bram Montaż ościeżnicy metalowej profilowanej fabrycznie wykończonej. - Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania ościeżnicy. - Obsadzenie ościeżnicy. - Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa ościeży Montaż skrzydła drzwi płytowych wewnętrznych. - Powieszenie skrzydła drzwi i regulacja 1.6. Tynki i okładziny wewnętrzne Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach z zaprawy cementowo - wapiennej. - Zamurowanie przebić. - Ustawienie i rozebranie rusztowań. - Przygotowanie powierzchni. - Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich na ścianach. - Obsadzenie kratek i innych drobnych elementów. - Wykonanie tynków. - Wykonanie reperacji tynków Izolacja z wełny mineralnej grubości 15 cm do sufitów powieszanych. - Ułożenie dwóch warstw wełny mineralnej w filcach na sucho Stelaż ruszt metalowy pod podsufitkę z blachy. - Wytrasowanie miejsc montażu. - Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do elementów konstrukcyjnych przez przystrzelenie kołkami stalowymi. - Zamocowanie kształtowników profilowanych stalowych - Przymocowanie arkuszy blachy do rusztu za pomocą wkrętów Ułożenie folii paroizolacyjnej. - Wykonanie ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej Podsufitka z blachy trapezowej niskoprofilowanej bez ocieplenia. - Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. 9

10 - Transport blach ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu. - Trasowanie i cięcie blach. - Przymocowanie arkuszy blachy do stelażu za pomocą wkrętów samowiertnych Gruntowanie ścian preparatem gruntującym - jednokrotne. - Przygotowanie powierzchni - Szpachlowanie - Gruntowanie powierzchni preparatami wzmacniającymi podłoże Malowanie ścian farbą emulsyjną - dwukrotne. - Przygotowanie powierzchni - Malowanie 1.7. Podłoża i posadzki Podsypka piaskowa pod posadzki grubości 15cm. - Wyrównanie podłoża gruntowego. - Wykonanie podkładu z piasku Podłoże z betonu B Wyrównanie podłoża gruntowego. - oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym - Wykonanie podkładu z betonu - Wykonanie podkładu z kruszywa - Zalanie kruszywa zaprawą Gruntowanie podłoża preparatem bitumicznym jednokrotne. - Wyrównanie podłoża gruntowego. - Oczyszczenie podłoża - Zagruntowanie podłoża preparatem bitumicznym Wykonanie izolacji z foli PE 0,20 mm. - Ułożenie jednaj warstwy foli PE 0,20 mm pod izolacje z płyt styropianowych. - Ułożenie jednaj warstwy foli PE 0,20 mm na izolacje z płyt styropianowych (warstwa odcinająca) Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS-200 grubości 10cm na sucho 10

11 - Ułożenie płyt izolacyjnych na sucho Wylewka z betonu posadzkowego B-25 grubości 10cm wraz z wykonaniem dylatacji i zatarciem na ostro. - Wyrównanie podłoża - Wykonanie podkładu z betonu - Zatarcie na ostro Zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną z drutu fi 6 mm w rozstawie 15x15 cm. - Zbrojenie posadzki siatką stalową Warstwa wyrównująca pod płytki z gotowej suchej mieszanki grubości 5 mm - Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym. - Ułożenie warstwy wyrównawczej grubości 5 mm Posadzki z pytek Gres antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej. - Przecięcie i dopasowanie płytek. - Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. - Wymierzenie punktów wysokościowych. - Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. - Ułożenie płytek. - Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. - Spoinowanie płytek. - Oczyszczenie i zmycie posadzki Osadzenie progów metalowych z kątownika we wjazdach bramach Cokoliki z płytek Gres wysokości 15 cm. - Przyjęcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu. - Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. - Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. - Ułożenie płytek. - Wyrobienie załamań. - Spoinowanie płytek. 11

12 - Oczyszczenie i zmycie cokolików Elewacja i inne roboty zewnętrzne Oczyszczenie i zmycie powierchni. - Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu oraz luźnych elementów Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym. - Gruntowanie wzmacniające podłoże wykonane techniką malarską. - Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadów Przyklejenie do ścian płyt styropianowych EPS-70 grubości 12 cm. - Przygotowanie zaprawy klejącej. - Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża. - Wypełnienie szczelin paskami styropianu lub pianką poliuretanową Zatopienie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianie. - Zszorstkowienie powierzchni. - Przygotowanie zaprawy klejącej. - Zatopienie siatki. - Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadów Zatopienie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach. - Zszorstkowienie powierzchni. - Przygotowanie zaprawy klejącej. - Zatopienie siatki. - Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadów Montaż listwy cokołowej(startowej) aluminiowej. - Wyznaczenie linii. - Zamocowanie listwy cokołowej Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką. - Zeszlifowanie narożnika. - Przyklejenie narożników oraz wyrównanie powierzchni przyległych Tynk akrylowy cienkowarstwowy, na gotowym podłożu II-III grupa kolorów 12

13 grubość 2,0 mm. - Sprawdzenie i oczyszczenie podłoża. - Zagruntowanie podłoża. - Przygotowanie masy tynkarskiej z suchej mieszanki. - Naniesienie masy na tynkowaną powierzchnię. - Nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury. - Osłanianie gotowego tynku przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem. - Uprzątnięcie stanowiska pracy, usunięcie odpadów Tynk mozaikowy na gotowym podłożu - cokół. - Sprawdzenie i oczyszczenie podłoża. - Zagruntowanie podłoża. - Przygotowanie masy tynkarskiej z suchej mieszanki. - Naniesienie masy na tynkowaną powierzchnię. - Osłanianie gotowego tynku przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem. - Uprzątnięcie stanowiska pracy, usunięcie odpadów Warstwa odsączająca z piasku, warstwa po zagęszczeniu 10cm - Uzupełniające wyrównanie podłoża - Rozścielenie warstwy odsączającej i wyrównanie do wymaganej wysokości - Zagęszczenie warstwy odsączającej z polewaniem wodą Obrzeża betonowe o wymiarze 20x6cm - Rozścielenie podsypki piaskowej - Przygotowanie podsypki pisakowo-cementowej wraz z jej rozścieleniem - Ustawienie obrzeży - Wyregulowanie wg osi poziomych podanych punktów wysokościowych - Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem - Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie Opaska z kostki brukowej typu Polbruk grubości 6 cm na posypce cementowo-piaskowej. - Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej gr. 4cm lub 13

14 podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem - Zagęszczenie podsypki wibratorem - Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami - Ułożenie kostki brukowej i przycięcie na krawędziach - Ubicie kostki wibratorem - Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu - Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem 1.9. Wyposażenie magazynu Wyposażenie magazynu w regały i podesty do składowania - Montaż regałów - Rozmieszczenie regałów i podestów zgodnie z rysunkami wyposażenia magazynu - Łączenie regałów w moduły 2.1. Roboty rozbiórkowe Rozebranie rynien z blachy nie nadające się do użytku. - Rozebranie rynien - Złożenie blachy we wskazanym miejscu - Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadające się do użytku. - Rozebranie rur spustowych - Złożenie blachy we wskazanym miejscu - Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek Rozebranie obróbek blacharskich - Rozebranie obróbek - Złożenie blachy we wskazanym miejscu - Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek Wykucie z muru krat metalowych, powierzchnia do 1m². - Wykucie krat - Złożenie w wyznaczone miejsce Wykucie z muru krat metalowych, powierzchnia do 2m². 14

15 -jw Wykucie z muru ościeżnic metalowych, powierzchnia ponad 2m². -jw Wykucie z muru ościeżnic metalowych, powierzchnia do 2m². - Wykucie ościeżnic metalowych - Złożenie w wyznaczone miejsce Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1m². - Demontaż ościeżnic drewnianych - Złożenie w wyznaczone miejsce Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m². - Demontaż ościeżnic drewnianych - Złożenie w wyznaczone miejsce Rozebranie pokrycia dachowego z papy. - Rozebranie pokrycia papowego z 3 warstw papy z podłoża betonowego - Usunięcie zdemontowanego pokrycia papowego za pomocą ustawionych uprzednio rynnien Rozebranie stropu na belkach T-27. -Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie bali na pomost roboczy na rozbieranych stropach - Doniesienie,zasłanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na stemplowanie belek i wykonanie rozpór między belkami - Przesunięcie płytek stropowych z punktów podparcia i opuszczenie przy użyciu zblocza(dźwigu) na poziom terenu, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie w stos - usunięcie gruzu na zewnątrz budynku Rozebranie stropu z płyt żelbetowych opartych na belkach stalowych i ścianach. -Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie bali na pomost roboczy na 15

16 rozbieranych stropach - Doniesienie,zasłanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na stemplowanie belek i wykonanie rozpór między belkami - Przesunięcie płytek stropowych z punktów podparcia i opuszczenie przy użyciu zblocza(dźwigu) na poziom terenu, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie w stos Rozebranie belek stalowych NP.-100mm. - Przesunięcie belek z punktów podparcia i opuszczenie przy użyciu zblocza(dźwigu) na poziom terenu, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie w stos Rozebranie belek prefabrykowanych T Z rozstawionych podestów przesunięcie belek z punktów podparcia i opuszczenie przy użyciu zblocza(dźwigu) na poziom terenu, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie w stos Rozebranie elementów żelbetowych, gzymsy, podciągi i wieńce - Z rozstawionych podestów roboczych rozebranie elementów żelbetowych przy użyciu klinów i młotów - Przecięcie ręczne zbrojenia - Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku - Ułożenie i posegregowanie zbrojenia Rozebranie komina z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej - Z rozstawionych podestów roboczych rozebranie ścian kanałów przy użyciu klinów, młotów i oskardów - Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku Rozebranie ścianek z cegły, powyżej terenu na zaprawie cementowowapiennej. - Z rozstawionych podestów roboczych rozebranie ścian przy użyciu klinów, młotów i oskardów - Rozbicie dużych brył murów przy użyciu klinów i młotów - Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku Rozebranie ścianek z cegły, o grubości ½ cegły na zaprawie cementowowapiennej. 16

17 - Z rozstawionych podestów roboczych rozebranie ścian przy użyciu klinów, młotów i oskardów - Rozbicie dużych brył murów przy użyciu klinów i młotów - Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku Rozebranie podłoża betonowego na gruncie. - Rozebranie podłoża z betonu żwirowego i betony gruzowego - Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku Rozebranie ścian i ław fundamentowych z betonu. - Rozebranie betonowych ław fundamentowych przy użyciu klinów, młotów i drągów stalowych - Ręczne usuniecie zbrojenia - Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku Zasypanie kanału gruzem z rozbiórki. - Zasypanie wykopu gruzem leżącym obok warstwami grubości 20 cm Zagęszczenie gruzu ubijakiem mechanicznym. - Zagęszczenie warstw gruzu ubijakiem mechanicznym Polanie gruzu betonem B Wyrównanie podłoża gruzowego - Wykonanie podkładu z betonu B Załadunek mechaniczny gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze. - Mechaniczne załadowanie gruzu z rozbiórki przy użyciu koparko-ładowarki na samochód samowyładowczy Wywóz samochodem samowyładowczym poza teren budowy. - Wywiezienie gruzu poza teren budowy Transport samochodem samowyładowczym do miejsca składowania. - Transport gruzu na miejsce składowania z rozładunkiem 17

18 Składowanie gruzu Wywóz różnych materiałów z rozbiórki (elementy metalowe) samochodami skrzyniowymi z terenu budowy. - Załadowanie różnych materiałów z rozbiórki na samochód skrzyniowy - Wywóz z terenu budowy Transport różnych materiałów z rozbiórki (elementy metalowe) samochodami skrzyniowymi do miejsca składowania. - Transport różnych materiałów z rozbiórki na samochodem skrzyniowym do miejsca składowania - Rozładunek 3.0. Roboty rozbiórkowe i ziemne Rozebranie krawężników betonowych o wymiarze 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. - Odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem - Zerwanie podsypki cementowo-piaskowe - Ułożenie materiału w stosy Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarze 26x20cm na podsypce piaskowej. - Odkopanie obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem - Zerwanie podsypki cementowo-piaskowe - Ułożenie materiału w stosy Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej. - Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych - Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej - Ułożenie materiału z rozbiórki Rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 20cm - mechanicznie. - Mechaniczne wyłamanie nawierzchni betonowej - Odrzucenie gruzu z ułożeniem w stosy Mechaniczne plantowanie terenu spycharką w gruncie kat.iii 18

19 - Mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku i zasypanie wgłębień - Ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego terenu Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnię głębokości 10cm. -Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę - Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem - Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu - Mechaniczne zagęszczenie poboczy Mechaniczne załadunek gruzu na samochody samowyładowcze. - Mechaniczne załadowanie gruzu z rozbiórki przy użyciu koparko-ładowarki na samochód samowyładowczy Wywóz gruzu samochodem samowyładowczym poza teren budowy. - Wywóz gruzu samochodem samowyładowczym poza teren budowy Transport gruzu na samochodem samowyładowczym do miejsca składowania. - Transport gruzu do miejsca skadowania Wywóz ziemii samochodami samowyładowczymi poza teren budowy z mechanicznym załadunkiem. - Mechaniczne załadowanie ziemi z hałd przy użyciu koparko-ładowarki na samochód samowyładowczy - Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę - Wywóz ziemi poza teren budowy Transport ziemii samochodami samowyładowczymi poza teren budowy do miejsca składowania. - Transport ziemi samochodem samowyładowczym do miejsca składowania Składowanie ziemii poza terenem budowy Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych. - Ustawienie łat wysokościowych i pomocniczych reperów - Wyznaczenie krawędzi wykopów pod roboty ziemne 19

20 - Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych 3.2. Podbudowa Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, nawierzchni, wykonywane mechanicznie - Profilowanie podłoża - Zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym podłoża Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, nawierzchni, wykonywane ręcznie. - Profilowanie podłoża - Zagęszczenie ręczne podłoża Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona ręcznie, grubość po zagęszczeniu 10cm. - Uzupełniające wyrównanie podłoża - Rozścielenie piasku warstwami - Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu - Zagęszczenie warstwy piasku ręczne z polewaniem wodą Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 10cm. - Uzupełniające wyrównanie podłoża - Rozścielenie piasku warstwami - Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu - Zagęszczenie warstwy piasku mechaniczne z polewaniem wodą Podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm. - Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy z tłucznia kamiennego - Zagęszczenie warstwy dolnej - Mechaniczne rozścielenie warstwy górnej tłucznia kamiennego - Zagęszczenie z profilowaniem warstwy górnej Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego,po zagęszczeniu 7cm. - Mechaniczne rozścielenie warstwy kryszywa 20

21 - Ręczne odrzucenie nadziarna - Zagęszczenie warstwy kruszywa z profilowaniem i nawilżeniem wodą - Posypanie górnej warstwy kruszywa miałem kamiennym 3.3. Obrzeża i krawężniki Wykop ręczny pod ławy w gruncie kat. III - Wyznaczenie osi wykopu - Ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze - Wyrównanie dna i ścian wykopu - Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu Ława betonowa z oporem, beton B-15 - Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykonanym i wyrównanym wykopie - Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych - Rozebranie deskowania - Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą Krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30cm, podsypka cementowopiaskowa. - Rozścielenie podsypki piaskowej - Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem - Ustawienie krawężników i wyregulowanie - Wypełnienie spoi zaprawą cementową z jej przygotowaniem - Zasypanie zewnętrznej ściany krawężników ziemią i ubicie Krawężnik betonowy leżący o wym. 15x30cm, podsypka cementowo-piaskowa. - Rozścielenie podsypki piaskowej - Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem - Ustawienie krawężników i wyregulowanie - Wypełnienie spoi zaprawą cementową z jej przygotowaniem Obrzeż betonowe o wym. 8x30cm, podsypka cementowo-piaskowa. - Rozścielenie podsypki piaskowej - Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem - Ustawienie obrzeży wraz z ich wyregulowaniem 21

22 Oczyszczenie spin i wypełnienie piaskiem lub zaprawą - Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie 3.4. Nawierzchnia z kostki i płyt ażurowych Chodnik z kostki typu Polbruk, gr. 6cm, beton prasowany min. B-35, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm; kostka kolorowa - Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cemtowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem - Zagęszczenie podsypki wibratorem - Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami - Ułożenie kostki brukowej i przycięcie na krawędziach - Ubicie kostki wibratorem - Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu - Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem Nawierzchnie z kostki typu Polbruk, gr. 8cm, beton prasowany min. B-35, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm; kostka kolorowa - Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cemtowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem - Zagęszczenie podsypki wibratorem - Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami - Ułożenie kostki brukowej i przycięcie na krawędziach - Ubicie kostki wibratorem - Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu - Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem Nawierzchnia z płyt ażurowych, gr. 10cm, beton prasowany min. B-35, podsypka piaskowa ; wypełnienie oczek piaskiem - Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej z polewaniem wodą - Zagęszczenie podsypki - Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami 22

23 - Ułożenie kostki brukowej ażurowej i przycięcie na krawędziach - Ubicie kostki wibratorem - Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu - Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem - Wypełnienie ażurów żwirem Regulacja pionowa studzienek betonem B-20 o objętości betonu do 0,1 m³. - Zdjęcie przykrywa ze studzienki - Wykonanie deskowania - Ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej - rozebranie deskowania - Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem Uzupełnienie kostką granitową przy studzienkach kanalizacyjnych na podsypce cementowo-piaskowej. - Rozścielenie na przygotowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej - Wyrównanie ułożonej warstwy szablonem - Ułożenie kostki i ubicie kostki granitowej ubijakiem ręcznym - Wypełnienie spoina zaprawą cementową z jej przygotowaniem - Zasypanie nawierzchni piaskiem z jej pielęgnacją 3.5. Inne zewnętrzne Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramie - Demontaż przęseł - Odkopanie słupków - Wyjęcie słupka razem z fundamentem - Ułożenie uzyskanego materiału w stosy Demontaż bramy wjazdowej rozwieralnej na metalowych słupkach. - Demontaż skrzydeł bramy - Ułożenie uzyskanego materiału w stosy Rozebranie cokołu betonowego. - Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów - Odłożenie gruzu na hałdy Montaż bramy wjazdowej rozwieralnej na metalowych słupkachz demontażu 23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przygotowanie terenu pod budowę - CPV 45000000-7 Roboty ziemne - CPV 45111200-0 Roboty betonowe - CPV 45262300-4 Roboty murowe - CPV 45262500-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Remont pomieszczeń sterówki na jazie w Złotorii Opracował: Mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń 18.09.2012 1 ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE...4 1. WSTĘP...4 2. MATERIAŁY...6

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA HALI TARGOWEJ, BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY Z MASZTEM ANTENOWYM, I WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY CPV 45213140-3 Adres:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. nr 519/6 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 16 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE BOISKO DO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA Rodzaj opracowania: Nazwa zadania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH RENOWACJA I REMONT KAPLICY GROBOWEJ ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo