P.B. PROJNAD Sp. z o.o Sieradz, ul. Wojska Polskiego 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P.B. PROJNAD Sp. z o.o. 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 43"

Transkrypt

1 P.B. PROJNAD Sp. z o.o Sieradz, ul. Wojska Polskiego 43 Temat zadania: Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego; Wieluń ul. Fabryczna 4 Opracowanie: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Lokalizacja : Wieluń, ul. Fabryczna 4, działka nr ewid. 32 (obręb geodezyjny 5) Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Łódź, ul. Solna 14 Projektant: mgr inż. Wiesław Olczyk upr. nr 76/01/WŁ Sieradz,listopad 2010r

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I. CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiającego: Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego,wieluń ul. Fabryczna Przedmiot i zakres robót budowlanych: 1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z wywozem poza teren budowy. - Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład. - Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody. - Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie. - Przewóz ziemi samochodami i wyładunek na składowisku. - Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu. - Transport urobku i wyładunek na składowisku Wykopy liniowy mechaniczny w gruncie kat. III z wywozem gruntu poza teren budowy - Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład. - Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody. - Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie. - Przewóz ziemi samochodami i wyładunek na składowisku. - Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu. - Transport urobku i wyładunek na składowisku Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z wywozem do miejsca składowania. - Transport urobku i wyładunek na składowisku. 2

3 Pomiary przy wykopach fundamentowych - Wznowienie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych. - Ustawienie ław wysokościowych i pomocniczych reperów drewnianych. - Zabezpieczenie głównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obręb robót. - Wyznaczenie krawędzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja szablonów. - Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych. - Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót. - Niwelacja kontrolna dna wykopu. - Wyrób potrzebnych palików, ław i reperów na okres budowy Wykopy mechaniczne koparkami w gruncie kat. III z pozostawieniem urobku na odkład. - Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu. - Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w wykopie. - Ręczne wyrównanie z grubsza korony i skarp wykopu oraz odkładu Zasypanie ścian fundamentowych ziemią składowaną na placu budowy. - Zasypywanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym Roboty fundamentowe Podkłady pod ławy fundamentowe grubości 10 cm z betonu B Wyrównanie podłoża gruntowego. - Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym. - Wykonanie podkładu z betonu Ławy żelbetowe z betonu B-20 szerokości do 60 cm. - Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli. - Ułożenie i zagęszczenie betonu z obetonowaniem elementów stalowych. - Usunięcie deskowań. - Pielęgnowanie betonu Izolacja pozioma z dwóch warstw papy na lepiku. - Oczyszczenie podłoża. 3

4 - Wyrównanie zaprawą, zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją, ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na ławach murowanych lub na ławach betonowych Ściany fundamentowe z drobnowymiarowych bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki 5. - Przygotowanie i oczyszczenie podłoża. - Ułożenie warstwy wyrównującej podłoże. - Wymurowanie fundamentu z wykonaniem naroży Oczyszczenie i zmycie podłoża pod ocieplenie Jednokrotne gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi. - Gruntowanie wzmacniające podłoża techniką malowania. - Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków Przyklejenie płyt styropianowych EPS-100 grubości 12 cm na zaprawie klejowej. - Przygotowanie zaprawy klejowej. - Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża. - Wypełnienie szczelin paskami styropianu lub pianką poliuretanową Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach. - Zszorstkowanie powierzchni. - Przygotowanie zaprawy klejowej. - Zatapianie siatki. - Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków Izolacja pionowa ścian fundamentowych od strony wewnętrznej, 2-warstwowa lepikiem bez wypełniaczy. - Oczyszczenie podłoża. - Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim i posmarowanie 2 warstwami powłoki z lepiku asfaltowego na zimno Izolacja pozioma z dwóch warstw papy na lepiku. - Oczyszczenie podłoża. - Wyrównanie zaprawą, zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją, ułożenie izolacji z dwóch warstw papy na lepiku na ławach murowanych lub 4

5 na ławach betonowych Przygotowania i montaż zbrojenia. - Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu. - Cięcie prętów. - Gięcie prętów. - Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu. - Montaż zbrojenia Roboty murarskie Ściany nadziemia z cegły ceramicznej drążonej kl.15 gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej. - Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży Ściany wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego odm. 600 marki 6 MPa grubości 24 cm - Przygotowanie stanowiska montażu. - Montaż i usztywnienie rusztowań. - Zawieszenie drabinek. - Ułożenie pomostów roboczych i zabezpieczających. - Przekładanie pomostów dla rusztowań wielokolumnowych. - Montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych. - Dla rusztowań montowanych na zewnątrz pomieszczeń wykonanie daszków nad wejściami. - Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów. - Okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań. - Demontaż rusztowań. - Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu. - Wymurowanie ścian z wykonaniem naroży. - Ustawienie i rozebranie rusztowań Ułożenie nadproży prefabrykowanych L Dostarczenie, ułożenie i obmurowanie nadproży prefabrykowanych Wymurowanie otworów drzwiowych - Wymurowanie ościeży bez węgarków 5

6 Wieńce żelbetowe z betonu B-20 na ścianach zewnętrznych grubości 24cm. - Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań. - Przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie łatą betonu. - Usunięcie deskowań. - Pielęgnowanie betonu. Wyszczególnienie robót dla wieńca jako nadproża: - Ustawienie stemplowania o wysokości do 6 m. - Przygotowanie i ustawienie deskowań. - Obsadzenie dybli, listew i skrzynek. - Ułożenie i zagęszczenie betonu wraz z obetonowaniem stalowych elementów i wyrównaniem powierzchni. - Usunięcie deskowań i stempli. - Pielęgnowanie betonu Wieńce żelbetowe z betonu B-20 na ścianach wenętrznych grubości 24cm. - Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań. - Przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie łatą betonu. - Usunięcie deskowań. - Pielęgnowanie betonu Przygotowania i montaż zbrojenia. - Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie prętów do zbrojenia betonu. - Cięcie prętów. - Gięcie prętów. - Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montażu. - Montaż zbrojenia Słup żelbetowy z betonu B Wykonanie płyt i ustawienie deskowań wraz z przymocowaniem do ścian. - Ułożenie i zagęszczenie betonu z wygładzeniem powierzchni. - Usunięcie deskowań. - Pielęgnowanie betonu Konstrukcja i pokrycie dachu Dostawa i montaż dźwigarów deskowych z drewna impregnowanego. 6

7 - Wykonanie wiązarów z desek zbitych gwoździami. - Ustawienie i usztywnienie wiązarów deskami z zachowaniem rozstawu Przygotowanie i montaż murłat z drewna impregnowanego. - Impregnacja, trasowanie, cięcie, ułożenie i przymocowanie murłat śrubami M-16 zakotwionymi w wieńcu Przybicie kontrłat i łat z drewna impregnowanego. - Impregnacja, trasowanie, cięcie, ułożenie i przymocowanie kontrłat i łat Ułożenie na dźwigarach deskowych ekranu z folii dachowej. - Wykonanie ekranu zabezpieczającego z folii, układanego na krokwiach Pokrycie dachu blachą trapezową, powlekaną, TR-35/207 grubości 0,75 mm. - Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. - Transport blach ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu. - Trasowanie i cięcie blach. - Ułożenie blach na dachu i zamocowanie za pomocą wkrętów samowiertnych z uszczelkami Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm. - Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek Ułożenie gąsiorów z blachy powlekanej. - Przycięcie elementu na dokładny wymiar. - Umocowanie dekli. - Założenie uszczelek między gąsiorem a pokryciem. - Przymocowanie gąsiorów wkrętami samowiertnymi w górę fali do co drugiego modułu Rynny dachowe z blachy powlekanej o średnicy 150 mm. 7

8 - Wybranie desek okapowych - Wymierzenie i przycięcie na miarę desek oraz przybicie ich w miejscu montażu. - Wyznaczenie położenia lejów spustowych. - Zamocowanie uchwytów rynnowych. - Zamontowanie lejów spustowych. - Przycięcie rynien na wymiar i zamontowanie. - Zamontowanie denek rynnowych i narożników Montaż rur spustowych z PVC o średnicy 120 mm. - Zamocowanie uchwytów do rur spustowych. - Założenie rur spustowych i zamocowanie kolanek Montaż rur wywiewnych z PVC o średnicy 150 mm zaizolowanych termicznie wraz z daszkiem; - Ustawienie rury w gotowym otworze dachu - Uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym - Zamocowanie rury bez obróbki dekarskiej - Montaż ocieplenia wokół rury Montaż wentylatorów na rurach wywiewnych z PVC o średnicy 160 mm Montaż podstawy dachowej dowentylatorów na rurach wywiewnych z PVC o średnicy 160 mm Montaż podbitki dachowej z paneli systemowych. - Przygotowanie powierzchni przez wyrównanie nierówności, usunięcie zbędnych przedmiotów utrudniających montaż. - Wyznaczenie punktów mocowania listew drewnianych wzdłuż wszystkich krawędzi płaszczyzn, pionowo co 40 cm. - Przygotowanie elementów rusztu i wyznaczenie punktów przymocowanie listew. - Wiercenie i montaż kołków rozporowych wg otworów w listwach. - Montaż rusztu. - Montaż podbitki oraz listw wykończeniowych do rusztu drewnianego Bramy systemowe i drzwi wewnętrzne Montaż bram garażowych segmentowych, ocieplone z ręcznym mechanizmem podnoszenia z przeszklonym górnym segmentem. - Montaż kompletnych bram garażowych. 8

9 - Regulacja bram Montaż ościeżnicy metalowej profilowanej fabrycznie wykończonej. - Wykucie gniazd i bruzd do zamocowania ościeżnicy. - Obsadzenie ościeżnicy. - Zabetonowanie gniazd, bruzd, naprawa ościeży Montaż skrzydła drzwi płytowych wewnętrznych. - Powieszenie skrzydła drzwi i regulacja 1.6. Tynki i okładziny wewnętrzne Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III na ścianach z zaprawy cementowo - wapiennej. - Zamurowanie przebić. - Ustawienie i rozebranie rusztowań. - Przygotowanie powierzchni. - Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich na ścianach. - Obsadzenie kratek i innych drobnych elementów. - Wykonanie tynków. - Wykonanie reperacji tynków Izolacja z wełny mineralnej grubości 15 cm do sufitów powieszanych. - Ułożenie dwóch warstw wełny mineralnej w filcach na sucho Stelaż ruszt metalowy pod podsufitkę z blachy. - Wytrasowanie miejsc montażu. - Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych do elementów konstrukcyjnych przez przystrzelenie kołkami stalowymi. - Zamocowanie kształtowników profilowanych stalowych - Przymocowanie arkuszy blachy do rusztu za pomocą wkrętów Ułożenie folii paroizolacyjnej. - Wykonanie ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej Podsufitka z blachy trapezowej niskoprofilowanej bez ocieplenia. - Sortowanie blach na składowisku przyobiektowym. 9

10 - Transport blach ze składowiska przyobiektowego na miejsce montażu. - Trasowanie i cięcie blach. - Przymocowanie arkuszy blachy do stelażu za pomocą wkrętów samowiertnych Gruntowanie ścian preparatem gruntującym - jednokrotne. - Przygotowanie powierzchni - Szpachlowanie - Gruntowanie powierzchni preparatami wzmacniającymi podłoże Malowanie ścian farbą emulsyjną - dwukrotne. - Przygotowanie powierzchni - Malowanie 1.7. Podłoża i posadzki Podsypka piaskowa pod posadzki grubości 15cm. - Wyrównanie podłoża gruntowego. - Wykonanie podkładu z piasku Podłoże z betonu B Wyrównanie podłoża gruntowego. - oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym - Wykonanie podkładu z betonu - Wykonanie podkładu z kruszywa - Zalanie kruszywa zaprawą Gruntowanie podłoża preparatem bitumicznym jednokrotne. - Wyrównanie podłoża gruntowego. - Oczyszczenie podłoża - Zagruntowanie podłoża preparatem bitumicznym Wykonanie izolacji z foli PE 0,20 mm. - Ułożenie jednaj warstwy foli PE 0,20 mm pod izolacje z płyt styropianowych. - Ułożenie jednaj warstwy foli PE 0,20 mm na izolacje z płyt styropianowych (warstwa odcinająca) Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS-200 grubości 10cm na sucho 10

11 - Ułożenie płyt izolacyjnych na sucho Wylewka z betonu posadzkowego B-25 grubości 10cm wraz z wykonaniem dylatacji i zatarciem na ostro. - Wyrównanie podłoża - Wykonanie podkładu z betonu - Zatarcie na ostro Zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną z drutu fi 6 mm w rozstawie 15x15 cm. - Zbrojenie posadzki siatką stalową Warstwa wyrównująca pod płytki z gotowej suchej mieszanki grubości 5 mm - Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym. - Ułożenie warstwy wyrównawczej grubości 5 mm Posadzki z pytek Gres antypoślizgowych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej. - Przecięcie i dopasowanie płytek. - Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. - Wymierzenie punktów wysokościowych. - Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. - Ułożenie płytek. - Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. - Spoinowanie płytek. - Oczyszczenie i zmycie posadzki Osadzenie progów metalowych z kątownika we wjazdach bramach Cokoliki z płytek Gres wysokości 15 cm. - Przyjęcie, dopasowanie płytek oraz przecinanie podłużne do wymiaru cokołu. - Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. - Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. - Ułożenie płytek. - Wyrobienie załamań. - Spoinowanie płytek. 11

12 - Oczyszczenie i zmycie cokolików Elewacja i inne roboty zewnętrzne Oczyszczenie i zmycie powierchni. - Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu oraz luźnych elementów Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym. - Gruntowanie wzmacniające podłoże wykonane techniką malarską. - Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadów Przyklejenie do ścian płyt styropianowych EPS-70 grubości 12 cm. - Przygotowanie zaprawy klejącej. - Przycięcie i przyklejenie płyt styropianowych do podłoża. - Wypełnienie szczelin paskami styropianu lub pianką poliuretanową Zatopienie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianie. - Zszorstkowienie powierzchni. - Przygotowanie zaprawy klejącej. - Zatopienie siatki. - Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadów Zatopienie jednej warstwy siatki zbrojącej na ościeżach. - Zszorstkowienie powierzchni. - Przygotowanie zaprawy klejącej. - Zatopienie siatki. - Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadów Montaż listwy cokołowej(startowej) aluminiowej. - Wyznaczenie linii. - Zamocowanie listwy cokołowej Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym z siatką. - Zeszlifowanie narożnika. - Przyklejenie narożników oraz wyrównanie powierzchni przyległych Tynk akrylowy cienkowarstwowy, na gotowym podłożu II-III grupa kolorów 12

13 grubość 2,0 mm. - Sprawdzenie i oczyszczenie podłoża. - Zagruntowanie podłoża. - Przygotowanie masy tynkarskiej z suchej mieszanki. - Naniesienie masy na tynkowaną powierzchnię. - Nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury. - Osłanianie gotowego tynku przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem. - Uprzątnięcie stanowiska pracy, usunięcie odpadów Tynk mozaikowy na gotowym podłożu - cokół. - Sprawdzenie i oczyszczenie podłoża. - Zagruntowanie podłoża. - Przygotowanie masy tynkarskiej z suchej mieszanki. - Naniesienie masy na tynkowaną powierzchnię. - Osłanianie gotowego tynku przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem. - Uprzątnięcie stanowiska pracy, usunięcie odpadów Warstwa odsączająca z piasku, warstwa po zagęszczeniu 10cm - Uzupełniające wyrównanie podłoża - Rozścielenie warstwy odsączającej i wyrównanie do wymaganej wysokości - Zagęszczenie warstwy odsączającej z polewaniem wodą Obrzeża betonowe o wymiarze 20x6cm - Rozścielenie podsypki piaskowej - Przygotowanie podsypki pisakowo-cementowej wraz z jej rozścieleniem - Ustawienie obrzeży - Wyregulowanie wg osi poziomych podanych punktów wysokościowych - Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem - Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie Opaska z kostki brukowej typu Polbruk grubości 6 cm na posypce cementowo-piaskowej. - Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej gr. 4cm lub 13

14 podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem - Zagęszczenie podsypki wibratorem - Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami - Ułożenie kostki brukowej i przycięcie na krawędziach - Ubicie kostki wibratorem - Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu - Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem 1.9. Wyposażenie magazynu Wyposażenie magazynu w regały i podesty do składowania - Montaż regałów - Rozmieszczenie regałów i podestów zgodnie z rysunkami wyposażenia magazynu - Łączenie regałów w moduły 2.1. Roboty rozbiórkowe Rozebranie rynien z blachy nie nadające się do użytku. - Rozebranie rynien - Złożenie blachy we wskazanym miejscu - Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadające się do użytku. - Rozebranie rur spustowych - Złożenie blachy we wskazanym miejscu - Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek Rozebranie obróbek blacharskich - Rozebranie obróbek - Złożenie blachy we wskazanym miejscu - Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek Wykucie z muru krat metalowych, powierzchnia do 1m². - Wykucie krat - Złożenie w wyznaczone miejsce Wykucie z muru krat metalowych, powierzchnia do 2m². 14

15 -jw Wykucie z muru ościeżnic metalowych, powierzchnia ponad 2m². -jw Wykucie z muru ościeżnic metalowych, powierzchnia do 2m². - Wykucie ościeżnic metalowych - Złożenie w wyznaczone miejsce Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1m². - Demontaż ościeżnic drewnianych - Złożenie w wyznaczone miejsce Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2m². - Demontaż ościeżnic drewnianych - Złożenie w wyznaczone miejsce Rozebranie pokrycia dachowego z papy. - Rozebranie pokrycia papowego z 3 warstw papy z podłoża betonowego - Usunięcie zdemontowanego pokrycia papowego za pomocą ustawionych uprzednio rynnien Rozebranie stropu na belkach T-27. -Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie bali na pomost roboczy na rozbieranych stropach - Doniesienie,zasłanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na stemplowanie belek i wykonanie rozpór między belkami - Przesunięcie płytek stropowych z punktów podparcia i opuszczenie przy użyciu zblocza(dźwigu) na poziom terenu, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie w stos - usunięcie gruzu na zewnątrz budynku Rozebranie stropu z płyt żelbetowych opartych na belkach stalowych i ścianach. -Doniesienie, zasłanie, rozebranie i odniesienie bali na pomost roboczy na 15

16 rozbieranych stropach - Doniesienie,zasłanie, rozebranie i odniesienie materiału drzewnego na stemplowanie belek i wykonanie rozpór między belkami - Przesunięcie płytek stropowych z punktów podparcia i opuszczenie przy użyciu zblocza(dźwigu) na poziom terenu, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie w stos Rozebranie belek stalowych NP.-100mm. - Przesunięcie belek z punktów podparcia i opuszczenie przy użyciu zblocza(dźwigu) na poziom terenu, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie w stos Rozebranie belek prefabrykowanych T Z rozstawionych podestów przesunięcie belek z punktów podparcia i opuszczenie przy użyciu zblocza(dźwigu) na poziom terenu, odniesienie na miejsce składowania i ułożenie w stos Rozebranie elementów żelbetowych, gzymsy, podciągi i wieńce - Z rozstawionych podestów roboczych rozebranie elementów żelbetowych przy użyciu klinów i młotów - Przecięcie ręczne zbrojenia - Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku - Ułożenie i posegregowanie zbrojenia Rozebranie komina z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej - Z rozstawionych podestów roboczych rozebranie ścian kanałów przy użyciu klinów, młotów i oskardów - Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku Rozebranie ścianek z cegły, powyżej terenu na zaprawie cementowowapiennej. - Z rozstawionych podestów roboczych rozebranie ścian przy użyciu klinów, młotów i oskardów - Rozbicie dużych brył murów przy użyciu klinów i młotów - Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku Rozebranie ścianek z cegły, o grubości ½ cegły na zaprawie cementowowapiennej. 16

17 - Z rozstawionych podestów roboczych rozebranie ścian przy użyciu klinów, młotów i oskardów - Rozbicie dużych brył murów przy użyciu klinów i młotów - Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku Rozebranie podłoża betonowego na gruncie. - Rozebranie podłoża z betonu żwirowego i betony gruzowego - Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku Rozebranie ścian i ław fundamentowych z betonu. - Rozebranie betonowych ław fundamentowych przy użyciu klinów, młotów i drągów stalowych - Ręczne usuniecie zbrojenia - Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku Zasypanie kanału gruzem z rozbiórki. - Zasypanie wykopu gruzem leżącym obok warstwami grubości 20 cm Zagęszczenie gruzu ubijakiem mechanicznym. - Zagęszczenie warstw gruzu ubijakiem mechanicznym Polanie gruzu betonem B Wyrównanie podłoża gruzowego - Wykonanie podkładu z betonu B Załadunek mechaniczny gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze. - Mechaniczne załadowanie gruzu z rozbiórki przy użyciu koparko-ładowarki na samochód samowyładowczy Wywóz samochodem samowyładowczym poza teren budowy. - Wywiezienie gruzu poza teren budowy Transport samochodem samowyładowczym do miejsca składowania. - Transport gruzu na miejsce składowania z rozładunkiem 17

18 Składowanie gruzu Wywóz różnych materiałów z rozbiórki (elementy metalowe) samochodami skrzyniowymi z terenu budowy. - Załadowanie różnych materiałów z rozbiórki na samochód skrzyniowy - Wywóz z terenu budowy Transport różnych materiałów z rozbiórki (elementy metalowe) samochodami skrzyniowymi do miejsca składowania. - Transport różnych materiałów z rozbiórki na samochodem skrzyniowym do miejsca składowania - Rozładunek 3.0. Roboty rozbiórkowe i ziemne Rozebranie krawężników betonowych o wymiarze 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. - Odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem - Zerwanie podsypki cementowo-piaskowe - Ułożenie materiału w stosy Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarze 26x20cm na podsypce piaskowej. - Odkopanie obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem - Zerwanie podsypki cementowo-piaskowe - Ułożenie materiału w stosy Rozebranie chodnika z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej. - Ręczne wyjęcie płyt chodnikowych - Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej - Ułożenie materiału z rozbiórki Rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 20cm - mechanicznie. - Mechaniczne wyłamanie nawierzchni betonowej - Odrzucenie gruzu z ułożeniem w stosy Mechaniczne plantowanie terenu spycharką w gruncie kat.iii 18

19 - Mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości, przemieszczenie urobku i zasypanie wgłębień - Ostateczne ręczne wyprofilowanie plantowanego terenu Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnię głębokości 10cm. -Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę - Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem - Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu - Mechaniczne zagęszczenie poboczy Mechaniczne załadunek gruzu na samochody samowyładowcze. - Mechaniczne załadowanie gruzu z rozbiórki przy użyciu koparko-ładowarki na samochód samowyładowczy Wywóz gruzu samochodem samowyładowczym poza teren budowy. - Wywóz gruzu samochodem samowyładowczym poza teren budowy Transport gruzu na samochodem samowyładowczym do miejsca składowania. - Transport gruzu do miejsca skadowania Wywóz ziemii samochodami samowyładowczymi poza teren budowy z mechanicznym załadunkiem. - Mechaniczne załadowanie ziemi z hałd przy użyciu koparko-ładowarki na samochód samowyładowczy - Podgarnięcie spycharką pozostałej ziemi pod koparkę - Wywóz ziemi poza teren budowy Transport ziemii samochodami samowyładowczymi poza teren budowy do miejsca składowania. - Transport ziemi samochodem samowyładowczym do miejsca składowania Składowanie ziemii poza terenem budowy Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych. - Ustawienie łat wysokościowych i pomocniczych reperów - Wyznaczenie krawędzi wykopów pod roboty ziemne 19

20 - Wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych 3.2. Podbudowa Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, nawierzchni, wykonywane mechanicznie - Profilowanie podłoża - Zagęszczenie mechaniczne walcem wibracyjnym podłoża Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, nawierzchni, wykonywane ręcznie. - Profilowanie podłoża - Zagęszczenie ręczne podłoża Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona ręcznie, grubość po zagęszczeniu 10cm. - Uzupełniające wyrównanie podłoża - Rozścielenie piasku warstwami - Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu - Zagęszczenie warstwy piasku ręczne z polewaniem wodą Warstwa odsączająca z piasku zagęszczona mechanicznie, grubość po zagęszczeniu 10cm. - Uzupełniające wyrównanie podłoża - Rozścielenie piasku warstwami - Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu - Zagęszczenie warstwy piasku mechaniczne z polewaniem wodą Podbudowa z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm. - Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy z tłucznia kamiennego - Zagęszczenie warstwy dolnej - Mechaniczne rozścielenie warstwy górnej tłucznia kamiennego - Zagęszczenie z profilowaniem warstwy górnej Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego,po zagęszczeniu 7cm. - Mechaniczne rozścielenie warstwy kryszywa 20

21 - Ręczne odrzucenie nadziarna - Zagęszczenie warstwy kruszywa z profilowaniem i nawilżeniem wodą - Posypanie górnej warstwy kruszywa miałem kamiennym 3.3. Obrzeża i krawężniki Wykop ręczny pod ławy w gruncie kat. III - Wyznaczenie osi wykopu - Ręczne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze - Wyrównanie dna i ścian wykopu - Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu Ława betonowa z oporem, beton B-15 - Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykonanym i wyrównanym wykopie - Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych - Rozebranie deskowania - Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą Krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30cm, podsypka cementowopiaskowa. - Rozścielenie podsypki piaskowej - Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem - Ustawienie krawężników i wyregulowanie - Wypełnienie spoi zaprawą cementową z jej przygotowaniem - Zasypanie zewnętrznej ściany krawężników ziemią i ubicie Krawężnik betonowy leżący o wym. 15x30cm, podsypka cementowo-piaskowa. - Rozścielenie podsypki piaskowej - Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem - Ustawienie krawężników i wyregulowanie - Wypełnienie spoi zaprawą cementową z jej przygotowaniem Obrzeż betonowe o wym. 8x30cm, podsypka cementowo-piaskowa. - Rozścielenie podsypki piaskowej - Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem - Ustawienie obrzeży wraz z ich wyregulowaniem 21

22 Oczyszczenie spin i wypełnienie piaskiem lub zaprawą - Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie 3.4. Nawierzchnia z kostki i płyt ażurowych Chodnik z kostki typu Polbruk, gr. 6cm, beton prasowany min. B-35, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm; kostka kolorowa - Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cemtowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem - Zagęszczenie podsypki wibratorem - Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami - Ułożenie kostki brukowej i przycięcie na krawędziach - Ubicie kostki wibratorem - Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu - Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem Nawierzchnie z kostki typu Polbruk, gr. 8cm, beton prasowany min. B-35, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm; kostka kolorowa - Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cemtowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem - Zagęszczenie podsypki wibratorem - Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami - Ułożenie kostki brukowej i przycięcie na krawędziach - Ubicie kostki wibratorem - Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu - Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem Nawierzchnia z płyt ażurowych, gr. 10cm, beton prasowany min. B-35, podsypka piaskowa ; wypełnienie oczek piaskiem - Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża - Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej z polewaniem wodą - Zagęszczenie podsypki - Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami 22

23 - Ułożenie kostki brukowej ażurowej i przycięcie na krawędziach - Ubicie kostki wibratorem - Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu - Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem - Wypełnienie ażurów żwirem Regulacja pionowa studzienek betonem B-20 o objętości betonu do 0,1 m³. - Zdjęcie przykrywa ze studzienki - Wykonanie deskowania - Ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej - rozebranie deskowania - Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem Uzupełnienie kostką granitową przy studzienkach kanalizacyjnych na podsypce cementowo-piaskowej. - Rozścielenie na przygotowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej - Wyrównanie ułożonej warstwy szablonem - Ułożenie kostki i ubicie kostki granitowej ubijakiem ręcznym - Wypełnienie spoina zaprawą cementową z jej przygotowaniem - Zasypanie nawierzchni piaskiem z jej pielęgnacją 3.5. Inne zewnętrzne Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramie - Demontaż przęseł - Odkopanie słupków - Wyjęcie słupka razem z fundamentem - Ułożenie uzyskanego materiału w stosy Demontaż bramy wjazdowej rozwieralnej na metalowych słupkach. - Demontaż skrzydeł bramy - Ułożenie uzyskanego materiału w stosy Rozebranie cokołu betonowego. - Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów - Odłożenie gruzu na hałdy Montaż bramy wjazdowej rozwieralnej na metalowych słupkachz demontażu 23

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Nr:

Kosztorys ofertowy Nr: Inwestor: Gmina Wymiarki Wykonawca: NIP: Forma prawna: Numer REGON: Organ rejestrowy: Numer KRS: Kapitał zakładowy: Wpłacono: NIP: Forma prawna: Numer REGON: Organ rejestrowy: Numer KRS: Kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa i remony kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni ul.chabrowa 43 Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OBMIAR ROBÓT WRAZ ZE SPISEM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWY OBMIAR ROBÓT WRAZ ZE SPISEM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH JAN POWNUK VIA PROJEKT 42-690 TWORÓG ul. Prosta 4 N I P: 645-230-53-56 REGON: 240 425 110 Tel. kom.: 508 954 605 e-mal: via.projekt@gmail.com DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Faza projektu: Projekt Budowlany wraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W SZULBORZU WIELKIM WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DZ. NR 113/3, 114/3, 121 OBRĘB SZULBORZE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Sprawdzający: Przedmiar robót. Data: 2015-06-08 Budowa: Prace remontowe Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: JAROSŁAW SOKÓŁ MPDEVELOPMENT GRUPA MARPAT. Kosztorys ofertowy. Stawka VAT 23,00 % 20 895,91 Wartość brutto PLN 111 747,68

Wykonawca: JAROSŁAW SOKÓŁ MPDEVELOPMENT GRUPA MARPAT. Kosztorys ofertowy. Stawka VAT 23,00 % 20 895,91 Wartość brutto PLN 111 747,68 Inwestor: Wykonawca: 2015-06-11 JAROSŁAW SOKÓŁ MPDEVELOPMENT GRUPA MARPAT Kosztorys ofertowy Nazwa Wartoś R M S Kwota Uproszczo Razem ć ne Koszty z narzutami PLN 22 175,68 37 941,78 6 569,31 0,00 24 165,00

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: X 2008 r 46 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 451, 452 KLASY: 4511, 4523 KATEGORIE: 45112, 45233

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Urząd Miasta Obiekt : Osłony śmietnikowe Inwestor : Miasto Kostrzyn n.o ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n.o Inwestor : Wykonawca :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Modernizacja - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Maurycowie. Budynek stacji uzdatniania wody.

Przedmiar Modernizacja - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Maurycowie. Budynek stacji uzdatniania wody. Przedmiar Modernizacja - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Maurycowie Budynek stacji uzdatniania wody Data: 2007-05-10 Budowa: Budynek stacji uzdatniania wody Kody CPV: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł)

Kosztorys Ofertowy. Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie. Strona 1 z 8. Wartość netto (zł) Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie Kosztorys Ofertowy Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa 1 Roboty przygotowawcze 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czerwiec 2013

Przedmiar robót. Czerwiec 2013 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Adres : Klodkowo obręb

Bardziej szczegółowo

... pieczęć firmy Do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik ul. Dworcowa Łaziska Górne

... pieczęć firmy Do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik ul. Dworcowa Łaziska Górne Łaziska Górne, dnia...... Oferta na wykonanie prac remontowych eksploatacyjnych w zasobach S.M. HUTNIK w zakresie: Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan., c.o. i gazowych Oferuję wykonanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 09.05.2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09.05.2011. Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ścian budynku Miejskiego Przedszkola nr 10 wraz z rozbiórką tarasów i robotami towarzyszącymi ADRES INWESTYCJI : 09-400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2a INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2013-01-21 Obiekt: PRZEBUDOWA ŚCIANY ZACHODNIEJ I DOBUDOWA ZADASZONEJ RAMPY ROZŁADUNKOWEJ W BUDYNKU PRODUKCYJNYM PIEKARNI Zamawiający: SPOŁEM PSS STALOWA WOLA 37-450 STALOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65 KOSZTORYS OFERTOWY. 3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. Lp. Podstawa wyceny. 1. KNR 4-01 0101-03 2. KNNR 6 0805-01 3. KNR 4-01 0104-02 4. KNNR 2 0601-0602 5. Wycena 6. KNR 4-01 0105-02 7. KNR 4-01 0535-08

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA 1 2 Podstawa ustalenia ceny 45100000-8 01.00.00 01.02.01 01.02.04 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych szt 51,0 robót ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Ilość. Kosztorys Rozbiórka budynku przy ul. Jagiełły 22 w Oświęcimiu. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. stalowych, rozebranie

Numer Podstawa Opis Ilość. Kosztorys Rozbiórka budynku przy ul. Jagiełły 22 w Oświęcimiu. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. stalowych, rozebranie Numer Podstawa Opis Ilość Kosztorys Rozbiórka budynku przy ul. Jagiełły 22 w Oświęcimiu. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1,1 KNR 225/309/1 Ogrodzenia pełne z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych,

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Opis Kosztorys budowlany - Stan deweloperski 1 Stan zero 1.1 Roboty ziemne 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 2 3 Pomiary przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-7. Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45453000-7. Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 ROBÓT CPV 3000-7 Remont Przejazd bramowy w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej /3/ INWESTOR : Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ADRES INWESTORA : ul. Nowogrodzka /3/ 00-3 Warszawa PROJEKTANT : Studio

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Adaptacja budynku biurowo magazynowego na potrzeby RDW w Białymstoku

KOSZTORYS OFERTOWY Adaptacja budynku biurowo magazynowego na potrzeby RDW w Białymstoku 1. 1.1 45453000-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1.2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 3 5,505 0349-02 0349-02 1.1.3 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr B - ul. Spokojna we wsi Wygoda. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-12-14 Przebudowa drogi gminnej Nr 105808B - ul. Sosnowa i dr. gm. Nr 105809B - ul. Spokojna we wsi Wygoda Przedmiar robót Dział nr 1. D.01.00.00. Roboty przygotowawcze [CPV: 45111000-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10 załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni dróg utwardzonych nieasfaltowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15 SIWZ cz. III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pn. Remont budynków mieszkalnych Zamawiający : Przedsiębiorstwo Gospodarki 1. Przedmiot zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się następujące

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu

Kosztorys ofertowy. Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu Kosztorys ofertowy Remont schodów zewnętrznych i kominów przy Szkole Podstawowej w Jaćmierzu Wykonawca: Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych "Bud-Expert" Wojciech Pacławski

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Sz. P. w Hadykówce - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar 1 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 1.1 KNR 202/1604/1 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe (4,20+4,70)*0,5*31,50+ 4,80*31,48+(4,20+4,90)* 0,5*13,85+(4,20+4,60)*

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Przedmiar robót BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY PRZY BOISKU SPORTOWYM W MODLNICZCE - ROBOTY DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU Data: 2010-05-17 Budowa: MODLNICZKA DZ. NR 966, GMINA WIELKA WIEŚ Kody CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27

Opis wykonanych prac. Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cem.-wap. m3 25,27 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. (CZ. WARSZTATOWA). wyceny. 1. KNR 4-01 0349-02 2. KNR 4-01 0329-03 3. KNR 4-01 0331-07 4. KNR 4-01 0347-09 5. KNR 4-01 0349-03 6. KNR 4-01 0354-04 7. KNR 4-01 0354-05 8. KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1.

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.2 11 d.2 12 d.2 1 Rozbiórki D-02.00.04 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY - ZADASZENIA - I ETAP

Kosztorys ofertowy ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRZELNICY - ZADASZENIA - I ETAP Kosztorys ofertowy Budowa: 63-233 Jaraczewo, dz. nr 659/2 Nazwa i kod CPV: 45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Cena DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * * * 1 00.00.00 Koszt wykonania, utrzymania i demontażu tymczasowego oznakowania robót, kpl 1 2 00.00.00 Koszty zajęcia i doprowadzenia do stanu pierwotnego działek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 01.00. Rozbiórki 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 01.00. ROZBIÓRKI ST 01.00. Rozbiórki 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie

Przedmiar robót. Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie Przedmiar robót Budowa platformy widokowej z dostępem pieszym od strony drogi gminnej nr 209 w Gruszowie Data: 2013-06-14 Budowa: Roboty ogólnobudowlane Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 37-110 Żołynia Wydrze259 Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackie, tel.: (017) 22 61 281,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - przedmiar

Kosztorys - przedmiar Kosztorys - przedmiar Obiekt Kod CPV 45262690-4 - Remont starych budynków 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45212340-1

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Szkoła Podstawowa w Więcborku Szkoła Podstawowa - Wykonanie termomodernizacji z malowaniem elewacji Budynek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza 51-637 Wrocław ul. Orłowskiego 11 tel. 071-3452654 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV - Grupy Robót - 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja zabytkowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Świetlica wiejska Świetlica wiejska Osmola;17-306 Dziadkowice Inwestor : Gmina Dziadkowice 17-306 Dziadkowice Opracował

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0511-03 Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA

Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Przedmiar IZOLACJA TRERMICZNA Izolacja termiczna - P Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12255) Przedmiar 1 Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów. 1.1 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Remont nawierzchni dróg gminnych w obrębie nr 1 Skwierzyna Ulica Przemysłowa. Lp. Podstawa Opis j.m.

KOSZTORYS OFERTOWY Remont nawierzchni dróg gminnych w obrębie nr 1 Skwierzyna Ulica Przemysłowa. Lp. Podstawa Opis j.m. KOSZTORYS OFERTOWY Remont nawierzchni dróg gminnych w obrębie nr 1 Skwierzyna Ulica Przemysłowa Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena brutto 1 Prace przygotowawcze 1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.10.

Bardziej szczegółowo

- 2 - Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322

- 2 - Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322 A.S. INŻYNIER ANETA SIKORA - Kielce, ul. Klecka 18 KSIĄŻKA ÓW NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych i bocznych przy budynku gminnym ADRES INWESTYCJI : Skrzelczyce, gmina Pierzchnica, działka nr

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej Obiekt : Branża drogowa Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2008-09-01 Budowa: ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH w zakresie: - dostawa i montaż modułowego zaplecza sanitarno-szatniowego, wykonanie podjadu dla niepełnosprawnych Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2 Przedmiar Robót Data: 2011-09-22 Obiekt: Budynek gospodarczy Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Kosztorys opracowali: Maciej Korczak,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Tabela

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Kosztorys inwestorski Budowa: Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane szybów windowych -

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Obiekt Budowa Gacki, Osiedle Robotnicze bud. nr 35 Wykonawca Poziom cen I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV :

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont budynku nr 53 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: Remont budynku nr 5 Osowiec Twierdza Kod numeryczny CPV : 456-7 45- INWESTOR: 5 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU 5 6 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 7 UŻYTKOWNIK: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PHU"CONSTRUO" Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016

PHUCONSTRUO Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016 PHU"CONSTRUO" 75-633 Koszalin, ul. Wiązowa nr 7 NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska futsalu dla PG nr 19 w Łodzi ADRES INWESTYCJI : 91-087 Łódź, ul. Wapienna nr 17 INWESTOR : Publiczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ Przedmiar robót Data: 2014-10-15 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: WIATA GARAŻOWA, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14, DZ.NR 487 obr.208 Zamawiający: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II.

PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. 32 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ul. Osiedlowej w Dębicy etap II. 33 PRZEBUDOWA UL. OSIEDLOWEJ W DĘBICY ETAP II. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

3304) Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót

3304) Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Przebudowa ul. Bulwary wraz z przebudową parkingu, sieci oświetlenia terenu, odwodnieniem i remontem chodników w ramach rewitalizacji brzegów rzeki Soły w Oświęcimiu - etap I Data: 2010-02-05

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36

Przedmiar robót. Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Przedmiar robót Kompostownia odpadów biologicznie rozkładalnych w Oświęcimiu ul. Nadwiślańska 36 Data: 2014-02-05 Budowa: Pgr nr 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 Kody

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060 Przedmiar robót Gimnazjum Nr 31- remont dachu, tarasu i sal lekcyjnych (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Warszawa ul. Sierakowskiego nr 9 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW. Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr1 do skrzyŝowania z ul. Czeladniczą

PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW. Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr1 do skrzyŝowania z ul. Czeladniczą PRZEDMIAR ROBÓT DLA OFERENTÓW 1. Nazwa robót: Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji nr1 do skrzyŝowania z ul. Czeladniczą 2. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45100000-8 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Wykonanie chodnika w miejscowości Wola Libertowska

Przedmiar robót Wykonanie chodnika w miejscowości Wola Libertowska Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233320-8 Fundamentowanie dróg 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45233220-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia działki ZS nr w Żelechowie ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 3 08-430 Żelechów INWESTOR : Zarząd Powiatu Garwolińskiego ADRES INWESTORA : ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

7 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie

7 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie Przedmiar Strona 1/6 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. Wymagania ogólne pkt 9. 63 9.2. Płatności. Płatności będą dokonywane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/06/m/Rd/2014

Przedmiar robót 2/06/m/Rd/2014 Przedmiar robót 2/06/m/Rd/2014 Obiekt Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo