Prace związane z budownictwem wnętrz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prace związane z budownictwem wnętrz"

Transkrypt

1 Handbuch zur Unterweisung polnisch-sprachiger Bauarbeiter Innenausbauarbeiten Auszug aus der Mappe Sicherheit am Bau Prace związane z budownictwem wnętrz Podręcznik szkoleniowy dla polskojęzycznych pracowników budowlanych fragment z materiałów instruktażowych Bezpieczeństwo na budowie Bezpieczeństwo na budowie

2 Przedmowa Budowanie oznacza dziś wznoszenie w krótkim czasie wysokiej jakości budowli bez narażania ludzi na wypadki i z uniknięciem szkód materialnych. Aby to osiągnąć, potrzebna jest wiedza z zakresu planowania przebiegu budowy, jak również znajomość pozostałych aspektów związanych z budownictwem oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznymi urządzeniami, maszynami i narzędziami oraz obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi. Niniejsza zaktualizowana wersja przewodnika Bezpieczeństwo na budowie powinna stanowić pomoc dla wszystkich osób, które ponoszą odpowiedzialność za zdrowie pracowników zatrudnionych na budowie, jak również za przebieg pracy. Dlatego też przedsiębiorstwo Bundesinnung Bau, towarzystwo ubezpieczeniowe AUVA (Allgemeine Unfallversicherung) oraz partnerzy w ramach Gemeinsame Einrichtung für Pauschalabgeltung der Abfertigung (Gewerkschaft Bau-Holz, Bundesinnung Bau und Fachverband der Bauindustrie) postanowiły wspólnie opublikować drugie wydanie tego praktycznego podręcznika dla wykonawców, planistów i koordynatorów budowlanych. Na każdej stronie przedstawiono osobny temat związany z bezpieczeństwem pracy. Poza tym przewodnik zawiera inne wskazówki odnoszące się do odpowiednich źródeł prawnych (np. rozporządzenie o ochronie pracowników budowlanych Bauarbeiterschutzverordnung) oraz do wybranych instrukcji towarzystwa ubezpieczeniowego AUVA (materiały do pobrania w Internecie pod adresem Wybrane strony niniejszego podręcznika, dotyczące budownictwa wnętrz, zostały przetłumaczone na język polski. Z DOBRYM ZESPOŁEM LEPSZA BUDOWLA Życzymy wielu sukcesów! I wydanie czerwiec 2002, aktualizacja grudzień 2004 Uwaga: W stopce znajduje się rok ostatniej aktualizacji. Impressum: Wydawca podręcznika głównego: Arbeitsgemeinschaft Sicherheit am Bau (Bundesinnung Bau, AUVA, BUAK-GE I) p.a. Geschäftsstelle Bau, 1040 Wien, Schaumburgergasse 20, Tel.: 01/ , Faks: 01/ DW 22, Internet: Wydawca niniejszego podręcznika: patrz podręcznik główny. Wydawca: AUVA Wien Wykonawca: AUVA Wien Grafika i produkcja: Starmühler Agentur & Verlag, Schellinggasse 1/7, 1010 Wien, Tel.: 01/ , Faks: 01/ , Internet: Copyright: Tiefbau - Berufsgenossenschaft und Arbeitsgemeinschaft Sicherheit am Bau Przedruk, w całości i we fragmentach, w celach komercyjnych dozwolony wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia organizacji Arbeitsgemeinschaft Sicherheit am Bau. Wskazówka: Dla lepszego zorientowania się w opisach, w których możliwe jest zastosowanie zarówno męskiej, jak i żeńskiej formy, zastosowano formę bardziej rozpowszechnioną w budownictwie. Bezpieczeństwo na budowie wydanie 2004

3 Spis treści/inhalt B Organizacja pracy na budowie Baustellenorganisation 3 (B11) Znaki bezpieczeństwa 7 (B13) Prąd elektryczny na budowie 11 (B15) Substancje niebezpieczne 15 (B19) Alkohol i substancje uzależniające (B11) Sicherheitskennzeichnung (B13) Elektrischer Strom am Bau (B15) Gefahrstoffe (B19) Alkohol und Suchtmittel C Środki ochrony indywidualnej Persönliche Schutzausrüstung 16 (C3) Środki ochrony oczu i twarzy 17 (C5) Środki ochrony rąk 18 (C6) Środki ochrony skóry (C3) Augen- und Gesichtsschutz (C5) Handschutz (C6) Hautschutz D Realizacja budowy i przebieg pracy Bauausführung und Arbeitsverfahren 19 (D17) Prace przy gazie płynnym (D17) Arbeiten mit Flüssiggas E Maszyny, urządzenia i instalacje Maschinen, Geräte und Einrichtungen 21 (E2) Dźwigi 24 (E5) Windy budowlane 28 (E7) Rusztowania robocze i ochronne 31 (E8) Drabiny 33 (E9) Maszyny stacjonarne 35 (E10) Maszyny ręczne 38 (E11) Narzędzia ręczne (E2) Krane (E5) Bauaufzüge (E7) Arbeits- und Schutzgerüste (E8) Leitern (E9) Stationäre Maschinen (E10) Handmaschinen (E11) Handwerkzeuge Bezpieczeństwo na budowie wydanie

4 Przedmowa Zawartość drugiego, zaktualizowanego wydania podręcznika Bezpieczeństwo na budowie przedstawia obowiązujący na dzień druku stan odpowiednich przepisów i reguł techniki. Oczywistą rzeczą powinien być fakt, że osoby korzystające z niniejszego podręcznika powinny być informowane na bieżąco o aktualnym stanie tych ciągle zmieniających się przepisów. Obszerną część podręcznika oparto na danych niemieckiego stowarzyszenia zawodowego pracowników budownictwa lądowego i podziemnego. W tym miejscu składamy stowarzyszeniu wielkie podziękowania za udostępnienie grafik i tekstów. Wydawca pragnie szczególnie podziękować grupie autorów, w skład której wchodzi: inż. Johann BARESCH (AUVA) prof. dr hab. Peter PETRI (inspekcja nadzoru budowlanego) dr inż. Robert ROSENBERGER (dział budownictwa) dr inż. Peter SCHERER dr inż. Reinhold STEINMAURER (doradca przedsiębiorstwa) Powyższa grupa opracowała podręcznik i dostosowała jego zawartość do warunków austriackiego ustawodawstwa. Wiedeń, grudzień 2004 Za pomysł i realizację tłumaczenia broszury informacyjnej na język polski wydawca dziękuje Panom inż. Johannowi BARESCH i inż. Wolfgangowi EGGER (oboje AUVA), którzy czuwali nad fachowym dobraniem materiałów i formą. Wiedeń, czerwiec Bezpieczeństwo na budowie wydanie 2004

5 Znaki bezpieczeństwa B 11 Uwagi ogólne Znaki bezpieczeństwa wskazują na występowanie zagrożenia lub urządzenia zabezpieczającego niebezpieczną strefę lub sytuację. Znaki powinny być umieszczone w taki sposób, aby były widoczne przez wszystkie osoby. Znaki bezpieczeństwa nie mogą zastępować technicznych i organizacyjnych środków ochronnych. Znaki mogą być wykorzystywane wyłącznie w zarezerwowanych dla nich sytuacjach. ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA Kategoria Kolor Kolor kontrastowy Symbol graficzny Kształt Przykład Zakaz: czerwony biały czarny okrągły Nakaz: niebieski biały biały okrągły Ostrzeżenie: żółty czarny czarny trójkątny Znak ratunkowy zielony biały biały prostokątny/ kwadratowy Znak czerwony biały biały prostokątny/ przeciwpożarowy kwadratowy Zakaz: Zabrania określonego działania Ostrzeżenie: Informuje o zagrożeniu Nakaz: Nakazuje określone działanie Znak ratunkowy: Informuje o urządzeniach ratunkowych i awaryjnych Bezpieczeństwo na budowie wydanie

6 11.1 B Znaki bezpieczeństwa Oznakowanie przeszkód i stref zagrożenia Znaki zakazu Zakaz używania otwartego ognia i włączania otwartego źródła światła Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego Zakaz poruszania się pieszych Zakaz picia wody Zakaz gaszenia wodą Zakaz palenia tytoniu Nieupoważnionym wstęp zabroniony Nie dotykać Znaki nakazu Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych Nakaz stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości Nakaz stosowania ochrony oczu Nakaz stosowania rękawic ochronnych Nakaz stosowania ochrony głowy Nakaz stosowania obuwia ochronnego Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu Nakaz stosowania ochrony słuchu Nakaz stosowania osłony twarzy Nakaz noszenia odzieży Ogólny znak nakazu ochronnej (z symbolem dodatkowym) 4 Bezpieczeństwo na budowie wydanie 2002

7 Znaki bezpieczeństwa B 11.2 Znaki ostrzegawcze Ostrzeżenie przed upadkiem Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym Ostrzeżenie przed substancjami o właściwościach utleniających Ostrzeżenie przed promieniowaniem niejonizującym Ostrzeżenie przed atmosferą wybuchową Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi Ostrzeżenie przed zimnem Ostrzeżenie przed promieniami lasera Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym Ostrzeżenie przed substancjami wybuchowymi Ostrzeżenie przed substancjami łatwo palnymi lub wysokimi temperaturami Ostrzeżenie przed wózkami transportowymi Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym Ostrzeżenie przed różnymi zagrożeniami Ostrzeżenie przed szkodliwymi lub drażniącymi substancjami Ostrzeżenie przed potknięciem Ostrzeżenie przed wiszącymi ciężarami Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi Bezpieczeństwo na budowie wydanie

8 11.3 B Znaki bezpieczeństwa Znaki ratunkowe Wskazanie kierunku (stosować Prysznic Telefon alarmowy Urządzenie do w połączeniu z następującymi symbolami) bezpieczeństwa przemywania oczu Pierwsza pomoc medyczna Kierunek drogi ewakuacyjnej wyjście awaryjne Nosze Kierunek drogi ewakuacyjnej wyjście awaryjne Kierunek drogi ewakuacyjnej Kierunek drogi ewakuacyjnej Kierunek drogi ewakuacyjnej wyjście awaryjne wyjście awaryjne wyjście awaryjne Tabliczki z informacjami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej Wskazówka informująca o umiejsco- Wskazówka informująca o Telefon alarmowy, punkt Wskazówka informująca wieniu węża gaśniczego, hydrantu umiejscowieniu drabiny powiadamiania o pożarze o umiejscowieniu gaśnicy Wskazanie kierunku (należy stosować w połączeniu z innymi tabliczkami)! Przepisy i zasady Rozporządzenie o sposobach oznakowania (KennV) 6 Bezpieczeństwo na budowie wydanie 2002

9 Prąd elektryczny na budowie B 13 Uwagi ogólne Należy używać wyłącznie instalacji, maszyn i urządzeń, które są zgodne z obowiązującymi przepisami elektrotechnicznymi. Instalacje, maszyny i urządzenia elektryczne mogą być uruchamiane, instalowane, montowane, naprawiane i sprawdzane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Urządzenia rozdzielcze prądu na budowie Urządzenia wtykowe o maksymalnym prądzie nominalnym wynoszącym 32 A muszą być zasilane za pośrednictwem wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o prądzie pomiarowym uszkodzeniowym I N < 30 ma. Pozostałe gniazda wtykowe wymagają zastosowania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych o prądzie pomiarowym I N < 500 ma. Wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe muszą być odporne na działanie niskich temperatur i posiadać odpowiednie oznakowanie -25 C. Przewody Na placach budowy należy stosować wyłącznie ciężkie przewody w izolacji gumowej (HO7 RN-F) lub o podobnych właściwościach (oznakowanie K 25). Przewody należy chronić przed uszkodzeniami następujący sposób: układanie na odpowiedniej wysokości, przykrywanie, układanie w rurkach ochronnych. Uszkodzone przewody należy oddzielić od dobrych, nigdy samemu nie naprawiać. Należy stosować wyłącznie bębny z wyłącznikami ochronnymi przed przegrzaniem. Przewody w miarę możliwości rozwijać do końca, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wysokiej temperatury. Podczas prowadzenia prac budowlanych, urządzenia rozdzielcze prądu muszą być dostępne, aby w razie wypadku związanego z elektrycznością możliwe było odcięcie zasilania. Urządzenia rozdzielcze prądu muszą być ustawione na miejscu odpowiednio zabezpieczonym (przed działaniem czynników atmosferycznych, ruchem na placu budowy, dostępem) i uziemione. Bęben Izolowany uchwyt lub wykonanie z materiału izolującego Znak atestu izolacji i ochrony przed wodą rozpryskową Obudowa wykonana z materiału izolacyjnego Wyłącznik ochronnymi przed przegrzaniem HO7 RN-F Zakrycie przewodu wykonane ze ścinanych słupków Bezpieczeństwo na budowie wydanie

10 13.1 B Prąd elektryczny na budowie Urządzenia wtykowe Przewody można łączyć tylko za pomocą wtyczek i złączy. Złącze wtykowe okrągłe CEE 400 V Muszą one posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed wodą rozpryskową i być przystosowane do eksploatacji w ciężkich warunkach. Wtyczka z uziemieniem 16 A 230 V Maszyny ręczne Maszyny ręczne używane na placu budowy muszą być przystosowane do ciężkich warunków pracy. Zalecenie: należy używać urządzeń posiadających odpowiednią izolację ochronną. W miejscach o zwiększonej wilgotności należy używać wyłącznie odpowiednio przystosowanych urządzeń (wiertarki lub szlifierki). Należy stosować wyłącznie punkty zasilania wyposażone w wyłącznik ochronny nadmiarowo-prądowy. Nie należy używać maszyn nieprzystosowanych do użytku przemysłowego. W miejscach przewodzących prąd elektryczny, posiadających ograniczony dostęp (np. zbiorniki, rury, kanały), należy używać wyłącznie urządzeń z ochronnym napięciem obniżonym lub odłączeniem ochronnym. Oświetlenie Oświetlenie używane na placu budowy musi być przystosowane do ciężkich warunków pracy. Wymagania, jakie musi spełniać oświetlenie ręczne izolacja ochronna, stopień ochrony IP 45, wyposażenie ochronne w postaci klosza lub siatki, wzgl. inne zabezpieczenie o takiej samej s kuteczności. Pęknięte lub brakujące klosze ochronne należy jak najszybciej wymienić. Wymagania, jakie musi spełniać oświetlenie na placu budowy izolacja ochronna, stopień ochrony IP 23 z zabezpieczeniem przed wodą rozpryskową. Reflektory powinny być przymocowane w miejscach poza obszarem roboczym. Korzystając z lamp halogenowych należy zwracać uwagę na możliwość poparzenia. Gorących żarówek nie można polewać wodą, ponieważ grozi to pęknięciem żarówki. 8 Bezpieczeństwo na budowie wydanie 2002

11 Prąd elektryczny na budowie B 13.3 Pierwsza pomoc medyczna w przypadku porażenia prądem elektrycznym Obrażenia spowodowane porażeniem prądem elektrycznym wymagają udzielenia natychmiastowej i starannie przemyślanej pierwszej pomocy medycznej. Osoba poszkodowana zawsze musi być przebadana przez lekarza. Osoby udzielające pierwszej pomocy medycznej muszą pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Zasady udzielania pomocy poszkodowanym Jak najszybciej przerwij dopływ prądu ze źródła zasilania, np. przez: wyciągnięcie wtyczki, wyłączenie urządzenia lub maszyny, naciśnięcie wyłącznika awaryjnego, uruchomienie wyłącznika ochronnego r óżnicowo-prądowego, spowodowanie zadziałania / wykręcenie bezpieczników. Jeśli nie jest to możliwe, należy odłączyć (odciągnąć) poszkodowaną osobę od źródła prądu, używając przedmiotów nieprzewodzących prądu. Osoba niosąca pomoc powinna szczególnie uważać, aby nie znaleźć się w obszarze działania prądu elektrycznego (np. przekroczenie strefy działania prądu elektrycznego, dotykanie osoby poszkodowanej). Wypadki związane z wysokim napięciem Jeśli brakuje informacji o wartości napięcia, należy zachować bezpieczny odstęp co najmniej 10,0 m od urządzenia/przedmiotu będącego pod napięciem. Należy uruchomić alarm i wezwać specjalistyczne ekipy (pracowników zakładu energetycznego). Udzielanie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym jest możliwe wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby i po uprzednim odcięciu źródła zasilania prądu. Bezpieczny odstęp 10,0 m Strefa występowania napięcia w gruncie do 20,0 m Bezpieczeństwo na budowie wydanie

12 13.4 B Prąd elektryczny na budowie Podstawowe działania Sprawdź, czy wystąpiło zatrzymanie oddechu. Sprawdź, czy wystąpiło zatrzymanie akcji serca. Jeśli doszło do zatrzymania oddechu i/lub pracy serca, rozpocznij niezwłocznie zabieg sztucznego oddychania. Wezwij pogotowie ratunkowe. Ułożenie poszkodowanego Stabilne ułożenie na boku Osobę poszkodowaną ułóż w pozycji pozwalającej na swobodne oddychanie, pamiętając, aby ranny był odpowiednio chroniony przed zimnem, wilgocią lub zbyt wysoką temperaturą. Osobę nieprzytomną, u której nie doszło do zatrzymania oddechu, ułóż na boku, kontrolując regularnie puls i oddech. Pierwsza pomoc medyczna przy poparzeniach Poparzone partie ciała schłodź czystą, bieżącą wodą. Rany oparzeniowe zakryj jałowym opatrunkiem. Ran oparzeniowych nie wolno smarować olejkiem, maścią, pudrem itp. Postępowanie w przypadku wstrząsu Oznaki wstrząsu: przyspieszony, stopniowo zanikający puls, blada i zimna skóra, dreszcze, pot na czole, zobojętnienie. Ułożenie osoby będącej we wstrząsie. Zapewnienie stałej opieki, zatamowanie krwawienia, jeśli jest to konieczne. Zapewnienie ochrony przed utratą ciepła, ochrona przed przegrzaniem. Ułożenie pacjenta będącego we wstrząsie! Przepisy i zasady Rozporządzenie w sprawie ochrony przed prądem elektrycznym 2003 Niemiecka ustawa o budownictwie BauV 13 i 14 Austriackie normy ÖVE-E 5 i ÖVE-EN Przepisy SNT Ochrona elektryczna M 240 na placu budowy Instrukcje w języku niemieckim są dostępne w Internecie pod adresem 10 Bezpieczeństwo na budowie wydanie 2004

13 Substancje niebezpieczne B 15 Uwagi ogólne Należy sprawdzić, czy pro dukty te nie posiadają mniej niebezpiecznych odpowiedników i w miarę możliwości zastosować takie odpowiedniki. Na placu budowy można się spotkać z produktami, które mogą zawierać lub uwalniać w niektórych procesach szkodliwe substancje. Wszystkie te produkty, których użycie jest często niezbędne ze względów budowlano-technicznych, mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego. Substancja szkodliwa dla zdrowia Potencjalne zagrożenia dla zdrowia Alergie. Uszkodzenia organów wewnętrznych, takich jak wątroba, nerki, układ nerwowy itp. spowodowane zatruciami. Poparzenia lub podrażnienia skóry, oczu, ust, przełyku i dróg oddechowych. Schorzenia utajone, jak np. rak itp. Drogi wchłaniania Substancje niebezpieczne są wchłaniane przez drogi oddechowe, przewód pokarmowy lub nawet przez nieuszkodzoną skórę. Z tego powodu, w przypadku narażenia na działanie substancji niebezpiecznych, należy: stosować środki ochrony dróg oddechowych, stosować środki ochrony oczu, unikać kontaktu ze skórą, zakładać odpowiednie rękawice ochronne (pamiętając o ochronie skóry). Wdychanie: gazy, opary, pyły, aerozole Połknięcie: pyły i płyny Wnikanie przez skórę: pyły i płyny Bezpieczeństwo na budowie wydanie

14 15.1 B Substancje niebezpieczne Oznakowanie Oznakowanie informuje o niebezpiecznych właściwościach substancji oraz o środkach ochrony przed nimi. Musi być umieszczone na każdym pojemniku. Nazwa substancji lub produktu Skład chemiczny Pojemność: 1250 ml Lösefix B Zawiera metanol octan butylu i dwuchlorometan Art. Nr Musi zawierać następujące dane (patrz rysunek obok). Symbole ostrzegawcze Wskazówki ostrzegawcze (zwroty R) Wskazówki bezp. stosowania (zwroty S) Adres i numer telefonu dostawcy Szkodliwy dla zdrowia Wdychanie lub połknięcie jest szkodliwe dla zdrowia Łatwo palny podczas użycia Podrażnia śluzówkę oczu i nosa Może powodować nieodwracalne szkody Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty Nie wdychać oparów Unikać kontaktu z oczami i skórą Do pracy zakładać odpowiednie rękawice i nosić odzież ochronną ABC-Chemie GmbH & Co.KG Postfach Musterstadt Telefon (01111) Elementy oznakowania Symbole ostrzegawcze Substancja szkodliwa dla zdrowia Substancja drażniąca Substancja żrąca Substancja grożąca wybuchem Substancja łatwo palna Substancja skrajnie łatwo palna Substancja trująca Substancja utleniająca Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej zawiera pozostałe dane na temat sposobu udzielania pierwszej pomocy medycznej, środków ochrony, postępowania w przypadku awarii itp. Jeśli karty nie dołączono do substancji niebezpiecznej, należy skontaktować się z producentem tej substancji. 12 Bezpieczeństwo na budowie wydanie 2002

15 Substancje niebezpieczne B 15.2 Zagrożenia Zagrożenie dla zdrowia powstaje głównie w niedostatecznie przewietrzanych pomieszczeniach, kanałach, tunelach, rowach itp. W tych miejscach zaleca się zachować szczególną ostrożność, ponieważ stężenie szkodliwych substancji może szybko osiągnąć wartości niebezpieczne dla zdrowia. Zagrożenie pożarem lub wybuchem rozpuszczalników (przewietrzanie, urządzenia posiadające zabezpieczenia przeciwwybuchowe, unikanie źródeł zapłonu wszelkiego rodzaju, takich jak otwarte źródło światła, palenie, prace spawalnicze, wyłączniki elektryczne, silniki, narzędzia ręczne, ładunki elektrostatyczne itp.). Zagrożenie utraty przytomności lub uduszenia na skutek braku tlenu w powietrzu lub wysokiego stężenia groźnych oparów (pomiar kontrolny z alarmem, sprzęt do ochrony dróg oddechowych dostosowany do atmosfery w danym otoczeniu). Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi i ochrona przed zagrożeniami W kontakcie z substancjami niebezpiecznymi lub produktami, mogącymi uwalniać takie substancje, należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych na oznakowaniu substancji oraz na karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej, jak również pozostałych dołączonych informacji producenta. Zatrudnione osoby muszą zapoznać się z obowiązującymi instrukcjami obsługi, a także zaliczyć odpowiednie szkolenia z zakresu istniejących zagrożeń i środków ochronny przed tymi zagrożeniami. Osobiste wyposażenie ochronne (odzież ochronna, buty ochronne, rękawice, okulary, maska) musi znajdować się zawsze w gotowości. W razie konieczności musi być obowiązkowo użyte (obowiązek skontrolowania przez odpowiedzialną osobę). Należy przestrzegać zakazów lub ograniczeń stosowania np. benzenu, czterochlorku węgla, czterochlorku etanu, pięciochlorku etanu, azbestu, środków ściernych zawierających kwarc, smoły wykonanej na bazie węgla. Przy wszelkiego rodzaju kłopotach zdrowotnych lub wypadkach należy wezwać pomoc lekarską. Lekarz musi się zapoznać z kartą charakterystyki danej substancji niebezpiecznej. Należy sprawdzić, czy istnieje możliwość użycia mniej groźnych środków (np. z mniejszą zawartością rozpuszczalników lub produktów na bazie wody). Do opróżniania lub przelewania stosować zawsze wózek przechylny, pompę lub podnośnik. Nie należy nigdy zasysać substancji ustami. Jeśli substancja jest łatwo palna, należy przestrzegać odpowiednich instrukcji o postępowaniu z substancjami łatwo palnymi i wybuchowymi. Należy przestrzegać ograniczeń w wykonywaniu pracy przez osoby nieletnie, kobiety w ciąży i matki karmiące. Bezpieczeństwo na budowie wydanie

16 15.3 B Substancje niebezpieczne Wartości graniczne Podczas pracy z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych - przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych - należy regularnie przeprowadzać pomiary na zachowanie dopuszczalnych wartości granicznych. Stosowanie określonych substancji niebezpiecznych wymaga przestrzegania postanowień rozporządzeń o ochronie zdrowia w miejscu pracy. Wartość NDS Wartość TSN Najwyższe Dopuszczalne Stężenie w miejscu pracy gazów, oparów, pyłu, np. tlenku węgla, toluenu, kwarcu itp. Wartość NDS to najwyższe dopuszczalne stężenie danej substancji w miejscu pracy, które zgodnie ze stanem nauki nie powoduje żadnych negatywnych skutków podczas długotrwałego działania przez 8 godzin dziennie. Przy przekraczaniu wartości dopuszczalnej Zastąpienie przez mniej niebezpieczną substancję. Stosowanie w zamkniętych obiektach. Odsysanie niebezpiecznych oparów i pyłów. Techniczne Stężenie Normalne niebezpiecznych substancji, które są trujące, rakotwórcze, mutagenne itp., np. benzen, azbest, chromiany itp. Wartość TSN to dopuszczalne stężenie substancji niebezpiecznej, które zgodnie z aktualnym stanem techniki, może występować w miejscu pracy. Stężenie poniżej tej wartości nie likwiduje zagrożenia dla zdrowia, a jedynie je zmniejsza, dlatego powinno być utrzymane na możliwie niskim poziomie. Techniczna wentylacja. Ochrona dróg oddechowych. Ważne Do przechowywania i transportu substancji nie należy wykorzystywać butelek po napojach lub podobnych pojemników. Jeśli substancja jest łatwo palna, należy przestrzegać odpowiednich instrukcji o postępowaniu z substancja mi łatwo palnymi i wybuchowymi. Do opróżniania lub przelewania stosować zawsze wózek przechylny, pompę lub podnośnik. Substancji nie należy nigdy zasysać ustami.! Przepisy i zasady ASchG 40 ff Niemiecka ustawa o budownictwie BauV ChemG ChemV 24-25, załącznik F Rozporządzenie w sprawie kontroli zdrowia VGÜ Przewodnik po substancjach niebezpiecznych M 390 Zbiorniki M 327 Instrukcje w języku niemieckim są dostępne w Internecie pod adresem 14 Bezpieczeństwo na budowie wydanie 2002

17 Alkohol i substancje uzależniające B 19 Fakty 13% społeczeństwa w Austrii jest zagrożona alkoholizmem, przy czym wśród mężczyzn jest to aż 21%. 5% społeczeństwa w Austrii cierpi na alkoholizm, przy czym wśród mężczyzn jest to 8%. Alkohol co roku staje się przyczyną ponad 2500 wypadków drogowych, w których obrażenia odnosi ponad 3600 osób, a życie traci 70 poszkodowanych. Wiele wypadków w czasie pracy wiąże się z nadużywaniem napojów alkoholowych, środków farmaceutycznych i substancji uzależniających. Przy ciężkich lub śmiertelnych wypadkach pobiera się przeważnie krew do analizy. Jeśli okaże się, że przyczyną wypadku był alkohol lub substancja uzależniająca, sprawca wypadku traci ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Podstawowe zasady Spożywanie napojów alkoholowych w czasie pracy jest zabronione. Pracownicy znajdujący się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, leków lub substancji uzależniających, nie powinni zajmować stanowiska pracy. Pracownik sprawiający tego rodzaju utrudnienia powinien być usunięty z placu budowy (ustalić zasady powrotu). Prawidłowe zachowanie W czasie pracy należy spożywać wyłącznie napoje bezalkoholowe, gaszące pragnienie. Należy wypić odpowiednią ilość płynów. W czasie pracy nie należy przyjmować żadnych silnych lekarstw (skonsultować z lekarzem). Postępowanie z osobami nietrzeźwymi / sprawiającymi kłopoty W celu ochrony osób sprawiających problemy, kolegów i kadry kierowniczej należy zastosować następujące środki: interweniować natychmiast, zażądać natychmiastowego opuszczenia stanowiska pracy, usunąć z zagrożonego obszaru, usunąć ze stanowiska pracy, ustalić zasady powrotu, skontaktować się z radą zakładową.! Przepisy i zasady Niemiecka ustawa o budownictwie BauV 5, 156 Od konsumpcji do używek M 015 Instrukcje w języku niemieckim są dostępne w Internecie pod adresem Bezpieczeństwo na budowie wydanie

18 3 C Ochrona oczu i twarzy Zagrożenia Obrażenia spowodowane uderzeniem. Pyły, wióry, odłamki, iskry. Odpryski zaprawy, tynku, kwasów, ługów i innych substancji niebezpiecznych. promieniowanie podczerwone (oparzenia). promieniowanie lasera. promieniowanie UV iskry przy spawaniu elektr., prom. słoneczne. Okulary ochronne Stosując odpowiednie okulary, możemy skutecznie chronić nasze oczy. Stosuj okulary z oprawą i osłonami bocznymi. Okulary ochronne Zamknięte okulary ochronne (np. typu gogle) zapewniają podczas pracy ochronę przed odpryskami lub innymi zagrożeniami ze wszystkich stron (np. przy kuciu bruzd w murze lub pracy przy betonie natryskowym). Zamknięte okulary ochronne Słabe obciążenie uderzeniowe, przy lekkich pracach Gazy, opary, mgły, dym i pyły Osłona boczna Szczelnie przylegające Osłonki boczne z zakryciem czołowym Osłona boczna, światłoszczelna Silne obciążenie udarowe, przy obróbce wiórowej lub bezwiórowej Promieniowanie optyczne przy cięciu palnikiem, spawaniu łukowym; promieniowanie słoneczne Przylegające Przylegające Gruboziarnisty pył, odłamki, wióry Ściekające lub tryskające ciecze Pierwsza pomoc Przy poparzeniach oka środkami żrącymi, np. odpryskami zaprawy, farbami wapiennymi, wapnem gaszonym, kwasami, ługami, niezwłocznie wykonać płukanie. Używając butelki z roztworem do płukania oka (roztwór wodny kwasu borowego) można regulować jedną ręką kierunek i intensywność strumienia roztworu, a drugą ręką przytrzymywać powieki płukanego oka. Postępowanie w przypadku ciał obcych w oku (ból, łzawienie, zaczerwienienie) nie trzeć, zamknąć powieki, wezwać lekarza. 16 Bezpieczeństwo na budowie wydanie 2002

19 Ochrona rąk C 5 Uwagi ogólne Stosując odpowiednie rękawice, możemy skutecznie chronić nasze ręce. Wśród bogatej oferty produktów należy się zdecydować, jakie rękawice nadają się do danej pracy. (Nie istnieją uniwersalne rękawice). Dobierając właściwe rękawice, bierzemy pod uwagę ich kształt, zastosowany materiał oraz rozmiar. Przykładowo, hakowy na budowie wielokondygnacyjnej lub podziemnej powinien zakładać rękawice w kolorach odblaskowych, umożliwiające odpowiednio wczesne zauważenie go przez operatorów maszyn. Do pracy przy świeżym betonie lub tynku szczególnie nadają się rękawice nitrylowe. Pracodawca powinien zorganizować szkolenie dotyczące korzystania z rękawic ochronnych. Oznakowanie Rękawice ochronne muszą być oznakowane przez producenta znakiem CE. Art. 100 Gr. 8 Modell X Handschuh GmbH D Musterstadt Art. 101 Gr. 9 EN 388 Modell Y Handschuh GmbH D Musterstadt extr. groß Art. 102 Gr. 10 extr. large Modell Z EN 388 EN 388 Handschuh GmbH D Musterstadt Kategoria I (niewielkie zagrożenia) Nie należy stosować do prac przemysłowych. Znak CE Oznakowanie artykułu Rozmiar Producent Kategoria II ( wszystkie, jeśli nie I lub III) Znak CE Oznakowanie artykułu Rozmiar Norma Europejska (np. EN 388) Kategoria III (ciężkie obrażenia lub trwałe uszkodzenia) Znak CE Nr identyfikacyjny instytucji wydającej certyfikat (gwarancja jakości) Symbol Oznakowanie artykułu (dodatkowo w razie konieczności klasyfikacje) Rozmiar Producent Norma Europejska (np. EN 388) Symbol (dodatkowo w razie konieczności klasyfikacje) Producent Bezpieczeństwo na budowie wydanie

20 6 C Ochrona skóry Uwagi ogólne Ochrona, mycie i pielęgnacja skóry stanowią najważniejsze warunki zachowania spełnianych przez nią funkcji. Ochrona skóry Ochrona skóry podczas pracy przez zastosowanie odpowiednich środków. Wybór odpowiedniego produktu i sporządzenie planu ochrony skóry zaleca lekarz specjalista medycyny pracy lub specjalista do spraw bhp. Stosowanie kremu ochronnego do skóry ogranicza bezpośredni kontakt między skórą a substancjami roboczymi, wspomaga i wzmacnia działanie naturalnych mechanizmów obronnych skóry, ułatwia utrzymanie skóry w czystości. Krem ochronny nakładamy na czystą i suchą skórę przed rozpoczęciem pracy (także po przerwach). Stosowany krem musi być dobrany odpowiednio do szkodliwości danej substancji, np. do stosowanych substancji alkalicznych, wodnych, olejów lub tworzyw sztucznych (przed stwardnieniem). Długotrwała praca w rękawicach wymaga również stosowania odpowiedniego kremu ochronnego skóry. Mycie skóry Należy stosować możliwie delikatne, beztłuszczowe mydła w płynie lub pasty. Pielęgnacja skóry Nie należy stosować środków czyszczących, które posiadają piasek lub inne dodatki ścierne lub rozpuszczalniki zwiększające skuteczność czyszczenia, bądź środków o zbyt silnym odczynie alkalicznym (ph powyżej 7). Przy każdym myciu skóry, oprócz usunięcia brudu, dochodzi do częściowego odtłuszczenia skóry. Dlatego też skórę po zakończeniu pracy należy odpowiednio natłuścić. Po każdym myciu smarujemy kremem dłonie od spodu, w przestrzeniach między palcami i u nasady paznokci.! Przepisy i zasady Niemiecka ustawa o budownictwie BauV Bezpieczeństwo na budowie wydanie 2002

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH

INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH INSTRUKCJE - PRACE PORZĄDKOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Z PREPARATAMI CHEMICZNYMI UŻYWANYMI PRZY PRACACH PORZĄDKOWYCH CZĘŚĆ I ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY Poniższe zasady dotyczą wszystkich pracowników, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SPRZĄTACZKI 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

PRACE MURARSKIE. Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości. Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko

PRACE MURARSKIE. Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości. Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko PRACE MURARSKIE Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości 2. Upadek z wysokości 3. Przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas transportu ręcznego materiałów 4. Uderzenie, przygniecenie,

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ Egz. nr.. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ ZLECENIODAWCA: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa WYKONAWCA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Domowych zestawów głośnikowych STX 1 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi

BIOKOMINKI Instrukcja obsługi BIOKOMINKI Instrukcja obsługi 1. Szczegółowe dane techniczne Biokominek LINATE: - waga: 63,5 kg - materiał: szkło; drewno - materiał pojemnika na biopaliwo: stal nierdzewna Rys. 1 Biokominek Linate 2 Biokominek

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW)

Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa ogrodowa solarna (3 szt.) Esotec 102068, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (600 mah), 8 h, Biały, zimny, IP44, (ØxW) Nr produktu: 577550 Strona 1 z 5 Szanowni Państwo, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zasady bhp przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Energomechaniczny WUG Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi. Czujnik magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002. Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa Instrukcja obsługi magnetyczny okablowanie SIM-0001/0002 Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać poniższe zalecenia. 2. Należy zachować je do wglądu. 3. Należy przeczytać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna arbo, dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy w branży metalowej

Lista kontrolna arbo, dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy w branży metalowej Wypełnia przedsiębiorstwo/zleceniodawca Nazwa (nazwisko) przedsiębiorstwa/zleceniodawcy: 1/6 Wypełnił(a): Data (dd-mm-rrrr): Stanowisko/nazwa zlecenia: Krótki opis stanowiska (można również dołączyć w

Bardziej szczegółowo

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa

* 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu utwardzacz Producent/ Dostawca Schomburg Polska Sp. z o.o. ul. Skleczkowska

Bardziej szczegółowo

DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE

DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE D.L. 81 D.L. 81 BEZPIECZNA PLATFORMA PLS PLS to bezpieczna platforma teleskopowa o regulowanej wysokości, zabezpieczająca pracownika w trakcie pracy z każdej strony.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2012

Zarządzenie Nr 108/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2012 Zarządzenie Nr 108/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 21 marca 2012 w sprawie wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Zgodnie z normą 9 l/155/ecc (93/112/EC) Data wystawienia: 21.02.2003 Zmiany dnia: 16.01.2003 Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych

Szkolenie okresowe - OSP. Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych Wymagania bhp w strażnicach podczas prac gospodarczych 1 Jednostka jest obowiązana utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz teren i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02

Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02 Znak E100 Wyjście ewakuacyjne Rozmiar (cm) 30x60 40x80 Podłoże E101 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w lewo) E102 Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej (w

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zna podstawowe pojęcia związane z

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania. Upały Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000

BALANSER LINKOWY SB-2000 SB-5000 2016 Przed użyciem należy przeczytać dokładnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi. Należy stosować środki ochrony oczu i twarzy. Należy stosować środki ochrony dłoni. Należy stosować ochronny kombinezon

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Bezpieczeństwo pracy w budownictwie mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach maj 2012 Podstawowe akty prawne dotyczące omawianych zagadnień:

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja Preparatu i Producenta

1. Identyfikacja Preparatu i Producenta Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Preparatu Mieszanka popiołowo-żużlowa EkoBeton Data opracowania: 4 stycznia 2012r. 1. Identyfikacja Preparatu i Producenta 1.1. Nazwa handlowa preparatu Mieszanka EkoBeton

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw

Nakazy obowiązujące na terenie Terminala Paliw Załącznik nr 1 do Regulaminu Kart stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy nr OP/WWW/B/.../ /2015 na Korzystanie z Aplikacji do Przekazywania Danych Związanych z Planowaniem Odbiorów Paliw z Terminali Paliw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01

INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWANIA WÓZKA WZE-01 CE Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest

Bardziej szczegółowo

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

Antena DVB-T Goobay INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 944071. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Antena DVB-T Goobay Nr produktu 944071 Strona 1 z 6 Opis i funkcje Produkt ten jest anteną DVB-T, posiada zasilanie odbioru cyfrowej telewizji naziemnej HD/SD. Antena posiada niskoszumowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego na budowie Inspektorzy prowadzący: Dariusz Kwiatkowski, Marek Kamiński Podstawy prawne: - Ustawa o dozorze technicznym

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na czas budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 76 Wilga - Łuków od km w km 8+456,00 10+304,50 str.l działka nr 125/1 w m. Stoczek, gmina Garwolin, woj.mazowieckie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODWYKONAWCY

INSTRUKCJA PODWYKONAWCY INSTRUKCJA PODWYKONAWCY 1 1. Zakres stosowania 1.1. Instrukcja dotyczy Podwykonawców realizujących prace zlecone i świadczone w ramach umowy usługi w obiektach i na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych

Bardziej szczegółowo

Szafa na butle gazowe GS 155 / GS 155-B Denios Sp. z o. o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel. 0048 46 832 60 76 Fax.

Szafa na butle gazowe GS 155 / GS 155-B Denios Sp. z o. o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel. 0048 46 832 60 76 Fax. Szafa na butle gazowe GS 155 / GS 155-B Denios Sp. z o. o. ul. Rybickiego 8 96-100 Skierniewice Tel. 0048 46 832 60 76 Fax. 0048 46 832 60 88 114281_BA_PL_001 Rysunek przeglądowy (montaż GS 155) 1 Pozycja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-9 TANKOWANIE PALIW. Wydanie 1

ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-9 TANKOWANIE PALIW. Wydanie 1 ZATWIERDZIŁ Dyrektor ds. jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ORLEN Lietuva S.A. Zarządzenie nr TV1(1.2-1)-99 z dnia 24-04-2012 r. ORLEN LIETUVA S.A. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM Warszawa, maj 2012.. DYREKTOR INSTYTUTU Spis treści Cele i zadania Centrum Usług Laboratoryjnych... 3 Sposoby realizacji zadań... 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo