ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH w SKIERNIEWICACH. Głuchów. Skierniewice, LIPIEC 2010 r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH w SKIERNIEWICACH. Głuchów. Skierniewice, LIPIEC 2010 r"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH w SKEREWCACH ZUP Sierniewice, ul. Jagiellońsa 6 tel. (046) PROJEKT Stadium : Projet Wyonawczy BranŜa : Eletryczna Temat : nstalacja eletryczna Obiet : Przedszole 3-oddziałowe Adres Głuchów nwestor : Gmina Głuchów Głuchów Wyonał : Sprawdził : Sierniewice, LPEC 2010 r strona 1 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

2 Spis treści 1. Uprawnienia i ośw. projetantów Opis techniczny Wstęp Dane ogólne nstalacja eletryczna 400/230V Opis robót Ochrona p. przepięciowa Ochrona przed zasilaniem niepełno-fazowym Połączenia wyrównawcze Pomiar energii nstalacja odgromowa i uziemiająca Ochrona p. poraŝeniowa nstalacja telefoniczna Obliczenia Zestawienie podstawowych materiałów Rysuni Schemat ideowy Wewnętrzne linie zasilające nstalacja oświetleniowa nstalacja gniazd i telefoniczna nstalacja uziemiająca nstalacja odgromowa strona 2 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

3 1. Uprawnienia i ośw. projetantów strona 3 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

4 strona 4 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

5 strona 5 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

6 strona 6 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

7 strona 7 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

8 OŚWADCZEE Warszawa, Ja niŝej podpisany Henry Przybył posiadający uprawnienia budowlane nr 2/69 wydane przez Prezydium Wojewódziej Rady arodowej, Wydział Budownictwa, Urbanistyi i Architetury w Łodzi po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 16 wietnia 2004r o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r) zgodnie z art.20 ust.4 OŚWADCZAM Ŝe niniejszy projet jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... podpis OŚWADCZEE Warszawa, Ja niŝej podpisany Piotr Przybył posiadający uprawnienia budowlane nr 23/98 wydane przez Urząd Wojewódzi w Sierniewicach po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 16 wietnia 2004r o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r) zgodnie z art.20 ust.4 OŚWADCZAM Ŝe niniejszy projet jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... podpis strona 8 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

9 2. Opis techniczny 2.1. Wstęp Opracowanie obejmuje projet instalacji eletrycznej dla Przedszola 3-oddziałowego w Głuchowie Dane ogólne Projet opracowano na podstawie: A. zalecenia inwestora B. doumentacji budowlanej C. Polsich orm PE i obowiązujących przepisów D. uzgodnienia z uŝytowniiem 2.3. nstalacja eletryczna 400/230V Opis robót Zasilenie rozdzielni głównej RG jest objęte odrębnym opracowaniem. Rozdzielnicę RG oraz rozdzielnicę loalną RP zainstalować n/t na wys. 1.9m (górna rawędź) Z rozdzielnicy RG wyprowadzić WLZ do rozdzielnicy loalnej RP. Z rozdzielnicy RG i RP wyprowadzić obwody odbiorcze. Całość instalacji WLZ oraz obwodów odbiorczych prowadzić p/t. a elewacji przy głównym wejściu do budynu zainstalować wyłączni p.poŝ. szczegóły patrz rys. Gniazda wtyowe zainstalować na wys. 110cm z wyjątiem seretariatu oraz pom. dyretora 50cm. Wyłącznii oświetlenia zainstalować na wys. 120cm. W łazienach, uchni oraz innych pomieszczeniach morych zastosować osprzęt hermetyczny Ochrona p. przepięciowa W rozdzielnicy RG zainstalować i stopień ochrony p.przepięciowej, szczegóły patrz rys. strona 9 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

10 Ochrona przed zasilaniem niepełno-fazowym W rozdzielnicy RG zaprojetowano ochronę przed zasilaniem niepełnofazowym w postaci przeaźnia ontroli faz współpracującego ze styczniami szczegóły patrz rys Połączenia wyrównawcze W pomieszczeniu otłowni zainstalować główną szynę uziemiającą. Wyonać połączenia wyrównawcze zgodnie z rys Pomiar energii Projet pomiaru energii eletrycznej jest objęty odrębnym opracowaniem nstalacja odgromowa i uziemiająca nstalacja odgromowa i uziemiająca obejmuje: zwody poziome drut FeZnφ8 wyonać na onstrucji wsporczej przewody odprowadzające - FeZnφ8 poprowadzić po elewacji w bruzdach p/t przewód uziemiający - taśma FeZn30x4 metalowe wystające części dachu połączyć do instalacji odgromowej uziom wyonać jao fundamentowy taśmą FeZn30x4 Ru<10ohm taśmę połączyć ze zbrojeniem ław fundamentowych złącza ontrolne ZK zainstalować na wys. 0.3m w srzynach p/t wszystie połączenia wyonać poprzez spawanie Ochrona p. poraŝeniowa Całość robót wyonać zgodnie z doumentacją techniczną w systemie ochrony T-C-S dostatecznie szybie wyłączenie. Po wyonaniu prac przeprowadzić pomiary, tóre są waruniem niezbędnym do przeazania instalacji do esploatacji nstalacja telefoniczna a elewacji budynu zainstalować przełącznicę telefoniczną TP SA i doprowadzić instalację telefoniczną przewodem YTKSY4x2x0.5 w rurce osłonowej typu RKS18 p/t do gniazd telefonicznych. Gniazda telefoniczne typu RJ-11 oraz instalację wyonać p/t. Szczegóły poazano na rys. strona 10 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

11 2.5. Obliczenia Bilans mocy Wzory P obw - moc czynna obwodu P i - moc czynna zainstalowana P s - moc czynna szczytowa Q s - moc bierna szczytowa S s - moc pozorna szczytowa - współczynni jednoczesności - prąd w przewodzie b - prąd znamionowy zabezpieczenia U - napięcie znamionowe P = S P i Sieć 1 Faz P = U cos( ϕ) Sieć 3 Faz = P 3 U cos( ϕ) Obliczenia azwa obwodu lość P obw cos(ϕ) 3F/1F U n [V] b P i Ps Qs [Var] oświetlenie 6 1 0, , gn. wtyowe 4 2 0, , suszara 1 2 0, , wsp. jed. rozdzielnic 1,00 RP , , Ss [VA] azwa obwodu lość P obw cos(ϕ) 3F/1F U n [V] b P i Ps Qs [Var] oświetlenie 2 1 0, , gn. wtyowe 5 2 0, , uchnia , , RP , , wsp. jed. rozdzielnic 1,00 RG , , Ss [VA] Obliczenie prądów i spadów napięcia Wzory P - moc czynna U - napięcie znam. międzyprzewodowe L - długość linii S - przerój przewodu γ - przewodność - prąd w przewodzie u dop - dopuszczalny spade napięcia u - spade napięcia obliczony Obliczenia Prąd 3 fazowy 100 P l u = 2 γ s U = P 3 U cos( ϕ) Prąd 1 fazowy P l u = 2 γ s U = U P cos( ϕ) azwa obwodu P cos(ϕ) l. faz U n L S γ u u dop - - [V] [m] [mm 2 ] [m/ωmm 2 ] [%] [%] RG - RP 11 0, ,1 S U M A 1,1 < 3 strona 11 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

12 Sprawdzenie przewodów ze względu na obciaŝalność długortwałą Wzory b - prąd obliczeniowy w obwodzie eletrycznym z - obciąŝalność prądowa długotrwała przewodu n - prąd znamionowy urz. zabezpieczającego 2 - prąd zadziałania urz. zabezpieczającego P - obciąŝalność prądowa długotrwała poj. przewodu w warunach normalnych - wsp. do obliczenia z S - przeroj przewodu ρ - opornosc cieplna ziemi b 2 z n = n z 1.45 z Sposób ułoŝenia A1 A2 B1 B2 C E F D Typ przewodu x PCV XLPE AsXSn przewody jednoŝyłowe w rurze instal. w izolowanej cieplnie ścianie przewody jednoŝyłowe w zamniętym anale ablowym przewody wieloŝyłowe w rurze instal. w izolowanej cieplnie ścianie przewody wieloŝyłowe w zamnietym anale ablowym przewody jednoŝyłowe w rurze instal. w ścianie murowanej przewody jednoŝyłowe w listwie instal. na ścianie przewody jednoŝyłowe w anale wentylowanym przewody wieloŝyłowe w rurze instal. w ścianie murowanej przewody wieloŝyłowe w listwie instal. na ścianie przewody wieloŝyłowe w anale wentylowanym przewód jednoŝyłowy lub wieloŝyłowy bezpośrednio w murze przewód jednoŝyłowy lub wieloŝyłowy w rurce w powietrzu przewody wieloŝyłowe w orytu perforowanym przewody jednoŝyłowe w orytu perforowanym able jednoŝyłowe lub wieloŝyłowe bezposrednio w ziemi able jednoŝyłowe lub wieloŝyłowe w rurze instal. w ziemi Linia napowietrzna przewody bez izolacji przewody w izolacji PCV przewody w izolacji XLPE przewody typu - AsXs, AsXSn Obliczenia RG - RP 1x [4x 6Cu] + PE PCV P cos(ϕ) l. faz U n [V] b n z x z 11 0, ,6 51, Cu PCV C xxx Krotnosc [mm 2 ] S Cu Al Typ izolacji Sposób ulozenia [Km/W] ρ P Liczba p. w wiąz. Wsp. zm. Wsp. zw. RG - Kuchnia 1x [4x 4Cu] + PE PCV P cos(ϕ) l. faz U n [V] b n z x z 10 0, ,45 36, Cu PCV C xxx Krotnosc [mm 2 ] S Cu Al Typ izolacji Sposób ulozenia [Km/W] ρ P Liczba p. w wiąz. Wsp. zm. Wsp. zw. strona 12 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

13 Sprawdzenie suteczności ochrony p.poraŝeniowej Wzory a - prąd zapewniający zadzialanie zabezpieczenia b - prąd znamionowy zabezpieczenia - wsp. od typu zastosowanego zabezpieczenia U 0 - napięcie znamionowe sieci wzgledem ziemii Z S - impedancja petli zwarcia S f - przerój przewodu fazowego S PE - przerój przewodu ochronnego L - długość linii γ - przewodność x L - inducyjność własna Z a Z R X S S L L U L γ S x a R L 0 = = = = b 2 S L + X 2 S Obliczenia RP S f S PE L γ x L R X [mm 2 ] [mm 2 ] [m] [m/ωmm 2 ] [Ω/m] [Ω] [Ω] UKŁAD ZASLAJĄCY 0,2455 0,1776 RG - RP , ,2924 0,0080 b a U 0 U 0 / a [V] [Ω] ,4375 Z s [Ω] 0,5691 strona 13 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

14 Obliczenie oświetlenia (metodą sprawności) Wzory E - wymagane średnie natęŝenie oświetlenia - współczynni zapasu η - sprawność oświetlenia η o - sprawność oprawy rzeczywista (atalogowa) - liczba opraw w - wsaźni pomieszczenia l - długość pomieszczenia b - szeroość pomieszczenia h - dla opraw l.,, wysoosc zawieszenia oprawy nad plaszczyzna pracy dla opraw l. V i V wysoosc sufitu nad plaszczyzna pracy hp - wys. powierzchni pracy ho - odleglosc oprawy od sufitu S - powierznia oświetlanego pomieszczenia ρ suf - wspóczynni odbicia światła od sufitu ρ śc - wspóczynni odbicia światła od ściany KL - lasa oprawy ZS - typ źródła światła Moc - moc źródła światła m - ilość źródeł światła w jednej oprawie ϕ O - strumień świetlny gołego jednego źródła światła O - strumień świetlny źródeł światła - wymagany strumień świetlny w danym pomieszczeniu Ud - procentowy udział oprawy w oświetleniu pomieszczenia w O O = = = m E > 0, 2 śr ϕ S η O l + 0, 8 h η b O Typy źródeł światła - ZS Współczynnii odbicia - sufit - ρ suf T5 Świetlówa T5 sufit biały 0,7 T8 Świetlówa T8 sufit biały przybrudzony 0,5 T2 Świetlówa T2 sufit brudny 0,3 T9 Świetlówa T9 - circular TK Świetlówa T2 (ompatowa) Współczynnii odbicia - podloga - ρ pod ZA śarowe podloga 0,14 MH Metahalogen HA Halogenowe Współczynnii odbicia - ściana - ρ śc SO Źródło sodowe ściana jasna 0,5 RT Źródło rtęciowe ściana niezbyt jasna 0,3 RZ Źródło rtęciowo-ŝarowe ściana ciemna 0,1 Klasa oprawy - KL Współczynni zapasu - 1/ Bezpośrednie 1,3 - pom. czyste 0,77 PrzewaŜnie bezpośrednie 1,4 - pom. średnio brudne 0,71 Mieszane przy rozsyle równomiernym 1,5 - pom. brudne 0,67 - Mieszane przy rozsyle nierównomiernym V PrzewaŜnie pośrednie V Pośrednie V-W Pośrednie wnęowe Stosowane oprawy ndex Typ OPRAWA KL η o P m ZRODLO SWATLA A1 OPR. SWETL. 1 x 11W Awaryjna 0,57 P65 1 x 11 T2 750 D1 OPR. SWETL. 2 x 26W DownLight 0,72 P20 2 x 26 TK 1625 H1 OPR. HALOGE. 1 x 50W Sufit-Refle. 0,72 P20 1 x 50 HA 830 M1 OPR. MET.-HALOG. 1 x 150W Przemysl. 0,72 P54 1 x 150 MH P1 OPR. SWETL. 1 x 22W Plafoniera 0,57 P54 1 x 22 T P2 OPR. SWETL. 1 x 40W Plafoniera 0,57 P54 1 x 40 T R1 OPR. SWETL. 4 x 18W Rastrowa 0,62 P20 4 x 18 T R2 OPR. SWETL. 2 x 36W Rastrowa 0,62 P20 2 x 36 T S1 OPR. SWETL. 1 x 36W Hermet. 0,69 P54 1 x 36 T S2 OPR. SWETL. 2 x 36W Hermet. 0,69 P54 2 x 36 T Z1 OPR. ZAROWA 1 x 100W Scien-Sufit 0,57 P54 1 x 100 ZA 1340 ZK OPR. ZAROWA 3 x 60W Kiniet 0,95-3 x 60 ZA 710 ZZ OPR. ZAROWA 10 x 60W Zyrandol 0,95-10 x 60 ZA 710 Moc [W] ZS ϕ O strona 14 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

15 Obliczenia Pomieszczenie Sala dydatyczna E = 300 lx 13 W/m2 l [m] b [m] h [m] hp [m] ho [m] ρ suf ρ sc ρpod S [m 2 ] w η ndex Ud [%] KL 9,0 0,85 0, R1 100% 0,62 4 x 18 T ,0 0,10 0,5 3,610 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 3,0 1,3 0,14 0,733 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 ηo m Moc ZS ϕo O Pomieszczenie Toaleta E = 200 lx 12 W/m2 l [m] b [m] h [m] hp [m] ho [m] ρ suf ρ sc ρ pod S [m 2 ] w η ndex Ud [%] KL 4,6 0,85 0, P2 100% 0,57 1 x 40 T ,9 0,10 0,5 1,580 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 3,0 1,3 0,14 0,496 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 η o m Moc ZS ϕ O O Pomieszczenie Korytarz E = 100 lx 4 W/m2 l [m] b [m] h [m] hp [m] ho [m] ρsuf ρ sc ρ pod S [m 2 ] w η ndex Ud [%] KL 22,0 0,85 0, R2 100% 0,62 2 x 36 T ,5 0,10 0,5 3,122 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 3,0 1,3 0,14 0,699 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 η o m Moc ZS ϕ O O Pomieszczenie Szatnia E = 200 lx 9 W/m2 l [m] b [m] h [m] hp [m] ho [m] ρsuf ρsc ρ pod S [m 2 ] w η ndex Ud [%] KL 5,0 0,85 0, R2 100% 0,62 2 x 36 T ,7 0,10 0,5 2,322 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 3,0 1,3 0,14 0,615 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 η o m Moc ZS ϕ O O Pomieszczenie Gab. learsi E = 500 lx 23 W/m2 l [m] b [m] h [m] hp [m] ho [m] ρsuf ρsc ρpod S [m 2 ] w η ndex Ud [%] KL 2,5 0,85 0,7 6 2 R2 100% 0,62 2 x 36 T ,5 0,10 0,5 1,220 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 3,0 1,1 0,14 0,401 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 η o m Moc ZS ϕ O O Pomieszczenie Kuchnia E = 500 lx 14 W/m2 l [m] b [m] h [m] hp [m] ho [m] ρsuf ρsc ρpod S [m 2 ] w η ndex Ud [%] KL 6,8 0,85 0, S2 100% 0,69 2 x 36 T ,7 0,10 0,5 2,498 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 3,0 1,1 0,14 0,635 x x 0% xxx xxx xxx xxx xxx xxx 0 0 ηo m Moc ZS ϕo O strona 15 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

16 3. Zestawienie podstawowych materiałów Lp. Materiał Jed. lość 1. przewód YDY 5x6 m przewód YDY 5x4 m przewód YDY 3x2.5 m przewód YDY 4x1.5 m przewód YDY 3x1.5 m przewód YDY 2x1.5 m przewód LY25 m przewód LY16 m przewód HDGs 2x1.5 m rura PCV Ø16 m drut FeZn Ø8 m taśma FeZn 30x4 m przewód YTKSY 2x2x0.5 m oprawa oświetleniowa 1x36W P54 szt oprawa oświetleniowa 2x36W P54 szt oprawa oświetleniowa 4x18W P20 szt oprawa oświetleniowa 2x36 P20 szt oprawa typu plafoniera 1x40W szt moduł zasilania awaryjnego szt wyłączni 1-biegunowy p/t szt wyłączni 2-biegunowy p/t szt wyłączni schodowy p/t szt wyłączni 1-biegunowy p/t hermetyczny szt wyłączni schodowy p/t hermetyczny szt gniazdo wtyowe 10A p/t szt gniazdo wtyowe 10A p/t hermetyczne szt gniazdo telefoniczne RJ11 p/t szt wentylator anałowy 1-faz szt suszara do rą 1-faz szt złącze ontrolne szt rozdzielnica RG pl rozdzielnica RP pl 1 strona 16 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

17 4. Rysuni 01 Schemat ideowy 02 Wewnętrzne linie zasilające 03 nstalacja oświetleniowa 04 nstalacja gniazd i telefoniczna 05 nstalacja uziemiająca 06 nstalacja odgromowa strona 17 EPP Piotr Przybył, Sierniewice, ul. Sobiesiego 39d / 7, tel. (046)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : BUDYNEK GŁÓWNY ODDZIAŁU LECZNICZO REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEśY JAWORZE, UL. WAPIENICKA 143 DZIAŁKA NR EWID. 504/3 TEMAT : ADAPTACJA, MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU LECZNICZO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR

Zamawiający: MIASTO ST. WARSZAWA DZIELNICA-BIELANY Warszawa, ul. Przybyszewskiego 70/72 UMOWA NR KUJAWIAK- ANDRZEJ KUJAWSKI 01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania śmija 19/9 tel/fax 663 83 02, 0-602 620 423 Pracownia ul. Forteczna 1b, tel. 0 22 487 80 08, tel/fax 0 22 839 91 63 INWESTOR: UMOWA: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO ELIPSE - Andrzej Karst 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE branŝa : obiekt : inwestor

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org.

ESKO-Consulting Sp. z o.o. 65-454 Zielona Góra, ul. Sikorskiego 19 (0-68) 451 85 86, fax (068) 451 85 85 e-mail:sekretariat@esko.org. SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania...3 2. Podstawa opracowania...3 3. Zakres opracowania...3 4. Charakterystyka obiektu...3 5. Opis rozwiązań projektowych...4 5.1. Przebudowa układu

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB.

2. Spis treści. 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści 1. Strona tytułowa. 1a. Oświadczenie. 1b. Uprawnienia projektowe i zaświadczenie z MIIB. 2. Spis treści. 3. Zestawienie rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Obliczenia techniczne. 6. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE generalny projektant: ATELIER XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 70 535 SZCZECIN UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T/F 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl CZĘŚĆ / teczka

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO rok założenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN

Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R01 NN Projekt zawiera ; 1.Opis techniczny 2.Obliczenia techniczne 3.Rysunki : >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R11 NN >schemat instalacji elektrycznych- rozdzielnica R12 NN >schemat instalacji

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Węzeł cieplny w budynku nr 6 na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie III. ISTALACJE ELEKTRYCZE SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHICZY.0 Przedmiot opracowania.0 Podstawa opracowania.0 Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo