ZESZYT 7 CAŁA PRAWDA O ODPADACH ZSE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYT 7 CAŁA PRAWDA O ODPADACH ZSE. www.recykling.org.pl"

Transkrypt

1 ZESZYT 7 CAŁA PRAWDA O ODPADACH ZSE 1

2 Autorzy tekstów: Helena Duszek Olga Gawlik Mariusz Sołtysik Andrzej Szambelan oraz nauczyciele dolnośląskich placówek oświatowych Zespół redakcyjny: Anna Grzybowska Violetta Sołtysik Patrycja Szambelan Konsultacja metodyczna: Małgorzata Purgał-Szczepanik Opracowanie graficzne: Krzysztof Filipczyk Wydawca: Fundacja EkoRozwoju, ul. Białoskórnicza 26, Wrocław Prawa autorskie do Zeszytów: Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, ul. Białoskórnicza 26, Wrocław Publikacja została przygotowana w ramach projektu Zamień Odpady na Kulturalne Wypady realizowanego przez Fundację EkoRozwoju FER, dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 2

3 WPROWADZENIE Jeszcze sto lat temu większość świata nie znała terminu odpady. Produkty powstawały na bazie naturalnych surowców i jeśli przestawały być użyteczne dla człowieka, w sposób naturalny wkomponowywały się w obieg przyrody, ulegając stosunkowo szybkiemu rozkładowi. Odpady nie stanowiły większego problemu. Sytuacja zaczęła zmieniać się pod wpływem masowej produkcji i konsumpcji. Do gospodarki wprowadzono, często jednorazowe, syntetyczne produkty i opakowania, które wcześniej nie występowały w przyrodzie i których środowisko naturalne nie było w stanie szybko wchłonąć i rozłożyć. Ziemia Ziemia w różnych w miejscach, różnych głównie miejscach, w W Unii Europejskiej, w gdzie państwach koordynacja o polityki wysokim ekologicznej poziomie jest głównie masowej jednym z najważniejszych produkcji i konsumpcji, wspólnych zadań, zaczęła być szereg zasypywana dyrektyw, które wielką zobowiązują ilością państwa odpa- powstało członkowskie dów. Niemcy, do działania. wrażliwi Dyrektywy na ochronę przewidują środowiska, wspierania ukuli nawet przez termin rządy określający przedsięwzięć obowiązek na to rzecz: zjawisko cywilizacja jednorazowego użytku minimalizacji (Einwegwerfzivilisation). odpadów już na etapie projektowania Obecny nowych produktów model czy gospodarczy też opakowań, wychodząc świata powoduje, z założenia, że najskuteczniejsza że problemem jest stały likwidasię także rosnące ilości odpadów, powstałe z produktów na bazie naturalnych surowców, takie jak: szkło, zużyty papier i tektura, opakowania metalowe, odpady organiczne (kompostowe) etc. Wszystkie te surowce, wymieszane i zanieczyszczone 3

4 w koszach gospodarstw domowych i na wysypiskach, stanowią coraz większy problem współczesnej cywilizacji. Tworzone w różnych miejscach globu coraz to nowe składowiska zajmują nieskażone tereny przyrodnicze, zanieczyszczają wody podziemne toksycznymi odciekami. Często też przyczyniają się do ocieplenia atmosfery Ziemi z powodu metanu, który powstaje podczas fermentacji odpadów organicznych. Jeśli dodamy do tego zjawiska nielegalnych wysypisk w lasach i na brzegach rzek i strumieni, zrozumiemy, dlaczego wiele państw próbuje zmierzyć się z tym narastającym problemem. W Unii Europejskiej, gdzie koordynacja polityki ekologicznej jest jednym z najważniejszych wspólnych zadań, powstało szereg dyrektyw, które zobowiązują państwa członkowskie do działania. Dyrektywy przewidują obowiązek wspierania przez rządy przedsięwzięć na rzecz: minimalizacji odpadów już na etapie projektowania nowych produktów czy też opakowań, wychodząc z założenia, że najskuteczniejsza jest likwidacja problemu u źródła, podziału (segregacji) powstających odpadów na frakcje, które stanowią surowce wtórne, zawrócenia wysegregowanych odpadów do obiegu gospodarczego (odzysk i recykling). 4

5 Celem tych działań jest powrót do gospodarki bezodpadowej albo do takiego zamykania obiegu gospodarczego, aby nie trzeba było tworzyć nowych wysypisk. W idealnym modelu gospodarczym wszystkie odpady są segregowane i nie trafiają na składowiska, ale ponownie do gospodarki. Taki model nie będzie możliwy bez aktywnych i świadomych obywateli. Dlatego powstał nasz projekt Cała prawda o odpadach. Projekt Cała prawda o odpadach odpowiada na potrzebę stworzenia kompleksowych materiałów począwszy od zagrożeń dla środowiska, poprzez możliwości recyklingu, po ich zagospodarowanie. Projekt ten stawia sobie za cel podniesienie świadomości nauczycieli i uczniów, a poprzez uczniów także rodziców. Głównym działaniem pozwalającym na osiągnięcie tego celu jest opracowanie i dostarczenie nauczycielom materiałów szkoleniowych w postaci pakietu złożonego z kilku zeszytów, poświęconych kolejno: papierowi, szkłu, odpadom niebezpiecznym, metalom, tworzywom sztucznym, kompostowi oraz sprzętowi elektrycznemu i elektronicznemu. Każdy zeszyt stanowi zbiór gotowych do wykorzystania konspektów lekcyjnych, pozytywnie zaopiniowanyc przez metodyka i sprawdzonych merytorycznie przez fachowców w dziedzinie gospodarki odpadami największe polskie organizacje odzysku: Reba, Recal, a także przez Forum Opakowań Szklanych. 5

6 Przygotowane materiały szkoleniowe mogą służyć do przeprowadzenia działań szkoleniowych i konsultacji z nauczycielami. Materiały te mogą być wykorzystywane przez nauczycieli podczas lekcji biologii, przyrody, geografii, godzin wychowawczych. Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk trzecie już wydanie pakietu edukacyjnego Cała prawda o odpadach. Wierzymy, że materiały te będą pomocne w szerzeniu edukacji ekologicznej wśród młodzieży. To od niej będzie bowiem zależało, czy uda nam się w XXI wieku wrócić do przyjaznej naturze gospodarki, w której słowo odpad zniknie lub zostanie zastąpione słowem surowiec. Zespół redakcyjny 6

7 SPIS TREŚCI 1. Co to jest ZSEE? 2. Jak postępować z elektrośmieciami? 3. Dlaczego zużyty sprzęt może być niebezpieczny? 4. Piąta grupa pod specjalnym nadzorem (2 lekcje) 5. Prawa i obowiązki konsumentów 7

8 1. 1 Co to jest ZSEE? Scenariusz do wykorzystania na lekcjach biologii, chemii, przyrody, na godzinie wychowawczej. Cele: przekazanie informacji na temat podziału zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Cele kształcenia w kategoriach operacyjnych: Uczeń zapamiętuje: definicję zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pojęcie elektrośmieci Uczeń rozumie: potrzebę specjalnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zasady prawidłowego postępowania z ZSEE Uczeń umie: precyzować sensowne wnioski współpracować w grupie rówieśniczej, szanuje zdanie innych Postawy: Uczeń: doskonali umiejętność pracy w grupie chce chronić środowisko rozwija umiejętność analizowania i interpretowania faktów jest wrażliwy na środowisko przyrodnicze Metody i formy pracy: praca w grupach, pokaz i opis, interpretacja, elementy wykładu 8

9 Materiały potrzebne do realizacji lekcji: tabela z podziałem na grupy sprzętu elektrycznego i elektronicznego Przebieg zajęć: 1 Dyskusja z uczniami jakie urządzenia elektryczne i elektroniczne znają? Jakie odnajdują często w swoim codziennym życiu (lodówka, grzejnik, telewizor itp.), a jakie rzadziej (np. sprzęt pomiarowy podczas badań u lekarza itp.) Podział klasy na 10 grup zgodnie z podziałem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. na wielkogabarytowe urządzenia AGD, małogabarytowe urządzenia AGD, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy itd. 2 3 Każda z grup samodzielnie zastanawia się, jakiego rodzaju syprzęt i urządzenia wchodzą w skład danej grupy, a także jakie materiały potencjalnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi mogą się znajdować w tym sprzęcie (np. freon w lodówkach, który wpływa negatywnie na warstwę ozonową). Praca z całą klasą. Każda z grup dzieli się swoimi przemyśleniami. Rezultaty zapisuje na tablicy nauczyciel bądź po kolei (według klasyfi kacji ZSEE) reprezentant każdej z grup. 4 5 Zadanie domowe: Jakie przykłady sprzętu elektrycznego i elektronicznego odnajdujesz w swoim domu? Podziel go na sprzęt zakupiony przed i po 2005 r. 9

10 Materiał dla nauczyciela: Co to jest ZSEE?? ZSEE to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są to np.: nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, telewizory, komputery, telefony, świetlówki, żarówki, sprzęt audio, żelazka, wiertarki itp. Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju na terenie Polski reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495). Czasem ZSEE nazywamy w skrócie elektrośmieciami. ZSEE nie można wyrzucać do śmieci. Grozi za to kara do 5000 zł. Można je oddać w specjalnie utworzonych punktach zbierania takiego sprzętu. Można się ich pozbyć także w sklepie, ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, np. stary telewizor można oddać tylko wtedy, kiedy kupuje się nowy. Nie musi być natomiast takiego samego rozmiaru (np. ilość cali). Stare sprzęty trafią do recyklera, który unieszkodliwi substancje i pozyska z nich materiały nadające się do ponownego zużycia, np. 80% zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej. Najbardziej pożądaną formą odzysku jest recykling, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji bądź materiałów o tym samym lub podobnym przeznaczeniu. 10

11 JAK POZNAĆ, ŻE PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO RECYKLINGU? Od 2005 r. wszyscy producenci mają obowiązek umieszczać odpowiedni znak (przekreślony kosz) na wyrobach, których nie można wrzucać do śmietnika. ZSEE zgodnie z Ustawą dzielimy na 10 grup: 1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, elektryczne kuchenki, piekarniki, mikrofalówki, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, elektryczne urządzenia grzewcze, chłodnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. 2. Małogabarytowe urządzenia AGD odkurzacze, maszyny do szycia i maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, urządzenia do pielęgnacji ciała, np. suszarki, depilatory, golarki, zegarki, zegary, wagi. 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny komputery, drukarki, laptopy, notepady, kopiarki, kalkulatory, terminale, faksy, telefony, telefony komórkowe. 4. Sprzęt audiowizualny radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery i odtwarzacze video, sprzęt video, sprzęt hifi, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne

12 Sprzęt oświetleniowy żarówki energooszczędne, świetlówki, żyrandole, oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych; liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy i sodowe oraz lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła. 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne wiertarki, piły, maszyny do szycia, urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów, narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań, narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań, urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami, narzędzia do koszenia trawy lub nnych prac ogrodniczych. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy gry wyścigowe, kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video, gry video, komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowe- 12

13 rowych, nurkowania, biegania, wiosłowania, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektro nicznymi częściami składowymi, automaty uruchamiane monetą, banknotem, żetonem itp. Przyrządy medyczne sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do dializoterapii, sprzęt do wentylacji płuc, urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną, analizatory, zamrażarki laboratoryjne, pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności. 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny, pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych). 10Automaty do wydawania napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, automaty do wydawania produktów stałych, automaty do wydawania pieniędzy bankomaty itp. Dodatkowe źródła informacji: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495) 13

14 2 Jak postępować z elektrośmieciami? Scenariusz do wykorzystania na lekcjach biologii, geografii, chemii, fizyki, na godzinie wychowawczej. Cele: zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym poprawa świadomości ekologicznej uczniów Cele kształcenia w kategoriach operacyjnych: Uczeń zapamiętuje: obowiązki sprzedawców w zakresie sprzedaży SEE zasady postępowania z ZSEE znaki informujące o oszczędnym zużyciu wody, energii itp. Uczeń rozumie: wpływ działalności człowieka na stan środowiska zagrożenia dla środowiska wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się z ZSEE Uczeń umie: wyjaśnić zagrożenia środowiska wynikające z nieprawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem wyjaśnić, dlaczego ZSEE nie powinien być zagospodarowany jak inne odpady Postawy: Uczeń: rozumie wpływ działalności człowieka na coraz gorszy stan środowiska 14

15 1 chce chronić środowisko rozwija umiejętność analizowania i interpretowania faktów jest wrażliwy na środowisko przyrodnicze podnosi swoją świadomość ekologiczną Metody i formy pracy: pokaz, opis, interpretacja, dyskusja problemowa, praca w klasie Materiały potrzebne do realizacji lekcji: Przykłady sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. radio, telewizor, komputer znajdujący się w klasie itp. Przebieg zajęć: 1. Nauczyciel, nawiązując do konspektu lekcyjnego na temat dziesięciu grup ZSEE, zachęca uczniów dopodawania przykładów urządzeń zawierających się w poszczególnych grupach, a także do dyskusji na temat tego, jakiego rodzaju sprzęt posiadają ich rodzice bądź rodzina, znajomi itp. 3 Następnie nauczyciel nawiązuje do 5 zasad prawidłowego postępowania z ZSEE, pytając: czy uczniowie znają przypadki przechowywania takiego zużytego bądź przestarzałego sprzętu? Jaki to jest sprzęt? Ile ma lat? Czy jest przydatny? Dyskusja z uczniami: dlaczego takiego zużytego sprzętu nie można wyrzucać do śmietnika? Co można z nim zrobić? Czy znają już przypadki takiej zamiany w sklepie sprzętu zużytego na nowy? Czy wiedzą, gdzie na terenie gminy można oddać taki zużyty sprzęt? 2 15

16 Dobrze jest podać uczniom informacje na temat organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicz-nego na ich terenie bądź zadać im ten temat jako zadanie domowe. Materiał dla nauczyciela: Prawa i obowiązki detalistów i hurtowników Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) nie wolno wyrzucać do śmietnika. Sprawy te reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495). Od 1 lipca 2006 r. obowiązkiem sprzedawcy detalicznego i hurtowego jest nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie 1 za 1, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. Także od 1 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu. Sprzedawcy detaliczni i hurtowi mają także szereg innych obowiązków. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, do ich obowiązków należy także: Przekazanie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ze swojego terenu informacji zawierającej: firmę, oznaczenie siedziby, adres punktów zbierania, w tym punktów sprzedaży sprzętu, Sporządzanie i przekazywanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (co kwartał, do 30 dnia miesiąca po danym kwartale) informacji o masie zebrane-! 16

17 go sprzętu i przekazywanego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu, Informowanie klientów o wysokości Kosztu Gospodarowania Odpadami, jeżeli taka informacja została przekazana przez wprowadzającego sprzęt (producenta, importera), Umieszczanie w punktach sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, Sprzedaż sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych oznaczonego symbolem przekreślonego kosza wraz z załączoną do sprzętu informacją (uzyskaną od Producenta) dotyczącą obowiązku selektywnego zbierania zużytego sprzętu wraz z wyjaśnieniem oznakowania symbolem przekreślonego kosza przykład takiego znaku zamieszczono przy lekcji pt. Co to jest ZSEE? Postawy: Uczeń: Jak postępować z elektrośmieciami? 5 zasad Nie chomikujmy ZSEE na strychach, w piwnicach itp. Przeważnie się już nie przyda! Stare i zużyte sprzęty rzadko przydają się w przyszłości nie powinno się ich przechowywać na strychach lub w piwnicach. Nie demontujmy sami ZSEE! Pozostawmy to fachowcom! Nigdy nie wyrzucajmy ZSEE! Taki zużyty sprzęt zawiera szkodliwe substan- 17

18 cje, takie jak: azbest, rtęć, kadm, brom, PCB, R-12, które mogą przeniknąć do gleby i skazić środowisko na wiele lat! Poza tym grożą za to wysokie kary! Oddajemy ZSEE do punktu zbierania w naszej gminie lub do sklepu! Oszczędzamy energię i surowce! Kupując nowy sprzęt, pamiętajmy, aby był nowoczesny, oszczędzający zużycie prądu, wody itp. Źródła informacji Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495) Strona internetowa organizacji ElektroEko (Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.), 18

19 3 Dlaczego zużyty sprzęt może być niebezpieczny? Scenariusz do wykorzystania na lekcjach biologii, geografii, chemii, fizyki, na godzinie wychowawczej. Cele: zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia wynikające z nieprawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym poprawa świadomości ekologicznej uczniów Cele kształcenia w kategoriach operacyjnych: Uczeń zapamiętuje: informacje na temat szkodliwości rtęci, kadmu, ołowiu itp. Uczeń rozumie: wpływ działalności człowieka na stan środowiska zagrożenia dla środowiska wynikające z nieprawidłowego obchodzenia się z ZSEE Uczeń umie: wyjaśnić zagrożenia środowiska wynikające z nieprawidłowego postępowania ze zużytymi świetlówkami i innym sprzętem elektrycznym i elektronicznym wyjaśnić, dlaczego produkty zawierające rtęć nie powinny być zagospodarowane jak inne odpady Postawy: Uczeń: rozumie wpływ działalności człowieka na coraz gorszy stan środowiska chce chronić środowisko rozwija umiejętność analizowania i interpretowania faktów 19

20 jest wrażliwy na środowisko przyrodnicze podnosi swoją świadomość ekologiczną Metody i formy pracy: elementy pokazu, opis, interpretacja, dyskusja problemowa, praca w klasie Materiały potrzebne do realizacji lekcji: przykłady sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. radio, telewizor, komputer znajdujący się w klasie itp. Przebieg zajęć: 1 Nauczyciel, nawiązując do konspektu lekcyjnego na temat sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zachęca uczniów do podawania przykładów urządzeń zawierających się w poszczególnych dziesięciu grupach, a także do dyskusji na temat tego, jakiego rodzaju sprzęt posiadają ich rodzice bądź rodzina, znajomi itp. Uczniowie dyskutują na temat zużytego sprzętu. Np.: dlaczego takiego zużytego sprzętu nie można wyrzucać do śmietnika? Nauczyciel podaje przykłady substancji szkodliwych, które mogą znajdować się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 2 3 Nauczyciel informuje, że najbardziej pożądaną formą odzysku jest recykling, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji bądź materiałów o tym samym lub podobnym przeznaczeniu. Stare sprzęty trafią do recyklera, który unieszkodliwi substancje i pozyska z nich materiały nadające się do ponownego zużycia, np. 80% zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej. 20

21 Recykler musi więc zbierać ZSEE i zagospodarowywać go w taki sposób, by zapewnić: odzysk sprzętowy i przekazanie do ponownego użytku urządzeń lub podzespołów, odzysk materiałowy (metale, tworzywa sztuczne i szkło) oraz zagwarantować jak największy recykling odzyskanych materiałów, odzysk energetyczny, czyli spalić to, co się da mogą to być np. elementy drewniane starych odbiorników, tkaniny itp., ciepło natomiast wykorzystać do ogrzewania albo w procesach produkcji energii elektrycznej. Recykler musi również: unieszkodliwić substancje niebezpieczne, zawarte w elementach, które najpierw trzeba troskliwie wymontować z urządzeń, zagospodarować pozostałości (magazynować je na składowiskach odpadów). 4 5 Dobrze jest powiedzieć uczniom na temat organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na ich terenie bądź zadać im ten temat jako zadanie domowe. Materiał dla nauczyciela: W urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele składników i substancji chemicznych umożliwiających ich skuteczne działanie. Należy jednak pamiętać o tym, iż zużyte, zepsute, porzucone na wysypisku lub w miejscu do tego nie przeznaczonym urządzenia elektryczne i elektroniczne ulegają rozpadowi i zaczynają wydzielać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Przykładowe substancje szkodliwe zawarte w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym to: 21

22 RTĘĆ Rtęć jest bardzo cennym, ale i niebezpiecznym metalem, ze względu na swoje wyjątkowe właściwości. Jest stosowana w wielu procesach technologicznych i chemicznych. Wykorzystywana jest m.in. w produkcji świetlówek. Wielkim problemem związanym z rtęcią jest jej wysoka szkodliwość i zdolność do akumulacji w organizmach żywych. Rtęć, kumulująca się przez długie lata w środowisku, poprzez wodę, spożywane rośliny i produkty zwierzęce, wdychane powietrze (pary) trafia do organizmów ludzi i zwierząt, powodując bardzo niebezpieczne schorzenia. Zatrzymuje się ona w czerwonych krwinkach i nerkach, wywołując początkowo ból głowy, trudności w koncentracji, nudności i bezsenność. W dalszej fazie pojawia się zaczerwienienie skóry twarzy, przyśpieszone tętno i poty, wypadanie zębów. Po dłuższym działaniu rtęci następują zaburzenia ruchu i mowy, drżenie rąk i powiek, a nawet języka. Spotyka się także przypadki ogólnego otępienia. Towarzyszy temu niekiedy nadmierna pobudliwość, zmienność nastrojów, sztywniejące stawy, a w końcu dochodzi do uszkodzenia nerek i wątroby oraz nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym. Raz zaatakowany organizm już nie wraca do normalnego stanu. Rtęć metaliczna najszybciej przenika z krwi do mózgu i płodu kobiety ciężarnej. Przy większych dawkach rtęci następuje szybka śmierć. Również w Polsce wystąpiły zatrucia rtęcią mieszkańców, między innymi spowodowane przez Rzeszowskie Zakłady Lamp Wyładowczych w Pogwizdowie Nowym. 22

23 Dlatego produkty zawierające rtęć nie powinny być zagospodarowywane tak, jak inne odpady. Rtęć wymaga szczególnego traktowania i specjalnych zabiegów. Ze względu na ogromną szkodliwość rtęci zawartej m.in. w świetlówkach w wielu krajach wprowadzono procesy technologiczne umożliwiające odzysk rtęci i innych składników, a tym samym wyeliminowanie zagrożenia, jakie stwarza składowanie tych wyeksploatowanych wyrobów na składowiskach. W Polsce obecnie większość odpadów zawierających rtęć (jak np. świetlówki) trafia na wysypiska. Do tego dochodzą odpady produkcyjne z fabryk wytwarzających te wyroby, które również są odkładane na hałdach. Ilość tego typu odpadów z każdym rokiem się powiększa. Na przykład w minionych latach na wysypiska trafiało rocznie minimum około 18 mln świetlówek, w których zawarte było 1260 kg rtęci, 102 Mg luminoforu rtęci, oraz 5500 Mg stłuczki szklanej. Szacuje się, że w całym powojennym okresie na nasze wysypiska trafiło już około 500 mln sztuk świetlówek, a tym samym 32,9 Mg rtęci, 2840 Mg luminoforu i 140 tys. Mg stłuczki szklanej. Jest to zastraszająca ilość bardzo groźnej trucizny wprowadzonej do środowiska ze świetlówek, wytwarzanych według przestarzałych technologii, opartych na rtęci metalicznej. 23

24 KADM Kadm zawarty jest w bateriach urządzeń elektrycznych. Jego toksyczne działanie polega na zaburzeniu czynności nerek, chorobie nadciśnieniowej, zmianach nowotworowych, zaburzeniach metabolizmu wapnia (deformacja szkieletu), przyśpiesza rozwój miażdżycy, prowadzi do nadciśnienia. W latach 50. i 60. ludzie z japońskiego miasta Haginoszima nawadniali pola ryżowe wodą z rzeki zatrutej ściekami przemysłowymi. Rośliny pobierały z wody kadm, co spowodowało, że ludzie, spożywający wyhodowany w ten sposób ryż, mieli bardzo słabe kości. Do roku 1968 zmarło z tego powodu co najmniej 100 osób. R 12, czyli FREON W klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest on szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak spotykany jest w urządzeniach starszego typu. PCB, czyli POLICHLOROWANE BIFENYLE W urządzeniach pełnią one funkcje chłodzące, smarujące i izolujące. Są wyjątkowo trwałe i łatwo się przemieszczają, przenikając do wód gruntowych, gleby i atmosfery. Stamtąd przenikają do tkanki tłuszczowej ludzi i zwierząt powodując m.in. uszkodzenia wątroby, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne, opóźnienia w rozwoju niemowląt i zahamowania funkcji umysłowych. Naukowcy badają możliwe powiązania z uszkodzeniami układu odpornościowego i problemami z płodnością u wielu ssaków morskich. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uznała PCB za prawdopodobny kancerogen dla człowieka. 24

25 ZWIĄZKI BROMU Stosowane w komputerach związki bromu mają zapobiegać zapłonowi. Związki takie powodują jednak schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. AZBEST W urządzeniach elektrycznych i elektronicznych używany m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne, jest jednak przyczyną wielu chorób, np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej. Źródła informacji: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495) Strona internetowa organizacji ElektroEko (Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.), 25

26 4 Piąta grupa pod specjalnym nadzorem Scenariusz do wykorzystania na lekcjach biologii, geografii, chemii, fizyki, na godzinie wychowawczej. Temat przewidziany na dwie godziny lekcyjne. Cele: analizowanie zanieczyszczenia najbliższego środowiska poprawa świadomości ekologicznej uczniów Cele kształcenia w kategoriach operacyjnych: Uczeń zapamiętuje: rodzaje odpadów i sposoby ich segregacji informację, że świetlówki nie ulegają rozkładowi Uczeń rozumie: wpływ działalności człowieka na stan środowiska swoją rolę w przyrodzie Uczeń umie: segregować odpady praktycznie podejść do problematyki odpadów Postawy: Uczeń: rozumie wpływ działalności człowieka na coraz gorszy stan środowiska doskonali umiejętność pracy w grupie chce chronić środowisko rozwija umiejętność analizowania i interpretowania faktów jest wrażliwy na środowisko przyrodnicze staje się bardziej świadomy ekologicznie 26

27 1 Metody i formy pracy: pokaz, opis, interpretacja, dyskusja problemowa, praca w grupach, praca w klasie i terenie Materiały potrzebne do realizacji lekcji: karty pracy długopisy Przebieg zajęć: Uwaga Lekcję tę można przeprowadzić dla każdego zespołu odpadów, tu szczególny nacisk położono na różnego rodzaju świetlówki, baterie i ogniwa. PRACA W GRUPACH Prowadzący wraz z uczniami opuszcza szkołę. Następnie dzieli uczniów na kilkuosobowe grupy. Wyznaczone zespoły mają przebadać teren wyznaczony przez nauczyciela oraz dokonać inwentaryzacji, czyli spisu rodzajów i ilości znajdujących się tam odpadów. Nauczyciel prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na rożnego rodzaju żarówki, świetlówki itp. Do tego celu trzeba wykorzystać kartę ewidencji odpadów. Następnie należy podzielić odpady na grupy ze względu na rodzaj materiału, z którego zostały wykonane: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, szczątki organiczne oraz określić ich przybliżoną ilość. 27

28 KARTA EWIDENCJI ODPADOW Jaki odpad:... Rodzaj (gdy jest to świetlówka, żarówka, bateria, itp.)... Miejsce obserwacji:... Czas obserwacji: data: godzina:... Jaki odpad:... Rodzaj (gdy jest to żarowka energooszczędna lub świetlowka)... Miejsce obserwacji:... Czas obserwacji: data: godzina:... itd. KARTA EWIDENCJI ODPADOW Jaki odpad:... Rodzaj (gdy jest to świetlówka, żarówka, bateria, itp.)... Miejsce obserwacji:... Czas obserwacji: data: godzina:... Jaki odpad:... Rodzaj (gdy jest to żarowka energooszczędna lub świetlowka)... Miejsce obserwacji:... Czas obserwacji: data: godzina:... itd. MATERIAŁ GOTOWY DO WYDRUKU I WYKONANIA KOPII NA KSERO! 28

29 2 ANALIZA ZEBRANYCH ODPADÓW Te same grupy mają za zadanie podać przybliżoną ilość (sztuki) lub ciężar (g) odpadów wykonanych z następujących materiałów: Świetlówki sztuki rodzaje... Żarówki, w tym energooszczędne sztuki rodzaje... Odpady inne: Baterie... Papier... Szkło... Metal... Tworzywa sztuczne... Szczątki organiczne... Inne... Suma..gramów... sztuk... Świetlówki sztuki rodzaje... Żarówki, w tym energooszczędne sztuki rodzaje... Odpady inne: Baterie... Papier... Szkło... Metal... Tworzywa sztuczne... Szczątki organiczne... Inne... Suma..gramów... sztuk... MATERIAŁ GOTOWY DO WYDRUKU I WYKONANIA KOPII NA KSERO! 29

30 3 DYSKUSJA Prowadzący prosi o przedyskutowanie rezultatów inwentaryzacji, która została przeprowadzona przez grupy. W tym celu prosi o odpowiedzi na poniższe pytania. Czy, ile i jakie świetlówki lub żarówki, w tym zwłaszcza energooszczędne znaleźliście na Waszym terenie badawczym? Jaki może być skutek oddziaływania tego rodzaju odpadu na środowisko? Na zakończenie nauczyciel prosi, aby uczestnicy zastanowili się nad następującymi problemami: Czy ilość odpadów zalegających w środowisku jest duża? Czy często można znaleźć porzucone odpady na poboczach dróg i lasów? Czy widzieliście kiedyś dzikie wysypisko śmieci? Jak można zapobiec zaśmiecaniu? Materiał dla nauczyciela: WPROWADZENIE Rozwój przemysłu i nowych technologii mających ułatwić nam codziennie życie staje się problemem nie tylko dla całego świata fauny i flory, ale także dla samego człowieka. W zastraszającym tempie postępuje degradacja środowiska we wszystkich jego elementach. Wydłuża się lista tzw. chorób cywilizacyjnych, które są konsekwencją zaburzeń równowagi w przyrodzie, spowodowanych przez człowieka. Wśród licznych zagrożeń, jakie wypływają z działalności człowieka, jednym z najważniejszych jest problem odpadów. Jest to olbrzymi problem dla naszych pokoleń. 30

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika sp. z o.o. 44-113 Gliwice, ul. Poezji 16, tel. 032 338 38 00 www.recykling.biz.pl KRS: 0000068121 Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy Rok założenia

Bardziej szczegółowo

Poznajcie proste zasady segregując odpady

Poznajcie proste zasady segregując odpady Poznajcie proste zasady segregując odpady PAPIER tapet tektury z folią artykułów higienicznych brudnego lub tłustego papieru PLASTIK I METAL opakowań po lekach pojemników po aerozolach puszek po farbach

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nr grupy. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

Bardziej szczegółowo

Zakład Przetwarzania ELGO

Zakład Przetwarzania ELGO ELGO zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ELGO Lighting Industries S.A. ELGO świadczy usługi w zakresie kompleksowego odbioru i utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

OPŁATA ZA ZBIERANIE ODPADÓW ZSEIE OPŁATA ZA PRZETWARZANIE ODPADÓW ZSEIE. Numer i nazwa rodzaju sprzętu odpadu. Cena brutto 2014 r.

OPŁATA ZA ZBIERANIE ODPADÓW ZSEIE OPŁATA ZA PRZETWARZANIE ODPADÓW ZSEIE. Numer i nazwa rodzaju sprzętu odpadu. Cena brutto 2014 r. urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego załącznik nr 2 rodzaju ZBIERANIE 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące* 2. Chłodziarki* 3. Zamrażarki* 16 02 11*

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Załącznik nr 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Urząd Gminy Wilków informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami podaje wykaz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123 2. Chłodziarki 200123

1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 200123 2. Chłodziarki 200123 REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU UL. STASZICA 6, 59-700 BOLESŁAWIEC 1. Punkt Zbierania

Bardziej szczegółowo

JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE?

JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE? JAK POSTĘPOWAĆ Z ZSEE? Prawo Kwestie związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.2 Prezesa Zarządu ZOM w Lwówku Śląskim Sp. zo.o. z dnia 01 lipca 2013r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE ZAKŁADU OCZYSZCZANIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz. U. z dnia 6 lutego 2006 r.) Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz w związku z

Bardziej szczegółowo

Moje miasto bez elektrośmieci

Moje miasto bez elektrośmieci Moje miasto bez elektrośmieci Nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Moje miasto bez elektrośmieci. Program jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do dzieci, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY REJESTR PODMIOTO W ODBIERAJĄCYCH ZUZ YTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 1. AMAR Sp. z o.o. ul. Kombatantów Polskich 3d godz. otwarcia : Pon. so.: 9:00 do 21:00 nd.: 10:00 do 19:00 - Odkurzacze - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje elektroodpadów

Grupy i rodzaje elektroodpadów Posiadamy numer rejestracyjny wydany przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska E0007849Z Grupy i rodzaje elektroodpadów Wyróżnione zostało 10 grup, na które dzielą się wszelkiego rodzaju urządzenia: 1.

Bardziej szczegółowo

makulatura plastik szk³o metal baterie kompost ZSEE ca³a prawda o odpadach zeszyt 7 ZSEE

makulatura plastik szk³o metal baterie kompost ZSEE ca³a prawda o odpadach zeszyt 7 ZSEE makulatura plastik szk³o metal baterie kompost ZSEE ca³a prawda o odpadach zeszyt 7 ZSEE Wydanie 1 Wydawca: Wydawca: Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA ul. Bia³oskórnicza 26 50-134 Wroc³aw www.eko-unia.org.pl

Bardziej szczegółowo

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny A B C o ZSEE* *ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Co to są elektrośmieci? Nazwą tą określa się wszystkie sprzęty elektryczne i elektroniczne, które są już zepsute, zniszczone bądź po prostu

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ZGODNIE Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego

Bardziej szczegółowo

W przyszłości nasza planeta może zostać jednym wielkim wysypiskiem śmieci, bez ludzi, zwierząt, roślin. ZASTANÓWMY SIĘ CO MOŻEMY ZROBIĆ!

W przyszłości nasza planeta może zostać jednym wielkim wysypiskiem śmieci, bez ludzi, zwierząt, roślin. ZASTANÓWMY SIĘ CO MOŻEMY ZROBIĆ! W PRZYSZŁOŚCI W przyszłości nasza planeta może zostać jednym wielkim wysypiskiem śmieci, bez ludzi, zwierząt, roślin. ZASTANÓWMY SIĘ CO MOŻEMY ZROBIĆ! TRZEBA SIĘ EDUKOWAĆ - by wiedzieć jak postępować!

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW. I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW. I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ZAŁĄCZNIK 2 RODZAJE ODPADÓW I. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące 2. Chłodziarki 3. Zamrażarki

Bardziej szczegółowo

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załączniki do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego Załącznik nr 1 Nr grupy Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1. Wielkogabarytowe urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Ziębice Lp. 1. Podmiot zbierający Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o. Miejsce zbierania

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY. [Wpisz tekst]

FOLDER INFORMACYJNY. [Wpisz tekst] FOLDER INFORMACYJNY Czym są odpady? Odpady to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Kategorie zużytego sprzętu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa i adres siedziby

Lp. Nazwa i adres siedziby Przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zbierający zużyty sprzęt na terenie

Bardziej szczegółowo

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. WIELKOGABARYTOWE URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące - Chłodziarki - Zamrażarki - Pozostałe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności

Bardziej szczegółowo

Organizacja Odzysku możliwości współpracy z serwisami. Przemysław Kędzierski Dyrektor Operacyjny ElektroEko S.A.

Organizacja Odzysku możliwości współpracy z serwisami. Przemysław Kędzierski Dyrektor Operacyjny ElektroEko S.A. Organizacja Odzysku możliwości współpracy z serwisami Przemysław Kędzierski Dyrektor Operacyjny ElektroEko S.A. Dlaczego sprzęt AGD wymaga specjalnego traktowania? Sprzęt AGD zawiera wiele niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE KOZIENICKIEJ GOSPODRKI KOMUNALNEJ SP. ZO.O. Zarząd Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.12.2011 r możliwy jest odbiór niżej wymienionego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie zakładu 26-900

Bardziej szczegółowo

Czy możliwe jest życie bez elektryczności?

Czy możliwe jest życie bez elektryczności? Zeszyt metodyczny dla nauczycieli Energa przedstawia: W krainie prądu elektrycznego 1 Temat 4 Czy możliwe jest życie bez elektryczności? Cele zajęć Wskazanie różnych sposobów wykorzystywania energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny. Rodzinny poradnik o elektrośmieciach

MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny. Rodzinny poradnik o elektrośmieciach MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny Rodzinny poradnik o elektrośmieciach K Z RODZINNY PORADNIK O ELEKTROŚMIECIACH 1. ELEKTROŚMIECI CO TO TAKIEGO? Elektrośmieci (inaczej ZSEE,

Bardziej szczegółowo

Elektroodpady zbierasz klimat wspierasz!

Elektroodpady zbierasz klimat wspierasz! Elektroodpady zbierasz klimat wspierasz! W numerze: 2-3 Niebezpieczne substancje 4-5 Zasady postępowania z elektroodpadami 6 Zapraszamy na zbiórkę 7 Ekołamigłówki 8 Ekoznaki 2 Niebezpieczne substancje

Bardziej szczegółowo

Głównymi celami projektu jest diagnoza świadomości ekologicznej mieszkańców Żagania pod kątem gospodarki elektroodpadami.

Głównymi celami projektu jest diagnoza świadomości ekologicznej mieszkańców Żagania pod kątem gospodarki elektroodpadami. Ż Ń Ś Do realizacji w bieżącym roku szkolnym wybrano formę projektową. Tematem przewodnim były elektrośmieci i problemy związane z ich zagospodarowaniem. Głównymi celami projektu jest diagnoza świadomości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami fakty i zamierzenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroodpadów - Elżbieta Tyralska-Wojtycza

Gospodarka odpadami fakty i zamierzenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroodpadów - Elżbieta Tyralska-Wojtycza Gospodarka odpadami fakty i zamierzenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroodpadów - Elżbieta Tyralska-Wojtycza Wytwarzanie odpadów w Polsce jest nierównomierne, istnieje znaczne zróżnicowanie terytorialne.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 1856 UCHWAŁA NR XLVI/392/14 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy:

Urządzenia te są przypisane do grup i rodzajów określonych w załączniku nr 1 do ustawy: CO TO JEST ZUŻYTY SPRZĘT Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami) definiuje sprzęt jako urządzenia, których

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. UCHWAŁA NR XI.50.25 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 listopada 25 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII.160.23 z dnia 27 marca 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Scenariusz zajęć - 45 min. Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa Temat: Jak zostać ekobohaterem? Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Bardziej szczegółowo

Cykl Ŝycia sprzętów elektrycznych i elektronicznych

Cykl Ŝycia sprzętów elektrycznych i elektronicznych PRODUCENT HURTOWNIA Cykl Ŝycia sprzętów elektrycznych i elektronicznych GOSDPODARSTWA DOMOWE RECYKLER ZAKŁAD PRZETWARZANIA PUNKT ZBIERANIA ELEKTROŚMIECI Sprzęt elektroniczny i elektryczny A co to takiego?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO WYMIEŃ ODPADY NA EKOWYPADY

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO WYMIEŃ ODPADY NA EKOWYPADY REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO WYMIEŃ ODPADY NA EKOWYPADY 1. Organizatorami Konkursu Ekologicznego zwanego dalej Konkursem są: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Centrum Kultury i Sportu w

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie!

Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie! Zbieraj z nami zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie! W numerze: 2-3 4 Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym Eko-Marsz 5 I Ty naładuj się pozytywnie

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym PRZEWODNIK DLA KONSUMENTÓW

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym PRZEWODNIK DLA KONSUMENTÓW Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym PRZEWODNIK DLA KONSUMENTÓW Spis treści: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czyli ZSEE 4 Prawa i obowiązki konsumentów 6 Zasady

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Gimnazjum Temat: Koniec z górami odpadów Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Cele szczegółowe: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSZCZENICA

INFORMACJE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSZCZENICA INFORMACJE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSZCZENICA Wójt Gminy Moszczenica zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

71/5/2010/2011. Wydanie Specjalne MEGAMOCNI SPRZĄTACZE PRZYSZŁOŚCI 1

71/5/2010/2011. Wydanie Specjalne MEGAMOCNI SPRZĄTACZE PRZYSZŁOŚCI 1 71/5/2010/2011 Wydanie Specjalne MEGAMOCNI SPRZĄTACZE PRZYSZŁOŚCI 1 Słów Kilka o ZSEE W tym roku podobnie jak w zeszłym grupa uczniów z naszej szkoły (Darek Thieu Quang lider zespołu, Kasia Kwiatkowska,

Bardziej szczegółowo

1.Organizatorami Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci" są:

1.Organizatorami Konkursu o nazwie Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci są: REGULAMIN "KONKURSU EKOLOGICZNEGO LOP kontra elektrośmieci" ("Regulamin") Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, o ekologicznym gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

KONKURS EKOLOGICZNY 2012/2013 POD HASŁEM ELEKTROODPADY. I Część - zagadnienia konkursowe do nauczenia się.

KONKURS EKOLOGICZNY 2012/2013 POD HASŁEM ELEKTROODPADY. I Część - zagadnienia konkursowe do nauczenia się. KONKURS EKOLOGICZNY 2012/2013 POD HASŁEM ELEKTROODPADY. I Część - zagadnienia konkursowe do nauczenia się. 1. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi na świecie. Obchodzony jest 22 kwietnia. 2. Od kiedy

Bardziej szczegółowo

NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU ORAZ PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GRUP SPRZĘTU

NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU ORAZ PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GRUP SPRZĘTU - 1 - Załączniki do ustawy z dnia.. (poz. ) Załącznik nr 1 NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU ORAZ PRZYKŁADOWE RODZAJE SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO GRUP SPRZĘTU I. NUMERY I NAZWY GRUP SPRZĘTU 1. Sprzęt działający na

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorami Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci" są:

1. Organizatorami Konkursu o nazwie Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci są: REGULAMIN "KONKUSRU EKOLOGICZNEGO LOP kontra elektrośmieci" ("Regulamin") III i IV EDYCJA 2012/2013 Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o procesie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGOO Eko Szkoła - Nagrody za elektrośmieci" ("Regulamin")

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGOO Eko Szkoła - Nagrody za elektrośmieci (Regulamin) REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGOO Eko Szkoła - Nagrody za elektrośmieci" ("Regulamin") Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, o ekologicznym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min

Scenariusz zajęć - 45 min Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Szkoła ponadgimnazjalna Temat: ODZYSKAJ - KORZYSTAJ Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

1.Organizatorami Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci" są:

1.Organizatorami Konkursu o nazwie Konkurs ekologiczny LOP kontra elektrośmieci są: REGULAMIN "KONKURSU EKOLOGICZNEGO LOP kontra elektrośmieci" ("Regulamin") VII i VIII EDYCJA 2014/2015 Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

Bardziej szczegółowo

Pytania: Dlaczego wydanie nadzwyczajne o elektro śmieciach (ZSEE)?

Pytania: Dlaczego wydanie nadzwyczajne o elektro śmieciach (ZSEE)? Dlaczego wydanie nadzwyczajne o elektro śmieciach (ZSEE)? 1. Istotny problem z ochroną środowiska 2. Nasza Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Drugie Ŝycie elektrośmieci. 3. Został utworzony

Bardziej szczegółowo

Rodzinny poradnik o elektrośmieciach

Rodzinny poradnik o elektrośmieciach MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI Ogólnopolski program edukacyjny Rodzinny poradnik o elektrośmieciach K Z 1 Drodzy Rodzice! Uczniowie klas trzecich publicznych szkół podstawowych w wybranych miastach zostali

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!!

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!! Odpady czy śmieci? W polskim prawie nie istnieje słowo śmieci, jednak w powszechnym użyciu jest ono nawet częściej stosowane niż słowo odpady. Co jest śmieciem, a co jest odpadem? Czy słowa te można traktować

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI

REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie Zadbaj o środowisko razem z nami zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej.

Regulamin. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kozienicach przy ul. Chartowej. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXIII/188/13 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXIII/188/13 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXIII/188/13 RADY GMINY W WILKOWIE w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w

Bardziej szczegółowo

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r.

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Zespół podatków pośrednich Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Cezary Sowiński MenedŜer Jakiego rodzaju odpadów

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne.

1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ ZADBAJ O ŚRODOWISKO RAZEM Z NAMI 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie Zadbaj o środowisko razem z nami zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2016. z dnia 13 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/78/2016. z dnia 13 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XII/78/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Co przynie? I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego:

Co przynie? I. Wielkogabarytowe urz dzenia gospodarstwa domowego: Co przynie? Zbiórce podlegaj WSZYSTKIE zu yte sprz ty zasilane pr dem elektrycznym, zarówno z gniazdka, jak i za pomoc baterii/zasilaczy itp., zasilacze, baterie, oraz tusze i tonery. Oddawane urz dzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Projekt z dnia 13 lutego 23 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 23 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego RADY NA ODPADY Materiał opracowano w ramach zadania Mistrzowie ekologii - badam, rozumiem i działam na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji otwartej dla nauczycieli gimnazjum w związku z Dniem Ziemi 2004 w ramach projektu Przyjazny Ziemi.

Scenariusz lekcji otwartej dla nauczycieli gimnazjum w związku z Dniem Ziemi 2004 w ramach projektu Przyjazny Ziemi. Scenariusz lekcji otwartej dla nauczycieli gimnazjum w związku z Dniem Ziemi 2004 w ramach projektu Przyjazny Ziemi. I. Informacje wstępne: nazwisko prowadzącego lekcję Dorota Giełdzik przedmiot Godzina

Bardziej szczegółowo

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach

Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach Odpady nadające się ponownego przetworzenia są odpowiednio oznakowane. Zwracajcie więc uwagę na znaki i symbole umieszczane na opakowaniach JAKIE ZNACZENIE MAJĄ ZNAKI UMIESZCZONE NA OPAKOWANIACH Opakowanie

Bardziej szczegółowo

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Lokalny ekorozwój { Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Spis treści 1. Charakterystyka środowiska Gminy Adamów 2. Ekorozwój w naszej Gminie: Segregacja śmieci Zbiórki makulatury Sprzątanie świata Zbiórka

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN KARKONOSKICH

ZWIĄZEK GMIN KARKONOSKICH ZWIĄZEK GMIN KARKONOSKICH UTWORZONY 23 MARCA 1992 R. PODSTAWA DZIAŁANIA: ustawa o samorządzie gminnym z 08.03.1990 r. zarejestrowany w Rejestrze Związków Międzygminnych pod pozycją 58 ZAŁOŻYCIELE: Karpacz,

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ W ZDROWYM ŚRODOWISKU

ŻYĆ W ZDROWYM ŚRODOWISKU ŻYĆ W ZDROWYM ŚRODOWISKU Problem XX i XXI wieku jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego. W wielu regionach świata zanieczyszczone powietrze, wody i gleby powodują tak ogromne zmiany w świecie roślin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/164/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/164/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/164/12 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 28 grudnia 22 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r.

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Światowe trendy: trash art, moda recyklingowa i upcycling Fakty Każdy mieszkaniec Polski

Bardziej szczegółowo

Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania!

Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania! Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania! Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki, baterii czy

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2882 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/169/2013 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2013 R.

UCHWAŁA NR XX/169/2013 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2013 R. UCHWAŁA NR XX/169/23 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 23 R. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 31 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1519 UCHWAŁA NR XIX/151/2012 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/134/12 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/134/12 RADY GMINY TUŁOWICE. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/134/12 RADY GMINY TUŁOWICE w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady

CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady ODPADY Z NASZEGO KOSZA gazety, torebki papierowe, kartony, szklane butelki po napojach, słoiki, butelki i inne opakowania z tworzyw sztucznych, odpady

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A7-0229/96. Poprawka

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A7-0229/96. Poprawka 26.1.2011 A7-0229/96 96 Sprawozdanie Artykuł 18 Artykuł 18 Komitet 1. Komisję wspomaga Komitet ustanowiony na mocy art. 39 dyrektywy 2008/xx/WE. 2. W przypadku odwołań do niniejszego ustępu stosuje się

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 6 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY BAKAŁARZEWO. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Białystok, dnia 6 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY BAKAŁARZEWO. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY GMINY BAKAŁARZEWO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka oraz są nieprzydatne w miejscu lub czasie,

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II

CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II 5 CZY ZASYPIĄ NAS ŚMIECI? CZĘŚĆ II CELE OGÓLNE: zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym poznanie zagrożeń dla środowiska ze strony człowieka uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan

Bardziej szczegółowo

KONKURS WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOLNE CENTRUM RECYKLINGU

KONKURS WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOLNE CENTRUM RECYKLINGU KONKURS WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO OCHRONY ŚRODOWISKA SZKOLNE CENTRUM RECYKLINGU Fundacja realizowała na terenie województw świętokrzyskiego Konkurs Współpraca Kluczem do ochrony środowiska- szkolne centrum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/150/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/150/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/150/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 19 grudnia 2012 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 45 Temat: Idziemy do sklepu- obliczenia pieniężne.

Scenariusz zajęć nr 45 Temat: Idziemy do sklepu- obliczenia pieniężne. Scenariusz zajęć nr 45 Temat: Idziemy do sklepu- obliczenia pieniężne. Cele operacyjne: Uczeń: stosuje określenia: kilogram, pół kilograma, ćwierć kilograma, stosuje określenia: litr, pół litra, porównuje

Bardziej szczegółowo

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012

Odpady, segregacja, recykling. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Odpady, segregacja, recykling Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią Kwidzyn 2012 Obecnie świat jest pokryty odpadami, coraz więcej kupujemy i coraz więcej wyrzucamy. Ilość odpadów rośnie wprost

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/80/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/80/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/80/2016 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r.

PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr RADY GMINY KAMIENNIK z dnia.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/136/16 RADY GMINY MARCISZÓW. z dnia 29 września 2016 r.

Wrocław, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/136/16 RADY GMINY MARCISZÓW. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XXVIII/136/16 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/260/12 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/260/12 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1251 UCHWAŁA NR XXIX/260/12 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI. z dnia 12 lipca 2016 r.

Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI. z dnia 12 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3180 UCHWAŁA NR XXI/163/16 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Jak segregowac odpady?

Jak segregowac odpady? Jak segregowac odpady? Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! ELEKTROSMIECI

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3049 UCHWAŁA NR XIX/115/16 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo