DZIAŁ PROJEKTOWY MZBM PROJEKTANT NR UPR. DATA PODPIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ PROJEKTOWY MZBM PROJEKTANT NR UPR. DATA PODPIS"

Transkrypt

1 M Z B M RZESZÓW 1 MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Sp. z o.o RZESZÓW ul. płk. L. Lisa-Kuli 13a KONTO: BANK PEKAO S.A. II 0/RZESZÓW, Nr , NIP , Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy nr KRS: , tel , Fax , Skr. Poczt DZIAŁ PROJEKTOWY MZBM INWESTOR WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 5 W RZESZOWIE NR. DZIAŁEK NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI... OBIEKT NAZWA DOKU- MENTACJI BUD. MIESZKALNY ŻWIRKI I WIGURY 5 W RZESZOWIE DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ PROJEKTANT NR UPR. DATA PODPIS Proj. arch.: mgr inż. arch. Krystyna Drozd Spr. arch.: mgr inż. arch. Bartłomiej Tomkowicz Wykonał: mgr inż. Krzysztof Materna Rz/A-02/ Rz/A-07/ K 228/

2 2 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 5 W RZESZOWIE I. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA DANE OGÓLNE BUDYNKU ZAKRES OPRACOWANIA DOCIEPLENIE BUDYNKU KOLORYSTYKA ELEWACJI INNE ROBOTY REMONTOWE PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI OCENA STANU TECHNICZNEGO II. OŚWIADCZENIE III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKUBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. V. ZAŁĄCZNIKI 34 CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 1. RYS. 1 PLAN SYTUACYJNY 2. RYS. 2 ELEWACJE FRONTOWA I TYLNA 3. RYS. 3 ELEWACJE BOCZNE 4. RYS. 4 SZKICOWY RZUT PODDASZA 5. RYS. 5 SZCZEG. OŚCIEŻA POZIOMEGO 6. RYS. 6 SZCZEG. OŚCIEŻA PIONOWEGO 7. RYS. 7 SZCZEG. PRZY COKOLE 8. RYS. 8 DASZEK NAD WEJŚCIEM - WIDOK OGÓLNY 9. RYS. 9 DASZEK NAD WEJŚCIEM SZCZEGÓŁY 10.RYS.10. DASZEK NAD BALKONEM SZCZEGÓŁY 11.RYS.11. DASZEK NAD BALKONEM - WIDOK OGÓLNY

3 3 I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego Docieplenie wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 5 w Rzeszowie 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany docieplenia i kolorystyki budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 5 w Rzeszowie. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Oględziny na zewnątrz i wewnątrz budynku Uzgodnienia robocze Pomiary pomocnicze Dokumentacja fotograficzna Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS Obowiązujące normy i przepisy tematyczne, dostępna literatura 3. DANE OGÓLNE BUDYNKU Jest to budynek mieszkalny 5 kondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący. Wybudowany metodą tradycyjną ze ścianami z cegły pełnej na zaprawie cem-wap. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wod-kan, c.o., gazową oraz wentylacją grawitacyjną. Kubatura budynku ok m 3 Wysokość budynku ok m Pow. zabudowy ok m 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje projekt docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji DOCIEPLENIE BUDYNKU ściany zewnętrzne: płytami styropianowymi gr. 10 cm

4 4 EPS o współczynniku λ =0,031 W/mK. Po dociepleniu wsp. przenikania ciepła kształtuje się na poziomie 0.24 W/m 2 K cokół: płytami styropianowymi jw. o gr. odpowiednio 10 cm ościeża: okienne i drzwiowe płytami styropianowymi jw. o gr. ok. 2-3 cm kominy: w części ponad dachem: płytami styropianowymi jw. gr. 5 cm Wytyczne technologiczne projektowanego docieplenia ścian: Usunąć z elewacji wszystkie zbędne elementy, zdemontować anteny satelitarne oraz delikatnie odciąć gzyms pośredni nad czwartą kondygnacją, a powierzchnie całego budynku dokładnie oczyścić z luźno związanych powłok malarskich, tynków, zapraw, betonów itp. poprzez zeskrobanie lub zbicie oraz umycie myjką ciśnieniową w celu stworzenia powierzchni o dobrej przyczepności. Naklejanie docieplenia na brudne, zakurzone podłoże nie zapewnia przyczepności warstwy klejowej. Ubytki uzupełnić do poziomu istniejącego tynku. Ze względu na występujący na elewacji tynk nakrapiany zaleca się jego usunięcie z elewacji w celu stworzenia stabilnego i trwałego podłoża pod docieplenie. W przypadku jego nie zbijania należy bezwzględnie wykonać próby przyczepności. W tym celu : Po oczyszczeniu powierzchni tynku nakrapianego z kurzu i pyłu należy przykleić próbki materiału izolacyjnego o wym. ok. 100x100 mm w różnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadza się na całej powierzchni próbki na grubość około 10 mm. Próbkę dociska się do podłoża. Przyczepność sprawdza się po 3 dniach poprzez próbę ręcznego oderwania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością jeżeli podczas próby oderwania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i tynkiem konieczne będzie usunięcie całego tynku. Następnie należy podłoże wyrównać i zagruntować zgodnie z zaleceniami systemu. Po zagruntowaniu powinno przeprowadzić się ponowną próbę przyczepności. Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie okien i daszków. Rury spustowe należy poprowadzić na zewnątrz elewacji. Wszystkie rury spustowe podłączyć do kanalizacji na prosto. Docieplenie elewacji wykonać metodą bezspoinową BSO. Podczas ocieplania budynku należy zwrócić uwagę na miejsca trudne i rygorystycznie przestrzegać zasad mocowania termoizolacji w takich miej-

5 5 scach, jak narożniki, cokoły, krawędzie wokół ościeży okiennych i drzwiowych, dylatacje, listwy startowe. Prace prowadzić wg instrukcji ITB nr 447/2009 i uwag zawartych projekcie. Dla lepszej przyczepności warstwy docieplającej całość należy zagruntować preparatem gruntującym odpowiednim dla danego systemu. Docieplenie zaprojektowano w technologii firmy Colores. Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe posiadające Deklarację Właściwości Użytkowych oraz pozostałe wymagane certfikaty. Płyty powinny być klasy, co najmniej E według PN-EN :2007 (odpowiadające określeniu samogasnące według rozporządzenia Ministra Infrastruktury) o grubości zgodnej projektem, spełniające dodatkowo następujące wymagania: wymiary powierzchniowe; nie więcej niż 600 x 1200 mm, powierzchnie płyty; szorstkie po krojeniu z bloków, proste lub profilowane, krawędzie: proste, ostre i bez wyszczerbień Grubość płyt powinna mieścić się w granicach objętych odpowiednią specyfikacją techniczną. Styropian powinien być ok. 8 tygodni sezonowany. Niedopuszczalne jest stosowanie płyt uszkodzonych, z poobłamywanymi narożnikami. Klej mocujący nakładamy na obrzeże płyty i w kilku miejscach w środku, tak aby pokryć przynajmniej 40% powierzchni płyty. Błędem jest nakładanie kleju tylko w środku płyty, pozostawione wolne krawędzie płyty pracują, uniemożliwiając poprawne wykonanie kolejnych czynności. Prace wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody unikając nasłonecznienia, a dotyczy to płyt styropianowych ciemnych. Nie dopuszcza się występowania masy klejącej w spoinach. Zwrócić szczególną uwagę na rozmieszczenie zaprawy klejącej na płycie styropianowej. Przyklejone płyty należy po 24 godz. przymocować za pomocą specjalnych łączników. Należy pamiętać o rodzaju ścian, do jakich jest mocowane docieplenie. W związku z powyższym należy dobrać odpowiednie kołki mocujące np. firmy Koelner typ KI-10M o śr. wiertła 10 mm, jest to udaroodporny kopolimer polipropylenu PP, poliamid PA 6.0 (nylon). Długość kotwienia wynosi 5-6 cm. Stosować min. 5 kołków na 1 m 2 do wys. 8 m, min. 6 kołków na 1 m 2 na pozostałej wysokości. Kołki muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie i odpowiadać polskim normom. Po wywierceniu otworów otwory należy oczyścić z wytworzonego urobku. Głębokość

6 6 otworu powinna być większa o ok. 1 cm. Kołki układać dopiero po stwardnieniu kleju (24-48 h) kładzionego metodą punktowo-pasmową. Obszarem narażonym na szczególne oddziaływanie sił wiatrowych są naroża budynku. Definiuje się tzw. strefę brzegową, która wynosi odpowiednio 1/8 krótszego wymiaru budynku i zawiera się w przedziale od 1 m do 2 m. Minimalny rozstaw osiowy między kołkami to ok. 120 mm, a min. odległość od krawędzi 150 mm. Zaleca się w obrębie narożników kołkowanie w każdym przypadku. Kołkować co 25 cm w linii pionowej i max 40 cm od narożnika konstrukcyjnego budynku. Podczas osadzania/montażu łączników mocujących materiał izolacji termicznej do podłoża, trzpień rozporowy łączników powinien być zlicowany z wierzchnią (zewnętrzna) powierzchnią talerzyka dociskowego. Zastosowanie łączników do mechanicznego mocowania termoizolacji na ocieplanych ścianach budynków nie może powodować miejscowego zwichrowania talerzyków dociskowych łączników oraz wichrowania się lub podnoszenia mocowanych płyt styropianowych. Przed osadzaniem łączników w podłożu wykonane otwory należy oczyścić z urobku przez ich przedmuchanie sprężonym powietrzem. Suche i przygotowane podłoże pod docieplenie zagruntować obficie płynem gruntującym 111 Sylitol Koncentrat Caparol rozcieńczony z wodą w stosunku 2:1. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca firmy Colores PromaFix, nakłada się ją metodą punktowopasmową. Zużycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ociepleniowy spełniał wszystkie podane w specyfikacjach wymagania techniczne. Siatka zbrojąca z włókna szklanego nie może być magazynowana w warunkach bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a zwłaszcza słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i - w konsekwencji - widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, muszą być one mocowane pod warstwą zbrojoną. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości około 10 cm, przy użyciu zaprawy klejącej PromaTerm. Zakłady siatki nie mo-

7 7 gą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość, co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok. 20 x 30 cm). W części parterowej, a także na cokołach, zaleca się stosowanie dwóch warstw siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest ważne ze względów konstrukcyjnych. Powierzchnię wykończać zaprawą silikonową cienkowarstwową PromaSilon K15 (baranek 1.5 mm) barwioną w masie. Podłoże gruntować płynem gruntującym PromaPrim. Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkarską należy wykonywać zgodnie z przewidzianą w projekcie fakturą. Zaleca się unikania wykonywania wyprawy bez wyraźnej faktury, gdyż przy dużych powierzchniach nagrzewania mogą ujawniać się pęknięcia skurczowe. Masę tynkarską należy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo nałożonej warstwy. Bezpośrednio po nałożeniu warstwę wyprawy należy zacierać pacą stalową, z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej - w zależności od tego, jaką ma się uzyskać fakturę. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku miedzy wyschniętą a świeżo nakładaną masą tynkarska, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. Trwałość systemu dociepleniowego zależy od jakości i dokładności wykonania wszystkich warstw docieplenia i detali budowlanych oraz od przestrzegania zasad i zaleceń instrukcji technicznych do użytych materiałów i instrukcji ITB. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Wyprawy tynkarskie nie wykonywać w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnościowej, ponieważ wysychają z nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często także z białymi wykwitami (nalotami). Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi z nimi elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd., muszą być wykonane w sposób gwarantujący ich szczelne zabezpieczenie przed opa-

8 8 dami. W tym przypadku należy stosować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające typu rozprężnego oraz elastyczne masy uszczelniające. Cokoły wykończyć zaprawą dekoracyjną mozaikową PromaStone, którą należy mieszać ręcznie i nanosić na powierzchnie wyłącznie narzędziami ze stali nierdzewnej. Przez 5-6 dni tynk nie może być narażony na działanie mrozu i deszczu. Górną część ościeży okiennych i drzwiowych formować ze spadkiem od okna w celu niedopuszczenia do spływania wody ze ściany w stronę okna. Do niedopuszczalnych czynności należą: Większość uszkodzeń w systemach ociepleniowych ścian wynika z błędów wykonawczych. Niezależnie od zastosowanego systemu dociepleniowego i regionu kraju, spotykanymi błędami są: stosowanie w robotach dociepleniowych materiałów, które nie były dopuszczone do powszechnego stosowania, niekompetencja ekip wykonawczych, słabe przygotowanie służb nadzoru budowlanego, pomijanie oczyszczania ścian, a następnie zmywanie ich wodą, pocienianie warstwy klejącej, mocowanie elementów wyposażenia budynku (np. skrzynki pocztowe, liczniki itp.) w warstwie izolacji cieplnej, samowolne udoskonalanie receptury, błędy przy nakładaniu masy klejącej; wykonawcy nakładają często zbyt mało placków z masy klejącej i/lub pomijają nakładanie masy na krawędzie materiału termoizolacyjnego, lekceważenie konieczności wyrównującego szlifowania powierzchni płyt styropianowych, dobór nieodpowiednich łączników do mocowania układu dociepleniowego, pozostawianie szpar i kawern na stykach poszczególnych płyt, niedostateczne zatapianie siatki zbrojącej w zaprawie klejącej, wykonywanie zbrojenia na styk lub z minimalnym zakładem, stosowanie tylko jednej warstwy tkaniny zbrojącej w strefie do pierwszej kondygnacji, nieocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych, nieusunięcie materiałach mogących przyczynić się do destrukcji styropianu nieprzestrzeganie warunków temperaturowych, w jakich należy wykonywać prace związane z ociepleniem,

9 9 wykonywanie robót podczas opadów atmosferycznych, nieumiejętne osadzanie rur spustowych, brak wzmocnienia warstwy zbrojącej w narożach ościeżnic, pozostawianie niezakończonych robót na okres zimy, pozostawianie szczelin między płytami materiału termoizolacyjnego lub wypełnianie styków zaprawą k1ejącą brak naroży wzmacniających oraz listwy startowej przy cokołach, pozostawianie kitów plastycznych w spoinach między płytami w bezpośrednim kontakcie ze styropianem. Błędy związane z użytkowaniem budynków rozpoczynają się od fazy odbioru robót docieplających, kiedy inwestor wraz z inspektorem nadzoru nie zwracają uwagi na jakość wykonania, a zwłaszcza wykończenia szczegółów. Niewłaściwe wykona nie tych elementów jest na ogół pierwszą fazą występowania uszkodzeń w stanie użytkowania. Powszechnym błędem jest zawsze brak przeglądu i konserwacji wyprawy elewacyjnej. Warstwa wyprawy tynkarskiej jest najsłabszym elementem układu, dociepleniowego, narażona jest, bowiem na działanie czynników atmosferycznych, czynników erozyjnych, kwaśnych opadów oraz różnych przypadkowych sił uderzeniowych, szczególnie występujących w dolnych częściach budynku. Minimalną trwałość wyprawy tynkarskiej należy określić na 5 lat, w tym czasie w warstwie tej nie powinny powstać rysy, spękania i odpryski. Dopuszczalne są jedynie niewielkie zmiany w odcieniu barwy. Należy przewidzieć odbiory pośrednie robót i odbiór końcowy tzn.: roboty przygotowawcze starej powłoki ściany opisane wyżej, zamocowanie płyt termoizolacyjnych, wykonanie wypełnień styropianem jak np. nisze rynnowe Wypełnienie szczelin między płytami styropianowymi wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy tynkarskiej, wykonanie obróbek blacharskich. Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeni całości robót ociepleniowych, łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym ocenia się następujące elementy ocieplenia:

10 10 równość powierzchni, według wymagań normowych, jak dla I kategorii tynków zewnętrznych, jednolitość faktury, jednolitość koloru, prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofałdowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi 1 wypraw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót zobowiązany jest do ich usunięcia. Docieplenie kominów i kozuba klatki schodowej Docieplenia kominów ponad dachem wykonać wg zasad podanych wyżej i grubościami materiału oraz rodzajem wyszczególnionym na początku. Dodatkowo czapy kominów od góry okleić papą termozgrzewalną, a obrzeża zakończyć obróbką blacharską wklejoną pod papę i wypuszczoną min. 3 cm poza powierzchnię styropianu. Zamontować na otworach wentylacyjnych kratki na przestrzał komina. 5. KOLORYSTYKA ELEWACJI Kolorystykę elewacji wykonać wg zamieszczonego rysunku oraz poniższego opisu. Kolorystykę dobrano na podstawie palety barw firmy Colores Proma Color. Zastosować zaprawą silikonową cienkowarstwową PromaSilon baranek 1.5 mm, barwioną w masie. Zastosowana na elewacjach kolorystyka : Tło elewacji w kolorze Curry 85 Pionowe pasy i daszki wejść do klatek w kolorze Onyx 165 Cokoły tynk mozaikowy PromaStone w kolorze T 403 Obróbki blacharskie wykonać z blachy powlekanej w kolorze czekoladowo-brązowy mat 8017 M (BalexMetal) Billbordy i szyldy reklamowe uzgadniać z Administracją Budynku oraz Wspólnotą mieszkaniową.

11 11 6. INNE PRACE BUDOWLANE Wykonać nową płytę odbojową wokół budynku z kostki brukowej o szer. min. 50 cm ze spadkiem min. 2 % od budynku. Wykonać nowe obróbki blacharskie na daszku do wejścia do klatki 7. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI Nie występują zagrożenia dla środowiska przy realizacji w przedmiotowym budynku. 8. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU POD WZGLĘDEM PLANOWANYCH PRAC DOCIEPLENIOWYCH. Przedmiotowy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszkodzeń dyskwalifikujących przedmiotowy budynek do wykonania docieplenia. Po wykonaniu prac przygotowawczych wymienionych w opracowaniu można wykonać przewidziane w projekcie prace. Dopuszcza się zmianę projektowanych systemu na innego producenta pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych, estetycznych i kolorystycznych jak i wszystkich wytycznych technologicznych. Projektant arch. : mgr inż. arch. Krystyna Drozd Upr. nr. Rz/A-02/09 Sprawdzający arch.: mgr inż. arch. Bartłomiej Tomkowicz Upr. nr. Rz/A-07/09 Wykonał. : mgr inż. Krzysztof Materna Upr. nr. K-228/02

12 12 II. OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U z 2003 r. Nr 2016 z późniejszymi zmianami), oświadcza się, że projekt budowlany Docieplenie wraz z kolorystyką budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 5 w Rzeszowie. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektant arch. : mgr inż. arch. Krystyna Drozd Upr. nr. Rz/A-02/09 Sprawdzający arch.: mgr inż. arch. Bartłomiej Tomkowicz Upr. nr. Rz/A-07/09

13 13 III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYTYKĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 5 W RZESZOWIE Adres obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY UL. ŻWIRKI I WIGURY 5 W RZESZOWIE Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ŻWIRKI I WIGURY 5 Projektant arch. : mgr inż. arch. Krystyna Drozd Upr. nr. Rz/A-02/09 Sprawdzający arch.: mgr inż. arch. Bartłomiej Tomkowicz Upr. nr. Rz/A-07/09 maj, 2014 r.

14 14 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót: ogrodzenie terenu budowy montaż rusztowań demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych itp. zabezpieczenie pokrycia dachu i wejść do budynku docieplenie kominów ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem z nałożeniem tynku zewnętrznego wraz z kolorystyką montaż obróbek blacharskich montaż rur spustowych demontaż rusztowań uporządkowanie terenu budowy prace towarzyszące Ze względu na prowadzenie prac budowlanych w czynnym obiekcie, kolejność realizacji poszczególnych robót winna wynikać ze szczegółowego harmonogramu robót uzgodnionego z użytkownikiem budynku, stanowiącego element planu BIOZ (opracowywany przez kierownika budowy). 2. Planowane roboty nie kolidują z istniejącymi obiektami budowlanymi (budynkami i urządzeniami infrastruktury zlokalizowanymi w sąsiedztwie budynku przy ul. Żwirki i Wigury 5). 3. Na terenie budowy nie istnieją żadne obiekty budowlane podlegające adaptacji lub rozbiórce. 4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Powinno ono objąć, co najmniej : ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie bezpiecznych wejść do budynku, urządzenie stanowisk materiałów i wyrobów, zapewnienie doprowadzenia mediów i możliwości skorzystania z urządzeń sanitarnych i socjalnych.

15 15 Ogrodzenie terenu budowy powinno uniemożliwić wejście na nią przez osoby nieupoważnione. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych i zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1.5 m. Strefa niebezpieczna to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oznakowuje się znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. Strefa ta w której występuje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów w swym najmniejszym wymiarze liniowym od strony płaszczyzny obiektu budowlanego nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty. Daszki ochronne należy umieszczać na wysokości nie mniejszej niż 2.4 m nad terenem w najniższym miejscu. Powinny być one nachylone pod kątem 45 o, w kierunku źródła zagrożenia. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna być co najmniej 0.5 m większa z każdej strony. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na uszkodzenia. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania materiałów jest zabronione. Droga przeznaczona dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna mieć szerokość co najmniej 0.75 m, a dla ruchu dwukierunkowego 1.2 m. 5. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą, demontażem i powtórnym montażem urządzeń elektrycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Dokonywanie napraw i prac modernizacyjnych urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 6. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy. pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi środkami,

16 16 niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, które uległy skażeniu środkami chemicznymi, osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie, a także środki ochrony indywidualnej podstawową odzież i obuwie przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowie stanowią bluzy i kombinezony robocze, koszule i kurtki. Przykłady środków ochrony indywidualnej to: sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości: szelki i linki bezpieczeństwa, zaczepy nożycowe, hakowe ochrony rąk: rękawice ochronne ochrony oczu i twarzy: okulary ochronne ochrony uszu: wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe sprzęt ochronny układu oddechowego: półmaski filtrująco-pochłaniające odzież ochronna: fartuchy, kombinezony chroniące przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi obuwie robocze: buty z okuciami nosków ochrony głowy: hełm ochronny Dobór środków ochrony indywidualnej musi być oparty o dokładną analizę zagrożeń na konkretnych stanowiskach roboczych i uwzględniać czynności wykonywane przez poszczególnych pracowników. 7. Eksploatacja maszyn i urządzeń budowlanych. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania. Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu będącego w ruchu jest zabronione.

17 17 8. Transport i składowanie materiałów Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowanie materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Składowiska materiałów należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia składowanych materiałów. Miejsce składowania powinny być wyrównane do poziomu. Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowych do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw i wysokości większej niż 2.0 m. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać : - 30 kg- przy pracy stałej, - 25 kg- przy pracy dorywczej. Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4.0 m, lub na odległość przekraczającą 25.0 m. 9. Szkolenia w dziedzinie BHP Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do prowadzenia określonych prac w tym zakresie. 10. Profilaktyczna opieka zdrowotna W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowaną chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

18 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami, wyznaczając w tym celu osoby, odpowiednie środki zabezpieczające ochronne i indywidualne, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia muszą być stabilne i zabezpieczone przed nie przewidzianą zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidziane obciążenie. Pomosty robocze powinny zapewniać wystarczającą powierzchnie roboczą dla pracowników, podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcji pomostu. W widocznych miejscach pomostu powinny znajdować się umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia. Rusztowania do wykonywania prac budowlanych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta przez wykwalifikowanych pracowników. Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego. Rodzaje zagrożeń Upadek z wysokości zagrożenie średnie występujące przez 8 godzin dziennie Porażenie prądem zagrożenie średnie możliwe przez 8 godzin dziennie, miejsce występowania to elektronarzędzia, skrzynki rozdzielcze i tablice bezpiecznikowe Uderzenia i przygniecenia zagrożenia występujące podczas transportu materiałów ręcznego transportu technologicznego

19 Poparzenie występujące przy robotach spawalniczych 19

20

21

22

23

24

25

26

27

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DELEGATURY W NOWYM TARGU

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DELEGATURY W NOWYM TARGU Załącznik nr 1do specyfikacji DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO WYKONANIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DELEGATURY W NOWYM TARGU Inwestor: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków ul. Ciemna

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 51 149 Wrocław, ul. Koszarowa 70 telefon/fax 71 325-06-71, Bank Pocztowy 61 1320 1999 2292 8892 2000 0002 NIP 896-000-36-97, Regon 930641779 www.smkarlowice.pl, e-mail : smkarlowice@o2.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku EGZ. 01 001 PROJEKT BUDOWLANY Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku ARDES INWESTYCJI 38-600 Lesko dz. nr 899 INWESTOR FAZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LESKO M, OBRĘB: 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Zabudowa loggii zlokalizowanych nad wejściem do budynku przy ul. Dunikowskiego 11 w Gliwicach (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń) Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2579/2003 Przygotowanie podłoża Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosuje się zaprawę klejącą EX 2.02 START.

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY:

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: Projektu architektoniczno budowlanego. Remontu tarasów, hydroizolacji i termoizolacji fundamentów oraz remontu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku willowego przy ulicy Jaworowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Termodek System ociepleń ścian zewnętrznych budynku

Termodek System ociepleń ścian zewnętrznych budynku Strona 1 Instrukcja Stosowania Termodek System ociepleń ścian zewnętrznych budynku Zakres stosowania: System Termotek, przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków nowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA 1. WSTĘP. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.2. WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA Zakres stosowania S.T. Specyfikacja Techniczna stosowana

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE INWESTOR: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 WE WŁOSZCZOWIE, OS.BROŻKA 14, 29-100

Bardziej szczegółowo

II Mocowanie płyt materiału termoizolacyjnego 8 str. 4 9 Nakładanie zaprawy klejącej na płyty z wełny mineralnej. W przypadku klejenia płyt z wełny mineralnej przed właściwym nałożeniem zaprawy klejowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

Docieplenie budynku Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice

Docieplenie budynku Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Kserokopia uprawnień projektanta 2. Zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 4. Mapa ewidencji gruntów 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OBIEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, SIEDZIBA DOW NFZ DELEGATURA W JELENIEJ GÓRZE UL. WOLNOŚCI 18 INWESTOR : DOLNOŚLĄSK

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym. Bielsko Biała 25 września 2015

Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym. Bielsko Biała 25 września 2015 Grafitowe izolacje termiczne w budownictwie energooszczędnym Bielsko Biała 25 września 2015 STYROPIAN GRAFITOWY srebrnoszary ekspert w ociepleniach najcieplejszy styropian na rynku srebrnoszare płyty zawierają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA CZTERECH ŚCIAN BUDYNKÓW W ŚWIERZAWIE PRZY ULICY REYMONTA 24-30 INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NAD ZALEWEM 59-540 ŚWIERZAWA

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE...3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1/3 Elewacje: frontowa, lewa Rys. 2/3 Elewacje: frontowa, prawa Rys.

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22.

Zakres prac remontowych - remont elewacji budynku wymiennikowni G-3 przy ul. Podwisłocze 22. Załącznik nr 4 Znak sprawy: KZP1/253/TT/22/16 Zakres prac remontowych remont elewacji budynku wymiennikowni G3 przy ul. Podwisłocze 22. I. Zakres ogólny 1. Ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie go

Bardziej szczegółowo

Gmina Kosakowo 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69

Gmina Kosakowo 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69 JEDNOSTKA PROJEKTOWA Pogórze, ul. Reymonta 15, 81-198 Kosakowo e-mail: biuro@rmkarchitekci.pl, www.rmkarchitekci.pl tel. 0502 561 340, 0507 089 768, faks (058) 741 25 01 FAZA : PROJEKT BUDOWLANY NAZWA

Bardziej szczegółowo

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31. Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT. Warszawa 2005 r.

ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31. Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT. Warszawa 2005 r. ATHENASOFT SPÓŁKA Z O.O. nr AT-31 Technologia ocieplenia budynków w systemach BAUMIT Warszawa 2005 r. Wszelkie prawa druku, powielania, rozpowszechniania w postaci komputerowych plików i baz danych oraz

Bardziej szczegółowo

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Kosztorys ofertowy Uzupełnienie uszkodzonych tynków na główkach przewodów wentylacyjnych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej oraz zabezpieczenie pozostałych kominów wentylacyjnych przed uszkodzeniem Obiekt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STOSOWANIA AKRYS 3000

INSTRUKCJA STOSOWANIA AKRYS 3000 Strona 1 z 5 INSTRUKCJA STOSOWANIA Data wydania 20.08.2013 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą z zastosowaniem systemów, AKRYS 3000W Przeznaczenie: Klasyfikacja systemu: Systemy,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INWESTOR: GMINA RZĄŚNIK UL. JESIONOWA 3 07-205 RZĄŚNIK OBIEKT: BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT DOCIEPLENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO WORD W LUBLINIE INWESTOR: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO 1 Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY P R O - G R E S S. Zespół projektowy NIP 793 144 44 93 REGON 180321753. nr uprawnien. konstrukcyjna UAN-III/7342/38/93

PROJEKT BUDOWLANY P R O - G R E S S. Zespół projektowy NIP 793 144 44 93 REGON 180321753. nr uprawnien. konstrukcyjna UAN-III/7342/38/93 BIURO PROJEKTÓW INZYNIERSKICH P R O - G R E S S ul. Mickiewicza 75 37-600 Lubaczów NIP 793 144 44 93 REGON 180321753 PROJEKT BUDOWLANY Zespół projektowy projektant branża nr uprawnien data i podpis inż.

Bardziej szczegółowo

Bank : PKO B. P. S.A I o / Gliwice,Nr: , TEL/FAX : KOM

Bank : PKO B. P. S.A I o / Gliwice,Nr: , TEL/FAX : KOM PROINSTAL ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH PROINSTAL 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 Bank : PKO B. P. S.A I o / Gliwice,Nr: 28-10202401-1056321401, TEL/FAX : 0-32 270 84 89 KOM.604 056 353 FAZA NR.UMOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA SPIS TREŚCI 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07. Termomodernizacja...75 7.1. Wstęp...75 7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...75 7.1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny budynku

Opis techniczny budynku Opis techniczny budynku 1) Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest ocieplenie, zmiana kolorystyki oraz kształtu elewacji budynku Domu Kultury zlokalizowanego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY ULICY BAZYLIANÓWKA 99 W LUBLINIE Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie : Regulaminu organizowania przetargów

Bardziej szczegółowo

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r.

Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. Kod: 050-01433 Zabrze, dnia 23.04.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. 106/2015 REB V Nr 16/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo