SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn r. SPSSZ - V/ 222 /2012 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz pomoc przy obsłudze pacjenta. ( Nr sprawy SPSSZ/47/U/2012 ) Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przesyła treść wyjaśnień : Pytanie 1 Czy zamawiający wymaga kart charakterystyki tylko dla środków dezynfekcyjnych i dezynfekcyjno myjących czy również dla środków myjących, konserwujących, pielęgnujących? Odpowiedź: Dla wszystkich środków dezynfekcyjnych i dezynfekcyjno myjących. Pytanie 2 W załączniku nr 3 minimalna dobowa obsada pracownicza na oddziałach zamawiający podaje że na oddziale chirurgicznym poziom III, kardiologicznym poziom III w godzinach nocnych ma przebywać 0,5 osoby? Co zamawiający ma na myśli? czy w godzinach nocnych na tych oddziałach dyżur jest łączony? Analogiczna sytuacja oddział kardiologii inwazyjnej poziom 0 i oddział pediatrii poziom 0.Proszę o ujednolicenie tego zapisu. Odpowiedź: W dobowej obsadzie pracowniczej mają być podane informacje o zabezpieczeniu personelu wg. wykazu w załączniku nr 3 SIWZ - UWAGA : minimalna dobowa obsada pracownicza na oddziałach. Dyżur jest łączony. Pytanie 3 Czy w pomieszczeniach zamawiającego istnieje możliwość zamontowania pralnico suszarki? Jeśli tak to prosimy podanie również ceny za media. Odpowiedź: TAK, ceny ustala operator tj. ZWIK i PGE. Pytanie 4 Dyrekcja: tel.(22) , fax: (22) , skr. pocztowa 43 Konto Nordea Bank Polska S.A REGON: NIP

2 Jaki jest koszt wynajmu pomieszczeń udostępnionych pracownikom firmy? Odpowiedź: W zależności od metrażu 20 zł. m². Pytanie 5 Jakie pojemnik i w jakiej ilości na papier toaletowy znajdują się u zamawiającego? mała czy duża rolka? Odpowiedź: I duże i małe ilość umieszczona w SIWZ. Pytanie 6 Jakie pojemniki na ręczniki papierowe i w jakiej ilości znajdują się u zamawiającego? rolka czy ZZ? Odpowiedź: Pojemniki na ręczniki ZZ - ilość umieszczona w SIWZ. Pytanie 7 Jakie pojemniki na mydło znajdują się u zamawiającego? dolewane czy zamknięty system dozowania? Jeśli zamknięty to jaki? Sterisol? Dermados? Pytanie 8 Co zamawiający ma na myśli pisząc środek myjący do rąk? Czy za środek myjący uzna mydło czy np.: emulsję myjącą np.; Manisoft, albo preparat myjąco dezynfekcyjny np.: SkinmanScrub? Odpowiedź: Emulsja myjąca. Pytanie 9 Czy zamawiający uzna za pełniony warunek środka do dezynfekcji rąk dla preparatu Spitaderm który posiada w swoim składzie alkohol izopropylenowy oraz 2 substancje aktywne? Odpowiedź: Wybór środka do dezynfekcji należy do Zamawiającego. Pytanie 10 Zamawiający podaje wykaz czynności w zakresie kompleksowego sprzątania, który będzie podstawą do stworzenia planu higieny nie podając częstotliwości tych czynności. Prosimy o ujednolicenie tego zapisu i wskazanie częstotliwości wykonywanych czynności dla poszczególnych komórek zał nr2 Odpowiedź: W SIWZ nie podano częstotliwości wykonywanych czynności ponieważ nie można faktycznie podać ile razy należy posprzątać, żeby było np. czyste pomieszczenie i spełniało wymagane standardy w tym zakresie. Pytanie 11 2

3 Czy zamawiający dopuści do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych skażony etanol? Odpowiedź: NIE dopuszcza. Pytanie 12 Prosimy o podanie nazwy firmy zajmującej się renowacją skórzanych foteli w celu dobrania odpowiednich środków chemicznych. Pytanie 13 Czy u zamawiającego są okna rozkręcane jeśli tak to w jakiej ilości? Odpowiedź: NIE. Pytanie 14 Jaki jest metraż podłóg przeznaczonych do akrylowania? Odpowiedź: Pomieszczenia które nie są arylowane : magazyny, kuchnia, kaplica, apteka, zakład patomorfologii (wybrane pomieszczenia), budynek warsztatowy, siłownia, windy, klatki schodowe, szatnia dla odwiedzających, zakład mikrobiologii (wybrane pomieszczenia), zakład diagnostyki laboratoryjnej (wybrane pomieszczenia), centralna sterylizacja (wybrane pomieszczenia), podjazd dla karetek, ciągi komunikacyjne SORU, holl główny i pomieszczenia przed windami parter, ciągi komunikacyjne poziom -1,oraz wszystkie łazienki i pomieszczenia socjalne w całym szpitalu. W pozostałych pomieszczeniach znajduje się wykładzina TARKET. Zaznaczamy, że nie wszystkie pomieszczenia wymagają arylowania. Pytanie 15 Zamawiający podaje minimalną obsadę pracowników na oddziałach czy jest to minimalna ilość niezbędna do realizacji zamówienia, i czy pracowników tych można przesuwać do innych komórek organizacyjnych? Odpowiedź: TAK, jest to minimalna ilość niezbędna do realizacji zamówienia. TAK, pracowników tych można przesuwać do innych komórek organizacyjnych nie mniej praca we wszystkich komórkach musi być wykonywana na bieżąco. Pytanie 16 Czy w skład usługi wchodzi mycie okien na wysokości? Jeśli tak to prosimy o podanie metrażu okien na wysokości? Odpowiedź: Okna szpitalne są typowe o wymiarach 1,8x1,8 usytuowane zgodnie z prawem budowlanym. Pytanie 17 Z jaki typ podłóg znajduje się u zamawiającego? np.: tarket, PCV i inne. Pytanie 18 Czy u zamawiającego znajdują się podłogi przewodzące ładunki elektryczne? Jeśli tak to w jakiem metrażu? Odpowiedź: TAK, ca 2.094,50 m². 3

4 Pytanie 19 Kto pokrywa koszty badań mikrobiologicznych? Jeśli wykonawca to jaki jest koszt jednego badania w pracowni zamawiającego? Odpowiedź: Koszt badań mikrobiologicznych (ocena czystości mikrobiologicznej środowiska i personelu) pokrywa Wykonawca. Koszt jednego badania wynosi 50,00 zł. Pytanie 20 Czy zamawiający pozostawia dowolność w tworzeniu wykazu sprzętu czy poda wytyczne co wykaz powinien zawierać? Odpowiedź: TAK, pozostawia dowolność. Pytanie 21 Kto zabezpiecza preparaty do czyszczenia sprzętu medycznego przez personel medyczny? Odpowiedź: Zapewnia Zamawiający. Pytanie 22 Jaka jest ilość koszów na odpady medyczne i komunalne? Odpowiedź: Kosze na odpady medyczne 92 szt; kosze na odpady komunalne znajdują się w każdym pomieszczeniu. Pytanie 23 Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promiennika lamp bakteriobójczych? Jeśli tak czy Zamawiający dopuści do tej czynności skażony etanol? Pytanie 24 Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie naczyń. Jeśli tak, to czy ma to być mycie ręczne czy w zmywarkach i czy preparaty zapewnia Wykonawca? Z jaką częstotliwością należy myć naczynia? Odpowiedź: NIE. Pytanie 25 Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie żaluzji verticalnych, rolet. Jeśli tak, kto zapewnia preparat do tej czynności i jak często ma być wykonywane pranie? Pytanie 26 Zamawiający wymaga, aby mycie i konserwacja skórzanych foteli była zgodna z instrukcją przekazaną przez firmę zajmującą się renowacją, przy użyciu odpowiednich środków chemicznych. W 4

5 związku z takim zapisem prosimy o podanie nazw preparatów jakie mają być użyte do tej czynności. Pytanie 27 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewniał środki dezynfekcyjne do rąk zawierające 75% etanalu i 2 substancje aktywne. Prosimy o informację czy Wykonawca ma zapewniać jeden czy dwa różne preparaty do dezynfekcji rąk? Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu ( i poprawę omyłki pisarskiej) dotyczącego zwartości etanolu i dopuszczenie stężenia nie mniejszego niż 75%. Jest to związane z tym, że zgodnie z nowymi ulotkami producentów preparaty opisane w SIWZ mają ponad 75% etanolu w swoim składzie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stężenie nie mniejsze niż 75% etanolu i 2 substancje aktywne. Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający określi rodzaj środków do dezynfekcji rąk. Pytanie 28 Zamawiający wymaga, aby środki do mycia i dezynfekcji były kompatybilne ze sobą. Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem kompatybilności zamawiający rozumie środki od jednego producenta? Odpowiedź: TAK, Zamawiający pod pojęciem kompatybilności rozumie środki od jednego producenta. Pytanie 29 Zamawiający oprócz środków do mycia i dezynfekcji rąk ( o których mowa w pytaniu wyżej) wymaga zapewnienia także mydła w płynie. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza mydło w płynie, które jest stosowane do toaletowego mycia rąk i może być od innego producenta niż preparaty do dezynfekcji rąk? Jest to związane z tym, że producent środków do mycia i dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk opisanych w SIWZ nie ma w swojej ofercie mydeł toaletowych, które są wymagane przez Zamawiającego. Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza mydło w płynie do toaletowego mycia rąk na salach chorych, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach biurowych i ogólnodostępnych toaletach. Pytanie 30 Zamawiający podał, że posiada m.in. dozowniki na mydło dezynfekcyjne. Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem mydło dezynfekcyjne Zamawiający rozumie preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, który kompatybilny ze wskazanymi preparatami do dezynfekcji rąk? Odpowiedź: TAK, Zamawiający rozumie preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, kompatybilny ze wskazanymi preparatami do dezynfekcji rąk. Pytanie 31 Jakiego typu dozowniki na mydło używane są przez Zamawiającego Odpowiedź : Udzielona w piśmie z dnia r. 5

6 Pytanie 32 Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie dozowniki na mydło były nowe. Odpowiedź : Zamawiający w SIWZ podaje opis przedmiotu zamówienia usługa kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz pomoc przy obsłudze pacjenta, a nie zakup nowych dozowników na mydło. Pytanie 33 Czy Zamawiający uzna warunek wymieniony w rozdziale I pkt 3 ppkt1 SIWZ, za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże co najmniej 2 zamówień o łącznej wartości nie mniejszej niż ,00 zł. Odpowiedź : Pozostają w mocy zapisy SIWZ.. podpis 6

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/110/08/2013 Warszawa, 16.08.2013 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/21US/06/2013

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2602/12 WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek 549-19-96-766

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek 549-19-96-766 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek 549-19-96-766 Chełmek, 14 kwietnia 2015 r. Zaproszenie do udziału w negocjacjach i złożenia ofert w postępowaniu do 30000

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Kraków, dnia 4 grudnia 2014 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY: CRZPU/4/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O., PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na: oznaczenie postępowania: 03/11/P/2012 Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2 64 113 OSIECZNA specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz części pomieszczeń budynku M Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/007/2012 Kraków, 14.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego Akademia Muzyczna w Krakowie, 31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres usługi obejmuje kompleksowe sprzątanie, zmywanie środkami dezynfekcyjnymi powierzchni poradni, zakładów, gabinetów lekarskich, wc, sprzątanie holi,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa Znak sprawy: ZP-6/02/2014/272/W/PS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/06/PN/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców. Nasz znak: A-30/2/14 Data: 07.07.14 r.

Do wszystkich wykonawców. Nasz znak: A-30/2/14 Data: 07.07.14 r. Do wszystkich wykonawców Nasz znak: A-30/2/14 Data: 07.07.14 r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Sprzątanie pomieszczeń biurowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Numer ogłoszenia: 293094-2014; data zamieszczenia: 03.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie? czystościowych, winny być odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

Odp. Zgodnie z zapisem p VI pp 10 RKO.

Odp. Zgodnie z zapisem p VI pp 10 RKO. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/ZP-22/U/22/12 Warszawa, dn. 03.07.2012 r. Do wszystkich zainteresowanych Zawiadomienie W postępowaniu konkursowym nr FZP/ZP-22/U/22/12

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy

UMOWA NR.. Okoliczności zawarcia umowy Załącznik nr 5b do siwz GCI. 341- /2012 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012r pomiędzy Gminą Miasta Gdynia -, z siedzibą w Gdyni, przy, reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Sprzątanie wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich

Sprzątanie wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprzątanie wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo