ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ"

Transkrypt

1 ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ Prosimy o cyelne wypełnienie. Nr Polisy I. POSZKODOWANY POSIADACZ USZKODZONEGO POJAZDU. Pełna nawa firmy/imię i nawisko Nr skody Rodaj ubepiecenia AC OC / / Nr domu Nr lokalu Regon II. KIERUJĄCY POJAZDEM (jeżeli był inny niż posiadac pojadu) Imię i nawisko Nr domu Nr lokalu III. DANE POJAZDU, KTÓRY ULEGŁ SZKODZIE Marka pojadu Typ Model Rodaj nadwoia Numer rejesracyjny Prebieg pojadu Rok produkcji Nr nadwoia (VIN) Nr silnika Cy pojad był holowany? Trasa holowania (skąddokąd) HCA TAK NIE Miejsce posoju uskodonego pojadu Daa holowania Pojad jes predmioem Nawa/imię i nawisko (bank, firma leasingowa, współwłaściciel) Kredyu Leasingu Współwłasności Inne Prenacenie pojadu Cy pojad jes wpisany do ewidencji środków rwałych? TAK NIE prywany firmowy Cy jes prowadona ewidencja prebiegu pojadu? TAK NIE Cy firma ma możliwość odlicenia podaku VAT od kosów naprawy? TAK NIE Pojad ubepiecony w akresie OC Gdie (nawa owaryswa) Numer Polisy TAK NIE Pojad ubepiecony w akresie AC Gdie (nawa owaryswa) Numer Polisy TAK NIE Cy pred głasaną skodą pojad miał nienaprawione uskodenia jakie? TAK NIE IV. DATA I MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY Daa i godina wysąpienia skody (DD:MM:RRRR), ulica, skryżowanie ulic lub odcinek drogi pomiędy miejscowościami godina : V. WYKAZ ELEMENTÓW USZKODZONYCH (SKRADZIONYCH) W POJEŹDZIE POSZKODOWANEGO Miejsce uskodeń wskaać na rysunku nakiem X VI. SZKODY POWSTAŁE POZA POJAZDEM (osobowe i recowe) VII. POWIADOMIENIE POLICJI Cy o dareniu powiadomiono policję? Nawa, adres i elefon powiadomionej jednoski policji TAK NIE KM/ZS00/0 sr. /

2 VIII. DRUGI UCZESTNIK ZDARZENIA POSIADACZ POJAZDU. Pełna nawa firmy/imię i nawisko Nr domu Nr lokalu Regon IX. DANE DRUGIEGO POJAZDU UCZESTNICZĄCEGO Marka pojadu Typ Model Rodaj nadwoia Numer rejesracyjny Pojad ubepiecony w akresie OC Gdie (nawa owaryswa i adres predsawicielswa, oddiału ip.) Seria i numer Polisy X. KIERUJĄCY DRUGIM POJAZDEM KIERUJĄCY. Imię i nawisko Nr domu Nr lokalu Cy kierujący posiadał ważne prawo jady? Cy kierujący był reźwy? TAK NIE TAK NIE XI. WYKAZ ELEMENTÓW USZKODZONYCH W POJEŹDZIE DRUGIEGO UCZESTNIKA Miejsce uskodeń wskaać na rysunku nakiem X XII. ŚWIADKOWIE ZDARZENIA (imię i nawisko, adres, elefon, ).. 3. W skodach kradieżowych: jakie urądenia uruchomiono w celu abepiecenia pojadu pred kradieżą? Ilość posiadanych kompleów klucy Niniejsym prekauję: dowód rejesracyjny TAK NIE karę pojadu TAK NIE komple klucyków TAK NIE fakurę akupu TAK NIE Dokumeny pochodenia pojadu: Ilość prekaanych kompleów klucy XIII. OŚWIADCZENIA Oświadcam, że yułu głasanej skody nie orymałem odskodowania innego akładu ubepieceń, jak również nie cynię sarań, aby akie odskodowanie uyskać. Oświadcam, że gdyby dochodenie prowadone pre Sopockie Towaryswo Ubepieceń Ergo Hesia SA wykaało, że achodą okolicności wyłącające odpowiedialność Ubepiecyciela a predmioową skodę lub nie powierdiło podanych okolicności lub romiaru skody, obowiąuję się wrócić wypłacone odskodowanie w erminie 4 dni od day wewania. Oświadcam, że kierujący pojadem w momencie darenia użykował go a moją wiedą i godą. Oświadcam, że prowadąc pojad w chwili darenia nie najdowałem(am) się w sanie po spożyciu alkoholu lub podobnie diałających środków. Oświadcam, że uskodony pojad był ubepiecony w akresie AC ylko w jednym akładie ubepieceń (doycy wyłącnie skód AC). Zgłasający (kierujący) udielił powyżsych informacji godnie prawdą i według najlepsej wiedy. Podpis głasającego Podpis kierujcego Powierdenie auenycności podpisu Daa (DD:MM:RRRR) Podpis i imienna piecęć pryjmującego głosenie Zgodnie ar. 4 us. usawy dnia r. o ochronie danych osobowych (. jedn. D. U. Nr 0 00 r., po. 96 późn. mianami), Sopockie Towaryswo Ubepieceń Ergo Hesia SA siedibą w Sopocie, pry ul. Hesii, informuje, że jes adminisraorem Pana/i danych osobowych, udosępnionych pre Pana/ią dobrowolnie na podsawie niniejsej gody, kóre będą pre nas prewarane do celów markeingu bepośredniego nasych własnych produków (usług). Jednoceśnie informujemy, iż służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych ora ich poprawiania, a prewaranie ych danych w celach innych, niż wymienione powyżej inne cele prawnie usprawiedliwione lub sauowe nasego Towaryswa albo osób recich, kórym są prekaywane e dane wymaga uyskania Pana/i upredniej gody. KM/ZS00/0 sr. /

3 Nr skody OPIS ZDARZENIA DO SZKODY KOMUNIKACYJNEJ / / I. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE MIEJSCA I OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA. Teren abudowany Tak Nie. Skryżowanie Tak Nie 3. Parking sreżony Tak Nie 4. Parking Tak Nie 5. Inne 6. Nawierchnia: asfalowa beonowa grunowa inna: 7. San nawierchni: sucha mokra abłocona aśnieżona oblodona inna: 8. San pogody: brak opadów opady descu/śniegu mgła inna: 9. Widocność: ogranicona Tak Nie pre: akrę budynki drewa pojady inne: 0. Okolicności darenia: prędkość, jaka obowiąywała na odcinku drogi, na kórym dosło do koliji:... km/h; odległość od miejsca koliji, w jakiej pojad wjechał na or jady pojadu :... m; ZGŁASZAJĄCY prędkość pojadu :... km/h; odległość od miejsca koliji w jakiej prowadący pojad areagował na agrożenie:... m; manewry, jakie podjął kierujący pojadem, mierające do uniknięcia koliji: a)..., b)..., c)...; świała, jakich używał kierujący pojadem : drogowe mijania preciwgielne nie używał świaeł DRUGI UCZESTNIK ZDARZENIA prędkość pojadu :... km/h; odległość od miejsca koliji w jakiej prowadący pojad areagował na agrożenie:... m; manewry, jakie podjął kierujący pojadem, mierające do uniknięcia koliji: a)..., b)..., c)...; świała, jakich używał kierujący pojadem : drogowe mijania preciwgielne nie używał świaeł II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEBIEGU ZDARZENIA Kolija: prycyna, prebieg achowanie ucesników; Kradież: opis sposobu dokonania włamania, opis okolicności w jakich poosawiono pojad ora w jakich swierdono włamanie do pojadu (lub jego kradież). KMZS0/00 sr. /

4 III. SZKIC SYTUACYJNY MIEJSCA ZDARZENIA A. SYTUACJA PRZED KOLIZJĄ (usyuowanie pojadów, schema drogi, naki drogowe; w skodach kradieżowych: miejsce posoju pojadu, nawa ulicy, budynki, obieky małej archiekury np. laarnie) B. SYTUACJA W CZASIE KOLIZJI (usyuowanie pojadów, schema drogi, naki drogowe) C. SYTUACJA PO KOLIZJI (usyuowanie pojadów, schema drogi, naki drogowe) Legenda: 3 kierunek jady pojad nr rejesracyjny pojad nr rejesracyjny pojad nr rejesracyjny Zgłasający (kierujący) udielił powyżsych informacji godnie prawdą i według najlepsej wiedy. Podpis głasającego Podpis kierującego Powierdenie auenycności podpisu Daa (DD:MM:RRRR) Podpis i imienna piecęć pryjmującego głosenie Zgodnie ar. 4 us. usawy dnia r. o ochronie danych osobowych (. jedn. D. U. Nr 0 00 r., po. 96 późn. mianami), Sopockie Towaryswo Ubepieceń Ergo Hesia SA siedibą w Sopocie, pry ul. Hesii, informuje, że jes adminisraorem Pana/i danych osobowych, udosępnionych pre Pana/ią dobrowolnie na podsawie niniejsej gody, kóre będą pre nas prewarane do celów markeingu bepośredniego nasych własnych produków (usług). Jednoceśnie informujemy, iż służy Panu/i prawo wglądu do swoich danych osobowych ora ich poprawiania, a prewaranie ych danych w celach innych, niż wymienione powyżej inne cele prawnie usprawiedliwione lub sauowe nasego Towaryswa albo osób recich, kórym są prekaywane e dane wymaga uyskania Pana/i upredniej gody. KMZS0/00 sr. /

5 www. hes i aol s y n. pl www. r ec o nawc aol s y n. pl

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10)

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10) Nr szkody:... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10) Czas i miejsce powstania szkody Data powstania szkody Miejsce powstania szkody: miejscowość:...ulica:... trasa

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody w pojeździe

Zgłoszenie szkody w pojeździe Zgłoszenie szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Numer szkody (wypełnia Allianz): Szkoda z polisy Allianz Szkoda z polisy obcej Nazwa ubezpieczyciela 1. Data powstania

Bardziej szczegółowo

U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e

U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e pl. 20 Października 1 tel. +48 61 8109 500 62-050 Mosina fax +48 61 8109 558 www.mosina.pl boi@mosina.pl Godziny urzędowania Poniedziałek: 9.00 17.00; Wtorek Piątek:

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10)

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10) Nr szkody:... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE Z TYTUŁU OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC (GR. 10) Czas i miejsce powstania szkody Data powstania szkody Miejsce powstania szkody: miejscowość:...ulica:... trasa

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody w pojeździe

Zgłoszenie szkody w pojeździe Zgłoszenie szkody w pojeździe z umowy ubezpieczenia autocasco Numer szkody (wypełnia Allianz): Szkoda z polisy Allianz Szkoda z polisy obcej Nazwa ubezpieczyciela 1. Numer polisy: 2. Ubezpieczony Imię,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY w mieniu AC OC

ZGŁOSZENIE SZKODY w mieniu AC OC ZGŁOSZENIE SZKODY w mieniu AC OC Proszę wypełniać drukowanymi literami NR SZKODY 1. Data zdarzenia - - godzina : 2. Polisa AC/OC nr / 3. Dane właściciela pojazdu /nazwa firmy /REGON NIP - - - adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe

Druk zgłoszenia szkody w pojeździe Druk zgłoszenia szkody w pojeździe z ubezpieczenia AC OC Uzupełniający Data zdarzenia Poszkodowany dzień miesiąc rok Godzina:... Nr szkody PL20... Imię i nazwisko (nazwa firmy):... e-mail:... Tel.:...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja ubezpieczenia

Kontynuacja ubezpieczenia Data dokumentu 10 kwietnia 2014 Nr Twojej Polisy 3227647 22 599 95 22 22 599 95 95 odnowienia@axadirect.pl www.axadirect.pl Pani Hanna Siemińska Sękowo 9 09-411 Stara Biała Kontynuacja ubezpieczenia nr:

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody majątkowej - rzeczowej

Zgłoszenie szkody majątkowej - rzeczowej Zgłosze szkody majątkowej - rzeczowej powstałej z przyczyn innych niż kradzież z włamam Numer szkody (wypełnia Allianz) : 1. Numer polisy 2. Ubezpieczający Imię nazwisko/nazwa Adres zamieszkania/siedziba

Bardziej szczegółowo

Jak ubezpieczyć się za pośrednictwem Agenta? V. Jak ubezpieczyć się przez telefon?

Jak ubezpieczyć się za pośrednictwem Agenta? V. Jak ubezpieczyć się przez telefon? Instrukcja zawierania umowy drogą elektroniczną I. W jaki sposób moŝna zawrzeć umowę ubezpieczenia? Przede wszystkim moŝesz bez zobowiązań wyliczyć orientacyjną wysokość składki ubezpieczeniowej Twojego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY kod: I-SZ-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM I NA CO ZAWIERAMY

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu

dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Pakiet dilerski Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoje prawa i obowiązki przy sprzedaży lub kupnie samochodu Ubezpieczenia w Pakietach Dilerskich. Komfort z automatu Szanowny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO, SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO, SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO, SAMOCHÓD ZASTĘPCZY kod: I-KWSZ-12/14 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAPRAWY LUB WYMIANY SZYB AUTO SZYBY kod: I-SZ-12/14 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM I NA CO ZAWIERAMY

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych KOD: C-AC-01/13 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Kolizja / wypadek drogowy co robić?

Kolizja / wypadek drogowy co robić? Kolizja / wypadek drogowy co robić? 1. Oceń skutki zdarzenia Czy pojawił się ogień? Czy są ranni? Jeśli tak: zadzwoń pod numer 112 i zgłoś zdarzenie udziel pierwszej pomocy ofiarom 2. Zadbaj o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE Pieczęć firmowa Sprzedający w imieniu Peugeot Polska Sp. z o.o.:... Imię i nazwisko sprzedawcy:... KLIENT imię: llllllllllllli nazwisko/nazwa: lllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) Należących do Klientów Indywidualnych KOD: C-AC-01/12 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 3 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo