HDC 70 X HDC 75 TEX ENGLISH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HDC 70 X HDC 75 TEX ENGLISH"

Transkrypt

1 English.qxd :45 Page 2 ENGLISH HDC 70 X HDC 75 TEX English 1-17 Français 18-0 Deutsch 1-4 Italiano Nederlands Português Dansk 8-95 Norsk Svenska Suomi Polski

2 English 19//01 8:8 pm Page 5 1 ENGLISH 4 SUPPLY CORD AIR INLET VENTS AIR OUTLETS IN BASE c 6 7 4#

3 English 19//01 8:8 pm Page HDC (a) HDC ' 45' 60' 75' 12 5

4 Polish.qxd :59 Page 1 Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi. Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Dokładnie zapoznać się z instrukcją przed użytkowaniem urządzenia. Instalacja. Nie instalować urządzenia w pobliżu zasłon upewnić się iż nie ma żadnych przedmiotów za nim lub zgromadzoych pod suszarką. Jeżeli podłoga wyłożona jest wykładziną ustawić urządzenie na twardej płycie pilśniowej. Wentylacja. Sprawdzać czy przepływ powietrza poprzez suszarkę jest swobodny. Po użytkowaniu pralki sprawdzić filtr na odpady i wyczyścić go jeśli tego wymaga. Wloty i wyloty nie powinny być zablokowane. Przy częstym używaniu suszarki należy ją częściej sprawdzać. Pojemnik na wodę. Opróżniać pojemnik po każdym cyklu suszenia. Niosąc pojemnik używać obu rąk. Suszenie. Ubranie powinno być odwirowane lub dokładnie wykręcone zanim zostanie umieszczone w suszarce. Nie wkładać ubrania ociekającego wodą do suszarki. Nie wolno pozostawiać w kieszeniach zapalniczek czy zapałek i NIGDY nie używać łatwo zapalnych płynów w pobliżu urządzenia. Tworzywa sztucze piankowe guma piankowa i materiały gumo podobne nie nadają się do suszenia w suszarce. Wyroby wykonane z tych materiałów nie powinny być umieszczane w suszarce. Zasłony z włókna sztucznego nie powinny być wkładane do tego urządzenia. Wyroby zanieczyszczone włóknem sztucznym mogą powodować podrażnienie skóry. Wyroby traktowane łatwo zapalnymi rozpylaczami do czyszczenia lub płynami takimi jak benzyna nie powinny być wkładane do urządzenia. Na podłodze wokół pralki nie powinny znajdować się drobne zanieczyszczenia czy kurz. Okres ochładzania. We wnętrzu bębna może być bardzo gorąco. Suszarka powinna być całkowicie wychłodzona przed usunięciem z niej prania. Defekty. Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo nie należy kontynuować posługiwania się nim. Po użytkowaniu. Wyjąć wtyczkę ze źródła zasilania. Zawsze wyjmować wtyczkę przed czyszczeniem urządzenia. Przewód zasilania. Jeżeli przewód zasilania tego urządzenia jest uszkodzony należy wymienić go specjalnym przewodem dostępnym tylko w Hoover Service lub u autoryzowanego dealera Hoover. Hoover service. W celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego działania urządzenia zalecane jest serwisowanie lub dokonywanie napraw przez autoryzowanego serwisanta Hoover. 15

5 Polish.qxd :59 Page 2 Bezpieczeństwo 15 Wymagania odnośnie elektryczności 16 Instalacja 17 Przygotowanie ładunku prania 17 Przygotowanie ubrania 17 Maksymalna waga suszonego prania 17 Sortowanie ładunku Nie suszyć 18 Oszczędność energii 18 Otwieranie drzwi 18 Filtr 18 Pojemnik na wodę 19 Kondensator 19 Wskazówki odnośnie suszenia 140 Sterowanie i lampki sygnalizacyjne TCX5 HDC Sterowanie i lampki sygnalizacyjne TCE6HDC Działanie TCX5HDC Działanie TCE6 HDC Czyszczenie suszarki 145 Dane techniczne 145 Wykrywanie i usuwanie błędów 146 Gwarancja 147 PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ Urządzeniem należy posługiwać się zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w niniejszej instrukcji. Używać go należy tylko dla suszenia wyrobów tekstylnych w gospodarstwie domowym i części garderoby które były prane przy użyciu roztworu wody. NIE NALEŻY używać z płynami do czyszczenia chemicznego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa suszarka musi być prawidłowo zainstalowna. Przy wystąpieniu jakichkolwiek wątpliwści odnośnie instalacji skontaktować się telefonicznie z Hoover Service. Przed użyciem suszarki po raz pierwszy należy: dokładnie zapoznać się z instrukcją. usunąć wszystkie przedmioty zapakowane w jej wnętrzu. wytrzeć wnętrze bębna i drzwi wilgotną ściereczką aby usunąć kurz który mógł się zebrać podczas transportu. UWAGA: Suszarki należy używać tylko dla suszenia wyrobów tekstylnych w gospodarstwie domowym i części garderoby które były prane przy użyciu roztworu wody. NIE suszyć tkanin traktowanych płynami do czyszczenia chemicznego. Wymagania odnośnie elektryczności OSTRZEŻENIE! ELEKTRYCZNOŚĆ MOŻE OKAZAĆ SIĘ NIEBEZPIECZNA. URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE. Urządzenie wyposażone jest w ukształtowaną w całości wtyczkę o niewymienialnych przewodach. Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna do odłączenia. UWAGA: Druty przewodu sieci zasilającej są pokolorowane według następującego kodu: Niebieski - NEUTRALNY Brązowy - POD NAPIĘCIEM Zielono-żółty - UZIEMIENIE Jeżeli przewód zasilania tego urządzenia jest uszkodzony należy wymienić go specjalnym przewodem dostępnym tylko w Hoover Service. 16

6 Polish.qxd :59 Page Instalacja UWAGA: Suszarka musi być zainstalowana tak aby wlot i wylot powietrza nie były ograniczone (rys. 1). 1 Dołączyć przewód 2 Wlot powietrza Wylot powietrza Powinna być szpara na przynajmniej 12 mm (0.5 cala) pomiędzy ściankami i podstawą urządzenia a otaczającymi ścianami meblami i podłogą. W celu zabezpieczenia odpowiedniej wentylacji przestrzeń pomiędzy dolną częścią urządzenia a podłogą musi być wolna od przeszkód. NIGDY nie instalować suszarki przy zasłonach. Zapewnić aby żadne przedmioty nie spadały pod czy zbierały się za suszarką jako że mogą one przeszkadzać przypływowi powietrza. Przygotowanie ładunku prania Przed użyciem suszarki po raz pierwszy wytrzeć wnętrze bębna i drzwi wilgotną ściereczką. Sprawdzić czy pranie przeznaczone do suszarki jest odpowiednie do suszenia zgodnie z etykietkami na każdym wyrobie. Przygotowanie ubrania Sprawdzić iż wszystkie zapięcia są zamknięte a kieszenie puste. Odwrócić wszystkie wyroby na drugą stronę. Umieścić ubranie w bębnie luźno aby się nie poplątało. Nie przeładowywać bębna w szczególności przy suszeniu dużych rzeczy w przeciwnym wypadku pranie może przywrzeć do bębna i nie wysuszyć się jednolicie. Maksymalna waga przy suszeniu Maks. waga wyrobów z bawełny 7 kg Maks. waga wyrobów syntetycznych kg Sortować ładunek jak następuje: A) Według symboli na etykietkach na kołnierzu lub szwie: Nadaje się do suszenie w suszarce. Suszenie w suszarce przy wysokiej temperaturze. Suszenie w suszarce talko przy niskiej temperaturze. Nie nadaje się do suszenia w suszarce. B) Według ilości i grubości W przypadku ładunku większego niż pojemność suszarki oddzielić ubranie w zależności od jego grubości (np. ręczniki od bielizny). 17

7 Polish.qxd :59 Page 4 C) Według rodzaju tkaniny Bawełna/len: Ręczniki bawełna swetrowa pościel i obrusy ze lnu. Tkaniny syntetyczne: Bluzki koszule kombinezony itp. wykonane z poliestru lub poliamidu jak również mieszanki bawełny z włóknem syntetycznym. D) Pod względem stanu wysuszenia Podzielić na: do wysuszenia żelazkiem do wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu itd. Dla wyrobów delikatnych nacisnąć przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY w celu wyboru niskiej temperatury suszenia. Dla wietrzenia lub suszenia bardzo delikatnych wyrobów wybrać na pokrętle opcję wietrzenia ( ). Nie nadaje się do suszenia w suszarce: Wełna jedwab tkaniny delikatne pończochy nylonowe tkaniny z metalowymi ozdobami części garderoby z ozdobami z tworzywa sztucznego lub skóry buty sportowe przedmioty przestrzenne takie jak śpiwory itp. UWAGA: Nie suszyć wyrobów które były traktowane płynami do czyszczenia chemicznego lub rękawic gumowych (niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu). Oszczędność energii Wkładać do suszarki pranie tylko takie które zostało dokładnie wykręcone lub odwirowane. Im bardziej suche pranie tym krótszy czas jego suszenia i dzięki temu oszczędność energii elektrycznej. Oszczędność czasu i energii elektrycznej nastąpi w wyniku suszenia prania o maksymalnej wadze. Strata czasu i elektryczności nastąpi w wyniku przekraczania maksymalnej wagi prania. Zawsze sprawdzić przed każdym cyklem suszenia czy filtr jest czysty zwiększa to wydajność czyszczenia. NIGDY nie wkładać do suszarki ociekających wodą rzeczy jako iż może to uszkodzić urządzenie i spowodować utratę czasu i wydajności. Otwieranie drzwi Drzwi można otworzyć popychając je (rys. ). Czynnik bezpieczeństwa w celu zapobieżenia wpadnięcia małych dzieci do bębna. UWAGA! PODCZAS UŻYTKOWANIA SUSZARKI BĘBEN I DRZWI MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE. W celu ponownego rozpoczęcia pracy suszarki zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk ON (włączenie). (Tylko dla modelu HDC70.) Przy modelu HDC75 ponownie włączyć suszarkę poprzez zamknięcie drzwi i naciśnięcie przycisku START. Filtr UWAGA: Wydajność suszarki utrzymywana jest poprzez sprawdzanie czystości filtra przed każdym cyklem suszenia. 1. Wyciągnąć filtr do góry (rys. 4). 2. Otworzyć filtr tak jak to pokazano (rys. 5).. Delikatnie usunąć płótno przy użyciu miękkiej szczoteczki lub palców. 4. Zatrzasnąć filtr i wsunąć na swoje miejsce. Lampka sygnalizacyjna filtra Zapala się kiedy filtr wymaga wyczyszczenia. Jeżeli pranie nie suszy się sprawdzić czy filtr nie jest zatkany. 18

8 Polish.qxd :59 Page 5 Pojemnik na wodę Woda usuwana z prania podczas cyklu suszenia zbierana jest w pojemniku umieszczonym za panelem sterowania po lewej stronie urządzenia. Kiedy pojemnik jest napełniony zapali się lampka sygnalizacyjna OPRÓŻNIĆ WODĘ (C) (rys. 2) na panelu sterującym i pojemnik MUSI być opróżniony. Zalecane jest opróżnianie pojemnika po każdym cyklu suszenia. Opróżnienie pojemnika na wodę: 1. URZĄDZENIE POWINNO BYĆ WYŁĄCZONE. Dla modelu HDC70 należy zatrzymać bęben a dla modelu HDC75 należy zwolnić przycisk ON/OFF aby wyłączyć urządzenie. 2. Wyciągnąć energicznie przód szuflady i wysunąć pojemnik na wodę z suszarki (rys. 6). Przytrzymać pojemnik obiema rękami. Pojemnik wypełniony wodą waży około 4 kg (rys. 7).. Otworzyć pokrywę umieszczoną na górze pojemnika i opróżnić wodę (rys. 8). 4. Umieścić pokrywę na swoim miejscu i wsunąć pojemnik na wodę do uprzedniej pozycji. WCISNĄĆ ENERGICZNIE NA SWOJE MIEJSCE. Kondensator UWAGA: Urządzenie powinno być wyłączone a wtyczka usunięta z gniazdka zasilania mocy przed czyszczeniem kondensatora. Wydajność suszarki utrzymywana jest poprzez regularne sprawdzanie czystości kondensatora. Wyjmowanie kondensatora: 1. Usunąć blachę zabezpieczającą (rys. 9). 2. Przekręcić dwie blokujące dźwignie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 10).. Wyciągnąć zsepół kondensatora (rys. 11). 4. Delikatnie usunąć kurz czy kłaczki przy pomocy szmatki a następnie umyć zespół pod bieżącą wodą (rys. 12) obracając go tak aby woda przepływała pomiędzy płytkami usuwając kurz czy kłaczki. 5. Umocować kondesator z powrotem poprzez energiczne wsunięcie go na swoje miejsce. Zablokować dwie dźwignie obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 6. Umieścić blachę zabezpieczającą na swoim miejscu. 19

9 Polish.qxd :59 Page 6 Suszenie dla modelu TCX5HDC70 W tabeli pokazane są czasy suszenia w przybliżeniu przy uwzględnieniu rodzaju tkaniny i wilgotności odzieży. USTAWIENIE CIĘŻKI ŁADUNEK ŚREDNI ŁADUNEK LEKKI ŁADUNEK TEMPERATURY BAWEŁNA WYSOKA Min Min Min TKANINY NISKA Min Min Min SYNTETYCZNE TKANINY NISKA Min Min 0-40 Min AKRYLOWE PROGRAM PRZED PRASOWANIEM: POLUŹNIA ZGNIECENIE MATERIAŁU I CZYNI PRASOWANIE ŁATWIEJSZYM UWAGA: Podczas ostatnich 10 minut ładunek jest obracany w chłodnym powietrzu. Suszenie dla modelu TCE6HDC75 Program Suszenie 1 Bezwzględnie suche 2 Bardzo suche Do wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu 4 Do wysuszenia żelazkiem 5 Średnio suche 6 Wilgotne Dla tkanin delikatnych wybrać przycisk USTAWIENIE NISKA TEMPERATURA dla wszystkich programów suszenia. Zmniejszy to temperaturę w celu zabezpieczenia odzieży. 140

10 Polish.qxd :59 Page 7 Panel sterowania i lampki sygnalizacyjnetcx5hdc70 (rys. 1) 1. Przycisk DRZWI OTWARTE nacisnąć w celu otworzenia drzwi. (Patrz sekcja Otwieranie drzwi.) 2. Przycisk ON/OFF i lampka sygnalizacyjna nacisnąć w celu włączenia lampka zapali się.. Przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY nacisnąć w celu zmniejszenia poziomu temperatury dla delikatnych tkanin nacisnąć ponownie aby wybrać wysoką temperaturę. Ustawienie WYSOKA temperatura Ustawienie NISKA temperatura 4. Pozycja na pokrętle CZAS SUSZENIA wybrać czas suszenia lub opcję przed-prasowaniem (a). 5. Lampka sygnalizacyjna FILTR zapala się kiedy filtr wymaga czyszczenia. 6. Lampka sygnalizacyjna OPRÓŻNIĆ WODĘ zapala się kiedy pojemnik na wodę jest pełen. Panel sterowania i lampki sygnalizacyjne TCE6HDC75 (rys. 14) 1. Przycisk DRZWI OTWARTE nacisnąć w celu otworzenia drzwi. (Patrz sekcja Otwieranie drzwi.) 2. Przycisk ON/OFF i lampka sygnalizacyjna nacisnąć w celu włączenia lampka zapali się.. Przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY nacisnąć w celu zmniejszenia poziomu temperatury dla delikatnych tkanin nacisnąć ponownie aby wybrać wysoką temperaturę. Ustawienie WYSOKA temperatura Ustawienie NISKA temperatura 4. Przycisk ALARM WYŁĄCZONY nacisnąć aby wyłączyć brzęczyk. 5. WYŚWIETLACZ CYFROWY pokazuje ilość godzin pozostałych do wyboru START OPÓŹNIONY. 6. Pozycja na pokrętle PROGRAM wybiera program czasu suszenia. 7. Lampka sygnalizacyjna FILTR zapala się kiedy filtr wymaga czyszczenia. 8. Lampka sygnalizacyjna OPRÓŻNIĆ WODĘ zapala się kiedy pojemnik na wodę jest pełen. 9. CHŁODZENIE zapala się kiedy cykl suszenia znajduje się w okresie wychładzania. 10. Lampka sygnalizacyjna OGRZEWANIE zapala się kiedy cykl suszenia znajduje się w okresie ogrzewania. 11. Przycisk START nacisnąć w celu rozpoczęcia cyklu suszenia. 12. Przycisk START OPÓŹNIONY nacisnąć w celu opóźnienia startu cyklu suszenia o czas do 9 godzin. 141

11 Polish.qxd :59 Page 8 Działanie TCX5HDC70 1. Otworzyć drzwi i włożyć ładunek do bębna. Sprawdzić iż odzież nie przeszkadza przy zamknięciu drzwi. 2. Przy suszeniu delikatnych wyrobów nacisnąć przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY w celu zmniejszenia temperatury. Po zakończeniu nacisnąć ponownie w celu wybrania wysokiej temperatury. Ustawienie WYSOKA temperatura Ustawienie NISKA temperatura. Przekręcić pokrętło do pozycji CZAS SUSZENIA przekręcać aż wymagany czas ustawi się w linii z symbolem. Ustawienie przed-prasowaniem pokazane symbolem CZAS SUSZENIA na pokrętle służy do kondycjonowania i nie gniecenia tkanin. Suszarka będzie nagrzewać ładunek przez 8 minut po czym nastąpi 2 minutowe schłodzenie co jest szczególnie korzystne dla odzieży zostawionej przez pewien czas przed prasowaniem w koszu do bielizny. Stosowne to też może być dla odzieży pozostawionej do suszenia na zewnątrz lub na kaloryferach gdzie może ulec zesztywnieniu. Proces PRZED- PRASOWANIE poluźnia zgniecenie materiału i czyni prasowanie tkaniny szybszym i łatwiejszym. 4. Delikatnie zamknąć drzwi popychając je powoli aż do usłyszenia ich zamknięcia przez zatrzask. 5. Nacisnąć przycisk ON. Lampka sygnalizacyjna zapali się i rozpocznie się cykl suszenia. 6. Ładunek jest suszony przy pomocy obracania w termo statycznie kontrolowanym ciepłym powietrzu. Chłodne powietrze jest stosowane przez ostatnie 10 minut w celu zmniejszenia pogniecenia i ochłodzenia ładunku przed wyjęciem. 7. Po całkowitym zakończeniu programu bęben przestanie się obracać i pokrętło wskaże na symbol. Otworzyć drzwi i wyjąć ładunek. UWAGA! BĘBEN DRZWI I ŁADUNEK MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE. 8. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności suszenia należy czyścić filtr i opróżniać pojemnik na wodę po każdym cyklu suszenia (Patrz sekcje Filtr i Pojemnik na wodę.) 9. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności suszenia należy czyścić kondensator po około 10 cyklach suszenia. (Patrz sekcja Kondensator.) 142

12 Polish.qxd :59 Page 9 Działanie TCE6HDC75 1. Otworzyć drzwi i załadować bęben praniem. Sprawdzić czy odzież nie przeszkadza przy zamknięciu drzwi. 2. Delikatnie zamknąć drzwi popychając je powoli aż do usłyszenia ich zamknięcia przez zatrzask.. Nacisnąć przycisk ON/OFF w celu włączenia suszarki. Lampka sygnalizacyjna zapali się. 4. Przekręcić pokrętło do pozycji PROGRAM w celu wyboru wymaganego programu suszenia: Wietrzenie Przed-prasowanie np. jeśli przy suszeniu wyrobów z bawełny chcemy aby były one w stanie odpowiednim do prasowania należy wybrać opcję do wysuszenia żelazkiem. Ustawienie PRZED-PRASOWANIE pokazane symbolem na pozycji pokrętła PROGRAM służy do kondycjonowania i nie gniecenia tkanin. Suszarka będzie nagrzewać ładunek przez 9 minut po czym następi minutowe schłodzenie co jest szczególnie korzystne dla odzieży zostawionej przez pewien czas przed prasowaniem w koszu do bielizny. Stosowne to też może być dla odzieży pozostawionej do suszenia na zewnątrz lub na kaloryferach gdzie mogła ulec zesztywnieniu. Proces PRZED- PRASOWANIE poluźnia zgniecenie materiału i czyni prasowanie tkaniny szybszym i łatwiejszym. 5. Przy suszeniu delikatnych wyrobów przy pomocy programów z ustawionym czasem nacisnąć przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY w celu zmniejszenia temperatury. Po zakończeniu nacisnąć ponownie w celu wybrania wysokiej temperatury. Ustawienie WYSOKA temperatura Ustawienie NISKA temperatura Dla wietrzenia lub suszenia bardzo delikatnych wyrobów wybrać opcję wietrzenia w pozycji pokrętła czas suszenia ( ). 6. Nacisnąć przycisk START. Suszarka rozpocznie pracę automatycznie i zapali się lampka OGRZEWANIE. Czujnik pomiarowy suszenia Czujnik wykrywa kiedy ładunek jest suchy. Cykl suszenia wejdzie wówczas do fazy ochładzania i zapali się lampka OCHŁADZANIE. Po 10 minutach ochładzania bęben zatrzyma się automatycznie. Uwaga: (i) Czujnik może nie wykryć małego ładunku małych wyrobów. Dla małych ładunków i poszczególnych wyrobów lub tkanin przed suszeniem o małej wilgotności stosować programy z ustawionym czasem. Ustawić program od 0 do 75 minut w zależności od rozmiaru ładunku i wymaganej suchości i wybrać wysoką lub niską temperaturę w zależności od rodzaju tkaniny. Jeżeli nie zostanie to wykonane suszarka będzie pracować tylko przez 10 minut zanim przejdzie do fazy ochładzania. (ii) Jeżeli czujnik nie działa na przykład przy za dużym dla suszarki lub zbyt wilgotnym ładunku suszarka automatycznie przejdzie do fazy ochładzania po 180 minutach. Suszarka może być ustawiona na rozpoczęcie pracy aż do 9 godzin po tym jak został ustawiony program. 14

13 Polish.qxd :59 Page 10 W celu ustawienia opcji czas opóźniony nacisnąć i odpuścić przycisk START OPÓŹNIONY aż do pojawienia się na wyświetlaczu wymaganego opóźnienia (w godzinach) i następnie nacisnąć przycisk START. Wyświetlacz będzie się błyskać. Z upływem każdej godziny cyfra pokazywana na wyświetlaczu będzie się zmniejszać. Kiedy pojawi się 0 suszarka rozpocznie pracę. Opóźnienie może zostać zmienione w każdej chwili przy pomocy naciśnięcia przycisku aż na wyświetlaczu pojawią się nowe cyfry. Przy wystąpieniu przerwy w dopływie prądu ustawienie opóźnienia czasu zostanie utracone i powinno być ustawione ponownie po przywróceniu dopływu prądu. 7. W celu wyłączenia brzęczyka który słychać przy końcu każdego cyklu nacisnąć przycisk ALARM OFF. 8. Ładunek jest suszony przy pomocy obracania w termo statycznie kontrolowanym ciepłym powietrzu. Chłodne powietrze jest stosowane przez ostatnie 10 minut w celu zmniejszenia pogniecenia i ochłodzenia ładunku przed wyjęciem. Podczas tego czasu zapali się lampka CHŁODZENIE. 9. Po całkowitym zakończeniu programu bęben przestanie się obracać. Pokrętło pozostanie w pozycji wybranego programu. Lampka CHŁODZENIE będzie błyskać i rozlegnie się odgłos brzęczyka. 10. Otworzyć drzwi i wyjąć ładunek. UWAGA! BĘBEN DRZWI I ŁADUNEK MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE. Co 15 minut suszarka będzie obracać ładunek przez 5 sekund i rozlegnie się brzęczyk. Procedura ta powtórzy się aż do skasowania funkcji ochrona przed gnieceniem przez otworzenie drzwi. 11. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności suszenia należy czyścić filtr i opróżniać pojemnik na wodę po każdym cyklu suszenia (Patrz sekcje Filtr i Pojemnik na wodę.) 12. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności suszenia należy czyścić kondensator po około 10 cyklach suszenia. (Patrz sekcja Kondensator.) Jeżeli ładunek nie zostanie usunięty z suszarki po zakończeniu cyklu suszenia włączy się funkcja ochrona przed gnieceniem. 144

14 Polish.qxd :59 Page 11 Czyszczenie suszarki UWAGA: Urządzenie powinno być wyłączone a wtyczka usunięta z gniazdka zasilania mocy przed czyszczeniem urządzenia. Należy czyścić filtr i opróżniać pojemnik na wodę po każdym cyklu suszenia. Czyścić kondensator regularnie. Po każdym użytkowaniu wytrzeć wnętrze bębna i pozostawić otwarte drzwi przez pewien czas aby pozwolić cyrkulacji powietrza wysuszyć je. Wytrzeć urządzenie z zewnątrz i drzwi przy pomocy miękkiej szmatki. NIE używać ostrych czyścików lub środków do czyszczenia. W celu zapobieżenia przywierania się drzwi okresowo czyścić uszczelkę drzwi przy pomocy nie rysujących środków czyszczących. Dane techniczne Pojemność bębna 115 litrów Maksymalne załadowanie 7 kg Wysokość 85 cm Szerokość 60 cm Głębokość 60 cm Pasmo poziomu energetycznego C Uwaga: Odnośnie danych elektrycznych patrz etykietka wartości znamionowych na przedniej części suszarki (przy otwartych drzwiach). 145

15 Polish.qxd :59 Page 12 Wykrywanie i usuwanie usterek W przypadku nieprawidłowego działania suszarki sprawdzić następujące punkty zanim wezwie się serwisanta. Czas suszenia zbyt długi/odzież nie jest wystarczająco sucha: Czy został wybrany prawidłowy czas/program suszenia? Sprawdzić stronę 140. Czy odzież była zbyt mokra? Czy była dokładnie wykręcona lub odwirowana? Czy filtr wymaga czyszczenia? Sprawdzić stronę 18. Czy kondensator wymaga czyszczenia? Sprawdzić stronę 19. Czy suszarka nie jest przepełniona? Sprawdzić stronę 17. Czy wloty wyloty i podstawa suszarki są wolne od przeszkód? Przy modelu HDC75 czy ładunek nie jest za mały? Sprawdzić stronę 14. Czy przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY został wybrany z poprzedniego cyklu? Sprawdzić stronę 141. Suszarka nie działa: Czy jest prawidłowe zasilanie elektryczne do suszarki? Sprawdzić posługując się innym urządzeniem jak np. lampka stołowa. Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania? Czy nie ma przerwy w dopływie prądu? Czy nie jest przepalony bezpiecznik? Czy drzwi są całkowicie zamknięte? Sprawdzić strony 142/14. Czy suszarka jest włączona zarówno do źródła prądu jak i na urządzeniu? Sprawdzić stronę 141. Czy został wybrany czas suszenia lub program? Sprawdzić stronę 141. Model HDC70: Czy urządzenie zostało włączone ponownie po otworzeniu drzwi? Sprawdzić stronę 18. Model HDC75: Czy przycisk START został przyciśnięty po otworzeniu drzwi? Sprawdzić stronę 18. Przy HDC75: Czy przyciśnięto przycisk START w celu rozpoczęcia programu Sprawdzić stronę 14. Przy HDC75: Czy została ustawiona opcja START OPÓŹNIONY? Sprawdzić stronę 14. Czy suszarka przestała działać z powodu zapełnienia korytka na wodę które wymaga opróżnienia? Sprawdzić stronę 19. Lampka sygnalizacyjna filtra pali się Czy filtr wymaga czyszczenia? Sprawdzić stronę 18. Lampka sygnalizacyjna Opróżnić wodę pali się Czy pojemnik na wodę wymaga opróżnienia? Sprawdzić stronę 19. Lampka bębna nie działa Żarówka lampki bębna może zostać wymieniona poprzez odkręcenie przykrywy szklanej i wykręcenie żarówki. Rodzaj żarówki do wymiany E14 (10W 240V). Jeżeli przewód zasilania tego urządzenia jest uszkodzony należy wymienić go specjalnym przewodem dostępnym tylko w Hoover Service. Jeżeli po zakończeniu sprawdzania zalecanych punktów nadal występuje problem w działaniu suszarki skontaktować się telefonicznie z Hoover Service. Możliwym jest uzyskanie pomocy drogą telefoniczną lub zamówić wizytę serwisanta zgodnie z warunkami gwarancji. Przy zaistnieniu poniżej wymienionych sytuacji użytkownik może zostać obciążony kosztami serwisu: Suszarka okaże się pracować prawidłowo. Nie została zainstalowana zgodnie z instrukcją odnośnie instalacji. Była nieprawidłowo użytkowana. 146

16 Polish.qxd :59 Page 1 GWARANCJA Niniejsze urządzenie dostarczane jest wraz z kartą gwarancyjną uprawniającą do bezpłatnego korzystania z serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.. Część A karty gwarancyjnej powinna być wypełniona i należy ją przechowywać wraz z dowodem zakupu w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w przypadku ewentualnej naprawy. SERWIS Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych podany jest w karcie gwarancyjnej. 147

17 English.qxd :4 Page 1 POLISH REGISTERED TRADE MARK HOOVER Zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w charakterystyce produktu bez uprzedzenia.

Eksploatacja urządzenia

Eksploatacja urządzenia Eksploatacja urządzenia Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Posortowanie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na "Wył." ("O").

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na Wył. (O). OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Pranie należy

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi.

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. Posortowanie prania zgodnie z symbolami na metkach Nie nadaje

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (m.in. w na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi.

OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (m.in. w na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (m.in. w na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. Sortować pranie zgodnie z symbolami na etykietach Nie nadaje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Nr produktu 000676422

Nr produktu 000676422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Myjka ultradźwiękowa Nr produktu 000676422 Strona 1 z 7 Profesjonalna myjka ultradźwiękowa Nr art.: 43675 Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup myjki ultradźwiękowej.

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATOR / WENTYLATOR, NAWILŻACZ, OCZYSZCZACZ POWIETRZA, JONIZATOR 1 PRZECZYTAJ I ZAPAMIĘTAJ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ Przeczytaj uważnie instrukcję przed przystąpieniem do montażu,

Bardziej szczegółowo

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi

837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu. Instrukcja obsługi 837 Cell-u-light urządzenie do usuwania cellulitu Instrukcja obsługi Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci zakupu urządzenia do usuwania cellulitu Cellu. Życzymy Ci wiele radości z korzystania

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1

LINIA 390 BEMAR LB-1.1 BEMAR LB-2.1 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Genie 550 MXCD

Instrukcja obsługi Genie 550 MXCD Instrukcja obsługi Genie 550 MXCD Drogi użytkowniku, dziękujemy za wybór urządzenia marki Genie. Jesteśmy pewni, że produkt ten spełni twoje wszelkie oczekiwania. Aby twoja praca z niszczarką przebiegała

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI FRESHMARX 9417 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zajrzeć do Podręcznika operatora dostępnego na naszej stronie internetowej (www.monarch.averydennison.com).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZA CLEANFIX POLSKA Sp. z o. o. 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 35 Tel. / fax. 0-22 729 00 88 Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uchwyt odkurzacza Uchwyt kabla Włącznik/wyłącznik Gniazdo

Bardziej szczegółowo

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93

LOZAMEt LINIA 390 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wyrób dopuszczony do obrotu na terenie R.P. przez Państwowy Zakład Higieny nr atestu: HŻ 7208/93 LOZAMEt Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łódź, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łódź telefon: (042) 613 40 01 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 8151298 Krótka instrukcja obsługi Cyfrowy panel sterujący MMI Przewód sterujący panelu MMI Uchwyt przewodu pływającego Przewód pływający Rączka przewodu Zasilacz Pokrywa wirnika

Bardziej szczegółowo

Suszarka kondensacyjna

Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI GVC 7813NB Suszarka kondensacyjna English 2 Italiano 16 Español 30 Polski 44 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Informacje dotyczące zamówienia Informacje dotyczące bezpieczeństwa Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby PRZEMYSŁOWE SUSZARKI BĘBNOWE Cynkowany cylinder w zie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby Duże drzwi i otwór - łatwe ładowanie i rozładowanie - bardzo wytrzymałe zawiasy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch. Instrukcja obsługi bindownicy

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch. Instrukcja obsługi bindownicy Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch Środki ostrożności Obsługiwać maszynę zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na maksymalną liczbę jednorazowo dziurkowanych kartek Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz z funkcją mycia

Odkurzacz z funkcją mycia Odkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS

INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS INSTRUKCJA OBSŁUGI Dyspenserów do zimnych napoi Firmy Bras Spa Serii Maestrale Jolly, Maestrale Extra AB i BS DLA SWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE Importer i wyłączny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do mleka, modele: HM505; HM510; HM520. Rys. 1 Rys. 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI (POLSKI) Aby zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę podgrzewacza do mleka, przeczytaj uważnie poniższe

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO (MODEL) CFZ-0.5BD CFZ-0.8BD Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Genie 250 CD

Instrukcja obsługi Genie 250 CD Instrukcja obsługi Genie 250 CD Drogi użytkowniku, dziękujemy za wybór urządzenia marki Genie. Jesteśmy pewni, że produkt ten spełni twoje wszelkie oczekiwania. Aby twoja praca z niszczarką przebiegała

Bardziej szczegółowo

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Informacje ogólne...3 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...3 3. Elementy zewnętrzne...4 4. Obsługa młynka do kawy...5 3a Ustawienia regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd

Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Instrukcja obsługi niszczarki CS2212cd Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Osuszacz De Longhi. Nr produktu 001009337

Osuszacz De Longhi. Nr produktu 001009337 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz De Longhi Nr produktu 001009337 Strona 1 z 9 Opis / akcesoria 1. Uchwyt do noszenia 2. Filtr przeciwpyłowy 3. Kratka zasysania powietrza 4. Zbiornik na wodę kondensacyjną 5.

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632

Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Nr produktu 560632 Strona 1 z 11 Działanie i obsługa pole obsługowe 4 godziny Wysoki Wilgotność powietrza Zbiornik Ciągła praca 2 godziny Niski Power Oczyść filtr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie,

Maszyna do popcornu. Szanowny Kliencie, Maszyna do popcornu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup maszyny do popcornu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo