HDC 70 X HDC 75 TEX ENGLISH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HDC 70 X HDC 75 TEX ENGLISH"

Transkrypt

1 English.qxd :45 Page 2 ENGLISH HDC 70 X HDC 75 TEX English 1-17 Français 18-0 Deutsch 1-4 Italiano Nederlands Português Dansk 8-95 Norsk Svenska Suomi Polski

2 English 19//01 8:8 pm Page 5 1 ENGLISH 4 SUPPLY CORD AIR INLET VENTS AIR OUTLETS IN BASE c 6 7 4#

3 English 19//01 8:8 pm Page HDC (a) HDC ' 45' 60' 75' 12 5

4 Polish.qxd :59 Page 1 Bezpieczeństwo Instrukcja obsługi. Urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Dokładnie zapoznać się z instrukcją przed użytkowaniem urządzenia. Instalacja. Nie instalować urządzenia w pobliżu zasłon upewnić się iż nie ma żadnych przedmiotów za nim lub zgromadzoych pod suszarką. Jeżeli podłoga wyłożona jest wykładziną ustawić urządzenie na twardej płycie pilśniowej. Wentylacja. Sprawdzać czy przepływ powietrza poprzez suszarkę jest swobodny. Po użytkowaniu pralki sprawdzić filtr na odpady i wyczyścić go jeśli tego wymaga. Wloty i wyloty nie powinny być zablokowane. Przy częstym używaniu suszarki należy ją częściej sprawdzać. Pojemnik na wodę. Opróżniać pojemnik po każdym cyklu suszenia. Niosąc pojemnik używać obu rąk. Suszenie. Ubranie powinno być odwirowane lub dokładnie wykręcone zanim zostanie umieszczone w suszarce. Nie wkładać ubrania ociekającego wodą do suszarki. Nie wolno pozostawiać w kieszeniach zapalniczek czy zapałek i NIGDY nie używać łatwo zapalnych płynów w pobliżu urządzenia. Tworzywa sztucze piankowe guma piankowa i materiały gumo podobne nie nadają się do suszenia w suszarce. Wyroby wykonane z tych materiałów nie powinny być umieszczane w suszarce. Zasłony z włókna sztucznego nie powinny być wkładane do tego urządzenia. Wyroby zanieczyszczone włóknem sztucznym mogą powodować podrażnienie skóry. Wyroby traktowane łatwo zapalnymi rozpylaczami do czyszczenia lub płynami takimi jak benzyna nie powinny być wkładane do urządzenia. Na podłodze wokół pralki nie powinny znajdować się drobne zanieczyszczenia czy kurz. Okres ochładzania. We wnętrzu bębna może być bardzo gorąco. Suszarka powinna być całkowicie wychłodzona przed usunięciem z niej prania. Defekty. Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo nie należy kontynuować posługiwania się nim. Po użytkowaniu. Wyjąć wtyczkę ze źródła zasilania. Zawsze wyjmować wtyczkę przed czyszczeniem urządzenia. Przewód zasilania. Jeżeli przewód zasilania tego urządzenia jest uszkodzony należy wymienić go specjalnym przewodem dostępnym tylko w Hoover Service lub u autoryzowanego dealera Hoover. Hoover service. W celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego działania urządzenia zalecane jest serwisowanie lub dokonywanie napraw przez autoryzowanego serwisanta Hoover. 15

5 Polish.qxd :59 Page 2 Bezpieczeństwo 15 Wymagania odnośnie elektryczności 16 Instalacja 17 Przygotowanie ładunku prania 17 Przygotowanie ubrania 17 Maksymalna waga suszonego prania 17 Sortowanie ładunku Nie suszyć 18 Oszczędność energii 18 Otwieranie drzwi 18 Filtr 18 Pojemnik na wodę 19 Kondensator 19 Wskazówki odnośnie suszenia 140 Sterowanie i lampki sygnalizacyjne TCX5 HDC Sterowanie i lampki sygnalizacyjne TCE6HDC Działanie TCX5HDC Działanie TCE6 HDC Czyszczenie suszarki 145 Dane techniczne 145 Wykrywanie i usuwanie błędów 146 Gwarancja 147 PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ Urządzeniem należy posługiwać się zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w niniejszej instrukcji. Używać go należy tylko dla suszenia wyrobów tekstylnych w gospodarstwie domowym i części garderoby które były prane przy użyciu roztworu wody. NIE NALEŻY używać z płynami do czyszczenia chemicznego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa suszarka musi być prawidłowo zainstalowna. Przy wystąpieniu jakichkolwiek wątpliwści odnośnie instalacji skontaktować się telefonicznie z Hoover Service. Przed użyciem suszarki po raz pierwszy należy: dokładnie zapoznać się z instrukcją. usunąć wszystkie przedmioty zapakowane w jej wnętrzu. wytrzeć wnętrze bębna i drzwi wilgotną ściereczką aby usunąć kurz który mógł się zebrać podczas transportu. UWAGA: Suszarki należy używać tylko dla suszenia wyrobów tekstylnych w gospodarstwie domowym i części garderoby które były prane przy użyciu roztworu wody. NIE suszyć tkanin traktowanych płynami do czyszczenia chemicznego. Wymagania odnośnie elektryczności OSTRZEŻENIE! ELEKTRYCZNOŚĆ MOŻE OKAZAĆ SIĘ NIEBEZPIECZNA. URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE. Urządzenie wyposażone jest w ukształtowaną w całości wtyczkę o niewymienialnych przewodach. Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna do odłączenia. UWAGA: Druty przewodu sieci zasilającej są pokolorowane według następującego kodu: Niebieski - NEUTRALNY Brązowy - POD NAPIĘCIEM Zielono-żółty - UZIEMIENIE Jeżeli przewód zasilania tego urządzenia jest uszkodzony należy wymienić go specjalnym przewodem dostępnym tylko w Hoover Service. 16

6 Polish.qxd :59 Page Instalacja UWAGA: Suszarka musi być zainstalowana tak aby wlot i wylot powietrza nie były ograniczone (rys. 1). 1 Dołączyć przewód 2 Wlot powietrza Wylot powietrza Powinna być szpara na przynajmniej 12 mm (0.5 cala) pomiędzy ściankami i podstawą urządzenia a otaczającymi ścianami meblami i podłogą. W celu zabezpieczenia odpowiedniej wentylacji przestrzeń pomiędzy dolną częścią urządzenia a podłogą musi być wolna od przeszkód. NIGDY nie instalować suszarki przy zasłonach. Zapewnić aby żadne przedmioty nie spadały pod czy zbierały się za suszarką jako że mogą one przeszkadzać przypływowi powietrza. Przygotowanie ładunku prania Przed użyciem suszarki po raz pierwszy wytrzeć wnętrze bębna i drzwi wilgotną ściereczką. Sprawdzić czy pranie przeznaczone do suszarki jest odpowiednie do suszenia zgodnie z etykietkami na każdym wyrobie. Przygotowanie ubrania Sprawdzić iż wszystkie zapięcia są zamknięte a kieszenie puste. Odwrócić wszystkie wyroby na drugą stronę. Umieścić ubranie w bębnie luźno aby się nie poplątało. Nie przeładowywać bębna w szczególności przy suszeniu dużych rzeczy w przeciwnym wypadku pranie może przywrzeć do bębna i nie wysuszyć się jednolicie. Maksymalna waga przy suszeniu Maks. waga wyrobów z bawełny 7 kg Maks. waga wyrobów syntetycznych kg Sortować ładunek jak następuje: A) Według symboli na etykietkach na kołnierzu lub szwie: Nadaje się do suszenie w suszarce. Suszenie w suszarce przy wysokiej temperaturze. Suszenie w suszarce talko przy niskiej temperaturze. Nie nadaje się do suszenia w suszarce. B) Według ilości i grubości W przypadku ładunku większego niż pojemność suszarki oddzielić ubranie w zależności od jego grubości (np. ręczniki od bielizny). 17

7 Polish.qxd :59 Page 4 C) Według rodzaju tkaniny Bawełna/len: Ręczniki bawełna swetrowa pościel i obrusy ze lnu. Tkaniny syntetyczne: Bluzki koszule kombinezony itp. wykonane z poliestru lub poliamidu jak również mieszanki bawełny z włóknem syntetycznym. D) Pod względem stanu wysuszenia Podzielić na: do wysuszenia żelazkiem do wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu itd. Dla wyrobów delikatnych nacisnąć przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY w celu wyboru niskiej temperatury suszenia. Dla wietrzenia lub suszenia bardzo delikatnych wyrobów wybrać na pokrętle opcję wietrzenia ( ). Nie nadaje się do suszenia w suszarce: Wełna jedwab tkaniny delikatne pończochy nylonowe tkaniny z metalowymi ozdobami części garderoby z ozdobami z tworzywa sztucznego lub skóry buty sportowe przedmioty przestrzenne takie jak śpiwory itp. UWAGA: Nie suszyć wyrobów które były traktowane płynami do czyszczenia chemicznego lub rękawic gumowych (niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu). Oszczędność energii Wkładać do suszarki pranie tylko takie które zostało dokładnie wykręcone lub odwirowane. Im bardziej suche pranie tym krótszy czas jego suszenia i dzięki temu oszczędność energii elektrycznej. Oszczędność czasu i energii elektrycznej nastąpi w wyniku suszenia prania o maksymalnej wadze. Strata czasu i elektryczności nastąpi w wyniku przekraczania maksymalnej wagi prania. Zawsze sprawdzić przed każdym cyklem suszenia czy filtr jest czysty zwiększa to wydajność czyszczenia. NIGDY nie wkładać do suszarki ociekających wodą rzeczy jako iż może to uszkodzić urządzenie i spowodować utratę czasu i wydajności. Otwieranie drzwi Drzwi można otworzyć popychając je (rys. ). Czynnik bezpieczeństwa w celu zapobieżenia wpadnięcia małych dzieci do bębna. UWAGA! PODCZAS UŻYTKOWANIA SUSZARKI BĘBEN I DRZWI MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE. W celu ponownego rozpoczęcia pracy suszarki zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk ON (włączenie). (Tylko dla modelu HDC70.) Przy modelu HDC75 ponownie włączyć suszarkę poprzez zamknięcie drzwi i naciśnięcie przycisku START. Filtr UWAGA: Wydajność suszarki utrzymywana jest poprzez sprawdzanie czystości filtra przed każdym cyklem suszenia. 1. Wyciągnąć filtr do góry (rys. 4). 2. Otworzyć filtr tak jak to pokazano (rys. 5).. Delikatnie usunąć płótno przy użyciu miękkiej szczoteczki lub palców. 4. Zatrzasnąć filtr i wsunąć na swoje miejsce. Lampka sygnalizacyjna filtra Zapala się kiedy filtr wymaga wyczyszczenia. Jeżeli pranie nie suszy się sprawdzić czy filtr nie jest zatkany. 18

8 Polish.qxd :59 Page 5 Pojemnik na wodę Woda usuwana z prania podczas cyklu suszenia zbierana jest w pojemniku umieszczonym za panelem sterowania po lewej stronie urządzenia. Kiedy pojemnik jest napełniony zapali się lampka sygnalizacyjna OPRÓŻNIĆ WODĘ (C) (rys. 2) na panelu sterującym i pojemnik MUSI być opróżniony. Zalecane jest opróżnianie pojemnika po każdym cyklu suszenia. Opróżnienie pojemnika na wodę: 1. URZĄDZENIE POWINNO BYĆ WYŁĄCZONE. Dla modelu HDC70 należy zatrzymać bęben a dla modelu HDC75 należy zwolnić przycisk ON/OFF aby wyłączyć urządzenie. 2. Wyciągnąć energicznie przód szuflady i wysunąć pojemnik na wodę z suszarki (rys. 6). Przytrzymać pojemnik obiema rękami. Pojemnik wypełniony wodą waży około 4 kg (rys. 7).. Otworzyć pokrywę umieszczoną na górze pojemnika i opróżnić wodę (rys. 8). 4. Umieścić pokrywę na swoim miejscu i wsunąć pojemnik na wodę do uprzedniej pozycji. WCISNĄĆ ENERGICZNIE NA SWOJE MIEJSCE. Kondensator UWAGA: Urządzenie powinno być wyłączone a wtyczka usunięta z gniazdka zasilania mocy przed czyszczeniem kondensatora. Wydajność suszarki utrzymywana jest poprzez regularne sprawdzanie czystości kondensatora. Wyjmowanie kondensatora: 1. Usunąć blachę zabezpieczającą (rys. 9). 2. Przekręcić dwie blokujące dźwignie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 10).. Wyciągnąć zsepół kondensatora (rys. 11). 4. Delikatnie usunąć kurz czy kłaczki przy pomocy szmatki a następnie umyć zespół pod bieżącą wodą (rys. 12) obracając go tak aby woda przepływała pomiędzy płytkami usuwając kurz czy kłaczki. 5. Umocować kondesator z powrotem poprzez energiczne wsunięcie go na swoje miejsce. Zablokować dwie dźwignie obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 6. Umieścić blachę zabezpieczającą na swoim miejscu. 19

9 Polish.qxd :59 Page 6 Suszenie dla modelu TCX5HDC70 W tabeli pokazane są czasy suszenia w przybliżeniu przy uwzględnieniu rodzaju tkaniny i wilgotności odzieży. USTAWIENIE CIĘŻKI ŁADUNEK ŚREDNI ŁADUNEK LEKKI ŁADUNEK TEMPERATURY BAWEŁNA WYSOKA Min Min Min TKANINY NISKA Min Min Min SYNTETYCZNE TKANINY NISKA Min Min 0-40 Min AKRYLOWE PROGRAM PRZED PRASOWANIEM: POLUŹNIA ZGNIECENIE MATERIAŁU I CZYNI PRASOWANIE ŁATWIEJSZYM UWAGA: Podczas ostatnich 10 minut ładunek jest obracany w chłodnym powietrzu. Suszenie dla modelu TCE6HDC75 Program Suszenie 1 Bezwzględnie suche 2 Bardzo suche Do wysuszenia w ciepłym pomieszczeniu 4 Do wysuszenia żelazkiem 5 Średnio suche 6 Wilgotne Dla tkanin delikatnych wybrać przycisk USTAWIENIE NISKA TEMPERATURA dla wszystkich programów suszenia. Zmniejszy to temperaturę w celu zabezpieczenia odzieży. 140

10 Polish.qxd :59 Page 7 Panel sterowania i lampki sygnalizacyjnetcx5hdc70 (rys. 1) 1. Przycisk DRZWI OTWARTE nacisnąć w celu otworzenia drzwi. (Patrz sekcja Otwieranie drzwi.) 2. Przycisk ON/OFF i lampka sygnalizacyjna nacisnąć w celu włączenia lampka zapali się.. Przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY nacisnąć w celu zmniejszenia poziomu temperatury dla delikatnych tkanin nacisnąć ponownie aby wybrać wysoką temperaturę. Ustawienie WYSOKA temperatura Ustawienie NISKA temperatura 4. Pozycja na pokrętle CZAS SUSZENIA wybrać czas suszenia lub opcję przed-prasowaniem (a). 5. Lampka sygnalizacyjna FILTR zapala się kiedy filtr wymaga czyszczenia. 6. Lampka sygnalizacyjna OPRÓŻNIĆ WODĘ zapala się kiedy pojemnik na wodę jest pełen. Panel sterowania i lampki sygnalizacyjne TCE6HDC75 (rys. 14) 1. Przycisk DRZWI OTWARTE nacisnąć w celu otworzenia drzwi. (Patrz sekcja Otwieranie drzwi.) 2. Przycisk ON/OFF i lampka sygnalizacyjna nacisnąć w celu włączenia lampka zapali się.. Przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY nacisnąć w celu zmniejszenia poziomu temperatury dla delikatnych tkanin nacisnąć ponownie aby wybrać wysoką temperaturę. Ustawienie WYSOKA temperatura Ustawienie NISKA temperatura 4. Przycisk ALARM WYŁĄCZONY nacisnąć aby wyłączyć brzęczyk. 5. WYŚWIETLACZ CYFROWY pokazuje ilość godzin pozostałych do wyboru START OPÓŹNIONY. 6. Pozycja na pokrętle PROGRAM wybiera program czasu suszenia. 7. Lampka sygnalizacyjna FILTR zapala się kiedy filtr wymaga czyszczenia. 8. Lampka sygnalizacyjna OPRÓŻNIĆ WODĘ zapala się kiedy pojemnik na wodę jest pełen. 9. CHŁODZENIE zapala się kiedy cykl suszenia znajduje się w okresie wychładzania. 10. Lampka sygnalizacyjna OGRZEWANIE zapala się kiedy cykl suszenia znajduje się w okresie ogrzewania. 11. Przycisk START nacisnąć w celu rozpoczęcia cyklu suszenia. 12. Przycisk START OPÓŹNIONY nacisnąć w celu opóźnienia startu cyklu suszenia o czas do 9 godzin. 141

11 Polish.qxd :59 Page 8 Działanie TCX5HDC70 1. Otworzyć drzwi i włożyć ładunek do bębna. Sprawdzić iż odzież nie przeszkadza przy zamknięciu drzwi. 2. Przy suszeniu delikatnych wyrobów nacisnąć przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY w celu zmniejszenia temperatury. Po zakończeniu nacisnąć ponownie w celu wybrania wysokiej temperatury. Ustawienie WYSOKA temperatura Ustawienie NISKA temperatura. Przekręcić pokrętło do pozycji CZAS SUSZENIA przekręcać aż wymagany czas ustawi się w linii z symbolem. Ustawienie przed-prasowaniem pokazane symbolem CZAS SUSZENIA na pokrętle służy do kondycjonowania i nie gniecenia tkanin. Suszarka będzie nagrzewać ładunek przez 8 minut po czym nastąpi 2 minutowe schłodzenie co jest szczególnie korzystne dla odzieży zostawionej przez pewien czas przed prasowaniem w koszu do bielizny. Stosowne to też może być dla odzieży pozostawionej do suszenia na zewnątrz lub na kaloryferach gdzie może ulec zesztywnieniu. Proces PRZED- PRASOWANIE poluźnia zgniecenie materiału i czyni prasowanie tkaniny szybszym i łatwiejszym. 4. Delikatnie zamknąć drzwi popychając je powoli aż do usłyszenia ich zamknięcia przez zatrzask. 5. Nacisnąć przycisk ON. Lampka sygnalizacyjna zapali się i rozpocznie się cykl suszenia. 6. Ładunek jest suszony przy pomocy obracania w termo statycznie kontrolowanym ciepłym powietrzu. Chłodne powietrze jest stosowane przez ostatnie 10 minut w celu zmniejszenia pogniecenia i ochłodzenia ładunku przed wyjęciem. 7. Po całkowitym zakończeniu programu bęben przestanie się obracać i pokrętło wskaże na symbol. Otworzyć drzwi i wyjąć ładunek. UWAGA! BĘBEN DRZWI I ŁADUNEK MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE. 8. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności suszenia należy czyścić filtr i opróżniać pojemnik na wodę po każdym cyklu suszenia (Patrz sekcje Filtr i Pojemnik na wodę.) 9. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności suszenia należy czyścić kondensator po około 10 cyklach suszenia. (Patrz sekcja Kondensator.) 142

12 Polish.qxd :59 Page 9 Działanie TCE6HDC75 1. Otworzyć drzwi i załadować bęben praniem. Sprawdzić czy odzież nie przeszkadza przy zamknięciu drzwi. 2. Delikatnie zamknąć drzwi popychając je powoli aż do usłyszenia ich zamknięcia przez zatrzask.. Nacisnąć przycisk ON/OFF w celu włączenia suszarki. Lampka sygnalizacyjna zapali się. 4. Przekręcić pokrętło do pozycji PROGRAM w celu wyboru wymaganego programu suszenia: Wietrzenie Przed-prasowanie np. jeśli przy suszeniu wyrobów z bawełny chcemy aby były one w stanie odpowiednim do prasowania należy wybrać opcję do wysuszenia żelazkiem. Ustawienie PRZED-PRASOWANIE pokazane symbolem na pozycji pokrętła PROGRAM służy do kondycjonowania i nie gniecenia tkanin. Suszarka będzie nagrzewać ładunek przez 9 minut po czym następi minutowe schłodzenie co jest szczególnie korzystne dla odzieży zostawionej przez pewien czas przed prasowaniem w koszu do bielizny. Stosowne to też może być dla odzieży pozostawionej do suszenia na zewnątrz lub na kaloryferach gdzie mogła ulec zesztywnieniu. Proces PRZED- PRASOWANIE poluźnia zgniecenie materiału i czyni prasowanie tkaniny szybszym i łatwiejszym. 5. Przy suszeniu delikatnych wyrobów przy pomocy programów z ustawionym czasem nacisnąć przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY w celu zmniejszenia temperatury. Po zakończeniu nacisnąć ponownie w celu wybrania wysokiej temperatury. Ustawienie WYSOKA temperatura Ustawienie NISKA temperatura Dla wietrzenia lub suszenia bardzo delikatnych wyrobów wybrać opcję wietrzenia w pozycji pokrętła czas suszenia ( ). 6. Nacisnąć przycisk START. Suszarka rozpocznie pracę automatycznie i zapali się lampka OGRZEWANIE. Czujnik pomiarowy suszenia Czujnik wykrywa kiedy ładunek jest suchy. Cykl suszenia wejdzie wówczas do fazy ochładzania i zapali się lampka OCHŁADZANIE. Po 10 minutach ochładzania bęben zatrzyma się automatycznie. Uwaga: (i) Czujnik może nie wykryć małego ładunku małych wyrobów. Dla małych ładunków i poszczególnych wyrobów lub tkanin przed suszeniem o małej wilgotności stosować programy z ustawionym czasem. Ustawić program od 0 do 75 minut w zależności od rozmiaru ładunku i wymaganej suchości i wybrać wysoką lub niską temperaturę w zależności od rodzaju tkaniny. Jeżeli nie zostanie to wykonane suszarka będzie pracować tylko przez 10 minut zanim przejdzie do fazy ochładzania. (ii) Jeżeli czujnik nie działa na przykład przy za dużym dla suszarki lub zbyt wilgotnym ładunku suszarka automatycznie przejdzie do fazy ochładzania po 180 minutach. Suszarka może być ustawiona na rozpoczęcie pracy aż do 9 godzin po tym jak został ustawiony program. 14

13 Polish.qxd :59 Page 10 W celu ustawienia opcji czas opóźniony nacisnąć i odpuścić przycisk START OPÓŹNIONY aż do pojawienia się na wyświetlaczu wymaganego opóźnienia (w godzinach) i następnie nacisnąć przycisk START. Wyświetlacz będzie się błyskać. Z upływem każdej godziny cyfra pokazywana na wyświetlaczu będzie się zmniejszać. Kiedy pojawi się 0 suszarka rozpocznie pracę. Opóźnienie może zostać zmienione w każdej chwili przy pomocy naciśnięcia przycisku aż na wyświetlaczu pojawią się nowe cyfry. Przy wystąpieniu przerwy w dopływie prądu ustawienie opóźnienia czasu zostanie utracone i powinno być ustawione ponownie po przywróceniu dopływu prądu. 7. W celu wyłączenia brzęczyka który słychać przy końcu każdego cyklu nacisnąć przycisk ALARM OFF. 8. Ładunek jest suszony przy pomocy obracania w termo statycznie kontrolowanym ciepłym powietrzu. Chłodne powietrze jest stosowane przez ostatnie 10 minut w celu zmniejszenia pogniecenia i ochłodzenia ładunku przed wyjęciem. Podczas tego czasu zapali się lampka CHŁODZENIE. 9. Po całkowitym zakończeniu programu bęben przestanie się obracać. Pokrętło pozostanie w pozycji wybranego programu. Lampka CHŁODZENIE będzie błyskać i rozlegnie się odgłos brzęczyka. 10. Otworzyć drzwi i wyjąć ładunek. UWAGA! BĘBEN DRZWI I ŁADUNEK MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE. Co 15 minut suszarka będzie obracać ładunek przez 5 sekund i rozlegnie się brzęczyk. Procedura ta powtórzy się aż do skasowania funkcji ochrona przed gnieceniem przez otworzenie drzwi. 11. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności suszenia należy czyścić filtr i opróżniać pojemnik na wodę po każdym cyklu suszenia (Patrz sekcje Filtr i Pojemnik na wodę.) 12. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności suszenia należy czyścić kondensator po około 10 cyklach suszenia. (Patrz sekcja Kondensator.) Jeżeli ładunek nie zostanie usunięty z suszarki po zakończeniu cyklu suszenia włączy się funkcja ochrona przed gnieceniem. 144

14 Polish.qxd :59 Page 11 Czyszczenie suszarki UWAGA: Urządzenie powinno być wyłączone a wtyczka usunięta z gniazdka zasilania mocy przed czyszczeniem urządzenia. Należy czyścić filtr i opróżniać pojemnik na wodę po każdym cyklu suszenia. Czyścić kondensator regularnie. Po każdym użytkowaniu wytrzeć wnętrze bębna i pozostawić otwarte drzwi przez pewien czas aby pozwolić cyrkulacji powietrza wysuszyć je. Wytrzeć urządzenie z zewnątrz i drzwi przy pomocy miękkiej szmatki. NIE używać ostrych czyścików lub środków do czyszczenia. W celu zapobieżenia przywierania się drzwi okresowo czyścić uszczelkę drzwi przy pomocy nie rysujących środków czyszczących. Dane techniczne Pojemność bębna 115 litrów Maksymalne załadowanie 7 kg Wysokość 85 cm Szerokość 60 cm Głębokość 60 cm Pasmo poziomu energetycznego C Uwaga: Odnośnie danych elektrycznych patrz etykietka wartości znamionowych na przedniej części suszarki (przy otwartych drzwiach). 145

15 Polish.qxd :59 Page 12 Wykrywanie i usuwanie usterek W przypadku nieprawidłowego działania suszarki sprawdzić następujące punkty zanim wezwie się serwisanta. Czas suszenia zbyt długi/odzież nie jest wystarczająco sucha: Czy został wybrany prawidłowy czas/program suszenia? Sprawdzić stronę 140. Czy odzież była zbyt mokra? Czy była dokładnie wykręcona lub odwirowana? Czy filtr wymaga czyszczenia? Sprawdzić stronę 18. Czy kondensator wymaga czyszczenia? Sprawdzić stronę 19. Czy suszarka nie jest przepełniona? Sprawdzić stronę 17. Czy wloty wyloty i podstawa suszarki są wolne od przeszkód? Przy modelu HDC75 czy ładunek nie jest za mały? Sprawdzić stronę 14. Czy przycisk USTAWIENIE TEMPERATURY został wybrany z poprzedniego cyklu? Sprawdzić stronę 141. Suszarka nie działa: Czy jest prawidłowe zasilanie elektryczne do suszarki? Sprawdzić posługując się innym urządzeniem jak np. lampka stołowa. Czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do źródła zasilania? Czy nie ma przerwy w dopływie prądu? Czy nie jest przepalony bezpiecznik? Czy drzwi są całkowicie zamknięte? Sprawdzić strony 142/14. Czy suszarka jest włączona zarówno do źródła prądu jak i na urządzeniu? Sprawdzić stronę 141. Czy został wybrany czas suszenia lub program? Sprawdzić stronę 141. Model HDC70: Czy urządzenie zostało włączone ponownie po otworzeniu drzwi? Sprawdzić stronę 18. Model HDC75: Czy przycisk START został przyciśnięty po otworzeniu drzwi? Sprawdzić stronę 18. Przy HDC75: Czy przyciśnięto przycisk START w celu rozpoczęcia programu Sprawdzić stronę 14. Przy HDC75: Czy została ustawiona opcja START OPÓŹNIONY? Sprawdzić stronę 14. Czy suszarka przestała działać z powodu zapełnienia korytka na wodę które wymaga opróżnienia? Sprawdzić stronę 19. Lampka sygnalizacyjna filtra pali się Czy filtr wymaga czyszczenia? Sprawdzić stronę 18. Lampka sygnalizacyjna Opróżnić wodę pali się Czy pojemnik na wodę wymaga opróżnienia? Sprawdzić stronę 19. Lampka bębna nie działa Żarówka lampki bębna może zostać wymieniona poprzez odkręcenie przykrywy szklanej i wykręcenie żarówki. Rodzaj żarówki do wymiany E14 (10W 240V). Jeżeli przewód zasilania tego urządzenia jest uszkodzony należy wymienić go specjalnym przewodem dostępnym tylko w Hoover Service. Jeżeli po zakończeniu sprawdzania zalecanych punktów nadal występuje problem w działaniu suszarki skontaktować się telefonicznie z Hoover Service. Możliwym jest uzyskanie pomocy drogą telefoniczną lub zamówić wizytę serwisanta zgodnie z warunkami gwarancji. Przy zaistnieniu poniżej wymienionych sytuacji użytkownik może zostać obciążony kosztami serwisu: Suszarka okaże się pracować prawidłowo. Nie została zainstalowana zgodnie z instrukcją odnośnie instalacji. Była nieprawidłowo użytkowana. 146

16 Polish.qxd :59 Page 1 GWARANCJA Niniejsze urządzenie dostarczane jest wraz z kartą gwarancyjną uprawniającą do bezpłatnego korzystania z serwisu technicznego w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.. Część A karty gwarancyjnej powinna być wypełniona i należy ją przechowywać wraz z dowodem zakupu w celu okazania jej technikom z punktu serwisowego w przypadku ewentualnej naprawy. SERWIS Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych podany jest w karcie gwarancyjnej. 147

17 English.qxd :4 Page 1 POLISH REGISTERED TRADE MARK HOOVER Zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w charakterystyce produktu bez uprzedzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF0604N WF0602N WF0600N WF0608N WF0504N WF0502N WF0500N WF0508N Pralka automatyczna instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby otrzymać kompletną pomoc

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA

PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA 6pl10007.fm5 Page 2 Monday, June 10, 2002 3:48 PM SPIS TREŚCI PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY PIERWSZY CYKL PRANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA OPIS PRALKI PRZYGOTOWANIE PRANIA DETERGENTY

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB. Máquina de lavar Manual do utilizador Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Máquina de lavar Manual do utilizador WMB 81241 LMS WMB 81241 LMC WMB 81241 LMB Numer dokumentu 2820522383_PL / 18-10-14.(10:22) Wyrób ten został wyprodukowany przy

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Automatická pračka Používateľská príručka

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi Automatická pračka Používateľská príručka WMB 81242 LMBB WMB 81242 LMS Pralka automatyczna Instrukcja obsługi utomatická pračka Používateľská príručka Numer dokumentu 2820523274_PL / 14-01-13.(16:03) 1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści BWMD 742

Instrukcja obsługi PRALKA. Spis treści BWMD 742 Instrukcja obsługi PRALKA Polski,1 BWMD 742 Spis treści Instalacja, 2-3-4-5 Rozpakowanie i wypoziomowanie Podłączenia hydrauliczne i elektryczne Pierwszy cykl prania Dane techniczne Instrukcje kierowane

Bardziej szczegółowo

Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania. Condenser tumble dryer and steam wrinkle

Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania. Condenser tumble dryer and steam wrinkle EN INSTRUKCJA OBSłUGI I MONTAŻU INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS Suszarka kondensacyjna z funkcją prasowania parowego Condenser tumble dryer and steam wrinkle remover Szanowny Kliencie: Pragniemy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚI SKRÓONA INSTRUKJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPJI ROZPOZĘIE I ZAKOŃZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU ODZIENNA KONSERWAJA I ZYSZZENIE INSTRUKJA

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití

instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití Pralka Práčka Pračka EWF 12483 W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2

Instrukcja obsługi. Spis treści LSB 5B019 ZMYWARKA. Karta produktu, 2 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 1 LSB 5B019 Spis treści Karta produktu, 2 Zalecenia i środki ostrożności, 3 Bezpieczeństwo ogólne Utylizacja Oszczędność i ochrona środowiska Instalacja, 4-5 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu

Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Numer dokumentu Pralka automatyczna Instrukcja obsługi WMY 81243 PL PTLMB1 Numer dokumentu 2820524129/ 14-01-15.(16:57) Prosimy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję obsługi! Drodzy Klienci, Dziękujemy za wybranie

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi!

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Thermomix TM31 Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 8 Wprowadzenie/Serwis... 9 Twój Thermomix TM31... 10 Przed uruchomieniem...

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06

KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06 KUCHENKA INSTRUCKJA.pdf 2010-12-02 13:22:48 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHNIA GAZOWO-ELEKTRYCZNA MODEL: MPM-50-KGE-03 MPM-50-KGM-04 MPM-50-KGM-06 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI kuchnia

Bardziej szczegółowo

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!

ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ. Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! ZIM 689E INSTRUKCJA OBSŁUGI ZMYWARKI DO NACZYŃ PL Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA SZANOWNY KLIENCIE! Przed podłączeniem wtyczki zmywarki

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA!

PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! Do podłóg 5 W 1 MOP PAROWY Do dywanu Model: MO5 INSTRUKCJA Do szyb Do ubrań Czyszczenie ręczne PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA! DZIĘKUJEMY Gratulujemy wyboru MOPA

Bardziej szczegółowo

EMAWP 6123 LSLDW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI. Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! IO-WMS-0011 (04.2015/1)

EMAWP 6123 LSLDW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI. Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! IO-WMS-0011 (04.2015/1) EMAWP 6123 LSLDW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRALKI Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji! IO-WMS-0011 (04.2015/1) SPIS TREŚCI Podstawowe informacje...3 Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa...4

Bardziej szczegółowo