PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WIELORODZINNEGO. PRZY UL. WASZYNGTONA 42a W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WIELORODZINNEGO. PRZY UL. WASZYNGTONA 42a W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM"

Transkrypt

1 RAB ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Andrzej i Bogumiła Rzepeccy Warszawa, ul. Niedźwiedzia 8D / 16 NIP Tel. ( 0 22 ) , , fax PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WIELORODZINNEGO EGO PRZY UL. WASZYNGTONA 42a W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM Egz.... OBIEKT: ZLECENIODAWCA: BUDYNEK WIELORODZINNY -ul. Waszyngtona 42a; WARSZAWA Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga Południe -ul. Walewska 4; WARSZAWA BRANśA: AUTOR: PODPIS: Architektoniczno PROJEKTOWAŁ: - konstrukcyjna: -mgr inŝ. arch. Edyta Andrejczyk Upr.: PdOKK/52/ inŝ. arch. Stanisław Rzepecki Kierownik pracowni: -mgr inŝ. Andrzej Rzepecki St-51/75; St-357/74 WARSZAWA MARZEC

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Cześć opisowa: 1.Opis techniczny. 2. Informacja Bioz. 3. Dokumenty formalno-prawne. Część rysunkowa: Inwentaryzacja: 1. Plan sytuacyjny. 2. Rzut piwnicy 3. Rzut parteru 4. Rzut piętra I 5. Rzut poddasza 6. Rzut dachu 7. Przekrój A-A 8. Elewacja południowo-zachodnia 9. Elewacja północno-zachodnia 10. Elewacja północno-wschodnia Projekt: 11. Plan sytuacyjny 12. Rzut piwnicy 13. Rzut parteru 14. Rzut piętra I 15. Rzut poddasza 16. Rzut dachu 17. Przekrój A-A 18. Elewacja południowo-zachodnia 19. Elewacja północno-zachodnia 20. Elewacja północno-wschodnia 21. Stolarka okienna 22. Stolarka drzwiowa. 23. Detal mocowania płyt Euronit w ościeŝnicach okien. 2

3 1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE -Umowa -Inwentaryzacja do celów projektowych stanu istniejącego, wykonana na podstawie normy PN-ISO Ustalenia z Inwestorem, dotyczące szczegółowego zakresu prac modernizacyjnych na obiekcie. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt budowlany remontu budynku obejmuje: Wykonanie inwentaryzacji budowlanej Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych Projekt kolorystyki elewacji budynku Projekt w zakresie remontu klatki schodowej i balkonu. Docieplenie stropu nad 1 piętrem. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO -Przedmiot opracowania. Obiekt zlokalizowany w dzielnicy Praga Południe przy ulicy Waszyngtona, Budynek jednopiętrowy, mieszkalny całkowicie podpiwniczony z poddaszem nieuŝytkowym. Główne wejście do części mieszkalnej zlokalizowane jest od strony południowo zachodniej. Wejście do piwnic znajduje się po stronie północno zachodniej. -Konstrukcja budynku. Dwukondygnacyjny budynek został wykonany w technologii tradycyjnej, na planie prostokąta o wymiarach 13,28x16,10m i całkowitej wysokości około 11,40m. Ściany szczytowe i ściany klatki schodowej stanowią usztywnienie konstrukcji. -Dane charakterystyczne budynku: -Ilość kondygnacji -2 -Ilość mieszkań -7 -Lokale uŝytkowe -1 -Powierzchnia zabudowy -209,39 m 2 -Kubatura -1530,00 m 3 -Wysokość -11,40m 3

4 -Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej grubości od cm. -Ściany działowe gr. 11cm. -Strop nad piwnicą i parterem- ceramiczne Kleina. -Strop nad 1 piętrem drewniany na belkach drewnianych, strop dodatkowo ocieplono płytami wiórowo-cementowymi. -Strop nad klatką schodową ceramiczny oparty na belkach stalowych. -Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa. -Balkon z płyty Ŝelbetowej ze stalowymi barierkami. -Klatki schodowe. Biegi i spoczniki Ŝelbetowe. Balustrada schodów jest stalowa z drewnianym pochwytem. -Brak tynków zewnętrznych. -Stolarka okienna PCV i drewniana -Stolarka drzwiowa metalowa i drewniana drzwi do lokali mieszkalnych, piwnic, poddaszy drewniane, drzwi wejściowe stalowe pełne i przeszklone, -Opierzenia i parapety zew. wykonane z blachy. -Budynek jest wyposaŝony w instalację wod-kan, elektryczną, telefoniczną, -Brak centralnego ogrzewania. 4

5 4. OPIS ROBÓT PROJEKTOWYCH Prace demontaŝowe: Elewacje: -zdemontować wskazane okna i drzwi, -zdemontować opaskę betonową przy północno-wschodniej elewacji budynku oraz skuć betonowy parapet (pod oknem piwnicznym na elewacji północno wschodniej ) zaznaczony na rys.12 -zdemontować parapety i obróbki blacharskie, szyldy i kwietniki, kraty w oknach. -zdemontować skrzynki elektryczne na elewacji budynku, -skuć luźne spoiny między cegłami, Dach: -zdemontować rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, Klatka schodowa: -usunąć zwietrzałe powłoki malarskie ze ścian i balustrad, -skuć luźne tynki, -zeszlifować pochwyty, -zdemontować drewniane drzwi na poddasze, Balkon: -skuć luźne tynki, -zeszlifować metalowe balustrady, Strop na poddaszu: -całą powierzchnie oczyścić, -usunąć płyty wibrobetonowe, -usunąć ewentualne warstwy ociepleniowe, -po odkryciu sprawdzić stan belek stropowych, w razie złego stanu belek ( przegnić, korozji) wezwać projektanta 5

6 Prace projektowe: Elewacje: Ściany fundamentowe. - Izolacja przeciwwilgociowe fundamentów zewnętrznych: Od strony ulicy zerwać opaskę betonową wokół budynku. Ściany fundamentowe naleŝy odkrywać odcinkowo (do1m) do głębokości istniejących ław fundamentowych. Odgrzybiać powierzchnię ścian z cegły przy uŝyciu szczotek stalowych. Usunąć zwietrzałe spoiny mechanicznie. Uzupełnić braki w spoinach tynkiem cementowo-wapiennym. PodłoŜe musi być czyste,suche i równe. Wykonanie dwuwarstwowych izolacji pionowych murów elastyczną, modyfikowaną polimerami,bitumiczną masą uszczelniającą Combiflex C2. Na placki lub całopowierzchniowo zastosować izolację cieplną z płyt pionowych styroduru Hydromax gr.8cm. Zasypanie wykopów gruntem warstwami o grubości 15 cm z zagęszczeniem. Ściany zewnętrzne. Przygotować całą powierzchnię ścian zewnętrznych przez: - uzupełnić braki w spoinach tynkiem cementowo-wapiennym, -ubytki i nierówności wyrównać tynkiem cementowo wapiennym. Po wykonaniu prac przygotowawczych przystąpić do przytwierdzania płyt z wełny mineralnej twardej na całości ściany zewnętrznej : -Na pas cokołu wysokości ok ponad gruntem stosować polistyren ekstrudowany -gr. 8cm, wykończyć tynkiem karbonowym Carbon 4334 firmy Caparol -Ściany zewnętrzne powyŝej cokołu wełna mineralna twarda -gr.12cm i18 cm. Styropian w pasie cokołu i wełnę mineralną lamelową dwustronnie utwardzoną firmy ROCKWOOL (powyŝej cokołu) mocować przy pomocy zaprawy klejącej do izolacji termicznej wchodzącej w skład systemu ociepleń CAPATEC firmy Caparol. Po wstępnym związaniu zaprawy (ok. 24 godzin) mocować płyty dodatkowo przy pomocy łączników mechanicznych w ilości 4-6 szt na m2. Powierzchnię izolacji wyrównać przez ścieranie, przy pomocy pacy z papierem ściernym. Uniwersalną zaprawą klejowo-szpachlową zaszpachlować łby kołków oraz przy naroŝach wzmocnienia z siatki szklanej (kawałki 20 X 30 cm) pod kątem 45. Na tak przygotowaną warstwę izolacji nakładać warstwę uniwersalnej zaprawy klejowo-szpachlowej przy pomocy pacy stalowej lub mechanicznie, z jednoczesnym wtapianiem w nią siatki z włókna szklanego. Na części cokołowej 6

7 naleŝy wtopić dodatkową warstwę siatki, lub zastosować siatkę w odmianie pancer". Wszystkie naroŝa ścian na parterze budynku, dodatkowo wzmocnić kątownikami aluminiowymi 50/120 (25 X 25 mm). Na wyschniętą wyprawę zbrojącą, naleŝy nanieść warstwę zaprawy w celu całkowitego pokrycia siatki i wyrównania powierzchni wyprawy. Na całkowicie wyschniętą wyprawę zbrojącą nanosić ręcznie przy pomocy wałka lub natryskowo warstwę podkładu gruntującego Capatec podkład. Po wyschnięciu podkładu gruntującego nakładać ręcznie warstwę elewacyjną wyprawy z tynku silikatowego Capatect. Tynk naleŝy zacierać poziomo, nadając drobną strukturę typu kasza" o granulacji do ok. 1,5 mm. Zastosować tynk silikonowy CAPAROL w kolorach zgodnych z opisem elewacji. W miejscach oznaczonych na elewacjach zamontować płyty EURONIT NATURA na konstrukcji systemowej. Płyty montować zgodnie z układem przedstawionym na rys. 18,19 i 20. Wszystkie wymiary podane na rys. 18,19 i 20 sprawdzić w naturze. Ewentualne niezgodności wymiarów uwzględnić przed docinaniem płyt EURONIT, oraz uzgadniać w trybie nadzoru autorskiego. Ściany wewnętrzne na poddaszu: -ściany klatki schodowej na poddaszu ocieplić styropianem grubości 5 cm -wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym na siatce. Strop nad ostatnią kondygnacją - poddasze nieuŝytkowe. -na istniejących wyrównanych warstwach stropu naleŝy połoŝyć: a) paraizolację b) płyty z wełny mineralnej grubości 14cm c) 2 cm wentylacja d) płyta OSB na legarach 16 x 8cm Strop nad klatką schodową: -płyty z wełny mineralnej grubości 12 cm w miarę moŝliwości ułoŝyć pomiędzy krokwiami nad stropem klatki chodowej. Klatka schodowa: Ściany i sufity: -po skuciu luźnych warstw tynku, ubytki uzupełniać tynkiem cementowo-wapiennym, całość równać gładzią gipsową. 7

8 - z pozostałej części ścian usunąć zwietrzałe powłoki malarskie, odpylić. - zagruntować i malować farbami lateksowymi CAPAROL Seiden Latex do wysokości 1.50m w kolorze Graphit 12. Ściany powyŝej i sufity malować farbami akrylowymi CAPAROL Melerit w kolorze Nutria 18 -po usunięciu zwietrzałych i łuszczących się farb olejnych ze stalowych balustrad naleŝy je malować farbą podkładową i wierzchniego krycia do stali CAPAROL Capalack Dickschichtlack w kolorze RAL drewniane pochwyty balustrad oczyszczone ze starego lakieru malować dwukrotnie lakierem bezbarwnym do drewna CAPAROL Capacryl Fenster Lack. Dach: Po wykonaniu obróbek blacharskich gzymsów i krawędzi dachu z blachy stalowej ocynkowanej montować nowe rynny ø160 ze spadkiem 2%. i rury spustowe ø160 mm z blachy stalowej ocynkowanej. Odległość montowania rynhaków 50-80cm. Okna: W piwnicach, wszędzie gdzie znajdują się okna drewniane wymienić na okna z PCV w kolorze białym o współczynniku przenikania mniejszym niŝ 1.3W/m2K, w kolorze białym, z rozszczelnieniem wg rysunków stolarki. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej. Drzwi: Drzwi wejściowe stalowe, przeszklone, z naświetlem, w kolorze opisanym na rys. elewacji, Drzwi na klatkę schodową stalowe, przeszklone, z naświetlem, w kolorze jak drzwi wejściowe, Drzwi do piwnicy stalowe, pełne, w kolorze w kolorze opisanym na rys. elewacji Drzwi na poddasze stalowe, pełne, w kolorze szarym. Drzwi na do komórki na poddaszu pomalować w kolorze szarym. Balkon: - uzupełnić ubytki w płytach balkonowych, równać tynkiem silikonowym wg. systemu elewacji. -oczyścić balustradę z farby następnie zabezpieczyć farbą podkładową i wierzchnią w kolorze w kolorze opisanym na rys. elewacji. -do płyty balkonowej mocować obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej; 8

9 Zagospodarowanie terenu: Nie przewiduje się powstania nowych elementów budowlanych wokół budynku, zamierzenia projektowe polegają jedynie na ewentualnym odnowieniu istniejących powierzchni. Od strony ulicy, podwórka i elewacji zachodniej po zakryciu ścian fundamentowych ułoŝyć kostkę betonową, ze spadkiem 2% od budynku, o szerokości 60cm. Oczyścić studzienki doświetlające, uzupełnić ubytki tynkiem cementowym wykończyć tynkiem karbonowym Carbon 4334 firmy Caparol, wg rys. Wszystkie materiały stosowane do remontu budynku winny być zgodne z wymaganiami instrukcji ITB i posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty potwierdzające, a wykonanie robót musi być zgodne z odpowiednimi normami. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ 1. KWALIFIKACJA POśAROWA. Remontowany budynek ze względu na wysokość naleŝy do grupy budynków niskich Kategoria zagroŝenia ludzi - ZLIV 1.2. ZagroŜenie wybuchem. W budynku nie występują pomieszczenia i strefy zagroŝone wybuchem. 2. KLASA ODPORNOŚCI POśAROWEJ, KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH. W związku z przyjętą kwalifikacją poŝarową oraz wysokością, budynek jako niski ZL IV posiadać klasę D odporności poŝarowej. W klasie tej poszczególne elementy budowlane posiadają następującą klasę odporności ogniowej: Klasa odporności poŝarowej budynku główna konstrukcja nośna Klasa odporności ogniowej elementów budynku konstrukcja dachu strop 1) ściana zewnętrzna 1),2) ściana wewnętrzna 1) przekrycie dachu 3) 9

10 "D" R 30 ( - ) R E I 30 E I 30 ( - ) ( - ) Styropian zastosowany do docieplenia ścian zewnętrznych jako samogasnący, określony wg Polskiej Normy co najmniej w klasie E. Elementy wykończenia wnętrz na klatkach schodowych nie mogą być łatwo zapalne, których produkty rozpadu termicznego są bardzo toksyczne, lub intensywnie dymiące przynajmniej wykonane w klasie A1,. 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót do projektu budowlanego remontu budynku z dociepleniem i kolorystyką elewacji. -wymianę stolarki okiennej -wymianę stolarki drzwiowej. -docieplenie ścian budynku. -docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. -remont klatki schodowej. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się: -przedmiotowy dom wielorodzinny, Lokalizacja budynku, otoczenie, ani teŝ Ŝadne z elementów zagospodarowania działki czy terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagroŝenia bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników. Realizacja remontu budynku nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagroŝenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy. ZagroŜenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia naleŝą raczej do typowych problemów wykonawczych. 2. Następujące prace mogą stwarzać zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - wykonanie wykopów przy robotach izolacyjnych; 10

11 - wykonywanie robót na wysokości- przy docieplaniu ścian, montaŝu i wciąganiu elementów pokrycia dachu; -wykonywanie robót na rusztowaniach i przy deskowaniach; -usuwaniu zdemontowanych elementów pokrycia dachu oraz wykończenia budynkuobróbek blacharskich, itp.; 3. Zabezpieczenie ludzi przed powyŝszymi zagroŝeniami naleŝy określić w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.U.Nr.80, poz.718 z dnia 10 maja 2003r. W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym dalej planem bioz naleŝy uwzględnić podane wyŝej zagroŝenia, jak i zagroŝenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę, lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W czasie prac budowlanych naleŝy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzieŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. KaŜdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i instruktaŝu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokości. Powinni teŝ być wyposaŝeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski ochronne i odzieŝ ochronną. Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać takŝe z wymagań szczególnych poniŝszych przepisów: - art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujących sprawy związane z wykonywaniem robót w sposób bezpieczny - normy PN-80/Z mówiącej o zabezpieczeniach przed kontaktem z niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciąŝliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi - PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny - PN-80/Z o sposobach indywidualnej ochrony pracowników - Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zmianą Dz. U. Z 2002r. Nr 91 poz. 811 określających 11

12 Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe: - przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania terenu budowy - usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym przebudowie wymaga opracowania harmonogramów prowadzonych prac gwarantujących bezpieczeństwo pracowników - wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajów oraz lokalizacji stanowisk materiałów w sposób nie powodujący kolizji. - usytuowania i prowadzenia dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla pracowników budowlanych. - roboty rozbiórkowe i budowlane naleŝy prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. -ściany fundamentowe odkrywać odcinkowo do 1m. - maszyny i urządzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym takŝe wymagania dotyczące ograniczenia hałasu i odprowadzania pyłów do miejscowego odciągu. - roboty na wysokości tj. powyŝej 1m powinny być prowadzone, zaleŝnie od ich charakteru przy uŝyciu odpowiedniego sprzętu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie przyjezdne, szelki bezpieczeństwa itp. - przed podjęciem realizacji budynku zaleca się sprawdzić warunki montaŝu i przyjęte wymiary z natury w celu eliminacji róŝnic wymiarowych. -Przepisy omawiające szczegółowo problematykę planu bioz: - Dz. U. Nr 151 poz z dn. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - Dz. U. Nr 120 poz z dn. 10 lipca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. OPRACOWAŁA: 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej.

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot zamierzenia

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI KAMIENICY - RADOM, śeromskiego OPIS TECHNICZNY

REMONT ELEWACJI KAMIENICY - RADOM, śeromskiego OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji kamienicy zlokalizowanej przy ulicy śeromskiego 37. Opracowanie wykonano na polecenie Prezydenta Miasta Radomia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo