2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU"

Transkrypt

1 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU AKN-677 USZCZELNIENIA PRZECIEKÓW W OBRĘBIE KONDYGNACJI PIWNICZNEJ I PARTERU BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ PRZY UL. ŁOJASIEWICZA 4 W KRAKOWIE Adres: ul. Łojasiewicza Kraków Zleceniodawca: Zakres : Opracował: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków SST ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (CPV : ) dr inż. Rafał Sieńko nr upr. 14/2001, 275/2001 Kraków, kwiecień Kraków, ul. Lipowa 3 NIP tel./fax /22 Regon

2 Spis treści: 1. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Materiały Sprzęt Składowanie i transport Wykonanie robót Kontrola jakości i odbiór robót Przepisy związane

3 1. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uszczelnienia przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej i parteru budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Zakres robót budowlanych obejmuje: W obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu III (IIIa, IIIb, IIIc, IIId): roboty związane z uszczelnieniem przerw roboczych (technologicznych) na styku zewnętrznych ścian piwnic z płytą fundamentową, roboty związane z uszczelnieniem przerw roboczych (technologicznych) w ścianach zewnętrznych kanału technicznego (pomieszczenia piwnic) na wysokości wsporników podpierających betonowe płyty podposadzkowe kondygnacji parteru wykonane na gruncie, roboty związane z iniekcją wszystkich widocznych zarysowań w zewnętrznych ścianach piwnicznych, roboty związane z uszczelnieniem wszystkich przejść rur instalacyjnych przez ściany zewnętrzne, roboty związane z uszczelnieniem wszystkich konstrukcyjnych dylatacji poziomych i pionowych, roboty związane z uszczelnieniem zewnętrznych kanałów wyrzutni oraz czerpni. W obrębie parteru segmentu III (IIIb, IIIc, IIId): roboty związane z uszczelnieniem styku betonowych płyt podposadzkowych na gruncie ze ścianami fundamentowymi i piwnicznymi w pomieszczeniach na parterze segmentu IIIb, IIIc, IIId, roboty związane z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwodnej na górnej powierzchni całej płyty podposadzkowej w salach nr 304, 307, 310, 313, w których część posadzki znajduje się poniżej poziomu przyległego do budynku terenu, roboty związane z wykonaniem zasypu buforowego wokół segmentu III. W obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu Ia i Ib: roboty związane z uszczelnieniem przerw roboczych na styku ścian zewnętrznych z płytą fundamentową, roboty związane z uszczelnieniem dylatacji konstrukcyjnej między segmentem Ia i IIIa, 2.1-3

4 roboty związane z uszczelnieniem dylatacji konstrukcyjnej między segmentem Ia i Ib, roboty związane z wykonaniem iniekcji wszystkich widocznych zarysowań w zewnętrznych ścianach piwnicznych, roboty związane z uszczelnieniem wszystkich przejść rur instalacyjnych przez ściany zewnętrzne, roboty związane z uszczelnieniem skrzynki hydrantu zlokalizowanego w ścianie w osi 4`, roboty związane z naprawą zlokalizowanych w piwnicy zawilgoconych ścian z pustaków z betonu komórkowego. W obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu Ic: roboty związane z uszczelnieniem styku posadzki ze ścianami budynku oraz ścianami kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych, roboty związane z uszczelnieniem posadzki w pomieszczeniu kablowni, roboty związane z uszczelnieniem dylatacji konstrukcyjnej między segmentem Ib i Ic, roboty związane z wykonaniem iniekcji wszystkich widocznych zarysowań w zewnętrznych ścianach piwnicznych, roboty związane z uszczelnieniem wszystkich przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne, roboty związane z dociepleniem ścian oddzielających sale wykładowe od przestrzeni wentylacyjnej. W obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu IIa i IIb: roboty związane z uszczelnieniem posadzki betonowej w korytarzach technologicznych, roboty związane z uszczelnieniem dylatacji konstrukcyjnych między segmentem Ia i IIa oraz IIa i IIb, roboty związane z wykonaniem iniekcji wszystkich widocznych zarysowań w zewnętrznych ścianach piwnicznych, roboty związane z uszczelnieniem wszystkich przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne. 2. Materiały Wszystkie nazwy handlowe produktów podano wyłącznie w celu uściślenia ich właściwości. Możliwe jest zastosowanie innego materiału budowlanego posiadającego właściwości nie gorsze, w tym również trwałość i niezawodność potwierdzone takim samym okresem gwarancyjnym, niż produkt podany w Dokumentacji. Minimalne wymagania dla poszczególnych materiałów podano w pkt

5 2.1 Żywica poliuretanowa do iniekcji Do iniekcji przerw roboczych przyjęto żywicę poliuretanową. W pierwszym etapie należy zastosować żywicę jednoskładnikową uszczelniającą rysy przewodzące wodę np. Resfoam 1KM prod. Mapei, KB-Pur IN 1 prod. Köster.. W drugim etapie wykonać właściwe uszczelnienie żywicą dwuskładnikową np. np. Foamjet 260 LV prod. Mapei, KB-Pur IN 2 prod. Köster. 2.2 Zaprawa cementowa Do wykonania klinów przyściennych przyjęto modyfikowaną zaprawę cementową (z plastyfikatorem) o wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie min. 15MPa. 2.3 Mineralna zaprawa uszczelniająca Jako dodatkową powłokę zabezpieczającą iniekowane przerwy robocze przyjęto elastyczną dwuskładnikową uszczelniającą zaprawą mineralną na bazie cementu i żywic syntetycznych. np. Mapelastic firmy Mapei, Köster NB Elastik. Powłokę uszczelniającą należy wzmocnić siatką w włókien szklanych np. Mapenet 150 firmy Mapei, Flexgewebe) firmy Köster. 2.4 Taśmy do uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych należy wykonać przy użyciu elastycznej wodoszczelnej taśmy z tworzywa sztucznego o szerokości 200 i 250 mm, np. system Sikadur Combiflex SG- 20M Tape firmy Sika, Fugenband firmy Köster.. Taśmę należy kleić za pomocą kleju epoksydowego, np. Sikadur-31 DW, KB-Pox Kleber firmy Köster 2.5 Granulat bentonitowy Przyjęto wstępne uszczelnienie dylatacji w płycie fundamentowej zasypem z granulatu bentonitowego. 2.6 Sznur dylatacyjny Przyjęto sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o średnicy dopasowanej do szerokości dylatacji. 2.7 Uszczelniacz poliuretanowy Przyjęto jednoskładnikową poliuretanową masę o właściwościach tiksotropowych o wysokim module sprężystości np. Sikaflex 11FC firmy Sika, Mapeflex PU 40 firmy Mapei. 2.8 Preparat gruntujący do uszczelniacza poliuretanowego Przyjęto preparat gruntujący na bazie epoksydu i rozpuszczalników do gruntowania podłoży chłonnych np. Sika Primer-3 N firmy Sika, Primer AS firmy Mapei

6 2.9 Płaskowniki stalowe Płaskownik 40x4mm ocynkowany ogniowo (zanurzeniowo) ze stali min. S235JRH Łączniki Kotew mechaniczna tulejowana z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o średnicy 6mm, np. KOELNER R-DCA-A , Fischer EA II A4 M6. Kotew mechaniczna ocynkowana o średnicy 6mm, np. KOELNER R-RBL-M06/25. Fischer TA M6 S/10 Śruba imbusowa nierdzewna z łbem kulistym M6x Blacha maskująca dylatacje konstrukcyjne Blacha osłonowa ze stali nierdzewnej gr. 2mm Folia ostrzegawcza antypoślizgowa Taśma samoprzylepna antypoślizgowa w kolorze żółto-czarnym przyklejana na blachy osłonowej maskującej poziome dylatacje Izolacja polimocznikowa Przyjęto uszczelnienie wszystkich przejść rur instalacyjnych przez ściany zewnętrzne oraz uszczelnienie posadzki betonowej w pomieszczeniu kablowni w segmencie Ic i posadzki kondygnacji piwnicznej w segmencie IIa i IIb poprzez zastosowanie natryskowej izolacji na bazie żywicy polimocznikowej np. Purtop 1000 prod. Mapei, Materseal 689 prod. Basf Preparaty gruntujące podłoże pod izolacje polimocznikową (dla poduktu Prutop 1000) Na powierzchnię żelbetową nanieść warstwę dwuskładnikowej żywicy epoksydowej (np. Mapefloor I914 lub Primer SN). Gdy wilgotność podłoża betonowego przekracza 4% zastosować materiał epoksydwo-cementowy (np. Triblock P). Podłoża metalowe zagruntować żywicą epoksydową (np. Primer EP Rustop) Cementowa zaprawa wodoszczelna Przyjęto wykonanie uszczelnienia styku posadzki betonowej ze ścianami budynku oraz ścianami kanałów wentylacyjnych w segmencie IC za pomocą cementowej zaprawy wodoszczelnej np. Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna firmy Hydrostop, Köster Wasserstop. W przypadku przecieku wody gruntowej przez styk, klin wykonać z cementu szybkowiążącego z dodatkiem penetrującym służącym do plombowania wycieków wody np. Hydrostop-FIX firmy Hydrostop, Köster Blitzpulver

7 2.16 Styropian Do wykonania docieplenia ścian oddzielających sale wykładowe od przestrzeni wentylacyjnej w segmencie Ic przyjęto styropian typu EPS 70 gr. 10cm Żwir do zasypu buforowego Płukane kruszywo otoczakowe o granulacji 16/31,5mm Geowłóknina Do zabezpieczenia zasypu buforowego przed zanieczyszczeniami przyjęto geowłókninę o gramaturze min 200g/m 2 np. F-200M firmy Fibertex, Geotess TC/PP 200 firmy IMP Comofort 3. Sprzęt Do wykonania prac konieczny jest niestepujący sprzęt: agregat wysokociśnieniowy o ciśnieniu roboczym MPa lekkie młoty wyburzeniowe, szlifierki kątowe z tarczami diamentowymi oraz tarczami do szlifowania betonu, ręczne narzędzia do oczyszczenia stali (szczotki, szlifierki itp.), narzędzia ręczne, młoty, przecinaki, noże, narzędzie ręczne (kielnie, szpachle, wiadra, młotki, przecinaki), kontenery na gruz i odpady, szczotki do nakładania powłok gruntujących, rusztowania, drabina narzędzia do wykonania powłoki malarskiej (pędzle, wałki). 4. Składowanie i transport Zaleca się składowanie na placu budowy niewielkich ilości materiałów przewidzianych do wbudowania. Potrzebne materiały należy dostarczać partiami i systematycznie je wbudowywać. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i ich wbudowanie. Wszystkie materiały składowane muszą w momencie ich wbudowania posiadać właściwości nie gorsze, od tych, którymi charakteryzowały się w momencie dostarczenia na plac budowy. 5. Wykonanie robót Sposób wykonania oraz technologię prac przedstawiono w Opisie technicznym

8 6. Opis warunków równoważności lp Kolumna 1 Kolumna 2 Zastosowane rozwiązanie projektowe, którego dotyczą warunki równoważności opis 1 Iniekcja przerw roboczych i pęknięć przy użyciu żywicy poliuretanowej, np. Resfoam 1KM prod. Mapei, KB-Pur IN 1 prod. Köster. W drugim etapie wykonać właściwe uszczelnienie żywicą dwuskładnikową np. Foamjet 260 LV prod. Mapei, KB-Pur IN 2 prod. Köster. Warunki równoważności dla zastosowanego rozwiązania projektowego Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów, zastosowany typ iniektu pozostaje bez zmian. Ze względu na duże prawdopodobieństwo przecieku i zawilgocenia rys w pierwszym etapie należy zastosować żywicę uszczelniającą rysy przewodzące wodę, a w drugim etapie dwuskładnikową żywicę poliuretanową o niskiej lepkości do zamykania rys. Uszczelnienie należy wykonać materiałami jednego producenta. 2 Uszczelnienie elastyczną dwuskładnikową mineralną zaprawą uszczelniającą na bazie cementu i żywic syntetycznych, (np. Mapelastic prod. Mapei, Köster NB Elastik) wzmocnioną siatką w włókien szklanych (np. Mapenet 150, Flexgewebbe). 3 Uszczelnienie wszystkich przejść rur instalacyjnych (w tym kanalizacyjnych) przez ściany zewnętrzne oraz przydylatacyjne od wewnątrz kondygnacji piwnicznej poprzez zastosowanie natryskowej izolacji na bazie żywicy polimocznikowej np. Purtop 1000 prod. Mapei, Materseal 689 prod. Basf. Uszczelnienie posadzek betonowych w segmencie IIa, IIb i oraz w pomieszczeniu kablowni w segmencie Ic poprzez zastosowanie natryskowej izolacji na bazie żywicy polimocznikowej np. Purtop 1000 prod. Mapei, Materseal 689 prod. Basf. Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów, zastosowany typ uszczelniania pozostaje bez zmian. Należy zastosować dwuskładnikową uszczelniającą zaprawą mineralną na bazie cementu i żywic syntetycznych o parametrach podanych poniżej: przyczepność do podłoża betonowego (po 28 dniach) min. 1,0 N/mm² wodoszczelność zdolność do przenoszenia zarysowań podłożą min. 0,5 mm a po wzmocnieniu siatka z włókna szklanego 1,0mm wydłużenie 30% W celu wzmocnienia izolacji mineralnej zastosować systemową siatkę z włókien szklanych tego samego producenta. Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów. W celu uszczelnienia przejść rur instalacyjnych i posadzek betonowych w segmencie IIa, IIb i Ic należy zastosować natryskowej izolacji na bazie żywicy polimocznikowej o minimalnych parametrach podanych poniżej: przyczepność przy odrywaniu 1,5 N/mm² wydłużenie przy zerwaniu 350 % wytrzymałość na rozciąganie 20 N/mm² Uszczelnienie przejść rur instalacyjnych (i posadzek betonowych) wraz z przygotowaniem podłożą należy wykonać materiałami systemowymi jednego producenta wg jego wytycznych

9 4 Uszczelnienia wszystkich dylatacji konstrukcyjnych w poziomie i pionie za pomocą taśm dylatacyjnych, np. przy zastosowaniu systemu Sikadur Combiflex SG Tape firmy Sika(, Fugenband + KB-Pox Kleber firmy Köster. Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów. W celu uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych należy zastosować taśmy dylatacyjne o parametrach podanych poniżej: szerokość 200mm wytrzymałość na rozciąganie 5 MPa wydłużenie przy zerwaniu 400% wytrzymałość na rozdzieranie 30 N/mm, oraz systemowe dwuskładnikowe kleje epoksydowe o minimalnych parametrach podanych poniżej: przyczepność do podłoża betonowego 3 N/mm² W celu uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych należy zastosować systemowe taśmy i kleje jednego producenta wg jego wytycznych. 5 Wykonanie uszczelnienia trwaleelastycznego dylatacji konstrukcyjnych uszczelniaczem poliuretanowym (np. Sikaflex 11FC prod. Sika, Mapeflex PU 40 prod Mapei ) wraz z zagruntowaniem podłoża (np. Sika Primer-3 N, Mapei Primer AS), Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów. Należy zastosować jednoskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy przeznaczony do uszczelniania dylatacji o szerokości 2cm i minimalnych parametrach podanych ponizej: wytrzymałość na rozciąganie 1,0 N/mm² wydłużenie przy zerwaniu 500% Zastosować uszczelniacz poliuretanowy i przeznaczony dla niego preparat gruntujący tego samego producenta. 6 Mocowanie ocynkowanego płaskownika stalowego zabezpieczającego przyleganie taśmy dylatacyjnej do ściany za pomocą kotew mechanicznych ocynkowanych o średnicy 6mm (np. R-RBL-M06/25 prod. Koelner, TA M6 S/10 prod. Fischer). Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów. Należy zastosować kotwy mechaniczne ocynkowane ze śrubą o średnicy 6mm o nośności obliczeniowej na ścinanie min 3,0kN i nośności obliczeniowej na wyrywanie min. 3,0kN 7 Mocowanie poziomej blachy maskującej przy użyciu kotew mechanicznych tulejowych z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o średnicy 6mm (np. R-DCA- -A prod. Koelner, EA II A4 M6 prod. Fischer) Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów. Należy zastosować kotwy tulejowe wbijane ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym M6 o nośności obliczeniowej na ścinanie min. 3kN i nośności obliczeniowej na wyrywanie min. 2,5kN 8 Geowłóknina np. F-200M firmy Fibertex, Geotess TC/PP 200 firmy IMP Comofort - o szerokości min. 270cm Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanego producenta. Geowłóknina powinna posiadać nie gorsze parametry niż: szerokość min. 270cm gramatura min. 200g/m2 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek min 12/12 [kn/m]

10 wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/w poprze nie mniejsze 50/50[%] wytrzymałość na przebicie 1800N. 9 Tynk cementowy z dodatkiem uszczelniającym np. Hydrostop-Plast lub tynk regulujący zawilgocenie ściany, np. Botazit Renovation. 10 Wykonanie uszczelnienia styku posadzki ze ścianami budynku oraz ścianami kanałów wentylacyjnych w segmencie Ic za pomocą cementowej zaprawy wodoszczelnej (np. Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna, Köster Wasserstop) oraz ewentualne tamowanie przecieku wody gruntowej przez uszczelniany styk zaprawą z cementu szybkowiążącego z dodatkiem penetrującym służącym do plombowania wycieków wody (np. Hydrostop-FIX, Köster Blitzpulver). 11 Monitorowania zmian wartości ciśnienia wywieranego na płytę posadzki przez wodę gruntową przez zamontowanie czujników ciśnienia porowego wody w gruncie (np. Geokon 4500DP). Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanego producenta. Należy stosować dodatek do tynku uszczelniająco-plastyfikujący, likwidujący przenikanie wody oraz jednocześnie nie powstrzymujący przenikania pary wodnej. Zamiast dodatku to tynku można stosować tynk regulujący zawilgocenie ściany otwarty na dyfuzje pary wodnej Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanego producenta. Wykonie klina z zaprawy wodoszczelnej oraz tamowania przecieku wody gruntowej należy wykonać materiałami jednego producenta. Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanego producenta czujnika. Rodzaj czujnika pozostaje bez zmian. Należy stosować czujnik strunowy do pomiaru ciśnienia porowego wody o minimalnych parametrach podanych poniżej: zakres 70kPa dokładność ± 0,1% 7. Kontrola jakości i odbiór robót Kontrolą jakości i odbiorem należy objąć przede wszystkim całość prac zanikowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wykonania wszystkich uszczelnień. Materiały Należy dołączyć deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne dla wszystkich zastosowanych materiałów. Na żądanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki wszystkich materiałów, przed ich zamówieniem, w szczególności przed wbudowaniem

11 Jakość wykonania Należy dokonać oceny zgodności wykonania z kartami technicznymi materiałów. Kontrolą należy objąć: jakość przygotowania podłoża oraz jego zagruntowania, głębokość osadzenia sznura dylatacyjnego oraz jakość wypełnienia szczeliny uszczelniaczem poliuretanowym jakość przyklejenia taśm uszczelniających oraz zamontowania płaskowników stalowych. jakość wykonania i grubość natryskowej izolacji polimocznikowej sprawdzenie grubości izolacji mineralnej bądź kleju epoksydowego. 8. Przepisy związane Wszystkie prace należy prowadzić w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Można również korzystać z wytycznych zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych wydawanych przez polskie ośrodki naukowo-badawcze. Poniżej podano minimalny zestaw norm związanych z projektowanymi pracami: [1]. PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. [2]. PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności część 1 Definicje [3]. PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności Część 2 Systemy ochrony powierzchniowej betonu [4]. PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności Część 3 Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne [5]. PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności Część 8 Sterowanie jakością i ocena zgodności [6]. PN-EN :2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności Część 9 Podstawowe zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów [7]. PN-EN :2005, PN-EN :2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności Część 10 Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowania jakością prac [8]. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody Badań Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie zapraw naprawczych

12 [9]. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody Badań Pomiar przyczepności przez odrywanie [10]. PN-EN ISO :2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). [11]. PN-EN ISO :1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca. [12]. PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. [13]. PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. [14]. PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości. [15]. PN-EN :2002. Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. Cześć 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Wszystkie w/w dokumenty należy stosować w ich aktualnej wersji wraz ze wszystkim zmianami wydanymi do dnia podpisania umowy na realizację robót przez Wykonawcę oraz normami związanymi

13 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH AKN-677 I PROJEKT WYKONAWCZY USZCZELNIENIA PRZECIEKÓW W OBRĘBIE KONDYGNACJI PIWNICZNEJ I PARTERU BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ PRZY UL. ŁOJASIEWICZA 4 W KRAKOWIE Adres: ul. Łojasiewicza Kraków Zleceniodawca: Uniwersytet Jagieloński ul. Gołębia 24, Kraków Projektant: dr inż. Rafał Sieńko nr upr. 14/2001, 275/2001 Sprawdzający: mgr inż. Marta Trojanowska-Sieńko nr upr. 252/2001 Kraków, kwiecień 2014r Kraków, ul. Lipowa 3 tel./fax /22 NIP Regon

14 Spis Zawartości Projektu Wykonawczego: 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa 2

15 AKN CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO USZCZELNIENIA PRZECIEKÓW W OBRĘBIE KONDYGNACJI PIWNICZNEJ I PARTERU BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ PRZY UL. ŁOJASIEWICZA 4 W KRAKOWIE 3

16 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Ogólny opis budynku 4. Opis prac naprawczych 4.1. Prace w obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu III (IIIa, IIIb, IIIc, IIId) 4.2. Prace w obrębie parteru segmentu III 4.3. Prace e obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu Ia i Ib 4.4. Prace w obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu Ic 4.5. Prace w obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu IIa i IIb 5. Przepisy związane Załączniki: Z-1 Uprawnienia budowlane i wpis do izby branżowej 4

17 1. Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy uszczelnienia przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej i parteru budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie na podstawie zaleceń wskazanych w Ekspertyzie budowlanej [10]. Celem opracowania jest doprowadzenie obiektu do pełnej funkcjonalności. 2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: [1] Umowa ze Zleceniodawcą, [2] Projekt budowlany branży architektonicznej przedmiotowego obiektu opracowany przez Agencję Projektową Architektury s.c., ul. Kraszewskiego 36, Kraków, główny projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra, upr. nr BPP. 257/80, lipiec 2006, [3] Projekt wykonawczy branży architektonicznej przedmiotowego obiektu opracowany przez Agencję Projektową Architektury s.c., ul. Kraszewskiego 36, Kraków, główny projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra, upr. nr BPP. 257/80, listopad 2007, [4] Projekty budowlane branży konstrukcyjnej segmentu I i II oraz segmentu III przedmiotowego obiektu opracowane przez Agencję Projektową Architektury s.c., ul. Kraszewskiego 36, Kraków. Główny projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra, upr. nr BPP. 257/80, Zespół projektowy (segment I i II): mgr inż. Janusz Sęk nr upr Gp-IV-63/162/75, mgr inż. Jarosław Michura, mgr inż. Paweł Sęk,Tech. Elżbieta Loraj. Zespół projektowy (segment III): mgr inż. Wojciech Romaniec, Upr. BPP 154/84, mgr inż. Sławomir Krzysiek, lipiec 2006, mgr inż. Wojciech Romaniec, Upr. BPP 154/84, mgr inż. Sławomir Krzysiek, [5] Projekty wykonawcze branży konstrukcyjnej segmentu I i II oraz III przedmiotowego obiektu opracowane przez Agencję Projektową Architektury s.c., ul. Kraszewskiego 36, Kraków, główny projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra, stan 0 grudzień 2006, stan surowy nadziemia dla segmentu I i II marzec 2007, stan surowy nadziemia dla segmentu III czerwiec 2007, [6] Projekt powykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej przedmiotowego obiektu opracowany przez Agencję Projektową Architektury s.c., ul. Kraszewskiego 36, Kraków, listopad 2008, [7] Audyt Procesu inwestycyjnego Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Łojasiewicza nr 4 opracowany przez Ośrodek Rzeczoznawców CUTOB Oddziału Katowickiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, lipiec 2011, 5

18 [8] Ekspertyza. Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża obiektów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Łojasiewicza w Krakowie opracowana przez mgr inż. Pawła Lenduszko, Kraków, listopad 2010, [9] Ocena warunków gruntowo-wodnych dla budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji społecznej UJ w Krakowie przy ul. Łojasiewicza 4 opracowana przez mgr inż. Kamila Wrońskiego, Kraków, wrzesień 2013, [10] Ekspertyza budowlana określająca przyczyny występowania przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej i parteru budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie opracowana przez Pracownię Projektową AKN, autor: dr inż. Rafał Sieńko, Kraków, listopad 2013, [11] Wizje lokalne wraz z odkrywkami przeprowadzone w dniach , , , , , r., , [12] Polskie normy i literatura techniczna. 3. Ogólny opis obiektu Kompleks Wydziału Zarządzania i Komunikacji społecznej (WZiKS) wybudowany został w latach Przedmiotowy obiekt składa się z 9 oddylatowanych od siebie segmentów połączonych ze sobą funkcjonalnie. Widok kompleksu zabudowań z podziałem na segmenty pokazano na fot. 1. Fot. 1. Widok kompleksu zabudowań WZiKS z lotu ptaka 6

19 Segment IA budynek dydaktyczny 5-kondygnacyjny z podziemiem. W rzucie posiada wymiary ok. 40,0 x 22,2m, a jego wysokość wynosi ok. 21m. Ustrój nośny stanowią monolityczne dwunawowe ramy żelbetowe o rozstawie 6,6m powiązane ze sobą monolitycznymi tarczami płyt stropowych o gr. 22 cm. Sztywność przestrzenną zapewniają sztywne węzły ram oraz dodatkowo ściany żelbetowe klatek schodowych zlokalizowanych w skrajnych częściach segmentu. Za elewacją frontową znajduje się jednoprzestrzenne patio wejściowe o wysokości 18m i szerokości ok. 6,5m. Patio z przeszkloną ścianą i szklanym dachem, posiada konstrukcję nośną z ram stalowych o słupach i ryglach skrzynkowych. Stalowe ramy są przegubowo oparte na ścianach podziemia w poziomie -0,15m i na ryglach ram żelbetowych w poziomie ostatniego stropu. Ramy są usztywnione pomiędzy sobą ryglami ściennymi i płatwiami dachowymi, natomiast w modułach skrajnych, usztywnienie całości konstrukcji stalowej stanowią ściany żelbetowe. Segment IA połączony jest wzdłuż dylatacji z segmentem IB za pomocą trzpieni dylatacyjnych. Styk z segmentem III został wykształcony w postaci klasycznej szczeliny dylatacyjnej. Dla wyrównania ewentualnych różnic osiadań sąsiadujących segmentów (IA i IIIA), pod fundamentami wprowadzono płytę poddylatacyjną o grubości 0,25m. Posadowienie budynku zrealizowano na płycie żelbetowej o gr. 0,50m, której spód znajduje się na poz. 4,1do 5,9 m (zmienny poziom wynika z dostosowania wysokości kondygnacji piwnicznej do wymagań funkcji pomieszczeń). Segment IB budynek dydaktyczny 5-kondygnacyjny z podziemiem mieszczącym funkcje techniczne. Obiekt o rzucie nieregularnym o długości 51,6m i szerokości całkowitej 27,2m. Układ konstrukcyjny zaprojektowano został jako mieszany. W części stanowią go żelbetowe ramy poprzeczne w rozstawie co 6,6m. Pomiędzy osiami 13-17/B4-B6, w części budynku mieszczącej sale wykładowe, pionowy ustrój nośny stanowią ściany żelbetowe o grubości 0,3m, stężone stropami żelbetowymi. W części skrajnej, w osiach 18 19, segment posiada ustrój tarczowy z przewieszeniem wspornikowym ponad poziomem parteru o wysięgu 7,15m. Stropy w salach wykładowych na poziomie parteru i I-go piętra mają przebieg schodkowy, dostosowany do układu siedzeń. Zaprojektowano je jako monolityczne i prefabrykowane. Stropy nad wyższymi kondygnacjami posiadają rozpiętość 13,2m i są wykonane z kanałowych prefabrykatów sprężonych HC o wysokości 0,4m. Sztywność konstrukcji zapewniają monolityczne ściany żelbetowe, sztywne węzły ram oraz kotwienie prefabrykatów w ścianach. Posadowienie budynku zrealizowano na płycie żelbetowej o gr. 0,60m na poz. 4,1do -5,9m z dostosowaniem poziomu spodu płyty do wymagań wynikających z funkcji pomieszczeń. Segment IC w części o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej znajdują się sale wykładowe audytoryjne, a w części dwukondygnacyjnej stacja transformatorowa z rozdzielnią SN. Segment ma nieregularny rzut o długości ok. 48m i szerokości całkowitej ok.21m, z południową ścianą zewnętrzną pofalowaną o zmiennych promieniach fal. Ściana ta pełni funkcję osłonową, maskującą czerpnię powietrza. Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany żelbetowe, na których nad salami oparto dach o konstrukcji stalowej. Strop pod salami wykładowymi tworzą w części płaskiej płyty żelbetowe 7

20 monolityczne, a w części nachylonej (schodkowej) elementy prefabrykowane oparte na ścianach poprzecznych. Poniżej stropu znajduje się przestrzeń techniczna dla rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych. Konstrukcja stacji trafo i rozdzielni SN jest żelbetowa, monolityczna z dużą liczbą otworów. Stropy żelbetowe, monolityczne o grubości 0,2m oparte są na belkach kotwionych w ścianach poprzecznych. Ponad dach wyprowadzone zostały wyrzutnie powietrza o konstrukcji żelbetowej. Sztywność przestrzenną budynku w obu kierunkach zapewniają odpowiednio stężane ściany żelbetowe. Posadowienie budynku zrealizowano na ławach żelbetowych o gr. 0,40m na poz. 4,0m. Segment IIA budynek o 1 kondygnacji nadziemnej. Znajduje się w niej biblioteka z magazynem książek i innymi funkcjami towarzyszącymi. Konstrukcja nośna ma układ mieszany tworzony przez ramy i ściany żelbetowe powiązane i stężone przez monolityczne stropy żelbetowe. W części segmentu wprowadzono konstrukcję o układzie bezbelkowym płytowo-słupowym, pozostała część to konstrukcja ramowa o zmiennych modułach. Taki układ konstrukcji został narzucony względami funkcjonalnymi i prowadzenia instalacji. Na styku z segmentem IB oraz IIB stropy są oddylatowane od ścian budynku sąsiedniego i zawieszone na trzpieniach dylatacyjnych. Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają ściany żelbetowe oraz sztywne węzły ram. Posadowienie budynku zrealizowano na ławach żelbetowych o gr. 0,40m na poziomach zmiennych od 1,5 do 3,0 m. Segment IIB budynek biblioteki z antresolą posiada rzut kołowy o średnicy ok. 35m. Pionową konstrukcję nośną stanowią zestawy obwodowych słupów żelbetowych o średnicy 0,4m, cztery odcinki ścian ustawione na okręgu o średnicy 7,5m oraz wewnętrzny, żelbetowy trzon wentylacyjny o średnicy 3,1m. Zewnętrzny zestaw słupów rozstawiony jest co ok.4,6m na okręgu o promieniu 17,5m. Wewnętrzny zestaw słupów rozstawiony jest co ok. 6,0m na okręgu o promieniu 11,5m. Do słupów wewnętrznych zamocowane są belki żelbetowe niosące żelbetowy strop antresoli. Konstrukcję dachu stanowią dźwigary z drewna klejonego usytuowane promieniście na dwóch poziomach, tworzące architektoniczną formę dachu. Na dźwigarach dolnych, za pośrednictwem belek stalowych, ustawione są świetliki dachowe o konstrukcji aluminiowej. Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają przebiegające promieniście ramy parteru powiązane z centralnym trzonem wentylacyjnym. Posadowienie budynku zrealizowano na ławach żelbetowych o gr. 0,40m na poziomach zmiennych od 1,5 do 3,0m oraz na płycie fundamentowej w części środkowej pod trzonem wentylacyjnym. Segment III cały segment, mierzący w świetle osi zewnętrznych 161,46m x 25,30m, został podzielony pionowymi dylatacjami na cztery części oznaczone jako IIIA, IIIB, IIIC i IIID. Obiekt ma cztery nadziemne kondygnacje o wysokościach: parter 4,50m oraz I, II i IIIp. - 3,90m. Konstrukcję, częściowo podpiwniczonego przyziemia, zaprojektowano w technologii monolitycznej, żelbetowej. Konstrukcję nadziemia zaprojektowano w technologii mieszanej, tj.: elementy podporowe w postaci ścian i ram oraz klatki schodowe i niektóre stropy jako monolityczne żel- 8

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych

NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych NAZWA Przebudowa budynku po byłej ZADANIA bibliotece na świetlicę dla organizacji społecznych ADRES Grębocice, ul. Kościelna 21 22 OBIEKTU ( dz. nr 221/1 - obręb Grębocice ) ZAKRES PROJEKTU Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.

Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg. Z.Ch. Anser Tarnobrzeg Sp. z o. o. Tel. +48 15 64 16 307 do 09 Ul. Zakładowa 48 Fax +48 15 64 16 323 39-400 Tarnobrzeg biuro@anser.tarnobrzeg.pl www.anser.tarnobrzeg.pl 1. DEFINICJA SYSTEMU Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Strona 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 02-05 Izolacje termiczne i przeciwwodne dachów płaskich Budowa centrum kultury wraz z rozbudową i przebudową pływalni Delfin oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) B.12.00.00 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) 1 WSKAZÓWKI METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo