2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU"

Transkrypt

1 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D O PROJEKTU AKN-677 USZCZELNIENIA PRZECIEKÓW W OBRĘBIE KONDYGNACJI PIWNICZNEJ I PARTERU BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ PRZY UL. ŁOJASIEWICZA 4 W KRAKOWIE Adres: ul. Łojasiewicza Kraków Zleceniodawca: Zakres : Opracował: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków SST ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (CPV : ) dr inż. Rafał Sieńko nr upr. 14/2001, 275/2001 Kraków, kwiecień Kraków, ul. Lipowa 3 NIP tel./fax /22 Regon

2 Spis treści: 1. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Materiały Sprzęt Składowanie i transport Wykonanie robót Kontrola jakości i odbiór robót Przepisy związane

3 1. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uszczelnienia przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej i parteru budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie. Zakres robót budowlanych obejmuje: W obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu III (IIIa, IIIb, IIIc, IIId): roboty związane z uszczelnieniem przerw roboczych (technologicznych) na styku zewnętrznych ścian piwnic z płytą fundamentową, roboty związane z uszczelnieniem przerw roboczych (technologicznych) w ścianach zewnętrznych kanału technicznego (pomieszczenia piwnic) na wysokości wsporników podpierających betonowe płyty podposadzkowe kondygnacji parteru wykonane na gruncie, roboty związane z iniekcją wszystkich widocznych zarysowań w zewnętrznych ścianach piwnicznych, roboty związane z uszczelnieniem wszystkich przejść rur instalacyjnych przez ściany zewnętrzne, roboty związane z uszczelnieniem wszystkich konstrukcyjnych dylatacji poziomych i pionowych, roboty związane z uszczelnieniem zewnętrznych kanałów wyrzutni oraz czerpni. W obrębie parteru segmentu III (IIIb, IIIc, IIId): roboty związane z uszczelnieniem styku betonowych płyt podposadzkowych na gruncie ze ścianami fundamentowymi i piwnicznymi w pomieszczeniach na parterze segmentu IIIb, IIIc, IIId, roboty związane z wykonaniem poziomej izolacji przeciwwodnej na górnej powierzchni całej płyty podposadzkowej w salach nr 304, 307, 310, 313, w których część posadzki znajduje się poniżej poziomu przyległego do budynku terenu, roboty związane z wykonaniem zasypu buforowego wokół segmentu III. W obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu Ia i Ib: roboty związane z uszczelnieniem przerw roboczych na styku ścian zewnętrznych z płytą fundamentową, roboty związane z uszczelnieniem dylatacji konstrukcyjnej między segmentem Ia i IIIa, 2.1-3

4 roboty związane z uszczelnieniem dylatacji konstrukcyjnej między segmentem Ia i Ib, roboty związane z wykonaniem iniekcji wszystkich widocznych zarysowań w zewnętrznych ścianach piwnicznych, roboty związane z uszczelnieniem wszystkich przejść rur instalacyjnych przez ściany zewnętrzne, roboty związane z uszczelnieniem skrzynki hydrantu zlokalizowanego w ścianie w osi 4`, roboty związane z naprawą zlokalizowanych w piwnicy zawilgoconych ścian z pustaków z betonu komórkowego. W obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu Ic: roboty związane z uszczelnieniem styku posadzki ze ścianami budynku oraz ścianami kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych, roboty związane z uszczelnieniem posadzki w pomieszczeniu kablowni, roboty związane z uszczelnieniem dylatacji konstrukcyjnej między segmentem Ib i Ic, roboty związane z wykonaniem iniekcji wszystkich widocznych zarysowań w zewnętrznych ścianach piwnicznych, roboty związane z uszczelnieniem wszystkich przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne, roboty związane z dociepleniem ścian oddzielających sale wykładowe od przestrzeni wentylacyjnej. W obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu IIa i IIb: roboty związane z uszczelnieniem posadzki betonowej w korytarzach technologicznych, roboty związane z uszczelnieniem dylatacji konstrukcyjnych między segmentem Ia i IIa oraz IIa i IIb, roboty związane z wykonaniem iniekcji wszystkich widocznych zarysowań w zewnętrznych ścianach piwnicznych, roboty związane z uszczelnieniem wszystkich przejść instalacyjnych przez ściany zewnętrzne. 2. Materiały Wszystkie nazwy handlowe produktów podano wyłącznie w celu uściślenia ich właściwości. Możliwe jest zastosowanie innego materiału budowlanego posiadającego właściwości nie gorsze, w tym również trwałość i niezawodność potwierdzone takim samym okresem gwarancyjnym, niż produkt podany w Dokumentacji. Minimalne wymagania dla poszczególnych materiałów podano w pkt

5 2.1 Żywica poliuretanowa do iniekcji Do iniekcji przerw roboczych przyjęto żywicę poliuretanową. W pierwszym etapie należy zastosować żywicę jednoskładnikową uszczelniającą rysy przewodzące wodę np. Resfoam 1KM prod. Mapei, KB-Pur IN 1 prod. Köster.. W drugim etapie wykonać właściwe uszczelnienie żywicą dwuskładnikową np. np. Foamjet 260 LV prod. Mapei, KB-Pur IN 2 prod. Köster. 2.2 Zaprawa cementowa Do wykonania klinów przyściennych przyjęto modyfikowaną zaprawę cementową (z plastyfikatorem) o wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie min. 15MPa. 2.3 Mineralna zaprawa uszczelniająca Jako dodatkową powłokę zabezpieczającą iniekowane przerwy robocze przyjęto elastyczną dwuskładnikową uszczelniającą zaprawą mineralną na bazie cementu i żywic syntetycznych. np. Mapelastic firmy Mapei, Köster NB Elastik. Powłokę uszczelniającą należy wzmocnić siatką w włókien szklanych np. Mapenet 150 firmy Mapei, Flexgewebe) firmy Köster. 2.4 Taśmy do uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych należy wykonać przy użyciu elastycznej wodoszczelnej taśmy z tworzywa sztucznego o szerokości 200 i 250 mm, np. system Sikadur Combiflex SG- 20M Tape firmy Sika, Fugenband firmy Köster.. Taśmę należy kleić za pomocą kleju epoksydowego, np. Sikadur-31 DW, KB-Pox Kleber firmy Köster 2.5 Granulat bentonitowy Przyjęto wstępne uszczelnienie dylatacji w płycie fundamentowej zasypem z granulatu bentonitowego. 2.6 Sznur dylatacyjny Przyjęto sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o średnicy dopasowanej do szerokości dylatacji. 2.7 Uszczelniacz poliuretanowy Przyjęto jednoskładnikową poliuretanową masę o właściwościach tiksotropowych o wysokim module sprężystości np. Sikaflex 11FC firmy Sika, Mapeflex PU 40 firmy Mapei. 2.8 Preparat gruntujący do uszczelniacza poliuretanowego Przyjęto preparat gruntujący na bazie epoksydu i rozpuszczalników do gruntowania podłoży chłonnych np. Sika Primer-3 N firmy Sika, Primer AS firmy Mapei

6 2.9 Płaskowniki stalowe Płaskownik 40x4mm ocynkowany ogniowo (zanurzeniowo) ze stali min. S235JRH Łączniki Kotew mechaniczna tulejowana z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o średnicy 6mm, np. KOELNER R-DCA-A , Fischer EA II A4 M6. Kotew mechaniczna ocynkowana o średnicy 6mm, np. KOELNER R-RBL-M06/25. Fischer TA M6 S/10 Śruba imbusowa nierdzewna z łbem kulistym M6x Blacha maskująca dylatacje konstrukcyjne Blacha osłonowa ze stali nierdzewnej gr. 2mm Folia ostrzegawcza antypoślizgowa Taśma samoprzylepna antypoślizgowa w kolorze żółto-czarnym przyklejana na blachy osłonowej maskującej poziome dylatacje Izolacja polimocznikowa Przyjęto uszczelnienie wszystkich przejść rur instalacyjnych przez ściany zewnętrzne oraz uszczelnienie posadzki betonowej w pomieszczeniu kablowni w segmencie Ic i posadzki kondygnacji piwnicznej w segmencie IIa i IIb poprzez zastosowanie natryskowej izolacji na bazie żywicy polimocznikowej np. Purtop 1000 prod. Mapei, Materseal 689 prod. Basf Preparaty gruntujące podłoże pod izolacje polimocznikową (dla poduktu Prutop 1000) Na powierzchnię żelbetową nanieść warstwę dwuskładnikowej żywicy epoksydowej (np. Mapefloor I914 lub Primer SN). Gdy wilgotność podłoża betonowego przekracza 4% zastosować materiał epoksydwo-cementowy (np. Triblock P). Podłoża metalowe zagruntować żywicą epoksydową (np. Primer EP Rustop) Cementowa zaprawa wodoszczelna Przyjęto wykonanie uszczelnienia styku posadzki betonowej ze ścianami budynku oraz ścianami kanałów wentylacyjnych w segmencie IC za pomocą cementowej zaprawy wodoszczelnej np. Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna firmy Hydrostop, Köster Wasserstop. W przypadku przecieku wody gruntowej przez styk, klin wykonać z cementu szybkowiążącego z dodatkiem penetrującym służącym do plombowania wycieków wody np. Hydrostop-FIX firmy Hydrostop, Köster Blitzpulver

7 2.16 Styropian Do wykonania docieplenia ścian oddzielających sale wykładowe od przestrzeni wentylacyjnej w segmencie Ic przyjęto styropian typu EPS 70 gr. 10cm Żwir do zasypu buforowego Płukane kruszywo otoczakowe o granulacji 16/31,5mm Geowłóknina Do zabezpieczenia zasypu buforowego przed zanieczyszczeniami przyjęto geowłókninę o gramaturze min 200g/m 2 np. F-200M firmy Fibertex, Geotess TC/PP 200 firmy IMP Comofort 3. Sprzęt Do wykonania prac konieczny jest niestepujący sprzęt: agregat wysokociśnieniowy o ciśnieniu roboczym MPa lekkie młoty wyburzeniowe, szlifierki kątowe z tarczami diamentowymi oraz tarczami do szlifowania betonu, ręczne narzędzia do oczyszczenia stali (szczotki, szlifierki itp.), narzędzia ręczne, młoty, przecinaki, noże, narzędzie ręczne (kielnie, szpachle, wiadra, młotki, przecinaki), kontenery na gruz i odpady, szczotki do nakładania powłok gruntujących, rusztowania, drabina narzędzia do wykonania powłoki malarskiej (pędzle, wałki). 4. Składowanie i transport Zaleca się składowanie na placu budowy niewielkich ilości materiałów przewidzianych do wbudowania. Potrzebne materiały należy dostarczać partiami i systematycznie je wbudowywać. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i ich wbudowanie. Wszystkie materiały składowane muszą w momencie ich wbudowania posiadać właściwości nie gorsze, od tych, którymi charakteryzowały się w momencie dostarczenia na plac budowy. 5. Wykonanie robót Sposób wykonania oraz technologię prac przedstawiono w Opisie technicznym

8 6. Opis warunków równoważności lp Kolumna 1 Kolumna 2 Zastosowane rozwiązanie projektowe, którego dotyczą warunki równoważności opis 1 Iniekcja przerw roboczych i pęknięć przy użyciu żywicy poliuretanowej, np. Resfoam 1KM prod. Mapei, KB-Pur IN 1 prod. Köster. W drugim etapie wykonać właściwe uszczelnienie żywicą dwuskładnikową np. Foamjet 260 LV prod. Mapei, KB-Pur IN 2 prod. Köster. Warunki równoważności dla zastosowanego rozwiązania projektowego Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów, zastosowany typ iniektu pozostaje bez zmian. Ze względu na duże prawdopodobieństwo przecieku i zawilgocenia rys w pierwszym etapie należy zastosować żywicę uszczelniającą rysy przewodzące wodę, a w drugim etapie dwuskładnikową żywicę poliuretanową o niskiej lepkości do zamykania rys. Uszczelnienie należy wykonać materiałami jednego producenta. 2 Uszczelnienie elastyczną dwuskładnikową mineralną zaprawą uszczelniającą na bazie cementu i żywic syntetycznych, (np. Mapelastic prod. Mapei, Köster NB Elastik) wzmocnioną siatką w włókien szklanych (np. Mapenet 150, Flexgewebbe). 3 Uszczelnienie wszystkich przejść rur instalacyjnych (w tym kanalizacyjnych) przez ściany zewnętrzne oraz przydylatacyjne od wewnątrz kondygnacji piwnicznej poprzez zastosowanie natryskowej izolacji na bazie żywicy polimocznikowej np. Purtop 1000 prod. Mapei, Materseal 689 prod. Basf. Uszczelnienie posadzek betonowych w segmencie IIa, IIb i oraz w pomieszczeniu kablowni w segmencie Ic poprzez zastosowanie natryskowej izolacji na bazie żywicy polimocznikowej np. Purtop 1000 prod. Mapei, Materseal 689 prod. Basf. Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów, zastosowany typ uszczelniania pozostaje bez zmian. Należy zastosować dwuskładnikową uszczelniającą zaprawą mineralną na bazie cementu i żywic syntetycznych o parametrach podanych poniżej: przyczepność do podłoża betonowego (po 28 dniach) min. 1,0 N/mm² wodoszczelność zdolność do przenoszenia zarysowań podłożą min. 0,5 mm a po wzmocnieniu siatka z włókna szklanego 1,0mm wydłużenie 30% W celu wzmocnienia izolacji mineralnej zastosować systemową siatkę z włókien szklanych tego samego producenta. Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów. W celu uszczelnienia przejść rur instalacyjnych i posadzek betonowych w segmencie IIa, IIb i Ic należy zastosować natryskowej izolacji na bazie żywicy polimocznikowej o minimalnych parametrach podanych poniżej: przyczepność przy odrywaniu 1,5 N/mm² wydłużenie przy zerwaniu 350 % wytrzymałość na rozciąganie 20 N/mm² Uszczelnienie przejść rur instalacyjnych (i posadzek betonowych) wraz z przygotowaniem podłożą należy wykonać materiałami systemowymi jednego producenta wg jego wytycznych

9 4 Uszczelnienia wszystkich dylatacji konstrukcyjnych w poziomie i pionie za pomocą taśm dylatacyjnych, np. przy zastosowaniu systemu Sikadur Combiflex SG Tape firmy Sika(, Fugenband + KB-Pox Kleber firmy Köster. Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów. W celu uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych należy zastosować taśmy dylatacyjne o parametrach podanych poniżej: szerokość 200mm wytrzymałość na rozciąganie 5 MPa wydłużenie przy zerwaniu 400% wytrzymałość na rozdzieranie 30 N/mm, oraz systemowe dwuskładnikowe kleje epoksydowe o minimalnych parametrach podanych poniżej: przyczepność do podłoża betonowego 3 N/mm² W celu uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych należy zastosować systemowe taśmy i kleje jednego producenta wg jego wytycznych. 5 Wykonanie uszczelnienia trwaleelastycznego dylatacji konstrukcyjnych uszczelniaczem poliuretanowym (np. Sikaflex 11FC prod. Sika, Mapeflex PU 40 prod Mapei ) wraz z zagruntowaniem podłoża (np. Sika Primer-3 N, Mapei Primer AS), Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów. Należy zastosować jednoskładnikowy uszczelniacz poliuretanowy przeznaczony do uszczelniania dylatacji o szerokości 2cm i minimalnych parametrach podanych ponizej: wytrzymałość na rozciąganie 1,0 N/mm² wydłużenie przy zerwaniu 500% Zastosować uszczelniacz poliuretanowy i przeznaczony dla niego preparat gruntujący tego samego producenta. 6 Mocowanie ocynkowanego płaskownika stalowego zabezpieczającego przyleganie taśmy dylatacyjnej do ściany za pomocą kotew mechanicznych ocynkowanych o średnicy 6mm (np. R-RBL-M06/25 prod. Koelner, TA M6 S/10 prod. Fischer). Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów. Należy zastosować kotwy mechaniczne ocynkowane ze śrubą o średnicy 6mm o nośności obliczeniowej na ścinanie min 3,0kN i nośności obliczeniowej na wyrywanie min. 3,0kN 7 Mocowanie poziomej blachy maskującej przy użyciu kotew mechanicznych tulejowych z gwintem wewnętrznym ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o średnicy 6mm (np. R-DCA- -A prod. Koelner, EA II A4 M6 prod. Fischer) Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanych producentów. Należy zastosować kotwy tulejowe wbijane ze stali nierdzewnej z gwintem wewnętrznym M6 o nośności obliczeniowej na ścinanie min. 3kN i nośności obliczeniowej na wyrywanie min. 2,5kN 8 Geowłóknina np. F-200M firmy Fibertex, Geotess TC/PP 200 firmy IMP Comofort - o szerokości min. 270cm Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanego producenta. Geowłóknina powinna posiadać nie gorsze parametry niż: szerokość min. 270cm gramatura min. 200g/m2 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek min 12/12 [kn/m]

10 wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/w poprze nie mniejsze 50/50[%] wytrzymałość na przebicie 1800N. 9 Tynk cementowy z dodatkiem uszczelniającym np. Hydrostop-Plast lub tynk regulujący zawilgocenie ściany, np. Botazit Renovation. 10 Wykonanie uszczelnienia styku posadzki ze ścianami budynku oraz ścianami kanałów wentylacyjnych w segmencie Ic za pomocą cementowej zaprawy wodoszczelnej (np. Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna, Köster Wasserstop) oraz ewentualne tamowanie przecieku wody gruntowej przez uszczelniany styk zaprawą z cementu szybkowiążącego z dodatkiem penetrującym służącym do plombowania wycieków wody (np. Hydrostop-FIX, Köster Blitzpulver). 11 Monitorowania zmian wartości ciśnienia wywieranego na płytę posadzki przez wodę gruntową przez zamontowanie czujników ciśnienia porowego wody w gruncie (np. Geokon 4500DP). Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanego producenta. Należy stosować dodatek do tynku uszczelniająco-plastyfikujący, likwidujący przenikanie wody oraz jednocześnie nie powstrzymujący przenikania pary wodnej. Zamiast dodatku to tynku można stosować tynk regulujący zawilgocenie ściany otwarty na dyfuzje pary wodnej Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanego producenta. Wykonie klina z zaprawy wodoszczelnej oraz tamowania przecieku wody gruntowej należy wykonać materiałami jednego producenta. Warunek równoważności dotyczy tylko przykładowo podanego producenta czujnika. Rodzaj czujnika pozostaje bez zmian. Należy stosować czujnik strunowy do pomiaru ciśnienia porowego wody o minimalnych parametrach podanych poniżej: zakres 70kPa dokładność ± 0,1% 7. Kontrola jakości i odbiór robót Kontrolą jakości i odbiorem należy objąć przede wszystkim całość prac zanikowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wykonania wszystkich uszczelnień. Materiały Należy dołączyć deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne dla wszystkich zastosowanych materiałów. Na żądanie Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki wszystkich materiałów, przed ich zamówieniem, w szczególności przed wbudowaniem

11 Jakość wykonania Należy dokonać oceny zgodności wykonania z kartami technicznymi materiałów. Kontrolą należy objąć: jakość przygotowania podłoża oraz jego zagruntowania, głębokość osadzenia sznura dylatacyjnego oraz jakość wypełnienia szczeliny uszczelniaczem poliuretanowym jakość przyklejenia taśm uszczelniających oraz zamontowania płaskowników stalowych. jakość wykonania i grubość natryskowej izolacji polimocznikowej sprawdzenie grubości izolacji mineralnej bądź kleju epoksydowego. 8. Przepisy związane Wszystkie prace należy prowadzić w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Polskich Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Można również korzystać z wytycznych zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych wydawanych przez polskie ośrodki naukowo-badawcze. Poniżej podano minimalny zestaw norm związanych z projektowanymi pracami: [1]. PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. [2]. PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności część 1 Definicje [3]. PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności Część 2 Systemy ochrony powierzchniowej betonu [4]. PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności Część 3 Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne [5]. PN-EN :2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności Część 8 Sterowanie jakością i ocena zgodności [6]. PN-EN :2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności Część 9 Podstawowe zasady dotyczące stosowania wyrobów i systemów [7]. PN-EN :2005, PN-EN :2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania sterowania jakością i ocena zgodności Część 10 Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowania jakością prac [8]. PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody Badań Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie zapraw naprawczych

12 [9]. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody Badań Pomiar przyczepności przez odrywanie [10]. PN-EN ISO :2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). [11]. PN-EN ISO :1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Sposób postępowania z użyciem wzorca. [12]. PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. [13]. PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. [14]. PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości. [15]. PN-EN :2002. Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. Cześć 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Wszystkie w/w dokumenty należy stosować w ich aktualnej wersji wraz ze wszystkim zmianami wydanymi do dnia podpisania umowy na realizację robót przez Wykonawcę oraz normami związanymi

13 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH AKN-677 I PROJEKT WYKONAWCZY USZCZELNIENIA PRZECIEKÓW W OBRĘBIE KONDYGNACJI PIWNICZNEJ I PARTERU BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ PRZY UL. ŁOJASIEWICZA 4 W KRAKOWIE Adres: ul. Łojasiewicza Kraków Zleceniodawca: Uniwersytet Jagieloński ul. Gołębia 24, Kraków Projektant: dr inż. Rafał Sieńko nr upr. 14/2001, 275/2001 Sprawdzający: mgr inż. Marta Trojanowska-Sieńko nr upr. 252/2001 Kraków, kwiecień 2014r Kraków, ul. Lipowa 3 tel./fax /22 NIP Regon

14 Spis Zawartości Projektu Wykonawczego: 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa 2

15 AKN CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO USZCZELNIENIA PRZECIEKÓW W OBRĘBIE KONDYGNACJI PIWNICZNEJ I PARTERU BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ PRZY UL. ŁOJASIEWICZA 4 W KRAKOWIE 3

16 Spis treści: 1. Przedmiot i cel opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Ogólny opis budynku 4. Opis prac naprawczych 4.1. Prace w obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu III (IIIa, IIIb, IIIc, IIId) 4.2. Prace w obrębie parteru segmentu III 4.3. Prace e obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu Ia i Ib 4.4. Prace w obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu Ic 4.5. Prace w obrębie kondygnacji piwnicznej segmentu IIa i IIb 5. Przepisy związane Załączniki: Z-1 Uprawnienia budowlane i wpis do izby branżowej 4

17 1. Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy uszczelnienia przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej i parteru budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie na podstawie zaleceń wskazanych w Ekspertyzie budowlanej [10]. Celem opracowania jest doprowadzenie obiektu do pełnej funkcjonalności. 2. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: [1] Umowa ze Zleceniodawcą, [2] Projekt budowlany branży architektonicznej przedmiotowego obiektu opracowany przez Agencję Projektową Architektury s.c., ul. Kraszewskiego 36, Kraków, główny projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra, upr. nr BPP. 257/80, lipiec 2006, [3] Projekt wykonawczy branży architektonicznej przedmiotowego obiektu opracowany przez Agencję Projektową Architektury s.c., ul. Kraszewskiego 36, Kraków, główny projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra, upr. nr BPP. 257/80, listopad 2007, [4] Projekty budowlane branży konstrukcyjnej segmentu I i II oraz segmentu III przedmiotowego obiektu opracowane przez Agencję Projektową Architektury s.c., ul. Kraszewskiego 36, Kraków. Główny projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra, upr. nr BPP. 257/80, Zespół projektowy (segment I i II): mgr inż. Janusz Sęk nr upr Gp-IV-63/162/75, mgr inż. Jarosław Michura, mgr inż. Paweł Sęk,Tech. Elżbieta Loraj. Zespół projektowy (segment III): mgr inż. Wojciech Romaniec, Upr. BPP 154/84, mgr inż. Sławomir Krzysiek, lipiec 2006, mgr inż. Wojciech Romaniec, Upr. BPP 154/84, mgr inż. Sławomir Krzysiek, [5] Projekty wykonawcze branży konstrukcyjnej segmentu I i II oraz III przedmiotowego obiektu opracowane przez Agencję Projektową Architektury s.c., ul. Kraszewskiego 36, Kraków, główny projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Kiendra, stan 0 grudzień 2006, stan surowy nadziemia dla segmentu I i II marzec 2007, stan surowy nadziemia dla segmentu III czerwiec 2007, [6] Projekt powykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej przedmiotowego obiektu opracowany przez Agencję Projektową Architektury s.c., ul. Kraszewskiego 36, Kraków, listopad 2008, [7] Audyt Procesu inwestycyjnego Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Łojasiewicza nr 4 opracowany przez Ośrodek Rzeczoznawców CUTOB Oddziału Katowickiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, lipiec 2011, 5

18 [8] Ekspertyza. Ocena warunków gruntowo-wodnych podłoża obiektów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Łojasiewicza w Krakowie opracowana przez mgr inż. Pawła Lenduszko, Kraków, listopad 2010, [9] Ocena warunków gruntowo-wodnych dla budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji społecznej UJ w Krakowie przy ul. Łojasiewicza 4 opracowana przez mgr inż. Kamila Wrońskiego, Kraków, wrzesień 2013, [10] Ekspertyza budowlana określająca przyczyny występowania przecieków w obrębie kondygnacji piwnicznej i parteru budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. Łojasiewicza 4 w Krakowie opracowana przez Pracownię Projektową AKN, autor: dr inż. Rafał Sieńko, Kraków, listopad 2013, [11] Wizje lokalne wraz z odkrywkami przeprowadzone w dniach , , , , , r., , [12] Polskie normy i literatura techniczna. 3. Ogólny opis obiektu Kompleks Wydziału Zarządzania i Komunikacji społecznej (WZiKS) wybudowany został w latach Przedmiotowy obiekt składa się z 9 oddylatowanych od siebie segmentów połączonych ze sobą funkcjonalnie. Widok kompleksu zabudowań z podziałem na segmenty pokazano na fot. 1. Fot. 1. Widok kompleksu zabudowań WZiKS z lotu ptaka 6

19 Segment IA budynek dydaktyczny 5-kondygnacyjny z podziemiem. W rzucie posiada wymiary ok. 40,0 x 22,2m, a jego wysokość wynosi ok. 21m. Ustrój nośny stanowią monolityczne dwunawowe ramy żelbetowe o rozstawie 6,6m powiązane ze sobą monolitycznymi tarczami płyt stropowych o gr. 22 cm. Sztywność przestrzenną zapewniają sztywne węzły ram oraz dodatkowo ściany żelbetowe klatek schodowych zlokalizowanych w skrajnych częściach segmentu. Za elewacją frontową znajduje się jednoprzestrzenne patio wejściowe o wysokości 18m i szerokości ok. 6,5m. Patio z przeszkloną ścianą i szklanym dachem, posiada konstrukcję nośną z ram stalowych o słupach i ryglach skrzynkowych. Stalowe ramy są przegubowo oparte na ścianach podziemia w poziomie -0,15m i na ryglach ram żelbetowych w poziomie ostatniego stropu. Ramy są usztywnione pomiędzy sobą ryglami ściennymi i płatwiami dachowymi, natomiast w modułach skrajnych, usztywnienie całości konstrukcji stalowej stanowią ściany żelbetowe. Segment IA połączony jest wzdłuż dylatacji z segmentem IB za pomocą trzpieni dylatacyjnych. Styk z segmentem III został wykształcony w postaci klasycznej szczeliny dylatacyjnej. Dla wyrównania ewentualnych różnic osiadań sąsiadujących segmentów (IA i IIIA), pod fundamentami wprowadzono płytę poddylatacyjną o grubości 0,25m. Posadowienie budynku zrealizowano na płycie żelbetowej o gr. 0,50m, której spód znajduje się na poz. 4,1do 5,9 m (zmienny poziom wynika z dostosowania wysokości kondygnacji piwnicznej do wymagań funkcji pomieszczeń). Segment IB budynek dydaktyczny 5-kondygnacyjny z podziemiem mieszczącym funkcje techniczne. Obiekt o rzucie nieregularnym o długości 51,6m i szerokości całkowitej 27,2m. Układ konstrukcyjny zaprojektowano został jako mieszany. W części stanowią go żelbetowe ramy poprzeczne w rozstawie co 6,6m. Pomiędzy osiami 13-17/B4-B6, w części budynku mieszczącej sale wykładowe, pionowy ustrój nośny stanowią ściany żelbetowe o grubości 0,3m, stężone stropami żelbetowymi. W części skrajnej, w osiach 18 19, segment posiada ustrój tarczowy z przewieszeniem wspornikowym ponad poziomem parteru o wysięgu 7,15m. Stropy w salach wykładowych na poziomie parteru i I-go piętra mają przebieg schodkowy, dostosowany do układu siedzeń. Zaprojektowano je jako monolityczne i prefabrykowane. Stropy nad wyższymi kondygnacjami posiadają rozpiętość 13,2m i są wykonane z kanałowych prefabrykatów sprężonych HC o wysokości 0,4m. Sztywność konstrukcji zapewniają monolityczne ściany żelbetowe, sztywne węzły ram oraz kotwienie prefabrykatów w ścianach. Posadowienie budynku zrealizowano na płycie żelbetowej o gr. 0,60m na poz. 4,1do -5,9m z dostosowaniem poziomu spodu płyty do wymagań wynikających z funkcji pomieszczeń. Segment IC w części o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej znajdują się sale wykładowe audytoryjne, a w części dwukondygnacyjnej stacja transformatorowa z rozdzielnią SN. Segment ma nieregularny rzut o długości ok. 48m i szerokości całkowitej ok.21m, z południową ścianą zewnętrzną pofalowaną o zmiennych promieniach fal. Ściana ta pełni funkcję osłonową, maskującą czerpnię powietrza. Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany żelbetowe, na których nad salami oparto dach o konstrukcji stalowej. Strop pod salami wykładowymi tworzą w części płaskiej płyty żelbetowe 7

20 monolityczne, a w części nachylonej (schodkowej) elementy prefabrykowane oparte na ścianach poprzecznych. Poniżej stropu znajduje się przestrzeń techniczna dla rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych. Konstrukcja stacji trafo i rozdzielni SN jest żelbetowa, monolityczna z dużą liczbą otworów. Stropy żelbetowe, monolityczne o grubości 0,2m oparte są na belkach kotwionych w ścianach poprzecznych. Ponad dach wyprowadzone zostały wyrzutnie powietrza o konstrukcji żelbetowej. Sztywność przestrzenną budynku w obu kierunkach zapewniają odpowiednio stężane ściany żelbetowe. Posadowienie budynku zrealizowano na ławach żelbetowych o gr. 0,40m na poz. 4,0m. Segment IIA budynek o 1 kondygnacji nadziemnej. Znajduje się w niej biblioteka z magazynem książek i innymi funkcjami towarzyszącymi. Konstrukcja nośna ma układ mieszany tworzony przez ramy i ściany żelbetowe powiązane i stężone przez monolityczne stropy żelbetowe. W części segmentu wprowadzono konstrukcję o układzie bezbelkowym płytowo-słupowym, pozostała część to konstrukcja ramowa o zmiennych modułach. Taki układ konstrukcji został narzucony względami funkcjonalnymi i prowadzenia instalacji. Na styku z segmentem IB oraz IIB stropy są oddylatowane od ścian budynku sąsiedniego i zawieszone na trzpieniach dylatacyjnych. Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają ściany żelbetowe oraz sztywne węzły ram. Posadowienie budynku zrealizowano na ławach żelbetowych o gr. 0,40m na poziomach zmiennych od 1,5 do 3,0 m. Segment IIB budynek biblioteki z antresolą posiada rzut kołowy o średnicy ok. 35m. Pionową konstrukcję nośną stanowią zestawy obwodowych słupów żelbetowych o średnicy 0,4m, cztery odcinki ścian ustawione na okręgu o średnicy 7,5m oraz wewnętrzny, żelbetowy trzon wentylacyjny o średnicy 3,1m. Zewnętrzny zestaw słupów rozstawiony jest co ok.4,6m na okręgu o promieniu 17,5m. Wewnętrzny zestaw słupów rozstawiony jest co ok. 6,0m na okręgu o promieniu 11,5m. Do słupów wewnętrznych zamocowane są belki żelbetowe niosące żelbetowy strop antresoli. Konstrukcję dachu stanowią dźwigary z drewna klejonego usytuowane promieniście na dwóch poziomach, tworzące architektoniczną formę dachu. Na dźwigarach dolnych, za pośrednictwem belek stalowych, ustawione są świetliki dachowe o konstrukcji aluminiowej. Sztywność przestrzenną obiektu zapewniają przebiegające promieniście ramy parteru powiązane z centralnym trzonem wentylacyjnym. Posadowienie budynku zrealizowano na ławach żelbetowych o gr. 0,40m na poziomach zmiennych od 1,5 do 3,0m oraz na płycie fundamentowej w części środkowej pod trzonem wentylacyjnym. Segment III cały segment, mierzący w świetle osi zewnętrznych 161,46m x 25,30m, został podzielony pionowymi dylatacjami na cztery części oznaczone jako IIIA, IIIB, IIIC i IIID. Obiekt ma cztery nadziemne kondygnacje o wysokościach: parter 4,50m oraz I, II i IIIp. - 3,90m. Konstrukcję, częściowo podpiwniczonego przyziemia, zaprojektowano w technologii monolitycznej, żelbetowej. Konstrukcję nadziemia zaprojektowano w technologii mieszanej, tj.: elementy podporowe w postaci ścian i ram oraz klatki schodowe i niektóre stropy jako monolityczne żel- 8

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH AKN-793 EKSPERTYZA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚĆI POMIESZCZEŃ PIWNICY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile R E A L I Z A C J E OTiK Sp. z o.o. OTiK Naprawy Betonu S.J. ul. Hutnicza 4 81-061 Gdynia tel.: 58 6230498 www.otik.pl info@otik.pl Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N ZADANIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH AKN-741 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA USZCZELNIENIA PRZECIEKÓW W OBRĘBIE KONDYGNACJI PIWNICZNEJ BUDYNKU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ TRYBUN A I B -tenisowy klub LEGIA przy ul. Myśliwieckiej 4a w Warszawie Inwestor: Zarząd Mienia m. ST. W-wy ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE OBIEKTÓW BUDOW LANYCH 2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D L A P R OJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 1. Wstęp SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Politechnika Warszawska Filia w Płocku ul. Łukasiewicza 17 09-400 Płock SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu konstrukcyjnego 2. Uprawnienia i zaświadczenia przynależności do izby CZĘŚĆ RYSUNKOWA K/01 RZUT FUNDAMENTÓW K/02 RZUT KONSTRUKCJI STROPÓW CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 PRZEDMIOT ST...3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...3 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...3 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...3 1.5 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data:

IZOLACJE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: IZOLACJE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 93 IZOLACJE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452 KLASY: 4521, 4523 KATEGORIE: 45213, 45233 Spis treści 1. Wstęp...95 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM Purtop System Roof SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Purtop 600

Bardziej szczegółowo

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN Spis treści Strona 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot SST... 2 1.2. Zakres stosowania SST... 2 1.3. Zakres robót objętych SST... 2 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK PŁYTKI POSADZKOWE 1 / 6 01.1 Obciążone ruchem pieszym, wózkami widłowymi o napędzie ręcznym i motorowym o masie całkowitej do 2.0 T na ogumieniu pneumatycznym, CSE, oraz kołach gumowych pełnych. Posadzki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata

System do izolacji fundamentów Trwałość na lata System do izolacji fundamentów Trwałość na lata Niezawodne i długotrwałe zabezpieczenie przed wodą 3 rodzaje mas bitumiczno-kauczukowych BT 18 nowoczesne rozwiązanie alternatywne do papy termozgrzewalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny PW0091-KD-0100

Opis techniczny PW0091-KD-0100 Inwestor: GMINA TARNOBRZEG Strona: 1 Opis techniczny PW0091-KD-0100 Numer projektu : Inwestor : Obiekt : Branża : Stadium : PW0091 GMINA TARNOBRZEG, PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA TARNOBRZEG, UL. KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa Bloku dla Dużych Zwierząt Roboty wewnętrzne. B-01 PODŁOŻA I POSADZKI Strona 1 / Stron 5

Remont i przebudowa Bloku dla Dużych Zwierząt Roboty wewnętrzne. B-01 PODŁOŻA I POSADZKI Strona 1 / Stron 5 1. Wstęp Remont i przebudowa Bloku dla Dużych Zwierząt PODŁOŻA I POSADZKI Strona 1 / Stron 5 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT: Remont pomieszczeń zajmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową zlokalizowanych na IV piętrze biurowca ADRES: Siedlce ul. Piłsudskiego 38 INWESTOR: Regionalna Izba

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowane płyty żelbetowe

Prefabrykowane płyty żelbetowe Prefabrykowane płyty żelbetowe Stropy zespolone typu filigran Przeznaczenie : - Prefabrykowane stropy w systemie płyta-słup - Prefabrykowane płyty balkonowe - Prefabrykowane płyty podestów klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową ROZDZIAŁ VI Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową W ostatnich latach wzrasta ilość oddawanych do użytku basenów. Zwiększają się jednocześnie wymagania osób korzystających z basenów. Współczesne kompleksy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27 Załącznik nr 4 Data opracowania: 2014-01-27 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka Adres inwestycji: JW 4226 Skład Hajnówka, 17-200 Hajnówka

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych

S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych 07/12 S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych Opis produktu Maty S&P C-Sheet są gotowymi produktami wykonanymi z włókien węglowych na osnowie poliestrowej.. Obszary zastosowań Maty S&P C-Sheet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1. Przedmiar robót. Wzmocnienie belki podsuwnicowej

Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1. Przedmiar robót. Wzmocnienie belki podsuwnicowej Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1 Przedmiar robót Data: 2015-11-04 Budowa: Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo