Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax VIPAIR Violetta Pietrzak JABŁONNA UL LISTOPADOWA 41 TEL/FAX INWESTOR : URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC WARSZAWA, ul. Ks.I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 PROJEKT : PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ SZATNI i POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 258 PRZY UL. B. BRECHTA 8 W WARSZAWIE AUTORZY OPRACOWANIA : MGR INś..ELśBIETA KOZIŃSKA ST - 161/82 MGR INś. VIOLETTA PIETRZAK DATA październik 2005 r EGZ.

32 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. WYTYCZNE BRANZOWE 6. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW INSTALACJI 7. RYSUNKI TECHNICZNE a. Instalacja wentylacji nawiewno-wyciągowej- Rzut pomieszczeń - Rys. nr W 05/ 01 b. Instalacja wentylacji nawiewno-wyciągowej Schemat podłączenia odpływu skroplin- Rys. nr W05/02 c. Instalacja wentylacji nawiewno-wyciągowej Wyrzut powietrza ponad dach - Rys. nr W05/03

33 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa z inwestorem 1.2. Rzut architektoniczny modernizacji pomieszczeń 1.3. Uzgodnienia z inwestorem i uŝytkownikiem 1.4. Uzgodnienia międzybranŝowe 1.5. Wizja lokalna obiektu 1.6. Przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 1.7. Obowiązujące normy, rozporządzenia i wytyczne 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej modernizowanych i remontowanych pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. B. Brechta 8 w Warszawie.. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest uzyskanie odpowiednich warunków higienicznych w pomieszczeniach szatni dla uczniów i personelu. z uwzględnieniem jak najniŝszych kosztów eksploatacyjnych Opracowanie jest projektem technicznym obejmującym wykonanie obliczeń i rysunków koniecznych do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej niezbędnej do zapewnienia przepływu powietrza przez objęte opracowaniem pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

34 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Opis stanu istniejącego Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem umiejscowione są na poziomie piwnic budynku szkoły. Pomieszczenia szatni oddzielone są elementami z siatki stalowej. W kazdym z boksów usytowane jest okno. Okna zostały wymienione na powietrznie szczelne, dwudzielne, otwieralno uchylne. W pomieszczeniach objętych opracowaniem zastosowane są grzejniki pokrywające straty cieplne ustroju budowlanego Opis przyjętych rozwiązań Szatnie Dla zespołów pomieszczeń szatni zaprojektowano nawiew i wyciąg z odzyskiem ciepła, powietrze po podgrzaniu w wymienniku ciepła jest dogrzewane do temperatury 16 o C grzałką wewnatrz centrali, Ilość powietrza nawiewanego bezpośrednio do pomieszczeń poszczególnych boksów szatni przyjęto napoziomie minimum 4 wymian dla pomieszczenia. W pomieszczeniach szatni personelu z uwagi na fakt zamknięcia pomieszczeń zastosowano nawiew i wyciąg. Natomiast rozwiązanie wentylacji boksów szatni dla uczniów wykonano jako nawiew bespośredni powietrza zewnętrznego do kazdego z boksów, wyciąg powietrza z boksu przez naswietla nad drzwiami wejściowymi, a nastepnie wyrzut przez wywiewniki zainstalowane w korytarzu, rekuperator i wentylator wspomagający usytuowany na dachu. Zaczerp powietrza swieŝego poprzez kanał wentylacyjny wyprowadzony poprzez górną część okna po ścianie na zewnatrz na wysokość ~2,5 m nad poziom terenu. Otwór czerpny zakończyc czerpnią ścienną z siatką wentylacyjną. Kanały czerpne izolować od przejscia przez okno do centrali wełną mineralna na folii aluminiowej gr. 50 mm.

35 KaŜdy wyrzut powietrza na zewnątrz jest prowadzony na dach i zakoń czony wentylatorem dachowym Na przyłączach do instalacji central wentylacyjnych i wentylatoów dachowych zastosować połączenia elastyczne. Do króćców spustu skroplin z centrali podłączyć pompke skroplin z i odprowadzić skropliny przewodem PCV osrednicy zewnetrznej 16 mm do odpływu pod najbliŝszą umywalką. Na przyłączach do instalacji central wentylacyjnych i wentylatoów dachowych zastosować połączenia elastyczne. Dane przyjęte do obliczeń - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. Lato : Temperatura t l =+29 o C Wilgotność względna φ = 52% Zima : Instalacje wentylacyjne Temperatura t l = -20 o C Wilgotność względna φ = 100% - Parametry powietrza wewnętrznego : Lato : Temperatura min 16 O C, wilgotność wynikowa Zima : Temperatura 16 o C, wilgotność wynikowa

36 Tabela rozkładu powietrza w pomieszczeniach szatni Szkoly Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie Nr zespołu Nazwa pomieszczenia Pow Kubat Nawiew Wyciąg Przepływ il wymian m 2 m 3 m 3 /h m 3 /h m 3 /h 1/h Zesp. Nr 1 Szatnia personelu dam. 8,9 26, ,1 Zesp. Nr 1 Szatnia boks 1 6,7 20, ,1 Zesp. Nr 1 Szatnia boks 2 6,7 20, ,1 Zesp. Nr 1 Szatnia boks 3 6,4 19, ,2 Zesp. Nr 1 Szatnia boks 4 6,4 19, ,2 Zesp. Nr 1 Szatnia boks 5 6,7 20, ,1 Zesp. Nr 1 Korytarz RAZEM zespół nr Zesp. Nr 2 Szatnia boks 6 6,7 20, ,2 Zesp. Nr 2 Szatnia boks 7 6,5 19, ,3 Zesp. Nr 2 Szatnia boks 8 6,4 19, ,4 Zesp. Nr 2 Szatnia boks 9 6,7 20, ,2 Zesp. Nr 2 Szatnia boks 10 6,7 20, ,2 Zesp. Nr 2 Szatnia boks 11 6,4 19, ,4 Zesp. Nr RAZEM zespół nr Zesp. Nr 3 Szatnia boks 12 6,5 19, ,3 Zesp. Nr 3 Szatnia boks 13 6,7 20, ,2 Zesp. Nr 3 Szatnia boks 14 6,7 20, ,2 Zesp. Nr 3 Szatnia boks 15 6,3 18, ,5 Zesp. Nr 3 Szatnia personelu męska 7,5 22, ,4 Zesp. Nr 3 Korytarz RAZEM zespół nr Dobrano: System nawiewno-wyciągowy z rekuperacją Zespół nr 1 Centrala rekuperacyjna RK-500-SP firmy EKOKLIMAX Wydajność V m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny p =210 Pa Rozstaw płyt 2,2 Nagrzewnica elektryczna wbudowana w centralę moc 1,6 kw

37 Wentylatory pobór mocy 0,27 kw Napięcie 230 V Połączenia elastyczne na przyłączach do instalacji. Pompka skroplin typ Orange firmy Aspen Pumps Moc elektryczna 20 W Napięcie elektrytczne 230 V Wysokość podnoszenia 8m Wentylator wyciągowy dachowy TH-800.firmy Venture Industries Wydajność - V=520 m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny - p=140, Pa System nawiewno-wyciągowy z rekuperacją Zespół nr 2 Centrala rekuperacyjna RK-500-SP firmy EKOKLIMAX Wydajność V m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny p =220 Pa Rozstaw płyt 2,2 Nagrzewnica elektryczna wbudowana w centralę moc 1,6 kw Wentylatory pobór mocy 0,27 kw Napięcie 230 V Połączenia elastyczne na przyłączach do instalacji. Pompka skroplin typ Orange firmy Aspen Moc elektryczna 20 W Napięcie elektrytczne 230 V Wysokość podnoszenia 8m Wspomagający wentylator wyciągowy dachowy typ.th 800.firmy Venture Industries Wydajność - V=510 m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny - p=,150 Pa System nawiewno-wyciągowy z rekuperacją Zespół nr 3 Centrala rekuperacyjna RK-500-SP firmy EKOKLIMAX

38 Wydajność V m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny p =250 Pa Rozstaw płyt 2,2 Nagrzewnica elektryczna wbudowana w centralę moc 1,6 kw Wentylatory pobór mocy 0,27 kw Napięcie 230 V Połączenia elastyczne na przyłączach do instalacji. Pompka skroplin typ Orange firmy Aspen Moc elektryczna 20 W Napięcie elektrytczne 230 V Wysokość podnoszenia 8m Wentylator wyciągowy dachowy TH 800.firmy Venture Industries Wydajność - V=440 m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny - p=,160 Pa Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej dwusronnie ocynkowanej, łączone na wsuwki, Kanały wentylacyjne typu flex, Elastyczne tłumiki wntylacyjne ACU-COMP. 5. WYTYCZNE DLA BRANś Wszystkie instalacje i urzadzenia wentylacyjne wewntątrz budynku obudować płytami G-K. Pod urządzeniami zamontować rewizje seriwsowe. Wszystkie urzadzenia włączane z pomieszczenia szatni personelu damskiego. Wentylatory dachowe włączane raem z odpowiednimi centralami rekuperacyjnymi w ramach jednego układu.

39 UWAGA PROJEKTOWANE INSTALACJE MOGĄ BYĆ WYKONANE NA BAZIE URZĄDZEŃ INNYCH PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA ZAŁOśONYCH PARAMETRÓWI WYKONANIA KOREKTY OBLICZEŃ ISTOTNYCH PARAMETRÓW INSTALACJI. Montaz urządzeń innego typu niŝ projektowane bez korekty obliczeń na odpowiedzialność wykonawcy.

40 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OznaczenieOpis elementu Szt. Uwagi N1. INSTALACJA NAWIEWNA ZESPOŁU NR1 Czerpnia ścienna QCS-S-OCY- N x350 2 prod.alnor N1. 2 Kolano QBR-S-OCY-150x x prod.alnor N1. 3 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N1. 4 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N1. 5 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N1. 7 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N1. 9 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N1. 11 Kolano90 QB-S-OCY-300x prod.alnor N1. 12 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N1. 13 Odsadzka PR-S-OCY-150x prod.alnor N1. 14 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N1. 15 Redukcja RLL-OCY prod.alnor N1. 16 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N1. 17 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N1. 18 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 19 Kolano BL-OCY prod.alnor N1. 20 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 21 Kolano BL-OCY prod.alnor N1. 22 Kolano BL-OCY prod.alnor N1. 23 Trójnik TL-OCY prod.alnor N1. 24 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 25 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 26 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N1. 27 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 28 Kolano BL-OCY prod.alnor N1. 29 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor

41 N1. 30 Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N1. 31 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N1. 32 Kratka okrągła KRO100 5 prod.dospel N1. 33 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 34 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 35 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N1. 36 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor Kanał wentylacyjny SR-OCY-100-1x prod.alnor N1. 37 N1. 38 Zawór nawiewny NE-100 KKT 2 prod.flakt Bovent N1. 39 Trójnik siodłowy PSL-OCY prod.alnor N1. 40 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 41 Zaślepka ESL-OCY prod.alnor N1. 42 Centrala rekuperacyjna RK-500-SP 1 prod.ekoklimax N1. 43 Kolano BL-OCY prod.alnor N1. 44 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N1. 45 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N1. 46 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N1. 47 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N1. 48 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. INBSTALACJA NAWIEWNA ZESPOŁU NR 2 N2. 1 Kratka okrągła KRO100 6 prod.dospel N2. 2 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 3 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 4 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 5 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N2. 6 Czerpnia ścienna QCS-S-OCY- 300x350 2 prod.alnor N2. 7 Kolano QBR-S-OCY-150x x prod.alnor N2. 8 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N2. 9 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N2. 10 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N2. 12 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor N2. 13 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor N2. 14 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N2. 15 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 150X prod.alnor N2. 16 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N2. 18 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor

42 N2. 19 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor N2. 20 Kolano QBP30-S-OCY-300x prod.alnor N2. 21 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N2. 22 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N2. 28 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N2. 32 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N2. 34 Redukcja PR-S-OCY-150x prod.alnor N2. 37 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 38 Redukcja RLL-OCY prod.alnor N2. 40 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 41 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N2. 42 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N2. 43 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N2. 44 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 47 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 48 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 49 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 50 Trójnik TCL-OCY prod.alnor N2. 51 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N2. 52 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 53 Trójnik TCL-OCY prod.alnor N2. 54 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N2. 55 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 56 Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N2. 57 Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N2. 58 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 59 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 60 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 61 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N2. 63 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 64 Trójnik TCL-OCY prod.alnor N2. 65 Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N2. 66 Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N2. 67 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. 68 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. 69 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. 70 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. 71 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. 72 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor

43 N2. 73 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 74 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 75 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2.76 Centrala rekuperacyjna RK-500-SP 1 prod.ekoklimax N3. INSTALACJA NAWIEWNA ZESPOŁU NR3 N3. 1 Kolano QBP30-S-OCY-300x prod.alnor N3. 2 Czerpnia ścienna QCS-S-OCY- 300x350 1 prod.alnor N3. 3 Kolano QBR-S-OCY-150x x prod.alnor N3. 4 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N3. 5 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N3. 6 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N3. 7 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N3. 9 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N3. 11 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor N3. 12 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N3. 13 Kolano QBP30-S-OCY-300x prod.alnor N3. 14 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N3. 15 Kolano QB30-S-OCY-300x prod.alnor N3. 16 Redukcja PR-S-OCY-300x prod.alnor N3. 17 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N3. 18 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 19 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N3. 21 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N3. 25 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N3. 26 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N3. 29 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 30 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 31 Kanał wentylacyjny SR-OCY-100-2x prod.alnor N3. 33 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 34 Zawór nawiewny NE-100 KKK 1 prod.flakt Bovent N3. 35 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 37 Kratka okrągła KRO100 4 prod.dospel N3. 38 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor

44 N3. 39 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 42 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N3. 44 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 47 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 48 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 63 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N3. 64 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 66 Redukcja RLL-OCY prod.alnor N3. 67 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 68 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 69 Trójnik TCL-OCY prod.alnor N3. 71 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N3. 72 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 74 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 75 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 76 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 78 Redukcja RLL-OCY prod.alnor N3. 79 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 82 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 83 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N3. 84 Redukcja RLL-OCY prod.alnor N3. 86 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N3. 87 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 88 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N3. 89 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 90 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 91 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 92 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 95 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 96 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N3. 97 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N3. 99 Redukcja RLL-OCY prod.alnor Przepustnica soczewkowa IBL-OCY- N prod.alnor Przepustnica soczewkowa IBL-OCY- N prod.alnor N Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N Centrala rekuperacyjna RK-500-SP 1 prod.ekoklimax N Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor N Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor

45 W1. WYCIĄG ZESPOŁU NR1 W1. 1 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES W1. 8 Redukcja RLL-OCY prod.alnor W1. 9 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES W1. 10 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 11 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 12 Kanał wentylacyjny SR-OCY-200-1x prod.alnor W1. 13 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 14 Redukcja PR-S-OCY-200x prod.alnor W1. 16 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- W X prod.alnor W1. 18 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- W X prod.alnor W1. 20 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Redukcja PR-S-OCY-200x W prod.alnor W1. 22 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 23 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 24 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 25 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 26 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 28 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W1. 30 Kolano BL-OCY prod.alnor Kanał wentylacyjny SR-OCY-100-1x prod.alnor W1. 31 W1. 32 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W1. 33 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W1. 34 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 35 Trójnik siodłowy PSL-OCY prod.alnor W1. 36 Nawiewnik wirowo-promieniowy NWP160-L-RAL prod.flakt Bovent W1. 37 Kolano FLEX prod.alnor W1. 38 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 40 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 41 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 42 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 44 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 45 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor

46 W1. 47 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 48 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W1. 49 Nawiewnik wirowo-promieniowy NWP125-L-RAL prod.flakt Bovent W1. 50 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 51 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 52 Trójnik TL-OCY prod.alnor W1. 53 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W1. 54 Trójnik siodłowy PSL-OCY prod.alnor W1. 55 Trójnik TL-OCY prod.alnor W1. 56 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W1. 57 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W1. 58 Zaślepka ESL-OCY prod.alnor W1. 59 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 60 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 61 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 63 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 64 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 65 Wentylator dachowy TH-800 prod.venture 2 INDUSTRIES W1. 66 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 67 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 200X prod.alnor W1. 68 Kanał wentylacyjny SR-OCY-200-3x prod.alnor W2. WYCIĄG ZESPÓŁ NR 2 W2. 1 Nawiewnik wirowo-promieniowy NWP160-L-RAL prod.flakt Bovent W2. 2 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 3 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 4 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 5 Kolano FLEX prod.alnor W2. 6 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 7 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 8 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 9 Kolano FLEX prod.alnor W2. 10 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 12 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 13 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 14 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 15 Trójnik TL-OCY prod.alnor W2. 16 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 17 Kanał wentylacyjnyflex prod.alnor W2. 18 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 19 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 21 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W2. 22 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES W2. 23 Kolano BL-OCY prod.alnor

47 W2. 24 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 33 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W2. 34 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 35 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 36 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 38 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W2. 39 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 40 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W2. 41 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 43 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 44 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 45 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 46 Trójnik TL-OCY prod.alnor W2. 47 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 48 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 49 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 50 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 51 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 55 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 56 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES W2. 57 Kanał wentylacyjny SR-OCY-160-1x prod.alnor W2. 62 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 200X prod.alnor W2. 70 Redukcja PR-S-OCY-200x prod.alnor W2. 74 Redukcja PR-S-OCY-200x prod.alnor W2. 75 Kanał wentylacyjny SR-OCY-200-3x prod.alnor W2. 76 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 77 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 78 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 79 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor Odsadzka PR-S-OCY-200x W prod.alnor W2. 81 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor W2. 82 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- W X prod.alnor W2. 84 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- W X prod.alnor W2. 86 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor W2. 87 Kolano BL-OCY prod.alnor

48 W2. 88 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 89 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 90 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 91 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 92 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor prod.venture W2. 93 Wentylator dachowy TH INDUSTRIES W3. WYCIĄG ZESPOŁU NR 3 W3. 1 Zawór wywiewny KW-OCY-125-VG 1 prod.alnor W3. 2 Kanał wentylacyjny SR-OCY-125-2x prod.alnor W3. 3 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 4 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 5 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 6 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W3. 7 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 8 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W3. 9 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 10 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 11 Nawiewnik wirowo-promieniowy NWP160-L-RAL prod.flakt Bovent W3. 12 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 13 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W3. 14 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W3. 15 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 16 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 17 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 19 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W3. 20 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 21 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 22 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 23 Trójnik TL-OCY prod.alnor W3. 24 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W3. 25 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W3. 26 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 27 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 28 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 29 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W3. 30 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES W3. 31 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 32 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 33 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES

49 W3. 34 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 35 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 36 Kanał wentylacyjny SR-OCY-200-1x prod.alnor W3. 37 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 38 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 39 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor Redukcja PR-S-OCY-200x W prod.alnor W3. 43 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor W3. 44 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor W3. 46 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W3. 47 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 200X prod.alnor W3. 48 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor W3. 49 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- W X prod.alnor W3. 51 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 52 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W3. 53 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 54 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 55 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 56 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor Redukcja PR-S-OCY-200x W prod.alnor W3. 62 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 63 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 64 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 65 Kolano BL-OCY prod.alnor W3.66 Wentylator dachowy TH 800 prod.venture 1 INDUSTRIES Nyple dodane: Nypel NPL-OCY prod.alnor Nypel NPL-OCY prod.alnor Nypel NPL-OCY prod.alnor Nypel NPL-OCY prod.alnor

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm]

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm] III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm] DŁUGOŚĆ [mm] ILOŚĆ SZT. 1 2 3 4 NAWIEW Wszystkie kształtki i kanały ocieplone N1-1 Zawór nawiewny ZNB-160-2

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania STRONA 1. Strona tytułowa 1 2. Opis ogólny 2 2.1 Podstawa opracowania 2.2 Zakres opracowania 2.3 Charakterystyka ogólna 3. Opis techniczny 2 4. Obliczenia 4 5. Wytyczne dla branŝ

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Lista części instalacji wentylacji mechanicznej. Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 NR NAZWA JEDN. ILOŚĆ

Lista części instalacji wentylacji mechanicznej. Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 NR NAZWA JEDN. ILOŚĆ Lista części instalacji wentylacji mechanicznej Lista części układu nawiewno-wywiewnego N1W1 W1-01 Zawór wywiewny KU ø125 szt. 2 W1-02 Kolano okrągłe 90 100 mm szt. 2 W1-03 Kanał okrągły typ SPIRO 125

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

Studio Twórcze Marka Skrzyńskiego ul. Krzyckiego 3/8, 02 052 Warszawa, tel. (0-22) 825-33-42

Studio Twórcze Marka Skrzyńskiego ul. Krzyckiego 3/8, 02 052 Warszawa, tel. (0-22) 825-33-42 Studio Twórcze Marka Skrzyńskiego ul. Krzyckiego 3/8, 02 052 Warszawa, tel. (0-22) 825-33-42 PROJEKT ADAPTACJI NA PRZEDSZKOLE POMIESZCZEŃ USŁUGOWYCH NA PARTERZE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SPECYFIKACJA- WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 8. KNR 4-02W 40201-03 Demontaż tłumików o obwodzie do 4400 mm Jednostka: m 2,0000

Przedmiar robót. 8. KNR 4-02W 40201-03 Demontaż tłumików o obwodzie do 4400 mm Jednostka: m 2,0000 Data utworzenia: 2008-01-28 WENTYLACJA I KLIMATYZACJA - REMONT I MODERNIZACJA BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY Przedmiar robót Dział nr 1. Demontaż 1. KNR 4-02W 40201-01 Demontaż przewodów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Wprowadzenie 3.0 Zakres opracowania 4.0 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz zimnej i ciepłej

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Wprowadzenie 3.0 Zakres opracowania 4.0 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz zimnej i ciepłej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Biuro Projektowo-Usługowe WiK Karolina Andraczko ul. Szczecińska 38B, 75-137 Koszalin NIP: 765-144-48-36 REGON: 331408756 tel/fax (094) 347 07 41, kom. 512 386 570, 515 052 229 e-mail: biuro@wik-koszalin.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cele i zakres opracowania OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II

8. Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna - Etap II Poz. J.m. Ilość Opis elementu Uwagi Układ nawiewno - wywiewny centrali NW1 NW1.1 mb 9 Kanał wentylacyjny prostokątny 900 x 400 NW1.2 szt 2 Redukcja 900 x 400 / 650 x 400 NW1.3 mb 19 Kanał wentylacyjny

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego.

1.Informacje ogólne 3. 3.Instalacja wentylacyjna 4. 4.Instalacja ogrzewania 5 5.Instalacja wod.-kan dla budynku socjalno-technicznego. 1 1 Spis treści 1.Informacje ogólne 3 1.1Przedmiot i zakres opracowania 3 1.2Podstawa opracowania 3 2.Założenia projektowe 3 2.1Charakterystyka obiektu 3 2.2Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU

PROJEKT WYKONAWCZY TOM II BUDYNEK PARKINGU Projekt budowy parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanego przy Al. Krakowskiej w Warszawie, dz. ew. nr 2/3, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 i 2/7 z obrębu 2-06-06 w dzielnicy Włochy PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Remont sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej 4 w Gdyni INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA WYCIĄGOWA ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH AMPER 81-650 Gdynia, ul. Kielecka 99D/4 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY Remont sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV , CPV

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV , CPV PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE WENTYLACJA MECHANICZNA CPV 45331210-1, CPV 45000000-7 INWESTYCJA : BUDOWA WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM i MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

LISTA CZĘŚCI UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

LISTA CZĘŚCI UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ LISTA CZĘŚCI UKŁADÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Układ NW1 nawiew N1.01 Nawiewnik dysza dalekiego zasięgu JSR Ø250 5 Systemair N1.02 Kanał typu spiro Ø250/100 5 N1.03 Przepustnica regulacyjna Ø250 5 N1.04

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : ODDZIAŁ TERENOWY RCKiK w Głogowie - Przebudowa pomieszczeń Szpitala im. Jana Pawła II w Głogowie,

NAZWA INWESTYCJI : ODDZIAŁ TERENOWY RCKiK w Głogowie - Przebudowa pomieszczeń Szpitala im. Jana Pawła II w Głogowie, ROBÓT: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć Szpitala im. Jana Pawła II w Głogowie, ul. Kościuszki 5 na PRACOWNIE I POMIESZCZENIA TERENOWEGO OD- DZIAŁU RCKiK WE WROCŁAWIU (układ NW) Klasyfikacja robót wg.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Przedmiar robót Wentylacja mechaniczna dla istniejacego zespołu pomieszczeń kuchni przedszkolnej Obiekt Budynek Przedszkola nr 5 w Skawinie Kod CPV 45331210-1 Budowa 32-050 Skawina, ul. Daszyńskiego 11

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE projekt: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJE SANITARNE obiekt: lokalizacja: inwestor: STRAZ MIEJSKA Bełchatów projektant mgr inż. Barbara Szołtysik up. pr. 814/85

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (WERSJA II) INSTALACJA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI URZĄD DZIELNICY WARSZAWA WOLA AL.SOLIDARNOŚCI 90 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola 01-003 Warszawa Al.

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA OBIEKTU: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAD.IV PW 3/3 INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1.4 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Uwaga: 1. Projekt został wykonany w oparciu o urządzenia podane w poniższym wykazie. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 3: Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Załącznik nr. 3: Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Załącznik nr. 3: Zestawienie materiałów - wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Nazwa: N1 Typ: Nawiewny Opis: Nawiew sala odczytu UWAGA: Kanały wentylacyjne naleŝy zaizolować izolacją firmy ROCKWOOL typu

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Obiekt : PRZEBUDOWA FRAGMENTU PAWILONU USŁUGOWEGO NA PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN W KRYZYSIE SKAWINA ul. Popiełuszki 17 Projektował: mgr inż. Dariusz Chmielewski Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS RYSUNKÓW: SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania.... 3 2. Podstawa opracowania.... 3 3. Zakres opracowania... 3 4. Rozwiązania projektowe... 4 4.1. Sale prób (pomieszczenia nr 0.10 i 0.34)... 4 4.2. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU INSTALACJA WENTYLACJI ZGÓRSKO 58 gm. SITKÓWKA - NOWINY Adres inwestycji: ZGORSKO

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094)

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094) PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin tel./fax: (094) 345 43 21 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo