Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax VIPAIR Violetta Pietrzak JABŁONNA UL LISTOPADOWA 41 TEL/FAX INWESTOR : URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC WARSZAWA, ul. Ks.I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 PROJEKT : PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ SZATNI i POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 258 PRZY UL. B. BRECHTA 8 W WARSZAWIE AUTORZY OPRACOWANIA : MGR INś..ELśBIETA KOZIŃSKA ST - 161/82 MGR INś. VIOLETTA PIETRZAK DATA październik 2005 r EGZ.

32 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4. OPIS TECHNICZNY 5. WYTYCZNE BRANZOWE 6. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW INSTALACJI 7. RYSUNKI TECHNICZNE a. Instalacja wentylacji nawiewno-wyciągowej- Rzut pomieszczeń - Rys. nr W 05/ 01 b. Instalacja wentylacji nawiewno-wyciągowej Schemat podłączenia odpływu skroplin- Rys. nr W05/02 c. Instalacja wentylacji nawiewno-wyciągowej Wyrzut powietrza ponad dach - Rys. nr W05/03

33 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Umowa z inwestorem 1.2. Rzut architektoniczny modernizacji pomieszczeń 1.3. Uzgodnienia z inwestorem i uŝytkownikiem 1.4. Uzgodnienia międzybranŝowe 1.5. Wizja lokalna obiektu 1.6. Przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane 1.7. Obowiązujące normy, rozporządzenia i wytyczne 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej modernizowanych i remontowanych pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. B. Brechta 8 w Warszawie.. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest uzyskanie odpowiednich warunków higienicznych w pomieszczeniach szatni dla uczniów i personelu. z uwzględnieniem jak najniŝszych kosztów eksploatacyjnych Opracowanie jest projektem technicznym obejmującym wykonanie obliczeń i rysunków koniecznych do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej niezbędnej do zapewnienia przepływu powietrza przez objęte opracowaniem pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

34 4. OPIS TECHNICZNY 4.1. Opis stanu istniejącego Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem umiejscowione są na poziomie piwnic budynku szkoły. Pomieszczenia szatni oddzielone są elementami z siatki stalowej. W kazdym z boksów usytowane jest okno. Okna zostały wymienione na powietrznie szczelne, dwudzielne, otwieralno uchylne. W pomieszczeniach objętych opracowaniem zastosowane są grzejniki pokrywające straty cieplne ustroju budowlanego Opis przyjętych rozwiązań Szatnie Dla zespołów pomieszczeń szatni zaprojektowano nawiew i wyciąg z odzyskiem ciepła, powietrze po podgrzaniu w wymienniku ciepła jest dogrzewane do temperatury 16 o C grzałką wewnatrz centrali, Ilość powietrza nawiewanego bezpośrednio do pomieszczeń poszczególnych boksów szatni przyjęto napoziomie minimum 4 wymian dla pomieszczenia. W pomieszczeniach szatni personelu z uwagi na fakt zamknięcia pomieszczeń zastosowano nawiew i wyciąg. Natomiast rozwiązanie wentylacji boksów szatni dla uczniów wykonano jako nawiew bespośredni powietrza zewnętrznego do kazdego z boksów, wyciąg powietrza z boksu przez naswietla nad drzwiami wejściowymi, a nastepnie wyrzut przez wywiewniki zainstalowane w korytarzu, rekuperator i wentylator wspomagający usytuowany na dachu. Zaczerp powietrza swieŝego poprzez kanał wentylacyjny wyprowadzony poprzez górną część okna po ścianie na zewnatrz na wysokość ~2,5 m nad poziom terenu. Otwór czerpny zakończyc czerpnią ścienną z siatką wentylacyjną. Kanały czerpne izolować od przejscia przez okno do centrali wełną mineralna na folii aluminiowej gr. 50 mm.

35 KaŜdy wyrzut powietrza na zewnątrz jest prowadzony na dach i zakoń czony wentylatorem dachowym Na przyłączach do instalacji central wentylacyjnych i wentylatoów dachowych zastosować połączenia elastyczne. Do króćców spustu skroplin z centrali podłączyć pompke skroplin z i odprowadzić skropliny przewodem PCV osrednicy zewnetrznej 16 mm do odpływu pod najbliŝszą umywalką. Na przyłączach do instalacji central wentylacyjnych i wentylatoów dachowych zastosować połączenia elastyczne. Dane przyjęte do obliczeń - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. Lato : Temperatura t l =+29 o C Wilgotność względna φ = 52% Zima : Instalacje wentylacyjne Temperatura t l = -20 o C Wilgotność względna φ = 100% - Parametry powietrza wewnętrznego : Lato : Temperatura min 16 O C, wilgotność wynikowa Zima : Temperatura 16 o C, wilgotność wynikowa

36 Tabela rozkładu powietrza w pomieszczeniach szatni Szkoly Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w Warszawie Nr zespołu Nazwa pomieszczenia Pow Kubat Nawiew Wyciąg Przepływ il wymian m 2 m 3 m 3 /h m 3 /h m 3 /h 1/h Zesp. Nr 1 Szatnia personelu dam. 8,9 26, ,1 Zesp. Nr 1 Szatnia boks 1 6,7 20, ,1 Zesp. Nr 1 Szatnia boks 2 6,7 20, ,1 Zesp. Nr 1 Szatnia boks 3 6,4 19, ,2 Zesp. Nr 1 Szatnia boks 4 6,4 19, ,2 Zesp. Nr 1 Szatnia boks 5 6,7 20, ,1 Zesp. Nr 1 Korytarz RAZEM zespół nr Zesp. Nr 2 Szatnia boks 6 6,7 20, ,2 Zesp. Nr 2 Szatnia boks 7 6,5 19, ,3 Zesp. Nr 2 Szatnia boks 8 6,4 19, ,4 Zesp. Nr 2 Szatnia boks 9 6,7 20, ,2 Zesp. Nr 2 Szatnia boks 10 6,7 20, ,2 Zesp. Nr 2 Szatnia boks 11 6,4 19, ,4 Zesp. Nr RAZEM zespół nr Zesp. Nr 3 Szatnia boks 12 6,5 19, ,3 Zesp. Nr 3 Szatnia boks 13 6,7 20, ,2 Zesp. Nr 3 Szatnia boks 14 6,7 20, ,2 Zesp. Nr 3 Szatnia boks 15 6,3 18, ,5 Zesp. Nr 3 Szatnia personelu męska 7,5 22, ,4 Zesp. Nr 3 Korytarz RAZEM zespół nr Dobrano: System nawiewno-wyciągowy z rekuperacją Zespół nr 1 Centrala rekuperacyjna RK-500-SP firmy EKOKLIMAX Wydajność V m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny p =210 Pa Rozstaw płyt 2,2 Nagrzewnica elektryczna wbudowana w centralę moc 1,6 kw

37 Wentylatory pobór mocy 0,27 kw Napięcie 230 V Połączenia elastyczne na przyłączach do instalacji. Pompka skroplin typ Orange firmy Aspen Pumps Moc elektryczna 20 W Napięcie elektrytczne 230 V Wysokość podnoszenia 8m Wentylator wyciągowy dachowy TH-800.firmy Venture Industries Wydajność - V=520 m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny - p=140, Pa System nawiewno-wyciągowy z rekuperacją Zespół nr 2 Centrala rekuperacyjna RK-500-SP firmy EKOKLIMAX Wydajność V m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny p =220 Pa Rozstaw płyt 2,2 Nagrzewnica elektryczna wbudowana w centralę moc 1,6 kw Wentylatory pobór mocy 0,27 kw Napięcie 230 V Połączenia elastyczne na przyłączach do instalacji. Pompka skroplin typ Orange firmy Aspen Moc elektryczna 20 W Napięcie elektrytczne 230 V Wysokość podnoszenia 8m Wspomagający wentylator wyciągowy dachowy typ.th 800.firmy Venture Industries Wydajność - V=510 m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny - p=,150 Pa System nawiewno-wyciągowy z rekuperacją Zespół nr 3 Centrala rekuperacyjna RK-500-SP firmy EKOKLIMAX

38 Wydajność V m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny p =250 Pa Rozstaw płyt 2,2 Nagrzewnica elektryczna wbudowana w centralę moc 1,6 kw Wentylatory pobór mocy 0,27 kw Napięcie 230 V Połączenia elastyczne na przyłączach do instalacji. Pompka skroplin typ Orange firmy Aspen Moc elektryczna 20 W Napięcie elektrytczne 230 V Wysokość podnoszenia 8m Wentylator wyciągowy dachowy TH 800.firmy Venture Industries Wydajność - V=440 m 3 /h SpręŜ dyspozycyjny - p=,160 Pa Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej dwusronnie ocynkowanej, łączone na wsuwki, Kanały wentylacyjne typu flex, Elastyczne tłumiki wntylacyjne ACU-COMP. 5. WYTYCZNE DLA BRANś Wszystkie instalacje i urzadzenia wentylacyjne wewntątrz budynku obudować płytami G-K. Pod urządzeniami zamontować rewizje seriwsowe. Wszystkie urzadzenia włączane z pomieszczenia szatni personelu damskiego. Wentylatory dachowe włączane raem z odpowiednimi centralami rekuperacyjnymi w ramach jednego układu.

39 UWAGA PROJEKTOWANE INSTALACJE MOGĄ BYĆ WYKONANE NA BAZIE URZĄDZEŃ INNYCH PRODUCENTÓW POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA ZAŁOśONYCH PARAMETRÓWI WYKONANIA KOREKTY OBLICZEŃ ISTOTNYCH PARAMETRÓW INSTALACJI. Montaz urządzeń innego typu niŝ projektowane bez korekty obliczeń na odpowiedzialność wykonawcy.

40 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OznaczenieOpis elementu Szt. Uwagi N1. INSTALACJA NAWIEWNA ZESPOŁU NR1 Czerpnia ścienna QCS-S-OCY- N x350 2 prod.alnor N1. 2 Kolano QBR-S-OCY-150x x prod.alnor N1. 3 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N1. 4 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N1. 5 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N1. 7 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N1. 9 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N1. 11 Kolano90 QB-S-OCY-300x prod.alnor N1. 12 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N1. 13 Odsadzka PR-S-OCY-150x prod.alnor N1. 14 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N1. 15 Redukcja RLL-OCY prod.alnor N1. 16 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N1. 17 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N1. 18 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 19 Kolano BL-OCY prod.alnor N1. 20 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 21 Kolano BL-OCY prod.alnor N1. 22 Kolano BL-OCY prod.alnor N1. 23 Trójnik TL-OCY prod.alnor N1. 24 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 25 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 26 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N1. 27 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 28 Kolano BL-OCY prod.alnor N1. 29 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor

41 N1. 30 Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N1. 31 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N1. 32 Kratka okrągła KRO100 5 prod.dospel N1. 33 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 34 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 35 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N1. 36 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor Kanał wentylacyjny SR-OCY-100-1x prod.alnor N1. 37 N1. 38 Zawór nawiewny NE-100 KKT 2 prod.flakt Bovent N1. 39 Trójnik siodłowy PSL-OCY prod.alnor N1. 40 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N1. 41 Zaślepka ESL-OCY prod.alnor N1. 42 Centrala rekuperacyjna RK-500-SP 1 prod.ekoklimax N1. 43 Kolano BL-OCY prod.alnor N1. 44 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N1. 45 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N1. 46 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N1. 47 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N1. 48 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. INBSTALACJA NAWIEWNA ZESPOŁU NR 2 N2. 1 Kratka okrągła KRO100 6 prod.dospel N2. 2 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 3 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 4 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 5 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N2. 6 Czerpnia ścienna QCS-S-OCY- 300x350 2 prod.alnor N2. 7 Kolano QBR-S-OCY-150x x prod.alnor N2. 8 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N2. 9 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N2. 10 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N2. 12 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor N2. 13 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor N2. 14 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N2. 15 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 150X prod.alnor N2. 16 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N2. 18 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor

42 N2. 19 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor N2. 20 Kolano QBP30-S-OCY-300x prod.alnor N2. 21 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N2. 22 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N2. 28 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N2. 32 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N2. 34 Redukcja PR-S-OCY-150x prod.alnor N2. 37 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 38 Redukcja RLL-OCY prod.alnor N2. 40 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 41 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N2. 42 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N2. 43 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N2. 44 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 47 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 48 Kolano BL-OCY prod.alnor N2. 49 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 50 Trójnik TCL-OCY prod.alnor N2. 51 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N2. 52 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 53 Trójnik TCL-OCY prod.alnor N2. 54 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N2. 55 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 56 Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N2. 57 Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N2. 58 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 59 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 60 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 61 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N2. 63 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 64 Trójnik TCL-OCY prod.alnor N2. 65 Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N2. 66 Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N2. 67 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. 68 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. 69 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. 70 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. 71 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N2. 72 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor

43 N2. 73 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 74 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2. 75 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N2.76 Centrala rekuperacyjna RK-500-SP 1 prod.ekoklimax N3. INSTALACJA NAWIEWNA ZESPOŁU NR3 N3. 1 Kolano QBP30-S-OCY-300x prod.alnor N3. 2 Czerpnia ścienna QCS-S-OCY- 300x350 1 prod.alnor N3. 3 Kolano QBR-S-OCY-150x x prod.alnor N3. 4 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N3. 5 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N3. 6 Kolano QBP45-S-OCY-300x prod.alnor N3. 7 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N3. 9 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- N X prod.alnor N3. 11 Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor N3. 12 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N3. 13 Kolano QBP30-S-OCY-300x prod.alnor N3. 14 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N3. 15 Kolano QB30-S-OCY-300x prod.alnor N3. 16 Redukcja PR-S-OCY-300x prod.alnor N3. 17 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N3. 18 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 19 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N3. 21 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES N3. 25 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N3. 26 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N3. 29 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 30 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 31 Kanał wentylacyjny SR-OCY-100-2x prod.alnor N3. 33 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 34 Zawór nawiewny NE-100 KKK 1 prod.flakt Bovent N3. 35 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 37 Kratka okrągła KRO100 4 prod.dospel N3. 38 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor

44 N3. 39 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 42 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N3. 44 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 47 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 48 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 63 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N3. 64 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 66 Redukcja RLL-OCY prod.alnor N3. 67 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 68 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 69 Trójnik TCL-OCY prod.alnor N3. 71 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N3. 72 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 74 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 75 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 76 Kolano BL-OCY prod.alnor N3. 78 Redukcja RLL-OCY prod.alnor N3. 79 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 82 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 83 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N3. 84 Redukcja RLL-OCY prod.alnor N3. 86 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor N3. 87 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 88 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor N3. 89 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 90 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 91 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 92 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 95 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor N3. 96 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N3. 97 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N3. 99 Redukcja RLL-OCY prod.alnor Przepustnica soczewkowa IBL-OCY- N prod.alnor Przepustnica soczewkowa IBL-OCY- N prod.alnor N Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N Przepustnica soczewkowa IBL-OCY prod.alnor N Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor N Centrala rekuperacyjna RK-500-SP 1 prod.ekoklimax N Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 300X prod.alnor N Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor N Kolano90 QB-S-OCY-150x prod.alnor

45 W1. WYCIĄG ZESPOŁU NR1 W1. 1 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES W1. 8 Redukcja RLL-OCY prod.alnor W1. 9 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES W1. 10 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 11 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 12 Kanał wentylacyjny SR-OCY-200-1x prod.alnor W1. 13 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 14 Redukcja PR-S-OCY-200x prod.alnor W1. 16 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- W X prod.alnor W1. 18 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- W X prod.alnor W1. 20 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Redukcja PR-S-OCY-200x W prod.alnor W1. 22 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 23 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 24 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 25 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 26 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 28 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W1. 30 Kolano BL-OCY prod.alnor Kanał wentylacyjny SR-OCY-100-1x prod.alnor W1. 31 W1. 32 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W1. 33 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W1. 34 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 35 Trójnik siodłowy PSL-OCY prod.alnor W1. 36 Nawiewnik wirowo-promieniowy NWP160-L-RAL prod.flakt Bovent W1. 37 Kolano FLEX prod.alnor W1. 38 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 40 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 41 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 42 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 44 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 45 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor

46 W1. 47 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 48 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W1. 49 Nawiewnik wirowo-promieniowy NWP125-L-RAL prod.flakt Bovent W1. 50 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 51 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 52 Trójnik TL-OCY prod.alnor W1. 53 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W1. 54 Trójnik siodłowy PSL-OCY prod.alnor W1. 55 Trójnik TL-OCY prod.alnor W1. 56 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W1. 57 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W1. 58 Zaślepka ESL-OCY prod.alnor W1. 59 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 60 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 61 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 63 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 64 Kolano BL-OCY prod.alnor W1. 65 Wentylator dachowy TH-800 prod.venture 2 INDUSTRIES W1. 66 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W1. 67 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 200X prod.alnor W1. 68 Kanał wentylacyjny SR-OCY-200-3x prod.alnor W2. WYCIĄG ZESPÓŁ NR 2 W2. 1 Nawiewnik wirowo-promieniowy NWP160-L-RAL prod.flakt Bovent W2. 2 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 3 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 4 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 5 Kolano FLEX prod.alnor W2. 6 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 7 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 8 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 9 Kolano FLEX prod.alnor W2. 10 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 12 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 13 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 14 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 15 Trójnik TL-OCY prod.alnor W2. 16 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 17 Kanał wentylacyjnyflex prod.alnor W2. 18 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 19 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 21 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W2. 22 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES W2. 23 Kolano BL-OCY prod.alnor

47 W2. 24 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 33 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W2. 34 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 35 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 36 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 38 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W2. 39 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 40 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W2. 41 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 43 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 44 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 45 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 46 Trójnik TL-OCY prod.alnor W2. 47 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 48 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W2. 49 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 50 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 51 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 55 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 56 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES W2. 57 Kanał wentylacyjny SR-OCY-160-1x prod.alnor W2. 62 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 200X prod.alnor W2. 70 Redukcja PR-S-OCY-200x prod.alnor W2. 74 Redukcja PR-S-OCY-200x prod.alnor W2. 75 Kanał wentylacyjny SR-OCY-200-3x prod.alnor W2. 76 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 77 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 78 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 79 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor Odsadzka PR-S-OCY-200x W prod.alnor W2. 81 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor W2. 82 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- W X prod.alnor W2. 84 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- W X prod.alnor W2. 86 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor W2. 87 Kolano BL-OCY prod.alnor

48 W2. 88 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 89 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W2. 90 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 91 Kolano BL-OCY prod.alnor W2. 92 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor prod.venture W2. 93 Wentylator dachowy TH INDUSTRIES W3. WYCIĄG ZESPOŁU NR 3 W3. 1 Zawór wywiewny KW-OCY-125-VG 1 prod.alnor W3. 2 Kanał wentylacyjny SR-OCY-125-2x prod.alnor W3. 3 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 4 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 5 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 6 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W3. 7 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 8 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W3. 9 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 10 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 11 Nawiewnik wirowo-promieniowy NWP160-L-RAL prod.flakt Bovent W3. 12 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 13 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W3. 14 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W3. 15 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 16 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 17 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 19 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W3. 20 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 21 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 22 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 23 Trójnik TL-OCY prod.alnor W3. 24 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W3. 25 Kanał wentylacyjny FLEX prod.alnor W3. 26 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 27 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 28 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 29 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W3. 30 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES W3. 31 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 32 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 33 Tłumik ACU COMP prod.venture 1 INDUSTRIES

49 W3. 34 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 35 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 36 Kanał wentylacyjny SR-OCY-200-1x prod.alnor W3. 37 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 38 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 39 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor Redukcja PR-S-OCY-200x W prod.alnor W3. 43 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor W3. 44 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor W3. 46 Redukcja RCLL-OCY prod.alnor W3. 47 Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- 200X prod.alnor W3. 48 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor W3. 49 Kolano90 QB-S-OCY-200x prod.alnor Kanał wentylacyjny QD-S-OCY- W X prod.alnor W3. 51 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 52 Trójnik TCPL-OCY prod.alnor W3. 53 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 54 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 55 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 56 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor Redukcja PR-S-OCY-200x W prod.alnor W3. 62 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 63 Kolano BL-OCY prod.alnor W3. 64 Kanał wentylacyjny SR-OCY prod.alnor W3. 65 Kolano BL-OCY prod.alnor W3.66 Wentylator dachowy TH 800 prod.venture 1 INDUSTRIES Nyple dodane: Nypel NPL-OCY prod.alnor Nypel NPL-OCY prod.alnor Nypel NPL-OCY prod.alnor Nypel NPL-OCY prod.alnor

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni

Projekt instalacji klimatyzacji suszarni form ceramicznych w hali odlewni Prodlew Sp. z o. o. ul. Senatorska 12 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 17 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 810 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA. 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA. 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56 INWESTOR : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks I.KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200

W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 W3/64 kanał 500x200, l= 2250mm szt. 1 W3/65 trójnik 500x200/500x200/250x200 szt. 1 W3/66 kanał 250x200, l= 3560mm szt. 1 W3/67 kolano 90, 250x200 szt. 1 W3/68 kratka wywiewna 250x200 z przepustnicą regulacyjną

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2

SPIS RYSUNKÓW. Strona 2 SPIS TREŚCI A. Oświadczenia... 3 B. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzającego... 4 C. Zaświadczenia Izby Inżynierów... 8 D. Opis techniczny... 9 1. Podstawa opracowania... 9 2. Założenia.... 9 3. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej.

4. Opis projektowanej wentylacji mechanicznej. PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA REMONTOWANEGO I PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO USYTUOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY ZARZĄDU INRFASTRUKTURY SPORTOWEJ UMK UL. WALEREGO SŁAWKA 10, KRAKÓW INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO REWALORYZACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE S.A UL. A. VETULANIEGO 1A, 31-277 KRAKÓW STADIUM:

Bardziej szczegółowo

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW ORAZ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W REJONIE KAPONIERY WRAZ Z CZĘŚCIĄ OTOCZENIA NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE...

1. WSTĘP... 3 2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 5 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KANAŁÓW I IZOLACJI... 16 4. WYTYCZNE BRANŻOWE... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.2. WYKORZYSTANA DOKUMENTACJA... 3 1.3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 4 1.4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO OBIEKTU.... 5 2. OPIS PROJEKTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.0 OPIS UKŁADÓW WENTYLACYJNYCH... 3 4.0 OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 4.1

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Ośrodka Radioterapii z 38 łóŝkowym oddziałem szpitalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem ul. Borowa 14/18 (działka nr ew.1/1 w obrebie 70) 05-400 Otwock WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA KRUS W GRÓJCU, UL. MSZCZONOWSKA, DZIAŁKI. NR EWID.: 1428/78, 1428/80 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PLACÓWKA KRUS W GRÓJCU, UL. MSZCZONOWSKA, DZIAŁKI. NR EWID.: 1428/78, 1428/80 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 1 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE... 2 2. WENTYLACJA MECHANICZNA... 2 2.1. BILANS POWIETRZA I CHŁODU... 2 2.2. UKŁAD

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl

grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl grupa projektowa proxima sp.z o.o ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel/fax +48(12)422 12 00; email:proxima@nb.com.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ i SPA oraz studium rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE.

Ι. OPIS TECHNICZNY. 1. INFORMACJE OGÓLNE. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT WYKONAWCZY TOM 3 BRANŻA SANITARNA Temat: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI, PRZEBDOWY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA OŚWIADCZENIE PROJEKTOWE Oświadczamy, że opracowana DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH zlokalizowanych na terenie zespołu sportowego WAT przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot i zakres opracowania. 2 Założenia techniczne

OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot i zakres opracowania. 2 Założenia techniczne a r c h i c o s c LASKOWSKI PŁOMECKI UL. SOWIŃSKIEGO 5 44 100 GLIWICE TEL/FAX 0322380661 TEL. KOM.602573083 TEL. KOM.602196333 NIP. 631 22 43 661 Projekt Wykonawczy TEMAT: WENTYLACJA MECHANICZNA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo