INSTRUKCJA MONTAU I UYTKOWANIA RUSZTOWANIA plettac Kombi SL70/SL100

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAU I UYTKOWANIA RUSZTOWANIA plettac Kombi SL70/SL100"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAU I UYTKOWANIA RUSZTOWANIA plettac Kombi SL70/SL100 Spis treci str. Rozdział I. Zakres stosowania rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Zakres stosowania rusztowa systemu plettac Kombi SL70/ Rozdział II. Specyfikacja elementów rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Wyposaenie podstawowe Wejcia Naroniki Kotwy Poszerzenie rusztowa Przejcia Osłony Daszki i siatki ochronne Złcza ochronne. 12 Rozdział III. Zasady montau i demontau rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Zasady montau i demontau rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Strona: 1 Stron: 22

2 Uwagi ogólne Wymagania szczegółowe wynikajce z postanowie norm PN i przepisów obowizujcych 13 w Polsce Nono podłoa Posadowienie rusztowa Usytuowanie rusztowa w ssiedztwie napowietrznych linii energetycznych Urzdzenia elektryczne (przewody elektryczne) Urzdzenia piorunochronne Daszki ochronne Ogrodzenia, odboje, tablice, wiatła ostrzegawcze Urzdzenia transportowe Rusztowania z plandekami i siatkami ochronnymi Badanie zmontowanych konstrukcji rusztowa Odbiór techniczny zmontowanego rusztowania Przegldy eksploatacyjne rusztowa Pakowanie, przechowywanie i transport czci rusztowa Instrukcja montau Uwagi ogólne Podłoe Monta pierwszego pola rusztowa, oraz dalszych kondygnacji Rodzaje kotew Siatki kotwie Zasady wykonywania zakotwie Siły zakotwie Sprawdzenie zakotwie pod obcieniem Demonta rusztowa. 21 Rozdział IV. Schematy montaowe rusztowa plettac Kombi SL 70/ Strona: 2 Stron: 22

3 ROZDZIAŁ I. Zakres stosowania rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Zakres stosowania rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100. Zakres stosowania rusztowa systemowych plettac Kombi SL70/100, dzieli si ze wzgldu na : 1. Obcienie uytkowe: - SL 70 rozstaw 3,0 m = 2,0 kn/m 2 - SL 70 rozstaw 2,5 m = 3,0 kn/m 2 - SL 100 rozstaw 2,5 m = 3,0 kn/m 2 2. Dopuszczalne obcienie uytkowe podestów podano w zestawieniu elementów rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100 str Dopuszczalne wysokoci rusztowa Kombi SL70/100: - Kombi SL m - Kombi SL m 4. Dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowa jest moliwa bez specjalnego projektowania: - tylko w I strefie obcie wiatrem wg PN-77/B Instalacj dwigów - na rusztowaniu nie mog by instalowane dwigi budowlane lub urzdzenia wcigajce o udwigu powyej 150 kg, 6. Prac na rusztowaniu dopuszczalna tylko na jednym poziomie w danym pionie rusztowania. 7. Uytkowanie rusztowa poza wymienionym w pkt. 1-6 zakresem stosowania, wymaga dokonania oblicze statycznych wykonanie projektu konstrukcyjno technicznego. 8. Obliczenia statyczne, wymagaj równie konstrukcje rusztowa, w których przewiduje si stosowanie : - ram wyrównawczych, - ram przejciowych, - dwigarów do przewiesze nad bramami, - plandek oraz siatek ochronnych, - szerokich konsol rozszerzajcych trójpodestowych, - odmiennej ni okrelona w niniejszej instrukcji siatki ste lub kotwie. Obliczenia konstrukcji rusztowa SL 70/SL100, naley przeprowadza zgodnie z obowizujcymi normami i przepisami w uzgodnieniu z przedstawicielami firmy R&M plettac Sp. z o.o. Strona: 3 Stron: 22

4 ROZDZIAŁ II. Specyfikacja elementów rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100 Uwaga : kropk oznaczono elementy stosowane w montau konstrukcji typowych Wyposaenie podstawowe. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Ramy pionowe SL 70 Stal, cynkowana ogniowo dla obcie do 2 kn/m x x x x kg kg kg 9.50 kg 5F SL F SL F SL F SL Ramy pionowe SL 100 Stal, cynkowana ogniowo dla obcie do 3 kn/m x x x x kg kg kg kg 5F SL F SL F SL F SL Podesty drewniane obcione uytkowo do 2 kn/m 2 ; klejone, odporne na warunki atmosferyczne obcienie uytkowe = 3 kn/m 2, zalene od długoci 300x32x x32x x32x x32x x32x4.8 70x32x kg kg kg kg 8.50 kg 6.00 kg 5F SLN F SLN F SLN F SLN F SLN F SLN Podesty stalowe obc.uytk. = 3 kn/m 2, zalene od długoci; cynkowanie ogniowe, perforowane 300x32x7 250x32x7 200x32x7 150x32x kg kg kg kg 5F SLN F SLN F SLN F SLN Podesty aluminiowe obc.uytk. = 3 kn/m 2, zalene od długoci; zabezp.przed polizgiem 300x32x5 250x32x5 200x32x5 150x32x kg kg 9.50 kg 7.25 kg 5F SLN F SLN F SLN F SLN Stenia dla pól 300x200 cm 250x200 cm 200x200 cm 150x200 cm 250x150 cm 250x100 cm kg 9.00 kg 7.00 kg 6.00 kg 8.00 kg 7.20 kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN Dolne zamocowanie st kg SNN Strona: 4 Stron: 22

5 e Porcze dla podestów : 300 cm 250 cm 200 cm 150 cm 110 cm 70 cm kg 4.20 kg 3.60 kg 2.80 kg 2.00 kg 1.50 kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN Porcze podwójne dla podestów : 300 cm 250 cm 200 cm 150 cm kg kg 8.50 kg 6.50 kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN Porcze boczne : SL 70 SL kg 3.00 kg 5F SL F SL Podwójne porcze boczne: SL 70 SL kg 5.00 kg 5F SL F SL Burty drewniane do podestów : 300 cm 250 cm 200 cm 150 cm 110 cm 70 cm kg 5.00 kg 4.30 kg 2.70 kg 2.20 kg 1.50 kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN Burty drewniane czołowe SL 70 SL kg 2.00 kg 5F SL F SL Słupki do porczy : Górne zabezpieczanie podestów SL 70 SL kg 2.00 kg 2.70 kg 5F SNN F SL F SL Słupek do porczy z zabezpieczeniem podestu : Strona: 5 Stron: 22

6 SL 70 SL kg 6.30 kg 5F SL F SL Boczne ramy porczowe : SL 70 SL kg kg 5F SL F SL Stopa ramy z trzpieniem gwintowanym dla wyrównywania niewielkich nierównoci terenu, przy czym 25% lecz nie mniej ni 15 cm trzpienia gwintowanego powinno pozosta w ramie pionowej kg 3.00 kg 3.50 kg 4.30 kg 5.00 kg 5F SOG F SOG F SOG F SOG F SOG Stopa ramy z trzpieniem gwintowanym, obrotowa kg 5F SOG Wejcia. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Aluminiowa płyta włazowa wkład ze sklejki lub aluminium, komplet ze zintegrowan drabin dla obcie do 2 kn/m 2 300x65x7 250x65x kg kg 5F SLN F SLN Rama stalowa SL 70 dla obcie do 3 kn/m 2 300x65x8 250x65x kg kg 5F SLN F SLN Pokład drewniany z klap dla ramy - stalowej SL x57 250x kg kg 5F SLN F SLN Strona: 6 Stron: 22

7 Drabina wewntrzna midzykondygnacyjna dla ram stalowych SL 70 - stal kg 5F SLN Drabiny aluminiowe przystosowane do złcza rurowego 48.3 mm, z moliwoci przedłuania Do zastosowania tylko tam, gdzie nie s moliwe wejcia wewntrzne kg kg kg kg 5F SOG F SOG F SOG F SOG Naroniki. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary-cm Masa Nr. kat. Podest narony do wyrównywania naronika rusztowania do kta 45 o kg kg 5F SL F SL Złcze rurowe obrotowe do połcze ram pionowych przy słupku wewntrznym kg 2K DKP Kotwy. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Kotwa dystansowa kg 5F SLN Rura dystansowa kg 2.00 kg 4.00 kg 4.80 kg 5.80 kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN Złcze rurowe krzyowe kg 2K NKP Strona: 7 Stron: 22

8 ruba z uchem Ocynkowana galwanicznie, spawana 12x120mm 12x160mm 12x230mm 0,19kg 0,22kg 0,30kg 5F DIVO F DIVO F DIVO 0110 Kołek plastikowy rozprny 70mm z tworzywa, do rub z uchem 70mm 5F DIVO 0105 Zalepka 5F DIVO Poszerzanie rusztowa. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Konsola 32 bez łcznika rurowego kg 5F SLN Konsola 32 z łcznikiem rurowym kg 5F SLN Konsola 64/ kg 5F SLN Konsola 74/50 Konsole 74/50 pozwalaj na przemieszczanie rusztowania o szeroko ramy do wewntrz lub na zewntrz niezalenie od wysokoci rusztowania kg 5F SLN Stenie poprzeczne do podparcia konsoli 74/ kg 5F SLN Stenie poprzeczne do podparcia konsoli 110/ kg 5F SLN Konsola 96/ kg 5F SLN Strona: 8 Stron: 22

9 Konsola 110/50 Konsole 110/50 pozwalaj na przemieszczanie rusztowania o szeroko ramy do wewntrz lub na zewntrz niezalenie od wysokoci rusztowania kg 5F SLN Konsola wnkowa kg 5F SLN Dolna konsola wnkowa kg 5F SLN Przejcia. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Dwigar pomocniczy kg kg kg 5F SNN F SNN F SNN Poprzecznica dla porednich wysokoci SL 70 SL kg 7.90 kg 5F SL F SL Ramy przejciowe dla SL 70/SL 70 4 pod. dla SL70/SL100 5 pod. 200x x kg kg 5F SL F SLN Strona: 9 Stron: 22

10 Dwigar stalowy kratowy wysoko 45cm, wykonany z rury stalowej fi48,3x3,2mm ocynkowany ogniowo ,00kg 39,00kg 49,00kg 58,00kg 73,00kg 5F SOG F SOG F SOG F SOG F SOG Dwigar aluminiowy kratowy wysoko 45cm, wykonany z rury aluminiowej fi48,3mm ,00kg 15,50kg 19,60kg 23,00kg 30,30kg 5F SOG F SOG F SOG F SOG F SOG Trawers dwigara : 2-podestowy 3-podestowy 4-podestowy 5-podestowy 6-podestowy ,30kg 6,20kg 8,00kg 10,00kg 12,00kg 6,20kg/mb 5F SLN F SLN F SLN F SLN F SLN Łcznik dwigara prosty z 4-ma rubami poprzecznymi 4,40kg 5F SOG Łcznik dwigara ktowy górny dolny z 4-ma rubami poprzecznymi 4,50kg 4,00kg 5F SOG F SOG Osłony. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Plandeki z oczkowym brzegiem dla ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz dla ochrony rodowiska 10x2.7=27m 2 20x2.7=54m 2 10x3.2=32m 2 20x3.2=64m kg kg kg kg 5F PLA F PLA F PLA F PLA Strona: 10 Stron: 22

11 Siatka z brzegiem oczkowym stanowica osłon przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 10x2.5=25m 2 20x2.5=50m 2 10x3.1=31m 2 20x3.1=62m kg 4.00 kg 2.50 kg 5.00 kg 5F PLA F PLA F PLA F PLA Daszki i siatki ochronne. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Daszek ochronny do zabezpieczania przej pieszych przed spadajcymi przedmiotami kg 5F SLN Podesty stalowe obc.uytk. = 3 kn/m 2, zalene od długoci; cynk.ogniowo,perforowane 300x30x4 250x30x4 200x30x4 150x30x kg kg kg 8.00 kg 5F SLN F SLN F SLN F SLN Podpory do siatki ochronnej SL 70 SL kg kg 5F SL F SL Siatka ochronna cynkowana ogniowa 300x x x x kg kg kg kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN Konsola dachowa stal dostosowana do spadku dachu od 30 o do 60 o. 170x kg 5F XS Strona: 11 Stron: 22

12 2.9. Złcza ochronne. Złcze krzyowe z nakrtkami kołnierzowymi do rur o rednicy zewntrznej 48,3mm 1,10kg 2K NKP Złcze obrotowe z nakrtkami kołnierzowymi do rur o rednicy zewntrznej 48,3mm 1,20kg 2K DKP Złcze wzdłune z nakrtkami kołnierzowymi do rur o rednicy zewntrznej 48,3mm 1,50kg 2K ZKO Łcznik rurowy 1,00kg 2S OOO Podstawa stała ocynkowana ogniowo 15x15 2,00kg 5F SOG Złcze porczowe 0,90kg 5F SOG Strona: 12 Stron: 22

13 ROZDZIAŁ III. Zasady montau i demontau rusztowa systemowych plettac SL 70/ Zasady montau i demontau rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Uwagi ogólne. 1.) Uytkownik rusztowania zobowizany jest do cisłego przestrzegania zasad montau i eksploatacji ujtych: - w niniejszej instrukcji, - w normach serii PN-78/M lub w ich znowelizowanych wersjach PN-M-47900:1996, - w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r., poz. 401 obowizuje od wrzenia 2003 r.). - w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844). W/w przepisy Dz. U. w wersji elektronicznej, znajduj si do wgldu kadego kierownika regionu, na którego terenie uytkowane s rusztowania SL 70/100. Patrz. Biblioteczka Zintegrowanego Systemu Zarzdzania (na wewntrznej stronie internetowej firmy) : - pkt. 5. Przepisy serwisu internetowego LEX (kliknij przejd ). W/w przepisy zobligowany jest posiada równie nadzór techniczny zlecajcego monta demonta rusztowa. 2.) Prowadzenie montau i demontau rusztowa p l e t t a c moe by prowadzone tylko przez osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje fachowe Wymagania szczegółowe wynikajce z postanowie norm PN i przepisów obowizujcych w Polsce Nono podłoa. Obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pkt Posadowienie rusztowa. Obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pkt Usytuowanie rusztowania w ssiedztwie napowietrznych linii energetycznych. - Obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pkt Urzdzenia elektryczne (przewody elektryczne). Obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pkt ; Urzdzenia piorunochronne. Obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pkt Daszki ochronne. Daszki ochronne naley montowa zgodnie z postanowieniami normy PN-M :1996 pkt Ogrodzenia, odboje, tablice i wiatła ostrzegawcze. Monta powyszych zabezpiecze naley przeprowadza zgodnie z postanowieniami normy PN-M :1996 p.p ; ; ; Urzdzenia transportowe. Przy montau i uytkowaniu urzdze transportowych obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pp ; Strona: 13 Stron: 22

14 Dopuszcza si stosowanie wcigarek linowych z wysignikiem obrotowym standardowo przewidzianych do instalowania na rusztowaniu. Wcigarki montowane na rusztowaniu musz mie wiadectwo dopuszczenia wystawione przez Urzd Dozoru Technicznego Rusztowania z plandekami i siatkami ochronnymi. Technik zabezpieczania rusztowa plandekami i siatkami ochronnymi reguluj postanowienia norm DIN, w zwizku z tym stosowanie tego typu zabezpiecze powinno by uzgadniane z przedstawicielem producenta Badania zmontowanych konstrukcji rusztowa. Badania zmontowanej konstrukcji rusztowania przeprowadza si wg procedury opisanej w PN-M :1996 pkt 7.3.; przy czym naley zwróci uwag, e niniejsza instrukcja wprowadza ostrzejsze ni normowe, wymagania w zakresie techniki wykonywania i sprawdzania zakotwie Odbiór techniczny zmontowanego rusztowania. Eksploatacja rusztowania jest moliwa, po dokonaniu odbioru technicznego rusztowania. Warunki odbioru s okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Przegldy eksploatacyjne rusztowa. W czasie eksploatacji, rusztowania SL70/100 podlegaj nastpujcym przegldom: 1.) Przegldy codzienne : Przegldy codzienne powinny by dokonywane przez osoby uytkujce rusztowanie tj. pracowników pracujcych na rusztowaniu. Przegld codzienny polega na sprawdzeniu, czy: a) rusztowanie nie doznało uszkodze lub odkształce, b) rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, c) przewody elektryczne s dobrze izolowane i nie stykaj si z konstrukcj rusztowania, d) stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właciwy (czysto pomostów, w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpolizgowe pomostów), e) nie zaszły zjawiska majce ujemny wpływ na bezpieczestwo rusztowania. 2.) Przegldy dekadowe. Przegldy dekadowe powinny by wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza konserwator rusztowa lub pracownik inynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegldu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mog spowodowa katastrof budowlan lub stworzy niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania. 3.) Przegldy dorane. Przegldy dorane przeprowadza naley zawsze po dłuszej ni 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania i po kadej burzy o sile wiatru powyej 6 w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Przegld dorany powinien by dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Moe on by zarzdzony w kadym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Dostrzeone usterki powinny by usunite po kadym przegldzie przed przystpieniem do pracy. Za wykonywanie przegldów odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegldów dekadowych i doranych powinny by zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujce przegldu Pakowanie, przechowywanie i transport czci rusztowa. W tym zakresie obowizuj wymagania PN-M :1996 pkt Instrukcja montau i demontau Uwagi ogólne. 1.) Prowadzenie montau i demontau rusztowa p l e t t a c moe by prowadzone tylko przez osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje fachowe. 2.) W instrukcji tej podane s ogólne zasady montau i demontau rusztowa. 3.) Wszystkie czci rusztowania powinny by przed zamontowaniem wizualnie sprawdzone. Uszkodzonych czci jak równie elementów niesystemowych nie wolno wbudowywa w siatk rusztowania. Strona: 14 Stron: 22

15 4.) Monta rusztowania przeprowadzany jest etapami, kolejno po sobie nastpujcymi Podłoe. Rusztowanie mona posadowi tylko na podłou, które ma wystarczajc zdolno przenoszenia obcie. Przy niewystarczajcej nonoci podłoa przewidziane s rozkładajce obcienie podkłady (rys. nr 1). Rys. nr 1. Rozłoenie obcienia przy zastosowaniu podkładów drewnianych Przy montau rusztowania na terenie ze spadkiem lub uskokami, jak równie w przypadku, gdy konieczne jest osignici konkretnej wysokoci rusztowania, stosuje si odpowiednie stopy ramy z trzpieniem gwintowanym lub ramy porednie (wyrównujce) (rys. nr 2). Rys. nr 2 Ramy porednie (wyrównujce), stopy ramy z trzpieniem gwintowanym Monta pierwszego poziomu rusztowania oraz dalszych kondygnacji. 1.) Monta rusztowania rozpoczyna si od ustawienia podstawek rubowych. Rozstaw podstawek okre- lony jest długoci porczy i szerokoci ramy. Podstawki od strony ciany powinny by tak rozmieszczone, aby po zamontowaniu ram i pomostów, odstp w poziomie pomidzy krawdzi pomostu rusztowania, a cian nie przekraczał 20 cm. Nastpnie na trzpienie zewntrznych podstawek rubowych zamontowa dolne mocowanie stenia. 2.) Monta ram rusztowania naley rozpoczyna od najwyszego miejsca terenu. Ramy pionowe nasadza si na trzpienie podstawek oraz łczy si za pomoc ste (poziomych porczy). Jedno stenie mocowane jest w dolnych nasadzonych na trzpieniach stojaków uchwytach, drugie do uchwytów porczy umieszczonych na ramie (jak na rys. nr 3). Strona: 15 Stron: 22

16 Rys. nr 3 Monta ram. 3.) Nastpnie zamocowa od strony zewntrznej stenia oraz podesty rys. nr 4. Uwaga: stenia ukone z jednej strony posiadaj dwa otwory do mocowania. W czasie montau pierwszej kondygnacji rusztowania, stenie mocowane jest do zaczepu w pierwszym otworze liczc od rodka. Stenia wyszych kondygnacji zawsze naley mocowa wykorzystujc drugi otwór stenia. Rys. nr 4. Monta pierwszego stenia. Zmontowane pierwsze pole rusztowania, naley wypoziomowa i ustawi do pionu oraz sprawdzi odstp od ciany. Poziomowanie wykonywa przez obrót wrzeciona podstawek rubowych. 4.) Monta dalszego cigu rusztowania. Tok postpowania przy wybudowaniu nastpnych pól rusztowania jest identyczny jak w pkt. 2. Dla kadych 5 pól rusztowania, kadorazowo wbudowuje si minimum jedno stenie (rys. nr 5 ) i nie rzadziej ni co 10 m. Strona: 16 Stron: 22

17 Rys. nr 5. Monta kolejnych elementów pierwszego poziomu rusztowania. W polu, nad którym bdzie wznoszony pion komunikacyjny, zamontowa pomosty z włazem i drabink. W polu tym, zaleca si ułoenie na dolnych ryglach ram desek, które bd stanowi podparcie dla drabinki wejciowej. Po montau pierwszej kondygnacji, naley j wypoziomowa za pomoc nakrtek podstawy. 5.) Budowa dalszych kondygnacji rusztowania. Monta kolejnych pól rusztowania, przebiega w sposób opisany w pkt. 2. Przy montau wyszych kondygnacji naley przestrzega nastpujcych zasad : a) Porcze montuje si od strony zewntrznej rusztowania, do ram w poziomie, zakładajc je na trzpienie ram zabezpieczone specjalnymi zapadkami; w przypadku gdy odstp rusztowania od lica ciany jest > 20 cm, nale- y wtedy zamontowa porcze i burty równie od strony wewntrznej. Do montau zabezpiecze od strony przyciennej naley stosowa złcza porczowe i złcze z bolcem do mocowa burt. b) Pomosty rusztowania układa si z podestów. Podesty zakłada si w poziomie na pionowe trzpienie ram, Podesty spełniaj rol ste poziomych i musz by montowane w kadym polu rusztowania. Pola musz by całkowicie wypełnione podestami. c) Pomosty rusztowania, na których mog przebywa ludzie, musz by zabezpieczone dwoma porczami, które naley zamocowa na wysokoci 1,0 m liczc od powierzchni pomostu. Alternatywnie zamiast porczy, na najwyszym pomocie mona stosowa siatki ochronne nr kat. czci 5F SNN3 800, mocowane w podporach do siatki nr kat. 5F SL ; 5F SL d) Pomosty od strony szczytowej, naley zabezpiecza za pomoc podwójnych porczy (górna porcz na wysokoci 1,0 m) i burt poprzecznych. e) Stenia montuje si po zewntrznej stronie rusztowania. f) Budowa rusztowania musi by tak prowadzona, aby niebezpieczestwo upadku z rusztowania było moliwie jak najmniejsze. g) Transport pionowy elementów rusztowa moe odbywa si rcznie lub za pomoc wcigarek. Przy transporcie pionowym rcznym, musz by zmontowane porcze główne i porednie. h) Klatka schodowa pion komunikacyjny, wykonujemy jednoczenie z budow konstrukcji rusztowania wewntrz siatki rusztowania. Odległo pomidzy ssiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna przekracza 40 m i 20 m od najbardziej oddalonego stanowiska pracy. Przykłady rozmieszczenia pionów komunikacyjnych dla SL70 i SL 100 rys. nr 6. Rys.6. Pion komunikacyjny. Strona: 17 Stron: 22

18 i) dalszy monta rusztowania moe odbywa si wg dwóch wariantów (rys. nr 7 wariant I, rys. nr 8 wariant II). Rys. nr 7 wariant I. Wariant I monta ram pionowych rozpoczynamy od skrajnego, najbardziej oddalonego pola rusztowania i prowadzimy go do pola rusztowania gdzie odbywa si transport pionowy. Rys. nr 8 wariant II. Wariant II monta ram pionowych rozpoczynamy od pola, gdzie odbywa si transport pionowy i prowadzimy w kierunku do skrajnego ostatniego pola rusztowania. j) Rusztowanie w obrbie naronika: Na wysokoci zakotwionych kondygnacji rusztowania, ssiednie ramy znajdujce si w naroniku budynku naley łczy za pomoc rur φ 48,3x3,2 i złcz. Alternatywnie mona zamocowa stojak ramy pionowej naronej, za pomoc dwóch złcz obrotowych do najniszej ssiedniej ramy pionowej prostopadłej do ciany budynku. Tym samym nie jest potrzebna podstawka rubowa. Obcienie jest przenoszone poprzez złcza obrotowe do stojaka ssiedniej ramy. Na wysokoci zakotwionych kondygnacji rusztowania(w odstpie nie wikszym ni Strona: 18 Stron: 22

19 4 m, ramy naley połczy za pomoc kolejnych dwóch złczy obrotowych. Szczelin pomostu pomidzy polami rusztowania naley zalepi. Ramy z obydwu stron naronika powinny by kotwione kotwami trójktnymi. Przykład rozwizania rusztowania w obrbie naronika pokazano na rys. nr 9. Rys. nr 9. Przykład - rusztowanie naronika ciany. k) Stanie rusztowania. Stenia wykonywa zgodnie z siatk ste, przedstawion na rysunkach poszczególnych wariantów montaowych, przy czym naley przestrzega zasady, aby odległo pomidzy stanymi polami nie była wiksza ni 10 m (dla pól o długoci 3,0 m stenia montowa w co 4 polu, dla pól o długoci 1,5 m; 2,0 m i 2,5 m stenia montowa w co 5 polu). Na kadej kondygnacji rusztowania musz znajdowa si co najmniej dwa stenia. Stenia wykonywa w układzie wieowym (stenia rozmieszczone w jednym pionowym cigu) lub alternatywnie w układzie wielkopłaszczyznowym. l) Kotwienie rusztowania. Rusztowania musz by zakotwione do ciany budynku lub budowli w sposób zapewniajcy stateczno i sztywno konstrukcji rusztowania oraz umoliwiajcy przeniesienie sił zewntrznych działajcych na rusztowanie. Do zakotwie naley stosowa łczniki kotwice i elementy kotwice (ruby z uchem oraz kołki plastikowe rozprne), znajdujce si na wyposaeniu rusztowania. Zakotwienia montowa sukcesywnie w trakcie montau rusztowania. Strona: 19 Stron: 22

20 Rodzaje kotew : a) kotew długa, mocowana do dwóch stojaków ramy (przenosi siły prostopadłe i równoległe do fasady) Złcze krzyowe Kotew długa rys. b) kotew krótka mocowana do wewntrznego stojaka ramy (przenosi siły prostopadłe do fasady) Złcze krzyowe Kotew krótka rys. c) kotew trójktna mocowana do wewntrznego stojaka ramy (przenosi siły prostopadłe i równoległe do fasady) Złcze krzyowe Kotew krótka rys. Złcza krzyowe dokrca momentem 5 kncm (dopuszczalne odchylenie ± 10%) Siatka kotwie. Siatki kotwie oraz typ zakotwie, przedstawiono na rysunkach poszczególnych wariantów montaowych Zasady wykonywania zakotwie : kotwienie rozpoczyna si poczwszy od drugiego poziomu rusztowania; zakotwienia rozmieszczane s symetrycznie na całej powierzchni rusztowania; kotwy rozmieszcza si co drugie pole w poziomie oraz co drug kondygnacj, przy czym ssiednie rzdy zakotwie s przesunite w stosunku do siebie o jedno pole, pion komunikacyjny kotwiony jest z kadej ze stron, co 4 m; najwysz kondygnacj rusztowania naley kotwi w co drugie pole; skrajne cigi pionowe ram kotwione s co 4 m; wszystkie ramy do których przymocowane s szerokie zewntrzne konsole rozszerzajce musz by kotwione, a w przypadku stosowania pomostów o długoci 3,0 m kotwi naley równie ramy znajdujce si o jedn kondygnacje niej. Strona: 20 Stron: 22

21 Siły zakotwie. Wartoci sił zakotwie przypadajcych na jedno zakotwienie podano poniej w tablicy 1. Tablica 1. Składowa siły Składowa prostopadła do ciany Składowa prostopadła do ciany Wysoko rusztowania H ciany czciowo otwarte * ciany zamknite ** 0< H 10 m 3,4 kn 1,3 kn 10 m< H 20 m 3,8 kn 1,5 kn 20 m< H 64 m 4,1 kn 1,8 kn 0< H 64 m 1,5 kn 1,5 kn Uwaga : 1. *) ilo otworów do 60 % powierzchni fasady 2. **) ilo otworów do 20 % powierzchni fasady. 3. Zakotwienia nie powinny przenosi sił pionowych Sprawdzenie zakotwie pod obcieniem. Nono połczenia kołków ciennych ze cian budynku musi by udokumentowana poprzez wykonanie prób. Punkty kotwienia, poddawane obcieniom próbnym, musz zosta okrelone przez osob odpowiedzialn za monta rusztowania. 1.) Ilo prób % przy cianie betonowej, - 40 % przy innych cianach. Minimalna liczba sprawdzanych zakotwie 5. 2.) Obcienie próbne musi stanowi 1,2 krotno siły zakotwienia. Sprawdzanie zakotwie powinno by wykonywane sukcesywnie w czasie montau rusztowania. Wyniki prób powinny zosta spisane komisyjnie i musz by przechowywane przez okres uytkowania rusztowania Demonta rusztowania prowadzi naley w odwrotnej kolejnoci, ni pokazano to na rys. nr 7 i 8, a take jak w opisie montau. Strona: 21 Stron: 22

22 Rozdział IV. Przykładowe schematy montaowe rusztowa plettac Kombi SL 70/100. Schematy montaowe rusztowa plettac Kombi SL 70/100, pokazano na rysunkach niniejszej instrukcji : 1.) Rysunek nr 1 : Schemat uzupełniajcy rusztowania o wysokoci do 24 m. 2.) Rysunek nr 2 : Schemat uzupełniajcy rusztowania o wysokoci do 24 m. Rusztowanie obcignite siatk fasada zamknita. 3.) Rysunek nr 3 : Schemat uzupełniajcy rusztowania o wysokoci do 24 m. Rusztowanie obcignite plandek fasada zamknita. 4.) Rysunek nr 4 : Schemat uzupełniajcy rusztowania o wysokoci do 24 m. Zastosowanie podstawek plettac z długim trzpieniem. 5.) Rysunek nr 5 : Schemat uzupełniajcy rusztowania o wysokoci do 24 m. Ramy przejciowe. 6.) Rysunek nr 6 : Dwigary do przej nad przeszkodami. 7.) Rysunek nr 7 : Rusztowanie zabezpieczajce przed upadkiem z dachu. 8.) Rysunek nr 8 : Daszek ochronny. Konsola ) Rysunek nr 9 : Połczenie naroników. Punkt podparcia. 10.) Rysunek nr 10 : Rusztowanie przy cianie zamknitej dla rozstawu pól: 2,5 m i wysokoci do 64 m. 11.) Rysunek nr 11 : Rusztowanie przy cianie zamknitej dla rozstawu pól: 3,0 m i wysokoci do 50 m. 12.) Rysunek nr 12 : Rusztowanie przy cianie czciowo otwartej dla rozstawu pól: 2,5 m i wy - sokoci do 64 m. 13.) Rysunek nr 13 : Rusztowanie przy cianie czciowo otwartej dla rozstawu pól: 3,0 m i wy - sokoci do 50 m. Strona: 22 Stron: 22

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.2 SPIS STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 3 M.01.02.00. Konstrukcje odciajce. 3 M.02.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM BRANA Zakad Projektowania i Usug Budowlanych BENBUD in. Benedykt Reder ul Ks. dr W. gi 1 /27 86-300 Grudzidz tel. 0 603 79 86 82 benbud@op.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA : Projekt wykonawczy cz opisowa

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki

Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki TOM 3 Specyfikacje techniczne S 05.00 Zasilanie w energi elektryczn. System automatyki 108 Tom 3 S 05.01 Specyfikacje Techniczne Sieci, instalacje i urzdzenia elektroenergetyczne. System automatyki 109

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OCIEPLENIA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W BUKOWNIE INWESTOR: GMINA BUKOWNO, URZD MIEJSKI W BUKOWNIE 32-332 BUKOWNO UL. KOLEJOWA 16. OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRZEJCIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARAOWEGO STRAY GRANICZNEJ, BUDYNEK GARAU DLA POTRZEB URZDU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK POBRANEGO PALIWA ORAZ URZADZENIA DO KONTROLI PALIW

Bardziej szczegółowo

Technika magazynowania bez granic

Technika magazynowania bez granic Technika magazynowania bez granic System magazynowania Katalog handlowy META system magazynowania Od Wydawcy Wielce szanowni Klienci, jestecie Pastwo w centrum naszych stara. Rodzce si problemy magazynowe

Bardziej szczegółowo

41 42 1 Dane ogólne 49 1.1 Inwestor i uytkownik 49 1.2 Jednostka projektowa 49 1.3 Zespół projektowy 49 1.4 Podstawy formalno - prawne opracowania 49 1.5 Nazwa inwestycji 50 1.6 Lokalizacja Inwestycji

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO CZESŁAW SYSKA 64 915 JASTROWIE, UL. Mickiewicza 33 067 / 266 29 58 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI Ul. Jagielloska 80, 03-301 Warszawa Tel. 8112961, 6754375 Fax 8111792 Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Temat TN/TG-221 Etap

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe

PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe Egz. Nr 1/4 PROJEKT BUDOWLANY Remont sali ekspozycyjnej i klatki schodowe w ramach projektu : "VIA FABRILIS - Szlak tradycji rzemielniczych / cesta emieslných tradic" Brana : Obiekt : Budowlana Budynek

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne...

1.1. Przedmiot ST... 2. 1.2. Zakres stosowania ST... 2. 1.6. Dokumentacja techniczna... 3. 4.4. Składowanie armatury... 5. 5.1. Wymagania ogólne... SPIS TREŚCI. 1. Część ogólna.... 2 1.1. Przedmiot ST.... 2 1.2. Zakres stosowania ST.... 2 1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST.... 2 1.4. Określenia podstawowe, definicje.... 2 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo