INSTRUKCJA MONTAU I UYTKOWANIA RUSZTOWANIA plettac Kombi SL70/SL100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAU I UYTKOWANIA RUSZTOWANIA plettac Kombi SL70/SL100"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAU I UYTKOWANIA RUSZTOWANIA plettac Kombi SL70/SL100 Spis treci str. Rozdział I. Zakres stosowania rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Zakres stosowania rusztowa systemu plettac Kombi SL70/ Rozdział II. Specyfikacja elementów rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Wyposaenie podstawowe Wejcia Naroniki Kotwy Poszerzenie rusztowa Przejcia Osłony Daszki i siatki ochronne Złcza ochronne. 12 Rozdział III. Zasady montau i demontau rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Zasady montau i demontau rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Strona: 1 Stron: 22

2 Uwagi ogólne Wymagania szczegółowe wynikajce z postanowie norm PN i przepisów obowizujcych 13 w Polsce Nono podłoa Posadowienie rusztowa Usytuowanie rusztowa w ssiedztwie napowietrznych linii energetycznych Urzdzenia elektryczne (przewody elektryczne) Urzdzenia piorunochronne Daszki ochronne Ogrodzenia, odboje, tablice, wiatła ostrzegawcze Urzdzenia transportowe Rusztowania z plandekami i siatkami ochronnymi Badanie zmontowanych konstrukcji rusztowa Odbiór techniczny zmontowanego rusztowania Przegldy eksploatacyjne rusztowa Pakowanie, przechowywanie i transport czci rusztowa Instrukcja montau Uwagi ogólne Podłoe Monta pierwszego pola rusztowa, oraz dalszych kondygnacji Rodzaje kotew Siatki kotwie Zasady wykonywania zakotwie Siły zakotwie Sprawdzenie zakotwie pod obcieniem Demonta rusztowa. 21 Rozdział IV. Schematy montaowe rusztowa plettac Kombi SL 70/ Strona: 2 Stron: 22

3 ROZDZIAŁ I. Zakres stosowania rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Zakres stosowania rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100. Zakres stosowania rusztowa systemowych plettac Kombi SL70/100, dzieli si ze wzgldu na : 1. Obcienie uytkowe: - SL 70 rozstaw 3,0 m = 2,0 kn/m 2 - SL 70 rozstaw 2,5 m = 3,0 kn/m 2 - SL 100 rozstaw 2,5 m = 3,0 kn/m 2 2. Dopuszczalne obcienie uytkowe podestów podano w zestawieniu elementów rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100 str Dopuszczalne wysokoci rusztowa Kombi SL70/100: - Kombi SL m - Kombi SL m 4. Dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowa jest moliwa bez specjalnego projektowania: - tylko w I strefie obcie wiatrem wg PN-77/B Instalacj dwigów - na rusztowaniu nie mog by instalowane dwigi budowlane lub urzdzenia wcigajce o udwigu powyej 150 kg, 6. Prac na rusztowaniu dopuszczalna tylko na jednym poziomie w danym pionie rusztowania. 7. Uytkowanie rusztowa poza wymienionym w pkt. 1-6 zakresem stosowania, wymaga dokonania oblicze statycznych wykonanie projektu konstrukcyjno technicznego. 8. Obliczenia statyczne, wymagaj równie konstrukcje rusztowa, w których przewiduje si stosowanie : - ram wyrównawczych, - ram przejciowych, - dwigarów do przewiesze nad bramami, - plandek oraz siatek ochronnych, - szerokich konsol rozszerzajcych trójpodestowych, - odmiennej ni okrelona w niniejszej instrukcji siatki ste lub kotwie. Obliczenia konstrukcji rusztowa SL 70/SL100, naley przeprowadza zgodnie z obowizujcymi normami i przepisami w uzgodnieniu z przedstawicielami firmy R&M plettac Sp. z o.o. Strona: 3 Stron: 22

4 ROZDZIAŁ II. Specyfikacja elementów rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/100 Uwaga : kropk oznaczono elementy stosowane w montau konstrukcji typowych Wyposaenie podstawowe. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Ramy pionowe SL 70 Stal, cynkowana ogniowo dla obcie do 2 kn/m x x x x kg kg kg 9.50 kg 5F SL F SL F SL F SL Ramy pionowe SL 100 Stal, cynkowana ogniowo dla obcie do 3 kn/m x x x x kg kg kg kg 5F SL F SL F SL F SL Podesty drewniane obcione uytkowo do 2 kn/m 2 ; klejone, odporne na warunki atmosferyczne obcienie uytkowe = 3 kn/m 2, zalene od długoci 300x32x x32x x32x x32x x32x4.8 70x32x kg kg kg kg 8.50 kg 6.00 kg 5F SLN F SLN F SLN F SLN F SLN F SLN Podesty stalowe obc.uytk. = 3 kn/m 2, zalene od długoci; cynkowanie ogniowe, perforowane 300x32x7 250x32x7 200x32x7 150x32x kg kg kg kg 5F SLN F SLN F SLN F SLN Podesty aluminiowe obc.uytk. = 3 kn/m 2, zalene od długoci; zabezp.przed polizgiem 300x32x5 250x32x5 200x32x5 150x32x kg kg 9.50 kg 7.25 kg 5F SLN F SLN F SLN F SLN Stenia dla pól 300x200 cm 250x200 cm 200x200 cm 150x200 cm 250x150 cm 250x100 cm kg 9.00 kg 7.00 kg 6.00 kg 8.00 kg 7.20 kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN Dolne zamocowanie st kg SNN Strona: 4 Stron: 22

5 e Porcze dla podestów : 300 cm 250 cm 200 cm 150 cm 110 cm 70 cm kg 4.20 kg 3.60 kg 2.80 kg 2.00 kg 1.50 kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN Porcze podwójne dla podestów : 300 cm 250 cm 200 cm 150 cm kg kg 8.50 kg 6.50 kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN Porcze boczne : SL 70 SL kg 3.00 kg 5F SL F SL Podwójne porcze boczne: SL 70 SL kg 5.00 kg 5F SL F SL Burty drewniane do podestów : 300 cm 250 cm 200 cm 150 cm 110 cm 70 cm kg 5.00 kg 4.30 kg 2.70 kg 2.20 kg 1.50 kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN Burty drewniane czołowe SL 70 SL kg 2.00 kg 5F SL F SL Słupki do porczy : Górne zabezpieczanie podestów SL 70 SL kg 2.00 kg 2.70 kg 5F SNN F SL F SL Słupek do porczy z zabezpieczeniem podestu : Strona: 5 Stron: 22

6 SL 70 SL kg 6.30 kg 5F SL F SL Boczne ramy porczowe : SL 70 SL kg kg 5F SL F SL Stopa ramy z trzpieniem gwintowanym dla wyrównywania niewielkich nierównoci terenu, przy czym 25% lecz nie mniej ni 15 cm trzpienia gwintowanego powinno pozosta w ramie pionowej kg 3.00 kg 3.50 kg 4.30 kg 5.00 kg 5F SOG F SOG F SOG F SOG F SOG Stopa ramy z trzpieniem gwintowanym, obrotowa kg 5F SOG Wejcia. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Aluminiowa płyta włazowa wkład ze sklejki lub aluminium, komplet ze zintegrowan drabin dla obcie do 2 kn/m 2 300x65x7 250x65x kg kg 5F SLN F SLN Rama stalowa SL 70 dla obcie do 3 kn/m 2 300x65x8 250x65x kg kg 5F SLN F SLN Pokład drewniany z klap dla ramy - stalowej SL x57 250x kg kg 5F SLN F SLN Strona: 6 Stron: 22

7 Drabina wewntrzna midzykondygnacyjna dla ram stalowych SL 70 - stal kg 5F SLN Drabiny aluminiowe przystosowane do złcza rurowego 48.3 mm, z moliwoci przedłuania Do zastosowania tylko tam, gdzie nie s moliwe wejcia wewntrzne kg kg kg kg 5F SOG F SOG F SOG F SOG Naroniki. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary-cm Masa Nr. kat. Podest narony do wyrównywania naronika rusztowania do kta 45 o kg kg 5F SL F SL Złcze rurowe obrotowe do połcze ram pionowych przy słupku wewntrznym kg 2K DKP Kotwy. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Kotwa dystansowa kg 5F SLN Rura dystansowa kg 2.00 kg 4.00 kg 4.80 kg 5.80 kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN F SNN Złcze rurowe krzyowe kg 2K NKP Strona: 7 Stron: 22

8 ruba z uchem Ocynkowana galwanicznie, spawana 12x120mm 12x160mm 12x230mm 0,19kg 0,22kg 0,30kg 5F DIVO F DIVO F DIVO 0110 Kołek plastikowy rozprny 70mm z tworzywa, do rub z uchem 70mm 5F DIVO 0105 Zalepka 5F DIVO Poszerzanie rusztowa. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Konsola 32 bez łcznika rurowego kg 5F SLN Konsola 32 z łcznikiem rurowym kg 5F SLN Konsola 64/ kg 5F SLN Konsola 74/50 Konsole 74/50 pozwalaj na przemieszczanie rusztowania o szeroko ramy do wewntrz lub na zewntrz niezalenie od wysokoci rusztowania kg 5F SLN Stenie poprzeczne do podparcia konsoli 74/ kg 5F SLN Stenie poprzeczne do podparcia konsoli 110/ kg 5F SLN Konsola 96/ kg 5F SLN Strona: 8 Stron: 22

9 Konsola 110/50 Konsole 110/50 pozwalaj na przemieszczanie rusztowania o szeroko ramy do wewntrz lub na zewntrz niezalenie od wysokoci rusztowania kg 5F SLN Konsola wnkowa kg 5F SLN Dolna konsola wnkowa kg 5F SLN Przejcia. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Dwigar pomocniczy kg kg kg 5F SNN F SNN F SNN Poprzecznica dla porednich wysokoci SL 70 SL kg 7.90 kg 5F SL F SL Ramy przejciowe dla SL 70/SL 70 4 pod. dla SL70/SL100 5 pod. 200x x kg kg 5F SL F SLN Strona: 9 Stron: 22

10 Dwigar stalowy kratowy wysoko 45cm, wykonany z rury stalowej fi48,3x3,2mm ocynkowany ogniowo ,00kg 39,00kg 49,00kg 58,00kg 73,00kg 5F SOG F SOG F SOG F SOG F SOG Dwigar aluminiowy kratowy wysoko 45cm, wykonany z rury aluminiowej fi48,3mm ,00kg 15,50kg 19,60kg 23,00kg 30,30kg 5F SOG F SOG F SOG F SOG F SOG Trawers dwigara : 2-podestowy 3-podestowy 4-podestowy 5-podestowy 6-podestowy ,30kg 6,20kg 8,00kg 10,00kg 12,00kg 6,20kg/mb 5F SLN F SLN F SLN F SLN F SLN Łcznik dwigara prosty z 4-ma rubami poprzecznymi 4,40kg 5F SOG Łcznik dwigara ktowy górny dolny z 4-ma rubami poprzecznymi 4,50kg 4,00kg 5F SOG F SOG Osłony. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Plandeki z oczkowym brzegiem dla ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz dla ochrony rodowiska 10x2.7=27m 2 20x2.7=54m 2 10x3.2=32m 2 20x3.2=64m kg kg kg kg 5F PLA F PLA F PLA F PLA Strona: 10 Stron: 22

11 Siatka z brzegiem oczkowym stanowica osłon przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 10x2.5=25m 2 20x2.5=50m 2 10x3.1=31m 2 20x3.1=62m kg 4.00 kg 2.50 kg 5.00 kg 5F PLA F PLA F PLA F PLA Daszki i siatki ochronne. Rysunek Wyszczególnienie Wymiary [cm] Masa Nr kat. Daszek ochronny do zabezpieczania przej pieszych przed spadajcymi przedmiotami kg 5F SLN Podesty stalowe obc.uytk. = 3 kn/m 2, zalene od długoci; cynk.ogniowo,perforowane 300x30x4 250x30x4 200x30x4 150x30x kg kg kg 8.00 kg 5F SLN F SLN F SLN F SLN Podpory do siatki ochronnej SL 70 SL kg kg 5F SL F SL Siatka ochronna cynkowana ogniowa 300x x x x kg kg kg kg 5F SNN F SNN F SNN F SNN Konsola dachowa stal dostosowana do spadku dachu od 30 o do 60 o. 170x kg 5F XS Strona: 11 Stron: 22

12 2.9. Złcza ochronne. Złcze krzyowe z nakrtkami kołnierzowymi do rur o rednicy zewntrznej 48,3mm 1,10kg 2K NKP Złcze obrotowe z nakrtkami kołnierzowymi do rur o rednicy zewntrznej 48,3mm 1,20kg 2K DKP Złcze wzdłune z nakrtkami kołnierzowymi do rur o rednicy zewntrznej 48,3mm 1,50kg 2K ZKO Łcznik rurowy 1,00kg 2S OOO Podstawa stała ocynkowana ogniowo 15x15 2,00kg 5F SOG Złcze porczowe 0,90kg 5F SOG Strona: 12 Stron: 22

13 ROZDZIAŁ III. Zasady montau i demontau rusztowa systemowych plettac SL 70/ Zasady montau i demontau rusztowa systemowych plettac Kombi SL 70/ Uwagi ogólne. 1.) Uytkownik rusztowania zobowizany jest do cisłego przestrzegania zasad montau i eksploatacji ujtych: - w niniejszej instrukcji, - w normach serii PN-78/M lub w ich znowelizowanych wersjach PN-M-47900:1996, - w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r., poz. 401 obowizuje od wrzenia 2003 r.). - w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844). W/w przepisy Dz. U. w wersji elektronicznej, znajduj si do wgldu kadego kierownika regionu, na którego terenie uytkowane s rusztowania SL 70/100. Patrz. Biblioteczka Zintegrowanego Systemu Zarzdzania (na wewntrznej stronie internetowej firmy) : - pkt. 5. Przepisy serwisu internetowego LEX (kliknij przejd ). W/w przepisy zobligowany jest posiada równie nadzór techniczny zlecajcego monta demonta rusztowa. 2.) Prowadzenie montau i demontau rusztowa p l e t t a c moe by prowadzone tylko przez osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje fachowe Wymagania szczegółowe wynikajce z postanowie norm PN i przepisów obowizujcych w Polsce Nono podłoa. Obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pkt Posadowienie rusztowa. Obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pkt Usytuowanie rusztowania w ssiedztwie napowietrznych linii energetycznych. - Obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pkt Urzdzenia elektryczne (przewody elektryczne). Obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pkt ; Urzdzenia piorunochronne. Obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pkt Daszki ochronne. Daszki ochronne naley montowa zgodnie z postanowieniami normy PN-M :1996 pkt Ogrodzenia, odboje, tablice i wiatła ostrzegawcze. Monta powyszych zabezpiecze naley przeprowadza zgodnie z postanowieniami normy PN-M :1996 p.p ; ; ; Urzdzenia transportowe. Przy montau i uytkowaniu urzdze transportowych obowizuj postanowienia normy PN-M :1996 pp ; Strona: 13 Stron: 22

14 Dopuszcza si stosowanie wcigarek linowych z wysignikiem obrotowym standardowo przewidzianych do instalowania na rusztowaniu. Wcigarki montowane na rusztowaniu musz mie wiadectwo dopuszczenia wystawione przez Urzd Dozoru Technicznego Rusztowania z plandekami i siatkami ochronnymi. Technik zabezpieczania rusztowa plandekami i siatkami ochronnymi reguluj postanowienia norm DIN, w zwizku z tym stosowanie tego typu zabezpiecze powinno by uzgadniane z przedstawicielem producenta Badania zmontowanych konstrukcji rusztowa. Badania zmontowanej konstrukcji rusztowania przeprowadza si wg procedury opisanej w PN-M :1996 pkt 7.3.; przy czym naley zwróci uwag, e niniejsza instrukcja wprowadza ostrzejsze ni normowe, wymagania w zakresie techniki wykonywania i sprawdzania zakotwie Odbiór techniczny zmontowanego rusztowania. Eksploatacja rusztowania jest moliwa, po dokonaniu odbioru technicznego rusztowania. Warunki odbioru s okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Przegldy eksploatacyjne rusztowa. W czasie eksploatacji, rusztowania SL70/100 podlegaj nastpujcym przegldom: 1.) Przegldy codzienne : Przegldy codzienne powinny by dokonywane przez osoby uytkujce rusztowanie tj. pracowników pracujcych na rusztowaniu. Przegld codzienny polega na sprawdzeniu, czy: a) rusztowanie nie doznało uszkodze lub odkształce, b) rusztowanie jest prawidłowo zakotwione, c) przewody elektryczne s dobrze izolowane i nie stykaj si z konstrukcj rusztowania, d) stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właciwy (czysto pomostów, w warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpolizgowe pomostów), e) nie zaszły zjawiska majce ujemny wpływ na bezpieczestwo rusztowania. 2.) Przegldy dekadowe. Przegldy dekadowe powinny by wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza konserwator rusztowa lub pracownik inynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegldu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które mog spowodowa katastrof budowlan lub stworzy niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania. 3.) Przegldy dorane. Przegldy dorane przeprowadza naley zawsze po dłuszej ni 2 tygodnie przerwie w eksploatacji rusztowania i po kadej burzy o sile wiatru powyej 6 w skali Beauforta (tj. 12 m/s). Przegld dorany powinien by dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego. Moe on by zarzdzony w kadym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Dostrzeone usterki powinny by usunite po kadym przegldzie przed przystpieniem do pracy. Za wykonywanie przegldów odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przegldów dekadowych i doranych powinny by zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujce przegldu Pakowanie, przechowywanie i transport czci rusztowa. W tym zakresie obowizuj wymagania PN-M :1996 pkt Instrukcja montau i demontau Uwagi ogólne. 1.) Prowadzenie montau i demontau rusztowa p l e t t a c moe by prowadzone tylko przez osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje fachowe. 2.) W instrukcji tej podane s ogólne zasady montau i demontau rusztowa. 3.) Wszystkie czci rusztowania powinny by przed zamontowaniem wizualnie sprawdzone. Uszkodzonych czci jak równie elementów niesystemowych nie wolno wbudowywa w siatk rusztowania. Strona: 14 Stron: 22

15 4.) Monta rusztowania przeprowadzany jest etapami, kolejno po sobie nastpujcymi Podłoe. Rusztowanie mona posadowi tylko na podłou, które ma wystarczajc zdolno przenoszenia obcie. Przy niewystarczajcej nonoci podłoa przewidziane s rozkładajce obcienie podkłady (rys. nr 1). Rys. nr 1. Rozłoenie obcienia przy zastosowaniu podkładów drewnianych Przy montau rusztowania na terenie ze spadkiem lub uskokami, jak równie w przypadku, gdy konieczne jest osignici konkretnej wysokoci rusztowania, stosuje si odpowiednie stopy ramy z trzpieniem gwintowanym lub ramy porednie (wyrównujce) (rys. nr 2). Rys. nr 2 Ramy porednie (wyrównujce), stopy ramy z trzpieniem gwintowanym Monta pierwszego poziomu rusztowania oraz dalszych kondygnacji. 1.) Monta rusztowania rozpoczyna si od ustawienia podstawek rubowych. Rozstaw podstawek okre- lony jest długoci porczy i szerokoci ramy. Podstawki od strony ciany powinny by tak rozmieszczone, aby po zamontowaniu ram i pomostów, odstp w poziomie pomidzy krawdzi pomostu rusztowania, a cian nie przekraczał 20 cm. Nastpnie na trzpienie zewntrznych podstawek rubowych zamontowa dolne mocowanie stenia. 2.) Monta ram rusztowania naley rozpoczyna od najwyszego miejsca terenu. Ramy pionowe nasadza si na trzpienie podstawek oraz łczy si za pomoc ste (poziomych porczy). Jedno stenie mocowane jest w dolnych nasadzonych na trzpieniach stojaków uchwytach, drugie do uchwytów porczy umieszczonych na ramie (jak na rys. nr 3). Strona: 15 Stron: 22

16 Rys. nr 3 Monta ram. 3.) Nastpnie zamocowa od strony zewntrznej stenia oraz podesty rys. nr 4. Uwaga: stenia ukone z jednej strony posiadaj dwa otwory do mocowania. W czasie montau pierwszej kondygnacji rusztowania, stenie mocowane jest do zaczepu w pierwszym otworze liczc od rodka. Stenia wyszych kondygnacji zawsze naley mocowa wykorzystujc drugi otwór stenia. Rys. nr 4. Monta pierwszego stenia. Zmontowane pierwsze pole rusztowania, naley wypoziomowa i ustawi do pionu oraz sprawdzi odstp od ciany. Poziomowanie wykonywa przez obrót wrzeciona podstawek rubowych. 4.) Monta dalszego cigu rusztowania. Tok postpowania przy wybudowaniu nastpnych pól rusztowania jest identyczny jak w pkt. 2. Dla kadych 5 pól rusztowania, kadorazowo wbudowuje si minimum jedno stenie (rys. nr 5 ) i nie rzadziej ni co 10 m. Strona: 16 Stron: 22

17 Rys. nr 5. Monta kolejnych elementów pierwszego poziomu rusztowania. W polu, nad którym bdzie wznoszony pion komunikacyjny, zamontowa pomosty z włazem i drabink. W polu tym, zaleca si ułoenie na dolnych ryglach ram desek, które bd stanowi podparcie dla drabinki wejciowej. Po montau pierwszej kondygnacji, naley j wypoziomowa za pomoc nakrtek podstawy. 5.) Budowa dalszych kondygnacji rusztowania. Monta kolejnych pól rusztowania, przebiega w sposób opisany w pkt. 2. Przy montau wyszych kondygnacji naley przestrzega nastpujcych zasad : a) Porcze montuje si od strony zewntrznej rusztowania, do ram w poziomie, zakładajc je na trzpienie ram zabezpieczone specjalnymi zapadkami; w przypadku gdy odstp rusztowania od lica ciany jest > 20 cm, nale- y wtedy zamontowa porcze i burty równie od strony wewntrznej. Do montau zabezpiecze od strony przyciennej naley stosowa złcza porczowe i złcze z bolcem do mocowa burt. b) Pomosty rusztowania układa si z podestów. Podesty zakłada si w poziomie na pionowe trzpienie ram, Podesty spełniaj rol ste poziomych i musz by montowane w kadym polu rusztowania. Pola musz by całkowicie wypełnione podestami. c) Pomosty rusztowania, na których mog przebywa ludzie, musz by zabezpieczone dwoma porczami, które naley zamocowa na wysokoci 1,0 m liczc od powierzchni pomostu. Alternatywnie zamiast porczy, na najwyszym pomocie mona stosowa siatki ochronne nr kat. czci 5F SNN3 800, mocowane w podporach do siatki nr kat. 5F SL ; 5F SL d) Pomosty od strony szczytowej, naley zabezpiecza za pomoc podwójnych porczy (górna porcz na wysokoci 1,0 m) i burt poprzecznych. e) Stenia montuje si po zewntrznej stronie rusztowania. f) Budowa rusztowania musi by tak prowadzona, aby niebezpieczestwo upadku z rusztowania było moliwie jak najmniejsze. g) Transport pionowy elementów rusztowa moe odbywa si rcznie lub za pomoc wcigarek. Przy transporcie pionowym rcznym, musz by zmontowane porcze główne i porednie. h) Klatka schodowa pion komunikacyjny, wykonujemy jednoczenie z budow konstrukcji rusztowania wewntrz siatki rusztowania. Odległo pomidzy ssiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna przekracza 40 m i 20 m od najbardziej oddalonego stanowiska pracy. Przykłady rozmieszczenia pionów komunikacyjnych dla SL70 i SL 100 rys. nr 6. Rys.6. Pion komunikacyjny. Strona: 17 Stron: 22

18 i) dalszy monta rusztowania moe odbywa si wg dwóch wariantów (rys. nr 7 wariant I, rys. nr 8 wariant II). Rys. nr 7 wariant I. Wariant I monta ram pionowych rozpoczynamy od skrajnego, najbardziej oddalonego pola rusztowania i prowadzimy go do pola rusztowania gdzie odbywa si transport pionowy. Rys. nr 8 wariant II. Wariant II monta ram pionowych rozpoczynamy od pola, gdzie odbywa si transport pionowy i prowadzimy w kierunku do skrajnego ostatniego pola rusztowania. j) Rusztowanie w obrbie naronika: Na wysokoci zakotwionych kondygnacji rusztowania, ssiednie ramy znajdujce si w naroniku budynku naley łczy za pomoc rur φ 48,3x3,2 i złcz. Alternatywnie mona zamocowa stojak ramy pionowej naronej, za pomoc dwóch złcz obrotowych do najniszej ssiedniej ramy pionowej prostopadłej do ciany budynku. Tym samym nie jest potrzebna podstawka rubowa. Obcienie jest przenoszone poprzez złcza obrotowe do stojaka ssiedniej ramy. Na wysokoci zakotwionych kondygnacji rusztowania(w odstpie nie wikszym ni Strona: 18 Stron: 22

19 4 m, ramy naley połczy za pomoc kolejnych dwóch złczy obrotowych. Szczelin pomostu pomidzy polami rusztowania naley zalepi. Ramy z obydwu stron naronika powinny by kotwione kotwami trójktnymi. Przykład rozwizania rusztowania w obrbie naronika pokazano na rys. nr 9. Rys. nr 9. Przykład - rusztowanie naronika ciany. k) Stanie rusztowania. Stenia wykonywa zgodnie z siatk ste, przedstawion na rysunkach poszczególnych wariantów montaowych, przy czym naley przestrzega zasady, aby odległo pomidzy stanymi polami nie była wiksza ni 10 m (dla pól o długoci 3,0 m stenia montowa w co 4 polu, dla pól o długoci 1,5 m; 2,0 m i 2,5 m stenia montowa w co 5 polu). Na kadej kondygnacji rusztowania musz znajdowa si co najmniej dwa stenia. Stenia wykonywa w układzie wieowym (stenia rozmieszczone w jednym pionowym cigu) lub alternatywnie w układzie wielkopłaszczyznowym. l) Kotwienie rusztowania. Rusztowania musz by zakotwione do ciany budynku lub budowli w sposób zapewniajcy stateczno i sztywno konstrukcji rusztowania oraz umoliwiajcy przeniesienie sił zewntrznych działajcych na rusztowanie. Do zakotwie naley stosowa łczniki kotwice i elementy kotwice (ruby z uchem oraz kołki plastikowe rozprne), znajdujce si na wyposaeniu rusztowania. Zakotwienia montowa sukcesywnie w trakcie montau rusztowania. Strona: 19 Stron: 22

20 Rodzaje kotew : a) kotew długa, mocowana do dwóch stojaków ramy (przenosi siły prostopadłe i równoległe do fasady) Złcze krzyowe Kotew długa rys. b) kotew krótka mocowana do wewntrznego stojaka ramy (przenosi siły prostopadłe do fasady) Złcze krzyowe Kotew krótka rys. c) kotew trójktna mocowana do wewntrznego stojaka ramy (przenosi siły prostopadłe i równoległe do fasady) Złcze krzyowe Kotew krótka rys. Złcza krzyowe dokrca momentem 5 kncm (dopuszczalne odchylenie ± 10%) Siatka kotwie. Siatki kotwie oraz typ zakotwie, przedstawiono na rysunkach poszczególnych wariantów montaowych Zasady wykonywania zakotwie : kotwienie rozpoczyna si poczwszy od drugiego poziomu rusztowania; zakotwienia rozmieszczane s symetrycznie na całej powierzchni rusztowania; kotwy rozmieszcza si co drugie pole w poziomie oraz co drug kondygnacj, przy czym ssiednie rzdy zakotwie s przesunite w stosunku do siebie o jedno pole, pion komunikacyjny kotwiony jest z kadej ze stron, co 4 m; najwysz kondygnacj rusztowania naley kotwi w co drugie pole; skrajne cigi pionowe ram kotwione s co 4 m; wszystkie ramy do których przymocowane s szerokie zewntrzne konsole rozszerzajce musz by kotwione, a w przypadku stosowania pomostów o długoci 3,0 m kotwi naley równie ramy znajdujce si o jedn kondygnacje niej. Strona: 20 Stron: 22

21 Siły zakotwie. Wartoci sił zakotwie przypadajcych na jedno zakotwienie podano poniej w tablicy 1. Tablica 1. Składowa siły Składowa prostopadła do ciany Składowa prostopadła do ciany Wysoko rusztowania H ciany czciowo otwarte * ciany zamknite ** 0< H 10 m 3,4 kn 1,3 kn 10 m< H 20 m 3,8 kn 1,5 kn 20 m< H 64 m 4,1 kn 1,8 kn 0< H 64 m 1,5 kn 1,5 kn Uwaga : 1. *) ilo otworów do 60 % powierzchni fasady 2. **) ilo otworów do 20 % powierzchni fasady. 3. Zakotwienia nie powinny przenosi sił pionowych Sprawdzenie zakotwie pod obcieniem. Nono połczenia kołków ciennych ze cian budynku musi by udokumentowana poprzez wykonanie prób. Punkty kotwienia, poddawane obcieniom próbnym, musz zosta okrelone przez osob odpowiedzialn za monta rusztowania. 1.) Ilo prób % przy cianie betonowej, - 40 % przy innych cianach. Minimalna liczba sprawdzanych zakotwie 5. 2.) Obcienie próbne musi stanowi 1,2 krotno siły zakotwienia. Sprawdzanie zakotwie powinno by wykonywane sukcesywnie w czasie montau rusztowania. Wyniki prób powinny zosta spisane komisyjnie i musz by przechowywane przez okres uytkowania rusztowania Demonta rusztowania prowadzi naley w odwrotnej kolejnoci, ni pokazano to na rys. nr 7 i 8, a take jak w opisie montau. Strona: 21 Stron: 22

22 Rozdział IV. Przykładowe schematy montaowe rusztowa plettac Kombi SL 70/100. Schematy montaowe rusztowa plettac Kombi SL 70/100, pokazano na rysunkach niniejszej instrukcji : 1.) Rysunek nr 1 : Schemat uzupełniajcy rusztowania o wysokoci do 24 m. 2.) Rysunek nr 2 : Schemat uzupełniajcy rusztowania o wysokoci do 24 m. Rusztowanie obcignite siatk fasada zamknita. 3.) Rysunek nr 3 : Schemat uzupełniajcy rusztowania o wysokoci do 24 m. Rusztowanie obcignite plandek fasada zamknita. 4.) Rysunek nr 4 : Schemat uzupełniajcy rusztowania o wysokoci do 24 m. Zastosowanie podstawek plettac z długim trzpieniem. 5.) Rysunek nr 5 : Schemat uzupełniajcy rusztowania o wysokoci do 24 m. Ramy przejciowe. 6.) Rysunek nr 6 : Dwigary do przej nad przeszkodami. 7.) Rysunek nr 7 : Rusztowanie zabezpieczajce przed upadkiem z dachu. 8.) Rysunek nr 8 : Daszek ochronny. Konsola ) Rysunek nr 9 : Połczenie naroników. Punkt podparcia. 10.) Rysunek nr 10 : Rusztowanie przy cianie zamknitej dla rozstawu pól: 2,5 m i wysokoci do 64 m. 11.) Rysunek nr 11 : Rusztowanie przy cianie zamknitej dla rozstawu pól: 3,0 m i wysokoci do 50 m. 12.) Rysunek nr 12 : Rusztowanie przy cianie czciowo otwartej dla rozstawu pól: 2,5 m i wy - sokoci do 64 m. 13.) Rysunek nr 13 : Rusztowanie przy cianie czciowo otwartej dla rozstawu pól: 3,0 m i wy - sokoci do 50 m. Strona: 22 Stron: 22

Rusztowania ramowe typu PUM 0,7. Dokumentacja techniczno ruchowa

Rusztowania ramowe typu PUM 0,7. Dokumentacja techniczno ruchowa Rusztowania ramowe typu PUM 0,7 Dokumentacja techniczno ruchowa 1 Spis Treści 1. Zakres stosowania rusztowań systemowych Pum 4 2. Zasady montażu i demontażu rusztowań systemowych typu Pum 0,7 5 2.1.1 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5)

ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5) ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oraz

Instrukcja montażu oraz Instrukcja montażu oraz Strona- 1 - SPIS TREŚCI str. Rozdział I. Zakres stosowania rusztowań systemowych Platino 3 1.1. Zakres stosowania rusztowań systemowych Platino 3 Rozdział II. Zasady montażu i demontażu

Bardziej szczegółowo

rusztowania ramowe EURO+

rusztowania ramowe EURO+ rusztowania ramowe 1. Rama stalowa Wykonana z rury o średnicy Ø48,3 ze ścianką 2,7mm. Górny u-profil ramy pozwala na założenie dwóch pomostów stalowych o szerokości 0,32m lub jednego aluminiowo-sklejkowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rusztowań. Schemat rusztowania

Charakterystyka rusztowań. Schemat rusztowania rusztowania katalog Charakterystyka rusztowań Rusztowania ramowe przeznaczone są do prowadzenia wszelkich prac budowlanych. Głównie wykorzystywane są przy budowie i remontach budynków przez tynkarzy, malarzy,

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

rusztowania modułowe R+

rusztowania modułowe R+ rusztowania modułowe 1. Słupek Słupek jest podstawowym elementem konstrukcyjnym. Wykonany z rury stalowej Ø48,3x3,2 mm. Do słupka co 0,5m przyspawane są talerzyki z 8 otworami, 4 małe wyznaczają przyłączenia

Bardziej szczegółowo

ø 48,3 x 4,0 mm Ciężar kg 3,5 6,0 8,0 Nr katalogowy 700223 700216 700209 Ciężar kg 4,0 7,0 9,0 Nr katalogowy 705037 705020 705013

ø 48,3 x 4,0 mm Ciężar kg 3,5 6,0 8,0 Nr katalogowy 700223 700216 700209 Ciężar kg 4,0 7,0 9,0 Nr katalogowy 705037 705020 705013 STABILO ø 48,3 x 3,25 mm ocynkowana ogniowo STABILO ø 48,3 x 4,0 mm Ciężar kg 6,0 14,0 19,0 Nr katalogowy 700193 700186 700179 Vario ø 48,3 x 3,25 mm ocynkowana ogniowo. Wymienna trawersa. Ciężar kg 3,5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-10 RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych polegających

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIA WELDER 90 DOKUMENTACJA TECHNICZNO. Welder-Met Krzysztof Hana Lulewice 37 78-200 Białogard tel./fax 094 312 30 43 kom.

RUSZTOWANIA WELDER 90 DOKUMENTACJA TECHNICZNO. Welder-Met Krzysztof Hana Lulewice 37 78-200 Białogard tel./fax 094 312 30 43 kom. Spis treści Rozdział 1 WIADOMOŚCI OGÓL E 1.1 Wstęp 1.2 Ogólna charakterystyka 1.3 Ogólne informacje dotyczące stosowania rusztowania Welder 0 1.3.1 Obciążenia użytkowe rusztowania 1.3.2 Dopuszczalna wysokość

Bardziej szczegółowo

ST-S.05. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

ST-S.05. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków Adres inwestycji: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45262110-5 DemontaŜ rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji. Budynek A Narożnik od strony północno- wschodniej

Renowacja elewacji. Budynek A Narożnik od strony północno- wschodniej ST 8.0 Rusztowania RENOWACJA ELEWACJI Narożnik pn-wsch Bud. A str 1 ST 8.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rusztowania Zadanie ; Specyfikacja Techniczna ST 8.0 Renowacja elewacji. Budynek A Narożnik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI Numer działki: 286/1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NONEJ I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ Z PLACEM ZABAW NA DZ.EW. 286/1 W MSC. SKRUDKI INWESTOR - Gmina yrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 24-103

Bardziej szczegółowo

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-9 RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 116 1.1. Przedmiot ST... 116 1.2. Zakres stosowania ST... 116 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rusztowanie Blitz. Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja monta u i u ytkowania. Czêœæ 1. Standardowy system do wybudowy rusztowañ

Rusztowanie Blitz. Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja monta u i u ytkowania. Czêœæ 1. Standardowy system do wybudowy rusztowañ Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja monta u i u ytkowania Czêœæ 1 Standardowy system do wybudowy rusztowañ Znak bezpieczeñstwa B wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja montażu i użytkowania RUSZTOWANIA PRZEJEZDNEGO STALOWEGO RPS 6200 Stalowe rusztowanie składane wg PN EN 1004 grupa rusztowań 2. 1 1. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY: Dla montażu i demontażu, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

rusztowania modułowe R+

rusztowania modułowe R+ rusztowania modułowe R+ 1. Słupek R+ Słupek R+ jest podstawowym elementem konstrukcyjnym rusztowań modułowych. Wykonany z rury stalowej Ø48,3x3,2 mm. Do słupka co 0,5m przyspawane są talerzyki z 8 otworami,

Bardziej szczegółowo

2. Materiały. 2 S t r o n a

2. Materiały. 2 S t r o n a SST RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE 1. Wstęp 1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych. 2. Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Nazwa elementu/ nr katalogowy. 1. Rama Nr katalogowy: Rama z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: a

Nazwa elementu/ nr katalogowy. 1. Rama Nr katalogowy: Rama z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: a KATALOG ELEMENTÓW Szkic elementu Nazwa elementu/ nr katalogowy Wymiary gabarytowe/ waga 1. Rama Nr katalogowy: 0801000 2150 mm 860 mm 19,60 kg 2. Rama z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: 0801000a 2150

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. W celu zabezpieczenia przed korozją wszystkie stalowe elementy są cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO 1461.

1. Wstęp. W celu zabezpieczenia przed korozją wszystkie stalowe elementy są cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO 1461. 1. Wstęp System ramowy Framescaff to lekkie rusztowanie fasadowe, zbudowane z kilku podstawowych elementów. Lekka i łatwa w montażu konstrukcja jest jednocześnie bezpieczna i stabilna, dzięki czemu idealnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rusztowania budowlane. Technologia robót budowlanych TRB sem 5

Wykład 8 Rusztowania budowlane. Technologia robót budowlanych TRB sem 5 Wykład 8 Rusztowania budowlane Technologia robót budowlanych TRB sem 5 budowlane Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu,

Bardziej szczegółowo

spis treści strona str.2 Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12

spis treści strona str.2 Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12 KATALOG PRODUKTÓW spis treści strona Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12 Rusztowania fasadowe Elementy wspólne / Akcesoria 17 Rusztowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2

Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 RUSZTOWANIA Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1 WSTĘP... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.... 2 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ.... 2 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE....

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Katalog elementów Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań Copyright

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu bhp na budowie

Ocena stanu bhp na budowie Ocena stanu bhp na budowie Adres i nazwa budowy: Lp. Zagadnienie objte kontrol Tak Nie Nie dotyczy Przepis prawny Potwierdzenie usunicia nieprawidłow. 1 2 3 4 5 6 7 1. Czy opracowano plan BIOZ na budowie?

Bardziej szczegółowo

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY OBIEKT: Remont budynku komunalnego LOKALIZACJA: Biała, ul. Plac Zamkowy 3 działka nr 1120, k.m.18, obręb Biała INWESTOR: Gmina Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała OPRACOWANIE :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-7 RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...212 1.1. Przedmiot SST...212 1.2. Zakres stosowania...212 1.3. Określenia podstawowe...212 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje typowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM

Konstrukcje typowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Konstrukje typowe Rusztowania ramowe Konstrukje typowe Rusztowania ramowe Opraowanie to stanowi wyiąg z DTR PIONART jest złonkiem Polskiej Izy Gospodarzej Rusztowań Copyright y PIONART, Zarze 2013. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje typowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Konstrukcje typowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Konstrukje typowe Rusztowania ramowe typ Konstrukje typowe Rusztowania ramowe typ Opraowanie to stanowi wyiąg z DTR PIONART jest złonkiem Polskiej Izy Gospodarzej Rusztowań Copyright y PIONART, Zarze

Bardziej szczegółowo

Rusztowanie Allround. Rusztowanie Allround firmy Layher Instrukcja monta u i u ytkowania. Czêœæ 1

Rusztowanie Allround. Rusztowanie Allround firmy Layher Instrukcja monta u i u ytkowania. Czêœæ 1 Rusztowanie Allround firmy Layher Instrukcja monta u i u ytkowania Czêœæ 1 Uniwersalny system do realizacji zarówno prostych, jak i najbardziej skomplikowanych rusztowañ Znak bezpieczeñstwa B wydany przez

Bardziej szczegółowo

KATALOG ELEMENTÓW A000FFS DORPA RUSZTOWANIE FASADOWE

KATALOG ELEMENTÓW A000FFS DORPA RUSZTOWANIE FASADOWE KATALOG ELEMENTÓW A000FFS RUSZTOWANIE STOPY 2125216 1,4 STOPA BAZOWA B/D (na zapytanie) 2124922 2124923 3 4,3 RAMY ELEMENT STARTOWY P-70 D (na zapytanie) ELEMENT STARTOWY P-100 D (na zapytanie) 2127889

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

BOSTA 100 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

BOSTA 100 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA Spis treści 1.0 Opis produktu 2.0 Widok ogólny 3.0 Elementy składowe opis 4.0 Montaż i demontaż rusztowania zasady 5.0 Transport pionowy

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/2013 Załcznik Nr 5 do ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski

Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski Zasady konstruowania schodów - podstawowe wymiary Dobrze zaprojektowane i wykonane schody musz spełnia szereg warunków gwarantujcych bezpieczestwo

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Katalog elementów Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W UKOWIE. Gmina ukowo ul. Gdaska 52, ukowo.

PROJEKT UKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W UKOWIE. Gmina ukowo ul. Gdaska 52, ukowo. !"#$%& '()!*+)!!)(# #!$)#)%, ) -. )/ TEMAT ARDES INWESTYCJI PROJEKT UKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W UKOWIE ul. Ksit Pomorskich, 83-330 ukowo, dz. nr 1006/4 INWESTOR Gmina ukowo

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ELEWACJI Bud. A fragment części zachodniej i łącznik

REWITALIZACJA ELEWACJI Bud. A fragment części zachodniej i łącznik SST 7.0 Rusztowania REWITALIZACJA ELEWACJI Bud. A fragment części zachodniej i łącznik str 1 SST 7.0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rusztowania Zadanie ; REWITALIZACJA ELEWACJI Bud. A fragment części

Bardziej szczegółowo

Nazwa elementu/ nr katalogowy. 1. Rama Nr kat. RR-08-01-00. 2. Rama z dodatkowymi bolcami Nr kat. RR-08-02-00

Nazwa elementu/ nr katalogowy. 1. Rama Nr kat. RR-08-01-00. 2. Rama z dodatkowymi bolcami Nr kat. RR-08-02-00 9. KATALOG ELEMENTÓW Szkic elementu Nazwa elementu/ nr katalogowy 1. Rama Nr kat. RR-08-01-00 Wymiary gabarytowe/ waga 2150 mm 19,60 kg 2. Rama z dodatkowymi bolcami Nr kat. RR-08-02-00 2150 mm 910 mm

Bardziej szczegółowo

Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT

Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT Dokumentacja techniczno-ruchowa Wydanie 4 (lipiec 2009) Poprawione i uzupełnione DTR rusztowań ramowych typ TERMOSPRZĘT 1 Termosprzęt Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych.

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Zestaw rezystorów typu ZU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Stycze 2005 rok Spis treci : 1. Opis 2. Dane znamionowe zestawu rezystorów dociajcych. 3. Wykaz elementów uytych do produkcji

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE,

RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 06 RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Katalog elementów Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji Rusztowanie ramowe RUX-SUPER 65. - Wykonanie typowe -

Instrukcja montażu i eksploatacji Rusztowanie ramowe RUX-SUPER 65. - Wykonanie typowe - Instrukcja montażu i eksploatacji Rusztowanie ramowe RUX-SUPER 65 - Wykonanie typowe - Uwaga! Wydane wcześniej instrukcje montażu i eksploatacji są nieważne Stan: styczeń 2007 Niniejsza instrukcja montażu

Bardziej szczegółowo

BOSTA 70. 1.0 Opis produktu

BOSTA 70. 1.0 Opis produktu BOSTA 70 Dokumentacja techniczno - ruchowa Sierpień 2011 Spis treści 1.0 Opis produktu 3 2.0 Widok ogólny 4 3.0 Elementy składowe 5-13 4.0 Montaż i demontaż rusztowania zasady 14-20 5.0 Transport pionowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST- 02 ) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST- 02 ) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST- 02 ) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie. Zastosowanie materia ów. kotwienie. przy cienne. stojakowe aluminiowe podwieszone. inne np. z w ókna szklanego

Przenoszenie. Zastosowanie materia ów. kotwienie. przy cienne. stojakowe aluminiowe podwieszone. inne np. z w ókna szklanego W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym specjalistą BHP lub wejdź na: www.skanska.pl/bhp, one.skanska/bhp Rusztowania 2.2 Standard pracy Standard ten: zawiera wymagania wynikające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów. www.art-bau.com.pl. Katalog elementów 2014 1

Katalog elementów. www.art-bau.com.pl. Katalog elementów 2014 1 Katalog elementów www.art-bau.com.pl Katalog elementów 2014 1 www.art-bau.com.pl ART-BAU Rusztowania jest nowoczesną firmą specjalizującą się w produkcji i sprzedaży niemieckich systemów rusztowań typu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okrgowy Gdask

Bardziej szczegółowo

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. D.10.02.01. SCHODY SKARPOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Rusztowania fasadowe Krause - STABILO

Rusztowania fasadowe Krause - STABILO Rusztowania fasadowe Krause - System rusztowa fasadowych Zbli ony do konstrukcji modu owej system rusztowa fasadowych tworzy nowe wymiary bezpiecznych i ekonomicznych rusztowa. Produkowany wed ug zalece

Bardziej szczegółowo

SST-15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-15 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA RUSZTOWANIA 1. Wstęp...2 2. Materiały...2 3. Sprzęt...2 4. Transport...3 5. Wykonanie robót...3 6. Kontrola jakości robót...4 7. Obmiar robót...5 8. Odbiór robót...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1.0 Opis produktu 3 5 2.0 Przegląd 3.0 Elementy składowe 6 17 4.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady 18 25 5.0 Transport pionowy

Spis treści 1.0 Opis produktu 3 5 2.0 Przegląd 3.0 Elementy składowe 6 17 4.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady 18 25 5.0 Transport pionowy BOSTA 100 Dokumentacja techniczno - ruchowa Sierpień 2011 Spis treści 1.0 Opis produktu 3 5 2.0 Przegląd 5 3.0 Elementy składowe 17.0 Montaż i demontaż rusztowania - zasady 18 25 5.0 Transport pionowy

Bardziej szczegółowo

INSRUKCJA MONTAU KLAP KPO120-S I KPO120-E W BATERIE ORAZ MONTAU BATERII KLAP W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSRUKCJA MONTAU KLAP KPO120-S I KPO120-E W BATERIE ORAZ MONTAU BATERII KLAP W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ INSRUKCJA MONTAU KLAP KPO10-S I KPO10-E W BATERIE ORAZ MONTAU BATERII KLAP W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Cz I Monta klap KPO10-S i klap KPO10-E w baterie. Monta klap w baterie jest moliwy tylko przy wczeniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B-0.6.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B-0.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-B-0.6. RUSZTOWANIA Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) Kod CPV 45262100-2 80 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...82 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1.2.Podstawa opracowania. - Umowa nr 26/2007 - inwentaryzacja istniejcego mostu półstałego - mapa sytuacyjna do celów projektowych

Opis techniczny. 1.2.Podstawa opracowania. - Umowa nr 26/2007 - inwentaryzacja istniejcego mostu półstałego - mapa sytuacyjna do celów projektowych Opis techniczny 1.1.Dane ogólne. Dokumentacja budowlano wykonawcza projektowanej przebudowy mostu drogowego na rzece Brok w miejscowoci Daniłowo pow.ostrów Maz. w cigu drogi powiatowej nr 28507 Jasienica

Bardziej szczegółowo

Rusztowanie ramowe FIX 70

Rusztowanie ramowe FIX 70 Rusztowanie ramowe FIX 70 Wyposażenie budowy Wielu użytkowników doceniło zalety systemu w praktyce. Jako rusztowanie murarskie, fasadowe, zabezpieczające, ochronne czy też jezdne; rusztowanie ramowe MFIX

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE System profili izolowanych termicznie: Seria VERANDA typ E Materiały zawarte w prezentacji mają charakter informacyjny. 1. Przygotowanie miejsca montażu: Miejsce montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rusztowania zewnętrzne Marzec 2012 ST.19. RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE - CPV 45262100-2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNE RUSZTOWANIE TYPU KLIN

UNIWERSALNE RUSZTOWANIE TYPU KLIN UNIWERSALNE RUSZTOWANIE TYPU KLIN Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści Uwagi wstępne.3 Przeznaczenie i charakterystyka rusztowania....4 Montaż rusztowania...6 Badania i eksploatacja rusztowania..

Bardziej szczegółowo

ST 1 RUSZTOWANIE ROBOCZE SK ADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 1 RUSZTOWANIE ROBOCZE SK ADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 1 RUSZTOWANIE ROBOCZE SK ADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 1 1. WST P 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Rusztowania ramowe typ RR-0,8. www.dmn.pl

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Rusztowania ramowe typ RR-0,8. www.dmn.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rusztowania ramowe typ RR-0,8 Wydanie I Wrzesień 2007 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa RUSZTOWAŃ RAMOWYCH typ RR-0,8 1 PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

KATALOG ELEMENTÓW 03FIV28 BRIO RUSZTOWANIE MODUŁOWE

KATALOG ELEMENTÓW 03FIV28 BRIO RUSZTOWANIE MODUŁOWE KATALOG ELEMENTÓW 03FIV28 BRIO RUSZTOWANIE MODUŁOWE STOPY 2125216 1,4 STOPA BAZOWA B/D (na zapytanie) 2127242 11,8 KÓŁKO 250/1250KG B (na zapytanie) 2127889 0,7 PODKŁADKA DREWNIANA B/D (na sprzedaż) 2129561

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B.2.08 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST B.2.08 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RUSZTOWANIA Kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań. Lipiec 2012 SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE...

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str

1. OPIS TECHNICZNY 1 2. RYSUNKI ZAWARTO PROJEKTU 1. Str ZAWARTO PROJEKTU 1 Str 1. OPIS TECHNICZNY 1 1.1. Podstawa opracowania 2 1.2. Zakres opracowania 2 1.3. Instalacja gazowa 2 1.4. Wymagania dotyczce instalowania kotła c.o. opalanego gazem 3 1.5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA

1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Pracownia Projektowa mgr in. Dorota Sukiennik 72-005 Przeclaw 93d/7 tel. 0609-658-567 1. EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO 2. PROJEKT PRZEBUDOWY MIESZKANIA Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH Opracowali: Romuald Moszczyski Janusz Szymaski Biuro Strategii, Rozwoju i Marketingu 1 Definicja i cel bada Obiekty

Bardziej szczegółowo

KATALOG RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI

KATALOG RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI KATALOG RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI Rusztowanie Doppelgeländer Strona 2 Rusztowanie Schnellbau Strona 3 Rusztowanie Alu-Doppelgeländer Strona 4 Podesty Strona 5 Akcesoria: podstawy śrubowe, koła i kotwienia

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Największy dostawca rusztowań budowlanych w Europie Środkowej RUSZTOWANIA GBG P70

Największy dostawca rusztowań budowlanych w Europie Środkowej RUSZTOWANIA GBG P70 Największy dostawca rusztowań budowlanych w Europie Środkowej RUSZTOWANIA GBG P70 O firmie Firma Global Business Group działa na rynku międzynarodowym od 00 roku i od samego początku, konsekwentnie realizuje

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 4,24m x 7,32m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 1,14m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 54m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m Skład

Bardziej szczegółowo

distribution Katalog elementów

distribution Katalog elementów Katalog elementów usztowania modu³owe PDM Uniwersalny system rusztowañ plettac-pl PDM Zastosowanie Cech¹ charakterystyczn¹ systemu plettac PDM jest wykorzystanie po³¹czenia klinowego, dziêki któremu technika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.28.32 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-01.28.32 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012832 WBUDOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ BO-012832 Specyfikacja Techniczna Wbudowywanie stolarki drzwiowej B-O-012832 WBUDOWYWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1 WSTP 11 Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

02.02 RUSZTOWANIA STANDARD BHP

02.02 RUSZTOWANIA STANDARD BHP RUSZTOWANIA Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas eksploatacji rusztowań. A. WSTĘP 1. Z rusztowaniami mamy do czynienia niemal na każdej budowie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara.

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. 2.3. Izolacja i próby instalacji c.o Instalacj c.o naley izolowa cieplnie: - pion

Bardziej szczegółowo

Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT

Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT Rusztowania ramowe typ TERMOSPRZĘT Dokumentacja techniczno-ruchowa Wydanie 5 (styczeń 2014) Poprawione O firmie Grupa Scafom-rux jest wiodącym światowym producentem systemów rusztowań. Firma Termosprzęt

Bardziej szczegółowo