PROJEKT BUDOWLANY HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ INTERNATEM SPORTOWYM NA STADIONIE IM. 650-LECIA W SŁUPSKU PRZY UL. MADALIŃSKIEGO ELEKTRYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ INTERNATEM SPORTOWYM NA STADIONIE IM. 650-LECIA W SŁUPSKU PRZY UL. MADALIŃSKIEGO ELEKTRYCZNA"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ INTERNATEM SPORTOWYM NA STADIONIE IM. 650-LECIA W SŁUPSKU PRZY UL. MADALIŃSKIEGO DZIAŁKA NR BRANŻA : ELEKTRYCZNA INWESTOR : Rejonoy Zarząd Inestycji Słupsu ul. Banacha 12 PROJEKTOWAŁ : PROFIL s.c Słups, ul. Banacha 12 mgr inż. Wojciech Kleota AN/8346/154/85 SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy Nienartoicz UAN/8346/132/85 WRZESIEŃ

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻA NAZWA OPARCOWANIA WYKAZ UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ, OPINII ARCHITEKTURA 1. Projet Zagospodaroania Terenu 1. ZUD Stargardzie Gd. 2. SANEPID 3. BHP 4. P/POŻ 5. Pomorsi Kurator Ośiaty 6. Gminny Załad Usług Komunalnych Jabłoie 2. Projet budolano-yonaczy cz. architetura 1. SANEPID 2. BHP 3. P/POŻ 4. Pomorsi Kurator Ośiaty 5. Gminny Załad Usług Komunalnych Jabłoie 3. Projet technologiczny uchni 1. SANEPID 2. BHP 3. P/POŻ 4. Anes ochrony przecipożaroej 1. P/POŻ KONSTRUKCJA 1. Projet budolano yonaczy, cz. onstrucja INSTALACJE SANITARNE 1. Proj. bud. yonaczy instalacji od.-an. i c.o. 2. Proj. bud. yonaczy rozbudoy i przebudoy otłoni gazoej 3. Proj. bud. yonaczy przyłącza od.-an. 4. Proj. bud. yonaczy analizacji deszczoej 5. Projet budolany entylacji mechanicznej INSTALACJE 1. Projet enętrznych instalacji eletrycznych 1. ZE Słups S.A ELEKTRYCZNE 2. P/POŻ DROGI 1. Projet budolano- yonaczy drogoy 1. Gminny Załad Usług Komunalnych Jabłoie 2

3 CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA A) TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracoania jest projet techniczny, enętrznych instalacji eletrycznych budynu hali sportoo treningoej raz z internatem sportoym stadionie im lecia Słupsu przy ul. Madalińsiego Zares opracoania obejmuje instalacje: linie enętrznego zasilania, ośietlenia enętrznego, gniazd tyoych, zasilania innych urządzeń eletrycznych, zasilania urządzeń entylacji i ogrzeania, enętrznej telefonii przeodoej, sygnalizacji przecipożaroej i oddymiania, teleizji enętrznej, ochrony odgromoej. Opracoania poiązane: - projet budolano yonaczy część Architetura, - projet budolany instalacji sanitarnych. przy B) PODSTAWA OPRACOWANIA Projet opracoano oparciu o: - zlecenie i ytyczne inestora, - projet budolany - architetura budynu, - oboiązujące normy i przepisy przy założeniu, że energia eletryczna będzie użytoana do zasilania: 1. urządzeń entylacji, 2. ośietlenia, 3. innego sprzętu i technicznego. 3

4 Zaartość opracoania SPIS RYSUNKÓW...5 UZGODNIENIA PRAWNE Waruni techniczne przyłączenia do sieci eletroenergetycznej....7 USTALENIA PROJEKTOWE...8 ZAŚWIADCZENIA...10 OŚWIADCZENIE OPIS TECHNICZNY ZASILANIE ELEKTRYCZNE Stan istniejący Stan projetoany OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ZABEZPIECZENIA PRZETĘŻENIOWE INSTALACJA OŚWIETLENIA Ośietlenie enętrzne Ośietlenie hali sportoej Korytarze i hole ogólnodostępne Korytarz pod halą sportoą ( nr 024) Ośietlenie eauacyjne Ośietlenie zenętrzne INSTALACJA WENTYLACJI SAUNA I ŁAŹNIA PAROWA DŹWIG OSOBOWY INSTALACJA TELEFONICZNA INSTALACJA TELEWIZYJNA INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA I ODDYMIANIA INSTALACJA PRZECIWWŁAMANIOWA I MONITORINGU INSTALACJA ALARMOWA WSKAZÓWKI MONTAŻOWE INSTALACJA ODGROMOWA OBLICZENIA KLASY OCHRONNOŚCI ODGROMOWEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO WYKAZ PODSTAWOWEJ APARATURY ROZDZIELNIC ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZŁĄCZA KABLOWO-LICZNIKOWEGO ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SZAFY TELEKOMUNIKACJI ZESTAWIENIE ZBIORCZE PODSTAWOWEGO OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO ZESTAWIENIE OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZYZIEMIE ZESTAWIENIE OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PARTER ZESTAWIENIE OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PIĘTRO ZBIORCZE ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH POMIESZCZEŃ PARTERU ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH POMIESZCZEŃ PIĘTRA...34 BILANS MOCY

5 Spis rysunó 1. Plan zagospodaroania terenu 2. Zasilanie obietu schemat zasadniczy, 3/1. Rozdzielnica głóna TG schemat zasadniczy, 3/2 Rozdzielnica głóna TG schemat zasadniczy - ciąg dalszy, 4. Rozdzielnica T10 (przyziemie) - schemat zasadniczy, 5. Rozdzielnica T11 (przyziemie) - schemat zasadniczy, 6/1. Rozdzielnica T20 (parter) - schemat zasadniczy, 6/2. Rozdzielnica T20 (parter) - schemat zasadniczy ciąg dalszy, 7. Rozdzielnica T21 (parter) - schemat zasadniczy, 8/1. Rozdzielnica T30 (piętro) - schemat zasadniczy, 8/2. Rozdzielnica T30 (piętro) - schemat zasadniczy- ciąg dalszy, 9. Rozdzielnica TC (ęzeł cieplny) - schemat zasadniczy, 10. Rozdzielnica TD (dźig osoboy) - schemat zasadniczy, 11. Tablica sygnalizacji i steronia ośietleniem TS - schemat zasadniczy, 12 Automatya (AP) ogrzeania pustó dachoych PLUVIA, 13/1 Przyziemie plan instalacji eletrycznej, 13/2 Przyziemie - część A - plan instalacji eletrycznej, 14. Przyziemie - plan instalacji telefonicznej, 15. Przyziemie - plan instalacji teleizyjnej, 16. Przyziemie - plan instalacji ppoż., 17/1. Parter plan instalacji eletrycznej, 17/2. Parter - część A - plan instalacji eletrycznej, 18. Parter plan instalacji telefonicznej, 19. Parter - plan instalacji teleizyjnej, 20. Parter - plan instalacji ppoż., 21/1. Piętro plan instalacji eletrycznej, 21/2. Piętro - część A - plan instalacji eletrycznej, 22. Piętro - plan instalacji telefonicznej, 23. Piętro - plan instalacja teleizyjna, 24. Piętro - plan instalacji ppoż., 5

6 25 Miejscoe połączenie yrónacze schemat połączeń, 26. Plan instalacji uziemienia fundamentoego 27 Dach plan instalacji odgromoej, 28 Instalacja odgromoa szczegół proadzenia przeodó, 6

7 Uzgodnienia prane 1. Waruni techniczne przyłączenia do sieci eletroenergetycznej. 7

8 Ustalenia projetoe Słups Rejonoy Zarząd Inestycji /m dot: Projetu budolanego Hali treningoo - sportoej przy stadionie 650-lecia Słupsi W dniu uzgodniono z inestorem co następuje: 1. Instalacja telefoniczna - inestor ystąpi do TP S.A. o ydanie zapenienia i arunó przyłączenie przedmiotoego obietu do sieci teleomuniacyjnej. Projet budolany obietu będzie zaierał enętrzną instalację telefoniczną yonaną jao oabloanie struturalne łączące centralę telefoniczną umieszczoną pomieszczeniu recepcji z gniazdami RJ-45 poszczególnych pomieszczeniach. Należy przeidzieć po jednym gniazdu telefonicznym ażdym pomieszczeniu internatoym, aiarni i pomieszczeniach administracji. W pomieszczeniu ieronia przeidzieć da gniazda. Centrala telefoniczna będzie przedmiotem dostay inestorsiej po ogłoszeniu przetargu. 2. Instalacja teleizyjna - należy zaprojetoać enętrzną instalację teleizyjną mimo brau taoej zleceniu. Słupsi operator teleizyjnej sieci abloej Vetra odmóił przyłączenia obietu ze zględu na bra oabloania tej części miasta. Należy zatem przeidzieć indyidualną instalację teleizyjną oparciu o stację czołoą i promienioe oabloanie do poszczególnych pomieszczeń. 3. Instalacja ontroli dostępu i monitoringu - decyzja o sposobie yonania i zaresie działania tego typu instalacji zapadnie na etapie budoy, po opracoaniu zasad funcjonoania obietu i sposobie jego ochrony. Poyższą treść należy umieścić projecie instalacji eletrycznych. 4. Instalacja przecipożaroa - obiecie należy przeidzieć instalację czuje przecipożaroych oraz niezbędne oabloanie zgrupoane pomieszczeniu recepcji. 8

9 5. Na etapie yonasta, inestor podejmie decyzję o yborze urządzenia i sposobie obsługi sygnalizacji: - ontroli dostępu i monitoringu, - przecipożaroej i oddymiania, - alarmoej z WC dla niepełnospranych, - centrali telefonicznej, - eidencji i rozliczeń gości. notatę sporządził : mgr inż. Wojciech Kleota zatierdził: mgr inż Janusz Kaczmare 9

10 Zaśiadczenia 10

11 Ośiadczenie Zgodnie z ymogiem art.20 ust.4 ustay z dnia 7 lipca 1994 rou Prao Budolane (test jednolity: Dz.U.z 2003r. Nr 207; poz.2016 z późniejszymi zmianami) Ośiadczam, że projet budolany PROJEKT BUDOWLANY HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ INTERNATEM SPORTOWYM NA STADIONIE IM. 650-LECIA W SŁUPSKU PRZY UL. MADALIŃSKIEGO, został sporządzony zgodnie z oboiązującymi przepisami oraz zasadami iedzy technicznej. Projetant: mgr inż. Wojciech Kleota eletry upr. AN/8346/154/85 Spradzający: inż. Jerzy Nienartoicz eletry upr. UAN/8346/132/85 11

12 1. Opis Techniczny Projet obejmuje enętrzne instalacje eletryczne, telefoniczne, teleizyjne i sygnalizacji przecipożaroej Hali Treningoo-Sportoej przy stadionie im. 650-lecia Słupsu przy ul.. Madalińsiego 1.1 Zasilanie eletryczne Stan istniejący Na terenie przeznaczonym pod przedmiotoą zabudoę znajdują się budyni gospodarcze stadionu, przeznaczone do liidacji raz z istniejącym uzbrojeniem eletroenergetycznym Stan projetoany Zgodnie z arunami przyłączenia obietu do sieci eletroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA ODDZIAŁ SŁUPSKU należy przeidzieć olnostojące złącze abloolicznioe, z tórego należy zasilić obiet oraz, osobną linią, ęzeł ciepłoniczy. Uład doproadzenia energii przedstaiony jest na rysunu nr 2. Jao Pożaroy Wyłączni Prądu zastosoano aparat typu HC203 z ceą yłączającą steroaną przycisiem aaryjnym typu 95PPWC11PT firmy PCE, zloalizoanym przedsionu głónego ejścia, na ścianie. Po zbiciu szybi przycisu można nim otorzyć pożaroy yłączni prądu, pozbaiając napięcia szystie obody odbiorcze obietu. Przycis łączy z rozłączniiem osobny obód yonany przeodem typu YDYżo 3x1,5. Otarcie głónego yłącznia prądu można rónież yonać ręcznie po otarciu drzi rozdzielnicy. Rozłączni bezpiecznioy złączu abloym może być yorzystany jao głóny yłączni prądu pozbaiający napięcia cały obiet, łącznie z obodami sygnalizacji pożaru i oddymiania. Rozproadzenie energii enątrz obietu przedstaiono na rysunu nr 2. Instalacja enętrzna będzie pracoać uładzie TNS o napięciu 230/400V Głóne linie odpłyoe z rozdzielnicy TG będą zabezpieczone od zarć i przetężeń bezpieczniami topioymi umieszczonymi rozłączniach. Przy zmianie przeroju żył ciągu lz zastosoano zdłużne zabezpieczenie ładami topioymi zapeniające ybiorczość działania. 12

13 1.2 Ochrona przepięcioa instalacji Do ochrony przepięcioej instalacji zastosoano : złączu abloo-licznioym, pierszy stopień ochrony postaci trzech ochronnió typu DEHNport, rozdzielnicy głónej TG oraz tablicach rozdzielczych, drugi stopień ochrony postaci czterech ochronnió typu DEHNguard T275, 1.3 Połączenia yrónacze Rozdzielenie przeodu PEN na neutralny N i na ochronny PE następuje złączu abloo - licznioym, natomiast głóną szynę yrónania potencjałó eletrycznych zloalizoano rozdzielnicy głónej TG i rozdzielnicy ęzła cieplnego TC, do tórych należy przyłączyć uziemienie oraz przeody łączące szynę PE z: odociągiem, analizacją, instalacją CO przeodzącymi elementami budoli, uziemieniem obietu Po rozdzieleniu przeodu PEN na N i PE należy: przeód PE łączyć e szystich możliych miejscach z obcymi elementami przeodzącymi, Przeód N tratoać ja przeód roboczy tzn. całoicie odizoloany od przeodó roboczych, ziemi i przeodu PE. Łącznii tablicach rozdzielczych przeryają przeód N. W pomieszczeniach morych ( łazieni, ęzeł cieplny) oraz szybie dźigu osoboego, należy yonać miejscoe połączenia yrónacze edług rysunu nr 26. Szynę połączenia umieścić miejscu nieidocznym, ale dostępnym (np. za podporą umyali). Przeody połączenia yrónaczego należy proadzić trasą nie narażającą ich na uszodzenia mechaniczne, ońcói przeodó należy yposażyć trały adres przyłączenia. 13

14 1.4 Ochrona przeciporażenioa. W obiecie zastosoano samoczynne yłączenie zasilania jao ochronę przed sutami dotyu pośredniego, oraz dodatoo system ochrony różnicooprądoej przy zastosoaniu yłącznió różnicooprądoych J<30mA i J<100mA. Wszystie przeody instalacji posiadają przeód ochronny bez zględu na rodzaj zasilanych odbiornió. Zapenia to pełną ochronę nie tylo urządzeń, ale taże tras przeodó yluczając taże możliość pożaru od instalacji eletrycznej. W pomieszczeniach o podyższonym ryzyu porażenia ja łazieni, ęzeł cieplny, szyb dźigu osoboego zastosoano: eipotencjalizację części przeodzących dostępnych i części przeodzących obcych poprzez yonanie miejscoych połączeń yrónaczych, ysooczułe zabezpieczenia różnicooprądoe o prądzie J<30mA, tóre stanoią uzupełniającą ochronę przed dotyiem bezpośrednim i dodatoą, szybodziałającą ochronę przy dotyu pośrednim, uziemione połączenia yrónacze, obejmujące szystie części przeodzące obce zapeniają obniżenie eentualnych napięć dotyoych poniżej artości dopuszczalnych. Obody nie starzające zięszonego zagrożenia porażenioego, np. ośietlenioe, proadzone pomieszczeniach suchych, zabezpieczono yłączniami różnicooprądoymi o J<100mA natomiast linie.l.z. są chronione przez zabezpieczenia topioe. W obodach odbiorczych, zabezpieczenia nadprądoo złoczne stanoią drugi, rezeroy środe zabezpieczenia porażenioego, nie zasze jedna zapeniający yłączenia z czasem t<0,2s. Wymagana jest yjątoa staranność yonania instalacji, ażde uszodzenie izolacji przeodó, zabrudzenie lub zailgocenie pusze i tablicy rozdzielczej spooduje yłączenie. Rónież próba łączenia do gniazda niespranego urządzenia pozbai obód napięcia. Ze zględó eonomicznych nietóre obody są zgrupoane na jednym yłączniu różnicooprądoym. Zastosoanie na ażdym obodzie yłącznió przeodu neutralnego sprzężonych z zabezpieczeniami przetężenioymi pozala na szybą loalizację uszodzonego obodu yłączonego przez zabezpieczenie różnicooprądoe. Zainstaloane yłącznii różnicooprądoe oraz odpoiednio dobrane zabezpieczenia nadprądoe, a taże połączenia yrónacze głóne i miejscoe łazienach i umyalniach, dają pełną ochronę przeciporażenioą. 14

15 1.5 Zabezpieczenia przetężenioe Głóne ciągi zasilające zabezpieczono rozłączniami bezpiecznioymi zainstaloanymi rozdzielnicy TG oraz nietórych tablicach rozdzielczych przy zmianie przeroju żył lz. Obody odbiorcze z tablic rozdzielczych zabezpieczono samoczynnymi yłączniami nadprądoymi o charaterystyach działania i artościach prądoych dobranych do specyfii odbiornió. Każdy yłączni przerya przeód (przeody) roboczy i neutralny. Uaga! Tor neutralny yłącznia nie jest yposażony zabezpieczenie przetężenioe oraz jest ta sonstruoany aby: przy otieraniu yłącznia przeryał ciąg jao ostatni, przy zamyaniu yłącznia zmyał ciąg jao pierszy. Zabrania się stosoania innych typó yłącznió oraz należy przestrzegać oznaczeń toró prądoych yłącznia. 1.6 Instalacja ośietlenia Ośietlenie enętrzne W obiecie przeidziano nooczesne, energooszczędne ośietlenie śietlóoe i halogenoe. Opray sufitoe należy rozmieszczać rónomiernie, ale rzędy najbliższe ścian należy odsunąć o 10cm od yznaczonych puntó ierunu od środa pomieszczenia. Jest to ażne dla uzysania praidłoej rónomierności natężenia ośietlenia pomieszczeniu. W pomieszczeniach ilgotnych i morych przeidziano opray o podyższonej odporności na ilgoć o stopniu ochrony IPX4 lub IP 65 ( np. ęzeł cieplny) Ośietlenie hali sportoej Hala treningoo-sportoa będzie ośietlona przy użyciu opra typy PG400 i PG400N/G zaprojetoanych specjalnie dla obietó sportoych. Ośietlenie podzielone jest na trzy grupy steroane przycisami niestabilnymi, tórych ażdy impuls zmienia stan położenia przeaźnió impulsoych. Zgodnie z przeznaczeniem hali, nie przeiduję się yorzystyanie jej części i ażdorazoo ośietlenie poinno obejmoać całość poierzchni, a podział na grupy ma zadanie dopasoać natężenie ośietlenia do atualnych potrzeb. Podział na grupy należy zatem 15

16 przeproadzić rónomiernie uzględniając da typy opra (opray typu PG400N/G muszą być rozłożone rónomiernie). Opray typu PG są yposażone halogenoe źródła śiatła charateryzujące się stosunoo długim czasem rozpalania, stąd potrzeba zastosoania drugiego typu PG400N/G yposażonego da źródła śiatła, drugie pomocnicze, szybo startujące zapenia część śiatła po zaniu napięcia oraz po załączeniu Korytarze i hole ogólnodostępne W uzgodnieniu z inestorem przyjęto, że steroanie ośietleniem pomieszczeń ogólnodostępnych będzie scentralizoane pomieszczeniu recepcji. W tablicy TS będą zainstaloane podśietlane przycisi sterujące pracą stycznió załączających ośietlenie podzielone na die grupy Korytarz pod halą sportoą ( nr 024) Korytarz pod halą sportoą oraz lata schodoa K-3 będzie yposażona ośietlenie steroane automatycznie. Elementem sterującym będą opray firmy ENSTO typu AVR 1-PIR z czujniiem ruchu, czujniiem ośietlenia, przeaźniiem czasoym oraz yposażone da źródła śiatła. W arunach ciemności opraa załączy jedno źródło śiatła zapeniające minimalne ośietlenie ciągu omuniacyjnego. Po pojaieniu się ruchomego puntu o temperaturze innej niż otoczenie zostanie on yryty przez czujni ruchu, opraa załączy soje drugie źródło śiatła, pobudzi przeaźni czasoy oraz zamnie zesty sterujący innymi opraami. Zestyi sterujące poinny być połączone rónolegle ta aby zadziałanie czujnia ruchu doolnej opraie załączało całość ośietlenia bez efetu fali. Steroanie ośietleniem lati schodoej K-3 zaprojetoano identyczny sposób Ośietlenie eauacyjne. W celu bezpiecznej eauacji użytonió obietu razie zaniu napięcia sieci eletrycznej zastosoano opray z autonomicznym źródłem zasilania. Są to opray dufuncyjne tzn. standardoej opraie umieszczono aumulator steroany uładem eletronicznym ładującym źródło i ontrolującym napięcie sieci, a razie jego zaniu załączającym łasne napięcie na część lamp opraie. Tego typu opray umieszczono na głónych ciągach omuniacyjnych i przy ejściach do budynu. Uład połączeniu z fluoryzującymi znaami eauacyjnymi zapenia 16

17 bezpieczeństo eauacji. Uład aaryjnego źródła musi być zasilany osobnym przeodem pomijającym zestyi steroania ośietleniem. Nad yjściami z hali sportoej umieszczono opray eauacyjne jednofuncyjne samoczynnie załączające się po zaniu ontroloanego napięcia Ośietlenie zenętrzne Zadanie projetoe nie obejmuje ośietlenia zenętrznego, tóre jest przedmiotem odrębnej doumentacji. Doumentacja niniejsza przeiduje ośietlenie podcienia przy ejściu głónym oraz iluminację eleacji od strony stadionu. Iluminacja yonana przy użyciu opra typu URAN umieszczonych ziemi, traniu lub chodniu, sieroana będzie na eleację budynu hali sportoej od strony stadionu. Opray tupu URAN posiadają asymetryczny, reguloany uład optyczny pozalający uzysanie łaściego efetu iluminacji. Opray zasilane będą linią abloą a steroane ręcznie yłączniiem Do ośietlenia podcienia od strony ejścia głónego użyto opra typu EGERIA umieszczone na suficie podcienia. Przeód zasilający należy proadzić rurce osłonoej arstie izolacji termicznej. 1.7 Instalacja entylacji Budoę instalacji naieoo - yciągoej przedstaiono osobnym tomie. Niniejsze opracoanie przeiduje zasilanie i steroanie urządzeniami entylacji. Obody zasilające przedstaiono na schematach zasadniczych poszczególnych rozdzielnic. Wentylację i naie ciepłego poietrza dla potrzeb hali sportoej roziązano oparciu o pięć central entylacyjnych zainstaloanych na dachu hali. Każda z central zasilana będzie osobnym obodem z rozdzielnicy głónej. Steroanie pracą central odbyać się będzie poprzez pulpity sterujące umieszczone holu przed ejściem do hali. Połączenie eletryczne centrali z pulpitem steroniczym stanoić będzie przeód UTP Wentylację pomieszczeń sanitarnych roziązano oparciu o centrale entylacyjne ( dla ażdej ondygnacji osobną) umieszczone nad sufitem holu na piętrze. Każda centrala będzie zasilana osobnym obodem yproadzonym z rozdzielnicy głónej. Steroanie pracę central odbyać się będzie poprzez pulpity sterujące umieszczone na ażdej ondygnacji, holu przed ejściem do szatni. Połączenie eletryczne centrali z pulpitem steroniczym zapeni przeód UTP. Wentylacja pomieszczeń WC, będzie yonana przy zastosoaniu entylatoró anałoych DECOR. Należy je podłączyć do obodó ośietlenia pomieszczeń WC. Przeód sterujący 17

18 załączeniem entylatora należy podłączyć za yłączniiem ośietlenia, natomiast przeód podtrzymujący działanie przed yłączniiem ośietlenia. Uaga! Należy zracać uagę aby urządzenia eletryczne nie były zainstaloane I strefie ochronnej abiny natrysoej tzn. poziomo - 60cm od raędzi brodzia, pionoo 250cm od dna brodzia. 1.8 Sauna i łaźnia paroa. W obiecie przeidziano instalację sauny fińsiej z piecem eletrycznym o mocy 10,5W zasilanym obodem yproadzonym bezpośrednio z rozdzielnicy głónej TG. Przeód typu YDY 5x4 należy doproadzić do pulpitu sterującego typu EL-2 zainstaloanego pomieszczeniu nr 032 i dalej do miejsca ustaienia abiny sauny z zapasem ooło 6m. Pozostałe połączenia eletryczne między abiną i pulpitem steroniczym yonać zgodnie z DTR abiny. Łaźnia paroa z eletryczną ytornicą pary o mocy 9W zasilana będzie osobnym obodem z rozdzielnicy głónej TG prost do ytornicy. Pulpit steroniczy typu ROMA I należy połączyć eletrycznie z abiną edług doumentacji techniczno - ruchoej producenta. Właściy montaż i rozruch urządzeń przeproadzi specjalistyczna firma JAKOT (.saunajaot.com.pl) Całość pomieszczenia należy objąć miejscoym połączeniem yrónaczym. 1.9 Dźig osoboy W obiecie przeidziano instalację dźigu osoboego firmy: Przedsiębiorsto Usługoo-Handloo-Producyjne PILAWA Eletromechania Dźigoa "Service Lift" ul. Tęczoa 1; Kołobrzeg tel. (94) Do zasilania urządzeń dźigu służy rozdzielnica TD zasilana doma obodami z rozdzielnicy głónej TG. Jeden obód trójfazoy z rozdzielnicą TDa zasila urządzenia technologiczne, natomiast drugi obód (jednofazoy) zasila rozdzielnicę TDb obsługującą obody pomocnicze typu ośietlenie maszynoni i szybu dźigoego oraz gniazd tyoych. Montaż i ruzruch urządzeń technologicznych przeproadzi dostaca urządzeń. 18

19 1.10 Instalacja telefoniczna Przeiduje się zainstaloanie centrali telefonicznej obsługującej 60 numeró abonencich, tóra będzie zainstaloana szafie sygnalizacji pomieszczeniu nr 03 (recepcja). Centrala telefoniczna, poprzez przełącznicę, będzie połączona z enętrzną instalacją telefoniczną yonaną przeodami typu UTP umożliiającą yorzystanie do celó informatycznych. W ażdym pomieszczeniu noclegoym oraz administracyjnym przeidziano gniazdo telefoniczne typu RJ 45. Plany instalacji przedstaiono na rysunach ondygnacji Instalacja teleizyjna Ze zględu na bra stosonej miejsiej sieci teleizji abloej obiecie przeidziano indyidualną instalację teleizyjną z łasną stacją czołoą i systemem anten. Stację czołoą i rozdzielnicę sygnału zloalizoano na najyższej ondygnacji lati schodoej K-1. Plan instalacji przedstaiono na odpoiednich rysunach ondygnacji. Oabloanie należy yonać przeodem typy RG 5,9. Urządzenia dostarczy, doona montażu stacji czołoej i systemu anten oraz przeproadzi rozruch urządzeń słupsa firma ELEPRO tel Instalacja przecipożaroa i oddymiania W latce schodoej K-1 przeidziano montaż lapy oddymiającej, natomiast orytarzach na piętrze i na parterze przeidziano montaż oien steroanych eletrycznie, służących do oddymiania. Do steronia eletrycznymi siłoniami oien i lapy przeiduje się centrale firmy MERCOR yposażone czujnii dymu. Szafi central będą zainstaloana pobliżu lapy oraz oien, natomiast czujnii dymu najyższym puncie ontroloanego pomieszczenia. Instalacja przeiduje ręczne podanie impulsu otarcia oien poprzez przycisi steronicze umieszczone obudoach zasłoniętych szybą. Zasilanie eletryczne uładu należy yproadzić bezpośrednio z rozdzielnicy głónej, ze specjalnie przygotoanego obodu zasilanego przed pożaroym yłączniiem prądu. Centralę MERCOR należy zainstaloać zgodnie z instrucją fabryczną. Dodatoo przeidziano sieć czuje pożaroych rozmieszczonych poojach internatu, holach, orytarzach i innych punach poazanych na planach. Przeody czuje należy sproadzić do szafy sygnalizacji pomieszczeniu nr 03. Na etapie yonasta inestor zdecyduje o yborze 19

20 urządzenia (centrali ppoż) yonaniu indyidualnym zględnie połączeniu z centralą telefoniczną i ontroli dostępu. Całość instalacji należy yonać przeodami izolacji niepalnej Instalacja przeciłamanioa i monitoringu Na etapie yonasta, po opracoaniu zasad użytoania i ochrony obietu użytoni podejmie decyzję o zasadzie i zaresie działania eentualnej instalacji antyłamanioej, ontroli dostępu i monitoringu 1.13 Instalacja alarmoa W pomieszczeniach przeznaczonych yłącznie dla osób niepełnospranych przeidziano sygnalizację alarmoą. Na ysoości ooło 80cm należy zainstaloać przycis alarmoy, specjalnie oznaoany. Przycis ma połączenie eletryczne z tablicą TS pomieszczeniu nr 03, gdzie pooduje sygnalizację austyczną ( działania brzęczya) i optyczną (czerona lampa). Sygnalizacja ustępuje po ręcznym sasoaniu Wsazói montażoe Przeody instalacji enętrznej przeiduje się proadzić anałach abloych, tynu lub pod tyniem a taże rurach osłonoych arstie izolacji termicznej ścian i sufitó. Każdy obód posiada osobne zabezpieczenie przetężenioe, natomiast poszczególne obody są zgrupoane na spólnych zabezpieczeniach różnicooprądoych (schematy tablic). Wszystie połączenia przeodó yonyać złączami sprężystymi np. firmy WAGO. Przepusty przez ściany i stropy należy yonać staloych rurach osłonoych o średnicy nie mniejszej niż 1,5 razy średnica chronionego przeodu. Szczególnie starannie yonać przejścia przeodó przez ściany z dylatacją. Przy yposażaniu tablic rozdzielczych należy pamiętać, że ochronnii przepięcioe zainstaloane tablicach rozdzielczych należą do aparató, tóre przy zadziałaniu mogą ydzielać produty gaszenia łuu eletrycznego. Należy umieszczać je z jednomodułoą przerą od innych aparató oraz nie proadzić przeodó pod i obo ochronnió. Montaż aparatury rozdzielczej należy przeproadzić po całoitym zaończeniu prac budolanych. Przy yposażaniu opra źródła śiatła należy zracać uagę na barę śiatła. W jednym pomieszczeniu szystie źródła poinny mieć tę samą barę. W rozdzielnicach piętroych należy umieścić ostrzeżenie o obecności obcych napięć obodach steroania ośietleniem. 20

21 Po zaończeniu montażu instalację należy poddać próbom i badaniom. Do najażniejszych pomiaró należy : pomiar rezystancji izolacji przeodó ( pomiar należy yonać dla ażdej żyły do pozostałych zartych i uziemionych), pomiar suteczności ochrony przetężenioej, tj. yłączenie obodu przez zabezpieczenia nadprądoo-złoczne, badanie spraności zabezpieczeń różnicooprądoych, spradzenie ciągłości przeodó ochronnych, próby funcjonalne działania obodó, pomiar natężenia ośietlenia. Szczegółoy zares ymaganych badań odbiorczych oreśla norma PN-HD : 2008, Zabrania się podaania napięcia na obody bez pisemnej zgody inspetora nadzoru lub ieroniaa budoy Instalacja odgromoa W projetoanym obiecie przeiduje się podstaoą ochronę odgromoą, tórej yładoania piorunoe mogą poodoać ograniczone suti znaczy to, że ochrona ta zmniejsza ryzyo ystąpienia szód lecz nie stanoi ochrony absolutnej. Do realizacji instalacji przyjęto IV lasę ochronności. W sład środó ochrony podstaoej chodzą: poziome zody rozmieszczone na dachu. pionoe zody chroniące obiety eletryczne przed trafieniem bezpośrednim, elementy metaloe ystające ponad dach, sztuczne przeody odproadzające umieszczone rurach izolacji termicznej ścian, złącza ontrolne umieszczone puszach Galmar-a uziemienia fundamentoe, poziome przeody opasujące. Przy montażu instalacji należy pamiętać: ąt ochronny dla obietu nie poinien być ięszy niż 61 lub promień uli R=60m, odstęp izolacyjny : 21

22 na poziomie parteru d>32cm, na poziomie piętra d>70cm, na poziomie dachu d>103cm promień uli R=60m odstęp między przeodami odproadzającymi < 25m, oa siati zodó 20x20m. Zody należy łączyć metalicznie z przeodzącymi elementami na dachu za yjątiem tych elementó, tóre spółpracują (są połączone eletrycznie) z przeodzącymi, nieuziemionymi elementami np. anałami entylacyjnymi lub do tórych doproadzone są przeody eletryczne. Dotyczy to między innymi entylatoró dachoych i central entylacyjnych. Te elementy należy chronić iglicami z zachoaniem ąta ochronnego lub promienia uli i odstępu izolacyjnego. Przeody opasujące należy proadzić na granicy gruntu. Zacisi probiercze (połączenie przeodu odproadzającego z uziemieniem) należy umieścić enątrz pusze pomiaroych firmy Galmar. Na zody poziome i na połączenia elementó metaloych dachu ze zodami, a taże przeody odproadzające należy użyać drutu staloego ocynoanego, specjalnego yonania (zięszona arsta cynu) o średnicy zenętrznej 8mm nr at 010 ( firma DEHN) mocoanego do poierzchni dachu poprzez spornii dachóoe. Zabrania się użyania przeodó o mniejszej średnicy np. 6mm. Przy montażu zodó i przeodó odproadzających nie należy torzyć pętli, przeody poinny być proadzone ja najbardziej linii prostej. Omijanie przeszód należy yonać zgodnie z Polsą Normą. 22

23 1.15 Obliczenia lasy ochronności odgromoej budynu głónego 23

24 24

25 2. Wyaz podstaoej aparatury rozdzielnic. 25

26 3. Zestaienie materiałó złącza abloo-licznioego 4. Zestaienie materiałó szafy teleomuniacji 26

27 5. Zestaienie zbiorcze podstaoego osprzętu eletrycznego. 27

28 5.1 Zestaienie osprzętu eletrycznego PRZYZIEMIE 28

29 5.2 Zestaienie osprzętu eletrycznego PARTER. 29

30 5.3 Zestaienie osprzętu eletrycznego PIĘTRO. 30

31 6. Zbiorcze zestaienie opra ośietlenioych. 31

32 6.1 Zestaienie opra ośietlenioych pomieszczeń przyziemia 32

33 6.2 Zestaienie opra ośietlenioych pomieszczeń parteru 33

34 6.3 Zestaienie opra ośietlenioych pomieszczeń piętra. 34

35 Bilans mocy 35

36 Hala650-lecia Słupsu 5. ZBIORCZE ZESTAWIENIE Podstaoych materiałó instalacyjnych Przyzie lp. yszczególnienie nr at. ilość parter Piętro razem firma mie 1 Przeód YKY 4x Przeód YKY 5x50 mb mb Przeód YDYżo 5x35 Przeód YDYżo 5x16 Przeód YDYżo 5x4/750V Przeód YDYżo 5x2,5/750V Przeód YDYżo 5x1,5/750V Przeód YDYżo 12x1/750V Przeód YDYżo 3x2,5/750V mb mb mb mb mb Mb mb 10 Przeód YDYżo 3x1,5/750V 11 Przeód YDYt żo4x2,5/750v 12 Przeód YDYt żo4x1,5/750v 13 Przeód DY6 14 Przeód RG5,9 15 Przód UTP 4 pary mb mb mb mb mb mb Przeód ognioodp. 3X1,5 mb Przeód ognioodp. Do czuji mb Zacisi Wago 4x2,5 szt. X X X X WAGO 19 Wyłączni grupoy szt ELDA 20 j.. bryzgoszczelny szt ELDA 21 Wył. pojedynczy szt ELDA 22 j.. bryzgoszczelny szt ELDA 23 Wył. Schodoy szt ELDA 24 przycis ośietlenioy szt ELDA 25 gniazdo 1-faz z zesty PE szt ELDA 26 gniazdo podójne 1-faz z PE szt ELDA 27 gn.1-faz IP44 szt ELDA 28 Gniazdo antenoe szt Vetra 29 Gniazdo RJ szt Legrand 30 Przycis alarmoy szt legrand 31 Suszara do rą HTE180 szt AEG 32 Szyna yrónania potencjału AM5 szt ENSTO 33 Osłona ochronna szyny PMR 576 szt ENSTO 34 Szyna uziemiajacą AM8 szt ENSTO 35 Wentylator z ył.czas. ECA-100vz szt MAJCO 36 j.. bez ył. czasoego ECA-100 szt MAJCO 37 Drabina abloa pionoa 3m STL S szt EL-PUK 38 Poprzeczni drabini STLS 03-3 S szt EL-PUK 39 Uchyt drabini LH F szt EL-PUK 40 Koryto abloe 100mm RI S szt EL-PUK 41 Czuja ppoż szt Centrala oddymiania MCR A szt Mercor 43 Przycis oddymiania ROP RPO-1 szt Mercor 44 Przycis przeietrzania LT szt Mercor 45 Gl.ył.ppoż 95PPWC11PT szt PCE 46 Transformator 230/24; 40VA ST314 szt Hager Zezala się na użycie innego osprzętu i identycznych parametrach 25

PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach

PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK Ul.Braci Gierymskich 1 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach BRANŻA : ELEKTRYCZNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY P E R S P E K T Y W A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A S. C. 30-109 KRAKÓW, UL. SALWATORSKA 14/102, TEL. (012) 426-06-16, NIP: 677-226-20-68, REGON: 120178920 EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH 1 Stadium: Temat: Branża : PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH Elektryczna Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W PAWŁOWICZKACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania PROJEKT WYKONAWCZY Firma opracoująca AP SYSTEM S.C. UL. FACIMIECH 14/9 30-667 KRAKÓW Temat: Wykonanie instalacji oddymiania i przeietrzania Inestor: Państoa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludika Solskiego

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe KRESKA

Usługi Projektowe KRESKA Usługi Projektowe KRESKA Wojciech Ropiński 89 600 Chojnice ul.sportowa 1/51 tel. 604075433 Egz. / 4 Rodzaj dokumentacji Nazwa inwestycji Projekt budowlany Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów

1. SPIS ZAWARTOŚCI. 8. Zestawienia podstawowych materiałów 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 5. Opis techniczny instalacje elektryczne 6. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne

5 Część 2.5. - Instalacje i urządzenia energetyczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Części dokumentacji Niniejsza dokumentacja dotyczy: 2Tomu L.p. CZĘŚCI DOKUMENTACJI: 1 Część 2.1. - Architektura 2 Część 2.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej

OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej OPIS do projektu budowlanego instalacji elektrycznych związanych z budową sali sportowej z zapleczem w Belęcinie Nowym przy Szkole Podstawowej 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano w

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 11. 11.1 INSTALACJE ZASILAJĄCE 11.1.1 Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny

Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000 F: +48 22 4316001. Opis techniczny PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125 54-424 Wrocław T: +48 71 3548900 F: +48 71 3548901 E: info@pmg.pl W: www.pmg.ie Biuro w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa T: +48 22 4316000

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo