PROJEKT BUDOWLANY HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ INTERNATEM SPORTOWYM NA STADIONIE IM. 650-LECIA W SŁUPSKU PRZY UL. MADALIŃSKIEGO ELEKTRYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ INTERNATEM SPORTOWYM NA STADIONIE IM. 650-LECIA W SŁUPSKU PRZY UL. MADALIŃSKIEGO ELEKTRYCZNA"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ INTERNATEM SPORTOWYM NA STADIONIE IM. 650-LECIA W SŁUPSKU PRZY UL. MADALIŃSKIEGO DZIAŁKA NR BRANŻA : ELEKTRYCZNA INWESTOR : Rejonoy Zarząd Inestycji Słupsu ul. Banacha 12 PROJEKTOWAŁ : PROFIL s.c Słups, ul. Banacha 12 mgr inż. Wojciech Kleota AN/8346/154/85 SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy Nienartoicz UAN/8346/132/85 WRZESIEŃ

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻA NAZWA OPARCOWANIA WYKAZ UZGODNIEŃ, POZWOLEŃ, OPINII ARCHITEKTURA 1. Projet Zagospodaroania Terenu 1. ZUD Stargardzie Gd. 2. SANEPID 3. BHP 4. P/POŻ 5. Pomorsi Kurator Ośiaty 6. Gminny Załad Usług Komunalnych Jabłoie 2. Projet budolano-yonaczy cz. architetura 1. SANEPID 2. BHP 3. P/POŻ 4. Pomorsi Kurator Ośiaty 5. Gminny Załad Usług Komunalnych Jabłoie 3. Projet technologiczny uchni 1. SANEPID 2. BHP 3. P/POŻ 4. Anes ochrony przecipożaroej 1. P/POŻ KONSTRUKCJA 1. Projet budolano yonaczy, cz. onstrucja INSTALACJE SANITARNE 1. Proj. bud. yonaczy instalacji od.-an. i c.o. 2. Proj. bud. yonaczy rozbudoy i przebudoy otłoni gazoej 3. Proj. bud. yonaczy przyłącza od.-an. 4. Proj. bud. yonaczy analizacji deszczoej 5. Projet budolany entylacji mechanicznej INSTALACJE 1. Projet enętrznych instalacji eletrycznych 1. ZE Słups S.A ELEKTRYCZNE 2. P/POŻ DROGI 1. Projet budolano- yonaczy drogoy 1. Gminny Załad Usług Komunalnych Jabłoie 2

3 CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA A) TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA Tematem opracoania jest projet techniczny, enętrznych instalacji eletrycznych budynu hali sportoo treningoej raz z internatem sportoym stadionie im lecia Słupsu przy ul. Madalińsiego Zares opracoania obejmuje instalacje: linie enętrznego zasilania, ośietlenia enętrznego, gniazd tyoych, zasilania innych urządzeń eletrycznych, zasilania urządzeń entylacji i ogrzeania, enętrznej telefonii przeodoej, sygnalizacji przecipożaroej i oddymiania, teleizji enętrznej, ochrony odgromoej. Opracoania poiązane: - projet budolano yonaczy część Architetura, - projet budolany instalacji sanitarnych. przy B) PODSTAWA OPRACOWANIA Projet opracoano oparciu o: - zlecenie i ytyczne inestora, - projet budolany - architetura budynu, - oboiązujące normy i przepisy przy założeniu, że energia eletryczna będzie użytoana do zasilania: 1. urządzeń entylacji, 2. ośietlenia, 3. innego sprzętu i technicznego. 3

4 Zaartość opracoania SPIS RYSUNKÓW...5 UZGODNIENIA PRAWNE Waruni techniczne przyłączenia do sieci eletroenergetycznej....7 USTALENIA PROJEKTOWE...8 ZAŚWIADCZENIA...10 OŚWIADCZENIE OPIS TECHNICZNY ZASILANIE ELEKTRYCZNE Stan istniejący Stan projetoany OCHRONA PRZEPIĘCIOWA INSTALACJI POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ZABEZPIECZENIA PRZETĘŻENIOWE INSTALACJA OŚWIETLENIA Ośietlenie enętrzne Ośietlenie hali sportoej Korytarze i hole ogólnodostępne Korytarz pod halą sportoą ( nr 024) Ośietlenie eauacyjne Ośietlenie zenętrzne INSTALACJA WENTYLACJI SAUNA I ŁAŹNIA PAROWA DŹWIG OSOBOWY INSTALACJA TELEFONICZNA INSTALACJA TELEWIZYJNA INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA I ODDYMIANIA INSTALACJA PRZECIWWŁAMANIOWA I MONITORINGU INSTALACJA ALARMOWA WSKAZÓWKI MONTAŻOWE INSTALACJA ODGROMOWA OBLICZENIA KLASY OCHRONNOŚCI ODGROMOWEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO WYKAZ PODSTAWOWEJ APARATURY ROZDZIELNIC ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ZŁĄCZA KABLOWO-LICZNIKOWEGO ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SZAFY TELEKOMUNIKACJI ZESTAWIENIE ZBIORCZE PODSTAWOWEGO OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO ZESTAWIENIE OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZYZIEMIE ZESTAWIENIE OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PARTER ZESTAWIENIE OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PIĘTRO ZBIORCZE ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH POMIESZCZEŃ PARTERU ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH POMIESZCZEŃ PIĘTRA...34 BILANS MOCY

5 Spis rysunó 1. Plan zagospodaroania terenu 2. Zasilanie obietu schemat zasadniczy, 3/1. Rozdzielnica głóna TG schemat zasadniczy, 3/2 Rozdzielnica głóna TG schemat zasadniczy - ciąg dalszy, 4. Rozdzielnica T10 (przyziemie) - schemat zasadniczy, 5. Rozdzielnica T11 (przyziemie) - schemat zasadniczy, 6/1. Rozdzielnica T20 (parter) - schemat zasadniczy, 6/2. Rozdzielnica T20 (parter) - schemat zasadniczy ciąg dalszy, 7. Rozdzielnica T21 (parter) - schemat zasadniczy, 8/1. Rozdzielnica T30 (piętro) - schemat zasadniczy, 8/2. Rozdzielnica T30 (piętro) - schemat zasadniczy- ciąg dalszy, 9. Rozdzielnica TC (ęzeł cieplny) - schemat zasadniczy, 10. Rozdzielnica TD (dźig osoboy) - schemat zasadniczy, 11. Tablica sygnalizacji i steronia ośietleniem TS - schemat zasadniczy, 12 Automatya (AP) ogrzeania pustó dachoych PLUVIA, 13/1 Przyziemie plan instalacji eletrycznej, 13/2 Przyziemie - część A - plan instalacji eletrycznej, 14. Przyziemie - plan instalacji telefonicznej, 15. Przyziemie - plan instalacji teleizyjnej, 16. Przyziemie - plan instalacji ppoż., 17/1. Parter plan instalacji eletrycznej, 17/2. Parter - część A - plan instalacji eletrycznej, 18. Parter plan instalacji telefonicznej, 19. Parter - plan instalacji teleizyjnej, 20. Parter - plan instalacji ppoż., 21/1. Piętro plan instalacji eletrycznej, 21/2. Piętro - część A - plan instalacji eletrycznej, 22. Piętro - plan instalacji telefonicznej, 23. Piętro - plan instalacja teleizyjna, 24. Piętro - plan instalacji ppoż., 5

6 25 Miejscoe połączenie yrónacze schemat połączeń, 26. Plan instalacji uziemienia fundamentoego 27 Dach plan instalacji odgromoej, 28 Instalacja odgromoa szczegół proadzenia przeodó, 6

7 Uzgodnienia prane 1. Waruni techniczne przyłączenia do sieci eletroenergetycznej. 7

8 Ustalenia projetoe Słups Rejonoy Zarząd Inestycji /m dot: Projetu budolanego Hali treningoo - sportoej przy stadionie 650-lecia Słupsi W dniu uzgodniono z inestorem co następuje: 1. Instalacja telefoniczna - inestor ystąpi do TP S.A. o ydanie zapenienia i arunó przyłączenie przedmiotoego obietu do sieci teleomuniacyjnej. Projet budolany obietu będzie zaierał enętrzną instalację telefoniczną yonaną jao oabloanie struturalne łączące centralę telefoniczną umieszczoną pomieszczeniu recepcji z gniazdami RJ-45 poszczególnych pomieszczeniach. Należy przeidzieć po jednym gniazdu telefonicznym ażdym pomieszczeniu internatoym, aiarni i pomieszczeniach administracji. W pomieszczeniu ieronia przeidzieć da gniazda. Centrala telefoniczna będzie przedmiotem dostay inestorsiej po ogłoszeniu przetargu. 2. Instalacja teleizyjna - należy zaprojetoać enętrzną instalację teleizyjną mimo brau taoej zleceniu. Słupsi operator teleizyjnej sieci abloej Vetra odmóił przyłączenia obietu ze zględu na bra oabloania tej części miasta. Należy zatem przeidzieć indyidualną instalację teleizyjną oparciu o stację czołoą i promienioe oabloanie do poszczególnych pomieszczeń. 3. Instalacja ontroli dostępu i monitoringu - decyzja o sposobie yonania i zaresie działania tego typu instalacji zapadnie na etapie budoy, po opracoaniu zasad funcjonoania obietu i sposobie jego ochrony. Poyższą treść należy umieścić projecie instalacji eletrycznych. 4. Instalacja przecipożaroa - obiecie należy przeidzieć instalację czuje przecipożaroych oraz niezbędne oabloanie zgrupoane pomieszczeniu recepcji. 8

9 5. Na etapie yonasta, inestor podejmie decyzję o yborze urządzenia i sposobie obsługi sygnalizacji: - ontroli dostępu i monitoringu, - przecipożaroej i oddymiania, - alarmoej z WC dla niepełnospranych, - centrali telefonicznej, - eidencji i rozliczeń gości. notatę sporządził : mgr inż. Wojciech Kleota zatierdził: mgr inż Janusz Kaczmare 9

10 Zaśiadczenia 10

11 Ośiadczenie Zgodnie z ymogiem art.20 ust.4 ustay z dnia 7 lipca 1994 rou Prao Budolane (test jednolity: Dz.U.z 2003r. Nr 207; poz.2016 z późniejszymi zmianami) Ośiadczam, że projet budolany PROJEKT BUDOWLANY HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ INTERNATEM SPORTOWYM NA STADIONIE IM. 650-LECIA W SŁUPSKU PRZY UL. MADALIŃSKIEGO, został sporządzony zgodnie z oboiązującymi przepisami oraz zasadami iedzy technicznej. Projetant: mgr inż. Wojciech Kleota eletry upr. AN/8346/154/85 Spradzający: inż. Jerzy Nienartoicz eletry upr. UAN/8346/132/85 11

12 1. Opis Techniczny Projet obejmuje enętrzne instalacje eletryczne, telefoniczne, teleizyjne i sygnalizacji przecipożaroej Hali Treningoo-Sportoej przy stadionie im. 650-lecia Słupsu przy ul.. Madalińsiego 1.1 Zasilanie eletryczne Stan istniejący Na terenie przeznaczonym pod przedmiotoą zabudoę znajdują się budyni gospodarcze stadionu, przeznaczone do liidacji raz z istniejącym uzbrojeniem eletroenergetycznym Stan projetoany Zgodnie z arunami przyłączenia obietu do sieci eletroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA ODDZIAŁ SŁUPSKU należy przeidzieć olnostojące złącze abloolicznioe, z tórego należy zasilić obiet oraz, osobną linią, ęzeł ciepłoniczy. Uład doproadzenia energii przedstaiony jest na rysunu nr 2. Jao Pożaroy Wyłączni Prądu zastosoano aparat typu HC203 z ceą yłączającą steroaną przycisiem aaryjnym typu 95PPWC11PT firmy PCE, zloalizoanym przedsionu głónego ejścia, na ścianie. Po zbiciu szybi przycisu można nim otorzyć pożaroy yłączni prądu, pozbaiając napięcia szystie obody odbiorcze obietu. Przycis łączy z rozłączniiem osobny obód yonany przeodem typu YDYżo 3x1,5. Otarcie głónego yłącznia prądu można rónież yonać ręcznie po otarciu drzi rozdzielnicy. Rozłączni bezpiecznioy złączu abloym może być yorzystany jao głóny yłączni prądu pozbaiający napięcia cały obiet, łącznie z obodami sygnalizacji pożaru i oddymiania. Rozproadzenie energii enątrz obietu przedstaiono na rysunu nr 2. Instalacja enętrzna będzie pracoać uładzie TNS o napięciu 230/400V Głóne linie odpłyoe z rozdzielnicy TG będą zabezpieczone od zarć i przetężeń bezpieczniami topioymi umieszczonymi rozłączniach. Przy zmianie przeroju żył ciągu lz zastosoano zdłużne zabezpieczenie ładami topioymi zapeniające ybiorczość działania. 12

13 1.2 Ochrona przepięcioa instalacji Do ochrony przepięcioej instalacji zastosoano : złączu abloo-licznioym, pierszy stopień ochrony postaci trzech ochronnió typu DEHNport, rozdzielnicy głónej TG oraz tablicach rozdzielczych, drugi stopień ochrony postaci czterech ochronnió typu DEHNguard T275, 1.3 Połączenia yrónacze Rozdzielenie przeodu PEN na neutralny N i na ochronny PE następuje złączu abloo - licznioym, natomiast głóną szynę yrónania potencjałó eletrycznych zloalizoano rozdzielnicy głónej TG i rozdzielnicy ęzła cieplnego TC, do tórych należy przyłączyć uziemienie oraz przeody łączące szynę PE z: odociągiem, analizacją, instalacją CO przeodzącymi elementami budoli, uziemieniem obietu Po rozdzieleniu przeodu PEN na N i PE należy: przeód PE łączyć e szystich możliych miejscach z obcymi elementami przeodzącymi, Przeód N tratoać ja przeód roboczy tzn. całoicie odizoloany od przeodó roboczych, ziemi i przeodu PE. Łącznii tablicach rozdzielczych przeryają przeód N. W pomieszczeniach morych ( łazieni, ęzeł cieplny) oraz szybie dźigu osoboego, należy yonać miejscoe połączenia yrónacze edług rysunu nr 26. Szynę połączenia umieścić miejscu nieidocznym, ale dostępnym (np. za podporą umyali). Przeody połączenia yrónaczego należy proadzić trasą nie narażającą ich na uszodzenia mechaniczne, ońcói przeodó należy yposażyć trały adres przyłączenia. 13

14 1.4 Ochrona przeciporażenioa. W obiecie zastosoano samoczynne yłączenie zasilania jao ochronę przed sutami dotyu pośredniego, oraz dodatoo system ochrony różnicooprądoej przy zastosoaniu yłącznió różnicooprądoych J<30mA i J<100mA. Wszystie przeody instalacji posiadają przeód ochronny bez zględu na rodzaj zasilanych odbiornió. Zapenia to pełną ochronę nie tylo urządzeń, ale taże tras przeodó yluczając taże możliość pożaru od instalacji eletrycznej. W pomieszczeniach o podyższonym ryzyu porażenia ja łazieni, ęzeł cieplny, szyb dźigu osoboego zastosoano: eipotencjalizację części przeodzących dostępnych i części przeodzących obcych poprzez yonanie miejscoych połączeń yrónaczych, ysooczułe zabezpieczenia różnicooprądoe o prądzie J<30mA, tóre stanoią uzupełniającą ochronę przed dotyiem bezpośrednim i dodatoą, szybodziałającą ochronę przy dotyu pośrednim, uziemione połączenia yrónacze, obejmujące szystie części przeodzące obce zapeniają obniżenie eentualnych napięć dotyoych poniżej artości dopuszczalnych. Obody nie starzające zięszonego zagrożenia porażenioego, np. ośietlenioe, proadzone pomieszczeniach suchych, zabezpieczono yłączniami różnicooprądoymi o J<100mA natomiast linie.l.z. są chronione przez zabezpieczenia topioe. W obodach odbiorczych, zabezpieczenia nadprądoo złoczne stanoią drugi, rezeroy środe zabezpieczenia porażenioego, nie zasze jedna zapeniający yłączenia z czasem t<0,2s. Wymagana jest yjątoa staranność yonania instalacji, ażde uszodzenie izolacji przeodó, zabrudzenie lub zailgocenie pusze i tablicy rozdzielczej spooduje yłączenie. Rónież próba łączenia do gniazda niespranego urządzenia pozbai obód napięcia. Ze zględó eonomicznych nietóre obody są zgrupoane na jednym yłączniu różnicooprądoym. Zastosoanie na ażdym obodzie yłącznió przeodu neutralnego sprzężonych z zabezpieczeniami przetężenioymi pozala na szybą loalizację uszodzonego obodu yłączonego przez zabezpieczenie różnicooprądoe. Zainstaloane yłącznii różnicooprądoe oraz odpoiednio dobrane zabezpieczenia nadprądoe, a taże połączenia yrónacze głóne i miejscoe łazienach i umyalniach, dają pełną ochronę przeciporażenioą. 14

15 1.5 Zabezpieczenia przetężenioe Głóne ciągi zasilające zabezpieczono rozłączniami bezpiecznioymi zainstaloanymi rozdzielnicy TG oraz nietórych tablicach rozdzielczych przy zmianie przeroju żył lz. Obody odbiorcze z tablic rozdzielczych zabezpieczono samoczynnymi yłączniami nadprądoymi o charaterystyach działania i artościach prądoych dobranych do specyfii odbiornió. Każdy yłączni przerya przeód (przeody) roboczy i neutralny. Uaga! Tor neutralny yłącznia nie jest yposażony zabezpieczenie przetężenioe oraz jest ta sonstruoany aby: przy otieraniu yłącznia przeryał ciąg jao ostatni, przy zamyaniu yłącznia zmyał ciąg jao pierszy. Zabrania się stosoania innych typó yłącznió oraz należy przestrzegać oznaczeń toró prądoych yłącznia. 1.6 Instalacja ośietlenia Ośietlenie enętrzne W obiecie przeidziano nooczesne, energooszczędne ośietlenie śietlóoe i halogenoe. Opray sufitoe należy rozmieszczać rónomiernie, ale rzędy najbliższe ścian należy odsunąć o 10cm od yznaczonych puntó ierunu od środa pomieszczenia. Jest to ażne dla uzysania praidłoej rónomierności natężenia ośietlenia pomieszczeniu. W pomieszczeniach ilgotnych i morych przeidziano opray o podyższonej odporności na ilgoć o stopniu ochrony IPX4 lub IP 65 ( np. ęzeł cieplny) Ośietlenie hali sportoej Hala treningoo-sportoa będzie ośietlona przy użyciu opra typy PG400 i PG400N/G zaprojetoanych specjalnie dla obietó sportoych. Ośietlenie podzielone jest na trzy grupy steroane przycisami niestabilnymi, tórych ażdy impuls zmienia stan położenia przeaźnió impulsoych. Zgodnie z przeznaczeniem hali, nie przeiduję się yorzystyanie jej części i ażdorazoo ośietlenie poinno obejmoać całość poierzchni, a podział na grupy ma zadanie dopasoać natężenie ośietlenia do atualnych potrzeb. Podział na grupy należy zatem 15

16 przeproadzić rónomiernie uzględniając da typy opra (opray typu PG400N/G muszą być rozłożone rónomiernie). Opray typu PG są yposażone halogenoe źródła śiatła charateryzujące się stosunoo długim czasem rozpalania, stąd potrzeba zastosoania drugiego typu PG400N/G yposażonego da źródła śiatła, drugie pomocnicze, szybo startujące zapenia część śiatła po zaniu napięcia oraz po załączeniu Korytarze i hole ogólnodostępne W uzgodnieniu z inestorem przyjęto, że steroanie ośietleniem pomieszczeń ogólnodostępnych będzie scentralizoane pomieszczeniu recepcji. W tablicy TS będą zainstaloane podśietlane przycisi sterujące pracą stycznió załączających ośietlenie podzielone na die grupy Korytarz pod halą sportoą ( nr 024) Korytarz pod halą sportoą oraz lata schodoa K-3 będzie yposażona ośietlenie steroane automatycznie. Elementem sterującym będą opray firmy ENSTO typu AVR 1-PIR z czujniiem ruchu, czujniiem ośietlenia, przeaźniiem czasoym oraz yposażone da źródła śiatła. W arunach ciemności opraa załączy jedno źródło śiatła zapeniające minimalne ośietlenie ciągu omuniacyjnego. Po pojaieniu się ruchomego puntu o temperaturze innej niż otoczenie zostanie on yryty przez czujni ruchu, opraa załączy soje drugie źródło śiatła, pobudzi przeaźni czasoy oraz zamnie zesty sterujący innymi opraami. Zestyi sterujące poinny być połączone rónolegle ta aby zadziałanie czujnia ruchu doolnej opraie załączało całość ośietlenia bez efetu fali. Steroanie ośietleniem lati schodoej K-3 zaprojetoano identyczny sposób Ośietlenie eauacyjne. W celu bezpiecznej eauacji użytonió obietu razie zaniu napięcia sieci eletrycznej zastosoano opray z autonomicznym źródłem zasilania. Są to opray dufuncyjne tzn. standardoej opraie umieszczono aumulator steroany uładem eletronicznym ładującym źródło i ontrolującym napięcie sieci, a razie jego zaniu załączającym łasne napięcie na część lamp opraie. Tego typu opray umieszczono na głónych ciągach omuniacyjnych i przy ejściach do budynu. Uład połączeniu z fluoryzującymi znaami eauacyjnymi zapenia 16

17 bezpieczeństo eauacji. Uład aaryjnego źródła musi być zasilany osobnym przeodem pomijającym zestyi steroania ośietleniem. Nad yjściami z hali sportoej umieszczono opray eauacyjne jednofuncyjne samoczynnie załączające się po zaniu ontroloanego napięcia Ośietlenie zenętrzne Zadanie projetoe nie obejmuje ośietlenia zenętrznego, tóre jest przedmiotem odrębnej doumentacji. Doumentacja niniejsza przeiduje ośietlenie podcienia przy ejściu głónym oraz iluminację eleacji od strony stadionu. Iluminacja yonana przy użyciu opra typu URAN umieszczonych ziemi, traniu lub chodniu, sieroana będzie na eleację budynu hali sportoej od strony stadionu. Opray tupu URAN posiadają asymetryczny, reguloany uład optyczny pozalający uzysanie łaściego efetu iluminacji. Opray zasilane będą linią abloą a steroane ręcznie yłączniiem Do ośietlenia podcienia od strony ejścia głónego użyto opra typu EGERIA umieszczone na suficie podcienia. Przeód zasilający należy proadzić rurce osłonoej arstie izolacji termicznej. 1.7 Instalacja entylacji Budoę instalacji naieoo - yciągoej przedstaiono osobnym tomie. Niniejsze opracoanie przeiduje zasilanie i steroanie urządzeniami entylacji. Obody zasilające przedstaiono na schematach zasadniczych poszczególnych rozdzielnic. Wentylację i naie ciepłego poietrza dla potrzeb hali sportoej roziązano oparciu o pięć central entylacyjnych zainstaloanych na dachu hali. Każda z central zasilana będzie osobnym obodem z rozdzielnicy głónej. Steroanie pracą central odbyać się będzie poprzez pulpity sterujące umieszczone holu przed ejściem do hali. Połączenie eletryczne centrali z pulpitem steroniczym stanoić będzie przeód UTP Wentylację pomieszczeń sanitarnych roziązano oparciu o centrale entylacyjne ( dla ażdej ondygnacji osobną) umieszczone nad sufitem holu na piętrze. Każda centrala będzie zasilana osobnym obodem yproadzonym z rozdzielnicy głónej. Steroanie pracę central odbyać się będzie poprzez pulpity sterujące umieszczone na ażdej ondygnacji, holu przed ejściem do szatni. Połączenie eletryczne centrali z pulpitem steroniczym zapeni przeód UTP. Wentylacja pomieszczeń WC, będzie yonana przy zastosoaniu entylatoró anałoych DECOR. Należy je podłączyć do obodó ośietlenia pomieszczeń WC. Przeód sterujący 17

18 załączeniem entylatora należy podłączyć za yłączniiem ośietlenia, natomiast przeód podtrzymujący działanie przed yłączniiem ośietlenia. Uaga! Należy zracać uagę aby urządzenia eletryczne nie były zainstaloane I strefie ochronnej abiny natrysoej tzn. poziomo - 60cm od raędzi brodzia, pionoo 250cm od dna brodzia. 1.8 Sauna i łaźnia paroa. W obiecie przeidziano instalację sauny fińsiej z piecem eletrycznym o mocy 10,5W zasilanym obodem yproadzonym bezpośrednio z rozdzielnicy głónej TG. Przeód typu YDY 5x4 należy doproadzić do pulpitu sterującego typu EL-2 zainstaloanego pomieszczeniu nr 032 i dalej do miejsca ustaienia abiny sauny z zapasem ooło 6m. Pozostałe połączenia eletryczne między abiną i pulpitem steroniczym yonać zgodnie z DTR abiny. Łaźnia paroa z eletryczną ytornicą pary o mocy 9W zasilana będzie osobnym obodem z rozdzielnicy głónej TG prost do ytornicy. Pulpit steroniczy typu ROMA I należy połączyć eletrycznie z abiną edług doumentacji techniczno - ruchoej producenta. Właściy montaż i rozruch urządzeń przeproadzi specjalistyczna firma JAKOT (.saunajaot.com.pl) Całość pomieszczenia należy objąć miejscoym połączeniem yrónaczym. 1.9 Dźig osoboy W obiecie przeidziano instalację dźigu osoboego firmy: Przedsiębiorsto Usługoo-Handloo-Producyjne PILAWA Eletromechania Dźigoa "Service Lift" ul. Tęczoa 1; Kołobrzeg tel. (94) Do zasilania urządzeń dźigu służy rozdzielnica TD zasilana doma obodami z rozdzielnicy głónej TG. Jeden obód trójfazoy z rozdzielnicą TDa zasila urządzenia technologiczne, natomiast drugi obód (jednofazoy) zasila rozdzielnicę TDb obsługującą obody pomocnicze typu ośietlenie maszynoni i szybu dźigoego oraz gniazd tyoych. Montaż i ruzruch urządzeń technologicznych przeproadzi dostaca urządzeń. 18

19 1.10 Instalacja telefoniczna Przeiduje się zainstaloanie centrali telefonicznej obsługującej 60 numeró abonencich, tóra będzie zainstaloana szafie sygnalizacji pomieszczeniu nr 03 (recepcja). Centrala telefoniczna, poprzez przełącznicę, będzie połączona z enętrzną instalacją telefoniczną yonaną przeodami typu UTP umożliiającą yorzystanie do celó informatycznych. W ażdym pomieszczeniu noclegoym oraz administracyjnym przeidziano gniazdo telefoniczne typu RJ 45. Plany instalacji przedstaiono na rysunach ondygnacji Instalacja teleizyjna Ze zględu na bra stosonej miejsiej sieci teleizji abloej obiecie przeidziano indyidualną instalację teleizyjną z łasną stacją czołoą i systemem anten. Stację czołoą i rozdzielnicę sygnału zloalizoano na najyższej ondygnacji lati schodoej K-1. Plan instalacji przedstaiono na odpoiednich rysunach ondygnacji. Oabloanie należy yonać przeodem typy RG 5,9. Urządzenia dostarczy, doona montażu stacji czołoej i systemu anten oraz przeproadzi rozruch urządzeń słupsa firma ELEPRO tel Instalacja przecipożaroa i oddymiania W latce schodoej K-1 przeidziano montaż lapy oddymiającej, natomiast orytarzach na piętrze i na parterze przeidziano montaż oien steroanych eletrycznie, służących do oddymiania. Do steronia eletrycznymi siłoniami oien i lapy przeiduje się centrale firmy MERCOR yposażone czujnii dymu. Szafi central będą zainstaloana pobliżu lapy oraz oien, natomiast czujnii dymu najyższym puncie ontroloanego pomieszczenia. Instalacja przeiduje ręczne podanie impulsu otarcia oien poprzez przycisi steronicze umieszczone obudoach zasłoniętych szybą. Zasilanie eletryczne uładu należy yproadzić bezpośrednio z rozdzielnicy głónej, ze specjalnie przygotoanego obodu zasilanego przed pożaroym yłączniiem prądu. Centralę MERCOR należy zainstaloać zgodnie z instrucją fabryczną. Dodatoo przeidziano sieć czuje pożaroych rozmieszczonych poojach internatu, holach, orytarzach i innych punach poazanych na planach. Przeody czuje należy sproadzić do szafy sygnalizacji pomieszczeniu nr 03. Na etapie yonasta inestor zdecyduje o yborze 19

20 urządzenia (centrali ppoż) yonaniu indyidualnym zględnie połączeniu z centralą telefoniczną i ontroli dostępu. Całość instalacji należy yonać przeodami izolacji niepalnej Instalacja przeciłamanioa i monitoringu Na etapie yonasta, po opracoaniu zasad użytoania i ochrony obietu użytoni podejmie decyzję o zasadzie i zaresie działania eentualnej instalacji antyłamanioej, ontroli dostępu i monitoringu 1.13 Instalacja alarmoa W pomieszczeniach przeznaczonych yłącznie dla osób niepełnospranych przeidziano sygnalizację alarmoą. Na ysoości ooło 80cm należy zainstaloać przycis alarmoy, specjalnie oznaoany. Przycis ma połączenie eletryczne z tablicą TS pomieszczeniu nr 03, gdzie pooduje sygnalizację austyczną ( działania brzęczya) i optyczną (czerona lampa). Sygnalizacja ustępuje po ręcznym sasoaniu Wsazói montażoe Przeody instalacji enętrznej przeiduje się proadzić anałach abloych, tynu lub pod tyniem a taże rurach osłonoych arstie izolacji termicznej ścian i sufitó. Każdy obód posiada osobne zabezpieczenie przetężenioe, natomiast poszczególne obody są zgrupoane na spólnych zabezpieczeniach różnicooprądoych (schematy tablic). Wszystie połączenia przeodó yonyać złączami sprężystymi np. firmy WAGO. Przepusty przez ściany i stropy należy yonać staloych rurach osłonoych o średnicy nie mniejszej niż 1,5 razy średnica chronionego przeodu. Szczególnie starannie yonać przejścia przeodó przez ściany z dylatacją. Przy yposażaniu tablic rozdzielczych należy pamiętać, że ochronnii przepięcioe zainstaloane tablicach rozdzielczych należą do aparató, tóre przy zadziałaniu mogą ydzielać produty gaszenia łuu eletrycznego. Należy umieszczać je z jednomodułoą przerą od innych aparató oraz nie proadzić przeodó pod i obo ochronnió. Montaż aparatury rozdzielczej należy przeproadzić po całoitym zaończeniu prac budolanych. Przy yposażaniu opra źródła śiatła należy zracać uagę na barę śiatła. W jednym pomieszczeniu szystie źródła poinny mieć tę samą barę. W rozdzielnicach piętroych należy umieścić ostrzeżenie o obecności obcych napięć obodach steroania ośietleniem. 20

21 Po zaończeniu montażu instalację należy poddać próbom i badaniom. Do najażniejszych pomiaró należy : pomiar rezystancji izolacji przeodó ( pomiar należy yonać dla ażdej żyły do pozostałych zartych i uziemionych), pomiar suteczności ochrony przetężenioej, tj. yłączenie obodu przez zabezpieczenia nadprądoo-złoczne, badanie spraności zabezpieczeń różnicooprądoych, spradzenie ciągłości przeodó ochronnych, próby funcjonalne działania obodó, pomiar natężenia ośietlenia. Szczegółoy zares ymaganych badań odbiorczych oreśla norma PN-HD : 2008, Zabrania się podaania napięcia na obody bez pisemnej zgody inspetora nadzoru lub ieroniaa budoy Instalacja odgromoa W projetoanym obiecie przeiduje się podstaoą ochronę odgromoą, tórej yładoania piorunoe mogą poodoać ograniczone suti znaczy to, że ochrona ta zmniejsza ryzyo ystąpienia szód lecz nie stanoi ochrony absolutnej. Do realizacji instalacji przyjęto IV lasę ochronności. W sład środó ochrony podstaoej chodzą: poziome zody rozmieszczone na dachu. pionoe zody chroniące obiety eletryczne przed trafieniem bezpośrednim, elementy metaloe ystające ponad dach, sztuczne przeody odproadzające umieszczone rurach izolacji termicznej ścian, złącza ontrolne umieszczone puszach Galmar-a uziemienia fundamentoe, poziome przeody opasujące. Przy montażu instalacji należy pamiętać: ąt ochronny dla obietu nie poinien być ięszy niż 61 lub promień uli R=60m, odstęp izolacyjny : 21

22 na poziomie parteru d>32cm, na poziomie piętra d>70cm, na poziomie dachu d>103cm promień uli R=60m odstęp między przeodami odproadzającymi < 25m, oa siati zodó 20x20m. Zody należy łączyć metalicznie z przeodzącymi elementami na dachu za yjątiem tych elementó, tóre spółpracują (są połączone eletrycznie) z przeodzącymi, nieuziemionymi elementami np. anałami entylacyjnymi lub do tórych doproadzone są przeody eletryczne. Dotyczy to między innymi entylatoró dachoych i central entylacyjnych. Te elementy należy chronić iglicami z zachoaniem ąta ochronnego lub promienia uli i odstępu izolacyjnego. Przeody opasujące należy proadzić na granicy gruntu. Zacisi probiercze (połączenie przeodu odproadzającego z uziemieniem) należy umieścić enątrz pusze pomiaroych firmy Galmar. Na zody poziome i na połączenia elementó metaloych dachu ze zodami, a taże przeody odproadzające należy użyać drutu staloego ocynoanego, specjalnego yonania (zięszona arsta cynu) o średnicy zenętrznej 8mm nr at 010 ( firma DEHN) mocoanego do poierzchni dachu poprzez spornii dachóoe. Zabrania się użyania przeodó o mniejszej średnicy np. 6mm. Przy montażu zodó i przeodó odproadzających nie należy torzyć pętli, przeody poinny być proadzone ja najbardziej linii prostej. Omijanie przeszód należy yonać zgodnie z Polsą Normą. 22

23 1.15 Obliczenia lasy ochronności odgromoej budynu głónego 23

24 24

25 2. Wyaz podstaoej aparatury rozdzielnic. 25

26 3. Zestaienie materiałó złącza abloo-licznioego 4. Zestaienie materiałó szafy teleomuniacji 26

27 5. Zestaienie zbiorcze podstaoego osprzętu eletrycznego. 27

28 5.1 Zestaienie osprzętu eletrycznego PRZYZIEMIE 28

29 5.2 Zestaienie osprzętu eletrycznego PARTER. 29

30 5.3 Zestaienie osprzętu eletrycznego PIĘTRO. 30

31 6. Zbiorcze zestaienie opra ośietlenioych. 31

32 6.1 Zestaienie opra ośietlenioych pomieszczeń przyziemia 32

33 6.2 Zestaienie opra ośietlenioych pomieszczeń parteru 33

34 6.3 Zestaienie opra ośietlenioych pomieszczeń piętra. 34

35 Bilans mocy 35

36 Hala650-lecia Słupsu 5. ZBIORCZE ZESTAWIENIE Podstaoych materiałó instalacyjnych Przyzie lp. yszczególnienie nr at. ilość parter Piętro razem firma mie 1 Przeód YKY 4x Przeód YKY 5x50 mb mb Przeód YDYżo 5x35 Przeód YDYżo 5x16 Przeód YDYżo 5x4/750V Przeód YDYżo 5x2,5/750V Przeód YDYżo 5x1,5/750V Przeód YDYżo 12x1/750V Przeód YDYżo 3x2,5/750V mb mb mb mb mb Mb mb 10 Przeód YDYżo 3x1,5/750V 11 Przeód YDYt żo4x2,5/750v 12 Przeód YDYt żo4x1,5/750v 13 Przeód DY6 14 Przeód RG5,9 15 Przód UTP 4 pary mb mb mb mb mb mb Przeód ognioodp. 3X1,5 mb Przeód ognioodp. Do czuji mb Zacisi Wago 4x2,5 szt. X X X X WAGO 19 Wyłączni grupoy szt ELDA 20 j.. bryzgoszczelny szt ELDA 21 Wył. pojedynczy szt ELDA 22 j.. bryzgoszczelny szt ELDA 23 Wył. Schodoy szt ELDA 24 przycis ośietlenioy szt ELDA 25 gniazdo 1-faz z zesty PE szt ELDA 26 gniazdo podójne 1-faz z PE szt ELDA 27 gn.1-faz IP44 szt ELDA 28 Gniazdo antenoe szt Vetra 29 Gniazdo RJ szt Legrand 30 Przycis alarmoy szt legrand 31 Suszara do rą HTE180 szt AEG 32 Szyna yrónania potencjału AM5 szt ENSTO 33 Osłona ochronna szyny PMR 576 szt ENSTO 34 Szyna uziemiajacą AM8 szt ENSTO 35 Wentylator z ył.czas. ECA-100vz szt MAJCO 36 j.. bez ył. czasoego ECA-100 szt MAJCO 37 Drabina abloa pionoa 3m STL S szt EL-PUK 38 Poprzeczni drabini STLS 03-3 S szt EL-PUK 39 Uchyt drabini LH F szt EL-PUK 40 Koryto abloe 100mm RI S szt EL-PUK 41 Czuja ppoż szt Centrala oddymiania MCR A szt Mercor 43 Przycis oddymiania ROP RPO-1 szt Mercor 44 Przycis przeietrzania LT szt Mercor 45 Gl.ył.ppoż 95PPWC11PT szt PCE 46 Transformator 230/24; 40VA ST314 szt Hager Zezala się na użycie innego osprzętu i identycznych parametrach 25

PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ GRYFIA. 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 99. ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ GRYFIA. 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 99. ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ GRYFIA 76-200 Słupsk ul. Szczecińska 99. BRANŻA : ELEKTRYCZNA INWESTOR : Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji 76-200 Słupsk, ul. Sczecińska 99 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach

PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK Ul.Braci Gierymskich 1 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONT I PRZEBUDOWA LEŚNICZÓWKI w Janiewicach BRANŻA : ELEKTRYCZNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

U S Ł U G I T E C H N I C Z N E ELEM w zakresie elektroenergetyki

U S Ł U G I T E C H N I C Z N E ELEM w zakresie elektroenergetyki 1 U S Ł U G I T E C H N I C Z N E ELEM zakresie elektroenergetyki ul. A. Mickieicza 2/54 21-500 Biała Podlaska 509 41 012 ( 0-8 ) 42-46-02 e.mail: ut-elem@go2.pl Konto bankoe: Bank Spółdzielczy Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ŁAZIENEK NA PARTERZE URZĄD POCZTOWY KRAPKOWICE KRAPKOWICE ul. Opolska 30 dz. nr ew. 423/1 k.m.3

OPIS TECHNICZNY REMONT ŁAZIENEK NA PARTERZE URZĄD POCZTOWY KRAPKOWICE KRAPKOWICE ul. Opolska 30 dz. nr ew. 423/1 k.m.3 OPIS TECHNICZNY REMONT ŁAZIENEK NA PARTERZE URZĄD POCZTOWY KRAPKOWICE 1 -INSTALACJA ELEKTRYCZNA- 47-300 KRAPKOWICE ul. Opolska 30 dz. nr ew. 423/1 k.m.3 SPIS TREŚCI : 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

U S Ł U G I T E C H N I C Z N E ELEM w zakresie elektroenergetyki

U S Ł U G I T E C H N I C Z N E ELEM w zakresie elektroenergetyki 1 U S Ł U G I T E C H N I C Z N E ELEM zakresie elektroenergetyki ul. A. Mickieicza 2/54 21-500 Biała Podlaska 509 431 012 ( 0-83 ) 342-46-02 e.mail: ut-elem@go2.pl Konto bankoe: Bank Spółdzielczy Biała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania PROJEKT WYKONAWCZY Firma opracoująca AP SYSTEM S.C. UL. FACIMIECH 14/9 30-667 KRAKÓW Temat: Wykonanie instalacji oddymiania i przeietrzania Inestor: Państoa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludika Solskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy: Nr/110U/MOPS/2009 PROSZCZEK Marek 41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Bukowa 43 NIP 629-130-24-69; Regon: 272136639 Tel. (0-32) 261-07-32 ; kom. 606-914-620 e-mail: marek_pr@o2.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NR 1/11/09 Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w

1.OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w 1.OPIS TECHNICZNY 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych i sanitarnych (parter) w Zespole

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Dane techniczne. 3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej. 4. Tablice mieszkaniowe. 5. Instalacje elektryczne odbiorcze.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY POKÓJ NACZELNIKA URZĄD POCZTOWY KRAPKOWICE KRAPKOWICE ul. Opolska 30 dz. nr ew. 423/1 k.m.3

OPIS TECHNICZNY POKÓJ NACZELNIKA URZĄD POCZTOWY KRAPKOWICE KRAPKOWICE ul. Opolska 30 dz. nr ew. 423/1 k.m.3 OPIS TECHNICZNY POKÓJ NACZELNIKA URZĄD POCZTOWY KRAPKOWICE 1 -INSTALACJA ELEKTRYCZNA- 47-300 KRAPKOWICE ul. Opolska 30 dz. nr ew. 423/1 k.m.3 SPIS TREŚCI : 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) ,

MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) , MIPROLA PROJEKTOWANIE USŁUGI WYKONAWSTWO 30-611 Kraków, ul. Halszki 37/14 tel. (12) 267-38-66, 0-602-78-97-96 TEMAT: Projekt remontu instalacji elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie na os.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA BATEX-INSTALPROJEKT ul. Siennicka 50 04-393 Warszawa Tel/fax. 22-810 95 59 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO DLA INSTALACJI CHŁODU I NAWILŻANIA Obiekt: BUDYNEK ARCHIWUM

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W TYCHACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE INNY WYMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jarosław Stelmaszyk ul. Wojewódzka 50/8A 40-026 Katowice Temat : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W GIMNAZJUM NR 3 PRZY UL. BOROWEJ W

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO

EKO DOLINA Sp. z o.o. ŁĘŻYCE, AL. PARKU KRAJOBRAZOWEGO KOLECZKOWO TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA BYDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z SEGMENTEM DEMONTAŻU SPRZĘTU RTV I AGD OBIEKT NR 7, ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży.

Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży. Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży w Łomży. DT 12/2007 Projekt budowlany Temat: Obiekt: Remont instalacji elektrycznych w sali gimnastycznej i zapleczu Liceum Ogólnokształcące nr III w Łomży Inwestor: Liceum Ogólnokształcące nr III im. Żołnierzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I Opis techniczny II Zestawienie materiałów podstawowych III Rysunki - Plan instalacji elektrycznych ETAP I rys. nr. E-1 - Plan instalacji elektrycznych - ETAP II rys. nr. E-2 - Schemat

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Budynek Biurowy Kancelarii Prezydenta R.P.

Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Budynek Biurowy Kancelarii Prezydenta R.P. A.T.H. WECOSA 02-776 Warszawa,ul.Dybowskiego 1 m13 tel./fax 631-63-43 Temat: Adres: Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Budynek Biurowy Kancelarii Prezydenta R.P. Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża Nazwa inwestycji ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SZYB WINDY, PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SOCJALNO-SANITARNYCH PROJEKT ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GEOKOMPLEX PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 SUCHOWOLA KOLONIA PIERWSZA P3 SUCHOWOLA KOLONIA DRUGA INWESTOR: GMINA CHMIELNIK PLAC

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA.

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. PROJEKT BDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestor: rząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki

PROJEKT BUDOWLANY. Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Projekt: Inwestor: Branża: Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy 72-600 Świnoujście, Żeromskiego 21 Obręb 1, Działka 79 Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie

PROJEKT WYKONAWCZY. OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Modernizacja dwóch mroźni Zakładu Pogrzebowego Cmentarza Komunalnego Koninie LOKALIZACJA: 62 510 Konin, ul. Staromorzysławska INWESTOR : PGKiM Sp. z o.o. w Koninie, 62 500 Konin,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9

proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 proinstal OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA 65-137 ZIELONA GÓRA, UL. POZNAŃSKA 9 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INWESTYCJA: Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu na potrzeby ogrzewania budynku

Bardziej szczegółowo

Sławomir Baran WOD-KAN ul. Jagodzińska Garwolin PROJEKT BUDOWLANY MECHANICZNO BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Sławomir Baran WOD-KAN ul. Jagodzińska Garwolin PROJEKT BUDOWLANY MECHANICZNO BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Sławomir Baran WOD-KAN ul. Jagodzińska 40 08-400 Garwolin PROJEKT BUDOWLANY TYTUŁ PROJEKTU: MECHANICZNO BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OPRACOWANIE BRANŻOWE: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Projekt za-licznikowej

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JERZY BURDA 67-200 GŁOGÓW, ul. POCZDAMSKA 1, tel. (0-76) 835-81-88,-89 fax (0-76) 835-66-07 Obiekt Temat Branża PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz: miejsce/data :

Egzemplarz: miejsce/data : wykonawca: INFOTEL Sp. z o.o. Z a k ł a d U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h K o m p u t e r o w y c h i E n e r g e t y c z n y c h 7 0-5 4 0 S z c z e c i n u l. K o r s a r z y 4 t e l

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie

Projekt budowlany. budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat : instalacje elektryczne Obiekt : budowa świetlicy wiejskiej z 2 boksami garażowymi na wozy strażackie Adres : Górne dz. nr

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA

PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKA GDAŃSKA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: OPRACOWANIE: BRANŻA: PRZEBUDOWA WEJŚCIA MAŁEGO DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ GDAŃSK-WRZESZCZ UL. SIEDLICKA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy...

1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 1.0 WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawy opracowania.... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Bilans mocy... 3 2.0 OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 Instalacja oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania:

- strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: 2 Zawartość opracowania - strona tytułowa - kopia zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, oraz kopia uprawnień budowlanych - zawartość opracowania: I Opis techniczny II Zestawienie

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA EL-MAC Projekt Maciej Lewandowski Łódź, ul. 11 Listopada 57 m. 9 tel ,

PRACOWNIA PROJEKTOWA EL-MAC Projekt Maciej Lewandowski Łódź, ul. 11 Listopada 57 m. 9 tel , EL-MAC Projekt Maciej Lewandowski 91-371 Łódź, ul. 11 Listopada 57 m. 9 tel. 60-3-83-83, e-mail: elmacprojekt@gmail.com INWESTOR: GMINA RZGÓW 95-030 Rzgów Plac 500-lecia TEMAT OPRACOWANIA: NADBDOWA ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos

BRANŻA: Autorzy opracowania : Podpis: Data : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Arkadiusz Papadopulos Stadium Obiekt : adres : PROJEKT BUDOWLANY Oświetlenie uliczne ul. Norwida w Olecku Olecko, ul. Norwida nr działki : działki nr geod. 912/1, 1508, 1509, 1523, 1188/21, 1485 Inwestor : Gmina Olecko Pl.

Bardziej szczegółowo