Spotkanie młodzieży Pecs Foto: Zbigniew Zasada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie młodzieży Pecs 2013. Foto: Zbigniew Zasada"

Transkrypt

1 Spotkanie młodzieży Pecs 2013 Foto: Zbigniew Zasada

2 Wydarzenia Kiedy ponad trzynaście lat temu dwaj panowie Heinz Weeger i Stanisław Wyrębski pomyśleli o połączeniu gminy Wahrenholz (Niemcy) i powiatu radziejowskiego Aktem Partnerstwa, wielu uważało ten pomysł za nierealny. A jednak. Partnerstwo trwa już ponad dwanaście lat. Odwiedzamy się, siadamy do wspólnego stołu i rozmawiamy na tematy nurtujące obie strony. Tak było również w dniach września br., kiedy do Radziejowa przyjechała grupa samorządowców z Wahrenholz. Przyjęli zaproszenie starosty radziejowskiego do wspólnej debaty nt. Pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych. Mimo że Niemcy są dłużej w Unii Europejskiej niż Polska, to każdy z partnerów chciał się podzielić doświadczeniami w temacie debaty. Okazją do tego było spotkanie, które odbyło się 13 września w sali konferencyjnej starostwa powiatowego. Uczestniczyli w nim niemieccy goście, zarząd i radni powiatu radziejowskiego, gospodarze jednostek terytorialnych naszego powiatu, przedstawiciele instytucji, placówek oświatowych i organizacji społecznych. Po prezentacjach multimedialnych strony polskiej i niemieckiej rozpoczęła się dyskusja. Słusznie zauważył jeden z uczestników, że wiele nas różni, ale wiele też łączy. Pozyskiwane fundusze unijne wykorzystywane są na poprawę życia lokalnych społeczności. Debatę poprzedziła wycieczka po Radziejowie, której celem było pokazanie Wizyta studyjna samorządowców z Wahrenholz w powiecie radziejowskim Nasi niemieccy goście odwiedzili: niemieckim gościom obiektów zmodernizowanych lub pobudowanych z unijnych programów m.in.: radziejowski szpital, pływalnię, Zakład Aktywności Zawodowej czy astrobazę. W programie wizyty studyjnej ujęto także wycieczki do: Torunia i Ciechocinka oraz poza programem do Poznania. Choć pogoda nas nie rozpieszczała było chłodno i deszczowo, obejrzeliśmy najciekawsze zabytki, miejsca kultu sakralnego i nowoczesne obiekty. Niemieckich gości zadziwiło tempo zmian zachodzących w gospodarce polskiej po wejściu do Unii Europejskiej. Kilkudniowe spotkanie obfitowało w rozmowy, wymianę doświadczeń, szukanie możliwości stworzenia wspólnej platformy do podejmowania nowych wyzwań i przedsięwzięć. Nie wyczerpano wszystkich tematów, wiele pytań zostało bez odpowiedzi. Ale przed nami kolejna debata. Zastępca burmistrza Wahrenholz Herbert Pieper, dziękując Zarządowi powiatu za ciepłe, serdeczne przyjęcie i merytoryczną dyskusję, zaprosił radnych powiatowych do udziału w podobnym spotkaniu w przyszłym roku w Niemczech. Wizyta studyjna była współfinansowana ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Tekst: Wanda Wiatrowska Foto: Zbigniew Zasada Komendę Powiatową Policji w Radziejowie SP ZOZ w Radziejowie Stary Rynek w Poznaniu Starówkę w Toruniu Ciechocinek Rynek Osięciny

3 Informacje 1 1 września 2013 r. w Radziejowie odbyły się obchody 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się w kościele farnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, w którym odprawiono mszę świętą w intencji ofiar II wojny światowej. Wzięli w niej udział kombatanci, władze samorządowe, poczty sztandarowe oraz delegacje instytucji, organizacji społecznych i zakładów pracy. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Chwały Oręża Polskiego, gdzie starosta radziejowski Henryk Gapiński wygłosił okolicznościowe przemówienie, a przybyłe delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Uroczystości uświetniła orkiestra OSP z Osięcin, którą poprowadził Zdzisław Wiśniewski oraz kadeci z ZSM w Radziejowie pod dowództwem Krzysztofa Rosińskiego. Bohaterom Września 39 Tekst/Foto: Andrzej Łodygowski Wiązankę składa delegacja starostwa powiatowego. Z nami nie będziesz się nudził! Rada Słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie prowadzi nabór na rok akademicki 2013/2014. W programie wiele kursów, wykładów z różnych dziedzin nauki, zajęć w sekcjach zainteresowań. Wystarczy złożyć deklarację uczestnictwa, dwa zdjęcia dowodowe oraz wpłacić wpisowe i składkę roczną. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego pod patronatem Starosty Powiatu Radziejowskiego organizuje konkurs fotograficzny pt. Powstanie styczniowe na Kujawach pamięć ludzie czas wydarzenia Cele konkursu rozwój świadomości regionalno-historycznej, kształtowanie postaw patriotycznych. Zasady uczestnictwa 1. Konkurs ma charakter otwarty. 2. Uczestnicy nadsyłają max. pięć fotografii w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm. 3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą, pod która będzie brał On udział w konkursie, a która to nazwa ma na celu zapewnienie anonimowości uczestnika konkursu tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie. 4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, nr telefonu i adres , należy ponadto umieścić oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej). 5. Prace należy przekazywać pocztą lub osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, Radziejów, ul. Objezdna 33 z dopiskiem Konkurs fotograficzny. 6. Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane. 7. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. Czyste druki kart zgłoszeniowych a także szczegółowe informacje można uzyskać u Agnieszki Zawidzkiej opiekuna administracyjnego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie w biurze przy ul. Kościuszki 58 (obok Krytej Pływalni) a także pod nr tel Jednocześnie informujemy, że kolejny rok akademicki 2013/2014 rozpocznie się w połowie października 2013 r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Tekst: Agnieszka Zawidzka 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz winnych formach utrwaleń. Terminy: Czas trwania konkursu: r. (decyduje data stempla pocztowego). Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w grudniu 2013 r. Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Wyniki zostaną ogłoszone podczas podsumowani konkursu dnia r. Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia na wystawę pokonkursową. Nagrody: Przewiduje się nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie. Uwagi: Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje jury konkursu. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (054) Tekst: MiPBP

4 2 Informacje Zieleń wokół szpitala Uczcili pamięć swojej nauczycielki W tym roku mija 5 lat od śmierci Anny Kurant-Siekierki, nauczyciela wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Skibinie. Była ona wielkim społecznikiem, zaangażowanym w życie szkoły i środowiska. To dzięki jej zapałowi powstało między innymi boisko do siatkówki plażowej r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci zmarłej, połączona z I Turniejem Siatkówki Plażowej Jej imienia. Na uroczystość przybyła najbliższa rodzina, przyjaciele, znajomi, władze gminy Radziejów oraz liczni absolwenci gimnazjum. Odsłonięcia tablicy dokonał syn Ani Dawid, a jej poświęcenia ksiądz Grzegorz Grochowski. Po części oficjalnej 30 sierpnia 2013 r. zakończona została realizacja umowy dotacji Nr DW13017/OP-zz zawartej w dniu 24 maja 2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na dofinansowanie przedsięwzięcia: Rewitalizacja parku przy SP ZOZ w Radziejowie. Wysokość dotacji ,00 zł. Wkład własny SP ZOZ w Radziejowie 2 000,00 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia niewymiernym efektem jest: stworzenie obszaru dla ptactwa i zwierząt, podniesienie walorów estetyczno-krajobrazowych, poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Tekst/Foto: nadesłane Kolejna modernizacja w szpitalu 31 lipca 2013 r. zawarta została pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Umowa pożyczki Nr PW13015/PA-in na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Przciwdziałanie zagrożeniu życia ludzkiego modernizacja systemu awaryjnego zasilania. Wartość przedsięwzięcia wynosi: ,28 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu kwocie nie większej niż: ,00 zł. PATRON KONKURSU STAROSTA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO. Cele konkursu: propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych, aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji społecznej poprzez sztukę. rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie sztukę. ZAŁOŻENIE KONKURSU: założeniem konkursu jest napisanie pracy literackiej o tematyce jesiennej (poezja, proza) lub wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej, w przypadku pracy plastycznej forma i technika dowolna (malowanie, rozpoczął się turniej, w którym wzięło udział 6 drużyn podzielonych na 2 grupy. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym. W meczu o III miejsce wygrała para: Kamil Kurdupski, Kamil Lewandowski. I Turniej im. Anny Kurant-Siekierki po zaciętej rywalizacji wygrali bracia Patryk i Dawid Głowaccy, pokonując Marka Kuranta i Dawida Zbawickiego. Organizatorzy: Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Skibinie, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Skibinie dziękują sponsorom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości. Tekst: Sylwia Łąkowska Foto: Sylwester Wojciechowski Udział własny SP ZOZ w Radziejowie: ,28 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia: rozpoczęcie r., zakończenie r. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie zmodernizowany system awaryjnego zasilania obiektów SP ZOZ w Radziejowie, polegający między innymi na wymianie agregatu prądotwórczego, rozdzielnicy głównej nn RGNN wraz z automatyką oraz wymianie linii kablowych do rozdzielnicy głównej RGNN. Zbigniew Skonieczny Dyrektor SP ZOZ Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie ogłasza V Powiatowy Konkurs dla Osób Niepełnosprawnych Barwy jesieni Sztuka Osób Niepełnosprawnych rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, wykorzystanie naturalnych owoców jesieni, suszonych kwiatów, liści itp.) na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, szkołę (w przypadku ucznia) i nazwisko opiekuna. Termin nadsyłania prac do 21 października 2013 roku. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. Dla uczestników przewidujemy NAGRODY! Informacja o terminie wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym czasie. Planowany termin spotkania 7 listopada, godz Prace należy kierować na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie ul. Objezdna 33, Radziejów Tekst: MiPBP

5 3 Informacje 3 W niedzielę, 8 września 2013 r., na stadionie miejskim w Rypinie odbyły się dożynki województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękczynnej mszy świętej przewodniczył arcybiskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej Henryk Muszyński. Święto plonów było znakomitą okazją do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji nie tylko powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, ale również Lokalnych Grup Działania. Podczas uroczystości dożynkowych odbyło się wiele imprez towarzyszących oficjalnym obchodom: występy zespołów artystycznych, konkursy wieńców dożynkowych, tradycyjnych ozdób dożynkowych, konkurs na najciekawsze stoisko oraz prezentacje produktów lokalnych i tradycyjnych. W tym roku na dożynkach stoisko wystawiła Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego, na którym zaprezentowały swoje wyroby członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Bronisławiu, gm. Dobre: Anna Patyk, Arleta Gralak. Bogato przyozdobione stoisko wyrobami szydełkowymi, obrazami przyciągało uczestników uroczystości. Wystawione potrawy regionalne i konfitury zachęcały do degustacji. Całość naszego stoiska dopełniła muzyka ludowa w wykonaniu pań z Zespołu Bronisławianki. Wspólnie, aktywnie na podium Od prawej: Edyta Zakrzewska Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych, Anna Patyk Przewodnicząca KGW Bronisław, Danuta Tyraj wicestarosta rypiński, Agnieszka Zawidzka kierownik biura LGD, Arleta Gralak KGW Bronisław oraz zespół Bronisławianki. Z dumą odbieraliśmy dyplom za zdobycie III miejsca w konkursie na Najciekawsze Stoisko Lokalnej Grupy Działania, zorganizowanym w ramach dożynek województwa kujawsko-pomorskiego. Paniom z KGW oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie stoiska serdecznie dziękujemy. Tekst/Foto: Agnieszka Zawidzka Kajakiem po jeziorze miejscowości Stefanowo, na której zjedli śniadanie. Spływ zakończył się na plaży w Potołówku. Kolejnym punktem programu był obiad w gospodarstwie agroturystycznym U Kuncewiczów. Organizatorzy przygotowali boisko do piłki siatkowej, badmintona i możliwość strzelania z karabinka pneumatycznego. Dzień zakończyło wspólne ognisko z kiełbaskami, karkówką i pieczonymi ziemniakami. Tekst/Foto: Arkadiusz Szczurowski Na Jeziorze Głuszyńskim, 24 sierpnia br., odbył się spływ kajakowy zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania w Radziejowie przy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim. W przedsięwzięciu brała udział dwudziestoosobowa grupa miłośników aktywnego, wodnego wypoczynku. Początkiem trasy była plaża w miejscowości Głuszyn. Przed wyprawą organizatorzy rozdali każdemu uczestnikowi śniadanie i odbyło się krótkie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie, które przeprowadzili ratownicy. Następnie grupa popłynęła oglądać siedliska ptaków w okolicach miejscowości Czarnocice, na początku Kanału Głuszyńskiego. Żeby tam się dostać, konieczne było technicznie trudne przepłynięcie wąskim przesmykiem. Po krótkim odpoczynku uczestnicy popłynęli na wyspę w okolicy Sonda Wyjazd w góry czy nad morze? A może nad jezioro? O wrażenia z tegorocznego urlopu zapytaliśmy turystów odpoczywających w Połajewie. * Anna 28 lat z Warszawy W tym roku do Połajewa trafiłam pierwszy raz na zaproszenie znajomego. Muszę przyznać, że zakochałam się w tutejszym zachodzie słońca. Jest tu cisza, której tak bardzo brakuje mi w mieście. Taka mała oaza spokoju. * Karol 22 lata z Łodzi Sam nie wiem, które to moje wakacje tutaj, wcześniej przyjeżdżałem z rodzicami, a teraz zabrałem tu moich przyjaciół. Bardzo nam się tu podoba. Pływamy lub korzystamy z rowerów wodnych i opalamy się na nowym pomoście, a wieczorami chodzimy do baru. * Zbigniew 58 lat z Radziejowa Przyjeżdżam tu głównie na ryby. Uwielbiam wstać skoro świt i wyruszyć na łowy w mojej łódce. Często wspominam sobie czasy, kiedy przyjeżdżałem do Połajewa jako młodzieniec. Dużo się zmieniło, jednak ośrodek nadal jest pełen uroku. * Zosia 8 lat z Inowrocławia Bardzo podoba mi się nad jeziorem, najbardziej kiedy jest ładna pogoda i mogę kopać się i pływać z tatą kajakiem. Trochę nudzi mi się, kiedy jest brzydka pogoda. Szkoda, że nie ma placu zabaw. * Magda 19 lat z Łodzi W Połajewie podoba mi się, jednak chciałabym, żeby było tu więcej atrakcji na wieczór dla młodych ludzi. Byłoby miło, gdyby organizowano dyskoteki i zabawy taneczne. Opracowała: Monika Racinowska

6 4 Kultura i edukacja Nasza szkoła jest placówką, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością rozmowa z Jackiem Malinowskim, dyrektorem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce. Wanda Wiatrowska: Nowy rok szkolny w ZSRCKU w Przemystce rozpoczął się z nowym dyrektorem. Jednak nie jest to Pana pierwsza praca na stanowisku kierowniczym w placówce oświatowej. Jacek Malinowski: Tak, w swojej 28 letniej pracy pedagogicznej 14 spędziłem na stanowiskach kierowniczych, począwszy od dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a zakończywszy na stanowisku wicedyrektora Zespołu Szkół i Placówek. Cała moja praca pedagogiczna związana była z Radziejowem. W.W.: W związku z tym, co ze zdobytego wcześniej doświadczenia pomoże Panu, a co będzie nowym wyzwaniem? J.M.: Moja wcześniejsza praca pogłębiła wiedzę dotyczącą zasad i specyfiki funkcjonowania szkoły i pozwoli z pewnością na wprowadzenie współczesnych zasad zarządzania, metod i technik racjonalnego rozwiązywania problemów pedagogicznych, personalnych i ekonomicznych. Nieobca jest mi również problematyka prawidłowo ukierunkowanych zmian organizacyjnych i metodycznych kształcenia dostosowanych do bieżących i perspektywicznych potrzeb szkoły. Nowym wyzwaniem będzie z pewnością wkomponowanie placówki w zachodzące w naszym kraju zmiany, które powodują, że placówka oświatowa jest odbierana przez pryzmat gospodarki rynkowej. Rynek jest miejscem, nie tylko wymiany towarów, ale również świadczenia usług. Od tych usług będzie zależało, czy szkoła będzie miała odpowiednią pozycję na rynku, a przez to większą liczbę uczniów i życzliwość rodziców. W.W.: Nowe kierunki czy kontynuacja? J.M.: ZSRCKU w Przemystce jest placówką, gdzie tradycja styka się z nowoczesnością. Obiekty i wyposażenie szkoły, wysoko kwalifikowana, doświadczona, osiągająca sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej kadra pedagogiczna, zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych oraz wysokiej jakości pracy. Oczywiście szkoła powinna w dalszym ciągu rozwijać się, zapewniać dobre przygotowanie do dalszego kształcenia i do życia w społeczeństwie. W swojej dalszej pracy zamierzam oprzeć się na realiach szkoły, dotychczasowych osiągnięciach i możliwościach realizacyjnych Zespołu, placówki, która posiada już wyraźnie określone i akceptowane przez nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczność lokalną cele i kierunki działania. Naturalnie cały czas należy wprowadzać zmiany, bowiem rozwój szeroko rozumianego szkolnictwa zawodowego powinien być podporządkowany potrzebom gospodarki, strukturze popytu bieżącego i perspektywicznego, uwzględniać także możliwości powiatowych instytucji rynku pracy oraz nastawienie i aspiracje uczącej się młodzieży. Szkoły kształcące w kierunkach zawodowych i technicznych powinny wykazać się rynkowym podejściem do kształcenia. Przy wzmacnianiu aktualnych i tworzeniu nowych kierunków należy nastawić się na wyposażenie absolwenta w taką wiedzę i umiejętności, które zapewnią mu dogodną pozycję na rynku pracy nie zamykając drogi do dalszego kształcenia. W.W.: O czym marzy prywatnie Jacek Malinowski? J.M.: Trudno w kilku słowach zawrzeć swoje marzenia, ale z pewnością podróże. Wiele już widziałem, w wielu miejscach byłem, ale ile jeszcze ciekawych miejsc na świecie, oby starczyło życia. Wolne chwile coraz ich mniej, ale staram się spędzać je z rodziną, bo jest dla mnie bardzo ważna. Zawsze staram się pamiętać, że życie jest tylko jedno i należy je przeżyć z godnością. Dziękuję za rozmowę Wanda Wiatrowska Foto: Tomasz Olczak W Szkole Muzycznej I stopnia w Radziejowie wszystko gra! nawet w wakacje. Muzycy nie mogą na wakacjach odłożyć swoich instrumentów i zapomnieć o nich na dłuższy czas, jeśli chcą zachować formę i rozwijać się dalej. I właśnie szkoła w II połowie sierpnia zorganizowała Letnie Kursy Muzyczne, które stanowiły bogatą ofertę edukacyjną dla klasy skrzypiec, altówki i wiolonczeli na zajęciach indywidualnych i zespołowych, prowadzonych przez wybitnych muzyków-pedagogów. Grupa 18 osób z całej Polski (uczniowie i studenci) miała możliwość brania udziału w interesujących i niepowtarzalnych zajęciach, dających szansę na atrakcyjny relaks oraz nowe doświadczenia, które mogą być wykorzystane w późniejszym czasie. Wieczorem, pierwszego dnia zajęć, odbył się rewelacyjny Koncert Inauguracyjny, którego wykonawcami byli profesorowie prowadzący zajęcia. W trakcie kursu koncertowali już uczestnicy, a na podsumowanie całych warsztatów muzycznych odbył się wspólny koncert. Kursanci, w trakcie pobytu w Radziejowie, mieli możliwość skorzystania z basenu i zwiedzić astrobazę. Duże zainteresowanie Letnimi Kursami Muzycznymi świadczy o celowości tej formy zajęć. Wakacje już się skończyły. W naszej szkole rozpoczął się kolejny rok szkolny. Wakacje w Muzycznej Pierwszy koncert odbędzie się 2 października 2013r. o godzinie i związany jest z obchodami Międzynarodowego Dnia Muzyki. Zapraszamy wszystkich sympatyków na najbliższy koncert i kolejne, o których informacje są umieszczane na tablicy ogłoszeń. Tekst: Lila Filutowska Foto: Archiwum szkoły

7 Wieści gminne z Bytonia 5 WCK i BP w Bytoniu było organizatorem zajęć dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Spotkania odbywały się od r. do r.,cztery razy w tygodniu, od godz Oferta zajęć zawierała: głośne czytanie, zajęcia ruchowe i plastyczne, quizy, zgadywanki, kalambury itp. W programie były również zajęcia w Pracowni Orange. Podczas zajęć dzieci spotykały się z ciekawymi ludźmi. Jednym z nich był policjant Sławomir Paczkowski, który przedstawił dzieciom zasady bezpiecznego zachowania na drodze i nie tylko. Uczestnicy mogli zoba- Wakacje w bibliotece czyć sposób czerpania papieru i przekonać się, jak trudno pisać gęsim piórem. Agnieszka Przybysz lepiła z dziećmi kolorowe zwierzątka z masy solnej. Uczestników z dnia na dzień przybywało, co jest dowodem na to, iż mało dzieci wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, dlatego takie spotkania cieszą się u nas dużym powodzeniem. Nagrodą za systematyczny udział w zajęciach był bal z podróżnikami: Indianą Pląsem i Tonym Szalikiem. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli dzieciom zapewnić równie ciekawy wypoczynek. Tekst: Renata Szymborska Foto: Malwina Zarzycka Spotkanie integracyjne pod nazwą: Rodzinne wędkowanie odbyło się 6 lipca br. To już II taka rodzinna impreza zorganizowana nad jeziorem w Świeszu. Inicjatorami było: Stowarzyszenie Jestem i czuję się potrzebny w Bytoniu oraz Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu. Uczestnikami były rodziny z terenu gminy Bytoń. W sobotni, słoneczny poranek, w godzinach od trwało wspólne wędkowanie. Przygotowano 20 stanowisk z wędkami. Niedoświadczonych wędkarzy instruował Dariusz Wajer, który jednocześnie pełnił rolę sędziego. Panowała zdrowa, pełna radości rywalizacja, która motywowała do złowienia jak największej ryby. Po zakończonych zawodach komisja wraz z sędzią wyłoniła zwycięzców. Werdykt był następujący: I miejsce zajęła rodzina Wajerów, II miejsce rodzina Krużyńskich, III miejsce rodzina Wojciechowskich. Nagrody i dyplomy wręczono wszystkim najmłodszym członkom rodzin. Po trudach łowienia rozpalono ognisko, przy którym miło było upiec kiełbaski. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia i pracowników Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej mogliśmy promować zdrowe, bez nałogów spędzanie czasu wolnego wśród najbliższych. Pragniemy podziękować naszym darczyńcom: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytoniu i Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Bytoniu. Rodzinne wędkowanie Wspólne wędkowanie dzieci z rodzicami okazało się miłą i wesołą zabawą. Mamy nadzieję, że stanie się ono tradycją rozpoczynającą wakacyjny okres. Tekst: Anna Redmerska / Renata Szymborska Foto: Wioletta Wudarska

8 6 Wieści gminne z Dobrego Tegoroczne dożynki gminno-parafialne odbyły się 1 września w Dobrem. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz mszą świętą celebrowaną przez ks. Tomasza Jenera, proboszcza parafii Dobre. Następnie barwny korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Dobrego na stadion sportowy, położony przy ulicy Szkolnej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Po przybyciu na stadion konferansjer powitał gospodarza dożynek wójta gminy Dobre Stefana Śpibidę, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na uroczystość. Następnie przedstawił sylwetki starostów tegorocznych dożynek, którymi byli Anna Depta z Byczyny Kolonii oraz Andrzej Barczyk z Dobre Wsi. Przy akompaniamencie zespołu Kujawiaki od Dobrego nastąpiła kulminacyjna część Święta Plonów, czyli przekazanie przez starostów dożynek chleba wójtowi. Święto plonów i Rafał Modrzejewscy, Przysiek Małgorzata i Jan Kordupscy, Smarglin Wioletta i Mirosław Waszak, Szczeblotowo Joanna i Jerzy Klimczak, Ułomie Anna i Jerzy Raszka, Kwiaty i owoce Halina i Zenon Wszołkowie. Bronisławianki. Występ młodzieży z kółka teatralnego. Po ceremonii wręczenia chleba delegacje poszczególnych parafii zaprezentowały przygotowane wieńce żniwne: Parafia Dobre: Łukasz Czynsz, Stanisław Dominiak, Jarosław Michalski, Maciej Waszak. Parafia Bronisław: Natalia i Marek Karasińscy, Grażyna Nowak, Wiesław Waszak. Parafia Byczyna: Leszek Kubiak, Paweł Rosiński, Marek Ryszewski, Tomasz Sikorski. Parafia Krzywosądz: Marianna Dziedzic, Krystyna Pańka, Aleksandra Pikulska, Grażyna Rolewska. Chleb to symbol dostatku i urodzaju. Chleb z tegorocznych plonów prezentowały następujące delegacje sołectw: Bodzanowo Drugie Urszula i Adam Kapelak, Bronisław Dorota i Karol Woźniak, Byczyna Elżbieta Talarek i Henryk Rosiński, Byczyna-Kolonia Anna Kapuścińska i Tadeusz Maciejewski, Dobre Jolanta i Krzysztof Kotlarz, Dobre Kolonia Henryka i Józef Śpibida, Koszczały Aneta i Paweł Makuch, Krzywosądz Marta i Michał Kotlarz, Narkowo Mariola Po prezentacji wieńców i chlebów głos zabrał wójt gminy Dobre Stefan Śpibida. W swoim przemówieniu podziękował rolnikom za pracę i tegoroczne plony, podkreślił również, jak trudno w dzisiejszych czasach wykonywać zawód rolnika. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Kuźba oraz starosta powiatu radziejowskiego Henryk Gapiński. Kierownik Biura Powiatowego ARMiR w Radziejowie Danuta Dąbrowska odczytała list z życzeniami dla rolników przesłany przez Prezesa ARMiR Andrzeja Grossa. Na ręce wójta gminy wpłynęły również listy okolicznościowe z okazji dożynek, przesłane przez wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha oraz posła na Sejm RP Zbigniewa Sosnowskiego. Treść listów odczytała Aneta Nuckowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem. Następnie gospodarz dożynek wójt gminy oraz przedstawiciele delegacji poszczególnych sołectw dokonali symbolicznego pokrojenia chlebów, którymi podzielno się z mieszkańcami gminy przybyłymi na uroczystości dożynkowe. Po części oficjalnej na scenie zaprezentowały się: zespół Kujawiaki od Dobrego, kółko teatralne, działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem, z programem dożynkowym, grupy taneczne, działające w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem, zespół Bronisławianki, talenty wokalne GOK, Kabaret Trójka z Bydgoszczy, kapela Wesoła Czwórka, zespół muzyczny Ale Babki, zespół muzyczny Model MT. Na koniec do wspólnej zabawy tanecznej zachęcał zespół muzyczny UNISON. Podczas dożynek można było skosztować smacznego żurku kujawskiego, grillowanej kiełbasy oraz chleba ze smalcem i ogórkiem. Na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z Bodzanowa Drugiego członkinie koła kusiły pysznymi wypiekami, natomiast panie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre Promyk Nadziei przygotowały wystawę rękodzieła artystycznego. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości dożynkowych. Tekst: Krzysztof Staszak Foto: GOK w Dobrem Gmina Dobre we wrześniu br. uruchomiła system do bezpośredniej komunikacji i ostrzegania mieszkańców Samorządowy Informator SMS (SISMS). Jest to innowacyjny system lokalnego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach życia, zdrowia i mienia. Zarejestrowani użytkownicy poza wiadomościami o zagrożeniach będą otrzymywać również informacje o awariach sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych, imprezach kulturalnych i sportowych oraz innych ważnych wydarzeniach na terenie gminy Dobre. Samorządowy Informator SMS Chcąc otrzymywać wiadomości na swój telefon komórkowy, wystarczy wysłać SMS-a na numer z kodem rejestrującym miejscowość, w której się mieszka. Posiadacze smartfonów mogą dodatkowo pobrać aplikację Komunikator SISMS, która pozwoli na odbieranie wiadomości mobilnych (tzw. SMS Cloud). Szczegóły na stronie Zapraszamy do rejestracji. Wójt Gminy Dobre Stefan Śpibida

9 Wieści gminne z Osięcin 7 Jak wielki miały zasięg Dożynki Gminno-Parafialne, mógł się przekonać ten, kto przybył w niedzielę na stadion w Osięcinach. To tam odbyła się msza święta, celebrowana przez księdza proboszcza Piotra Dziurdzińskiego, w której uczestniczyli mieszkańcy gminy Osięciny i okolic. Oprócz władz samorządowych: wójta gminy Osięciny Jerzego Izydorskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Błaszczyka, radnych gminy Osięciny, nie mogło zabraknąć starostów dożynek, którymi byli w tym roku Emilia Pakulska i Leszek Mirecki. Korowód dożynkowy tworzyły panie z kół gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne, działające w Gminnym Ośrodku Kultury, Ośrodek Hodowli Zarodowej i sołectwa. Od godz mogliśmy podziwiać wystawy przygotowane przez różnorodne instytucje, Podziękowali za plony firmy i przedsiębiorstwa. Później czekała już tylko muzyka, która przypadła do gustu publiczności, a było w czym wybierać. Oprócz estrady folkloru, wystąpiły takie zespoły jak: Paulo, Malibu, Marco Polo i Masters. Dodatkowe atrakcje również przyciągnęły uwagę przybyłych, tych małych i dużych. Dzięki Jolancie Gębickiej wieloletniej zawodowej kucharce wielbiciele grochówki z polowej kuchni mogli jej skosztować. Podziękowania kierujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Święta Plonów. Tekst: Justyna Izydorczyk Foto: nadesłane Przygotowanie dożynek było możliwe dzięki hojności następujących instytucji, firm i osób prywatnych: 1. Rada Gminy Osięciny i wójt gminy Osięciny, 2. Parafia Rzymsko Katolicka Osięciny, 3. Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach, 4. Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp.z o.o w Osięcinach, 5. Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy Osięciny, 6. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim, oddział Bądkowo, filia Osięciny, 7. Zakład Transportu Handlu i Usług - Benedykt Rakowski Osięciny, 8. Spółdzielcze Zakłady Usługowo - Wytwórcze Kółek Rolniczych Rolmech Osięciny, 9. Szkółka drzew i krzewów ozdobnych iglastych i liściastych, lili wodnych i roślin bagiennych, specjalizuje się w projektowaniu ogrodów, mgr inż. Zbigniew Wiśniewski Nagórki, 10. Urząd Pocztowy Osięciny, 11. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe InterDach Paweł Olczak, pokrycia dachowe, 12. Usługi budowlane Robert Olejnik, 13. Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Krukowiak Janusz Borkowski Brześć Kujawski, 14. Jan Nocoń, 15. Janusz Rolewski Muzeum domowe, 16. Rak-Trans, Monika Wojciechowska, 17. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKo-instal Andrzej Kozłowski, 18. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział w Zarzeczewie, Jacek Mikołajczak, specjalista do spraw produkcji zwierzęcej, 19. Pasieka Kujawska Łukasz Mikołajczak, miód i produkty pszczele z własnej pasieki, Osięciny, 20. Koło Gospodyń Wiejskich z Kościelnej Wsi 21. Producent kamienia elewacyjnego Walmar Ciechocinek ul. Bema 122, Ochociński Mariusz, 22. PPHU Transgaz Krzysztof Pakulski, 23. Agrohandel Kutno wystawa ciągników, 24. Emilia i Tomasz Pakulscy, 25. Firma transportowo-budowlana Transand, Jerzy Gotowski. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

10 8 Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego XV edycja Maratonu Windsurfingowego Połajewo już za nami! Uczestnicy tegorocznego maratonu. 3 sierpnia br. przybyli do nadgoplańskiego Połajewa deskarze nie mieli łatwo. Chroniczny brak wiatru, ciągła potrzeba pompowania żaglem i 18 pretendentów do zwycięstwa. Po morderczym wyścigu trwającym ponad 2 godziny, pierwsze miejsce zajął bezkonkurencyjny, aktualny mistrz świata Paweł Gardasiewicz (YKP W-wa), drugie miejsce - Michał Pińkowski (Konin), zaś trzeci był Radosław Furmański (DKŻ Dobrzyń). Adam Chałubczak (Popiel Kruszwica), zdobywca 5. miejsca, zapytany o wrażenia z maratonu powiedział: 2300 kalorii w 132 minuty, tyle ze mnie wyciągnął start w maratonie. Gopło jak to Gopło, pokazało swoje żeglarskie oblicze, czyli niezależnie od tego czy płyniemy na południe, czy na północ jeziora, zawsze mamy pod wiatr. Najlepsi zostali uhonorowani cennymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów i organizatorów, miejscowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim. Tuż po dekoracji zwycięzców rozpoczęły się pokazy tańca nowoczesnego grupy Thunder Dance Juniors oraz występ zespołu folklorystycznego. W tym samym czasie na nowo powstałych boiskach rozgrywał się turniej siatkówki plażowej. Część muzyczną imprezy, którą prowadził Andrzej Koziński, zapoczątkował występ grupy Infected Blues, następnie publiczność rozgrzewał zespół Masters of Fun. Gwiazdą wieczoru tegorocznego Maratonu Połajewo był twórca hitu Jej piękne czarne oczy Ivan Komarenko, który zaśpiewał swoje stare jak i te najnowsze przeboje. Świetną zabawę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami przy akompaniamencie zespołu Andrzeja Kozińskiego. Tekst: Monika Racinowska Foto: Rafał Piotrowski Podzielono się chlebem z tegorocznych plonów Dożynki Gminno-Parafialne w Piotrkowie Kujawskim odbyły się 1 września 2013 r.. Rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Kazanie wygłosił ksiądz kanonik Zbigniew Cabański, proboszcz parafii, który w homilii docenił trud podejmowany przez rolników, jednocześnie nawiązując do 1 września 1939 roku, kiedy to rozpoczęła się II wojna światowa, a rolnik nie mógł swobodnie uprawiać ziemi. Na zakończenie mszy św. głos zabrał burmistrz miasta i gminy Piotrków Kujawski Mirosław Skonieczny, życząc rolnikom dużo zdrowia, pomyślności oraz dobrego czasu dla rolnictwa. Po błogosławieństwie wszyscy, zgromadzeni w kościele, mogli skosztować chleba upieczonego z tegorocznych zbiorów. Następnie barwny korowód dożynkowy w towarzystwie orkiestry dętej przeszedł na plac przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dożynkowy korowód. (od lewej) Sławomir Skonieczny, burmistrz Piotrkowa Kuj., proboszcz Zbigniew Cabański, Sławomir Bogucki, Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz miasta i gminy Mirosław Skonieczny wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Sławomirem Boguckim oraz ks. proboszczem Zbigniewem Cabańskim powitali wszystkich gości i podziękowali za przygotowanie tegorocznej uroczystości. Na placu OSP można było podziwiać wieńce dożynkowe przygotowane przez sołectwa: Piotrków Kujawski, Szewce, Dębołęka, Świątniki i Wójcin. Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim dla wszystkich uczestników i współorganizatorów ufundował drobne upominki oraz dyplomy. Dla gości przygotowano pyszną grochówkę oraz degustację wyrobów z Proszkowni Mleka w Piotrkowie Kujawskim. Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniła orkiestra dęta, działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, która wielokrotnie bisowała i otrzymała owacje na stojąco. Na scenie wystąpił zespół folklorystyczny Piotrkowianie oraz dziecięcy zespół taneczny. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrkowie Kujawskim zaprezentowały swoje przetwory i wypieki, których można było spróbować. Swoje prace zaprezentowali również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Nowej Wsi. Na scenie również pojawił się zespół Infected Blues, działający przy MGOKSiR oraz wokalistka Marta Kozłowska. Wieczorem zapłonęło ognisko, przy którym wszyscy uczestnicy piekli kiełbaski ufundowane przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Święto Plonów zakończyła wspólna zabawa taneczna z zespołem Bravi. Tekst/Foto: Mirosław Czynsz

11 Wieści gminne z Radziejowa 9 Dożynki i nowa świetlica Niedziela 8 września 2013 r. była podwójnie świąteczna w gminie Radziejów. Obchodzono otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Starym Radziejowie Kolonii wraz z tradycyjnym świętem plonów. Tradycja organizowania dożynek gminno-parafialnych została reaktywowana w 2011 r. i cieszy się dużym zainteresowaniem. Tym razem zostały one zorganizowane w połączonych na ten dzień sołectwach: Stary Radziejów Kolonia i Stary Radziejów Wieś. Starostami dożynek byli Bogusława Linowiecka sołtys sołectwa Stary Radziejów Wieś i Kazimierz Czynsz sołtys sołectwa Stary Radziejów Kolonia i jednocześnie radny gminy Radziejów. W dożynkach wzięli udział przedstawiciele innych sołectw gminy Radziejów, którzy w korowodzie dożynkowym nieśli chleb upieczony z tegorocznych zbiorów. Bochny zostały wręczone wójtowi gminy Radziejów Markowi Szuszmanowi oraz księdzu prałatowi proboszczowi Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie Stanisławowi Łosiakowskiemu, który odprawił dożynkową mszę św. Podczas liturgii chleb został rozdany uczestnikom dożynek. Świętu towarzyszyły wystawy sprzętu rolniczego materiałów do produkcji rolnej, roślin ozdobnych, a swoją ofertę prezentowały instytucje związane z rolnictwem, m.in. banki, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie, koła gospodyń w Starym Radziejowie i Skibinie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie, KRUS, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, firma AGRO-ROS i wiele innych. Przeprowadzono także wiele konkursów i zabaw, a także rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą zagrodę wiejską, którego zwycięzcą został Mirosław Tomczak z Opatowic. Dożynki uświetnił zespół Happy End, a zakończyła je zabawa z zespołem Bravi. Starostowie dożynek Bogusława Linowiecka i Kazimierz Czynsz Mirosław Tomczak odbiera z rąk Urszuli Rosół dyrektora GOK, nagrodę za 1 miejsce w konkursie na najładniejszą zagrodę Otwarcie świetlicy (od prawej) wójt Marek Szuszman, Przewodniczący Rady Andrzej Pawlak, Kazimierz Czynsz Poświęcenie świetlicy Ks. Prałat Satnisław Łosiakowski Korowód dożynkowy na 1-szym planie delegacje sołectw Opatowice i Piołunowo Zdjęcie nr 6 Występ gwiazdy wieczoru Happy End Dożynki poprzedzone zostały uroczystym otwarciem nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Starym Radziejowie Kolonii. Mieszkańcy obu sołectw od dawna zabiegali o jej wybudowanie, ponieważ do tej pory korzystali z pomieszczeń remizy OSP. Nowa świetlica jest nowoczesnym i wygodnym obiektem, kształtem nawiązuje do lokalnej zabudowy i krajobrazu. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie z funkcjonalnym podziałem na część świetlicowo-gospodarczą. Część świetlicową tworzą: sala główna, sala internetowa, biuro Rady Sołeckiej i KGW, szatnia oraz toalety. Do części gospodarczej należą: pomieszczenia gospodarczo-magazynowe i składowe, chłodnia, umywalnia i pomieszczenia sanitarne, a także nowoczesna kuchnia. Powierzchnia całkowita świetlicy wynosi 348,20 m 2, natomiast powierzchnia użytkowa 308,57 m 2. Świetlica otrzymała zupełnie nowe wyposażenie: zastawę stołową na 120 osób wraz z zastawą dodatkową, tj. patery do ciast, cukiernice, termosy itp., meble i stół kuchenny, wieszaki do szatni, stoły, krzesła, karnisze, firany i obrusy, sprzęt AGD tj. chłodziarko-zamrażarkę, witryny chłodnicze, kuchenki gazowo-elektryczne, kuchenkę mikrofalową, elektryczne suszarki do rąk, itp. Otwarcia obiektu dokonał wójt gminy Radziejów Marek Szuszman wraz z sołtysami sołectw Stary Radziejów Wieś i Stary Radziejów Kolonia: Bogusławą Linowiecką i Kazimierzem Czynszem oraz Andrzej Pawlak przewodniczący Rady Gminy Radziejów. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 513,165,87 zł. Został on dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pomoc została przyznana w ramach działania 313,322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Kwota dotacji unijnej to ,00 zł, tj. 54% wartości inwestycji. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PION-BUD Paweł Pieszak ze Strzelna. Budowę rozpoczęto 6 lipca 2013 r., natomiast zakończenie robót nastąpiło r. Tekst: Arleta Brochocka-Śliwiak Foto: Mirosław Kowalski

12 10 Wieści gminne z Topólki W hołdzie powstańcom 16 sierpnia 2013r. w miejscowości Kozjaty, gm. Topólka, odbyła się patriotyczna uroczystość związana ze 150. rocznicą Powstania Styczniowego. Mieszkańcy Kozjat z proboszczem parafii Mąkoszyn. Mieszkańcy Kozjat i wójt gminy Topólka ufundowali tablice pamiątkową poświęconą powstańcom, którzy polegli 16 sierpnia 1863 r. w walce z wojskami rosyjskimi. Postawiono nowy krzyż w miejsce zniszczonego. Ksiądz Krzysztof Szczesiak, proboszcz parafii Mąkoszyn, dokonał poświęcenia krzyża i tablicy pamiątkowej. W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Kozjat na czelne z sołtysem Henrykiem Kołeckim, radnym Andrzej Dykon, Przewodniczącą Rady Gminy Anną Niedośmiałek, wójtem gminy Henrykiem Orłowskim. Najmłodsi mieszkańcy - Julia Dykon i Alicja Śmiałek - w hołdzie poległym powstańcom złożyły wiązankę biało czerwonych kwiatów. Szczególne podziękowania składam Markowi Kalinowskiemu i jego rodzinie za udostępnienie terenu, na którym postawiono krzyż i tablicę pamiątkową. Teren wyłożono kostką brukową. Podziękowania składam również sołtysowi i radnemu za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości, a Pelagii Kozińskiej za opowiedzenie przejmującej historii związanej z losami krzyża, na miejscu którego postawiono nowy. Tekst: Henryk Orłowski, wójt gminy Foto: Stanisław Wojtysiak W dożynkowym korowodzie Za nami tegoroczne święto plonów. Jego gospodarzami byli Longina Lewandowska, prowadząca razem z mężem Wojciechem 26 hektarowe gospodarstwo rolne w Iłowie oraz Sławomir Koralewski, który z żoną Barbarą gospodaruje na 24 hektarach w Czamaninie. Na zaproszenie wójta gminy i proboszcza tutejszej parafii do topóleckiej świątyni przybyli radny Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Stanisław Pawlak, Radny Rady Powiatu Grzegorz Łojewski, wicestarosta powiatu radziejowskiego Jarosław Kołtuniak oraz przedstawiciele miejscowych organizacji społecznych. Były piękne wieńce, okazałe bochny chleba, słowa podziękowania za rolniczy trud i modlitwa dziękczynna za plony i łaskawość Opatrzności. Po uroczystościach obrzędowych na stadionie w Dębiankach odbył się festyn rodzinny Kacza biba. Tekst/Foto: Konrad Lewandowski Ścieżka pieszo-rowerowa Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gmina Topólka zrealizowała inwestycję p.n. Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Borek Rybiny, długości 2 km. Koszt inwestycji wyniósł 700 tys. zł. Środki na realizację pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z działania Odnowa i Rozwój Wsi oraz z budżetu gminy. W uroczystym otwarciu ścieżki udział wzięli; Stanisław Pawlak radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Henryk Gapiński starosta radziejowski, Sławomir Kosiński komendant powiatowy policji, Anna Niedośmiałek Przewodnicząca Rady Gminy, Henryk Orłowski wójt gminy, Kazimierz Kontowicz sołtys sołectwa Borek, Karol Kontowicz radny z terenu Borek, Roman Mikołajczak wykonawca inwestycji Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Stanisław Borkowski, Stanisław Wojtysiak radni gminy, A. Pawlak inspektor nadzoru i pracownicy Urzędu Gminy. Poświęcenia nowej trasy dokonał ks. Antoni Wojciechowski. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych na tej ruchliwej, szczególnie w okresie wakacji, trasie nad Jeziorem Głuszyńskim. Tekst: Henryk Orłowski, wójt gminy Foto: Stanisław Wojtysiak Starostowie dożynek Longina Lewandowska i Sławomir Koralewski. Równy start równe szanse Gmina Topólka, mając na uwadze wyrównywanie szans edukacyjnych dla najmłodszych, przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą: Równy start równe szanse w Publicznym Przedszkolu w Topólce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój, wykształcenie i kompetencje w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany będzie w latach , a jego ogólna wartość wynosi zł. 85% wartości projektu Gmina Topólka pozyska ze środków POKL, 10% stanowić będzie dotacja celowa, przekazana przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Wkład własny gminy, to ,90zł, co stanowi 5% ogółu wartości projektu. Realizacja projektu rozpocznie się od 1 września 2013r. Henryk Orłowski, wójt gminy

13 Bezpieczeństwo 11 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie Policyjne działania przeciwko kłusownikom Policjanci z nieetatowej grupy wodnej radziejowskiej komendy przeprowadzili na Jeziorze Głuszyńskim akcję skierowaną przeciwko kłusownikom. Działania przeprowadzono na wodzie oraz terenach przywodnych. Głównym celem działań było ujawnienie jak największej liczby kłusownictwa wodnego. Mundurowi rozpoczęli patrol o godzinie 3. Wykorzystali łódź służbową Harpun. Policjanci sprawdzali karty wędkarskie, pozwolenia na odławianie oraz sprzęt służący do połowu ryb. Podczas akcji skontrolowali 10 wędkarzy. Za brak wymaganych dokumentów, tj. karty wędkarskiej i pozwolenia na łowienie sporządzili 1 wniosek o ukaranie do sądu. W stosunku do dwóch osób zastosowali pouczenie. W trakcie patrolu przeprowadzali rozmowy z osobami wypoczywającymi nad jeziorem na temat bezpiecznego wypoczynku oraz prawidłowego zabezpieczenia domków letniskowych. asp. Marcin Krasucki Nowy kierownik posterunku policji w Piotrkowie Kujawskim mł. insp. S. Kosiński asp. szt. P. Lessnau Od 1 września br. posterunek policji w Piotrkowie Kujawskim ma nowego kierownika. Został nim asp. szt. Piotr Lessnau. Rozkaz nominacyjny wręczył mu Komendant Powiatowy Policji w Radziejowie mł. insp. Sławomir Kosiński. Komendant powiatowy uroczyście wręczył rozkaz nominacyjny na stanowisko kierownika posterunku policji dla asp.szt. Piotra Lessnaua. Nowy kierownik ma 43 lata, wcześniej pracował na stanowisku asystenta ds. kryminalnych posterunku w Jeziorach Wielkich. Do służby wstąpił w 1999 roku, wcześniej przez 11 lat był zawodowym żołnierzem. Ma wykształcenie wyższe. Jego hobby to piłka nożna. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Pełniący obowiązki kierownika posterunku w Piotrkowie Kujawskim st.asp. Sławomir Bogucki powrócił na stanowisko kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego w Radziejowie. asp. Marcin Krasucki Akcja Prędkość działania na drogach powiatu Przekroczenie prędkości to bardzo często jedna z głównych przyczyn zdarzeń na drodze. Dlatego też 25 sierpnia br. mundurowi z Radziejowa szczególnie na tego typu wykroczenia zwracali uwagę. Niestety, nie obyło się także bez nietrzeźwych kierowców. Działania rozpoczęły się o 6 rano i trwały do 22. Funkcjonariusze ogniwa ruchu drogowego oraz prewencji kontrolowali kierowców w miejscach szczególnie zagrożonych, gdzie kierujący często przekraczają dozwoloną prędkość. W trakcie akcji policjanci reagowali także na inne wykroczenia drogowe. Sprawdzali przewożone towary oraz kontrolowali stan techniczny pojazdów. Każdy z kontrolowanych był sprawdzany pod kątem trzeźwości. W trakcie akcji osiągnięto następujące wyniki: skontrolowano 148 pojazdów; wylegitymowano 170 osób; nałożono 81 mandatów karnych za popełnione wykroczenia; pouczono 30 osób; zatrzymano 1 kierującego samochodem w stanie nietrzeźwości; zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. Tekst: asp. Marcin Krasucki Uwaga na oszustów internetowych Mieszkaniec Radziejowa został oszukany przy próbie zakupu telefonu komórkowego przez Internet. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu tego typu transakcji. Radziejowscy policjanci, zostali poinformowani przez 19-letniego mieszkańca Radziejowa, że został oszukany na aukcji internetowej. Mężczyzna w sierpnia br. zakupił za pośrednictwem portalu aukcyjnego telefon komórkowy o wartości kilkuset złotych. Wpłacił pieniądze na konto podane w ofercie, jednak do chwili obecnej nie otrzymał zamówionego towaru. Próby skontaktowania się ze sprzedającym, nie powiodły się. Dlatego poszkodowany postanowił zgłosić ten fakt mundurowym. Radziejowscy śledczy, którzy zajęli się tą sprawą, będą wyjaśniać wszystkie okoliczności zakupu, w celu zatrzymania oszusta. Policjanci apelują o rozwagę. Zawierając tego typu transakcje, jeśli wymagana jest jakakolwiek wpłata pieniędzy, należy dokładnie sprawdzić wiarygodność oferenta usługi. Tekst: asp. Marcin Krasucki POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE r. W miejscowości Świesz doszło do wypadku potrącenie przez samochód osobowy pieszego, idącego poboczem drogi. W skutek zdarzenia młody mężczyzna doznał urazu nogi. Na miejsce przybył zespół specjalistyczny, który przewiózł pacjenta do szpitala w Radziejowie, w celu zaopatrzenia obrażeń r. W godzinach popołudniowych do szpitala w Radziejowie zgłosił się pacjent z amputacją kończyny górnej. Do wypadku doszło podczas prac w gospodarstwie domowym. Powstałe rozległe obrażenie zaopatrzone zostało w poradni chirurgicznej, następnie karetką międzyszpitalną z lekarzem mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Bydgoszczy r. W godzinach rannych otrzymaliśmy wezwanie do mężczyzny, który podczas prac budowlanych spadł z dużej wysokości na betonowe podłoże. Poszkodowany z licznymi obrażeniami całego ciała przetransportowany został karetką specjalistyczną z miejsca zdarzenia do szpitala we Włocławku r. W godzinach rannych w miejscowości Wola Skarbkowa podczas zawodów balonowych, miał miejsce wypadek- jeden z balonów spadł na ziemię. Poszkodowany został mężczyzna, który z urazem stopy został przewieziony do szpitala w Radziejowie, a następnie karetką transportową do szpitala we Włocławku na oddział ortopedii. Tekst: Katarzyna Świderska, ratownik medyczny

14 12 Bezpieczeństwo PAŃSTWOWA STRA PO ARNA INFORMUJE Telefon alarmowy: 998/112 Od 19 lipca do 12 września 2013 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie odnotowano łącznie 132 zdarzenia, w tym: pożarów 20, miejscowych zagrożeń 110, alarmów fałszywych 2. ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE: r. o godz r. w miejscowości Paniewo, gm. Topólka w trakcie prac żniwnych zapaliła się prasa do zbioru słomy. Na miejsce akcji zadysponowano jeden zastęp z JRG Radziejów i trzy zastępy z OSP Paniewo, Orle, Topólka. Po dojeździe na miejsce pierwszego zastępu stwierdzono, że palą się baloty ze słomą i prasa do słomy. Podano jeden prąd wody, zabezpieczono miejsce zdarzenia. Starty oszacowano na 1,5 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było zatarcie łożyska w prasie r. o godz r. w miejscowości Pocierzyn, gm. Osięciny doszło do wypadku drogowego samochodu ciężarowego, który uderzył w drzewo i słup energetyczny. Na miejsce został zadysponowano dwa zastępy z JRG Radziejów i OSP Osięciny, które po przyjeździe na miejsce zdarzenia przystąpiły do uwolnienia zakleszczonego kierowcy z pojazdu i przetransportowaniu go do karetki pogotowia. Na miejsce działań przybył personel medyczny, który zabrał osoby poszkodowane do szpitala. Starty oszacowano na 90 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia była nieostrożność podczas prowadzenia pojazdu r o godz w miejscowości Sadłóżek, gm. Topólka powstał pożar w budynku gospodarczym i częściowo zapaleniu uległo poszycie dachu w niezamieszkałym budynku jednorodzinnym. Na miejsce zdarzenia zadysponowano cztery zastępy straży, które przystąpiły do likwidacji zdarzenia. Podano dwa prądy wody w natarciu oraz jeden prąd wody w obronie. Po zakończeniu działań przystąpiono do częściowej rozbiórki części spalonej. Po zakończeniu działań obiekt przekazano właścicielowi. Starty oszacowano na 60 tys. zł. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to wyładowanie atmosferyczne r o godz w miejscowości Piotrków Kujawski powstał pożar budynku mieszkalnego. Na miejsce zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG Radziejów i dwa zastępy z OSP Piotrków Kujawski, Bytoń. Po przybyciu pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęte jest całe poddasze. Przed przybyciem zastępów z JRG Radziejów trzy osoby ewakuowały się same z budynku, jedna osoba została ewakuowana przez ratowników. W trakcie działań strażacy uzyskali informację, że na poddaszu może przebywać jeszcze jedna osoba. Działania zastępu polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu do wnętrza budynku, strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych przeszukiwali pomieszczenia. W trakcie przeszukiwania pomieszczeń natrafiono na zwęglone zwłoki mężczyzny. Na miejsce zdarzenia przybył lekarz, policja i biegły sądowy. Straty oszacowano na 30 tys. zł. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to zaprószenie ognia r. o godz r. w miejscowości Osięciny doszło do wypadku. Samochód osobowy marki OPEL Vectra uderzył w drzewo. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG Radziejów i OSP Osięciny, które po przyjeździe na miejsce zdarzenia przystąpiły do likwidacji zagrożenia. Kierowca pojazdu został opatrzony przez zespół karetki pogotowia i zabrany do szpitala. Działania zastępów polegały na odłączeniu akumulatora, zakręceniu zaworu gazu na instalacji LPG. Starty oszacowano na 7 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Z ŻYCIA KOMENDY: roku grupa funkcjonariuszy wraz z małżonkami wzięła udział w spływie kajakowym po rzece Brdzie w miejscowości Piła- -Młyn w Borach Tucholskich r. mł. bryg. Sławomir Jagas komendant powiatowy i kpt. Jarosław Stokwisz zastępca komendanta powiatowego uczestniczyli w XII Inscenizacji Bitwy pod Płowcami r. został rozegrany III turniej z cyklu IX Grand Prix Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Plażowej Piłce Siatkowej Strażaków. Turniej przeprowadzono na boiskach sportowych nad Gopłem w miejscowości Połajewo, gm. Piotrków Kujawski. Gospodarzem eliminacji była Komenda Powiatowa PSP w Radziejowie. Mecze rozgrywane były równocześnie na dwóch boiska. W rozgrywkach wzięli udział funkcjonariusze z komend: Inowrocławia, Chełmna, Radziejowa, Bydgoszczy, Torunia, łącznie 13 drużyn 26 zawodników. Nasza komenda wystawiła 8 zawodników: Kudliński Dariusz, Ferensztajn Krzysztof (drużyna z KP PSP Radziejów i Inowrocław), Kuczek Arkadiusz i Andrzej Bykowski, Danafeld Marcin i Cezary Lewandowski, Kołowski Krystian i Barczak Andrzej.Klasyfikacja generalna eliminacji przedstawia się następująco: I miejsce Kudliński Dariusz, Ferensztajn Krzysztof (drużyna z KP PSP Radziejów i KP PSP w Inowrocław), II miejsce Wróblewski Łukasz, Beniński Tomasz (drużyna z KW PSP Toruń KM PSP Toruń), III miejsce Gross Piotr, Skorupski Błażej (drużyna z KP PSP Chełmno), IV miejsce Pietrak Janusz, Jeliński Tomasz (drużyna z KP PSP Chełmno i KM PSP Grudziądz). Puchary wręczyli: mł. bryg. Sławomir Jagas, komendant powiatowy PSP Radziejów, Mirosław Skonieczny burmistrz miasta i gminy Piotrków Kujawski i Sławomir Bogucki, Przewodniczący Rady Miejskiej. Fundatorami nagród były samorządy gminy Bytoń i miasta i gminy Piotrków Kujawski oraz OHZ Osięciny, za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Uczestnicy turnieju w siatkówce plażowej r. delegacja komendy powiatowej PSP w Radziejowie na czele z komendantem powiatowym mł. bryg. Sławomirem Jagasem uczestniczyła w obchodach 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej r. komendant powiatowy mł. bryg. Sławomir Jagas uczestniczył w ćwiczeniach Centralnego Odwodu Operacyjnego. Ćwiczenia odbyły się na terenie powiatu toruńskiego, a terenem działań jednostek PSP były obszary leśne Nadleśnictwa Dobrzejewice. W ćwiczeniach brały udział siły i środki PSP z czterech województw : kujawsko- -pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego r. reprezentacja komendy powiatowej PSP w Radziejowie wzięła udział w zawodach strzelectwa sportowego. Zawody odbyły się na strzelnicy sportowej Godowy, gm. Gąsawa, pow. Żnin. Naszą komendę reprezentowali mł. bryg. Sławomir Jagas, mł. asp. Arkadiusz Pawlak, ogn. Andrzej Kurzawa r. reprezentacja komendy powiatowej PSP w Radziejowie uczestniczyła w I Turnieju z cyklu I Mistrzostw Państwowej Straży Pożarnej w Piłce Nożnej ORLIK KUJAW 2013 o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Sportu i Ochrony Przeciwpożarowej KOPERNIK. Rozgrywki odbyły się w Kruszwicy na boisku ORLIKA, a gospodarzem była komenda powiatowa PSP w Inowrocławiu. W rozgrywkach wzięły udział drużyny z komend w : Aleksandrowie, Inowrocławiu, Radziejowie i Włocławku. Tekst/Foto: kpt. Jarosław Stokwisz

15 Rozmaitości Międzynarodowe spotkanie młodzieży Pecs 2013 Węgry 21 lipca w godzinach wieczornych młodzież polska przywitała koleżanki i kolegów z Wilna. Odbyli wspólny spacer po Radziejowie, odwiedzili najładniejsze miejsca. Wspólnie oglądali Księżyc w astrobazie dzięki uprzejmości Janusza Wrzesińskiego, emerytowanego nauczyciela tej szkoły, za co serdecznie dziękujemy. Wczesnym rankiem, 22 lipca, wspólnie z Litwinami wyruszyliśmy na podbój Europy. Po kilku godzinach jazdy przekroczyliśmy granicę polsko-czeską w Cieszynie. Po następnych kilku godzinach byliśmy w Słowacji, gdzie mile zaskoczył nas rozwój tego kraju. Następnie wjechaliśmy na teren Węgier. W Pecsu byliśmy ok Szybkie zakwaterowanie w miasteczku akademickim Uniwersytetu Medycznego i kolacja. Pokoje sympatyczne, jedzenie też. Czekali już na nas Francuzi, Niemcy i Węgrzy. Pierwszy dzień spotkania rozpoczynała Polska. Przedstawiliśmy naszą prezentację zgodna z tematyką projektu Europejski Rok Obywateli, dotyczącą omówienia korzyści, jakie daje obywatelom wspólna Europa, możliwość poruszania się po terytorium Unii Europejskiej, możliwość podjęcia pracy itp. Wszystkich bardzo zainteresował film, przygotowany przez Natalię i Karolinę, napisy w języku angielskim wykonał Michał. Po południu zwiedzaliśmy Pecs. Muzeum czasów średniowiecznych. Wejście do Zamku w Siklos. Park linowy. W drugim dniu spotkania prezentowała się młodzież niemiecka, po południu był relaks w Spa. Czwartkowe przedpołudnie należało do Francji, a po południu zwiedziliśmy skansen wsi węgierskiej. Można było wykonać samodzielnie różne rzeczy i kupić pamiątki. Wieczorem był wyjazd do Centrum Handlowego. W piątek prezentacja litewska, zwiedzanie muzeum i znów wypoczynek, tym razem w Aqua Parku. W sobotę obejrzeliśmy prezentację węgierską i po obiedzie był wyjazd do Parku Linowego. Temperatura powietrza była bardzo wysoka, ale i emocje były ogromne. Kto chciał, mógł się sprawdzić w różnych konkurencjach. Chętnych było dużo z każdego kraju. Wczesnym rankiem w niedzielę pożegnaliśmy grupę niemiecką i węgierską, chwilę później odjeżdżaliśmy razem z grupą litewską. Po wielu godzinach jazdy o byliśmy w Radziejowie. Litewską młodzież pożegnaliśmy na drugi dzień. Po śniadaniu odjechali do Wilna. Rynek w Pecsu. Dziękujemy organizatorom niemieckim, szczególnie Pani Christianie za kolejną możliwość udziału w projekcie, dziękujemy organizatorom węgierskim za przygotowanie pobytu i wszystkim za bardzo miłą, serdeczną atmosferę. Do zobaczenia za rok. Czas na Francję. Tekst/Foto: Alicja Górczyńska POWIATOWE ABC GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO miesięcznik. Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego Radziejów, ul. Kościuszki 58, tel. (54) lub w. 29, Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Sylwia Radzimska-Kubisiak (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka-Śliwiak, Krzysztof Staszak, Konrad Lewandowski, Józefa Wiśniewska, Mirosław Czynsz, Halina Urbańska Skład i druk: EXPOL, Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) , Nakład: 1000 egz. PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW ISSN Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redagowania nadesłanych tekstów oraz obróbki zdjęć. Nie odpowiada za treść nadesłanych ogłoszeń.

16 Bitwa pod Płowcami fotorelacja w obiektywie Mirosława Kowalskiego 18 sierpnia 2013 r. na płowieckich polach, po raz kolejny, starły się wojska króla Władysława Łokietka z siłami Zakonu Krzyżackiego. Jak można było przewidzieć, bitwa zakończyła się przegraną wojsk krzyżackich. Inscenizacja bitwy zorganizowana została po raz 12. i przyciągnęła rekordową ilość widzów. Okazuje się, że średniowieczne bitwy pozostają ciągle w kręgu zainteresowań Polaków, którzy dumni są ze swojej historii i licznie biorą udział w wydarzeniach je upamiętniających. Impreza organizowana jest przez gminę Radziejów, przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Lokalnej Grupy Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego oraz licznych sponsorów. Uwieńczeniem Inscenizacji był koncert zespołu Golec Orkiestra.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Dożynki w Wieży Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Mszą świętą w Kościele Parafialnym Św. Jadwigi rozpoczęły się dzisiejsze (13 września) uroczystości dożynkowe w Gryfowie Śląskim. Po mszy, podczas której

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ UCZESTNICTWA W WARSZTATACH

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ UCZESTNICTWA W WARSZTATACH REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ UCZESTNICTWA W WARSZTATACH w ramach projektu: OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI ORGANIZACJA DOŻYNEK GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI KSIĄŻKI Operacja z zakresu małych projektów

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha.

TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha. TOWARZYSTWO PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918/1919 w Mroczy im. ppor. Franciszka Borzycha www.powstanie.wielkopolskie.mrocza.net Mrocza, 17.06.2014 r. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Przygoda z Sienkiewiczem

Przygoda z Sienkiewiczem REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Przygoda z Sienkiewiczem skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu radziejowskiego. I. Cele konkursu: 1. Propagowanie i poznawanie twórczości Henryka

Bardziej szczegółowo

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie

Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Społeczna inicjatywa mieszkańców Lubikowa Dzięki społecznej pracy mieszkańców Lubikowa powstało nowe ogrodzenie Nowe ogrodzenie okalające plac zabaw w miejscowości Lubikowo powstało dzięki społecznej pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ORGANIZATORZY. Młodzieżowa Rada Miejska w Przecławiu. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Przecław

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ORGANIZATORZY. Młodzieżowa Rada Miejska w Przecławiu. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy Przecław Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.9.2015 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 28 września 2015r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ORGANIZATORZY Młodzieżowa Rada Miejska w Przecławiu Wydział

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Najpiękniejsze miejsce w Skawinie dla uczniów szkół gimnazjalnych

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Najpiękniejsze miejsce w Skawinie dla uczniów szkół gimnazjalnych DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Najpiękniejsze miejsce w Skawinie dla uczniów szkół gimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Czar kolei okiem maszynisty

Czar kolei okiem maszynisty REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Czar kolei okiem maszynisty Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu plastycznego pt. Czar kolei okiem maszynisty, zwanego dalej konkursem, jest Ośrodek Działań Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie REGULAMIN Biegów Gąsawskich im. Gustawa Mądroszyka VII Edycja Gąsawa 01.08.2015 NAZWA IMPREZY: Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY XVII DOŻYNKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorami Konkursu są: Samorząd Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Kłobucku,

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Bezpieczne 2KÓŁKA"

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Bezpieczne 2KÓŁKA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Bezpieczne 2KÓŁKA" 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Bezpieczne 2KÓŁKA, zwanego w dalszej części Konkursem są: Urząd Miasta Torunia, Straż Miejska w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH

STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/VIII/200 z dnia 30 grudnia 2003 r. STATUT GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY W TRĄBKACH WIELKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury w Trąbkach Wielkich zwany

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Projekt międzyprzedmiotowy. realizowany w ramach Koła Ekologicznego. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Projekt międzyprzedmiotowy. realizowany w ramach Koła Ekologicznego. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach Załącznik nr 2: Projekt międzyprzedmiotowy realizowany w ramach Koła Ekologicznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach pn. Chrońmy środowisko naturalne w roku szkolnym 2011/2012 Konkurs

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno

Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Gminie Olesno 2012-08-21 W niedzielne popołudnie 19 sierpnia br. w naszej gminie odbyło się Święto Powiśla Dąbrowskiego Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1. Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Poznania pn. Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów

REGULAMIN 1. Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Poznania pn. Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów Projekt finansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania REGULAMIN 1 Konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży szkolnej miasta Poznania pn. Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów

Bardziej szczegółowo

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP

ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ ŚWIĘTO W CSP CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3141,rocznica-powstania-policji-panstwowej-swieto-w-csp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 30 stycznia 2017, 23:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MOTYWACJE 2015 TEMAT KONKURSU: POWIEM WAM O ZAPACHACH, KOLORACH I DŹWIĘKACH

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MOTYWACJE 2015 TEMAT KONKURSU: POWIEM WAM O ZAPACHACH, KOLORACH I DŹWIĘKACH PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MOTYWACJE 2015 TEMAT KONKURSU: POWIEM WAM O ZAPACHACH, KOLORACH I DŹWIĘKACH REGULAMIN KONKURSU Cele konkursu: - integracja niepełnosprawnych i pełnosprawnych dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja oraz nauczyciele języków obcych LO im. St. Staszica w Ciechocinku zapraszają do udziału w II Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej

Dyrekcja oraz nauczyciele języków obcych LO im. St. Staszica w Ciechocinku zapraszają do udziału w II Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej Zaproszenie Dyrekcja oraz nauczyciele języków obcych LO im. St. Staszica w Ciechocinku zapraszają do udziału w II Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej Pod patronatem: Regulamin II Powiatowego Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego: Ratownictwo z pasja w obiektywie

Regulamin konkursu fotograficznego: Ratownictwo z pasja w obiektywie Regulamin konkursu fotograficznego: Ratownictwo z pasja w obiektywie I. Organizator: Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach II. Partner projektu: Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera DLACZEGO KOCHAM SKAWINE? Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO dla uczniów szkół podstawowych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM -

REGULAMIN VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - REGULAMIN VII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - DZIECKO NA WAKACJACH Pod Patronatem Starosty Tczewskiego ORGANIZATOR FABRYKA SZTUK 83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4 MIEJSCE ORGANIZACJI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM -

REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - REGULAMIN VIII KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO WAKACJE Z APARATEM - KOLORY LATA Pod Patronatem Starosty Tczewskiego Tadeusza Dzwonkowskiego ORGANIZATOR FABRYKA SZTUK 83-110 TCZEW, UL. 30 STYCZNIA 4 MIEJSCE ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy

V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Dzieckiem być... : W pustyni i w puszczy Regulamin Organizator Konkursu: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie Cele Konkursu: 1. Wykonanie prac, zgodnych z tematyką konkursu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby młodzieży w moim powiecie

Potrzeby młodzieży w moim powiecie Potrzeby młodzieży w moim powiecie Raport z dyskusji o r g a n i z a t o r : p a r t n e r : P a t r o n a t y h o n o r o w e : Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO. Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem - pisarzem, publicystą i podróżnikiem

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO. Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem - pisarzem, publicystą i podróżnikiem REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem - pisarzem, publicystą i podróżnikiem 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorami konkursu są: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TRZEJ KRÓLOWIE W TRADYCJI I W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH Organizowanego przez Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Dzieci Fatimskich, Szkołę

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych

Konkursy kierowane są dla osób niepełnosprawnych z poszczególnych ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn tel. 062 722 57 72 NIP:621-13-66-853 KRS: 0000027109 BZ WBK S.A. O/Krotoszyn NR 95 1090 1157 0000 0000 1502 2029 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w całorocznej akcji,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO. Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych

DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO. Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych DLACZEGO KOCHAM SKAWINĘ REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO Opowiadanie o Skawinie moich wnuków dla uczniów szkół gimnazjalnych 1 Organizatorami konkursu są: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. oraz. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Filia w Busku Zdroju.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. oraz. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Filia w Busku Zdroju. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku Zdroju zapraszają do udziału w II edycji Powiatowego Konkursu Literackiego pt. Skrzydłem

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r.

REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. REGULAMIN FESTIWALU SZTUK - WIECZORY FLANDRYJSKIE 07/08.11.2014 r. 1 Czas i miejsce Festiwal Sztuk- Wieczory Flandryjskie jest imprezą cykliczną, odbywającą się pod koniec każdego roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Policji w Toruniu

Obchody Święta Policji w Toruniu Obchody Święta Policji w Toruniu Wczoraj tj. 18.07.2013 roku z okazji zbliżającego się Święta Policji, ustanowionego w 1919 r. w rocznicę powołania Polskiej Policji Państwowej, w Toruniu, odbyły się oficjalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI MÓJ REGION W EUROPIE TORUŃ 2012 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem Konkursu jest Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, zwany dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XX Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój świat,

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Regulamin I. ORGANIZATOR. Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska Regulamin I. ORGANIZATOR Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie Gminne Centrum Kultury w Mszanowie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska II. CEL TURNIEJU - popularyzacja kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Strona Gminy Kłobuck df

Strona Gminy Kłobuck  df Strona Gminy Kłobuck http://www.wuw.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/xv-dni-dlugoszowskie-za-nami/idn:1270/printp df Aktualności 19 Wrzesień 2016 kategoria: Aktualności W niedzielę, 18 września uroczystym

Bardziej szczegółowo

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012

Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 Oferta Sponsorska dla Wystawców Dożynki Powiatowe Włoszczowa 2012 PROPONOWANE FORMY PROMOCJI FIRMY W ramach współpracy przy organizacji Dożynek Powiatowych Włoszczowa 2012 proponujemy naszym sponsorom

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem. Ptaki w fotografii REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO dla uczniów województwa zachodniopomorskiego pod hasłem Ptaki w fotografii 1 Cel i tematyka konkursu 1. Gimnazjum nr 7 im Sybiraków przy ul. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych. zorganizowany z okazji imprezy pt. Tu się Polska zaczęła - Dni Ostrowa Tumskiego i Śródki

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych. zorganizowany z okazji imprezy pt. Tu się Polska zaczęła - Dni Ostrowa Tumskiego i Śródki Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Patriotyzm Jutra Urząd Miasta Poznania Biuro Programu Trakt Królewsko-Cesarski w ramach Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina

Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina Regulamin Konkursu Plastycznego Moja rodzina Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasto Ozorków Organizator 1 Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę-Oddział Łódzki Cele Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Skrzydłem wiatru pisane

Skrzydłem wiatru pisane Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Busku-Zdroju zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim pt.

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Konkursu - Spotkanie z Janem od Biedronki pt. Można odejść na zawsze, by stale być blisko

Powiatowego Konkursu - Spotkanie z Janem od Biedronki pt. Można odejść na zawsze, by stale być blisko Powiatowego Konkursu - Spotkanie z Janem od Biedronki pt. Można odejść na zawsze, by stale być blisko W związku z minioną w tym roku dziesiątą rocznicą śmierci ks. Jana Twardowskiego proponujemy następujące

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIE OSOBOWOŚĆ ŚRODOWISKO - konkurs fotograficzny Powiatu Oławskiego Regulamin

WYDARZENIE OSOBOWOŚĆ ŚRODOWISKO - konkurs fotograficzny Powiatu Oławskiego Regulamin WYDARZENIE OSOBOWOŚĆ ŚRODOWISKO - konkurs fotograficzny Powiatu Oławskiego Regulamin 1. Informacje ogólne Konkurs realizowany jest w ramach obchodów 15-lecia Powiatu Oławskiego i trwa od 25 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wojewódzkiego Konkursu. Matematyczno-Fotograficznego. pt. Matematyka migawką uchwycona"

REGULAMIN. Wojewódzkiego Konkursu. Matematyczno-Fotograficznego. pt. Matematyka migawką uchwycona REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu 30 o Matematyczno-Fotograficznego pt. Matematyka migawką uchwycona" Organizator: Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach oraz Szkoła Podstawowa nr 41 im. Józefa Wieczorka

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki.

Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki. Kalendarz wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych w gminie Sarnaki. 6 STYCZEŃ Wieczór Kolęd. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury. 11 STYCZEŃ Wieczór

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W WOSZCZELACH

Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W WOSZCZELACH Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W WOSZCZELACH zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu DIECEZJI EŁCKIEJ do udziału w II DIECEZJALNYM KONKURSIE

Bardziej szczegółowo