KUTNO, ul. M. SKŁODOWSKIEJ 86 TEL.: (24) TEL. KOM NIP REGON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "99-300 KUTNO, ul. M. SKŁODOWSKIEJ 86 e-mail: projekt.dom@onet.eu TEL.: (24) 254 17 54 TEL. KOM. 604 053 535 NIP 775-153-50-99 REGON 100995273"

Transkrypt

1 mgr inż. Tomasz Święcicki Projektowanie, nadzory, audyty energetyczne, wyceny FIRMA PROJEKT.DOM KUTNO, ul. M. SKŁODOWSKIEJ 86 TEL.: (24) TEL. KOM NIP REGON PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT BUDOWLANY LOKALIZACJA INWESTOR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w BRATOSZEWICACH, ul ŁÓDZKA BRATOSZEWICE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w BRATOSZEWICACH, ul ŁÓDZKA BRATOSZEWICE Niżej podpisany projektant oświadcza, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003 poz.2016 z późn. zm. Dz.U. Nr 93/2004 poz.888/) PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Święcicki upr. bud. do projektowania I kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z ograniczeniem Nr ewid. 8388/5/86 członek IZBY BUDOWLANEJ ŁOD/BO/9082/10 Kutno, kwiecień 2013 r. 1

2 PROJEKT REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach Spis treści Część opisowa 1. Strona tytułowa str Spis treści str Opis techniczny str Rozkład natężenia oświetlenia str Przykładowe oprawy metalohalogenkowe str Uprawnienia budowlane oraz Zaświadczenie z I.I.B str Część rysunkowa Rys. nr 1 Projektowana stolarka okienna i drzwiowa Rys. nr 2 Rzut boisk Rys. nr 2a Przekrój podłogi Rys. nr 3 Przekrój 1-1 Rys. nr.4 Rzut przyziemia-rozmieszczenie wymienianych opraw oświetlenia oraz projektowanej kotary i piłkochwytów 2

3 Opis techniczny 1) Podstawa opracowania: Projekt wykonano na podstawie zlecenia Inwestora. Wykorzystano następujące materiały: - archiwalna dokumentacja szkoły, - uzgodnienia z Inwestorem, - pomiary własne wykonane w terenie. 2) Opis stanu istniejącego: Sala gimnastyczna-przyszkolna o wymiarach wewnętrznych 24,0x12,0 [m], wysokości 6.6 [m] wykonana została w technologii tradycyjnej [rok budowy 1985]. Ściany: wykonane z cegły kratówki stan dobry, Dach: płyty panwiowe na dźwigarach stalowych, izolacja 8 cm styropiany, pokryty papą stan dobry, Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana, w znacznym stopniu zużyta, nieszczelna stan techniczny zły - do wymiany, Podłoga: parkiet na ślepej podłodze ułożony na legarach pojedynczych, podłoga w wielu miejscach załamana, zwłaszcza przy ścianie z oknami, słabo wentylowana podłogę ze względu na warunki BHP należy wymienić, Elementy ślusarskie: okna posiadają kraty stalowe wykonane z prętów Ø12 ze względów estetycznych i użytkowych kraty należy zdemontować Malowanie i okładziny: ściany wymagają wykonania napraw i malowania zgodnie z przeznaczeniem, naroża ościeży drzwiowych należy zabezpieczyć kątownikami drewnianymi, Oprawy oświetleniowe: sala gimnastyczna posiada 2x 15 opraw świetlówkowych (po trzy świetlówki w każdej) ze względu na jakość światła i zły stan techniczny oprawy należy wymienić na energooszczędne, posiadające zabezpieczenia od uderzenia, Wyposażenie boisk: boiska przystosowane są do montażu słupków do gry w siatkówkę, posiadają tablice z koszami zamontowana na ścianach oraz tablice przesuwne ruchome, 3) Opis stanu projektowanego: Opis ogólny: a) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Sali gimnastycznej, b) Wymiana opraw oświetleniowych, c) Malowanie konstrukcji stalowej, ścian i sufitu, d) Wymiana podłogi wraz ze wszystkimi warstwami do szlichty betonowej, e) Obsadzenie gniazd w podłodze do zamontowania słupków do siatkówki i bramek do piłki ręcznej wraz z dostawą słupków i bramek, f) Zamontowanie kurtyny oddzielającej salę gimnastyczną na dwie części oraz piłko chwytów na ścianach szczytowych. 3

4 Opis szczegółowy: A) Stolarka okienna: O1 wymiar: 412,0x312,0 [cm] wykonane z PCV w kolorze białym, profile wzmocnione, wzmocnienia konstrukcji aluminiowe, szklenie poliwęglanem bezpiecznym białym dwukomorowym gr. 24 mm, górne skrzydła otwierane ręcznie z poziomu podłogi, podział ram zgodnie z rys. nr 1 O2 wymiar: 232,0x312,0 [cm] wykonane z PCV w kolorze białym, profile wzmocnione, wzmocnienia konstrukcji aluminiowe, szklenie poliwęglanem bezpiecznym białym dwukomorowym gr. 24 mm, górne skrzydła otwierane ręcznie z poziomu podłogi, podział ram zgodnie z rys. nr 1 O3 wymiar: 176,0x90,0 [cm] wykonane z PCV w kolorze białym, profile wzmocnione, wzmocnienia konstrukcji aluminiowe, szklenie poliwęglanem bezpiecznym białym dwukomorowym gr. 24 mm, otwierane ręcznie z poziomu podłogi, podział ram zgodnie z rys. nr 1 O4 wymiar: 104,0x90,0 [cm] wykonane z PCV w kolorze białym, profile wzmocnione, szklenie szkłem bezpiecznym P2, podział zgodnie z rys. nr 1. Stolarka drzwiowa: Drzwi dwuskrzydłowe pełne o wymiarach zewnętrznych 129,0x202 [cm] aluminiowe zimne malowane na biało, wyposażone w zamek i klamkę oraz samozamykacz. Po otwarciu skrzydła ruchomego na pełną szerokość prześwit między najbliżej położonymi brzegami przeciwstawnymi pionowymi musi wynosić minimum 90 cm. podział wg rys. nr 1 W ramach wymiany stolarki okiennej należy: wymienić parapety zewnętrzne na parapety ocynkowane gr. 0,5 mm powlekane poliestrem w kolorze brązowym szerokość parapetów zewnętrznych 40 cm w rozwinięciu (uwzględnić 15 cm docieplenia ścian) w związku z termomodernizacją obiektu w latach następnych. wymienić parapety wewnętrzne na lastrykowe gr. 3 cm, szer. 35 cm. B) Oprawy oświetleniowe: Przyjęto jak dla sal gimnastycznych przyszkolnych min. natężenie oświetlenia 200lx. Po przeprowadzeniu analizy komputerowej natężenia oświetlenia sali przyjęto 2x6 szt. opraw oświetlenia metalohalogenowego np. Powerlug 2 symetryczne czarne 150W z siatką zabezpieczającą oprawy przed uderzeniem piłką. C) Malowanie Konstrukcja stalowa-po zdarciu starej warstwy farby konstrukcję pomalować dwukrotnie farbą olejną, Sufit- po zdarciu starej farby powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą olejną, Ściany- ościeża otworów okiennych i drzwiowych po zdemontowaniu stolarki otynkować tynkiem kat. III, ościeża wewnętrzne dodatkowo wygładzić, po zeskrobaniu starych powłok malarskich ścianę wyrównać, zagruntować UNIGRUNTEM i malować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze pastelowym. Lamperie ścian do wysokości 2,0 [m]- po zeskrobaniu lub wyługowaniu starej powłoki malarskiej, ścianę pod lamperię zagruntować UNIGRUNTEM, wykonać dwukrotne szpachlowanie, ponowne gruntowanie UNIGRUNTEM oraz pomalować 2 razy farbą olejną. 4

5 D) Wymiana podłogi drewnianej na podłogę o nawierzchni syntetycznej - rozebrać istniejące warstwy podłogi wg asortymentu do betonu podkładowego wynosząc na zewnątrz i układając w stosy wg rodzaju na terenie Inwestora, - obsadzić kratki wentylacyjne przestrzeni podłogi wentylowanej -10 [szt.] aluminiowe Ø150 malowane proszkowo w kolorze szarym - wykonać warstwę gr. 10 cm betonu B20 wyrównawczą i niwelującą różnicę poziomów po rozebraniu istniejących warstw, - ułożyć warstwę p. wilgociową z folii PVC gr. 0,2 [mm] -obsadzić tuleje do montażu słupków do siatkówki i bramek do gry w piłkę ręczną, - ułożyć poziomując klinami dystansowymi ruszt i podłogę ślepą pozostawiając szczelinę wentylacyjną szer. 2,0 cm wzdłuż ścian sali gimnastycznej, - rozłożyć przyklejając nawierzchnię syntetyczną wg kolorystyki podanej na rys. nr 2. E) Obsadzenie gniazd w podłodze do montażu słupków i bramek obsadzenie tulei w podłożu posadzki do montażu słupków do piłki siatkowej wraz z dostawą słupków owalnych 120x100 [mm] oraz siatki, obsadzenie tulei do montażu bramek do piłki ręcznej wraz z dostawą bramek 3,0x2,0 aluminiowych składanych oraz siatkami do bramek 3,0x2,0x0,8 m wykonanymi z polipropylenu gr. 4 mm. F) Montaż kurtyny i piłko chwytów zamontowanie kurtyny o wymiarach 12,0x4,5 m z siatki polipropylenowej gr. 3 mm i oczkach 4,5x4,5 cm, do wysokości 2,0 m tkanina. Całość zawieszona w konstrukcji stalowej zamocowanej do ścian z napędem elektrycznym. Torowisko dla kotary-profil ocynkowany z wózkami z tworzywa. Kotara wykonana z tkaniny nieprzeźroczystej pokrytej warstwą ogniową. UWAGA: Dobór elementów konstrukcji mocowania zawieszenia kotary, lin, prowadnic i napędu elektrycznego dobiera dostawca wyposażenia. piłko chwyty na ściany szczytowe. Wymiar: 12,0x6,0 [m] 2 szt. W skład piłkochwytów wchodzą: -siatka ochronna polipropylenowa gr. 3 [mm] o oczkach 4,5x4,5 [cm], -lina z elementami mocującymi, -obciążenia ołowiane 200 g/mb piłko chwytów. Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne. 5

6 UWAGA: Wszystkie użyte materiały muszą być zgodne z odpowiednimi normami i atestami oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu montażu oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej oraz układaniu warstw podłogi sportowej należy przestrzegać wytycznych podanych przez producentów materiałów. 4.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Dz.U.Nr 120,poz.1126). NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach, Bratoszewice, ul. Łódzka 30 SPIS TRESCI : 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów. - montaż rusztowań, -roboty demontażowe stolarki, osłon, parapetów, -roboty montażowe j.w. -roboty malarskie, -wymiana opraw oświetleniowych, - wymiana podłogi sportowej, 1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na terenie działki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie występują inne budynki szkoły. 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 6

7 zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Nie występują 4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Zagrożenia mogące wystąpić: 4.1. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty występuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i przedmiotów przez cały czas trwania budowy Spadające przedmioty i elementy występują przy robotach na wysokości oraz robotach wykończeniowych, aż do zakończenia robót wykończeniowych Roboty na wysokościach upadek ludzi z wysokości występuje w czasie montażu i demontażu rusztowań i deskowań przez cały okres wykonywania robót aż do zakończenia robót wykończeniowych Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi występuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu elektronarzędzia oraz pędnie pasowe maszyn i urządzeń znajdujących sie na budowie przez cały okres trwania budowy Kontakt z przedmiotami gorącymi przy prowadzeniu prac spawalniczych, Przecinania elementów stalowych Porażenie prądem elektrycznym występuje przez cały okres trwania budowy w czasie posługiwania sie elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią elektryczną Zachlapanie oczu występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, murarskich i tynkarskich przez cały czas trwania budowy Zaprószenie oczu występuje w czasie obsługi pilarek, szlifierek, przez cały czas trwania budowy Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie nierówności terenu, zbrojenie, namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie Najechanie przez środki transportu występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy i zapleczu budowy Uderzenie o nieruchome przedmioty występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy i zapleczu budowy Rozerwanie sie tarczy występuje podczas użytkowania tarcz do szlifowania i cięcia przez cały okres trwania budowy Zawalenie sie rusztowania występuje podczas montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań oraz deskowań Hałas występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, obrabiarek do drewna, sprężarek przez cały okres trwania budowy Urazy kręgosłupa występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres trwania budowy Udar słoneczny występuje podczas długotrwałej pracy w miejscach nasłonecznionych. 5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Instruktaż prowadzą: -pracodawca, -kierownik budowy lub kierownik robót, 7

8 -brygadzista Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych w Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych Instruktaż powinien obejmować w szczególności: a) imienny podział pracy, b) kolejność wykonywania zadań, c) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, d) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, e) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, f) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w Zeszycie szkolenia instruktażowego. Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym podpisem W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego: a) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, b) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych, c) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, d) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości, e) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, f) instrukcja bhp przy transporcie ręcznym, g) instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem, h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi, i) instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, j) instrukcja przeciwpożarowa, k) instrukcja bhp betoniarki. 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i podwykonawców przestrzegania tych przepisów Nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio: -kierownik robót, -mistrz budowlany, -brygadzista, stosownie do zakresu obowiązków Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie budowy Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, stosowane środki ochrony zbiorowej, w szczególności: 8

9 -balustrady składające sie z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m. i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m.; wolna przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości; w przypadku zastosowania rusztowań systemowych dopuszcza sie umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m, -siatki ochronne, -siatki bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej Organizacja terenu budowy poprawiająca warunki bezpieczeństwa: -ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, -oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi, -wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, -doprowadzenie energii elektrycznej i wody, -urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, -zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, -zapewnienie właściwej wentylacji, -zapewnienie łączności telefonicznej, I. WSKAZANIA 1. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - Budynek Sali gimnastycznej w związku z prowadzeniem prac remontowych 2. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. II. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH I WYSOKOŚCI W trakcie robót na rusztowaniach i wysokościach należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad: - rusztowania ustawić na twardym, równym podłożu, - zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, - przed przystąpieniem do prac na rusztowaniu dokonać odbioru technicznego rusztowań przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika budowy), - Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją obsługi producenta lub projektem indywidualnym, - Pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi mają obowiązek używania kasków ochronnych, - Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, - Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, w miejscach przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Zabronione jest: Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych: Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 9

10 Widoczność w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. Pozostawienie materiałów wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych. Przeciążenie pomostów rusztowań materiałami. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie sie przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące sie na podeście. UWAGI: - używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie - pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie - prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka budowlana. III. WSKAZANIE SRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH - drogi, dojścia powinny być przejezdne, - drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania sie składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. - umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo informacyjnych, - miejsca niebezpieczne powinny być ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź ogrodzone. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z: 1. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z późn. zm.) 2. Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106,poz z późn. zm.) 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.) 5. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 10

11 OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ORAZ WYMOGI TECHNICZNE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BRATOSZEWICACH, BRATOSZEWICE, UL. ŁÓDZKA 30 Wymiary płyty boiska : -długość - 24,00 [m] -szerokość - 12,00 [m] Wymagania techniczne: -skład: 100% PCV -grubość całkowita wykładziny: min. 7 mm -minimalna grubość warstwy wierzchniej min. 2,1 mm a) - Wielowarstwowa nawierzchnia składająca się z warstwy nośnej /ścieralnej/ gr. 2,1 mm zbudowanej z ziarnistego, gładzonego, czystego winylu. Warstwa ta zabezpieczona specjalnym środkiem, tworzącym usieciowaną strukturę zabezpieczającą przed zabrudzeniem oraz zwiększającą trwałość nawierzchni. b) środek wykładziny wzmocniony jest siatką z włókna szklanego, której zadaniem jest równomierne rozłożenie obciążenia powstałego na skutek dynamicznych obciążeń spowodowanych stawianiem stóp na nawierzchni. c) spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubości 4,7 mm. Podkład ten działa jak poduszka pneumatyczna i zapewnia optymalną amortyzację uderzeń. Cała wykładzina jest zabezpieczona fabrycznie środkiem zapewniającym ochronę przeciwpleśniową i bakteriostatyczną na całej grubości. -tłumienie dźwięku: L> 18dB - absorbcja energii 35 % -odporność na uderzenia: 8 Nm -odbicie piłki: 90% -wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciw pleśniowe i bakteriostatyczne(np. SANOSOL) -wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem(np. PROTECSOL) -wykładzina musi być: gat. I, rolowana. Oferent musi przedstawić w ofercie: opis i nazwę oferowanej wykładziny, atesty i autoryzację producenta dla oferenta i próbkę oferowanej wykładziny Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: Certyfikaty: -FIVB official (Międzynarodowej Federacji Siatkówki) -EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej ) -FIBA(Międzynarodowa Federacja Koszykówki ) -świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny -atest higieniczny -deklaracja zgodności z PN lub aprobata techniczna ITB Technologia wykonania: -położenie warstwy folii przeciwwilgociowej 11

12 -wykonanie rusztu drewnianego z krzyżujących się ze sobą legarów z desek (legar dolny o wym. 20mm x 90 mm, legar górny o wym. 20mm x 90mm), ułożonych w rozstawie 50cm x 50cm mocowanych ze sobą za pomocą zszywek z żywicą Legary z desek z so/św klasy I I/III, dwustronnie struganych, impregnowanych środkami ogniochronnymi metodą zanurzeniową, suszonych. -wykonanie ślepej podłogi z desek 20mm x 90mm ułożonych ażurowo w odstępach ok. 60 mm, mocowanych do rusztu. - podkładki elastyczne o grub. 1 cm w rozstawie co 500 mm Ślepa podłoga z desek z so/św klasy II/III, dwustronnie struganych impr. środkami ogniochronnymi metoda zanurzeniowa, suszonych -położenie warstwy folii przeciwwilgociowej -ułożenie podwójnej warstwy płyt wodoodpornych wiórowych V313 gr.2 x 10mm (płyty posiadają polską opinię/ocenę p.poż. jako produkt trudno zapalny dla zastosowania na podłogi sportowe -przykręcenie płyt do ślepej podłogi wkrętami spax 4 x 45 w ilości 77sztuk na płytę o wym.1,25m x 2,50m -ułożenie na klej nawierzchni rolowanej gat.i z tw. sztucznego i zespawanie wszystkich połączeń -malowanie linii boisk wg ustalonej kolorystyki, szerokość linii 5,0 [cm] -montaż listew przy podłogowych na ścianę perforowanych z otworami Uwaga: Spełnienie ww. wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. 12

13 13

14 14

15 15

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul.

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 Mońki Temat opracowania Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI... 2 2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 4 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... 12 3.1 Adres inwestycji... 13 3.2 Inwestor... 13 3.3 Podstawa opracowania... 13 3.4 Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

Egz. PROJEKT BUDOWLANY

Egz. PROJEKT BUDOWLANY Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, m. Rychnowy 1b tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl Egz. PROJEKT BUDOWLANY Zgodnie z art3. Pkt.7) Ustawy Prawo Budowlane

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BRANŻA BUDOWLANA STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT WYMIANA STOLARKI OKIENEJ W BUDYNKU PATOMORFOLOGII I KUCHNI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA ADRES WOJEWÓDZKIEGO w Zamościu Zamość, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL.

SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 ST 02.01.00 PRACE WYKOŃCZENIOWE DOTYCZĄCE ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo