KUTNO, ul. M. SKŁODOWSKIEJ 86 TEL.: (24) TEL. KOM NIP REGON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "99-300 KUTNO, ul. M. SKŁODOWSKIEJ 86 e-mail: projekt.dom@onet.eu TEL.: (24) 254 17 54 TEL. KOM. 604 053 535 NIP 775-153-50-99 REGON 100995273"

Transkrypt

1 mgr inż. Tomasz Święcicki Projektowanie, nadzory, audyty energetyczne, wyceny FIRMA PROJEKT.DOM KUTNO, ul. M. SKŁODOWSKIEJ 86 TEL.: (24) TEL. KOM NIP REGON PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT BUDOWLANY LOKALIZACJA INWESTOR REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w BRATOSZEWICACH, ul ŁÓDZKA BRATOSZEWICE ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w BRATOSZEWICACH, ul ŁÓDZKA BRATOSZEWICE Niżej podpisany projektant oświadcza, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003 poz.2016 z późn. zm. Dz.U. Nr 93/2004 poz.888/) PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Święcicki upr. bud. do projektowania I kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z ograniczeniem Nr ewid. 8388/5/86 członek IZBY BUDOWLANEJ ŁOD/BO/9082/10 Kutno, kwiecień 2013 r. 1

2 PROJEKT REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ w Zespole Szkół Nr 2 w Bratoszewicach Spis treści Część opisowa 1. Strona tytułowa str Spis treści str Opis techniczny str Rozkład natężenia oświetlenia str Przykładowe oprawy metalohalogenkowe str Uprawnienia budowlane oraz Zaświadczenie z I.I.B str Część rysunkowa Rys. nr 1 Projektowana stolarka okienna i drzwiowa Rys. nr 2 Rzut boisk Rys. nr 2a Przekrój podłogi Rys. nr 3 Przekrój 1-1 Rys. nr.4 Rzut przyziemia-rozmieszczenie wymienianych opraw oświetlenia oraz projektowanej kotary i piłkochwytów 2

3 Opis techniczny 1) Podstawa opracowania: Projekt wykonano na podstawie zlecenia Inwestora. Wykorzystano następujące materiały: - archiwalna dokumentacja szkoły, - uzgodnienia z Inwestorem, - pomiary własne wykonane w terenie. 2) Opis stanu istniejącego: Sala gimnastyczna-przyszkolna o wymiarach wewnętrznych 24,0x12,0 [m], wysokości 6.6 [m] wykonana została w technologii tradycyjnej [rok budowy 1985]. Ściany: wykonane z cegły kratówki stan dobry, Dach: płyty panwiowe na dźwigarach stalowych, izolacja 8 cm styropiany, pokryty papą stan dobry, Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana, w znacznym stopniu zużyta, nieszczelna stan techniczny zły - do wymiany, Podłoga: parkiet na ślepej podłodze ułożony na legarach pojedynczych, podłoga w wielu miejscach załamana, zwłaszcza przy ścianie z oknami, słabo wentylowana podłogę ze względu na warunki BHP należy wymienić, Elementy ślusarskie: okna posiadają kraty stalowe wykonane z prętów Ø12 ze względów estetycznych i użytkowych kraty należy zdemontować Malowanie i okładziny: ściany wymagają wykonania napraw i malowania zgodnie z przeznaczeniem, naroża ościeży drzwiowych należy zabezpieczyć kątownikami drewnianymi, Oprawy oświetleniowe: sala gimnastyczna posiada 2x 15 opraw świetlówkowych (po trzy świetlówki w każdej) ze względu na jakość światła i zły stan techniczny oprawy należy wymienić na energooszczędne, posiadające zabezpieczenia od uderzenia, Wyposażenie boisk: boiska przystosowane są do montażu słupków do gry w siatkówkę, posiadają tablice z koszami zamontowana na ścianach oraz tablice przesuwne ruchome, 3) Opis stanu projektowanego: Opis ogólny: a) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Sali gimnastycznej, b) Wymiana opraw oświetleniowych, c) Malowanie konstrukcji stalowej, ścian i sufitu, d) Wymiana podłogi wraz ze wszystkimi warstwami do szlichty betonowej, e) Obsadzenie gniazd w podłodze do zamontowania słupków do siatkówki i bramek do piłki ręcznej wraz z dostawą słupków i bramek, f) Zamontowanie kurtyny oddzielającej salę gimnastyczną na dwie części oraz piłko chwytów na ścianach szczytowych. 3

4 Opis szczegółowy: A) Stolarka okienna: O1 wymiar: 412,0x312,0 [cm] wykonane z PCV w kolorze białym, profile wzmocnione, wzmocnienia konstrukcji aluminiowe, szklenie poliwęglanem bezpiecznym białym dwukomorowym gr. 24 mm, górne skrzydła otwierane ręcznie z poziomu podłogi, podział ram zgodnie z rys. nr 1 O2 wymiar: 232,0x312,0 [cm] wykonane z PCV w kolorze białym, profile wzmocnione, wzmocnienia konstrukcji aluminiowe, szklenie poliwęglanem bezpiecznym białym dwukomorowym gr. 24 mm, górne skrzydła otwierane ręcznie z poziomu podłogi, podział ram zgodnie z rys. nr 1 O3 wymiar: 176,0x90,0 [cm] wykonane z PCV w kolorze białym, profile wzmocnione, wzmocnienia konstrukcji aluminiowe, szklenie poliwęglanem bezpiecznym białym dwukomorowym gr. 24 mm, otwierane ręcznie z poziomu podłogi, podział ram zgodnie z rys. nr 1 O4 wymiar: 104,0x90,0 [cm] wykonane z PCV w kolorze białym, profile wzmocnione, szklenie szkłem bezpiecznym P2, podział zgodnie z rys. nr 1. Stolarka drzwiowa: Drzwi dwuskrzydłowe pełne o wymiarach zewnętrznych 129,0x202 [cm] aluminiowe zimne malowane na biało, wyposażone w zamek i klamkę oraz samozamykacz. Po otwarciu skrzydła ruchomego na pełną szerokość prześwit między najbliżej położonymi brzegami przeciwstawnymi pionowymi musi wynosić minimum 90 cm. podział wg rys. nr 1 W ramach wymiany stolarki okiennej należy: wymienić parapety zewnętrzne na parapety ocynkowane gr. 0,5 mm powlekane poliestrem w kolorze brązowym szerokość parapetów zewnętrznych 40 cm w rozwinięciu (uwzględnić 15 cm docieplenia ścian) w związku z termomodernizacją obiektu w latach następnych. wymienić parapety wewnętrzne na lastrykowe gr. 3 cm, szer. 35 cm. B) Oprawy oświetleniowe: Przyjęto jak dla sal gimnastycznych przyszkolnych min. natężenie oświetlenia 200lx. Po przeprowadzeniu analizy komputerowej natężenia oświetlenia sali przyjęto 2x6 szt. opraw oświetlenia metalohalogenowego np. Powerlug 2 symetryczne czarne 150W z siatką zabezpieczającą oprawy przed uderzeniem piłką. C) Malowanie Konstrukcja stalowa-po zdarciu starej warstwy farby konstrukcję pomalować dwukrotnie farbą olejną, Sufit- po zdarciu starej farby powierzchnie pomalować dwukrotnie farbą olejną, Ściany- ościeża otworów okiennych i drzwiowych po zdemontowaniu stolarki otynkować tynkiem kat. III, ościeża wewnętrzne dodatkowo wygładzić, po zeskrobaniu starych powłok malarskich ścianę wyrównać, zagruntować UNIGRUNTEM i malować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze pastelowym. Lamperie ścian do wysokości 2,0 [m]- po zeskrobaniu lub wyługowaniu starej powłoki malarskiej, ścianę pod lamperię zagruntować UNIGRUNTEM, wykonać dwukrotne szpachlowanie, ponowne gruntowanie UNIGRUNTEM oraz pomalować 2 razy farbą olejną. 4

5 D) Wymiana podłogi drewnianej na podłogę o nawierzchni syntetycznej - rozebrać istniejące warstwy podłogi wg asortymentu do betonu podkładowego wynosząc na zewnątrz i układając w stosy wg rodzaju na terenie Inwestora, - obsadzić kratki wentylacyjne przestrzeni podłogi wentylowanej -10 [szt.] aluminiowe Ø150 malowane proszkowo w kolorze szarym - wykonać warstwę gr. 10 cm betonu B20 wyrównawczą i niwelującą różnicę poziomów po rozebraniu istniejących warstw, - ułożyć warstwę p. wilgociową z folii PVC gr. 0,2 [mm] -obsadzić tuleje do montażu słupków do siatkówki i bramek do gry w piłkę ręczną, - ułożyć poziomując klinami dystansowymi ruszt i podłogę ślepą pozostawiając szczelinę wentylacyjną szer. 2,0 cm wzdłuż ścian sali gimnastycznej, - rozłożyć przyklejając nawierzchnię syntetyczną wg kolorystyki podanej na rys. nr 2. E) Obsadzenie gniazd w podłodze do montażu słupków i bramek obsadzenie tulei w podłożu posadzki do montażu słupków do piłki siatkowej wraz z dostawą słupków owalnych 120x100 [mm] oraz siatki, obsadzenie tulei do montażu bramek do piłki ręcznej wraz z dostawą bramek 3,0x2,0 aluminiowych składanych oraz siatkami do bramek 3,0x2,0x0,8 m wykonanymi z polipropylenu gr. 4 mm. F) Montaż kurtyny i piłko chwytów zamontowanie kurtyny o wymiarach 12,0x4,5 m z siatki polipropylenowej gr. 3 mm i oczkach 4,5x4,5 cm, do wysokości 2,0 m tkanina. Całość zawieszona w konstrukcji stalowej zamocowanej do ścian z napędem elektrycznym. Torowisko dla kotary-profil ocynkowany z wózkami z tworzywa. Kotara wykonana z tkaniny nieprzeźroczystej pokrytej warstwą ogniową. UWAGA: Dobór elementów konstrukcji mocowania zawieszenia kotary, lin, prowadnic i napędu elektrycznego dobiera dostawca wyposażenia. piłko chwyty na ściany szczytowe. Wymiar: 12,0x6,0 [m] 2 szt. W skład piłkochwytów wchodzą: -siatka ochronna polipropylenowa gr. 3 [mm] o oczkach 4,5x4,5 [cm], -lina z elementami mocującymi, -obciążenia ołowiane 200 g/mb piłko chwytów. Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne. 5

6 UWAGA: Wszystkie użyte materiały muszą być zgodne z odpowiednimi normami i atestami oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu montażu oświetlenia, stolarki okiennej i drzwiowej oraz układaniu warstw podłogi sportowej należy przestrzegać wytycznych podanych przez producentów materiałów. 4.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Dz.U.Nr 120,poz.1126). NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 w Bratoszewicach, Bratoszewice, ul. Łódzka 30 SPIS TRESCI : 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji poszczególnych obiektów. - montaż rusztowań, -roboty demontażowe stolarki, osłon, parapetów, -roboty montażowe j.w. -roboty malarskie, -wymiana opraw oświetleniowych, - wymiana podłogi sportowej, 1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na terenie działki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie występują inne budynki szkoły. 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 6

7 zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Nie występują 4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Zagrożenia mogące wystąpić: 4.1. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty występuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i przedmiotów przez cały czas trwania budowy Spadające przedmioty i elementy występują przy robotach na wysokości oraz robotach wykończeniowych, aż do zakończenia robót wykończeniowych Roboty na wysokościach upadek ludzi z wysokości występuje w czasie montażu i demontażu rusztowań i deskowań przez cały okres wykonywania robót aż do zakończenia robót wykończeniowych Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi występuje na terenie placu budowy i zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu elektronarzędzia oraz pędnie pasowe maszyn i urządzeń znajdujących sie na budowie przez cały okres trwania budowy Kontakt z przedmiotami gorącymi przy prowadzeniu prac spawalniczych, Przecinania elementów stalowych Porażenie prądem elektrycznym występuje przez cały okres trwania budowy w czasie posługiwania sie elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią elektryczną Zachlapanie oczu występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, murarskich i tynkarskich przez cały czas trwania budowy Zaprószenie oczu występuje w czasie obsługi pilarek, szlifierek, przez cały czas trwania budowy Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie nierówności terenu, zbrojenie, namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie Najechanie przez środki transportu występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy i zapleczu budowy Uderzenie o nieruchome przedmioty występuje przez cały czas trwania budowy na placu budowy i zapleczu budowy Rozerwanie sie tarczy występuje podczas użytkowania tarcz do szlifowania i cięcia przez cały okres trwania budowy Zawalenie sie rusztowania występuje podczas montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań oraz deskowań Hałas występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, obrabiarek do drewna, sprężarek przez cały okres trwania budowy Urazy kręgosłupa występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres trwania budowy Udar słoneczny występuje podczas długotrwałej pracy w miejscach nasłonecznionych. 5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Instruktaż prowadzą: -pracodawca, -kierownik budowy lub kierownik robót, 7

8 -brygadzista Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienionych w Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych Instruktaż powinien obejmować w szczególności: a) imienny podział pracy, b) kolejność wykonywania zadań, c) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, d) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, e) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, f) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w Zeszycie szkolenia instruktażowego. Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym podpisem W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego: a) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, b) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych, c) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, d) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości, e) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, f) instrukcja bhp przy transporcie ręcznym, g) instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem, h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi, i) instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, j) instrukcja przeciwpożarowa, k) instrukcja bhp betoniarki. 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i podwykonawców przestrzegania tych przepisów Nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio: -kierownik robót, -mistrz budowlany, -brygadzista, stosownie do zakresu obowiązków Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie budowy Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, stosowane środki ochrony zbiorowej, w szczególności: 8

9 -balustrady składające sie z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m. i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m.; wolna przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości; w przypadku zastosowania rusztowań systemowych dopuszcza sie umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m, -siatki ochronne, -siatki bezpieczeństwa Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej Organizacja terenu budowy poprawiająca warunki bezpieczeństwa: -ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, -oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi, -wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, -doprowadzenie energii elektrycznej i wody, -urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, -zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, -zapewnienie właściwej wentylacji, -zapewnienie łączności telefonicznej, I. WSKAZANIA 1. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - Budynek Sali gimnastycznej w związku z prowadzeniem prac remontowych 2. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. II. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH I WYSOKOŚCI W trakcie robót na rusztowaniach i wysokościach należy zachować szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad: - rusztowania ustawić na twardym, równym podłożu, - zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, - przed przystąpieniem do prac na rusztowaniu dokonać odbioru technicznego rusztowań przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika budowy), - Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją obsługi producenta lub projektem indywidualnym, - Pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi mają obowiązek używania kasków ochronnych, - Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, - Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, w miejscach przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Zabronione jest: Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych: Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 9

10 Widoczność w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. Pozostawienie materiałów wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych. Przeciążenie pomostów rusztowań materiałami. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie sie przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące sie na podeście. UWAGI: - używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie - pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania lekarskie - prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka budowlana. III. WSKAZANIE SRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH - drogi, dojścia powinny być przejezdne, - drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania sie składowania na nich materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. - umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo informacyjnych, - miejsca niebezpieczne powinny być ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź ogrodzone. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z: 1. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z późn. zm.) 2. Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106,poz z późn. zm.) 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.) 5. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 10

11 OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ORAZ WYMOGI TECHNICZNE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BRATOSZEWICACH, BRATOSZEWICE, UL. ŁÓDZKA 30 Wymiary płyty boiska : -długość - 24,00 [m] -szerokość - 12,00 [m] Wymagania techniczne: -skład: 100% PCV -grubość całkowita wykładziny: min. 7 mm -minimalna grubość warstwy wierzchniej min. 2,1 mm a) - Wielowarstwowa nawierzchnia składająca się z warstwy nośnej /ścieralnej/ gr. 2,1 mm zbudowanej z ziarnistego, gładzonego, czystego winylu. Warstwa ta zabezpieczona specjalnym środkiem, tworzącym usieciowaną strukturę zabezpieczającą przed zabrudzeniem oraz zwiększającą trwałość nawierzchni. b) środek wykładziny wzmocniony jest siatką z włókna szklanego, której zadaniem jest równomierne rozłożenie obciążenia powstałego na skutek dynamicznych obciążeń spowodowanych stawianiem stóp na nawierzchni. c) spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubości 4,7 mm. Podkład ten działa jak poduszka pneumatyczna i zapewnia optymalną amortyzację uderzeń. Cała wykładzina jest zabezpieczona fabrycznie środkiem zapewniającym ochronę przeciwpleśniową i bakteriostatyczną na całej grubości. -tłumienie dźwięku: L> 18dB - absorbcja energii 35 % -odporność na uderzenia: 8 Nm -odbicie piłki: 90% -wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane na całej grubości zabezpieczenie przeciw pleśniowe i bakteriostatyczne(np. SANOSOL) -wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem środków chemicznych i zabrudzeniem(np. PROTECSOL) -wykładzina musi być: gat. I, rolowana. Oferent musi przedstawić w ofercie: opis i nazwę oferowanej wykładziny, atesty i autoryzację producenta dla oferenta i próbkę oferowanej wykładziny Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty: Certyfikaty: -FIVB official (Międzynarodowej Federacji Siatkówki) -EHF (Europejska Federacja Piłki Ręcznej ) -FIBA(Międzynarodowa Federacja Koszykówki ) -świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny -atest higieniczny -deklaracja zgodności z PN lub aprobata techniczna ITB Technologia wykonania: -położenie warstwy folii przeciwwilgociowej 11

12 -wykonanie rusztu drewnianego z krzyżujących się ze sobą legarów z desek (legar dolny o wym. 20mm x 90 mm, legar górny o wym. 20mm x 90mm), ułożonych w rozstawie 50cm x 50cm mocowanych ze sobą za pomocą zszywek z żywicą Legary z desek z so/św klasy I I/III, dwustronnie struganych, impregnowanych środkami ogniochronnymi metodą zanurzeniową, suszonych. -wykonanie ślepej podłogi z desek 20mm x 90mm ułożonych ażurowo w odstępach ok. 60 mm, mocowanych do rusztu. - podkładki elastyczne o grub. 1 cm w rozstawie co 500 mm Ślepa podłoga z desek z so/św klasy II/III, dwustronnie struganych impr. środkami ogniochronnymi metoda zanurzeniowa, suszonych -położenie warstwy folii przeciwwilgociowej -ułożenie podwójnej warstwy płyt wodoodpornych wiórowych V313 gr.2 x 10mm (płyty posiadają polską opinię/ocenę p.poż. jako produkt trudno zapalny dla zastosowania na podłogi sportowe -przykręcenie płyt do ślepej podłogi wkrętami spax 4 x 45 w ilości 77sztuk na płytę o wym.1,25m x 2,50m -ułożenie na klej nawierzchni rolowanej gat.i z tw. sztucznego i zespawanie wszystkich połączeń -malowanie linii boisk wg ustalonej kolorystyki, szerokość linii 5,0 [cm] -montaż listew przy podłogowych na ścianę perforowanych z otworami Uwaga: Spełnienie ww. wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. 12

13 13

14 14

15 15

DOKUMENTACJA REMONTU

DOKUMENTACJA REMONTU Załącznik nr 9 do siwz DOKUMENTACJA REMONTU TEMAT OPRACOWANIA Remont pracowni i sal w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie ADRES INWESTYCJI Szczecin ul. Unisławy 32/33 71-402

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie Budowa bazy dydaktyczno-informatycznej dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie ul. Wiejska 2 14-500 BRANIEWO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysu. Nazwa zadania: Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 W Bratoszewicach

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Wartość kosztorysu. Nazwa zadania: Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 W Bratoszewicach KOSZTORYS NAKŁADCZY Nazwa zadania: Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 W Bratoszewicach Adres inwestycji: 95-011 BRATOSZEWICE, ul. Łódzka 30 Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 w BRATOSZEWICACH,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna

INFORMACJA B.I.O.Z. Instalacja solarna . INFORMACJA B.I.O.Z. TEMAT: Instalacja solarna OBIEKT: Publiczne Gimnazjum ADRES: Osjaków, ul. Wieluńska 14 INWESTOR: Urząd Gminy w Osjakowie PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Prokopczyk 2 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź

INFORMACJA BIOZ. Pałac Scheiblera Muzeum. ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) Pl. Zwycięstwa 1 98-924 Łódź INFORMACJA BIOZ TEMAT: Klimatyzacja sali wystawienniczej OBIEKT: Pałac Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi ADRES: 98-924 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 16/28) INWESTOR: Muzeum Kinematografii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P. W. - PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. Żeromskiego 51 a Radom ul. Komandosów 4/148 Tel. Fax (048) 385-09-57 Tel.(048) 363-06-77 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. GLIWICKI TEATR MUZYCZNY 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. GLIWICKI TEATR MUZYCZNY 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: GLIWICKI TEATR MUZYCZNY 44-100 Gliwice, ul. Nowy Świat 55/57 Obiekt: BUDYNEK ZAPLECZA MAGAZYNOWO-TECHNICZNEGO Gliwickiego Teatru Muzycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót.

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót. 1.1. Zakres robót Zakres robót do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego podano w punkcie 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 niniejszego opisu technicznego. 1.2. Kolejność realizacji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. : Remont budynku mieszkalnego

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. : Remont budynku mieszkalnego INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi. ul. Rynek Trybunalski 5 / Plac Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość

FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO. lp. Rodzaj robót j.m. ilość ZAŁĄCZNIK NR. 2. FORMULARZ CENOWY - KOSZTORYS OFERTOWY FORMULARZ CENOWY 1. KLATKA SCHODOWA I KORYTARZ PARTERU, PIĘTRA PIERWSZEGO, PIĘTRA DRUGIEGO lp. Rodzaj robót j.m. ilość cena 1.1 Zeskrobanie i zmycie

Bardziej szczegółowo

RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE

RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE RRG.ZP.341/06/10 Załącznik nr 6 do SIWZ DOPOSAŻENIE HALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY WSZYSTKI SPRZĘT I URZĄDZENIA MUSZA BYĆ NOWE L.P. NAZWA SPRZĘTU 1. KIJ DO 2. KIJ DO 3. PIŁKA DO 4. PIŁKA NOŻNA HALOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Kategoria obiektu Jednostka ewidencyjna Obręb Numer działki Inwestor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 71 ul. Deotymy 37,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu budowlanego wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej Budynku Stare Łazienki Mineralne w Krynicy Zdroju

Opis techniczny do projektu budowlanego wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej Budynku Stare Łazienki Mineralne w Krynicy Zdroju Opis techniczny do projektu budowlanego wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej Budynku Stare Łazienki Mineralne w Krynicy Zdroju 1 Założenia programowe Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr sprawy: SPW.273.25.2016 Wołomin 26.01.2016 r. Zamawiający: Powiat Wołomiński 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 NIP: 125-09-40-609 REGON: 013269344 e-mail: wid@powiat-wolominski.pl tel.: (22) 787-05-20,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y E T A P 1

P R O J E K T B U D O W L A N Y E T A P 1 s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; b i u r o @ d e m i u

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTOR: Gmina Konarzyny ul. Szkolna 7 89-607 Konarzyny NAZWA I MIEJSCE INWESTYCJI: Kotłownia na paliwo stałe dla Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAŁĄCZNIK NR 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu: STACJI UZDATNIANIA WODY w Sadkowie nr ewid. działki: 146/5, obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie miejscowość:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU PRZYRODNICZO - BIZNESOWYCH W TARCACH. ADRES BUDOWY: Jarocin, Tarce 19

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU PRZYRODNICZO - BIZNESOWYCH W TARCACH. ADRES BUDOWY: Jarocin, Tarce 19 PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO - BIZNESOWYCH W TARCACH ul. Konwaliowa 2 ADRES: 63-200 Jarocin, Tarce 19 NIP 617-000-36-50 tel. kom. 0502

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach. Czerwionka-Leszczyny 02.02.2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak ZP.271.1.2015 ZP.271.1.2015 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Remont sali gimnastycznej i korekcyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie

PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE. Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie PROJEKT BUDOWLANY REMONT BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOSZARAWIE Obiekt: Remont budynku Urzędu Gminy w Koszarawie Adres: Koszarawa, gmina Koszarawa Działki nr: 6866, 6868 obręb ewidencyjny Koszarawa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES: Żmigród, ul. Lipowa 4, dz. nr 23 STADIUM: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INWESTOR Publiczny Zespół Zakładów Leczenia Ambulatoryjnego. Żmigród, ul. Lipowa 4 BRANŻA: Architektura

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz Obiekt budowlany: Adres obiektu: OGRODZENIE TERENU Województwo świętokrzyskie, powiat Jędrzejów, gmina Oksa, Węgleszyn Węgleszyn, działka nr ew. 997, obręb 014, Lokalizacja: Rodzaj projektu: 28-363 Oksa

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

WYPOSAŻENIE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ 1. Przedmiot opracowania. WYPOSAŻENIE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest zestawienie i wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczenia sali gimnastycznej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z NY

O P I S T E C H N I C Z NY O P I S T E C H N I C Z NY do projektu utwardzenia terenu: 1/ INWESTOR: GMINA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety 2/ ADRES INWESTYCJI : 42-660 Kalety-Kuczów, ul. Paderewskiego 93, obręb: Kalety,

Bardziej szczegółowo

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Założenia wyjściowe do kosztorysowania wykonania remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14. Spis treści: 1. Inwestor 2. Lokalizacja budynku szkoły. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I OPIS TECHNICZNY II RYSUNKI: 1/ Plan sytuacyjny 1:250 B-01 2/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego A-A B-02 3/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego B-B B-03 4/ Konstrukcja chodnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : SŁUPSK, UL. CHOPINA 12 DZIAŁKI: NR 450/6 obręb 13 INWESTOR: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA I ADRES OBIEKTU: PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE OSIR W WĄGROWCU ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ew. 5397 NAZWA

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Lokalizacja. 3. Zakres opracowania. 4. Opis stanu istniejącego

1. Podstawa opracowania. 2. Lokalizacja. 3. Zakres opracowania. 4. Opis stanu istniejącego Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania 2. Lokalizacja 3. Zakres opracowania 4. Opis stanu istniejącego 5. Opis stanu projektowanego 6. Plan sytuacyjny 7. Dokumentacja fotograficzna 8. Uwagi końcowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu części prawej I piętra

Projekt remontu części prawej I piętra MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. Tytuł projektu: budynku Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ Inwestor : Centrum Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Remont -Straż Miejska. remont pomieszczeń

Remont -Straż Miejska. remont pomieszczeń Remont -Straż Miejska Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Wartość przedmiaru technicznej Nazwa Ilość jednostkowa 1 2 3 4 5 6 7 8 remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. ZBIGNIEW PAJĄK Blękwit 35e, 77-400 Złotów NIP : 767-129-13-30, REGON : 570795239 e-mail. p.zbigu@gmail.com, kom. 0 797 171 630 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA PROJEKT: Budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów.

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów. ARCHITEKTON Czesław W. Gdowik ul. Piłsudskiego 17, lokal 10/II, 35 074 Rzeszów Egz. Nr 1 ZADANIE : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remont pomieszczenia serwera w poddaszu II piętra i pomieszczeń księgowości

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Oświadczenie projektanta 3 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 4 5 Odpis uprawnień projektanta 5 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

GBB - PROJEKT. PROJEKT REMONTU ZAPLECZA w ŻDK w m. Żary przy ul. Grunwaldzkiej nr dz. 404/1. ZAMAWIAJĄCY : ŻARSKI DOM KULTURY

GBB - PROJEKT. PROJEKT REMONTU ZAPLECZA w ŻDK w m. Żary przy ul. Grunwaldzkiej nr dz. 404/1. ZAMAWIAJĄCY : ŻARSKI DOM KULTURY 1 PRACOWNIA PROJEKTOWA GBB - PROJEKT 68-200 Żary, Marszów, ul. Leśna 22 tel. 374-10-90, 0-604-716-712. PROJEKT REMONTU ZAPLECZA w ŻDK w m. Żary przy ul. Grunwaldzkiej nr dz. 404/1. ZAMAWIAJĄCY : ŻARSKI

Bardziej szczegółowo

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo