SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZESZKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZESZKOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiosko za 2009r. Rozdział Szkoły Podstawowe SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZESZKOWIE 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo osobowych wydatkowano kwotę ,14 co stanowi 97,14 % planu. Wydatki te obejmują wypłacane nauczycielom dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla uprawnionych pracowników. Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników + pochodne : wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 czyli 98,98 % planu składki na ubezpieczenie społeczne ,03 czyli 97,04 % planu 4120 składki na fundusz pracy ,48 czyli 90,27 % planu 4170 wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na kwotę 1.939,00 w 96,95% w związku z zawarciem umowy o dzieło na okres od r. do r. z p. Balioską Marią na prowadzenie dokumentacji BHP w szkole Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano między innymi na: 1/ zakup biurek, stolików i krzesełek uczniowskich do klas IV-VI w ramach wymiany zużytych już mebli szkolnych ,87 2/ meble kuchenne i zmywarkę do naczyo na wyposażenie kuchni w przedszkolu dla 3-4 latków funkcjonującego w szkole w ramach projektu Moje małe przedszkole 3.398,- 3/ suszarki elektryczne do rąk do toalet uczniowskich 877,99 4/ wykładzinę PCV do klasy III ,88 5/ drzwi wejściowe główne oraz boczne od strony kotłowni z kompletnym wyposażeniem 4.262,80 Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup opału /12.263/, środków czystości / 1.990,56/, artykułów biurowych i druków szkolnych /2.914,25/, prenumeraty prasy fachowej/ 1.904,69/ oraz artykułów konserwatorsko-remontowych wykorzystywanych przez konserwatora szkolnego przy dokonywaniu drobnych napraw w szkole/ 1.385,52/ i innych wydatków bieżących/1782,87/ Łącznie wydatkowano ,43 zł. co stanowi 99,99% planu został zrealizowany w 99,07% na kwotę 7.410,16 zł. W ramach tych środków zostały zakupione pomoce dydaktyczne pomocne przy prowadzeniu zajęd lekcyjnych w klasach I-VI oraz zabawki i wyposażenie miejsc zabaw utworzonych w klasach I-III w ramach projektu Radosna Szkoła / 5.995,-/ Wydatki na zakup energii i wody wyniosły 6.432,75 zł. czyli 91,90% planu na usługi remontowe wydatkowano kwotę 7.626,37 czyli 95,35% planowanych wydatków. Ze środków tych sfinansowano remont dachu na głównym budynku szkoły, który został poważnie uszkodzony podczas lipcowej wichury / 4.987,41/.Poza tym zakupiono drzwi z pełnym wyposażeniem do gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego oraz materiały do wykonania barierki na schody prowadzące na podwórko szkolne/ 1.816,80/. Przeprowadzono kontrolne przeglądy kserokopiarek szkolnych oraz zlecono naprawę serwera w pracowni komputerowej kwota 620,-zł została wydatkowana na badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne pracowników szkoły. Wykorzystano 100% planu rocznego. 1

2 W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę 6.644,24 zł. czyli 90,40% planu na sfinansowanie kosztów usług wywozu nieczystości z szamba szkolnego / 3.543,58/, przeglądy stanu technicznego budynku/ 200,-/, kominiarskie i sprzętu p.poż. / 918,48/ oraz opłaty bankowe i za usługi wysyłkowe. Opłacono również koszt usług świadczonych przez osobę wykonującą zadania z zakresu BHP w szkole / 585,98/ zakupy usług telekomunikacyjnych / abonament + połączenia / pochłonęły kwotę 2.286,29 zł. co stanowi 78,84 % rocznego planu na podróże służbowe pracowników wydatkowano łącznie 4.248,18 zł. czyli 94,41% 4430 został zrealizowany w 80,97% na kwotę 874,41 zł. W ramach tych środków opłacono abonament RTV oraz ubezpieczono budynki szkolne i pracownie komputerową opłacono szkolenia dotyczące korzystania z programu komputerowego Arkusz Optivum oraz wydatków strukturalnych na łączną kwotę 1.192,-zł. czyli 91,70 % planu wydatki na zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera wyniosły 999,43 zł co stanowi 99,95 % planu zakupiono zestaw komputerowy + oprogramowanie do sekretariatu szkolnego / 2.028,-/ Wykupiono również aktualizację programu antywirusowego Arca Vir i zabezpieczającego Cenzor do pracowni komputerowej oraz oprogramowanie do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkoły Arkusz Optivum. Łącznie wydatkowano kwotę 3.154,70 zł. czyli 95,60 % planu rocznego. Rozdział Oddziały przedszkolne 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo osobowych wydatkowano kwotę 3.756,93 zł. czyli 94,16 % planu na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczyciela oddziału przedszkolnego. Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczyciela oddziału przedszkolnego wyniosły : wynagrodzenia osobowe ,88 zł. czyli 99,21 % planu składki na ubezpieczenie społeczne ,74 zł. czyli 97,08% planu składki na fundusz pracy ,84 zł. czyli 91,91% planu 4210 w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 542,06 zł. co stanowi 99,83 % planu rocznego na doposażenie oddziału przedszkolnego w zabawki dla dzieci zakupiono płyty CD z piosenkami na różne okazje jako pomoc dydaktyczną. Koszt zakupu 42,80 zł. czyli 16,66% kwota 30,-zł. została wydana na badania sanitarno-epidemiologiczne nauczyciela oddziału przedszkolnego co stanowi 30% planowanych wydatków. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano 70% czesnego opłaconego przez p. Annę Kratę-Adamską uzupełniającą kwalifikacje na Studiach Podyplomowych oraz szkolenia doskonalące pracowników pedagogicznych szkoły. Łącznie wydano kwotę 2.731,43 zł. co stanowi 82,62 % planowanych wydatków. Rozdział Stołówki szkolne 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo osobowych wydano kwotę 114,-zł. czyli 71,25 % planu na zakup odzieży roboczej /54,-/ oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej /60,-/ Na wynagrodzenia pracownika kuchni szkolnej wraz z pochodnymi poniesiono niżej wymienione wydatki : 2

3 wynagrodzenia osobowe ,74 zł. czyli 80,98 % planu składki na ubezpieczenie społeczne ,06 zł. czyli 53,75 % planu składki na fundusz pracy - 179,49 zł. czyli 71,80 % planu 4210 doposażono kuchnię szkolną, w której przygotowywane są drugie śniadania w mikrofalówkę/ 199,-/ oraz kubki szklane do wydawania herbaty. Wydatkowano kwotę 299,89 zł. co stanowi 99,97% rocznego planu wydatków. W 2009 roku poniesiono łącznie wydatki na kwotę ,82 zł. co oznacza,że plan finansowy został zrealizowany w 97,83%. Sprawozdanie zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie 3

4 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie Plan roczny wydatków Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie w roku 2009 w dziale 801 wynosił ,00 zł, z czego rzeczywiste wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło ,73 zł, co stanowiło 95,56% planu rocznego. W dziale 854 plan roczny wynosił ,00 zł, zaś wykorzystanie ,90 zł, czyli 54,47%. Tabela 1. Ogólne wykorzystanie rocznego planu w SP Krzelów w zł Lp. Dział Plan Wykorzystanie % wykorzystania , ,73 95,56% , ,90 54,47% Razem , ,63 93,88% W dziale 801 rozdziale plan roczny wyniósł ,00 zł natomiast wykorzystanie środków w tym rozdziale ,34 zł. Plan roczny w dziale 801 rozdziale wyniósł ,00 zł zaś wykorzystanie ,39 zł. W dziale 801 rozdziale plan wyniósł 5 595,00 zł, a wykorzystanie 4 770,00 zł. Tabela 2. Wykorzystanie planu rocznego w poszczególnych rozdziałach działu 801 w zł Lp. Rozdział Plan Wykorzystanie % wykorzystania , ,34 95,39% , ,39 99,02% , ,00 85,25% Razem , ,73 95,56% W dziale 854 rozdziale plan roczny wyniósł ,00 zł natomiast wykorzystanie środków w tym rozdziale ,90 zł. Tabela 3. Wykorzystanie planu rocznego w poszczególnych rozdziałach działu 854 w zł Lp. Rozdział Plan Wykorzystanie % wykorzystania , ,90 54,47% Razem , ,90 54,47% W dziale 801 rozdziale wykorzystano środki w następujących wysokościach: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo ,17 zł (na co składają się zarówno dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, a także zakupiona w miesiącu sierpniu odzież 4

5 robocza dla pracowników obsługi szkoły), 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34 zł. W następnych działu 801 rozdziału wykorzystano odpowiednio: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 680,00 zł, z czego 1680,00 zł przeznaczono na wykonanie zadao służby BHP przez M. Balioską, zaś 2 000,00 zł przeznaczono na wymianę elektryki przez P. Podbuckiego w sali przeznaczonej na powstające przedszkole; 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł, z czego: 9 830,91 zł przeznaczono na opał do szkoły drewno i węgiel, 475,45 zł zakupiono kamerę wraz z odpowiednim okablowaniem i uchwytami do monitoringu dachu szkoły, 232,70 zł wykorzystano na zakup gazu do kuchni szkolnej, 297,83 zł przeznaczono na paliwo do kosiarki i kosy spalinowej do koszenia trawy w okresie letnim, 702,04 zł zakupiono rolety i żaluzje do okien szkolnych, 151,00 zł przeznaczono na znaczki, koperty na listy, 1 129,99 zł zakupiono antyramy na korytarze szkolne do prezentowania prac uczniów, 2 613,09 zł zapłacono za prenumeraty następujących pozycji: Monitor Prawny Dyrektora, Monitor Administracyjno-Gospodarczy, Prawo pracy w praktyce oraz Kodeks oświaty, Głos Nauczycielski, Służba pracownicza, 959,17 zł przeznaczono na zakup kostki na chodnik prowadzący do szkoły, 2 037,08 zł zakupiono artykuły biurowe do szkoły (w tym pen drive oraz toner do drukarki), 1 059,04 zł przeznaczono na środki czystości, 850,40 zł zapłacono za siatkę ogrodzeniową wykorzystaną do wykonania nowego ogrodzenia placu zabaw dla przedszkolaków, 494,92 zł wykorzystano na druki szkolne oraz dyplomy, 395,63 zł zakupiono godło, tablice szkolne oraz flagę, 6 263,77 zł zapłacono za materiały przemysłowo-remontowe wykorzystane do: remontu przedszkola (farby, pędzle, rozpuszczalniki, materiały elektryczne), do odnowienia podłogi w sali gimnastycznej (lakier do drewna + podkład pod lakier), malowania klasy IV, korytarza przy szatniach oraz sekretariatu (farba olejna, emulsja), wykonania chodnika do szkoły (piasek, podkłady pod kostkę, obrzeża), wykonania chodniczka wokół budynku szkoły (żwir), wybicie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych (płytki, kleje, farby, pianki), wymiana elektryki w piwnicy szkolnej (materiały elektryczne), 120,90 zł zakupiono znaki BHP do odpowiedniego oznaczenia korytarzy i schodów szkolnych, 65,06 zł zakupiono leki do apteczek szkolnych, 154,70 zł zakupiono anteny telewizyjne do dwóch sal przedszkolnych oraz suszarkę (AGD) do pokoju nauczycielskiego, 251,32 zł wyrobiono pieczątki z nową nazwą szkoły, 7 000,00 zł zakupiono meble szkolne (krzesła do klas 0, I-III), rzeczywiste wykorzystanie środków w 4210 wyniosło 99,61%; 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 581,71 zł, z czego na książki do biblioteki szkolnej wydano 595,74 zł, zaś na pomoce dydaktyczne do klas I-III w ramach programu Radosna Szkoła 5 985,97 zł, wykorzystanie środków w tym paragrafie wyniosło zatem 99,97%; 5

6 4260 Zakup energii 9 504,26 zł, w tym 8 966,31 zł wykorzystano na zapłatę za energię, zaś 537,95 zł za wodę, co łącznie stanowiło 96,44% planu rocznego środków w tym paragrafie; 4270 Zakup usług remontowych ,22 zł, z czego: 1 121,18 zł przeznaczono na konserwację kserokopiarek, 5 190,04 zł przeznaczono na wykonanie podjazdu do szkoły, 2 960,00 zł przeznaczono na przygotowanie podłoża pod chodnik prowadzący od bramy głównej do budynku szkoły, 9 882,00 zł przeznaczono na remont wieży szkolnej uszkodzonej na skutek złych warunków atmosferycznych w miesiącu lipcu, łącznie wykorzystane środki w tym paragrafie stanowiły 99,50% planu rocznego; 4280 Zakup usług zdrowotnych 630,00 zł przeznaczone na badania okresowe, kontrolne oraz do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych, co stanowiło 100% środków w tym paragrafie; 4300 Zakup usług pozostałych ,29 zł z czego: 816,00 zł przeznaczono na prowadzenie rachunku oraz przelewy, 954,46 zł przeznaczone na koszty wysyłki (dostarczanie zamawianych prenumerat, dostawy pomocy dydaktycznych, dyplomów, druków itp.), a także na transport (dostawę kruszywa, obrzeży, kostek na chodnik), 6 045,24 zł przeznaczono na wywóz nieczystości płynnych, 275,25 zł przeznaczono na okresowe przeglądy kominiarskie wg stawek wynikających z podpisanej umowy, 1 744,45 zł przeznaczono na montaż grzejników w szkole, 2 590,00 zł przeznaczono na montaż okien w piwnicach szkolnych, 667,50 zł przeznaczono na prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez UMiG w Wołowie, 3 050,00 zł przeznaczono na wykonanie dla szkoły Książki obiektu budowlanego, 4 026,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu zadaszenia na drewno przez firmę JOREG ,00 zł przeznaczono na wykonanie chodnika prowadzącego od bramy głównej do budynku szkoły, 1 463,00 zł przeznaczono na instalację Internetu w gabinecie dyrektora przez firmę IGAZ, a także na naprawę i instalację serwera w pracowni komputerowej oraz na instalację kamery do monitoringu dachu szkoły, 46,36 zł przeznaczono na wykonanie pieczątki szkolnej, 1 185,40 zł przeznaczono na wynajem podnośnika w celu czyszczenia rynien szkolnych, obcięcia suchych gałęzi na drzewach na terenie szkoły, 585,98 zł przeznaczono na pełnienie zadao służby BHP przez M. Balioską, łącznie w paragrafie 4300 wykorzystano 99,76% planu rocznego; 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2381,95 zł przeznaczone na abonament i rozmowy telefoniczne; 4410 Podróże służbowe krajowe 1 807,17 zł przeznaczone na delegacje dla dyrektora oraz pracowników szkoły, faktyczne wykorzystanie wyniosło 98,48% planu rocznego w tym paragrafie, 4430 Różne opłaty i składki 947,41 zł przeznaczone na ubezpieczenie budynku szkoły oraz abonament RTV (wykorzystanie środków w tym paragrafie wyniosło 99,73%); 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł przeznaczone na środki finansowe na święta, świadczenia urlopowe nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, pożyczki mieszkaniowe pracowników; 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 945,00 zł przeznaczone na szkolenia m.in. z zakresu arkusza organizacyjnego Vulcan, wydatków strukturalnych, zakup papieru na kwotę 301,02 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 649,00 zł przeznaczone na program VULCAN, G DATA Antywirus, ANCOM, program do monitoringu szkoły (łącznie wykorzystano 99,94% zaplanowanych środków). W dziale 801 rozdziale wydatki kształtowały się następująco: 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo 4 314,61 zł, 6

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 565,44 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 424,23 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 192,35 zł, 4440 Odpisy na ZFŚS 2 396,00 zł. Łączne wykorzystanie środków w tym rozdziale wyniosło ,39 zł, czyli 99,02% planu rocznego. W dziale 801 rozdziale Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykorzystano 4 770,00 zł tj. 85,25% planu rocznego, a wykorzystane środki przeznaczono na dofinansowanie studiów nauczyciela języka angielskiego w wysokości 3 696,00 zł oraz kurs kwalifikacyjny dla nauczyciela sztuki w wysokości 1 074,00 zł. W dziale 854 rozdziale wydatki kształtowały się następująco: 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo 188,05 zł, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 455,26 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 448,62 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy 393,52 zł, a także: 4210 wydatki wyniosły 407,10 zł (firany do świetlicy szkolnej), 4240 wydatki wyniosły 144,90 zł (gry planszowe i inne pomoce dydaktyczne dla dzieci), 4440 wydatki wyniosły 1 940,00 zł; łączne wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło ,90 zł, czyli 54,47% planu rocznego. Całoroczny plan finansowy szkoły został wykorzystany w 93,88%. Sprawozdanie zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzelowie 7

8 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Oświata i wychowanie Szkoła Podstawowa Plan Wykonanie Wynagrodzenia bezosobowe -um.-zlecenia 4000,00 390, Zakup materiałów i wyposażenia 25090, , Zakup pomocy naukowych 8000, , Zakup energii 8000, , Zakup usług remontowych 59083, , Zakup usług zdrowotnych 2000,00 832, Zakup usług pozostałych 5910, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 330, Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacj. 3000, , Podróże krajowe 3000, , Różne opłaty i składki 4000,00 651, Szkolenia pracowników 2000, , Zakup materiałów papierniczych 950,00 427, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2010, ,32 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne 3500, , Kl 0 w przedszk. I szkołach 4240 Zakup pomocy naukowych 2000, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenie pracowników 1000,00 0,00 Razem ,93 Realizacja wydatków Dział 801 Rozdział Wynagrodzenia bezosobowe um. zlecenia Plan ,00 zł Wykonanie - 390,67 zł Wykorzystanie w % - 9,77% Paragraf ten obejmuje dodatkowe umowy na czas określony tj. um. zlecenia oraz o dzieło Umowę w/w wykonał pan Stanisław Lewandowski / wykonanie wiaty na opał/ Zakup materiałów i wyposażenia Pan ,00 zł Wykonanie 24701,79 zł Wykorzystanie -98,55 % Paragraf ten obejmuje między innymi zakup: - czasopism na kwotę (Ekoświat, Aura, Gazeta Szkolna, ,45 zł Głos Nauczycielski, Dyrektor Szkoły, Monitor Gospodarczy, Monitor Prawny Dyrektora) - tonerów i tuszy na kwotę 874,92 zł - materiałów biurowych na kwotę 1356,10 zł - świadectwa szkolne na kwotę 29,48 zł - znaczków do korespondencji na kwotę 177,10 zł - filtrów do odkurzacza oraz kondensatora na kwotę 22,00 zł - środków czystości na kwotę 595,07 zł - gazu do kuchenki szkolnej gazowej na kwotę 493,00 zł - węgla, miału na kwotę 5263,60 zł - materiałów elektrycznych na kwotę 734,50 zł 8

9 - godła i regulaminu obowiązującego na boisku szkolnym na kw 357,46 zł - benzyny do koszenia trawników na kwotę 79,40 zł - zakup kosiarki na kwotę 1489,00 zł - zakup gaśnic i tablic ewakuacyjnych na kwotę 398,10 zł - materiałów budowlanych i malarskich na kwotę 1277, 97 zł - zakup mebli na kwotę 9600,12 zł - zakup dzienników na kwotę 243,54 zł Zakup pomocy naukowych Plan ,00 zł Wykonanie ,45 zł Wykorzystanie - 97,77% Paragraf ten obejmuje zakup książek do biblioteki, podręczników dla nauczycieli zabawek, pomocy dydaktycznych - podręcznik do języka polskiego dla nauczyciela na kwotę 21,50 zł - książki do bibliotek ,00 zł - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu ,05 zł Radosna Szkoła: - drabinka gimnastyczna zakupiona w ramach programu - 899,90 zł Radosna Szkoła Zakup energii Plan ,00 zł Wykonanie ,54 zł Wykorzystanie - 69,12 Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej oraz wody - energia na kwotę ,63 zł - woda - 496,91 zł Zakup usług remontowych Plan ,00 zł Wykonanie ,84 zł Wykorzystanie - 70,55% Paragraf ten obejmuje: - montaż zabezpieczeo termicznych kotłowni - 781,84 zł - wykonanie prac remontowych w budynku szkoły ,00 zł przez firmę ELK-BUD Zakład Budowlano Montażowy Elżbieta Kozak Wołów - wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania ,00 zł w szkole przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe Jolanta Strzałkowska Wiosko Zakup usług zdrowotnych Plan ,00 zł Wykonanie - 832,00 zł Wykorzystanie - 41,60 % Paragraf ten obejmuje opłaty za badania kontrolne i okresowe pracowników Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,01 zł Wykorzystanie 99,41 % W paragrafie tym ujęto między innymi : - usługi kominiarskie na kwotę - 332,67 zł - wywóz nieczystośd stałych ,55 zł - wywóz nieczystości płynnych ,11 zł - uzupełnienie tonera na kwotę - 338,26 zł - za prowadzenie KZP na kwotę - 386,10 zł - załadunek drewna na kwotę - 185,68 zł - opłaty za przesyłki na kwotę - 50,51 zł - wykonanie pomiarów ochronnych na kwotę - 610,00 zł - wykonanie pieczątki - 46,36 zł - legalizacja gaśnic - 35,01 zł - badanie wody SANEPID - 540,76 zł - sprawdzenie kuchenki gazowej - 172,00 zł - inne - 68,00 zł 9

10 - za prowadzenie rachunku i przelewy - 677,00 zł Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan - 500,00 zł Wykonanie - wykonanie 330,00 zł Wykorzystanie - 66% Paragraf ten obejmuje koszty usług internetowych abonament Opłaty z tytułu telekomunikacji telef. Stacjonarnej Plan ,00 zł Wykonanie ,68 zł Wykorzystanie 57,32% Paragraf ten obejmuje koszty usług telefonicznych, poniesionych na potrzeby zakładu Podróże służbowe Plan ,00 zł Wykonanie ,87 zł Wykorzystanie 87,96 % Paragraf ten obejmuje koszty związane z podróżami krajowymi pracowników, w celu wykonywania zadao zleconych przez zakład Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie - 651,79 zł Wykorzystanie - 16,29 % Paragraf ten obejmuje polisy ubezpieczeniowe - ubezpieczenie na kwotę - 81,77 zł - wyposażenie na kwotę - 16,16 zł - pracownia komputerowa na kwotę - 553,86 zł Szkolenie pracowników Plan ,00 zł Wykonanie ,60 zł Wykorzystanie - 64,48 % Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze : szkolenie sekretarza szkoły, szkolenie Palacza c.o.,;szkolenie w zakresie Arkusz Optivus Zakup materiałów papierniczych Plan - 950,00 zł Wykonanie - 427,37 zł Wykorzystanie - 44,99 Paragraf ten obejmuje zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji Plan ,00 zł Wykonanie ,82,00 zł Wykorzystanie - 99,92 % Paragraf ten obejmuje między innymi zakup: - pakietu programu komputerowego Arkusz Optivus na kwotę - 185,00 zł - program komputerowy Cenzor na kwotę - 110,00 zł - program antywirusowy Arca Vir na kwotę - 373,32 zł - program Orfice ,00 zł Wydatki inwestycyjne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykorzystanie - 77,86 % Paragraf ten obejmuje zakup zestawu komputerowego do sekretariatu szkoły. Realizacja wydatków Dział 801 Rozdział Zakup pomocy Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykorzystanie 100% Paragraf ten obejmuje zakup książek do biblioteki szkolnej. Realizacja wydatków Dział 801 Rozdział Szkolenie pracowników Plan ,00 zł Wykonanie - 0,00 zł Wykorzystanie - 0% Paragraf ten obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli, nie został zrealizowany. Sprawozdanie zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głębowicach 10

11 RAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Szkoły Podstawowej w Rudawie za 2009r Wydatki z działu 801 rozdział Paragraf 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo wydatkowano kwotę ,68 zł. co stanowi 93,74% planu rocznego. Paragraf wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę ,14 zł. co stanowi 99,66% planu rocznego Paragraf dodatkowe wynagrodzenia roczne- wydatkowano kwotę ,15 zł. co stanowi 99,66% planu rocznego Paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę ,52 zł. co stanowi 94,06% planu rocznego Paragraf 4120 składki na fundusz pracy wydatkowano kwotę ,35 zł. co stanowi 93,75% planu rocznego. Paragraf wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano kwotę 800,00 zł. na zawarcie umowy w celu wstawienie drzwi do klas co stanowi 26,67% planu rocznego Paragraf wydatkowano kwotę ,36 zł. co stanowi 67,52% wykonania planu rocznego. W ramach tego paragrafu zakupiono opał na okres grzewczy 2009/2010, zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego, stoliki i krzesła do jednej klasy. Świetlica szkolna została pomalowana, odnowiono drabinki i położono wykładzinę. W pięciu klasach zostały wymienione drzwi. Do toalety dziecięcej został zakupiony elektryczny podgrzewacz wody, została zamontowana dodatkowa umywalka i misa do toalety dla małych dzieci, oraz dozowniki do mydła i pojemniki na papier. Odnowiono poprzez malowanie plac zabaw dla dzieci. Na potrzeby szkoły zakupiono kserokopiarkę, kosiarkę spalinową do koszenia terenu wokół szkoły oraz sadu szkolnego oraz odkurzacz. Ponadto wymieniono karnisze w trzech klasach i ozdobiono pomalowane pomieszczenia paskami ozdobnymi. Podstawowymi zakupami były środki czystości, artykuły biurowe, świadectwa i dzienniki itp. Paragraf 4240 wydatkowano kwotę 6.031,79zł. zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła, zakupiono książki do biblioteki oraz zestaw multimedialny do matematyki. Wykorzystano 69,35% planu rocznego. Paragraf kwotę 7.409,57 zł. z przeznaczono na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz wody, co stanowi 87,17% planu rocznego. Paragraf 4270 został zrealizowany w 99,27% na kwotę ,41 zł. W szkole został wymieniony dach na nowym budynku w wyniku poważnego uszkodzenia podczas letniej wichury, wstawiono nowe okna w całej szkole, zdemontowano ścianę z luksferów. Została przeprowadzono konserwacja systemu sygnalizacji włamania. Paragraf kwota 532,00 zł. z została wykonana na badania okresowe i sanitarno epidemiologiczne pracowników szkoły, co stanowi 53,2% wykorzystania planu rocznego. Paragraf w ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę 6.848,91 zł. którą wykorzystano na: opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi wysyłkowe, opłaty za przelewy, za pomiary eklektyczne, szkolenie BHP. Ponadto wykonano ekspertyzę urządzeo grzewczo kominowych, oraz opłata za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Wykorzystano 84,26% planu rocznego. Paragraf zakup usług internetowych wydatki wyniosły 672,00 zł czyli 100% wykonania. Paragraf zakup usług telekomunikacyjnych wydatki wyniosły 1.972,89 zł czyli 93,95% wykonania. Paragraf podróże służbowe i krajowe wydatki wyniosły 635,52 zł czyli 31,78% wykonania. Paragraf 4430 został zrealizowany w 41,22% na kwotę 1.236,43 zł. w ramach tych środków ubezpieczono 2 pracownie komputerowe i budynek oraz dokonano opłaty RTV. Paragraf szkolenie pracowników wykorzystano kwotę 512,00 zł. co stanowi 51,20% 11

12 Paragraf zakup materiałów papierniczych wydatki wyniosły 662,28 zł. co stanowi 73,56% Paragraf wydatkowano kwotę 1.614,56 zł. Zakupiono: prawo do użytkowania pakietu programów Arkusz Optimum, licencja ArcaVir 2009 System Protection, program Cenzor Edu 11 stanowisk, oprogramowanie antywirusowe avast, program komputerowy MOL Optimum, program multimedialny organizacja pracy w szkole, 3 programy logopedyczne zabawy co stanowi 80,73% planu rocznego. Wydatki z działu 801 rozdział Paragraf zakupiono pomoce dydaktyczne do oddziału zerowego na kwotę 394,00 zł., co stanowi 26,27% planu rocznego. Paragraf wykorzystanie 0 Wydatki z działu 801 rozdział Paragraf szkolenie pracowników w wykorzystano kwotę 1.309,55 zł. co stanowi 39,74% Wydatki z działu 801 rozdział Paragraf kwota 50,00 zł. z została wykonana na badanie sanitarno epidemiologiczne pracownika szkoły, co stanowi 50% wykorzystania planu rocznego. Sprawozdanie zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie 12

13 Zespół Szkoła i Przedszkole w Wiosku Wykonanie budżetu za okres styczeo grudzieo 2009 Plan na rok 2009 po zmianach ,00 zł W ZSPiP w Wiosku zatrudnionych w roku szkolnym 2008/2009 było 21 nauczycieli pełnozatrudnionych i 5 niepełnozatrudnionych Obsługę stanowiło 8 pracowników całorocznych i 3 palaczy sezonowych. Naukę pobierało : 51 dzieci w wieku przedszkolnym, 39 sześciolatków 203, uczniów klas I-VI Zespół liczył : 14 oddziałów w tym 3oddziały przedszkolne. Od maja 2009 powstały 2 oddziały finansowane z projektów. Moje małe przedszkole i Familijny Poznao. Od 01 września 2009 w ZSPiP w Wiosku zatrudnionych było : 20 nauczycieli pełnozatrudnionych,5 nauczycieli w niepełnym wymiarze,naukę pobierało: 34 dzieci w wieku przedszkolnym ( 26 pięciolatków, 8 dzieci przedszkolnych),36 sześciolatków 207 uczniów klas I-VI, Zespół liczył : 13oddziałów, 8 dzieci uczęszczało do grupy przedszkolnej przy Moim małym przedszkolu W sezonie grzewczym w związku z przejęciem jednego pracownika z Publicznego Gimnazjum ( stóż) i przekształceniem tych stanowisk na stróżo- palaczy ( dwa etaty) obsługa szkoły zmniejszyła się w sezonie grzewczym z 3 etatów sezonowych do1 etatu. Wydatki z działu 801 Wykonanie wydatków w rozdziale szkoła podstawowa według głównych kierunków wydatkowania wykonano ogółem w kwocie ,96 co stanowi ogółem 97,26% wykonania rocznego planu, w tym: wynagrodzenia ,94 pochodne wynagrodzeo ,28 wpłaty na PFRON 6 054,00 pozostałe wydatki bieżące ,74 w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia ,96 opał ,prenumeraty , wykładzina PCV , benzyna- 500 naprawy bieżące , zaległa płatnośd 2008r , stroje dla reprezentacji szkoły , artykuły papiernicze i środki czystości 12000, inne zakup pomocy naukowych ,50 pomoce na wyposażenie sali dwiczeo w ramach Radosnej szkoły 12000, tablice matematyczne 463, piłki siatkowe 500, zestaw matematyczny 500, kompasy - przyroda -500, pomoce logopedyczne zakup energii ,19 zakup usług pozostałych ,12 przeglądy wózków widłowych , wywóz nieczystości , usługi kominiarskie , zadania służby BHP , prowadzenie KZP , serwis kotłowni , Przegląd p-poż ,, odśnieżanie dachów naprawa kotła Dozór techniczny , zakup usług remontowych ,63 13

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121 Załacznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 12/ z dnia 24 stycznia r. w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 9 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 9 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI / 5 /14 BURMISTRZA CZARNEJ WODY z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie na 2014 rok, przekazania uprawnień Dyrektorowi do dokonywania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 Część opisowa do zał. Nr 8 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 726 - SP - 336 - Gimnazjum - 224 - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 14 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY. z dnia 14 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie na 2015 rok, przekazania uprawnień Dyrektorowi

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GROMADZONE PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE M I A S T O Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Dobrzyca, dnia 15.09.2008r. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku. Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIII/51/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 213r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym

Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym A. Informacje ogólne: Sprawozdanie z działalności w roku budżetowym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.166.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2012r. 1. Nazwa jednostki sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Załącznik Nr 1 Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na 31.10.2010 r. zwiększenie zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015 851 Oświata i wychowanie 85195 2010 Pozostała działalność Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznuch z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 ( tj. Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz.1027

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2013 rok, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

wojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Poz Nazwa Plan-budżet Plan-budżet W^ażnik (4:3) 1 2 3 4 5 44,72 30,72 n 3,00 a

wojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Poz Nazwa Plan-budżet Plan-budżet W^ażnik (4:3) 1 2 3 4 5 44,72 30,72 n 3,00 a PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 801 Dziai. 80101 Rozdziai. dolnośląskie wojew ód/iwo Szkoła Podstawowa Nr 14 nazwa i adres Jednostki Głogów gniinb-miaslo-dzielnica;^v Puhlir^^yc

Bardziej szczegółowo

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan: 4 135,00 zł Wykonanie: 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r. Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 26/11 Wójta Gminy Augustów z dnia 28.03.2011r. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia PRZYCHODY Plan 2010

Bardziej szczegółowo

Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki

Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki Razem Szkoły Podstawowe 801 Oświata i wychowanie 6 025 450,00 80101 Szkoły podstawowe 6 025 450,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 950 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. ZARZĄDZENIE NR 67/2015 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 80101 801 dział rozdz. parag. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 PW-1 Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków Jednostka miary ilość jednostek cena PLAN na 2014r 8*9 1 2 3 4 7 8 9 10 % 10:6

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób:

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 2.132.498 zł w następujący sposób: Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości 122.400

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.758.820,00 Wykonanie 2.545.161,60

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Na plan 11.869.993,36 zł. zrealizowano za I półrocze 2014 roku 3.148.395,71 zł co stanowi 26,52%.

Na plan 11.869.993,36 zł. zrealizowano za I półrocze 2014 roku 3.148.395,71 zł co stanowi 26,52%. 16 III. WYDATKI Na plan 11.869.993,36 zł. zrealizowano za I półrocze 2014 roku 3.148.395,71 zł co stanowi 26,52%. I. POROZUMIENIE Z JST DZIAŁ: 720 INFORMATYKA ROZDZIAŁ:72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.589,160,99 Wykonanie 2.270.402,43

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008

Przedszkola i oddziały klas 0 w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008 Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52%

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za I półrocze 2009 do wykonanego budżetu rok przez Szkoły Gminy Siedlce i GZEASZ Siedlce

Sprawozdanie za I półrocze 2009 do wykonanego budżetu rok przez Szkoły Gminy Siedlce i GZEASZ Siedlce Sprawozdanie za I półrocze 2009 do wykonanego budżetu rok przez Szkoły Gminy Siedlce i GZEASZ Siedlce Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Siedlcach wraz z siedmioma Zespołami Oświatowymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/105/2011 BURMISTRZA SUPRAŚLA w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r. Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SIEDLCACH Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Siedlcach prowadzi obsługę administracyjną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Średnia płaca ubruttowiona w 2008r. wyniosła 1 903.00zł., a stan zatrudnienia na 31.12.2008r. wynosi 28 osób co stanowi 26.25 etatu.

Średnia płaca ubruttowiona w 2008r. wyniosła 1 903.00zł., a stan zatrudnienia na 31.12.2008r. wynosi 28 osób co stanowi 26.25 etatu. ANALIZA OPISOWA działalności finansowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2008r. Dotacja na 2008r. wynosiła Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych 995 6 36 0 Osobowy fundusz płac 607

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja 12 58-580 Szklarska Poręba NIP 611-167-04-39 Zał.15 INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE W 2010

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznej za 2014 rok Miejskiej Biblioteki Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.37.2014 arządzenie Nr 5198/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r.

Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r. Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2014 Domu Kultury w Kotlinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II.

1.722.887,00 1.775.603,00 103,06 II. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 33/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 30 marca 2015 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. Informację o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 197 663,00 2 197 663,00 01095 Pozostała działalność 1 082 185,00 1 082 185,00 4110 Składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00

W zł. 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 2 550 702,00 0,00 0,00 2 550 702,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku

Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

O P I S Ó W K A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A 2009 r. W D Z I A L E 801 : O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

O P I S Ó W K A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A 2009 r. W D Z I A L E 801 : O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2009r. O P I S Ó W K A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U Z A 2009 r. W D Z I A L E 801 : O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E W D Z I A L E 852

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 Zaplanowana na 2008 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008, dotacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.31.2015 arządzenie Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budetowych przez Szkoły Podstawowe

Wykonanie wydatków budetowych przez Szkoły Podstawowe Załcznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Cisek za 2006 rok Wykonanie wydatków budetowych przez Szkoły Podstawowe I Pastwowa Szkoła Publiczna w Landzmierzu 3020 Nagrody i wyd. osobowe

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017

PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PLAN POPRAWY WARUNKÓW LOKALOWYCH I WYPOSAŻENIA GIMNAZJUM NR 6 WE WROCŁAWIU w latach 2012/2017 PIORYTETY PRACY 1. Dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych w szkole, modernizacja szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok Na podstawie art.267

Bardziej szczegółowo

X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok

X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok X. Część opisowa dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 rok Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 250 000,00 zł 250 000,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za rok 2013 Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDśETOWYCHMIEJSKIECENTRUM SPORTU I TURYSTYKI w TUSZYNIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R. Dział Rozdział Plan przychodów Wykonanie Plan rozchodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1402/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 1402/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 1402/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie: dokonania zmiany planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 ul Sosnkowskiego 10 na 2015r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 ul Sosnkowskiego 10 na 2015r. Warszawa, dnia 24.11.2015r. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 ul Sosnkowskiego 10 na 2015r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1572/2015 z dnia 20.11.2015 r. 80101 Szkoły podstawowe 6 034 501 130

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1.

Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO. 1.900,00 wykonanie 1. Informacja z wykonania planów finansowych MOKSiT w Tuszynie za 2009r. Dział 921 KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby PRZYCHODY Dotacje j.s.t.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. BP.I.3021.2.44.2014 arządzenie Nr 5248/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2012

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2012 Dzia. Niezbędne Minimum Zadania dodatk. 851 Oświata i wychowanie 85195 Pozostaa dziaalność 2010 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 518,00 0,00 Zakup artykuów biurowych 4300 Zakup usug pozostaych 310,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu wydatków zleconych do Realizacji z zakresu administracji rządowej Na dzień 30 czerwca 2006 roku

Informacja z wykonania planu wydatków zleconych do Realizacji z zakresu administracji rządowej Na dzień 30 czerwca 2006 roku Informacja z wykonania planu zleconych do Realizacji z zakresu administracji rządowej Na dzień 30 czerwca 2006 roku ZAŁĄCZNIK Nr 4 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie % wyk. 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo