SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZESZKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZESZKOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiosko za 2009r. Rozdział Szkoły Podstawowe SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZESZKOWIE 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo osobowych wydatkowano kwotę ,14 co stanowi 97,14 % planu. Wydatki te obejmują wypłacane nauczycielom dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla uprawnionych pracowników. Wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników + pochodne : wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 czyli 98,98 % planu składki na ubezpieczenie społeczne ,03 czyli 97,04 % planu 4120 składki na fundusz pracy ,48 czyli 90,27 % planu 4170 wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane na kwotę 1.939,00 w 96,95% w związku z zawarciem umowy o dzieło na okres od r. do r. z p. Balioską Marią na prowadzenie dokumentacji BHP w szkole Środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano między innymi na: 1/ zakup biurek, stolików i krzesełek uczniowskich do klas IV-VI w ramach wymiany zużytych już mebli szkolnych ,87 2/ meble kuchenne i zmywarkę do naczyo na wyposażenie kuchni w przedszkolu dla 3-4 latków funkcjonującego w szkole w ramach projektu Moje małe przedszkole 3.398,- 3/ suszarki elektryczne do rąk do toalet uczniowskich 877,99 4/ wykładzinę PCV do klasy III ,88 5/ drzwi wejściowe główne oraz boczne od strony kotłowni z kompletnym wyposażeniem 4.262,80 Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup opału /12.263/, środków czystości / 1.990,56/, artykułów biurowych i druków szkolnych /2.914,25/, prenumeraty prasy fachowej/ 1.904,69/ oraz artykułów konserwatorsko-remontowych wykorzystywanych przez konserwatora szkolnego przy dokonywaniu drobnych napraw w szkole/ 1.385,52/ i innych wydatków bieżących/1782,87/ Łącznie wydatkowano ,43 zł. co stanowi 99,99% planu został zrealizowany w 99,07% na kwotę 7.410,16 zł. W ramach tych środków zostały zakupione pomoce dydaktyczne pomocne przy prowadzeniu zajęd lekcyjnych w klasach I-VI oraz zabawki i wyposażenie miejsc zabaw utworzonych w klasach I-III w ramach projektu Radosna Szkoła / 5.995,-/ Wydatki na zakup energii i wody wyniosły 6.432,75 zł. czyli 91,90% planu na usługi remontowe wydatkowano kwotę 7.626,37 czyli 95,35% planowanych wydatków. Ze środków tych sfinansowano remont dachu na głównym budynku szkoły, który został poważnie uszkodzony podczas lipcowej wichury / 4.987,41/.Poza tym zakupiono drzwi z pełnym wyposażeniem do gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego oraz materiały do wykonania barierki na schody prowadzące na podwórko szkolne/ 1.816,80/. Przeprowadzono kontrolne przeglądy kserokopiarek szkolnych oraz zlecono naprawę serwera w pracowni komputerowej kwota 620,-zł została wydatkowana na badania okresowe i sanitarno-epidemiologiczne pracowników szkoły. Wykorzystano 100% planu rocznego. 1

2 W ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę 6.644,24 zł. czyli 90,40% planu na sfinansowanie kosztów usług wywozu nieczystości z szamba szkolnego / 3.543,58/, przeglądy stanu technicznego budynku/ 200,-/, kominiarskie i sprzętu p.poż. / 918,48/ oraz opłaty bankowe i za usługi wysyłkowe. Opłacono również koszt usług świadczonych przez osobę wykonującą zadania z zakresu BHP w szkole / 585,98/ zakupy usług telekomunikacyjnych / abonament + połączenia / pochłonęły kwotę 2.286,29 zł. co stanowi 78,84 % rocznego planu na podróże służbowe pracowników wydatkowano łącznie 4.248,18 zł. czyli 94,41% 4430 został zrealizowany w 80,97% na kwotę 874,41 zł. W ramach tych środków opłacono abonament RTV oraz ubezpieczono budynki szkolne i pracownie komputerową opłacono szkolenia dotyczące korzystania z programu komputerowego Arkusz Optivum oraz wydatków strukturalnych na łączną kwotę 1.192,-zł. czyli 91,70 % planu wydatki na zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksera wyniosły 999,43 zł co stanowi 99,95 % planu zakupiono zestaw komputerowy + oprogramowanie do sekretariatu szkolnego / 2.028,-/ Wykupiono również aktualizację programu antywirusowego Arca Vir i zabezpieczającego Cenzor do pracowni komputerowej oraz oprogramowanie do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkoły Arkusz Optivum. Łącznie wydatkowano kwotę 3.154,70 zł. czyli 95,60 % planu rocznego. Rozdział Oddziały przedszkolne 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo osobowych wydatkowano kwotę 3.756,93 zł. czyli 94,16 % planu na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczyciela oddziału przedszkolnego. Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczyciela oddziału przedszkolnego wyniosły : wynagrodzenia osobowe ,88 zł. czyli 99,21 % planu składki na ubezpieczenie społeczne ,74 zł. czyli 97,08% planu składki na fundusz pracy ,84 zł. czyli 91,91% planu 4210 w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 542,06 zł. co stanowi 99,83 % planu rocznego na doposażenie oddziału przedszkolnego w zabawki dla dzieci zakupiono płyty CD z piosenkami na różne okazje jako pomoc dydaktyczną. Koszt zakupu 42,80 zł. czyli 16,66% kwota 30,-zł. została wydana na badania sanitarno-epidemiologiczne nauczyciela oddziału przedszkolnego co stanowi 30% planowanych wydatków. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli sfinansowano 70% czesnego opłaconego przez p. Annę Kratę-Adamską uzupełniającą kwalifikacje na Studiach Podyplomowych oraz szkolenia doskonalące pracowników pedagogicznych szkoły. Łącznie wydano kwotę 2.731,43 zł. co stanowi 82,62 % planowanych wydatków. Rozdział Stołówki szkolne 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeo osobowych wydano kwotę 114,-zł. czyli 71,25 % planu na zakup odzieży roboczej /54,-/ oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej /60,-/ Na wynagrodzenia pracownika kuchni szkolnej wraz z pochodnymi poniesiono niżej wymienione wydatki : 2

3 wynagrodzenia osobowe ,74 zł. czyli 80,98 % planu składki na ubezpieczenie społeczne ,06 zł. czyli 53,75 % planu składki na fundusz pracy - 179,49 zł. czyli 71,80 % planu 4210 doposażono kuchnię szkolną, w której przygotowywane są drugie śniadania w mikrofalówkę/ 199,-/ oraz kubki szklane do wydawania herbaty. Wydatkowano kwotę 299,89 zł. co stanowi 99,97% rocznego planu wydatków. W 2009 roku poniesiono łącznie wydatki na kwotę ,82 zł. co oznacza,że plan finansowy został zrealizowany w 97,83%. Sprawozdanie zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie 3

4 Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009 Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie Plan roczny wydatków Szkoły Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie w roku 2009 w dziale 801 wynosił ,00 zł, z czego rzeczywiste wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło ,73 zł, co stanowiło 95,56% planu rocznego. W dziale 854 plan roczny wynosił ,00 zł, zaś wykorzystanie ,90 zł, czyli 54,47%. Tabela 1. Ogólne wykorzystanie rocznego planu w SP Krzelów w zł Lp. Dział Plan Wykorzystanie % wykorzystania , ,73 95,56% , ,90 54,47% Razem , ,63 93,88% W dziale 801 rozdziale plan roczny wyniósł ,00 zł natomiast wykorzystanie środków w tym rozdziale ,34 zł. Plan roczny w dziale 801 rozdziale wyniósł ,00 zł zaś wykorzystanie ,39 zł. W dziale 801 rozdziale plan wyniósł 5 595,00 zł, a wykorzystanie 4 770,00 zł. Tabela 2. Wykorzystanie planu rocznego w poszczególnych rozdziałach działu 801 w zł Lp. Rozdział Plan Wykorzystanie % wykorzystania , ,34 95,39% , ,39 99,02% , ,00 85,25% Razem , ,73 95,56% W dziale 854 rozdziale plan roczny wyniósł ,00 zł natomiast wykorzystanie środków w tym rozdziale ,90 zł. Tabela 3. Wykorzystanie planu rocznego w poszczególnych rozdziałach działu 854 w zł Lp. Rozdział Plan Wykorzystanie % wykorzystania , ,90 54,47% Razem , ,90 54,47% W dziale 801 rozdziale wykorzystano środki w następujących wysokościach: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo ,17 zł (na co składają się zarówno dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, a także zakupiona w miesiącu sierpniu odzież 4

5 robocza dla pracowników obsługi szkoły), 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,76 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34 zł. W następnych działu 801 rozdziału wykorzystano odpowiednio: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 680,00 zł, z czego 1680,00 zł przeznaczono na wykonanie zadao służby BHP przez M. Balioską, zaś 2 000,00 zł przeznaczono na wymianę elektryki przez P. Podbuckiego w sali przeznaczonej na powstające przedszkole; 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł, z czego: 9 830,91 zł przeznaczono na opał do szkoły drewno i węgiel, 475,45 zł zakupiono kamerę wraz z odpowiednim okablowaniem i uchwytami do monitoringu dachu szkoły, 232,70 zł wykorzystano na zakup gazu do kuchni szkolnej, 297,83 zł przeznaczono na paliwo do kosiarki i kosy spalinowej do koszenia trawy w okresie letnim, 702,04 zł zakupiono rolety i żaluzje do okien szkolnych, 151,00 zł przeznaczono na znaczki, koperty na listy, 1 129,99 zł zakupiono antyramy na korytarze szkolne do prezentowania prac uczniów, 2 613,09 zł zapłacono za prenumeraty następujących pozycji: Monitor Prawny Dyrektora, Monitor Administracyjno-Gospodarczy, Prawo pracy w praktyce oraz Kodeks oświaty, Głos Nauczycielski, Służba pracownicza, 959,17 zł przeznaczono na zakup kostki na chodnik prowadzący do szkoły, 2 037,08 zł zakupiono artykuły biurowe do szkoły (w tym pen drive oraz toner do drukarki), 1 059,04 zł przeznaczono na środki czystości, 850,40 zł zapłacono za siatkę ogrodzeniową wykorzystaną do wykonania nowego ogrodzenia placu zabaw dla przedszkolaków, 494,92 zł wykorzystano na druki szkolne oraz dyplomy, 395,63 zł zakupiono godło, tablice szkolne oraz flagę, 6 263,77 zł zapłacono za materiały przemysłowo-remontowe wykorzystane do: remontu przedszkola (farby, pędzle, rozpuszczalniki, materiały elektryczne), do odnowienia podłogi w sali gimnastycznej (lakier do drewna + podkład pod lakier), malowania klasy IV, korytarza przy szatniach oraz sekretariatu (farba olejna, emulsja), wykonania chodnika do szkoły (piasek, podkłady pod kostkę, obrzeża), wykonania chodniczka wokół budynku szkoły (żwir), wybicie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych (płytki, kleje, farby, pianki), wymiana elektryki w piwnicy szkolnej (materiały elektryczne), 120,90 zł zakupiono znaki BHP do odpowiedniego oznaczenia korytarzy i schodów szkolnych, 65,06 zł zakupiono leki do apteczek szkolnych, 154,70 zł zakupiono anteny telewizyjne do dwóch sal przedszkolnych oraz suszarkę (AGD) do pokoju nauczycielskiego, 251,32 zł wyrobiono pieczątki z nową nazwą szkoły, 7 000,00 zł zakupiono meble szkolne (krzesła do klas 0, I-III), rzeczywiste wykorzystanie środków w 4210 wyniosło 99,61%; 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 581,71 zł, z czego na książki do biblioteki szkolnej wydano 595,74 zł, zaś na pomoce dydaktyczne do klas I-III w ramach programu Radosna Szkoła 5 985,97 zł, wykorzystanie środków w tym paragrafie wyniosło zatem 99,97%; 5

6 4260 Zakup energii 9 504,26 zł, w tym 8 966,31 zł wykorzystano na zapłatę za energię, zaś 537,95 zł za wodę, co łącznie stanowiło 96,44% planu rocznego środków w tym paragrafie; 4270 Zakup usług remontowych ,22 zł, z czego: 1 121,18 zł przeznaczono na konserwację kserokopiarek, 5 190,04 zł przeznaczono na wykonanie podjazdu do szkoły, 2 960,00 zł przeznaczono na przygotowanie podłoża pod chodnik prowadzący od bramy głównej do budynku szkoły, 9 882,00 zł przeznaczono na remont wieży szkolnej uszkodzonej na skutek złych warunków atmosferycznych w miesiącu lipcu, łącznie wykorzystane środki w tym paragrafie stanowiły 99,50% planu rocznego; 4280 Zakup usług zdrowotnych 630,00 zł przeznaczone na badania okresowe, kontrolne oraz do książeczek do celów sanitarno-epidemiologicznych, co stanowiło 100% środków w tym paragrafie; 4300 Zakup usług pozostałych ,29 zł z czego: 816,00 zł przeznaczono na prowadzenie rachunku oraz przelewy, 954,46 zł przeznaczone na koszty wysyłki (dostarczanie zamawianych prenumerat, dostawy pomocy dydaktycznych, dyplomów, druków itp.), a także na transport (dostawę kruszywa, obrzeży, kostek na chodnik), 6 045,24 zł przeznaczono na wywóz nieczystości płynnych, 275,25 zł przeznaczono na okresowe przeglądy kominiarskie wg stawek wynikających z podpisanej umowy, 1 744,45 zł przeznaczono na montaż grzejników w szkole, 2 590,00 zł przeznaczono na montaż okien w piwnicach szkolnych, 667,50 zł przeznaczono na prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przez UMiG w Wołowie, 3 050,00 zł przeznaczono na wykonanie dla szkoły Książki obiektu budowlanego, 4 026,00 zł przeznaczono na wykonanie projektu zadaszenia na drewno przez firmę JOREG ,00 zł przeznaczono na wykonanie chodnika prowadzącego od bramy głównej do budynku szkoły, 1 463,00 zł przeznaczono na instalację Internetu w gabinecie dyrektora przez firmę IGAZ, a także na naprawę i instalację serwera w pracowni komputerowej oraz na instalację kamery do monitoringu dachu szkoły, 46,36 zł przeznaczono na wykonanie pieczątki szkolnej, 1 185,40 zł przeznaczono na wynajem podnośnika w celu czyszczenia rynien szkolnych, obcięcia suchych gałęzi na drzewach na terenie szkoły, 585,98 zł przeznaczono na pełnienie zadao służby BHP przez M. Balioską, łącznie w paragrafie 4300 wykorzystano 99,76% planu rocznego; 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2381,95 zł przeznaczone na abonament i rozmowy telefoniczne; 4410 Podróże służbowe krajowe 1 807,17 zł przeznaczone na delegacje dla dyrektora oraz pracowników szkoły, faktyczne wykorzystanie wyniosło 98,48% planu rocznego w tym paragrafie, 4430 Różne opłaty i składki 947,41 zł przeznaczone na ubezpieczenie budynku szkoły oraz abonament RTV (wykorzystanie środków w tym paragrafie wyniosło 99,73%); 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 zł przeznaczone na środki finansowe na święta, świadczenia urlopowe nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku pracowników, pożyczki mieszkaniowe pracowników; 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 945,00 zł przeznaczone na szkolenia m.in. z zakresu arkusza organizacyjnego Vulcan, wydatków strukturalnych, zakup papieru na kwotę 301,02 zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 649,00 zł przeznaczone na program VULCAN, G DATA Antywirus, ANCOM, program do monitoringu szkoły (łącznie wykorzystano 99,94% zaplanowanych środków). W dziale 801 rozdziale wydatki kształtowały się następująco: 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo 4 314,61 zł, 6

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 565,44 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 424,23 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 192,35 zł, 4440 Odpisy na ZFŚS 2 396,00 zł. Łączne wykorzystanie środków w tym rozdziale wyniosło ,39 zł, czyli 99,02% planu rocznego. W dziale 801 rozdziale Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykorzystano 4 770,00 zł tj. 85,25% planu rocznego, a wykorzystane środki przeznaczono na dofinansowanie studiów nauczyciela języka angielskiego w wysokości 3 696,00 zł oraz kurs kwalifikacyjny dla nauczyciela sztuki w wysokości 1 074,00 zł. W dziale 854 rozdziale wydatki kształtowały się następująco: 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo 188,05 zł, 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,45 zł, 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 455,26 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 448,62 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy 393,52 zł, a także: 4210 wydatki wyniosły 407,10 zł (firany do świetlicy szkolnej), 4240 wydatki wyniosły 144,90 zł (gry planszowe i inne pomoce dydaktyczne dla dzieci), 4440 wydatki wyniosły 1 940,00 zł; łączne wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło ,90 zł, czyli 54,47% planu rocznego. Całoroczny plan finansowy szkoły został wykorzystany w 93,88%. Sprawozdanie zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzelowie 7

8 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Oświata i wychowanie Szkoła Podstawowa Plan Wykonanie Wynagrodzenia bezosobowe -um.-zlecenia 4000,00 390, Zakup materiałów i wyposażenia 25090, , Zakup pomocy naukowych 8000, , Zakup energii 8000, , Zakup usług remontowych 59083, , Zakup usług zdrowotnych 2000,00 832, Zakup usług pozostałych 5910, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 330, Opłaty z tytułu usług telekom. tel. stacj. 3000, , Podróże krajowe 3000, , Różne opłaty i składki 4000,00 651, Szkolenia pracowników 2000, , Zakup materiałów papierniczych 950,00 427, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2010, ,32 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne 3500, , Kl 0 w przedszk. I szkołach 4240 Zakup pomocy naukowych 2000, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenie pracowników 1000,00 0,00 Razem ,93 Realizacja wydatków Dział 801 Rozdział Wynagrodzenia bezosobowe um. zlecenia Plan ,00 zł Wykonanie - 390,67 zł Wykorzystanie w % - 9,77% Paragraf ten obejmuje dodatkowe umowy na czas określony tj. um. zlecenia oraz o dzieło Umowę w/w wykonał pan Stanisław Lewandowski / wykonanie wiaty na opał/ Zakup materiałów i wyposażenia Pan ,00 zł Wykonanie 24701,79 zł Wykorzystanie -98,55 % Paragraf ten obejmuje między innymi zakup: - czasopism na kwotę (Ekoświat, Aura, Gazeta Szkolna, ,45 zł Głos Nauczycielski, Dyrektor Szkoły, Monitor Gospodarczy, Monitor Prawny Dyrektora) - tonerów i tuszy na kwotę 874,92 zł - materiałów biurowych na kwotę 1356,10 zł - świadectwa szkolne na kwotę 29,48 zł - znaczków do korespondencji na kwotę 177,10 zł - filtrów do odkurzacza oraz kondensatora na kwotę 22,00 zł - środków czystości na kwotę 595,07 zł - gazu do kuchenki szkolnej gazowej na kwotę 493,00 zł - węgla, miału na kwotę 5263,60 zł - materiałów elektrycznych na kwotę 734,50 zł 8

9 - godła i regulaminu obowiązującego na boisku szkolnym na kw 357,46 zł - benzyny do koszenia trawników na kwotę 79,40 zł - zakup kosiarki na kwotę 1489,00 zł - zakup gaśnic i tablic ewakuacyjnych na kwotę 398,10 zł - materiałów budowlanych i malarskich na kwotę 1277, 97 zł - zakup mebli na kwotę 9600,12 zł - zakup dzienników na kwotę 243,54 zł Zakup pomocy naukowych Plan ,00 zł Wykonanie ,45 zł Wykorzystanie - 97,77% Paragraf ten obejmuje zakup książek do biblioteki, podręczników dla nauczycieli zabawek, pomocy dydaktycznych - podręcznik do języka polskiego dla nauczyciela na kwotę 21,50 zł - książki do bibliotek ,00 zł - pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu ,05 zł Radosna Szkoła: - drabinka gimnastyczna zakupiona w ramach programu - 899,90 zł Radosna Szkoła Zakup energii Plan ,00 zł Wykonanie ,54 zł Wykorzystanie - 69,12 Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej oraz wody - energia na kwotę ,63 zł - woda - 496,91 zł Zakup usług remontowych Plan ,00 zł Wykonanie ,84 zł Wykorzystanie - 70,55% Paragraf ten obejmuje: - montaż zabezpieczeo termicznych kotłowni - 781,84 zł - wykonanie prac remontowych w budynku szkoły ,00 zł przez firmę ELK-BUD Zakład Budowlano Montażowy Elżbieta Kozak Wołów - wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania ,00 zł w szkole przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo- Usługowe Jolanta Strzałkowska Wiosko Zakup usług zdrowotnych Plan ,00 zł Wykonanie - 832,00 zł Wykorzystanie - 41,60 % Paragraf ten obejmuje opłaty za badania kontrolne i okresowe pracowników Zakup usług pozostałych Plan ,00 zł Wykonanie ,01 zł Wykorzystanie 99,41 % W paragrafie tym ujęto między innymi : - usługi kominiarskie na kwotę - 332,67 zł - wywóz nieczystośd stałych ,55 zł - wywóz nieczystości płynnych ,11 zł - uzupełnienie tonera na kwotę - 338,26 zł - za prowadzenie KZP na kwotę - 386,10 zł - załadunek drewna na kwotę - 185,68 zł - opłaty za przesyłki na kwotę - 50,51 zł - wykonanie pomiarów ochronnych na kwotę - 610,00 zł - wykonanie pieczątki - 46,36 zł - legalizacja gaśnic - 35,01 zł - badanie wody SANEPID - 540,76 zł - sprawdzenie kuchenki gazowej - 172,00 zł - inne - 68,00 zł 9

10 - za prowadzenie rachunku i przelewy - 677,00 zł Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan - 500,00 zł Wykonanie - wykonanie 330,00 zł Wykorzystanie - 66% Paragraf ten obejmuje koszty usług internetowych abonament Opłaty z tytułu telekomunikacji telef. Stacjonarnej Plan ,00 zł Wykonanie ,68 zł Wykorzystanie 57,32% Paragraf ten obejmuje koszty usług telefonicznych, poniesionych na potrzeby zakładu Podróże służbowe Plan ,00 zł Wykonanie ,87 zł Wykorzystanie 87,96 % Paragraf ten obejmuje koszty związane z podróżami krajowymi pracowników, w celu wykonywania zadao zleconych przez zakład Różne opłaty i składki Plan ,00 zł Wykonanie - 651,79 zł Wykorzystanie - 16,29 % Paragraf ten obejmuje polisy ubezpieczeniowe - ubezpieczenie na kwotę - 81,77 zł - wyposażenie na kwotę - 16,16 zł - pracownia komputerowa na kwotę - 553,86 zł Szkolenie pracowników Plan ,00 zł Wykonanie ,60 zł Wykorzystanie - 64,48 % Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze : szkolenie sekretarza szkoły, szkolenie Palacza c.o.,;szkolenie w zakresie Arkusz Optivus Zakup materiałów papierniczych Plan - 950,00 zł Wykonanie - 427,37 zł Wykorzystanie - 44,99 Paragraf ten obejmuje zakup materiałów papierniczych do ksera i drukarek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji Plan ,00 zł Wykonanie ,82,00 zł Wykorzystanie - 99,92 % Paragraf ten obejmuje między innymi zakup: - pakietu programu komputerowego Arkusz Optivus na kwotę - 185,00 zł - program komputerowy Cenzor na kwotę - 110,00 zł - program antywirusowy Arca Vir na kwotę - 373,32 zł - program Orfice ,00 zł Wydatki inwestycyjne Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykorzystanie - 77,86 % Paragraf ten obejmuje zakup zestawu komputerowego do sekretariatu szkoły. Realizacja wydatków Dział 801 Rozdział Zakup pomocy Plan ,00 zł Wykonanie ,00 zł Wykorzystanie 100% Paragraf ten obejmuje zakup książek do biblioteki szkolnej. Realizacja wydatków Dział 801 Rozdział Szkolenie pracowników Plan ,00 zł Wykonanie - 0,00 zł Wykorzystanie - 0% Paragraf ten obejmuje koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli, nie został zrealizowany. Sprawozdanie zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głębowicach 10

11 RAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU Szkoły Podstawowej w Rudawie za 2009r Wydatki z działu 801 rozdział Paragraf 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeo wydatkowano kwotę ,68 zł. co stanowi 93,74% planu rocznego. Paragraf wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę ,14 zł. co stanowi 99,66% planu rocznego Paragraf dodatkowe wynagrodzenia roczne- wydatkowano kwotę ,15 zł. co stanowi 99,66% planu rocznego Paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę ,52 zł. co stanowi 94,06% planu rocznego Paragraf 4120 składki na fundusz pracy wydatkowano kwotę ,35 zł. co stanowi 93,75% planu rocznego. Paragraf wynagrodzenia bezosobowe - wydatkowano kwotę 800,00 zł. na zawarcie umowy w celu wstawienie drzwi do klas co stanowi 26,67% planu rocznego Paragraf wydatkowano kwotę ,36 zł. co stanowi 67,52% wykonania planu rocznego. W ramach tego paragrafu zakupiono opał na okres grzewczy 2009/2010, zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego, stoliki i krzesła do jednej klasy. Świetlica szkolna została pomalowana, odnowiono drabinki i położono wykładzinę. W pięciu klasach zostały wymienione drzwi. Do toalety dziecięcej został zakupiony elektryczny podgrzewacz wody, została zamontowana dodatkowa umywalka i misa do toalety dla małych dzieci, oraz dozowniki do mydła i pojemniki na papier. Odnowiono poprzez malowanie plac zabaw dla dzieci. Na potrzeby szkoły zakupiono kserokopiarkę, kosiarkę spalinową do koszenia terenu wokół szkoły oraz sadu szkolnego oraz odkurzacz. Ponadto wymieniono karnisze w trzech klasach i ozdobiono pomalowane pomieszczenia paskami ozdobnymi. Podstawowymi zakupami były środki czystości, artykuły biurowe, świadectwa i dzienniki itp. Paragraf 4240 wydatkowano kwotę 6.031,79zł. zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła, zakupiono książki do biblioteki oraz zestaw multimedialny do matematyki. Wykorzystano 69,35% planu rocznego. Paragraf kwotę 7.409,57 zł. z przeznaczono na opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz wody, co stanowi 87,17% planu rocznego. Paragraf 4270 został zrealizowany w 99,27% na kwotę ,41 zł. W szkole został wymieniony dach na nowym budynku w wyniku poważnego uszkodzenia podczas letniej wichury, wstawiono nowe okna w całej szkole, zdemontowano ścianę z luksferów. Została przeprowadzono konserwacja systemu sygnalizacji włamania. Paragraf kwota 532,00 zł. z została wykonana na badania okresowe i sanitarno epidemiologiczne pracowników szkoły, co stanowi 53,2% wykorzystania planu rocznego. Paragraf w ramach usług pozostałych wykorzystano kwotę 6.848,91 zł. którą wykorzystano na: opłaty za wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi wysyłkowe, opłaty za przelewy, za pomiary eklektyczne, szkolenie BHP. Ponadto wykonano ekspertyzę urządzeo grzewczo kominowych, oraz opłata za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Wykorzystano 84,26% planu rocznego. Paragraf zakup usług internetowych wydatki wyniosły 672,00 zł czyli 100% wykonania. Paragraf zakup usług telekomunikacyjnych wydatki wyniosły 1.972,89 zł czyli 93,95% wykonania. Paragraf podróże służbowe i krajowe wydatki wyniosły 635,52 zł czyli 31,78% wykonania. Paragraf 4430 został zrealizowany w 41,22% na kwotę 1.236,43 zł. w ramach tych środków ubezpieczono 2 pracownie komputerowe i budynek oraz dokonano opłaty RTV. Paragraf szkolenie pracowników wykorzystano kwotę 512,00 zł. co stanowi 51,20% 11

12 Paragraf zakup materiałów papierniczych wydatki wyniosły 662,28 zł. co stanowi 73,56% Paragraf wydatkowano kwotę 1.614,56 zł. Zakupiono: prawo do użytkowania pakietu programów Arkusz Optimum, licencja ArcaVir 2009 System Protection, program Cenzor Edu 11 stanowisk, oprogramowanie antywirusowe avast, program komputerowy MOL Optimum, program multimedialny organizacja pracy w szkole, 3 programy logopedyczne zabawy co stanowi 80,73% planu rocznego. Wydatki z działu 801 rozdział Paragraf zakupiono pomoce dydaktyczne do oddziału zerowego na kwotę 394,00 zł., co stanowi 26,27% planu rocznego. Paragraf wykorzystanie 0 Wydatki z działu 801 rozdział Paragraf szkolenie pracowników w wykorzystano kwotę 1.309,55 zł. co stanowi 39,74% Wydatki z działu 801 rozdział Paragraf kwota 50,00 zł. z została wykonana na badanie sanitarno epidemiologiczne pracownika szkoły, co stanowi 50% wykorzystania planu rocznego. Sprawozdanie zatwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie 12

13 Zespół Szkoła i Przedszkole w Wiosku Wykonanie budżetu za okres styczeo grudzieo 2009 Plan na rok 2009 po zmianach ,00 zł W ZSPiP w Wiosku zatrudnionych w roku szkolnym 2008/2009 było 21 nauczycieli pełnozatrudnionych i 5 niepełnozatrudnionych Obsługę stanowiło 8 pracowników całorocznych i 3 palaczy sezonowych. Naukę pobierało : 51 dzieci w wieku przedszkolnym, 39 sześciolatków 203, uczniów klas I-VI Zespół liczył : 14 oddziałów w tym 3oddziały przedszkolne. Od maja 2009 powstały 2 oddziały finansowane z projektów. Moje małe przedszkole i Familijny Poznao. Od 01 września 2009 w ZSPiP w Wiosku zatrudnionych było : 20 nauczycieli pełnozatrudnionych,5 nauczycieli w niepełnym wymiarze,naukę pobierało: 34 dzieci w wieku przedszkolnym ( 26 pięciolatków, 8 dzieci przedszkolnych),36 sześciolatków 207 uczniów klas I-VI, Zespół liczył : 13oddziałów, 8 dzieci uczęszczało do grupy przedszkolnej przy Moim małym przedszkolu W sezonie grzewczym w związku z przejęciem jednego pracownika z Publicznego Gimnazjum ( stóż) i przekształceniem tych stanowisk na stróżo- palaczy ( dwa etaty) obsługa szkoły zmniejszyła się w sezonie grzewczym z 3 etatów sezonowych do1 etatu. Wydatki z działu 801 Wykonanie wydatków w rozdziale szkoła podstawowa według głównych kierunków wydatkowania wykonano ogółem w kwocie ,96 co stanowi ogółem 97,26% wykonania rocznego planu, w tym: wynagrodzenia ,94 pochodne wynagrodzeo ,28 wpłaty na PFRON 6 054,00 pozostałe wydatki bieżące ,74 w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia ,96 opał ,prenumeraty , wykładzina PCV , benzyna- 500 naprawy bieżące , zaległa płatnośd 2008r , stroje dla reprezentacji szkoły , artykuły papiernicze i środki czystości 12000, inne zakup pomocy naukowych ,50 pomoce na wyposażenie sali dwiczeo w ramach Radosnej szkoły 12000, tablice matematyczne 463, piłki siatkowe 500, zestaw matematyczny 500, kompasy - przyroda -500, pomoce logopedyczne zakup energii ,19 zakup usług pozostałych ,12 przeglądy wózków widłowych , wywóz nieczystości , usługi kominiarskie , zadania służby BHP , prowadzenie KZP , serwis kotłowni , Przegląd p-poż ,, odśnieżanie dachów naprawa kotła Dozór techniczny , zakup usług remontowych ,63 13

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Gospodarka finansowa w roku 2013 r. prowadzona jest na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK DOCHODY : Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj. 100,9 % z tego:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 października 2012 r. Poz. 3139 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KAMIEŃSKA z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Budżet Gminy uchwalony na 2011 r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń 1 2 3 4 Podstawowe dochody podatkowe gminy ogółem 5 543 415 329 044 344 476. za okres sprawozdawczy INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy Michałowo za I półrocze 2005 roku Budżet na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy Michałowo dnia 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr XXVII/173/04 i zamykał

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/07. Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie Nr 36/07. Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przemków za 2006 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. UCHWAŁA NR XLI/240/10 RADY GMINY SZCZERCÓW z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Gminy Czempiń. za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2009 rok Plan budżetu na 2009 rok, uchwalony Uchwałą RM w Czempiniu Nr XXX/174/08 z dnia 18 grudnia 2008r., po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od... do...

Bardziej szczegółowo

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006.

1 Część opisowa. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. 1 Część opisowa. Dochody budŝetu gminy. Ogółem plan dochodów na 2007 rok wyniesie 8.046.263 zł. zmaleje o 1,44 % w stosunku do roku 2006. Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK. z dnia 25 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 61 ust 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2009. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo