Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu"

Transkrypt

1 - - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont węzła sanitarnego w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu - X piętro ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 27, Tarnobrzeg INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ADRES INWESTORA : ul,sienkiewicza 27, Tarnobrzeg : - : - BRANŻA : Budowlano-instalacyjna : - : - DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wizyty i dokonania inspekcji terenu prac i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpo wiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do wyceny zamówienia, przygotowania oferty, podpisa nia kontraktu i realizacji zamówienia. Wizyta na terenie budowy nie będzie organizawana przez Zamawiającego. Jakiekolwiek koszty związane z wizytą i inspekcją terenu budowy ponosi Wykonawca. Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z uzgodnieniami kolorystyki i materiałów wykończeniowych z Inwestorem i traktować szacunkowo, jako materiał pomocniczy do przygotowania oferty. Prace rozbórkowe i demontazowe prowadzić ostrożnie, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Materiały wykończeniowe muszą być przedstawione do akceptacji Inwestora. Terakota i glazura z grupy cenowej ok. 60zł/m2 - wzór i ko lorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Remont łazienek Prokuratura Okręgowa Tbg - 10p KST DZIAŁY KOSZTORYSU Lp. Nazwa działu Od Do Remont węzła snitarnego w budynku Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu - X piętro 1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze budowlane Roboty budowlane Instalacje elektryczne Instalacje sanitarne Montaż wyposażenia sanitariatów Załadunek i wywóz gruzu i elem. z demontażu KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont węzła snitarnego w budynku Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu - X piętro 1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze budowlane 1 d.1 KNR analogia 2 KNR 4-01 d analogia 3 KNR 4-01 d analogia 4 KNR 4-01 d analogia 5 KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - analogia - demontaż osprzętu sanitarnego - dozowników mydła, pojemników na papaier toaletowy i ręczniki papierowe, luster RAZEM Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - analogia - demontaż szafek meblowych RAZEM Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - analogia - rozebranie sufitu podwieszonego z paneli PCV RAZEM Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - analogia - demontaż ścianek działowych WC wraz z drzwiami z tworzywa sztucznego - do ponownego montażu RAZEM Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 wraz z demontażem skrzydeł drzwiowych - R*1, Rozebranie wykładziny ściennej z płytek RAZEM Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów na nowe drzwi i nadproża RAZEM Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 9 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - analogia - zerwanie podłoży cementowych d podposadzkowych 10 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - analogia d rozbiórka izolacji z papy i innych izolacji 2 Roboty budowlane 11 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco d dwuwarstwowe 12 KNNR 2 d Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - z płyt styropianowych EPS 13 KNNR 2 d KNNR 2 d (FS20) gr 4cm - posadzki na gruncie Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo - analogia - izolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 - dwuwarstwowa Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr z wyrobieniem spadków pod kratki - 2 -

3 Remont łazienek Prokuratura Okręgowa Tbg - 10p KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 15 KNNR 2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości d o 10 Krotność = 2 16 KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNNR 7 d KNNR 3 d KNNR 2 d KNNR 2 d analogia Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki terakota w sanitariatach - wzór i kolor do zatwierdzenia przez Inwestora Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwy aluminiowe na połączeniu różnych m typów posadzek - w drzwiach na hall 1.8 m RAZEM Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.iii o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem., zagrunt.siatkach RAZEM Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki glazurowane 30x30cm do pełnej wys. ścian - wzór i kolor do zatwierdzenia przez Inwestora RAZEM Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - analogia - przyklejenie luster na ścianach w sanitariatach - 60x90cm - 2szt RAZEM KNNR 2 Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice regulowane - fabr.wykończone - w d ścianach gr 1/4c. o wym otworu o wym otworu 0,9x2,05m do skrzydeł o wym. 80x200cm - 2szt RAZEM KNNR 2 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - d skrzydła drzwiowe z płyty MDF drewnopodobne pełne łazienkowe z tulejami went. i blokadą WC lub wkładką - wym. 80x200cm - 2szt RAZEM KNNR 7 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach d x RAZEM KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do d udzial kształtek do 35 % - podłączenie do przewodów wentylacyjnych - uzbrojone w wentylatory łazienkowe ( ujeto w cz. elektrycznej) - przewód elastyczny Spiroflex dł. raze,5m 0.1*3.14* RAZEM Instalacje elektryczne 26 KNNR 9 Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych montowanych w sufitach szt d podwieszonych 8 szt RAZEM KNNR 9 d Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 28 KNNR 9 d KNNR 5 d KNNR 5 d RAZEM Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 6.5 m RAZEM Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 układane p.t. w gotowych m bruzdach w podłożu innym niż beton 6.5 m RAZEM

4 Remont łazienek Prokuratura Okręgowa Tbg - 10p KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 31 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 m d m KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d KNNR 5 d Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju wciągane do rur m RAZEM m RAZEM Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do RAZEM Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej RAZEM Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W kpl. 8 kpl RAZEM KNNR 7 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach szt d x600 - dodatek za montaż anemostatu - analogia - osadzenie wentylatorów łazienkowych sprzężonych z wyłącznikiem światła - osadzone w sufitach podwieszonych 2 szt KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z d drzwiami - powierzchnia do 7 m2 - montaż przegród aluminiowych z demontażu wraz z regulacją RAZEM KNR 2-02 Szafy wnękowe bez pawlaczy dwudrzwiowe - - analogia - dostawa i montaż półek d analogia we wnętrzu szafki wnękowej o wym.szer.1,0 x wys. 2,2m z regulacją istnie- jących drzwi żaluzjowych przesuwnych - fabrycznie wykończona - detale wg uzgodnień z Inwestorem RAZEM Instalacje sanitarne 40 KNNR 8 d Demontaż umywalki porcelanowej kpl 41 KNNR 8 d KNNR 8 d KNNR 8 d KNNR 8 d KNNR 8 d KNNR 8 d KNNR 8 d kpl Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną kpl 4 kpl Demontaż pisuaru porcelanowego kpl 1 kpl RAZEM Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr.50 szt 4 szt Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej szt 2 szt Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr szt 2 szt Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr szt 6 szt RAZEM Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl. 4 kpl

5 Remont łazienek Prokuratura Okręgowa Tbg - 10p KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 48 KNNR 8 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 na ścianie m d m RAZEM KNNR 4 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 o m d połączeniach zgrzewanych - analogia - podposadzkowe 12.0 m RAZEM KNNR 4 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 do grzejników kpl. d kpl RAZEM KNNR 4 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 d RAZEM KNNR 4 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 z głowicą termostatyczną d RAZEM KNNR 4 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 d RAZEM KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 d zawory odcinajace grzejnik RAZEM KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach d wciskowych RAZEM KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach d wciskowych KNNR 4 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 z kratką ze stali nierdzewnej d KNNR 4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 o połączeniach m d zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 5.0 m RAZEM KNNR 4 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów d czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. ze- wnętrznej KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 RAZEM Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej RAZEM Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl. 1 kpl RAZEM Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 4 kpl Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 2 kpl d.4 kalk. własna Dostawa i montaż szafki podumywalkowej - typ/model i kolor do uzgodnienia z Inwestorem - 5 -

6 Remont łazienek Prokuratura Okręgowa Tbg - 10p KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Montaż wyposażenia sanitariatów 67 d.5 KNR KNR 5-08 d d.5 wycena indywidualna 70 d.5 wycena indywidualna Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10 14* RAZEM Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach - montaż urządzeń sanitarnych 14* RAZEM Montaż urządzeń sanitarnych ze stali nierdzewnej -matowej : dozowniki mydła kpl w płynie - 2szt; metalowy pojemnik na ręczniki papierowe - 2szt; metalowy pojemnik na papier toaletowy - 2szt; szczotka WC - 2szt 12 kpl RAZEM Montaż urządzeń sanitarnych - montaż suszarek do rąk - urządzenia z demontażu kpl 2 kpl Załadunek i wywóz gruzu i elem. z demontażu 71 KNR 4-01 d KNR 4-01 d d.6 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m 3 na odległość do 1 km - gruz z elementów betonowych, ceglanych, płytek te- rakota i glazury, tynki, stolarka drzwiowa drewniana, gruz z podkładów pod posadzki, urządzenia sanitarne, grzejniki 6.73 m RAZEM Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m 3 - za każdy nast. 1 km - gruz z elementów betonowych, ceglanych, płytek te- rakota i glazury, tynki, stolarka drzwiowa drewniana, gruz z podkładów pod posadzki, urządzenia sanitarne, grzejniki Krotność = m RAZEM Koszty utylizacji materiałów z rozbiórek i demontażu m m RAZEM

7 Remont łazienek Prokuratura Okręgowa Tbg - 10p KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: - 7 -

8 Remont łazienek Prokuratura Okręgowa Tbg - 10p KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa 1. Wentylatory sufitowe łazienkowe sprzężone kpl z wyłącznikiem światła 2. profil stalowy 24x38x0,6 pod płyty dekoracyjne m z włókien mineralnych 3. kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne m x24x0,6 4. wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami szt dekoracyjnymi z włókien mineralnych 5. siatka tkana Rabitza pianka poliuretanowa' kg silikon kg pianka poliuretanowa kg zaprawa klejąca kg zaprawa spoinująca kg zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg piasek do zapraw m cement portlandzki z dodatkami 25 t wapno suchogaszone t koszty utylizacji gruzu betonowego, gruz z m elementów ceglanych, płytek terakota i glazury, tynki, stolarka drzwiowa drewniana, gruz z podkładów pod posadzki, urządzenia sanitarne, grzejniki 16. lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany kg na gorąco 17. roztwór asfaltowy do gruntowania kg papa asfaltowa na tekturze izolacyjna płyty dekoracyjne z włókien mineralnych szt zaprawa do spoinowania kg zaprawa cementowa M 12' m lustra naściennne montowane pomiędzy płytkami glazury 23. płytki podłogowe terakota 30x30cm płytki ścienne ceramiczne glazurowane x30cm 25. skrzydła drzwiowe z płyty MDF drewnopodobne wewnętrzne pełne z tulejami wentylacyjnymi i blokada wc 26. ościeżnice drewniane regulowane- fabryczie wykończone - do scian szer. 1/4c 27. złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa szt ciągliwego czarne śr rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 m rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 m kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o szt śr. zewnętrznej kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o szt śr. nominalnej kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na szt klej o śr. zewnętrznej kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 szt kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 szt kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej szt kształtki z polipropylenu o śr. zewn. 20 szt kształtki z polipropylenu (gwintowane) o szt śr. zewn kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej szt zawory wodne czerpalne żeliwne ocynkowane szt o śr. nominalnej zawory kątowe do baterii szt zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej szt złącza elastyczne z tworzywa sztucznego szt o śr. zewnętrznej zawory spłukujące do pisuarów szt baterie umywalkowe i zlewozmywakowe szt stojące mosiężne jednouchwytowe o śr. nominalnej dozowniki mydła w płynie szt metalowy pojemnik na ręczniki papierowe szt metalowy pojemnik na papier toaletowy szt

9 Remont łazienek Prokuratura Okręgowa Tbg - 10p KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość Grupa 48. szczotka WC z pojemnikiem szt dostawa i montaż półek we wnętrzu szafki szt wnękowej o wym.szer.1,0 x wys. 2,2m z regulacją istniejących drzwi żaluzjowych przesuwnych 50. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt ze spustem 51. syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt złączki spłukujące do pisuarów szt zawory przelotowe proste mosiężne o śr. szt nominalnej zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej szt z głowicą termostatyczną 55. zawory odpowietrzające automatyczne o szt śr grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe szt lakierowane 57. złączki mosiężne do grzejników o śr. szt zewn uchwyty do grzejników szt tarczki ochronne szt dostawa i montaż szafki podumywalkowej szt umywalki porcelanowe - nameblowa szt pisuary porcelanowe szt urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt sedesy typu kompakt szt wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o szt śr. 50 z kratką ze stali nierdzewnej 66. wsporniki do umywalek szt przewody wentylacyjne kołowe typ Spiroflex elastyczne o śr.do podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych szt typ C o śr.do uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych szt kołowych o śr.do uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 szt uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 szt uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych szt o śr. zewnętrznej uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych szt o śr. zewnętrznej śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym kg z gwintem na całej długości z nakręt- kami i podkładkami M8 o dlug.do oprawy świetlówkowe szt zapłonniki szt świetlówki szt łączniki instalacyjne szt gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt puszki izolacyjne podtynkowe szt rury winidurowe karbowane m przewody izolowane jednożyłowe m kołki rozporowe' szt kołki rozporowe plastikowe' szt kołki rozporowe plastikowe szt kołki rozporowe plastikowe szt folia polietylenowa gr 0, listwy aluminiowe na połączeniu posadzek m płyty styropianowe EPS (FS20) gr cm 90. materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie: - 9 -

10 Remont łazienek Prokuratura Okręgowa Tbg - 10p KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. wyciąg'''' m-g wyciąg''''' m-g wyciąg' m-g wyciąg'''''' m-g wyciąg'' m-g wyciąg''''''' m-g wyciąg''' m-g wyciąg m-g wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g wyciąg''''' m-g wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g środek transportowy' m-g środek transportowy m-g samochód dostawczy 0.9 t m-g środek transportowy' m-g środek transportowy m-g samochód samowyładowczy 5 t m-g betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g RAZEM Słownie:

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r.

Kosztorys Nakładczy. Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 21 czerwiec 2013 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Budowa MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Inwestor MCK Słupsk ul. 3-go Maja 22 Biuro kosztorysowe Z.U.O. "Bud-Land", ul.banacha 10A/22, 76-200 Słupsk Sporządził mgr inż. Grzegorz Lachowicz

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO REMONTU ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO REMONTU ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO REMONTU ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE 1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna jest stosowana jako

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : "WyposaŜenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych" ADRES INWESTYCJI : Pakosław INWESTOR : Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem łazienk nr 135 na I piętrze + aneks kuchenny 1 Roboty budowlane 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem łazienk nr 135 na I piętrze + aneks kuchenny 1 Roboty budowlane 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze łazienk nr 135 na I piętrze + aneks kuchenny 1 Roboty budowlane 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.1 KNR 4-01 0354-09 2 KNR 4-01 d.1.1 0348-03 3 KNR 4-01 d.1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Warszawa, ul. Bema 70 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa, ul. Bema 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Smiglu Spółka z o.o. Obiekt : Remont pomieszczeń biurowych Adres : Śmigiel, ul. Skarżyńskiego nr

Bardziej szczegółowo

Data: 2010-07-06 Budowa: Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: WYCENA SZKÓD POWODZIOWYCH w BUDYNKU PRZEDZKOLA FILIALNEGO w msc. ORLISKA GMINA GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75, 39-432 GORZYCE Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont Pomieszczeń socjalnych parteru budynku administracyjnego Oczyszczalnia ścieków w Lęborku ul. Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom. 0-509-405-930 e-mail radoslaw.mieczkowski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 Data: 2010-11-26 Obiekt: Kuchnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień.2015r. Data zatwierdzenia 00-653 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 20 @@* W Wy#ximł Łfitr#rJrffiffinY ffrłtr-wm 00_ Warszawa ul. Nowowieiska 0 tel. -789, -9 lax 7 0, E-mail: dziekan(ois.oyv.edu.ol PRZEDMlAR NAZWA lnwestygji: Remont pomieszczeń SWFIS w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa lekkiej hali magazynowej,wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych,ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych,drogi

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : 45110000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SZCZECIN, MARZEC 2014 R. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT BUDOWLANY SZCZECIN, MARZEC 2014 R. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PROJEKT BUDOWLANY EGZ.1 Nazwa inwestycji: REMONT TOALET WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU nr 1 AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE, PRZY ul. WILLOWEJ 2-4. Nazwa projektu: Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT TEMAT: ADRES OBIEKTU: WYMIANA OŚWIETLENIA W SALACH LEKCYJNYCH, REMONT SANITARIATU, ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA IZBĘ PAMIĘCI 96 100

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo