WPHI MOSKWA Marek Ociepka, Radca - Minister

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPHI MOSKWA Marek Ociepka, Radca - Minister"

Transkrypt

1 WPHI MOSKWA Marek Ociepka, Radca - Minister Nowe uwarunkowania współpracy gospodarczej z Rosją związane z UC, WOG oraz akcesją Rosji do WTO Warszawa, 22 listopada, 2011 r

2 Nowe procesy integracyjne z udziałem - Unia Celna - UC; Rosji - Wspólny Obszar Gospodarczy - WOG; - Euro-Azjatycka Unia Gospodarcza - EAUG; - Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization) - WTO

3 UNIA CELNA r. Republika Białoruś, Republika Kazachstan i Federacja Rosyjska podpisały Porozumienie o formowaniu Unii Celnej; r. podpisano dokumenty wprowadzające od r. na obszarze Rosji, Białorusi i Kazachstanu wspólną taryfę celną w imporcie; r. utworzono Unię Celną i wszedł w życie wspólny Kodeks Celny; r. na granicy rosyjsko-białoruskiej i rosyjskokazachstanskiej zostały wprowadzone uproszczone procedury celne; r. zniesiono wewnętrzne granice celne między sygnatariuszami UC

4 Unia Celna wg ankiety wydawnictwa RBK Daily i agencji Kelly Services 69% respondentom pracę uprościło; 56% wskazało na występujące problemy: - niekończące się kontrole na stan. celnych, - wydłużone kolejki, - zły system informacji, - problemy z rozliczaniem VAT, - różne wymogi w urzędach celnych, - mnóstwo dokumentów regulacyjnych

5 Unia celna pozytywy 40% wzrost obrotów Zniesienie kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej i wzajemne uznawanie dokumentów zezwalających na wwóz; Zniesienie kontroli celnej maszyn i urządzeń; Otwarty rynek dla samochodów z Rosji; Kooperacja produkcji; Wzrost inwestycyjnej aktywności; Modernizacja i przyspieszenie rozwoju gospodarek w ciągu 10 lat 15% wzrostu PKB

6 UNIA CELNA - obroty Po 8 m-cach 2011 r 39,2 mld $; Głównie wymiana z Rosją; Białorusi z Rosją i Kazachstanem 45,3%; Kazachstanu z Rosją i Białorusią 20,1%; Rosji z Białorusią i Kazachstanem 7,3% całości obrotów HZ Rosji

7 UNIA CELNA, TARYFY Pełne ujednolicenie od 2015 roku Zbliżono do obowiązujących w Rosji 80% stawek rosyjskich bez zmian; Obniżono na: - Odzież: zmniejszono od wartości lecz zwiększono od kg; - Drobny sprzęt AGD : odkurzacze, miksery, sokowirówki z 15 na 5%, kuchenki mikrofalowe z 20 na 15%, płytki elektryczne, grille, tostery, frytkownice, suszarki do włosów, rąk, żelazka z 15 na 10%, odtwarzacze DVD z 10 na 5%, na dyski z 15 na 10%, klisze z 10 na 5%, taśmy filmowe z 20 na 10%;

8 UNIA CELNA TARYFY cd. Podwyższono: - na żywiec wieprzowy z 5% do 40% i nie mniej niż 0,5 EUR/kg, - wołowinę z 30% do 50%, nie mniej niż 1 EUR/kg; - baraninę i mięso kozie z 15% do 25%, nie mniej niż 0,15 EUR/kg, - na kiełbasy z 20% do 25%

9 UC a handel z Polską Brak podstaw do negatywnego wpływu; Wprowadzenie wspólnego ustawodawstwa, procedur, dokumentacji i wymogów celnych, docelowo, szansą dla uproszczenia eksportu i przyspieszenia procedury odpraw celnych; Powiększony rynek ok. 170 mln ludzi - o ujednoliconym dostępie

10 WSPÓLNY OBSZAR GOSPODARCZY r powstanie WOG, a w rezultacie: Unifikacja technicznych uregulowań; Ujednolicenie polityki makroekonomicznej i w zakresie konkurencji; Swobodny przepływ kapitału; Uproszczenia w przemieszczaniu siły roboczej; Jednolite zasady dotacji w przemyśle i dla rolnictwa

11 WOG szansą rozwoju Wg min.e.nabiuliny stworzenie WOG: Zwiększy konkurencyjność gospodarki rosyjskiej; Pobudzi producentów techniki dla rolnictwa i środków transportu do szerszego wdrażania modernizacji; Uprości dostęp do usług monopoli i do infrastruktury; Pozwoli zwiększyć eksport wyrobów walcowanych metalurgii czarnej i kolorowej oraz materiałów budowlanych

12 WOG wg premiera W.Putina Szerokie perspektywy dla sfery biznesu; Powstają nowe, dynamiczne rynki, ze standardami i wymogami w większości jednolitymi z obowiązującymi w UE; Pozytywnie na gospodarkę powinna wpłynąć rywalizacja o przedsiębiorcę, który będzie mógł decydować, gdzie chce rozwijać działalność, gdzie dokonywać odpraw celnych; Znaczący stymulator do podjęcia przez państwo działań mających na celu poprawę warunków organizacyjnoadministracyjnych, jakości i dostępności usług, zgodnie z praktyką europejską i światową

13 Euro-Azjatycka Unia Gospodarcza r prezydenci Rosji, Białorusi i Kazachstanu ogłosili w Moskwie początek WOG i podpisali porozumienie o utworzeniu głównego organu integracyjnego Euro- Azjatyckiej Komisji Gospodarczej (EAKG); EAKG pierwszym krokiem do EAUG; EAKG od r, jeśli parlamenty 3 krajów ratyfikują podpisane porozumienie (prezydent Rosji skierował dokument do Dumy zaraz po podpisaniu); WOG kolejnym etapem integracji; EAUG w 2015 r punktem docelowym integracji; EAKG będzie składać się z Rady (3 wicepremierów, z Rosji Igor Szuwałow) i Kolegium (po 3 przedstawicieli z każdego kraju, z Rosji Wiktor Christienko)

14 EAKG Komisja powinna być ponadnarodowym organem centralnym, który podejmuje decyzje na podstawie consensusu; Spotkanie r pierwszym posiedzeniem Euro- Azjatyckiej Rady Gospodarczej na najwyższym szczeblu, podczas którego utworzono odpowiednie organy; Ten integracyjny związek najważniejszy w obszarze poradzieckim; PKB trzech krajów ok 2 bln $, poziom handlu detalicznego 500 mld $, produkcja przemysłowa 1 bln $, produkcja rolnictwa 100 mld $ - wg MRG; Na świecie dziś jest 240 integracyjnych związków; Kandydatami do wstąpienia mogą być państwa z obszaru poradzieckiego;

15 EAUG Do 2015 roku wszystkie umowy w ramach WOG skodyfikowane i pojawi się jednolity kodeks euro-azjatyckiego obszaru, co faktycznie będzie oznaczać utworzenie unii; Ścisła współpraca polityczna; Zakłada się pojawienie nowej waluty temat tymczasem nie omawiany; Utworzenie EAUG powinno zmobilizować Rosję do liberalizacji prawodawstwa i wówczas biznes odczuje wyraźne korzyści wg Borisa Titowa przew. Diełowoj Rossii (org. MSP) w Rosji ubezpieczenia socjalne 30% a w Kazachstanie 11% i tam prawa inwestorów są bardziej chronione; Komisja Euro-Azjatycka ( 2-stopniowa w EAKG: Rada i Kolegium) od stycznia ma zastąpić Komisję UC; Rada od rozwiązywania sporów pojawiających sie w Kolegium; Kolegium główny organ roboczy, do podejmowania decyzji ws ceł, kontroli fitosanitarnej, weterynaryjnej i migracyjnej, regulacja dotacji podobnie jak w UE: Rada i Komisja UE;

16 EAUG cd. 2,4 % ludności świata; 2,6 % światowego PKB; 4 % globalnego eksportu; 9 % światowych zapasów ropy; 25 % światowych zapasów gazu; PKB 3-2 bln $; 500 mld $ - poziom handlu detalicznego; 1 bln $ - poziom produkcji przemysłowej; 100 mld $ - poziom produkcji rolnej.

17 Rosja w WTO, najdalej 17 lipca 2012 r 10 listopada 2011 roku grupa robocza WTO zaakceptowała warunki przystąpienia Rosji; Negocjacje trwały 18 lat; grudnia 2011 r na konferencji ministerialnej WTO Rosja zostanie oficjalnie zaproszona do przystąpienia do tej organizacji; Następnie ma 6 miesięcy na ratyfikację porozumienia i 30 dni na wejście go w życie;

18 ROSJA w WTO cd. Rosja stanie się 154 członkiem WTO, w opinii ekspertów, na korzystnych dla niej warunkach: Wsparcie dla rolnictwa utrzymane (9 mld$ w 2012, 4,4 mld$ w 2018, obecnie 4,5mld$); Ceny wewnętrzne na gaz regulowane (przy zapewnieniu zysku dla Gazpromu); Wsparcie dla montażu samochodów utrzymane; Utrzymanie kwotowania importu mięsa; Banki zagraniczne nie będę mogły otwierać oddziałów (max. udział kapitału zagr. 50%)

19 ROSJA w WTO cd. Okres przejściowy dojścia do obniżonych ceł do 2020 roku; Średnia opłata celna, do 2020 roku, zostanie obniżona z 10% do 7,8%; Utrzymanie kwotowania importu mięsa: Dla wołowiny 15% w ramach kwoty i 55% poza kwotą; Dla drobiu 25% w ramach kwoty i 80% poza; Dla wieprzowiny 0% i 75% poza kwotą;

20 ROSJA w WTO cd. Utrzymanie ceł na samochody, przy lekkim ich obniżeniu: z 15,5% (do 2018r) do 12% (w 2020); Cła będą stopniowo obniżane, w pierwszej Cła będą stopniowo obniżane, w pierwszej kolejności te, które były podwyższone w okresie niedawnego kryzysu: np na produkty chemiczne i metale a następnie na drób i samochody

21 ROSJA w WTO cd. Do 2015 roku Rosja obiecała zdjąć wszelkie ograniczenia na udział kapitału zagranicznego w sektorze telekomunikacji; Likwidacja ceł i licencji na komputery, notebooki, telefony komórkowe, smart-karty itp; Pozostaje obowiązek importerów do rejestracji notyfikacji w FSB (Federalnej Służbie Bezpieczeństwa); Członkowstwo stwarza warunki dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu efektywności gospodarki rosyjskiej; Matematyczny paradoks Zenona dochodzenie Rosji do WTO.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO LEKTURY NASZYCH, WPHI, MATERIAŁÓW, W TYM NA NASZEJ STRONIE I DO UDZIAŁU W NASZYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH PROMOCYJNYCH

23 WPHI W odpowiedzi pisemnych; 40 zorganizowanych seminariów, konferencji, prezentacji; 28 publikacji i udzielonych wywiadów; 23 stoiska informacyjne; 17 delegacji i misji z naszym udziałem; 12 biuletynów, 1100 CD-ROM; 130 opracowań

24 WPHI w 2012 Udział w 16 targach i wystawach: żywność, art.budowlane, opakowania, art.motoryzacyjne, kwiaty i rośliny ozdobne, obuwie, kosmetyki, medykamenty, art.dla dzieci,górnictwo, różnorodne art.konsumpcyjne, maszyny i technologie rolnicze; - Konferencje nt inwestycji, procesów integracyjnych z udziałem Rosji,barier i warunków dostępu do rynku.

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA. Warszawa, listopad 2003 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA REFORMY STRUKTURALNE NA RYNKU PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ RYNKU KAPITAŁOWYM POLSKA Warszawa, listopad 2003 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKI 4 RYNEK PRODUKTÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku WPHI Ambasady RP w Mińsku Mińsk, dnia 8.01.2014 Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku 1. Analityka: Po krótkiej stabilizacji wzrost PKB Białorusi znowu zwalnia Przegląd realnego sektora

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski 2(14) 2013 Ukraińskie spółki na GPW Plan rozwoju gospodarki Ukrainy 2013-2014 Dwadzieścia lat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Eksport towarów na Ukrainę Projekty inwestycyjne przygotowanie Warszawa

Bardziej szczegółowo

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce

Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska Handel Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania niniejszych

Bardziej szczegółowo

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych Kwiecień 2003 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 4 STRESZCZENIE RAPORTU 6 I. Makroekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami

Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami C 67 E/132 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami P6_TA(2009)0053 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie stosunków handlowych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-101-14 Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone z suplementem (kwiecień 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2008 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik eksportera po rynku Arabskiej Republiki Egiptu

Przewodnik eksportera po rynku Arabskiej Republiki Egiptu Przewodnik eksportera po rynku Arabskiej Republiki Egiptu SPIS TREŚCI 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z ARABSKĄ REPUBLIKĄ EGIPTU 1.1. SPECYFIKA RYNKU 1.2. WSPÓŁPRACA BILATERALNA 1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ RAPORT Z REALIZACJI W 2001 ROKU NARODOWEGO PROGRAMU PRZYGOTOWANIA DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 22 lutego 2002

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej

Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej 2012 Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej Warszawa 2012 Warunki prowadzenia handlu z zagranicą w Unii Europejskiej Publikacja

Bardziej szczegółowo

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY

POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY POLSKA TWÓJ PARTNER GOSPODARCZY WARSZAWA 2007 PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR MATERIAŁY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SERBIA TWOIM PARTNEREM BIZNESOWYM

SERBIA TWOIM PARTNEREM BIZNESOWYM SERBIA TWOIM PARTNEREM BIZNESOWYM Doświadczenia z Serbii Ogólnie rzecz biorąc, członkowie Rady Inwestorów Zagranicznych mają pozytywne doświadczenia z prowadzenia działalności na rynku serbskim. Położenie

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców.

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Opracowanie powstało na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie na potrzeby III Forum Rynków Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE

PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE PRZEWODNIK 10 KROKÓW EKSPORTERA NA UKRAINIE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa, styczeń 2007 Copyright PAIiIZ S.A. 2007 2 Praca zbiorowa pod patronatem PAIiIZ Autorzy tekstów:

Bardziej szczegółowo

Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła.

Redakcja wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła. Redakcja: Stanisław Mariusz Potyra (redaktor naczelny) Aleksander Bystrzycki (sekretarz redakcji) Anna Balicka ISSN 1233-2437 Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Adres redakcji: Biuletyn Informacyjny 00-400

Bardziej szczegółowo

Przewodnik eksportera. po rynku Republiki Federalnej Niemiec

Przewodnik eksportera. po rynku Republiki Federalnej Niemiec Przewodnik eksportera po rynku Republiki Federalnej Niemiec Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ FEDERALNĄ NIEMIEC... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 2 1.3. MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 121 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW dr hab. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Cła Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu Cła w pierwszej linii służą walce z towarami niebezpiecznymi, nielegalnym obrotem handlowym, nadużyciami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej

Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej Business Support Programme - SMECA - Materiał szkoleniowy Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej MKB Holandia 2001 1 Spis treści 1. Kontekst 1.1. Podstawy konstytucyjne UE, Traktat o WE 1.2. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ...

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ... Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 3 1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW... 3 2. KWESTIE PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo