Instrukcja obsługi Pralko-suszarka CO4 W264D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Pralko-suszarka CO4 W264D"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Pralko-suszarka CO4 W264D Wprowadzenie Zapoznaj się uważnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz postępuj zgodnie z nimi podczas użytkowania pralko-suszarki. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu w celu późniejszej konsultacji oraz by przekazać ją ewentualnym, następnym właścicielom. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym lub w wymienionych poniżej miejscach: pomieszczeniach dla personelu w magazynach, biurach oraz innych miejscach pracy; w gospodarstwach rolnych; w hotelach, motelach oraz w innych budynkach mieszkalnych jako udogodnienie dla klientów; w obiektach typu bed and breakfast. Nie należy użytkować urządzenia w warunkach innych niż domowe, np. podczas pokazów handlowych lub szkoleń, także w miejscach wymienionych powyżej. Użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem jest zabronione. Jeżeli urządzenie jest użytkowane w sposób niewłaściwy, zgodnie z powyższą definicją, okres jego trwałości może zostać skrócony a gwarancja producenta anulowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkie uszkodzenia urządzenia wynikające z jego niewłaściwego użytkowania (nawet w warunkach domowych) nie mogą być podstawą do reklamacji u producenta. Usuwanie odpadów Opakowanie pralki zostało w całości wykonane z materiałów ekologicznych i podlegających przetworzeniu. Należy usuwać odpady tak, aby mogły zostać ponownie wykorzystane. Sprzedawca lub lokalne jednostki administracji publicznej udzielają szczegółowych informacji o obowiązujących sposobach utylizacji odpadów. Zużyte urządzenia gospodarstwa domowego nie mogą być umieszczane razem z odpadami komunalnymi! Wiele materiałów zastosowanych w komponentach i częściach takich urządzeń może zostać odzyskanych i ponownie przetworzonych. Uwaga: aby bezpiecznie usunąć starą pralkę, należy odłączyć ją od gniazdka elektrycznego, uciąć kabel i zniszczyć go wraz z wtyczką. Aby zapobiec zamknięciu się dzieci wewnątrz pralki, usuń zawiasy drzwiczek i mechanizm ich blokady.

2 Spis treści Strona Wprowadzenie 2 Informacje o dostawie 4 Środki bezpieczeństwa 4 Szybkie uruchamianie 5 Panel sterowania 6 Tabela programów 16 Wybór programów 18 Szuflada na środki piorące 21 Środki piorące, wskazówki dotyczące prania i dozowania 22 Pranie 24 Suszenie 26 Automatyczne pranie/ suszenie 27 Cykl suszenia 28 Czyszczenie i konserwacja 30 Wskazówki dotyczące prania 31 Lokalizacja usterek 32 Dane techniczne 33 Obsługa klienta 34 Instalacja 35 PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM PRALKI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA LUB PODPORY TRANSPORTOWE ZOSTAŁY USUNIĘTE ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZE STR. 35 Informacje o dostawie Należy upewnić się, że następujące elementy zostały dostarczone wraz z urządzeniem: Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Węże doprowadzające i odprowadzające wodę, podpory Należy sprawdzić czy pralka nie została uszkodzona podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z Serwisem Obsługi Klienta, zob. rozdział obsługa klienta. Środki bezpieczeństwa Uwaga: przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji pralki A) Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego B) Zamknij dopływ wody C) Upewnij się, że gniazdko elektryczne posiada prawidłowe uziemienie, w przeciwnym wypadku skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Podłączenie pralki musi być uziemione. D) Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma lub stopami. Nie używaj pralki stojąc na boso na podłodze. E) Nie używaj adapterów, rozdzielaczy i/ lub przedłużaczy. Uwaga: podczas prania białej bielizny temperatura wody może osiągnąć temperaturę 90 C, drzwiczki pralki mogą być gorące. F) Przed otwarciem drzwiczek, upewnij się, że w bębnie nie ma wody.

3 G) Osoby nieuprawnione (między innymi dzieci), nieodpowiedzialne lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy nie powinny obsługiwać urządzenia, chyba że pod nadzorem lub po przeszkoleniu przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. H) Nie ciągnąć za kabel zasilania, by odłączyć go od gniazdka. I) Urządzenie nie może być wystawione na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.) L) Podczas przestawiania pralki nie należy chwytać za pokrętła panelu sterowania, szufladę na środki piorące, węże przyłączenia do sieci wodnej lub za kabel zasilania elektrycznego. Aby nie uszkodzić drzwiczek pralki podczas transportu, nie należy ich opierać o jakikolwiek inny przedmiot np. o wózek transportowy. M) WAŻNE! Jeżeli pralka stoi na wykładzinie należy upewnić się, że otwór poboru powietrza, znajdujący się pod urządzeniem, nie jest zasłonięty. N) Jeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo lub uległo awarii, należy je wyłączyć, odłączyć od sieci elektrycznej i wodnej. Nie należy dotykać zepsutego urządzenia. Powiadomić Serwis Obsługi Klienta w celu ewentualnej naprawy. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do poważnego uszkodzenia pralki. O) Jeżeli kabel elektryczny pralki jest uszkodzony należy go wymienić na specjalny kabel zasilający dostępny wyłącznie w Serwisie Obsługi Klienta. Pranie Szybkie uruchamianie Otwórz drzwiczki naciskając na przycisk A znajdujący się na uchwycie otwierania drzwiczek (zob. rys. 1, s.6) Wcześniej posegregowaną bieliznę włóż do bębna. Zamknij drzwiczki. Umieść środek piorący w przegródkach dozujących, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tabeli programów niniejszej instrukcji (s.16) Wybierz żądany program za pomocą pokrętła programatora. Na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia wybranego programu. Jeśli konieczne, ustaw temperaturę SUSZENIE Jeżeli chcesz, aby cykl suszenia rozpoczął się automatycznie po zakończeniu prania, za pomocą przycisku wyboru programu suszenia, wybierz żądany program. Możesz także poczekać, aż zakończy się cykl prania a następnie zdecydować o ilości bielizny i programie suszenia. Użyj przycisków funkcji dodatkowych (jeśli konieczne). Naciśnij przycisk START/PAUZA Program uruchomi się po kilku sekundach. Po ukończeniu prania: Na wyświetlaczu pokaże się komunikat END Odczekaj ok. 2 minuty aż blokada drzwiczek zostanie zwolniona. Wskaźnik drzwi wyłączy się. Wyłącz pralkę ustawiając pokrętło programatora na pozycji OFF Otwórz drzwiczki i wyjmij bieliznę. Zamknięte

4 PANEL STEROWANIA Rys. 1 Uchwyt otwierania drzwi Pokrętło programatora prania z pozycją OFF Przycisk funkcyjny Temperatura Przycisk funkcyjny Wirowanie Przycisk funkcyjny Stopień zabrudzenia Lampki kontrolne przycisków Przycisk funkcyjny Trudne plamy Przycisk funkcyjny Delicate + Przycisk funkcyjny Opóźniony Start Przycisk funkcyjny Suszenie Przycisk Start/pauza Wskaźnik Drzwi zamknięte Wyświetlacz elektroniczny Szuflada na środki piorące A B C D E F G H I L M N O P Kg DETECTOR (Funkcja ta jest aktywna tylko dla programów Bawełna i Tkaniny Syntetyczne) Funkcja Kg DETECTOR pozwala pralce dokonać pomiaru i uzyskać informacje dotyczące bielizny znajdującej się w bębnie podczas wszystkich faz prania. Przez pierwsze 4 minuty prania funkcja Kg DETECTOR : reguluje ilość wody określa czas trwania cyklu prania dopasowuje płukanie

5 W zależności od ilości i rodzaju pranej bielizny: reguluje obroty bębna, by dostosować je do rodzaju pranej tkaniny rozpoznaje ilość piany i ewentualnie zwiększa ilość wody w czasie płukania reguluje prędkość obrotów podczas wirowania w zależności od ilości bielizny, w celu zapewnienia pralce prawidłowej równowagi. W oparciu o ilość bielizny, funkcja Kg DETECTOR pozwala pralce systematycznie optymalizować ustawienia spośród blisko stu możliwych opcji. Kg DETECTOR to funkcja prosta w użyciu, umożliwiająca łatwy wybór programu prania. Użytkownik wskazuje jedynie rodzaj materiału, z którego wykonano bieliznę i stopień jego zabrudzenia, otrzymuje zaś doskonale czystą i odwirowaną odzież, wypraną z troską o tkaninę. Uchwyt otwierania drzwi Aby otworzyć drzwi, naciśnij przycisk znajdujący się na uchwycie. Pokrętło programatora z pozycją OFF A B Kiedy pokrętło umieszczone jest na danym programie, na wyświetlaczu pokazywane są informacje o wybranym cyklu prania. Aby całkowicie wyłączyć pralkę, ustaw pokrętło programatora na pozycji OFF OBECNIE DOSTĘPNE ŚRODKI PIORĄCE SĄ BARDZO SKUTECZNE NAWET PRZY NISKICH TEMPERATURACH. DLATEGO ZALECAMY UŻYWAĆ JAK NAJNIŻSZYCH TEMPERATUR NAWET PRZY PROGRAMACH PRANIA INTENSYWNEGO. TEMPERATURĘ MOŻNA ZWIĘKSZYĆ W KAŻDYM PRZYPADKU PRZEZ NACIŚNIĘCIE NA PRZYCISK TEMPERATURA. W TABELI PROGRAMÓW ZNAJDZIESZ ZESTAWIENIE TEMPERATUR MAKSYMALNYCH DLA KAŻDEGO Z PROGRAMÓW. Naciśnij przycisk START/PAUZA by rozpocząć pranie. Przez cały cykl prania pokrętło programatora będzie znajdowało się na pozycji zgodnej z wybranym programem. Po ukończeniu prania, wyłącz pralkę ustawiając pokrętło na pozycji OFF. Uwaga: chcąc uruchomić kolejny cykl prania, najpierw ustaw pokrętło na pozycji OFF a dopiero potem wybierz następny program. Przycisk funkcyjny TEMPERATURA C Po ustawieniu pokrętła programatora na żądanym programie prania, na wyświetlaczu pokaże się zalecana temperatura. Aby ustawić wyższą lub niższą temperaturę kilkakrotnie naciśnij przycisk. Po każdym naciśnięciu przycisku, na wyświetlaczu pokaże się wybrana temperatura. Jeżeli chcesz wykonać pranie na zimno, wskaźniki temperatury na wyświetlaczu muszą być wyłączone.

6 Przycisk funkcyjny WIROWANIE D Wirowanie jest bardzo ważną fazą prania, pozwalającą odpowiednio przygotować wypraną bieliznę do suszenia. Pralka wyposażona jest w szeroką gamę opcji wirowania, pozwalającą zaspokoić wszelkie wymagania. Naciskając na przycisk funkcyjny wirowania możesz zredukować maksymalną prędkość wirowania dla wybranego programu lub całkowicie je wyłączyć. By ponownie aktywować funkcję wirowania, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk. Naciskaj przycisk kilkakrotnie, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana prędkość wirowania. W trosce o ochronę pranych tkanin, nie istnieje możliwość ustawienia wyższej prędkości wirowania niż wartość wskazywana automatycznie w chwili wyboru programu. Prędkość wirowania można zmodyfikować w każdej chwili bez konieczności korzystania z przycisku PAUZA. Uwaga: Model ten jest wyposażony w elektroniczny czujnik, który pozwala sprawdzić czy bielizna jest równomiernie rozłożona w bębnie. Jeżeli wyważenie wsadu jest nieznacznie zakłócone, pralka automatycznie przywróci równomierne rozłożenie bielizny w bębnie i przystąpi do normalnego wirowania. Jeżeli po kilku próbach nie uda się równomierne rozłożyć bielizny w bębnie, konieczne będzie zastosowanie mniejszej prędkości wirowania. Jeżeli wyważenie wsadu bielizny w bębnie jest poważnie zakłócone, wirowanie zostanie anulowane. Takie rozwiązanie pozwala zredukować wibracje i hałas podczas wirowania oraz przyczynia się do niezawodności i trwałości pralki. Przycisk funkcyjny STOPIEŃ ZABRUDZENIA E Naciśnięcie tego przycisku (aktywny wyłącznie dla programów BAWEŁNA i TKANINY MIESZANE) pozwala wybrać jeden z trzech stopni zabrudzenia bielizny. Po wyborze programu prania, na wyświetlaczu elektronicznym pojawi się automatycznie wskaźnik stopnia zabrudzenia przypisany do danego programu. Jeżeli wybierzesz inny stopień zabrudzenia, wyświetlacz pokaże wybrany stopień zabrudzenia. Korzystanie z tego przycisku przy uprzednim ustawieniu pralki na program Szybkie pranie, pozwala wybrać jeden z 3 programów szybkiego prania: 14minut, 30minut i 44minuty. Lampki kontrolne PRZYCISKÓW F Lampki kontrolne zapalają się jeśli wybrana została dana opcja prania. Jeżeli wybrana opcja jest niekompatybilna z wybranym programem, lampka kontrolna zacznie migotać a następnie wyłączy się. Należy dokonać wyboru żądanej opcji PRZED naciśnięciem na przycisk START/PAUZA. Przycisk funkcyjny TRUDNE PLAMY G Funkcja ta jest aktywna wyłącznie dla cyklów prania bawełny. Po naciśnięciu przycisku, czujniki Systemu Sensor działają w taki sposób, aby utrzymywać wybraną temperaturę wody w sposób stabilny przez wszystkie fazy prania, regulują także pracę bębna. Podczas decydujących faz prania możliwe są dwie prędkości obrotów bębna. Kiedy środek piorący przenika przez bieliznę, bęben obraca się w taki sposób, aby środek piorący rozprzestrzeniał się równomiernie; prędkość obrotów bębna zwiększa się podczas prania i płukania w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności mechanicznych działań pralki. Funkcja ta pozwala zwiększyć skuteczność prania, usunąć uporczywe plamy przy NIEZMIENIONYM CZASIE TRWANIA PROGRAMU.

7 Przycisk funkcyjny Delicate+ H Zastosowanie nowoczesnego Systemu Sensor pozwala uruchomić, po naciśnięciu przycisku Sensitive +, cyklu prania specyficznego dla tkanin mieszanych i wytrzymałych. Cykl ten pozwala dokładnie usunąć pozostałości po środkach piorących w trosce o delikatną skórę, która będzie mieć kontakt z praną tkaniną. Dodatkowa ilość wody podczas prania oraz 5 faz płukania z wirowaniem pośrednim, pozwala uzyskać doskonale czystą i wypłukaną bieliznę. Aby zagwarantować optymalny rezultat prania, ilość wody podczas tej fazy cyklu jest zwiększona, gwarantując doskonałe rozpuszczenie środków piorących. Ilość wody jest także zwiększona podczas płukania, aby usunąć nawet najmniejsze pozostałości środków piorących z włókien pranych tkanin. Cykl ten opracowano specjalnie z myślą o SKÓRZE DELIKATNEJ I WRAŻLIWEJ, dla której nawet najmniejsza pozostałość środków piorących może być przyczyną podrażnień i alergii. Zaleca się także stosowanie tej funkcji dla BIELIZNY DZIECIĘCEJ oraz dla TAKNIN DELIKATNYCH a także przy praniu TKANIN GĄBCZASTYCH, które mają tendencję do zatrzymywania proszku. Aby zagwarantować najlepszy rezultat prania, funkcja ta jest automatycznie uruchamiana przy programach Tkaniny delikatne i Wełna/ Pranie ręczne. Przycisk funkcyjny OPÓŹNIONY START I Za pomocą tego przycisku można opóźnić uruchomienie prania w czasie, do 24 godzin. Aby użyć tej funkcji postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami: Wybierz program. Naciśnij przycisk funkcji opóźnionego startu (na wyświetlaczu pojawi się h00). Następnie naciskając ponownie przycisk ustaw żądany czas rozpoczęcia prania np. za 1 godzinę (h01 na wyświetlaczu). Po każdorazowym naciśnięciu przycisku uruchomienie pralki zostanie przesunięte w czasie o 1 godzinę do maksymalnie 24 godzin. Gdy na wyświetlaczu pojawi się h24, ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje zresetowanie ustawień funkcji opóźnionego startu. Zatwierdź ustawienie, naciskając na przycisk START/PAUZA (światełko na wyświetlaczu zacznie migotać). Pralka rozpocznie odliczanie czasu a program uruchomi się automatycznie po jego upłynięciu. Można anulować zaprogramowany opóźniony start postępując zgodnie z poniższymi zaleceniami: Naciśnij przycisk funkcji i przytrzymaj go przez około 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawią się ustawienia wybranego programu. Można wówczas uruchomić program prania naciskając na przycisk START/PAUZA lub anulować opóźniony start ustawiając pokrętło programatora na pozycji OFF, a następnie wybrać inny program. Uwaga: w przypadku przerwy w dostawie prądu, pamięć urządzenia przechowuje wprowadzone ustawienia. Gdy zasilanie zostanie przywrócone, pralka rozpocznie pracę od miejsca, w którym została ona przerwana. Przycisk funkcyjny SUSZENIE L Upewnij się, że pokrętło programatora nie znajduje się na pozycji OFF. Następnie naciśnij na przycisk Suszenie, aby wybrać żądany program suszenia. Po każdym naciśnięciu na przycisk, na wyświetlaczu pojawi się symbol wybranego rodzaju suszenia. Jeżeli chcesz anulować wybrany program suszenia przed jego uruchomieniem, naciśnij kilkakrotnie na przycisk, aż symbole na wyświetlaczu znikną lub ustaw pokrętło programatora na pozycji OFF. Aby anulować cykl suszenia w czasie jego trwania, naciśnij przycisk Suszenie i przytrzymaj przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol chłodzenia. Z uwagi na bardzo wysoką temperaturę wewnątrz bębna, zaleca się zaczekać aż do ukończenia procesu chłodzenia i dopiero wówczas ustawić pokrętło programatora na pozycji OFF. Można wówczas bezpiecznie wyjąć bieliznę. Przycisk funkcyjny START/PAUZA M Aby rozpocząć wybrany cykl prania naciśnij na przycisk START/PAUZA.

8 Uwaga: KILKA SEKUND PO NACIŚNIĘCIU NA PRZYCISK START, PRZEZ PIERWSZE 4 MINUTY, PRALKA DOKONUJE POMIARU ILOŚCI BIELIZNY W BĘBNIE, DZIĘKI FUNKCJI KG DETECTOR (AKTYWNA WYŁĄCZNIE PRZY PROGRAMACH BAWEŁNA I TKANINY SYNTETYCZNE). NA TYM ETAPIE PRANIA, NA WYŚWIETLACZU CO 5 SEKUND POJAWIA SIĘ PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA CYKLU, AKTUALIZOWANY W ZALEŻNOŚCI OD POMIARÓW DOKONYWANYCH PRZEZ PRALKĘ. W FAZIE POMIARU, SYMBOL KG DETECTOR JEST WIDOCZNY NA WYŚWIETLACZU, OZNACZA TO, ŻE FUNKCJA TA JEST AKTYWNA. ZMIANA PROGRAMU PO URUCHOMIENIU PRALKI (PAUZA) Naciśnij przycisk START/PAUZA i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy. Lampki kontrolne przycisków funkcyjnych zaczną migotać a wskaźnik czasu pozostałego do ukończenia prania pokaże, że pralka znajduje się w trybie pauza. Zmień program i naciśnij przycisk START/PAUZA, aby ponownie uruchomić urządzenie. Wskaźnik Zamknięte Drzwi na wyświetlaczu jest podświetlony przez ok. 2 minuty. Można otworzyć drzwiczki pralki dopiero wtedy, gdy wskaźnik ten zgaśnie. By ponownie uruchomić pralkę naciśnij na przycisk START. ANULOWANIE WYBRANEGO PROGRAMU Aby anulować wybrany program, ustaw pokrętło programatora na pozycji OFF. Wybierz inny program. Ponownie ustaw pokrętło programatora na pozycji OFF. Wskaźnik ZAMKNIĘTE DRZWI N Wskaźnik ten widoczny jest na wyświetlaczu, gdy drzwiczki są zablokowane a pralka pracuje. Jeżeli naciśnięty został przycisk START/PAUZA a drzwiczki są zamknięte, wskaźnik migocze przez pewien czas a następnie świeci się w sposób ciągły. Jeżeli drzwiczki pralki nie są poprawnie zamknięte, wskaźnik będzie cały czas migotać. Specjalna blokada bezpieczeństwa sprawia, że otwarcie drzwiczek pralki natychmiast po zakończeniu cyklu pracy pralko-suszarki jest niemożliwe. Należy odczekać ok. 2 minut od zakończenia pracy urządzenia i dopiero wówczas otworzyć drzwiczki. Przed otwarciem drzwiczek należy upewnić się, że w bębnie nie ma wody. Gdy urządzenie zakończy pracę, ustaw pokrętło programatora na pozycję OFF. WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY O Wyświetlacz elektroniczny dostarcza informacji o ustawieniach i postępach pracy pralki. 1) TEMPERATURA PRANIA Po ustawieniu programu prania, na wyświetlaczu zapali się automatycznie wskaźnik temperatury. Temperaturę można zmniejszyć lub zwiększyć kilkakrotnie naciskając na odpowiedni przycisk. Po każdorazowym naciśnięciu, na wyświetlaczu zapali się wskaźnik wybranej temperatury. 2) ZAMKNIĘTE DRZWI W pierwszej fazie prania wskaźnik ten migoce, a następnie świeci się w sposób ciągły aż do ukończenia pracy urządzenia. 2 minuty po zakończeniu pracy pralko-suzarki, wskaźnik zgaśnie, wówczas można

9 bezpiecznie otworzyć drzwiczki. Jeżeli chcesz uruchomić program prania na zimno, wszystkie wskaźniki muszą być wyłączone. 3) PRĘDKOŚĆ WIROWANIA Podczas wyboru programu, wskaźnik wyświetli maksymalną prędkość wirowania. Każdorazowe naciśnięcie na przycisk spowoduje zmniejszenie tej prędkości o 100 obrotów/ minutę aż do prędkości minimalnej 400 obrotów/ minutę lub całkowitego wyłączenia funkcji wirowania. 4) WSKAŹNIK OPÓŹNIONEGO STARTU Wskaźnik ten migoce, jeśli aktywowano funkcję opóźnionego startu. 5) CZAS TRWANIA CYKLU W momencie wyboru programu, maksymalny czas trwania cyklu, przy pełnym załadowaniu bębna, zostanie wyświetlony automatycznie. Czas ten może się zmienić w zależności od wybranych funkcji. Pralka oblicza czas trwania wybranego programu na podstawie wagi standardowego załadunku bębna; podczas pracy, pralka aktualizuje czas trwania prania w zależności od rozmiaru i składu załadowanej bielizny. Jeżeli wybrano funkcję automatycznego suszenia, czas trwania suszenia zostanie wyświetlony po ukończeniu fazy prania. 6) Wskaźnik Kg DETECTOR (funkcja aktywna wyłącznie dla programów Bawełna i Tkaniny Syntetyczne) Przez pierwsze 4 minuty pracy pralki, wskaźnik Kg DETECTOR będzie aktywny, oznacza to, że pralka oblicza pozostały czas trwania prania w zależności od ilości bielizny załadowanej do bębna. 7) STOPIEŃ ZABRUDZENIA Po wyborze programu, na wyświetlaczu pojawi się właściwy wskaźnik stopnia zabrudzenia bielizny. Dokonując wyboru innego stopnia zabrudzenia, wskaźnik pokaże wybrany stopień. 8) WSKAŹNIKI PROGRAMÓW SUSZENIA Wskaźniki pokazują wybrany program suszenia. Programy automatyczne: jeżeli dokonano wyboru jednego z 3 programów automatycznych, pralka obliczy niezbędny czas suszenia oraz wymagany poziom wilgotności, w zależności od rodzaju załadowanej bielizny i wybranego programu suszenia. Po naciśnięciu na przycisk START, na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas trwania cyklu. Pralka oblicza czas trwania wybranego programu na podstawie wagi standardowego załadunku bębna; podczas pracy, pralka aktualizuje czas trwania prania w zależności od rozmiaru i składu załadowanej bielizny. = program suszenia extra suche (zalecany dla ręczników, szlafroków i dużych ilości bielizny) = program suszenia gotowe do szafy = program suszenia: gotowe do prasowania WAŻNE WSKAZÓWKI Dla niewielkiej ilości bielizny (mniej niż 1 kg) lub bielizny lekko wilgotnej, zaleca się wybrać program suszenia 30 minut. Pralka automatycznie przerwie cykl, gdy żądany stopień wysuszenia zostanie osiągnięty. Dla zapewnienia właściwej pracy pralki, zaleca się przerywać fazę suszenia tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Programy czasowe: 120 minut 90 minut 60 minut 30 minut Wskaźniki te pozwalają dokonać wyboru czasowych programów suszenia. Faza chłodzenia Faza ta jest uruchamiana w etapie końcowym suszenia, trwa przez ostatnich 10 minut każdej fazy suszenia.

10 PROGRAM Ustawienie pokrętła programatora na: TABELA PROGRAMÓW Maksym alny ciężar bielizny kg Zalecana temperatura º C Temperatu ra maksymaln a º C Środek piorący 2 1 Tkaniny odporne Bawełna, len, włókno konopne z praniem wstępnym Bawełna, tkaniny mieszane odporne, kolorowe Tkaniny mieszane i syntetyczne Mieszane tkaniny odporne Tkaniny bardzo delikatne Syntetyki, akryl Wełna przeznaczona do prania w pralce 1) Bawełna + Pranie Wstępne * 6 60º Do 90º 1) Bawełna ** 6 40º Do 60º 1) Mieszane * 3 40º Do 60º Delikatne 2 40º Do 40º Wełna 1 40º Do 40º Pranie ręczne Ręczne 1 30º Do 30º Płukanie Wirowanie Tylko odprowadzenie wody Dżinsy 3 40º Do 40º Tkaniny odporne Tkaniny mieszane i syntetyczne Pranie szybkie 14 minut Tkaniny odporne Tkaniny mieszane i syntetyczne Pranie szybkie 30 minut Tkaniny odporne Tkaniny mieszane i syntetyczne Pranie szybkie 44 minut Tkaniny mieszane i syntetyczne delikatne 2) Szybkie pranie 14'-30'-44' 1 30º Do 30º 2 30º Do 40º 3 30º Do 40º Koszule 3 30º Do 30º Tkaniny mieszane - Suszenie Delikatne Bawełna - Suszenie Bawełna Bawełna Tkaniny mieszane 59' Wszystko w 1 1,5 30º Do 30º

11 Ważne uwagi INFORMACJE O PRÓBACH LABORATORYJNYCH (Zgodnie z normą EN 50229) Pranie Używaj programu ** jednocześnie wybierając maksymalny stopień zabrudzenia, maksymalną prędkość wirowania oraz temperaturę 60 C. Zalecamy także korzystanie z tego programu przy testach porównawczych na niższej temperaturze. Suszenie Pierwsze suszenie wykonane przy ciężarze bielizny 4kg (skład bielizny: poszewki na poduszki i ręczniki), wybrany program: bawełna gotowe do szafy Drugie suszenie wykonane przy ciężarze bielizny 2kg (skład bielizny: 2 prześcieradła i ręczniki), wybrany program: bawełna gotowe do szafy Dla każdego programu można wybrać prędkość wirowania zgodnie z zaleceniami producenta odzieży. Jeżeli metka na ubraniu nie zawiera informacji o zalecanej prędkości wirowania, można odwirowywać je na maksymalnej prędkości. Przycisk funkcyjny temperatury pozwala prać we wszystkich temperaturach niższych niż maksymalna. Programy z automatycznym suszeniem. 1) możliwość dopasowania długości trwania cyklu i intensywności prania za pomocą przycisku funkcji Stopień Zabrudzenia 2) ustawiając pokrętło programatora na pozycji 14'-30'-44' oraz używając przycisku Stopień Zabrudzenia można wybrać jeden z 3 programów szybkiego prania: 14 minut, 30 minut, 44 minuty. WYBÓR PROGRAMÓW Urządzenie umożliwia wybór różnych programów prania. Pozwala to na efektywne pranie wszelkiego rodzaju tkanin z uwzględnieniem stopnia ich zabrudzenia, temperatury oraz czasu trwania cyklu (zob. tabela programów prania). TKANINY ODPORNE Programy pozwalają na możliwie najbardziej wydajne pranie i płukanie. Pranie przerywane jest cyklami wirowania, co daje znakomity efekt przy płukaniu. Końcowe wirowanie usuwa maksymalną ilość wody z tkanin.

12 TKANINY MIESZANE I SYNTETYCZNE Połączenie skutecznego systemu prania, optymalnych obrotów bębna i zarządzania zużyciem wody, gwarantuje doskonały rezultat, a delikatne płukanie pozwala uniknąć zmięcia pranej odzieży. TKANINY BARDZO DELIKATNE To nowy cykl prania, stosujący naprzemiennie pranie i moczenie. Jest on w szczególności zalecany w przypadku tkanin bardzo delikatnych. Płukanie i pranie wykonywane jest w dużej ilości wody w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. PROGRAM WEŁNA Program specjalny, pozwalający na dokładne pranie delikatnych włókien bez uszkadzania ich. Cykl polega na okresach spoczynku i aktywności ustawionych naprzemiennie, przy maksymalnej temperaturze 40 C. Kończy się 3 płukaniami, z czego jedno w płynie do płukania tkanin, oraz krótkim wirowaniem. PRANIE RĘCZNE Pralka posiada program prania ręcznego. Program ten pozwala wykonać pełen cykl prania dla ubrań wymagających prania ręcznego. Program ten wykonywany jest przy temperaturze wody 30 C. Kończy się 3 płukaniami i szybkim wirowaniem. PROGRAM SPECJALNY PŁUKANIE Program ten wykonuje trzy płukania i wirowanie pośrednie (które może być ograniczone lub anulowane za pomocą odpowiedniego przycisku). Może być używany do płukania wszelkiego rodzaju tkanin, np. po praniu ręcznym. PROGRAM SPECJALNY WIROWANIE Program ten wykonuje wirowanie przy maksymalnej prędkości (którą można zmniejszyć za pomocą odpowiedniego przycisku). ODPROWADZENIE WODY Program ten pozwala usunąć wodę. PROGRAM DŻINSY Specyficzny program, gwarantujący doskonałe efekty prania tkanin odpornych, takich jak dżins. Maksymalna temperatura prania to 40 C, pozwala ona usunąć zabrudzenia nie uszkadzając elastycznych włókien tkaniny. PROGRAM SZYBKIE PRANIE Ustawiając pokrętło programatora na pozycji 14'-30'-44' oraz używając przycisku stopień zabrudzenia można wybrać jeden z 3 programów szybkiego prania: 14 minut, 30 minut, 44 minuty. Aby zapoznać się ze szczegółową charakterystyką każdego z tych programów, zapoznaj się z tabelą programów. Przy wyborze programu szybkiego prania, zalecamy stosowanie o 20% mniej środka piorącego w stosunku do ilości zalecanej przez producenta. PROGRAM KOSZULE Kompletny cykl prania dla koszul. Pranie i płukanie zostały zoptymalizowane pod względem rytmu obrotów bębna i poziomu wody. Maksymalna temperatura programu to 30 C, kończy się on 3 płukaniami i delikatnym wirowaniem. SUSZENIE DELIKATNE Suszenie różnych tkanin mieszanych (syntetycznych/ bawełny), tkanin syntetycznych. SUSZENIE BAWEŁNY Suszenie bawełny, tkanin gąbczastych, lnu, tkanin konopnych, itp. 59' WSZYSTKO W 1 To kompletny program prania i suszenia, który trwa ok. 59 minut. Pozwala uzyskać czystą odzież, gotową do natychmiastowego noszenia. Dla niewielkiej ilości bielizny max. 1,5 kg (np. 4 koszule) Dla ubrań lekko zabrudzonych (bawełna i tkaniny mieszane)

13 Zaleca się redukcję ilości środka piorącego (w stosunku do standardowego załadunku bębna) by zapobiec niegospodarności. Szuflada na środki piorące P Szuflada na środki piorące składa się z 3 małych przegródek: przegroda oznaczona na rysunku symbolem 1 jest przeznaczona na środek piorący do prania wstępnego; przegroda oznaczona na rysunku symbolem jest przeznaczona na środki dodatkowe: np. zmiękczacze, środki zapachowe, krochmal, wybielacz, itp. przegroda oznaczona na rysunku symbolem 2 przeznaczona jest na środek piorący do prania właściwego. Uwaga: Niektóre środki piorące mogą być trudne do usunięcia; w takim wypadku zalecamy używanie dozownika bezpośrednio wkładanego do bębna. Uwaga: Do przegrody oznaczonej symbolem należy wprowadzać tylko środki płynne. We wszystkich cyklach prania, pralka automatycznie pobiera dodatkowe środki piorące podczas ostatniego płukania. Proszki do prania, dodatkowe środki piorące dozowanie Wybór środka piorącego Środki uniwersalne Proszki do prania z dodatkiem środków wybielających, zapewniają dokładne pranie odzieży. Są one w szczególności zalecane dla programów o wysokich temperaturach (co najmniej 60 C) oraz dla silnie zabrudzonej bielizny. Płynne środki piorące, są szczególnie zalecane do usuwania tłustych plam, pochodzących np. z kosmetyków, tłuszczu, brudnych rąk itp. Detergenty te nie są wskazane do prania poplamionej bielizny, gdyż nie zawierają środków wybielających. Środki biologiczne, dostępne na rynku produkty nie zawsze zapewniają wysoką jakość prania. Specjalne środki piorące Środki piorące do kolorów i delikatnej bielizny, bez dodatku wybielaczy oraz często bez optycznych rozjaśniaczy, dla zachowania koloru tkaniny. Środki do prania wełny i jedwabiu, bez dodatku wybielaczy i enzymów, zapewniają dokładne pranie odzieży wełnianej. Środki piorące do zasłon i firan, wzbogacone o rozjaśniacze optyczne, odporne na światło, zapobiegają żółknięciu tkanin na słońcu. Specjalne środki piorące posiadają określoną zawartość niektórych substancji chemicznych w zależności od rodzaju tkanin, do prania których są przeznaczone, stopnia ich zabrudzenia oraz twardości wody. W tym wypadku, podstawowe środki piorące, płyny do płukania, wybielacze/ odplamiacze mogą być dodawane do prania osobno.

14 Dodatkowe środki pomocnicze Zmiękczacze, pozwalają ograniczyć stosowanie proszku do prania tam, gdzie woda jest twarda lub bardzo twarda. Środki do prania wstępnego, pozwalają na odpowiednie potraktowanie plam przed rozpoczęciem prania właściwego. W przypadku ich zastosowania, temperatura prania właściwego może zostać zredukowana lub też można je wykonać stosując środek piorący bez zawartości wybielaczy. Płyny do płukania tkanin, pozwalają uniknąć naładowania elektrostatycznego odzieży wykonanej z tkanin syntetycznych oraz czynią ją przyjemniejszą w dotyku. Jeżeli posiadasz suszarkę, odzież zostanie zmiękczona nawet bez użycia płynów do płukania. Nie wlewaj rozpuszczalników do pralki! Przechowuj detergenty i inne środki piorące z dala od dzieci. Przed wsypaniem/ wlaniem środka piorącego do przegrody, upewnij się że nie znajduje się w niej żadne ciało obce. Zalecana ilość środka piorącego jest zazwyczaj wskazywana przez producenta na opakowaniu. Zastosuj się do tych zaleceń! Dozowanie Należy używać tylko środków piorących przeznaczonych do prania w pralkach. Najlepsze efekty można uzyskać stosując jedynie minimalną ilość środków chemicznych, biorąc pod uwagę stopień zabrudzenia bielizny i dokładnie odmierzając niezbędną ilość środka piorącego. Ilość środka piorącego zależy od: twardości wody: w zależności od twardości wody i rodzaju środka piorącego, można ograniczyć ilość stosowanego środka piorącego. Im bardziej miękka woda tym mniejsza ilość środka piorącego jest konieczna. stopień zabrudzenia: można ograniczyć ilość stosowanych środków piorących kierując się przy dozowaniu stopniem zabrudzenia bielizny. Gdy bielizna nie jest mocno zabrudzona, wystarczy użyć niewielkiej ilości środka piorącego. ilość bielizny: w zależności od ilości bielizny można ograniczyć ilość środka piorącego. Używaj niewielkiej ilości środka piorącego jeśli pierzesz tylko kilka sztuk odzieży. Dozowanie zalecane przez producentów na opakowaniach środków piorących do prania tkanin delikatnych, zazwyczaj uwzględnia niewielką ilość bielizny. Przestrzegaj zaleceń dozowania! Dozowanie proszków do prania Dla proszków o normalnym lub słabym stężeniu: dla średnio zabrudzonej bielizny, wybierz program bez prania wstępnego. Umieść proszek w przegrodzie 2. W przypadku silnie zabrudzonej bielizny, wybierz program z praniem wstępnym. Umieść ¼ proszku w przegrodzie 1 i ¾ w przegrodzie 2. Jeżeli używasz zmiękczacza, najpierw umieść proszek a następnie zmiękczacz w przegrodzie 2. W przypadku proszków o wysokim stężeniu, które nie są sprzedawane w dawkach jednostkowych, aby ustalić właściwe dozowanie, zastosuj się do zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu. Aby uniknąć sprawdzania czy proszek został dobrze wchłonięty i rozpuszczony, używaj dozowników dołączonych do proszku. Dozowanie płynnych środków piorących We wszystkich programach bez prania wstępnego, płynne środki piorące mogą być używane zgodnie z zaleceniami zawartymi na ich opakowaniu. Używaj dozownika, który umieszcza się bezpośrednio w bębnie pralki.

15 Pranie Sortowanie bielizny Zalecamy pranie wyłącznie odzieży przeznaczonej do prania w pralce. Nie należy prać w pralce odzieży, która wymaga czyszczenia chemicznego. Radzimy nie odwirowywać kap, pledów, dywanów oraz innych ciężkich artykułów. Przy sortowaniu bielizny uwzględnij rodzaj tkaniny, stopień jej zabrudzenia oraz temperaturę prania: przestrzegaj zaleceń określonych na metkach odzieżowych. Przykłady: Bielizna przeznaczona do prania w wysokich temperaturach Bielizna kolorowa, tkaniny łatwe w utrzymaniu Bielizna delikatna i wełna Pranie ręczne - Odzież oznakowana na metce następującym symbolem, nie może być prana w pralce: Nie prać w pralce W przypadku bardzo delikatnych tkanin, takich jak firanki z tiulu, bielizna, rajstopy itp., zalecamy stosowanie specjalnego woreczka do prania. - Odzież wełniana, aby mogła być prana w pralce, musi być oznaczona symbolem czysta wełna oraz etykietą nadaje się do prania w pralce. Sprawdź etykietę producenta przed rozpoczęciem prania. - Większość nowej odzieży farbuje. Niektóre kolory mogą czasem zafarbować odzież o jaśniejszej barwie. Radzimy więc, aby prać oddzielnie odzież kolorową podczas pierwszego prania. W kolejnych praniach, kolory odporne należy prać z białą bielizną wyłącznie w temperaturze nieprzekraczającej 40 C. Uwaga: podczas segregowania bielizny - sprawdź czy w bieliźnie nie ma przedmiotów metalowych (np. spinaczy, agrafek, igieł, monet itp.). Jeżeli pralka ulegnie awarii podczas okresu gwarancyjnego i jeżeli obce ciało zostanie uznane za przyczynę tej awarii, koszt naprawy pokryje właściciel pralki. - zapnij guziki na poszewkach, zapnij zamki błyskawiczne, zapinki i haczyki, paski od spodni i zawiąż paski szlafroków. - usuń żabki z firanek i zasłon. - stosuj się uważnie do zaleceń producenta dotyczących prania odzieży. - jeżeli podczas sortowania bielizny natrafisz na szczególnie uporczywe plamy, usuń je za pomocą detergentu lub środka do usuwania plam. - Nie pierz maksymalnego załadunku odzieży złożonego wyłącznie z tkanin gąbczastych, gdyż wchłaniają one duże ilości wody i mogą stać się zbyt ciężkie dla bębna. Właściwy sposób prania Przygotowanie bielizny A) Posortuj bieliznę zgodnie z zaleceniami producentów zawartych na metkach odzieżowych. Zawsze sprawdzaj informacje zawarte na metkach. Umieść bieliznę w pralce

16 B) Otwórz drzwiczki C)Umieść bieliznę w pralce. Zamknij drzwiczki. Upewnij się, że nic nie blokuje zamknięcia drzwiczek ani ich uszczelki. Umieść środki piorące w szufladzie D)Otwórz szufladę, wybierz środek piorący i odmierz właściwą jego ilość, postępując zgodnie z zaleceniami producenta oraz wskazówkami zawartymi w rozdziale Środki piorące niniejszej instrukcji. Dodaj dodatkowe środki piorące. Zamknij szufladę. Wybór programu prania Wybierz program ustawiając pokrętło programatora na żądanej pozycji. Ustaw temperaturę, jeśli konieczne. Posłuż się przyciskami funkcyjnymi, aby ustawić dodatkowe opcje prania (jeśli konieczne). Upewnij się, że zawór doprowadzania wody jest otwarty i że wąż odprowadzający jest na miejscu. Naciśnij przycisk START/PAUZA Program prania uruchomi się. Podczas całego czasu trwania cyklu prania, pokrętło programatora znajduje się w pozycji wskazującej na wybrany program, aż do jego zakończenia. Uwaga: w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej, specjalna pamięć przywróci wybrany program w momencie wznowienia dostawy prądu. Pralka podejmie pracę automatycznie zaczynając od momentu, w którym jej praca została przerwana. Po zakończeniu programu Na wyświetlaczu pojawi się komunikat END. Odczekaj ok. 2 minuty, aż zwolniona zostanie blokada drzwiczek. Wskaźnik Drzwi zamknięte wyłączy się. Ustaw pokrętło programatora na pozycję OFF. Otwórz drzwiczki i wyjmij bieliznę. Wyjmij wtyczkę kabla elektrycznego z gniazdka i zamknij zawór doprowadzania wody po każdym użyciu pralki. SUSZENIE Nie należy suszyć odzieży wykonanej z gąbki lub z tkanin łatwopalnych. Ważne: W suszarce można suszyć wyłącznie bieliznę uprzednio upraną i odwirowaną. WAŻNE Podane tutaj informacje mają charakter ogólny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów suszenia konieczna

17 jest pewna praktyka. Przy pierwszych użyciach suszarki radzimy ustawić krótsze niż zalecane czasy suszenia, co pozwoli określić żądany stopień wysuszenia. Aby uniknąć zatkania przewodów wentylacyjnych urządzenia, radzimy nie używać suszarki do suszenia tkanin skłonnych do mechacenia, takich jak dywaniki lub odzież z dzianiny o długim włosiu. Suszarka pozwala doskonale wysuszyć tkaniny nie wydzielając przy tym pary wodnej na zewnątrz. Silny nawiew gorącego powietrza, podgrzanego do odpowiedniej temperatury, przenika przez wilgotną odzież. Wilgotne powietrze jest następnie odprowadzane i ponownie wykorzystane, dzięki układowi hydraulicznemu, w którym zimna woda skrapla wilgoć zawartą w powietrzu. Jest to układ zamknięty i całkowicie szczelny, stąd na zewnątrz urządzenia nie wydobywa się para wodna. Uwaga: Nie otwieraj drzwiczek pralki w trakcie trwania suszenia. Zaczekaj do ukończenia fazy schładzania zamykającej cykl. Można suszyć jedynie bieliznę uprzednio odwirowaną. Pralko-suszarka pozwala na suszenie w dwóch trybach: 1. Suszenie tkanin bawełnianych, gąbczastych, lnu, włókien konopnych, itp. Ważna informacja Podczas fazy suszenia, bęben wykonuje obroty o dużej prędkości w celu właściwego zmieszania bielizny i osiągnięcia najlepszego rezultatu suszenia. 2. Suszenie tkanin mieszanych (syntetycznych/ bawełnianych), tkanin syntetycznych. Automatyczny cykl pranie suszenie Uwaga: pełen cykl może być używany tylko w przypadku, gdy waga załadowanej, suchej bielizny nie przekracza 4kg. W przeciwnym wypadku rezultat suszenia może być niezadowalający. Pranie: Otwórz szufladę i umieść środki piorące w odpowiednich przegrodach. Zapoznaj się z listą programów prania i, w zależności od rodzaju tkanin przeznaczonych do prania (np. silnie zabrudzona bawełna), nie naciskając na przycisk uruchamiana, przygotuj pranie postępując zgodnie z poniższymi zaleceniami: Wybierz program ustawiając pokrętło programatora na żądany program. Na wyświetlaczu elektronicznym zostaną wyświetlone ustawienia wybranego programu. Ustaw żądaną temperaturę. Użyj przycisków funkcyjnych, jeśli konieczne. Upewnij się, że zawór dopływu wody jest otwarty oraz że wąż odprowadzający jest podłączony. Suszenie: Wybierz żądany stopień wysuszenia. Dostępne są następujące stopnie wysuszenia: extra suche zalecany dla ręczników i szlafroków, gotowe do szafy zalecany dla bielizny niewymagającej prasowania oraz gotowe do prasowania suszenia, Naciśnij przycisk START/PAUZA. dla bielizny przeznaczonej do prasowania. Jeżeli chcesz ustawić konkretny czas trwania naciskaj przycisk Suszenie aż do uzyskania żądanego czasu trwania suszenia. Przez cały cykl prania, aż do jego ukończenia, pokrętło programatora pozostanie na pozycji wskazującej wybrany program prania. Po zakończeniu prania, wskaźniki faz prania na wyświetlaczu elektronicznym zgasną i pojawią się wskaźniki czasu trwania suszenia. Pralko-suszarka przystąpi wówczas do realizacji całego programu suszenia. Wskaźnik programu suszenia pozostanie zapalony aż do ukończenia fazy schładzania Kiedy program zostanie ukończony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat END.

18 Odczekaj ok. 2 minut aż blokada drzwiczek zostanie uwolniona. Wskaźnik Drzwi zablokowane wyłączy się. Ustaw pokrętło programatora na pozycję OFF. Otwórz drzwiczki. Wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego i zamknij zawór dopływu wody po każdym praniu/suszeniu. Cykl suszenia Suszenie krok po kroku: Otwórz drzwiczki pralki. Załaduj bieliznę do bębna (max 4 kg). W przypadku bielizny dużych rozmiarów (prześcieradła, pościel itp.) lub absorbującej dużą ilość wody (szlafroki, spodnie dżinsowe, itp.) zalecamy zredukowanie wagi załadunku. Zamknij drzwiczki pralki. Ustaw pokrętło programatora na pozycję bawełna Wybierz żądany stopień wysuszenia. Dostępne są następujące stopnie wysuszenia: extra suche zalecany dla ręczników i szlafroków, gotowe do szafy zalecany dla bielizny niewymagającej prasowania oraz gotowe do prasowania dla bielizny przeznaczonej do prasowania. Jeżeli chcesz ustawić konkretny czas trwania suszenia, naciskaj na przycisk Suszenie aż do uzyskania żądanego czasu trwania suszenia. Ochrona drzwiczek Pralka jest wyposażona w system zabezpieczający szybkę drzwiczek, która osiąga bardzo wysoką temperaturę podczas suszenia. Uwaga: W żadnym wypadku nie należy dotykać drzwiczek pralki! Upewnij się, że zawór doprowadzania wody jest otwarty. Upewnij się, że wąż odprowadzający jest właściwie podłączony. Uwaga: Nie należy suszyć odzieży wełnianej, odzieży z podbiciem (kurtek puchowych, skafandrów, itp.) oraz odzieży delikatnej. W przypadku odzieży wymagającej późniejszego prasowania, zaleca się redukcję załadunku w celu uniknięcia zagnieceń. Naciśnij na przycisk START. Rozpocznie się faza suszenia. Pokrętło programatora pozostanie ustawione na pozycji aż do ukończenia procesu suszenia. Wskaźnik programu suszenia będzie podświetlony na wyświetlaczu aż do rozpoczęcia fazy schładzania Kiedy program zostanie ukończony, na wyświetlaczu pojawi się komunikat END. Odczekaj ok. 2 minuty aż blokada drzwiczek zostanie uwolniona. Wskaźnik Drzwi zablokowane wyłączy się. Ustaw pokrętło programatora na pozycję OFF. Otwórz drzwiczki. Wyciągnij wtyczkę z gniazda elektrycznego i zamknij zawór dopływu wody po każdym praniu/suszeniu. Extra suche Gotowe do szafy Gotowe do prasowania Tabela czasów suszenia (w minutach): PROGRAM BAWEŁNA MIESZANE Min. 1 Kg Max 4 kg Min. 1 Kg Max. 4 Kg 30' 30' 30' do 230' do 220' do 170' 30' 30' 30' do 170' do 150' do 80' Pralka oblicza czas trwania wybranego programu na podstawie wagi standardowego załadunku; podczas trwania cyklu, pralka aktualizuje ten czas w zależności od rozmiaru i składu załadowanej bielizny.

19 Ważne uwagi: Nie należy suszyć bielizny uprzednio niewypranej w pralko-suszarce. W przypadku bielizny zabrudzonej substancjami typu olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk i substancje do usuwania wosku, zaleca się uprzednie jej wypranie w ciepłej wodzie z dużą ilością środka piorącego przed przystąpieniem do suszenia w pralko-suszarce. Przedmioty wykonane z gumy, lateksu, czepki na włosy, tkaniny nieprzemakalne, odzież zawierająca gąbkę lub gumę nie powinny być suszone w pralko-suszarce. Zmiękczacze lub produkty podobne należy stosować w odpowiednich, zalecanych dawkach. Ostatnia faza cyklu suszenia przebiega bez udziału gorącego powietrza (faza schładzania), gwarantuje to suszonej odzieży odpowiednią ochronę i zabezpiecza ją przed uszkodzeniem. UWAGA: Nigdy nie wyłączaj pralko-suszarki przed ukończeniem fazy suszenia, chyba że cała bielizna zostanie szybko usunięta i rozwieszona w celu usunięcia ciepła. CZYSZCZENIE I RUTYNOWA KONSERWACJA Nigdy nie używaj środków klejących, alkoholu i/ lub rozpuszczalników przy czyszczeniu urządzenia. Do czyszczenia wystarczy wilgotna szmatka. Pralka wymaga jedynie nieznacznej konserwacji: czyszczenie przegród na środki piorące czyszczenie filtra. Czyszczenie przegród na środki piorące Nawet jeśli nie jest to konieczne, warto od czasu do czasu czyścić przegrody na środki piorące. A) Delikatnie pociągnij, aby wyjąć szufladę. B) Szufladę należy czyścić pod bieżącą wodą. C)Włóż szufladę na miejsce. Czyszczenie filtra Pralka wyposażona jest w specjalny filtr, który zatrzymuje największe ciała obce mogące zablokować wąż odpływowy (monety, guziki, itp.). Przedmioty te można łatwo odzyskać. Zalecamy czyścić filtr raz w miesiącu Aby oczyścić filtr, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami: A) Otwórz obudowę B)Wyciągnij przewód (dostępny tylko w niektórych modelach), zdejmij korek i odprowadź wodę do wcześniej przygotowanego zbiornika. C)Przed wyciągnięciem filtra, podłóż absorbującą szmatkę, ręcznik, aby zebrać resztki wody z pompy. D)Przekręć filtr w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara, aż zatrzyma się on pozycji pionowej. Wysuń go i wyczyść. E)Po oczyszczeniu, użyj nacięcia, aby właściwie umieścić filtr z powrotem w komorze. Wykonaj wszystkie poprzednie działania w

20 odwrotnej kolejności. Przeprowadzki lub okresy dłuższego przestoju W przypadku przeprowadzki lub okresu dłuższego przestoju urządzenia w pomieszczeniach nieogrzewanych, należy dokładnie opróżnić wszystkie węże z resztek wody. Odłącz urządzenie od sieci. Zdejmij pierścień mocujący wąż odprowadzający wodę i opuścić go ku dołowi do wiadra tak, aby cała woda mogła swobodnie wypłynąć. Powtórz tę czynność w odwrotnej kolejności. Porady dla użytkowników Sugestie dotyczące użytkowania pralko-suszarki W trosce o środowisko oraz wydajne zużycie energii elektrycznej, należy maksymalnie załadowywać pralko-suszarkę, w ten sposób można uniknąć strat energii i wody. Zalecamy maksymalne załadowywanie pralko-suszarki, pozwala to zaoszczędzić do 50% energii elektrycznej. Wykonaj jedno pranie przy maksymalnie załadowanym bębnie zamiast dwóch prań przy bębnie załadowanym do połowy. Kiedy potrzebne jest pranie wstępne? Wyłącznie w przypadku silnie zabrudzonej bielizny. W przypadku bielizny średnio zabrudzonej nie wybieraj opcji pranie wstępne, postępując zgodnie z tym zaleceniem zaoszczędzisz od 5 do 15% energii elektrycznej. Jaką temperaturę prania wybrać? Używanie odplamiaczy przed przystąpieniem do prania w pralce sprawia, że nie ma konieczności prania w temperaturach wyższych niż 60 C. Używanie temperatury 60 C pozwala zmniejszyć zużycie energii o ok. 50%. Przed uruchomieniem programu suszenia Wybierz wysoką prędkość wirowania przed rozpoczęciem suszenia. W ten sposób zmniejszysz wilgotność bielizny i znacząco ograniczysz zużycie energii elektrycznej i wody. Lokalizacja usterek Jaka jest przyczyna... Usterki, które możesz usunąć samodzielnie Zanim skontaktujesz się z Serwisem Technicznym, zapoznaj się z poniższą listą usterek. Pamiętaj, że jeśli pralka działa poprawnie, lub jeśli została niewłaściwie zainstalowana lub jest niewłaściwie użytkowana, koszty interwencji Serwisu Technicznego pokrywa właściciel pralki. Jeżeli problem nie ustąpił mimo przeprowadzenia zalecanych działań kontrolnych, skontaktuj się z Serwisem Technicznym, który być może będzie w stanie udzielić pomocy telefonicznie. USTERKA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA 1. Nie działa niezależnie od wybranego programu Kabel elektryczny niepodłączony do sieci. Pralka nie została uruchomiona przyciskiem. Brak zasilania elektrycznego z sieci. Przepalony bezpiecznik sieciowy. Niedomknięte drzwiczki. Wyłącznik prądu zwarciowego włączył się. 2. Nie pobiera wody Zob. przyczynę 1. Zamknięty dopływ wody. Pokrętło programatora nie znajduje się na właściwej pozycji. Podłącz pralkę do gniazdka. Uruchom pralkę. Sprawdź. Sprawdź. Zamknij drzwiczki Zresetuj wyłącznik prądu zwarciowego. Sprawdź. Otwórz zawór doprowadzania wody. Ustaw pokrętło na właściwej pozycji.

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja urządzenia

Eksploatacja urządzenia Eksploatacja urządzenia Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Posortowanie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na "Wył." ("O").

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Ustaw pokrętło wyboru programów na Wył. (O). OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Pranie należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja urządzenia

Eksploatacja urządzenia Eksploatacja urządzenia Dodatkowe informacje (w tym informacje o naprawie drobnych usterek oraz serwisie) znajdują się w odpowiednich rozdziałach w instrukcji obsługi. Sortować pranie zgodnie z symbolami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja urządzenia

Eksploatacja urządzenia Eksploatacja urządzenia Dodatkowe informacje (w tym informacje o naprawie drobnych usterek oraz serwisie) znajdują się w odpowiednich rozdziałach w instrukcji obsługi. Sortować pranie zgodnie z symbolami

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI PL DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register. Instrukcję użytkowania można

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi.

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. Posortowanie prania zgodnie z symbolami na metkach Nie nadaje

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi.

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. Posortowanie prania zgodnie z symbolami na metkach Nie nadaje

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi.

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (w tym na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. Posortowanie prania zgodnie z symbolami na metkach Nie nadaje

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Przygotowanie prania. Wkładanie rzeczy do suszarki. Wybór programu. Wybór opcji (jeśli występują) Uruchomienie suszarki

OBSŁUGA URZĄDZENIA. Przygotowanie prania. Wkładanie rzeczy do suszarki. Wybór programu. Wybór opcji (jeśli występują) Uruchomienie suszarki OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (włączenie z informacjami na temat rozwiązywania problemów i serwisowania urządzenia) znajdują się w poszczególnych rozdziałach instrukcji obsługi. Pranie należy

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi 4963 D

PL Instrukcja obsługi 4963 D PL Instrukcja obsługi EVO W 4963 D GRATULACJE Kupując sprzęt AGD firmy Candy dowiedliście Państwo, że nie akceptujecie kompromisów i zależy Wam na posiadaniu produktów najwyższej jakości. Firma Candy ma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKA MIKROFALOWA MODEL: 775010 v2-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI PL DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL Aby uzyskać bardziej kompleksową pomoc i wsparcie techniczne, prosimy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register

Bardziej szczegółowo

Żelazko z generatorem pary

Żelazko z generatorem pary Żelazko z generatorem pary Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi

Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Odkurzacz PowerVac PV-100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 857028 Strona 1 z 9 Strona 2 z 9 Strona 3 z 9 1 W zestawie Nr na rys. 1, str. 2 Ilość Nazwa 1. 1 Odkurzacz 2. 1 Wąż odkurzacza 3. 1 Końcówka do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (m.in. w na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi.

OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (m.in. w na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. OBSŁUGA URZĄDZENIA Dodatkowe informacje (m.in. w na temat wyszukiwania usterek oraz serwisu) podano w odnośnych rozdziałach instrukcji obsługi. Sortować pranie zgodnie z symbolami na etykietach Nie nadaje

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610

Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Odkurzacz samochodowy Grundig VCH 3610 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855249 Strona 1 z 8 Bezpieczeństwo Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi środkami bezpieczeństwa: Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl)

Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) Strona 1 z 5 WMI71242 Pralka do zabudowy KOD PRODUCENT GWARANCJA HZBEKRFWMI71242 Beko 24 miesięcy - gwarancja normalna Opis Klasa energetyczna A++ Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii produkty z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI

INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI INSTRUKCJA CODZIENNEJ OBSŁUGI PL DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL. Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register Przed użyciem urządzenia, prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu

Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Chłodziarka termoelektryczna Nr produktu 0001171624 Strona 1 z 7 Chłodziarka termoelektryczna 3 Przeznaczenie do użycia Chłodziarka przeznaczona jest do chłodzenia żywności. Chłodziarka

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W)

Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Żelazko ceramiczne z generatorem pary (2250 W) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka ceramicznego z generatorem pary. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 8151298 Krótka instrukcja obsługi Cyfrowy panel sterujący MMI Przewód sterujący panelu MMI Uchwyt przewodu pływającego Przewód pływający Rączka przewodu Zasilacz Pokrywa wirnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Szafa chłodnicza/ mroźnicza MODEL: 880600, 880601 v2.0-06.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Ogólne informacje. Specyfikacja techniczna:

Wprowadzenie. Ogólne informacje. Specyfikacja techniczna: 1 Wprowadzenie Liczarka moneta jest przeznaczona do liczenia dużej ilości monet z zastosowanie dużych prędkości. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Nie wolno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy

Termometr TFA , 0-69 C, prysznicowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr TFA 30-1046, 0-69 C, prysznicowy Nr produktu 672446 Strona 1 z 5 Termometr prysznicowy Dziękujemy za wybór tego termometru cyfrowego prysznicowego TFA. 1. Przed użyciem termometru

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125

Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125 Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód

Bardziej szczegółowo

QUICK REFERENCE PROGRAMMES

QUICK REFERENCE PROGRAMMES made for you. QUICK REFERENCE PROGRAMMES INSRUKCJA OBSŁUGI 31 Zbiornik na detergent: 1 Pranie wstępne Płyn do zmiękczania tkanin 2 Pranie główne Panel sterowania: A Wyświetlacz LCD B Przycisk opóźnienia

Bardziej szczegółowo

Tester gniazdek Nr produktu:

Tester gniazdek Nr produktu: Tester gniazdek Nr produktu: 121270 Instrukcja obsługi Strona 1 z 6 Dziękujemy za okazane nam zaufanie i zakup adaptera C.A 751 2 P + E. Celem optymalnego korzystania z urządzenia należy: - uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pralka ZWQ 76121

Instrukcja obsługi. Pralka ZWQ 76121 PL Instrukcja obsługi Pralka ZWQ 76121 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Opis urządzenia 5 Obsługa pralki _ 6 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss

INSTRUKCJA OBSŁUGI. OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAP DO PIECÓW SERII LineMiss INSTRUKCJE DLA SERWISANTA Dziękujemy Państwu za zakup jednego z produktów firmy UNOX. Poniższe instrukcje i zalecenia dotyczą prawidłowej instalacji jak

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW...

EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW... EWP 1062 TEW EWP 1262 TEW...... PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

PL Instrukcja obsługi

PL Instrukcja obsługi PL Instrukcja obsługi 1 Co powinno znajdować się w opakowaniu Element Ilość Uwagi Ramka do filtra 2 Filtr i wkłady Filtr 4 szt. Woreczek do przechowywania filtrów Filtr jednorazowy z ramką Filtr wiosenny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące środowiska

Uwagi dotyczące środowiska PL HR BG ES EN Dziękujemy za dokonany wybór przy zakupie pralki Candy. Jesteśmy przekonani, że będzie ona Waszym wartościowym sprzymierzeńcem w codziennym, bezproblemowym praniu bielizny, nawet najdelikatniejszej.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo