PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OFICYNY NA POSESJI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OFICYNY NA POSESJI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI."

Transkrypt

1 1 Nazwa i adres obiektu : BUDYNEK MIESZKALNY LEWA OFICYNA ŁÓDŹ UL. NARUTOWICZA 24 DZIAŁKA NR 524/2 W OBRĘBIE S-1. Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administrację Nieruchomościami Łódź - Śródmieście Centrum I Łódź ul. Piotrkowska 86. Jednostka projektowania : MEGARON Biuro Projektowo Konsultingowe Łódź ul. Grunwaldzka 16 tel Projektant : mgr inż. Maciej Wieczorek mgr inż. Janusz Lipowski Zawartość opracowania : PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OFICYNY NA POSESJI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI. Data opracowania : marzec 2012 r.

2 2 mgr inż. Maciej Wieczorek Łódź r. Łódź ul. Ossowskiego 4/47 mgr inż. Janusz Lipowski Łódź ul. 11 Listopada 55/25 OŚWIADCZENIE Na podstawie Ustawy z dn r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 207 z dn r. poz z późniejszymi zmianami ) oświadczamy, że: PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OFICYNY NA POSESJI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI MARZEC 2012 r. został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE 2. OPIS BUDYNKU I LOKALU 3. STAN TECHNICZNY STROPU 4. OPIS TECHNICZNY WYMIANY STROPU 5. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS RYSUNKÓW Mapa lokalizacyjna 1. Rzut parteru lokal nr 10 stan istniejący 2. Rzut piwnic pod lokalem stan istniejący 3. Przekrój 1-1 stan istniejący 4. Przekrój stropu nad piwnicą stan istniejący 5. Rzut parteru lokal nr 10 stan projektowany 6. Rzut piwnic pod lokalem stan projektowany 7. Przekrój 1-1 stan projektowany 8. Szczegóły stropu ŁPS

4 4 1. DANE OGÓLNE PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście Centrum I w uzgodnieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest strop odcinkowy nad piwnicą pod lokalem nr 10 w budynku lewej oficyny na posesji przy ul. Narutowicza 24 w Łodzi CEL OPRACOWANIA Celem opracowania jest projekt wymiany przedmiotowego stropu BADANIA OBIEKTU i WYKORZYSTANE MATERIAŁY Pomiary uzupełniające Orzeczenie o stanie technicznym stropu nad piwnicą pod lokalem nr 10 w budynku lewej oficyny, na posesji przy ul. Narutowicza 24 w Łodzi luty 2012 r. 2. OPIS BUDYNKU I LOKALU NR 10. Budynek lewej oficyny na posesji przy ul. Narutowicza 24 to budynek mieszkalny z wejściem na klatkę schodową od strony podwórza posesji. Jest obiektem czterokondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym, wykonanym w konstrukcji murowanej tradycyjnej - ściany konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Grubości ścian na poszczególnych kondygnacjach są zróżnicowane. Ściana zewnętrzna od podwórza na parterze w lokalu nr 10 posiada grubość 2,5 cegły, a w pomieszczeniach piwnicznych 3 cegły. Ściana tylna budynku na kondygnacji parteru i piwnic ma grubości 2 cegieł. Nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku ceramiczne. Dach jednospadowy w kierunku podwórza posesji. Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi drewniane ze ślepym pułapem, polepą i podsufitką tynkowaną na trzcinie. Komunikację w budynku zapewnia dwubiegowa klatka schodowa. W obrębie przedmiotowego opracowania bieg na I piętro wykonany jest w postaci stopni drewnianych opartych na ceglanych sklepieniach. Do piwnicy prowadzą schody betonowe. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową.

5 5 Lokal mieszkalny nr 10 na posesji przy ul. Narutowicza 24 w Łodzi zlokalizowany jest na parterze budynku po lewej stronie klatki schodowej. Posiada powierzchnię użytkową 36,91 m 2 i składa się z jednego pokoju oraz pomieszczenia, z którego wydzielony został p.pokój, kuchnia oraz łazienka z w.c. Nad piwnicą pod lokalem wykonany jest jednoprzęsłowy strop odcinkowy - sklepienia ceglane o grubości ½ cegły na zaprawie wapiennej oparte są na belkach z szyn kolejowych. Układ stropu poprzeczny, rozstaw belek zróżnicowany ( cm ). Na skrajnych podporach belki oparte są na murowanych ścianach konstrukcyjnych. Pachwiny sklepień wypełnione są zasypką gruzowo wapienną. Sklepienia od strony piwnic otynkowane są tynkiem wapiennym. Podłogi w pomieszczeniach lokalu nr 10 zróżnicowane. W pokoju na deskach podłogowych ułożone są panele, w pozostałych pomieszczeniach występują płytki ceramiczne ułożone prawdopodobnie na wylewce cementowej wykonanej na zasypce stropu odcinkowego. W otworach doświetlających piwnice belki stropu opierają się na szynach stalowych umieszczonych w nadprożach. W skrajnych przęsłach sklepienia odcinkowe oparte są na poprzecznych ścianach konstrukcyjnych budynku ( klatki schodowej oraz szczytowej przy łączniku z budynkiem frontowym ). Otwór w ścianie piwnicznej grubości 2,5 cegły pomiędzy lewą oficyną i łącznikiem przesklepiony jest dwoma belkami stalowymi z dwuteownika 120, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona jest cegłą na zaprawie wapiennej. Posadzkę piwnic stanowi głównie ubite podłoże ziemne, miejscowo wykonana jest wylewka cementowa. Przebieg instalacji pod stropem piwnic oraz podejść do lokalu nr 10 pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych. Na suficie piwnic nie przebiegają żadne instalacje. 3. STAN TECHNICZNY STROPU. Ze względu na stałą dużą wilgotność panującą w pomieszczeniach piwnicznych belki stalowe stropu odcinkowego uległy w okresie długiego użytkowania znacznej korozji. Przy dużym zawilgoceniu cegły oraz zaprawa w sklepieniach wietrzeją i kruszą się osłabiając nośność łuków. Obecnie niskiej wytrzymałości pierwotna zaprawa wapienna łatwo wykrusza się, miejscowo występują znaczne jej ubytki w spoinach sklepień. W środkowym przęśle stropu na długim odcinku doszło do pęknięcia i zmiażdżenia sklepienia, które zostało wypchnięte w górę i pociągnęło za sobą uniesienie podłogi w lokalu nr 10. Działanie zsumowanych z kilku przęseł sił poziomych od sklepień z niewielką ( 5 cm ) strzałką łuku na znacznie osłabione w wyniku korozji belki stropowe doprowadziło do miejscowego ich wygięcia i wyboczenia w płaszczyźnie stropu, co z kolei miało wpływ na powstanie zarysowań pozostałych sklepień sąsiadujących z wyboczonym.

6 6 Zgodnie z zaleceniami orzeczenia technicznego wymienionego w pkt przedmiotowy strop należy w trybie pilnym wymienić. 4. OPIS TECHNICZNY WYMIANY STROPU. W lokalu nr 10 ostrożnie zdemontować elementy wyposażenia ( miska, brodzik, zlewozmywak, piec ) i odstawić do ponownego montażu. Istniejące ścianki działowe należy rozebrać, instalację elektryczną wraz z osprzętem należy zachować i przełożyć ( ewentualnie odtworzyć ), ostrożnie wyjętą stolarkę drzwiową pozostawić do ponownego montażu. Po usunięciu warstw podłogowych rozebrać fragmentami sklepienia ceglane wypierając belki stropowe by nie uległy wyboczeniu. Następnie wykuć belki ze ścian, a gniazda zamurować cegłą pełną na zaprawie cementowej. W piwnicach rozebrać jedynie wydzielenie z desek nieużytkowanej komórki lokatorskiej, a ścianki ceglane podmurować do poziomu nowego stropu. Podczas robót związanych z wymianą stropu zachować istniejące piony i podejścia instalacyjne w pomieszczeniach. Nowe przekrycie piwnic pod lokalem nr 10 projektuje się w postaci płyt ŁPS - 90 i 110 typ II opartych na jednoprzęsłowych stalowych belkach z dwuteownika I 220 ze stali St3S. Dokładne długości belek stalowych należy określić z natury po wykonaniu prac rozbiórkowych i możliwych dokładnych pomiarach. Belki ( szyny ) w nadprożach nad otworami piwnicznymi w ścianie zewnętrznej należy wymienić na dwuteowniki I 140 ( St3S ) opierając je na poduszkach betonowych w wykutych bruzdach, długość oparcia belek na ścianie ok. 25 cm. Roboty związane z wykuwaniem bruzd i miejsc oparcia belek wykonywać ręcznie nie stosując ciężkich mechanicznych narzędzi udarowych powodujących niewskazane drgania. Po obsadzeniu belek w nadprożach należy je oczyścić i zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi. Po wykuciu nowych gniazd wbudować belki stropowe z dwuteownika I 220 i owinąć stopki dolne kształtowników siatką podtynkową Rabitza. Belki układać na poduszkach wysokości 15 cm z betonu B - 15 wykonanych w ścianach murowanych. Po ustawieniu i zakotwieniu belki gniazdo w murze wypełnić ściśle betonem B 15. Belki stalowe na całej swojej długości obetonować w celu zabezpieczenia przed zwichrzeniem. Końcówki kotwić na ścianach za pomocą wygiętego pręta 20 długości ~ 35 cm umieszczonego w przewierconym przez środnik belki stalowej otworze. Warstwy posadzkowe stropu stanowią: podkład betonowy z betonu B-15 zbrojony siatką z prętów φ 4,5 oraz styropian podłogowy grubości 12 cm ( do obciążeń 2,0 kn/m 2 ) przełożony

7 7 warstwami folii izolacyjnej. Powierzchnię płyt ŁPS pod styropian wyrównać zaprawą cementową grubości 2 cm. Od spodu strop otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. Ścianki działowe w lokalu nr 10 odtworzyć z wodoodpornych płyt gipsowo kartonowych gr. 1,25 cm na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną. Płyty przeszpachlować, a ścianki pomalować farbą emulsyjną ( w łazience i kuchni farby specjalne lateksowe ). Do wysokości 2,00 m nad podłogą w łazience ułożyć płytki ceramiczne. W ściankach zamontować stolarkę drzwiową oraz instalację elektryczną z osprzętem. W pomieszczeniach lokalu podłączyć elementy wyposażenia instalacyjnego, na podłogach ułożyć wykładzinę PCV. Zgodnie z zaleceniami orzeczenia technicznego wymienić należy również belki stalowe w nadprożu otworu w piwnicy pomiędzy lewą oficyną i łącznikiem z budynkiem frontowym. Przed przystąpieniem do robót nadproże należy podstemplować konstrukcją drewnianą z krawędziaków o przekroju 12x12 cm z drewna kl. K 27. Nowe belki stalowe z I 140 owinięte siatką podtynkową Rabitza opierać na poduszkach z betonu B-15 w wykutych bruzdach. Roboty związane z wykuwaniem bruzd i miejsc oparcia belek wykonywać ręcznie nie stosując mechanicznych ciężkich narzędzi udarowych powodujących niewskazane drgania. Po wstawieniu kształtownika przestrzeń pomiędzy wierzchem belki a spodem ściany rozklinować klinami drewnianymi, następnie przestrzeń za belką ściśle wypełnić zaprawą cementową marki 80. Przestrzeń pomiędzy stopką górną a murem wypełnić gęstoplastyczną zaprawą cementową 80 dobijając ją, by ściśle zapełniła wszystkie szczeliny. Kliny usunąć, resztę bruzdy wypełnić zaprawą cementową marki 80 i uzupełnić tynki w obrębie nadproża. Prace należy prowadzić etapami, po podstemplowaniu, wstawieniu oraz zabetonowaniu belki i stwardnieniu zaprawy z jednej strony nadproża można przystąpić do wykuwania i prac wzmacniających z drugiej strony nadproża. UWAGA! 1. Roboty remontowo-budowlane prowadzić pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonywania robót rozbiórkowych i remontowych. 2. W przypadku stwierdzenia warunków innych niż podane w niniejszej dokumentacji ( np. dodatkowe uszkodzenia elementów konstrukcji, niezgodność wymiarów, inny stan faktyczny od przyjętego w projekcie ) należy bezwzględnie skontaktować się z autorami opracowania.

8 8 5. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE. WYMIAROWANIE BELKI KSZTAŁTOWEJ STROPU ŁPS Obliczenia przeprowadzono w oparciu o następujące normy i materiały: [1] - PN 82/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia stałe. [2] - PN 82/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia zmienne. [3] - PN 90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [4] Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Belka stropowa dwuteownik 220 o rozpiętości l o = 1,05 x 5,32 = 5,59 m. - belka 0,31 * 1,1 = 0,34 kn/m - obetonowanie belki 0,10*0,15*22,0 = 0,33 * 1,3 = 0,43 - płytki ceramiczne na kleju 0,01*22,0*1,12 = 0,25 * 1,2 = 0,30 - wylewka betonowa 0,06*24,0*1,12 = 1,61 * 1,3 = 2,09 - styropian 0,12*0,45*1,12 = 0,06 * 1,2 = 0,07 - warstwa wyrównawcza 0,02*21,0*1,00 = 0,42 * 1,3 = 0,55 - płyta ŁPS 0,06*24,0*1,10 = 1,58 * 1,2 = 1,90 - tynk 0,015*19,0*1,12 = 0,32 * 1,3 = 0,42 - obc. użytkowe 2,00*1,12 = 2,24 * 1,4 = 3,14 - ścianki z płyt g-k 0,50*1,12 = 0,56 * 1,2 = 0,67 q k = 7,68 q r = 9,91 kn/m 1 2 5,590 H=5,590 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 39, ,0 2 Stal St3 STAŁE MATERIAŁOWE: Materiał: Moduł E: Napręż.gr.: AlfaT: [N/mm2] [N/mm2] [1/K] 2 Stal St ,000 1,20E-05

9 9 OBCIĄŻENIA: 7,68 7,68 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: C "" Zmienne γf= 1,29 1 Liniowe 0,0 7,68 7,68 0,00 5,59 MOMENTY: 1 38,70 TNĄCE: 27, ,69 Przekrój: I 220 x Y X 220,0 Wymiary przekroju: I 220 h=220,0 g=8,1 s=98,0 t=12,2 r=8,1. Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=3060,0 Jyg=162,0 A=39,60 ix=8,8 iy=2,0 Jw=17577,3 Jt=17,6 is=9,0. Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W. Wytrzymałość fd=215 MPa dla g=12,2. y 98,0

10 10 Siły przekrojowe: xa = 2,795; xb = 2,795. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: C M x = -38,70 knm, V y = 0,00 kn, N = 0,00 kn, Naprężenia w skrajnych włóknach: σ t = 139,11 MPa σ C = -139,11 MPa. Zwichrzenie: Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: λ L = 0. Nośność przekroju na zginanie: xa = 2,795; xb = 2, względem osi X M R = α p W f d = 1, , = 59,81 knm Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000 wynosi ϕ L = 1,000 Warunek nośności (54): Mx M ϕl Rx = 38,70 1,000 59,81 = 0,647 < 1 Nośność przekroju na ścinanie: xa = 0,000; xb = 5, wzdłuż osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58 17, = 222,22 kn Vo = 0,6 V R = 133,33 kn Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y: V = 27,69 < 222,22 = V R Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna: xa = 2,795; xb = 2, dla zginania względem osi X: V y = 0,00 < 133,33 = V o M R,V = M R = 59,81 knm Warunek nośności (55): M M x Rx, V = 38,70 59,81 = 0,647 < 1 Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 15,6 mm a gr = l / 350 = 5590 / 350 = 16,0 mm a max = 15,6 < 16,0 = a gr

11 11 Nazwa i adres obiektu : BUDYNEK MIESZKALNY LEWA OFICYNA ŁÓDŹ UL. NARUTOWICZA 24 DZIAŁKA NR 524/2 W OBRĘBIE S-1. Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administrację Nieruchomościami Łódź - Śródmieście Centrum I Łódź ul. Piotrkowska 86. Jednostka projektowania : MEGARON Biuro Projektowo Konsultingowe Łódź ul. Grunwaldzka 16 Opracowanie : mgr inż. Janusz Lipowski Zawartość opracowania : INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OF. PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI. Data opracowania : marzec 2012 r.

12 12 1. Opis lokalu i zakres robót Prace budowlane prowadzone będą na parterze i w piwnicach w południowej części budynku lewej oficyny posesji przy ul. Narutowicza 24 w Łodzi. Lokal mieszkalny nr 10 zlokalizowany jest na parterze budynku po lewej stronie klatki schodowej. Posiada powierzchnię użytkową 36,91 m 2 i składa się z jednego pokoju oraz pomieszczenia, z którego wydzielony został p.pokój, kuchnia oraz łazienka z w.c. Ścianki działowe z płyt g k oraz drewniane obłożone płytami g k. Nad piwnicą pod lokalem wykonany jest jednoprzęsłowy strop odcinkowy - sklepienia ceglane o grubości ½ cegły na zaprawie wapiennej oparte są na belkach z szyn kolejowych. Układ stropu poprzeczny, rozstaw belek zróżnicowany ( cm ). Na skrajnych podporach belki oparte są na murowanych ścianach konstrukcyjnych. Pachwiny sklepień wypełnione są zasypką gruzowo wapienną. Sklepienia od strony piwnic otynkowane są tynkiem wapiennym. Podłogi w pomieszczeniach lokalu nr 10 zróżnicowane. W pokoju na deskach podłogowych ułożone są panele, w pozostałych pomieszczeniach występują płytki ceramiczne ułożone prawdopodobnie na wylewce cementowej wykonanej na zasypce stropu odcinkowego. W otworach doświetlających piwnice belki stropu opierają się na szynach stalowych umieszczonych w nadprożach. W skrajnych przęsłach sklepienia odcinkowe oparte są na poprzecznych ścianach konstrukcyjnych budynku ( klatki schodowej oraz szczytowej przy łączniku z budynkiem frontowym ). Otwór w ścianie piwnicznej grubości 2,5 cegły pomiędzy lewą oficyną i łącznikiem przesklepiony jest dwoma belkami stalowymi z dwuteownika 120, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona jest cegłą na zaprawie wapiennej. Posadzkę piwnic stanowi głównie ubite podłoże ziemne, miejscowo wykonana jest wylewka cementowa. Przebieg instalacji pod stropem piwnic oraz podejść do lokalu nr 10 pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych. Na suficie piwnic nie przebiegają żadne instalacje. Zakres prac obejmuje: - ostrożny demontaż elementów wyposażenia instalacyjnego oraz istniejącej stolarki drzwiowej, - rozbiórkę ścianek działowych z pozostawieniem przewodów i osprzętu instalacji elektrycznej, - rozbiórkę ścianek z desek w piwnicy, - rozbiórkę warstw podłogowych w lokalu, - wymianę stropu odcinkowego na ŁPS, - wymianę belek w nadprożach otworów w piwnicy, - uzupełnienie ścianek ceglanych w piwnicy, - wykonanie warstw podłogowych,

13 13 - odtworzenie ścianek działowych w lokalu z płyt g-k, - ponowny montaż wyposażenia instalacyjnego, - roboty malarskie i okładzinowe, - ułożenie wykładzin podłogowych z oblistwowaniem. 2. Zalecenia ogólne - zarządca budynku udostępni wykonawcy na przedmiotowej posesji pomieszczenia na przechowanie narzędzi oraz szatnie pracowników, - wykonawca prac będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody znajdujących się w przedmiotowym budynku, - plac budowy powinien być odpowiednio wydzielony i zabezpieczony, - plac budowy musi być wyposażony w sprzęt gaśniczy, - na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć bezpieczne przejścia dla użytkowników budynków na posesji, - roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonywania robót i zasadami wiedzy technicznej. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów B.H.P zamieszczonych w odpowiednich rozporządzeniach ( Dz. Ustaw nr 47 poz. 401 z r. ) i bezwzględnie stosować wszelkie przewidziane przy robotach budowlanych urządzenia oraz środki zabezpieczające i ochronne, - miejsca na terenie posesji służące do składowania i transportu materiałów powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone, - przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby producentów posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz atesty producenta, wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych materiałów, - podczas prowadzenia prac budowlanych należy ściśle przestrzegać kolejności ich wykonania, - w przypadku stwierdzenia podczas robót warunków innych niż podane w dokumentacji projektowej należy skontaktować się z autorami opracowania. 3. Podstawowe zalecenia BHP - pracownicy zatrudnienie na budowie powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz posiadać aktualne książeczki zdrowia z dopuszczeniem do pracy na wysokościach,

14 14 - nie wolno zatrudniać pracowników w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez przeszkolenia przez kierownika budowy w zakresie BHP na stanowisku pracy, - przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania, - rusztowania do robót powinny być ustawione zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i zasadami BHP, teren wokół rusztowań odpowiednio zabezpieczony i oznakowany, - do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa, - wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie zabezpieczenia oraz komplet potrzebnych narzędzi, - na rusztowaniach nie wolno gromadzić materiałów w ilościach przekraczających dopuszczalne obciążenie dla danego typu, - należy zapewnić bezpieczną ewakuację ludzi na wypadek pożaru. Na terenie placu budowy powinna być umieszczona w widocznym miejscu odpowiednia tablica informacyjna. Kierownik robót obowiązany jest do sporządzenia i ogłoszenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM

KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM Zleceniodawca: ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Hipolita Cegielskiego ul. II Armii Wojska Polskiego 1 64-610 Rogoźno Nazwa opracowania: PROJEKT MODERNIZACJI I URZĄDZENIA POMIESZCZEŃ KUCHNIA SZKOLNA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA BOHDANA DZIEKOŃSKIEGO ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 646-032-20-10 fax. (32) 202-13-51 tel. 501-425-427 bohdan@dziekonski.eu.org Projekt

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo