Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia"

Transkrypt

1 SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa ul. Żelazna 59a tel.: (022) fax: (022) BFZ /2013 Warszawa, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczonego numerem referencyjnym BFZ4-073-PU-46/2013, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania (TED nr 2013/S z dnia 23 sierpnia 2013 roku) Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia PKP Intercity S.A. działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza następującą zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ): 1. Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) ust. 5 lp. 5.3 (Toalety wagonów pasażerskich) kolumna 3 Wymagania przytoczony w treści wymóg odporności termicznej użytych materiałów z tworzyw sztucznych (-400C do +700C) zmienia się na C do C. 2. Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) ust. 5 (wymagania funkcjonalno użytkowe) pkt. 5.6 (Półki bagażowe) otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: Po obu stronach wagonu nad oknami miejsce na bagaż wg karty UIC 562 oraz pomiędzy oparciami siedzeń zwróconych tyłem do siebie oraz dodatkowo w każdym wagonie, oprócz wagonu z funkcją gastronomiczną, co najmniej jeden stojak trzypoziomowy na bagaż w każdym z wagonów wymiary stojaków: minimalna szerokość 0,6 m, długość łącznie: do 1,3m w wagonach z przedziałem/przedziałami o długości do 20 m a dla wagonów z przedziałem/przedziałami dłuższymi niż 20 m 1,8 m; minimalna długość pojedynczego stojaka 0,6 m 3. Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) ust. 5 (wymagania funkcjonalno użytkowe) pkt. 5.4 (Układ siedzeń) wyrażenie o treści: 1 klasa bezprzedziałowa w układzie 2+1 zmienia się na 1 klasa bezprzedziałowa w układzie max. 2+1 ; pozostała treść zapisów pozostaje bez zmian. 1

2 4. Załącznik nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) ust. 7 (wymagania eksploatacyjne) pkt. 7.1 (wymagania ogólne) skreśla się w całości wyrażenie zawarte pod tabelą o treści: Założony średni przebieg dobowy Pojazdu 1000 km 5. Załącznik nr 8 do SIWZ (Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów wzór) pkt. 20 (Wytrzymałość konstrukcji pojazdu) kolumna 3 Wymagania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: Zgodnie z TSI LOC&PAS p Materiał nadwozia (konstrukcja i poszycie) - aluminium lub stal zabezpieczona antykorozyjnie (należy wówczas podać gatunek stali lub aluminium) o minimalnej odporności na korozję 15 lat. 6. Załącznik nr 8 do SIWZ (Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów wzór) lp. 156 kolumna 3 Wymagania (Układ przedziałów pasażerskich) kolumna 3 Wymagania skreśla się wyrażenie o treści: Pomiędzy 1 klasą a 2 klasą przedział barowy z wyposażeniem wg pkt. 8 nadając mu nowe następujące brzmienie: Pomiędzy 1 klasą a 2 klasą przedział barowy z wyposażeniem wg lp. 192 o długości nie mniejszej niż 8 m 7. Załącznik nr 8 do SIWZ (Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów wzór) lp. 157 kolumna 2 skreśla się nazwę wymagania nadają mu nową treść o następującym brzmieniu: Drzwi 8. Załącznik nr 8 do SIWZ (Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów wzór) lp. 157 (Drzwi) kolumna 3 Wymagania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: Wg oferty wykonawcy. Średnia ilość pasażerów na miejscach siedzących w całym pociągu odniesiona do ilości drzwi po każdej ze stron pociągu oddzielnie nie powinna być większa niż 45. Zamawiający dopuszcza w pojedynczych wagonach jedne drzwi na każdą ze stron pod warunkiem nie przekroczenia średniej ilości miejsc siedzących na ilość drzwi dla całego pociągu. Rozplanowanie drzwi powinno zapewniać maksymalnie płynne przemieszczenie się wzdłuż pociągu pasażerów wsiadających i wysiadających. Drzwi powinny być jednopłatowe, odskokowo-przesuwane o prześwicie co najmniej 800 mm, typ automatyczny z napędem elektrycznym ze sterowaniem za pomocą przycisków umieszczonych na drzwiach lub na boku drzwi. Urządzenia ułatwiające wjazd do pociągu dla osób na wózkach inwalidzkich dla każdej strony pociągu wg oferty producenta. Zalecane rampy po obu stronach pojazdu o nośności do 350 kg. Składanie i rozkładanie ramp powinno odbywać się poprzez układ sterujący dostępny do obsługi tylko obsłudze pociągu. Przedsionek przy drzwiach powinien być oddzielony od reszty przedziału ścianą przezroczystą ze szkła. Szerokość drzwi wewnętrznych powinna wynosić minimum 600 mm za wyjątkiem drzwi wymaganych wg TSI PRM dla osób z ograniczoną mobilnością. Odblokowywanie i zamykanie sterowania drzwi z pulpitu maszynisty z możliwością indywidualnego zniesienia blokady przez konduktora. Drzwi muszą zamykać się samoczynnie po okresie regulowanej zwłoki od otwarcia przyciskiem oraz być blokowane podczas jazdy wg TSI LOC&PAS p F. Sygnalizacja świetlna na pulpicie maszynisty musi odzwierciedlać stan, w jakim się znajdują. Jazda z drzwiami otwartymi powinna być niemożliwa za wyjątkiem jazd manewrowych bez pasażerów z prędkością nie przekraczającą 10 km/h. Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy poprzedzający zamknięcie drzwi musi być emitowany na tyle wcześnie, by 2

3 pasażer zdążył jeszcze wsiąść i wysiąść. Pasażer musi mieć możliwość awaryjnego otwarcia drzwi zgodnie z TSI LOC&PAS p G. Maszynista nie powinien mieć możliwości zwolnienia blokady drzwi z kabiny podczas jazdy. Normalne otwieranie drzwi - indywidualnie przyciskiem z zewnątrz i z wnętrza Pojazdu. 9. Załącznik nr 8 do SIWZ (Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów wzór) lp. 158 (Toalety wagonów pasażerskich) kolumna 3 Wymagania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: Jedna toaleta na Pojazd pomiędzy 1. a 2. klasą, dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich i z możliwością przewijania niemowląt wg TSI PRM. Pozostałe toalety w ilości 5, w tym jedna w 1 klasie wg ogólnych wymagań karty UIC 563 Zasady wymiarowania toalet dla osób z ograniczona mobilnością powinny być zgodne są TSI PRM i karcie UIC Każda z toalet wyposażona w: - umywalkę z regulacją temperatury wody; - pojemnik na mydło w płynie; - lustro; - zamknięty, próżniowy układ WC z muszlami ze stalowej blachy nierdzewnej i z zaworami talerzowym; - pojemniki na papier toaletowy i papierowe ręczniki ; - suszarkę do rąk, przy czym wylot suszarki powinien znajdować się maksymalnie 1,1m nad poziomem podłogi - gniazdo elektryczne 230 V AC. Zbiornik na wodę min litrów, izolowany termicznie, z podgrzewaniem (do 35 o C), umożliwiający korzystanie z instalacji przez cały rok, połączony układem z punktami poboru wody tj. z miską ustępową i umywalką. Zbiornik powinien posiadać urządzenie wskazujące ilość wody w zbiorniku, zlokalizowane we wnętrzu pojazdu i na zewnątrz w pobliżu króćca wodowania. Wypływ wody z umywalki pod pojazd tak usytuowany, aby woda spływała w międzytorze, z ominięciem elementów układu jezdnego. Napełnienie zbiornika wody powinno odbywać się przy pomocy króćca zabudowanego na zewnątrz pojazdu, zgodnego z kartą UIC 563. Urządzenia w kabinie WC uruchamiane poprzez fotokomórkę (suszarka, podajnik mydła, kran). Zbiornik na fekalia z zewnętrznym wskaźnikiem napełnienia. Pojemność zbiornika na fekalia umożliwiająca zgromadzenie fekaliów od 400 do 500 l litrów.. Zbiorniki na fekalia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, ogrzewane i ocieplone z płaszczem ochronnym. Wszystkie elementy instalacji wodnej i odfekalniania są ocieplone i zabezpieczone przez zamarzaniem taśmami grzewczymi. Wymagana jest zabudowa mechanicznego systemu odwadniania pojazdu umożliwiająca odwodnienie całej instalacji. Toalety powinny być wykonane jako modułowe, wszystkie narożniki muszą być zaokrąglone. Wyposażenie kabin WC winno być zabudowane pod kątem wandaloodporności. Pokrycie podłogi i wyłożenie ścian winno być wykonane z materiałów wodoodpornych, łatwych do utrzymania czystości. Podłoga (wanna podłogowa) powinna być pokryta dodatkowo antypoślizgowym materiałem wzmocnionym włóknem szklanym o dużej odporności na ścierania i odbarwienia. W podłodze powinien być umieszczony dodatkowy otwór ściekowy, a jej powierzchnia wykonana z pochyleniem do tego otworu. Użyte materiały z tworzyw sztucznych powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-K-05511:2000, oraz posiadać odporność termiczną w zakresie od C do C. Lustra powinny być wykonane ze szkła hartowanego spełniającego wymagania normy PN-85/B Wszystkie elementy złączne instalacji wodnej i układu odfekalniania muszą być ocynkowane, wykonane ze stali nierdzewnej, lub materiałów niekorodujących. Zbiornik wody, zbiornik na fekalia, przewody i armatura instalacji wodnej powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, nietoksycznych, oraz nieulegających starzeniu. 3

4 Dopuszczalna możliwość zastosowania w strefie toalet siedzenia dla pasażerów (jednorzędowe, dwurzędowe, stałe i jak również uchylne według oferty wykonawcy). Siedzenia w strefie toalet nie będą wliczane do wymaganej liczby miejsc siedzących w Pojeździe. Aranżacja siedzeń oraz drzwi wejściowych do toalet powinna zapewnić maksimum komfortu dla pasażerów. Drzwi toalet umiejscowione od strony przedsionków do przedziałów dla pasażerów. 10. Załącznik nr 8 do SIWZ (Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów wzór) lp. 159 (Układ siedzeń) kolumna 3 Wymagania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: 2 klasa bezprzedziałowa w układzie siedzeń 2+2 w rzędzie uwzględniający ustawienie naprzeciwko i szeregowo, zapewniającym przejście o szerokości nie mniejszej niż 520 mm. Podziałka siedzeń minimum 1900 mm dla siedzeń naprzeciwległych i 900 mm dla siedzeń szeregowych. Dopuszcza się z uzasadnionych względów konstrukcyjnych mniejszą podziałkę siedzeń do 5% dla ich ilości nie większej niż 5%. Pomiędzy siedzeniami zwróconymi do siebie stolik rozkładany. 1 klasa bezprzedziałowa w układzie max. 2+1 w rzędzie uwzględniający ustawienie naprzeciwko i szeregowo. przejście o szerokości nie mniejszej niż 600 mm. Podziałka siedzeń minimum 2000 mm dla siedzeń naprzeciwległych i 1050 mm dla siedzeń szeregowych. Dopuszcza się z uzasadnionych względów konstrukcyjnych mniejszą podziałkę siedzeń do 5% dla ich ilości nie większej niż 5%. Pomiędzy siedzeniami zwróconymi do siebie stolik rozkładany. Wymagania wspólne dla 1 i 2 klasy: Komfort siedzeń wg karty UIC 567 do akceptacji przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dla siedzeń zawarte są w lp Wieszak na ubranie dla każdego miejsca. Pojazdy należy wyposażyć w małe pojemniki na śmieci przy fotelach i i duże w przedsionkach i toaletach zgodnie z karta UIC 563. Wzornictwo, objętość i alokacjach pojemników do uzgodnienia z Zamawiającym 11. Załącznik nr 8 do SIWZ (Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów wzór) lp. 160 (Pólki bagażowe) kolumna 3 Wymagania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: Po obu stronach wagonu nad oknami miejsce na bagaż wg karty UIC 562 oraz pomiędzy oparciami siedzeń zwróconych tyłem do siebie oraz dodatkowo w każdym wagonie, oprócz wagonu z funkcją gastronomiczną, co najmniej jeden stojak trzypoziomowy na bagaż w każdym z wagonów wymiary stojaków: minimalna szerokość 0,6 m, długość łącznie: do 1,3m w wagonach z przedziałem/przedziałami o długości do 20 m a dla wagonów z przedziałem/przedziałami dłuższymi niż 20 m 1,8 m; minimalna długość pojedynczego stojaka 0,6 m 12. Załącznik nr 8 do SIWZ (Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów wzór) lp. 165 (Stopnie wysuwane zakrywające szczelinę między pojazdem, a peronem) kolumna 3 Wymagania skreśla się wyrażenie o treści: Stopnie wysuwane muszą być podgrzewane i zabezpieczone od spodu przed dostępem śniegu i elementów stałych. 13. Załącznik nr 8 do SIWZ (Ogólny opis techniczny oferowanych Pojazdów wzór) lp. 167 (Podłoga pojazdu) kolumna 3 Wymagania otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: Płaska na całej długości Pojazdu w części dostępnej dla pasażerów. Podłoga przy wejściu do Pojazdu nie może być niższa niż 760 mm nad poziomem główki szyny. Wykonanie podłogi z wyłożeniem wannowym, pokryta materiałem antypoślizgowym, trudnościeralnym, umożliwiającym mycie wodą ze środkami myjącymi. W 1 klasie wyłożenie podłogi wykładziną dywanową. 4

5 Nad podłogą na wysokości min. 100 mm max. do 300 mm wymagane gniazdo do zasilania urządzeń do czyszczenia mechanicznego 230 V 50 Hz 2,5 kw w ilości dwa na jeden wagon Pojazdu. Dostęp do miejsc siedzących uważa się spełniający warunki płaskości, jeżeli w strefie wejścia do siedzenia (siedzeń) brak jest stopnia wejściowego Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Przewodniczący Komisji (pełniący obowiązki Kierownika Zamawiającego) Włodzimierz Dzierżanowski 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012 Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY: Dostawa fabrycznie nowego trójczłonowego zespołu trakcyjnego (EZT) z napędem elektrycznym wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag

Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik nr 19 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_6pojazdow_newag Załącznik Nr 6 do Umowy NR: DOA.III.273.86.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WYMAGANIA TECHNICZNE) SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do SIWZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych tramwajów dwukierunkowych, wieloczłonowych z członem niskopodłogowym

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAKRESÓW MODERNIZACJI DLA PASAŻERSKIEGO WAGONU KOLEJOWEGO Z MIEJSCAMI DO LEŻENIA (CZĘŚĆ 7 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

ZESTAWIENIE ZAKRESÓW MODERNIZACJI DLA PASAŻERSKIEGO WAGONU KOLEJOWEGO Z MIEJSCAMI DO LEŻENIA (CZĘŚĆ 7 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) ZESTAWIENIE ZAKRESÓW MODERNIZACJI DLA PASAŻERSKIEGO WAGONU KOLEJOWEGO Z MIEJSCAMI DO LEŻENIA (CZĘŚĆ 7 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) Przeznaczenie wagonów Wagon pasażerski kursujący w pociągach uruchamianych przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji lokomotyw z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZAKŁAD-LABORATORIUM TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻY POŻARNEJ WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i dostawa do Zamawiającego 2 sztuk

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE na dostawę 12 autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bez barier - wytyczne

Projektowanie bez barier - wytyczne Projektowanie bez barier - wytyczne autor Kamil Kowalski redakcja Dorota Starzyńska opracowanie graficzne Katarzyna Pac-Raszewska korekta Małgorzata Denys Materiał został opracowany na podstawie: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem 1 2 3 Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe 1 Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: dostawę pięciu, w tym czterech jednoczłonowych i jednego dwuczłonowego, fabrycznie nowych (rok produkcji 2010) autobusów niskopodłogowych, dla potrzeb komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego L.p. WT.2370.2.2015 1 załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wyszczególnienie 1 Warunki ogólne 1.1. Pojazd zabudowany i wyposażony

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 maja 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 881/12 WYROK z dnia 11 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Chudzik Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JW 4620 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAKUP i DOSTAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH CPV główne: 341 100 00-1 Samochody osobowe. Załączniki: Nr 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Kamil Kowalski. Projektowanie bez barier wytyczne

Kamil Kowalski. Projektowanie bez barier wytyczne Kamil Kowalski Projektowanie bez barier wytyczne Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa Druk został sfinansowany ze środków prewencji wypadkowej Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PKS/A/2007. Warunki Zamówienia. na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych

Znak sprawy: PKS/A/2007. Warunki Zamówienia. na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych Znak sprawy: PKS/A/2007 Warunki Zamówienia na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Spółka z o.o. ul. K i W Niegolewskich

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Szczegółowy opis wymagań dla autobusu miejskiego o długości około 9000 mm Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 2 3 Dane ogólne Długość całkowita Szerokość całkowita

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo