USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY"

Transkrypt

1 USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna Chrzypsko Wielkie NIP REGON PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA INWESTOR : ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ Charcice nr 12, Chrzypsko Wielkie ADRES : CHARCICE NR 12, CHRZYPSKO WIELKIE dz. nr ewid. 19, 20, 87 OPRACOWAŁ : Krzysztof Bartkowiak Uwaga: Spis treści na następnej stronie upr.bud. 17/83/Pw Czerwiec 2012 r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU wraz z wykazem załączonych do projektu uzgodnień, pozwoleń i opinii 1. Oświadczenie projektanta str. nr Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie nr 10/2012 z dnia r. str. nr Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. nr Uprawnienia projektanta wraz z zaświadczeniem o członkostwie W.O.I.I.B. str. nr Uzgodnienia, pozwolenia, opinie: a. uzgodnienie projektu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu str. nr Projekt architektoniczno budowlany ogrodzenia str. nr...

3 O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 994 r. - Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz z późn. zm.) oświadczam, że: - projekt techniczny modernizacja/wymiana ogrodzenia; - przewidziany do realizacji na terenie działki nr 20 w Charcicach gm. Chrzypsko Wielkie - u Inwestora : Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej... Projektant

4 OPIS TECHNICZNY 1. Dane wyjściowe do opracowania projektu 1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania Podstawa opracowania Umowa zlecenie Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 243 z 2010 r. poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie informacji bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Z 2003r. Nr 47, poz.401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120, poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ustalenie z Inwestorem zakresu opracowania projektu planu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego ogrodzenia Wizja w terenie Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, działki o nr ew. 19 i 20 w Charcicach dla potrzeb wykonania ogrodzenia terenu Zakładu Leczenia Uzależnień Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu modernizacji / wymiany ogrodzenia terenu Zakładu. Istniejące ogrodzenie będzie wymienione ze względu na swój stan techniczny Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - wykonanie projektu ogrodzenia; - sporządzenie informacji BIOZ 1.3. Wykorzystane materiały - Mapa sytuacyjna Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie sytuacyjno wysokościowej (do celów projektowych) w skali 1 : 500. ; - Oględziny i badania wizualne obiektu 2.1. Położenie Ogrodzenie będące przedmiotem opracowania zlokalizowane jest na działce nr ewid. 19, 20 i częściowo nr 87 w Charcicach nr 12, gm. Chrzypsko Wielkie, na terenie Parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem Rejestru : 1680/A z dnia r Dane ogólne o obiekcie podlegającym wymianie Ogrodzenie wybudowane zostało na początku lat 70 XX w. (brak danych dot. numeru i daty pozwolenia na budowę)

5 Składa się z sześciu części : Ogrodzenie od strony utwardzonej drogi gminnej oraz od strony drogi powiatowej, z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z kątownika 25x25 mm. Ramy o wymiarach 2,50x1,50 m na fundamencie betonowym i podmurówce o szer. 20 cm i wysokości od 10 do 40 cm. (Fot. nr 1do 13). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek A -A 1 5,00 Odcinek projektowanego ogrodzenia w miejscu Portierni przewidzianej do rozbiórki A 1 -B 2, B -B 1 2, B 1 -C 26, ,10x0,40 C-D 39, ,10x0,45 D-E 39, ,00x0,25 E-F 34, ,80x0,50 F-G 112, ,00x0,45 G-H 2,70 1 2,70x0,30 H-I 4, Brama wjazdowa (p.poż) I-J 8,00 3 8,00x0,30 J-K 86, ,00x0,40 K-L 11, ,70x0,50 L-L 1 33, ,20x0,50 L 1- Ł 2, Brama wjazdowa do garaży Ł-Ł 1 28, ,50x0,50 RAZEM 431, Długość ogrodzenia bez bram wjazdowych Ogrodzenie betonowe od strony północnej, wzdłuż drogi gruntowej gminnej, o wysokości 200 cm 4 płyty o szer. 50 cm. Rozstaw słupów betonowych co 250 cm ( Fot. nr. 14 do 18). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek Ł 1 -M 51, M-N 2, N-N 1 5, Brama wjazdowa N 1 -O 2, O-P 92, P-R 16, Tylko słupki betonowe RAZEM 165, Długość ogrodzenia bez bram wjazdowych Ogrodzenie od strony północnej, wzdłuż drogi gruntowej gminnej z siatki stalowej na słupach drewnianych (Fot. nr 19 do 21). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Przęsło i słupek Cokół R-S 166, RAZEM 166, Uwagi

6 Ogrodzenie przy budynku magazynowym z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z kątownika 25x25 mm. Ramy o wymiarach 2,50x1,50 m na fundamencie betonowym i podmurówce o szer. 20 cm i wysokości od 10 do 40 cm. (Fot. nr 22 do 23). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek A I -A II 13, ,40x0,35 A II -B I 13, ,60x0,20 B I -C I 11, ,40x0,35 RAZEM 38, Ogrodzenie przy budynku administracyjnym, z siatki stalowej na słupach z rur stalowych (Fot. nr 24 do 25) oraz ogrodzenie mur gr. 1 c i wys. 1,35 m. Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek A II -D I 16, W tym furtka o wym. 0,80x1,50 D I -E I 15,30 Ogrodzenie murowane z cegły wapienno piaskowej wys. 1,35 gr. 0,25 m RAZEM 31, Ogrodzenie przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wzdłuż utwardzonej drogi gminnej, drewniane na podmurówce (Fot. nr 26 do 28). Długość ogrodzenia : Odcinek Długość Ilość elementów Cokół Uwagi Przęsło i słupek F I -G I 27, ,30x0,30 G I -F I 7,00 2 7,00x0,30 F I -H I 27, ,60x0,40 H I -I I 16, ,60x0,38 RAZEM 78, Dane ogólne o terenie wokół obiektów Zagospodarowanie terenu - Teren Zakładu Leczenia Uzależnień jest zagospodarowany. Na terenie działek znajduje się budynek Pałacu, Pawilon łóżkowy, budynki administracyjne, mieszkalne, garaże oraz portiernia; - chodniki i dojazdy częściowo utwardzone elementami betonowymi ; - zieleń parkowa oraz zieleń dziko rosnąca Warunki gruntowo-wodne Na omawianych działkach w miejscu lokalizacji inwestycji zalegają grunty o niewielkiej zmienności, nie stwierdzono gruntów słabonośnych, nie stwierdzono również do badanej głębokości (1,50m) niekorzystnych zjawisk geologicznych ani też zwierciadła wody gruntowej. W trakcie wykonywania prac budowlanych nie będzie wymagane odwodnienie Inwentaryzacja budowlana obiektu fotograficzna ( w załączeniu) 2.5. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektów

7 Wnioski Obiekt jest zdekapitalizowany. Dekapitalizacja obiektu nastąpiła na skutek starzenia się materiałów oraz korozji w wyniku nie przeprowadzania koniecznych remontów. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i konstrukcji nie występuje. 3. Opis techniczny przedstawiający formę architektoniczną oraz sposób wykonania ogrodzenia na działce numer ewidencyjny 19 i 20 oraz częściowo 87 w miejscowości Charcice gm. Chrzypsko Wielkie Przedmiotem niniejszego opracowania jest sposób rozwiązań materiałowych dla potrzeb budowy ogrodzenia terenu Zakładu Leczenia Uzależnień Projektowane ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi ma na celu zabezpieczenie istniejącego terenu oraz jego infrastruktury przed osobami postronnymi. Dla zapewnienia komunikacji przewiduje się wykonanie dwóch bram wjazdowych oraz furtki na teren Zakładu. Przebieg istniejącego ogrodzenia nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi działek nr 19 i 20 będących własnością Inwestora. Inwestor uzyskał zgodę Gminy Chrzypsko Wielkie - właściciela działki nr 87 na lokalizację ogrodzenia po istniejącej trasie 3.1.Dane liczbowe Ogrodzenie terenu a. wysokość ogrodzenia 150,00 cm ( bez cokołu) b. długość ogrodzenia do rozbiórki 911,55 mb c. długość nowego ogrodzenia z siatki 651,05 mb Bramy wjazdowe brama awaryjna p.poż szerokość 5m brama wjazdowa od strony drogi powiatowej Chrzypsko-Izdebno ( dojazd do garaży) furtka przy wejściu głównym na teren Zakładu 3.2. Dane konstrukcyjne i materiałowe 1. Ogrodzenie terenu Projektuje się ogrodzenie z siatki stalowej plecionej ślimakowej wg PN-EN : Wysokość siatki 1,50 m, z trzema rzędami linki stalowej, ocynkowanej powlekanej z napinaczami. Ø drutu min. 2,8 mm/ Ø drutu z otuliną pcv min. 3,8 mm Wymiar oczka 50x50 mm Słupki ogrodzeniowe Długość słupka 2,50 m ( ze względu na uskoki terenu) Słupek pośredni Ø 42,4 x 1,5 mm Słupek podporowy Ø 42,4 x 1,5 mm Słupek narożny Ø 48,3 x 2,0 mm Odległość miedzy słupkami to 250cm.

8

9 W związku z tym, że inwestycja będzie realizowana w miejscu o zróżnicowanej nawierzchni, przewiduje się dwa rodzaje montażu słupków. W miejscu gdzie występuje nawierzchnia ziemna, przewiduje się wykonanie pod każdy słupek fundament betonowy, natomiast w miejscu gdzie występuje nawierzchnia betonowa, należy zastosować pod każdy słupek podstawy systemowe. Fundamenty słupków mają wymiary 35/35/80cm. Na fundamencie należy wykonać podwalinę systemową o wysokości 30 cm w tym ca 15 cm pod gruntem. Podstawy systemowe mocować do podłoża betonowego przy pomocy kotw np. Hilty HY150. Szpilki fi14 mm zakotwić na głębokości 12 cm. z uwagi na występujące w linii ogrodzenie różnice w wysokości terenu, ogrodzenie należy prowadzić uskokami, z możliwością zastosowania podmurówek gładkich o zróżnicowanej wysokości Przewiduje się zastosowanie łączników systemowych, betonowych gładkich jak przedstawiono poniżej lub alternatywnych

10 Projektowane bramy wjazdowe. Przewiduje się wykonanie dwóch bram wjazdowych w zależności od ich przeznaczenia. Brama awaryjna p.poż. Wymiar bramy: szerokość: 5,30 m wysokość: 1,80 m światło wjazdu: 5,00 m Brama wjazdowa od strony drogi powiatowej Chrzypsko-Izdebno ( dojazd do garaży) Wymiar bramy: szerokość: 2,80 m wysokość: 1,50 m światło wjazdu: 2,50 m Ponadto przewiduje się wykonanie 1 furtki w linii bramy przesuwnej, we wjeździe głównym na teren Zakładu Leczenia Uzależnień. Wymiar furtki: szerokość: 1,10 m wysokość: 1,60 m światło przejścia:1,00 m Wytyczne dotyczące wykonania bram wjazdowych i furtki : 1. Rama Rama wykonana z profili zamkniętych o wymiarze 60x60 mm z wypełnieniem z pionowych prętów o wymiarze 25x25 mm, umieszczonych co 110 mm 2. Słupy Słupy o przekroju kwadratowym 80x80 mm, wyposażone w kapturek i specjalna listwę do montażu ogrodzenia 3. Akcesoria Zawiasy : regulowane umożliwiające ruch skrzydła w obrębie 180 o Zamek : dostarczany z klamką, wkładka patentową i trzema kluczami 4. Technika powlekania Bramy ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz ( minimalna grubość powłoki 275g/m 2 z dwóch stron), a następnie malowana proszkiem poliestrowym (min. 120 mm ) 5. Kolor Zielony RAL Znak CE Bramy winny posiadać znak CE zgodny dyrektywą o wyrobach budowlanych oraz spełniać wymagania normy EN dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych. Uwaga! Na odcinku F I -I I przewiduje się rozbiórkę istniejącej podmurówki ( do poziomu -0,20 cm) wraz z płotkiem drewnianym oraz wykończenie powstałej krawędzi : - drogi wewnętrznej odcinek F I -G I krawężnikiem drogowym 100x30x15 w kolorze szarym roboty wykonać w trakcie projektowanej modernizacji drogi wewnętrznej; - przy istniejącym chodniku odcinek G I -I I obrzeżem chodnikowym o wym. 100x20x6 w kolorze szarym. 4. Opis technologii prac rozbiórkowych Uwagi ogólne Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994r.w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U.z 1995r. Nr 10 poz. 47) Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetrację przez osoby postronne. Teren na którym odbywa się rozbiórka obiektów budowlanych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). W szczególności zapisy: kolejność i sposób wykonywania robot, opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z

11 programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz mechanicznie. Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: - roboty przygotowawcze - rozbiórka elementów metalowych ogrodzenia, - rozbiórka elementów podłogowych (podmurówka i fundamenty), - uporządkowanie placu rozbiórki Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie wokół ogrodzenia: - wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno- biurowe placu rozbiórki nie zachodzi konieczność z uwagi na niewielki zakres robót oraz znajdujące się pomieszczenia w sąsiedztwie; - ustawienie toalet przenośnych nie zachodzi konieczność j.w.; - zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami; - wykarczowanie i usuniecie z terenu rozbiórki roślinności dzikiej ruderalnej; - wyznaczenie miejsc składowania materiałów z rozbiórki Rozbiórka elementów metalowych Elementy metalowe ogrodzenia ramy z kątownika oraz słupki metalowe winny być wycinane przy użyciu szlifierek kątowych lub palnika acetylenowego Rozbiórka fundamentów i elementów murowanych Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: - wykonać wykopy przy ścianach fundamentowych do poziomu (ca 0,30 m poniżej poziomu terenu), odkładając urobek na obkład; - ściany fundamentowe i żelbetowe rozbierać przy pomocy młotów pneumatycznych. ewentualne pręty zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozić Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami praz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: Gruz betonowy; Gruz ceglany; Żelazo i stal; Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą stanowić zagrożenie dla ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 5. Infrastruktura towarzysząca - zasilanie w energię elektryczną nie dotyczy - zaopatrzenie w wodę nie dotyczy - odprowadzenie ścieków sanitarnych nie dotyczy - zaopatrzenie w ciepło nie dotyczy

12 - gromadzenie odpadów stałych nie dotyczy - komunikacja wjazd na teren odbywać się będzie poprzez istniejące zjazdy z drogi publicznej 6. Ochrona środowiska Planowane zamierzenie nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 213 z 2010 r. poz.1397 ze zmianami). 7. Charakterystyka ekologiczna Projektowany obiekt nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania powoduje,że jest on ekologiczny w budowie i eksploatacji. Projektowana lokalizacja nie powoduje konieczność wycinki drzewostanu, nie wpływa negatywnie na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe Nie występuje związana z eksploatacją obiektu emisja hałasu, wibracji ani promieniowania w tym jonizującego jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 8. Uwagi końcowe Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane posiadają wymagane atesty i odpowiadają odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonane zostaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. OPRACOWAŁ:

13 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Modernizacja/wymiana ogrodzenia Charcice nr 12, Chrzypsko Wielkie dz. nr ewid. 19,20,87 2. IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ORAZ JEGO ADRES : Zakład leczenia Uzależnień Charcice nr 12, Chrzypsko Wielkie 3. IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ : Krzysztof Bartkowiak ul. Leśna 1, Chrzypsko Wielkie...Czerwiec 2012 r Data sporządzenia Informacji Podpis sporządzającego Informację

14 CZĘŚĆ OPISOWA I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Ogrodzenie terenu a. wysokość ogrodzenia 150,00 cm ( bez cokołu) b. długość ogrodzenia do rozbiórki 911,55 mb c. długość nowego ogrodzenia z siatki 651,05 mb Bramy wjazdowe brama awaryjna p.poż szerokość 5m brama wjazdowa od strony drogi powiatowej Chrzypsko-Izdebno ( dojazd do garaży) furtka przy wejściu głównym na teren Zakładu Zakres robót i kolejność realizacji budowy został przedstawiony w opisie technicznym do projektu budowlanego rozbiórki. II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Teren wokół budynków jest zagospodarowany. Oprócz ogrodzenia przeznaczonego do wymiany, na działce znajduje się budynek Pałacu, Pawilon łóżkowy, budynki administracyjne, mieszkalne, garaże oraz portiernia; Jest uzbrojona w energię elektryczną NN,wodę i kanalizacje (do szamba). III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Działka nie ma elementów stwarzających zagrożenie. IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Przewiduje się rozbiórki ręcznie, przez obalanie i wyburzanie oraz przez demontaż. Najczęściej występujące zagrożenia to: podrażnienia błon śluzowych - W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne i maski ochronne; uszkodzenia głowy - W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach uszkodzenia rąk i nóg V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 1. Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 Roboty na wysokościach. Rozdział 12 Roboty murarskie i tynkarskie (analogia) 2. Przy wykonywaniu stropów : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w

15 sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 Roboty na wysokościach. Rozdział 14 Roboty zbrojarskie i betoniarskie(analogia) 3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 Roboty na wysokościach, rozdział 13 Roboty ciesielskie, rozdział 17 Roboty dekarskie i izolacyjne(analogia) 4. Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 Maszyny i inne urządzenia mechaniczne. VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadające uprawnienia budowlane; - Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić wstępne szkolenie pracowników; - Przed dopuszczeniem pracowników do robót, Zakład/Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne); - W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń; - Maszyny i urządzenia mechaniczne oraz środki transportu powinny być sprawne pod względem technicznym i obsługiwane wyłącznie przez osoby uprawnione i odpowiednio przeszkolone; - Wszystkie urządzenia elektryczne, rozdzielnie budowlane muszą posiadać badania skuteczności zerowania, wyłączniki szybkiego wyłączania. - Teren budowy należy wygrodzić. - Należy zwrócić uwagę na miejsca składowania materiałów budowlanych, uwzględniając bezpieczną i sprawną komunikację i ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń - Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej i policji; - Na budowie winna znajdować się apteczka wyposażona w środki zgodnie z przepisami szczegółowymi; - Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze. Niniejsza Informacja sporządzona została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 z 2003 r. poz. 1126) Nie jest wymagane sporządzenie Planu BIOZ Sporządził :...

16 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

17 Fot. 1 Ogrodzenie przy wjeździe głównym Odcinek B 1 -C Fot. 2 Ogrodzenie przy Portierni Odcinek A 1 -B i B-B 1

18 Fot. 3 Ogrodzenie Odcinek C-D Fot. 4 Ogrodzenie Odcinek D-E (uszkodzenie podmurówki)

19 Fot. 5 Ogrodzenie Odcinek D-E Fot. 6 Ogrodzenie Odcinek E-F

20 Fot. 7 Ogrodzenie Odcinek F-G Fot. 8 Ogrodzenie Odcinek F-G

21 Fot. 9 Ogrodzenie Odcinek F-G (uszkodzenie podmurówki) Fot. 10 Brama wjazdowa ppoż i Odcinek I-J

22 Fot. 11 Ogrodzenie Odcinek J-K Fot. 12 Ogrodzenie Odcinek L-K

23 Fot. 13 Ogrodzenie przy drodze powiatowej Odcinek L-Ł 1 z bramą wjazdową do garaży Fot. 14 Ogrodzenie Odcinek Ł 1 -M

24 Fot. 15 Ogrodzenie Odcinek Ł 1 -M Fot. 16 Ogrodzenie M-O z bramą wjazdową

25 Fot. 17 Ogrodzenie Odcinek O-P Fot. 18 Ogrodzenie Odcinek P-R

26 Fot. 19 Ogrodzenie Odcinek R-S Fot. 20 Ogrodzenie Odcinek R-S

27 Fot. 21 Ogrodzenie Odcinek R-S Fot. 22 Ogrodzenie przy budynku magazynowym Odcinek A I -A II

28 Fot. 23 Ogrodzenie przy budynku magazynowym Odcinek A II -C I Fot. 24 Ogrodzenie przy budynku administracyjnym Odcinek D I -E I

29 Fot. 25. Ogrodzenie ślady korozji Fot. 26 Ogrodzenie przy budynku mieszkalnym Odcinek F I -H I

30 Fot. 27 Ogrodzenie przy wjeździe głównym Odcinek F I -G I

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz

PLAY PROJEKT NIP ; REG ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. (61) ; Bydgoszcz Obiekt budowlany: Adres obiektu: OGRODZENIE TERENU Województwo świętokrzyskie, powiat Jędrzejów, gmina Oksa, Węgleszyn Węgleszyn, działka nr ew. 997, obręb 014, Lokalizacja: Rodzaj projektu: 28-363 Oksa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE 1. Wstęp. 1.l. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany ogrodzenia na terenie Zakładu Leczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana. PROJEKT BUDOWLANY Zadanie Adres zadania Projekt ogrodzenia panelowego Zielona Góra Inwestor Branża Pogotowie opiekuńcze Budowlana Temat Projekt zagospodarowania terenu Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia.

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 Lokalizacja: Łódź ul. Dąbrówki 1 nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35 Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi CPV: 45340000-2 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY

INFORMACJA BIOZ NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. 7 tel.95 7204548, 0 795 584 861 email biuro@akwamel.pl www.akwamel.pl INFORMACJA BIOZ OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY ZWIERZYN

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, SZAMBA I OGRODZENIA PRZY ULICY JANA III SOBIESKIEGO W SKIERNIEWICACH strona nr 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Lp Nazwa strony Skala rys. Nr rysunku Nr strony 1 2 3 4 5 Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI Temat opracowania: PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM WE LWÓWKU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu rozbiórki budynku gospodarczego. w miejscowości Brzegi Dolne na działce ewid nr 597/2.

OPIS TECHNICZNY. do projektu rozbiórki budynku gospodarczego. w miejscowości Brzegi Dolne na działce ewid nr 597/2. OPIS TECHNICZNY do projektu rozbiórki budynku gospodarczego w miejscowości Brzegi Dolne na działce ewid nr 597/2. 1. Dane wyjściowe do opracowania projektu 1. Podstawa opracowania 1. Umowa z inwestorem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi. Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi. Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 Lokalizacja: Łódź ul. Dąbrówki 1 nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35 Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi CPV: 45340000-2 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 228/42 POŁOŻONEJ W m. SKOROSZYCE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. - zlecenie inwestora: Gmina Skoroszyce - mapa sytuacyjno wysokościowa w skali l : 500 dz. nr 228/42 - wytyczne inwestora

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ OPIS TECHNICZNY BRANŻA BUDOWLANA ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ BUDOWA BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY KARCZEWSKIEJ 14/16 W OTWOCKU DZ. NR 99/5, OBRĘB 47 Inwestor: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ;t / OPIS TECHNICZNY STAROSTA OI)ATOWS. wopatowie ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZO-GARAŻOWYCH Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU l. OPIS

Bardziej szczegółowo

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: WYMIANA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO OD UL.SIERADZKIEJ INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK ADRES INWESTYCJI: RODZAJ OPRA- COWANIA Dzialka nr. 309, obr 10 w Szadku przy ul. Sieradzkiej UPROSZCZONY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU EGZ. Nr 1 2 3 4 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OGRODZENIA, MONTAŻ TRZECH BRAM WJAZDOWYCH ORAZ MONTAŻ SZLABANU NA TERENIE MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU INWESTOR: MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 09-200 SIERPC

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

" F A S A D A " S P. C.

 F A S A D A  S P. C. "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu. Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-01 Wykonanie ogrodzenia terenu Obiekt: Remont ogrodzenia Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich. 1. Część ogólna Inwestor: Powiat Wrocławski z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) III ETAP PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) III ETAP PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) III ETAP PROJEKT WYKONAWCZY OGRODZENIA INWESTYCJA: Budowa budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nazwa: dobudowa szybu windy do istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego

: Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych Górnego Bloku Operacyjnego "FASADA"SP.C. 71-520 Szczecin ul. Niemcewicza 26, tel./fax 42-28-757, fasada@espol.com.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja : Przebudowa instalacji klimatyzacji sal operacyjnych

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce TEMAT : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - uproszczona INWESTOR: POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce OBIEKT BUDOWA OGRODZENIA Dz. Nr 4/1, Obr. Kamińsk Gm. Górowo Iławeckie BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o Wrocław, ul. Opolska lok. 1

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o Wrocław, ul. Opolska lok. 1 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok. 1 Znak rej.: Inwestor: W28-8/2013 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul.

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oświadczenie: Projekt drogowy Remontu nawierzchni placu na terenie lasów państwowych działka nr 44 Otrzep został wykonany

Bardziej szczegółowo

ADV. p r o j e k t Szczawno Zdrój, ul. Saperów 1/1 tel. kom , NIP PROJEKT WYKONAWCZY

ADV. p r o j e k t Szczawno Zdrój, ul. Saperów 1/1 tel. kom , NIP PROJEKT WYKONAWCZY ADV p r o j e k t 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Saperów 1/1 tel. kom 0 602 257 844, adv.projekt@wp.pl NIP 886-24-01-646 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Gmina Świebodzice ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

Bardziej szczegółowo

Dzierzgoń ul.1-go Maja 4. BS Dzierzgoń PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Dzierzgoń ul.1-go Maja 4. BS Dzierzgoń PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 82-440 Dzierzgoń ul.1-go Maja 4 55 276 21 92 a.m.nier@wp.pl NIP 579-145-89-03 BS Dzierzgoń 86 8310 0002 0001 0719 2000 0010 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska tel. /62/78 26 400, fax. /62/78 26 410 www.lzd-siemianice.home.pl, lzd-siemianice@home.pl,

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy , ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192, 193, 194.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy , ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192, 193, 194. PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE PAWEŁ STEFANOWICZ 24-100 PUŁAWY UL.WŁOSTOWICKA 237 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Adres:Baza Obwodu Drogowo Mostowego Puławy 24-100, ul.składowa 20, dz. nr ew: 190, 191, 192,

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z NY

O P I S T E C H N I C Z NY O P I S T E C H N I C Z NY do projektu utwardzenia terenu: 1/ INWESTOR: GMINA KALETY ul. Żwirki i Wigury 2 42-660 Kalety 2/ ADRES INWESTYCJI : 42-660 Kalety-Kuczów, ul. Paderewskiego 93, obręb: Kalety,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Spis zawartości opracowania --------------------------------------------------------- str. 1 2. PROJEKT OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI PS-1 --------------------------- str. 2 2.1.Opis

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

DOKUMENTACJA BUDOWLANA Usługi Projektowe DAGBUD Dariusz Gendera Gostyń ul: Mieszka I 3/41 www.dagbud.com.pl tel: (065) 614 20 08 email: dariuszgendera@dagbud.com.pl DOKUMENTACJA BUDOWLANA branża obiekt: inwestor: DROGOWA REMONT

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Oświadczenie projektanta 3 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 4 5 Odpis uprawnień projektanta 5 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1 mgr inż. ZYGMUNT DOMARECKI ul. Leśna 2 b, 44-144 Żernica NIP: 626-126-04-76 REGON: 2766054 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT: CZĘŚCIOWE UTWARDZENIE PLACU SZKOLNEGO Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ PRZY SZKOLE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DO PLANU BIOZ INFORMACJA DO PLANU DLA INWESTYCJI : Budowa budynku socjalno technicznego na lotnisku, położonej na działce nr ewid. 109, obr. Gajec, gmina Rzepin. I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz

Bardziej szczegółowo

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót.

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót. 1.1. Zakres robót Zakres robót do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego podano w punkcie 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 niniejszego opisu technicznego. 1.2. Kolejność realizacji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAŁĄCZNIK NR 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu: STACJI UZDATNIANIA WODY w Sadkowie nr ewid. działki: 146/5, obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie miejscowość:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA DOMAR Budownictwo Architektura architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl OPRACOWANIE INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DANE INWESTYCJI temat/nazwa obiektu:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Przybył ul. Wrocławska 42 pokój Września NIP REGON SZKICE I RYSUNKI (WRAZ Z OPISEM)

Krzysztof Przybył ul. Wrocławska 42 pokój Września NIP REGON SZKICE I RYSUNKI (WRAZ Z OPISEM) CADLINE Krzysztof Przybył ul. Wrocławska 42 pokój 28 62-300 Września NIP 789 162 58 85 REGON - 301493900 tel. 0 502 214 641 fax. 0 61 610 03 15 cadline@interia.pl SZKICE I RYSUNKI (WRAZ Z OPISEM) Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś B PROJEKT tel. 509 510 919 NIP 766-180-39-81 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Egz. nr Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS. SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4.

OPIS. SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4. ui. św. Antoniego 41 OPIS SPOSOBb PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI MI MIENIA, ZGODNIE Z ART.33 UST.4. Dotyczy Rozbiórki budynku murowanego ( komórki lokatorskie) zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W śyrowej: PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH ADRES: śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 DZ. NR 475 INWESTOR: BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BIS

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BIS BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BIS mgr inż.marek Kozioł ul. Chopina 29 63-600 Kępno tel. 602-320-549 PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU REMONTU OPŁOTOWANIA NA KTÓRY UZYSKANO POZWOLENIE NA BUDOWĘ NR 554/08 z dnia 10.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku mieszkalno gospodarczego oraz gnojowni

Rozbiórka budynku mieszkalno gospodarczego oraz gnojowni Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku mieszkalno gospodarczego oraz gnojowni Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE WŁASNE NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Budowa boisk sportowych Moje boisko-orlik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT Budowa obiektu sportowego Skateparku ARDES INWESTYCJI Działka nr 568, obręb Stepnica Przy działce drogowej nr 578, 545 w Stepnicy Gmina Stepnica INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel.

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel. PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: 423-50-67; 0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17 PROJEKT BUDOWLANY budowy ul. Wąskiej w Kobyłce na odcinku od ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : SŁUPSK, UL. CHOPINA 12 DZIAŁKI: NR 450/6 obręb 13 INWESTOR: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 2233O NA DZIAŁKĘ NR 918/36 I 919/7 W MIEJSCOWOŚCI PACZKÓW

ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 2233O NA DZIAŁKĘ NR 918/36 I 919/7 W MIEJSCOWOŚCI PACZKÓW ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 2233O NA DZIAŁKĘ NR 918/36 I 919/7 W MIEJSCOWOŚCI PACZKÓW BRANŻA : D R O G O W A Inwestor: G M I N A P A C Z K Ó W 48-370 Paczków ul. Rynek nr 1 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

Z DROGI GMINNEJ NR O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN

Z DROGI GMINNEJ NR O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ NR 104214 O W GRACZACH GMINA NIEMODLIN Nazwa opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo