PROJEKT ROZBIÓRKI. dz. ew. nr 1913/2, obr. Piwniczna-Zdrój gmina Piwniczna-Zdrój

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ROZBIÓRKI. dz. ew. nr 1913/2, obr. Piwniczna-Zdrój gmina Piwniczna-Zdrój"

Transkrypt

1 EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT ROZBIÓRKI Inwestycja: rozbiórka części budynku Domu Wczasów Dziecięcych tarasu od strony zachodniej Obiekt: budynek Domu Wczasów Dziecięcych Lokalizacja: dz. ew. nr 1913/2, obr. Piwniczna-Zdrój gmina Piwniczna-Zdrój Inwestor: Zespół Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju ul. Zdrojowa 1, Piwniczna-Zdrój Projektant: mgr inż. arch. Przemysław Loesch Nowy Sącz, ul. Sikorskiego 25 upr. nr MPOIA/025/2004 Sprawdzający: mgr inż. arch. Konrad Loesch Nowy Sącz, ul. Sikorskiego 25 upr. nr MPOIA/117/2011 Nowy Sącz, wrzesień 2013 r. Projekt rozbiórki opis techniczny, strona 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa: 1. Opis techniczny Zakres i podstawa opracowania Lokalizacja Zagospodarowanie działki stan istniejący i projektowany Charakterystyka obiektu przeznaczonego do rozbiórki Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia Dane kubaturowe... 5 Załączniki: 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej Uprawnienia projektanta do projektowania w specjalności architektonicznej, oraz zaświadczenie o przynależności do Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów mgr inż. arch. Przemysław Loesch Uprawnienia sprawdzającego do projektowania w specjalności architektonicznej, oraz zaświadczenie o przynależności do Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów mgr inż. arch. Konrad Loesch Część rysunkowa: 1. Szkic sytuacyjny 1: Rzut przyziemia stan istniejący 1: Rzut przyziemia stan projektowany 1: Rzut parteru stan istniejący 1: Rzut parteru stan projektowany 1: Elewacja zachodnia stan istniejący 1: Elewacja zachodnia stan projektowany 1: Projekt rozbiórki opis techniczny, strona 2

3 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Zakres i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki części budynku Domu Wczasów Dziecięcych, zlokalizowanego na działce nr 1913/2, obr. Piwniczna- Zdrój, gmina Piwniczna-Zdrój. Projekt opracowano na zlecenie Inwestora, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Lokalizacja Część budynku przeznaczona do rozbiórki zlokalizowana jest na działce 1913/2 w obrębie Piwniczna-Zdrój, gmina Piwniczna-Zdrój. Zapis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje ochroną formy przedmiotowego budynku. Nie jest on również wpisany do rejestru ani ewidencji zabytków Zagospodarowanie działki stan istniejący i projektowany Istniejący budynek mieszkalny zlokalizowany jest w granicach działki 1913/2. Najmniejsza odległość budynku od granicy działki wynosi 1,44m. Projektowane inwestycja ma na celu rozbiórkę części budynku i pozostawienie tej części działki niezabudowanej. Dostęp do działki dla prowadzenia robót budowlanych odbywać się będzie od strony zachodniej z dojazdu z drogi publicznej Charakterystyka obiektu przeznaczonego do rozbiórki Cały budynek Domu Wczasów Dziecięcych Budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem użytkowym, nakrytym dachem wielospadowym, składającym się dachu dwuspadowego z lukarnami i otwarciami. Opis części budynku przeznaczonej do rozbiórki: Do rozbiórki przeznaczony zostaje taras po zachodniej stronie budynku, oznaczony na szkicu sytuacyjnym numerem 2. Taras ten został dobudowany do budynku jako niezależny obiekt, a następnie został wtórnie zamknięty ścianami w poziomie przyziemia, tj. pod poziomem użytkowym tarasu. W ten sposób powstała zamknięta kubatura, stanowiąca obecnie część budynku. Część ta nie jest jednak powiązana konstrukcyjnie z głównym budynkiem, oraz nie stanowi składnika jego funkcji. Pod tarasem mieści się przestrzeń gospodarcza wykorzystywana jako skład nieużywanych sprzętów. W związku z tym, rozbiórka tarasu nie wypłynie na stan techniczny ani na funkcjonowanie głównego budynku. Opis elementów budowlanych: Ściany pod tarasem murowane z cegły pełnej, grub. 0,25 m Projekt rozbiórki opis techniczny, strona 3

4 Stolarka okienna okna skrzynkowe i jednoramowe drewniane Strop tarasu płyta żelbetowa i strop odcinkowy z wykorzystaniem belek stalowych Wymiary zewnętrzne: długość: 27,02 m szerokość: 2,89 m wysokość: 2,38 m (od poziomu terenu do posadzki tarasu) 1.5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych Projektuje się rozbiórkę części budynku oznaczonej na rysunku z użyciem sprzętu mechanicznego i narzędzi ręcznych. Kolejność i sposób prowadzenia robót: 1. Zabezpieczenie placu budowy Teren prowadzenia robót należy oznaczyć i ogrodzić w sposób uniemożliwiający przypadkowe wejście osób postronnych do strefy niebezpiecznej, obejmującej rozbierany budynek, oraz miejsce planowanego zrzucania i składania rozebranych elementów. Od strony dojścia i dojazdu, zabezpieczyć plac robót przy użyciu pełnego wygrodzenia (np. szczelnego ogrodzenia panelowego, przewyższającego rozbierane ściany), tak, aby zapobiec ewentualnemu upadkowi elementów rozbieranego budynku na dojście piesze. Przed przystąpieniem do wykonywania robót odłączyć zasilanie wszystkich instalacji, w które wyposażona jest ta część budynku. 2. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej Elementy ruchome skrzydła okien i drzwi zdjąć z zawiasów i złożyć w wyznaczonym miejscu. Ościeżnice wyciąć lub wyłamać z użyciem narzędzi ręcznych lub mechanicznych. Zachować szczególną ostrożność przy demontażu i transporcie elementów oszklonych. Nie dopuścić do wybicia szyb i pozostawiania odłamków szkła na terenie robót. 3. Rozbiórka ścian Rozbiórkę ścian budynku rozpocząć dopiero po całkowitym rozebraniu konstrukcji tarasu i zdjęciu wszystkich elementów mocowanych do ścian (skrzynki licznikowe, złączowe, przyłącza). Ściany rozbierać z użyciem ręcznych narzędzi młotów, lub mechanicznie za pomocą sprzętu ciężkiego (np. koparką). Rozbiórkę prowadzić równomiernie na całym obwodzie budynku. Nie dopuścić do pozostawienia niestabilnych fragmentów ścian, pozbawionych usztywnienia na dłuższym odcinku. Cegła porozbiórkowa nie nadaje się do powtórnego wykorzystania jako materiał budowlany. Należy ją wywieźć do specjalistycznego zakładu utylizującego gruz. Projekt rozbiórki opis techniczny, strona 4

5 4. Rozbiórka fundamentu Rozbiórkę wykonać metodą mechaniczną koparką. Materiał porozbiórkowy zgromadzić w pryzmę do załadunku i wywieźć lub wykorzystać do niwelacji terenu. 5. Roboty porządkowe Elementy porozbiórkowe należy zgromadzić i posortować według typu i gabarytów elementów. Materiały nie nadają się do ponownego wykorzystania na cele budowlane. Elementy malowane, lakierowane, impregnowane należy traktować jako substancje szkodliwe przeznaczone do utylizacji w zakładzie specjalistycznym. Zanieczyszczone i zbędne materiały należy ostrożnie załadować i wywieźć z terenu rozbiórki. Pozostałe materiały zagospodarować w uzgodnieniu z Inwestorem (np. do niwelacji terenu po rozbiórce fundamentu) Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia Ze względu na koniczność użytkowania budynku w trakcie prowadzenia robót, teren należy oznaczyć, ogrodzić i zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych do strefy niebezpiecznej zagrożonej zrzutem materiałów porozbiórkowych. Od strony dojścia zastosować w miarę potrzeby szczelne obudowy, daszki i siatki zabezpieczające przez upadkiem rozbieranych elementów na ciąg pieszy. Pracownicy przed przystąpieniem do wykonania robót powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki, kolejnością wykonywania robót, oraz możliwymi zagrożeniami. Na terenie prowadzenia robót wyznaczyć strefy niebezpieczne, w których nie można przebywać podczas rozbiórki. Przy zrzucaniu części budynku każdorazowo ostrzegać o niebezpieczeństwie i upewniać się, że nie występuje zagrożenie dla osób znajdujących się na dole. W przypadku rozbiórki elementów pylących, ograniczyć uciążliwość poprzez polewanie miejsca prowadzenia robót wodą. Elementy rozebrane składać w wyznaczonym miejscu, poza terenem gdzie prowadzone są roboty. Wszystkie przypadkowo rozrzucone części budynku niezwłocznie zbierać, pozostawiając teren robót wolny od przeszkód i przedmiotów niebezpiecznych Dane kubaturowe części budynku przeznaczonej do rozbiórki Powierzchnia zabudowy: 77,31 m 2 Powierzchnia całkowita: 77,31 m 2 Powierzchnia użytkowa: 66,30 m 2 Kubatura brutto: 184,00 m 3 Ilość izb: 2 Projekt rozbiórki opis techniczny, strona 5

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 32-300 Olkusz, ul. 1000-lecia 13. Branża: Budowlana

PROJEKT ROZBIÓRKI. Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 32-300 Olkusz, ul. 1000-lecia 13. Branża: Budowlana PROJEKT ROZBIÓRKI Obiekt: Rozbiórka obiektów stanowiących przeszkody lotnicze dla projektowanego lądowiska dla śmigłowców na terenie szpitala w Olkuszu Inwestor: Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o. o. 32-300

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania Ofert Specyfikacja przedmiotu zamówienia I.A. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. Przedmiot opracowania Remont hali produkcyjno-magazynowej na terenie

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. BODZENTYŃSKIEJ 7 W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU DOMENA 32-400 MYŚLENICE UL. ŚREDNIAWSKIEGO 5 TEL. 012 2740560 DO 62 TEL.FAX 2722444 e-mail:domena@domena.krakow.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA I PRZEBUDOWY PLACU TARGOWEGO PRZY UL.WIELKI WYGON W STARYM SĄCZU

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: HALA-XII/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie CPV /kod podstawowy/ 45100000-8

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500

SPIS ZAWARTOŚCI. Z/1.Sytuacja 1:500 1 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1.Spis zawartości. 2.Opis do zmiany sposobu użytkowania. 3.Uzgodnienia. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Z/1.Sytuacja 1:500 I/1.Rzut piętra inwentaryzacja 1:50 I/2.Rzut więźby inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STRONA TYTUŁOWA PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Część opisowa 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B 3. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny Rys. nr 1 skala 1:500 2. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo