Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 OCIEPLENIE ŚCIAN NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST 厧 w g 厧 w b u bó l w w wów w bów w w l ń ᖷ吧 w ę w w ᐧ呇 l w w w g u l g b w g w l w g b 厧 l w 厧 w 厧 w ż ᖷ吧 b u 1.2 Zakres stosowania ST w u w g w l u l bó w w 1.3 Zakres robót objętych ST ᐧ呇 b u w ᖷ吧 bę w l ᖷ吧 w ę bu u w u ᐧ呇 厧 g w ż ᖷ吧l w g 1.4 Określenia podstawowe ᐧ呇 ᖷ吧l w 厧 g b w 厧 u 厧 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ᐧ呇 w bó w l ᖷ吧ၷ咗 w g ᖷ吧ၷ咗 D u 厧 w 厧 B ᐧ呇 ᐧ呇 w bó bu wl b ę 厧 厧 w w ၷ咗 w g w w u ᐧ呇 u 厧 w w bu w w C ᐧ呇 ᐧ呇 w ၷ咗 w bu wl B" 2. Materiały Środek gruntujący, w w ᖷ吧 w ᐧ呇 b g ᐧ呇 ż l ᐧ呇 l B. Zaprawa klejowo-szpachlowa, ᐧ呇 l ᐧ呇 w ᐧ呇 l ᐧ呇 ż Z w l w w ów ż w w b 厧 C. Płyty z wełny mieneralnej l ż w ၷ咗 D. Łączniki mechaniczne w w w u g l w ᐧ呇 b wg ᐧ呇ug ᖷ吧 u u ᐧ呇 ż ᐧ呇u l g E. Siatka zbrojąca systemowa g w w l l g u 45 g/ 2 w w wę b 厧 厧 F. Podkład tynkarski w ᐧ呇 w wę 厧 G. Tynk mineralny cienkowarstwowy specjalny, w l ᐧ呇 b w w w l H. Farba nanoporowa krzemianowaᐧ呇 g w uż ᐧ呇 u l b w ᐧ呇 b u w l w 厧 b w uᐧ呇 w ż ᖷ吧 b u I. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)

2 l ᐧ呇 w ( w ) l l w lub lu w ᐧ呇 ᐧ呇uż 厧 u ᐧ呇 w l wę w b w g u l ᐧ呇 l l CVᐧ呇 l l ᖷ吧 ż l Cᐧ呇 l w lu w 厧ᐧ呇 b 厧 w 厧 wę ( ż bu ówᐧ呇 ᖷ吧 ż ) u 2.1 Zastosowanie System ocieplenia l B w ᐧ呇 l ń ᖷ吧 w ę bu ów Gᐧ呇ów ᐧ呇 u 厧 ᐧ呇 l w ᐧ呇 l ᐧ呇 wᐧ呇 ᖷ吧 w ᖷ吧 bu wl - l ( ó u w ę u ᖷ吧 ᐧ呇 l 厧 l ᖷ吧ၷ咗 źw ę w 厧) ၷ咗 ż b ၷ咗 w w l ᐧ呇 ż ᖷ吧 w ę b uᐧ呇 b u ó w g ᐧ呇 gᐧ呇 w - w 2.2 Właściwości Systemu l ęၷ咗 l B Z w b b 厧 u ę w C b w w D Z w ę wᐧ呇 w l w ż ᖷ吧ၷ咗 b u 咗 w ᖷ吧ၷ咗 u u w 2 咗 3. Sprzęt 咗 w u ę w ę u l g gól bu wl 4. Transport w w ၷ咗 ᐧ呇 l ż w u ᐧ呇 w g l w ᐧ呇 l w B Z w ၷ咗 w g u 厧 w u ów ᐧ呇 g w 5. Wykonanie robót 5.1 Wymagania ogólne ę bó - ń 厧 b w ᐧ呇 ᐧ呇 l b l ów - b 厧 w l w ᐧ呇 - ń 厧 b g 厧 w ę ၷ咗 w lg ၷ咗 l g 厧 bu uᐧ呇 - w ę 厧 w l w lg ᐧ呇 - w w w w l ᖷ吧 ᐧ呇 B w w u l ż g ၷ咗 ż u l g g - w ၷ咗 w ᐧ呇 厧 l u ᖷ吧l w ᐧ呇 - w ę ów u w ę w ᐧ呇 ᐧ呇 ż wbu w g ᐧ呇u ż b ၷ咗 ż ż 咗5 咗C lub w ż ż 25 咗C w lg ᖷ吧ၷ咗 w glę w w ၷ咗 咗 咗 咗ᐧ呇 - ᐧ呇 bó w w 厧 ᐧ呇 ၷ咗 w u (w ᐧ呇 ᐧ呇 ᐧ呇 ᐧ呇 w lub u )ᐧ呇 - 咗 u l w ᐧ呇 ż l w u ż 5 咗C w 厧gu 24 g ᐧ呇 w ów ᐧ呇 l g w u uż ᐧ呇 u 2

3 l w ᐧ呇 b w ᐧ呇 g 厧 w ᐧ呇 w w u ów ᐧ呇 - u w u w ၷ咗 w 厧 uż ę w ᖷ吧 ᐧ呇 5.2 Przygotowanie podłoża 咗u ᐧ呇 ᖷ吧 ၷ咗 ᐧ呇 w ᐧ呇 w 厧 ᖷ吧 w uż g ów ( ᐧ呇 ż w b ၷ咗 b l ᐧ呇 ᖷ吧 ᐧ呇 u ᐧ呇 ᐧ呇 b w l ów 厧 ᖷ吧ၷ咗 ( u ᐧ呇 ᐧ呇ᐧ呇 l lu w ᐧ呇 ) B 咗 ów ᖷ吧 ᐧ呇 ub uၷ咗 lub w u l w ów ၷ咗 w 厧 厧 ( ᐧ呇 ż w b ၷ咗 ów w l ń w wę ) C Z w lg w ၷ咗 w ę D ᐧ呇 ż l 厧 lub 厧 l w g u w ၷ咗 b 咗 ᐧ呇 w l w l ᖷ吧 bu ów w l ᐧ呇 w w ၷ咗 w g 厧 ᖷ吧ၷ咗 w u l w l w 咗 ᐧ呇 b ᐧ呇 ᐧ呇u 厧 ę wᐧ呇 l l ż u u 厧ၷ咗 ᖷ吧ၷ咗 wᐧ呇 ż w ၷ咗 ę ż ᐧ呇 l ᖷ吧 l ę w 咗 ᖷ吧l w w u ób 厧 w g u wᐧ呇 l ż 厧 u ၷ咗 ᐧ呇 b 厧 G ᐧ呇 u ᖷ吧 w l ż w ၷ咗 ᖷ吧ၷ咗 厧 g u u w Gᐧ呇u źw ę ᐧ呇 ż ᐧ呇 ę ᐧ呇 ż l ż g u u 厧ၷ咗 Z l ę ż u ów w ę w ᖷ吧 ż w w ᐧ呇 b żl w b ᐧ呇 l ၷ咗 b g ᐧ呇 ᖷ吧 ż 咗 ᐧ呇 ż l 厧 l w ( bl g b w )ᐧ呇 ów ᐧ呇 厧 l ż g u w ၷ咗 B u G u 5.3 Wykonanie 咗 w w ᖷ吧 w 厧 u l ż w ၷ咗 ᖷ吧 l ᐧ呇 w B ᐧ呇 l l ż u ᐧ呇 ၷ咗 ᐧ呇u g gó b u w u ᐧ呇 ᐧ呇uż wę w w g u ᐧ呇 u w 咗 ᐧ呇 w w ၷ咗 ów ż ż ᖷ吧 ᐧ呇 b ᐧ呇 ę ęb ᐧ呇 ᐧ呇 g 厧 ę w ၷ咗 ᐧ呇 厧 ᐧ呇 b w 咗 wę ᐧ呇 g 厧 w ၷ咗 ę ᐧ呇uż u wę w ów lub w w C ᐧ呇 w g w 厧 wę l 厧 l ż ᐧ呇 ၷ咗 gól ᐧ呇 l 厧 w u w 厧 D ᖷ吧ၷ咗 w l 厧 uᐧ呇 ż w ᐧ呇uż bw u ᐧ呇 w w ၷ咗ᐧ呇 5 ᐧ呇 w wę l ż ᐧ呇 ၷ咗 咗 l w l ᖷ吧 ᐧ呇 ᐗ嚷 厧 w ᐧ呇 ż w l 厧 w b w ၷ咗ᐧ呇 4 咗 咗 ᐧ呇 咗 ᐧ呇 ż u w l 厧 ᐧ呇 l ż b wᐧ呇 ᐧ呇 ż ၷ咗 ᖷ吧 w w u 厧ၷ咗 u ów w 厧 ᐧ呇 ᐧ呇 l ż u ᐧ呇 ၷ咗 w l uw 厧 l 咗 24 g l ᐧ呇 l ᐧ呇 w ၷ咗 w w ᐧ呇 ów w l ę ᐧ呇 ż 2 w ᐧ呇 ၷ咗 w w ᐧ呇u l g 咗

4 G Il ᖷ吧ၷ咗 ᐧ呇 厧 ów 2 w b ၷ咗 w w 咗 ᐧ呇 w w ᐧ呇 厧ż b ó w l ż w w ၷ咗 w b uż u u I Dᐧ呇ug ᖷ吧ၷ咗 ᐧ呇 ów l ż b ၷ咗 uw glę 厧 g ub ᖷ吧ၷ咗 ᐧ呇 l w w l uᐧ呇 w u l g u w g gᐧ呇ęb ᖷ吧 w w ᖷ吧 咗 Ś u g u ż u u l ၷ咗 l ż u 厧 ᐧ呇 l u u ᐗ嚷 ᐧ呇 lu l ż w ၷ咗 w w w l ż ၷ咗 w w w ᖷ吧 D ę w 厧 l ż w ၷ咗 l u ᐧ呇 ᐧ呇 w l ż b ၷ咗 w 厧 ę g u w w 厧 b w 厧 wó wᐧ呇ó l g w l w 咗 D w w w b w ᐧ呇 ż 厧 ၷ咗 óź ż 4 l ᐧ呇 ၷ咗 w w w l w - l w w ę 咗 w b 厧 w ug w w ᐗ嚷 ᐧ呇 g w 厧 w wę w ᐧ呇 uż u w gᐧ呇 厧 w ၷ咗 ę b 厧 厧 ów l w ၷ咗 w b ၷ咗 ów ę ᐧ呇 w w ၷ咗 ᐧ呇 w ń w l w g 厧 b ၷ咗 w ၷ咗 ᐧ呇 w b 厧 厧 w ၷ咗 g ub ᖷ吧ၷ咗 咗-5 厧 l ż u ᐧ呇 ၷ咗 ᐧ呇 咗 咗 ż w ów w w ᐧ呇 l l ż l ၷ咗 厧 45 咗 w w ᐧ呇 b 厧 w 咗5 ᐗ嚷 2 咗 Z b g w w u ę ęၷ咗 l w bu u ᐧ呇 咗 ż b gu ᖷ吧 bu u bu uᐧ呇 ż w w w l ż w ၷ咗 w l ż 厧 b 厧 厧 l u ᐧ呇 l w u g w u 咗 ᖷ吧ၷ咗 厧 lub w ᐧ呇 w u ᐧ呇 ż 厧 w wę B u 咗 l u G u ᐗ嚷 w ę u ᐧ呇 u g 24 ż 厧 ၷ咗 ᐧ呇 u g w l ż ᐧ呇 ၷ咗 w w 厧 g ub ᖷ吧 w 厧 u ᐧ呇 ( 2ᐧ呇 咗 ᐧ呇 咗ᐧ呇 咗 ) l w ᐗ嚷 咗 u l ż ᐧ呇 b ၷ咗 g ub ᖷ吧ၷ咗 u w u u 厧 g w 厧 gól 厧 uw gę ᐧ呇 ᐧ呇 厧 u u gól b b w ę u u b l ż ၷ咗 u l w u ów u u w ᐧ呇 lub l D u w l ż uż w ၷ咗 w w u g l ż ᐧ呇 ၷ咗 w l w w lu b ᐧ呇 ów b w 咗 ၷ咗 l w u b 厧 l w 厧 ż ၷ咗 u ᐧ呇 w 咗 g ᐧ呇 ż V w bl l ż w u b w ၷ咗 w wę b 厧 w w ၷ咗 ę l w ę óź g w w w b l w ᐧ呇 厧 b ᖷ吧 ż w ᐧ呇 l u w b ၷ咗 w w ób w l 厧 w b u u w 厧 bl 4

5 ᐧ呇 咗 u ę w l l w ń ń ów w w ᖷ吧 żu ᐗ嚷 ᐧ呇 l l "w 厧 " ᐧ呇 l w l uᐧ呇 w b ၷ咗 b w w 厧 b 厧 b ób bl Z ów ż w l ów b l w g ᐧ呇 l b 5.5 Zalecenia D l w ż 厧 ၷ咗 w u g w u ᖷ吧 ę u b ób bl ᐧ呇 u u w l g w B ᐧ呇 l u w ၷ咗 w l C ᐧ呇 ᖷ吧 ż w ၷ咗 l ę g ub ᖷ吧 ᐧ呇 咗 D w w w ၷ咗 l l ᖷ吧 ż 4 w b ၷ咗 w u l u l 咗 咗 l ż w ó ၷ咗 gól 厧 uw gę w wę ż ᖷ吧 w ów w w w ę ᐧ呇 l ż ᐧ呇 ᖷ吧 ၷ咗 w ᐧ呇 g ᐧ呇u 咗 D w ᖷ吧 u 2ᐧ呇 咗 u u l ę w ၷ咗 w w w G ᐧ呇 ᐧ呇 厧 ń l l 厧 w w 厧ᐧ呇 厧ᐧ呇 b ób bl ᐧ呇 l l ż w ၷ咗 u l 咗 ᐧ呇b ób bl w b ၷ咗 w w u l ᐧ呇 u ᐧ呇 w w uᐧ呇 w ób w 厧 w w l ż 厧 ę w ᖷ吧 w w ᐧ呇 w 厧 I gól b wᐧ呇 ( l u w w l ) w w bl ᐧ呇 g ów b l ów ᐧ呇 ó l 咗 ᐗ嚷 b bl w b ၷ咗 w b w u l u bl w w w ęż ᐧ呇 ę w wę b 厧 厧 咗 咗 u l w b ób bl b b g l 厧 ᐧ呇u l g ᐗ嚷 Bl ( w ę ) w b ၷ咗 w w 厧 ᐧ呇 w w ( ż 2 咗) ၷ咗 Bl w b ၷ咗 w w óbᐧ呇 b u bl b ᐧ呇 l l w w l w ż 4 6. Kontrola jakości robót ᐧ呇 g l w u ów 厧ᐗ嚷 g ᖷ吧 bu wl 厧 厧 w ᐧ呇ów u w w bu w w g gól w w bó g w ᐧ呇 ż ᖷ吧 ów ᐧ呇 ż g ub ᖷ吧 ów w gl 厧 u w w w ᐧ呇 w ᖷ吧 w w wę ów w ń ów l l B w u l g w ᖷ吧ၷ咗 ᐧ呇 w ᖷ吧ၷ咗 w w w / wg w l w u w 7. Odbiór robót ᐧ呇 b w l g 厧 ń B ᐧ呇 l ᖷ吧 厧 B ᐧ呇 w b ၷ咗 uᐧ呇 ż b w ᖷ吧w ów ᐧ呇 u 厧 b ၷ咗 uᐧ呇 ż w ᐧ呇 ż w wg I u I B b w ż 5

6 b ၷ咗 w ᐧ呇 w l w ń w u ż w w ၷ咗 ę ęၷ咗 ów ᖷ吧 w w w w l w w ၷ咗 ᐧ呇 l u ę 咗 u l w ę w w l l w u ᐧ呇 ᖷ吧 w lę ᐧ呇 ᖷ吧 C 咗 wę ᐧ呇 l ug u 厧 w w ၷ咗 l l w b gᐧ呇 g 厧 b ၷ咗 u l w 8. Przepisy związane b I B ᐗ嚷

u l 咷 b ć w 咷 ᐧ咇 w ób w lu 厷 u lub uw ᐧ咇 u w 5. WYKONANIE ROBÓT Ogól w w bó w W g gól ę bó b ć l bu w ę ób w ᐧ咇, w b ó w u 咷 w ć ę ę, w ś ᐧ咇óg w l 厷 b

u l 咷 b ć w 咷 ᐧ咇 w ób w lu 厷 u lub uw ᐧ咇 u w 5. WYKONANIE ROBÓT Ogól w w bó w W g gól ę bó b ć l bu w ę ób w ᐧ咇, w b ó w u 咷 w ć ę ę, w ś ᐧ咇óg w l 厷 b SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE BUDOWLANE I. Roboty w zakresie burzenia (roboty rozbiórkowe) oraz Roboty w zakresie usuwania gruzu 1. WSTĘP b ó w 厷 w g 厷 w b u bó 2 Z w w u g w w l u l bó w w

Bardziej szczegółowo

ę ó ó Ź Ż ę Ż ę ż ó ę Ź ó ż ć ż ę ó ó Ż ć ę ę ę Ż Ż ó ć ę Ą ż ę ó ę ę ć ć ż ó Ż Ź Ż ó Ż Ż ć ż ę ó Ż ż óż ęż ć ó ż Ż ę ę ę ż

ę ó ó Ź Ż ę Ż ę ż ó ę Ź ó ż ć ż ę ó ó Ż ć ę ę ę Ż Ż ó ć ę Ą ż ę ó ę ę ć ć ż ó Ż Ź Ż ó Ż Ż ć ż ę ó Ż ż óż ęż ć ó ż Ż ę ę ę ż Ś ó ż ż ó ó Ż ó ó ż ę Ż ż ę ó ę Ż Ż ć ó ó ę ó Ż ę Ź ó Ż ę ę ę ó ó ż ę ż ó ęż ę ó ó Ź Ż ę Ż ę ż ó ę Ź ó ż ć ż ę ó ó Ż ć ę ę ę Ż Ż ó ć ę Ą ż ę ó ę ę ć ć ż ó Ż Ź Ż ó Ż Ż ć ż ę ó Ż ż óż ęż ć ó ż Ż ę ę ę ż

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ż ć

ć Ę ó ż ć Ą Ł ż ż Ę ó ó ó ć ó ć ó ż ó ó ż ó ć Ę ó ż ć ó ź ó ó ó ć ó ć ó ć ó ó ó ó ó Ę ó ó ó ż ó Ę ó ó ż ó óż ó ó ć ć ż ó Ą ó ó ć ó ó ó ó ó ż ó ó ó ó Ą ó ó ć ó ó ź ć ó ó ó ó ć ó Ę ó ż ż ó ó ż ż ó ó ó ć ó ć ó ć ó

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Antoniowie. Działka nr ewid. 340 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. u g d k b ą u ą ᑇ匷 ᑇ匷 ᑇ匷 ąd ᑇ匷 ᑇ匷d d ᑇ匷ᑇ匷 d ᑇ匷ᑇ匷ᑇ匷 ᑇ匷 k d d ၷ吧 d g ęd ၷ吧 ၷ吧 u ąd kᐧ呧

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek ᐧ号a ds aw wa nr 54 w c c n m n p m s c ń dr s c c nᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号 aᐧ号s ᐧ号 ᐧ号 nw s r ᐧ号m na ᐧ号 as c c n a wa prac wan a ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号 ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号 ᐧ号 V 45ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号ᐧ号-ᐧ号 V 452627ᐧ号ᐧ号-8

Bardziej szczegółowo

ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń

ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń Ł ó óż ź Ł ó ó ó ó ć ć ć ć ć Ś ó ó ó ó ó ó Ż Ą ń ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń Ń Ą Ą Ą ŁŁ Ą ń Ł ó ó ó ó Ź ć ó ó ó ć Ą ó Ł ń ó ź ć Ź ć ź Ę Ę Ź ź ź Ż ź Ź Ń ź ć ź ć Ź ć Ź ć Ż ć ź ć ź ć ź ź ć Ą Ź ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś Ó Ó Ó Ó ś ń Ę ś ś Ó Ó Ż ń ń ż ń ś ż Ó ś Ó ś Ż ś ń Ó Ż ń Ó ń Ó Ż ń Ó ś Ó Ó ń Ó Ę ść ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś ńą ś ś ż ś ż Ó Ż ś Ó Ó Ó Ź Ó Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ę ś Ę

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ć

Ó Ł ć ć ź Ź ź Ź Ź ź Ó Ó Ł ć ć Ó Ć Ó Ó ć ć ć Ź ć ć Ó ź Ę Ź Ę ć ć ć Ł Ź Ę ź Ę Ę ć ć Ź Ó ć ć ć Ó ć Ó Ź Ó Ó Ó Ź ć Ó Ź Ó Ź Ź Ź Ó Ź Ź Ó Ó Ó ć ÓŹ Ź Ó Ć Ć Ó Ć Ó Ć Ź Ó Ó ć ÓÓ ć Ź ć ć Ź Ł Ę ć Ę Ę Ł Ł Ł Ź Ę Ę Ó Ń Ń ź Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Ę ć ń ć ć ń ć Ź Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ż Ł Ę Ó ń Ż

Ę ć ń ć ć ń ć Ź Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ż Ł Ę Ó ń Ż Ę Ż Ł Ó Ż Ż Ż Ó ń ć Ó ń ć Ó Ę Ń ć ń ć Ż Ż ĘŻ Ł Ó ć ń Ż ć Ł Ó Ż ć ń Ę ć ń ć ć ń ć Ź Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ż Ł Ę Ó ń Ż ń ń ń ć Ż ć ń ń Ż Ż ć Ę ć ć Ż Ż Ż ć ń ń ń ź ź Ł Ś ć Ł Ó Ę Ż ć ń ń Ż Ż Ż ń ć Ź Ź ć ń Ż ń Ę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó ć ń ó ą ś ą ą ż ó ó ą ż ó ś ą ś ą ś ć ż ść ó ó ą ó ą ń ą ę ą ę ż ń ą ó ś ą ą ą ń ó ą ą ą ś ą ó ż ś ęż ęś ś ń ą ęś ś ą ą ś ż ś Ę ę ń Ż ą ż ń ą ą ą ę ą ę ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł ś Ą ś Ż Ż Ł ź Ś Ż ż Ż ż ż Ó Ż Ę ś Ę Ę Ę ś ś Ł Ą Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł ż Ą ś ś ś ś ś ś ć ść Ę ś ś Ą Ę Ą ż Ę ś śś Ę ś ś ś ś ż Ę ć ś ć ż ć Óź Ę Ę Ę Ą ś ś ś Ś ś Ż Ż Ż żć ś ś ź Ę Ę ś ś

Bardziej szczegółowo

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź Ę ź ż ż ż ź ż ż ż ż ź ź ź ż ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż Ł ż ż ż ż Ę Ł ż ż ż ż ż Ę ż ż ż ż ż Ę Ć Ę ż ź Ź ż Ź ź ź ż ż Ł Ć Ć ź ż Ó Ń Ź ź Ć ź ż Ź ż ż ż Ź ż ż ź ż ż ż ź ż Ó Ó Ć Ć Ć ż

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć ź ć ć ć Ź ź Ź ź

ć ć ź ć ć ć Ź ź Ź ź ć Ż Ż ć ć ć ź ć ć ć Ź ź Ź ź ć ź ć ź ć ź ź ź ź ź ź ź ć ć ź ć źć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ź ć ć ć Ó Ż ć ć Ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź ć ź ć ć ć ć ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż ć ć ć ć ć Ź ć ć Ż ć ź ć ć Ń Ż ć ć Ż ć Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż ć ć ć Ż Ź ć Ź Ż ć ć ć Ż Ż ć ć Ł Ó Ł ć Ż ć Ż Ż Ż Ż Ź ć ć ć Ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ź ć ć Ż ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć Ż ć Ź ź ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń Ó ć ę Ł ą ą ę ó ę ó ą ć Ę ą ę Ź ą ą ę ó ż ć Ę ę

ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń Ó ć ę Ł ą ą ę ó ę ó ą ć Ę ą ę Ź ą ą ę ó ż ć Ę ę ą Ś ą ą ą ż ź Ź ó ż ą ń Ś ź ć ą ą ć ź ć ó ó ą ó ż ą ń ą Ę ą ę ż ń ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ź ń ęż ć ą ę ą ą Ń ó ż Ęć ę ą ż ż ń ż Ó ą ż ń ń ą ą ó ą Ę ęż ęż ęź Ś ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż

ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż Ś Ś Ś Ż ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż Ż Ź ć Ź ć Ż Ś Ż ć ć Ż ć ć ć Ź Ż Ż ć Ź Ż ć ć Ź Ż ć ć Ż Ź ć Ś ć Ó Ż ć ć Ź Ż Ż ć ć Ź Ź Ż Ć Ź Ź ź ź Ź Ś Ś Ś ć Ś ć Ź ć Ź Ż Ż Ż Ż Ź ć Ś Ż ć Ż Ż Ż Ź Ź Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ń

Ż Ń Ó Ń ź ź Ś ź Ó ź Ż Ń Ś ź Ź ź Ż Ż Ś Ń Ć Ś ź ź ź Ż ź Ń ź ź ź Ń Ń Ń Ń ź Ć ź ź ź Ś Ś Ś Ó Ó Ż Ś ź ź ź ź ź ź ź ź Ś ź Ś Ś Ś Ć Ś Ś Ś Ż Ć Ż ź Ń Ż ź Ń ź Ń Ś Ó ź Ń ź Ń ź ź ź Ń Ń ź Ś ź Ń Ć Ń Ń ź ź Ń ź Ń ź Ś ź Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż Ł ę ź ę ż ę ć ęż ę ę Ł ć ę ę ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż ż ż ę ę ż ć ę ę Ń ę ę ż ę ę żę ż ć ę ć ę ę ć ę ć Ź ż ć ę ę ę Ą ę ę ę ź ę ż ę Ó ż ę ę ż ć ć ź ż ę ę ę ż ę ż ć ę ę ż ę ę ż ż ć ę ę

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł ĘĆ Ó Ń Ń Ó Ń Ł Ę ć ż ć ć ż Ć ż ć ż ź ż ż ż ż ć Ż ż ń ż ż ż ż ć ń ź ć ź ż ć ż ć ć ż Ż ż Ż Ć ć ż ż ż ć ć ż ń ń ć ż ż ż ń Ż ż ć ń Ż ń ń Ć ż ń ż ń ż ń ń ż ć ź ż ż ń ń ż ń ż ć ć ń ż ć Ó Ń ń ń Ż ż ż ń

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź

ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź Ł Ł ć ć Ś Ź Ć Ś ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź Ś Ć Ć Ś ź Ć ż ż ź ż Ć ć ż Ć Ć ż ż ź Ć Ś Ś ż ż ć ż ż Ć ż Ć Ś Ś Ź Ć Ę ż Ś Ć ć ć ź ź Ś Ć Ś Ć Ł Ś Ź Ś ć ż Ś Ć ć Ś ż ÓŹ Ś Ś Ź Ś Ś Ć ż ż Ś ż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ź Ó ć Ę ć Ó ć ć ć ć Ź ć ź ć ć Ź ć ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ć Ą ć Ą ć ź ć ź ć Ę ć ć Ź ź Ę ć ć ć ć Ę Ę ź ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć ć ź Ę ć ć ć ć Ę Ąć ź Ź ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

Ć ć ć Ś ć

Ć ć ć Ś ć ź Ę Ę Ę ź ć ć ć Ć ć ć Ś ć ź ć ć ć Ć Ś ź Ś Ć ć Ż ź ć Ż Ś Ł ŚĆ ć ć ć Ć ć Ść ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ś ć Ś ć Ż Ś ć Ó ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ś ć ć Ś ć Ć Ż ć Ć ć ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ć ź ć Ż ć ć ć Ś ć Ć

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń Ś Ą Ń ż Ą ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż ż ż ń ź ż ż ż ć ż ć ż ż ż ż ż ń Ą ż ń ń ż ń Ń Ę ż ź ń ż ć ć ń ż ż ż ń ż ż ż ć ć ń Ń ń ż ż Ń ć Ę ń ć ć ż ż ż ż ń Ę ń ż Ź Ś ż ć ć ż Ś ż ż ć ń ń ż ć ć ż Óż ń ń ż ż ć ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ł Ę Ę Ą ć Ś ć ć ź ź ć ć ź ź ź ć ć ź Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ż ć ŚĆ Ć Ż Ś Ż Ś Ż ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ć ć Ć ć Ć ć Ś Ś Ś ć Ć Ż Ć ć ć Ś Ż Ż Ś Ć Ż ć ć ć ć ć Ś Ś Ś ć Ż Ż ć ć Ś Ś ć Ś Ż ć Ś ć ć ć Ż Ć ć ć Ż Ś Ż Ć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ź ć ć ć ć ź ć Ż ź ź ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ć ć ć ź ź Ż ć ć ć ć ć Ś ć ć Ź ć Ś ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ź ć ć Ś ź ć ć ź Ć ć ź Ó Ż ć ć ź Ś ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć Ś Ć Ó ź ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ł

Ś Ó Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w.

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w. 1. C e l s p o t k a n i a. C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w., ż e : B y d z b a w i o n y m

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł Ź Ł Ł ź ź Ż Ż ż Ż ć Ś ż ć ć Ę ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł ć ć ć ć Ł Ż ć Ł ź ć Ś Ż Ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ś Ż Ą Ł Ż ź Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ż ż Ż Ż ż ż Ł Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ę Ł Ź Ó ż Ę Ł ź Ł Ź Ż ż Ł Ż Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

ź Ę

ź Ę ź Ę Ę ń Ń Ń Ą Ę ń ń Ę ć Ó ź ń ń ć Ę Ę ń ć ń ć Ę ń ń Ę Ą Ł ć ń Ę Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę Ę Ę Ź Ę ń ć ć Ę ć Ź Ź Ź Ź Ń ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć Ę ń ć ń Ę Ę Ź ń Ó Ł Ź ć ć Ę ź ź Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ę ć ń

Bardziej szczegółowo

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ź ą ą ż ż ź ź ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ż ż ż ż ż ż ć ą ą ą ą ź ż ą ą ż ź Ź ć ż ż ż ź ą ż ż ż ą ż ą ą ż ż ż Ó ż ć ą ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ż ż ż ć ź ć Ł ć ż ć ż ż ż ć ż ż ą ć ą ż ć ź ż ż ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ć ó Ó Ę ć ć ć ó ć Ó ó Ó Ó ć Ó ć Ó Ó

Ć ó Ó Ę ć ć ć ó ć Ó ó Ó Ó ć Ó ć Ó Ó ó ó Ó ó Ę Ć ó Ó Ę ć ć ć ó ć Ó ó Ó Ó ć Ó ć Ó Ó ć ó ó ó Ź Ó ó Ó Ą Ó Ą Ó ć ć ć ć ó ć ó Ć ó ć Ó Ź ć ó ó ć ó Ó ó ó Ć ó ć ó ó ó ó ó ó Ź ó ó Ą ó ó ć ó ó ć Ą ó ó ć Ó ć ć Ź ć Ź Ć ć Ź ó ó ć Ą ż Ź Ź óź ó ć ó Ą ó

Bardziej szczegółowo