Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 OCIEPLENIE ŚCIAN NA BAZIE WEŁNY MINERALNEJ 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST 厧 w g 厧 w b u bó l w w wów w bów w w l ń ᖷ吧 w ę w w ᐧ呇 l w w w g u l g b w g w l w g b 厧 l w 厧 w 厧 w ż ᖷ吧 b u 1.2 Zakres stosowania ST w u w g w l u l bó w w 1.3 Zakres robót objętych ST ᐧ呇 b u w ᖷ吧 bę w l ᖷ吧 w ę bu u w u ᐧ呇 厧 g w ż ᖷ吧l w g 1.4 Określenia podstawowe ᐧ呇 ᖷ吧l w 厧 g b w 厧 u 厧 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ᐧ呇 w bó w l ᖷ吧ၷ咗 w g ᖷ吧ၷ咗 D u 厧 w 厧 B ᐧ呇 ᐧ呇 w bó bu wl b ę 厧 厧 w w ၷ咗 w g w w u ᐧ呇 u 厧 w w bu w w C ᐧ呇 ᐧ呇 w ၷ咗 w bu wl B" 2. Materiały Środek gruntujący, w w ᖷ吧 w ᐧ呇 b g ᐧ呇 ż l ᐧ呇 l B. Zaprawa klejowo-szpachlowa, ᐧ呇 l ᐧ呇 w ᐧ呇 l ᐧ呇 ż Z w l w w ów ż w w b 厧 C. Płyty z wełny mieneralnej l ż w ၷ咗 D. Łączniki mechaniczne w w w u g l w ᐧ呇 b wg ᐧ呇ug ᖷ吧 u u ᐧ呇 ż ᐧ呇u l g E. Siatka zbrojąca systemowa g w w l l g u 45 g/ 2 w w wę b 厧 厧 F. Podkład tynkarski w ᐧ呇 w wę 厧 G. Tynk mineralny cienkowarstwowy specjalny, w l ᐧ呇 b w w w l H. Farba nanoporowa krzemianowaᐧ呇 g w uż ᐧ呇 u l b w ᐧ呇 b u w l w 厧 b w uᐧ呇 w ż ᖷ吧 b u I. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe)

2 l ᐧ呇 w ( w ) l l w lub lu w ᐧ呇 ᐧ呇uż 厧 u ᐧ呇 w l wę w b w g u l ᐧ呇 l l CVᐧ呇 l l ᖷ吧 ż l Cᐧ呇 l w lu w 厧ᐧ呇 b 厧 w 厧 wę ( ż bu ówᐧ呇 ᖷ吧 ż ) u 2.1 Zastosowanie System ocieplenia l B w ᐧ呇 l ń ᖷ吧 w ę bu ów Gᐧ呇ów ᐧ呇 u 厧 ᐧ呇 l w ᐧ呇 l ᐧ呇 wᐧ呇 ᖷ吧 w ᖷ吧 bu wl - l ( ó u w ę u ᖷ吧 ᐧ呇 l 厧 l ᖷ吧ၷ咗 źw ę w 厧) ၷ咗 ż b ၷ咗 w w l ᐧ呇 ż ᖷ吧 w ę b uᐧ呇 b u ó w g ᐧ呇 gᐧ呇 w - w 2.2 Właściwości Systemu l ęၷ咗 l B Z w b b 厧 u ę w C b w w D Z w ę wᐧ呇 w l w ż ᖷ吧ၷ咗 b u 咗 w ᖷ吧ၷ咗 u u w 2 咗 3. Sprzęt 咗 w u ę w ę u l g gól bu wl 4. Transport w w ၷ咗 ᐧ呇 l ż w u ᐧ呇 w g l w ᐧ呇 l w B Z w ၷ咗 w g u 厧 w u ów ᐧ呇 g w 5. Wykonanie robót 5.1 Wymagania ogólne ę bó - ń 厧 b w ᐧ呇 ᐧ呇 l b l ów - b 厧 w l w ᐧ呇 - ń 厧 b g 厧 w ę ၷ咗 w lg ၷ咗 l g 厧 bu uᐧ呇 - w ę 厧 w l w lg ᐧ呇 - w w w w l ᖷ吧 ᐧ呇 B w w u l ż g ၷ咗 ż u l g g - w ၷ咗 w ᐧ呇 厧 l u ᖷ吧l w ᐧ呇 - w ę ów u w ę w ᐧ呇 ᐧ呇 ż wbu w g ᐧ呇u ż b ၷ咗 ż ż 咗5 咗C lub w ż ż 25 咗C w lg ᖷ吧ၷ咗 w glę w w ၷ咗 咗 咗 咗ᐧ呇 - ᐧ呇 bó w w 厧 ᐧ呇 ၷ咗 w u (w ᐧ呇 ᐧ呇 ᐧ呇 ᐧ呇 w lub u )ᐧ呇 - 咗 u l w ᐧ呇 ż l w u ż 5 咗C w 厧gu 24 g ᐧ呇 w ów ᐧ呇 l g w u uż ᐧ呇 u 2

3 l w ᐧ呇 b w ᐧ呇 g 厧 w ᐧ呇 w w u ów ᐧ呇 - u w u w ၷ咗 w 厧 uż ę w ᖷ吧 ᐧ呇 5.2 Przygotowanie podłoża 咗u ᐧ呇 ᖷ吧 ၷ咗 ᐧ呇 w ᐧ呇 w 厧 ᖷ吧 w uż g ów ( ᐧ呇 ż w b ၷ咗 b l ᐧ呇 ᖷ吧 ᐧ呇 u ᐧ呇 ᐧ呇 b w l ów 厧 ᖷ吧ၷ咗 ( u ᐧ呇 ᐧ呇ᐧ呇 l lu w ᐧ呇 ) B 咗 ów ᖷ吧 ᐧ呇 ub uၷ咗 lub w u l w ów ၷ咗 w 厧 厧 ( ᐧ呇 ż w b ၷ咗 ów w l ń w wę ) C Z w lg w ၷ咗 w ę D ᐧ呇 ż l 厧 lub 厧 l w g u w ၷ咗 b 咗 ᐧ呇 w l w l ᖷ吧 bu ów w l ᐧ呇 w w ၷ咗 w g 厧 ᖷ吧ၷ咗 w u l w l w 咗 ᐧ呇 b ᐧ呇 ᐧ呇u 厧 ę wᐧ呇 l l ż u u 厧ၷ咗 ᖷ吧ၷ咗 wᐧ呇 ż w ၷ咗 ę ż ᐧ呇 l ᖷ吧 l ę w 咗 ᖷ吧l w w u ób 厧 w g u wᐧ呇 l ż 厧 u ၷ咗 ᐧ呇 b 厧 G ᐧ呇 u ᖷ吧 w l ż w ၷ咗 ᖷ吧ၷ咗 厧 g u u w Gᐧ呇u źw ę ᐧ呇 ż ᐧ呇 ę ᐧ呇 ż l ż g u u 厧ၷ咗 Z l ę ż u ów w ę w ᖷ吧 ż w w ᐧ呇 b żl w b ᐧ呇 l ၷ咗 b g ᐧ呇 ᖷ吧 ż 咗 ᐧ呇 ż l 厧 l w ( bl g b w )ᐧ呇 ów ᐧ呇 厧 l ż g u w ၷ咗 B u G u 5.3 Wykonanie 咗 w w ᖷ吧 w 厧 u l ż w ၷ咗 ᖷ吧 l ᐧ呇 w B ᐧ呇 l l ż u ᐧ呇 ၷ咗 ᐧ呇u g gó b u w u ᐧ呇 ᐧ呇uż wę w w g u ᐧ呇 u w 咗 ᐧ呇 w w ၷ咗 ów ż ż ᖷ吧 ᐧ呇 b ᐧ呇 ę ęb ᐧ呇 ᐧ呇 g 厧 ę w ၷ咗 ᐧ呇 厧 ᐧ呇 b w 咗 wę ᐧ呇 g 厧 w ၷ咗 ę ᐧ呇uż u wę w ów lub w w C ᐧ呇 w g w 厧 wę l 厧 l ż ᐧ呇 ၷ咗 gól ᐧ呇 l 厧 w u w 厧 D ᖷ吧ၷ咗 w l 厧 uᐧ呇 ż w ᐧ呇uż bw u ᐧ呇 w w ၷ咗ᐧ呇 5 ᐧ呇 w wę l ż ᐧ呇 ၷ咗 咗 l w l ᖷ吧 ᐧ呇 ᐗ嚷 厧 w ᐧ呇 ż w l 厧 w b w ၷ咗ᐧ呇 4 咗 咗 ᐧ呇 咗 ᐧ呇 ż u w l 厧 ᐧ呇 l ż b wᐧ呇 ᐧ呇 ż ၷ咗 ᖷ吧 w w u 厧ၷ咗 u ów w 厧 ᐧ呇 ᐧ呇 l ż u ᐧ呇 ၷ咗 w l uw 厧 l 咗 24 g l ᐧ呇 l ᐧ呇 w ၷ咗 w w ᐧ呇 ów w l ę ᐧ呇 ż 2 w ᐧ呇 ၷ咗 w w ᐧ呇u l g 咗

4 G Il ᖷ吧ၷ咗 ᐧ呇 厧 ów 2 w b ၷ咗 w w 咗 ᐧ呇 w w ᐧ呇 厧ż b ó w l ż w w ၷ咗 w b uż u u I Dᐧ呇ug ᖷ吧ၷ咗 ᐧ呇 ów l ż b ၷ咗 uw glę 厧 g ub ᖷ吧ၷ咗 ᐧ呇 l w w l uᐧ呇 w u l g u w g gᐧ呇ęb ᖷ吧 w w ᖷ吧 咗 Ś u g u ż u u l ၷ咗 l ż u 厧 ᐧ呇 l u u ᐗ嚷 ᐧ呇 lu l ż w ၷ咗 w w w l ż ၷ咗 w w w ᖷ吧 D ę w 厧 l ż w ၷ咗 l u ᐧ呇 ᐧ呇 w l ż b ၷ咗 w 厧 ę g u w w 厧 b w 厧 wó wᐧ呇ó l g w l w 咗 D w w w b w ᐧ呇 ż 厧 ၷ咗 óź ż 4 l ᐧ呇 ၷ咗 w w w l w - l w w ę 咗 w b 厧 w ug w w ᐗ嚷 ᐧ呇 g w 厧 w wę w ᐧ呇 uż u w gᐧ呇 厧 w ၷ咗 ę b 厧 厧 ów l w ၷ咗 w b ၷ咗 ów ę ᐧ呇 w w ၷ咗 ᐧ呇 w ń w l w g 厧 b ၷ咗 w ၷ咗 ᐧ呇 w b 厧 厧 w ၷ咗 g ub ᖷ吧ၷ咗 咗-5 厧 l ż u ᐧ呇 ၷ咗 ᐧ呇 咗 咗 ż w ów w w ᐧ呇 l l ż l ၷ咗 厧 45 咗 w w ᐧ呇 b 厧 w 咗5 ᐗ嚷 2 咗 Z b g w w u ę ęၷ咗 l w bu u ᐧ呇 咗 ż b gu ᖷ吧 bu u bu uᐧ呇 ż w w w l ż w ၷ咗 w l ż 厧 b 厧 厧 l u ᐧ呇 l w u g w u 咗 ᖷ吧ၷ咗 厧 lub w ᐧ呇 w u ᐧ呇 ż 厧 w wę B u 咗 l u G u ᐗ嚷 w ę u ᐧ呇 u g 24 ż 厧 ၷ咗 ᐧ呇 u g w l ż ᐧ呇 ၷ咗 w w 厧 g ub ᖷ吧 w 厧 u ᐧ呇 ( 2ᐧ呇 咗 ᐧ呇 咗ᐧ呇 咗 ) l w ᐗ嚷 咗 u l ż ᐧ呇 b ၷ咗 g ub ᖷ吧ၷ咗 u w u u 厧 g w 厧 gól 厧 uw gę ᐧ呇 ᐧ呇 厧 u u gól b b w ę u u b l ż ၷ咗 u l w u ów u u w ᐧ呇 lub l D u w l ż uż w ၷ咗 w w u g l ż ᐧ呇 ၷ咗 w l w w lu b ᐧ呇 ów b w 咗 ၷ咗 l w u b 厧 l w 厧 ż ၷ咗 u ᐧ呇 w 咗 g ᐧ呇 ż V w bl l ż w u b w ၷ咗 w wę b 厧 w w ၷ咗 ę l w ę óź g w w w b l w ᐧ呇 厧 b ᖷ吧 ż w ᐧ呇 l u w b ၷ咗 w w ób w l 厧 w b u u w 厧 bl 4

5 ᐧ呇 咗 u ę w l l w ń ń ów w w ᖷ吧 żu ᐗ嚷 ᐧ呇 l l "w 厧 " ᐧ呇 l w l uᐧ呇 w b ၷ咗 b w w 厧 b 厧 b ób bl Z ów ż w l ów b l w g ᐧ呇 l b 5.5 Zalecenia D l w ż 厧 ၷ咗 w u g w u ᖷ吧 ę u b ób bl ᐧ呇 u u w l g w B ᐧ呇 l u w ၷ咗 w l C ᐧ呇 ᖷ吧 ż w ၷ咗 l ę g ub ᖷ吧 ᐧ呇 咗 D w w w ၷ咗 l l ᖷ吧 ż 4 w b ၷ咗 w u l u l 咗 咗 l ż w ó ၷ咗 gól 厧 uw gę w wę ż ᖷ吧 w ów w w w ę ᐧ呇 l ż ᐧ呇 ᖷ吧 ၷ咗 w ᐧ呇 g ᐧ呇u 咗 D w ᖷ吧 u 2ᐧ呇 咗 u u l ę w ၷ咗 w w w G ᐧ呇 ᐧ呇 厧 ń l l 厧 w w 厧ᐧ呇 厧ᐧ呇 b ób bl ᐧ呇 l l ż w ၷ咗 u l 咗 ᐧ呇b ób bl w b ၷ咗 w w u l ᐧ呇 u ᐧ呇 w w uᐧ呇 w ób w 厧 w w l ż 厧 ę w ᖷ吧 w w ᐧ呇 w 厧 I gól b wᐧ呇 ( l u w w l ) w w bl ᐧ呇 g ów b l ów ᐧ呇 ó l 咗 ᐗ嚷 b bl w b ၷ咗 w b w u l u bl w w w ęż ᐧ呇 ę w wę b 厧 厧 咗 咗 u l w b ób bl b b g l 厧 ᐧ呇u l g ᐗ嚷 Bl ( w ę ) w b ၷ咗 w w 厧 ᐧ呇 w w ( ż 2 咗) ၷ咗 Bl w b ၷ咗 w w óbᐧ呇 b u bl b ᐧ呇 l l w w l w ż 4 6. Kontrola jakości robót ᐧ呇 g l w u ów 厧ᐗ嚷 g ᖷ吧 bu wl 厧 厧 w ᐧ呇ów u w w bu w w g gól w w bó g w ᐧ呇 ż ᖷ吧 ów ᐧ呇 ż g ub ᖷ吧 ów w gl 厧 u w w w ᐧ呇 w ᖷ吧 w w wę ów w ń ów l l B w u l g w ᖷ吧ၷ咗 ᐧ呇 w ᖷ吧ၷ咗 w w w / wg w l w u w 7. Odbiór robót ᐧ呇 b w l g 厧 ń B ᐧ呇 l ᖷ吧 厧 B ᐧ呇 w b ၷ咗 uᐧ呇 ż b w ᖷ吧w ów ᐧ呇 u 厧 b ၷ咗 uᐧ呇 ż w ᐧ呇 ż w wg I u I B b w ż 5

6 b ၷ咗 w ᐧ呇 w l w ń w u ż w w ၷ咗 ę ęၷ咗 ów ᖷ吧 w w w w l w w ၷ咗 ᐧ呇 l u ę 咗 u l w ę w w l l w u ᐧ呇 ᖷ吧 w lę ᐧ呇 ᖷ吧 C 咗 wę ᐧ呇 l ug u 厧 w w ၷ咗 l l w b gᐧ呇 g 厧 b ၷ咗 u l w 8. Przepisy związane b I B ᐗ嚷

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 Zamawiający: Opracował: 1 Wspólnota Mieszkaniowa, Morcinka 19, Jastrzębie-Zdrój Dział Eksploatacyjno Techniczny, ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-1 Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONOPNICY I NWESTOR: GMINA KONOPNICA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPNICY LOKALIZACJA : MIEJSCOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

3-5 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SANITARIATÓW WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO PRZY UL.SENACKIEJ 3 W KRAKOWIE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO Załącznik nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO Obiekty: BUDYNKI CENTRALNEGO MUZEUM WŁÓKIENNICTWA Rodzaj robót: ZABEZPIECZENIE PRZCIWOGNIOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Budowa budynku pracowni rezonansu magnetycznego w SPZOZ Opolskim Centrum Onkologii, ul. Katowicka CPV- 45000000-7 Roboty budowlane Opracował: 1.Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych Zawód: technolog robót wykończeniowych w budownictwie symbol cyfrowy: 713[06]

Standard wymagań egzaminacyjnych Zawód: technolog robót wykończeniowych w budownictwie symbol cyfrowy: 713[06] Standard wymagań egzaminacyjnych Zawód: technolog robót wykończeniowych w budownictwie symbol cyfrowy: 713[06] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa projektu : TERMORENOWACJA BUDYNKU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU Adres obiektu : TERESPOL, ul. Graniczna 8 Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPIS TREŚCI Gmina Kamień Pomorski 1 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OCIEPLEŃ ETICS KOSBUD-ST PRODUCENT CHEMII BUDOWLANEJ I SYSTEMÓW OCIEPLEŃ System ociepleń ścian zewnętrznych budynków ETICS SYSTEM KOSBUD ST stanowi układ warstwowy składający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: BUDYNEK NR 37 Dostosowanie ochrony fizycznej obiektów do obowiązujących przepisów Wspólny Słownik Zamówień (CPV) KOD CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Termomodernizacja Zespołu Szkół Leśnych w Lesku OBIEKT: INWESTOR: NUMER DZIAŁKI: 1325/1 Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Systemy ocieplania budynków

Systemy ocieplania budynków P I C Systemy ocieplania budynków systemy ociepleń budynków na bazie styropianu A I N E L E O I systemy ociepleń budynków na bazie styropianu perforowanego F A R B Y T Y N K system ociepleń budynków na

Bardziej szczegółowo

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/6/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt 21/3345 Adres obiektu budowlanego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Systemy ociepleń Caparol Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Izolacja cieplna na każdą porę roku Do wychłodzenia budynków dochodzi z różnych przyczyn, jednak aż do 75% strat ciepła może

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo