PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA"

Transkrypt

1 1 PROJEKTOWANIE I NADZÓR SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) NIP REGON PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA OBIEKT: HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA GRYFIA INWESTOR: SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI ADRES INWESTORA: SŁUPSK ul. SZCZECIŃSKA 99 ADRES OBIEKTU: SŁUPSK ul. SZCZECIŃSKA 99 OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia r. Prawa Budowlanego niniejszym oświadczam, iŝ opracowany projekt budowlany wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. OPRACOWAŁ: SŁUPSK, KWIECIEŃ 2009

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 5. Obliczenia płatwi 6. Zaświadczenia i uprawnienia 7. Część graficzny : - rys. nr 1 Rzut konstrukcji dachu siatka dolnych pasów kratownicy przestrzennej - rys. nr 2 Rzut konstrukcji dachu siatka górnych pasów kratownicy przestrzennej - rys. nr 3 Przekrój przez halę - rys. nr 4 Geometria pojedynczej piramidki kratownicy przestrzennej - rys. nr 5 Szczegół przekroju przez istniejące warstwy przekrycia - rys. nr 6 Szczegół przekroju przez projektowane warstwy przekrycia - rys. nr 7 Rzut dachu rozmieszczenie słupków uchwytu na linkę zabezpieczającą przy odśnieŝaniu 2

3 3 OPIS TECHNICZNY Do projektu remontu pokrycia dachowego hali widowiskowo-sportowej Gryfia w m. Słupsk. I. Podstawa opracowania - Umowa zawarta z Inwestorem - Dokumentacja ocena stanu technicznego - Wizja lokalna - Uzgodnienia z Inwestorem II. Opis konstrukcji dachu Konstrukcja stalowa dachu Konstrukcję nośną dachu hali stanowi płaskie, dwuwarstwowe przekrycie strukturalne o siatce ortogonalnej typu O-O i module konstrukcyjnym równym około 2,0 m, wykonane z okrągłych rur stalowych. Wymiary w osiach podpór wynoszą odpowiednio 50,9 i 49,0 m. Wysokość konstrukcyjna przekrycia jest stała i wynosi 1,4 m. Niezbędne pochylenie połaci dachowej uzyskano nadając Ŝelbetowej konstrukcji wsporczej około 9 % spadek na kierunku podłuŝnym. KrzyŜujące się prostopadłe osie pasów przekrycia tworzą dwie płaskie siatki o prostokątnych oczkach 1,98 x 2,00 m. Liczba oczek siatki dolnej jest równa 546 a górnej 594. Wszystkie pręty tworzące obie siatki wykonano z rur Ø 133/8. Siatki połączono krzyŝulcami wykonanymi z rur Ø 70/6,3.Schodzące się w węzłach pręty siatek przekrycia połączono stosując obwodowe spoiny czołowe. Zachowano przy tym ciągłość pasów dolnych i górnych na kierunku mniejszej rozpiętości. Konstrukcje dachu oparto w sposób liniowy na Ŝelbetowych podciągach usytuowanych w linii ścian zewnętrznych. Jako elementy podporowe wykorzystano obwodowe pręty siatki dolnej, wzmacniając je dodatkowo przyspawanym od spodu profilem teowym oraz poziomą blachą podporową. Połączenie konstrukcji dachowej z podciągiem zrealizowano za pomocą stalowych kotew M16, rozmieszczonych co 2 m w osiach prętów siatki dolnej. Przekrycie dachu Warstwy istniejącego przekrycia strukturalnego dachu hali są następujące : - konstrukcja stalowa kratownica przestrzenna - blacha trapezowa wysokości 55 mm - płyta pilśniowa miękka grubości 16 mm - wełna mineralna twarda grubości 50 mm - płyta pilśniowa twarda grubości 3 mm - 4 x papa asfaltowa grubość 15 mm III. Stan projektowany Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu dachu hali, polegający na odciąŝeniu pasów górnych kratownicy przestrzennej; na wymianie warstw przekrycia

4 4 strukturalnego dachu. Po demontaŝu istniejących warstw przekrycia naleŝy wykonać nowe przekrycie. W tym celu w kaŝdym węźle górnej siatki kratownicy przestrzennej naleŝy przyspawać słupki z rur stalowych 30 x 30 x 2 o wysokości 50 mm. Do słupków naleŝy przyspawać płatwie z rur stalowych o przekroju 50 x 40 x 3. Do płatwi zaprojektowano mocowanie blachy trapezowej ocynkowanej, powlekanej o wysokości fali 35 mm.(np.: FLORPROFILE ) Izolację dachu zabezpieczają następujące warstwy : płyta PIR grubości 100 mm, styropian EPS grubości 60 mm oraz welon szklany o gramaturze 120 g/m 2. Warstwę wierzchniego krycia zaprojektowano z folii dachowej PCV o grubości 1,5 mm. Przekrycie dachu Warstwy projektowanego przekrycia strukturalnego dachu hali są następujące : - konstrukcja stalowa kratownica przestrzenna istniejąca - płatwie z rur stalowych 50 x 40 x 3 - blacha trapezowa ocynkowana powlekana TR 35/207 grub. 0,63 mm - płyty PIR 100 mm - styropian EPS 60 mm - welon szklany 120 g/m 2 - folia dachowa PCV grubości 1,5 mm Na rysunku nr 7 pokazano rozmieszczenie słupków z uchwytami do mocowania linek zabezpieczających podczas odśnieŝania dachu. Słupki naleŝy przyspawać w węźle siatki górnej kratownicy przestrzennej w miejscu słupka pod płatwie. Słupki zaprojektowano z rur stalowych o przekroju 50 x 50 x 3 mm i wysokości 800 mm. Przykrycie daje zabezpieczenie ogniowe EI30 IV. Zabezpieczenie elementów stalowych Zabezpieczenie antykorozyjne w warsztacie : - oczyścić do III klasy czystości - pomalować 2-krotnie farbą ognioodporną podkładową i nawierzchniową dającą zabezpieczenie ogniowe EI30.

5 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. Dane ogólne Nazwa budowy : Remont dachu hali widowiskowo sportowej Gryfia Adres : Słupsk, ul. Szczecińska 99 Inwestor : Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji II. Zakres robót Przedmiotem opracowania jest remont pokrycia strukturalnego hali widowiskowo sportowej Gryfia, stanowiącej własność inwestora. Kolejność wykonywania robot a) DemontaŜ istniejącego pokrycia strukturalnego b) MontaŜ teowników c) MontaŜ płatwi stalowych d) UłoŜenie warstw izolacyjnych e) UłoŜenie warstwy wierzchniej pokrycia f) Wykonanie obróbek blacharskich III. Wykaz istniejących obiektów Na działce znajdują się obiekty istniejące. Na działce znajdują się media konieczne do funkcjonowania obiektu. IV. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stanowić zagroŝenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi W rejonie projektowanej budowy nie występują obiekty mogące stanowić zagroŝenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. V. Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót a) Ryzyko upadku z wysokości ponad 15,00 m, najwyŝszy punkt wynosi 15,76 m. b) Niebezpieczeństwo przy spawaniu c) Roboty transportowe przy pomocy podnośników, dźwigów itp. VI. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników Personel techniczny i pracownicy powinni posiadać zaświadczenia o aktualnym przeszkoleniu z zakresu BHP, dotyczy to w szczególności prac na wysokościach, montaŝu i demontaŝu rusztowań.

6 6 Na kaŝdym stanowisku przed nowym zadaniem przeprowadzić szkolenie stanowiskowe. Przed kaŝdym zadaniem z pracownikami naleŝy dokładnie omówić problematykę i sposób wykonania robót ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP. VII. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom Opracować projekt WRI, to jest Wytyczne Realizacji Inwestycji przez wykonawcę robót : - Ogrodzenie szczelnie budowy, - Drogi dojazdowe do placu budowy i na terenie wykonywania robót, - Oznaczenie stref niebezpiecznych i stref pracy sprzętu mechanicznego, - Oznaczenie stref składowania, szczególnie materiałów i preparatów niebezpiecznych dla zdrowia i Ŝycia, - Rozmieszczenie sprzętu przeciwpoŝarowego, - Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, - Lokalizacja pomieszczeń higieniczno sanitarnych.

7 OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH - PŁATEW NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 1 pł_1 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 2.00 m OBCIĄśENIA: Decydujący przypadek obciąŝenia: 8 SGN/5=1* * *1.50 1*1.10+2*1.20+3* MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: RP 50x40x3 h=5.0 cm b=4.0 cm Ay=2.138 cm2 Az=2.672 cm2 Ax=4.810 cm2 tw=0.3 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=0.3 cm Wely=6.460 cm3 Welz=5.690 cm SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: My = kn*m Mry = 1.39 kn*m Mry_v = 1.39 kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz = kn PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 0.23 Nw = kn fi L = 1.00 Ld = 2.00 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: My/(fiL*Mry) = 1.34/(1.00*1.39) = 0.97 < 1.00 (52) Vz/Vrz = 0.12 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uz = 0.8 cm < uz max = L/ = 0.8 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciąŝenia: 13 SGU/2=1* * *1.00 (1+2+3)*1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!!

8 Konstrukcja Konstrukcja - Przypadki: 2 (STA2)

9 Konstrukcja - Przypadki: 3 (SN1) Konstrukcja - MY; Przypadki: 8 (SGN/5=1* * *1.50)

10 OBC STALE OBCIĄŻENIE STAŁE wg. PN-82/B Zestawienie obciążeń od pokrycia dachu oraz warstwy termoizolacji i wykończenia zestawiono w tablicy nr.1 Tablica nr.1 Ciężar Obciążenie Obciążenie L.p. Rodzaj Obciążenia objętościowy charakterystyczne γf obliczeniowe I obciążenia stałe dachu [kn/m 3 ] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] 1. FOLIA PCV 0,020 1,2 0, WELON SZKLANY 0,001 1,3 0, STYROPIAN EPS gr. 6,0 [cm] 0,45 0,027 1,3 0, PIR 0,30 0,030 1,3 0, BLACHA TRAPEZOWA 0,070 1,2 0,084 Σ 0,15 1,3 0,18 Strona 1

11 I SPADOWY OBCIĄŻENIE SNIEGIEM wg PN-80/B Obciążenie charakterystyczne dachu Sk odniesione do rzutu dachu na pow. poziomą S k = Obciążenie charakt. śniegiem gruntu (strefa I) Q k = 1,2 [kn/m 2 ] kąt nachylenia połaci dachowej α = 25 [stopnie] Współczynnik kształtu dachu C 1 = 0,80 Obciążenie charakterystyczne dachu Sk odniesione do rzutu dachu na pow. poziomą wg Z1-1 S k = 0,96 [kn/m 2 ] Wartości obliczeniowe otrzymano mnożąc wartości charakterystyczne przez współczynnik obciążenia γf =1,4 OBCIĄŻENIE WIATREM wg PN-77/B Obciążenie charakterystyczne wywołane działaniem wiatru p k = q k C C e β Charakt. ciśnienie prędkości wiatru (strefa II) q k = 0,35 [kn/m 2 ] Współczynnik ekspozycji. Teren typu "A" Ce = 1 Współczynnik działania porywów wiatru b = 1,8 Wysokość częściowa budowli h = 5,4 [m] Długość budowli L = 42 [m] Kąt nachylenia połaci dachowej α = 25 [stopnie] Współczynnik aerodynamiczny C (dla dachu jednospadowego) wg. Z1-2 Kierunek wiatru 1 Wariant I Wariant II połać części "a" CzI= -0,70 połać części "a" CzII= 0,30 połać części "b" CzI= -0,10 połać części "b" CzII= 0,30 Kierunek wiatru 2 Wariant I połać części "a" CzI= -0,70 połać części "b" CzI= -0,50 Parcie charakt. wiatru Kierunek wiatru 1 Wariant I połać części "a" pk= -0,44 [kn/m 2 ] Wariant I połać części "b" pk= -0,06 [kn/m 2 ] Parcie charakt. wiatru Kierunek wiatru 1 Wariant II połać części "a" pk= 0,19 [kn/m 2 ] Wariant II połać części "b" pk= 0,19 [kn/m 2 ] Parcie charakt. wiatru Kierunek wiatru 2 Wariant I połać części "a" pk= -0,44 [kn/m 2 ] Wariant I połać części "b" pk= -0,32 [kn/m 2 ] Q k C Wartości obliczeniowe otrzymano mnożąc wartości charakterystyczne przez współczynnik obciążenia γf =1,3 Strona 2

12

13

14

15

16

17

18

19 PROJEKTOWANIE I NADZÓR SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) NIP REGON SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I MODERNIZACJI OŚWIETLENIA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA OBIEKT: HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA GRYFIA INWESTOR: SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI ADRES INWESTORA: SŁUPSK ul. SZCZECIŃSKA 99 ADRES OBIEKTU: SŁUPSK ul. SZCZECIŃSKA 99 OPRACOWAŁ: SŁUPSK, KWIECIEŃ 2009

20 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I MODERNIZACJI OŚWIETLENIA HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ GRYFIA W SŁUPSKU SPIS TREŚCI 1. Wymagania ogólne str 3 2. Zakres robót objęty ST....str 3 3. Ogólne wymagania dotyczące robót.. str 3 4. Zasady kontroli jakości robót.....str 6 5. Dokumenty budowy... str 8 6. Odbiory...str Ochrona i utrzymanie robót...str Zabezpieczenie terenu budowy... str Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót... str Ochrona przeciwpoŝarowa str Ochrona własności prywatnej.....str Ograniczenie obciąŝeń osi pojazdów.... str Bezpieczeństwo i higiena pracy. str Stosowanie się do prawa i innych przepisów.....str Sprzęt.....str Transport...str Roboty dachowe.....str Roboty elektryczne...str 23 2

21 1. WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja, wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach remontu pokrycia dachu i modernizacji oświetlenia hali sportowo widowiskowej GRYFIA Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku przy ul. Szczecińskiej. 2. Zakres robót objętych ST: Wymagania ogólne naleŝy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŝej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: a) roboty dachowe są następujące : - konstrukcja stalowa kratownica przestrzenna istniejąca - płatwie z rur stalowych 50 x 40 x 3 - blacha trapezowa ocynkowana powlekana TR 35/207 grub. 0,63 mm - płyty PIR 100 mm - styropian EPS 60 mm - welon szklany 120 g/m 2 - folia dachowa PCV 1,5 mm b) roboty elektryczne. 3. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa/ projekt budowlany i wykonawczy/, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŝności wykonawca nie moŝe wykorzystywać błędów lub 3

22 opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a takŝe z innymi obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŝane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót naleŝy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane, w tym równieŝ te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących. Wykonawca ma równieŝ obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. Ogólne zasady wykonania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inwestora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takŝe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŝaną kwestię. Polecenia inwestora wykonywane nie później niŝ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 4

23 Materiały Źródła uzyskania materiałów Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŝone w miejscu wyznaczonym przez inwestora. Jeśli inwestor zezwoli wykonawcy na uŝycie tych materiałów do innych robót, niŝ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. Wariantowe stosowanie materiałów 5

24 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŝliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŝyciem materiału, albo w okresie dłuŝszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŝe być później zmieniony bez zgody inwestora. 4. Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŝoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych obioru. W przypadku, gdy nie zostały one określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŝną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŝne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŝycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŝycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Pobranie próbek 6

25 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŝliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie inwestora wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Badania i pomiary Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŝna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŝ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez wykonawcę, będzie 7

26 oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor nadzoru moŝe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŝnie od wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŝą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci lub zleci niezaleŝnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. Atesty jakości materiałów i urządzeń Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru moŝe dopuścić do uŝycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŝda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kapie wyników tych badań zostaną dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest, a urządzenia waŝne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 5. Dokumenty budowy Dziennik budowy Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane n bieŝąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŝbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inŝyniera. Do dziennika budowy naleŝy wpisać w szczególności: - datę przekazania terenu budowy 8

27 - datę przekazania przez inwestora dokumentacji projektowej - uzgodnienie przez inwestora harmonogramów robót - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny - przerwy w robotach - uwagi i polecenia inspektora nadzoru - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny - zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót - wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prowadził - wyniki poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót - propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŝone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inwestora wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inwestora do ustosunkowania się. Księga obmiaru Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŝdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiaru. 9

28 Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŝde Ŝyczenie inŝyniera. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŝszych trzech punktach następujące dokumenty: - pozwolenie na realizację zadania budowlanego - protokoły przekazania terenu budowy - umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne - protokoły odbioru robót - protokoły z narad i ustaleń - korespondencję na budowie Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inwestora. 6. Odbiory Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŝliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŝ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 10

29 dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbiór końcowy robót Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie poniŝej pt. Dokumenty do odbioru końcowego robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecności wykonawcy. Komisja odbiera roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŝonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO CZESŁAW SYSKA 64 915 JASTROWIE, UL. Mickiewicza 33 067 / 266 29 58 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANśA BUDOWLANA BRANśA SANITARNA BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont budynku byłej szkoły podstawowej w Czernicy Wrocławska 78 z przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

B 1 ROBOTY ZIEMNE...13 B 2.1 ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO...39 B 3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE...42 B 3.1ELEMENTY LINIOWE...

B 1 ROBOTY ZIEMNE...13 B 2.1 ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO...39 B 3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE...42 B 3.1ELEMENTY LINIOWE... Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ETAP 1 D_0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST D_0 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE BUDOWNICTWA ŚWIEBUD Marcin Wojewódka Os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin tel./fax 068 4751290 tel. kom. 0509876540 email swiebud@o2.pl NIP 9271723850 REGON 978069715

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Krempachach OBIEKT: Boisko wielofunkcyjne POŁOśENIE: Krempachy INWESTOR: GMINA NOWY TARG Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 Nazwa nadana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W ŚWIEBODZICACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W ŚWIEBODZICACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU PIASTOWSKIM W ŚWIEBODZICACH BUDOWA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO OD PRZEDSZKOLA NR 2B PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 46 DO PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze

Poznań, 08-2012. Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Poznań, 08-2012 Lokalizacja: Jaszczew 333 38-460 Jedlicze Obiekt: Temat: Opracowanie: Inwestor: Autor: Data opracowania: Budynek Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przebudowa i kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Termoprojekt Sp.zo.o. Ul. Janickiego20b, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Poznań, 06-2009 Lokalizacja: ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów Obiekt: Zespół Szkół Nr 3 Temat: Termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl

PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl PROJ BUD 33-390 ŁĄCKO 770 (018) 444 63 73 proj-bud@pro.onet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dla przedsięwzięcia: BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOL Sp. z o.o. Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 Włocławek Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552 NIP 888-286-26-17 REGON 340035038 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy ul. Łęgska 51b 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Gołdapska 22/15 19-400 Olecko Remont dachu Hali Sportowej zlokalizowanej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SZAMOTUŁACH 1 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. TURZE GMINA POŚWIĘTNE Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Termodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze

Termodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Termomodernizacja obiektu przy ul. Legnickiej 12, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze ADRES: 59-400 Jawor, ul. Legnicka 12. INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM NA STADIONIE MIEJSKIM W BIAŁOBRZEGACH UL.11-GO LISTOPADA DZ.NR 2303 Wspólny słownik zamówień : 45331100-7,45333000-0,45332000-3,45331110-0,

Bardziej szczegółowo