Projekt wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Wilczopolu PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół w Wilczopolu PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 INTER GARTEN Egz. Nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WILCZOPOLU ADRES INWESTYCJI: Wilczopole Wiczopole działka o nr ew. 373/2 INWESTOR: Gmina Głusk ul. Głuska Lublin IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA PODPIS mgr inż. architekt Wacław Branża architektoniczna Kondzioła 2550/Lb/85 mgr inż. Agata Kędzierawska Architekt krajobrazu mgr inż. Sylwia Nowosz Architekt krajobrazu Lublin, lipiec 2012 r. 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres inwestycji 3. Stan istniejący III. PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 1. Opis projektowanych boisk 2. Projektowana nawierzchnia poliuretanowa 3. Projektowane wyposażenie boisk IV. ARKUSZE PROJEKTOWE Projekt zagospodarowania terenu Arkusz 1 Projekt boiska wielofunkcyjnego Arkusz 2 Projekt przekrój przez płytę boiska Arkusz 3 V. ZAŁĄCZNIKI 2

3 Lublin, dnia r. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia r.,,prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm. oświadczam, że przedłożony projekt zagospodarowania terenu został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami wiedzy technicznej. mgr inż. architekt Wacław Stanisław Kondzioła 3

4 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE Temat:. Inwestor: Gmina Głusk, ul. Głuska 140, Lublin Adres inwestycji: Wilczopole Wilczopole Dokumenty formalno prawne: Zlecenie inwestora, Wytyczne inwestorskie dotyczące zagospodarowania terenu, Umowa zawarta pomiędzy Gminą Głusk, ul. Głuska 140, Lublin, a Małgorzatą Jordan-Szykułą prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Inter Garten Małgorzata Jordan-Szykuła z siedzibą przy ul. Pasieka 11, Jarosław z dnia r., Mapa do celów projektowych dla działki o nr ew. 373/2 w skali 1:500, opracowana przez GEO-TECH mgr Leszek Olszak z dnia r., Wizja lokalna inwentaryzacja własna, Oświadczenie projektanta, Uprawnienia projektowe projektanta, Przynależność projektanta do izby. 4

5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Temat:. Inwestor: Gmina Głusk, ul. Głuska 140, Lublin Adres inwestycji: Wilczopole Wilczopole 1. Podstawa opracowania Wytyczne inwestorskie dotyczące zagospodarowania terenu, Wizja lokalna inwentaryzacja własna, Zlecenie inwestora, Mapa ewidencyjna w skali 1:500, Stosowne przepisy: Ustawa z dnia r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego technicznych zakresu i formy wykonania i odbioru dokumentacji robót projektowej, budowlanych funkcjonalno użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 5 oraz specyfikacji programu

6 2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wilczopolu. Zakres opracowania ma na celu wykonanie: nawierzchni poliuretanowej, montaż wyposażenia boisk, montaż piłkochwytów. 3. Stan istniejący terenu 3.1 Lokalizacja Projektowany teren zlokalizowany jest w miejscowości Wilczopole w gminie Głusk. Ryc. 1. Lokalizacja działki nr ew. 373/2 na zdjęciu satelitarnym (źródło: Działka nr ew. 373/2, na której projektowane jest boisko, znajduje się przy gminnej ulicy we wschodniej części wsi. Teren znajduje się pomiędzy zabudowaniami jednorodzinnymi i gospodarczymi. 6

7 3.2 Stan istniejący Stan istniejący przedstawiony został na poniższych zdjęciach: Ryc. 2. Widok na projektowany teren w kierunku wschodnim Ryc. 3. Widok na projektowany teren w kierunku zachodnim 7

8 Na omawianym terenie w jego północnej części znajduje się budynek szkoły, w zachodniej części plac zabaw, a w południowej boisko sportowe. Obszar, na którym zaprojektowano boisko wielofunkcyjne znajduje się pomiędzy budynkiem szkoły a boiskiem do piłki nożnej, które oddzielone jest szpalerem drzew. Na opracowywany teren poprowadzone jest wyjście z sali gimnastycznej. Od strony wschodniej i południowej znajdują się niewielkie skarpy. 3.3 Rzeźba terenu Omawiany teren jest płaski z wyjątkiem dwóch niewielkich skarp na południe od budynku szkoły o wysokości około 1 m, nieznacznie nachylony w kierunku północno-zachodnim. 3.4 Zieleń istniejąca W centralnej części działki znajduje się szpaler z dorosłych drzew (Acer platanoides) zacieniający część terenu za szkołą. Pozostałą część terenu (pomijając nawierzchnie utwardzone) porasta trawa. 8

9 PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Temat:. Inwestor: Gmina Głusk, ul. Głuska 140, Lublin Adres inwestycji: Wilczopole Wilczopole 1. Projektowane boiska Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 17 x 28,57 m (pole gry 13,44 x 25,01 m), nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej na podbudowie dynamicznej, zaprojektowane zostało do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego. Powierzchnia całkowita boiska wynosi 485,69 m². Usytuowanie boiska wielofunkcyjnego przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu (arkusz 1). Boisko do gry w koszykówkę (niepełnowymiarowe) Nawierzchnia - poliuretanowa Wymiary płyty boiska 13,44 x 25,01 m Powierzchnia boiska 336,13 m² Boisko do gry to płaska, twarda powierzchnia wolna od przeszkód, o wymiarach 25,01 m długości i 13,44 m szerokości, mierzonych od wewnętrznych krawędzi linii ograniczających boisko. Wszystkie linie powinny być w tym samym kolorze (preferowany kolor żółty), mieć 5 cm szerokości i być dobrze widoczne. Wszelkie przeszkody powinny być oddalone od boiska o co najmniej 2 m. Linia środkowa jest wyznaczona równolegle do linii końcowych pomiędzy środkowymi punktami linii bocznych i przedłużona o 15 cm za każdą linią boczną. Koło środkowe jest wyznaczone na środku boiska i ma promień długości 1,60 m oraz wypełnione kolorem (preferowany kolor pomarańczowy). Półkola mają promień 1,60 m, a ich środki pokrywają się z punktami środkowymi linii rzutów wolnych. Linie rzutów wolnych wytyczone są równolegle do każdej linii końcowej. Ich dalsza krawędź jest oddalona od wewnętrznej krawędzi linii końcowej 9

10 o 5,16 m, a długość wynosi 3,20 m. Obszary ograniczone stanowią części boiska wyznaczone na podłożu liniami końcowymi, liniami rzutów wolnych oraz liniami skośnymi. Obszary ograniczone powinny być wypełnione kolorem takim samym, jak kolor koła środkowego. Miejsca wzdłuż linii skośnych pól rzutów wolnych, przeznaczone dla zawodników podczas wykonywania rzutów wolnych, należy wyznaczyć tak, jak pokazuje arkusz 2. Dla każdej drużyny pole rzutów za 3 punkty stanowi cały obszar boiska z wyjątkiem obszaru w pobliżu kosza przeciwnika, wyznaczonego przez: dwie linie równoległe do linii bocznych zaczynające się na linii końcowej, w odległości 5,55 m od punktu na podłożu, który jest dokładnie pod środkiem kosza przeciwnika. Odległość tego punktu od środka wewnętrznej krawędzi linii końcowej wynosi 1,4 m. półkole o promieniu 5,55 m, mierzonym od punktu jaki został opisany powyżej do zewnętrznej krawędzi linii tego półkola. Boisko do gry w siatkówkę (pełnowymiarowe) Nawierzchnia - poliuretanowa Wymiary płyty boiska 9,0 x 18,0 m Powierzchnia boiska - 162,0 m² W połowie długości boisko podzielone jest linią środkową na dwa równe pola do gry. Na każdym polu w odległości 3,0 m od linii środkowej wyznaczone są równoległe linie pola ataku długości 9,0 m i szerokości 6,0 m. Linie otaczające pole do gry należą do powierzchni boiska. Strefa wolna od przeszkód 3,0 m przy liniach czołowych i liniach bocznych. Boisko do tenisa ziemnego (pełnowymiarowe) Nawierzchnia - poliuretanowa Wymiary płyty boiska 23,78 x 10,97 m Powierzchnia boiska 260,87 m² W połowie długości boisko podzielone jest linią środkową na dwa równe pola do gry. Na każdym polu w odległości 6,4 m od linii środkowej wyznaczone są równoległe linie serwisowe długości 8,23 m. Linie prostopadłe do linii serwisowych to linie boczne, wyznaczające pole do gry w singla. Natomiast najbardziej zewnętrzne to linie deblowe, oddalone od linii bocznych o 1,37 m. Linia końcowa jest równoległa do linii środkowej i oddalona od niej o 11,89 m. Wysokość siatki jest najwyższa przy słupkach, do których jest przymocowana i wynosi 1,07 m. Pośrodku kortu jest ona najniższa i wynosi 91,4 cm. Wszystkie wymiary boisk przedstawione zostały na arkuszu 2. 10

11 2. Projektowana nawierzchnia poliuretanowa Płyta boiska powinna być wykonana z nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej na podbudowie dynamicznej. Podbudowa dynamiczna Warstwy konstrukcyjne płyty boiska: wykonanie korytowania na głębokość około 35 cm; warstwa izolująca grunt z geowłókniny; warstwa odsączająca z piasku, zagęszczona mechanicznie, o grubości 10 cm; warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 31,5-63 mm grubości 10 cm; warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 4-31,5 mm grubości 10 cm; warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa kamiennego sortowanego frakcji 0-4 mm grubości 4 cm. Podłoże pod podbudowę powinno być suche, równe, stabilne i bez zanieczyszczeń. Równość wierzchniej warstwy podbudowy powinna mieścić się w tolerancji >10 mm na łacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). Nawierzchnia poliuretanowa Konstrukcja nawierzchni jest wykonana w technologii rozkładanej (poliuretan ALSATAN P lub równoważny). Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy spodniej o grubości 8 mm, złożonej z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm i ułożonej na zagruntowanym uprzednio podłożu, warstwy wykończeniowej o grubości 8 mm, również rozkładanej, będącej mieszaniną granulatu EDPM i kleju poliuretanowego. Kolor warstwy wykończeniowej to zieleń i pomarańcz (arkusz 1). Obramowanie płyty boiska wielofunkcyjnego Należy zastosować obrzeża betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm na ławie betonowej szerokości 20 cm z betonu C12/15 z wypełnieniem spoin piaskiem. Obrzeża powinny być wykończone nakładkami gumowymi w kolorze nawierzchni. Wykop pod fundament powinien mieć głębokość około 40 cm. 11

12 Odwodnienie Boisko powinno być wykonane z obustronnym spadkiem 1% po dłuższym boku, by umożliwić odpływ wód opadowych poza płytę boiska. Na skarpach należy ułożyć jeden rząd płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60 x 33 x 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (grubość warstwy 7 cm). Natomiast w odległości 0,5 m od krawędzi boiska, należy wykonać korytko odwadniające z gotowych elementów betonowych (profil półokrągły) o wymiarach 30 x 60 x 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 3. Projektowane wyposażenie boisk Wyposażenie boisk obejmuje montaż: 2 stalowych stojaków na kosze do koszykówki cynkowanych ogniowo osadzonych na tulejach zabetonowanych w gruncie betonem C16/20 wraz z tablicami z żywicy epoksydowej o wymiarach 120 x 90 cm (na wysokości 3,05 m) i obręczami z siatką Ø 45 cm, siatki wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi osadzonymi na tulejach zabetonowanych w gruncie betonem C16/20, 2 bramek do piłki ręcznej o wymiarach 3,0 x 2,0 x 1,0 m osadzonych na tulejach zabetonowanych w gruncie betonem C16/20 wraz z siatką, piłkochwytów wokół boiska złożonych z paneli o wysokości 4 m i szerokości 3 m, o wypełnieniu z drutu Ø 5 mm i rozstawie oczek 5 x 5 cm. Kosz powinien być zamontowany w odległości 1,2 m od środka krawędzi boiska. Natomiast słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone o min. 50 cm od linii bocznych na przedłużeniu linii środkowej. Słupki do montażu siatki powinny być montowane w taki sposób, aby podczas gry w koszykówkę mogły być demontowane. Tuleje do słupków po każdym demontażu powinny być zabezpieczone pokrywą do tulej. W piłkochwytach rozmieszczone są 2 bramy o wymiarach 3,0 x 3,0 m oraz 2 furtki o wymiarach 1,0 x 2, 0 m. Rozmieszczenie bram i furtek przedstawione zostało na arkuszu 2. Wszystkie elementy wyposażenia należy montować zgodnie z instrukcją producenta i certyfikatami bezpieczeństwa. Szczegółowe parametry projektowanych elementów wyposażenia zostały podane w poniższej tabeli. 12

13 Tabela 1. Zestawienie elementów wyposażenia Nazwa Zdjęcie Opis Całość konstrukcji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed działaniem czynników Zestaw do atmosferycznych. koszykówki Wyposażony w tablicę epoksydową o wymiarach 90 x 120 cm z obręczą cynkowaną i siatką łańcuchową. Konstrukcja umożliwia ustalenie kosza na dowolnej wysokości. Wersja mocowana na stałe do podłoża. Słupki stalowe wykonane z profilu stalowego 80 x 80 mm, mocowane w osadzonych Słupki do w podłożu boiska. tulejach Tuleje słupków wykonane są z profilu kwadratowego siatkówki 90 x 90 mm. Wszystkie elementy słupków stalowych są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: powłoki cynkowe nakładane ogniowo słup nośny, powłoki cynkowe nakładane galwanicznie elementy wyposażenia, łączniki, śruby, powłoki malarskie nakładane metodą proszkową obudowa naciągu. Słupki z regulacją wysokości siatki, umożliwiające grę zarówno w siatkówkę, jak i tenisa i badmintona. Nie wymagają odciągów od podłoża. 13

14 Siatka do siatkówki z antenką w kolorze białym o rozstawie oczek 5 x 5 cm. Siatka do siatkówki Bramka do piłki Rama wykonana w całości (naroża bramki ręcznej spawane na stałe). Konstrukcja łuków stałych. Haki mocujące siatkę wykonane są z metalu. Wszystkie elementy bramki są cynkowane ogniowo. Mocowanie bramek w tulejach. Rama główna wykonana z profilu stalowego 80 x 80 mm, wymiary w świetle 200 x 300 cm. Łuki wykonane z grubościennej rury stalowej, cynkowane ogniowo. Głębokość bramki: 100 cm dołem, 80 cm górą. Siatka do bramki Wykonana z polietylenu. do piłki ręcznej Grubość sznurka: 4 mm Głębokość siatki: 0,8-1,0 m Złożony z paneli szerokości 3 m, wysokości 4 m, z wypełnieniem z drutu Ø 5 mm Piłkochwyt o rozstawie oczek 5 x 5 cm. Kolor zielony Wymiary furtki: 1,0 x 2,0 m Wymiary bramy: 3,0 x 3,0 m Wymiary słupków: 80 x 80 x 4 mm 14

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, 38 400 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO ul. Starobojarska 20/13 tel. kom. 728 335 277 15-073 Białystok e-mail: biuro@architektmanko.pl NIP 2910754304 strona internetowa: REGON 200301400 www.architektmanko.pl PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb 4-14-04 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. ADRES INWESTYCJI: 35-310 Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208

INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. ADRES INWESTYCJI: 35-310 Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208 Projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Rzeszowie w ramach Programu Radosna Szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH

PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH BIURO PROJEKTOWE: AS-Bud Firma Budowlana mgr inż. Stanisław Szepieniec ul. Łokietka 162B 38-300 Gorlice NIP 738-100-00-57 Tel/fax +48 (18) 352-71-62 kom. 500 082 571 www. asbud.gorlice.net e-mail : as_bud@vp.pl

Bardziej szczegółowo

MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski

MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski inwestycja nr ewidencyjne działek objętych opracowaniem: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I PLACU ZABAW PRZY DOMU DZIECKA W BNINIE PRZY ULICY BŁAŻEJOWSKIEJ 63

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Jastrzębiu Zdroju PB - opis techniczny. Str. 1

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Jastrzębiu Zdroju PB - opis techniczny. Str. 1 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Jastrzębiu Zdroju PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego szkolnego placu zabaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TRYBIE ART. 30 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Obiekt: PLAC ZABAW DLA DZIECI Adres lokalizacji: Marcinowice, działka nr 110/1,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli PROJEKT BUDOWLANY Umowa nr 13/A/NI/2013 Pracownia Projektowa Qlala Opracowanie branżowe: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY S T R O N A T Y T U Ł O W A P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O Ul. Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wlkp. www.iplaczabaw.pl INWESTOR ADRES BUDOWY OBIEKT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Gmina

Bardziej szczegółowo

U S Ł U G I P R O J E K T O W E M A C I E J K R A S O W S K I UL. Boczna 4/3, 74--320 Barlinek TEL. 693969535 E-MAIL: up_krasowski@tlen.

U S Ł U G I P R O J E K T O W E M A C I E J K R A S O W S K I UL. Boczna 4/3, 74--320 Barlinek TEL. 693969535 E-MAIL: up_krasowski@tlen. EGZ.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Plac zabaw dla dzieci ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa w Trzepowie Ul. Długa 1 83-047

Bardziej szczegółowo

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną

Bardziej szczegółowo

Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)

Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2) mgr inż. Zenon Kokoszka ul. Borowiacka 7 84-200 Wejherowo upr. nr 3273/Gd/87 nr ewid. POM/BO/0244/03 Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : 44-251 Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3 nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rajgrodzie. 19-206 Rajgród. ul. Szkolna 24. Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rajgrodzie. 19-206 Rajgród. ul. Szkolna 24. Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY Budowę małej architektury w ramach programu MEN Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rajgrodzie na działce nr 525/1 Na Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

im. Zygmunta Glogera

im. Zygmunta Glogera Projekt dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w Białymstoku Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE EGZ. Nr 1 OPIS TECHNICZNY I RYSUNKI BUDOWLANE do zgłoszenia budowy w oparciu o art. ust.1 Prawa Budowlanego Temat : BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPNIKU W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 3.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 3.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZETARGOWEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ RADOSNA SZKOŁA DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RZESZOWIE 1.0. CEL OPRACOWANIA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1) PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa zawarta z inwestorem: Urząd Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA tel.: 507 749 035, e-mail: wkawula@op.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLAC ZABAW DLA DZIECI na części działki nr 882/2 ŁĘG TARNOWSKI GM. ŻABNO INWESTOR GMINA ŻABNO ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno AUTOR

Bardziej szczegółowo