PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO. Lokalizacja : ŁÓDŹ UL. TUWIMA 56 DZIAŁKA NR. 180/56,180/55 OBRĘB S-6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO. Lokalizacja : ŁÓDŹ UL. TUWIMA 56 DZIAŁKA NR. 180/56,180/55 OBRĘB S-6"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE DARIUSZ MAKUCH Łódź ul. Wróblewskiego 67/41 tel Pracownia: Łódź ul. Nowa 29/31 tel Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO Lokalizacja : ŁÓDŹ UL. TUWIMA 56 DZIAŁKA NR. 180/56,180/55 OBRĘB S-6 Tytuł opracowania : Branża: Inwestor : PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ELEKTRYCZNA PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ-MIASTO ŁÓDŹ TUWIMA 58 Autorzy opracowania: PROJEKTANT: OPRACOWAŁ: tech. KRZYSZTOF KOZAL upr.186/89wł; ŁOD/IE/1102/02 specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Tomasz Kozal

2 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego schematu wewnętrznych instalacji elektrycznych dla przebudowy parteru budynku biurowego w Łodzi, ul. Tuwima PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt opracowano na podstawie zlecenia przez inwestora. 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE Projekt niniejszy opracowano na następujących danych: - ustalenia robocze z inwestorem - podkłady budowlane 3. DEMONTAŻ Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować istniejącą instalację natynkową, korytka kryte, przewody, tablicę elektryczną oznaczoną TO-3, oprawy oświetleniowe, elementy instalacji alarmowej, gniazda i przewody sieci strukturalnej. 4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - oświetlenie podstawowe zaprojektowane zostało z wykorzystaniem opraw LED firmy ELGO (RASTRA LED 104PP 4x10W i LUMIN 10W). Obwody oświetleniowe wykonać przewodami YDY 4 x 1,5 mm 2-750V ułożonymi w suficie podwieszanym i na tynku w korytkach krytych. Osprzęt instalacyjny wykonać jako natynkowy. Wyłączniki instalować na wysokości 1,4 m od podłogi. Jako uzupełniające oświetlenie w miarę potrzeb stosować oprawy przy stanowiskach pracy (projekt nie obejmuje lokalizacji opraw). Zasilanie opraw przy stanowiskach pracy wykonać z obwodów gniazd wtykowych. Do obwodów oświetleniowych w łazienkach podłączyć wentylatory, które mają się załączać wraz z oświetleniem. - instalację gniazd wykonać z przewodów typu YDY 3 x 2,5 mm 2-750V układanych w suficie podwieszanym i na tynku w korytkach krytych. Gniazda wtyczkowe podwójne z bolcem ochronnym, w pomieszczeniach

3 2 instalować na wys. 0,4 m od podłogi. Osprzęt instalacyjny wykonać jako natynkowy. - zasilanie do tablicy TR-1 doprowadzić z istniejącej rozdzielni głównej kablem typu YKY 5x16mm 2. Zasilanie do tablicy TR-2 doprowadzić z istniejącej rozdzielni głównej kablem typu YKY 5x25mm 2. Zasilanie do tablicy TR-3 doprowadzić z istniejącej rozdzielni głównej przewodem typu YDY 5x6mm 2. Zasilanie do tablicy TR-4 doprowadzić z istniejącej rozdzielni głównej przewodem typu YDY 5x10mm 2. - obwody zasilania gwarantowanego niskiego napięcia w tablicach TR-1 i TR-2 zasilić z istniejącej tablicy RNG, w której należy dobudować pole odpływowe, przewodami typu YDY 5x10mm 2. Zastosować gniazda w kolorze czerwonym. Obwody napięcia gwarantowanego prowadzić równolegle z pozostałymi obwodami gniazd w pomieszczeniach biurowych. - obwody zasilające urządzenia klimatyzacji wykonać z tablic TR-3 i TR-4 przewodami typu H07RN-F 3x2,5mm 2. - wykonać połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe) LY 1x6mm2 i LY 1x16mm2 z główną szynę wyrównawczą. - oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy własnym zasilaniem z akumulatorów zainstalowanych w oprawie i podłączono je do projektowanych obwodów oświetleniowych. W razie zaniku napięcia w obwodzie oświetleniowym oprawa ewakuacyjna automatycznie się załącza. Czas pracy awaryjnej 2 godziny. Na rysunkach oprawy ewakuacyjne zaznaczono literą E. Dodatkowo oprawy ewakuacyjne instalować w odległości do 2 metrów od hydrantów oraz na zewnątrz nad wyjściami z budynku. 5. OCHRONA PRZED PRZEPIĘCIAMI Jako ochronę przed przepięciami zastosować montowany w tablicy głównej, strefa B za wyłącznikiem głównym ochronnik klasy B, np. DEHNport, oraz w tablicach rozdzielczych, strefa C za wyłącznikiem głównym ochronniki klasy C, np. DEHNguard. W przypadku odległości pomiędzy strefami B i C mniejszymi od 15 m zainstalować dławik odsprzęgający w celu zapewnienia właściwej kolejności zadziałania stref. (np. DEHNbridge). Użytkownicy lokali dla ochrony bardzo czułych na przepięcia urządzeń takich jak komputery, telewizory, radia itd. muszą zainstalować w pobliżu gniazda zasilającego lub

4 3 w gnieździe zasilającym ochronnik chroniący indywidualnie ten odbiornik (projekt nie obejmuje jego montażu ze względu na brak danych o lokalizacji urządzeń chronionych). Ochronę przed przepięciami wykonać zgodnie z normą PN. 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CZĘŚCI OBIEKTU OBJĘTEJ PROJEKTEM CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Bilans mocy urządzeń elektrycznych dla tablicy TR-1: moc zainstalowana: gniazda 12,0kW oświetlenie 3,0kW razem: 15,0kW prąd obliczeniowy: 23,3A przy cos fi=0,93 Bilans mocy urządzeń elektrycznych dla tablicy TR-2: moc zainstalowana: gniazda 12,0kW oświetlenie 3,0kW centrala wentylacyjna 20,0kW razem: 35,0kW prąd obliczeniowy: 54,4A przy cos fi=0,93 Bilans mocy urządzeń elektrycznych dla tablicy TR-3: moc zainstalowana: klimatyzacja 3,8kW razem: 3,8kW prąd obliczeniowy: 5,4A przy cos fi=0,93 Bilans mocy urządzeń elektrycznych dla tablicy TR-4: moc zainstalowana: klimatyzacja 11,6kW razem: 11,6kW prąd obliczeniowy: 18,0A przy cos fi=0,93 7. WYŁĄCZNIK GŁÓWNY PRĄDU P. POŻ W projekcie założono, że obiekt jest wyposażony w wyłącznik główny prądu

5 4 p.poż. W przeciwnym razie należy zainstalować na budynku wyłącznik główny prądu P.Poż. na zewnętrznej ścianie na wysokości 1,5 m od poziomu terenu z umieszczonym na obudowie trwałym napisem WYŁĄCZNIK GŁÓWNY PRĄDU P. POŻ. Połączenia przycisków z wyłącznikiem głównym wykonać przewodem ognioodpornym typu HDGs o wytrzymałości izolacji w warunkach pożaru minimum 90 min. 8. OCHRONA OD PORAŻEŃ System instalacyjny układ: TN-S. Instalacje odbiorcze należy realizować zgodnie właściwymi arkuszami normy PN-IEC Jako dodatkową ochronę od porażeń przewidziano system samoczynnego, szybkiego wyłączenia. Instalacje wykonywać jako 3- i 5- żyłową. Rozdzielenie funkcji na przewód neutralny N i przewód ochronny PE następuje w tablicy TL za wyłącznikiem głównym. Przewody PE łączyć do instalacji uziemiającej R<10Ω. Do przewodu PE podłączyć metalowe obudowy urządzeń oraz styki ochronne gniazd wtykowych i opraw oświetleniowych. Jako środki szybkiego wyłączenia w tablicach zastosować wyłączniki różnicowoprądowe i wyłączniki nadprądowe. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy pomiarowo sprawdzić skuteczność ochrony i potwierdzić protokołami. 9. OSPRZĘT INSTALACYJNY Osprzęt instalacyjny zaprojektowano w oparciu o wyroby firmy LEGRAND tablice, aparatura modułowa, gniazda, puszki, wyłączniki itd. Oświetlenie zaprojektowano oprawami oświetleniowymi typu LED firmy ELGO Gostynin. 10. INSTALACJA ALARMOWA Instalacja alarmowa została zaprojektowana z wykorzystaniem czujek Ivory podłączonych w gwiazdę przewodami YTDY 10x0,5mm 2 do centrali Integra 64 Plus z modułem Ethernet ETHM-1 w obudowie OMI-4 z transformatorem. Manipulator LCD INT-KLCD-GR do sterowania systemem alarmowym podłączyć do centrali przewodem FTP 4x2x0,5mm. Projektowaną instalację alarmową należy podłączyć do istniejącego oprogramowania zarządzającego systemem alarmowym przez podłączenie centrali do istniejącej szafy serwerowej przewodem FTP 4x2x0,5mm. Centralę alarmową zasilić napięciem gwarantowanym z istniejącej tablicy RNG (w której należy dodać pole odpływowe) przewodem YDY 3x2,5mm 2. Przewody instalacji alarmowej układać nie bliżej niż 20cm od przewodów

6 5 instalacji elektrycznej i sieciowej. 11. SIEĆ STRUKTURALNA Sieć komputerowa została zaprojektowana przewodami i urządzeniami kategorii 6. Okablowanie strukturalne będzie wykonane w topologii gwiazdy spiętej w istniejącej szafie serwerowej. Wszystkie użyte elementy i cała sieć będzie spełniać wymagania kategorii 6 (klasa E) oraz normy: Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe: PN-EN :2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania: Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości: PN-EN :2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania: Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków: PN-EN :2002 Przewody FTP 4x2x0,5 kat.6 układać w korytach kablowych w suficie podwieszanym i na tynku w korytkach krytych. Przy układaniu przewodów nie wolno przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego promienia zgięcia kabla oraz maksymalnej dopuszczalnej siły naciągu. Montować podwójne natynkowe gniazda RJ UWAGI KOŃCOWE Przejścia kablowe przez wszystkie stropy, oraz ściany oddzielające strefy pożarowe uszczelnić obustronnie masą ognioochronną HILTI. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym, Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisami BHP, P.Poż. oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V Roboty Elektryczne. Projekt nie obejmuje instalacji radiowo-telewizyjnej, domofonowej, przeciw pożarowej, dzwonkowej, które należy zlecić firmom specjalizującym się w wykonaniu tych instalacji przed przystąpieniem do realizacji obiektu. Projekt nie obejmuje wykonania zasilania odbiorów technologicznych, które należy zasilić zgonie z załączoną do urządzenia dokumentacją techniczno ruchową DTR i PN. Zasilanie, sterowanie oraz tablice wentylacji wykonać zgodnie z projektem wentylacyjnym. Wszystkie stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie jak i atesty PZH. Przed przystąpieniem do realizacji obiektu wykonać projekt wykonawczy. Wszystkie elementy projektu należy zweryfikować na etapie wykonywania projektu wykonawczego. Projekt

7 6 budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r stanowi jedynie podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 13. IFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 1. Zakres robót oraz kolejność realizacji Zakres robót obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych. Przed przystąpieniem do robót należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenia, a pracowników na wypadki przy pracy. Roboty prowadzić w stanie bez napięciowym. Należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: trasowanie, montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, przejścia przez ściany i stropy, montaż sprzętu i osprzętu, łączenie przewodów, podejścia do odbiorników, przyłączanie odbiorników, ochrona przed porażeniem, ochrona antykorozyjna, podłączenie urządzeń, układanie rur ochronnych, wciąganie przewodów w rury, wykonanie pomiarów kontrolnych, wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokołów odbiorów. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Na terenie działki znajdują się istniejące budynki biurowe. Budynki i obiekty nieużywane należy wygrodzić lub zamknąć w celu zabezpieczenia przed osobami postronnymi. 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy zwrócić uwagę na istniejące drzewa i roboty prowadzone przy innych inwestycjach, poruszające się pojazdy i ludzi, itd. 4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych W czasie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: wadliwy lub niebezpieczny montaż rusztowań oraz ich zamocowanie mogą zagrażać ludziom, osuwanie się wykopów, porażenie prądem elektrycznym, brak zabezpieczeń siatkami i wygrodzenia stref niebezpiecznych dla ludzi może prowadzić do zagrożenia spadającymi przedmiotami oraz gruzem, brak odpowiedniego transportu może być zagrożeniem dla ludzi, brak barierek zabezpieczających może doprowadzić do upadku z wysokości, brak nadzoru nad robotami elektrycznymi, oraz przy użyciu sprzętu elektrycznego, brak nadzoru nad pracownikami poruszającymi się po terenie budowy itd. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

8 7 przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Przed przystąpieniem do instruktażu należy sprawdzić, czy pracownicy, którzy będą pracować mają ważne badania oraz aktualną grupę BHP dopuszczają do robót elektrycznych w danym zakresie, w czasie instruktażu należy zwrócić szczególną uwagę na techniki montażu i demontażu oraz sposób wykonywania robót, należy zwrócić szczególną uwagę na obsługę narzędzi i maszyn elektrycznych oraz na sposób transportu materiałów budowlanych, wykaz robót szczególnie niebezpiecznych podano w art. 21a, ust 2 Prawo budowlane oraz w & 6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: Środkami technicznymi zapobiegającymi wypadkom są barierki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz siatki zabezpieczające przed spadającym gruzem i innymi przedmiotami, a także oznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Strefy zagrożenia muszą zostać oznakowane i wyłączone z użytkowania dla osób postronnych. Pracownicy muszą posiadać odpowiednią odzież ochronną, rękawice robocze, oraz kaski ochronne. Do środków organizacyjnych należy ścisły podział pracy, przeszkolenia pracowników oraz sprawdzenie ich przydatności do pracy. Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie harmonogramem realizacji prac w celu uniknięcia równoczesnego wykonywania robót wzajemnie się wykluczających. Zaplecze budowy winno być wyposażone w podręczną apteczkę zawierającą niezbędne środki opatrunkowe, dezynfekujące, ratunkowe itp. oraz instrukcję pierwszej pomocy, niezbędny sprzęt gaśnicy oraz instrukcję przeciw pożarową. Na budowie powinny być oznaczone drogi ewakuacyjne. Pracownicy winni zostać także przeszkoleni na wypadek pożaru czy awarii oraz w udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, a także jak najszybciej opuścić miejsce robót najkrótszą drogą.

9

10

11

12

13

14

15

16

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki

Adres: Al. Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki DAMEX Damian Wójcicki 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Białostocka 2 tel./fax.: (86) 275-21-91, kom. 602-503-928 NIP 722-147-42-66, e-mail: damexdw@o2.pl D O K U M E N T A C J A P R O J E K T O W O W Y

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa:

BRANŻA ELEKTRYCZNA. Zawartość dokumentacji. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia. 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Zawartość dokumentacji BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Uwagi końcowe. Część rysunkowa: Rys. 1. Instalacje elektryczne - rzut parteru. Rys. 2. Instalacje elektryczne - rzut piętra.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW EGZ. NR 4 TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚ. AWARYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3

SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SPIS ZAWARTOŚCI TOM II CZĘŚĆ 3 I. OPIS TECHNICZNY A. CZĘŚĆ OPISOWA 11. 11.1 INSTALACJE ZASILAJĄCE 11.1.1 Zasilanie obiektu. Zasilanie obiektu będzie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57 Nowa Sól, 23.01.2011r. TOM nr 1 / TECZKA nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU ODDZIAŁU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PRZY UL. PODGÓRNEJ 9B W ZIELONEJ GÓRZE Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną

OPIS. do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną OPIS do projektu instalacji elektrycznych związanych z adaptacją pomieszczeń na pracownię mammograficzną 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8860314 Tel.kom.0603878925...... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo