PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH"

Transkrypt

1 Inwestor: GMINA ZARZECZE ZARZECZE Obiekt, adres: Stadium: BUDYNEK ZABYTKOWEJ OFICYNY DWORSKIEJ DZIAŁKA NR 1644/4 W M. SIENNÓW, GM. ZARZECZE, POW. PRZEWORSK PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Przedmiot opracowania: REMONT USZKODZONEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ GANKU - ZABYTKOWEGO BUDYNKU OFICYNY DWORSKIEJ NA DZIAŁCE NR 1644/4 W SIENNOWIE, GMINA ZARZECZE BRANŻA IMIĘ I NAWISKO NR UPR. DATA PODPIS Konserwacja Zabytków mgr Henryk Iłowski 31/69 WKZ 4045/21/ r. mgr inż. Paweł Bar PDK/0036/OWOK/ r. Nr archiwalny: 1 Data opracowania: Styczeń 2014 r. 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. DOKUMENTACJA FORMALNO PRAWNA 1.1. Oświadczenie projektantów i kserokopia zaświadczeń PDK OIIB 1.2. Kopia z mapy zasadniczej skala 1: Wypis uproszczony z rejestru gruntów działki Inwestora 1.4. Szkic sytuacyjny działki na kopii z mapy zasadniczej w skali 1: INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 3. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 3.1. Opis techniczny: Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Dane ogólne Zakres opracowania Dane charakterystyczne stan istniejący 3.2. Program zamierzenia budowlanego projektowany zakres robót 3.3. Uwagi końcowe 3.4. Dokumentacja fotograficzna Projekt zawiera ponumerowanych stron 12 2

3 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest program prac remontu uszkodzonej konstrukcji nośnej ganku oraz remontu elewacji zabytkowego budynku Oficyny Dworskiej na terenie działki nr 1644/4 w Siennowie, gmina Zarzecze. 2. Podstawa opracowania - Wizja lokalna i pomiary - Dokumentacja fotograficzna - Uzgodnienia i wytyczne branżowe - Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, - Ustawy z dnia 7 lipiec 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 3. Dane ogólne Adres obiektu: Siennów, Zarzecze, pow. przeworski Nr działki: 1644/4, obręb Siennów Obiekt wpisany do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego pod numerem A Dane charakterystyczne 4.1. Rys historyczny Zespół dworsko-parkowy w Siennowie powstał na reliktach starszego założenia, pochodzącego jeszcze z 2 poł. XIV wieku. Park założony został przez rodzinę Morskich około połowy XVIII wieku, a więc musiał posiadać cechy ogrodu geometrycznego. Pozostałości założenia usytuowane są na wzniesieniu w południowej części wsi, poza jej zabudowaniami. Zajmują rozległy ponad 8- hektarowy teren, o czytelnych dawnych, historycznych granicach. Z elementów założenia zachowały się wały ziemne na granicy wschodniej, a z dawnego założenia architektonicznego budynek oficyny stanowiący zachodnie zamknięcie podjazdu pod nieistniejący dwór rozebrany w latach 70-tych XX wieku. Budynek oficyny usytuowany jest w północnej części zespołu. Elewacja frontowa zwrócona na wschód, na niegdyś rozciągający się tu owalny podjazd. Jest jedynym zachowanym elementem dawnego, barakowego układu stanowiła zachodnie zamknięcie podjazdu pod dwór. Naprzeciwko niej, za podjazdem, usytuowany był analogiczny budynek, pomiędzy nimi, od południa znajdował się dwór. Teren posadowienia oficyny wykazuje lekki spadek w kierunku północnym. 3

4 Oficyna użytkowana była jako Klub Rolnika i magazyn pasz SKR. Obecnie około 50% powierzchni użytkowej zajmują pomieszczenia zaplecza sportowego miejscowego klubu sportowego Wisełka w Siennowie. Budynek zbudowany na planie regularnego prostokąta, o wymiarach zewnętrznych ścian 15,5 x 11,1 m, o dwutraktowym rozplanowaniu wnętrza, z portykiem od frontu. Bryła budynku zwarta, parterowa, nakryta dachem dwupołaciowym, niepodpiwniczona, z trójkolumnowym portykiem od frontu nakrytym daszkiem dwuspadowym Materiał i konstrukcja: 1. Fundamenty cegła pełna palona na zaprawie wapiennej. Poziom posadowienia około 0,80 m poniżej poziomu terenu. Przekrój prostokątny, szerokość około 60 cm. 2. Ściany konstrukcyjne cegła pełna palona na zaprawie wapiennej gr. 54 cm. 3. Więźba dachowa drewniana w ustroju płatwiowo - krokwiowym. 4. Stropy drewniane z podsufitką drewnianą, powleczoną tynkiem mineralnym (wapiennym z niewielkim dodatkiem cementu) zbrojonym trzciną. 5. Poszycie dachu blacha stalowa, powlekana, dachówkopodobna w kolorze brązowym. 6. Powłoki tynkarskie zewnętrzne tynki nakrapiane w kolorze żółtym, elementy wystroju architektonicznego wyeksponowane kolorem brązowym (palisander). 7. Powłoki tynkarskie wewnętrzne tynki kat. III cementowo wapienne z powłoką malarską emulsyjną białą. 8. Elewacje frontowa trzyosiowa, poprzedzona nieco niesymetryczne usytuowanym trójkolumnowym portykiem niosącym trójkątny, o konstrukcji i poszyciu drewniany tympanon, kolumny o rzucie kwadratów ze ściętymi narożami, ustawione na wysokich cokołach; boczne szczytowe, dwuosiowe, w szczytach po jednym oknie ujętym w ceglane opaski; tylna o dwóch niesymetrycznie ustawionych oknach bez dekoracji architektonicznej. 9. Instalacje wodna, kanalizacyjna, elektryczna. 5. Opis stanu istniejącego W 1976 roku po zawaleniu się budynku dworu, Konserwator zabytków wydał nakaz na remont budynku oficyny. Wykonano wówczas prace remontowe, które zmieniły układ przestrzenny budynku oraz portyk stał się trójkolumnowy, wykonano nowe pokrycie dachu, posadzki betonowe i podłogi deskowe. W ostatnich latach wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Po przeglądzie stanu technicznego budynku w roku 2011 stwierdzono liczne rozwarstwienia ścian zewnętrznych, zwilgocenia ścian fundamentowych z ogniskami wysoko rozwiniętych procesów biologicznej i chemicznej destrukcji 4

5 zagrzybienie i krystalizacja soli. Powstałe pęknięcia ścian konstrukcyjnych są skutkiem oddziaływania sił niezrównoważonych wywołanych poprzez reakcje podporowe od gruntu na poziomie posadowienia fundamentów. Stan konstrukcji ścian nośnych oceniono wówczas jako niezdolny do długotrwałej eksploatacji bez podjęcia działań mających na celu wzmocnienie konstrukcji, a zwłaszcza fundamentowania z uwzględnieniem zdolności konstrukcyjnych szkieletu gruntu, na którym obiekt został posadowiony. W roku 2012 w obawie o wyżej opisany stan techniczny budynku wykonano roboty w zakresie: - zaankrowano ściany zewnętrzne w poziomie stropu nad parterem: wprowadzono ściągi stalowe z pręta fi 32 mm stal St0S A-III. Ściągi zakotwiono za pomocą blach gr. 12 mm o wym. 25x25cm i poddano sprężeniu na montażu, - oczyszczono ściany fundamentowe za pomocą szczotek stalowych, - przeprowadzono proces odgrzybiania poprzez wcieranie preparatów grzybobójczych na całej powierzchni ścian fundamentowych metodą smarowania. - wykonano wzmocnienie fundamentów ceglanych w postaci ławo-ramy żelbetowej z posadowieniem 1,10 m poniżej poziomu terenu, - wykonano izolację pionową fundamentów z zastosowaniem dwuskładnikowej bitumicznej masy uszczelniającej. - wykonano drenaż opaskowy Ø 100 [mm] z odprowadzenie do rowu w obsypie żwirowej frakcji od 0,7 do 2,2 [cm] - wykonano chodnik odbojowy z kostki brukowej o szerokości 60 [cm] i nachyleniu w kierunku przeciwnym do ściany budynku równym 1,5%. W dniu 3 września 2013 roku podczas silnych porywów wiatru runą pęknięty konar drzewa sąsiadującego z budynkiem Oficyny, w wyniku czego uszkodził ganek (trzykolumnowy portyk) oraz fragment pokrycia dachowego na połaci głównej budynku wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem. Po przeprowadzonej komisji na miejscu zdarzenia w obecności przedstawicieli Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, stwierdzono następujące zniszczenia: - załamana konstrukcja drewniana dachu nad portykiem wraz z całkowitym zniszczeniem pokrycia dachu z blachy dachówko podobnej, - uszkodzone kolumny ganku, w zakresie spękanych głowic słupów, odspojonych okładzin tynkarskich, oraz zarysowanych spoin miedzy cegłami z których wykonane są przedmiotowe filary. 6. Program prac konserwatorskich projektowany zakres robót W budynku oficyny dworskiej należy wykonać następujące prace naprawcze, wzmacniające i zabezpieczające zgodnie z przyjętą kolejnością nw. robót: 5

6 - rozbiórkę uszkodzonej konstrukcji więźby dachowej oraz pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku, - rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich nie nadających się do użytku, - rozbiórkę elementów ceglanych głowic słupów, - odbicie tynków zewnętrznych na filarach, - naprawa pęknięć w słupach z cegły pełnej, skucie wierzchnej warstwy tynkarskiej, wstawienie nowych cegieł, rekonstrukcja gzymsów z zachowaniem profilowania w poziomie głowic słupów, - wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach i filarach (warstwa szczepna, podkładowa i gładź) wraz z uszczelnieniem murów w strefie przygruntowej szlamem wodoszczelnym, - montaż nowej konstrukcji drewnianej dachu na gankiem, - montaż pokrycia dachów blachą powlekaną blachówkopodobną kolor brąz połać dachowa główna ¼ powierzchni, połać dachowa ganku - całość, - montaż obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych, - deskowanie podbicia okapu oraz sufitu ganku deską boazeryjną, - malowanie tynków zewnętrznych na ścianach i filarach farbami renowacyjnymi. 7. Uwagi końcowe Wszelkie prace związane z remontem należy przeprowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Odstąpienie od zabiegu mającego na celu przebudowę dachu oraz remont konstrukcji nośnej ganku może spowodować nieodwracalne w skutkach uszkodzenia budynku, włącznie z katastrofą budowlaną. 6

7 8. Dokumentacja fotograficzna Fot. nr 1 Widok na elewację wschodnią i północną przed uszkodzeniem budynku Fot. nr 2 Widok na elewację wschodnią i północną po uszkodzeniu budynku przez konar sąsiadującego drzewa stan z dnia 3 września 2013 r. 7

8 Fot. nr 3 Widok na uszkodzone filary ganku kolumnowego budynku oficyny widoczne poprzeczne pęknięcie słupa stan z dnia 3 września 2013 r. Fot. nr 4 Widoczne uszkodzenie głowicy jednego ze słupów w ganku kolumnowym budynku oficyny dworskiej stan z dnia 3 września 2013 r. OPRACOWAŁ: 8

9 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) Remont uszkodzonej konstrukcji nośnej ganku kolumnowego oraz elewacji zabytkowego budynku oficyny dworskiej na terenie działki nr 1644/4 w Siennowie, Gmina Zarzecze NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Oficyny Dworskiej Siennów dz. nr 1644/4, gm. Zarzecze INWESTOR: Gmina Zarzecze Zarzecze ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr Henryk Iłowski mgr inż. Paweł Bar Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 1) Prace przygotowawcze terenu, zabezpieczenie placu budowy, 2) Montaż rusztowania ramowego lub/i kolumnowego typu warszawskiego, 3) Roboty murarskie, 4) Roboty tynkarskie, 5) Roboty ciesielskie w zakresie montażu konstrukcji drewnianej dachu, 9

10 6) Roboty dekarskie i blacharskie w zakresie montażu pokrycia i obróbek blacharskich, 7) Uporządkowanie placu budowy. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych Teren objęty opracowaniem nie jest ogrodzony i brak jakichkolwiek budynków kubaturowych. Na terenie objętym robotami budowlanymi znajdują się następujące obiekty: - przyłącz wodociągowy PE Ø 32 m. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - linia zasilania energetycznego przewodem napowietrznym niskiego napięcia. 3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skal, rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia Zagrożenia podczas robót budowlanych: 1) Montaż rusztowania ramowego lub/i kolumnowego typu warszawskiego, 2) Roboty ciesielskie w zakresie montażu konstrukcji drewnianej dachu, 3) Roboty dekarskie i blacharskie w zakresie montażu pokrycia i obróbek blacharskich Skala zagrożenia, niska: - zagrożenia wynikające z obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych podczas przygotowania zapraw murarskich i tynkarskich. Skala zagrożenia, średnia: - roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 4,0m - podczas montażu konstrukcji drewnianej i pokrycia dachu. 4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż, który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie. 10

11 Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: - BHP, - przewidywanych zagrożeń, - zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, - zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, - konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków, - bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, - planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. - sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 5. Ochrona osobista pracowników: Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany będzie zaopatrzyć go w odzież roboczą o ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, oparzenie, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą, będą zaopatrzeniu w sprzęt ochrony osobistej. Dotyczy to również innych osób przebywających na terenie placu budowy. 6. Pierwsza pomoc. Na budowie winny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy zapewni środki lokomocji. 7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 1) Przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i elementów podlegających rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. 11

12 2) Robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na rusztowaniach i przy wzmacnianiu ściany zewnętrznej frontu, a także prace na dachu blisko jego krawędzi. 3) Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów czy też barierek zabezpieczających krawędź dachu. Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób transportować materiały oraz nowe elementy a także elementy demontowane (np. rozbieranie rusztowania). W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę Projektu organizacji placu budowy - robót, których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac. Formę i zawartość Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). OPRACOWAŁ: 12

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Pracownia Projektowa "ARCHITEKT" 31-934 Kraków, os.centrum E 23/6 NIP: 678-108-82-04 tel. (+48 12) 643 68 08, fax (+48 12) 644 10 67 Tytuł: Nazwa i adres obiektu budowlanego oraz numery ewid. działek na

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę STRONA TYTUŁOWA PROJEKT REMONTU DACHU NA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12

P.U. RONSBUD al. Ossolińskich 12 9 - OPIS TECHNICZNY - Do projektu budowlanego wykonania prac konserwatorskich elewacji budynku UKW zlokalizowanego przy Al. Ossolińskich 12. 1. CZĘŚĆ WSTĘPNA: 1.1. Podstawa opracowania Umowa na prace projektowe

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: Kopia uprawnień projektanta Oświadczenie projektanta Opis techniczny Zdjęcia stanu istniejącego CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 1. SYTUACJA skala 1:500 2. RZUT PODDASZA 1:100 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI... 2 2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 4 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... 12 3.1 Adres inwestycji... 13 3.2 Inwestor... 13 3.3 Podstawa opracowania... 13 3.4 Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Adres inwestycji: 11-400 Kętrzyn ul. Powstańców Warszawy 2 Inwestor: Powiat Kętrzyński Pl. Grunwaldzki 1 11

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo