RUSZTOWANIA KATALOG WYNAJMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUSZTOWANIA KATALOG WYNAJMU"

Transkrypt

1 RUSZTOWANIA KATALOG WYNAJMU

2 SPIS TREŚCI Rusztowania ramowe elewacyjne 5 Rusztowania stacjonarne 6 Rusztowania podwieszane 10 Rusztowania przejezdne 12 Rusztowania modułowe 13 Rusztowania stacjonarne 14 Konstrukcje wsporcze 18 Pomosty robocze 22 Rusztowania podwieszane 24 Rusztowania przejezdne 26 Trybuny, estrady, ołtarze 27 Schody 28 Systemy osłonowe, zadaszenia i osprzęt 29 Systemy osłonowe 30 Dachy 35 Dodatkowe sprzęty do prac na wysokości: 37 Kubły zsypowe 37 Wciągarki 38 Dźwigi, podesty i platformy 38 Dodatkowe informacje 39 Eksport 40 Osiągnięcia i certyfikaty 41 Realizacje 42 Dokumentacja techniczna i oprogramowanie

3 ZASADY NAJMU O RAmIREnT Grupa Ramirent powstała w 1955 roku w Finlandii. Obecnie jest liderem rynku w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej i plasuje się na drugim miejscu wśród europejskich firm zajmujących się wynajmem sprzętu, maszyn, rusztowań i dźwigów dla budownictwa i przemysłu. Grupa posiada ponad 360 punktów obsługi Klienta w trzynastu państwach europejskich. W Polsce działalność firmy koncentruje się na pięciu grupach sprzętowych: Sprzęt budowlany; Podnośniki; Kontenery; Rusztowania; Dźwigi i windy budowlane. RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE Ramirent jest specjalistą w zakresie technik dostępu do prac na wysokości, niezbędnych przy realizacji prac budowlanych oraz remontowych. Oferta firmy obejmuje projektowanie, montaż oraz wynajem rusztowań, takich jak: Ramowe elewacyjne; Modułowe; Przejezdne; Konstrukcje nietypowe z rusztowań. Oferowane usługi związane z wynajmem rusztowań to: Doradztwo projektowo-techniczne optymalny dobór rodzaju sprzętu do potrzeb i oczekiwań Klienta; Dostawa urządzeń, opcjonalnie ich montaż i demontaż; Przygotowanie oraz uczestnictwo w Odbiorach Technicznych Rusztowań i odbiorach UDT; Obsługa serwisowa lub nadzór w trakcie eksploatacji. POdSTAwOwE ZASAdy wynajmu SPRZęTu w wypożyczalniach RAmIREnT Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalniach Ramirent (rusztowania): 1. Sprzęt wynajmowany jest w oparciu o rozliczenie miesięczne prezentowane w ofertach ceny najmu są stawkami dobowymi. Istnieje możliwość zastosowania innej formy rozliczenia, np. ryczałt. 2. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta. 3. Istnieje możliwość negocjacji cen. 4. Sprzęt wynajmowany jest w dwojaki sposób: z kompleksową usługą montażu/demontażu, bez usługi montażu/demontażu. W tym przypadku Najemca zapewnia obsługę rusztowań we własnym zakresie. 5. Naliczanie czynszu najmu: w przypadku najmu bez usługi montażu/demontażu rozpoczyna się następnego dnia od daty wydania sprzętu z magazynu, w przypadku najmu z usługą montażu/demontażu rozpoczyna się zgodnie z zapisami dokonanymi w umowie zawartej pomiędzy stronami lub przedstawionymi w ofercie. 6. Wynajmowany sprzęt jest sprawny technicznie i posiada wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające go do użytkowania (Instrukcja Montażu oraz Katalog elementów dla danego systemu rusztowania wydany w języku polskim) oraz aktualny certyfikat bezpieczeństwa wydany przez IMBiGS w Warszawie. 7. Wszyscy pracownicy oraz montażyści Ramirent posiadają wymagane uprawnienia do montażu rusztowań wydane przez IMBiGS w Warszawie, oraz uprawnienia zagraniczne z większości krajów UE. 8. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu. 9. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: projektowanie, doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę. 10. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie: Spółki prawa handlowego: Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON Pisemne oświadczenie osoby umieszczonej w KRS o aktualności danych zamieszczonych w KRS (tylko w przypadku wyciągu z rejestru handlowego z numerem KRS starszego niż 6 miesięcy) Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu jednostki budżetowe: Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej Pisemne pełnomocnictwo jednostki budżetowej (podpisane przez kierownika jednostki budżetowej) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: Dowód osobisty Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON Dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 6 miesięcy (tylko w przypadku wynajmu urządzeń o wartości przekraczającej PLN) Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela) Dostępne w naszej ofercie rusztowania ramowe stacjonarne, podwieszane lub przejezdne dzięki wykorzystaniu pomostów zawieszonych w ramowej konstrukcji charakteryzują się szybkim, prostym montażem i demontażem. Są lekkie, łatwe w użyciu, dzięki czemu ich transport i montaż nie sprawiają żadnych problemów. Idealnie nadają się do prowadzenia robót przy pracach budowlanych, przemysłowych, remontowych, konserwacyjnych, gdzie zapewniają zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy znajdujących się na nich ludzi. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie sprzętu. Kaucja jest wpłacana przez Klienta na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydania sprzętu. 4 5

4 RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: STACjOnARnE Rusztowania ramowe elewacyjne: stacjonarne Rusztowanie Blitz 70 firmy Layher jest systemem rusztowań ramowych (fasadowych) spełniającym wszystkie wymagania. Oznacza to bezpieczeństwo oraz szybkość montażu niezależnie od miejsca zastosowania. Ramy rusztowania określają szerokość systemową, tj. 0,73 m. Szeroka oferta pomostów zoptymalizowanych z myślą o użytkowniku umożliwia ich dostosowanie do konkretnych potrzeb. Dostępne są długości pola rusztowania: 0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07; 4,14 m. Rusztowanie Blitz ma zastosowanie jako rusztowanie robocze w pracach fasadowych, ochronne, przejezdne oraz jako konstrukcja wsporcza dla dźwigarów dachowych, platform roboczych i zabezpieczeń. Rusztowanie Blitz o szerokości 0,73 m ze stali ocynkowanej ogniowo obejmuje rusztowania do 3 grupy (klasy obciążenia), zgodnie z normą DIN 4420/HD1000. System rusztowań Layher Blitz posiada atest wydany przez Deutsches Institut fűr Bautechnik (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie i jest dopuszczony pod numerem zezwolenia Z Atest statyczny wydany przez Prűfamt fűr Baustatik Stuttgart (Urząd Kontroli Statyki Budowli) obejmuje 10 typowych konstrukcji rusztowania Layher Blitz 70 ze stali do wysokości montażu maksymalnie 80 m. Dla większych wysokości obowiązują obliczenia statyczne. W Polsce rusztowanie Blitz posiada certyfikat bezpieczeństwa IMBiGS na znak B o numerze B/02/031/06. RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: STACjOnARnE POMOSTy ROBOcZE W zależności od warunków budowy (rodzaj i wielkość obciążeń, ognioodporność, wysokość wybudowy i in.) można dobierać różne rodzaje pomostów: stalowy, aluminiowo-sklejkowy, w ograniczonej wersji drewniany, o różnych wymiarach: szerokość: 0,19; 0,32; 0,73 m, długość: 0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07; 4,14 m. Komunikację między kondygnacjami zapewniają pomosty aluminiowo-sklejkowe z drabinami aluminiowymi lub przystawnymi stalowymi, szerokość 0,73 m i długość 2,57 3,07 m, oraz bez drabin o długości 2,07 m. Dopuszczalne są również pomosty stalowe przerzutowe profilowane. Pomosty stalowe poprzez wyposażenie ich w pionowe otwory dają możliwość wykonania wypełnień wnęk lub poszerzenia pomostu przy tych samych szerokościach ram (rys.). STężENIA W rusztowaniach ramowych w celu usztywnienia pionowego stosuje się stężenia pionowe, których zasady stosowania określają ścisłe warunki statyki i wskazania producenta. Ilość stężeń jest zgodna z dopuszczeniem, certyfikatem lub dokumentacją. POdSTAwOwE ELEmEnTy SySTEmu LAyhER BLITZ: PODSTAWKI ŚRUBOWE REGULOWANE Umożliwiają wypoziomowanie rusztowania na nierównym terenie. Można stosować podstawy śrubowe o zakresie regulacji od 0,11 m do 1,0 m oraz dla wyrównania spadu (np. na dachach) podstawy śrubowe uchylne. RAMy PIONOWE Rama podstawowa o wym. 2,0 x 0,73 m oraz ramy wyrównawcze o wysokości odpowiednio: 0,66; 1,0; 1,5 m. Dla przejść chodnikowych można zastosować systemowe rozwiązanie: przejścia o szerokości 1,0 m (dla przejść pojedynczych) i 1,5 m (dla podwójnego ruchu pieszego). Dla dopasowania linii pionowej rusztowania do nierównej linii budynku (np. gzyms) można zastosować ramy obejść (rys.). 6 7

5 RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: STACjOnARnE RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: STACjOnARnE ZAKOTWIENIA Rusztowania ramowe powinny być zakotwione do fasady lub konstrukcji nośnej. W sytuacji braku możliwości zastosowania standardowego rozwiązania systemu kotwień należy wykonać specjalistyczną rozbudowę rusztowań w celu przeniesienia i rozłożenia obciążeń. W takim przypadku występuje konieczność sporządzenia dokumentacji technicznej, natomiast wybudowa rusztowań powinna być przeprowadzona przez specjalistyczne brygady montażowe. Do zakotwień wykorzystuje się zaczepy kotwiące typu Blitz, tzn. łączniki kotwiące o długości 0,38 0,95 1,45 m lub rurę rusztowania ze złączem kotwiącym. Połączenie kotwienia rama-fasada wykonuje się za pomocą złącz krzyżowych, obrotowych (rama) i śrub (fasada). Liczba i siatka zakotwień powinny być zgodne z dopuszczeniem, certyfikatem lub dokumentacją. ELEMENTy OcHRONy BOcZNEj Poręcze pojedyncze i podwójne w płaszczyźnie wzdłużnej i czołowej rusztowania zabezpieczają przed upadkiem osób. W celu założenia poręczy nad ostatnim podestem roboczym stosuje się podpory poręczy i podporę poręczy bocznej. Długości poręczy dostosowane są do długości zastosowanych pomostów, od 0,73 do 4,14 m. W standardowej wybudowie poręcze wzdłużne przewidziane są tylko od zewnętrznej strony. Istnieje możliwość założenia wewnętrznych poręczy przy zastosowaniu dodatkowych łączników (rys.). Krawężniki drewniane służą do ogrodzenia pomostu roboczego i zabezpieczenia przed upadkiem narzędzi pozostających bezpośrednio na pomoście roboczym, a zakładane są w płaszczyźnie wzdłużnej i czołowej rusztowania. Krawężniki dostosowane powinny być do długości zastosowanych pomostów, tj. od 0,73 m do 4,14 m. W standardowej wybudowie krawężniki dostosowano tylko od zewnętrznej strony. Istnieje możliwość założenia wewnętrznych krawężników przy zastosowaniu dodatkowych łączników. ELEMENTy DODATKOWE W zależności od specyfiki placu budowy można uzupełnić rusztowania ramowe i zastosować różne elementy, tj.: Konsole poszerzające 0,36; 0,50; 0,73; 1,09 m do poszerzeń konstrukcji i obejść, zarusztowania wnęk itp., Dźwigary przejść (np. wjazdy do bram), obejścia przeszkód o szerokości od 3,07 do 6,14 m, Podwieszenia, konsole ciężkie w celu podwieszeń rusztowań od wyższych poziomów, Daszki zabezpieczające, Elementy rusztowań wiszących (łańcuchy, złącza, dźwigary), Elementy rusztowań przejezdnych (rolki z hamulcami), Schodnie aluminiowe dla pionowych ciągów komunikacyjnych, Siatki zabezpieczające, plandeki, system Protec i wiele innych rozwiązań. 8 9

6 RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: POdwIESZAnE RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: POdwIESZAnE Rusztowania ramowe elewacyjne: podwieszane PRZEjŚcIA NAD PRZESZKODą LUB BRAMą I PODPARcIA PRZy WyKORZySTANIU DźWIGARóW KRATOWycH Zdjęcie górne: Zamek w Bielsku-Białej Zdjęcie dolne: Stocznia Północna w Gdańsku Przewieszenia rusztowań wykonuje się zgodnie z dopuszczeniem, zastosowując dźwigary kratowe Blitz o: wysokości 0,40 lub 0,75 m, długości 5,14; 6,14; 7,71 m lub 4,0 do 8,0 m. Należy przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dla dźwigarów zgodnie ze wskazaniami producenta, dopuszczeniem, atestem lub dokumentacją projektową. Montaż środkowych ram pionowych wykonuje się na wkręconych ramach pionowych (za pomocą złącz) lub ryglach nakładanych. Przy montowaniu dźwigarów typu Blitz 5,14 lub 6,14 m po uwzględnieniu podanych wysokości wybudowy można zrezygnować z dodatkowych podpór. Przy tych rozwiązaniach należy wprowadzić dodatkowe stężenia pionowe zgodnie z dopuszczeniem, certyfikatem lub dokumentacją projektową. W przypadku większych przewieszeń niż długość pojedynczego dźwigara można wykorzystać połączenie kilku dźwigarów. Łączenie dźwigarów wykonane powinno być za pomocą łącznika dźwigara i odpowiednich śrub. W tej sytuacji należy koniecznie wykonać podparcie za pomocą np. ciężkich konsol budowlanych lub wykonać podwieszenia, np. ciąg stężeń i odciążenie konstrukcji. Zdjęcie górne: Kościół pw. św. Marii Magdaleny w chorzowie Zdjęcie dolne: Budynek biurowy ELBUD w Katowicach 10 11

7 RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: PRZEjEZdnE Rusztowania ramowe elewacyjne: przejezdne RUSZTOWANIA modułowe RUSZTOWANIE PRZEjEZDNE NA ROLKAcH BLITZ a) Rusztowanie przejezdne montowane jest z elementów rusztowania Blitz za pomocą stalowych ram pionowych 70/200 poprzez: a) połączenie ram pionowych za pomocą złączy obrotowych lub alternatywnie przy zastosowaniu rur i złączy, b) połączenie ram pionowych za pomocą dźwigarów kratowych, c) zastosowanie belki jezdnej. Należy tutaj przestrzegać dopuszczalnych wysokości konstrukcji i zastosować balast zgodnie z dopuszczeniem, certyfikacją lub dokumentacją. W ww. rozwiązaniach istnieje możliwość poszerzenia jednostronnego lub symetrycznego w położeniu środkowym. b) Rusztowania modułowe będące w naszej ofercie to nowoczesne rusztowania przestrzenne Allround firmy Layher, które znacznie ułatwiają stawianie skomplikowanych konstrukcji. Umożliwiają one optymalne dopasowanie do powierzchni obiektów o niestandardowych kształtach. Przy wykorzystaniu dodatkowych elementów, takich jak pomosty robocze, elementów podwieszanych czy przejezdnych, ze stacjonarnego rusztowania modułowego można zbudować trybuny, estrady, ołtarze i schody

8 RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA STACjOnARnE Rusztowania modułowe: rusztowania stacjonarne Rusztowanie Allround jest uniwersalnym, nowoczesnym systemem rusztowań przestrzennych o modułowych własnościach. Firma Layher wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, szczególnie w wybudowach przemysłowych, energetyce, przemyśle rozrywkowym dopracowała do perfekcji swój system, którego elementami konstrukcyjnymi są stojaki wyposażone w węzły tzw. rozety, w odległości dokładnie co 50 cm na całej długości. Rozety posiadają otwory pozwalające wykonać połączenie z ryglami, stężeniami czy elementami do zawieszenia pomostów w jednej płaszczyźnie w ośmiu dowolnych kierunkach stanowiąc konstrukcję, która może przenieść zaprojektowane i określone obciążenia. System Allround przewyższa możliwości konstrukcyjne rusztowań rurowo-złączkowych dzięki: szybkiemu i łatwemu montażowi, demontażowi modułowych elementów oraz możliwości ich zamontowania, zdemontowania (np. pomostów) w każdej chwili, szybszemu łączeniu elementów dzięki standardowym zamkom (klinowe zamki połączone w rozecie), zapewnieniu wysokiej obciążalności węzłów konstrukcji w porównaniu z rusztowaniem rurowo-złączkowym, dzięki czemu można uzyskać konstrukcję o bardzo dużej nośności, możliwości dopasowania do wszelkich, najbardziej skomplikowanych kształtów, szczególnie tam, gdzie innego typu rusztowania nie mogą być zastosowane (np. ramowe), wielokrotnie krótszemu czasowi montażu i demontażu, zapewniającemu efektywność wykonywania prac, dużej wielokrotności i powtarzalności wybudów związanej z wysoką jakością wykonania elementów, osiągniętych zwłaszcza przez ich ocynkowanie ogniowe, wielu, wielu innym zaletom. System rusztowań Allround posiada dopuszczenie wydane przez Deutsches Institut fűr Bautechnik (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie, w którym jest stwierdzona nośność węzła dla 1,09 m q = 22,97 kn/m i P = 7,33 kn. jest on dopuszczony pod numerem zezwoleń Z i Z certyfikacja została wykonana zgodnie z normą DIN SO 9001/EN przez TŰV-cERT. W Polsce rusztowanie Blitz posiada certyfikat bezpieczeństwa IMBiGS na znak B o numerze B/02/003/07. STOjAKI PIONOWE STALOWE Stojaki posiadają wprasowany łącznik czopowy, występują w długościach od 1,0 do 4,0 m lub bez łącznika czopowego o długości od 0,5 do 4,0 m. Stojaki stalowe o średnicy 48,3 mm, ocynkowane ogniowo, z rozetami co 50 cm na max. 8 połączeń (dla 4-metrowego stojaka). cztery małe otwory w rozetce wyznaczają dokładne połączenie pod kątem prostym, cztery większe pozwalają na wykonanie połączenia pod dowolnym kątem. RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA STACjOnARnE RyGLE POZIOME W zależności od długości pola rusztowania, rodzaju pomostu i obciążenia w systemie występują rygle ze stali z rury okrągłej lub o U-profilu ze wzmocnieniem o długości od 0,35 do 3,07 m. Rygiel pełni równocześnie funkcję elementu podtrzymującego pomost, usztywniającą konstrukcję rusztowania oraz ochrony bocznej (poręcze). Złącze z zamkiem klinowym gwarantuje połączenie z przenoszeniem obciążeń między stojakami pionowymi i ryglami. Dla rygla poziomego stalowego o przekroju rurowym nośność (obciążenie równomiernie rozłożone q i obciążenie skupione P) wynosi odpowiednio (dodano na podstawie danych producenta): Przekrój rurowy rygla [m] q [kn/m] P [kn] 0,73 22,97 7,33 1,09 10,54 5,10 1,57 5,22 3,67 2,07 3,09 2,88 2,57 2,00 2,37 3,07 1,29 2,02 Dla rygla poziomego o przekroju U i U-rygla podwójnego stalowego nośność (obciążenie równomiernie rozłożone q i obciążenie skupione P) wynosi odpowiednio (dodano na podstawie danych producenta): Przekrój rurowy rygla [m] q [kn/m] P [kn] 0,73 19,01 6,10 1,57 15,16 7,97 2,07 8,65 6,92 2,57 5,12 5,25 3,07 3,59 5,24 STężENIA PIONOWE I POZIOME STALOWE Z ZAMKIEM KLINOWyM Stężenia usztywniają konstrukcję w kierunku poziomym i pionowym. Muszą być dobrane zgodnie z siatką rusztowań

9 RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA STACjOnARnE RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA STACjOnARnE PODSTAWy ŚRUBOWE Podstawy śrubowe pozwalają na regulację wysokości. Posiadają samoczyszczący gwint i zabezpieczone są przed wykręceniem. WIEżE ScHODOWE Z rusztowań Allround można montować profesjonalne wieże schodowe z aluminiowymi biegami schodowymi. Dla pochyłych powierzchni np. na dachach, kotłach, cyklonach, kadłubach statków stosuje się wzmocnione podstawki uchylne. ELEMENTy DODATKOWE Zdjęcie: Rusztowanie modułowe Stocznia Gdańska Różne złącza, np. rozetowe, zaciskowe, z głowicą klinową, krzyżowe, wzdłużne, obrotowe, złącza z głowicą, elementy początkowe, Nakładki zabezpieczające, Konsole poszerzające o długości od 0,35 do 1,0 m, Dźwigary kratowe o długości od 4,0 do 8,0 m, Zaczepy kotwiące, Drabiny oraz cały typoszereg pomostów roboczych (stalowe, aluminiowo- -sklejkowe, komunikacyjne i drewniane) oraz krawężniki

10 RuSZTOwAnIA modułowe: KOnSTRuKCjE wsporcze Rusztowania modułowe: konstrukcje wsporcze 1. Rusztowanie fasadowe Allround Kompatybilność pomiędzy systemem ramowym Blitz i modułowym Allround ważna jest w przypadkach, gdy: kontur fasady jest zbyt skomplikowany (wiele gzymsów, balkonów, wykuszy i in.), wymagane jest większe obciążenie pomostów (np. przy pracach kamieniarskich), nie można zastosować właściwego kotwienia w dolnej części rusztowania (konieczna rozbudowa podstawy), nie jest konieczne wykonanie pomostów na wszystkich poziomach, nie można zastosować rusztowań ramowych, a ekonomicznym rozwiązaniem okazuje się zastosowanie rusztowań modułowych. RuSZTOwAnIA modułowe: KOnSTRuKCjE wsporcze KONSTRUKcjA Rozwiązanie konstrukcji rurociągów przemysłowych Gdy rusztowanie jest posadowione na nierównym podłożu (na różnych poziomach roboczych), należy doprowadzić za pomocą różnej długości stojaków rusztowania modułowego do uzyskania jednego, równego poziomu. Można w ten sposób doprowadzić do uzyskania równomiernej podstawy pod wyżej stosowanym ekonomicznym rozwiązaniem z rusztowań ramowych. Przy obudowie rurociągów, kanałów itp., gdzie podporowe rusztowanie wykonuje się z rusztowań modułowych, można stosować rusztowanie ramowe do zabudowy bocznych ścian rur przemysłowych. W takim przypadku górną część ram rusztowania spina się rurami lub dźwigarami kratowymi. Przykładowymi ekonomicznymi rozwiązaniami są: WIEżA KOŚcIELNA Rozwiązanie na wieży kościelnej Podstawa wykonana jest z rusztowania ramowego zgodnie z linią elewacji, natomiast od wieży, która ma skomplikowany, zwężający się kształt, należy przejść na kompatybilne rusztowanie modułowe, mające o wiele więcej możliwości, mogące przenieść większe obciążenia. Zdjęcie: Rusztowanie modułowe Gdańsk Zdjęcie: Rusztowanie kanałów Elektrownia Rybnik Zdjęcie: Rusztowanie wieży kościoła 18 19

11 RuSZTOwAnIA modułowe: KOnSTRuKCjE wsporcze RuSZTOwAnIA modułowe: KOnSTRuKCjE wsporcze ZBIORNIKI OKRąGŁE O MAŁycH ŚREDNIcAcH Rozwiązanie konstrukcji przy zbiornikach Kominy rusztowanie wieżowe 2. Rusztowanie wieżowe Allround Rusztowania wieżowe są jednopolową konstrukcją, często o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poziomym, z jednym lub kilkoma poziomami roboczymi. Takie rozwiązania mają często zastosowanie przy punktowych pracach podczas przeglądów urządzeń, instalacji przemysłowych, np. w stoczniach lub elektrowniach. Rusztowanie tego typu często wznoszone jest jako wolno stojąca konstrukcja rusztowań, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasady statyki szczególnie ważne jest tutaj sprawdzenie wytrzymałości na wyboczenie i sprawdzenie ogólnej stateczności. Przy montażu rusztowania wieżowego należy postępować zgodnie z instrukcją montażu producenta lub indywidualnym projektem technicznym. Zdjęcie: Komin, celsa Huta Ostrowiec ZBIORNIKI OKRąGŁE O DUżycH ŚREDNIcAcH Rozwiązanie konstrukcji przy zbiornikach W związku z możliwością zastosowania różnej długości rygli można uzyskać dostosowanie do krzywizny okrągłych kształtów zbiornika. Przy pełnym obwodzie rusztowanie takie stanowi konstrukcję samonośną. Można stosować wewnętrzny obwód. Zdjęcie: Zbiorniki w Bodaczowie Zdjęcie po lewej: kościół pw. św. Andrzeja w Zabrzu Zdjęcie: Kolporter Kielce 20 21

12 RuSZTOwAnIA modułowe: POmOSTy ROBOCZE RuSZTOwAnIA modułowe: POmOSTy ROBOCZE Rusztowania modułowe: pomosty robocze System Allround pozwala na dopasowanie konstrukcji rusztowań do wymagań odnośnie wysokości, szerokości i długości. Dostępne długości rygli umożliwiają dopasowanie rozstawów stojaków pionowych odpowiednio do obciążeń i geometrii ustroju. Montaż odbywa się podobnie jak w przypadku rusztowań wieżowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na usztywnienie całej konstrukcji we wszystkich kierunkach. Platformy robocze stanowią bezpieczne miejsce prowadzenia robót oraz składowania materiału, należy jednak tutaj przestrzegać bezwzględnie obciążeń dopuszczalnych podanych w protokole odbioru technicznego, na podstawie warunków ujętych w dopuszczeniu, dokumentacji technicznej i obliczeń statycznych. Ponadto ekonomicznym rozwiązaniem jest wygospodarowanie obszaru pod platformą roboczą, który jest dostępny i bezpieczny, gdyż jest chroniony przez systemowe podesty i szczelne osłony. Dopuszcza się wtedy pracę lub przebywanie pod rusztowaniami (np. w kościołach, na halach produkcyjnych i in.)

13 RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA POdwIESZAnE Rusztowania modułowe: rusztowania podwieszane Rusztowania wiszące mogą być stosowane w miejscach, gdzie konieczna jest zabudowa zarówno długich, jak i rozległych powierzchniowo konstrukcji. Ich użycie ma sens zawsze wtedy, gdy nie ma możliwości postawienia rusztowania stojącego lub jeśli wiązałoby się to ze zbyt dużym nakładem pracy i kosztów. Rusztowanie wiszące jest stosowane w przypadkach, gdy: podłoże nie jest wystarczająco nośne, lub posadowienie na podłożu jest wprost niemożliwe (rzeka, nad ciągami technologicznymi itp.), nie ma odpowiedniego podłoża do zakotwienia rusztowań, nie można tamować ruchu drogowego, traktu pieszego itp., rusztowanie stojące miałoby zbyt dużą wysokość np. do remontu wieży kościelnej. Dzięki systemowym elementom konstrukcyjnym: rusztowanie jest montowane i demontowane szybko i sprawnie, dopasowanie elementów jest duże i konstrukcja zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, rusztowanie charakteryzuje się wysoką nośnością, możliwa jest wielokrotność użytkowania. RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA POdwIESZAnE W zależności od doboru podwieszenia istnieją różne dopuszczalne obciążenia. Wielkość tego obciążenia musi być podana każdorazowo w protokole odbioru technicznego i tablicy zawieszonej na oddanym do eksploatacji rusztowaniu. Przekraczanie tego obciążenia jest zabronione. Możliwe jest też wykonanie rusztowania wiszącego przejezdnego. Rusztowanie takie nadaje się szczególnie do prac na fasadach, podsufitkach, gzymsach dachowych, prac konserwacyjnych i remontowych na mostach itp. W montażu tego typu rusztowań stosuje się głównie elementy rusztowania modułowego, ramowego, dźwigarów kratowych, rolek jezdnych z określoną dopuszczalną nośnością i hamulcem oraz koniecznie założonym balastem. Wielkość balastu należy określić poprzez statykę konstrukcji. Zdjęcie: Rusztowanie mostu na Wiśle w Puławach Dobór sposobu podwieszeń należy zawsze dostosowywać do warunków konstrukcyjnych i każda taka wybudowa musi być przeprowadzona przez specjalistyczną firmę z zastosowaniem dużej wiedzy i umiejętności fachowych oraz przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Podwieszenie rusztowań musi nastąpić w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed przemieszczaniem w jakimkolwiek kierunku, a element nośny pod żadnym pozorem nie może być uszkodzony. Do podwieszania można stosować łańcuchy, rury rusztowaniowe, dźwigary kratowe, prefabrykowane elementy wiszące, z ograniczeniem również liny stalowe. Szczególnie ekonomiczne i bezpieczne konstrukcje rusztowań wiszących to w głównej mierze zasługa gotowych elementów konstrukcyjnych rusztowań wiszących (rys. obok). Zdjęcie po prawej: Rusztowanie platformy wiertniczej, Gdańska Stocznia Remontowa 24 25

14 RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA PRZEjEZdnE Rusztowania modułowe: rusztowania przejezdne RuSZTOwAnIA modułowe: TRyBuny, ESTRAdy, OŁTARZE Rusztowania modułowe: trybuny, estrady, ołtarze Rusztowanie modułowe Allround możemy stosować również w wersji przejezdnej jako konstrukcję na kołach. Umożliwia ono przesuw konstrukcji o powtarzalnym kształcie na kolejne działki robocze, przejmuje duże obciążenia, można je dopasować do właściwie każdego profilu pionowego i kształtu oraz w różnych, trudno dostępnych miejscach, przy ograniczeniu do minimum użytego do wykonania konstrukcji sprzętu. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na profesjonalnie zorganizowaną rozrywkę również w kwestii rusztowań znaleziono równoprawnego partnera. Dzięki rusztowaniom modułowym teren np. rynku wielkiego miasta, hali przemysłowej lub dużego skweru parkowego zamienia się w salę koncertową lub obiekt sportowy ze sceną lub skocznią i trybunami. Dla organizatorów imprez najważniejsze jest, aby wpasować projekt i realizację w koncepcję imprezy, zbudować zamierzoną scenografię sceniczną, ale też wybudować podwyższoną konstrukcję trybun, aby widzowie mogli śledzić przebieg widowiska lub imprezy sportowej. Przy planowaniu konstrukcji należy zwrócić uwagę na: poziome stężenia w płaszczyźnie wybudowy, odstępy między poziomami, stężenia na wszystkich czterech stronach rusztowania, zastosowanie przedłużonych elementów początkowych, dobór rolek jezdnych w zależności od obciążenia i typu podłoża. Zasady obowiązujące przy eksploatacji rusztowań jezdnych: praca dopuszczalna jest tylko na poziomie roboczym, nie wolno montować i obciążać rusztowań wciągarkami, należy przemieszczać i ustawiać rusztowanie tylko na poziomym, równym i wystarczająco nośnym podłożu, należy przemieszczać rusztowanie tylko w kierunku podłużnym, należy przestrzegać bezwzględnego zakazu przebywania ludzi na rusztowaniu w trakcie przemieszczania, po przemieszczeniu rusztowań należy zablokować hamulce, uniemożliwiając jakikolwiek przesuw rusztowania, jeżeli kolumny rusztowania przejezdnego są ze sobą wzajemnie łączone, należy się upewnić, czy konstrukcja jest stabilna i nie zagraża bezpieczeństwu, należy ustawić rolki jezdne w kierunku jazdy, aby uniknąć ich uszkodzeń, każdorazowo należy dokonać analizy bezpieczeństwa konstrukcji. Z elementów systemu modułowego Allround montowane są estrady, ołtarze, skocznie, konstrukcje trybun i same trybuny. jest to niezawodny system do wykonania tymczasowej konstrukcji. jej szybki montaż i demontaż pozwala na organizowanie cyklicznych imprez w różnych miejscach

15 RuSZTOwAnIA modułowe: SChOdy Schody Wieże schodowe stanowią alternatywną formę komunikacji do założonych wewnątrz rusztowań przejść z drabinkami. Są rozwiązaniem, które pozwala na wygodne wchodzenie po schodach także z transportem materiału. SySTEmy OSŁOnOwE, ZAdASZEnIA I OSPRZęT W zależności od miejsca ustawienia i zapotrzebowania konstrukcje te można stosować jako komunikację wewnętrzną i wieże schodowe. Zdjęcie górne: Rusztowanie klatki schodowej jako wejście na dach Zdjęcia dolne: Budowa BOT, El. Bełchatów, Blok nr 13 W ofercie naszej firmy można znaleźć dodatkowe elementy, które ułatwią pracę. Są to osłony i zadaszenia, które niezależnie od pory roku zabezpieczą ludzi pracujących na wysokości oraz ich miejsce pracy przed niekorzystnymi warunkami środowiska. Poza tym będą izolowały otoczenie przy wykonywaniu prac powodujących spore zapylenie. Dostępne w ofercie kosze zsypowe, wciągarki, dźwigi oraz podesty transportowe znacznie ułatwiają pionowy transport materiałów

16 SySTEmy OSŁOnOwE Systemy osłonowe Dzisiejsze budowy niejednokrotnie wymagają zastosowania specjalistycznych osłon, które umożliwiają pracę w ciągu całego roku i dają zabezpieczenie ze względu na: niekorzystne warunki atmosferyczne, szkodliwe czynniki środowiska, rodzaj wykonywanych prac (np. demontaż płyt azbestowych, piaskowanie, duże zapylenie), konieczność wykonania wymaganego zabezpieczenia dla ludzi pracujących na rusztowaniu, przed upadkiem materiału i sprzętu, konieczność stosowania specjalistycznych urządzeń na rusztowaniach (np. nagrzewnic, torkretnic, agregatów malarskich itp.). SySTEmy OSŁOnOwE PLANDEKI Stosowane przy wyższych wymogach ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i ochrony środowiska, a także w celu szczelnego zabezpieczenia. Liczbę miejsc zakotwień określa każdorazowo dokumentacja techniczna montażu rusztowań w zastosowaniu plandek. Przykładowe parametry plandek w tabeli. Należy jednak pamiętać, iż rusztowania pokryte systemami osłon traktowane są jako rusztowania nietypowe i wymagają uwzględnienia w projekcie lub dokumentacji technicznej zwiększonych obciążeń, wywołanych zastosowanym systemem osłon. Najczęściej stosowane zabezpieczenia i systemy osłonowe to: SIATKI NA RUSZTOWANIA Zapewniają przy niewielkich kosztach własnych najbardziej popularną osłonę, która przepuszcza światło i powietrze. Liczba i rozkład kotwień powinny być zgodne z dopuszczeniem, certyfikatem lub dokumentacją techniczną. Zdjęcie: Stocznia Gdańska osłona konstrukcji Zdjęcie: Osłona rusztowań, Elektrownia Łagisza, Będzin Zdjęcie: Budynek mieszkalny w Gdańsku Siatki różnią się gramaturą i parametrami wytrzymałościowymi. Najczęściej wykonane są z polipropylenu o ciężarze właściwym 65 g/m 2 i charakteryzują się dużą przepuszczalnością wiatru (ok. 70%) oraz światła, a także wysoką odpornością na zrywanie. Mocowane są do rusztowań najczęściej za pomocą samozaciskowych opasek

17 SySTEmy OSŁOnOwE SySTEmy OSŁOnOwE Odmiana plandeki Rozmiar [m x m] masa rolki [kg] Ilość w rolce [m 2 ] Plandeka Super T-Plus Clear 2,00 x 45 21,6 90 folia z supermocnego LDPE, zbrojona siatką 9 x 12 mm, netto 225 g/m 2, oczka montażowe niebieskie, wytrzymałość na rozerwanie 13 kn/m. 2,25 x 40 21,6 90 2,75 x 30 19,8 82,5 3,00 x 45 32, ,25 x 36 28, ,00 x 36 34,6 144 Plandeka Super Light Clear 2,25 x 36 15,4 81 folia z supermocnego LDPE, zbrojona siatką 12 x 12 mm, netto 175 g/m 2, oczka czarne, wytrz. na rozerwanie 10 kn/m. 2,75 x 30 15,7 82,5 3,25 x 36 22, ,00 x 36 27,4 144 Plandeka Light Clear 2,25 x 36 14,6 81 folia ze standardowego LDPE, zbrojona siatką 12 x 12 mm, netto 165 g/m 2, oczka czarne, wytrz. na rozerwanie 7,5 kn/m. 2,75 x 30 14,9 82,5 3,25 x 36 21, ,00 x 36 25,9 144 Plandeki ognioodporne (flamesafe) Rozmiar [m x m] masa rolki [kg] Ilość w rolce [m 2 ] monarflex Super T-Plus Flamesafe 2,00 x folia ognioodporna, z supermocnego LDPE, zbrojona siatką 9 x 12 mm, netto 240 g/m 2, oczka niebieskie, wytrz. na rozerwanie 13 kn/m. 2,25 x 40 22, ,00 x 45 34, ,00 x 36 36,7 144 monarflex Super Light Flamesafe 2,25 x 36 16,2 81 folia ogniooporna z supermocnego LDPE, zbrojona siatką 12 x 12 mm, netto 185 g/m 2, oczka czarne, wytrz. na rozerwanie 10 kn/m. 3,25 x 36 23, ,00 x 36 28,8 144 monarflex Light Flamesafe 2,25 x 36 16,2 81 folia ogniooporna ze standardowego LDPE, zbrojona siatką 12 x 12 mm, netto 185 g/m 2, oczka czarne, wytrz. na rozerwanie 7,5 kn/m. 3,25 x 36 23, ,00 x 36 28,8 144 PLANDEKI KODEROWE Firma Layher posiada w swoim programie system plandek koderowych, na który składają się: 1. Aluminiowe szyny koderowe 2. Uchwyty do mocowania szyn 3. Plandeki koderowe Do szczególnych zalet programu należą: wysoka szczelność (bezpośredni montaż plandeki wprowadzanej w szynę), proste mocowanie samonośnych szyn koderowych do konstrukcji rusztowania, bezpośrednie przenoszenie siły wiatru na punkty zakotwienia bez dodatkowego obciążenia rusztowania, dopuszczalna wysokość montażu 2,57 m, długość pola 100 m i 3,07 m, długość pola 50 m, wymagane normy ochrony środowiska (także przy usuwaniu azbestu), brak przeciwwskazań do ogrzewania i użytkowania nagrzewnic, brak ograniczeń w poruszaniu się po rusztowaniu dzięki zachowaniu odpowiedniego odstępu plandeki, możliwość ponownego, bezproblemowego zamknięcia otworów (np. śluzy), w połączeniu z dachem kasetowym doskonała ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Akcesoria Zaczep uniwersalny (Flexi Tie) Siła zrywająca min. 45 kg Zaczep z opaską montażową (Fixostrap) Siła zrywająca min. 45 kg Zaczep z kotwicą i gumową pętlą Siła zrywająca min. 75 kg Zaczep z karabińczykiem i gumową pętlą (System Tie) Siła zrywająca min. 40 kg Zaczep uszczelniający (Monostud) Siła zrywająca min. 35 kg Gumowa pętla Klamra (Wedges) Zaczep uszczelniający z uchem (Poly Toggle) Łącznik 2 folii Taśma naprawcza dwustronna, 2 mm x 10 mm x 22,5 m Taśma naprawcza jednostronna, 50 mm x 20 m Ilość 100 szt./op. 100 szt./op. 100 szt./op. 100 szt./op. 25 szt./op. 100 szt./op. 25 szt./op. 100 szt./op. 25 szt./op. 1 szt. 1 szt. Zdjęcie: Osłona konstrukcji Sukiennice, Kraków 32 33

18 SySTEmy OSŁOnOwE SySTEM PROTEc System Protec firmy Layher jest przykładem osłony szczelnej. Stosuje się go w przypadkach: prowadzenia robót z użyciem substancji chemicznych, robót rozbiórkowych przy demontażu azbestu, konieczności izolacji akustycznej, prowadzenia piaskowania elewacji, szczególnej ochrony w zakresie izolacji od pyłu, robót sztukatorskich i konserwacyjnych, konieczności postawienia prowizorycznej ściany ochronnej przed hałasem przy robotach budowlanych lub częściej podczas imprez publicznych. Zaletami takiego rozwiązania są: całkowita wodoszczelność i pyłoszczelność, możliwość redukcji kosztów ogrzewania, możliwość zastosowania kaset świetlnych z podwójnymi kładkami płytowymi (w ten sposób można na dowolnym poziomie wybudować okno, każda kaseta może np. przy dostarczaniu materiału zostać wyjęta i bez problemu ponownie wmontowana), łatwy i szybki montaż, wysoka estetyka budowy, liczba zakotwień taka sama jak przy plandekach, łatwość oczyszczania kaset, możliwość zastosowania kaset tłumiących dźwięk (redukcja hałasu ok. 75%), możliwość wybudowy hal tymczasowych, możliwość wybudowy do 90 m, forma zabezpieczenia antywłamaniowego w strefie związanej z bezpieczeństwem, brak ograniczeń odnośnie częstotliwości wykorzystania. Mocowanie elementów systemu osłon szczelnych Protec następuje za pomocą uchwytów typowych dla rusztowań. Kasety systemu w zależności od potrzeb mogą być: 1. Typowo ścienne 2. Dachowe 3. Narożne Każdy z powyższych typów kaset może być dźwiękoszczelny i transparentny. System osłon szczelnych można montować zarówno na rusztowaniach modułowych, jak i ramowych. dachy Wielokrotnie na budowach lub na terenach zakładów produkcyjnych spotykamy się z koniecznością wykonania tymczasowych hal. Oprócz ścian wykonanych z rusztowań ramowych lub modułowych należy zastosować również tymczasowe dachy. Nieodzowne tutaj są dachy kasetowe, konstrukcyjnie oparte na wykorzystaniu dźwigarów kratowych 0,4 i 0,75 m z zadaszeniami z plandek lub kaset z płyt PcV lub blachy. Zaletami dachów kasetowych (system firmy Layher) są: maksymalna rozpiętość dachu 36,9 m, szybki i pewny montaż ze względu na niewielką liczbę elementów, możliwość demontażu każdego kasetonu dachowego, możliwość zastosowania kaset świetlnych, wykorzystanie jako konstrukcji przejezdnych bardzo przydatne, trwałość i możliwość wielokrotnego przestawiania i zastosowania, uniwersalność możliwość zastosowania w połączeniu z innymi konstrukcjami, nie tylko z rusztowań, 2 dopuszczalne obciążenie śniegiem 0,25 kn/m odpowiada wysokości pokrywy śnieżnej ok. 10 cm (dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasad, aby nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnych obciążeń, szczególnie śniegiem). Przy konstrukcji podstawy są używane: 1. dźwigary kratowe dużego obciążenia (wys. 0,75 m) można osiągać max. rozpiętość dla konstrukcji (podano na podstawie danych producenta): bez ściągu i dla obciążenia śniegiem 0,75 kn/m 2 13,60 m, ze ściągiem i dla obciążenia śniegiem 0,75 kn/m 2 20,50 m, bez ściągu i dla obciążenia śniegiem 0,25 kn/m 2 19,50 m, ze ściągiem i dla obciążenia śniegiem 0,25 kn/m 2 29,30 m. Rys.: Layher dachy 2. dźwigary dachowe typu Ih (wys. 1,0 m) można osiągać max. rozpiętość dla konstrukcji (podano na podstawie danych producenta): bez ściągu i dla obciążenia śniegiem 0,75 kn/m 2 17,30 m, ze ściągiem i dla obciążenia śniegiem 0,75 kn/m 2 27,10 m, bez ściągu i dla obciążenia śniegiem 0,25 kn/m 2 23,20 m, ze ściągiem i dla obciążenia śniegiem 0,25 kn/m 2 36,90 m. Zdjęcie na górze: System Protec, Stocznia Gdańska Zdjęcie po prawej: System Protec, mury Starego Miasta, Warszawa Rys.: Layher 34 35

19 dachy Dźwigary dachowe typu IH w porównaniu z dźwigarami kratowymi dużego obciążenia mają o 15 20% krótszy czas montażu dzięki zastosowaniu połączeń bezśrubowych, posiadają możliwość osiągnięcia większych rozpiętości, górny pas w kształcie U-profili wyklucza konieczność stosowania dodatkowych elementów. Ściągi przejmują obciążenia poziome, będące skutkiem nachylenia połaci dachu. Przy budowie z wykorzystaniem ściągów znaczenie ma dopuszczalne obciążenie dachu śniegiem. Ściągi mogą być montowane tylko na przewidzianych do tego połączeniach. Usztywnienie poziome płaszczyzny dachu osiągnięte zostaje poprzez zastosowanie kaset dachowych. Dźwigary dachowe tworzą sztywną konstrukcję przez zastosowanie odpowiednich stężeń lub dźwigarów więźb dachowych tak, że nie są potrzebne żadne inne poziome lub pionowe elementy. dodatkowe sprzęty do prac na wysokości dodatkowe SPRZęTy do PRAC na wysokości KUBŁy ZSyPOWE Niejednokrotnie przy montażu rusztowań wykorzystywanych do prowadzenia prac remontowych stosuje się kosze zsypowe, co znacznie ułatwia pracę. Oferta Ramirent daje możliwość wynajmu całych zestawów składających się z elementu mocującego, segmentów podstawowych i elementu końcowego, jak i pojedynczych koszy. Szczegółowa oferta wynajmu kubłów zsypowych znajduje się w katalogu Sprzęt budowlany. Zdjęcia: Stocznia Gdańska 36 37

20 dodatkowe SPRZęTy do PRAC na wysokości WcIąGARKI Akcesoria mocowane do rusztowań znacznie ułatwiające pracę na budowie to także wciągarki Geda Lift 150/200, Geda Primo Star, Geda Maxi 150 S. dodatkowe InFORmACjE Wciągarki Geda Lift 150/200 potwierdziły już wielokrotnie swoją przydatność na budowie. cechują się dużym udźwigiem do 200 kg, jak również łatwością montażu (montaż wciągarki odbywa się bezpośrednio na placu budowy bez użycia jakichkolwiek narzędzi). Wciągarka Geda Primo Star z udźwigiem 200 kg i prędkością podnoszenia 22 m/min oferuje wysokie osiągi. Różnorodność zastosowania, duża prędkość transportowa oraz znaczny zasięg ograniczony jedynie długością liny to cechy charakterystyczne wciągarki linowej Geda Primo Star. Dwie prędkości podnoszenia, zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed skręcaniem się liny czynią wciągarkę Geda Maxi 150 S niezastąpionym narzędziem, pomocnym w budowie rusztowań i w transporcie materiałów budowlanych. Należy jednak pamiętać, iż rusztowanie, na którym zamocowana jest wciągarka, powinno spełniać określone w przepisach wymogi techniczne. Szczegółowa oferta wciągarek znajduje się w katalogu Sprzęt budowlany. DźWIGI, PODESTy I PLATFORMy W ofercie firmy znajdują się także dźwigi towarowo-osobowe, jak również podesty: wiszące, jedno- i dwumasztowe oraz transportowe. Szeroka oferta podestów oraz dźwigów pozwala zarówno na sprawne wykonywanie wszelkich prac elewacyjnych, takich jak docieplanie czy malowanie budynków, jak również na transport materiałów i ludzi zarówno na małych i średnich budowach, jak i na dużych placach budów. Szczegółowa oferta znajduje się w katalogu Dźwigi, podesty i platformy. Dzięki współpracy z wieloma Klientami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz dzięki ogromnemu doświadczeniu naszego zespołu możemy poszczycić się pozycją jednego z głównych liderów w branży. Świadczy o tym liczba oraz skala prowadzonych realizacji, przyznane nam certyfikaty i uzyskane referencje, które są potwierdzeniem zaangażowania i dbałości o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług

OFERTA HANDLOWA. produkcja sprzedaż dzierżawa montaż

OFERTA HANDLOWA. produkcja sprzedaż dzierżawa montaż OFERTA HANDLOWA produkcja sprzedaż dzierżawa montaż wydanie 9, 2014 wydanie 1, 2011 wydanie 1, 2012 wydanie 2, 2013 wydanie 1, 2012 wydanie 1, 2012 wydanie 2, 2013 wydanie 1, 2011 wydanie 2, 2012 wydanie

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A ISSN 1644-2555 INDEKS 334928 2009 WYDANIE SPECJALNE bezpłatny dodatek do kwartalnika WARSTWY DACHY i ŚCIANY 2/2009 N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A n i e z b ę d n i k d e k a r z a & c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

01. O Firmie YAWAL S.A.

01. O Firmie YAWAL S.A. 01. O Firmie YAWAL S.A. jest jednym z największych dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce. Firma oferuje szeroką gamę nowoczesnych systemów, zarówno izolowanych termicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność

Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania. Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność Zrównoważona logistyka z inteligentnymi systemami dokowania Technika przeładunku Kompleksowe rozwiązania gwarantujące efektywność 2 Jakość marki Hörmann 4 Ekoprodukcja 6 Projektowanie zgodnie z zasadą

Bardziej szczegółowo

PERI gwarancją sukcesu. Pismo na temat deskowań i rusztowań Wydanie 1/2003. Strona 2 Hotel Westin w Warszawie

PERI gwarancją sukcesu. Pismo na temat deskowań i rusztowań Wydanie 1/2003. Strona 2 Hotel Westin w Warszawie aktualności Pismo na temat deskowań i rusztowań Wydanie 1/2003 Strona 2 Hotel Westin w Warszawie Strona 3 Oczyszczalnia ścieków Warszawa Południe Strony 4-5 Węzeł Czerniakowska w Warszawie Strona 6 Wydział

Bardziej szczegółowo

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Wstęp 1 Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność - Zeszyt 1 - skierowany do: inwestorów, projektantów, wykonawców, inżynierów, studentów budownictwa, uczniów

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN Fire-Max WŁAŚCIWY KIERUNEK W POŻARNICTWIE ISSN 1899-3796

MAGAZYN Fire-Max WŁAŚCIWY KIERUNEK W POŻARNICTWIE ISSN 1899-3796 MAGAZYN Fire-Max WŁAŚCIWY KIERUNEK W POŻARNICTWIE ISSN 1899-3796 Wydanie V 1/2010 NOWOŚCI INTERSCHUTZ 2010 POŻARNICZE W numerze m.in.: z płytą DVD! Str 4 IVECO MAGIRUS - Festiwal nowości Str 8 IVECO MAGIRUS

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Działalność 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Kierownictwo ITB Rada Naukowa Nagrody i wyróżnienia

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN FIRE-MAX. Przyjdź, zobacz co mamy dla Ciebie. Nowa drabina Iveco Magirus M 42 L-AS najwyższa drabina łamana na świecie

MAGAZYN FIRE-MAX. Przyjdź, zobacz co mamy dla Ciebie. Nowa drabina Iveco Magirus M 42 L-AS najwyższa drabina łamana na świecie MAGAZYN FIRE-MAX ISSN 1899-3796 Wydanie VIII 1/2013 Przyjdź, zobacz co mamy dla Ciebie Drabina M 42 L-AS zbudowana w najnowszej technologii pojedynczo wysuwanego pierwszego przęsła (Uwaga! Premiera!).

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

aktualności Deskowania Rusztowania Doradztwo techniczne Wydanie 1 2012 PL PERI gwarancją sukcesu

aktualności Deskowania Rusztowania Doradztwo techniczne Wydanie 1 2012 PL PERI gwarancją sukcesu Deskowania Rusztowania Doradztwo techniczne Wydanie 1 2012 PL PERI gwarancją sukcesu aktualności ASC i RCS sprawdzone rozwiązanie Cosmopolitan Twarda, Warszawa Strona 4 Rusztowanie PERI UP Rosett Wiadukt

Bardziej szczegółowo

Instalacje torowe i suwnicowe z modułowego systemu dźwignic KBK. Transport ponadpodłogowy, dokładne pozycjonowanie, ergonomiczna obsługa

Instalacje torowe i suwnicowe z modułowego systemu dźwignic KBK. Transport ponadpodłogowy, dokładne pozycjonowanie, ergonomiczna obsługa Instalacje torowe i suwnicowe z modułowego systemu dźwignic KBK Transport ponadpodłogowy, dokładne pozycjonowanie, ergonomiczna obsługa Transport materiałów ponad podłogą Instalacje torowe i suwnicowe

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 1: Poradnik architekta 1 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Kościuszki Wydział Mechaniczny Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji M6 Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Specjalność: Technologie informacyjne w systemach

Bardziej szczegółowo

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp przykłady dobrych praktyk pod red. Agnieszki Szczygielskiej Warszawa 2012 1 Opracowano i wydano w ramach programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu INWESTOR: Gmina Goniądz ul. Plac 11 Listopada 38, 19 110 Goniądz Opracował:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo