RUSZTOWANIA KATALOG WYNAJMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RUSZTOWANIA KATALOG WYNAJMU"

Transkrypt

1 RUSZTOWANIA KATALOG WYNAJMU

2 SPIS TREŚCI Rusztowania ramowe elewacyjne 5 Rusztowania stacjonarne 6 Rusztowania podwieszane 10 Rusztowania przejezdne 12 Rusztowania modułowe 13 Rusztowania stacjonarne 14 Konstrukcje wsporcze 18 Pomosty robocze 22 Rusztowania podwieszane 24 Rusztowania przejezdne 26 Trybuny, estrady, ołtarze 27 Schody 28 Systemy osłonowe, zadaszenia i osprzęt 29 Systemy osłonowe 30 Dachy 35 Dodatkowe sprzęty do prac na wysokości: 37 Kubły zsypowe 37 Wciągarki 38 Dźwigi, podesty i platformy 38 Dodatkowe informacje 39 Eksport 40 Osiągnięcia i certyfikaty 41 Realizacje 42 Dokumentacja techniczna i oprogramowanie

3 ZASADY NAJMU O RAmIREnT Grupa Ramirent powstała w 1955 roku w Finlandii. Obecnie jest liderem rynku w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej i plasuje się na drugim miejscu wśród europejskich firm zajmujących się wynajmem sprzętu, maszyn, rusztowań i dźwigów dla budownictwa i przemysłu. Grupa posiada ponad 360 punktów obsługi Klienta w trzynastu państwach europejskich. W Polsce działalność firmy koncentruje się na pięciu grupach sprzętowych: Sprzęt budowlany; Podnośniki; Kontenery; Rusztowania; Dźwigi i windy budowlane. RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE Ramirent jest specjalistą w zakresie technik dostępu do prac na wysokości, niezbędnych przy realizacji prac budowlanych oraz remontowych. Oferta firmy obejmuje projektowanie, montaż oraz wynajem rusztowań, takich jak: Ramowe elewacyjne; Modułowe; Przejezdne; Konstrukcje nietypowe z rusztowań. Oferowane usługi związane z wynajmem rusztowań to: Doradztwo projektowo-techniczne optymalny dobór rodzaju sprzętu do potrzeb i oczekiwań Klienta; Dostawa urządzeń, opcjonalnie ich montaż i demontaż; Przygotowanie oraz uczestnictwo w Odbiorach Technicznych Rusztowań i odbiorach UDT; Obsługa serwisowa lub nadzór w trakcie eksploatacji. POdSTAwOwE ZASAdy wynajmu SPRZęTu w wypożyczalniach RAmIREnT Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalniach Ramirent (rusztowania): 1. Sprzęt wynajmowany jest w oparciu o rozliczenie miesięczne prezentowane w ofertach ceny najmu są stawkami dobowymi. Istnieje możliwość zastosowania innej formy rozliczenia, np. ryczałt. 2. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta. 3. Istnieje możliwość negocjacji cen. 4. Sprzęt wynajmowany jest w dwojaki sposób: z kompleksową usługą montażu/demontażu, bez usługi montażu/demontażu. W tym przypadku Najemca zapewnia obsługę rusztowań we własnym zakresie. 5. Naliczanie czynszu najmu: w przypadku najmu bez usługi montażu/demontażu rozpoczyna się następnego dnia od daty wydania sprzętu z magazynu, w przypadku najmu z usługą montażu/demontażu rozpoczyna się zgodnie z zapisami dokonanymi w umowie zawartej pomiędzy stronami lub przedstawionymi w ofercie. 6. Wynajmowany sprzęt jest sprawny technicznie i posiada wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające go do użytkowania (Instrukcja Montażu oraz Katalog elementów dla danego systemu rusztowania wydany w języku polskim) oraz aktualny certyfikat bezpieczeństwa wydany przez IMBiGS w Warszawie. 7. Wszyscy pracownicy oraz montażyści Ramirent posiadają wymagane uprawnienia do montażu rusztowań wydane przez IMBiGS w Warszawie, oraz uprawnienia zagraniczne z większości krajów UE. 8. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu. 9. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: projektowanie, doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę. 10. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie: Spółki prawa handlowego: Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON Pisemne oświadczenie osoby umieszczonej w KRS o aktualności danych zamieszczonych w KRS (tylko w przypadku wyciągu z rejestru handlowego z numerem KRS starszego niż 6 miesięcy) Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu jednostki budżetowe: Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON Pisemne zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej Pisemne pełnomocnictwo jednostki budżetowej (podpisane przez kierownika jednostki budżetowej) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: Dowód osobisty Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON Dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 6 miesięcy (tylko w przypadku wynajmu urządzeń o wartości przekraczającej PLN) Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela) Dostępne w naszej ofercie rusztowania ramowe stacjonarne, podwieszane lub przejezdne dzięki wykorzystaniu pomostów zawieszonych w ramowej konstrukcji charakteryzują się szybkim, prostym montażem i demontażem. Są lekkie, łatwe w użyciu, dzięki czemu ich transport i montaż nie sprawiają żadnych problemów. Idealnie nadają się do prowadzenia robót przy pracach budowlanych, przemysłowych, remontowych, konserwacyjnych, gdzie zapewniają zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy znajdujących się na nich ludzi. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie sprzętu. Kaucja jest wpłacana przez Klienta na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydania sprzętu. 4 5

4 RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: STACjOnARnE Rusztowania ramowe elewacyjne: stacjonarne Rusztowanie Blitz 70 firmy Layher jest systemem rusztowań ramowych (fasadowych) spełniającym wszystkie wymagania. Oznacza to bezpieczeństwo oraz szybkość montażu niezależnie od miejsca zastosowania. Ramy rusztowania określają szerokość systemową, tj. 0,73 m. Szeroka oferta pomostów zoptymalizowanych z myślą o użytkowniku umożliwia ich dostosowanie do konkretnych potrzeb. Dostępne są długości pola rusztowania: 0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07; 4,14 m. Rusztowanie Blitz ma zastosowanie jako rusztowanie robocze w pracach fasadowych, ochronne, przejezdne oraz jako konstrukcja wsporcza dla dźwigarów dachowych, platform roboczych i zabezpieczeń. Rusztowanie Blitz o szerokości 0,73 m ze stali ocynkowanej ogniowo obejmuje rusztowania do 3 grupy (klasy obciążenia), zgodnie z normą DIN 4420/HD1000. System rusztowań Layher Blitz posiada atest wydany przez Deutsches Institut fűr Bautechnik (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie i jest dopuszczony pod numerem zezwolenia Z Atest statyczny wydany przez Prűfamt fűr Baustatik Stuttgart (Urząd Kontroli Statyki Budowli) obejmuje 10 typowych konstrukcji rusztowania Layher Blitz 70 ze stali do wysokości montażu maksymalnie 80 m. Dla większych wysokości obowiązują obliczenia statyczne. W Polsce rusztowanie Blitz posiada certyfikat bezpieczeństwa IMBiGS na znak B o numerze B/02/031/06. RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: STACjOnARnE POMOSTy ROBOcZE W zależności od warunków budowy (rodzaj i wielkość obciążeń, ognioodporność, wysokość wybudowy i in.) można dobierać różne rodzaje pomostów: stalowy, aluminiowo-sklejkowy, w ograniczonej wersji drewniany, o różnych wymiarach: szerokość: 0,19; 0,32; 0,73 m, długość: 0,73; 1,09; 1,57; 2,07; 2,57; 3,07; 4,14 m. Komunikację między kondygnacjami zapewniają pomosty aluminiowo-sklejkowe z drabinami aluminiowymi lub przystawnymi stalowymi, szerokość 0,73 m i długość 2,57 3,07 m, oraz bez drabin o długości 2,07 m. Dopuszczalne są również pomosty stalowe przerzutowe profilowane. Pomosty stalowe poprzez wyposażenie ich w pionowe otwory dają możliwość wykonania wypełnień wnęk lub poszerzenia pomostu przy tych samych szerokościach ram (rys.). STężENIA W rusztowaniach ramowych w celu usztywnienia pionowego stosuje się stężenia pionowe, których zasady stosowania określają ścisłe warunki statyki i wskazania producenta. Ilość stężeń jest zgodna z dopuszczeniem, certyfikatem lub dokumentacją. POdSTAwOwE ELEmEnTy SySTEmu LAyhER BLITZ: PODSTAWKI ŚRUBOWE REGULOWANE Umożliwiają wypoziomowanie rusztowania na nierównym terenie. Można stosować podstawy śrubowe o zakresie regulacji od 0,11 m do 1,0 m oraz dla wyrównania spadu (np. na dachach) podstawy śrubowe uchylne. RAMy PIONOWE Rama podstawowa o wym. 2,0 x 0,73 m oraz ramy wyrównawcze o wysokości odpowiednio: 0,66; 1,0; 1,5 m. Dla przejść chodnikowych można zastosować systemowe rozwiązanie: przejścia o szerokości 1,0 m (dla przejść pojedynczych) i 1,5 m (dla podwójnego ruchu pieszego). Dla dopasowania linii pionowej rusztowania do nierównej linii budynku (np. gzyms) można zastosować ramy obejść (rys.). 6 7

5 RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: STACjOnARnE RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: STACjOnARnE ZAKOTWIENIA Rusztowania ramowe powinny być zakotwione do fasady lub konstrukcji nośnej. W sytuacji braku możliwości zastosowania standardowego rozwiązania systemu kotwień należy wykonać specjalistyczną rozbudowę rusztowań w celu przeniesienia i rozłożenia obciążeń. W takim przypadku występuje konieczność sporządzenia dokumentacji technicznej, natomiast wybudowa rusztowań powinna być przeprowadzona przez specjalistyczne brygady montażowe. Do zakotwień wykorzystuje się zaczepy kotwiące typu Blitz, tzn. łączniki kotwiące o długości 0,38 0,95 1,45 m lub rurę rusztowania ze złączem kotwiącym. Połączenie kotwienia rama-fasada wykonuje się za pomocą złącz krzyżowych, obrotowych (rama) i śrub (fasada). Liczba i siatka zakotwień powinny być zgodne z dopuszczeniem, certyfikatem lub dokumentacją. ELEMENTy OcHRONy BOcZNEj Poręcze pojedyncze i podwójne w płaszczyźnie wzdłużnej i czołowej rusztowania zabezpieczają przed upadkiem osób. W celu założenia poręczy nad ostatnim podestem roboczym stosuje się podpory poręczy i podporę poręczy bocznej. Długości poręczy dostosowane są do długości zastosowanych pomostów, od 0,73 do 4,14 m. W standardowej wybudowie poręcze wzdłużne przewidziane są tylko od zewnętrznej strony. Istnieje możliwość założenia wewnętrznych poręczy przy zastosowaniu dodatkowych łączników (rys.). Krawężniki drewniane służą do ogrodzenia pomostu roboczego i zabezpieczenia przed upadkiem narzędzi pozostających bezpośrednio na pomoście roboczym, a zakładane są w płaszczyźnie wzdłużnej i czołowej rusztowania. Krawężniki dostosowane powinny być do długości zastosowanych pomostów, tj. od 0,73 m do 4,14 m. W standardowej wybudowie krawężniki dostosowano tylko od zewnętrznej strony. Istnieje możliwość założenia wewnętrznych krawężników przy zastosowaniu dodatkowych łączników. ELEMENTy DODATKOWE W zależności od specyfiki placu budowy można uzupełnić rusztowania ramowe i zastosować różne elementy, tj.: Konsole poszerzające 0,36; 0,50; 0,73; 1,09 m do poszerzeń konstrukcji i obejść, zarusztowania wnęk itp., Dźwigary przejść (np. wjazdy do bram), obejścia przeszkód o szerokości od 3,07 do 6,14 m, Podwieszenia, konsole ciężkie w celu podwieszeń rusztowań od wyższych poziomów, Daszki zabezpieczające, Elementy rusztowań wiszących (łańcuchy, złącza, dźwigary), Elementy rusztowań przejezdnych (rolki z hamulcami), Schodnie aluminiowe dla pionowych ciągów komunikacyjnych, Siatki zabezpieczające, plandeki, system Protec i wiele innych rozwiązań. 8 9

6 RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: POdwIESZAnE RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: POdwIESZAnE Rusztowania ramowe elewacyjne: podwieszane PRZEjŚcIA NAD PRZESZKODą LUB BRAMą I PODPARcIA PRZy WyKORZySTANIU DźWIGARóW KRATOWycH Zdjęcie górne: Zamek w Bielsku-Białej Zdjęcie dolne: Stocznia Północna w Gdańsku Przewieszenia rusztowań wykonuje się zgodnie z dopuszczeniem, zastosowując dźwigary kratowe Blitz o: wysokości 0,40 lub 0,75 m, długości 5,14; 6,14; 7,71 m lub 4,0 do 8,0 m. Należy przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dla dźwigarów zgodnie ze wskazaniami producenta, dopuszczeniem, atestem lub dokumentacją projektową. Montaż środkowych ram pionowych wykonuje się na wkręconych ramach pionowych (za pomocą złącz) lub ryglach nakładanych. Przy montowaniu dźwigarów typu Blitz 5,14 lub 6,14 m po uwzględnieniu podanych wysokości wybudowy można zrezygnować z dodatkowych podpór. Przy tych rozwiązaniach należy wprowadzić dodatkowe stężenia pionowe zgodnie z dopuszczeniem, certyfikatem lub dokumentacją projektową. W przypadku większych przewieszeń niż długość pojedynczego dźwigara można wykorzystać połączenie kilku dźwigarów. Łączenie dźwigarów wykonane powinno być za pomocą łącznika dźwigara i odpowiednich śrub. W tej sytuacji należy koniecznie wykonać podparcie za pomocą np. ciężkich konsol budowlanych lub wykonać podwieszenia, np. ciąg stężeń i odciążenie konstrukcji. Zdjęcie górne: Kościół pw. św. Marii Magdaleny w chorzowie Zdjęcie dolne: Budynek biurowy ELBUD w Katowicach 10 11

7 RuSZTOwAnIA RAmOwE ELEwACyjnE: PRZEjEZdnE Rusztowania ramowe elewacyjne: przejezdne RUSZTOWANIA modułowe RUSZTOWANIE PRZEjEZDNE NA ROLKAcH BLITZ a) Rusztowanie przejezdne montowane jest z elementów rusztowania Blitz za pomocą stalowych ram pionowych 70/200 poprzez: a) połączenie ram pionowych za pomocą złączy obrotowych lub alternatywnie przy zastosowaniu rur i złączy, b) połączenie ram pionowych za pomocą dźwigarów kratowych, c) zastosowanie belki jezdnej. Należy tutaj przestrzegać dopuszczalnych wysokości konstrukcji i zastosować balast zgodnie z dopuszczeniem, certyfikacją lub dokumentacją. W ww. rozwiązaniach istnieje możliwość poszerzenia jednostronnego lub symetrycznego w położeniu środkowym. b) Rusztowania modułowe będące w naszej ofercie to nowoczesne rusztowania przestrzenne Allround firmy Layher, które znacznie ułatwiają stawianie skomplikowanych konstrukcji. Umożliwiają one optymalne dopasowanie do powierzchni obiektów o niestandardowych kształtach. Przy wykorzystaniu dodatkowych elementów, takich jak pomosty robocze, elementów podwieszanych czy przejezdnych, ze stacjonarnego rusztowania modułowego można zbudować trybuny, estrady, ołtarze i schody

8 RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA STACjOnARnE Rusztowania modułowe: rusztowania stacjonarne Rusztowanie Allround jest uniwersalnym, nowoczesnym systemem rusztowań przestrzennych o modułowych własnościach. Firma Layher wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom, szczególnie w wybudowach przemysłowych, energetyce, przemyśle rozrywkowym dopracowała do perfekcji swój system, którego elementami konstrukcyjnymi są stojaki wyposażone w węzły tzw. rozety, w odległości dokładnie co 50 cm na całej długości. Rozety posiadają otwory pozwalające wykonać połączenie z ryglami, stężeniami czy elementami do zawieszenia pomostów w jednej płaszczyźnie w ośmiu dowolnych kierunkach stanowiąc konstrukcję, która może przenieść zaprojektowane i określone obciążenia. System Allround przewyższa możliwości konstrukcyjne rusztowań rurowo-złączkowych dzięki: szybkiemu i łatwemu montażowi, demontażowi modułowych elementów oraz możliwości ich zamontowania, zdemontowania (np. pomostów) w każdej chwili, szybszemu łączeniu elementów dzięki standardowym zamkom (klinowe zamki połączone w rozecie), zapewnieniu wysokiej obciążalności węzłów konstrukcji w porównaniu z rusztowaniem rurowo-złączkowym, dzięki czemu można uzyskać konstrukcję o bardzo dużej nośności, możliwości dopasowania do wszelkich, najbardziej skomplikowanych kształtów, szczególnie tam, gdzie innego typu rusztowania nie mogą być zastosowane (np. ramowe), wielokrotnie krótszemu czasowi montażu i demontażu, zapewniającemu efektywność wykonywania prac, dużej wielokrotności i powtarzalności wybudów związanej z wysoką jakością wykonania elementów, osiągniętych zwłaszcza przez ich ocynkowanie ogniowe, wielu, wielu innym zaletom. System rusztowań Allround posiada dopuszczenie wydane przez Deutsches Institut fűr Bautechnik (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) w Berlinie, w którym jest stwierdzona nośność węzła dla 1,09 m q = 22,97 kn/m i P = 7,33 kn. jest on dopuszczony pod numerem zezwoleń Z i Z certyfikacja została wykonana zgodnie z normą DIN SO 9001/EN przez TŰV-cERT. W Polsce rusztowanie Blitz posiada certyfikat bezpieczeństwa IMBiGS na znak B o numerze B/02/003/07. STOjAKI PIONOWE STALOWE Stojaki posiadają wprasowany łącznik czopowy, występują w długościach od 1,0 do 4,0 m lub bez łącznika czopowego o długości od 0,5 do 4,0 m. Stojaki stalowe o średnicy 48,3 mm, ocynkowane ogniowo, z rozetami co 50 cm na max. 8 połączeń (dla 4-metrowego stojaka). cztery małe otwory w rozetce wyznaczają dokładne połączenie pod kątem prostym, cztery większe pozwalają na wykonanie połączenia pod dowolnym kątem. RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA STACjOnARnE RyGLE POZIOME W zależności od długości pola rusztowania, rodzaju pomostu i obciążenia w systemie występują rygle ze stali z rury okrągłej lub o U-profilu ze wzmocnieniem o długości od 0,35 do 3,07 m. Rygiel pełni równocześnie funkcję elementu podtrzymującego pomost, usztywniającą konstrukcję rusztowania oraz ochrony bocznej (poręcze). Złącze z zamkiem klinowym gwarantuje połączenie z przenoszeniem obciążeń między stojakami pionowymi i ryglami. Dla rygla poziomego stalowego o przekroju rurowym nośność (obciążenie równomiernie rozłożone q i obciążenie skupione P) wynosi odpowiednio (dodano na podstawie danych producenta): Przekrój rurowy rygla [m] q [kn/m] P [kn] 0,73 22,97 7,33 1,09 10,54 5,10 1,57 5,22 3,67 2,07 3,09 2,88 2,57 2,00 2,37 3,07 1,29 2,02 Dla rygla poziomego o przekroju U i U-rygla podwójnego stalowego nośność (obciążenie równomiernie rozłożone q i obciążenie skupione P) wynosi odpowiednio (dodano na podstawie danych producenta): Przekrój rurowy rygla [m] q [kn/m] P [kn] 0,73 19,01 6,10 1,57 15,16 7,97 2,07 8,65 6,92 2,57 5,12 5,25 3,07 3,59 5,24 STężENIA PIONOWE I POZIOME STALOWE Z ZAMKIEM KLINOWyM Stężenia usztywniają konstrukcję w kierunku poziomym i pionowym. Muszą być dobrane zgodnie z siatką rusztowań

9 RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA STACjOnARnE RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA STACjOnARnE PODSTAWy ŚRUBOWE Podstawy śrubowe pozwalają na regulację wysokości. Posiadają samoczyszczący gwint i zabezpieczone są przed wykręceniem. WIEżE ScHODOWE Z rusztowań Allround można montować profesjonalne wieże schodowe z aluminiowymi biegami schodowymi. Dla pochyłych powierzchni np. na dachach, kotłach, cyklonach, kadłubach statków stosuje się wzmocnione podstawki uchylne. ELEMENTy DODATKOWE Zdjęcie: Rusztowanie modułowe Stocznia Gdańska Różne złącza, np. rozetowe, zaciskowe, z głowicą klinową, krzyżowe, wzdłużne, obrotowe, złącza z głowicą, elementy początkowe, Nakładki zabezpieczające, Konsole poszerzające o długości od 0,35 do 1,0 m, Dźwigary kratowe o długości od 4,0 do 8,0 m, Zaczepy kotwiące, Drabiny oraz cały typoszereg pomostów roboczych (stalowe, aluminiowo- -sklejkowe, komunikacyjne i drewniane) oraz krawężniki

10 RuSZTOwAnIA modułowe: KOnSTRuKCjE wsporcze Rusztowania modułowe: konstrukcje wsporcze 1. Rusztowanie fasadowe Allround Kompatybilność pomiędzy systemem ramowym Blitz i modułowym Allround ważna jest w przypadkach, gdy: kontur fasady jest zbyt skomplikowany (wiele gzymsów, balkonów, wykuszy i in.), wymagane jest większe obciążenie pomostów (np. przy pracach kamieniarskich), nie można zastosować właściwego kotwienia w dolnej części rusztowania (konieczna rozbudowa podstawy), nie jest konieczne wykonanie pomostów na wszystkich poziomach, nie można zastosować rusztowań ramowych, a ekonomicznym rozwiązaniem okazuje się zastosowanie rusztowań modułowych. RuSZTOwAnIA modułowe: KOnSTRuKCjE wsporcze KONSTRUKcjA Rozwiązanie konstrukcji rurociągów przemysłowych Gdy rusztowanie jest posadowione na nierównym podłożu (na różnych poziomach roboczych), należy doprowadzić za pomocą różnej długości stojaków rusztowania modułowego do uzyskania jednego, równego poziomu. Można w ten sposób doprowadzić do uzyskania równomiernej podstawy pod wyżej stosowanym ekonomicznym rozwiązaniem z rusztowań ramowych. Przy obudowie rurociągów, kanałów itp., gdzie podporowe rusztowanie wykonuje się z rusztowań modułowych, można stosować rusztowanie ramowe do zabudowy bocznych ścian rur przemysłowych. W takim przypadku górną część ram rusztowania spina się rurami lub dźwigarami kratowymi. Przykładowymi ekonomicznymi rozwiązaniami są: WIEżA KOŚcIELNA Rozwiązanie na wieży kościelnej Podstawa wykonana jest z rusztowania ramowego zgodnie z linią elewacji, natomiast od wieży, która ma skomplikowany, zwężający się kształt, należy przejść na kompatybilne rusztowanie modułowe, mające o wiele więcej możliwości, mogące przenieść większe obciążenia. Zdjęcie: Rusztowanie modułowe Gdańsk Zdjęcie: Rusztowanie kanałów Elektrownia Rybnik Zdjęcie: Rusztowanie wieży kościoła 18 19

11 RuSZTOwAnIA modułowe: KOnSTRuKCjE wsporcze RuSZTOwAnIA modułowe: KOnSTRuKCjE wsporcze ZBIORNIKI OKRąGŁE O MAŁycH ŚREDNIcAcH Rozwiązanie konstrukcji przy zbiornikach Kominy rusztowanie wieżowe 2. Rusztowanie wieżowe Allround Rusztowania wieżowe są jednopolową konstrukcją, często o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poziomym, z jednym lub kilkoma poziomami roboczymi. Takie rozwiązania mają często zastosowanie przy punktowych pracach podczas przeglądów urządzeń, instalacji przemysłowych, np. w stoczniach lub elektrowniach. Rusztowanie tego typu często wznoszone jest jako wolno stojąca konstrukcja rusztowań, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasady statyki szczególnie ważne jest tutaj sprawdzenie wytrzymałości na wyboczenie i sprawdzenie ogólnej stateczności. Przy montażu rusztowania wieżowego należy postępować zgodnie z instrukcją montażu producenta lub indywidualnym projektem technicznym. Zdjęcie: Komin, celsa Huta Ostrowiec ZBIORNIKI OKRąGŁE O DUżycH ŚREDNIcAcH Rozwiązanie konstrukcji przy zbiornikach W związku z możliwością zastosowania różnej długości rygli można uzyskać dostosowanie do krzywizny okrągłych kształtów zbiornika. Przy pełnym obwodzie rusztowanie takie stanowi konstrukcję samonośną. Można stosować wewnętrzny obwód. Zdjęcie: Zbiorniki w Bodaczowie Zdjęcie po lewej: kościół pw. św. Andrzeja w Zabrzu Zdjęcie: Kolporter Kielce 20 21

12 RuSZTOwAnIA modułowe: POmOSTy ROBOCZE RuSZTOwAnIA modułowe: POmOSTy ROBOCZE Rusztowania modułowe: pomosty robocze System Allround pozwala na dopasowanie konstrukcji rusztowań do wymagań odnośnie wysokości, szerokości i długości. Dostępne długości rygli umożliwiają dopasowanie rozstawów stojaków pionowych odpowiednio do obciążeń i geometrii ustroju. Montaż odbywa się podobnie jak w przypadku rusztowań wieżowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na usztywnienie całej konstrukcji we wszystkich kierunkach. Platformy robocze stanowią bezpieczne miejsce prowadzenia robót oraz składowania materiału, należy jednak tutaj przestrzegać bezwzględnie obciążeń dopuszczalnych podanych w protokole odbioru technicznego, na podstawie warunków ujętych w dopuszczeniu, dokumentacji technicznej i obliczeń statycznych. Ponadto ekonomicznym rozwiązaniem jest wygospodarowanie obszaru pod platformą roboczą, który jest dostępny i bezpieczny, gdyż jest chroniony przez systemowe podesty i szczelne osłony. Dopuszcza się wtedy pracę lub przebywanie pod rusztowaniami (np. w kościołach, na halach produkcyjnych i in.)

13 RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA POdwIESZAnE Rusztowania modułowe: rusztowania podwieszane Rusztowania wiszące mogą być stosowane w miejscach, gdzie konieczna jest zabudowa zarówno długich, jak i rozległych powierzchniowo konstrukcji. Ich użycie ma sens zawsze wtedy, gdy nie ma możliwości postawienia rusztowania stojącego lub jeśli wiązałoby się to ze zbyt dużym nakładem pracy i kosztów. Rusztowanie wiszące jest stosowane w przypadkach, gdy: podłoże nie jest wystarczająco nośne, lub posadowienie na podłożu jest wprost niemożliwe (rzeka, nad ciągami technologicznymi itp.), nie ma odpowiedniego podłoża do zakotwienia rusztowań, nie można tamować ruchu drogowego, traktu pieszego itp., rusztowanie stojące miałoby zbyt dużą wysokość np. do remontu wieży kościelnej. Dzięki systemowym elementom konstrukcyjnym: rusztowanie jest montowane i demontowane szybko i sprawnie, dopasowanie elementów jest duże i konstrukcja zapewnia stabilność i bezpieczeństwo, rusztowanie charakteryzuje się wysoką nośnością, możliwa jest wielokrotność użytkowania. RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA POdwIESZAnE W zależności od doboru podwieszenia istnieją różne dopuszczalne obciążenia. Wielkość tego obciążenia musi być podana każdorazowo w protokole odbioru technicznego i tablicy zawieszonej na oddanym do eksploatacji rusztowaniu. Przekraczanie tego obciążenia jest zabronione. Możliwe jest też wykonanie rusztowania wiszącego przejezdnego. Rusztowanie takie nadaje się szczególnie do prac na fasadach, podsufitkach, gzymsach dachowych, prac konserwacyjnych i remontowych na mostach itp. W montażu tego typu rusztowań stosuje się głównie elementy rusztowania modułowego, ramowego, dźwigarów kratowych, rolek jezdnych z określoną dopuszczalną nośnością i hamulcem oraz koniecznie założonym balastem. Wielkość balastu należy określić poprzez statykę konstrukcji. Zdjęcie: Rusztowanie mostu na Wiśle w Puławach Dobór sposobu podwieszeń należy zawsze dostosowywać do warunków konstrukcyjnych i każda taka wybudowa musi być przeprowadzona przez specjalistyczną firmę z zastosowaniem dużej wiedzy i umiejętności fachowych oraz przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Podwieszenie rusztowań musi nastąpić w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed przemieszczaniem w jakimkolwiek kierunku, a element nośny pod żadnym pozorem nie może być uszkodzony. Do podwieszania można stosować łańcuchy, rury rusztowaniowe, dźwigary kratowe, prefabrykowane elementy wiszące, z ograniczeniem również liny stalowe. Szczególnie ekonomiczne i bezpieczne konstrukcje rusztowań wiszących to w głównej mierze zasługa gotowych elementów konstrukcyjnych rusztowań wiszących (rys. obok). Zdjęcie po prawej: Rusztowanie platformy wiertniczej, Gdańska Stocznia Remontowa 24 25

14 RuSZTOwAnIA modułowe: RuSZTOwAnIA PRZEjEZdnE Rusztowania modułowe: rusztowania przejezdne RuSZTOwAnIA modułowe: TRyBuny, ESTRAdy, OŁTARZE Rusztowania modułowe: trybuny, estrady, ołtarze Rusztowanie modułowe Allround możemy stosować również w wersji przejezdnej jako konstrukcję na kołach. Umożliwia ono przesuw konstrukcji o powtarzalnym kształcie na kolejne działki robocze, przejmuje duże obciążenia, można je dopasować do właściwie każdego profilu pionowego i kształtu oraz w różnych, trudno dostępnych miejscach, przy ograniczeniu do minimum użytego do wykonania konstrukcji sprzętu. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na profesjonalnie zorganizowaną rozrywkę również w kwestii rusztowań znaleziono równoprawnego partnera. Dzięki rusztowaniom modułowym teren np. rynku wielkiego miasta, hali przemysłowej lub dużego skweru parkowego zamienia się w salę koncertową lub obiekt sportowy ze sceną lub skocznią i trybunami. Dla organizatorów imprez najważniejsze jest, aby wpasować projekt i realizację w koncepcję imprezy, zbudować zamierzoną scenografię sceniczną, ale też wybudować podwyższoną konstrukcję trybun, aby widzowie mogli śledzić przebieg widowiska lub imprezy sportowej. Przy planowaniu konstrukcji należy zwrócić uwagę na: poziome stężenia w płaszczyźnie wybudowy, odstępy między poziomami, stężenia na wszystkich czterech stronach rusztowania, zastosowanie przedłużonych elementów początkowych, dobór rolek jezdnych w zależności od obciążenia i typu podłoża. Zasady obowiązujące przy eksploatacji rusztowań jezdnych: praca dopuszczalna jest tylko na poziomie roboczym, nie wolno montować i obciążać rusztowań wciągarkami, należy przemieszczać i ustawiać rusztowanie tylko na poziomym, równym i wystarczająco nośnym podłożu, należy przemieszczać rusztowanie tylko w kierunku podłużnym, należy przestrzegać bezwzględnego zakazu przebywania ludzi na rusztowaniu w trakcie przemieszczania, po przemieszczeniu rusztowań należy zablokować hamulce, uniemożliwiając jakikolwiek przesuw rusztowania, jeżeli kolumny rusztowania przejezdnego są ze sobą wzajemnie łączone, należy się upewnić, czy konstrukcja jest stabilna i nie zagraża bezpieczeństwu, należy ustawić rolki jezdne w kierunku jazdy, aby uniknąć ich uszkodzeń, każdorazowo należy dokonać analizy bezpieczeństwa konstrukcji. Z elementów systemu modułowego Allround montowane są estrady, ołtarze, skocznie, konstrukcje trybun i same trybuny. jest to niezawodny system do wykonania tymczasowej konstrukcji. jej szybki montaż i demontaż pozwala na organizowanie cyklicznych imprez w różnych miejscach

15 RuSZTOwAnIA modułowe: SChOdy Schody Wieże schodowe stanowią alternatywną formę komunikacji do założonych wewnątrz rusztowań przejść z drabinkami. Są rozwiązaniem, które pozwala na wygodne wchodzenie po schodach także z transportem materiału. SySTEmy OSŁOnOwE, ZAdASZEnIA I OSPRZęT W zależności od miejsca ustawienia i zapotrzebowania konstrukcje te można stosować jako komunikację wewnętrzną i wieże schodowe. Zdjęcie górne: Rusztowanie klatki schodowej jako wejście na dach Zdjęcia dolne: Budowa BOT, El. Bełchatów, Blok nr 13 W ofercie naszej firmy można znaleźć dodatkowe elementy, które ułatwią pracę. Są to osłony i zadaszenia, które niezależnie od pory roku zabezpieczą ludzi pracujących na wysokości oraz ich miejsce pracy przed niekorzystnymi warunkami środowiska. Poza tym będą izolowały otoczenie przy wykonywaniu prac powodujących spore zapylenie. Dostępne w ofercie kosze zsypowe, wciągarki, dźwigi oraz podesty transportowe znacznie ułatwiają pionowy transport materiałów

16 SySTEmy OSŁOnOwE Systemy osłonowe Dzisiejsze budowy niejednokrotnie wymagają zastosowania specjalistycznych osłon, które umożliwiają pracę w ciągu całego roku i dają zabezpieczenie ze względu na: niekorzystne warunki atmosferyczne, szkodliwe czynniki środowiska, rodzaj wykonywanych prac (np. demontaż płyt azbestowych, piaskowanie, duże zapylenie), konieczność wykonania wymaganego zabezpieczenia dla ludzi pracujących na rusztowaniu, przed upadkiem materiału i sprzętu, konieczność stosowania specjalistycznych urządzeń na rusztowaniach (np. nagrzewnic, torkretnic, agregatów malarskich itp.). SySTEmy OSŁOnOwE PLANDEKI Stosowane przy wyższych wymogach ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i ochrony środowiska, a także w celu szczelnego zabezpieczenia. Liczbę miejsc zakotwień określa każdorazowo dokumentacja techniczna montażu rusztowań w zastosowaniu plandek. Przykładowe parametry plandek w tabeli. Należy jednak pamiętać, iż rusztowania pokryte systemami osłon traktowane są jako rusztowania nietypowe i wymagają uwzględnienia w projekcie lub dokumentacji technicznej zwiększonych obciążeń, wywołanych zastosowanym systemem osłon. Najczęściej stosowane zabezpieczenia i systemy osłonowe to: SIATKI NA RUSZTOWANIA Zapewniają przy niewielkich kosztach własnych najbardziej popularną osłonę, która przepuszcza światło i powietrze. Liczba i rozkład kotwień powinny być zgodne z dopuszczeniem, certyfikatem lub dokumentacją techniczną. Zdjęcie: Stocznia Gdańska osłona konstrukcji Zdjęcie: Osłona rusztowań, Elektrownia Łagisza, Będzin Zdjęcie: Budynek mieszkalny w Gdańsku Siatki różnią się gramaturą i parametrami wytrzymałościowymi. Najczęściej wykonane są z polipropylenu o ciężarze właściwym 65 g/m 2 i charakteryzują się dużą przepuszczalnością wiatru (ok. 70%) oraz światła, a także wysoką odpornością na zrywanie. Mocowane są do rusztowań najczęściej za pomocą samozaciskowych opasek

17 SySTEmy OSŁOnOwE SySTEmy OSŁOnOwE Odmiana plandeki Rozmiar [m x m] masa rolki [kg] Ilość w rolce [m 2 ] Plandeka Super T-Plus Clear 2,00 x 45 21,6 90 folia z supermocnego LDPE, zbrojona siatką 9 x 12 mm, netto 225 g/m 2, oczka montażowe niebieskie, wytrzymałość na rozerwanie 13 kn/m. 2,25 x 40 21,6 90 2,75 x 30 19,8 82,5 3,00 x 45 32, ,25 x 36 28, ,00 x 36 34,6 144 Plandeka Super Light Clear 2,25 x 36 15,4 81 folia z supermocnego LDPE, zbrojona siatką 12 x 12 mm, netto 175 g/m 2, oczka czarne, wytrz. na rozerwanie 10 kn/m. 2,75 x 30 15,7 82,5 3,25 x 36 22, ,00 x 36 27,4 144 Plandeka Light Clear 2,25 x 36 14,6 81 folia ze standardowego LDPE, zbrojona siatką 12 x 12 mm, netto 165 g/m 2, oczka czarne, wytrz. na rozerwanie 7,5 kn/m. 2,75 x 30 14,9 82,5 3,25 x 36 21, ,00 x 36 25,9 144 Plandeki ognioodporne (flamesafe) Rozmiar [m x m] masa rolki [kg] Ilość w rolce [m 2 ] monarflex Super T-Plus Flamesafe 2,00 x folia ognioodporna, z supermocnego LDPE, zbrojona siatką 9 x 12 mm, netto 240 g/m 2, oczka niebieskie, wytrz. na rozerwanie 13 kn/m. 2,25 x 40 22, ,00 x 45 34, ,00 x 36 36,7 144 monarflex Super Light Flamesafe 2,25 x 36 16,2 81 folia ogniooporna z supermocnego LDPE, zbrojona siatką 12 x 12 mm, netto 185 g/m 2, oczka czarne, wytrz. na rozerwanie 10 kn/m. 3,25 x 36 23, ,00 x 36 28,8 144 monarflex Light Flamesafe 2,25 x 36 16,2 81 folia ogniooporna ze standardowego LDPE, zbrojona siatką 12 x 12 mm, netto 185 g/m 2, oczka czarne, wytrz. na rozerwanie 7,5 kn/m. 3,25 x 36 23, ,00 x 36 28,8 144 PLANDEKI KODEROWE Firma Layher posiada w swoim programie system plandek koderowych, na który składają się: 1. Aluminiowe szyny koderowe 2. Uchwyty do mocowania szyn 3. Plandeki koderowe Do szczególnych zalet programu należą: wysoka szczelność (bezpośredni montaż plandeki wprowadzanej w szynę), proste mocowanie samonośnych szyn koderowych do konstrukcji rusztowania, bezpośrednie przenoszenie siły wiatru na punkty zakotwienia bez dodatkowego obciążenia rusztowania, dopuszczalna wysokość montażu 2,57 m, długość pola 100 m i 3,07 m, długość pola 50 m, wymagane normy ochrony środowiska (także przy usuwaniu azbestu), brak przeciwwskazań do ogrzewania i użytkowania nagrzewnic, brak ograniczeń w poruszaniu się po rusztowaniu dzięki zachowaniu odpowiedniego odstępu plandeki, możliwość ponownego, bezproblemowego zamknięcia otworów (np. śluzy), w połączeniu z dachem kasetowym doskonała ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Akcesoria Zaczep uniwersalny (Flexi Tie) Siła zrywająca min. 45 kg Zaczep z opaską montażową (Fixostrap) Siła zrywająca min. 45 kg Zaczep z kotwicą i gumową pętlą Siła zrywająca min. 75 kg Zaczep z karabińczykiem i gumową pętlą (System Tie) Siła zrywająca min. 40 kg Zaczep uszczelniający (Monostud) Siła zrywająca min. 35 kg Gumowa pętla Klamra (Wedges) Zaczep uszczelniający z uchem (Poly Toggle) Łącznik 2 folii Taśma naprawcza dwustronna, 2 mm x 10 mm x 22,5 m Taśma naprawcza jednostronna, 50 mm x 20 m Ilość 100 szt./op. 100 szt./op. 100 szt./op. 100 szt./op. 25 szt./op. 100 szt./op. 25 szt./op. 100 szt./op. 25 szt./op. 1 szt. 1 szt. Zdjęcie: Osłona konstrukcji Sukiennice, Kraków 32 33

18 SySTEmy OSŁOnOwE SySTEM PROTEc System Protec firmy Layher jest przykładem osłony szczelnej. Stosuje się go w przypadkach: prowadzenia robót z użyciem substancji chemicznych, robót rozbiórkowych przy demontażu azbestu, konieczności izolacji akustycznej, prowadzenia piaskowania elewacji, szczególnej ochrony w zakresie izolacji od pyłu, robót sztukatorskich i konserwacyjnych, konieczności postawienia prowizorycznej ściany ochronnej przed hałasem przy robotach budowlanych lub częściej podczas imprez publicznych. Zaletami takiego rozwiązania są: całkowita wodoszczelność i pyłoszczelność, możliwość redukcji kosztów ogrzewania, możliwość zastosowania kaset świetlnych z podwójnymi kładkami płytowymi (w ten sposób można na dowolnym poziomie wybudować okno, każda kaseta może np. przy dostarczaniu materiału zostać wyjęta i bez problemu ponownie wmontowana), łatwy i szybki montaż, wysoka estetyka budowy, liczba zakotwień taka sama jak przy plandekach, łatwość oczyszczania kaset, możliwość zastosowania kaset tłumiących dźwięk (redukcja hałasu ok. 75%), możliwość wybudowy hal tymczasowych, możliwość wybudowy do 90 m, forma zabezpieczenia antywłamaniowego w strefie związanej z bezpieczeństwem, brak ograniczeń odnośnie częstotliwości wykorzystania. Mocowanie elementów systemu osłon szczelnych Protec następuje za pomocą uchwytów typowych dla rusztowań. Kasety systemu w zależności od potrzeb mogą być: 1. Typowo ścienne 2. Dachowe 3. Narożne Każdy z powyższych typów kaset może być dźwiękoszczelny i transparentny. System osłon szczelnych można montować zarówno na rusztowaniach modułowych, jak i ramowych. dachy Wielokrotnie na budowach lub na terenach zakładów produkcyjnych spotykamy się z koniecznością wykonania tymczasowych hal. Oprócz ścian wykonanych z rusztowań ramowych lub modułowych należy zastosować również tymczasowe dachy. Nieodzowne tutaj są dachy kasetowe, konstrukcyjnie oparte na wykorzystaniu dźwigarów kratowych 0,4 i 0,75 m z zadaszeniami z plandek lub kaset z płyt PcV lub blachy. Zaletami dachów kasetowych (system firmy Layher) są: maksymalna rozpiętość dachu 36,9 m, szybki i pewny montaż ze względu na niewielką liczbę elementów, możliwość demontażu każdego kasetonu dachowego, możliwość zastosowania kaset świetlnych, wykorzystanie jako konstrukcji przejezdnych bardzo przydatne, trwałość i możliwość wielokrotnego przestawiania i zastosowania, uniwersalność możliwość zastosowania w połączeniu z innymi konstrukcjami, nie tylko z rusztowań, 2 dopuszczalne obciążenie śniegiem 0,25 kn/m odpowiada wysokości pokrywy śnieżnej ok. 10 cm (dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasad, aby nie przekraczać maksymalnie dopuszczalnych obciążeń, szczególnie śniegiem). Przy konstrukcji podstawy są używane: 1. dźwigary kratowe dużego obciążenia (wys. 0,75 m) można osiągać max. rozpiętość dla konstrukcji (podano na podstawie danych producenta): bez ściągu i dla obciążenia śniegiem 0,75 kn/m 2 13,60 m, ze ściągiem i dla obciążenia śniegiem 0,75 kn/m 2 20,50 m, bez ściągu i dla obciążenia śniegiem 0,25 kn/m 2 19,50 m, ze ściągiem i dla obciążenia śniegiem 0,25 kn/m 2 29,30 m. Rys.: Layher dachy 2. dźwigary dachowe typu Ih (wys. 1,0 m) można osiągać max. rozpiętość dla konstrukcji (podano na podstawie danych producenta): bez ściągu i dla obciążenia śniegiem 0,75 kn/m 2 17,30 m, ze ściągiem i dla obciążenia śniegiem 0,75 kn/m 2 27,10 m, bez ściągu i dla obciążenia śniegiem 0,25 kn/m 2 23,20 m, ze ściągiem i dla obciążenia śniegiem 0,25 kn/m 2 36,90 m. Zdjęcie na górze: System Protec, Stocznia Gdańska Zdjęcie po prawej: System Protec, mury Starego Miasta, Warszawa Rys.: Layher 34 35

19 dachy Dźwigary dachowe typu IH w porównaniu z dźwigarami kratowymi dużego obciążenia mają o 15 20% krótszy czas montażu dzięki zastosowaniu połączeń bezśrubowych, posiadają możliwość osiągnięcia większych rozpiętości, górny pas w kształcie U-profili wyklucza konieczność stosowania dodatkowych elementów. Ściągi przejmują obciążenia poziome, będące skutkiem nachylenia połaci dachu. Przy budowie z wykorzystaniem ściągów znaczenie ma dopuszczalne obciążenie dachu śniegiem. Ściągi mogą być montowane tylko na przewidzianych do tego połączeniach. Usztywnienie poziome płaszczyzny dachu osiągnięte zostaje poprzez zastosowanie kaset dachowych. Dźwigary dachowe tworzą sztywną konstrukcję przez zastosowanie odpowiednich stężeń lub dźwigarów więźb dachowych tak, że nie są potrzebne żadne inne poziome lub pionowe elementy. dodatkowe sprzęty do prac na wysokości dodatkowe SPRZęTy do PRAC na wysokości KUBŁy ZSyPOWE Niejednokrotnie przy montażu rusztowań wykorzystywanych do prowadzenia prac remontowych stosuje się kosze zsypowe, co znacznie ułatwia pracę. Oferta Ramirent daje możliwość wynajmu całych zestawów składających się z elementu mocującego, segmentów podstawowych i elementu końcowego, jak i pojedynczych koszy. Szczegółowa oferta wynajmu kubłów zsypowych znajduje się w katalogu Sprzęt budowlany. Zdjęcia: Stocznia Gdańska 36 37

20 dodatkowe SPRZęTy do PRAC na wysokości WcIąGARKI Akcesoria mocowane do rusztowań znacznie ułatwiające pracę na budowie to także wciągarki Geda Lift 150/200, Geda Primo Star, Geda Maxi 150 S. dodatkowe InFORmACjE Wciągarki Geda Lift 150/200 potwierdziły już wielokrotnie swoją przydatność na budowie. cechują się dużym udźwigiem do 200 kg, jak również łatwością montażu (montaż wciągarki odbywa się bezpośrednio na placu budowy bez użycia jakichkolwiek narzędzi). Wciągarka Geda Primo Star z udźwigiem 200 kg i prędkością podnoszenia 22 m/min oferuje wysokie osiągi. Różnorodność zastosowania, duża prędkość transportowa oraz znaczny zasięg ograniczony jedynie długością liny to cechy charakterystyczne wciągarki linowej Geda Primo Star. Dwie prędkości podnoszenia, zabezpieczenie przed przeciążeniem i zabezpieczenie przed skręcaniem się liny czynią wciągarkę Geda Maxi 150 S niezastąpionym narzędziem, pomocnym w budowie rusztowań i w transporcie materiałów budowlanych. Należy jednak pamiętać, iż rusztowanie, na którym zamocowana jest wciągarka, powinno spełniać określone w przepisach wymogi techniczne. Szczegółowa oferta wciągarek znajduje się w katalogu Sprzęt budowlany. DźWIGI, PODESTy I PLATFORMy W ofercie firmy znajdują się także dźwigi towarowo-osobowe, jak również podesty: wiszące, jedno- i dwumasztowe oraz transportowe. Szeroka oferta podestów oraz dźwigów pozwala zarówno na sprawne wykonywanie wszelkich prac elewacyjnych, takich jak docieplanie czy malowanie budynków, jak również na transport materiałów i ludzi zarówno na małych i średnich budowach, jak i na dużych placach budów. Szczegółowa oferta znajduje się w katalogu Dźwigi, podesty i platformy. Dzięki współpracy z wieloma Klientami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi oraz dzięki ogromnemu doświadczeniu naszego zespołu możemy poszczycić się pozycją jednego z głównych liderów w branży. Świadczy o tym liczba oraz skala prowadzonych realizacji, przyznane nam certyfikaty i uzyskane referencje, które są potwierdzeniem zaangażowania i dbałości o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług

POZOSTAŁE KATALOGI 2009/2010 Rusztowania

POZOSTAŁE KATALOGI 2009/2010 Rusztowania Rusztowania 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 3 Rusztowania ramowe elewacyjne 5 Rusztowania stacjonarne 6 Rusztowania podwieszane 10 Rusztowania przejezdne 12 Rusztowania modułowe 13 Rusztowania stacjonarne 14

Bardziej szczegółowo

spis treści strona str.2 Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12

spis treści strona str.2 Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12 KATALOG PRODUKTÓW spis treści strona Rusztowania fasadowe typ PLETTAC 3 Rusztowania fasadowe typ LAYHER/BAUMANN 8 Rusztowania fasadowe typ RUX 12 Rusztowania fasadowe Elementy wspólne / Akcesoria 17 Rusztowania

Bardziej szczegółowo

rusztowania modułowe R+

rusztowania modułowe R+ rusztowania modułowe 1. Słupek Słupek jest podstawowym elementem konstrukcyjnym. Wykonany z rury stalowej Ø48,3x3,2 mm. Do słupka co 0,5m przyspawane są talerzyki z 8 otworami, 4 małe wyznaczają przyłączenia

Bardziej szczegółowo

rusztowania ramowe EURO+

rusztowania ramowe EURO+ rusztowania ramowe 1. Rama stalowa Wykonana z rury o średnicy Ø48,3 ze ścianką 2,7mm. Górny u-profil ramy pozwala na założenie dwóch pomostów stalowych o szerokości 0,32m lub jednego aluminiowo-sklejkowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

rusztowania modułowe R+

rusztowania modułowe R+ rusztowania modułowe R+ 1. Słupek R+ Słupek R+ jest podstawowym elementem konstrukcyjnym rusztowań modułowych. Wykonany z rury stalowej Ø48,3x3,2 mm. Do słupka co 0,5m przyspawane są talerzyki z 8 otworami,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

2. Materiały. 2 S t r o n a

2. Materiały. 2 S t r o n a SST RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE 1. Wstęp 1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych. 2. Pracownicy

Bardziej szczegółowo

REMONTY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

REMONTY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ZASTOSOWANIE RUSZTOWAŃ MODUŁOWYCH ROTAX PLUS REMONTY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH Obiekty budowlane o nieregularnym kształcie, w których podstawowa bryła jest urozmaicona architektoniczne, często cechuje niezwykła

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ø 48,3 x 4,0 mm Ciężar kg 3,5 6,0 8,0 Nr katalogowy 700223 700216 700209 Ciężar kg 4,0 7,0 9,0 Nr katalogowy 705037 705020 705013

ø 48,3 x 4,0 mm Ciężar kg 3,5 6,0 8,0 Nr katalogowy 700223 700216 700209 Ciężar kg 4,0 7,0 9,0 Nr katalogowy 705037 705020 705013 STABILO ø 48,3 x 3,25 mm ocynkowana ogniowo STABILO ø 48,3 x 4,0 mm Ciężar kg 6,0 14,0 19,0 Nr katalogowy 700193 700186 700179 Vario ø 48,3 x 3,25 mm ocynkowana ogniowo. Wymienna trawersa. Ciężar kg 3,5

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Katalog elementów Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Rusztowania ramowe typ PIONART model PUM Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań Copyright

Bardziej szczegółowo

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Warianty montażowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Warianty montażowe Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów. www.art-bau.com.pl. Katalog elementów 2014 1

Katalog elementów. www.art-bau.com.pl. Katalog elementów 2014 1 Katalog elementów www.art-bau.com.pl Katalog elementów 2014 1 www.art-bau.com.pl ART-BAU Rusztowania jest nowoczesną firmą specjalizującą się w produkcji i sprzedaży niemieckich systemów rusztowań typu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY HAL NAMIOTOWYCH CAŁOROCZNYCH i NAMIOTÓW MAGAZYNOWYCH

SYSTEMY HAL NAMIOTOWYCH CAŁOROCZNYCH i NAMIOTÓW MAGAZYNOWYCH SYSTEMY HAL NAMIOTOWYCH CAŁOROCZNYCH i NAMIOTÓW MAGAZYNOWYCH w w w. h a l e r u b o. p l CHARAKTERYSTYKA HAL NAMIOTOWYCH CAŁOROCZNYCH Sportowa hala wielofunkcyjna OPTIMA 36 x 70 m (2520 m 2 ) MOSiR Bystrzyca

Bardziej szczegółowo

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE

DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE D.L. 81 D.L. 81 BEZPIECZNA PLATFORMA PLS PLS to bezpieczna platforma teleskopowa o regulowanej wysokości, zabezpieczająca pracownika w trakcie pracy z każdej strony.

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Katalog elementów Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45262110-5 DemontaŜ rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Kształtowniki Zimnogięte

Kształtowniki Zimnogięte Kształtowniki Zimnogięte Doskonały kształt stali 3 Kształtowniki zimnogięte Galver Kształtowniki zimnogięte ze względu na swoje właściwości są powszechnie wykorzystywane we współczesnym budownictwie i

Bardziej szczegółowo

System MI: bezpieczny 4-częściowy system podpór do rur o średnicy do 600 mm

System MI: bezpieczny 4-częściowy system podpór do rur o średnicy do 600 mm : bezpieczny 4-częściowy system podpór do rur o średnicy do 600 mm Hilti to innowacyjny modułowy system podpór do mocowania rur i urządzeń w branży przemysłowej. Konstrukcja tego systemu pozwala na bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Nazwa elementu/ nr katalogowy. 1. Rama Nr katalogowy: Rama z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: a

Nazwa elementu/ nr katalogowy. 1. Rama Nr katalogowy: Rama z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: a KATALOG ELEMENTÓW Szkic elementu Nazwa elementu/ nr katalogowy Wymiary gabarytowe/ waga 1. Rama Nr katalogowy: 0801000 2150 mm 860 mm 19,60 kg 2. Rama z dodatkowymi bolcami Nr katalogowy: 0801000a 2150

Bardziej szczegółowo

Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu.

Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu. Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu. hale magazynowe hale handlowe hale produkcyjne hale specjalistyczne O firmie ekonomiści projektanci inżynierowie montażyści Firma Amwin jest polską spółką,

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI EPS SCHODY TYMCZASOWE SCHODY DO KONTENERÓW

OGRODZENIA TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI EPS SCHODY TYMCZASOWE SCHODY DO KONTENERÓW www.tlcrental.pl OGRODZENIA TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI EPS SCHODY TYMCZASOWE SCHODY DO KONTENERÓW Firma TLC Rental jako lider w wynajmie budowlanych systemów zabezpieczeń oferuje nowoczesny system

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

Wysuwane Platformy Kolejowe

Wysuwane Platformy Kolejowe Wysuwane Platformy Kolejowe Wysuwane platformy robocze do remontu taboru kolejowego Wykonywane przez nas platformy umożliwiają przeprowadzanie prac naprawczych i konserwatorskich na wszelkich składach

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2007/2008

Katalog produktów 2007/2008 Katalog produktów 2007/2008 spawanie, cięcie i nie tylko www.kemper.com.pl Butle z gazem Butle z gazem - mocowania ścienne/stojaki... 165 Wózki na butle z gazem... 166 Butle z gazem - stelaże transportowe......

Bardziej szczegółowo

Schody jezdne typoszereg 16000. Instrukcja montażu i eksploatacji

Schody jezdne typoszereg 16000. Instrukcja montażu i eksploatacji Schody jezdne typoszereg 16000 Instrukcja montażu i eksploatacji Bydgoszcz Wydanie 2009 Uwagi ogólne 1. Schody jezdne typoszereg 16000 wykonane są ze stopu aluminium. 2. Zostały zaprojektowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KATALOG ELEMENTÓW RUSZTOWAŃ MODUŁOWYCH RUBO. w w w. r u b o s c a f f o l d i n g. c o m

KATALOG ELEMENTÓW RUSZTOWAŃ MODUŁOWYCH RUBO. w w w. r u b o s c a f f o l d i n g. c o m KATALOG ELEMENTÓW RUSZTOWAŃ MODUŁOWYCH RUBO w w w. r u b o s c a f f o l d i n g. c o m PODSTAWOWE ELEMENTY RUSZTOWANIA MODUŁOWEGO RUBO Podest komunikacyjny Stojak m Podest drewniany Przetyczka (kołek)

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR DPC 0025/01/2012. Temat: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "HAJDÓW" W LUBLINIE. REMONT ZBIORNIKA WKFz.

PROJEKT NR DPC 0025/01/2012. Temat: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW HAJDÓW W LUBLINIE. REMONT ZBIORNIKA WKFz. ULMA Construccion Polska S.A. Warszawa, 16.01.2012 r. ul. Klasyków 10 tel. (0 22) 519 39 21 fax (0 22) 519 39 09 PROJEKT NR DPC 0025/01/2012 Temat: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW "HAJDÓW" W LUBLINIE. REMONT ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe.

MEZZA STOW. Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW Wysokiej jakości konstrukcje podestowe. MEZZA STOW KONSTRUKCJE PODESTOWE System Mezza-Stow został zaprojektowany na potrzeby realizowania konstrukcji podestowych. W przeciwieństwie do konwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

ø 48,3mm. Nr katalogowy 708014 Ciężar kg 0,8 Nr katalogowy 708052 Do mocowania na dwuteownikach. Ciężar kg 0,9 Nr katalogowy 708120

ø 48,3mm. Nr katalogowy 708014 Ciężar kg 0,8 Nr katalogowy 708052 Do mocowania na dwuteownikach. Ciężar kg 0,9 Nr katalogowy 708120 Pozasystemowe elementy rusztowań Sprzęgło krzyżowe Sztywne 90 stopni, rozstaw klucza 22 do wszystkich elementów ø 48,3 mm. Dopuszczone do stosowania do elementów stalowych i aluminiowych (DIN EN 74). Sprzęgło

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka rusztowań. Schemat rusztowania

Charakterystyka rusztowań. Schemat rusztowania rusztowania katalog Charakterystyka rusztowań Rusztowania ramowe przeznaczone są do prowadzenia wszelkich prac budowlanych. Głównie wykorzystywane są przy budowie i remontach budynków przez tynkarzy, malarzy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu oraz

Instrukcja montażu oraz Instrukcja montażu oraz Strona- 1 - SPIS TREŚCI str. Rozdział I. Zakres stosowania rusztowań systemowych Platino 3 1.1. Zakres stosowania rusztowań systemowych Platino 3 Rozdział II. Zasady montażu i demontażu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ

BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ PODNOŚNIKI I PODESTY RUCHOME BEZPIECZNA ALTERNATYWA DLA TRADYCYJNYCH RUSZTOWAŃ W branży budowlanej praca na wysokości to chleb powszedni, jednak pracodawcy nie zawsze przykładają odpowiednią wagę do kwestii

Bardziej szczegółowo

ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5)

ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5) ST 2.1. S.T.-2.1.8. Rusztowania (CPV 45262110-5) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na

Bardziej szczegółowo

Rusztowanie STENtub NOWOŚĆ

Rusztowanie STENtub NOWOŚĆ SYSTEM OPATENTOWANY NOWOŚĆ Rusztowanie STENtub Zapobiega poważnym upadkom podczas montażu. Montażyści zawsze bezpieczni, bez potrzeby stosowania tymczasowych barierek ochronnych. Wynajem i sprzedaż deskowań

Bardziej szczegółowo

Schody jezdne pomostowe typoszereg Instrukcja montażu i eksploatacji

Schody jezdne pomostowe typoszereg Instrukcja montażu i eksploatacji Schody jezdne pomostowe typoszereg 17000 Instrukcja montażu i eksploatacji Bydgoszcz Wydanie 2010 Uwagi ogólne 1. Schody jezdne pomostowe typoszereg 17000 wykonane są ze stopu aluminium. 2. Zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ - PREZENTACJA

NOWOŚĆ - PREZENTACJA NOWOŚĆ - PREZENTACJA PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY - ELEKTRYCZNY - Kieszeniowy PRW - G - E K Fraco sp. z o.o. PODEST RUCHOMY WISZĄCY- G RNICZY - ELEKTRYCZNY PODEST RUCHOMY WISZĄCY - G RNICZY

Bardziej szczegółowo

PODPORY UKOŚNE. Dokumentacja techniczno - ruchowa

PODPORY UKOŚNE. Dokumentacja techniczno - ruchowa PODPORY UKOŚNE Dokumentacja techniczno - ruchowa Sierpień 2011 1.0 Spis treści 2.0 Charakterystyka produktu 2 2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 3.0 Elementy 3 4.0 Zastosowanie 4-8 5.0 Statyka 9-15

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne drabiny i rusztowania

Profesjonalne drabiny i rusztowania 04 05 www.zarges.de www.com.pl Profesjonalne drabiny i rusztowania Program 2004/2005 Lekkie, bezpieczne, funkcjonalne Drabiny wielofunkcyjne Drabina 3 częściowa, wielozadaniowa bezpieczna drabina o uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Katalog elementów. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Katalog elementów Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań Copyright

Bardziej szczegółowo

Oferowane rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych umożliwiają Klientom

Oferowane rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych umożliwiają Klientom Oferowane rozwiązania w zakresie konstrukcji stalowych umożliwiają Klientom lepsze wykorzystanie posiadanych pomieszczeń od poszerzenia powierzchni magazynowych bezpośrednio na i produkcyjnych aż po urządzenie

Bardziej szczegółowo

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality.

Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D. Turn ideas into reality. Montaż okna w przestrzeni izolacji ścian budynku jest prosty, pewny i szybki z wykorzystaniem Systemu JB-D Wady budowlane wywołane błędami projektowymi lub montażowymi Wady budowlane wywołane błędami projektowymi

Bardziej szczegółowo

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 3. www.ramirent.pl KONTENERY BIUROWO-SOCJALNE 6 KONTENERY MODUŁOWE 10 KONTENERY TYPU PORTIERNIA 14 KONTENERY SANITARNE 16

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 3. www.ramirent.pl KONTENERY BIUROWO-SOCJALNE 6 KONTENERY MODUŁOWE 10 KONTENERY TYPU PORTIERNIA 14 KONTENERY SANITARNE 16 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 3 KONTENERY BIUROWO-SOCJALNE 6 Kontener biurowo-socjalny 7 Kontener biurowo-socjalny z korytarzem wewnętrznym 8 Kontener biurowy z blokiem kuchennym 9 KONTENERY MODUŁOWE 10 Kontener

Bardziej szczegółowo

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC

Hale systemowe. Opis, zastosowanie, właściwości. 20/06/2011 www.ruukki.com Technology Center PUBLIC Hale systemowe Opis, zastosowanie, właściwości Zawartość Podstawowe informacje Parametry techniczne Dodatkowe informacje techniczne Zastosowania hal Referencje Hale systemowe Podstawowe informacje Hale

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja

maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja maszty wieże dla każdego nasze maszty Twoja wizja Maszty Zastosowanie: telekomunikacja turbiny wiatrowe Wieże banery reklamowe oświetlenia kamery bramownice drogowe pomiarowe wieże obserwacyjne 6. Kotwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HAL MODUŁOWYCH

SYSTEM HAL MODUŁOWYCH SYSTEM HAL MODUŁOWYCH Siedziba, Zakład Produkcyjny WELDON sp. z o.o. O firmie Weldon sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji kontenerów, konstrukcji stalowych hal i magazynów oraz ekranów akustycznych.

Bardziej szczegółowo

Dywizja 4 Informacje technologiczne

Dywizja 4 Informacje technologiczne Dywizja 4 Informacje technologiczne System Peiniger RöRö Wózki przejezdne Podparcie konstrukcji 2) Konstrukcje wsporcze jako system podparcia i wzmocnienia konstrukcji mostów MATERIAŁY: PIŽMO 2 540 [t]

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA STALOWA SKROJONA NA MIARĘ

KONSTRUKCJA STALOWA SKROJONA NA MIARĘ STALOWE HALE NA ZAMÓWIENIE KONSTRUKCJA STALOWA SKROJONA NA MIARĘ Dynamiczny rozwój rynku konstrukcji hal stalowych w Polsce sprawia, że przedsiębiorstwa oferujące tego typu produkt muszą nieustannie szukać

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO

SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE SYSTEM SZALOWANIA WYKOPÓW O GŁĘBKOKOŚCI DO 3,5 [ m ] TYPU LEKKIEGO KUBWIT ul. Osadnicza 5 65-950 Zielona Góra tel./fax: ( 068) 453-54-35 e-mail: biuro@kubwit.com.pl

Bardziej szczegółowo

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ biuro.redam@interia.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ ZALETY HAL STALOWYCH: elastyczność w doborze wymiarów obiektu w zależności od przeznaczenia; różnorodność systemów

Bardziej szczegółowo

Katalog. Systemy zsypowe Stojaki dachowe Windy dekarskie. Katalog ważny do:

Katalog. Systemy zsypowe Stojaki dachowe Windy dekarskie. Katalog ważny do: Katalog Systemy zsypowe Stojaki dachowe Windy dekarskie Katalog ważny do: 01.01.2012 Spis treści Systemy zsypowe...3 Stojaki dachowe...6 Windy dekarskie...8 STRONA 2 Systemy zsypowe BY STRONA 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rusztowania budowlane. Technologia robót budowlanych TRB sem 5

Wykład 8 Rusztowania budowlane. Technologia robót budowlanych TRB sem 5 Wykład 8 Rusztowania budowlane Technologia robót budowlanych TRB sem 5 budowlane Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy przy wznoszeniu,

Bardziej szczegółowo

Więcej przestrzeni dla nowości VENTATEC. silny jak niedźwiedź! NOWOŚĆ AMF

Więcej przestrzeni dla nowości VENTATEC. silny jak niedźwiedź! NOWOŚĆ AMF S Y S T E M Y S U F I T O W E Więcej przestrzeni dla nowości VENTATEC silny jak niedźwiedź! NOWOŚĆ AMF M A D E I N G E R M A N Y VENTATEC - Zalety 2 Już jest nowy system konstrukcji Knauf AMF! M A D E

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI EPS SCHODY TYMCZASOWE SCHODY DO KONTENERÓW

OGRODZENIA TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI EPS SCHODY TYMCZASOWE SCHODY DO KONTENERÓW OGRODZENIA TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI EPS SCHODY TYMCZASOWE SCHODY DO KONTENERÓW www.tlcrental.pl WYNAJEM SPRZEDAŻ SERWIS TLC RENTAL W SKRÓCIE Skandynawska tradycja i doświadczenie Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl

tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl BIMO Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4 42-300 Myszków tel. 34 315 80 46 tel. 790 577 121 e-mail: biuro@bimo.com.pl handlowy@bimo.com.pl GŁÓWNĄ DZIAŁALNOŚCIĄ FIRMY BIMO SP. Z O.O. JEST: WYNAJEM SPRZĘTU I MASZYN

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

MPZ 48 Fundament w systemie RASTO MPZ 48 filary w systemie MANTO

MPZ 48 Fundament w systemie RASTO MPZ 48 filary w systemie MANTO Radymno - Korczowa Firma Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. dostarcza deskowania i rusztowania niezbędne do budowy odcinka Autostrady A4 o długości 22,6 km z Radymna do miejscowości Korczowa (granica

Bardziej szczegółowo

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belki dwuteowe KRONOPOL I-BEAM KRONOPOL I-BEAM AT-15-5515/2006 Dzisiejsze trendy w budownictwie mieszkaniowym bazują na dużych, otwartych przestrzeniach. Pojawiło się zatem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PODESTÓW ROBOCZYCH TLC

SYSTEM PODESTÓW ROBOCZYCH TLC SYSTEM PODESTÓW ROBOCZYCH TLC www.tlcrental.pl SPRZEDAŻ WYNAJEM TRANSPORT GRUPA TLC JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW Posiadamy nowoczesny zakład produkcyjny o powierzchni 7 000m 2, wyposażony w innowacyjny park

Bardziej szczegółowo

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową.

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową. STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji Rusztowanie ramowe RUX-SUPER 65. - Wykonanie typowe -

Instrukcja montażu i eksploatacji Rusztowanie ramowe RUX-SUPER 65. - Wykonanie typowe - Instrukcja montażu i eksploatacji Rusztowanie ramowe RUX-SUPER 65 - Wykonanie typowe - Uwaga! Wydane wcześniej instrukcje montażu i eksploatacji są nieważne Stan: styczeń 2007 Niniejsza instrukcja montażu

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY OBIEKT: Remont budynku komunalnego LOKALIZACJA: Biała, ul. Plac Zamkowy 3 działka nr 1120, k.m.18, obręb Biała INWESTOR: Gmina Biała ul. Rynek 10, 48-210 Biała OPRACOWANIE :

Bardziej szczegółowo

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Bydgoszcz 2014 Liczba oraz miejsce montażu konsol. Aby prawidłowo wykonać montaż w warstwie ocieplenia należy odpowiednio dobrać konieczne do jego realizacji

Bardziej szczegółowo

systemy przechowywania

systemy przechowywania systemy przechowywania www.pollo-system.pl Modułowy system półek i regałów System półek i regałów fińskiej firmy Sovella jest alternatywą dla standardowego wyposażenia szafy czy garderoby, jak również

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Karta danych produktu

Karta danych produktu KDP-1 Zmiany techniczne zastrzeżone v: 2.0.0 Data: 01.04.2014 Strona 1 z 10 KDP-2 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 1.1. Cechy konstrukcyjne 4 1.2. Tabela wymiarów 4 2. Plandeka górna 5 2.1. Standard

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49)

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakres robót : ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) Inwestor : Gmina Wrocław, 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8 Wrocław, maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. W celu zabezpieczenia przed korozją wszystkie stalowe elementy są cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO 1461.

1. Wstęp. W celu zabezpieczenia przed korozją wszystkie stalowe elementy są cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO 1461. 1. Wstęp System ramowy Framescaff to lekkie rusztowanie fasadowe, zbudowane z kilku podstawowych elementów. Lekka i łatwa w montażu konstrukcja jest jednocześnie bezpieczna i stabilna, dzięki czemu idealnie

Bardziej szczegółowo

PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE

PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE Panelowe ogrodzenia kratowe WIŚNIOWSKI to nowoczesne i solidne zabezpieczenie terenu 26 www.wisniowski.pl ZALETY NOWOCZESNA TECHNOLOGIA Systemy paneli kratowych WIŚNIOWSKI to

Bardziej szczegółowo

Wykonana z rury aluminiowej 25 x 1,5 cm, do samodzielnego montażu przy pomocy uchwytów zaciskowych

Wykonana z rury aluminiowej 25 x 1,5 cm, do samodzielnego montażu przy pomocy uchwytów zaciskowych Tel. +48 77 417 05 06 Fax +48 77 544 93 23 E-mail: orome@orome.pl Najczęściej zadawane pytania F.A.Q. Mapa Strony Orome.pl > Oferta > Bezpieczna technika pracy na wysokościach > Drabiny aluminiowe > Akcesoria

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Konsole. Przegląd produktów. Konsola kątowa WK100/ / /200. Konsola kątowa WK725/ /550. Konsola kątowa WK300/ /350

Konsole. Przegląd produktów. Konsola kątowa WK100/ / /200. Konsola kątowa WK725/ /550. Konsola kątowa WK300/ /350 Przegląd produktów 3.0 Przykładowe zastosowania konsoli kątowej (opracowano za pomocą biblioteki CAD Sikla) 3.1 Konsole kątowe WK 100/100,..., WK 200/200 z wzmocnionym profilowaniem 3.2 Konsole kątowe

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i akcesoria

Wyposażenie i akcesoria 9.1 9.1 Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie i akcesoria Wszystkie części składowe bram segmentowych NASSAU wykonane są z materiałów o najwyższej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące ich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych

INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych WWW.SIEMAG-TECBERG.COM INFORMACJA TECHNICZNA Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych Zawieszenia nośne dla urządzeń wyciągowych jedno- i wielolinowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm

Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm Ognioodporne panele ELEWACYJNE Trimoterm INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Różnorodność połączeń, estetyka starannie dobranych materiałów oraz charakterystyka techniczna pozwalają na skrócenie czasu realizacji projektów,

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN ul. Aleksandra Puszkina 25a NIP. 599-203-31-97 Tel./Fax.: 95 738 00 63 kom. 669 664 337 Ogrodzenia Standard Opis produktu Ogrodzenia w wersji standard są najtańszą

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE MOCOWANIE: NAWET W PRZYPADKU LAMINOWANEGO SZKŁA HARTOWANEGO

BEZPIECZNE MOCOWANIE: NAWET W PRZYPADKU LAMINOWANEGO SZKŁA HARTOWANEGO BEZPIECZNE MOCOWANIE: NAWET W PRZYPADKU LAMINOWANEGO SZKŁA HARTOWANEGO HSW EASY Safe. Bezpieczny ze szkłem hartowanym i laminowanym dzięki sprawdzonej technologii Clamp & Glue. ŚCIANA PRZESUWNA ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

Montaż śrub kotwiących HPM

Montaż śrub kotwiących HPM Identyfikacja produktów Śruby kotwiące HPM są dostępne w standardowych rozmiarach (16, 20, 24, 30, oraz 39) analogicznie do rozmiaru gwintu typu M śruby. Model śruby kotwiącej można rozpoznać po nazwie

Bardziej szczegółowo

KATALOG. RUSZTOWANIA MODUŁOWE ROTAX Plus

KATALOG. RUSZTOWANIA MODUŁOWE ROTAX Plus KATALOG Spis treści Rusztowania modułowe ROTAX Plus 1. Wstęp... 2. Zastosowanie... 3. Przykładowy zestaw ROTAX Plus... Rusztowania modułowe ROTAX Plus informacje ogólne i techniczne 4. ROTAX - obciążenia...

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE,

RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 06 RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Bydgoszcz 2014 Liczba oraz miejsce montażu konsol. Aby prawidłowo wykonać montaż w warstwie ocieplenia należy odpowiednio dobrać konieczne do jego realizacji

Bardziej szczegółowo

Zwijacze do węży. Zwijacze automatyczne. Zwijacze ręczne. Wieszaki. (61) (61)

Zwijacze do węży. Zwijacze automatyczne. Zwijacze ręczne. Wieszaki.   (61) (61) Zwijacze do węży Codzienna praca z długimi wężami bywa dość uciążliwa. Wąż może się łatwo splątać i ulec uszkodzeniu albo wręcz stać się przeszkodą na stanowisku pracy. W utrzymaniu elementarnego porządku

Bardziej szczegółowo