PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W GDYNI UL. MORSKA 192 GDYNIA, wrzesień 2009 EGZ. 1 1

2 Nazwa i adres inwestycji: Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni ul. Morska 192, nr ew. działki 487/81 Inwestor: Faza : BranŜe: Jednostka Projektowa: Projektant: Architektura: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Gdynia Projekt budowlano - wykonawczy architektura Pracownia Architektury PROSPERITA Anita Wilczyńska Gdynia, ul. Goplany 6 mgr inŝ. arch. Anita Wilczyńska upr. bud. nr PO/KK/148/2006, PO-891 w specjalności architektura Gdynia, wrzesień

3 SPIS ZAWARTOŚCI projektu budowlano-wykonawczego: Część I - Architektura 1. Opis techniczny 2. Informacja dot. planu BIOZ 3. Załączniki: - uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynaleŝności do POIA - oświadczenie Projektanta Rysunki: - Sytuacja 1:500 - A1 - Kolorystyka elewacji 1 i 2 1:200 - A2 - Kolorystyka elewacji 3 i 4 1:200 - A3 - Kolorystyka elewacji 5 i 6 1:200 - A4 - Elewacje 1 i 2 - wymiarowanie 1:200 - A5 - Elewacje 3 i 4 wymiarowanie 1:200 - A6 - Elewacje 5 i 6 wymiarowanie 1:200 - A7 - Rzut dachów 1:200 - A8 - Zestawienie stolarki i ślusarki 1:100 - A9 - Detal 1 1:10 - A10 - Detal 2 1:10 - A11 - Detal 3 1:10 - A12 - Detal 4 1:10 - A13 - Detal 5 1:10 - A14 - Detal 6 1:10 - A15 - Detal 7 1:10 - A16 - Detal 8 1:10 - A17 OPIS TECHNICZNY Architektura 1.0. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa i adres inwestycji: Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej NR 10 w Gdyni, ul. Morska Inwestor: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Gdynia 1.3. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania w zakresie architektury, jest docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów wraz z niezbędną wymianą pokryć dachowych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni, w celu usprawnienia termomodernizacyjnego i dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów. 3

4 2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Umowa z Zamawiającym 2.2. Wizja lokalna 2.3. Norma PN-EN ISO 6946: 1999 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania Instrukcja ITB Nr 334/96 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz z 2003r.) 2.7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz z 2003r.) 2.8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 121 poz.80 z 2006r. poz. 563) Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gdyni ul. Morska 192 (czerwiec 2009) dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Uzgodnienia z Urzędem Miasta Gdyni LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek jest zlokalizowany w Gdyni, w dzielnicy Chylonia. Dojazd do budynku od ul. Lubawskiej OPIS BUDYNKU Budynek uŝyteczności publicznej - oświatowy, szkoła. Zabudowa działki w kształcie litery L. Od ul. Morskiej widoczny budynek główny. Budynek główny szkoły prosty, cztery kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony, dwuklatkowy, z dobudowanym szybem dźwigu osobowego. Do budynku głównego przylega podpiwniczony, dwukondygnacyjny łącznik, w którym mieści się m.in. zaplecze kuchenne i pomieszczenia higieniczno sanitarne dla sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna jednokondygnacyjna, podpiwniczona Dane liczbowe Powierzchnia zabudowy 1173,40m2 Kubatura budynku m3 Kubatura części ogrzewanej ,9m3 Wysokość budynku głównego 16,80 m 4

5 4.2. Konstrukcja Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Ściany zewnętrzne. Ściany piwnicy murowane z cegły pełnej gr. 51cm, Ściany zewnętrzne nadbudowy - murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm. Ściany sali gimnastycznej, łącznika i zaplecza sanitarnego gr 38 cm z cegły pełnej. Dach/Stropodach Stropodach szkoły i łącznika - wentylowany- strop DZ-3 z warstwami wyrównawczymi i pustką powietrza, na ściankach kolankowych płyty korytkowe gr.10 cm, kryty papą termozgrzewalną. Dach sali gimnastycznej na stropie Ŝelbetowym z warstwami wyrównawczymi, konstrukcja dachu drewniana, bez ocieplenia. Dach kryty blachodachówką. Stropy międzykondygnacyjne Płyty stropowe typu DZ - 3 gr.26 cm Stolarka okienna i drzwiowa Okna w szkole wymienione na okna PCV (ok.96%), tylko w obrębie piwnicy pozostały do wymiany pojedyncze okna skrzynkowe, drewniane, są w złym stanie technicznym. Okna w sali gimnastycznej wymienione na PCV. Współczynnik przenikania ciepła okien drewnianych średnio U= 3,5 W/(m2 *K ). Okna PCV o współczynniku U= 1,3 W/(m2 *K ). Stolarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne w części budynku ( wszystkie wejścia oprócz głównego) drewniane, w złym stanie technicznym, nieszczelne, dla których przyjęto U=4,0 W/(m2 *K ). Drzwi zewnętrzne - frontowe zostały wymienione na PCV o wsp. U= 2,0 W/(m2 *K ). Wszystkie istniejące drzwi są w kolorze brązowym Inne elementy budowlane Cokoły z lastryka płukanego, na fragmentach ścian cementowe oraz typu gramaplast. Ściany tynkowane: cementowo wapienne, w wielu miejscach rysy i ubytki. Rury spustowe w większej części nowe z blachy stal. ocynk nie malowane. Kielichy Ŝeliwne oraz PCV - zniszczone. Rynny i opierzenia w 50% nowe (na bud.głównym) blacha stal. ocynkowana, nie malowane. Parapety przy wymienionych oknach (96%) nowe bl. ocynkowana, powlekana, brązowe. Gzymsy międzykondygnacyjne w części uszkodzone, opierzone blachą stalową, zniszczoną. Kominy ubytki tynków, zniszczone opierzenia, Murki przy zejściach do piwnic tynki zniszczone w 80%, zagrzybione Omurowania studzienek okien piwnicznych ubytki w tynkach Instalacja odgromowa wymaga naprawy i uzupełnień Na wszystkich oknach piwnicznych zamontowane kraty oraz częściowo siatki zabezpieczające 5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - DANE DOTYCZĄCE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PoniŜsze dane zostały opracowane w Audycie energetycznym sporządzonym przez uprawnioną osobę i wykonanym w czerwcu 2009r. dla budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni przy ul. Morskiej

6 5.1. Opis istniejących przegród budynku: Rodzaj przegrody Opis istniejącej przegrody współczynnik przenikania ciepła U W/(m2*K) Ściany zewnętrzne budynku gr 24 cm nadbudowa bud.głównego gr.38 cm łącznik i sala gimnastyczna gr.51 cm stary budynek Ściana zewnętrzna piwnicy przy gruncie: gr.41 cm gr.51 cm murowane z gazobetonu, murowane z cegły pełnej, obustronnie otynkowane murowane z cegły pełnej,obustronnie otynkowane Dach sali gimnastycznej na stropie Stropodach wentylowany /dach Ŝelbetowym z warstwami - sala gimnastyczna wyrównawczymi, konstrukcja drewniana bez ocieplenia. Dach kryty blachodachówką. Stropodach niewentylowany Stropodach szkoły i łącznika - - łącznik wentylowany- strop DZ-3 z -stropodach główny szkoły warstwami wyrównawczymi i pustką powietrza, na ściankach kolankowych płyty korytkowe gr.10 cm, kryty papą termozgrzewalną. Strop nad piwnicą Strop DZ-3 z nadbetonem, ocieplenie ze styropianu gr.3 cm, izolacja przeciwwilgotnościowa,od spodu otynkowany, wykończenie wierzchni PCV Okna Drzwi zewnętrzne wejściowe w 96% wymienione na PCV pozostałe drewniane, zniszczone nowe: PCV,częściowo przeszklone stare: drewniane, zniszczone 0,81 1,44 1,16 0,71 0,63 0,98 1,23 1,23 1,77 1,3 3,5 2,0 4, Zakładane parametry dla przegród zewnętrznych prowadzące do zmniejszenia strat ciepła ( wg Audytu energetycznego budynku z czerwca 2009r.) Ściany zewnętrzne L.p Omówienie Jednostki Stan istniejący Stan projektowany 1. Docieplenie Styropianem EPS FASADA, cm Zwiększenie oporu cieplnego R - ścian zew.gr.38 cm ścian. zew. 51cm ścian zew. gr.24 cm 3. Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie (m2*k) / W (m2*k) / W 0,70 0,866 1,23 4,59 4,75 5,12 [GJ /a] 1012,89 172,96 4. Zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie [MW] 0,1173 0,0200 6

7 5. Roczna oszczędność kosztów energii 6. Współczynnik przenikania ciepła U ścian zew.gr.38 cm ścian. zew. 51cm ścian zew. gr.24 cm [zł / rok ] [W / (m2*k)] 1,44 1,16 0,81 0,22 0,22 0,20 Stropodach budynku głównego i łącznika L.p Omówienie Jednostki Stan istniejący Stan projektowany 1. UłoŜenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu EPS o cm - współczynniku przewodności 16 λ=0,040 W /m K wraz z papą termozgrzewalna oraz wykonanie pokrycia papą wierzchniego krycia 2. Zwiększenie oporu cieplnego R - Stropodach budynku głównego - 4,0 i łącznika (m2*k) / W 0,82 4,82 3. Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie [GJ /a] 351,3 59,52 4. Zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie 5. Roczna oszczędność kosztów energii 6. Współczynnik przenikania ciepła U Stropodach budynku głównego i łącznika [MW] 0,0407 0,0068 [zł / rok ] [W / (m2*k)] 1,23 0,21 Stropodach nad salą gimnastyczną L.p Omówienie Jednostki Stan istniejący Stan projektowany 1. UłoŜenie warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej np.isover cm - ISO MATA o współczynniku 14 przewodności λ=0,036 W /m K na powierzchni stropu oraz montaŝ folii PCV 2. Zwiększenie oporu cieplnego R - Stropodach sali gimnastycznej 3. Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie (m2*k) / W - 1,03 3,89 4,92 [GJ /a] 14,238 2, Zapotrzebowanie na moc na [MW] 0,0061 0,0012 pokrycie strat przez przenikanie 5. Roczna oszczędność kosztów [zł / rok ] energii 6. Współczynnik przenikania ciepła U Stropodach sali gimnastycznej [W / (m2*k)] 0,98 0,20 7

8 5.3. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło ( wg Audytu energetycznego budynku z czerwca 2009r.) 8

9 6. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 6.1. Docieplenie ścian zewnętrznych Prace przygotowawcze: Ściany: - przygotowanie podłoŝa oczyszczenie ścian z luźnych i uszkodzonych tynków cem-wap., uzupełnienia i naprawy pozostałych istniejących tynków w systemie np. Weber Terranova obrzutka cementowa TP 511, następnie tynk podkładowy TP 512. PodłoŜe musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Jego powierzchnia musi być równa i gładka. - naleŝy w uzgodnieniu z Zamawiającym zdemontować wszystkie urządzenia i instalacje umiejscowione na ścianach budynku, t.j.: instalację odgromową, alarmową, oświetleniową, napisy na froncie budynku, kraty i siatki zabezpieczające w oknach piwnic i parteru oraz inne elementy. - Przed ułoŝeniem docieplenia budynku zwody pionowe instalacji odgromowej naleŝy zamontować na elewacji w rurkach ochronnych, a złącza pomiarowe wyprowadzić na odpowiedniej wysokości w obudowach zamontowanych w ociepleniu budynku. Gzymsy: - naleŝy zdemotować opierzenia gzymsów na wszystkich budynkach szkoły wymiana na nowe ze stali ocynkowanej - naleŝy oczyścić i uzupełnić ubytki tynku na wszystkich gzymsach oraz na dolnych fragmentach ościeŝy okiennych ( po demontaŝu parapetów zewn.). Uzupełnienia i naprawa: TP 511+ tynk podkładowy TP512 + szpachlowanie TP521 + grunt PG 221. Opierzenia i rury spustowe - opierzenia i rynny na budynku głównym naleŝy pozostawić a rury spustowe przedłuŝyć i przełoŝyć (odsunąć) od elewacji. Pozostała blacharka (opierzenia, rynny i rury spustowe) na łączniku i Sali gimnastycznej podlega wymianie na nową - z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki z blachy powinny być wyprowadzone min.35mm poza lico docieplonej elewacji. - demontaŝ kielichów Ŝeliwnych (włączenia rur spustowych do kielichów Ŝeliwnych i z PCV) projektuje się wymianę wszystkich kielichów na nowe z PCV, wpuszczane w nawierzchnię utwardzoną przy budynku. Inne elementy budowlane Murki przy zejściach do piwnicy tynki naleŝy skuć, odgrzybić i zagruntować ściany, ułoŝyć nowe tynki cementowe, pomalować na kolor jasno-szary. Schody zewn. do piwnic przeprowadzić naprawy stopni betonowych, zatarcie na ostro. W podestach przed drzwiami wybudować betonowe studzienki chłonne o wym. 40x60x80cm, wypełnić Ŝwirem płukanym i przekryć wycieraczką stalową ocynkowaną o oczkach 20x20mm. Nawierzchnię podestów wyrównać szlichtą betonową ze spadkiem do studzienek. Murki przy schodach bocznych wejść do budynku głównego naprawić i uzupełnić tynki cementowe, przeszpachlować i ułoŝyć tynki cienkowarstwowe TD 336. Murki studzienek okien piwnicznych oczyścić z luźnych i odpadających tynków, następnie przeprowadzić naprawy i uzupełnienia. Malować na kolor jasno-szary. Luksfery w ścianie przy wejściu bocznym (przybudówka) do budynku głównego rozebrać, otwór zamurować bloczkami keramzytowymi gr. 36cm. 9

10 6.2. Zasadnicze roboty dociepleniowe: Naprawa elewacji oraz ocieplenie ścian: a) ściany zewnętrzne budynku głównego b) ściany zewnętrzne łącznika c) ściany zewnętrzne sali gimnastycznej d) fragmenty ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem e) płyta balkonu frontowego Projektuje się docieplenie budynku metodą bezspoinową lekko-mokrą, w kompletnym systemie np. WEBER SD010 zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT / warstwa termoizolacyjna ze styropianu EPS FASADA gr. 14cm ( w ościeŝach okiennych i drzwiowych gr.2cm), zamocowanego do ścian za pomocą masy klejowo - szpachlowej i łączników mechanicznych dopuszczonych do obrotu, w ilości 6 szt. na 1 m² ściany, przy naroŝnikach 7 szt. na 1 m² ściany - warstwa zbrojąca, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi - siatki z włókna szklanego, w partii cokołowej wklejone dwie warstwy. - zewnętrzna wyprawa elewacyjna: a) na ścianach tynk silikatowo-silikonowy WEBER TD336, struktura: baranek 2mm b) w strefie cokołowej na wys. określoną na rysunkach: tynk mozaikowy, cienkowarstwowy np. Weber TD351 na bazie Ŝywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. c) gzymsy uzupełnienia i naprawy wg robót przygotowawczych, następnie ułoŝyć tynk cienkowarstwowy TD 336 d) płyta balkonu frontowego oraz płyty Ŝelbet. zadaszeń wejść bocznych do budynku głównego docieplenie od spodu styropianem EPS FASADA gr. 6 cm w systemie j.w. e) docieplenie ścian zewn. naleŝy poprowadzić równieŝ na ścianach piwnicznych przy zejściach do piwnic (przy budynku głównym i na zapleczu za salą gimnastyczną). f) murki przy bocznych schodach wejściowych ułoŝyć tynk cienkowarstwowy TD 336 w kolorach jak na rys. A3. Układy ociepleniowe WEBER SD010, stosowane na podłoŝach niepalnych (klasy co najmniej A2 s3, d0), zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy grubości płyt styropianowych nie przekraczającej 25 cm. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu docieplenia, posiadającego wymagane certyfikaty dla całego systemu, z zachowaniem kolorystyki przedstawionej w projekcie Pozostałe prace: - wykonanie opaski o szer. 50 cm z kostki betonowej prostokątnej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowej przy budynku (łącznik i sala gimnastyczna). Opaskę zakończyć elementami obrzeŝa trawnikowego. - naprawy i uzupełnienia istniejących opasek przy budynkach oraz schodów frontowych przy budynku głównym. - uporządkowanie terenu 10

11 6.3. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą styropianu wraz z niezbędną naprawą pokrycia dachowego stropodachy nad budynkiem głównym, nad łącznikiem oraz za salą gimnastyczną. Przed wykonaniem docieplenia stropodachów i nowego pokrycia dachowego naleŝy: - zdemontować stare rynny wiszące i rury spustowe na łączniku, sali gimnastycznej i na zapleczu za salą gimnastyczną. - wymienić obróbki blacharskie na gzymsach i dachach w niezbędnym zakresie - naprawić obróbki tynkarskie kominów i murków ogniochronnych - przeprowadzić naprawy i uzupełnienia istniejących pokryć papowych - zdemontować rynny na budynku głównym ( do ponownego montaŝu i przedłuŝenia) Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego, docieplenie stropodachów naleŝy przeprowadzić poprzez ułoŝenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu EPS o współczynniku przewodności λ=0,040 W /m x K, gr.16cm na istniejącym podłoŝu, następnie ułoŝyć nowe pokrycie papą podkładową i wierzchniego krycia. NaleŜy zastosować rozwiązanie systemowe zapewniające NRO dla wszystkich warstw (istniejących i nowych) pokrycia dachowego o parametrach nie niŝszych niŝ IZOLMAT - SYSTEM 1a w układzie warstw: - istniejące, wyremontowane pokrycie dachowe z pap asfaltowych - impregnat dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa IZOLPLAST - termoizolacja - styropian EPS gr.16cm, klasy E, samogasnący - papa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT BIT G200 S4 gr.4mm - papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS o gr. 5mm modyfikowana elastomerem SBS Obróbki blacharskie: Na budynkach: łącznik oraz zaplecze za salą gimnastyczną wymienić (wg rys.a8): - rynny na nowe wiszące, półokrągłe Ø180 i Ø120, blacha stal. ocynkowana - nowe rury spustowe Ø150 i Ø100 z blachy stal. ocynk Opierzenia i rynhaki na dachach płaskich mocować do konstrukcji dachu ( płyt korytkowych) za pomocą krawędziaków 12x16cm dł. 50cm układanych co 50cm po obwodzie stropodachu Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad salą gimnastyczną Projektuje się docieplenie stropodachu poprzez ułoŝenie warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej np. ISOVER ISO MATA o współczynniku przewodności λ=0,036 W /m x K, gr. 14cm na powierzchni stropu Ŝelbetowego. Wełnę mineralną naleŝy układać na folii PCV paroprzepuszczalnej. Zakłada się oczyszczenie konstrukcji drewnianej stropu i zabezpieczenie przed korozją biologiczną przez min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym IntoX S Wymiana pokryć dachowych nad bocznymi wejściami do budynku głównego Zniszczone pokrycia dachowe naleŝy rozebrać (do zdrowego podłoŝa) i wykonać nowe wraz z pełną obróbką blacharską. Projektuje się rozwiązanie systemowe typu IZOLMAT- System 1a, z zastosowaniem styropianu EPS gr. 16cm jako warstwą docieplającą. Rynny i rury spustowe naleŝy wymienić na nowe - z blachy stalowej ocynkowanej (wg rys.a8) Kontynuacja wymiany stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi oraz drzwi zewnętrznych. 11

12 Istniejące okna drewniane naleŝy wymienić na okna o współczynniku U= 1,3 W/(m2 *K), dla szyb U= 1,1 W/(m2 *K), okna dwuramowe, rozwierne, na profilu PCV w kolorze białym wg zestawienia stolarki. W ramiakach okien naleŝy zamontować nawiewniki higrosterowane o wydajności 30m3/h. - parapety wewnętrzne - PCV, białe. - podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej - kolor biały - montaŝ nowych siatek zabezpieczających w ościeŝach okien. Siatka stalowa o oczkach 2x2cm mocowana w ramie z kątownika 40x40x4, malowana na biało. Drzwi zewnętrzne drewniane wymienić na PCV o współczynniku U= 2,6 W/(m2 *K ), w kolorze brązowym wg zestawienia stolarki. 7. KOLORYSTYKA Dokumentacja zawiera projekt kolorystyki elewacji. Opis kolorów zgodny z paletą WEBER TERRANOVA. Przed przystąpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej naleŝy przedstawić Zamawiającemu próbki kolorystyki w celu ich potwierdzenia. Ściany zewnętrzne w kolorach: - jasny tynk: silikatowo silikonowy: kolor 105 E, struktura baranek 2,0 mm - ciemniejszy tynk: silikatowo silikonowy: kolor 140 D, struktura baranek 2,5 mm - szary tynk (gzymsy): silikatowo silikonowy: kolor 610 D, struktura baranek 1,5 mm - tynk mozaikowy (cokoły): TD351 nr 38 Rozmieszczenie kolorów jak na rysunkach. Podokienniki: blacha stalowa powlekana lub blacha aluminiowa - kolor biały Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie blacha stalowa ocynkowana Opaska przy budynku (łącznik i sala gimnastyczna): kostka brukowa w kolorze szarym. UWAGA: Ściany zewnętrzne zabezpieczyć do wys. 2,0 m trwałą, chemoodporną powłoką antygraffiti, przeznaczoną na styropianowe systemy dociepleń, nie blokująca dyfuzji pary wodnej. Powłoka powinna mieć właściwości: wysoką trwałość, równieŝ na uszkodzenia mechaniczne, odporność na czynniki atmosferyczne, z moŝliwością mycia elewacji myjką wysokociśnieniową bez ograniczeń, wysoką chemoodporność, dostępność w wersji przezroczystej i barwnej oraz w wersji "połysk" lub "mat" zalecana w wersji przezroczystej - mat. 8. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 8.1. Projektowane jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły podstawowej metodą lekko-mokrą oraz docieplenie stropodachu budynku głównego i łacznika, a takŝe docieplenie stropu nad salą gimnastyczną. Obok prac dociepleniowych planowana jest kontynuacja wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Funkcja: szkoła - budynek uŝyteczności publicznej. Powierzchnia zabudowy 1173,4 m 2 ; 12

13 Powierzchnia wewnętrzna 3987,5 m 2 Kubatura budynku m 3 ; Ilość kondygnacji: 4, 2 i 1 nadziemne +1 podziemna pod całością budynku. Wysokość : 16,8 m - budynek średniowysoki (SN). Długość budynku 62,2 m, szerokość 54,5 m Kategoria zagroŝenia ludzi, przewidywana liczba osób Cały obiekt jest zaliczony do kategorii zagroŝenia ludzi ZL III. W szkole ogółem przewiduje się przebywanie w godz. zajęć łącznie ok. 700 osób Wymagane klasy odporności poŝarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej elementów Wymagana klasa odporności poŝarowej dla budynku szkoły (obiekt średniowysoki, czterokondygnacyjny, zaliczony do ZLIII, z częścią podziemną przeznaczoną na pobyt ludzi) wynosi C. Zgodnie z 216. ust. 1,2,7. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie projektowane docieplenie ścian zewnętrznych naleŝy wykonać ze styropianu samogasnącego w systemie posiadającym wymagane certyfikaty w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Opracowanie: arch. Anita Wilczyńska 13

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 13 W GDYNI

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 13 W GDYNI PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 13 W GDYNI GDYNIA WITOMINO, ul. WIDNA 15 Gdynia, wrzesień 2012 EGZ. 1 Nazwa obiektu: Budynek Przedszkola nr 13 Gdynia, ul. Widna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOIZOLACJA ŚCIAN, DACHU, KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOIZOLACJA ŚCIAN, DACHU, KOLORYSTYKA ELEWACJI WAW NAZWA: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU BUDYNEK NR 2 (ZABIEGOWY) ADRES 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Wieniecka 49 NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa

Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa Termomodernizacja budynku szkolnego z naprawą izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych. Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa Inwestor: Gmina Stara Dąbrowa 73-112 Stara Dąbrowa 20 Sporządził:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW mgr inz. Leszek Kwiecien os. Kolorowe 15/35, Kraków

BIURO PROJEKTÓW mgr inz. Leszek Kwiecien os. Kolorowe 15/35, Kraków BIURO PROJEKTÓW mgr inz. Leszek Kwiecien os. Kolorowe 15/35, 31-939 Kraków biuro - ul. Madejówka 8, 30-864 Kraków, e-mail: euroinstal@interia.pl, tel./fax 658 78 34 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65 KOSZTORYS OFERTOWY. 3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. Lp. Podstawa wyceny. 1. KNR 4-01 0101-03 2. KNNR 6 0805-01 3. KNR 4-01 0104-02 4. KNNR 2 0601-0602 5. Wycena 6. KNR 4-01 0105-02 7. KNR 4-01 0535-08

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax Pracownia NIP: /VI/12

Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax Pracownia NIP: /VI/12 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax 269 27 71 Pracownia NIP: 679-006-43-38 1250/VI/12 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS WRAZ Z JEGO DOCIEPENIEM, WYMIANĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT - DELTA.

MIASTOPROJEKT - DELTA. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE 1 MIASTOPROJEKT - DELTA. 45-355 Opole ul. 1-go Maja 30a tel. 502719325 METRYKA PROJEKTU obiekt : BUDYNEK BIUROWY temat : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI - OCIEPLENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECH ICZ Y 1. DA E EWIDE CYJ E: 1.1. Faza opracowania. Projekt wymiany pokrycia dachowego Lokalizacja i adres. Budynek położony w Maniowie

OPIS TECH ICZ Y 1. DA E EWIDE CYJ E: 1.1. Faza opracowania. Projekt wymiany pokrycia dachowego Lokalizacja i adres. Budynek położony w Maniowie ZG PROJEKT Zbigniew Głowa 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25-27 tel. kom. 664 081 452 e-mail: zgprojekt@wp.pl PROJEKT REMO TU POKRYCIA DACHOWEGO -ZAŁOŻE IA DO KOSZTORYSU- OBIEKT: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZESPOŁU BUDYNKÓW ZOZ W KŁOBUCKU

INWENTARYZACJA ZESPOŁU BUDYNKÓW ZOZ W KŁOBUCKU KOSZT - BUD ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO KOSZTORYSOWYCH DARIUSZ MAJER 44-196 Knurów, ul. Gen. J. Ziętka 18c/12 tel. Fax (0-32) 236-01-61 tel. kom 0 509-041-270 INWENTARYZACJA ZESPOŁU BUDYNKÓW ZOZ W KŁOBUCKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA FIRMA PROJEKTOWA INST SAN BUD Romuald Kucy 32-300 Olkusz ul.k.k.wielkiego 71/7 tel/fax 032 64 33611 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Projekt : BUDOWLANO - WYKONAWCZY OCIEPLENIA BUDYNKU Obiekt : BUDYNEK DOMU KULTURY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

Harmonogram rzeczowo - finansowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Pawilon I 0,00 0,00 0,00 0,00 Pawilon I - ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym: odbicie tynków, zaprawy 1 wyrównujące, płyty styropianu FS-15 gr.12cm, przygotowanie podłoża, wyprawa m2 1192,83 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku 8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku Podstawą wykonania prac termomodernizacyjnych jest audyt energetyczny budynku dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii opracowany w lipcu 2015 r. przez

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Dach płaski kryty papą na betonowym podłożu. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 2 cegły (51 cm) na zaprawie

Dach płaski kryty papą na betonowym podłożu. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 2 cegły (51 cm) na zaprawie Opis obiektu Budynek z lat 50-tych ubiegłego wieku, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wykonany został w technologii tradycyjnej, murowanej ze stropami zmonolityzowanymi, żelbetonowymi. Dach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY NAZWA INWESTYCJI: LOKALIZACJA: PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNY REWITALIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SP2; ul. Dąbrowskiego 50; Środa Wielkopolska, działka

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Usług Projektowych. Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Usług Projektowych. Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW Zakład Usług Projektowych LERBUD Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: ZADANIE: Gmina Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 86-060 Nowa Wieś Wielka Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A.

2. Rozbiórka ścianek działowych na parterze i wykonanie nowych, zmiana w otworach okiennych oraz drzwi wejściowych segmentu A. BUDYNEK Nr 5 Segment C OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAŻOWEGO Nr 5 SEGMENT C ze zmianą sposobu użytkowania części budynku z przystawaniem na mieszkanie aktywizujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Znak sprawy: Załącznik nr... do SIWZ UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Remont Urzędu Pocztowego Konstantynów, 21-543 Konstantynów, ul. Wyszyńskiego 1. INWESTOR Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE 84-230 Rumia, ul. Jantarowa 1; Tel. 58 355 26 14, kom. 505 071 990, wegner@gd.home.pl Temat: Docieplenie ścian elewacji budynku weterynarii Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat

METRYKA PROJEKTU. Brzeg maj 2007 r. TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat 1 Brzeg maj 2007 r. METRYKA PROJEKTU TEMAT : Projekt ocieplenia ścian zewnętrznych z kolorystyką elewacji. OBIEKT : Żłobek Miejski Tęczowy Świat LOKALIZACJA : Brzeg ul. Gaj 3 INWESTOR : Gmina Miasto Brzeg

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10. Stawiski, dnia 31 maja 2016 roku BI.271.4.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10. Czy Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Zakres koniecznych do wykonania prac

Zakres koniecznych do wykonania prac Załącznik nr 1 do pisma z dnia 07.12.2011r znak RGPiIK/RPO.042.1.2011 Zakres koniecznych do wykonania prac dot.: projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA . PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Hetmańska 14, 60-254 Poznań ADRES INWESTYCJI: Poznań, ul. Hetmańska 14 NR DZIAŁKI: obr. 39, ark.28, nr dz.64 PROJEKTANT: Probud Studio

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6,7 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Zmiana pokrycia dachowego budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na działce budowlanej nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Budynki ECL termomodernizacja działania związane z II iteracją programu PPE wykonanie ocieplenia budynku SUW Lublin, (Styczeń, 2014) Zawartość 1. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, KOLORYSTYKI ELEWACJI, DOCIEPLENIA STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM W BUDYNKU PRZY UL. CHODKIEWICZA 10 W RZESZOWIE ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno.

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. PROJEKT BUDOWLANY Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. 1. Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno, działka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach:sp ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu,

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.

PROJEKT WYKONAWCZY. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

III. ORZECZENIE STANU TECHCHNICZNEGO BUDYNKU

III. ORZECZENIE STANU TECHCHNICZNEGO BUDYNKU SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE II. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU III. ORZECZENIE STANU TECHCHNICZNEGO BUDYNKU IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU VI.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach 1. LOKALIZACJA OBIEKTU: Działka lokalizacji budynku Urzędu Gminy oznaczona jest nr ewidencyjnym

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej.

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy szybu windy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowcu przy ul. Katowickiej. Nazwa i zakres projektu: PROJEKT DOBUDOWY

Bardziej szczegółowo