PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W GDYNI UL. MORSKA 192 GDYNIA, wrzesień 2009 EGZ. 1 1

2 Nazwa i adres inwestycji: Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni ul. Morska 192, nr ew. działki 487/81 Inwestor: Faza : BranŜe: Jednostka Projektowa: Projektant: Architektura: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Gdynia Projekt budowlano - wykonawczy architektura Pracownia Architektury PROSPERITA Anita Wilczyńska Gdynia, ul. Goplany 6 mgr inŝ. arch. Anita Wilczyńska upr. bud. nr PO/KK/148/2006, PO-891 w specjalności architektura Gdynia, wrzesień

3 SPIS ZAWARTOŚCI projektu budowlano-wykonawczego: Część I - Architektura 1. Opis techniczny 2. Informacja dot. planu BIOZ 3. Załączniki: - uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynaleŝności do POIA - oświadczenie Projektanta Rysunki: - Sytuacja 1:500 - A1 - Kolorystyka elewacji 1 i 2 1:200 - A2 - Kolorystyka elewacji 3 i 4 1:200 - A3 - Kolorystyka elewacji 5 i 6 1:200 - A4 - Elewacje 1 i 2 - wymiarowanie 1:200 - A5 - Elewacje 3 i 4 wymiarowanie 1:200 - A6 - Elewacje 5 i 6 wymiarowanie 1:200 - A7 - Rzut dachów 1:200 - A8 - Zestawienie stolarki i ślusarki 1:100 - A9 - Detal 1 1:10 - A10 - Detal 2 1:10 - A11 - Detal 3 1:10 - A12 - Detal 4 1:10 - A13 - Detal 5 1:10 - A14 - Detal 6 1:10 - A15 - Detal 7 1:10 - A16 - Detal 8 1:10 - A17 OPIS TECHNICZNY Architektura 1.0. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa i adres inwestycji: Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej NR 10 w Gdyni, ul. Morska Inwestor: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Gdynia 1.3. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania w zakresie architektury, jest docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów wraz z niezbędną wymianą pokryć dachowych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni, w celu usprawnienia termomodernizacyjnego i dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów. 3

4 2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Umowa z Zamawiającym 2.2. Wizja lokalna 2.3. Norma PN-EN ISO 6946: 1999 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania Instrukcja ITB Nr 334/96 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz z 2003r.) 2.7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz z 2003r.) 2.8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 121 poz.80 z 2006r. poz. 563) Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gdyni ul. Morska 192 (czerwiec 2009) dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Uzgodnienia z Urzędem Miasta Gdyni LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek jest zlokalizowany w Gdyni, w dzielnicy Chylonia. Dojazd do budynku od ul. Lubawskiej OPIS BUDYNKU Budynek uŝyteczności publicznej - oświatowy, szkoła. Zabudowa działki w kształcie litery L. Od ul. Morskiej widoczny budynek główny. Budynek główny szkoły prosty, cztery kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony, dwuklatkowy, z dobudowanym szybem dźwigu osobowego. Do budynku głównego przylega podpiwniczony, dwukondygnacyjny łącznik, w którym mieści się m.in. zaplecze kuchenne i pomieszczenia higieniczno sanitarne dla sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna jednokondygnacyjna, podpiwniczona Dane liczbowe Powierzchnia zabudowy 1173,40m2 Kubatura budynku m3 Kubatura części ogrzewanej ,9m3 Wysokość budynku głównego 16,80 m 4

5 4.2. Konstrukcja Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Ściany zewnętrzne. Ściany piwnicy murowane z cegły pełnej gr. 51cm, Ściany zewnętrzne nadbudowy - murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm. Ściany sali gimnastycznej, łącznika i zaplecza sanitarnego gr 38 cm z cegły pełnej. Dach/Stropodach Stropodach szkoły i łącznika - wentylowany- strop DZ-3 z warstwami wyrównawczymi i pustką powietrza, na ściankach kolankowych płyty korytkowe gr.10 cm, kryty papą termozgrzewalną. Dach sali gimnastycznej na stropie Ŝelbetowym z warstwami wyrównawczymi, konstrukcja dachu drewniana, bez ocieplenia. Dach kryty blachodachówką. Stropy międzykondygnacyjne Płyty stropowe typu DZ - 3 gr.26 cm Stolarka okienna i drzwiowa Okna w szkole wymienione na okna PCV (ok.96%), tylko w obrębie piwnicy pozostały do wymiany pojedyncze okna skrzynkowe, drewniane, są w złym stanie technicznym. Okna w sali gimnastycznej wymienione na PCV. Współczynnik przenikania ciepła okien drewnianych średnio U= 3,5 W/(m2 *K ). Okna PCV o współczynniku U= 1,3 W/(m2 *K ). Stolarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne w części budynku ( wszystkie wejścia oprócz głównego) drewniane, w złym stanie technicznym, nieszczelne, dla których przyjęto U=4,0 W/(m2 *K ). Drzwi zewnętrzne - frontowe zostały wymienione na PCV o wsp. U= 2,0 W/(m2 *K ). Wszystkie istniejące drzwi są w kolorze brązowym Inne elementy budowlane Cokoły z lastryka płukanego, na fragmentach ścian cementowe oraz typu gramaplast. Ściany tynkowane: cementowo wapienne, w wielu miejscach rysy i ubytki. Rury spustowe w większej części nowe z blachy stal. ocynk nie malowane. Kielichy Ŝeliwne oraz PCV - zniszczone. Rynny i opierzenia w 50% nowe (na bud.głównym) blacha stal. ocynkowana, nie malowane. Parapety przy wymienionych oknach (96%) nowe bl. ocynkowana, powlekana, brązowe. Gzymsy międzykondygnacyjne w części uszkodzone, opierzone blachą stalową, zniszczoną. Kominy ubytki tynków, zniszczone opierzenia, Murki przy zejściach do piwnic tynki zniszczone w 80%, zagrzybione Omurowania studzienek okien piwnicznych ubytki w tynkach Instalacja odgromowa wymaga naprawy i uzupełnień Na wszystkich oknach piwnicznych zamontowane kraty oraz częściowo siatki zabezpieczające 5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - DANE DOTYCZĄCE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PoniŜsze dane zostały opracowane w Audycie energetycznym sporządzonym przez uprawnioną osobę i wykonanym w czerwcu 2009r. dla budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni przy ul. Morskiej

6 5.1. Opis istniejących przegród budynku: Rodzaj przegrody Opis istniejącej przegrody współczynnik przenikania ciepła U W/(m2*K) Ściany zewnętrzne budynku gr 24 cm nadbudowa bud.głównego gr.38 cm łącznik i sala gimnastyczna gr.51 cm stary budynek Ściana zewnętrzna piwnicy przy gruncie: gr.41 cm gr.51 cm murowane z gazobetonu, murowane z cegły pełnej, obustronnie otynkowane murowane z cegły pełnej,obustronnie otynkowane Dach sali gimnastycznej na stropie Stropodach wentylowany /dach Ŝelbetowym z warstwami - sala gimnastyczna wyrównawczymi, konstrukcja drewniana bez ocieplenia. Dach kryty blachodachówką. Stropodach niewentylowany Stropodach szkoły i łącznika - - łącznik wentylowany- strop DZ-3 z -stropodach główny szkoły warstwami wyrównawczymi i pustką powietrza, na ściankach kolankowych płyty korytkowe gr.10 cm, kryty papą termozgrzewalną. Strop nad piwnicą Strop DZ-3 z nadbetonem, ocieplenie ze styropianu gr.3 cm, izolacja przeciwwilgotnościowa,od spodu otynkowany, wykończenie wierzchni PCV Okna Drzwi zewnętrzne wejściowe w 96% wymienione na PCV pozostałe drewniane, zniszczone nowe: PCV,częściowo przeszklone stare: drewniane, zniszczone 0,81 1,44 1,16 0,71 0,63 0,98 1,23 1,23 1,77 1,3 3,5 2,0 4, Zakładane parametry dla przegród zewnętrznych prowadzące do zmniejszenia strat ciepła ( wg Audytu energetycznego budynku z czerwca 2009r.) Ściany zewnętrzne L.p Omówienie Jednostki Stan istniejący Stan projektowany 1. Docieplenie Styropianem EPS FASADA, cm Zwiększenie oporu cieplnego R - ścian zew.gr.38 cm ścian. zew. 51cm ścian zew. gr.24 cm 3. Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie (m2*k) / W (m2*k) / W 0,70 0,866 1,23 4,59 4,75 5,12 [GJ /a] 1012,89 172,96 4. Zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie [MW] 0,1173 0,0200 6

7 5. Roczna oszczędność kosztów energii 6. Współczynnik przenikania ciepła U ścian zew.gr.38 cm ścian. zew. 51cm ścian zew. gr.24 cm [zł / rok ] [W / (m2*k)] 1,44 1,16 0,81 0,22 0,22 0,20 Stropodach budynku głównego i łącznika L.p Omówienie Jednostki Stan istniejący Stan projektowany 1. UłoŜenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu EPS o cm - współczynniku przewodności 16 λ=0,040 W /m K wraz z papą termozgrzewalna oraz wykonanie pokrycia papą wierzchniego krycia 2. Zwiększenie oporu cieplnego R - Stropodach budynku głównego - 4,0 i łącznika (m2*k) / W 0,82 4,82 3. Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie [GJ /a] 351,3 59,52 4. Zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie 5. Roczna oszczędność kosztów energii 6. Współczynnik przenikania ciepła U Stropodach budynku głównego i łącznika [MW] 0,0407 0,0068 [zł / rok ] [W / (m2*k)] 1,23 0,21 Stropodach nad salą gimnastyczną L.p Omówienie Jednostki Stan istniejący Stan projektowany 1. UłoŜenie warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej np.isover cm - ISO MATA o współczynniku 14 przewodności λ=0,036 W /m K na powierzchni stropu oraz montaŝ folii PCV 2. Zwiększenie oporu cieplnego R - Stropodach sali gimnastycznej 3. Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie (m2*k) / W - 1,03 3,89 4,92 [GJ /a] 14,238 2, Zapotrzebowanie na moc na [MW] 0,0061 0,0012 pokrycie strat przez przenikanie 5. Roczna oszczędność kosztów [zł / rok ] energii 6. Współczynnik przenikania ciepła U Stropodach sali gimnastycznej [W / (m2*k)] 0,98 0,20 7

8 5.3. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło ( wg Audytu energetycznego budynku z czerwca 2009r.) 8

9 6. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 6.1. Docieplenie ścian zewnętrznych Prace przygotowawcze: Ściany: - przygotowanie podłoŝa oczyszczenie ścian z luźnych i uszkodzonych tynków cem-wap., uzupełnienia i naprawy pozostałych istniejących tynków w systemie np. Weber Terranova obrzutka cementowa TP 511, następnie tynk podkładowy TP 512. PodłoŜe musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Jego powierzchnia musi być równa i gładka. - naleŝy w uzgodnieniu z Zamawiającym zdemontować wszystkie urządzenia i instalacje umiejscowione na ścianach budynku, t.j.: instalację odgromową, alarmową, oświetleniową, napisy na froncie budynku, kraty i siatki zabezpieczające w oknach piwnic i parteru oraz inne elementy. - Przed ułoŝeniem docieplenia budynku zwody pionowe instalacji odgromowej naleŝy zamontować na elewacji w rurkach ochronnych, a złącza pomiarowe wyprowadzić na odpowiedniej wysokości w obudowach zamontowanych w ociepleniu budynku. Gzymsy: - naleŝy zdemotować opierzenia gzymsów na wszystkich budynkach szkoły wymiana na nowe ze stali ocynkowanej - naleŝy oczyścić i uzupełnić ubytki tynku na wszystkich gzymsach oraz na dolnych fragmentach ościeŝy okiennych ( po demontaŝu parapetów zewn.). Uzupełnienia i naprawa: TP 511+ tynk podkładowy TP512 + szpachlowanie TP521 + grunt PG 221. Opierzenia i rury spustowe - opierzenia i rynny na budynku głównym naleŝy pozostawić a rury spustowe przedłuŝyć i przełoŝyć (odsunąć) od elewacji. Pozostała blacharka (opierzenia, rynny i rury spustowe) na łączniku i Sali gimnastycznej podlega wymianie na nową - z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki z blachy powinny być wyprowadzone min.35mm poza lico docieplonej elewacji. - demontaŝ kielichów Ŝeliwnych (włączenia rur spustowych do kielichów Ŝeliwnych i z PCV) projektuje się wymianę wszystkich kielichów na nowe z PCV, wpuszczane w nawierzchnię utwardzoną przy budynku. Inne elementy budowlane Murki przy zejściach do piwnicy tynki naleŝy skuć, odgrzybić i zagruntować ściany, ułoŝyć nowe tynki cementowe, pomalować na kolor jasno-szary. Schody zewn. do piwnic przeprowadzić naprawy stopni betonowych, zatarcie na ostro. W podestach przed drzwiami wybudować betonowe studzienki chłonne o wym. 40x60x80cm, wypełnić Ŝwirem płukanym i przekryć wycieraczką stalową ocynkowaną o oczkach 20x20mm. Nawierzchnię podestów wyrównać szlichtą betonową ze spadkiem do studzienek. Murki przy schodach bocznych wejść do budynku głównego naprawić i uzupełnić tynki cementowe, przeszpachlować i ułoŝyć tynki cienkowarstwowe TD 336. Murki studzienek okien piwnicznych oczyścić z luźnych i odpadających tynków, następnie przeprowadzić naprawy i uzupełnienia. Malować na kolor jasno-szary. Luksfery w ścianie przy wejściu bocznym (przybudówka) do budynku głównego rozebrać, otwór zamurować bloczkami keramzytowymi gr. 36cm. 9

10 6.2. Zasadnicze roboty dociepleniowe: Naprawa elewacji oraz ocieplenie ścian: a) ściany zewnętrzne budynku głównego b) ściany zewnętrzne łącznika c) ściany zewnętrzne sali gimnastycznej d) fragmenty ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem e) płyta balkonu frontowego Projektuje się docieplenie budynku metodą bezspoinową lekko-mokrą, w kompletnym systemie np. WEBER SD010 zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT / warstwa termoizolacyjna ze styropianu EPS FASADA gr. 14cm ( w ościeŝach okiennych i drzwiowych gr.2cm), zamocowanego do ścian za pomocą masy klejowo - szpachlowej i łączników mechanicznych dopuszczonych do obrotu, w ilości 6 szt. na 1 m² ściany, przy naroŝnikach 7 szt. na 1 m² ściany - warstwa zbrojąca, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi - siatki z włókna szklanego, w partii cokołowej wklejone dwie warstwy. - zewnętrzna wyprawa elewacyjna: a) na ścianach tynk silikatowo-silikonowy WEBER TD336, struktura: baranek 2mm b) w strefie cokołowej na wys. określoną na rysunkach: tynk mozaikowy, cienkowarstwowy np. Weber TD351 na bazie Ŝywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. c) gzymsy uzupełnienia i naprawy wg robót przygotowawczych, następnie ułoŝyć tynk cienkowarstwowy TD 336 d) płyta balkonu frontowego oraz płyty Ŝelbet. zadaszeń wejść bocznych do budynku głównego docieplenie od spodu styropianem EPS FASADA gr. 6 cm w systemie j.w. e) docieplenie ścian zewn. naleŝy poprowadzić równieŝ na ścianach piwnicznych przy zejściach do piwnic (przy budynku głównym i na zapleczu za salą gimnastyczną). f) murki przy bocznych schodach wejściowych ułoŝyć tynk cienkowarstwowy TD 336 w kolorach jak na rys. A3. Układy ociepleniowe WEBER SD010, stosowane na podłoŝach niepalnych (klasy co najmniej A2 s3, d0), zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy grubości płyt styropianowych nie przekraczającej 25 cm. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu docieplenia, posiadającego wymagane certyfikaty dla całego systemu, z zachowaniem kolorystyki przedstawionej w projekcie Pozostałe prace: - wykonanie opaski o szer. 50 cm z kostki betonowej prostokątnej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowej przy budynku (łącznik i sala gimnastyczna). Opaskę zakończyć elementami obrzeŝa trawnikowego. - naprawy i uzupełnienia istniejących opasek przy budynkach oraz schodów frontowych przy budynku głównym. - uporządkowanie terenu 10

11 6.3. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą styropianu wraz z niezbędną naprawą pokrycia dachowego stropodachy nad budynkiem głównym, nad łącznikiem oraz za salą gimnastyczną. Przed wykonaniem docieplenia stropodachów i nowego pokrycia dachowego naleŝy: - zdemontować stare rynny wiszące i rury spustowe na łączniku, sali gimnastycznej i na zapleczu za salą gimnastyczną. - wymienić obróbki blacharskie na gzymsach i dachach w niezbędnym zakresie - naprawić obróbki tynkarskie kominów i murków ogniochronnych - przeprowadzić naprawy i uzupełnienia istniejących pokryć papowych - zdemontować rynny na budynku głównym ( do ponownego montaŝu i przedłuŝenia) Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego, docieplenie stropodachów naleŝy przeprowadzić poprzez ułoŝenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu EPS o współczynniku przewodności λ=0,040 W /m x K, gr.16cm na istniejącym podłoŝu, następnie ułoŝyć nowe pokrycie papą podkładową i wierzchniego krycia. NaleŜy zastosować rozwiązanie systemowe zapewniające NRO dla wszystkich warstw (istniejących i nowych) pokrycia dachowego o parametrach nie niŝszych niŝ IZOLMAT - SYSTEM 1a w układzie warstw: - istniejące, wyremontowane pokrycie dachowe z pap asfaltowych - impregnat dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa IZOLPLAST - termoizolacja - styropian EPS gr.16cm, klasy E, samogasnący - papa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT BIT G200 S4 gr.4mm - papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS o gr. 5mm modyfikowana elastomerem SBS Obróbki blacharskie: Na budynkach: łącznik oraz zaplecze za salą gimnastyczną wymienić (wg rys.a8): - rynny na nowe wiszące, półokrągłe Ø180 i Ø120, blacha stal. ocynkowana - nowe rury spustowe Ø150 i Ø100 z blachy stal. ocynk Opierzenia i rynhaki na dachach płaskich mocować do konstrukcji dachu ( płyt korytkowych) za pomocą krawędziaków 12x16cm dł. 50cm układanych co 50cm po obwodzie stropodachu Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad salą gimnastyczną Projektuje się docieplenie stropodachu poprzez ułoŝenie warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej np. ISOVER ISO MATA o współczynniku przewodności λ=0,036 W /m x K, gr. 14cm na powierzchni stropu Ŝelbetowego. Wełnę mineralną naleŝy układać na folii PCV paroprzepuszczalnej. Zakłada się oczyszczenie konstrukcji drewnianej stropu i zabezpieczenie przed korozją biologiczną przez min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym IntoX S Wymiana pokryć dachowych nad bocznymi wejściami do budynku głównego Zniszczone pokrycia dachowe naleŝy rozebrać (do zdrowego podłoŝa) i wykonać nowe wraz z pełną obróbką blacharską. Projektuje się rozwiązanie systemowe typu IZOLMAT- System 1a, z zastosowaniem styropianu EPS gr. 16cm jako warstwą docieplającą. Rynny i rury spustowe naleŝy wymienić na nowe - z blachy stalowej ocynkowanej (wg rys.a8) Kontynuacja wymiany stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi oraz drzwi zewnętrznych. 11

12 Istniejące okna drewniane naleŝy wymienić na okna o współczynniku U= 1,3 W/(m2 *K), dla szyb U= 1,1 W/(m2 *K), okna dwuramowe, rozwierne, na profilu PCV w kolorze białym wg zestawienia stolarki. W ramiakach okien naleŝy zamontować nawiewniki higrosterowane o wydajności 30m3/h. - parapety wewnętrzne - PCV, białe. - podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej - kolor biały - montaŝ nowych siatek zabezpieczających w ościeŝach okien. Siatka stalowa o oczkach 2x2cm mocowana w ramie z kątownika 40x40x4, malowana na biało. Drzwi zewnętrzne drewniane wymienić na PCV o współczynniku U= 2,6 W/(m2 *K ), w kolorze brązowym wg zestawienia stolarki. 7. KOLORYSTYKA Dokumentacja zawiera projekt kolorystyki elewacji. Opis kolorów zgodny z paletą WEBER TERRANOVA. Przed przystąpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej naleŝy przedstawić Zamawiającemu próbki kolorystyki w celu ich potwierdzenia. Ściany zewnętrzne w kolorach: - jasny tynk: silikatowo silikonowy: kolor 105 E, struktura baranek 2,0 mm - ciemniejszy tynk: silikatowo silikonowy: kolor 140 D, struktura baranek 2,5 mm - szary tynk (gzymsy): silikatowo silikonowy: kolor 610 D, struktura baranek 1,5 mm - tynk mozaikowy (cokoły): TD351 nr 38 Rozmieszczenie kolorów jak na rysunkach. Podokienniki: blacha stalowa powlekana lub blacha aluminiowa - kolor biały Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie blacha stalowa ocynkowana Opaska przy budynku (łącznik i sala gimnastyczna): kostka brukowa w kolorze szarym. UWAGA: Ściany zewnętrzne zabezpieczyć do wys. 2,0 m trwałą, chemoodporną powłoką antygraffiti, przeznaczoną na styropianowe systemy dociepleń, nie blokująca dyfuzji pary wodnej. Powłoka powinna mieć właściwości: wysoką trwałość, równieŝ na uszkodzenia mechaniczne, odporność na czynniki atmosferyczne, z moŝliwością mycia elewacji myjką wysokociśnieniową bez ograniczeń, wysoką chemoodporność, dostępność w wersji przezroczystej i barwnej oraz w wersji "połysk" lub "mat" zalecana w wersji przezroczystej - mat. 8. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 8.1. Projektowane jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły podstawowej metodą lekko-mokrą oraz docieplenie stropodachu budynku głównego i łacznika, a takŝe docieplenie stropu nad salą gimnastyczną. Obok prac dociepleniowych planowana jest kontynuacja wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Funkcja: szkoła - budynek uŝyteczności publicznej. Powierzchnia zabudowy 1173,4 m 2 ; 12

13 Powierzchnia wewnętrzna 3987,5 m 2 Kubatura budynku m 3 ; Ilość kondygnacji: 4, 2 i 1 nadziemne +1 podziemna pod całością budynku. Wysokość : 16,8 m - budynek średniowysoki (SN). Długość budynku 62,2 m, szerokość 54,5 m Kategoria zagroŝenia ludzi, przewidywana liczba osób Cały obiekt jest zaliczony do kategorii zagroŝenia ludzi ZL III. W szkole ogółem przewiduje się przebywanie w godz. zajęć łącznie ok. 700 osób Wymagane klasy odporności poŝarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej elementów Wymagana klasa odporności poŝarowej dla budynku szkoły (obiekt średniowysoki, czterokondygnacyjny, zaliczony do ZLIII, z częścią podziemną przeznaczoną na pobyt ludzi) wynosi C. Zgodnie z 216. ust. 1,2,7. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie projektowane docieplenie ścian zewnętrznych naleŝy wykonać ze styropianu samogasnącego w systemie posiadającym wymagane certyfikaty w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Opracowanie: arch. Anita Wilczyńska 13

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne II. Opis techniczny III. Informacja do planu bioz ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA IV. Rysunki budowlane 1. Sytuacja B-1391.1 2. Rzut parteru B-1391.2 3. Rzut piętra B-1391.3 4. Rzut

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Obiekt: Temat: Adres inwestycji Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Biskupicach 32-020 Wieliczka 1 Projekt budowlany ocieplenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach Biskupice, 32-020 Wieliczka 1 Nr działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANISŁAWICACH GM. KOZIENICE Wspólny słownik zamówień 45321000-3 Izolacja cieplna;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej.

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skrzydlewskiego 9 w Bielsku-Białej. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Przedmiot zamierzenia

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1. DANE INFORMACYJNE. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Podstawa prawna. 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 2.1 Istniejący stan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych,

Bardziej szczegółowo

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa

1. ARCHITEKTURA. I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa 1. ARCHITEKTURA I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa A-02 Rzut parteru 1:50 A-03 Rzut poddasza 1:50 A-04 Rzut połaci dachowej 1:50 A-05a Przekrój A-A 1:50 A-05b Przekrój B-B 1:50 A-05c Przekrój C-C,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI:

SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: SPIS ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Strona tytułowa str. 1 2. Spis zawartości teczki str. 2 3. Opis techniczny do planu zagospodarowania terenu str. 3-4 4. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 str. 5 5. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo