PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW ORAZ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W GDYNI UL. MORSKA 192 GDYNIA, wrzesień 2009 EGZ. 1 1

2 Nazwa i adres inwestycji: Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni ul. Morska 192, nr ew. działki 487/81 Inwestor: Faza : BranŜe: Jednostka Projektowa: Projektant: Architektura: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Gdynia Projekt budowlano - wykonawczy architektura Pracownia Architektury PROSPERITA Anita Wilczyńska Gdynia, ul. Goplany 6 mgr inŝ. arch. Anita Wilczyńska upr. bud. nr PO/KK/148/2006, PO-891 w specjalności architektura Gdynia, wrzesień

3 SPIS ZAWARTOŚCI projektu budowlano-wykonawczego: Część I - Architektura 1. Opis techniczny 2. Informacja dot. planu BIOZ 3. Załączniki: - uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynaleŝności do POIA - oświadczenie Projektanta Rysunki: - Sytuacja 1:500 - A1 - Kolorystyka elewacji 1 i 2 1:200 - A2 - Kolorystyka elewacji 3 i 4 1:200 - A3 - Kolorystyka elewacji 5 i 6 1:200 - A4 - Elewacje 1 i 2 - wymiarowanie 1:200 - A5 - Elewacje 3 i 4 wymiarowanie 1:200 - A6 - Elewacje 5 i 6 wymiarowanie 1:200 - A7 - Rzut dachów 1:200 - A8 - Zestawienie stolarki i ślusarki 1:100 - A9 - Detal 1 1:10 - A10 - Detal 2 1:10 - A11 - Detal 3 1:10 - A12 - Detal 4 1:10 - A13 - Detal 5 1:10 - A14 - Detal 6 1:10 - A15 - Detal 7 1:10 - A16 - Detal 8 1:10 - A17 OPIS TECHNICZNY Architektura 1.0. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa i adres inwestycji: Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej NR 10 w Gdyni, ul. Morska Inwestor: Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/ Gdynia 1.3. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania w zakresie architektury, jest docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów wraz z niezbędną wymianą pokryć dachowych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni, w celu usprawnienia termomodernizacyjnego i dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów. 3

4 2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1. Umowa z Zamawiającym 2.2. Wizja lokalna 2.3. Norma PN-EN ISO 6946: 1999 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczania Instrukcja ITB Nr 334/96 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku, z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz z 2003r.) 2.7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz z 2003r.) 2.8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 121 poz.80 z 2006r. poz. 563) Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gdyni ul. Morska 192 (czerwiec 2009) dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Uzgodnienia z Urzędem Miasta Gdyni LOKALIZACJA BUDYNKU Budynek jest zlokalizowany w Gdyni, w dzielnicy Chylonia. Dojazd do budynku od ul. Lubawskiej OPIS BUDYNKU Budynek uŝyteczności publicznej - oświatowy, szkoła. Zabudowa działki w kształcie litery L. Od ul. Morskiej widoczny budynek główny. Budynek główny szkoły prosty, cztery kondygnacje nadziemne, częściowo podpiwniczony, dwuklatkowy, z dobudowanym szybem dźwigu osobowego. Do budynku głównego przylega podpiwniczony, dwukondygnacyjny łącznik, w którym mieści się m.in. zaplecze kuchenne i pomieszczenia higieniczno sanitarne dla sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna jednokondygnacyjna, podpiwniczona Dane liczbowe Powierzchnia zabudowy 1173,40m2 Kubatura budynku m3 Kubatura części ogrzewanej ,9m3 Wysokość budynku głównego 16,80 m 4

5 4.2. Konstrukcja Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Ściany zewnętrzne. Ściany piwnicy murowane z cegły pełnej gr. 51cm, Ściany zewnętrzne nadbudowy - murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm. Ściany sali gimnastycznej, łącznika i zaplecza sanitarnego gr 38 cm z cegły pełnej. Dach/Stropodach Stropodach szkoły i łącznika - wentylowany- strop DZ-3 z warstwami wyrównawczymi i pustką powietrza, na ściankach kolankowych płyty korytkowe gr.10 cm, kryty papą termozgrzewalną. Dach sali gimnastycznej na stropie Ŝelbetowym z warstwami wyrównawczymi, konstrukcja dachu drewniana, bez ocieplenia. Dach kryty blachodachówką. Stropy międzykondygnacyjne Płyty stropowe typu DZ - 3 gr.26 cm Stolarka okienna i drzwiowa Okna w szkole wymienione na okna PCV (ok.96%), tylko w obrębie piwnicy pozostały do wymiany pojedyncze okna skrzynkowe, drewniane, są w złym stanie technicznym. Okna w sali gimnastycznej wymienione na PCV. Współczynnik przenikania ciepła okien drewnianych średnio U= 3,5 W/(m2 *K ). Okna PCV o współczynniku U= 1,3 W/(m2 *K ). Stolarka drzwiowa Drzwi zewnętrzne w części budynku ( wszystkie wejścia oprócz głównego) drewniane, w złym stanie technicznym, nieszczelne, dla których przyjęto U=4,0 W/(m2 *K ). Drzwi zewnętrzne - frontowe zostały wymienione na PCV o wsp. U= 2,0 W/(m2 *K ). Wszystkie istniejące drzwi są w kolorze brązowym Inne elementy budowlane Cokoły z lastryka płukanego, na fragmentach ścian cementowe oraz typu gramaplast. Ściany tynkowane: cementowo wapienne, w wielu miejscach rysy i ubytki. Rury spustowe w większej części nowe z blachy stal. ocynk nie malowane. Kielichy Ŝeliwne oraz PCV - zniszczone. Rynny i opierzenia w 50% nowe (na bud.głównym) blacha stal. ocynkowana, nie malowane. Parapety przy wymienionych oknach (96%) nowe bl. ocynkowana, powlekana, brązowe. Gzymsy międzykondygnacyjne w części uszkodzone, opierzone blachą stalową, zniszczoną. Kominy ubytki tynków, zniszczone opierzenia, Murki przy zejściach do piwnic tynki zniszczone w 80%, zagrzybione Omurowania studzienek okien piwnicznych ubytki w tynkach Instalacja odgromowa wymaga naprawy i uzupełnień Na wszystkich oknach piwnicznych zamontowane kraty oraz częściowo siatki zabezpieczające 5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - DANE DOTYCZĄCE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PoniŜsze dane zostały opracowane w Audycie energetycznym sporządzonym przez uprawnioną osobę i wykonanym w czerwcu 2009r. dla budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni przy ul. Morskiej

6 5.1. Opis istniejących przegród budynku: Rodzaj przegrody Opis istniejącej przegrody współczynnik przenikania ciepła U W/(m2*K) Ściany zewnętrzne budynku gr 24 cm nadbudowa bud.głównego gr.38 cm łącznik i sala gimnastyczna gr.51 cm stary budynek Ściana zewnętrzna piwnicy przy gruncie: gr.41 cm gr.51 cm murowane z gazobetonu, murowane z cegły pełnej, obustronnie otynkowane murowane z cegły pełnej,obustronnie otynkowane Dach sali gimnastycznej na stropie Stropodach wentylowany /dach Ŝelbetowym z warstwami - sala gimnastyczna wyrównawczymi, konstrukcja drewniana bez ocieplenia. Dach kryty blachodachówką. Stropodach niewentylowany Stropodach szkoły i łącznika - - łącznik wentylowany- strop DZ-3 z -stropodach główny szkoły warstwami wyrównawczymi i pustką powietrza, na ściankach kolankowych płyty korytkowe gr.10 cm, kryty papą termozgrzewalną. Strop nad piwnicą Strop DZ-3 z nadbetonem, ocieplenie ze styropianu gr.3 cm, izolacja przeciwwilgotnościowa,od spodu otynkowany, wykończenie wierzchni PCV Okna Drzwi zewnętrzne wejściowe w 96% wymienione na PCV pozostałe drewniane, zniszczone nowe: PCV,częściowo przeszklone stare: drewniane, zniszczone 0,81 1,44 1,16 0,71 0,63 0,98 1,23 1,23 1,77 1,3 3,5 2,0 4, Zakładane parametry dla przegród zewnętrznych prowadzące do zmniejszenia strat ciepła ( wg Audytu energetycznego budynku z czerwca 2009r.) Ściany zewnętrzne L.p Omówienie Jednostki Stan istniejący Stan projektowany 1. Docieplenie Styropianem EPS FASADA, cm Zwiększenie oporu cieplnego R - ścian zew.gr.38 cm ścian. zew. 51cm ścian zew. gr.24 cm 3. Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie (m2*k) / W (m2*k) / W 0,70 0,866 1,23 4,59 4,75 5,12 [GJ /a] 1012,89 172,96 4. Zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie [MW] 0,1173 0,0200 6

7 5. Roczna oszczędność kosztów energii 6. Współczynnik przenikania ciepła U ścian zew.gr.38 cm ścian. zew. 51cm ścian zew. gr.24 cm [zł / rok ] [W / (m2*k)] 1,44 1,16 0,81 0,22 0,22 0,20 Stropodach budynku głównego i łącznika L.p Omówienie Jednostki Stan istniejący Stan projektowany 1. UłoŜenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu EPS o cm - współczynniku przewodności 16 λ=0,040 W /m K wraz z papą termozgrzewalna oraz wykonanie pokrycia papą wierzchniego krycia 2. Zwiększenie oporu cieplnego R - Stropodach budynku głównego - 4,0 i łącznika (m2*k) / W 0,82 4,82 3. Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie [GJ /a] 351,3 59,52 4. Zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie 5. Roczna oszczędność kosztów energii 6. Współczynnik przenikania ciepła U Stropodach budynku głównego i łącznika [MW] 0,0407 0,0068 [zł / rok ] [W / (m2*k)] 1,23 0,21 Stropodach nad salą gimnastyczną L.p Omówienie Jednostki Stan istniejący Stan projektowany 1. UłoŜenie warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej np.isover cm - ISO MATA o współczynniku 14 przewodności λ=0,036 W /m K na powierzchni stropu oraz montaŝ folii PCV 2. Zwiększenie oporu cieplnego R - Stropodach sali gimnastycznej 3. Roczne zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie (m2*k) / W - 1,03 3,89 4,92 [GJ /a] 14,238 2, Zapotrzebowanie na moc na [MW] 0,0061 0,0012 pokrycie strat przez przenikanie 5. Roczna oszczędność kosztów [zł / rok ] energii 6. Współczynnik przenikania ciepła U Stropodach sali gimnastycznej [W / (m2*k)] 0,98 0,20 7

8 5.3. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło ( wg Audytu energetycznego budynku z czerwca 2009r.) 8

9 6. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 6.1. Docieplenie ścian zewnętrznych Prace przygotowawcze: Ściany: - przygotowanie podłoŝa oczyszczenie ścian z luźnych i uszkodzonych tynków cem-wap., uzupełnienia i naprawy pozostałych istniejących tynków w systemie np. Weber Terranova obrzutka cementowa TP 511, następnie tynk podkładowy TP 512. PodłoŜe musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczeń. Jego powierzchnia musi być równa i gładka. - naleŝy w uzgodnieniu z Zamawiającym zdemontować wszystkie urządzenia i instalacje umiejscowione na ścianach budynku, t.j.: instalację odgromową, alarmową, oświetleniową, napisy na froncie budynku, kraty i siatki zabezpieczające w oknach piwnic i parteru oraz inne elementy. - Przed ułoŝeniem docieplenia budynku zwody pionowe instalacji odgromowej naleŝy zamontować na elewacji w rurkach ochronnych, a złącza pomiarowe wyprowadzić na odpowiedniej wysokości w obudowach zamontowanych w ociepleniu budynku. Gzymsy: - naleŝy zdemotować opierzenia gzymsów na wszystkich budynkach szkoły wymiana na nowe ze stali ocynkowanej - naleŝy oczyścić i uzupełnić ubytki tynku na wszystkich gzymsach oraz na dolnych fragmentach ościeŝy okiennych ( po demontaŝu parapetów zewn.). Uzupełnienia i naprawa: TP 511+ tynk podkładowy TP512 + szpachlowanie TP521 + grunt PG 221. Opierzenia i rury spustowe - opierzenia i rynny na budynku głównym naleŝy pozostawić a rury spustowe przedłuŝyć i przełoŝyć (odsunąć) od elewacji. Pozostała blacharka (opierzenia, rynny i rury spustowe) na łączniku i Sali gimnastycznej podlega wymianie na nową - z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki z blachy powinny być wyprowadzone min.35mm poza lico docieplonej elewacji. - demontaŝ kielichów Ŝeliwnych (włączenia rur spustowych do kielichów Ŝeliwnych i z PCV) projektuje się wymianę wszystkich kielichów na nowe z PCV, wpuszczane w nawierzchnię utwardzoną przy budynku. Inne elementy budowlane Murki przy zejściach do piwnicy tynki naleŝy skuć, odgrzybić i zagruntować ściany, ułoŝyć nowe tynki cementowe, pomalować na kolor jasno-szary. Schody zewn. do piwnic przeprowadzić naprawy stopni betonowych, zatarcie na ostro. W podestach przed drzwiami wybudować betonowe studzienki chłonne o wym. 40x60x80cm, wypełnić Ŝwirem płukanym i przekryć wycieraczką stalową ocynkowaną o oczkach 20x20mm. Nawierzchnię podestów wyrównać szlichtą betonową ze spadkiem do studzienek. Murki przy schodach bocznych wejść do budynku głównego naprawić i uzupełnić tynki cementowe, przeszpachlować i ułoŝyć tynki cienkowarstwowe TD 336. Murki studzienek okien piwnicznych oczyścić z luźnych i odpadających tynków, następnie przeprowadzić naprawy i uzupełnienia. Malować na kolor jasno-szary. Luksfery w ścianie przy wejściu bocznym (przybudówka) do budynku głównego rozebrać, otwór zamurować bloczkami keramzytowymi gr. 36cm. 9

10 6.2. Zasadnicze roboty dociepleniowe: Naprawa elewacji oraz ocieplenie ścian: a) ściany zewnętrzne budynku głównego b) ściany zewnętrzne łącznika c) ściany zewnętrzne sali gimnastycznej d) fragmenty ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem e) płyta balkonu frontowego Projektuje się docieplenie budynku metodą bezspoinową lekko-mokrą, w kompletnym systemie np. WEBER SD010 zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT / warstwa termoizolacyjna ze styropianu EPS FASADA gr. 14cm ( w ościeŝach okiennych i drzwiowych gr.2cm), zamocowanego do ścian za pomocą masy klejowo - szpachlowej i łączników mechanicznych dopuszczonych do obrotu, w ilości 6 szt. na 1 m² ściany, przy naroŝnikach 7 szt. na 1 m² ściany - warstwa zbrojąca, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi - siatki z włókna szklanego, w partii cokołowej wklejone dwie warstwy. - zewnętrzna wyprawa elewacyjna: a) na ścianach tynk silikatowo-silikonowy WEBER TD336, struktura: baranek 2mm b) w strefie cokołowej na wys. określoną na rysunkach: tynk mozaikowy, cienkowarstwowy np. Weber TD351 na bazie Ŝywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego. c) gzymsy uzupełnienia i naprawy wg robót przygotowawczych, następnie ułoŝyć tynk cienkowarstwowy TD 336 d) płyta balkonu frontowego oraz płyty Ŝelbet. zadaszeń wejść bocznych do budynku głównego docieplenie od spodu styropianem EPS FASADA gr. 6 cm w systemie j.w. e) docieplenie ścian zewn. naleŝy poprowadzić równieŝ na ścianach piwnicznych przy zejściach do piwnic (przy budynku głównym i na zapleczu za salą gimnastyczną). f) murki przy bocznych schodach wejściowych ułoŝyć tynk cienkowarstwowy TD 336 w kolorach jak na rys. A3. Układy ociepleniowe WEBER SD010, stosowane na podłoŝach niepalnych (klasy co najmniej A2 s3, d0), zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) przy grubości płyt styropianowych nie przekraczającej 25 cm. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu docieplenia, posiadającego wymagane certyfikaty dla całego systemu, z zachowaniem kolorystyki przedstawionej w projekcie Pozostałe prace: - wykonanie opaski o szer. 50 cm z kostki betonowej prostokątnej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowej przy budynku (łącznik i sala gimnastyczna). Opaskę zakończyć elementami obrzeŝa trawnikowego. - naprawy i uzupełnienia istniejących opasek przy budynkach oraz schodów frontowych przy budynku głównym. - uporządkowanie terenu 10

11 6.3. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą styropianu wraz z niezbędną naprawą pokrycia dachowego stropodachy nad budynkiem głównym, nad łącznikiem oraz za salą gimnastyczną. Przed wykonaniem docieplenia stropodachów i nowego pokrycia dachowego naleŝy: - zdemontować stare rynny wiszące i rury spustowe na łączniku, sali gimnastycznej i na zapleczu za salą gimnastyczną. - wymienić obróbki blacharskie na gzymsach i dachach w niezbędnym zakresie - naprawić obróbki tynkarskie kominów i murków ogniochronnych - przeprowadzić naprawy i uzupełnienia istniejących pokryć papowych - zdemontować rynny na budynku głównym ( do ponownego montaŝu i przedłuŝenia) Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego, docieplenie stropodachów naleŝy przeprowadzić poprzez ułoŝenie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu EPS o współczynniku przewodności λ=0,040 W /m x K, gr.16cm na istniejącym podłoŝu, następnie ułoŝyć nowe pokrycie papą podkładową i wierzchniego krycia. NaleŜy zastosować rozwiązanie systemowe zapewniające NRO dla wszystkich warstw (istniejących i nowych) pokrycia dachowego o parametrach nie niŝszych niŝ IZOLMAT - SYSTEM 1a w układzie warstw: - istniejące, wyremontowane pokrycie dachowe z pap asfaltowych - impregnat dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa IZOLPLAST - termoizolacja - styropian EPS gr.16cm, klasy E, samogasnący - papa zgrzewalna podkładowa IZOLMAT BIT G200 S4 gr.4mm - papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia IZOLMAT PLAN extra PYE PV200 S5 SS o gr. 5mm modyfikowana elastomerem SBS Obróbki blacharskie: Na budynkach: łącznik oraz zaplecze za salą gimnastyczną wymienić (wg rys.a8): - rynny na nowe wiszące, półokrągłe Ø180 i Ø120, blacha stal. ocynkowana - nowe rury spustowe Ø150 i Ø100 z blachy stal. ocynk Opierzenia i rynhaki na dachach płaskich mocować do konstrukcji dachu ( płyt korytkowych) za pomocą krawędziaków 12x16cm dł. 50cm układanych co 50cm po obwodzie stropodachu Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad salą gimnastyczną Projektuje się docieplenie stropodachu poprzez ułoŝenie warstwy termoizolacyjnej z wełny mineralnej np. ISOVER ISO MATA o współczynniku przewodności λ=0,036 W /m x K, gr. 14cm na powierzchni stropu Ŝelbetowego. Wełnę mineralną naleŝy układać na folii PCV paroprzepuszczalnej. Zakłada się oczyszczenie konstrukcji drewnianej stropu i zabezpieczenie przed korozją biologiczną przez min. 2-krotne smarowanie preparatem solnym IntoX S Wymiana pokryć dachowych nad bocznymi wejściami do budynku głównego Zniszczone pokrycia dachowe naleŝy rozebrać (do zdrowego podłoŝa) i wykonać nowe wraz z pełną obróbką blacharską. Projektuje się rozwiązanie systemowe typu IZOLMAT- System 1a, z zastosowaniem styropianu EPS gr. 16cm jako warstwą docieplającą. Rynny i rury spustowe naleŝy wymienić na nowe - z blachy stalowej ocynkowanej (wg rys.a8) Kontynuacja wymiany stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi oraz drzwi zewnętrznych. 11

12 Istniejące okna drewniane naleŝy wymienić na okna o współczynniku U= 1,3 W/(m2 *K), dla szyb U= 1,1 W/(m2 *K), okna dwuramowe, rozwierne, na profilu PCV w kolorze białym wg zestawienia stolarki. W ramiakach okien naleŝy zamontować nawiewniki higrosterowane o wydajności 30m3/h. - parapety wewnętrzne - PCV, białe. - podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej - kolor biały - montaŝ nowych siatek zabezpieczających w ościeŝach okien. Siatka stalowa o oczkach 2x2cm mocowana w ramie z kątownika 40x40x4, malowana na biało. Drzwi zewnętrzne drewniane wymienić na PCV o współczynniku U= 2,6 W/(m2 *K ), w kolorze brązowym wg zestawienia stolarki. 7. KOLORYSTYKA Dokumentacja zawiera projekt kolorystyki elewacji. Opis kolorów zgodny z paletą WEBER TERRANOVA. Przed przystąpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej naleŝy przedstawić Zamawiającemu próbki kolorystyki w celu ich potwierdzenia. Ściany zewnętrzne w kolorach: - jasny tynk: silikatowo silikonowy: kolor 105 E, struktura baranek 2,0 mm - ciemniejszy tynk: silikatowo silikonowy: kolor 140 D, struktura baranek 2,5 mm - szary tynk (gzymsy): silikatowo silikonowy: kolor 610 D, struktura baranek 1,5 mm - tynk mozaikowy (cokoły): TD351 nr 38 Rozmieszczenie kolorów jak na rysunkach. Podokienniki: blacha stalowa powlekana lub blacha aluminiowa - kolor biały Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie blacha stalowa ocynkowana Opaska przy budynku (łącznik i sala gimnastyczna): kostka brukowa w kolorze szarym. UWAGA: Ściany zewnętrzne zabezpieczyć do wys. 2,0 m trwałą, chemoodporną powłoką antygraffiti, przeznaczoną na styropianowe systemy dociepleń, nie blokująca dyfuzji pary wodnej. Powłoka powinna mieć właściwości: wysoką trwałość, równieŝ na uszkodzenia mechaniczne, odporność na czynniki atmosferyczne, z moŝliwością mycia elewacji myjką wysokociśnieniową bez ograniczeń, wysoką chemoodporność, dostępność w wersji przezroczystej i barwnej oraz w wersji "połysk" lub "mat" zalecana w wersji przezroczystej - mat. 8. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 8.1. Projektowane jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły podstawowej metodą lekko-mokrą oraz docieplenie stropodachu budynku głównego i łacznika, a takŝe docieplenie stropu nad salą gimnastyczną. Obok prac dociepleniowych planowana jest kontynuacja wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji Funkcja: szkoła - budynek uŝyteczności publicznej. Powierzchnia zabudowy 1173,4 m 2 ; 12

13 Powierzchnia wewnętrzna 3987,5 m 2 Kubatura budynku m 3 ; Ilość kondygnacji: 4, 2 i 1 nadziemne +1 podziemna pod całością budynku. Wysokość : 16,8 m - budynek średniowysoki (SN). Długość budynku 62,2 m, szerokość 54,5 m Kategoria zagroŝenia ludzi, przewidywana liczba osób Cały obiekt jest zaliczony do kategorii zagroŝenia ludzi ZL III. W szkole ogółem przewiduje się przebywanie w godz. zajęć łącznie ok. 700 osób Wymagane klasy odporności poŝarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej elementów Wymagana klasa odporności poŝarowej dla budynku szkoły (obiekt średniowysoki, czterokondygnacyjny, zaliczony do ZLIII, z częścią podziemną przeznaczoną na pobyt ludzi) wynosi C. Zgodnie z 216. ust. 1,2,7. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie projektowane docieplenie ścian zewnętrznych naleŝy wykonać ze styropianu samogasnącego w systemie posiadającym wymagane certyfikaty w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Opracowanie: arch. Anita Wilczyńska 13

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 13 W GDYNI

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 13 W GDYNI PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 13 W GDYNI GDYNIA WITOMINO, ul. WIDNA 15 Gdynia, wrzesień 2012 EGZ. 1 Nazwa obiektu: Budynek Przedszkola nr 13 Gdynia, ul. Widna

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT - DELTA.

MIASTOPROJEKT - DELTA. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE 1 MIASTOPROJEKT - DELTA. 45-355 Opole ul. 1-go Maja 30a tel. 502719325 METRYKA PROJEKTU obiekt : BUDYNEK BIUROWY temat : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI - OCIEPLENIA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku 8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku Podstawą wykonania prac termomodernizacyjnych jest audyt energetyczny budynku dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii opracowany w lipcu 2015 r. przez

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, KOLORYSTYKI ELEWACJI, DOCIEPLENIA STROPU POD NIEOGRZEWANYM PODDASZEM W BUDYNKU PRZY UL. CHODKIEWICZA 10 W RZESZOWIE ADRES

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.

PROJEKT WYKONAWCZY. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk. CDM Sp. z o. o. ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKÓW

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKÓW 1. Przedmiot opracowania Nazwa i zakres projektu: OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKÓW ORiDUG W MYSŁOWICACH BRZEZINCE ul. Fabryczna 20 Projekt zagospodarowania działki 1.1. Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY PRZEDMIAR / KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : OCIEPLENIE BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 PRZY UL. M.DĄBROWSKIEJ 10 W TARNOBRZEGU ADRES INWESTYCJI : UL. M.DĄBROWSKIEJ 10, 39-400 TARNOBRZEG BRANŻA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTONICZNY do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach 1. LOKALIZACJA OBIEKTU: Działka lokalizacji budynku Urzędu Gminy oznaczona jest nr ewidencyjnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków

E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków E-certificate Sp. z o.o. Al. Pokoju 29B/3 31-564 Kraków Tel./fax: (012) 359-54-02, NIP 818-16-76-661 Projekt: MODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. STRONA TYTUŁOWA str. 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU str. 2 III. CZĘŚĆ PRAWNA 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW str. 3-5 2. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻ. BUD. str.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski

Przedmiar robót Inwestorski Przedmiar robót Inwestorski Obiekt BUDYNEK OŚRODKA ADAPTACYJNEGO - REMONT DASZKA NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU Budowa Gdynia ul. Maciejewicza 11 Inwestor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdynia ul. Grabowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47 Data przeglądu: 05.06.2012 Rok budowy budynku : 1995 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 [m] i rozstawie podłużnym ram 2,57 [m] o wysokości do 15 [m].

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 [m] i rozstawie podłużnym ram 2,57 [m] o wysokości do 15 [m]. Lp. GIMNAZJUM_P-Z 1 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 1 KNR ATd.1 05 1651-2 KNR ATd.1 05 1663-04 3 KNR-W 4- d.1 01 0433-4 d.2 Rusztowania raowe elewacyjne o szerokości 0,73 [] i rozstawie podłużny ra,57

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Rodzaj opracowania: Projekt budowlany BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE , tel. 509 831 202 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE Branża : ARCHITEKTURA Inwestor : Charzykowy, Projekt został wykonany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

SPIS TREŚCI. OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA SPIS TREŚCI 1 DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE OPINIA WUAiOZ.III.4125.789.1.2015.EN.223303 Z DNIA 30.09.2015 ZAŚWIADCZENIE Z IZBY ORAZ DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 2 OPIS TECHNICZNY 2.1 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1F do SIWZ

Załącznik nr 1F do SIWZ OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SP Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Lp. 1. RODZAJ OBIEKTU Pawilon A nr.000014 ROK BUDOWY piętro 1979 OPIS OGÓLNY Powierzchnia zabudowy 370,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Zamawiający: Nazwa Zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Raciążu Kody CPV: 45321000-3 Izolacja

Bardziej szczegółowo

02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 5/9

02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 5/9 02-776 Warszawa ul. Hirszfelda 5/9 Inwestor: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY WARSZAWA UL. GRĘBAŁOWSKA 23/25 PROJEKT REMONTU ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KULTURY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KULTURY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU KULTURY Branża: Budowlana Część: Remont budynku Domu kultury Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Mokobody, dz. nr 1019/2 Projektant:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO

OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO 8 OPIS TECHNICZNY REMONTU ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, KOLORYSTYK, WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ I REMONTEM DACHU PAPOWEGO 1. Dane powierzchniowe i kubaturowe Powierzchnia zabudowy : 662,0 m2 Kubatura : 3.406,0

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW POTRZEB REMONTOWYCH ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W WEJHEROWIE 1. Malowanie klatek schodowych (drzwi do piwnicy, białkowanie ścian, ciągi komunikacyjne i pomieszczenia

Bardziej szczegółowo