WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku"

Transkrypt

1 WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2015 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES (dom) ADRES (praca) Tytuł przed nazwiskiem (np. Pan, Pani, Dr): Tytuł po nazwisku (e.g. Jr, Sr): Numer identyfikacyjny IBCLC: L- Pierwszy Numer Identyfikacyjny IBCLC /Numer Pierwszej Certyfikacji: Preferowane imię/znany jako: ( Zaznacz to pole jeśli wolisz aby Twoje nazwisko pojawiło się przed Twoim imieniem.) Inne tytuły: Oficjalne imiona i nazwiska (zgodnie z ostatnią metryką USC) Główny adres: Domowy Służbowy (Proszę zaznaczyć adres, który jest adresem kontaktowym) Telefon główny: Domowy Służbowy (Proszę zaznaczyć, który numer jest telefonem kontaktowym) Adres: Numer kierunkowy do kraju: Numer kierunkowy: Telefon stacjonarny: Miasto: Województwo: Numer wewnętrzny: Kod: Kraj: Telefon komórkowy: Kraj obywatelstwa: Data urodzenia: DD/MM/RRRR / / Kraj zamieszkania: Płeć: Kobieta Mężczyzna Składam wniosek o Recertyfikacje poprzez: (Proszę wybrać jedna opcję) CERP w ciągu 5 lat od ostatniego zdania egzaminu EGZAMIN w ciągu 5 lat od ostatniego zdania egzaminu EGZAMIN w ciągu 10 lat od ostatniego zdania egzaminu Page 1 of 9

2 2. Informacje zawodowe Proszę zaznaczyć JEDENO pole w następujących kolumnach. Wykształcenie zawodowe: Praktyka (zaznaczyć wszystkie, które Pana/Pani dotyczą): Najwyższe uzyskane wykształcenie: Lekarz stomatolog Przychodnia Rejonowa Nie posiada Dietetyk Szkolnictwo Świadectwo/dyplom Położna Organizacja Rządowa Technik Dyplomowany Pielęgniarka Szpital Licencjat Psycholog pracy Praktyka prywatna Magister Magister farmacji Gabinet lekarza rodzinnego Doktor Fizjoterapeuta Organizacja charytatywna Lekarz Inne: Logopeda Inne: Czy Pana/Pani pracodawca wymaga kwalifikacji IBCLC? Tak Nie Ile lat doświadczenia w opiece związanej z karmieniem piersią i laktacją Pan/Pani posiada? Nie zajmuję się tego typu opieką. 5 do 10 lat 15 do 20lat Mniej niż 5 lat 10 do 15 lat Ponad 20 lat Jak jest Pan/Pani wynagradzny/-a za opiekę związaną z karmieniem piersią i laktacją? odpłatnie niepłatnie zarówno odpłatnie jak I niepłatnie Jeśli jest Pan(i) obecnie certyfikowanym konsultantem IBCLC, czy otrzymuje Pan(i) wynagrodzenie wyłącznie w związku z wykonywaną rolą konsultanta laktacyjnego? Tak Nie Page 2 of 9

3 3. Język podstawowy Proszę zaznaczyć JEDEN język z następującej listy Holenderski Angielski Niemiecki Indonezyjski Polski Hiszpański Duński Francuski Grecki Japoński Portugalski Tajwański Chorwacki Węgierski Koreański Słoweński inny 4. Język egzaminacyjny: Egzamin jest przeprowadzany w następujących językach. Proszę wybrać JEDEN język, w którym chciał(a)by Pan(i) zdawać egzamin Holenderski Angielski Niemiecki Indonezyjski Polski Hiszpański Duński Francuski Grecki Japoński Portugalski Tajwański Chorwacki Węgierski Koreański Słoweński 5. Możliwość odpowiednich udogodnień (stan zdrowia) (do recertyfikacji poprzez egzamin): Czy zgłasza Pan/ Pani prośbę o udogodnienia (np. z powodu kalectwa) w czasie trwania egzaminu? Nie Tak Jeśli odpowiedź brzmi Tak, proszę opisać o jakie udogodnienia Pani prosi i dostarczyć dokumentację, która będzie poparciem dla wniosku. Czy zgłasza Pan/ Pani prośbę o udogodnienia (np. z powodu kalectwa) w czasie trwania egzaminu? Nie Tak Jeśli odpowiedź brzmi Tak, proszę opisać o jakie udogodnienia Pani prosi i dostarczyć dokumentację, która będzie poparciem dla wniosku. Czy jest Pani zainteresowana otrzymaniem słownika dwujęzycznego? Nie Tak [Zaznaczenie Tak nie jest gwarancją zatwierdzenia i dostarczenia słownika.] W jakich językach? Jeśli jest Pani w ciąży i oczekuje narodzin dziecka w terminie zbliżonym do daty egzaminu, proszę przeczytać i zrozumieć zasady odwołania/wycofania się z Egzaminu IBLCE zamieszczone na naszej stronie internetowej? Czy spodziewa się Pani, że będzie matką karmionego piersią dziecka? Czy prosi Pani o przerwę na karmienie w czasie egzaminu? Nie Tak Jeśli odpowiedziała Pani Tak, proszę o dostarczenie kopi świadectwa urodzin dziecka lub zaświadczenia od swojego ginekologa wskazującego oczekiwany termin porodu. Proszę o zapoznanie się z zasadami dotyczącącymi przerw na karmienie, które można znaleźć na stronie Page 3 of 9

4 6. Miejsce egzaminu : (do recertyfikacji poprzez egzamin): IBLCE rozszerza możliwość zdawania egzaminu w wersji komputerowej. Jednak w niektórych częściach świata nadal wymagane będzie zdawanie egzaminu w wersji papierowej. Aby przygotować ośrodki egzaminacyjne dla kandydatów zdających egzamin w wersji papierowej, personel IBLCE chciałby wiedzieć w jakim większym mieście i kraju planuje Pani przystąpić do egzaminu. Przypominamy, że jeżeli przystąpi Pan(i )do egzaminu w wersji papierowej, IBLCE przydzieli Pana/Panią do ośrodka egzaminacyjnego najbliżej miejsca, które wpisze Pan(i) poniżej. Jeżeli przystąpi Pan(i) do egzaminu w wersji komputerowej, personel IBLCE poda Panu/Pani szczegóły odnośnie naszego spotkania. Proszę wpisać miejsce, w którym chciałaby Pani zdawać egzamin. 7. Informacje o punktach CERP (do recertyfikacji poprzez punkty CERP) Aby recertyfikować się przez pkt. CERP musi Pani wykazać ukończenie ustawicznych kursów edukacyjnych odpowiadających 75 punktom CERP, a kursy te powiny być ukończone w ciągu 5 lat od ostatnio zdanego egzaminu IBLCE. Musi Pani mieć przynajmniej 50 pkt. L-CERP i 5 pkt. E-CERP. Pozostałe 20 pkt. CERP może być L, E lub R- CERP. Dla aktywności edukacyjnej która została wcześniej zaliczona w formie pkt. CERP, a którą ukończyła Pani przez ostatnie 5 lat, proszę zamieścić informacje wymagane poniżej. Całkowita ilość zdobytych pkt. L-CERP: Całkowita ilość zdobytych pkt. E-CERP Całkowita ilość zdobytych pkt. R-CERP (Maksymalnie 6 pkt. R-CERP może być zgłoszone za kursy pierwszej pomocy np. resuscytacji.) Czy zgłasza Pani aktywność edukacyjną, która nie została wcześniej zaliczona w formie pkt. CERP? Nie tak (Jeśli zaznaczyła Pani Tak, proszę wypełnić i złożyć Indywidualny protokół punktacji CERP na następnej stronie.) 8. Indywidualny protokół punktacji CERP (do recertyfikacji poprzez punkty CERP): Może Pan(i) zgłosić aktywności edukacyjne, które nie zostały wcześniej zaliczone w formie pkt. CERP. Aktywności te muszą spełniać kryteria opisane w dokumencie Individual CERPs Guide na Zanim zacznie Pan(i) zapisywać swoją aktywność edukacyjną, można skopiować ten formularz, aby uzyskać więcej miejsc do wypełnienia. Kiedy będzie Pan(i) składać swój wniosek, proszę załączyć wszystkie kartki, na których notowana była Pani/Pana działalność edukacyjna. Jeśli Pani/Pana wniosek wybrany zostanie do weryfikacji, zwrócimy się do Pani/Pana z prośbą o dostarczenie dokumentacji odnośnie działalności edukacyjnej, na podstawie której prosi Pan(i) o zaliczenie indywidualnych punktów CERP. Page 4 of 9

5 DATA TYTUŁ SESJI LUB PROGRAMU ORAZ NAZWA ORGANIZATORA TYP DZAIŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ punkty CERP dla prelegentów observacje kliniczne kurs uczelni wyższej kształcenie ustawicznego zorganizowane przez inną instytucję kurs eksternistyczny lub kształcenie na odległość zorganizowane przez inną instytucję staż lub szkolenie zapewniane przez pracodawcę artykuł, streszczenie lub rozdział na temat laktacji praca magisterska lub doktorska na temat laktacji plakat - prezentacja na temat laktacji film dla pracowników ochrony zdrowia na temat laktacji oryginalne i wprowadzone w życie procedury szpitalne odnośnie laktacji punkty CERP dla prelegentów observacje kliniczne kurs uczelni wyższej kształcenie ustawicznego zorganizowane przez inną instytucję kurs eksternistyczny lub kształcenie na odległość zorganizowane przez inną instytucję staż lub szkolenie zapewniane przez pracodawcę artykuł, streszczenie lub rozdział na temat laktacji praca magisterska lub doktorska na temat laktacji plakat - prezentacja na temat laktacji film dla pracowników ochrony zdrowia na temat laktacji oryginalne i wprowadzone w życie procedury szpitalne odnośnie laktacji Wnioskowana ilość pkt. CERP Wnioskowany typ pkt. CERP Do użytku wewnętrznego Page 5 of 9

6 9. Zestawienie pkt. CERP (do recertyfikacji poprzez punkty CERP): Proszę dodać ilość pkt. CERP zgłoszonych w rozdz. 7 do ilości wnioskowanej w rozdz. 8 i zapisać ich sumy poniżej. Następnie proszę wpisać całkowitą liczbę zgłoszonych i wnioskowanych w tym formularzu pkt. CERP. Jeśli ma Pan(i) pytania odnośnie wymagań minimalnych w tej kwestii, proszę skontaktować się z biurem regionalnym IBLCE. Zsumowana liczba zgłoszonych i wnioskowanych w tym formularzu pkt. L-CERP (min. 50). Zsumowana liczba zgłoszonych i wnioskowanych w tym formularzu pkt. E-CERP (min. 5). Zsumowana liczba zgłoszonych i wnioskowanych w tym formularzu pkt. R-CERP (max. 20). Całkowita liczba zgłoszonych i wnioskowanych w tym formularzu pkt. CERP (min. 75). 10. Pytania obowiązkowe: Proszę odpowiedzieć na wszystkie trzy z poniższych pytań, zaznaczając dla każdego pytania odpowiedź, która odnosi się do Pani/Pana. Jeśli odpowiedź na jedno lub więcej z tych pytań brzmi "Tak", proszę podać, na podpisanych i oznaczonych datą oddzielnych arkuszach, pełne i kompletne wyjaśnienie okoliczności. Proszę włożyć te arkusze do zaklejonej koperty oznaczonej Poufne i dostarczyć razem z resztą formularzy zgłoszeniowych. (Proszę pominąć wszystkie wykroczenia popełnione przed ukończeniem 18 roku życia; jednak przestępstwa muszą być wykazane. ). Brak odpowiedzi na jedno lub więcej z tych pytań, i/lub brak wyjaśnienia, oraz obecny status przy odpowiedzi "Tak", opóźni przetwarzanie wniosku. Czy kiedykolwiek przez jakikolwiek organ sądowy zostałeś skazany, lub przyznałeś się do winy, lub dobrowolnie poddałeś się karze za przestępstwo inne niż drobne wykroczenia drogowe ( lub podczas służby wojskowej skazany przez sąd wojenny). Proszę załączyć wszelkie informacje dotyczące wszystkich wykroczeń i przestępstw. Nie Tak Czy kiedykolwiek odmówiono Ci, zawieszono lub cofnięto członkostwo w organizacji branżowej, licencję, rejestrację lub certyfikację (z innego powodu niż brak kwalifikacji lub niezdanie egzaminu)? Nie Tak Czy kiedykolwiek zostałeś ostro skrytykowany lub ukarany przez jakiś organ lub organizację zawodową? Nie Tak Proszę pamiętać o załączeniu wyjaśnień do każdej odpowiedzi oznaczonej Tak Page 6 of 9

7 11. Zaświadczenia i przyjęcie do wiadomości: Proszę uważnie przeczytać poniższe instrukcje; a następnie na dole ostatniej strony podpisać je i zamieścić datę. Brak podpisu i daty może opóźnić rozpatrzenie wniosku i będzie podlegał opłacie za wniosek niekompletny. Składając w IBLCE wniosek do kontroli, osoba wnioskująca: Wyraźnie oświadcza i wyraża zgodę, że zapoznała się z Kodeksem Etyki Zawodowej IBLCE oraz procedurami postępowania dyscyplinarnego IBLCE. Przyjęła do wiadomości, że po złożeniu aplikacji, będzie podlegała Kodeksowi Etyki Zawodowej IBLCE, procedurom postępowania dyscyplinarnego IBLCE, i wszystkim mającym zastosowane zasadom IBLCE oraz procedurom, w tym, ale nie ograniczającym się do, terminowej płatności wszystkich należnych opłat, i spełniania wszystkich wymogów certyfikacji i Recertyfikacji.. Przyjmuje do wiadomości, że to jest tylko wniosek i nie gwarantuje on certyfikatu. Wyraża zgodę poddać się egzaminowi w formie testu wielokrotnego wyboru i dostarczyć dalsze informacje, zgodnie z ustaleniami IBLCE. Przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dokumenty, komunikaty i pozostałe informacje przekazane do IBLCE stają się własnością IBLCE i nie podlegają zwrotowi. Przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wszelkie fałszywe oświadczenia lub wprowadzenie w błąd, dokonane w trakcie składania wniosku, lub w trakcie samego egzaminu, lub w jakiś inny sposób mający związek ze sprawami IBLCE, może spowodować cofnięcie tej aplikacji, spowodować działania dyscyplinarne zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej i/lub zawieszenie lub cofnięcie możliwości ponownego wystąpienia o certyfikat. Przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodzę, że IBLCE, zgodnie z własnym uznaniem, może zażądać, od osoby składającej wniosek lub innych osób, informacji w sprawach, które mogą być istotne dla zakwalifikowania się do certyfikacji lub recertyfikacji. Oświadcza, że informacje podane w tym wniosku i wszystkich dokumentach, są dokładne, prawdziwe i poprawne. Potwierdza i zgadza się na podane zasady i procedury, które dotyczą badania nieprawidłowości, oszustw i anulowania wyników, i/lub fakt, że te zasady i procedury podlegają od czasu do czasu modyfikacji przez IBLCE. Potwierdza i wyraża zgodę, że zabronione jest przesyłanie informacji o pytaniach egzaminacyjnych IBLCE, lub o ich treści w jakiejkolwiek formie, do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w dowolnym momencie; zarówno przed, w trakcie jak i po egzaminie oraz, że nieprzestrzeganie tego zakazu, lub nie zgłaszanie jakichkolwiek informacji o podejrzeniu naruszenia tych zakazów przez użytkownika, lub o wszelkich możliwych nieprawidłowościach egzaminacyjnych czynionych osobiście lub przez innych, może spowodować, że wyniki będą anulowane lub certyfikacja cofnięta, zgodnie z zasadami i procedurami IBLCE, i/lub postępowaniem prawnym, w tym postępowaniem karnym. Wyraża zgodę na informowanie i podawanie IBLCE oraz jej pracownikom wszystkich istotnych informacji dotyczących kwalifikacji lub innych kwestii, które mogą zaistnieć w związku z aplikacją, i/lub kolejną certyfikacją lub recertyfikacją przez IBLCE. Wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że IBLCE może komunikować się z władzami stanowymi, rejonowymi, władzami federalnymi, krajowymi lub innymi, jak również z obecnymi i byłymi pracodawcami w sprawie odpowiednich kwalifikacji do certyfikacji lub recertyfikacji. Wyraża zgodę na sądownictwo Sądów Wspólnoty Virginia, Stanów Zjednoczonych, w odniesieniu do jakiegokolwiek sporu dotyczącego tego wniosku, lub certyfikacji, jeśli będzie ona przyznana. Page 7 of 9

8 Przyjmuje do wiadomości, uznaje i zgadza się, że IBLCE będzie kontrolować wnioski egzaminacyjne i aplikacje o recertyfikację. Takie kontrole przeprowadza się na zasadach standardowych i losowo. Po wybraniu do takiej kontroli, kandydat lub osoba ubiegająca się o recertyfikaję musi dostarczyć w sposób terminowy komplet wymaganych informacji. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować opóźnienie lub odmowę prawa przystąpienia do egzaminu IBLCE, i/lub spowodować postępowanie dyscyplinarne. Oprócz losowej inspekcji i standardowego procesu kontroli opisanego powyżej, IBLCE zastrzega sobie prawo, aby kandydat lub osoba ubiegająca się o recertifikację, w sposób terminowy i kompletny przedstawiła zaświadczenia o edukacji, zatrudnieniu, historii pracy lub przedstawiła dowód wstępnej kwalifikacji lub recertyfikacji. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować opóźnienie lub odmowę udzielenia prawa do przystąpienia do egzaminu IBLCE, i/lub spowodować postępowanie dyscyplinarne. W przypadku gdy IBLCE stwierdzi, że dokumenty przedłożone na poparcie wniosku lub wspierające recertyfikacje są niedokładne lub sfałszowane, IBLCE zastrzega sobie prawo do zabronienia kandydatowi zdawania egzaminu, i/lub może spowodować postępowanie dyscyplinarne. Przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że IBLCE zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji tego wniosku; i Kodeksu Postępowania Zawodowego; i że jest obowiązkiem osoby składającej wniosek, aby udzielać informacji, oraz spełniać wszystkie bieżące wymagania. Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest zobowiązana informować IBLCE o zmieniających się okolicznościach, które mogą znacząco wpłynąć na wniosek. Następnie przyjmuje do wiadomości i wyraźnie stwierdza, że jest odpowiedzialna za dostarczenie żądanej dokumentacji związanej z tą aplikacją. Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niezwłocznie powiadomi IBLCE o każdej zmianie adresu lub innych danych kontaktowych. Wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ponosi za to wyłączną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli po zaakceptowaniu niniejszego wniosku i pomyślnie zdanym egzaminie, uzyska certyfikat, takie zaświadczenie nie stanowi gwarancji, lub gwarancji przydatności lub kompetencji, do praktyki jako konsultant laktacyjny IBCLC. Jeśli osoba zostanie certyfikowana, to upoważnia IBLCE do zamieszczenia swojego imienia i nazwiska na liście osób certyfikowanych, i wyraża zgodę, aby korzystać z tytułu IBCLC, tytułu RLC, i/lub powiązanych nazw firmowych, znaków firmowych i logotypów. Ponadto przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że, jeśli certyfikat IBCLC i/lub RLC wygaśnie lub zostanie odwołany, to natychmiast należy przerwać stosowanie oznaczeń IBCLC i/lub RLC. Niedopełnienie tego obowiązku pociągnie działania prawne ze strony IBLCE. Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że do celów statystycznych i naukowych, zachowując anonimowość, IBLCE może również korzystać z informacji zwartych we wnioskach i z danych egzaminacyjnych.. Potwierdza, że w tej aplikacji ujawniła wszelkie przestępstwa i działania opisane w sekcji: Pytania obowiązkowe i rozumie, że jest zobowiązana do poinformowania IBLCE o wszelkich przestępstwach i podobnych działaniach mogących wystąpić w przyszłości. Potwierdza i zgadza się przestrzegać zasad IBLCE dotyczących zwrotu opłaty za egzamin. Zgadza się, że podpis poniżej potwierdza, iż osoba składająca wniosek przeczytała, rozumie i zgadza się z warunkami i postanowieniami z protokołu ustaleń w odniesieniu do wprowadzenia wymogu kształcenia w zakresie laktacji. Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że, bez żadnych ograniczeń, IBLCE może odmówić, cofnąć, zawiesić lub podjąć działania o niezakwalifikowaniu jej do certyfikacji lub recertyfikacji w przypadku: o o Nieprawidłowości w związku z którymkolwiek egzaminem IBLCE; Nieupoważnionego posiadania, korzystania lub dostępu do materiałów egzaminacyjnych, przedmiotów, dokumentów, oraz materiałów IBLCE; Page 8 of 9

9 o o o o Wprowadzenia w błąd lub oszustwa: (i) dotyczącego egzaminów IBLCE, lub (ii) każdego oświadczenia dla IBLCE w tym, ale nie ograniczając się do oświadczeń mających pomóc wnioskodawcy, osobie rejestrującej się, lub potencjalnym kandydatom ubiegającym się o, uzyskanie lub utrzymanie certyfikacji; Cofnięcia, zawieszenia lub innego działania dyscyplinarnego podjętego przez Organ Licencjonujący, Agencję Federalną lub Narodową, krajowe, lub Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowe; Wyroku skazującego, przyznania się do winy lub dobrowolnego poddania się karze (przestępstwo lub wykroczenie) inne niż przekroczenie prędkości lub nieprawidłowe parkowanie; Braku współpracy przy dochodzeniu IBLCE w sprawie domniemanych podstaw do kary, wliczając zbieranie istotnych informacji. Przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przy podejmowaniu decyzji, czy wyniki egzaminu i inne wymagania kwalifikują ją do certyfikacji, decyzja ta należy tylko i wyłącznie od IBLCE i jest ona ostateczna. Za naruszenie Kodeksu Etyki Zawodowej IBLCE, mogą zostać nałożone sankcje, a IBLCE może podać do publicznej wiadomości informacje, które dotyczą stanu tych sankcji. Niniejszym wyraźnie zgadza się na zwolnienie i oczyszczenie z zarzutów oraz zabezpieczenie IBLCE i jej pracowników administracyjnych, dyrektorów, członków Komisji, pracowników, agentów i przedstawicieli, od i przed wszelkimi działaniami, procesami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, roszczeniami lub żądaniami, które wynikają z, lub w związku z tym wnioskiem, wynikami uzyskanymi na egzaminie IBLCE, lub każdymi innymi działaniami podejmowanymi przez IBLCE w odniesieniu do jej certyfikacji lub recertyfikacji, a które obejmują, ale nie są ograniczone do działań odnoszących się do spraw i przypadków etycznych. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i potwierdzam powyższe instrukcje, zasady i warunki. Podpis: Data: Page 9 of 9

10 INFORMACJE DODATKOWE DO WNIOSKU 2015 Terminy egzaminów dla kandydatek, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy, powtarzają egzamin oraz konsultantek IBCLC- które recertyfikują się poprzez egzamin: Egzamin testowy za pomocą komputera: poniedziałek 27 lipca, wtorek 28 lipiec, środa 29 lipca 2015 Egzamin w formie tradycyjnej - papierowej: środa, 29 lipca 2015 Termin nadsyłania zgłoszeń na egzamin (egzamin zdawany po raz pierwszy, poprawki, ponowna certyfikacja) oraz płatności: 02 marca 2015 Termin nadsyłania zgłoszeń oraz płatności przy ponownej Certyfikacji poprzez system punktowy CERP 31 sierpnia 2015 Terminy oraz wysokość opłat (w dolarach amerykańskich) Kraje z poziomu 1 Kraje z poziomu 2 Kraje z poziomu 3 Opłata za wniosek egzaminacyjny (egzamin zdawany po raz pierwszy, powtórka) termin 2 Marca Protokół uzgodnień Opłata za recertyfikację poprzez egzamin termin 2 Marca Zwrot pieniędzy dla kandydatek, które przystępują do egzaminu po raz pierwszy lub powtarzają egzamin, a nie zakwalifikowały się lub wycofały się w określonym terminie Zwrot pieniędzy dla kandydatek, które recertyfikują sie poprzez egzamin, a które nie zakwalifikowały się lub wycofały się w określonym terminie , Opłata za wynik obliczony ręcznie Ponowna Certyfikacja poprzez system punktowy CERP termin 31 sierpnia Zwrot pieniędzy dla konsultantek IBCLC ubiegających sie o ponowną certyfikację poprzez system punktowy CERP, za wniosek który nie został zakwalifikowany lub został wycofany w określonym terminie Brak środków / opłata za niedokonanie płatności W Internecie można dokonać rejestracji na egzamin, do ponownej certyfikacji poprzez egzamin lub poprzez system punktowy CERP. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami na Dokładne instrukcje w języku polskim dostępne są na naszej stronie pod ikonką polskiej flagi.

11 Konsultantki IBCLC, które ubiegają sie o ponowną ceryfikację oraz kandydatki, które powtarzają egzamin mają już swoje konta w systemie. IBLCE prześle im maila z wiadomością o "aktywacji konta ". Jeśli nie otrzymała Pani takiej wiadomości mailem, prosimy o kontakt LUB prosimy wysłać do naszego biura wypełniony formularz wniosku listem poleconym przed upływem terminu: IBLCE in Europe Ilse Bichler, Regional Director Theresiengasse 5/1/ BADEN AUSTRIA Proszę zwrócić uwagę: Formularz opłat Wszystkie opłaty należy uiścić on-line za pomocą karty kredytowej (Visa lub MasterCard) w dolarach po kursie wymiany dnia. Nie są juz możliwe przelewy w Euro. W przypadku wysłania formularza zgłoszeniowego pocztą na adres naszego biura, otrzyma Pani potwierdzenie em z dalszymi szczegółami, w jaki sposób dokonać płatności on-line kartą kredytową w dolarach amerykańskich. Wpłat należy dokonać w terminach określonych w suplemencie( informacje dodatkowe) do wniosku. Poziomy Opłat IBLCE Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Andorra, Anguilla, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands, Curacao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea, Estonia, Falkland Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kuwait, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Martinique, Monaco, Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Oman, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, St. Martin, Sweden, Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Virgin Islands (British) Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Curacao, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, French Polynesia, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Indonesia, Iraq, Hungary, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Lebanon, Libya, Macedonia, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Namibia, Northern Mariana Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia, Seychelles, South Africa, Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St Maarten, St Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Virgin Islands (US) Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote D Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Moldova, Mozambique, Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Republic of the Congo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Swaziland, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu, Uganda, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, West Bank and Gaza, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Cennik telefonia internetowa VoIP

Cennik telefonia internetowa VoIP Cennik telefonia internetowa VoIP OPŁATY ZA POŁACZENIA I USŁUGI DODATKOWE Opłaty za połączenia w ruchu krajowym Kwota netto 1 Połączenia w sieci oferowanego operatora 0,00 2 Połączenia lokalne, międzystrefowe,

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 01.11.2016 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne)

Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Page 1 of 6 Oznaczenia odzieży i produktów tekstylnych na świecie (obowiązkowe i dobrowolne) Na podstawie opracowania EURATEX'u przedstawiamy w tabelach stan prawny dotyczący oznaczania odzieży i produktów

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP Strona 1 z 33 Spis treści: 1. Platan SIP trunk............... 3 2. Wirtualna Centrala VPBX Platan Claudia............... 4 3. Usługi dodane.................. 5 4.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Opłaty za przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej. Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesiące Rodzaj opłaty

Tabela 1. Opłaty za przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej. Umowa na czas nieokreślony Umowa na 12 miesięcy Umowa na 24 miesiące Rodzaj opłaty Cennik Obowiązuje od 01.08.2015 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 sierpnia 2015 roku. Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN). Do każdej podanej ceny należy doliczyć podatek

Bardziej szczegółowo

Cennik. Obowiązuje od czerwca 2011 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 czerwca 2011 roku. Zagraniczne (I strefa) Komórkowe po rabacie

Cennik. Obowiązuje od czerwca 2011 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 czerwca 2011 roku. Zagraniczne (I strefa) Komórkowe po rabacie Cennik Obowiązuje od czerwca 2011 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 czerwca 2011 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Opłata 1,22 zł brutto 200,00 zł brutto 2. Opłaty za usługi objęte

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2014 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2014 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2014 W sprawie terminów i opłat prosimy przeczytać dodatek do wniosku 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dom)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2016

WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2016 WNIOSEK IBLCE O RECERTYFIKACJĘ POPRZEZ EGZAMIN LUB PUNKTY CERP 2016 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dom) ADRES e-mail (praca) Tytuł przed nazwiskiem (np. Pan, Pani, Dr):

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Country Names - Polish

Country Names - Polish Country Names - Polish English Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Ascension Island Australia Austria Azerbaijan

Bardziej szczegółowo

Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne

Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za każdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli L.p. Kierunek ( j.ang.

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony

1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe. Aktywacja telefonu stacjonarnego na czas nieokreślony Cennik TV podstawowy TV podstawowy plus "TV rozszerzony" "TV rozszerzony plus" Pakietu Usług: Internet z Usługą TV i Obowiązuje od 01.02.2014 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 lutego 2014 roku. 1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

The Biological Weapons Convention

The Biological Weapons Convention The Biological Weapons Convention Afghanistan signed 10-04-72 Albania signed 03-06-92 Algeria signed 22-07-01 Argentina signed 01-08-72 Armenia signed 07-06-94 Australia signed 10-04-72 Austria signed

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2014 Proszę zapoznać się z załącznikiem do wniosku.

WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2014 Proszę zapoznać się z załącznikiem do wniosku. WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE 2014 Proszę zapoznać się z załącznikiem do wniosku. 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dom) ADRES e-mail (praca) Proszę zaznaczyć adres mailowy,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG SMARTO PRE-PAID 1. 1. Niniejsza Oferta została wydana w oparciu o postanowienia Regulaminu świadczenia Usług SMARTO PRE-PAID. W razie wątpliwości Ofertę poczytuje się jako cennik

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX

CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX CENNIK POŁĄCZEŃ E-FAX Taryfy Opis Okres cena za minutę Połączenia pomiędzy numerami Abonenta dowolny bez opłat Połączenia lokalne, międzystrefowe, do numerów skróconych (AUS) Ta 0,10 zł Tb Tc 0,10 zł 0,09

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE OPIS NETTO BRUTTO. MINIMUM Wymiary strony adresowej nie moga być mniejsze niż 80 mm x 90 mm, wysokości 5 mm.

USŁUGI DODATKOWE OPIS NETTO BRUTTO. MINIMUM Wymiary strony adresowej nie moga być mniejsze niż 80 mm x 90 mm, wysokości 5 mm. KRAJ NIEMCY HOLANDIA BELGIA FRANCJA AUSTRIA WIELKA BRYTANIA CZECHY IRLANDIA IRLANDIA PÓŁNOCNA Waga - kg netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto netto

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni

Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni Jako organizacja międzynarodowa w swoich publikacjach IBLCE korzysta z języka angielskiego. Recertification

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL TRAINNIG ICISA NOIDA - INDIE

INTERNATIONAL TRAINNIG ICISA NOIDA - INDIE INTERNATIONAL TRAINNIG 2008-2009 ICISA NOIDA - INDIE Audit of Social Sector Programmes DURATION : ONE MONTH DATES: 17th february to 18th march 2009 Elżbieta Paliga Audytor wewnętrzny Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w sieci IPFON

Cennik usług w sieci IPFON Cennik usług w sieci IPFON Ważny od: 01 stycznia 2011 1. Opłaty za doładowania konta bilingowego 1 Doładowanie konta 10 (Okres Ważności:3 miesiące) 8,13 10,00 2 Doładowanie konta 25 (Okres Ważności: 6

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE PAŹDZIERNIK 2016

WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE PAŹDZIERNIK 2016 1. Dane osobowe PIERWSZE IMIĘ WNIOSEK EGZAMINACYJNY IBLCE PAŹDZIERNIK 2016 DRUGIE IMIĘ NAZWISKO ADRES e-mail (dom) ADRES e-mail (praca) Proszę zaznaczyć adres mailowy, który jest adresem kontaktowym Domowy

Bardziej szczegółowo

Opłaty za minutę połączenia (połączenia krajowe, wszystkie dni tygodnia przez całą dobę) Plan taryfowy Rodzaj połączenia

Opłaty za minutę połączenia (połączenia krajowe, wszystkie dni tygodnia przez całą dobę) Plan taryfowy Rodzaj połączenia Cennik usług telefonii K2 Media Plan taryfowy K2 Mini, K2 Midi, K2 Maxi Cennik jest integralną częścią Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez K2 Media Janusz Kaczmarczyk ul. 3 Maja 74 32-100

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XI WZROST GOSPODARCZY cd. Perspektywa historyczna Wzrost teraz Dekompozycja wzrostu Produktywność Reszta Solowa Polska PKB W MILIARDACH DOLARÓW (W CENACH Z

Bardziej szczegółowo

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne prefiks 80x

3. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne prefiks 80x Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP taryfa Start 1. Opłaty miesięczne l.p. Nazwa kwota netto kwota brutto 1 Opłata za jedno konto VoIP i jeden tradycyjny numer publiczny 1,00 1,23 2 Poczta

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI 2012-13 ŚWIATOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO

GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI 2012-13 ŚWIATOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO EMBARGO DO DNIA 05-09-2012 DO GODZ. 10.00 GLOBALNY RAPORT KONKURENCYJNOŚCI 2012-13 ŚWIATOWEGO FORUM GOSPODARCZEGO NARODOWY BANK POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY PIOTR BOGUSZEWSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 CO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze regulacji Internetu

Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze regulacji Internetu Podsumowanie najważniejszych osiągnięć i wyzwań w obszarze regulacji Internetu Michał Boni, Szef Zespołu Doradców Strategicznych PRM Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Warszawa, 20 września 2011 Polska

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do Recertyfikacji

Wskazówki do Recertyfikacji Wskazówki do Recertyfikacji Dla osób, które Recertyfikują się jako Certyfikowani Konsultanci Laktacyjni Jako organizacja międzynarodowa w swoich publikacjach IBLCE korzysta z języka angielskiego w wersji

Bardziej szczegółowo

Cennik - rozmowy telefoniczne

Cennik - rozmowy telefoniczne Cennik - rozmowy telefoniczne "Koszt połączenia" to opłata za minutę połączenia "Koszt inicjacji" to opłata jednorazowa naliczana w momencie nawiązania połączenia Podane w cenniku ceny są cenami brutto,

Bardziej szczegółowo

8. Opłaty za połączenia międzynarodowe za minutę połączenia. za minutę połączenia. l.p. Kierunek

8. Opłaty za połączenia międzynarodowe za minutę połączenia. za minutę połączenia. l.p. Kierunek Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP taryfy sofa 1. Opłaty jednorazowe l.p. Nazwa kwota netto kwota brutto 1 Aktywacja jednego konta VoIP 400,00 492,00 2 Przeniesienie numeru z innej sieci

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów. Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE

Informator dla kandydatów. Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE Informator dla kandydatów Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE Spis treści Co to jest IBLCE?... 4 Kluczowe daty... 4 Cel certyfikacji... 4 Wymagania do zakwalifikowania się na egzamin

Bardziej szczegółowo

Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń

Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń Numery lokalne Godziny: Dni: Strefa: Za minutę: Brutto: 08:00 18:00 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Numery lokalne 0,082 0,100 Czwartek, Piątek 08:00 18:00 Niedziela, Sobota,

Bardziej szczegółowo

Cze B cennika po czenia mi dzynarodowe

Cze B cennika po czenia mi dzynarodowe 1 Cennik us ug telekomunikacyjnych wiadczonych przez IPcall Sp. z o.o., jako podmiot wiadcz cy us ugi telekomunikacyjne, z siedzib w Warszawie (00-663), przy Alej Niepodleg ci 222 klatka A lokal 2, zarejestrowan

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP Cennik usług telekomunikacyjnych VoIP obowiązuje od dnia 01 maja 2016. Strona: 1 z 18 Cennik połączeń telefonicznych krajowych i zagranicznych Klinika Komputera 01-05-2016

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH VOIP Cennik usług telekomunikacyjnych VoIP obowiązuje od dnia 01 lutego 2017. Strona: 1 z 18 Cennik połączeń telefonicznych krajowych i zagranicznych Klinika Komputera

Bardziej szczegółowo

Start. Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji

Start. Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji Start Cennik standardowy OGICOM - CENY netto bez uwzględniania promocji Przejdź do działu >>> Domeny Przejdź do działu >>> E-Serwery Przejdź do działu >>> E-Kreacja Przejdź do działu >>> E-Marketing Przejdź

Bardziej szczegółowo

AdnexFON PROSTA I TANIA TELEFONIA

AdnexFON PROSTA I TANIA TELEFONIA AdnexFON PROSTA I TANIA TELEFONIA Lp. Nazwa Cena netto PLN Cena brutto PLN 1 Opłata aktywacyjna standard 99 121,77 2 Opłata aktywacyjna prom1* 19,90 24,47 3 Opłata aktywacyjna prom2* 1 1,23 4 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360

Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360 Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360 Połączenia lokalne Lp. Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena za minutę

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania eksportu

Instrumenty finansowania eksportu 1 Instrumenty finansowania eksportu MOŻLIWE ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH Polski producent urządzeń dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik telefonia cyfrowa Solisnet : (Obowiązuje od )

Cennik telefonia cyfrowa Solisnet : (Obowiązuje od ) Cennik telefonia cyfrowa Solisnet : (Obowiązuje od 01.01.2016) Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT. 1. Strefa 1 : 0,12 zł / min 2. Strefa 2 : 0,23 zł / min 3. Strefa 3 : 0,37 zł / min 4. Strefa

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową

Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową MILCC (ang.), jest międzynarodową organizacją, która zapewnia pomoc finansową wnioskodawcom, którzy ubiegają się o certyfikację lub recertyfikację

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn

Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn Cennik połączeń w sieci IP Tanifonn Kraj Rodzaj Cena netto za minutę połączenia w zł Cena brutto za minutę połączenia w zł Afganistan 0,77 0,94 Albania Komórki 0,70 0,85 Albania Stacjonarne 0,28 0,34 Algieria

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów

Informator dla kandydatów Informator dla kandydatów Dla osób planujących składanie wniosku o egzamin IBLCE, które przystępują do tego egzaminu po raz pierwszy, powtarzają go lub dla konsultantów laktacyjnych IBCLC, którym upłynął

Bardziej szczegółowo

Cennik Międzynarodowy

Cennik Międzynarodowy Kraj Klasa Netto Brutto Afganistan Stacjonarne 0.84 1.03 Afganistan Komórkowe 0.87 1.07 Albania Stacjonarne 0.52 0.64 Albania Komórkowe 0.99 1.22 Algieria Stacjonarne 0.29 0.36 Algieria Komórkowe 1.41

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych wszystkie kwoty brutto 21.08.2008 Opis Prefix 8:00-18:00 18:00-8:00 Inicjacja połączenia 487089 0,0000 0,0000 8,12 488011 0,0000 0,0000 0,29 488012 0,0000 0,0000 0,29 488018

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia przez Puławską Spółdzielnię Mieszkaniowa w Puławach usługi telefonicznej w sieci telekomunikacyjnej PULNET.

Cennik świadczenia przez Puławską Spółdzielnię Mieszkaniowa w Puławach usługi telefonicznej w sieci telekomunikacyjnej PULNET. Cennik świadczenia przez Puławską Spółdzielnię Mieszkaniowa w Puławach usługi telefonicznej w sieci telekomunikacyjnej PULNET (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. ) TARYFA PODSTAWOWA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową

Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową MILCC (ang.), jest międzynarodową organizacją, która zapewnia pomoc finansową wnioskodawcom, którzy ubiegają sie o certyfikację lub Recertyfikację

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP)

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) boa@ CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PrePaid Obowiązuje od 01.02.2014 roku Strona 1 boa@ SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid. cennik usług telekomunikacyjnych Strona 1. Obowiązuje od 8 października 2012 roku

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid. cennik usług telekomunikacyjnych Strona 1. Obowiązuje od 8 października 2012 roku CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid Obowiązuje od 8 października 2012 roku cennik usług telekomunikacyjnych Strona 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFONII VOIP

CENNIK TELEFONII VOIP JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, obowiązuje od 01.01.2014 r. CENNIK TELEFONII VOIP I. OPŁATY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Informator dla kandydatów. Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE

Informator dla kandydatów. Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE Informator dla kandydatów Dla osób planujących składanie wniosku egzaminacyjnego IBLCE Spis treści Co to jest IBLCE?...3 Kluczowe daty...3 Cel certyfikacji...3 Wymagania do zakwalifikowania się na egzamin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Atman ISDN

Cennik usług Atman ISDN Postanowienia ogólne: Cennik usług Atman ISDN 1. Cennik Usługi Atman ISDN do Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych, zwany dalej Cennikiem, określa opłaty i zasady rozliczeń za ruch telefoniczny

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od 01.10.2010 r. aktualizacja 03.12.2014

Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od 01.10.2010 r. aktualizacja 03.12.2014 Instalacja Usługi Cennik Usług Telekomunikacyjnych LOGITUS Obowiązuje od 01.10.2010 r. aktualizacja 03.12.2014 Opłaty instalacyjne i aktywacyjne Internet 49 Telewizja Cyfrowa 49 Telefon 49 Aktywacja usługi

Bardziej szczegółowo

C e n n i k. usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP)

C e n n i k. usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP) C e n n i k usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych (telefon VoIP) Wszystkie ceny podane w Cenniku są wartościami brutto i zawierają 23% VAT. Aktywacja usługi Aktywacja usługi jest bezpłatna,

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP Zasady naliczania opłat Wszystkie kwoty podane w cenniku wyrażone są w polskich złotych (PLN). Kwoty netto zostały powiększone zgodnie z obowiązującym prawem o 23% podatku VAT dając kwotę brutto. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP Zasady naliczania opłat Wszystkie kwoty podane w cenniku wyrażone są w polskich złotych (PLN). Kwoty netto zostały powiększone zgodnie z obowiązującym prawem o 23% podatku VAT dając kwotę brutto. Opłaty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid. cennik usług telekomunikacyjnych Strona 1. Obowiązuje od 1 marca 2014 roku

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid. cennik usług telekomunikacyjnych Strona 1. Obowiązuje od 1 marca 2014 roku CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid Obowiązuje od 1 marca 2014 roku cennik usług telekomunikacyjnych Strona 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP)

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid Obowiązuje od 10.04.2014 roku Strona 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP)

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) boa@ CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PrePaid Obowiązuje od 01.05.2016 roku Strona 1 boa@ SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców Zatrudnianie cudzoziemców Tomasz Rogala radca prawny Warszawa, 23 maja 2017 r. Plan prelekcji I. Uwagi wstępne II. Zezwolenia na pracę III. Zezwolenia pobytowe IV. Zmiany w przepisach 1) Zniesienie wiz

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Cennik. Usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od Dotyczy umów podpisanych po 15 marca 2009 roku. Zagraniczne (I strefa) Komórkowe (do PLAY)

Cennik. Usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od Dotyczy umów podpisanych po 15 marca 2009 roku. Zagraniczne (I strefa) Komórkowe (do PLAY) Cennik Usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 15.03.2009. Dotyczy umów podpisanych po 15 marca 2009 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Opłata Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Neteo Telefon 200 Cennik Połączeń

Neteo Telefon 200 Cennik Połączeń Neteo Telefon 200 Cennik Połączeń Numery lokalne Godziny: Dni: Strefa: Za minutę: Brutto: 08:00 18:00 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek Numery lokalne 0,106 0,129 08:00 18:00 Niedziela, Sobota,

Bardziej szczegółowo

14 grudnia TMF Business breakfast

14 grudnia TMF Business breakfast 14 grudnia 2016 TMF Business breakfast - Outsourcing w 2017 1 Kim jest TMF Group? W czym możemy pomóc? Współpraca Globalne usługi biznesowe Globalny zasięg Lokalna wiedza Szybkość obsługi Niezależność

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

Oto cennik, którego szukasz!

Oto cennik, którego szukasz! Oto cennik, którego szukasz! Jak widać, państw, w których można cieszyć się bielizną Obsessive jest wiele, ale... jeśli obok nazwy kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę, nie ma podanej ceny, oznacza

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POŁĄCZENIA. Afghanistan AreebaMobile Połączenia zagr. pozostałe sekundowe

CHARAKTERYSTYKA POŁĄCZENIA. Afghanistan AreebaMobile Połączenia zagr. pozostałe sekundowe KRAJ/ OPERATOR CHARAKTERYSTYKA POŁĄCZENIA NALICZANIE CENA ZA MINUTĘ POŁĄCZENIA ZŁ (netto) Afghanistan AreebaMobile Połączenia zagr. pozostałe sekundowe 3.3250 Afghanistan AtMobile Połączenia zagr. pozostałe

Bardziej szczegółowo

Kraj Cena netto Cena brutto

Kraj Cena netto Cena brutto Cennik ważny od 01.08.2017 Kraj Cena netto Cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,9430 zł 2,39 zł Albania - Usługi specjalne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia )

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia ) CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH FAITH-NET S.C. (obowiązujący od dnia 01.07.2014) Tabela 1. Standardowy Cennik Usług Telefonicznych - opłaty instalacyjne oraz aktywacyjne (umowa na czas nieokreślony) Plan taryfowy

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Lp Kraj Cena brutto 1 Afganistan 1,95 zł 2 Afganistan - GSM 2,37 zł 3 Albania 1,37 zł 4 Albania - GSM 2,37 zł 5 Albania - Usługi specjalne 1,37 zł 6 Algieria 1,11

Bardziej szczegółowo

Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Eksport: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan Brak serwisu - 11 4-8 Brak serwisu - Afryka Centralna, Republika Brak serwisu - 13 2-4 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 1-3

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych 1.1 Godziny graniczne czas przekazywania instrukcji rozrachunkowych na rynku polskim Tablica. Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1 S t r o n a. Obowiązuje od 01.09.2013 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 września 2013 roku. Międzymiastowe Komórkowe. Komórkowe (do PLAY)

Cennik. 1 S t r o n a. Obowiązuje od 01.09.2013 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 września 2013 roku. Międzymiastowe Komórkowe. Komórkowe (do PLAY) Cennik Obowiązuje od 01.09.2013 roku. Dotyczy umów podpisanych po 1 września 2013 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Opłata 408,00 zł 8 zł 30,00 zł 508,00 zł 8 zł 30,00 zł 8 zł 4500,00

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP)

CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) CENNIK USŁUGI TELEFONII IP (VoIP) Usługa PostPaid Obowiązuje od 01.07.2016 roku Strona 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne -------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej

Linksys. 2.2 Opłaty za połączenia lokalne, międzystrefowe, do sieci telefonii komórkowej 1. Miesięczne opłaty abonamentowe Usługa Sposób rozliczania Opłata abonamentowa za konto Użytkownika Opłata za pojedyncze konto UM Opłata abonamentowa za jeden Opłata za pojedynczy Linksys Linksys Opłata

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1 S t r o n a. Obowiązuje od roku. Dotyczy umów podpisanych po 15 grudnia 2013 roku. Międzymiastowe Komórkowe

Cennik. 1 S t r o n a. Obowiązuje od roku. Dotyczy umów podpisanych po 15 grudnia 2013 roku. Międzymiastowe Komórkowe Cennik Obowiązuje od 15.12.2013 roku. Dotyczy umów podpisanych po 15 grudnia 2013 roku. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Opłata 401,00 zł 1,00 zł 30,00 zł 501,00 zł 1,00 zł 30,00 zł 1,00

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan 11 5-9 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 3-5 Brak serwisu - Albania 7 3-4 Brak serwisu - Algieria 13 3-5 Brak serwisu - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PODSTAWOWA. Usługi sieciowe. Usługi księgowe. Usługi stałe. Stawka rozliczeniowa zł/min z VAT. Okres Taryfikacyjny

TARYFA PODSTAWOWA. Usługi sieciowe. Usługi księgowe. Usługi stałe. Stawka rozliczeniowa zł/min z VAT. Okres Taryfikacyjny Cennik świadczenia przez Puławską Spółdzielnię Mieszkaniowa w Puławach usługi telefonicznej w sieci telekomunikacyjnej PSM (obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. ) TARYFA PODSTAWOWA Usługi sieciowe PRZYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo