Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education"

Transkrypt

1 Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [ISSN: (print); e-issn: (on-line)], edited by Marek Mariusz Tytko, Year 2: 2014, Volume 3 (7), July August September 2014 Table of content (in Polish and English) / Spis treści (po polsku i angielsku): Spis treści Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education ISSN: ; e-issn No. 3 (3) July August September 2014 pages 9-13 Spis ilustracji... 8 Spis treści... 9 Table of Contents MAREK MARIUSZ TYTKO (Kraków, Polska), O Poezji Religijnej i Sakralnej (7) [tekst po polsku] I. Dissertations and Articles (Rozprawy i Artykuły) HANA BOČKOVÁ (Brno, Czechy) Co jsou svatí anjelé, jak jsou na lidi laskaví. K tematizaci anděla v české literatuře doby barokní [ Czym są święte anioły, jak są dla ludzi miłościwi. Do tematyzacji anioła w literaturze czeskiej doby baroku [tekst po czesku] KATEŘINA SMYČKOVÁ (Praga, Czechy) Barokní rukopisné kancionály z Valašska [Barokowe, rękopiśmienne kancjonały z Valašska (Morawskiej Wołoszczyzny)] [tekst po czesku] NADÌÂ GEORGÌЇVNA KOLOŠUK [(НАДIЯ ГЕОРГIЇВНА КОЛОШУК), NADEŽDA GEORGIEVNA KOLOŠUK, (НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА КОЛОШУК), NADIYA GEORGIJIVNA KOLOSHUK] (Łuck, Ukraina) Лирика «отца Солнышка»: «Какая мощь, как непостижимо велико усилие нести свет» [Liryka ojca Słoneczka, jaka moc, jaki niezmiernie duży wysiłek nieść światło... ] [tekst po rosyjsku]

2 PRZEMYSŁAW MICHALSKI (Kraków, Polska) The Churches and Chapels of Ronald Stuart Thomas [Kościoły i kaplice Ronalda Stuarta Thomasa] [tekst po angielsku] Ks. STEFAN RADZISZEWSKI (Kielce, Polska) Judas the Cat (Nikos Kazantzakis Marxist-ish tempter) [Judasz kot (marksizujący kusiciel Nikosa Kazantzakisa)] [tekst po angielsku] Ks. STEFAN RADZISZEWSKI (Kielce, Polska) Judasz kot (marksizujący kusiciel Nikosa Kazantzakisa) [tekst po polsku] II. Book Reviews (Recenzje książek) MAREK MARIUSZ TYTKO (Kraków, Polska) [Rec. książki:] Poezja w sutannie, wybór opracowanie komentarz ks. Stefan Radziszewski, Jedność, Kielce 2011 [rec. po polsku] JANINA KWIEK-OSIOWSKA (Kraków, Polska) [Rec. książki:] Wojciech Kudyba,W końcu świat, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014, Biblioteka Toposu, t. 94 [tekst po polsku] JANINA KWIEK-OSIOWSKA (Kraków, Polska) [Rec. książki:] Milena Kindziuk, Matka Papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2013 [tekst po polsku] III. Reports (Sprawozdania) JANINA KWIEK-OSIOWSKA (Kraków, Polska) Wojciech Kudyba, twórca poezji religijnej [tekst po polsku] TOMASZ ŻURAWLEW (Olsztyn, Polska) ANETA JACHIMOWICZ (Olsztyn, Polska) Kultura duchowa w języku i tekście [tekst po polsku] IV. A Sacred Picture (Obraz sakralny) ANNA MARTA ŻUKOWSKA (Lublin, Polska) Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy [tekst po polsku]

3 V. Information for Authors (Informacja dla Autorów) Evaluation Form [Formularz recenzji (po angielsku)] Формуляр рецензии [Formularz recenzji (po rosyjsku)] Formularz recenzji (po polsku) Formulář recenze [Formularz recenzji (po czesku)] Formulár recenzie [Formularz recenzji (po słowacku)] Формуляр рецензії [Formularz recenzji (po ukraińsku)] Фармуляр рэцэнзіі [Formularz recenzji (po białorusku)] Procedures and timeline of the editorial process [in English] [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po angielsku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Russian] Сроки и процедура издательского процесса [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po rosyjsku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Polish] Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po polsku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Czech] Podmínky a postup publikačního řízení [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po czesku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Slovak] Podmienky a postup publikačného konania [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po słowacku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Ukrainian] Терміни і процедура видавничого процесу [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po ukraińsku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Belarusian] Тэрміны і працэдура выдавецкага працэсу [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po białorusku)] Główne zasady procedury recenzowania tekstów złożonych do publikacji w czasopiśmie Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education (zgodne z instrukcjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej) Autorzy tekstów w tomie 3 (7) Autorzy artykułów recenzowanych w tomie 3 (7)

4 VI. Information on the Editors (Informacja o Redaktorach) Religious and Sacred Poetry [tekst po angielsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po polsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po czesku] Religious and Sacred Poetry [tekst po słowacku] Religious and Sacred Poetry [tekst po rosyjsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po ukraińsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po białorusku] [tekst po angielsku] [tekst po polsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po czesku] Religious and Sacred Poetry [tekst po słowacku] Religious and Sacred Poetry [tekst po rosyjsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po ukraińsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po białorusku]

5 Table of Contents Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education ISSN: ; e-issn No. 3 (3) July August September 2014 pages Table of Illustrations [in Polish]... 8 Table of Contents [in Polish]... 9 Table of Contents [in English] MAREK MARIUSZ TYTKO (Cracow, Poland), On Religious and Sacred Poetry (7) [the text in Polish] I. Dissertations and Articles HANA BOČKOVÁ (Brno, Czech Republic) Who are the holy angels, how they are kind to people. The Themes of the Angel in the Czech Literature of the Baroque Period [the text in Czech] KATEŘINA SMYČKOVÁ (Prague, Czech Republic) The Baroque Hand-written Hymn-books from Moravian Wallachia [the text in Czech] NADÌÂ GEORGÌЇVNA KOLOŠUK [NADEŽDA GEORGIEVNA KOLOŠUK, NADIYA GEORGIJIVNA KOLOSHUK] (Luck [Lutsk], Ukraine) The Lyric Poetry of Father Sun : What power, what inapprehensible great effort to carry light... [the text in Russian] PRZEMYSŁAW MICHALSKI (Cracow, Poland) The Churches and Chapels of Ronald Stuart Thomas [the text in English] Father STEFAN RADZISZEWSKI (Kielce, Poland) Judas the Cat (Nikos Kazantzakis Marxist-ish Tempter) [the text in English] Father STEFAN RADZISZEWSKI (Kielce, Poland) Judas the Cat (Nikos Kazantzakis Marxist-ish Tempter) [the text in Polish] II. Book Reviews

6 MAREK MARIUSZ TYTKO (Cracow, Poland) [Review of the book:] The Poets in the Cassock, the selection edition comments by father Stefan Radziszewski, Publishing Jednosc, Kielce 2011 [the text in Polish] JANINA KWIEK-OSIOWSKA (Cracow, Poland) [Review of the book:] Wojciech Kudyba, The World at last [The World in the End], Publishing of Sopot s Frends, Sopot 2014 [the text in Polish] JANINA KWIEK-OSIOWSKA (Cracow, Poland) [Review of the book:] Milena Kindziuk, The Pope s Mother. A Moving Story about Emilia Wojtyła, Social Publishing Institute Znak [ Sign ], Cracow 2013, [the text in Polish] III. Reports JANINA KW IEK-OSIOWSKA (Cracow, Poland) Wojciech Kudyba, the Author of Religious Poetry [the text in Polish] TOMASZ ŻURAWLEW (Olsztyn, Poland) ANETA JACHIMOWICZ (Olsztyn, Poland) Spiritual Culture in Language and Text [the text in Polish] IV. A Sacred Picture ANNA MARTA ŻUKOWSKA (Lublin, Poland) The Icon of Our Lady of Perpetual Help [the text in Polish] V. Information for Authors The evaluation form [in English] The evaluation form [in Russian] The evaluation form [in Polish] The evaluation form [in Czech] The evaluation form [in Slovak] The evaluation form [in Ukrainian] The evaluation form [in Belarusian] Procedures and timeline of the editorial process [the text in English] Procedures and timeline of the editorial process [the text in Russian] Procedures and timeline of the editorial process [the text in Polish] Procedures and timeline of the editorial process [the text in Czech]

7 Procedures and timeline of the editorial process [the text in Slovak] Procedures and timeline of the editorial process [the text in Ukrainian] Procedures and timeline of the editorial process [the text in Belarusian] The Main Principles of the Peer Review Procedure of the Texts Sent to Publish in Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education (according to instructions of the Ministry of Science and the Universities in Republic of Poland) [the text in Polish] The Authors of Texts in the Issue 3 (7) 2014 [the text in English] The Authors of the Peer Reviewed Papers in the Issue 3 (7) 2014 [the text in English] VI. Information on the Editors [the text in English] [the text in Polish] [the text in Czech] [the text in Slovak] [the text in Russian] [the text in Ukrainian] [the text in Belarusian] [the text in English] [the text in Polish]

8 [the text in Czech] [the text in Slovak] [the text in Russian] [the text in Ukrainian] [the text in Belarusian]

Religious and Sacred Poetry:

Religious and Sacred Poetry: ISSN: 2299 9922 e-issn 2391-9418 [Online] Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education edited by Marek Mariusz Tytko Year 2: 2014 Volume 4 (8) October November

Bardziej szczegółowo

Religious and Sacred Poetry:

Religious and Sacred Poetry: ISSN: 2299 9922 e-issn 2391-9418 [Online] Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education edited by Marek Mariusz Tytko Year 2: 2014 Volume 1 (5) January February

Bardziej szczegółowo

[Rev.] Wojciech Kudyba, W końcu świat, Wydawnictwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014, ss. 119, [1].

[Rev.] Wojciech Kudyba, W końcu świat, Wydawnictwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014, ss. 119, [1]. MAREK MARIUSZ TYTKO (Cracow, Poland) e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education No. 2(6) April May June 2014 ISSN:

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów Informacje dla Autorów Teksty należy nadsyłać w postaci wydruku (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej preferowany format MS Word*, AmiPro*, WordPerfect z dołączonym oświadczeniem o oryginalności

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 2(80)/2012 Artykuły Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń (Uniwersytet Warszawski) Dylematy polskiego prawa wyborczego po reformie 2011 r..................

Bardziej szczegółowo

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave

Curriculum Vitae PRESENT POSITION: EDUCATION. Born: 30 September 1977. VIII 2013-II 2014 maternity leave 1 2014 March Curriculum Vitae Katarzyna Leszczyńska AGH University of Science and Technology The Faculty of Humanities Department of Sociology and Social Anthropology e-mail: kaleszcz@agh.edu.pl leszczynska.katarzyna@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Scholarly publications

Scholarly publications Professor Richard Butterwick-Pawlikowski Scholarly publications (not including ordinary book reviews, press interviews or popular articles) Books Monographs 1. Polska Rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age

Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age Studia Pedagogiczne Pedagogical Studies Social, educational and art problems VOLUME 20 Pro-developmental aspects of language teaching of children at pre- and early-school age Edited by Zdzisław Ratajek

Bardziej szczegółowo

Bibliographical CV (academic publications, university textbooks & teaching materials, major translations) 1981 2014

Bibliographical CV (academic publications, university textbooks & teaching materials, major translations) 1981 2014 Teresa Bałuk-Ulewiczowa Bibliographical CV (academic publications, university textbooks & teaching materials, major translations) 1981 2014 C. Principal Translations 1. Translations published for Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (49)2014. grudzień december. ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik. Polish English Bilingual Publication

Nr 4 (49)2014. grudzień december. ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik. Polish English Bilingual Publication Nr 4 (49)2014 grudzień december ISSN 1734 7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik Polish English Bilingual Publication Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej tom 4(49) grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Adequate Information Management in Europe

Adequate Information Management in Europe Adequate Information Management in Europe Janusz Adamowski, Michal Gajlewicz, Magdalena Kielkiewicz The Case of Poland Warsaw University Institute of Journalism February 2005 AIM project Project: Adequate

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa 2015 RADA NAUKOWA: Jaroslav

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

Invitation for International Scientific Conference

Invitation for International Scientific Conference Invitation for International Scientific Conference PERSON - EDUCATION - PHYSICAL CULTURE - HEALTH the Personalistic Anthropology of Karol Wojtyła/John Paul II organized by Institute of Physical Culture

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication Nr 1 (46)2014 ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok Polish English Bilingual Publication X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

nr 1/2011 (1) s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u

nr 1/2011 (1) s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u nr 1/2011 (1) s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u Rzeszów 2011 półrocznik nr 1/2011 (1) semi-annual Rzeszów s o c i a l s p a c e j o u r n a l. e u Rada Programowa Editorial Board Pirkkoliisa Ahponen,

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES SECTION OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES IN CO-OPERATION WITH THE INSTITUTE OF HISTORY POLISH

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNIK. Securitologia. nr 2 (20) 2014. Collegium Civitas European Assotiation for Security

PÓŁROCZNIK. Securitologia. nr 2 (20) 2014. Collegium Civitas European Assotiation for Security PÓŁROCZNIK Securitologia nr 2 (20) 2014 Collegium Civitas European Assotiation for Security Securitologia czasopismo naukowe, półrocznik ISSN: 1898-4509 Redaktor naczelny: dr Łukasz Kister Zastępca redaktora

Bardziej szczegółowo

W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY

W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków, lipiec sierpień 2010 W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE Kraków, July

Bardziej szczegółowo

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS'

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH MISSIONS IN KIEWAN RUS' PhD Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska; tel: + 48 41 3680096, e-mail: stanleyadamczyk@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe Krakowskie Studia Międzynarodowe THE BASIC INFORMATION FOR AUTHORS Footnotes and Commentary about Author(s): Place notes at the bottom of the page as footnotes rather than at the end of the text as endnotes.

Bardziej szczegółowo

Orthodox Culture in Poland to the end XVIII century

Orthodox Culture in Poland to the end XVIII century Antoni Mironowicz Faculty of History and Sociology University of Bialystok Orthodox Culture in Poland to the end XVIII century Throughout the Middle Ages and since the formation of its state structure,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM Drugim wyzwaniem była wystawa Londyn stolica

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY

PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY PL ISSN 0033-2100 PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY EPIDEMIOLOGICAL REVIEW ZDROWIE PUBLICZNE, EPIDEMIOLOGIA I PROBLEMY KLINICZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH Kwartalnik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego -Państwowego

Bardziej szczegółowo

Publications. Books. Ontology of Success. An Essay on the Philosophy of Alexandre Kojève, Edited works

Publications. Books. Ontology of Success. An Essay on the Philosophy of Alexandre Kojève, Edited works Piotr Nowak, Ph.D. Department of Philosophy University of Białystok nowakub@gmail.com nowak@kronos.org.pl Publications Books Ontology of Success. An Essay on the Philosophy of Alexandre Kojève, słowo/obraz

Bardziej szczegółowo