Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education"

Transkrypt

1 Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [ISSN: (print); e-issn: (on-line)], edited by Marek Mariusz Tytko, Year 2: 2014, Volume 3 (7), July August September 2014 Table of content (in Polish and English) / Spis treści (po polsku i angielsku): Spis treści Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education ISSN: ; e-issn No. 3 (3) July August September 2014 pages 9-13 Spis ilustracji... 8 Spis treści... 9 Table of Contents MAREK MARIUSZ TYTKO (Kraków, Polska), O Poezji Religijnej i Sakralnej (7) [tekst po polsku] I. Dissertations and Articles (Rozprawy i Artykuły) HANA BOČKOVÁ (Brno, Czechy) Co jsou svatí anjelé, jak jsou na lidi laskaví. K tematizaci anděla v české literatuře doby barokní [ Czym są święte anioły, jak są dla ludzi miłościwi. Do tematyzacji anioła w literaturze czeskiej doby baroku [tekst po czesku] KATEŘINA SMYČKOVÁ (Praga, Czechy) Barokní rukopisné kancionály z Valašska [Barokowe, rękopiśmienne kancjonały z Valašska (Morawskiej Wołoszczyzny)] [tekst po czesku] NADÌÂ GEORGÌЇVNA KOLOŠUK [(НАДIЯ ГЕОРГIЇВНА КОЛОШУК), NADEŽDA GEORGIEVNA KOLOŠUK, (НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА КОЛОШУК), NADIYA GEORGIJIVNA KOLOSHUK] (Łuck, Ukraina) Лирика «отца Солнышка»: «Какая мощь, как непостижимо велико усилие нести свет» [Liryka ojca Słoneczka, jaka moc, jaki niezmiernie duży wysiłek nieść światło... ] [tekst po rosyjsku]

2 PRZEMYSŁAW MICHALSKI (Kraków, Polska) The Churches and Chapels of Ronald Stuart Thomas [Kościoły i kaplice Ronalda Stuarta Thomasa] [tekst po angielsku] Ks. STEFAN RADZISZEWSKI (Kielce, Polska) Judas the Cat (Nikos Kazantzakis Marxist-ish tempter) [Judasz kot (marksizujący kusiciel Nikosa Kazantzakisa)] [tekst po angielsku] Ks. STEFAN RADZISZEWSKI (Kielce, Polska) Judasz kot (marksizujący kusiciel Nikosa Kazantzakisa) [tekst po polsku] II. Book Reviews (Recenzje książek) MAREK MARIUSZ TYTKO (Kraków, Polska) [Rec. książki:] Poezja w sutannie, wybór opracowanie komentarz ks. Stefan Radziszewski, Jedność, Kielce 2011 [rec. po polsku] JANINA KWIEK-OSIOWSKA (Kraków, Polska) [Rec. książki:] Wojciech Kudyba,W końcu świat, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014, Biblioteka Toposu, t. 94 [tekst po polsku] JANINA KWIEK-OSIOWSKA (Kraków, Polska) [Rec. książki:] Milena Kindziuk, Matka Papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2013 [tekst po polsku] III. Reports (Sprawozdania) JANINA KWIEK-OSIOWSKA (Kraków, Polska) Wojciech Kudyba, twórca poezji religijnej [tekst po polsku] TOMASZ ŻURAWLEW (Olsztyn, Polska) ANETA JACHIMOWICZ (Olsztyn, Polska) Kultura duchowa w języku i tekście [tekst po polsku] IV. A Sacred Picture (Obraz sakralny) ANNA MARTA ŻUKOWSKA (Lublin, Polska) Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy [tekst po polsku]

3 V. Information for Authors (Informacja dla Autorów) Evaluation Form [Formularz recenzji (po angielsku)] Формуляр рецензии [Formularz recenzji (po rosyjsku)] Formularz recenzji (po polsku) Formulář recenze [Formularz recenzji (po czesku)] Formulár recenzie [Formularz recenzji (po słowacku)] Формуляр рецензії [Formularz recenzji (po ukraińsku)] Фармуляр рэцэнзіі [Formularz recenzji (po białorusku)] Procedures and timeline of the editorial process [in English] [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po angielsku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Russian] Сроки и процедура издательского процесса [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po rosyjsku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Polish] Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po polsku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Czech] Podmínky a postup publikačního řízení [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po czesku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Slovak] Podmienky a postup publikačného konania [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po słowacku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Ukrainian] Терміни і процедура видавничого процесу [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po ukraińsku)] Procedures and timeline of the editorial process [in Belarusian] Тэрміны і працэдура выдавецкага працэсу [Terminy i procedura postępowania wydawniczego (po białorusku)] Główne zasady procedury recenzowania tekstów złożonych do publikacji w czasopiśmie Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education (zgodne z instrukcjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej) Autorzy tekstów w tomie 3 (7) Autorzy artykułów recenzowanych w tomie 3 (7)

4 VI. Information on the Editors (Informacja o Redaktorach) Religious and Sacred Poetry [tekst po angielsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po polsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po czesku] Religious and Sacred Poetry [tekst po słowacku] Religious and Sacred Poetry [tekst po rosyjsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po ukraińsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po białorusku] [tekst po angielsku] [tekst po polsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po czesku] Religious and Sacred Poetry [tekst po słowacku] Religious and Sacred Poetry [tekst po rosyjsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po ukraińsku] Religious and Sacred Poetry [tekst po białorusku]

5 Table of Contents Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education ISSN: ; e-issn No. 3 (3) July August September 2014 pages Table of Illustrations [in Polish]... 8 Table of Contents [in Polish]... 9 Table of Contents [in English] MAREK MARIUSZ TYTKO (Cracow, Poland), On Religious and Sacred Poetry (7) [the text in Polish] I. Dissertations and Articles HANA BOČKOVÁ (Brno, Czech Republic) Who are the holy angels, how they are kind to people. The Themes of the Angel in the Czech Literature of the Baroque Period [the text in Czech] KATEŘINA SMYČKOVÁ (Prague, Czech Republic) The Baroque Hand-written Hymn-books from Moravian Wallachia [the text in Czech] NADÌÂ GEORGÌЇVNA KOLOŠUK [NADEŽDA GEORGIEVNA KOLOŠUK, NADIYA GEORGIJIVNA KOLOSHUK] (Luck [Lutsk], Ukraine) The Lyric Poetry of Father Sun : What power, what inapprehensible great effort to carry light... [the text in Russian] PRZEMYSŁAW MICHALSKI (Cracow, Poland) The Churches and Chapels of Ronald Stuart Thomas [the text in English] Father STEFAN RADZISZEWSKI (Kielce, Poland) Judas the Cat (Nikos Kazantzakis Marxist-ish Tempter) [the text in English] Father STEFAN RADZISZEWSKI (Kielce, Poland) Judas the Cat (Nikos Kazantzakis Marxist-ish Tempter) [the text in Polish] II. Book Reviews

6 MAREK MARIUSZ TYTKO (Cracow, Poland) [Review of the book:] The Poets in the Cassock, the selection edition comments by father Stefan Radziszewski, Publishing Jednosc, Kielce 2011 [the text in Polish] JANINA KWIEK-OSIOWSKA (Cracow, Poland) [Review of the book:] Wojciech Kudyba, The World at last [The World in the End], Publishing of Sopot s Frends, Sopot 2014 [the text in Polish] JANINA KWIEK-OSIOWSKA (Cracow, Poland) [Review of the book:] Milena Kindziuk, The Pope s Mother. A Moving Story about Emilia Wojtyła, Social Publishing Institute Znak [ Sign ], Cracow 2013, [the text in Polish] III. Reports JANINA KW IEK-OSIOWSKA (Cracow, Poland) Wojciech Kudyba, the Author of Religious Poetry [the text in Polish] TOMASZ ŻURAWLEW (Olsztyn, Poland) ANETA JACHIMOWICZ (Olsztyn, Poland) Spiritual Culture in Language and Text [the text in Polish] IV. A Sacred Picture ANNA MARTA ŻUKOWSKA (Lublin, Poland) The Icon of Our Lady of Perpetual Help [the text in Polish] V. Information for Authors The evaluation form [in English] The evaluation form [in Russian] The evaluation form [in Polish] The evaluation form [in Czech] The evaluation form [in Slovak] The evaluation form [in Ukrainian] The evaluation form [in Belarusian] Procedures and timeline of the editorial process [the text in English] Procedures and timeline of the editorial process [the text in Russian] Procedures and timeline of the editorial process [the text in Polish] Procedures and timeline of the editorial process [the text in Czech]

7 Procedures and timeline of the editorial process [the text in Slovak] Procedures and timeline of the editorial process [the text in Ukrainian] Procedures and timeline of the editorial process [the text in Belarusian] The Main Principles of the Peer Review Procedure of the Texts Sent to Publish in Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education (according to instructions of the Ministry of Science and the Universities in Republic of Poland) [the text in Polish] The Authors of Texts in the Issue 3 (7) 2014 [the text in English] The Authors of the Peer Reviewed Papers in the Issue 3 (7) 2014 [the text in English] VI. Information on the Editors [the text in English] [the text in Polish] [the text in Czech] [the text in Slovak] [the text in Russian] [the text in Ukrainian] [the text in Belarusian] [the text in English] [the text in Polish]

8 [the text in Czech] [the text in Slovak] [the text in Russian] [the text in Ukrainian] [the text in Belarusian]

Table of content (in Polish and English) / Spis treści (po polsku i angielsku): Spis ilustracji... 8. Spis treści... 9. Table of Contents...

Table of content (in Polish and English) / Spis treści (po polsku i angielsku): Spis ilustracji... 8. Spis treści... 9. Table of Contents... Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [ISSN: 2299 9922 (print); e-issn: 2391-9418 (on-line)], edited by Marek Mariusz Tytko, Year 2: 2014, Volume 4

Bardziej szczegółowo

I. Dissertations and Articles (Rozprawy i Artykuły)... 23

I. Dissertations and Articles (Rozprawy i Artykuły)... 23 Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [ISSN: 2299 9922], edited by Marek Mariusz Tytko, Year 1: 2013, Volume 1 (1), January February March 2013: Spis

Bardziej szczegółowo

Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education

Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [ISSN: 2299 9922 (print); e-issn: 2391-9418 (on-line)], edited by Marek Mariusz Tytko, Year 2: 2014, Volume 2

Bardziej szczegółowo

Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education

Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education ISSN: 2299 9922 e-issn 2391-9418 [Online] Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education edited by Marek Mariusz Tytko Year 2: 2014 Volume 3 (7) July August

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 7 Table of Contents MAREK MARIUSZ TYTKO (Polska), Wstęp do Poezji Religijnej i Sakralnej (3) [tekst po polsku]...

Spis treści... 7 Table of Contents MAREK MARIUSZ TYTKO (Polska), Wstęp do Poezji Religijnej i Sakralnej (3) [tekst po polsku]... Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [ISSN: 2299 9922], edited by Marek Mariusz Tytko, Year 1: 2013, Volume 3 (3), July August September 2013: Spis

Bardziej szczegółowo

O Poezji Religijnej i Sakralnej (7)

O Poezji Religijnej i Sakralnej (7) O Poezji Religijnej i Sakralnej (7) Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education ISSN: 2299 9922; e-issn 2391-9418 No. 3 (3) July August September 2014 pages

Bardziej szczegółowo

Table of content (in Polish and English) / Spis treści (po polsku i angielsku): [English version below] Spis ilustracji... 11

Table of content (in Polish and English) / Spis treści (po polsku i angielsku): [English version below] Spis ilustracji... 11 Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education [ISSN: 2299 9922 (print); e-issn: 2391-9418 (on-line)], edited by Marek Mariusz Tytko, Year 3: 2015, Volume 1

Bardziej szczegółowo

Tekst polski English text

Tekst polski English text Tekst polski English text INFORMACJA NAUKOWA JAKO MODEL I WYOBRAŻENIE WIEDZY SCIENTIFIC INFORMATION AS A MODEL AND REPRESENTATION OF SCIENCE Henryk Hollender Lazarski University Informacja naukowa: wokół

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Religious and Sacred Poetry:

Religious and Sacred Poetry: ISSN: 2299 9922 e-issn: 2391-9418 [Online] Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education edited by Marek Mariusz Tytko The Special Issue Year 3: 2015 Volume

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Religious and Sacred Poetry:

Religious and Sacred Poetry: ISSN: 2299 9922 e-issn 2391-9418 [Online] Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education edited by Marek Mariusz Tytko Year 2: 2014 Volume 2 (6) April May June

Bardziej szczegółowo

Religious and Sacred Poetry:

Religious and Sacred Poetry: ISSN: 2299 9922 e-issn 2391-9418 [Online] Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education edited by Marek Mariusz Tytko Year 2: 2014 Volume 4 (8) October November

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 OD REDAKCJI... 7

SPIS TREŚCI... 5 OD REDAKCJI... 7 SPIS TREŚCI... 5 OD REDAKCJI... 7 Iwona Benenowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) System i modyfikacje systemu - o grze językowej w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża...

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 1(10) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Wydawnictwo Naukowe ChAT Warszawa 2015 RADA NAUKOWA: Jaroslav

Bardziej szczegółowo

Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. Tom 14 Prace z historii wychowania i organizacji szkolnictwa

Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. Tom 14 Prace z historii wychowania i organizacji szkolnictwa Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej Tom 14 Prace z historii wychowania i organizacji szkolnictwa Pod redakcją ks. Mieczysława Rusieckiego i Stanisława Majewskiego Akademia Świętokrzyska Kielce

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

O Poezji Religijnej i Sakralnej (8)

O Poezji Religijnej i Sakralnej (8) O Poezji Religijnej i Sakralnej (8) Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education ISSN: 2299 9922; e-issn 2391-9418 No. 4 (8) October November December 2014

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie z badań nad krajobrazem kulturowym

Przestrzeń i tożsamość, okolica i otoczenie z badań nad krajobrazem kulturowym Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society PRACE KOMISJI KRAJOBRAZU KULTUROWEGO DISSERTATIONS OF CULTURAL LANDSCAPE

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

QUALITY IN SPORT 4 (2) 2016

QUALITY IN SPORT 4 (2) 2016 QUALITY IN SPORT Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy QUALITY IN SPORT 4 (2) 2016 www.sport.umk.pl Quality in Sport kwartalnik 4 (2) 2016 Redaktorzy naczelni Radosław

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

Religious and Sacred Poetry:

Religious and Sacred Poetry: ISSN: 2299 9922 Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education edited by Marek Mariusz Tytko Year 1: 2013 Volume 2 (2) April May June 2013 Religious and Sacred

Bardziej szczegółowo

Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015

Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015 Textbooks for 2014/2015 school year / Podręczniki na rok szkolny 2014/2015 Matras Bookshops in Warsaw / Księgarnie Matras w Warszawie Księgarnia Matras 144, ul. Nowy Świat 41, pon.-pt. 10.00-19.00, sob.,

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Obiekty religijne w krajobrazie

Obiekty religijne w krajobrazie Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 21 Dissertations of Cultural Landscape

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI Pedagogika XXIV Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 Toruń 2009 spis treści OD REDAKCJI..................................................

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Wydawnictwa / Scientific Board

Rada Naukowa Wydawnictwa / Scientific Board Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (AFKIT) jest serią wydawniczą wspieraną przez organizacje naukowe: Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Komitet Geodezji PAN, Komisja Fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII

STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII KRAKÓW LUBLIN GDAŃSK WARSZAWA 2015 Spis treści Od redakcji... 11 STUDIA Krzysztof Goźdź-Roszkowski (Łódź) Posiadanie pro melioratione dóbr kościelnych przez

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY

ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY ROCZNIK PRZEK ADOZNAWCZY Studia nad teori, praktyk i dydaktyk przek adu Redakcja Maciej P awski Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko aja Kopernika Toru 2012 SPIS TRE CI Wst p... 7 Cz 1 Artyku y i rozprawy

Bardziej szczegółowo

Religious and Sacred Poetry:

Religious and Sacred Poetry: ISSN: 2299 9922 Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education edited by Marek Mariusz Tytko Year 1: 2013 Volume 1 (1) January February March 2013 2 Religious

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Poezji Religijnej i Sakralnej (1)

Wstęp do Poezji Religijnej i Sakralnej (1) Wstęp do Poezji Religijnej i Sakralnej (1) Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education No. 1 (1) January-February-March 2013 pages 15-22 Niech będzie pochwalony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I

Spis treści. Część I Spis treści Wyniki konkursu Przeglądu Prawa Konstytucyjnego na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych w roku akademickim 2010/2011 9 Część I ARTYKUŁY Grzegorz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja) 11 Radosław Grabowski Uniwersytet Rzeszowski Zasady

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece

The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece T umaczenie The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage

Bardziej szczegółowo

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH

FORUM MŁODYCH PEDAGOGÓW MIĘDZYKULTUROWYCH Spis treści Wprowadzenie 9 ARTYKUŁY I ROZPRAWY TADEUSZ LEWOWICKI Edukacja międzykulturowa - bilans otwarcia 2012 15 JERZY NIICITOROWICZ Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 4(74)/2010

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 4(74)/2010 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 4(74)/2010 Artykuły Jan Podkowik (Uniwersytet Warszawski) Czy istnieją akty normatywne nieistniejące (nieakty)?.................. 11 Grzegorz Wierczyński

Bardziej szczegółowo

Voice-over in multilingual fiction movies in Poland

Voice-over in multilingual fiction movies in Poland Universitat Autònoma de Barcelona Departament de Traducció i d Interpretació i d Estudis de l Àsia Oriental Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals Voice-over in multilingual fiction movies in Poland

Bardziej szczegółowo

Countries and nationalities

Countries and nationalities Countries and nationalities 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna nazwy poszczególnych państw i narodowości, zna odmianę czasownika być, wie, dla jakich konstrukcji używać formy przymiotnika, a kiedy

Bardziej szczegółowo

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych

NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych NUMER 14 (1/2012) Przegląd Badań Edukacyjnych Spis treści Oryginalne artykuły badawcze Allison Tatton, Chris Collett The role of Teaching Assistants in supporting inclusion in England... 7 Elena Lucia

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów...

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów... numer 3 (42) 2010 Spis treści ESEJ JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹..................... 11 MEDIA W POLSCE WIES AW SONCZYK Ruch SA jako firma kolporta owa. Czêœæ 1: Próba charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Studia z Teorii Wychowania

Studia z Teorii Wychowania Studia z Teorii Wychowania TOM VI: 2015 NR 2 (11) Wydawnictwo Naukowe ChAT STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VI: 2015 NR 2(11) PATRONAT NAUKOWY: SEKCJA TEORII WYCHOWANIA KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Co to jest bibliografia? Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z internetu itp.), które

Bardziej szczegółowo

Political Science Review

Political Science Review Nr 1/2009 kwartalnik Political Science Review Spis treœci Artyku³y PRZEGL D POLITOLOGICZNY NR 1/2009 by Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM 7 Karol B. JANOWSKI 25 Przemys³aw UKIEWICZ Stereotypy w polityce polskiej

Bardziej szczegółowo

STUDIA SOCJOLOGICZNO- -POLITYCZNE 2(02)/2014 SERIA NOWA

STUDIA SOCJOLOGICZNO- -POLITYCZNE 2(02)/2014 SERIA NOWA STUDIA SOCJOLOGICZNO-POLITYCZNE Seria Nowa ISSN 0585-556X STUDIA 2(02)/2014 SOCJOLOGICZNO- -POLITYCZNE PÓ ROCZNIK SERIA NOWA DYSKUSJA: Kondycja wspó czesnego paƒstwa narodowego: kryzys zmierzch rozkwit?

Bardziej szczegółowo

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007 ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA Nr 18 2007 KRAKÓW 2007 NR 18 2007 FOLIA TURISTICA SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Jan Szumilak, Racjonalność zachowań

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów KOMITET REDAKCYJNY Bogus aw Banaszak (przewodniczàcy Rady Legislacyjnej i Komitetu Redakcyjnego), Boles aw Banaszkiewicz (wiceprzewodniczàcy Rady Legislacyjnej,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Samopublikowanie i jego rola w życiu naukowym

Samopublikowanie i jego rola w życiu naukowym Samopublikowanie i jego rola w życiu naukowym Krzysztof Gajewski Instytut Badań Literackich Polska Akademia Nauk Białystok, 26 września 2014 1 / 15 Spis treści Samopublikowanie w świecie kultury uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Wieki Stare i Nowe (The Old and the New Ages) Vol. 3 (8)

Wieki Stare i Nowe (The Old and the New Ages) Vol. 3 (8) Wieki Stare i Nowe (The Old and the New Ages) Vol. 3 (8) NR 2844 Publikacja wydana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Index Plus. Projekt numer IxP 0263 2012 tytuł projektu: Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Centralne Archiwum Wojskowe Dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centralne Archiwum Wojskowe Dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Centralne

Bardziej szczegółowo

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4

Course type* German I BA C 90/120 WS/SS 8/9. German I BA C 30 WS 2. English I BA C 60/90 WS/SS 5/6. English I BA C 30 WS 2. German I BA L 30 WS 4 Department/ Institute: Department of Modern Languages/Institute of Applied Linguistics Applied linguistics assistant first cycle degree full time programme for students with prior knowledge of German Course

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS. VOLUME 1: MAPS (see p. 911) VOLUME 2 INTRODUCTION 1

TABLE OF CONTENTS. VOLUME 1: MAPS (see p. 911) VOLUME 2 INTRODUCTION 1 TABLE OF CONTENTS VOLUME 1: MAPS (see p. 911) VOLUME 2 INTRODUCTION 1 Foreword to the British Edition Marek Slon 1 Foreword to the series Wladyslaw Palucki 7 of Lublin voivodeship (1966) Stefan Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Piotr Uziębło Uniwersytet Gdański Podstawy ustroju Grenlandii (wybrane zagadnienia) 13 Krzysztof Krysieniel Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Donata Kurpas Uniwersytet Medyczny, Wrocław Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Polska Opole, 04 kwietnia 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć.

Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. Supergroup ERASMUS-14-Z-Logistics in period from 29-09-2014 to 20-02-2015 Daty zajęć Dzień Od Do Sala Przedmiot Wykładowca Forma zajęć. 07/10 Wt 08:00 13:00.Rejon AON Must week. Lectures 08/10 Śr 08:00

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

IDEE I WARTOŚCI HUMANIORA JANA PAWŁA II

IDEE I WARTOŚCI HUMANIORA JANA PAWŁA II IDEE I WARTOŚCI HUMANIORA JANA PAWŁA II Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Ki e l c a c h IDEE I WARTOŚCI HUMANIORA JANA PAWŁA II pod redakcją Marzeny

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 ARTYKU Y Herbert Schambeck Parlamentarny system rzàdów jako wyraz demokratycznej odpowiedzialnoêci. 9 Tomasz Czech Kilka uwag na temat planowanej

Bardziej szczegółowo

dla Klientów Kontakt Skype:

dla Klientów Kontakt Skype: 1 z 5 2013-03-05 10:24 o nas kursy szkolenia tłumaczenia kontakt zapisy Reklamy Google Online map Język włoski kurs Nauka angielskiego Kurs angielskiego Strona główna Mapa Strony Mapa Strony Strony Strona

Bardziej szczegółowo

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Z DZIEJÓW KARTOGRAFII Tom XIX CZTERDZIESTOLECIE ZESPOŁU HISTORII KARTOGRAFII PRZY INSTYTUCIE HISTORII NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Polish Academy of Sciences Institute of the History of Science Team for

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 ARTYKUŁY Andrzej Malinowski (Uniwersytet Warszawski) Informacja o nieobowiązywaniu przepisu..................................... 9 Magdalena

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Acta Universitatis Wratislaviensis No 3554 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO

CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO CZŁOWIEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWO Nr 2(24) 2014 Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej RADA NAUKOWA Anna Firkowska-Mankiewicz (przewodnicząca) (PL), Adam Frączek (PL), Matthew Janicki (USA),

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Na stronie www.scholar.com.pl można także kupić (oprócz zeszytów archiwalnych) całe numery lub poszczególne artykuły Psychologii Społecznej za lata

Na stronie www.scholar.com.pl można także kupić (oprócz zeszytów archiwalnych) całe numery lub poszczególne artykuły Psychologii Społecznej za lata Na stronie www.scholar.com.pl można także kupić (oprócz zeszytów archiwalnych) całe numery lub poszczególne artykuły Psychologii Społecznej za lata 2006 2014 w formacie PDF Redaktor naczelny: MARIA LEWICKA

Bardziej szczegółowo

[Rev.] Wojciech Kudyba, W końcu świat, Wydawnictwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014, ss. 119, [1].

[Rev.] Wojciech Kudyba, W końcu świat, Wydawnictwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2014, ss. 119, [1]. MAREK MARIUSZ TYTKO (Cracow, Poland) e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education No. 2(6) April May June 2014 ISSN:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Analiza finansowa przedsiębiorstwa Szkolenie dwudniowe. Pierwszego dnia od 10.00 do 16.00, drugiego dnia od 9.00 do 15.00 Program szkolenia: 1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa o jakie cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy ANNA MARTA ŻUKOWSKA (Lublin, Poland) E-mail: anmartzuk[at]interia.pl Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education ISSN: 2299 9922 e-issn 2391-9418 No. 3 (7)

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

Sacrum w krajobrazie

Sacrum w krajobrazie Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego Cultural Landscape Commission of Polish Geographical Society Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 17 Dissertations of Cultural Landscape

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS

FOLIA BIBLIOLOGICA. Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS Biblioteka Główna Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej FOLIA BIBLIOLOGICA Biuletyn.Biblioteki Głównej UMCS (2015, vol. LVII) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Naukowej Katolików Eschaton [Tekst jednolity z dnia 8 lutego 2013 roku]

Statut Fundacji Naukowej Katolików Eschaton [Tekst jednolity z dnia 8 lutego 2013 roku] MAREK MARIUSZ TYTKO E-mail: marek.amriusz.tytko[at]uj.edu.pl Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education ISSN: 2299 9922; e-issn 2391-9418 No. 4 (8) October

Bardziej szczegółowo

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce 5. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce Fot. PRG METRO Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Szanowni Państwo! Drogie koleżanki i koledzy! Z

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

10 (2 /2014) THE POLISH JOURNAL OF THE ARTS AND CULTURE

10 (2 /2014) THE POLISH JOURNAL OF THE ARTS AND CULTURE 10 (2 /2014) THE POLISH JOURNAL OF THE ARTS AND CULTURE 10 (2 /2014) THE POLISH JOURNAL OF THE ARTS AND CULTURE POD REDAKCJĄ RAFAŁA BANKI I ROBERTA SZUKSZTULA The Polish Journal of the Arts and Culture

Bardziej szczegółowo

[Rev.] Poezja w sutannie, wybór opracowanie komentarz ks. Stefan Radziszewski, Jedność, Kielce 2011, ss. 271, fot.

[Rev.] Poezja w sutannie, wybór opracowanie komentarz ks. Stefan Radziszewski, Jedność, Kielce 2011, ss. 271, fot. MAREK MARIUSZ TYTKO (Cracow, Poland) e-mail: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education No. 3(7) July August September 2014

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo