SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

2 Spis rzeczy Spis rzeczy Wybrane wydarzenia. 1 Senat 10 Uchwały Senatu.. 10 Komisje. 16 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 16 Zmiany organizacyjne Studenci i studia. 19 Oferta kształcenia 19 Liczba studentów. 19 Liczba absolwentów 20 Sprawność nauczania 26 Terminowość kończenia studiów.. 30 Liczba uczestników studiów doktoranckich. 30 Wykaz studiów pierwszego stopnia. 33 Realizacja studenckich praktyk zawodowych. 34 Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia 34 Wymiana zagraniczna studentów. 38 Parlament Studentów. 43 Studenckie sprawy socjalne.. 44 Kadra 47 Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich Struktura zatrudnienia w UG w osobach. 48 Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych 49 Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 50 Badania naukowe.. 51 Fundusze na działalność naukowo-badawczą Finansowanie nauki 52 Środki pozabudżetowe Wyniki działalności naukowo-badawczej. 54 Zestawienie publikacji naukowych 54 Zestawienie dotyczące zatwierdzonych stopni doktora, doktora habilitowanego. 55 Realizacja poszczególnych rodzajów badań.. 56 Wykaz umów realizowanych na zlecenie innych jednostek. 57 Współpraca z zagranicą 59 Liczba tematów prac badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą 59 Wyjazdy za granicę studentów i pracowników UG 60 Przyjazdy cudzoziemców do UG.. 64 Biuro Programów Europejskich. 67 Centrum Europejskie.. 71 Biblioteka i Wydawnictwo. 74 Biblioteka Główna 74 Główne dokonania Efekty działalności 76 Komputeryzacja 81 Statystyka biblioteczna 82 Pracownicy biblioteki Sprawy administracyjne.. 91 Biblioteki Jednostek Naukowo-Badawczych UG 91 Plany.. 93 Wydawnictwo Obsługa informatyczna uczelni 95 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

3 Spis rzeczy Nauczanie języków obcych Studium Języków Obcych Centrum Herdera. 106 Ośrodek Alliance Francaise Inne obszary działalności uczelni 109 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 109 Akademickie Centrum Kultury Akademicka Telewizja Edukacyjna Biuro Karier Biuro Informacji i Promocji. 124 Gazeta Uniwersytecka 135 Bałtycki Festiwal Nauki Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku 141 Finanse 143 Struktura przychodów. 143 Struktura przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej. 145 Wynagrodzenia wg grup pracowniczych. 146 Struktura kosztów wynagrodzeń Analiza finansowa uczelni Inwestycje i remonty Zamówienia publiczne Działalność socjalna i bytowa Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

4 Spis tabel, wykresów i wykazów Spis tabel, wykresów i wykazów Senat Uchwały Senatu 10 Studenci i studia Wykaz kierunków kształcenia na UG Wykaz studiów podyplomowych na UG Wykaz studiów doktoranckich na UG Liczba studentów studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników studiów doktoranckich w UG Liczba absolwentów studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych w UG Udział procentowy studentów studiów dziennych w ogólnej liczbie studentów Liczba studentów studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych i doktoranckich w UG (z podziałem na wydziały) Liczba absolwentów studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych w UG (z podziałem na wydziały) Liczba absolwentów UG w latach Sprawność nauczania w roku akademickim 2004/2005 (studia stacjonarne) Sprawność nauczania w roku akademickim 2004/2005 (studia zaoczne) Sprawność nauczania w roku akademickim 2004/2005 (studia wieczorowe) Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2004/2005 (studia stacjonarne) Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2004/2005 (studia zaoczne) Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2004/2005 (studia wieczorowe) Liczba uczestników studiów doktoranckich na UG Wykaz studiów pierwszego stopnia na UG Realizacja studenckich praktyk zawodowych w roku Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia w UG w latach Liczba zgłoszonych kandydatów w roku akademickim 2005/ Liczba kandydatów przyjętych w roku akademickim 2005/ Liczba kandydatów przyjętych i zgłoszonych na studia wieczorowe w roku akademickim 2005/ Liczba kandydatów przyjętych i zgłoszonych na studia dzienne w roku akademickim 2005/ Liczba kandydatów przyjętych i zgłoszonych na studia zaoczne w roku akademickim 2005/ Wyjazdy w roku Przyjazdy studentów w roku Wykaz umów z uczelniami partnerskimi w ramach programu SOKRATES/Erasmus Budżet pomocy materialnej dla studentów UG w 2005 roku Stypendia i inne zestawienia finansowe.. 45 Kadra Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich etaty Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich osoby Struktura zatrudnienia w UG w osobach w roku Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na jednostki organizacyjne wg tytułów i stopni naukowych w osobach Nauczyciele akademiccy w podziale na tytuły i stopnie naukowe w 2005 roku 49 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

5 Spis tabel, wykresów i wykazów 6. Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w podziale na jednostki organizacyjne wg grup pracowniczych w osobach Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w podziale na jednostki organizacyjne wg grup pracowniczych w etatach 50 Badania naukowe Finansowanie nauki w UG w 2005 roku Finansowanie nauki w UG w latach Środki pozabudżetowe w 2005 roku Zestawienie publikacji naukowych zrealizowanych w UG w 2005 roku Zestawienie dotyczące zatwierdzonych stopni doktora, doktora habilitowanego Stopnie i tytuły naukowe w UG w latach Wykaz umów realizowanych na zlecenie innych jednostek w 2005 roku Współpraca z zagranicą Liczba tematów prac badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą Wyjazdy za granice studentów i pracowników UG Przyjazdy cudzoziemców do UG Szkolenia i konferencje Biura Programów Europejskich Budżet Centrum Europejskiego. 73 Biblioteka Główna Udostępnianie i stan bazy czytelników Wyszukiwania w najpopularniejszych bazach online Zbiory gromadzenie, źródła, inwentaryzacja, komputerowe bazy danych, zbiory specjalne Katalogowanie Opracowania rzeczowe Udostępnianie w Bibliotece Głównej i Filiach Pracownicy biblioteki Zasoby Bibliotek Jednostek Naukowo-Badawczych Działalność wydawnicza Plan wydawniczy.. 94 Nauczanie języków obcych Struktura zatrudnienia w Studium Języków Obcych UG Działalność dydaktyczna w Studium Języków Obcych UG Oferta lektorska Studium Języków Obcych UG dla studiów zaocznych i wieczorowych Pensum dydaktyczne w strukturze wydziałów w Studium Języków Obcych UG Efektywne godziny pracy Studium Języków Obcych UG Inne obszary działalności uczelni Szczegółowy wykaz odwiedzających informatorium Biura Karier studentów oraz absolwentów poszczególnych wydziałów UG i innych uczelni Wykaz pracodawców u których w roku 2005 odbyły się dobrowolne studenckie praktyki zawodowe Liczba studentów na praktykach w latach Finanse Struktura przychodów UG w 2005 roku Struktura przychodów UG w latach Struktura przychodów własnych UG w 2005 roku Struktura przychodów własnych UG w latach Koszty działalności dydaktycznej w 2005 roku Wynagrodzenia według grup pracowniczych w 2005 roku Wynagrodzenia brutto w UG według grup pracowniczych w latach Struktura kosztów wynagrodzenia w UG w roku Analiza finansowa uczelni - wybrane wielkości z bilansu, rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki finansowe Inwestycje i remonty Wykaz inwestycji realizowanych w UG w 2005 roku Wykaz przeprowadzonych remontów w UG w 2005 roku Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

6 Spis tabel, wykresów i wykazów Zamówienia publiczne Działalność socjalna i bytowa Rozliczenie ZFŚS - pracownicy Rozliczenie ZFŚS emeryci i renciści Hotele asystenckie Koszty utrzymania ośrodka wypoczynkowego UG w Łączynie Mieszkania będące własnością uczelni znajdujące się w obiektach Działalność bytowa Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

7 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego: BGiO WCh WE WF-H WMFiI WNS WPiA WZ MWB KKNJO BG CE SJO SWFiS CH AF POMCERT Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczno-Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Biblioteka Główna Centrum Europejskie Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Centrum Herdera Ośrodek Alliance Francaise Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Sprawozdanie przygotowali: mgr Beata Czechowska-Derkacz Rzecznik Prasowy UG mgr Sławomir Ważny Dział Organizacyjny UG na podstawie materiałów nadesłanych przez jednostki organizacyjne UG. Gdańsk, wrzesień 2006 roku Tylko do użytku służbowego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

8 Wybrane wydarzenia rok 2005 WYBRANE WYDARZENIA ROK stycznia Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa, Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, starosta pucki Artur Jabłoński i burmistrz miasta Helu Mirosław Wądołowski podpisali list intencyjny dotyczący realizacji projektu Uniwersytetu Gdańskiego Błękitna Wioska na terenie Helu. Projekt jest częścią Programu Wieloletniego Budowy Bałtyckiego Kampusu UG. 13 stycznia Najlepsi studenci otrzymali stypendia Prezydenta Miasta Gdańska. Wśród nich było aż trzynastu studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbyła się w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta 28 stycznia W Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta prof. dr hab. Bohdan Dziemidok odebrał prestiżową Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Dr Oktawian Nawrot odebrał nagrodę Młodego Heweliusza. Naukowa Nagroda Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza przyznawana jest od 1987 roku reprezentantom gdańskiego środowiska naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze poznawczym w dwóch dziedzinach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych. 15 lutego Rektor Uniwersytetu Gdańskiego i Rzecznik Praw Obywatelskich podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. Realizacja porozumienia została powierzona dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, działającej jako Studenckie Koło Naukowe na Wydziale Prawa i Administracji UG. 21 lutego Dzień Boloński na Uniwersytecie Gdańskim. W spotkaniu informacyjnym na temat wprowadzanego przez Uniwersytet Gdański procesu bolońskiego uczestniczyli pracownicy i studenci UG oraz wszystkich uczelni Trójmiasta. Spotkanie odbyło się na Wydziale Filologiczno- Historycznym UG. 24 lutego Dwudziestu studentów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce oraz aktywną działalność naukowo-badawczą. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego znakomicie wypełnili wysokie kryteria MENiS i uczelnia mogła się poszczycić w 2005 roku tak dużą liczbą stypendystów. 9 marca Młodzi naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymali roczne stypendia dla młodych naukowców przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Na liście stypendystów wyższych uczelni znaleźli się: mgr Marcin Całbecki, stypendium w dziedzinie literatury, Wydział Filologiczno Historyczny, mgr Iwona Dąbkowska, stypendium w dziedzinie chemii, Wydział Chemii, mgr Rafał Dutkiewicz, stypendium w dziedzinie biochemii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG, mgr Katarzyna Guzow, stypendium w dziedzinie chemii, Wydział Chemii marca XIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, zorganizowany przez Studenckie Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego. Gośćmi i prelegentami zjazdu byli studenci z ponad 30 kół naukowych historyków z uczelni całego kraju. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 1 -

9 Wybrane wydarzenia rok marca Uroczyste otwarcie Targów Akademia 2005 i jednocześnie otwarcie jubileuszu 35-lecia. W targach udział wzięło kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, wszystkich uczelni wyższych Trójmiasta oraz Polski. Targi, na których prezentowały się także wszystkie wydziały Uniwersytetu Gdańskiego, odwiedziło ponad 19 tys. gości. W czasie targów odbywały się spotkania z rektorami uczelni wyższych, warsztaty dla nauczycieli, spotkania z młodzieżą na temat zasad rekrutacji, procesu bolońskiego, nowej matury, otwarte wykłady. 20 marca W 35 rocznicę powołania Uniwersytetu Gdańskiego w jubileuszowy rejs wyruszyli pracownicy, studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego. Rejs żaglowcem POGORIA po Morzu Śródziemnym został także wpisany w oficjalny kalendarz obchodów 25-lecia Solidarności. 21 marca Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z okazji jubileuszu 35-lecia uczelni. Jubileusz był połączony z uroczystym nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego znakomitemu reżyserowi Andrzejowi Wajdzie. Tytuł nadano na wniosek Wydziału Filologiczno- Historycznego. Laudację wygłosił prof. dr hab. Jerzy Limon, a uroczystość poprowadził Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG. Tego samego dnia na Wydziale Filologiczno- Historycznym UG Andrzej Wajda otworzył wystawę pt. "Andrzej Wajda na Wybrzeżu" oraz spotkał się ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczyli również: Krystyna Janda, Jerzy Radziwiłowicz i Edward Kłosiński. Spotkanie moderowali prof. dr hab. Jan Ciechowicz z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr hab. Tadeusz Lubelski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat honorowy nad obchodami jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego objęli: Wojewoda Pomorski Cezary Dąbrowski Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek Prezydent Sopotu Jacek Karnowski 21 marca W wypełnionej po brzegi auli Wydziału Prawa i Administracji odbył się jubileuszowy koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem znakomitych solistów. W programie: G. Rossini - Petitte Messe Solennelle (Mała msza uroczysta). Wykonawcy: Janusz Olejniczak - fortepian, Bartłomiej Kominek - fortepian, Roman Perucki - fisharmonia, Bożena Harasimowicz- Hass - sopran, Anna Lubańska - alt, Ryszard Minkiewicz - tenor, Radosław Żukowski - bas oraz Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka 30 marca Instytut Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii. Oznacza to uproszczenie procedur nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz wzmocnienie merytorycznej i naukowej pozycji Instytutu Biologii. 31 marca Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 2 -

10 Wybrane wydarzenia rok 2005 W drugiej turze wyborów dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG został wybrany Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego na drugą kadencję na lata 2005/2008. W wyborach startowało dwóch kandydatów: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG oraz dr hab. Andrzej Stępniak, prof. UG kwietnia Międzynarodowa Konferencja pt. "Przekraczanie granicy. O polsko-niemieckich stosunkach literackich i kulturowych w pierwszej połowie XX wieku, zorganizowana przez Zakład Niemieckojęzycznej Literatury Gdańska, Instytut Filologii Germańskiej UG przy wsparciu DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej). Tematem konferencji były niektóre aspekty stosunków polsko-niemiecko-żydowskich w pierwszej połowie XX wieku. 12 kwietnia Uniwersytet Gdański zdobył nagrodę Rzeczpospolitej oraz miesięcznika Perspektywy Kuźnia kadr. Na naszej uczelni w 2004 roku proporcjonalnie przybyło najwięcej doktorów 127, doktorów habilitowanych 18 i profesorów 14. Nagroda Rzeczpospolitej oraz miesięcznika Perspektywy - Kuźnia kadr - została przyznana po raz pierwszy. W corocznym rankingu Rzeczpospolita oraz Perspektywy postanowiły nagradzać uczelnie wyższe w Polsce także za przyrost kadr, wychodząc z założenia, że własne kadry naukowe gwarantują rozwój naukowy uczelni, a studentom zapewniają właściwy poziom studiowania. 13 kwietnia Jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca UG "Jantar" w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Zespół powstał w tym samym czasie co Uniwersytet Gdański i razem z uczelnią obchodził jubileusz 35-lecia. Po koncercie odbyło się spotkanie dawnych i obecnych członków zespołu. 13 kwietnia Stacja Morska Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła międzynarodową nagrodę - ASCOBANS AWARD za promowanie i wspomaganie inicjatyw edukacyjnych związanych z ochroną małych waleni Bałtyku i Morza Północnego. Wręczenie nagrody odbyło się w Breście, podczas dorocznych obrad Komitetu Doradczego ASCOBANS. W imieniu helskiej placówki nagrodę odebrali delegowani na to posiedzenie przez Ministerstwo Środowiska dr hab. Krzysztof Skóra, kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG oraz mgr Iwona Kuklik, zastępca kierownika stacji. 14 kwietnia Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego poświęcone pamięci Jana Pawła II. O nauce Jana Pawła II mówił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański dr Tadeusz Gocłowski, Karolu Wojtyle Poecie prof. Kazimierz Nowosielski, o świecie teatru Karola Wojtyły prof. dr hab. Jan Ciechowicz. Na zakończenie odbył się koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka. Fragmenty utworów i pism Jana Pawła II czytał Jerzy Kiszkis, aktor Teatru Wybrzeże. Uroczystość odbyła się w Sali Senatu im. Janusza Sokołowskiego. 29 kwietnia Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 3 -

11 Wybrane wydarzenia rok 2005 I Europejski Dzień Immunologii, zorganizowany przez Katedrę Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień ten był obchodzony po raz pierwszy z inicjatywy Europejskiej Federacji Towarzystw Immunologicznych. 4 maja Na Eurofestiwalu Odysei Umysłu, który odbył się w dniach kwietnia w Kiszyniowie w Mołdawii dwie drużyny z Uniwersytetu Gdańskiego zajęły pierwsze miejsce w swoich grupach wiekowych i rozwiązywanych problemach. Studenci psychologii zajęli 1. miejsce w IV grupie wiekowej w problemie Kumasz bazę oraz 1. miejsce w problemie międzynarodowym wspólnie z grupą z Mołdawii i Rosji. Studenci pedagogiki zajęli 1. miejsce w IV grupie wiekowej w problemie Humoriada. 5 maja Uroczystość nadania tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Haroldowi A. Scheradze, światowej sławy autorytetowi w dziedzinie teoretycznych i eksperymentalnych badań nad strukturą, dynamiką i funkcją polipeptydów oraz białek. Tytuł został nadany na wniosek Wydziału Chemii UG. Laudację wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Grzonka. Uroczystość odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Gdańskiego im. Janusza Sokołowskiego. 5 6 maja Studenci Uniwersytetu Gdańskiego po raz czwarty z rzędu zwyciężyli w Ogólnopolskim Konkursie SIFE i reprezentowali Polskę podczas Międzynarodowych Finałów Konkursu Studenci dla Przedsiębiorczości SIFE w Toronto w Kanadzie SIFE Word Cup. Finały konkursu odbyły się w Poznaniu, w zmaganiach uczestniczyło 8 drużyn z uczelni w całej Polsce. W finale studenci Uniwersytetu Gdańskiego rywalizowali z reprezentantami SIFE Politechniki Łódzkiej i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Jury składające się z przedstawicieli dużych polskich firm oraz przedstawicieli międzynarodowych doceniło 14 projektów zrealizowanych przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Były to m.in. Pomorskie Spotkania Biznesu, Projekt Litwa i Ogólnopolska konferencja naukowa Strategie selekcji, czyli praktycy radzą jak wygrać na trudnym rynku maja Wspólne koncerty Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chóru i Orkiestry Uniwersytetu Bremeńskiego. 8 maja 2005 roku chóry wykonały wspólny koncert w katedrze w Verden, a 9 maja w katedrze w Bremen. Koncerty miały symboliczne znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich, w tych dniach obchodzone były uroczystości związane z 60. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Bremeńczycy przyjechali z rewizytą do Gdańska w dniach maja 2005 roku. Koncert odbył się 21 maja 2005 roku w Centrum św. Jana w Gdańsku i uświetnił Międzynarodowy Dzień Hanzy. 9 maja Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 4 -

12 Wybrane wydarzenia rok 2005 W Operze Leśnej odbył się uroczysty finał konkursu Polska w Unii oraz gala z okazji Dnia Europy zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Gdańskiego. W trzeciej już edycji konkursu wzięło udział ponad 100 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego maja III Bałtycki Festiwal Nauki. Wśród 422 imprez przygotowanych przez uczelnie wyższe reprezentowane w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego - inicjatora festiwalu - jednostki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo rozwojowe oraz pozauczelniane instytucje związane z nauką aż 173 spotkania to były imprezy przygotowywane przez Uniwersytet Gdański. Dzięki zaangażowaniu wszystkich wydziałów i jednostek Uniwersytetu Gdańskiego Bałtycki Festiwal Nauki był znakomitą promocją uczelni i niepowtarzalną okazją, aby zajrzeć do laboratoriów i pracowni naukowców, spotkać się ze studentami, uczestniczyć w wyjątkowych wykładach. 21 maja 12 czerwca Wyprawa na szczyt McKinley rocznica powstania Uniwersytetu Gdańskiego stała się inspiracją dla absolwentów kierunku geografia Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG do zorganizowania wyprawy sportowo geograficznej i zdobycia najwyższej góry w masywie Alaska (6194 m n.p.m.) Mount McKinley (10 czerwca). W czasie wyprawy były prowadzone także badania naukowe. Wejście na najwyższą górę Ameryki Północnej przez gdańskich geografów i himalaistów w okresie jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego było doskonałą okazją do promocji uczelni i naszego regionu. 31 maja Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańskim Klubem Biznesu w sprawie wzajemnej współpracy oraz utworzenia Forum Młodych Gdańskiego Klubu Biznesu. List intencyjny podpisali: Piotr Soyka, prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu oraz dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Celem Forum Młodych Gdańskiego Klubu Biznesu jest promowanie idei przedsiębiorczości poprzez prezentację biznesowych osiągnięć Członków Klubu oraz wybitnych osobistości Pomorza, organizowanie wspólnych inicjatyw biznesowych oraz podnoszenie umiejętności członków Forum poprzez stwarzanie im możliwości rozwoju kariery zawodowej. 6 7 czerwca W Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się konferencja Kondycja pedagogiki dzisiaj. Kontynuacja, inspiracje i wyzwania pedagogiczne z perspektywy gdańskiej zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja była dedykowana czterem profesorom Uniwersytetu Gdańskiego: Joannie Rutkowiak, Lechowi Mokrzeckiemu, Bolesławowi Niemierko i Janowi Żebrowskiemu, którzy obchodzili w 2005 jubileusz wieloletniej pracy pedagogicznej i naukowej marca Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 5 -

13 Wybrane wydarzenia rok 2005 XIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, zorganizowany przez Studenckie Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego. Gośćmi i prelegentami zjazdu byli studenci z ponad 30 kół naukowych historyków z uczelni całego kraju. XI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów zatytułowana Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Szkołę Główną Handlowa, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Warszawski. Honorowy patronat nad XI KNME objął prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Leszek Balcerowicz. Konferencja odbyła się na Wydziale Ekonomicznym UG czerwca Z okazji 25 rocznicy powołania Podyplomowego Studium Logopedycznego w Zakładzie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Zjazd Absolwentów. Podyplomowe Studium Logopedyczne w Zakładzie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego powołano w 1980 roku. Dotychczas ukończyło je około 1000 osób. 23 czerwca Na wniosek Wydziału Nauk Społecznych Senat Uniwersytetu Gdańskiego powołał nowy kierunek studiów stacjonarnych: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Koncepcję i założenia programowe trzyletnich wyższych studiów pierwszego stopnia przedstawił prof. dr hab. Wiktor Pepliński, medioznawca, kierownik zakładu Historii i Socjologii Dziennikarstwa w Instytucie Filozofii i Socjologii, a także kierownik Podyplomowego Studium Dziennikarstwa UG. 25 lipca Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, zwyciężyli w konkursie organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną i jako jedyny zespół polski wzięli udział w Studenckiej Kampanii Lotów Parabolicznych, która odbyła się w lipcu. Podczas kampanii przeprowadzili w warunkach mikrograwitacji swój własny eksperyment sierpnia W auli Głównej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. Solidarność dla Przyszłości, poświęcona rocznicy 25-lecia Podpisania Porozumień Sierpniowych i Powstania NSZZ Solidarności, zorganizowana przez Urząd Miasta Gdańska i Instytut Pamięci Narodowej. 5 sierpnia 7 października Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Gdańskiego, aby uczcić jubileusz 35-lecia Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowali wyprawę turystyczno - naukową Ekspedycja - AZJA Uczestnicy wyprawy przemierzyli południową część Rosji, Chiny oraz Mongolię. 26 sierpnia Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego wystąpił podczas koncertu Jeana Michela Jarre a, zorganizowanego z okazji rocznicy 25-lecia Powstania Solidarności i Podpisania Porozumień Sierpniowych. Koncert Jeana Michela Jarre a obejrzało na żywo 100 tys. osób i 24 tys. na próbie generalnej. Koncert odbył się na Placu Solidarności w Gdańsku. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 6 -

14 Wybrane wydarzenia rok września Przekazanie urządzeń wspomagających słyszenie dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański jest jedyną szkołą wyższą na Pomorzu i jedną z niewielu w Polsce, która została wyposażona w ten nowoczesny sprzęt. Pieniądze w kwocie ,61 zł - zostały przekazane w ramach realizowanego przez Uniwersytet Gdański programu dla osób niedosłyszących PITAGORAS. Wsparcie finansowe pozwoliło na wyposażenie sal wykładowo audytoryjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym oraz Wydziale Prawa i Administracji w urządzenia wspomagające słyszenie. W ramach przekazanych środków finansowych niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Gdańskiego zostali również wyposażeni w przenośne systemy FM wspomagające słyszenie. W uroczystości udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG oraz Dyrektor Pomorskiego Oddziału Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dariusz Majorek. 27 września Rada Rektorów Województwa Pomorskiego na przewodniczącego Rady w kadencji 2005/2008 wybrała Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Andrzeja Ceynowę, prof. UG. Rada Rektorów Województwa Pomorskiego skupia rektorów wszystkich państwowych uczelni wyższych w naszym województwie. Celem Rady jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz całej społeczności akademickiej naszego regionu. Przez ostatnią kadencje tę zaszczytną funkcję sprawował prof. dr hab. med. Wiesław Makarewicz, Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku. 3 października W czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006 w imieniu całej społeczności akademickiej, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG odebrał Medal Wojewody Pomorskiego dla Uniwersytetu Gdańskiego za szczególne zasługi na rzecz rozwoju naszego regionu. 14 października Inauguracja drugiej edycji Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głównym celem powołania na Uniwersytecie Gdańskim - Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób starszych. Działalność GUTW zainicjowała prof. dr hab. Halina Piekarek- Jankowska, była prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego. Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował działalność 3 listopada 2004 roku. 15 października Jubileuszowa konferencja z okazji 15-lecia istnienia Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dnia Nauczycieli Języków Obcych. Konferencja z udziałem zaproszonych gości z całej Polski i zagranicy odbyła się w siedzibie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych. 15 października Jubileusz 10-lecia Podyplomowego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród absolwentów studium jest wielu znanych i cenionych dziennikarzy trójmiejskich mediów. Spotkanie absolwentów i wykładowców studium poprowadził prof. dr hab. Wiktor Pepliński, kierownik studium października Trzecia edycja konferencji pt. Innowacje w marketingu 2005, zorganizowana przez Zakład Marketingu Instytutu Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Gościem honorowym był Michael J. Thomas, światowy autorytet w dziedzinie marketingu oraz prof. dr hab. Jerzy Dietl, jeden z prekursorów myśli marketingowej w Polsce. W dyskusji i wykładach udział wzięli przedstawiciele czołowych uczelni z Polski. 21 października Międzynarodowa Konferencja Prawa Nowych Technologii, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kent College of Law oraz Loyola University z Chicago. W konferencji udział wzięli wybitni prawnicy i wykładowcy akademiccy z Polski i Stanów Zjednoczonych, którzy przedstawili uczestnikom aktualne i najbardziej istotne zagadnienia prawne, związane z rozwojem i wykorzystywaniem nowych technologii w Polsce, pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz USA. Oprócz przedstawicieli nauk prawnych (m. in. ekspertów ONZ) udział w konferencji wziął Komisarz Federalnej Komisji Handlu USA prof. William E. Kovacic. 26 października Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 7 -

15 Wybrane wydarzenia rok 2005 Profesor Jerzy Błażejowski, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, kierownik Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał nagrodę EDUKATOR ROKU 2005 w kategorii "Europejski wymiar edukacji". Kapituła konkursu doceniła zaangażowanie prof. Błażejowskiego włożony w dostosowywanie polskiego szkolnictwa wyższego do poziomu europejskiego oraz wysiłek włożony w proces tworzenia nowoczesnych standardów kształcenia i europejskiego modelu edukacji na poziomie wyższym. 8 listopada W Studio Radia Gdańsk odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom czwartej edycji Konkursu Literackiego Uniwersytetu Gdańskiego. Ten jeden z najbardziej znanych i prestiżowych konkursów prozatorskich w Polsce wpisał się w 2005 roku w jubileusz 35-lecia Uniwersytetu Gdańskiego i z tej okazji jury konkursu przyznało nagrody specjalne: dla studenta i absolwenta naszej uczelni listopada Na Wydziale Filologiczno-Historycznym odbyła się międzynarodowa konferencja historykówskandynawistów Polska-Norwegia , zorganizowana przez Katedrę Skandynawistyki UG, Instytut Historii UG oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe listopada Bałtyckie Centrum Edukacji, Badań i Rozwoju BALTDER centrum doskonałości prowadzone przez Instytut Oceanografii na Wydziałe Biologii Geografii i Oceanologii uczestniczyło w największej konferencji popularyzującej naukę - Communicating European Research 2005, która odbyła się w Brukseli. Stoisko Uniwersytetu Gdańskiego ACROSS THE BALTIC SEA WITH BALTDER było jednym z dwóch polskich stoisk obecnych na Communicating European Research Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się także koncepcja budowy w Helu ośrodka eksperymentalnej hodowli morświnów Błękitna Wioska. 18 listopada Magdalena Ślusarz, doktorantka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, jako jedna z pięciu kobiet naukowców z całej Polski otrzymała roczne stypendium naukowe przyznawane przez L'Oréal dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO listopada Międzynarodowa konferencja poświęconą życiu i twórczości Adama Mickiewicza pt. Przyjaźń, miłość, nienawiść w życiu i twórczości Adama Mickiewicza oraz Adam Mickiewicz życie pośmiertne i reinterpretacje. Ta szczególna konferencja została zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 150. rocznicy śmierci poety. Na konferencję przyjechali znawcy twórczości Adama Mickiewicza z ośrodków naukowych całej Polski. 23 listopada Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 8 -

16 Wybrane wydarzenia rok 2005 Finał Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Amatorów Rachunkowości Uczelniada 2005, zorganizowanego już po raz trzeci przez członków Koła Naukowego Rachunkowości Audytor, działającego przy Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Celem Uczelniady jest integracja środowiska studentów rachunkowości z całej Polski oraz szeroko rozumiany rozwój i popularyzacja wiedzy z tej dziedziny wśród studentów, a także promocja Trójmiasta i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. 24 listopada Senat Uniwersytetu Gdańskiego ustanowił Stypendium im. Marcina Antonowicza dla najlepszego studenta Uniwersytetu Gdańskiego z terenów wiejskich. Celem przyznania stypendium jest upamiętnienie śmierci Marcina Antonowicza - studenta Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, który zginął tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach 19 października 1985 r. w Olsztynie. Stypendium przyznawane jest pochodzącym z terenów wiejskich studentom Uniwersytetu Gdańskiego. 28 listopada Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego Prof. Władysławowi Bartoszewskiemu, znakomitemu historykowi, politykowi i dyplomacie. Jak podkreślił Jan Nowak-Jeziorański: Prof. Bartoszewski stał się jednym z nielicznych Polaków, których świat uznał za bohaterów ludzkości. Wniosek o nadanie Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego złożył Wydział Nauk Społecznych UG. Laudację wygłosił prof. dr hab. Bohdan Dziemidok. 5 6 grudnia W ramach obchodów 30 lecia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa pod tytułem: Przeszłość teraźniejszość - przyszłość, zorganizowana przez: Instytut Psychologii oraz Koło Nauk Psychologicznych Anima we współpracy z Międzyuczelnianym Kołem Naukowym Penitentia. W czasie konferencji przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia naukowe, jakimi zajmują się gdańscy psychologowie, a wśród uczestników były osoby związane z gdańską psychologią oraz wybitni naukowcy z ośrodków akademickich całej Polski i zagranicy. 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Gdańskim, zorganizowany przez Rektorską Komisję ds. Projektu Uniwersytet bez Barier oraz Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. z tej okazji na uczelni odbył się pokaz znakomitych filmów poświęconych problemom osób niepełnosprawnych. Opracowała: mgr Beata Czechowska Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 9 -

17 Senat Uniwersytetu Gdańskiego SENAT UCHWAŁ Y SENATU W roku 2005 odbyło się 11 posiedzeń Senatu, podczas których podjęto 108 uchwał: data nr tytuł w sprawie Regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego UG za rok 2005 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Akademickiego kodeksu etycznego" w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 87/05 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2006/2007 w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Organizacji Badań i Analizy Danych w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 9/05 z dnia 24 lutego roku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie nabycia nieruchomości położnej przy ul. Portowej w Helu w sprawie upoważnienia dla Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do dokonania stosownej korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2005 w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2005 rok w sprawie ustanowienia "Stypendium im. Marcina Antonowicza dla najlepszego studenta Uniwersytetu Gdańskiego z terenów wiejskich" w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym Studiów Podyplomowych Efektywne Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Sektora Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w sprawie środków finansowych na współfinansowanie projektu "Wiedza, edukacja, rozwój społeczeństwa województwa pomorskiego WERS" w sprawie zmiany Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 30/05 z dnia 28 kwietnia 2005 w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2006/2007 w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomicznego (zniesienie Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa i Marketingu) w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno-Historycznego (utworzenie Zakładu Literatur Romańskich oraz Zakładu Językoznawstwa Romańskiego i Glottodydaktyki). w sprawie wprowadzenia zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (zmiana nazwy Zakładu Metodologii Badań Pedagogicznych na Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych) w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (utworzenie Zakładu Pedagogiki Społecznej) Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

18 Senat Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii (zniesienie Pracowni Fauny Pelagialu Polarnego i Borealnego oraz utworzenie Zakładu Badań Planktonu Morskiego) w sprawie powołania Komisji Odwoławczej dla Oceny Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie nowelizacji Ramowych zasad gromadzenia zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 74 z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie utworzenia w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych trzyletnich studiów zawodowych stacjonarnych na kierunku filologia, specjalność język niemiecki z językiem angielskim w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2006/ w sprawie składu osobowego doraźnej Komisji do spraw opracowania 86 projektu Statutu UG w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Hoteli Asystenckich 85 Uniwersytetu Gdańskiego o nadaniu Panu Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu tytułu 84 doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie Zespołu ds. opracowania "Akademickiego kodeksu etycznego" w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 78/04 z dnia 16 grudnia r. Regulamin Wyborczy Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania projektu 81 Statutu UG w sprawie określenia liczby członków stałych komisji senackich w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 79 Gdańskiego na 2005 rok w sprawie udzielenia przez Senat UG władzom Uniwersytetu Gdańskiego upoważnienia do prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia transakcji z Urzędem Miasta Gdańska w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji (zniesienie Zakładu Teorii Prawa oraz Zakładu Teorii 77 Państwa i Stosunków Politycznych i zmiana nazwy Zespołowej Katedry Teorii Państwa i Prawa na Katedrę Teorii i Filozofii Państwa i Prawa) w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Biologii, 76 Geografii i Oceanologii (utworzenie Instytutu Geografii) w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania (zmiana nazwy Zakładu Towaroznawstwa i Technologii na Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem) w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału 74 Chemii (utworzenie Zakładu Chemii Medycznej) w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału 73 Nauk Społecznych (utworzenie Zakładu Antropologii Społecznej) w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych kierunku studiów Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Gospodarowania Nieruchomościami Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

19 Senat Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz dziennych i zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Ekonomia w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 57/05 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 56/05 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2004 rok w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym: zaocznych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Ekonomia w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym dwustopniowych: dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Ekonomia w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym dziennych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Ekonomia w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) na kierunku Ekonomia w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym dwustopniowych: dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Filologia, specjalność skandynawistyka w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym dwustopniowych: dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Filologia, specjalność filologia germańska w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym dwustopniowych: zaocznych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Filologia polska, specjalność bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym dwustopniowych: dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Filologia, specjalność filologia klasyczna w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii dziennych wyższych studiów zawodowych na kierunku Geografia w sprawie utworzenia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii dziennych wyższych studiów zawodowych na kierunku Biologia w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 45/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu UG nr 30/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2006/2007 w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 30/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2006/2007 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

20 Senat Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za 2004 rok w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu UG nr 6/04 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne w Uniwersytecie Gdańskim, w roku akademickim 2005/2006 (limity przyjęć na studia dzienne na kierunek Zarządzanie i Marketing) w sprawie nadania imienia prof. dra hab. Roberta Głębockiego audytorium nr 3 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym dwustopniowych: dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Archeologia w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym dziennych uzupełniających studiów magisterskich oraz zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Historia w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym dwustopniowych: dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Filologia, specjalność filologia angielska w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym dwustopniowych: dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Filologia, specjalność filologia romańska w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym dwustopniowych: dziennych i zaocznych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Filologia polska w sprawie utworzenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym dwustopniowych: dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Filologia, specjalność filologia rosyjska w sprawie nadania imienia prof. dra hab. Huberta Górnowicza sali nr 152 na Wydziale Filologiczno-Historycznym w sprawie nadania imienia prof. dra hab. Konstantego Kalinowskiego sali nr 116 w Zakładzie Historii Sztuki na Wydziale Filologiczno- Historycznym w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologiczno- Historycznego w sprawie utworzenia na Wydziale Chemii dwustopniowych: dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) oraz uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Chemia w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych dziennych i zaocznych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) na kierunku Filozofia w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych (likwidacja Zakładu Etyki i Estetyki w Instytucie Filozofii i Socjologii oraz utworzenie Zakładu Estetyki i Filozofii Sztuki oraz Zakładu Etyki i Aksjologii) w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) na kierunku Zarządzanie i marketing w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania dziennych wyższych studiów zawodowych (licencjackich) na kierunku Finanse i bankowość Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ/KIERUNEK. Wydział Biologii 330. Wydział Chemii 520. Wydział Ekonomiczny 1230 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/09 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku

Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku Zarządzenie nr 19/R/04 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2004/2005 semestr zimowy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI ZA ROK 2006 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY SENATU UG. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2003 3

UCHWAŁY SENATU UG. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2003 3 UCHWAŁY SENATU UG 1. Uchwała Senatu Uchwała Senatu nr 1/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Komisji Odwoławczej dla Oceny Nauczycieli Akademickich. 2. Uchwała Senatu Uchwała Senatu nr 2/03

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2002

Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2002 Strona 1 z 105 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2002 Używane skróty: WBGiO WCh WE WF-H WMiF WNS WPiA WZ MWB KKNJO BG SJO SWFiS CH AF BC MSP Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku 75.0203.25.2015 Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 sierpnia 2015 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 54 /2005

Zarządzenie nr 54 /2005 Zarządzenie nr 54 /2005 z dnia 1 września 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego Poznań tel.: , fax: Str. 1 z 15 Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna Adres: Uniwersytet im. A. Mickiewicza Wieniawskiego 1 61-712 Poznań tel.: +48 61 829-25-02, fax: +48 61 829-24-92 Członek Central and Eastern European Network

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 36/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 99 ust. 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 25/R/16 ze zm OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 28/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie 119 Statutu

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 Rekrutacja 2015/2016 Propozycje klas na rok szk. 2015/2016 Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty wybrane do rekrutacji język polski język angielski język polski gr.i - historia język francuski język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku.

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 stycznia 2014 roku. Rektor W. Nowak przedstawił Sprawozdanie Rektora na posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zawierające informacje o: zmarłych pracownikach,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 2 UCHWAŁA NR 7 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w kadencji 2016-2020 Na podstawie 75 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy.

Poniżej przedstawiamy wykaz kierunków studiów prowadzących nabór dodatkowy. Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów do dnia 19 października 2014 r. albo do wyczerpania uchwalonego limitu miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W celu ubiegania się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c.

kierunek/ specjalność studiów 1 2 3 4 5 6 WYDZIAŁ BIOLOGII 1. Olimpiada Chemiczna F. st. c. L. st. c. Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskich w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Kadencja w liczbach

Kadencja w liczbach Kadencja 2012-2016 w liczbach LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDENCI 2012 2015 STACJONARNI 11 680 8 945 NIESTACJONARNI 4 648 2 665 RAZEM 16 328 11 610 ST. OBCOKRAJOWCY 18 122 DOKTORANCI 156 306 Kadencja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych

UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych UCHWAŁA NR 35/2016 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ z dnia 19 maja 2016r w sprawie: zasad podziału dotacji budżetowej oraz rozliczeń finansowych dotyczących budżetu Uczelni na 2016r Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

jednolite studia mgr Administracja Archeologia

jednolite studia mgr Administracja Archeologia EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 215/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad.

Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów zaocznych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akad. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 30/05 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZADZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 45/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Komisja Jednostki organizacyjne I. Wydział Teologii II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1 Na podstawie art. 155 ust. 1, 4 i 6-8

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego WYKAZ organów jednoosobowych i jednostek organizacyjnych Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego REKTOR 1. Biuro Rektora 2. Dział Kadr i Szkolenia 3. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych PROREKTOR

Bardziej szczegółowo

za rok akademicki 2014/2015 wg stanu na r. obszar kształcenia / dziedzina / dyscyplina - zgodnie z tytuł zawodowy nadawany absolwentom

za rok akademicki 2014/2015 wg stanu na r. obszar kształcenia / dziedzina / dyscyplina - zgodnie z tytuł zawodowy nadawany absolwentom Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - System Informacji o Szkolnictwie Wyższym - POL-on Uniwersytet Wrocławski EN-1 Sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia: niestacjonarne Wysłać:

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne Konkurs świadectw Punktacja Inne. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów

Kryteria kwalifikacyjne Konkurs świadectw Punktacja Inne. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów. Średnia z ocen ze wszystkich egzaminów Uchwała Senatu z dnia 27 maja 2004 r. uzupełniająca załącznik nr 1 Uchwały Nr 6/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE

LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE LICZBA MIEJSC W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STUDIA STACJONARNE Wydział / Kierunek Liczba miejsc WYDZIAŁ BIOLOGII Biologia /I stopień/ 150 Biologia medyczna /I stopień/ 120 Biologia /II stopień/ 80 Biologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 111. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 4 lipca 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 270 ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wysokości czesnego na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Nr - 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia organizacji i terminarza wyborów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017

PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 PROGI PUNKTOWE I LICZBA KANDYDATÓW NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE w roku akademickim 2016/2017 KIERUNEK STUDIÓW miejsc na kierunku na miejsce Próg punktowy (rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII

Kryteria kwalifikacyjne WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII Uchwała Senatu z dnia 27 maja 2004 r. uzupełniająca załącznik nr 1 Uchwały Nr 6/04 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów oraz zakresu egzaminów

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Kandydat na Członka Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów Michał Goszczyński UNIWERSYTET WARSZAWSKI Łódź, 6 grudnia 2014 1. Studia 1. Studia I stopnia Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 maja 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 194 ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości czesnego na studiach

Bardziej szczegółowo

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych;

na rok 2007: 60.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; na rok 2008: 70.000,- w tym: 10.000,- na działalność kół naukowych; Sprawozdanie z działalności USS AMG w roku akademickim 2007/2008 Skład ZARZĄDU UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO AKADEMII MEDYCZNEJ w GDAŃSKU w kadencji 2007-2009 * Przewodnicząca: Anna Krystyna Kaźmierczak

Bardziej szczegółowo