SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA ZA ROK 2005

2 Spis rzeczy Spis rzeczy Wybrane wydarzenia. 1 Senat 10 Uchwały Senatu.. 10 Komisje. 16 Akty prawne wewnętrznie obowiązujące. 16 Zmiany organizacyjne Studenci i studia. 19 Oferta kształcenia 19 Liczba studentów. 19 Liczba absolwentów 20 Sprawność nauczania 26 Terminowość kończenia studiów.. 30 Liczba uczestników studiów doktoranckich. 30 Wykaz studiów pierwszego stopnia. 33 Realizacja studenckich praktyk zawodowych. 34 Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia 34 Wymiana zagraniczna studentów. 38 Parlament Studentów. 43 Studenckie sprawy socjalne.. 44 Kadra 47 Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich Struktura zatrudnienia w UG w osobach. 48 Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich wg tytułów i stopni naukowych 49 Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 50 Badania naukowe.. 51 Fundusze na działalność naukowo-badawczą Finansowanie nauki 52 Środki pozabudżetowe Wyniki działalności naukowo-badawczej. 54 Zestawienie publikacji naukowych 54 Zestawienie dotyczące zatwierdzonych stopni doktora, doktora habilitowanego. 55 Realizacja poszczególnych rodzajów badań.. 56 Wykaz umów realizowanych na zlecenie innych jednostek. 57 Współpraca z zagranicą 59 Liczba tematów prac badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą 59 Wyjazdy za granicę studentów i pracowników UG 60 Przyjazdy cudzoziemców do UG.. 64 Biuro Programów Europejskich. 67 Centrum Europejskie.. 71 Biblioteka i Wydawnictwo. 74 Biblioteka Główna 74 Główne dokonania Efekty działalności 76 Komputeryzacja 81 Statystyka biblioteczna 82 Pracownicy biblioteki Sprawy administracyjne.. 91 Biblioteki Jednostek Naukowo-Badawczych UG 91 Plany.. 93 Wydawnictwo Obsługa informatyczna uczelni 95 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

3 Spis rzeczy Nauczanie języków obcych Studium Języków Obcych Centrum Herdera. 106 Ośrodek Alliance Francaise Inne obszary działalności uczelni 109 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 109 Akademickie Centrum Kultury Akademicka Telewizja Edukacyjna Biuro Karier Biuro Informacji i Promocji. 124 Gazeta Uniwersytecka 135 Bałtycki Festiwal Nauki Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku 141 Finanse 143 Struktura przychodów. 143 Struktura przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej. 145 Wynagrodzenia wg grup pracowniczych. 146 Struktura kosztów wynagrodzeń Analiza finansowa uczelni Inwestycje i remonty Zamówienia publiczne Działalność socjalna i bytowa Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

4 Spis tabel, wykresów i wykazów Spis tabel, wykresów i wykazów Senat Uchwały Senatu 10 Studenci i studia Wykaz kierunków kształcenia na UG Wykaz studiów podyplomowych na UG Wykaz studiów doktoranckich na UG Liczba studentów studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników studiów doktoranckich w UG Liczba absolwentów studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych w UG Udział procentowy studentów studiów dziennych w ogólnej liczbie studentów Liczba studentów studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych i doktoranckich w UG (z podziałem na wydziały) Liczba absolwentów studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych w UG (z podziałem na wydziały) Liczba absolwentów UG w latach Sprawność nauczania w roku akademickim 2004/2005 (studia stacjonarne) Sprawność nauczania w roku akademickim 2004/2005 (studia zaoczne) Sprawność nauczania w roku akademickim 2004/2005 (studia wieczorowe) Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2004/2005 (studia stacjonarne) Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2004/2005 (studia zaoczne) Terminowość kończenia studiów w roku akademickim 2004/2005 (studia wieczorowe) Liczba uczestników studiów doktoranckich na UG Wykaz studiów pierwszego stopnia na UG Realizacja studenckich praktyk zawodowych w roku Liczba kandydatów zgłoszonych i przyjętych na studia w UG w latach Liczba zgłoszonych kandydatów w roku akademickim 2005/ Liczba kandydatów przyjętych w roku akademickim 2005/ Liczba kandydatów przyjętych i zgłoszonych na studia wieczorowe w roku akademickim 2005/ Liczba kandydatów przyjętych i zgłoszonych na studia dzienne w roku akademickim 2005/ Liczba kandydatów przyjętych i zgłoszonych na studia zaoczne w roku akademickim 2005/ Wyjazdy w roku Przyjazdy studentów w roku Wykaz umów z uczelniami partnerskimi w ramach programu SOKRATES/Erasmus Budżet pomocy materialnej dla studentów UG w 2005 roku Stypendia i inne zestawienia finansowe.. 45 Kadra Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich etaty Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich osoby Struktura zatrudnienia w UG w osobach w roku Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich w podziale na jednostki organizacyjne wg tytułów i stopni naukowych w osobach Nauczyciele akademiccy w podziale na tytuły i stopnie naukowe w 2005 roku 49 Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

5 Spis tabel, wykresów i wykazów 6. Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w podziale na jednostki organizacyjne wg grup pracowniczych w osobach Stan zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w podziale na jednostki organizacyjne wg grup pracowniczych w etatach 50 Badania naukowe Finansowanie nauki w UG w 2005 roku Finansowanie nauki w UG w latach Środki pozabudżetowe w 2005 roku Zestawienie publikacji naukowych zrealizowanych w UG w 2005 roku Zestawienie dotyczące zatwierdzonych stopni doktora, doktora habilitowanego Stopnie i tytuły naukowe w UG w latach Wykaz umów realizowanych na zlecenie innych jednostek w 2005 roku Współpraca z zagranicą Liczba tematów prac badawczych realizowanych we współpracy z zagranicą Wyjazdy za granice studentów i pracowników UG Przyjazdy cudzoziemców do UG Szkolenia i konferencje Biura Programów Europejskich Budżet Centrum Europejskiego. 73 Biblioteka Główna Udostępnianie i stan bazy czytelników Wyszukiwania w najpopularniejszych bazach online Zbiory gromadzenie, źródła, inwentaryzacja, komputerowe bazy danych, zbiory specjalne Katalogowanie Opracowania rzeczowe Udostępnianie w Bibliotece Głównej i Filiach Pracownicy biblioteki Zasoby Bibliotek Jednostek Naukowo-Badawczych Działalność wydawnicza Plan wydawniczy.. 94 Nauczanie języków obcych Struktura zatrudnienia w Studium Języków Obcych UG Działalność dydaktyczna w Studium Języków Obcych UG Oferta lektorska Studium Języków Obcych UG dla studiów zaocznych i wieczorowych Pensum dydaktyczne w strukturze wydziałów w Studium Języków Obcych UG Efektywne godziny pracy Studium Języków Obcych UG Inne obszary działalności uczelni Szczegółowy wykaz odwiedzających informatorium Biura Karier studentów oraz absolwentów poszczególnych wydziałów UG i innych uczelni Wykaz pracodawców u których w roku 2005 odbyły się dobrowolne studenckie praktyki zawodowe Liczba studentów na praktykach w latach Finanse Struktura przychodów UG w 2005 roku Struktura przychodów UG w latach Struktura przychodów własnych UG w 2005 roku Struktura przychodów własnych UG w latach Koszty działalności dydaktycznej w 2005 roku Wynagrodzenia według grup pracowniczych w 2005 roku Wynagrodzenia brutto w UG według grup pracowniczych w latach Struktura kosztów wynagrodzenia w UG w roku Analiza finansowa uczelni - wybrane wielkości z bilansu, rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki finansowe Inwestycje i remonty Wykaz inwestycji realizowanych w UG w 2005 roku Wykaz przeprowadzonych remontów w UG w 2005 roku Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

6 Spis tabel, wykresów i wykazów Zamówienia publiczne Działalność socjalna i bytowa Rozliczenie ZFŚS - pracownicy Rozliczenie ZFŚS emeryci i renciści Hotele asystenckie Koszty utrzymania ośrodka wypoczynkowego UG w Łączynie Mieszkania będące własnością uczelni znajdujące się w obiektach Działalność bytowa Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

7 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego: BGiO WCh WE WF-H WMFiI WNS WPiA WZ MWB KKNJO BG CE SJO SWFiS CH AF POMCERT Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczno-Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Biblioteka Główna Centrum Europejskie Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Centrum Herdera Ośrodek Alliance Francaise Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska Sprawozdanie przygotowali: mgr Beata Czechowska-Derkacz Rzecznik Prasowy UG mgr Sławomir Ważny Dział Organizacyjny UG na podstawie materiałów nadesłanych przez jednostki organizacyjne UG. Gdańsk, wrzesień 2006 roku Tylko do użytku służbowego Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

8 Wybrane wydarzenia rok 2005 WYBRANE WYDARZENIA ROK stycznia Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Andrzej Ceynowa, Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, starosta pucki Artur Jabłoński i burmistrz miasta Helu Mirosław Wądołowski podpisali list intencyjny dotyczący realizacji projektu Uniwersytetu Gdańskiego Błękitna Wioska na terenie Helu. Projekt jest częścią Programu Wieloletniego Budowy Bałtyckiego Kampusu UG. 13 stycznia Najlepsi studenci otrzymali stypendia Prezydenta Miasta Gdańska. Wśród nich było aż trzynastu studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość odbyła się w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta 28 stycznia W Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta prof. dr hab. Bohdan Dziemidok odebrał prestiżową Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Dr Oktawian Nawrot odebrał nagrodę Młodego Heweliusza. Naukowa Nagroda Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza przyznawana jest od 1987 roku reprezentantom gdańskiego środowiska naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze poznawczym w dwóch dziedzinach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych. 15 lutego Rektor Uniwersytetu Gdańskiego i Rzecznik Praw Obywatelskich podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. Realizacja porozumienia została powierzona dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, działającej jako Studenckie Koło Naukowe na Wydziale Prawa i Administracji UG. 21 lutego Dzień Boloński na Uniwersytecie Gdańskim. W spotkaniu informacyjnym na temat wprowadzanego przez Uniwersytet Gdański procesu bolońskiego uczestniczyli pracownicy i studenci UG oraz wszystkich uczelni Trójmiasta. Spotkanie odbyło się na Wydziale Filologiczno- Historycznym UG. 24 lutego Dwudziestu studentów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za osiągnięcia w nauce oraz aktywną działalność naukowo-badawczą. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego znakomicie wypełnili wysokie kryteria MENiS i uczelnia mogła się poszczycić w 2005 roku tak dużą liczbą stypendystów. 9 marca Młodzi naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymali roczne stypendia dla młodych naukowców przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Na liście stypendystów wyższych uczelni znaleźli się: mgr Marcin Całbecki, stypendium w dziedzinie literatury, Wydział Filologiczno Historyczny, mgr Iwona Dąbkowska, stypendium w dziedzinie chemii, Wydział Chemii, mgr Rafał Dutkiewicz, stypendium w dziedzinie biochemii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i AMG, mgr Katarzyna Guzow, stypendium w dziedzinie chemii, Wydział Chemii marca XIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, zorganizowany przez Studenckie Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego. Gośćmi i prelegentami zjazdu byli studenci z ponad 30 kół naukowych historyków z uczelni całego kraju. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 1 -

9 Wybrane wydarzenia rok marca Uroczyste otwarcie Targów Akademia 2005 i jednocześnie otwarcie jubileuszu 35-lecia. W targach udział wzięło kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, wszystkich uczelni wyższych Trójmiasta oraz Polski. Targi, na których prezentowały się także wszystkie wydziały Uniwersytetu Gdańskiego, odwiedziło ponad 19 tys. gości. W czasie targów odbywały się spotkania z rektorami uczelni wyższych, warsztaty dla nauczycieli, spotkania z młodzieżą na temat zasad rekrutacji, procesu bolońskiego, nowej matury, otwarte wykłady. 20 marca W 35 rocznicę powołania Uniwersytetu Gdańskiego w jubileuszowy rejs wyruszyli pracownicy, studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego. Rejs żaglowcem POGORIA po Morzu Śródziemnym został także wpisany w oficjalny kalendarz obchodów 25-lecia Solidarności. 21 marca Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z okazji jubileuszu 35-lecia uczelni. Jubileusz był połączony z uroczystym nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego znakomitemu reżyserowi Andrzejowi Wajdzie. Tytuł nadano na wniosek Wydziału Filologiczno- Historycznego. Laudację wygłosił prof. dr hab. Jerzy Limon, a uroczystość poprowadził Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG. Tego samego dnia na Wydziale Filologiczno- Historycznym UG Andrzej Wajda otworzył wystawę pt. "Andrzej Wajda na Wybrzeżu" oraz spotkał się ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniu uczestniczyli również: Krystyna Janda, Jerzy Radziwiłowicz i Edward Kłosiński. Spotkanie moderowali prof. dr hab. Jan Ciechowicz z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr hab. Tadeusz Lubelski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat honorowy nad obchodami jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego objęli: Wojewoda Pomorski Cezary Dąbrowski Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek Prezydent Sopotu Jacek Karnowski 21 marca W wypełnionej po brzegi auli Wydziału Prawa i Administracji odbył się jubileuszowy koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem znakomitych solistów. W programie: G. Rossini - Petitte Messe Solennelle (Mała msza uroczysta). Wykonawcy: Janusz Olejniczak - fortepian, Bartłomiej Kominek - fortepian, Roman Perucki - fisharmonia, Bożena Harasimowicz- Hass - sopran, Anna Lubańska - alt, Ryszard Minkiewicz - tenor, Radosław Żukowski - bas oraz Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka 30 marca Instytut Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii. Oznacza to uproszczenie procedur nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz wzmocnienie merytorycznej i naukowej pozycji Instytutu Biologii. 31 marca Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 2 -

10 Wybrane wydarzenia rok 2005 W drugiej turze wyborów dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG został wybrany Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego na drugą kadencję na lata 2005/2008. W wyborach startowało dwóch kandydatów: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG oraz dr hab. Andrzej Stępniak, prof. UG kwietnia Międzynarodowa Konferencja pt. "Przekraczanie granicy. O polsko-niemieckich stosunkach literackich i kulturowych w pierwszej połowie XX wieku, zorganizowana przez Zakład Niemieckojęzycznej Literatury Gdańska, Instytut Filologii Germańskiej UG przy wsparciu DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej). Tematem konferencji były niektóre aspekty stosunków polsko-niemiecko-żydowskich w pierwszej połowie XX wieku. 12 kwietnia Uniwersytet Gdański zdobył nagrodę Rzeczpospolitej oraz miesięcznika Perspektywy Kuźnia kadr. Na naszej uczelni w 2004 roku proporcjonalnie przybyło najwięcej doktorów 127, doktorów habilitowanych 18 i profesorów 14. Nagroda Rzeczpospolitej oraz miesięcznika Perspektywy - Kuźnia kadr - została przyznana po raz pierwszy. W corocznym rankingu Rzeczpospolita oraz Perspektywy postanowiły nagradzać uczelnie wyższe w Polsce także za przyrost kadr, wychodząc z założenia, że własne kadry naukowe gwarantują rozwój naukowy uczelni, a studentom zapewniają właściwy poziom studiowania. 13 kwietnia Jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca UG "Jantar" w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Zespół powstał w tym samym czasie co Uniwersytet Gdański i razem z uczelnią obchodził jubileusz 35-lecia. Po koncercie odbyło się spotkanie dawnych i obecnych członków zespołu. 13 kwietnia Stacja Morska Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła międzynarodową nagrodę - ASCOBANS AWARD za promowanie i wspomaganie inicjatyw edukacyjnych związanych z ochroną małych waleni Bałtyku i Morza Północnego. Wręczenie nagrody odbyło się w Breście, podczas dorocznych obrad Komitetu Doradczego ASCOBANS. W imieniu helskiej placówki nagrodę odebrali delegowani na to posiedzenie przez Ministerstwo Środowiska dr hab. Krzysztof Skóra, kierownik Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG oraz mgr Iwona Kuklik, zastępca kierownika stacji. 14 kwietnia Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego poświęcone pamięci Jana Pawła II. O nauce Jana Pawła II mówił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański dr Tadeusz Gocłowski, Karolu Wojtyle Poecie prof. Kazimierz Nowosielski, o świecie teatru Karola Wojtyły prof. dr hab. Jan Ciechowicz. Na zakończenie odbył się koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka. Fragmenty utworów i pism Jana Pawła II czytał Jerzy Kiszkis, aktor Teatru Wybrzeże. Uroczystość odbyła się w Sali Senatu im. Janusza Sokołowskiego. 29 kwietnia Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 3 -

11 Wybrane wydarzenia rok 2005 I Europejski Dzień Immunologii, zorganizowany przez Katedrę Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień ten był obchodzony po raz pierwszy z inicjatywy Europejskiej Federacji Towarzystw Immunologicznych. 4 maja Na Eurofestiwalu Odysei Umysłu, który odbył się w dniach kwietnia w Kiszyniowie w Mołdawii dwie drużyny z Uniwersytetu Gdańskiego zajęły pierwsze miejsce w swoich grupach wiekowych i rozwiązywanych problemach. Studenci psychologii zajęli 1. miejsce w IV grupie wiekowej w problemie Kumasz bazę oraz 1. miejsce w problemie międzynarodowym wspólnie z grupą z Mołdawii i Rosji. Studenci pedagogiki zajęli 1. miejsce w IV grupie wiekowej w problemie Humoriada. 5 maja Uroczystość nadania tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Haroldowi A. Scheradze, światowej sławy autorytetowi w dziedzinie teoretycznych i eksperymentalnych badań nad strukturą, dynamiką i funkcją polipeptydów oraz białek. Tytuł został nadany na wniosek Wydziału Chemii UG. Laudację wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Grzonka. Uroczystość odbyła się w Sali Senatu Uniwersytetu Gdańskiego im. Janusza Sokołowskiego. 5 6 maja Studenci Uniwersytetu Gdańskiego po raz czwarty z rzędu zwyciężyli w Ogólnopolskim Konkursie SIFE i reprezentowali Polskę podczas Międzynarodowych Finałów Konkursu Studenci dla Przedsiębiorczości SIFE w Toronto w Kanadzie SIFE Word Cup. Finały konkursu odbyły się w Poznaniu, w zmaganiach uczestniczyło 8 drużyn z uczelni w całej Polsce. W finale studenci Uniwersytetu Gdańskiego rywalizowali z reprezentantami SIFE Politechniki Łódzkiej i Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Jury składające się z przedstawicieli dużych polskich firm oraz przedstawicieli międzynarodowych doceniło 14 projektów zrealizowanych przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Były to m.in. Pomorskie Spotkania Biznesu, Projekt Litwa i Ogólnopolska konferencja naukowa Strategie selekcji, czyli praktycy radzą jak wygrać na trudnym rynku maja Wspólne koncerty Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego oraz Chóru i Orkiestry Uniwersytetu Bremeńskiego. 8 maja 2005 roku chóry wykonały wspólny koncert w katedrze w Verden, a 9 maja w katedrze w Bremen. Koncerty miały symboliczne znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich, w tych dniach obchodzone były uroczystości związane z 60. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Bremeńczycy przyjechali z rewizytą do Gdańska w dniach maja 2005 roku. Koncert odbył się 21 maja 2005 roku w Centrum św. Jana w Gdańsku i uświetnił Międzynarodowy Dzień Hanzy. 9 maja Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 4 -

12 Wybrane wydarzenia rok 2005 W Operze Leśnej odbył się uroczysty finał konkursu Polska w Unii oraz gala z okazji Dnia Europy zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Gdańskiego. W trzeciej już edycji konkursu wzięło udział ponad 100 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego maja III Bałtycki Festiwal Nauki. Wśród 422 imprez przygotowanych przez uczelnie wyższe reprezentowane w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego - inicjatora festiwalu - jednostki Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo rozwojowe oraz pozauczelniane instytucje związane z nauką aż 173 spotkania to były imprezy przygotowywane przez Uniwersytet Gdański. Dzięki zaangażowaniu wszystkich wydziałów i jednostek Uniwersytetu Gdańskiego Bałtycki Festiwal Nauki był znakomitą promocją uczelni i niepowtarzalną okazją, aby zajrzeć do laboratoriów i pracowni naukowców, spotkać się ze studentami, uczestniczyć w wyjątkowych wykładach. 21 maja 12 czerwca Wyprawa na szczyt McKinley rocznica powstania Uniwersytetu Gdańskiego stała się inspiracją dla absolwentów kierunku geografia Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii UG do zorganizowania wyprawy sportowo geograficznej i zdobycia najwyższej góry w masywie Alaska (6194 m n.p.m.) Mount McKinley (10 czerwca). W czasie wyprawy były prowadzone także badania naukowe. Wejście na najwyższą górę Ameryki Północnej przez gdańskich geografów i himalaistów w okresie jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego było doskonałą okazją do promocji uczelni i naszego regionu. 31 maja Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim oraz Gdańskim Klubem Biznesu w sprawie wzajemnej współpracy oraz utworzenia Forum Młodych Gdańskiego Klubu Biznesu. List intencyjny podpisali: Piotr Soyka, prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu oraz dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Celem Forum Młodych Gdańskiego Klubu Biznesu jest promowanie idei przedsiębiorczości poprzez prezentację biznesowych osiągnięć Członków Klubu oraz wybitnych osobistości Pomorza, organizowanie wspólnych inicjatyw biznesowych oraz podnoszenie umiejętności członków Forum poprzez stwarzanie im możliwości rozwoju kariery zawodowej. 6 7 czerwca W Dworze Artusa w Gdańsku odbyła się konferencja Kondycja pedagogiki dzisiaj. Kontynuacja, inspiracje i wyzwania pedagogiczne z perspektywy gdańskiej zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja była dedykowana czterem profesorom Uniwersytetu Gdańskiego: Joannie Rutkowiak, Lechowi Mokrzeckiemu, Bolesławowi Niemierko i Janowi Żebrowskiemu, którzy obchodzili w 2005 jubileusz wieloletniej pracy pedagogicznej i naukowej marca Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 5 -

13 Wybrane wydarzenia rok 2005 XIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, zorganizowany przez Studenckie Naukowe Koło Historyków Uniwersytetu Gdańskiego. Gośćmi i prelegentami zjazdu byli studenci z ponad 30 kół naukowych historyków z uczelni całego kraju. XI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów zatytułowana Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Szkołę Główną Handlowa, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Warszawski. Honorowy patronat nad XI KNME objął prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Leszek Balcerowicz. Konferencja odbyła się na Wydziale Ekonomicznym UG czerwca Z okazji 25 rocznicy powołania Podyplomowego Studium Logopedycznego w Zakładzie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego odbył się Zjazd Absolwentów. Podyplomowe Studium Logopedyczne w Zakładzie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego powołano w 1980 roku. Dotychczas ukończyło je około 1000 osób. 23 czerwca Na wniosek Wydziału Nauk Społecznych Senat Uniwersytetu Gdańskiego powołał nowy kierunek studiów stacjonarnych: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Koncepcję i założenia programowe trzyletnich wyższych studiów pierwszego stopnia przedstawił prof. dr hab. Wiktor Pepliński, medioznawca, kierownik zakładu Historii i Socjologii Dziennikarstwa w Instytucie Filozofii i Socjologii, a także kierownik Podyplomowego Studium Dziennikarstwa UG. 25 lipca Studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, zwyciężyli w konkursie organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną i jako jedyny zespół polski wzięli udział w Studenckiej Kampanii Lotów Parabolicznych, która odbyła się w lipcu. Podczas kampanii przeprowadzili w warunkach mikrograwitacji swój własny eksperyment sierpnia W auli Głównej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. Solidarność dla Przyszłości, poświęcona rocznicy 25-lecia Podpisania Porozumień Sierpniowych i Powstania NSZZ Solidarności, zorganizowana przez Urząd Miasta Gdańska i Instytut Pamięci Narodowej. 5 sierpnia 7 października Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Gdańskiego, aby uczcić jubileusz 35-lecia Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowali wyprawę turystyczno - naukową Ekspedycja - AZJA Uczestnicy wyprawy przemierzyli południową część Rosji, Chiny oraz Mongolię. 26 sierpnia Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego wystąpił podczas koncertu Jeana Michela Jarre a, zorganizowanego z okazji rocznicy 25-lecia Powstania Solidarności i Podpisania Porozumień Sierpniowych. Koncert Jeana Michela Jarre a obejrzało na żywo 100 tys. osób i 24 tys. na próbie generalnej. Koncert odbył się na Placu Solidarności w Gdańsku. Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 6 -

14 Wybrane wydarzenia rok września Przekazanie urządzeń wspomagających słyszenie dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański jest jedyną szkołą wyższą na Pomorzu i jedną z niewielu w Polsce, która została wyposażona w ten nowoczesny sprzęt. Pieniądze w kwocie ,61 zł - zostały przekazane w ramach realizowanego przez Uniwersytet Gdański programu dla osób niedosłyszących PITAGORAS. Wsparcie finansowe pozwoliło na wyposażenie sal wykładowo audytoryjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym oraz Wydziale Prawa i Administracji w urządzenia wspomagające słyszenie. W ramach przekazanych środków finansowych niepełnosprawni studenci Uniwersytetu Gdańskiego zostali również wyposażeni w przenośne systemy FM wspomagające słyszenie. W uroczystości udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG oraz Dyrektor Pomorskiego Oddziału Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dariusz Majorek. 27 września Rada Rektorów Województwa Pomorskiego na przewodniczącego Rady w kadencji 2005/2008 wybrała Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Andrzeja Ceynowę, prof. UG. Rada Rektorów Województwa Pomorskiego skupia rektorów wszystkich państwowych uczelni wyższych w naszym województwie. Celem Rady jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz całej społeczności akademickiej naszego regionu. Przez ostatnią kadencje tę zaszczytną funkcję sprawował prof. dr hab. med. Wiesław Makarewicz, Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku. 3 października W czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006 w imieniu całej społeczności akademickiej, JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG odebrał Medal Wojewody Pomorskiego dla Uniwersytetu Gdańskiego za szczególne zasługi na rzecz rozwoju naszego regionu. 14 października Inauguracja drugiej edycji Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głównym celem powołania na Uniwersytecie Gdańskim - Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób starszych. Działalność GUTW zainicjowała prof. dr hab. Halina Piekarek- Jankowska, była prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego. Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował działalność 3 listopada 2004 roku. 15 października Jubileuszowa konferencja z okazji 15-lecia istnienia Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dnia Nauczycieli Języków Obcych. Konferencja z udziałem zaproszonych gości z całej Polski i zagranicy odbyła się w siedzibie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych. 15 października Jubileusz 10-lecia Podyplomowego Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród absolwentów studium jest wielu znanych i cenionych dziennikarzy trójmiejskich mediów. Spotkanie absolwentów i wykładowców studium poprowadził prof. dr hab. Wiktor Pepliński, kierownik studium października Trzecia edycja konferencji pt. Innowacje w marketingu 2005, zorganizowana przez Zakład Marketingu Instytutu Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Gościem honorowym był Michael J. Thomas, światowy autorytet w dziedzinie marketingu oraz prof. dr hab. Jerzy Dietl, jeden z prekursorów myśli marketingowej w Polsce. W dyskusji i wykładach udział wzięli przedstawiciele czołowych uczelni z Polski. 21 października Międzynarodowa Konferencja Prawa Nowych Technologii, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Kent College of Law oraz Loyola University z Chicago. W konferencji udział wzięli wybitni prawnicy i wykładowcy akademiccy z Polski i Stanów Zjednoczonych, którzy przedstawili uczestnikom aktualne i najbardziej istotne zagadnienia prawne, związane z rozwojem i wykorzystywaniem nowych technologii w Polsce, pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz USA. Oprócz przedstawicieli nauk prawnych (m. in. ekspertów ONZ) udział w konferencji wziął Komisarz Federalnej Komisji Handlu USA prof. William E. Kovacic. 26 października Sprawozdanie roczne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego - 7 -

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

GAZETA W NUMERZE UNIWERSYTECKA. 02 Kalejdoskop 08 Elity na Horyzoncie? 13 Krótki przewodnik po finansach uczelni Część 1. Dotacja podstawowa

GAZETA W NUMERZE UNIWERSYTECKA. 02 Kalejdoskop 08 Elity na Horyzoncie? 13 Krótki przewodnik po finansach uczelni Część 1. Dotacja podstawowa W NUMERZE 02 Kalejdoskop 08 Elity na Horyzoncie? 10 GAZETA UNIWERSYTECKA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rada programowa: dr Jacek Taraszkiewicz (przewodniczący) prof. dr hab. Dariusz

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011

Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2010 31.08.2011 Przedstawione na posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2011 r. Opracowanie - prof.

Bardziej szczegółowo

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK

Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK. Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl. Skład komputerowy MICHAŁ KRAWCZYK SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Akademii Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007 POZNAŃ 2007 Autor prof. dr hab. WITOLD JUREK Zdjęcia z serwisu internetowego www.ae.poznan.pl Skład komputerowy MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) 2 Gazeta AMG nr 5/2007 Z życia Uczelni Pierwsze posiedzenie Senatu w nowej sali w Atheneum Gedanense Novum Doktor Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z działalności uczelni. w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 SPIS TREŚCI: 1. ORGANIZACJA I STRUKTURA UCZELNI 2. PRACOWNICY UCZELNI 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 4. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA 5. WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 6 (2013/2014) luty 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jarmuż Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

g a z e t a U N I W e R S Y t e C K a Rekrutacja trwa s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o

g a z e t a U N I W e R S Y t e C K a Rekrutacja trwa s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o g a z e t a U N I W e R S Y t e C K a s p o ł e c z n o ś c i a k a d e m i c k i e j u n i w e r s y t e t u g d a ń s k i e g o Rekrutacja trwa Lipiec -Wrzesień 2011 R e g a t Y M e d I ó W o P U C h

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA

SPRAWOZDANIE REKTORA N I SPRAWOZDANIE REKTORA z działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013 Poznań 2013 1 R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY Spis

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 7 8 (101 102) ISSN 1427 7506 wrzesień październik 2009 Cena 3 z³ W tym roku naukę na Uniwersytecie Opolskim rozpoczęło 36 studentów z zagranicy (z Portugalii, Francji,

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny 2/3 (10) / 2011 Po r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Profesor Marek Belka dhc Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Profesor Andrzej Gospodarowicz dhc Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki

Spis treści. O Uczelni. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Przewodnik. Wydział Ekonomii. Wydział Administracji. Wydział Transportu i Informatyki O Uczelni Władze Uczelni 2 Kroki milowe 6 WSEI w otoczeniu naukowym 7 Wydarzenia w WSEI 8 WSEI w rankingach 20 Dlaczego warto studiować w WSEI? 21 Rekrutacja 22 Warunki ogólne studiów 23 Grant NCBR na

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46

PEDAGOGIKA...37-45 PRAWO...25-26 PRAWO W BIZNESIE...26 ADMINISTRACJA...27-30 PRACA SOCJALNA...46 SPIS TREŚCI DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W KPSW?...3-22 PRAKTYKI I STAŻE ZAGRANICZNE...13 STYPENDIA, ZNIŻKI, OPŁATY...17-18 Atrakcyjne kierunki studiów...22 Unikatowa oferta - MODUŁY KSZTAŁCENIA...23 ZASADY

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2013

listopad-grudzień 2013 numer 4(48) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2013 Z Życia Uniwersytetu 1 s. 3 OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 5 ORGANIZACJA s. 6 wizyta prezydenta rp s. 8 spotkanie wigilijne s. 10 20 lat współpracy

Bardziej szczegółowo