Workshops timetable. Rozkład warsztatów. Registration, tea and. Looking through the lens of the LMA. Labanowska Optyka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Workshops timetable. Rozkład warsztatów. Registration, tea and. Looking through the lens of the LMA. Labanowska Optyka."

Transkrypt

1 Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem Dzień Warsztatowy Warszawa 4 października ul. Grochowska 262 European Association for Dance Movement Therapy Warsaw Workshops October 4th 10.45am pm. Grochowska str 262 Walne Zgromadzenie 2013, Warszawa Polska General Assembly 2013 Warsaw Poland Workshops timetable. Rozkład warsztatów. Time Workshop Facilitator Registration, tea and Justyna Torłop-Bajew, coffee. Rejestracja, opłaty, Aleksandra Capigasprawy organizacyjne, Łochowicz, Izabela Guzek, kawa, herbata Anna Olejnik Looking through the lens of the LMA. Labanowska Optyka. Agnieszka Sokołowska Somatic Awareness and Movement in Dance Movement. Świadomość somatyczna a psychoterapia tańcem i ruchem. Susan Scarth Lunch. Obiad. Lunch. Obiad Postotalitarian impact on identity. Tożsamość postotalitarna i jej przejawy w ruchu i w terapii. Radana Syrovátková Embodied change video presentation. Ucieleśniona zmiana prezentacja wideo Connecting and disconnecting. Łączenie się i oddzielanie. Aleksandra Rayska Katarzyna Dańska

2 Agnieszka Sokołowska Looking through the lens of the LMA. Labanowska Optyka. Our bodies remember wholeness in the midst of fragmentation. Terry Tempest Williams During the workshop we will warm-up with the ideas of the LMA/BF s complexity and aliveness. We will visit the LMA themes, and will later choose one aspect to work with it in-depth. We will start from words and gradually shift our attention to movement in order to listen to the story of our body. It is a chance to practice pure, objective observation and naming without interpretation of what it is and what it is not. This workshop will create a space for working with your own movement repertoire and being open to the feedback that comes from others. We will experiment with various interventions and will share our reflections about the implementation of LMA/BF in Dance Movement Psychotherapy. Nasze ciała pamiętają pełnię we mgle fragmentacji. T. Tempest Williams Podczas warsztatu rozgrzejemy się, przypominając sobie złożoność i ożywczość LMA w aspekcie Przestrzeni, Dynamicznych Jakości Ruchu, Kształtu i Ciała. Odwiedzimy w rozgrzewce zagadnienie Tematów (w rozumieniu LMA), tak by wybrać i zgłębić wątek w jednym z nich. Zaczniemy od słowa, by stopniowo przenieść całą uwagę na ruch i usłyszeć opowieść ciała. Będzie to okazja do praktyki obiektywnej obserwacji i nazywania bez interpretacji tego, co jest i nie jest widoczne. Warsztat stworzy możliwość pracy nad własnym repertuarem ruchowym, pełnego zaangażowania w ruch i wypróbowania czegoś, co przyjdzie z informacji zwrotnej od drugiej osoby. Zaeksperymentujemy z różnymi propozycjami/interwencjami i podzielimy się refleksjami nad użyciem LMA w psychoterapii tańcem i ruchem i pracy rozwojowej. Agnieszka Sokołowska Dance Movement Pychotherapist & Supervisor, Movement Coach &Analyst (after 3modules of LMA/BF training). Works in private practice with adults and teenagers both individually and in groups. With three other psychotherapist she co-creates the first Dance Movement Therapy Center Iba in Poland. She teaches in Polish DMT Institute and at the postgraduate studies of Artheterapy. She experiments with connecting LMA/BF with working on motivation, engagement and authenticity. She co-creates program for trainers, coaches and helpers based on embodiment, LMA/BF and creative process. Agnieszka Sokołowska - psychoterapeutka i superwizorka Psychoterapii Tańcem i Ruchem, w trakcie szkolenia LMA/BF. Pracuje w praktyce prywatnej indywidualnie i grupowo z dorosłymi i młodzieżą w pierwszym w Polsce Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem Iba założonym wspólnie z trzema Terapeutkami. Nauczycielka w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem oraz na kursach Podyplomowych z Arteterapii. Eksperymentuje z włączaniem LMA/BF do pracy z różnymi tematami: zaangażowaniem, autentycznością, motywacją. Obecnie współtworzy Program dla Trenerów, Coachów i osób wspierających innych w rozwoju, opierający się m.in. na LMA/BF, roli ucieleśnienia oraz eksperymentowaniu z inspiracją ponad obrazem i słowem.

3 Susan Scarth Somatic Awareness and Movement in Dance Movement Therapy. Świadomość somatyczna a psychoterapia tańcem i ruchem. Following on from Agnieszka s previous workshop Susan aims to build on the enhanced awareness of self and deepen the experience of exploring the story of the body. Utilising Mindfulness participants will be encouraged to explore the moving body, as a response to a tracked internal sensation and resulting external postures and gestures. Maintaining the lens of the Laban/Bartenieff frame the participants will work in threes and experience the roles of mover, witness and movement facilitator. There will be moments to reflect alone and in the small group to bring cognitive awareness to the nonverbal process. Clients often come to therapy expressing difficulty thinking or feeling their heads are in a mess. The most effective way to unravel the tangle of stress, anxiety, distress etc is to address sensation in the body, allow the senses to speak and offer these feelings breathing space. Working with a model that brings Sensorimotor and Dance Movement Psychotherapy together with the Laban/Bartenieff framework, Susan has found a greater capacity to work in the present moment, exploring creative and mindful ways to meet the client where they are. Podążając za tematyką poprzedniego warsztatu, prowadzonego przez Agnieszkę, Susan pragnie kontynuować pracę nad poszerzoną świadomością siebie i pogłębić doświadczanie historii zapisanej w ciele. Korzystając ze swej uważności uczestnicy będą zaproszeni do eksplorowania ciała poruszającego się w odpowiedzi na wewnętrzne odczucia i obserwowania inspirowanych nimi zewnętrznych postaw ciała oraz gestów. Zachowując perspektywę systemu Labana/Bartenieff uczestnicy będą pracować w trójkach, wcielając się w rolę poruszającego się, świadka oraz wspierającego ruch. Będzie czas na samodzielną refleksję, a także na rozmowę w grupach, aby lepiej zrozumieć zaistniałe niewerbalne procesy. Klienci, przychodząc na terapię, często zgłaszają problemy z myśleniem, czy poczucie chaosu w głowie. Najbardziej skutecznym sposobem rozwikłania tej plątaniny stresu, lęków i zmartwień jest odniesienie się do odczuć z ciała, pozwolenie zmysłom, by wyrażały emocje, zrobienie przestrzeni na ekspresję uczuć. Pracując modelem łączącym sensorykę i motorykę oraz psychoterapię tańcem i ruchem, przy dodatkowym wsparciu systemu Labana/Bartenieff, Susan odkryła większe możliwości pracy z tym, co tu i teraz, twórczych poszukiwań i uważnych sposobów spotkania się z klientami tam, gdzie są. Susan Scarth MCAT, SrDMP, CMA, SP is President of EADMT and Director of Moving Forth, a Scottish charity providing therapy to those at the harsh end of life, and education in Laban/Bartenieff s framework. Susan enjoys teaching trainee DMTs in Europe and UK, supervising arts therapists, while also developing Moving Forth. To relax she is learning to play the cello and walks on the beach. Susan Scarth, MCAT, SrDMP, CMA, SP jest prezeską Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, a także dyrektorką Moving Forth, szkockiej organizacji charytatywnej, która oferuje terapię osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz szkoli w systemie

4 LMA/BF. Susan z przyjemnością szkoli także adeptów DMP w Europie i w Wielkiej Brytanii, superwizuje arteterapeutów oraz rozwija swoją organizację Moving Forth. Odpoczywa ucząc się gry na wiolonczeli i spacerując po plaży. Radana Syrovátková Posttotalitarian impact on identity. Tożsamość posttotalitarna i jej przejawy - w ruchu i w terapii. The workshop will be focused on brief theory and mostly selfexperience of changes, that totalitarian systems (political, but also in families and traumatic experiences) can bring to somatic concepts, perception and execution of body, effort, shape, space levels. Participants will be exploring their current movement self image, but also will explore possible impact of external restrictions in general space, that may couse in long-term experience changes in body concept. Workshop will also adress the issue of therapists working in posttotalitarian countries, and their possible embodied totalitarian introjects, that may influence therapeutic work with clients in transferrence and countertrasferrence levels. Warsztat będzie poświęcony poznaniu teorii, ale przede wszystkim doświadczaniu na sobie tego, jakie zmiany w postrzeganiu i korzystaniu z ciała na poziomie Wysiłku, Kształtu oraz Przestrzeni powoduje zetknięcie się z systemem totalitarnym (politycznym, ale także rodzinnym i związanym z traumą). Uczestnicy przyjrzą się swojemu obecnemu obrazowi siebie w ruchu, ale także będą mogli doświadczyć wpływu ograniczeń przestrzeni zewnętrznej, które na dłuższą metę mogłyby wpłynąć na postrzegania ciała. Warsztat odniesie się także do tematów, z jakimi pracują terapeuci w krajach posttotalitarnych oraz do ucieleśnionych totalitarnych introjekcji, które mogą wpływać na ich pracę z klientami na poziomie przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Dr. Radana Syrovátková, MD, BC-DMT - is psychotherapist trained in psychoanalytical psychotherapy, works in her private practice in Prague, Czech republic. She has been establishing member of TANTER - Czech Dance Therapy Association. She is trained in DMT under ADTA, and has reached BC-DMT in She is also finalizing supervisory training at ČIS ( Czech Institute for Supervision ), with EAS accreditation. In DMT she is focusing mostly on individual therapy recently, but she has also rich experience with groups. She leads training group of DMT students in Czech republic. Her main recent interest is psychosomatic field and somatic fields from DMT prospective. Works with women with functional infertility, also. Dr. Syrovátková uses DMT approach in supervision not only for dance therapists, but also for other psychotherapists. She is one of the authors of new textbook, Dance Movement Therapy, Theory and Practice, Univerzita Palackého v Olomouci, Dr. Syrovátková is frequent pannelist in International Pannel at ADTA conferrences, loves to teach, loves to write, and explore new fields and contexts of dance movement therapy. Her recent contribution to Laban Conferrence in Bratislava - Post-totalitarian impact on corporeal and spatial schemas, is initial text for current workshop, and current focus she is working on.

5 Radana Syrovátková, doktor nauk medycznych, psychoanalityczka, psychoterapeutka DMT. Prowadzi prywatną praktykę w Pradze. Współzałożycielka TANTER Czeskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem. Uzyskała tytuł psychoterapeutki tańcem i ruchem w 2007 roku, ukończywszy szkolenie DMT aprobowane przez ADTA. Obecnie kończy szkolenie ČIS (Czech Institute for Supervision), akredytowane przez EAS, które daje uprawnienia superwizora. Wykłada DMT w Czechach. Jako psychoterapeutka DMT pracuje głównie z pacjentami indywidualnymi, ma również duże doświadczenie w terapii grupowej. Głównym obszarem jej zainteresowań jest psychosomatyka i somatyka w kontekście DMT. Pracuje również z kobietami cierpiącymi na bezpłodność. Używa podejścia DMT w praktyce superwizyjnej zarówno z terapeutami DMT, jak i terapeutami pracującymi w innych nurtach. Dr. Syrovátková jest współautorką publikacji Dance Movement Therapy, Theory and Practice, Univerzita Palackého v Olomouci, Wielokrotnie gościła jako panelistka podczas konferencji organizowanych przez ADTA. Kocha uczyć, pisać i badać nowe obszary DMT. Warsztat, który poprowadzi podczas EADMT w Warszawie, nawiązuje do wykładu Post-totalitarny wpływ na schematy cielesne i przestrzenne wygłoszonego przez nią podczas konferencji Laban v Bratislava w 2012 roku. Aleksandra Rayska Embodied change - video presentation. Ucieleśniona zmiana -prezentacja wideo. Life offers us many challenges that influence our feeling engaged and connected to our work and identity. As we change jobs, become parents, suffer loss, pursue other academic goals, or move to new cities, an opportunity arises to integrate these experiences. During this video presentation I will make an attempt to explore how the use of movement can be helpful in reintegration. Movement can lead us to identify, and support the discovery of our own identities. Through understanding the ways life experiences can enrich our professional and personal lives we will gain a new perspective on the changes life has offered. This video presentation will addressed issues important to all of us whose lives have led them away from their original career and who feel lost on their new pathway, those who are going through a life transformation or anticipate a change that they would like to prepare for. The video will also embody my own change of being present in my life in New York and Warsaw, two places that influence me the most as a professionally and personally. Życie pełne jest zmian, które dogłębnie nas dotykają. Zmieniamy miejsce pracy, stajemy się rodzicami, przeprowadzamy do innego miasta, przechodzimy żałobę, podążamy za coraz to nowymi celami zawodowymi wszystko to wpływa na to jakimi terapeutami jesteśmy. Podczas swojej prezentacji podejmę próbę przyjrzenia się temu jak możemy zintegrować te wszystkie zmiany, aby stworzyć swoją własną spójną tożsamość. Przyglądając się temu, w jaki sposób zmiany wzbogacają to kim jesteśmy, dajemy sobie szansę na to, aby je docenić. Ruch może być pomocny w odnajdywaniu siebie na nowo. Prezentacja dotknie tematów bliskich tym, którzy oddalili się od swojej zawodowej ścieżki, poczuli się zagubieni na nowych drogach, a także dla tych, którzy przechodzą życiową zmianę, lub przygotowują się do podjęcia ważnej decyzji. Będzie to także

6 ucieleśnienie mojej własnej drogi, która zaprowadziła mnie do Nowego Jorku i Warszawy, dwóch miejsc, które nieustannie inspirują mnie zarówno zawodowo jak i osobiście. Aleksandra Rayska is pursuing her PhD in Clinical Psychology at City University of New York. She is a Pratt Institute, New York Dance/Movement Therapy and Warsaw University Psychology graduate. She is a dance/movement therapist and supervisor of DMT in Poland. She is a co- creator of the first Polish DMT Center Iba. She works clinically with adults, adolescents and children. She has taught in academic settings covering a wide range of DMT related topics and publishes in Poland and in The US. Aleksandra Rayska jest doktorantką na wydziale Psychologii Klinicznej w City University of New York. Ukończyła studia w zakresie psychoterapii tańcem i ruchem w Pratt Institute w Nowym Jorku oraz psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest psychoterapeutką i superwizorką psychoterapii tańcem i ruchem. Współtworzy pierwszy Polski ośrodek psychoterapii tańcem i ruchem Iba. Pracuje klinicznie z dorosłymi, dziećmi i nastolatkami. Wykłada i publikuje w Polsce i w USA. Katarzyna Dańska Connecting and Disconnecting. Łączenie się i oddzielanie. In this workshop we will work on physical dimension of disconnecting as a fundation for reconnecting with own boundaries, independence, letting go and going back to the self. Working with movement in the context of psychotherapy process we naturally relate to those designs which build the body self. A critical moment in the emergence of body self is separation, disconnecting from the primeval unity. Well supported it gives a foundation for internally regulated body image and body self. Working on this on a physical level we will use developmental patterns and rhythms. Na tym warsztacie zajmiemy się fizycznym wymiarem separacji, jako fundamentu dla rozwoju i kontaktu z własnymi granicami, niezależności, odpuszczania, powrotu do siebie. Pracując z ruchem w kontekście procesu psychoterapeutycznego, w sposób naturalny odnosimy się do tych wzorów, które budują ja cielesne. Krytycznym momentem w procesie kształtowania się ja cielesnego jest separacja, wyjście z pierwotnej jedności. Moment ten, jeśli jest dobrze wspierany, tworzy fundament dla wewnętrznie regulowanego obrazu ciała i ja cielesnego. Pracując nad tym na fizycznym poziomie, będziemy korzystać z rozwojowych wzorców ruchowych i rytmów. Katarzyna Dańska - a certified dance movement therapist with a dance background. The President of the Polish Association of Dance Movement Psychotherapy. She works with groups with personality disorderds and neurosis as well as individually in a private practice. A devotee of contact improvisation. Katarzyna Dańska - certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem z tanecznym doświadczeniem. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Pracuje z grupami osób z zaburzeniami osobowości i nerwicami oraz indywidualnie w prywatnym ośrodku. Entuzjastka kontakt improwizacji.

7

Narrative therapy A personal journey through new territories

Narrative therapy A personal journey through new territories 2009, Number 1, 46 60. Copyright Dulwich Centre Foundation ISSN 1837 798X www.dulwichcentre.com.au/e journal.html Narrative therapy A personal journey through new territories By Szymon Chrzastowski Szymon

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland The Journal Christian Psychology Around The World Christian psychology is moving world wide The Main Articles: Nature of despair The Role of Religious Trust in Overcoming Conflicts Personal and impersonal

Bardziej szczegółowo

Program Harmonia WEGETARIAŃSKIE POSIŁKI. To wakacyjny program powrotu do harmonii, psychicznofizycznej odnowy połączonej

Program Harmonia WEGETARIAŃSKIE POSIŁKI. To wakacyjny program powrotu do harmonii, psychicznofizycznej odnowy połączonej 1 Program Harmonia WEGETARIAŃSKIE POSIŁKI To wakacyjny program powrotu do harmonii, psychicznofizycznej odnowy połączonej z relaksem w słońcu nad morzem, uzyskanej przez oczyszczenie fizycznego ciała,

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

MUZEA I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. PODRĘCZNIK EUROPEJSKI. POWODY SUKCESU REDAKCYJNEGO

MUZEA I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. PODRĘCZNIK EUROPEJSKI. POWODY SUKCESU REDAKCYJNEGO Muz.,2013(54): 182-190 Rocznik, ISSN 0464-1086 data przyjęcia 06.2013 data akceptacji 06.2013 MUZEA I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. PODRĘCZNIK EUROPEJSKI. POWODY SUKCESU REDAKCYJNEGO Margherita Sani Is

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń 2014 3(39) DOI: 10.5277/arc140309 Sprawozdania/Reports Joanna Jabłońska*, Sally Robertshaw** Sieć Architektonicznego Kształcenia Zawodowego. Nowy europejski projekt wspierający uczenie się i wymianę doświadczeń

Bardziej szczegółowo

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts The second PL-CALL conference Book of Abstracts INDEX Euline Cutrim Schmid, A developmental framework for teacher adoption of interactive technologies in the language classroom: a collaborative action

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts

University of Social Sciences in Warsaw School of English. The second PL-CALL conference 5-6 June 2014. Book of Abstracts The second PL-CALL conference Book of Abstracts INDEX Euline Cutrim Schmid, Bridging the Gap between School and University in CALL Teacher Education... 4 Elżbieta Gajek, Kompetencje techniczne, pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 65 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM of Polish Society for Behavioral Psychology 1 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

" Focus on music therapist professional profile"

 Focus on music therapist professional profile MUSic, performing and creative Arts professions involved in healthcare: a portal for VET promotion and mutual recognition of profiles 539899 LLP 1 2013 1 IT LEONARDO LMP " Focus on music therapist professional

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

F Ü R E U R O PA E. V. ANGER and LOVE. XI Psychodrama Conference. of Psychodrama Institute for Europe. 16-18 th September 2011.

F Ü R E U R O PA E. V. ANGER and LOVE. XI Psychodrama Conference. of Psychodrama Institute for Europe. 16-18 th September 2011. P S Y C H O D R A M A I N S T I T U T F Ü R E U R O PA E. V ANGER and LOVE XI Psychodrama Conference of Psychodrama Institute for Europe 16-18 th September 2011 Kraków, Poland 1 Dear Colleagues and Friends,

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST MIĘDZYNARODOWE CENTRUM EDUKACJI O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE INTERNATIONAL CENTER FOR EDUCATION ABOUT AUSCHWITZ AND THE HOLOCAUST NR 1 / NO. 1 PAMIĘĆ ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ REMEMBRANCE AWARENESS RESPONSIBILITY

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo