PRZEDMOWA FOREWORD. ADAM Szyper. Sierpień 2001 Elizabeth,, New Jersey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMOWA FOREWORD. ADAM Szyper. Sierpień 2001 Elizabeth,, New Jersey"

Transkrypt

1 PRZEDMOWA Prawdziwi poeci przychodzą na świat z przeczuciem wierszy. Od początku tkwi w nich nierozpoznawalny szyfr, który z biegiem lat przekształcają w poezję. Takim właśnie poetą jest Dariusz Tomasz Lebioda. A nie zapowiadało tego jego dzieciństwo i wczesna młodość. Urodzony w 1958 r. w Bydgoszczy w rodzinie robotniczej, dorastał pośród ponurej, socjalistycznej architektury. Gdy w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska Solidarność walczyła z komunizmem, on miał swoje osobiste porachunki z systemem i urzędnikami jego kultury. Stał się przywódcą grupy odrzucającej szablony i egzystującej na krawędzi prawa. Uprawiał sport, był bokserem, ratownikiem, handlarzem i aktorem. Jego przyjaciele dzieciństwa popełniali samobójstwa albo szli do więzienia, a on omijał pułapki i w pewnym momencie zrozumiał, że ma do spełnienia ważną misję. Opublikował zbiór wierszy pt. Samobójcy spod wielkiego wozu i nagle stał się dramatycznym głosem swego pokolenia. Książka ta stała się prawdziwym bestsellerem i przyniosła mu wiele nagród, a młodzież uznała go za swojego literackiego idola. Ubrany w dżinsy pił wódkę, otaczał się kobietami i grał rolę polskiego Jamesa Deana na starym motocyklu. Życie na pełnych obrotach skończyło się, gdy Lebioda zaostrzył krytykę oficjalnych artystów i jawnie przeciwstawiał się komunistycznej miernocie. Pobito go, osadzono w więzieniu i w nim przeanalizował swoje dotychczasowe doświadczenia. Po krótkim pobycie za kratkami stał się innym człowiekiem. Odrzucił młodzieńcze subkultury, pokusę obecności na łamach wielu oficjalnych pism i zamknął się w swojej samotni. Dawny chuligan i ryzykant zdobył doktorat, a potem został wykładowcą literatury romantycznej na uniwersytecie w swoim rodzinnym mieście. Poezja Lebiody jest przeglądem wielkiej ludzkiej wspólnoty, która rozciąga się od niewielkiego miasta we Wschodniej Europie do Nowego Jorku, od malca uwięzionego w głębi studni, do starego żydowskiego cmentarza, gdzie spotykają się zimne cienie. Z wyjątkiem kilku wierszy, omawiany tu zbiór jest owocem późniejszego okresu twórczości Lebiody, w którym wznosi się ponad gniewne burze młodości. Zawarte w tym tomiku wiersze są nieustającym poszukiwaniem piękna i czystości, a nade wszystko są próbą określenia kim jest człowiek i dokąd zmierza. Poeta stara się mówić o człowieku zdegradowanym do roli świadka swojej epoki, o jej ofiarach i o naiwnym przekonaniu, że świat jest dobry a ludzie są szlachetni. Niestety z tej wiary nieustannie drwi codzienność poety. Dlatego też, stwarzał on w swej twórczości sobowtóry, które grały za niego różne role. Był kameleonem różnych masek i głosów. Pośród nich był ulicznik, przyjaciel opłakujący przyjaciela, narkoman obojętny i ślepy na wszystko, Hiob skarżący się Bogu i kłócący się z Bogiem filozof. Na progu dwudziestego pierwszego wieku, poeta stoi zapatrzony w przepaść czasu lub wpatruje się w czarny jedwab wszechświata, pośród którego czas nie istnieje. Dzisiaj, przerażony ludzkim złem i zaintrygowany tajemnicą przemijania, nie szuka już sobowtórów. Proroczym tonem mówi za każdego i tylko jego wielka empatia dla ludzi i życzliwość do świata powoduje, że nie brzmi ona jak symptom megalomanii. Czarny jedwab utkany został z wierszy pełnych czułości dla człowieka i wszystkich form życia. Pisze o zdarzeniach pod różną szerokością geograficzną i o rzeczach w zasięgu własnej ręki, o swoim dawno zmarłym braciszku, O Matce Teresie z Kalkuty, o Polakach, Żydach i Niemcach, o ludziach których pochłonął dwudziesty wiek i o zbrodniarzach, którzy utopili go we krwi niewinnych. W tym wzruszającym tomiku tkwi jeden odwieczny głos, utożsamiający się z każdym. Rachunek krzywdy jaki Lebioda wystawia minionemu wiekowi jest straszny a wizja przyszłości nie wróży nam nic dobrego. W dwudziestu dwóch lirykach, udało się Lebiodzie poruszyć najważniejsze dylematy współczesnego świata, a jego obraz odtworzył w formie krótkich protokolarnych zapisów. Stoję na skraju drogi nie większy od biedronki i ćmy mówi poeta. A jednak jego wiersze nie przygnębiają. Rozświetla je ostry umysł i delikatność, i kolorowe bogactwo metafor, którymi strzela jak zimnymi ogniami. Dariusz Tomasz Lebioda to jeden z najbardziej obiecujących dzisiaj poetów polskich średniego pokolenia, o którym zapewne jeszcze nie raz się usłyszy. ADAM Szyper Sierpień 2001 Elizabeth,, New Jersey FOREWORD True poets come into this world with premonitions of poems. From the beginning, they nestle intangible blueprints which, over time, transform into poetry. Exactly such a poet is Dariusz Tomasz Lebioda. But his childhood and early youth didn t foreshadow it. 1

2 Born in 1958 in Bydgoszcz (a city in the north of Poland) to a working class family, he grew up amid a gloomy, socialistic architecture. When, during the 1980s, Polish Solidarity fought against Communism, he had his own brushes with the system and its cultural bureaucrats. He become a leader of a group rejecting societal molds, existing on the edge of the law. Active in sports, he was a boxer and a lifeguard. He was also a peddler and an actor. One by one his peers were either jailed or commited suicide. Having avoided these pitfalls himself, the realization dawned on him that he had an important mission to fulfill. After publishing a collection of poems entitled Samobójcy spod wielkiego wozu (Suicides Beneath the Great Wagon), suddenly, he became the dramatic voice of his generation. This book became a real bestseller and earned him many prizes. Young people recognized him as their literary idol. Dressed in jeans, he drank vodka, surrounded himself with women, and played the part of Polish James Dean on an old motorcycle. His life in the fast lane ended when he sharpened his critique of official artists and openly took a stand against communist mediocrity. After being beaten up and thrown in jail for a time, he took stock of his life up to that point and reinvented himself. He turned his back on juvenile deliquent subculture, resisted the temptation to appear in many official periodicals, and, basically, shut himself off. This former hooligan and gambler earned a doctorate and, afterwards, became a lecturer on romantic literature at the university in his hometown. Lebioda s poetry surveys a great human community, which extends from a town in Eastern Europe to New York City, from a boy trapped at the bottom of a well to an old Jewish cemetery / where cold shadows meeet. This collection, with the exeption of a few poems, belongs to a later period of Lebioda s creativity, where he rises above the angry storm of his youth. Poems included in this little volume express his never-ending search for beauty and purity and, above all, his attempt to define who Man is and where he is going. Lebioda portrays Man degraded into the role of a helpless witness of his epoch and its victims, while continuing to maintain a naive belief that the world is good and people are noble. Unfortunately, the poet s everyday experience refutes such a faith. As result, in his writings, he creates alter egos which play out various roles. He is a chameleon of various masks and voices. Among them: a street urchin, an addict, a berieved friend, a philosopher quarreling with God and Job beseeching Him. Today, standing on the treshold of the 21st Century, Lebioda the poet peers into the abyss of time and stares up into the black silk of the night sky in which time does not exist. Today, horrified by human evil and mystified by the passing of time, he no longer creates alter egos. In a prophetic tone, he speaks for Everyman and, only because of his great empathy for people and sympathy for the world, it doesn t seem like a symptom of megalomania. Black Silk is interwoven with poems full of tenderness for Mankind and the rest of Creation. He describes events at all latitudes and longitudes, as well as things within the reach of his own hand: his longdeceased little brother, Mother Teresa from Calcutta, Poles, Jews, and Germans-peopled devoured by the 20th Century and the criminals who bathed in the blood of innocents. In this touching collection, there is one eternal voice which identifies with Everyone. Lebioda s bill of grievances against the 20th Century is terrifying, and he doesn t look forward to the future. In twenty-two lyrics drawn from a series of short recorded personal reflections, he succeeds in touching upon the most important dilemmas of the contemporary world. i stand by the side of the road / not larger than a ladybug or moth. Yet his poems do not depress the reader. They are lightened by his sharp wit, his tenderness, and the colorful richness of his metaphors which he shoots off like fireworks. Dariusz Tomasz Lebioda is one of the most promising contemporary Polish poets of his generation. We have not heard the last from him.. ADAM SZYPER August, 2001 Elizabeth, New Jersey BLOOD OF THE UNICORN your skull is a bowl where consciousness burns where the red fire of sleep smolders you look into dark and see centaurs disappearing in the stellar wind 2

3 you re the promise of heaven, the threat of hell you bear within you a child and a blood sucking ancient in a zoroastrian mitre your destiny is eternity though you ll never experience it your destiny is death though you ll never touch it your destiny is being but you don t exist your tenderness irks the blind dwarf seated on a throne in a silken chasuble your sesibility allays the anger of the crystal unicorn you peer into the dark and see the golden face of the pharaoh the terracotta army of the first emperor aldrin s white space suits and totems of ebony golden trays and hadrian s denarii you see mary stuart s head tumble watch sand covering caravan routes and dead cities you look at the stars, become a student of the universe hang your head, turn to a tear on the check of a faun before you are many roads to mislead you many lost moments too behind you the first day, the first night before you the last dream KREW JEDNOROŻCA twoja czaszka jest czarą w której płonie świadomość w której tlą się czerwone ognie snu patrzysz w ciemność i widzisz niknące pośród gwiezdnego wiatru centaury jesteś obietnicą raju i groźbą piekła niesiesz w sobie dziecko i pijącego krew starca w zoroastryjskiej 3

4 mitrze twoim przeznaczeniem jest wieczność a nigdy jej nie zaznasz twoim przeznaczeniem jest śmierć a nigdy jej nie dotkniesz twoim przeznaczeniem jest byt a nie istniejesz twoja czułość drażni siedzącego na tronie ślepego karła w jedwabnym ornacie twoja wrażliwość łagodzi gniew kryształowego jednorożca patrzysz w ciemność i widzisz złotą twarz faraona terakotową armię pierwszego cesarza biały skafander aldrina i totemy z hebanu tace ze złota i denary hadriana widzisz jak spada głowa marii stuart jak piasek ucisza klucze karawan i wymarłe miasta patrzysz w gwiazdy i stajesz się źrenicą wszechświata opuszczasz głowę i jesteś łzą na policzku fauna przed tobą wiele dróg do zmylenia wiele zgubionych chwil za tobą pierwszy dzień i pierwsza noc przed tobą ostatni sen BLACK SILK i stand by the side of the road not larger than a lady bug or moth not larger than the tear of a crow or the pit of an apricot not larger than a grain of flax or eyelash of a doe 4

5 fearfully i lift up my head and listen to the radiance of the black silk of eternity CZARNY JEDWAB stoję na skraju drogi nie większy od biedronki i ćmy nie większy od łzy kosa i pestki moreli nie większy od ziarna lnu i rzęsy sarny z lękiem unoszę głowę do góry słucham jak lśni czarny jedwab wieczności PHANTOM CARD where are you going with a bundle of wind on your back with a stick of cold in your hand your sleepy cities do not exist a distant cupola it s just a head of an anticipating woman it s a rock o wanderer, eternal wanderer what is your aim your sleepy bridges do not exist and this pulse means only the diminishing drone of god s murmur Translated by Adam Szyper & Stanley H. Barkan PHANTOM CARD 5

6 dokąd zdążasz wędrowcze z tobołkiem wiatru na plecach z laską zimna w dłoni dokąd zmierzasz wieczny wędrowcze twoje senne miasta nie istnieją kopuła w dali to tylko głowa wyczekującej kobiety to skała dokąd idziesz wieczny tułaczu twoje senne mosty nie istnieją a ten puls to tylko szum milknącego boskiego pomruku MURENA dla nikosa chadzinikolau czyha w głębinach na nieostrożne syreny krew to jej rozkosz mięso to jej chleb maska śmierci trójząb posejdona poluje w nocy jak eros żony rybaków ją przeklinają i zmieniają się w nią we śnie tylko zeus patrzy na nią z pogardą gdy wychyla do dna kielich wypełniony jej jadem 6

7 MURENA for nikos chadzinikolau lurks in the depths for unwary sirens blood is her pleasure flesh is her bread a mask of death poseidon s trident hunting at night like eros fishermen s wives curse her and become her in their dreams only zeus regards her with contempt while draining the dregs of the chalice filled with her venom for brother of mercy leonard cohen all these songs you wrote inside me your every word like mildew overgrowing my scream plunges me into the silence of your glance you re a god who thirsts for the rain of my rebellion impinging on the strings of your guitar your tears your blood my sweat 7

8 arrange themselves into accord you know the moment i fall asleep i ll blow away with my own breath you know when i rise at morning i ll play my stereo to hear you tell me once again but I must go on the frontiers are my prison all these songs you wrote because of me bratu miłosierdzia leonardowi cohenowi wszystkie te piosenki napisałeś we mnie każde twe słowo jak pleśń porastająca mój krzyk pogrąża mnie w ciszy twego spojrzenia jesteś bogiem który pragnie mojego buntu krople deszczu uderzają o struny twej gitary twe łzy twa krew i mój pot układają się w akordy wiesz że gdy usnę rozwieją się w oddechu snu wiesz że gdy wstanę rano włączę magnetofon i powiesz mi jeszcze raz: but I must go on the frontiers are my prison wszystkie te piosenki napisałeś przeze mnie BROTHER for piotruś my brother died when he was two months the fifties gave no chance to a boy with a hole in his heart the mercy of oxygen the hope of the intravenous drip were not for him they buried him under a small maple that today is a great tree a tiny white coffin was carried by two sisters now also gone 8

9 my brother died when he was two months i light a candle on the earth s incubator where the fifties of the twentieth centuary united him forever BRAT piotrusiowi mój brat zmarł po dwóch miesiącach życia lata pięćdziesiąte nie dawały szansy niemowlętom z wadą serca łaska tlenu nadzieja kroplówki nie były dla niego zakopali go pod małym klonem który dziś jest wielkim drzewem malutką białą trumienkę niosły dwie siostry które też już nie żyją mój brat zmarł po dwóch miesiącach życia zapalam świeczkę na inkubatorze ziemi z którą na zawsze połączyły go lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku if you were holding a crying infant in your arms if you knew his name was adolf hitler if you knew who he would turn out to be for the world would you throw him into the fire 9

10 would you throw him defenseless into the fire? gdybyś trzymał w rękach płaczące niemowlę gdybyś wiedział że nazywa się adolf hitler gdybyś wiedział kim będzie dla świata czy wrzuciłbyś je do ognia czy wrzuciłbyś bezbronne do ognia? CIVILIZATION six year old alfredo rampi of the italian town of frascati played with his friends near an artesian well when he fell into it he cried out for his mother at such times people forget about the blood on their lips and the salt in their eyes but nobody succeeded in saving the boy though some managed to touch his hands finally the many hours of loneliness and the slime overcame his small frame for a moment a proud civilization bowed to him with cameras loud speakers and flashes of deadly flares for awhile the uproar in taverns ceased for an instant the radio died 10

11 the world ignited in the tears of thousands of men and women a grotesque world that reaches for the stars but is unable to rescue from a mud pit a crying boy CYWILIZACJA alfredo rampi sześcioletni chłopiec z miasta frascati we włoszech bawił się z kolegami nieopodal studni artezyjskiej miał chore serce i z przerażeniem wzywał matkę gdy osunął się w dół ludzie w takich chwilach zapominają o krwi na wargach i soli w oczach ale nikomu nie udało się wydobyć chłopca choć niektórzy dotykali nawet jego dłoni ostatecznie szlam i wielogodzinna samotność pokonały drobne ciało na chwilę pochyliła się nad nim dumna cywilizacja z jej kamerami głośnikami i błyskiem śmiertelnych fleszy na chwilę w tawernach ustał wrzask na chwilę radio zgasło świat zapłonął we łzach tysięcy kobiet i mężczyzn groteskowy świat który sięga gwiazd a nie potrafi wyciągnąć z błotnistej jamy płaczącego malca 11

12 for a dog seen on the street it walks alongside its blind master it stops next to curbs skirts poles trees stairwells the dog of blind man who stepped down from a peter breugel painting the dog of a blind man who holds the white cane of darkness in his hand the dog a blind man who fears every murmur it gazes into the distance with its moist wise eyes panting, panting... has anybody ever seen a man leading blind dog down the street? Translated by Adam Szyper & Stanley H. Barkan psu widzianemu na ulicy idzie obok swego ślepego pana przystaje przy krawężnikach omija słupy drzewa schody pies ślepca który zstąpił z obrazu pietera bruegela pies ślepca który trzyma w rękach białą laskę nocy pies ślepca który boi się każdego szmeru patrzy w dal swymi wilgotnymi mądrymi ślepiami wdycha głęboko powietrze czy widział ktoś człowieka prowadzącego ulicą ślepego psa? RYCHU 12

13 rychu was a good companion he played soccer with me pushed iron once we had a fight on the lawn i saw how he was fading how he was changing into a shard i saw how death was running after him he was a good companion he didn t do anything wrong and suffered like jesus and died out like a shadow like a dream RYCHU rychu był dobrym kolegą grał ze mną w piłkę dźwigał ciężary kiedyś biliśmy się na trawniku 13

14 widziałem jak gasł jak zmieniał się w strzęp widziałem jak biegła za nim śmierć był dobrym kolegą nie zrobił nic złego i cierpiał jak jezus i zgasł jak cień jak sen LINKE this bus is going nowhere these people died before they were born : it s not true that their faces are like drying leaves : it s not true that the fingers of their hands remind us of thorns on christ s crown : it s not true that their hearts break every second this bus has entered the blind alley of time these people forgot to get off at the last stop LINKE 14

15 ten autobus jedzie donikąd ci ludzie umarli zanim się urodzili : to nieprawda że ich twarze podobne są do usychających liści : to nieprawda że palce ich dłoni przypominają ciernie korony chrystusa : to nieprawda że ich serca pękają co sekundę ten autobus wjechał w ślepą uliczkę czasu ci ludzie zapomnieli wysiąść na ostatnim przystanku MOTHER TERESA FROM CALCUTTA dressed in a few rupee sari lay still the body of mother teresa people come the lepers the hungry the unwashed they bow and say hare krishna hare hare and say: ave maria gratia plena her crippled sons suffering daughters it s rumored that in a dream she stood at heaven s gate and saint peter said: go back there are no slums here so she returned to her cripples and unwanted children she returned to her sisters guardians of bitter mercy 15

16 good god find for her some celestial leprosy find for her a few lame angels and forgotten saints permit her through all eternity to tend your son s wounds MATKA TERESA Z KALKUTY odziane w sari za kilka rupii leży bezwładnie ciało matki teresy przychodzą ludzie trędowaci głodni brudni kłaniają się i mówią hare kriszna hare hare i mówią: ave maria gratia plena jej okaleczeni synowie cierpiące córki podobno przyśniło się jej kiedyś że stanęła u bram niebieskich a święty piotr powiedział: wracaj nie mamy tu slamsów no i wróciła do swoich kalek 16

17 i niechcianych dzieci wróciła do sióstr strażniczek gorzkiego miłosierdzia dobry boże znajdź dla niej jakieś leprozoria niebieskie znajdź dla niej kalekich aniołów i zapomnianych świętych pozwól przez całą wieczność opatrywać rany twojemu synowi JEWISH CEMETERY IN LESK black tombstones bow to the earth the shadows of weeping birch trees dance and there among the fog fields and slopes the jews eternal wanderers shuffle along few of them ascend the crystal stairwells in the air few climb to a clearing where from earth the bloody shafts of light unite jews from belzec treblinka and sobibor know well this sand this clay o yahweh great is your glory o yahweh sower of ashes and dust o brightness of hanukkah s candelabra o echo of synagogues of kraków and tykocin o yahweh rabbi of rabbis o tear of maurice gottlieb child s eyes in a painting by wilhelm wachtel oh jews with fritz kleiman s torah oh shadows of jankel adler and bruno schulz 17

18 somewhere there must be a grassy clearing and a huge temple with invisible walls there jews gather and dance with angels and dance till morning there is a rooad perishing in dust there is the place an old jewish cemetery where cold shadows meet CMENTARZ ŻYDOWSKI W LESKU chylą się ku ziemi sczerniałe nagrobki w tałesach północnego wiatru tańczą cienie brzóz wśród mgieł wśród pól wśród skarp pośród piaszczystych dróg snują się żydzi wieczni tułacze nieliczni z nich wstępują na kryształowe schody powietrza nieliczni pną się ku niszy gdzie łączą się płynące z ziemi snopy krwawego światła żydzi z bełżca treblinki i sobiboru znają te kamienie ten piach i tę glinę o jahwe wielka jest chwała twoja o jahwe siewco prochów i pyłów o blasku chanukowych świeczników o echo synagog krakowa i tykocina o jahwe rabinie nad rabinami o łzo maurycego gottlieba oczy dziecka z obrazu wilhelma wachtela o żydzi z torą fryca kleimana o cienie jankiela adlera i brunona schulza jest gdzieś przecież trawiasta polana jest ogromna bożnica z niewidzialnymi ścianami tam zbierają się żydzi i razem z aniołami tańczą do rana tam wiedzie niknąca w pyle droga tam jest to miejsce stary żydowski cmentarz gdzie gromadzą się zimne cienie 18

19 STONES FROM CENTRAL PARK i brought a handful of stones from central park they lay in america for millions of years waiting for my hand i picked them up from the ground and put them into my pocket they flew with me over the atlantic now they are lying on a shelf and will stay there i touch them and think how much had happened in my life how many times beaten by a club spat on and cheated trembling and going insane i could not touch them i think about my childhood friends and enemies on the same street about my loves and the birth of children moments of hunger and appeasement stones from central park so warm and so cold like people so alive and later so dead 2000 god looks at the world sees steamboats floating over the atlantic prussian regiments marching in the street of królewiec the first shining automobiles fashionable hats dancers in miniskirts 19

20 sees waves of blood soldiers loading cannons on trains battlefield s mud corporal hitler thinking about the power of powder black birds over bavaria and provençe delirious samurai mothers birthing killers and priests looks at naked crowds pushed into gas chambers where dep;ortees are led on russian roads where flags flutter where freud lectures on the human ego marlene dietrich smooths her stockings god squints his eyes people the world will soon forget stand against the wall thousand of fingers squeeze the triggers josif vissarionovich is loadhing his pipe the mask of tutankhamen glistens in the african sun through the tumult of announcements breaks beethoven s third piano concerto scenes and faces flicker glass iron and marble crack steaming mercury engines labor at their maximum rev the shadow of the eiffel tower moves over the seine the shadow of zeppelins and messerschmitts flow over the alps pius XII stoops over the microphone mother teresa from calcutta wipes a child s tear the bloody thrones fall yesenin laughs what a century what a century charlie raises his bowler hat into the chill of the cosmos pavane flies in upon the death of infanta mark goes up dollars goes down ruble burns like bullets shot from a nagan god looks at the world bóg patrzy na świat widzi statki parowe płynące przez atlantyk pruskie pułki maszerujące ulicami królewca pierwsze lśniące automobile modne kapelusze krótkie suknie tancerek 20

21 widzi fale krwi żołnierzy taszczących działa kolejowe błoto pól bitewnych kaprala hitlera myślącego o potędze prochu czarne ptaki nad bawarią i prowansją delirycznych samurajów szanghaju matki rodzące morderców i kapłanów patrzy tam gdzie wpychają do gazowych łaźni nagie tłumy gdzie drogami rosji prowadzą zesłańców gdzie łopoczą sztandary gdzie freud wygłasza odczyt o ludzkim ego marlena dietrich wygładza pończochy bóg mruży oczy pod murami stoją ludzie o których świat zaraz zapomni tysiące palców naciskają spusty karabinów josif wissarionowicz nabija fajkę lśni w słońcu afryki maska tutanchamona przez zgiełk komunikatów przebija się trzeci koncert fortepianowy beethovena migają twarze i obrazy pęka szkło i żelazo paruje rtęć i marmur silniki pracują na najwyższych obrotach cień wieży eiffla przesuwa się nad sekwaną ponad alpami płyną cienie zeppelinów i messerschmittów pius dwunasty pochyla się nad mikrofonem matka teresa z kalkuty ociera łzę dziecka padają okrwawione trony aj stulecie aj aj stulecie śmieje się jesienin charlie unosi melonik w chłód kosmosu wlatuje pawana na śmierć infantki marka idzie w górę dolar spada rubel parzy niczym nabój wystrzelony z nagana bóg patrzy na świat THE LAND OF A SWALLOW (fragments) flocks of dead crows lay on the grasslands and cemeteries snow whispers like the sea who barefooted trampled the flowers who drank juice of black fruit who sang songs without words 21

22 tell me about a daybreak over stony cities about a sun dripping into the sea i held the staff of a flag in my hand and as i looked at the fluttering cloth i saw the deity s changing face the arena of a roman circus was inside me and bloody dewdrops on the forehead of a marble faun an angel turned into a bat and the golden bowl of night gleamed with stars a conclave of long dead cardinals and popes parading through the purple garden of time and a ship of christopher columbus turned into a black shell with christ fluttering like a sail and rain pattering against roofs of empty temples and blood absorbed into salt and a seed sprouting out of the ashes if truth means just a bit of lie and life means the fear of death what remains is a swallow of smoke and a dry burst of fire a few coins with the likeness of a dead loon and bitter tears frozen into icicles 22

23 that who writes with the black ink of night dreams eternal day just a moment ago i saw a clearing between petrified trees now i looked with delight at the blooming limes whose fragrance recalled childhood gardens and there was a woman i once harmed whose body absorbed my dirt i dream about the land of a swallow and a shrike impaled on a thorn if god exist he stands with me now in this moment and just like me deeply inhales the flowery air do not go that way angel of black daybreak i was already there looking for a fourth dimension you will find a transparent shadow a cypress of pilgrims returning from faraway shrines and the adherent face of clock KRAINA JASKÓŁKI (fragmenty) na łąkach i na cmentarzach leżą stada zgasłych wron; śnieg szepcze jak morze 23

24 kto depcze bosymi stopami kwiaty ostu kto pije sok czarnych owoców kto śpiewa pieśń bez słów opowiedz mi o świtach nad kamiennymi miastami opowiedz o słońcu kapiącym do morza trzymałem w dłoni drzewce sztandaru a gdy patrzyłem na powiewającą materię widziałem zmieniającą się twarz bóstwa była we mnie arena rzymskiego cyrku i krople krwawej rosy na czole marmurowego fauna był anioł zmieniający się w nietoperza i złota czara nocy połyskująca gwiazdami było konklawe dawno zmarłych kardynałów i pochód papieży przez purpurowy ogród czasu był okręt krzysztofa kolumba zmieniający się w czarną muszlę i chrystus powiewający jak żagiel deszcz dudni o dachy pustych świątyń krew wsiąka w sól ziarno kiełkuje pośród popiołów prawda to okruch kłamstwa 24

25 życie to lęk przed śmiercią pozostaje łyk dymu i suchy pęk ognia zostało mu tylko kilka monet z podobizną martwego nura gorycz łez zmrożona w sople kto pisze czarnym atramentem nocy marzy o wiecznym dniu zaledwie przez chwilę widziałem prześwit pomiędzy skamieniałymi drzewami patrzyłem w zachwycie na kwitnącą lipę jej zapach przenosił mnie w ogrody dzieciństwa i była kobieta którą skrzywdziłem której ciało chłonęło mój brud śni mi się kraina jaskółki i dzierzby wbitej na cierń jeśli bóg istnieje stoi w takich chwilach ze mną i tak jak ja głęboko wdycha kwietne powietrze nie idź tamtędy aniele czarnego świtu ja już tam byłem szukając czwartego wymiaru 25

26 znajdziesz przezroczysty cień cyprys pielgrzymów wracających z dalekich sanktuariów i lepką tarczę zegara LAMENT OF A NEW TIME at the end of the second millennium i look into the darkness of a new century starting tomorrow the innocents will be born and cain will kill abel nothing will stop the flow of tears and blood the messiah will not come time will not end armies will march toward the sky missiles will embroider the heraldy of death some will disappear forever others will record words and faces in the digital net of infinity only jesus and buddha will not stop looking into the emptiness only the torch of pain will not stop smoldering auschwitz and the silent death in the tundra will fade away the words of gandhi and stalin will sink into the pitch of time mini swindlers and mega conmen pathetic rulers and comic emperors will fall asleep youths will wreck the cemeteries an old man will place the noose on his neck and you my friend standing over my grave aware that this poem is an echo of history look into the abyss of the next century 26

27 and tell me where the roads leads where is the destination of man? 1998 TREN NOWEGO CZASU u końca XX wieku patrzę w ciemność nowego stulecia już jutro urodzą się niewiniątka i kain zabije abla nie przestaną płynąć łzy nie przestanie kapać krew nie nadejdzie mesjasz czas nie skończy się armie maszerować będą do nieba przezroczyste pociski wyhaftują herb śmierci jedni znikną na zawsze inni zapiszą słowa i twarze w cyfrowej sieci nieskończoności tylko jezus i budda nie przestaną wpatrywać się w bezkres tylko znicz bólu nie przestanie się tlić oddali się oświęcim oddali cicha śmierć w tundrze utoną w smole czasu słowa ghandiego i stalina usną minioszuści i megahochsztaplerzy patetyczni władcy komiczni mogołowie młodzieńcy zdemolują cmentarze stary człowiek założy pętlę na szyję ty przyjacielu stojący nad moim grobem ty wiedzący o tym że ten wiersz jest pogłosem dziejów spójrz w otchłań następnego wieku i powiedz dokąd prowadzą drogi dokąd idzie człowiek?

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

XI Powiatowym Konkursie Językowym

XI Powiatowym Konkursie Językowym Zespół Szkół w Bysławiu zaprasza do wzięcia udziału w XI Powiatowym Konkursie Językowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Już po raz jedenasty organizujemy konkurs językowy dla wszystkich pasjonatów

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki : 5 wierszy / poems

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki : 5 wierszy / poems Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki : 5 wierszy / poems I. daj mi słowa abym kres nazwał umiejętnie kresem i w nim tańczył (żebym z radością zatoczył koła które będą kołami nicości i moimi kresami) i abym pojął

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Wrzesień Październik Dla 4-latka

Wrzesień Październik Dla 4-latka Wrzesień Październik Dla 4-latka Osłuchujemy się z językiem angielskim Przedstawiamy się: What s your name? Jak masz na imię? My name is - Mam na imię I m - Jestem Nice to meet you! Miło cię poznać! Witamy

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Anna Mazur Rihanna - Diamonds

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Anna Mazur Rihanna - Diamonds Rihanna ma na swoim koncie wiele wspaniałych hitów, a Diamonds to jedna z piosenek z jej płyty pt. Unapologetic. Warto posłuchać i dowiedzieć się o czym śpiewa, szczególnie jeśli ktoś wybiera się na jej

Bardziej szczegółowo

Smash Mouth - I'm a Believer

Smash Mouth - I'm a Believer I m a Believer to piosenka dobrze wszystkim znana z filmu Shrek. Wersja którą znamy, pochodzi z 2001 roku i została nagrana przez zespół Smash Mouth, ale pierwotnie została nagrana przez amerykański zespół

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY CZWARTE I. SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM. Wysłuchaj nagrania i wybierz prawidłową odpowiedź. (5 punktów) 1. Who is speaking? a) Sarah b) Suzie 2. Does she like English?

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie

Język angielski. Gry i zabawy. Podróże dalekie i bliskie Język angielski Gry i zabawy Podróże dalekie i bliskie Tytuł oryginału: 365 gier i zabaw dla całej rodziny. Język angielski Autorzy oryginału: Natalia Kertyczak, Ewa Mikołajska, Radosław Mikołajski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY

GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY JĘZYK ANGIELSKI GRUPA 3-LATKÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 PROWADZĄCA ZAJĘCIA mgr Kamila Górecka JĘZYK ANGIELSKI ROZKŁAD MATERIAŁU DLA GRUPY 3-LATKÓW PAŹDZIERNIK zapoznają się z językiem angielski, osłuchują

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA KLASY 3 NEW HAPPY HOUSE III Ocena celująca Ocena bardzo dobra KRYTERIA OCENIANIA 1 Welcome! Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help Ten dobrze znany utwór czwórki z Liverpoolu pochodzi z ich piątego albumu Help! i filmu o tym samym tytule. Jest to jeden z najbardziej osobistych kawałków Johna Lennona, który w tym okresie dość często

Bardziej szczegółowo

Or room is it? Don t tell it is a dream. Don t comfort me. Platforms are in tears

Or room is it? Don t tell it is a dream. Don t comfort me. Platforms are in tears Irena Jarocka Tam gdzie serce, tam mój dom - tekst piosenki Budzę się pośród obcych ścian Budzę się, lecz nie wiem gdzie Jakie to miasto, jaki kraj? Co to za pokój jest? Nie mówcie mi to tylko sen Nie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla rodziców Photoco pi 11 Biedronki Hippo says hello! umie przywitać się i pożegnać oraz zareagować na powitanie i pożegnanie, umie podziękować, umie nazwać niektóre zwierzątka Słownictwo i zwroty,które dziecko zna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z języka angielskiego w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015

Tematyka zajęć z języka angielskiego w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015 Tematyka zajęć z języka angielskiego w przedszkolu w roku szkolnym 2014/2015 Wrzesień: Piosenka: Hello, hello, hello Goodbye song Rymowanka: Fly, Fly Butterfly Słownictwo: liczebniki 1-5 nazwy zabawek:

Bardziej szczegółowo

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween 27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween Co się wydarzyło? Relacja z Halloween Kids' Club Nowa tablica nauczycieli Wirtualny Sekretariat Super

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT

Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT English Mobile Flashcards Angielskie idiomy zestaw 2 BEZPŁATNY FRAGMENT Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek FOCUS ENGLISH SCHOOL s.c. Ewelina Zinkiewicz, Sławomir Zdunek 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja A0 1. Complete the sentences about the family tree. (Uzupełnij zdania na podstawie drzewa genealogicznego) John = Jessica Mike = Sue Paul Helen = Jack Tom David Angie Sam Tina Example: Helen is Jack s

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III

PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III PLAN WYNIKOWY English Adventure 3 KLASA III Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom PP ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

XXII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2015/2016 Klasa VI

XXII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2015/2016 Klasa VI XXII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2015/2016 Klasa VI Nazwisko: Imię: Szkoła: Punkty: / 60 pkt. Zadanie 1. (0-5 pkt.) W jakim miejscu możesz zobaczyć następujące ogłoszenia lub

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo