PRZEDMOWA FOREWORD. ADAM Szyper. Sierpień 2001 Elizabeth,, New Jersey

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMOWA FOREWORD. ADAM Szyper. Sierpień 2001 Elizabeth,, New Jersey"

Transkrypt

1 PRZEDMOWA Prawdziwi poeci przychodzą na świat z przeczuciem wierszy. Od początku tkwi w nich nierozpoznawalny szyfr, który z biegiem lat przekształcają w poezję. Takim właśnie poetą jest Dariusz Tomasz Lebioda. A nie zapowiadało tego jego dzieciństwo i wczesna młodość. Urodzony w 1958 r. w Bydgoszczy w rodzinie robotniczej, dorastał pośród ponurej, socjalistycznej architektury. Gdy w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska Solidarność walczyła z komunizmem, on miał swoje osobiste porachunki z systemem i urzędnikami jego kultury. Stał się przywódcą grupy odrzucającej szablony i egzystującej na krawędzi prawa. Uprawiał sport, był bokserem, ratownikiem, handlarzem i aktorem. Jego przyjaciele dzieciństwa popełniali samobójstwa albo szli do więzienia, a on omijał pułapki i w pewnym momencie zrozumiał, że ma do spełnienia ważną misję. Opublikował zbiór wierszy pt. Samobójcy spod wielkiego wozu i nagle stał się dramatycznym głosem swego pokolenia. Książka ta stała się prawdziwym bestsellerem i przyniosła mu wiele nagród, a młodzież uznała go za swojego literackiego idola. Ubrany w dżinsy pił wódkę, otaczał się kobietami i grał rolę polskiego Jamesa Deana na starym motocyklu. Życie na pełnych obrotach skończyło się, gdy Lebioda zaostrzył krytykę oficjalnych artystów i jawnie przeciwstawiał się komunistycznej miernocie. Pobito go, osadzono w więzieniu i w nim przeanalizował swoje dotychczasowe doświadczenia. Po krótkim pobycie za kratkami stał się innym człowiekiem. Odrzucił młodzieńcze subkultury, pokusę obecności na łamach wielu oficjalnych pism i zamknął się w swojej samotni. Dawny chuligan i ryzykant zdobył doktorat, a potem został wykładowcą literatury romantycznej na uniwersytecie w swoim rodzinnym mieście. Poezja Lebiody jest przeglądem wielkiej ludzkiej wspólnoty, która rozciąga się od niewielkiego miasta we Wschodniej Europie do Nowego Jorku, od malca uwięzionego w głębi studni, do starego żydowskiego cmentarza, gdzie spotykają się zimne cienie. Z wyjątkiem kilku wierszy, omawiany tu zbiór jest owocem późniejszego okresu twórczości Lebiody, w którym wznosi się ponad gniewne burze młodości. Zawarte w tym tomiku wiersze są nieustającym poszukiwaniem piękna i czystości, a nade wszystko są próbą określenia kim jest człowiek i dokąd zmierza. Poeta stara się mówić o człowieku zdegradowanym do roli świadka swojej epoki, o jej ofiarach i o naiwnym przekonaniu, że świat jest dobry a ludzie są szlachetni. Niestety z tej wiary nieustannie drwi codzienność poety. Dlatego też, stwarzał on w swej twórczości sobowtóry, które grały za niego różne role. Był kameleonem różnych masek i głosów. Pośród nich był ulicznik, przyjaciel opłakujący przyjaciela, narkoman obojętny i ślepy na wszystko, Hiob skarżący się Bogu i kłócący się z Bogiem filozof. Na progu dwudziestego pierwszego wieku, poeta stoi zapatrzony w przepaść czasu lub wpatruje się w czarny jedwab wszechświata, pośród którego czas nie istnieje. Dzisiaj, przerażony ludzkim złem i zaintrygowany tajemnicą przemijania, nie szuka już sobowtórów. Proroczym tonem mówi za każdego i tylko jego wielka empatia dla ludzi i życzliwość do świata powoduje, że nie brzmi ona jak symptom megalomanii. Czarny jedwab utkany został z wierszy pełnych czułości dla człowieka i wszystkich form życia. Pisze o zdarzeniach pod różną szerokością geograficzną i o rzeczach w zasięgu własnej ręki, o swoim dawno zmarłym braciszku, O Matce Teresie z Kalkuty, o Polakach, Żydach i Niemcach, o ludziach których pochłonął dwudziesty wiek i o zbrodniarzach, którzy utopili go we krwi niewinnych. W tym wzruszającym tomiku tkwi jeden odwieczny głos, utożsamiający się z każdym. Rachunek krzywdy jaki Lebioda wystawia minionemu wiekowi jest straszny a wizja przyszłości nie wróży nam nic dobrego. W dwudziestu dwóch lirykach, udało się Lebiodzie poruszyć najważniejsze dylematy współczesnego świata, a jego obraz odtworzył w formie krótkich protokolarnych zapisów. Stoję na skraju drogi nie większy od biedronki i ćmy mówi poeta. A jednak jego wiersze nie przygnębiają. Rozświetla je ostry umysł i delikatność, i kolorowe bogactwo metafor, którymi strzela jak zimnymi ogniami. Dariusz Tomasz Lebioda to jeden z najbardziej obiecujących dzisiaj poetów polskich średniego pokolenia, o którym zapewne jeszcze nie raz się usłyszy. ADAM Szyper Sierpień 2001 Elizabeth,, New Jersey FOREWORD True poets come into this world with premonitions of poems. From the beginning, they nestle intangible blueprints which, over time, transform into poetry. Exactly such a poet is Dariusz Tomasz Lebioda. But his childhood and early youth didn t foreshadow it. 1

2 Born in 1958 in Bydgoszcz (a city in the north of Poland) to a working class family, he grew up amid a gloomy, socialistic architecture. When, during the 1980s, Polish Solidarity fought against Communism, he had his own brushes with the system and its cultural bureaucrats. He become a leader of a group rejecting societal molds, existing on the edge of the law. Active in sports, he was a boxer and a lifeguard. He was also a peddler and an actor. One by one his peers were either jailed or commited suicide. Having avoided these pitfalls himself, the realization dawned on him that he had an important mission to fulfill. After publishing a collection of poems entitled Samobójcy spod wielkiego wozu (Suicides Beneath the Great Wagon), suddenly, he became the dramatic voice of his generation. This book became a real bestseller and earned him many prizes. Young people recognized him as their literary idol. Dressed in jeans, he drank vodka, surrounded himself with women, and played the part of Polish James Dean on an old motorcycle. His life in the fast lane ended when he sharpened his critique of official artists and openly took a stand against communist mediocrity. After being beaten up and thrown in jail for a time, he took stock of his life up to that point and reinvented himself. He turned his back on juvenile deliquent subculture, resisted the temptation to appear in many official periodicals, and, basically, shut himself off. This former hooligan and gambler earned a doctorate and, afterwards, became a lecturer on romantic literature at the university in his hometown. Lebioda s poetry surveys a great human community, which extends from a town in Eastern Europe to New York City, from a boy trapped at the bottom of a well to an old Jewish cemetery / where cold shadows meeet. This collection, with the exeption of a few poems, belongs to a later period of Lebioda s creativity, where he rises above the angry storm of his youth. Poems included in this little volume express his never-ending search for beauty and purity and, above all, his attempt to define who Man is and where he is going. Lebioda portrays Man degraded into the role of a helpless witness of his epoch and its victims, while continuing to maintain a naive belief that the world is good and people are noble. Unfortunately, the poet s everyday experience refutes such a faith. As result, in his writings, he creates alter egos which play out various roles. He is a chameleon of various masks and voices. Among them: a street urchin, an addict, a berieved friend, a philosopher quarreling with God and Job beseeching Him. Today, standing on the treshold of the 21st Century, Lebioda the poet peers into the abyss of time and stares up into the black silk of the night sky in which time does not exist. Today, horrified by human evil and mystified by the passing of time, he no longer creates alter egos. In a prophetic tone, he speaks for Everyman and, only because of his great empathy for people and sympathy for the world, it doesn t seem like a symptom of megalomania. Black Silk is interwoven with poems full of tenderness for Mankind and the rest of Creation. He describes events at all latitudes and longitudes, as well as things within the reach of his own hand: his longdeceased little brother, Mother Teresa from Calcutta, Poles, Jews, and Germans-peopled devoured by the 20th Century and the criminals who bathed in the blood of innocents. In this touching collection, there is one eternal voice which identifies with Everyone. Lebioda s bill of grievances against the 20th Century is terrifying, and he doesn t look forward to the future. In twenty-two lyrics drawn from a series of short recorded personal reflections, he succeeds in touching upon the most important dilemmas of the contemporary world. i stand by the side of the road / not larger than a ladybug or moth. Yet his poems do not depress the reader. They are lightened by his sharp wit, his tenderness, and the colorful richness of his metaphors which he shoots off like fireworks. Dariusz Tomasz Lebioda is one of the most promising contemporary Polish poets of his generation. We have not heard the last from him.. ADAM SZYPER August, 2001 Elizabeth, New Jersey BLOOD OF THE UNICORN your skull is a bowl where consciousness burns where the red fire of sleep smolders you look into dark and see centaurs disappearing in the stellar wind 2

3 you re the promise of heaven, the threat of hell you bear within you a child and a blood sucking ancient in a zoroastrian mitre your destiny is eternity though you ll never experience it your destiny is death though you ll never touch it your destiny is being but you don t exist your tenderness irks the blind dwarf seated on a throne in a silken chasuble your sesibility allays the anger of the crystal unicorn you peer into the dark and see the golden face of the pharaoh the terracotta army of the first emperor aldrin s white space suits and totems of ebony golden trays and hadrian s denarii you see mary stuart s head tumble watch sand covering caravan routes and dead cities you look at the stars, become a student of the universe hang your head, turn to a tear on the check of a faun before you are many roads to mislead you many lost moments too behind you the first day, the first night before you the last dream KREW JEDNOROŻCA twoja czaszka jest czarą w której płonie świadomość w której tlą się czerwone ognie snu patrzysz w ciemność i widzisz niknące pośród gwiezdnego wiatru centaury jesteś obietnicą raju i groźbą piekła niesiesz w sobie dziecko i pijącego krew starca w zoroastryjskiej 3

4 mitrze twoim przeznaczeniem jest wieczność a nigdy jej nie zaznasz twoim przeznaczeniem jest śmierć a nigdy jej nie dotkniesz twoim przeznaczeniem jest byt a nie istniejesz twoja czułość drażni siedzącego na tronie ślepego karła w jedwabnym ornacie twoja wrażliwość łagodzi gniew kryształowego jednorożca patrzysz w ciemność i widzisz złotą twarz faraona terakotową armię pierwszego cesarza biały skafander aldrina i totemy z hebanu tace ze złota i denary hadriana widzisz jak spada głowa marii stuart jak piasek ucisza klucze karawan i wymarłe miasta patrzysz w gwiazdy i stajesz się źrenicą wszechświata opuszczasz głowę i jesteś łzą na policzku fauna przed tobą wiele dróg do zmylenia wiele zgubionych chwil za tobą pierwszy dzień i pierwsza noc przed tobą ostatni sen BLACK SILK i stand by the side of the road not larger than a lady bug or moth not larger than the tear of a crow or the pit of an apricot not larger than a grain of flax or eyelash of a doe 4

5 fearfully i lift up my head and listen to the radiance of the black silk of eternity CZARNY JEDWAB stoję na skraju drogi nie większy od biedronki i ćmy nie większy od łzy kosa i pestki moreli nie większy od ziarna lnu i rzęsy sarny z lękiem unoszę głowę do góry słucham jak lśni czarny jedwab wieczności PHANTOM CARD where are you going with a bundle of wind on your back with a stick of cold in your hand your sleepy cities do not exist a distant cupola it s just a head of an anticipating woman it s a rock o wanderer, eternal wanderer what is your aim your sleepy bridges do not exist and this pulse means only the diminishing drone of god s murmur Translated by Adam Szyper & Stanley H. Barkan PHANTOM CARD 5

6 dokąd zdążasz wędrowcze z tobołkiem wiatru na plecach z laską zimna w dłoni dokąd zmierzasz wieczny wędrowcze twoje senne miasta nie istnieją kopuła w dali to tylko głowa wyczekującej kobiety to skała dokąd idziesz wieczny tułaczu twoje senne mosty nie istnieją a ten puls to tylko szum milknącego boskiego pomruku MURENA dla nikosa chadzinikolau czyha w głębinach na nieostrożne syreny krew to jej rozkosz mięso to jej chleb maska śmierci trójząb posejdona poluje w nocy jak eros żony rybaków ją przeklinają i zmieniają się w nią we śnie tylko zeus patrzy na nią z pogardą gdy wychyla do dna kielich wypełniony jej jadem 6

7 MURENA for nikos chadzinikolau lurks in the depths for unwary sirens blood is her pleasure flesh is her bread a mask of death poseidon s trident hunting at night like eros fishermen s wives curse her and become her in their dreams only zeus regards her with contempt while draining the dregs of the chalice filled with her venom for brother of mercy leonard cohen all these songs you wrote inside me your every word like mildew overgrowing my scream plunges me into the silence of your glance you re a god who thirsts for the rain of my rebellion impinging on the strings of your guitar your tears your blood my sweat 7

8 arrange themselves into accord you know the moment i fall asleep i ll blow away with my own breath you know when i rise at morning i ll play my stereo to hear you tell me once again but I must go on the frontiers are my prison all these songs you wrote because of me bratu miłosierdzia leonardowi cohenowi wszystkie te piosenki napisałeś we mnie każde twe słowo jak pleśń porastająca mój krzyk pogrąża mnie w ciszy twego spojrzenia jesteś bogiem który pragnie mojego buntu krople deszczu uderzają o struny twej gitary twe łzy twa krew i mój pot układają się w akordy wiesz że gdy usnę rozwieją się w oddechu snu wiesz że gdy wstanę rano włączę magnetofon i powiesz mi jeszcze raz: but I must go on the frontiers are my prison wszystkie te piosenki napisałeś przeze mnie BROTHER for piotruś my brother died when he was two months the fifties gave no chance to a boy with a hole in his heart the mercy of oxygen the hope of the intravenous drip were not for him they buried him under a small maple that today is a great tree a tiny white coffin was carried by two sisters now also gone 8

9 my brother died when he was two months i light a candle on the earth s incubator where the fifties of the twentieth centuary united him forever BRAT piotrusiowi mój brat zmarł po dwóch miesiącach życia lata pięćdziesiąte nie dawały szansy niemowlętom z wadą serca łaska tlenu nadzieja kroplówki nie były dla niego zakopali go pod małym klonem który dziś jest wielkim drzewem malutką białą trumienkę niosły dwie siostry które też już nie żyją mój brat zmarł po dwóch miesiącach życia zapalam świeczkę na inkubatorze ziemi z którą na zawsze połączyły go lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku if you were holding a crying infant in your arms if you knew his name was adolf hitler if you knew who he would turn out to be for the world would you throw him into the fire 9

10 would you throw him defenseless into the fire? gdybyś trzymał w rękach płaczące niemowlę gdybyś wiedział że nazywa się adolf hitler gdybyś wiedział kim będzie dla świata czy wrzuciłbyś je do ognia czy wrzuciłbyś bezbronne do ognia? CIVILIZATION six year old alfredo rampi of the italian town of frascati played with his friends near an artesian well when he fell into it he cried out for his mother at such times people forget about the blood on their lips and the salt in their eyes but nobody succeeded in saving the boy though some managed to touch his hands finally the many hours of loneliness and the slime overcame his small frame for a moment a proud civilization bowed to him with cameras loud speakers and flashes of deadly flares for awhile the uproar in taverns ceased for an instant the radio died 10

11 the world ignited in the tears of thousands of men and women a grotesque world that reaches for the stars but is unable to rescue from a mud pit a crying boy CYWILIZACJA alfredo rampi sześcioletni chłopiec z miasta frascati we włoszech bawił się z kolegami nieopodal studni artezyjskiej miał chore serce i z przerażeniem wzywał matkę gdy osunął się w dół ludzie w takich chwilach zapominają o krwi na wargach i soli w oczach ale nikomu nie udało się wydobyć chłopca choć niektórzy dotykali nawet jego dłoni ostatecznie szlam i wielogodzinna samotność pokonały drobne ciało na chwilę pochyliła się nad nim dumna cywilizacja z jej kamerami głośnikami i błyskiem śmiertelnych fleszy na chwilę w tawernach ustał wrzask na chwilę radio zgasło świat zapłonął we łzach tysięcy kobiet i mężczyzn groteskowy świat który sięga gwiazd a nie potrafi wyciągnąć z błotnistej jamy płaczącego malca 11

12 for a dog seen on the street it walks alongside its blind master it stops next to curbs skirts poles trees stairwells the dog of blind man who stepped down from a peter breugel painting the dog of a blind man who holds the white cane of darkness in his hand the dog a blind man who fears every murmur it gazes into the distance with its moist wise eyes panting, panting... has anybody ever seen a man leading blind dog down the street? Translated by Adam Szyper & Stanley H. Barkan psu widzianemu na ulicy idzie obok swego ślepego pana przystaje przy krawężnikach omija słupy drzewa schody pies ślepca który zstąpił z obrazu pietera bruegela pies ślepca który trzyma w rękach białą laskę nocy pies ślepca który boi się każdego szmeru patrzy w dal swymi wilgotnymi mądrymi ślepiami wdycha głęboko powietrze czy widział ktoś człowieka prowadzącego ulicą ślepego psa? RYCHU 12

13 rychu was a good companion he played soccer with me pushed iron once we had a fight on the lawn i saw how he was fading how he was changing into a shard i saw how death was running after him he was a good companion he didn t do anything wrong and suffered like jesus and died out like a shadow like a dream RYCHU rychu był dobrym kolegą grał ze mną w piłkę dźwigał ciężary kiedyś biliśmy się na trawniku 13

14 widziałem jak gasł jak zmieniał się w strzęp widziałem jak biegła za nim śmierć był dobrym kolegą nie zrobił nic złego i cierpiał jak jezus i zgasł jak cień jak sen LINKE this bus is going nowhere these people died before they were born : it s not true that their faces are like drying leaves : it s not true that the fingers of their hands remind us of thorns on christ s crown : it s not true that their hearts break every second this bus has entered the blind alley of time these people forgot to get off at the last stop LINKE 14

15 ten autobus jedzie donikąd ci ludzie umarli zanim się urodzili : to nieprawda że ich twarze podobne są do usychających liści : to nieprawda że palce ich dłoni przypominają ciernie korony chrystusa : to nieprawda że ich serca pękają co sekundę ten autobus wjechał w ślepą uliczkę czasu ci ludzie zapomnieli wysiąść na ostatnim przystanku MOTHER TERESA FROM CALCUTTA dressed in a few rupee sari lay still the body of mother teresa people come the lepers the hungry the unwashed they bow and say hare krishna hare hare and say: ave maria gratia plena her crippled sons suffering daughters it s rumored that in a dream she stood at heaven s gate and saint peter said: go back there are no slums here so she returned to her cripples and unwanted children she returned to her sisters guardians of bitter mercy 15

16 good god find for her some celestial leprosy find for her a few lame angels and forgotten saints permit her through all eternity to tend your son s wounds MATKA TERESA Z KALKUTY odziane w sari za kilka rupii leży bezwładnie ciało matki teresy przychodzą ludzie trędowaci głodni brudni kłaniają się i mówią hare kriszna hare hare i mówią: ave maria gratia plena jej okaleczeni synowie cierpiące córki podobno przyśniło się jej kiedyś że stanęła u bram niebieskich a święty piotr powiedział: wracaj nie mamy tu slamsów no i wróciła do swoich kalek 16

17 i niechcianych dzieci wróciła do sióstr strażniczek gorzkiego miłosierdzia dobry boże znajdź dla niej jakieś leprozoria niebieskie znajdź dla niej kalekich aniołów i zapomnianych świętych pozwól przez całą wieczność opatrywać rany twojemu synowi JEWISH CEMETERY IN LESK black tombstones bow to the earth the shadows of weeping birch trees dance and there among the fog fields and slopes the jews eternal wanderers shuffle along few of them ascend the crystal stairwells in the air few climb to a clearing where from earth the bloody shafts of light unite jews from belzec treblinka and sobibor know well this sand this clay o yahweh great is your glory o yahweh sower of ashes and dust o brightness of hanukkah s candelabra o echo of synagogues of kraków and tykocin o yahweh rabbi of rabbis o tear of maurice gottlieb child s eyes in a painting by wilhelm wachtel oh jews with fritz kleiman s torah oh shadows of jankel adler and bruno schulz 17

18 somewhere there must be a grassy clearing and a huge temple with invisible walls there jews gather and dance with angels and dance till morning there is a rooad perishing in dust there is the place an old jewish cemetery where cold shadows meet CMENTARZ ŻYDOWSKI W LESKU chylą się ku ziemi sczerniałe nagrobki w tałesach północnego wiatru tańczą cienie brzóz wśród mgieł wśród pól wśród skarp pośród piaszczystych dróg snują się żydzi wieczni tułacze nieliczni z nich wstępują na kryształowe schody powietrza nieliczni pną się ku niszy gdzie łączą się płynące z ziemi snopy krwawego światła żydzi z bełżca treblinki i sobiboru znają te kamienie ten piach i tę glinę o jahwe wielka jest chwała twoja o jahwe siewco prochów i pyłów o blasku chanukowych świeczników o echo synagog krakowa i tykocina o jahwe rabinie nad rabinami o łzo maurycego gottlieba oczy dziecka z obrazu wilhelma wachtela o żydzi z torą fryca kleimana o cienie jankiela adlera i brunona schulza jest gdzieś przecież trawiasta polana jest ogromna bożnica z niewidzialnymi ścianami tam zbierają się żydzi i razem z aniołami tańczą do rana tam wiedzie niknąca w pyle droga tam jest to miejsce stary żydowski cmentarz gdzie gromadzą się zimne cienie 18

19 STONES FROM CENTRAL PARK i brought a handful of stones from central park they lay in america for millions of years waiting for my hand i picked them up from the ground and put them into my pocket they flew with me over the atlantic now they are lying on a shelf and will stay there i touch them and think how much had happened in my life how many times beaten by a club spat on and cheated trembling and going insane i could not touch them i think about my childhood friends and enemies on the same street about my loves and the birth of children moments of hunger and appeasement stones from central park so warm and so cold like people so alive and later so dead 2000 god looks at the world sees steamboats floating over the atlantic prussian regiments marching in the street of królewiec the first shining automobiles fashionable hats dancers in miniskirts 19

20 sees waves of blood soldiers loading cannons on trains battlefield s mud corporal hitler thinking about the power of powder black birds over bavaria and provençe delirious samurai mothers birthing killers and priests looks at naked crowds pushed into gas chambers where dep;ortees are led on russian roads where flags flutter where freud lectures on the human ego marlene dietrich smooths her stockings god squints his eyes people the world will soon forget stand against the wall thousand of fingers squeeze the triggers josif vissarionovich is loadhing his pipe the mask of tutankhamen glistens in the african sun through the tumult of announcements breaks beethoven s third piano concerto scenes and faces flicker glass iron and marble crack steaming mercury engines labor at their maximum rev the shadow of the eiffel tower moves over the seine the shadow of zeppelins and messerschmitts flow over the alps pius XII stoops over the microphone mother teresa from calcutta wipes a child s tear the bloody thrones fall yesenin laughs what a century what a century charlie raises his bowler hat into the chill of the cosmos pavane flies in upon the death of infanta mark goes up dollars goes down ruble burns like bullets shot from a nagan god looks at the world bóg patrzy na świat widzi statki parowe płynące przez atlantyk pruskie pułki maszerujące ulicami królewca pierwsze lśniące automobile modne kapelusze krótkie suknie tancerek 20

21 widzi fale krwi żołnierzy taszczących działa kolejowe błoto pól bitewnych kaprala hitlera myślącego o potędze prochu czarne ptaki nad bawarią i prowansją delirycznych samurajów szanghaju matki rodzące morderców i kapłanów patrzy tam gdzie wpychają do gazowych łaźni nagie tłumy gdzie drogami rosji prowadzą zesłańców gdzie łopoczą sztandary gdzie freud wygłasza odczyt o ludzkim ego marlena dietrich wygładza pończochy bóg mruży oczy pod murami stoją ludzie o których świat zaraz zapomni tysiące palców naciskają spusty karabinów josif wissarionowicz nabija fajkę lśni w słońcu afryki maska tutanchamona przez zgiełk komunikatów przebija się trzeci koncert fortepianowy beethovena migają twarze i obrazy pęka szkło i żelazo paruje rtęć i marmur silniki pracują na najwyższych obrotach cień wieży eiffla przesuwa się nad sekwaną ponad alpami płyną cienie zeppelinów i messerschmittów pius dwunasty pochyla się nad mikrofonem matka teresa z kalkuty ociera łzę dziecka padają okrwawione trony aj stulecie aj aj stulecie śmieje się jesienin charlie unosi melonik w chłód kosmosu wlatuje pawana na śmierć infantki marka idzie w górę dolar spada rubel parzy niczym nabój wystrzelony z nagana bóg patrzy na świat THE LAND OF A SWALLOW (fragments) flocks of dead crows lay on the grasslands and cemeteries snow whispers like the sea who barefooted trampled the flowers who drank juice of black fruit who sang songs without words 21

22 tell me about a daybreak over stony cities about a sun dripping into the sea i held the staff of a flag in my hand and as i looked at the fluttering cloth i saw the deity s changing face the arena of a roman circus was inside me and bloody dewdrops on the forehead of a marble faun an angel turned into a bat and the golden bowl of night gleamed with stars a conclave of long dead cardinals and popes parading through the purple garden of time and a ship of christopher columbus turned into a black shell with christ fluttering like a sail and rain pattering against roofs of empty temples and blood absorbed into salt and a seed sprouting out of the ashes if truth means just a bit of lie and life means the fear of death what remains is a swallow of smoke and a dry burst of fire a few coins with the likeness of a dead loon and bitter tears frozen into icicles 22

23 that who writes with the black ink of night dreams eternal day just a moment ago i saw a clearing between petrified trees now i looked with delight at the blooming limes whose fragrance recalled childhood gardens and there was a woman i once harmed whose body absorbed my dirt i dream about the land of a swallow and a shrike impaled on a thorn if god exist he stands with me now in this moment and just like me deeply inhales the flowery air do not go that way angel of black daybreak i was already there looking for a fourth dimension you will find a transparent shadow a cypress of pilgrims returning from faraway shrines and the adherent face of clock KRAINA JASKÓŁKI (fragmenty) na łąkach i na cmentarzach leżą stada zgasłych wron; śnieg szepcze jak morze 23

24 kto depcze bosymi stopami kwiaty ostu kto pije sok czarnych owoców kto śpiewa pieśń bez słów opowiedz mi o świtach nad kamiennymi miastami opowiedz o słońcu kapiącym do morza trzymałem w dłoni drzewce sztandaru a gdy patrzyłem na powiewającą materię widziałem zmieniającą się twarz bóstwa była we mnie arena rzymskiego cyrku i krople krwawej rosy na czole marmurowego fauna był anioł zmieniający się w nietoperza i złota czara nocy połyskująca gwiazdami było konklawe dawno zmarłych kardynałów i pochód papieży przez purpurowy ogród czasu był okręt krzysztofa kolumba zmieniający się w czarną muszlę i chrystus powiewający jak żagiel deszcz dudni o dachy pustych świątyń krew wsiąka w sól ziarno kiełkuje pośród popiołów prawda to okruch kłamstwa 24

25 życie to lęk przed śmiercią pozostaje łyk dymu i suchy pęk ognia zostało mu tylko kilka monet z podobizną martwego nura gorycz łez zmrożona w sople kto pisze czarnym atramentem nocy marzy o wiecznym dniu zaledwie przez chwilę widziałem prześwit pomiędzy skamieniałymi drzewami patrzyłem w zachwycie na kwitnącą lipę jej zapach przenosił mnie w ogrody dzieciństwa i była kobieta którą skrzywdziłem której ciało chłonęło mój brud śni mi się kraina jaskółki i dzierzby wbitej na cierń jeśli bóg istnieje stoi w takich chwilach ze mną i tak jak ja głęboko wdycha kwietne powietrze nie idź tamtędy aniele czarnego świtu ja już tam byłem szukając czwartego wymiaru 25

26 znajdziesz przezroczysty cień cyprys pielgrzymów wracających z dalekich sanktuariów i lepką tarczę zegara LAMENT OF A NEW TIME at the end of the second millennium i look into the darkness of a new century starting tomorrow the innocents will be born and cain will kill abel nothing will stop the flow of tears and blood the messiah will not come time will not end armies will march toward the sky missiles will embroider the heraldy of death some will disappear forever others will record words and faces in the digital net of infinity only jesus and buddha will not stop looking into the emptiness only the torch of pain will not stop smoldering auschwitz and the silent death in the tundra will fade away the words of gandhi and stalin will sink into the pitch of time mini swindlers and mega conmen pathetic rulers and comic emperors will fall asleep youths will wreck the cemeteries an old man will place the noose on his neck and you my friend standing over my grave aware that this poem is an echo of history look into the abyss of the next century 26

27 and tell me where the roads leads where is the destination of man? 1998 TREN NOWEGO CZASU u końca XX wieku patrzę w ciemność nowego stulecia już jutro urodzą się niewiniątka i kain zabije abla nie przestaną płynąć łzy nie przestanie kapać krew nie nadejdzie mesjasz czas nie skończy się armie maszerować będą do nieba przezroczyste pociski wyhaftują herb śmierci jedni znikną na zawsze inni zapiszą słowa i twarze w cyfrowej sieci nieskończoności tylko jezus i budda nie przestaną wpatrywać się w bezkres tylko znicz bólu nie przestanie się tlić oddali się oświęcim oddali cicha śmierć w tundrze utoną w smole czasu słowa ghandiego i stalina usną minioszuści i megahochsztaplerzy patetyczni władcy komiczni mogołowie młodzieńcy zdemolują cmentarze stary człowiek założy pętlę na szyję ty przyjacielu stojący nad moim grobem ty wiedzący o tym że ten wiersz jest pogłosem dziejów spójrz w otchłań następnego wieku i powiedz dokąd prowadzą drogi dokąd idzie człowiek?

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Literackie Wydawnictwo Literackie Copyright by Wisława Szymborska, Kraków 1997 Copyright for the English translation by Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh, 1997 Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel L I B R E T T O L I B R E T T O text Georgi Gospodinov translated from the Bulgarian by Angela Rodel tekst Georgi Gospodinov przekład z bułgarskiego Magdalena Pytlak CHARACTERS mezzo-soprano bass-baritone

Bardziej szczegółowo

of the St. Valentine s Polish National Catholic Church

of the St. Valentine s Polish National Catholic Church Volume 4-2015 August (N o. 8) of the St. Valentine s Polish National Catholic Church 127 King Street, Northampton, MA 01060 Phone: (413)584-0133 www.stvalentinespncc.com PARISH DIRECTORY Pastor Fr. Adam

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

08 2014(18) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI. Jan Wieczorkowski

08 2014(18) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI. Jan Wieczorkowski MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ "SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE 08 2014(18) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI Jan Wieczorkowski SPIS TREŚCI CONTENTS

Bardziej szczegółowo

Podróżowanie z Servasem

Podróżowanie z Servasem STOWARZYSZENIE SERVAS POLSKA Podróżowanie z Servasem Wrocław Warszawa 2014 3 Spis treści Część I Relacje POLSKICH podróżników Ted Karolak Od Florydy po Kalifornię 8 From Florida to California 8 Anna Sala-Wojnowska

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji. From the Editors

Od Redakcji. From the Editors Wiadomości z Biblioteki Maj / Czerwiec 2013 WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI POLISH LIBRARY NEW S PUBLISHED BY THE FRIENDS OF THE POLISH LIBRARY IN W ASHINGTON 1503 21ST STREET N.W., WASHINGTON, DC 20036 TEL: (202)

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji. From the Editors

Od Redakcji. From the Editors WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI POLISH LIBRARY NEW S PUBLISHED BY THE FRIENDS OF THE POLISH LIBRARY IN W ASHINGTON 1503 21ST STREET N.W., WASHINGTON, DC 20036 TEL: (202) 466-2665 www.polishlibrary. org, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Not Just For Kicks The match-up between Makabi and Inter did not attract many spectators. The weather was likely the

Bardziej szczegółowo

Konkurs recytatorski Poezji Irlandzkiej Październik 2013

Konkurs recytatorski Poezji Irlandzkiej Październik 2013 Poznań-Październik 2013 Konkurs recytatorski Poezji Irlandzkiej Październik 2013 Maisie Parker PATRONATY HONOROWE: AMBASADY IRLANDII W POLSCE KONSULATU IRLANDII W POZNANIU Szanowni Uczniowie! Zapraszam

Bardziej szczegółowo

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards 8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz under the honorary patronage

Bardziej szczegółowo

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland The Journal Christian Psychology Around The World Christian psychology is moving world wide The Main Articles: Nature of despair The Role of Religious Trust in Overcoming Conflicts Personal and impersonal

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 ЕМoТІКon robert rumas & piotr wyrzykowski 14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Zachęta National Gallery of Art Warszawa 2012 Maria Morzuch Początki waszej artystycznej

Bardziej szczegółowo

6. Grand OFF Najlepsze Niezależne Filmy Świata the 6 th Grand OFF World Independent Film Awards

6. Grand OFF Najlepsze Niezależne Filmy Świata the 6 th Grand OFF World Independent Film Awards 6. Grand OFF Najlepsze Niezależne Filmy Świata the 6 th Grand OFF World Independent Film Awards organizatorzy / organisers Telewizja Kino Polska / Kino Polska Television Fundacja Cinema Art / Cinema Art

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

Suwałki wczoraj i dziś

Suwałki wczoraj i dziś Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation of a City Suwałki wczoraj i dziś TransFormacja Miasta The Past and Present of Suwalki The TransFormation

Bardziej szczegółowo

Beata Sadowska TAKE YOUR FREE COPY. airport-free-wifi 08 / 2014 (11)

Beata Sadowska TAKE YOUR FREE COPY. airport-free-wifi 08 / 2014 (11) MAGAZYN MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA-MODLIN / MASOVIA WARSZAWA-MODLIN AIRPORT MAGAZINE TAKE YOUR FREE COPY airport-free-wifi Beata Sadowska 08 / 2014 (11) 6 TOWARZYSZ PODRÓŻY FELLOW TRAVELLER

Bardziej szczegółowo

Warsaw Jewish Film Festival since 2003. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej od roku 2003

Warsaw Jewish Film Festival since 2003. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej od roku 2003 Warsaw Jewish Film Festival since 2003 Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej od roku 2003 Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej od roku 2003 Warsaw Jewish Film Festival since 2003

Bardziej szczegółowo

cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born

cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born N A R O D O W E C E N T R U M N A U K I urodzeni w 1953 / 1953 born 5 1953 1933 155 / 155 METAMUZEUM Jaap Blonk Artur Tajber Roi Vaara

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie

Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Katalog współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

MIŁOSZ AND CONRAD IN THE TREATISE ON MORALITY

MIŁOSZ AND CONRAD IN THE TREATISE ON MORALITY Yearbook of Conrad Studies (Poland) Vol. VII 2012, pp. 125 158 doi:10.4467/20843941yc.12.007.0696 MIŁOSZ AND CONRAD IN THE TREATISE ON MORALITY Jolanta Dudek The Jagiellonian University, Cracow Abstract:

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA 08 2015(30) XXANAXX POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI

PARTNER WYDANIA 08 2015(30) XXANAXX POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ "SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE PARTNER WYDANIA 08 2015(30) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI XXANAXX SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

#44. north east. free magazine czasopismo bezpłatne. festival 4-5

#44. north east. free magazine czasopismo bezpłatne. festival 4-5 free magazine czasopismo bezpłatne north east festival 4-5 fot. Robert Wolański #44 Po co mi język polski? 10 What do I need Polish for? 11 Język bez granic: Uwaga! Fałszywy przyjaciel! 16 Language without

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU FESTIWAL ZREALIZOWANO Z BUDŻETU MIASTA BIAŁEGOSTOKU Pierwotnie DSW były prezentacją teatru alternatywnego i kontestującego z nurtu teatrów studenckich lat osiemdziesiątych XX wieku. Ewolucja myśli społecznej i rozwój demokracji przyczyniły się do tego,

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow

PROBLEM WORDS. LESSON 1 lend - borrow PROBLEM WORDS LESSON 1 lend - borrow Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: Voice 1: Voice 2: So how did Aristotle Onassis start his career? Well, when he was 16 years old, he borrowed some money from a friend

Bardziej szczegółowo

The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet?

The program starts at 8 a.m. His parents worry about him. A lot has happened in my absence. Do you have access to the Internet? S-1 S-2 S-3 a It costs 2 dollars a kilo. a.m. The program starts at 8 a.m. ability He s got the ability to explain things clearly. S-4 S-5 S-6 able I m sure I ll be able to come. about His parents worry

Bardziej szczegółowo