HISTORIA i NAJDŁUŻSZA WOJNA NOWOCZESNEJ EUROPY WSPÓŁCZESNOŚĆ. Od redakcji: ZIEMOWIT RADOGOSTOWICZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA i NAJDŁUŻSZA WOJNA NOWOCZESNEJ EUROPY WSPÓŁCZESNOŚĆ. Od redakcji: ZIEMOWIT RADOGOSTOWICZ"

Transkrypt

1 Od redakcji: HISTORIA i Szanowni Państwo! W kolejnym numerze biuletynu Republikanów w Poznaniu znajdziecie dwa teksty dotyczące tematów lokalnych Ziemowita Radogostowicza z okazji 95 rocznicy zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego ( Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy ) oraz Pawła Norberta Strzeleckiego o Dworcu Kolejowym Poznań Główny ( Plan ratunkowy). Lokalne, poznańskiego inicjatywy Klubu Republikańskiego podjęte w ostatnim okresie zostały zawarte także we wstępie do artykułu Macieja Kokorniaka. Pozostałe teksty tego numeru stanowią odbicie toczących się w Stowarzyszeniu Republikanie dyskusji. Łukasz Faliszewski w polemice z opublikowanym w numerze pierwszym artykułem Pawła N. Strzeleckiego krytycznie ocenia szanse Jarosława Gowina na dokonanie przełomu w polskiej polityce. Maciej Kokorniak w artykule Dlaczego? przedstawia zagrożenia, przed jakimi staje Polska oraz uzasadnia konieczność podjęcia działań zaradczych. W planach tych działań Republikanie oraz nasze idee znajdują ważne miejsce. Ziemowit Radogostowicz znajduje w historii inspiracje dla tworzenia realistycznych planów na przyszłość. Z kolei artykuł Pawła N. Strzeleckiego ( Dialog o edukacji ) wpisuje się w nurt postulujący ewolucyjne zmiany, połączone z głęboką analizą historii i akceptacją dla osiągnięć Polski. Z innych pism możemy się dowiedzieć, że Stowarzyszenie Republikanie przeżywa głębokie zawirowania polityczne. Z naszego dowiecie się także, że przełomy polityczne mogą być inspirujące, a Biuletyn Republikanów jest jak nasza idea wielowątkowy, wielonurtowy i łączący różne postawy. Zapraszamy do lektury! Paweł Norbert Strzelecki redaktor naczelny WSPÓŁCZESNOŚĆ ZIEMOWIT RADOGOSTOWICZ NAJDŁUŻSZA WOJNA NOWOCZESNEJ EUROPY - czyli wszystko to co Poznaniacy chcą powiedzieć Polakom Dlaczego w Wielkopolsce nie wybuchały powstania? - bo były zakazane 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie, które zakończyło się 16 lutego następnego roku. Nie do konca słusznie choc tez nie bez powodu, określane jako jedyne polskie powstanie zakończone pełnym sukcesem. W rzeczywistości było to drugie powstanie zorganizowane przez Wielkopolan. W 1806 roku oczyszczona z pruskich z ołnierzy Wielkopolska utworzyła z powstańczych oddziałów liczącą szabel i zorganizowana na wzor francuski armię, wyręczaja c tym samym Napoleona z konieczności walki o te ziemie. Jak uczy nas historia Napoleon poniosł klęskę, a sytuacja w Europie wrociła mniej więcej do poprzedniego porza dku. Polska wcia z pod zabora-

2 mi, rozdarta przez trzy obce mocarstwa rozpoczęła długi proces polegaja cy na zachowaniu (a wg. wielu historykow - utworzeniu, jako z e częę sto za pocza tek wspołcześnie rozumianego poczucia narodowości uznaje się powstanie styczniowe) polskiego etosu narodowościowego. W kaz dym z zaborow walka ta wygla dała inaczej ze względu na specyfikę państw, które okupowały tereny Rzeczypospolitej. W Wielkopolsce wybrano drogę, ktora była wielokrotnie krytykowana, ale okazała się byc najbardziej skuteczna. O narod walczono nie powstaniami, zamachami i konspiracja. Postawiono na oddolne budowanie społeczenstwa, co zaowocowało silna struktura społeczna będa ca w stanie w odpowiednim momencie zadac przeciwnikowi jeden silny i celny cios, ktory w konsekwencji przyczynił się nie tylko do wła czeniu ziem księstwa Poznanskiego do nowo-powstałej Rzeczypospolitej, ale pośrednio takz e to powstan S la skich i plebiscytow na spornych terytoriach. Wydarzenia od konca wojen napoleonskich do 1919 roku, na terenie księstwa poznanskiego nazywany jest często "najdłuz sza wojna nowoczesnej europy". Warto zadać sobie pytanie jakie czynniki zadecydowały o sukcesie wielkopolskiej drogi oraz jakie wnioski z tej historii może wyciągnąć współczesna Polska. Pocza tki nie były łatwe. Zacofane rolnictwo i przemysł, oraz brak elit spowodowane w znacznej mierze polityka zaborcow stawiały Poznaniakow w bardzo niekorzystnej pozycji. Dodatkowo rosna ca liczba Niemcow, czy przewaga jaka mieli w tym czasie, wynikaja ca z polityki germanizacyjnej dodatkowo pogarszała szanse przetrwanie polskiego etosu. Pierwsze powstanie wielkopolskie częściowo poprawiło los polakow. Juz po powrocie zaborcy, umoz liwiono im choc by podejmowanie pracy w urzędach panstwowych. Gospodarka jednak wcia z była w ruinie, rolnictwo mało wydajne, a kultura praktycznie zerowa (co było spowodowane brakiem środkow na jej finansowanie). Wtedy właśnie w księstwie Poznanskim rozbłysnęła idea pracy organicznej u podstaw. Przez prawie 120 lat az do wybuchu I Wojny S wiatowej Wielkopolska, a wraz z nia Wielkopolanie zmienili się nie do poznania. Wymagało to jednak pewnego zmysłu organizacyjnego i instynktu samozachowawczego. Pewne cechy Po- 2 znaniakow, choc dzisiaj przedstawiane w rozlicznych o poznaniakach dowcipach, swoje korzenie maja właśnie w tym okresie. Chociaz często sa (mniej lub bardziej pieszczotliwie) przedstawiane jako przywary, w Poznaniu traktowane sa z dumą. Tutaj należy się mała dygresja. Obszar tzw. Wielkiego Księstwa Poznańskiego wchodził w skład Prus, a później Rzeszy Niemieckiej. Nie było to w historii Wielkopolan bez znaczenia. Przez cały okres zaborów na tych ziemiach panowało silne poszanowanie prawa. Owe prawo choć często antypolskie było respektowane co do litery. To co było zawsze największą przewagą zaborców, dało dużą szansę polakom. Każde propolskie działanie - społeczników, patriotów, edukatorów, tak długo jak nie łamało przepisów, nie mogło być przez władze potępione. Tak więc, w przeciwieństwie do np. zaboru Rosyjskiego, istniała tu inna możliwość walki o niepodległość. Wystarczyła dobra znajomość przepisów i gdy było trzeba - kruczków prawnych. To pozwalało rozwinąć inne metody walki o polskość, niż było to spotykane w pozostałych zaborach. Wielkopolska walka wyglądała inaczej i w ujęciu ogólnym można ją sprowadzić do kilku elementów. Pierwszy, często poza wielkopolska traktowany nieprzychylnie, polegał na pewnej niecheci do skazanych na poraz ke powstan. Walka z trzema zaborcami rownocześnie jawiła się jako coś bezsensownego i z gory skazanego na poraz kę. Wielkopolska droga polegała na czekaniu na odpowiedni moment, w ktorym takie wydarzenie miało by uzasadniona rację bytu. W międzyczasie walke nalez ało owszem podja c, ale na płaszczyznie ekonomicznej i kulturowej. Patriotyzm zacza ł się przejawiac przez tak przyziemne rzeczy jak dbanie o swoje gospodarstwo, naukę języka (w pozniejszym czasie często prowadzona w warunkach konspiracji), budowanie polskiego handlu, przemysłu, czy instytucji finansowych. Narodziło się przekonanie, z e nalez y kupowac w polskich sklepach czy wspierac polskie firmy. W tym czasie powstało wiele organizacji społecznych i projektow maja cych poprawic stan przedstawicieli polskiego etosu. W rezultacie wzrastała zarowno świadomośc obywateli jak i ich zamoz nośc. Jako, z e była to jedyna droga walki o polskośc, poznanskie elity motywowały

3 do przedsiebiorczosci i roztropnosci finansowej, reszte społeczenstwa. Poznaniak nie jest ska py jest gospodarny. Jest tez punktualny i dobrze zorganizowany. Inaczej nie wygrałby konkurencji z Prusakiem. Powstawały spółdzielnie, rozwinęło się rolnictwo, społeczenstwo się bogaciło. Nie oznacza to jednak, z e sytuacja była idylliczna. Z czasem utrudnienia, ktore stawiano, tym ktorzy identyfikowali się z polskościa, piętrzyły się coraz bardziej. Doszło do tego, że w szkołach zakazano uczyc języka polskiego, oraz w języku polskim (jest to jeden z nielicznych momentow kiedy, odpowiedzia była działalnośc konspiracyjna, czyli uczenie dzieci języka polskiego poza szkoła - w ukryciu). Gdy tylko było to moz liwe, działania nalez ało podejmowac zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Zamiast trafiac do więzien, nalez ało walczyc o polskośc, dlatego prawo nalez ało naginac, omijac, wynajdywac kruczki ale nigdy nie łamac. Gdy zakazano Polakom zakupu ziemi robiono wszystko, by nie wyprzedawac tej, ktora była w polskich rękach. Gdy nie wolno było budowac domow, budowano domy na kołkach by omina c prawna definicję (np. słynny woz Drzymały). Wszystkie grupy społeczne zdawały sobie sprawę, z siły ktora wynikała z ich jedności, totez wszystkie grupy społeczne dbały o dobro wspolne w sposob jednakowy. Zbudowano silne społeczenstwo, ktore co waz ne było stac na wspieranie własnej kultury (np. poprzez budowę Teatru Polskiego zbudowanego ze składek, z widocznym na fasadzie napisem Narod Sobie ). Takie podejście musiało zaowocowac. I zaowocowało. Miast zsyłek, aresztow, niepotrzebnych śmierci społeczenstwo rosło w siłę. W koncu w 1918 roku pojawił się dobry moment. Powstanie nie było przygotowane, wcześniej zaplanowane. Było bardzo impulsywne. Wydawało by się, z e było zaprzeczeniem Poznanskich wartości, ale tłum dobrze wyczuł moment. Gdy Ignacy Jan Paderewski przyjechał do Poznania ludzie byli blisko euforii. I wtedy tez ukazała się siła tak długo budowanego społeczenstwa organicznego. Powstanie mimo braku centralnego dowodzenia rozproszyło się na Wielkopolskę. Dopiero po ponad tygodniu dowodca powstania został mianowany gen. Dowbor-Muśnicki. Dalsza częśc tej historii wszyscy znamy... Wnioski dla III RP Pisza c ten tekst mam na uwadze nie nasza przeszłośc, a przede wszystkim przyszłośc. Obszar Wielkiego Księstwa Poznanskiego był zasadniczo Pruska, a pozniej Niemiecka kolonia. Kapitał był w rękach obcego narodu. Sytuacja wydawała się dramatyczna i beznadziejna. Rozwia zanie było spektakularne. Dzisiaj wielu ludzi podobnie postrzega III Rzeczpospolita. Mimo, iz nie okupowana, a demokratyczna i wolna, to jednak przesia knięta zagranicznym kapitałem. Kapitałem, ktory ma przewagę ze względu na efekt skali. Z jednej strony pomogł on rozwina c się gospodarce, z drugiej niesie ze soba sporo zagroz en nie pozwalaja c się rozwina c rodzimej przedsiębiorczości. Spor o to, czy zastosowany model wprowadzania wolnego rynku, był słuszny czy nie, jest w tej chwili jałowy. Tak jak jałowy jest spor między klasycznymi, a ordo-liberałami w momencie, gdy u władzy od 20lat sa partie etatystyczne. Obecnośc w UE i integracja ekonomiczna ma swoje dobre i złe strony. Powyz szy przykład zrywu polskiego z ywiołu, ktory miał miejsce u Wielkopolan pokazuje, z e bogactwo narodu wynika z cięz kiej i pokornej pracy. Nie wynika natomiast z rozdzierania szat, rozpaczania nad wpływami dawnej agentury, awanturnictwa mylonego z odwaga, czy wzniosłych słowach o walce z przeszłościa. Nie wynika takz e z podporza dkowywania się innym kulturom tylko z racji lepszego ich rozwoju gospodarczego, na odrzucaniu własnej toz samości w imię mylnie rozumianego dialogu i integracji. Jest inna droga - i zaryzykuję stwierdzenie, z e to jest właśnie właściwa Polska droga. Droga, ktora Polacy moga poda z yc i wygrac na tym tak samo, jak kiedyś to juz raz zrobili. Bo przeciez Poznaniacy to tez Polacy. Uwaz am, z e historia Wielkopolan z tego okresu to drugi tak wyśmienity przykład polskiego Republikanizmu od czasow pocza tku Sarmatyzmu. Kiedyś Ronald Reagan powiedział, z e czerpie inspiracje z przeszłości, ale z yje dla przyszłości. Ten tekst powstał poniewaz uwaz am, z e z tej historii nalez y czerpac inspiracje, bo jest ona w stanie odpowiedziec nam na pytanie co nalez y robic, by przyszłośc Polski była taka na jaka zasługuje świetlana. Poznanscy organicznicy Nie było by jednak tego, gdyby nie poznanscy organicznicy oraz ich działalnośc. Trudno więc 3

4 opowiadac o tych wydarzeniach nie przybliz aja c ich sylwetek w kontekście działan, ktore poczynili dla dobra wspolnego. Zyciorysy trzech najwybitniejszych z nich, dobrze ukazuja ekonomiczna walkę o polska toz samośc. Dezydery Chłapowski Polak przejdzie przez wszystko Dezydery Chłapowski ( ) o karierze wojskowej Dezyderego Chłapowskiego moz na by pisac wiele ordynans Napoleona, generał w powstaniu Listopadowym, wybitny dowodca, odznaczony krzyz em Virtutti Militari i Legia Honorowa. Jednak Wielkopolanie pamiętaja go głownie za pracę ktora wykonał jako społecznik i polski patriota. Kiedy w 1815 roku powrocił do Turwii swojego rodzinnego maja tku zastał obraz, ktorego z aden przyszły dziedzic zobaczyc by nie chciał. Zadłuz ony przez nieodpowiedzialnego ojca maja tek był zle zarza dzany i zacofany, w z aden sposob nie rokuja c na spłatę zobowia zan. W latach udał się w podroz do Anglii gdzie na maja tku znajomych nauczył się najnowocześniejszych w tamtym czasie technik rolniczych. By tego dokonac sam parał się praca fizyczna, by dogłębnie zaznajomic się z technikami i narzęę dziami wtedy stosowanymi (z elazny pług, płodozmian, zamiast trojpolowki, itp.). Po powrocie porozumiał się z wierzycielami, a zyskany czas wykorzystał by przekształcic Turew w najlepsze gospodarstwo w Wielkim Księstwie Poznanskim. Daja c przykład i dziela c się swoja wiedza walnie przyczynił się do modernizacji wielkopolskiego rolnictwa. Angaz ował się w wiele inicjatyw i projektow jak Ziemstwo Kredytowe, Towarzystwo ubezpieczen od ognia, czy pomoc Hipolitowi Cegielskiemu przy tworzeniu jego legendarnych juz zakładow. Warto zauwaz yc, z e na chwilę przed wybuchem I Wojny S wiatowej, wielkopolskie rolnictwo było jednym z najnowocześniejszych w europie, mimo jego fatalnego stanu 100 lat wcześniej. W kontekście dzisiejszej masowej emigracji wielu Polakow do krajow zachodnich pokazuje to pewna nadzieję to co dzisiaj wydaje się dramatem demograficznym, odpowiednio wykorzystane moz e stac się nowa szansa. 4 Hipolit Cegielski Podstawa materialna narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemie, przemysł i handel oddaje w rece cudzoziemcow, ten sprzedaje narodowos c swoja, ten zdradza swoj narod Hipolit Cegielski ( ) filolog i przemysłowiec. Pocza tkowo nic nie zapowiadało jego kariery przemysłowca. Po powrocie do Poznania, z Berlina gdzie obronił pracę doktorska z filozofii, został nauczycielem języka polskiego i językow staroz ytnych. W 1846 roku przeciwstawił się kontroli domow swoich uczniow za co został wydalony z pracy. Jego dalsza historia przypomina Amerykanskie historie od zera do milionera. Najpierw był sklep z narzędziami, potem warsztat sprzętu rolniczego, następnie mała fabryka narzędzi rolniczych, a w koncu zakład produkuja cy m.in. lokomobile zatrudniaja cy około 300 osob w 1869 roku. Oprocz tego angaz ował się społecznie, angaz uja c się w Towarzystwo Pomocy Naukowej, Towarzystwo Przemysłowe, Poznanskie Towarzystwo Przyjacioł Nauk. Załoz ył pierwszy w poznaniu niezalez ny dziennik - Gazeta Polska, gdy upadł pisał do Gonca Polskiego. Karol Marcinkowski Wychowanie nasze jest to dług zacia gniony u ogołu, z czego sie w swym czasie wypłacac winnis my Karol Marcinkowski ( ) wybitny lekarz i światowy autorytet w leczeniu cholery. Był filantropem, słyna cym m.in. z darmowego leczenia (czy nawet kupowania lekow) biedoty. W 1841 załoz ył Poznanskie Towarzystwo Pomocy Naukowej organizacji maja cej na celu rozwoj polskiej nauki oraz wspieranie edukacji u biednej młodziez y. Karol Marcinkowski poprzez swoj pragmatyzm był przeciwnikiem nieprzemyślanej walki o wolnośc. Jako orędownik pracy organicznej uwaz ał, z e o wolnośc nalez y walczyc innymi metodami niz wykrwawiaja ce nas powstania. Sprawa Polska miała byc realizowana poprzez budowę silnej gospodarki oraz wzrost siły politycznej. Jed-

5 nym z efektow jego przekonan był Bazar budynek ktorego załoz eniem było wspieranie sprawy polskiej słuz ył jako hotel dla przybywaja cych do Poznania wielkopolskich ziemian, stanowił siedzibę wielu polskich organizacji. Na parterze znajdowały się polskie sklepy (gdzie swoj sklepi załoz ył m.in. H. Cegielski). - POZNAŃ PAWEŁ NORBERT STRZELECKI Ziemowit Radogostowicz PLAN RATUNKOWY Sama budowa nowego dworca kolejowego Poznań Główny w Poznaniu nie wzbudziła takich kontrowersji jak jego otwarcie. Dopiero gotowy dworzec i jego otoczenie poddano gruntownej i wnikliwej, choć niezbyt rzetelnej analizie. Krytyka zarówno samego dworca jak i przyjętych rozwiązań komunikacyjnych oraz galerii handlowej stała się w Poznaniu popularna. I jest to krytyka totalna, mająca na celu w mniejszym stopniu ułatwienie pasażerom dotarcia do celu podróży, w większym stopniu dotarcie krytykom do celu jakim jest władza i popularność. Spróbuję więc krytykować inaczej. Dobra koncepcja, ale... Klimat panujący wokół mistrzostw piłkarskich EURO 2012 wymuszał powszechny entuzjazm dla takiego projektu dworca kolejowego, jaki będzie zrealizowany szybko, a hasło zdążymy na Euro stało się kluczowe. Dopiero po zakończeniu imprezy rozejrzeliśmy się uważniej po budynku i otoczeniu dworca, by zauważyć że wykonanie inwestycji nie przystaje do naszych oczekiwań. Dobra była koncepcja dworca zdecentralizowanego, otaczającego tory i łatwo dostępnego z każdej z trzech dzielnic, na połączeniu których Poznań Główny leży. W przeciwieństwie do starego budynku dworcowego nie musimy dostać się na środek torowiska, aby skorzystać z umieszczonej w nim infrastruktury i usług, kupić bilet czy zapoznać się z rozkładem jazdy. W przeciwieństwie do budynku starego dworca dojazd do nowego z Rataj lub Wildy nie wymaga objechania połowy miasta. 5

6 Natomiast desperacka krytyka otaczającego Dworzec Główny centrum handlowego City Center jest o tyle pozbawiona sensu, że na każdym dworcu większość powierzchni zajmuje handel. Przykładem była hala starego dworca w Poznaniu w ostatnich miesiącach funkcjonowania, gdzie przy drzwiach był kiosk, środek zajmował stragan z książkami, od słupa przy schodach do końca hali handel i usługi były wciśnięte w każdy wolny kąt i budki na środku, a za ścianą znajdował się dyskont. Prawdziwe mankamenty dworca Poznań Główny są inne, niż bliskość galerii handlowej. Mankament pierwszy: stracona szansa Mostu Dworcowego Przede wszystkim zaniedbano integrację dworca Poznań Główny z Mostem Dworcowym: choć zbudowano na nami przystanek komunikacji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (dziś Poznań Główny ), to rozpięty nad całym torowiskiem, przylegający do budynku dworcowego i wyposażony w zejścia i windy na wszystkie perony most jest zupełnie niewykorzystany od przystanku odcina go dwupasmowa nitka drogi klasy głównej, a chodnik po stronie dworca jest zbyt wąski. Plan ratunkowy: Należy w wersji tańszej zlikwidować południową (prowadzącą w kierunku Wildy i Nowego Miasta) nitkę i ruch puścić tylko nitką północną dwa wąskie pasy w kierunku wschodnim, barierka, dwa wąskie (po likwidacji prawie nieużywanego chodnika od strony Kaponiery) na zachód. W wersji droższej przebudować torowisko tramwajowe tak, aby przesunąć je bliżej dworca: wtedy na północnej stronie ruch samochodowy odbywałby się dwoma normalnymi pasami rozdzielonymi barierką w obydwie strony. W obydwu wersjach miejsce bliższej dworca, południowej nitki zajęłyby poprowadzone przez całą długość Mostu Dworcowego wygodny chodnik i ścieżka rowerowa. Tak urządzony i lepiej oświetlony Most Dworcowy spełniłby też rolę kładki dworcowej. Umożliwiłby pasażerom po wyjściu z budynku dworca (na Most) łatwe dostanie się na określone perony za pomocą już istniejących szerokich schodów i wind - oznaczonych numerami peronu i tablicami z godziną odjazdu pociągu. Niepotrzeb- 6 na też byłaby już dyskusja o przejściu dla pieszych samochody płynnie poruszałyby się po swojej (północnej) stronie Mostu, a przejście podziemne umożliwiałoby pieszym i rowerzystom przejście na Towarową. Biegnąca wzdłuż torów tramwajowych ścieżka rowerowa oddzielałaby je od chodnika, tworząc wraz z dworcem zintegrowaną całość. Kolejno: dworzec, chodnik, rowery, tramwaje, samochody. Most spełniałby podstawową rolę komunikacyjną na Dworcu, tunel w tym układzie pozostałby pomocniczy. Największym minusem takiego rozwiązania jest konieczność przebudowy skrzyżowania Matyi, Towarowej i Wujka, tak aby samochody zjeżdżające z Mostu w stronę Nowego Miasta przecięły torowisko oraz związane z tym spowolnienie ruchu tramwajowego. Przy bardziej skomplikowanym układzie skrzyżowania dłuższy postój nawet zsynchronizowany z przystankiem - jest nieunikniony. Korzyść z wykorzystania Mostu Dworcowego przeważy jednak minusy. Z drugiej strony niejawna umowa, o jaką podejrzewamy Trigranit, Koleje i Poznań, dotycząca zorganizowania głównego wejścia na dworzec przez galerię handlową nie musi być dotrzymana pomimo zajadłej krytyki mediów i w mediach tłumy odwiedzających wskazują, że klientów galerii City Center nie zabraknie nawet wtedy, gdy główne drogi dojścia nie będą prowadzić przez jej schody ruchome. Mankament drugi: błędnie zlokalizowany przystanek Most Dworcowy Po drugie, dworzec zdecentralizowany wymaga dużo lepszej, bardziej dopasowanej komunikacji tramwajowej. Dzisiejsza lokalizacja przystanku tramwajowego Most Dworcowy nie odpowiada ani prawdzie ani potrzebom,. Prawdzie, gdyż na Moście Dworcowy aktualnie znajduje się przystanek Dworzec Główny (dawniej ZCK ), a potrzebom gdyż zarówno wysiadający na tym przystanku pasażerowie kolei i autobusów dalekobieżnych, jak i klienci Targów Poznańskich mają wrażenie, że znajduje się on po złej stronie skrzyżowania. Plan ratunkowy: Przeniesienie ruchu samocho-

7 dowego na północną stronę Mostu Dworcowego umożliwia przeniesienie przystanku Most Dworcowy na sam most, na jego zachodni skraj (tj. nad peronem 6 ). W rezultacie główne przejście dla pieszych do Targów znalazłoby się po południowej (łazarskiej) stronie skrzyżowania, dokładnie na wprost głównych drzwi, z dodatkowym przystankiem dla tramwajów jadących od Kaponiery lub Bałtyku na Dworzec Zachodni. Przesunięcie przystanku w bardziej logiczne miejsce już samo w sobie jest zyskiem w połączeniu z przebudową Mostu Dworcowego stworzy nową jakość. Mankament trzeci: wschodnie wejście do tunelu. Przebudowany Most Dworcowy jest o tyle konieczny, że obsługujący dotychczas ruch na dworcu Poznań Główny dworcowy tunel przestał spełniać swoja rolę jest położony zbyt daleko od budynku dworcowego, a dojście tunelem z przystanku PST Dworzec Zachodni na przystanek Dworzec Główny (dawniej ZCK ) jest zbyt skomplikowane. Plan ratunkowy: Rozwiązanie jest drogie, ale z czasem stanie się konieczne: przebudowa tunelu. Wydłużenie tunelu po stronie wschodniej aż do ul. Wujka umożliwi łatwe przejście od Wildy pod Galerią City Center i dostanie się na perony lub na przystanek Dworzec Zachodni PST. Oczywiście jest możliwe przejście górą przez Dworzec Główny, ale bez całkowitej przebudowy Mostu Dworcowego umożliwia to wygodne dostanie się tylko na perony 1-3 oraz 4a (Dworzec Letni) przedostanie się na perony 4-6 oraz PST wymaga dwukrotnej zmiany poziomu w różnych miejscach. Wydłużenie tunelu na wschód zlikwiduje taką konieczność. Ulica Dworcowa, która dotychczas zapewniała samochodowy dojazd do dworca poznańskiego zawsze pozostanie niewygodna ze względu na konieczność objeżdżania centrum miasta. Mankament czwarty: kasy, biletomaty, tablica odjazdów Dworzec zdecentralizowany ma specyficznie, odmienne od potrzeb dworca centralnego, potrzeby dotyczące rozmieszczenia biletomatów muszą one zostać umieszczone w różnych miejscach, na wszystkie podejściach do Dworca i peronów. Plan ratunkowy: Biletomaty powinny znaleźć się przede wszystkim na przebudowanym Moście Dworcowym, zwłaszcza na obydwu przystankach tramwajowych. Koło nich lub nad nimi umieści należy małe tablice odjazdów pociągów. Dodatkową kasę oraz biletomaty umieścić można na wejściu do przedłużonego na wschód tunelu dworcowego., tworząc Dworzec Wschodni jako funkcjonalne odbicie lustrzane Dworca Zachodniego. Biletomat powinien znaleźć się także pod Mostem Dworcowym. Korzystałem z pracy mgr inż. Eweliny Sior, PP Ocena jakości dojścia do pociągów pasażerów na wybranych stacjach kolejowych Paweł Norbert Strzelecki Umożliwiłoby ono także jeszcze ważną zmianę, dotyczącą pasażerów zmotoryzowanych skoncentrowanie ich obsługi na ul. Wujka, przed głównym wejściem do City Center. Byłoby to wygodne zarówno dla pasażerów jak i dla kierownictwa galerii pasażerowie posiadający bilet mogliby wejść od razu do tunelu, aby przejść na wybrany peron lub na Dworzec Zachodni, pasażerowie korzystający z infrastruktury Dworca dostaliby się do niego przez najwygodniejsze główne wejście do City Center. 7

8 - POLEMIKA CZY JAROSŁAW GOWIN MOŻE WYGRAĆ WYBORY PARLAMENTARNE W 2015 ROKU? ŁUKASZ FALISZEWSKI - Odpowiedź na artykuł Pawła Norberta Strzeleckiego Paweł zaczyna swoją analizę od postawienia dwóch tez. Pierwsza mówi o nadchodzącym rychło kryzysie politycznym, i z nią można polemizować. Platforma Obywatelska od dawna jest partią bezideową, partią władzy, partią stołków, układów i kolesiostwa. Co rusz media donoszą o nowych aferach z udziałem, które są szybko przykrywane przez dyżurnych ideologów. Jednak powoli społeczeństwo otwiera oczy, podnosi się z foteli i dostrzega, że Zielona Wyspa była tylko w planach. Do głosu dochodzi młode pokolenie wyborców, w 2015 roku będą to roczniki , które widzą po starszych kolegach i koleżankach, że Polska Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, Polska klinczu dwóch konglomeratów partyjnych, nie da im szans na dobrą przyszłość. Z tą różnicą, że do gry od przyszłego roku wejdą pieniądze z Unii Europejskiej, a więc kolejne obietnice Polski w budowie, kolejne przekazy o ogromnym skoku cywilizacyjnym swoją drogą jak bardzo wytarte stało się już to stwierdzenie. Do gry wejść mogą również pieniądze zagarnięte przez koalicję rządzącą z OFE. Niech Bóg i wszyscy Święci chronią nas przed takim scenariuszem, jednak obawiam się, że naciski na Trybunał Konstytucyjny ze strony obecnego układu rządzącego, będą tak silne, że Polacy stracą miliardy złotych, za które politycy będą mogli opłacić kolejną kampanie wyborczą. Platforma Obywatelska, jak powszechnie wiadomo jest pierwszą w historii III Rzeczpospolitej partią, która wygrała drugą kadencję. Układ biznesowy, cały establishment w jaki wtłoczony są jej tryby, jest pokaźnych rozmiarów, i jak również mniemam potężnych możliwości. Wszyscy będą bronili się na wszystkie możliwe sposoby, przed możliwością powrotu 8 PiS i mitu tzw. IV RP. Ja osobiście doceniam ogromny rozmiar i siłę układu obecnie rządzącego w Polsce. Co prawda zaczyna on krwawić z różnych stron, lecz póki co nie stało się jeszcze nic na tyle poważnego by można było wieszczyć, że wykrwawi się na śmierć. A doskonale wiemy co robi, że pozwolę sobie na takie porównanie bestia zepchnięta do ściany. Podsumowując kryzys polityczny jest oczywiście możliwy, jednak należy mu pomóc i liczyć również na łut szczęścia. Po drugie, Paweł stawia Jarosława Gowina w charakterze potencjalnego lidera, który swoją osobą będzie potrafił przyciągnąć elektorat niezdecydowany, oraz należący po części do PiS-u i Platformy. Jarosław Gowin przez 6 lat był politykiem Platformy Obywatelskiej, co oznacza, że przez niecałe 6 lat, gdyż jego wolta rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku, brał udział we wszystkich projektach partyjnych i rządowych. Oczywiście, reforma sądownictwa i deregulacja, o której wspomina Paweł, należy zapisać do jego zasług. Przekaz medialny i komentarze speców po jego sobotniej konwencji, pozwolę sobie przemilczeć, gdyż były tendencyjne. Trudno spodziewać się, żeby mainstreamowe media i kreatorzy opinii, byli przychylnie nastawieni do nowej inicjatywy, która silnie podkreśla konserwatywne podłoże ideologiczne, oraz zapowiada zmianę sposobu rządzenia. Natomiast z rozmów drugoplanowych, internetowych, w cztery oczy ze znajomymi, jak to Jarosław Gowin lubi powtarzać: z rozmów z Polakami, wielu z nich podkreśla właśnie małą wiarygodność Gowina. To o czym Paweł wspomniał, czyli bardzo niski stopień zaufania do polityków i instytucji państwowych wśród obywateli, dotyczy również byłego ministra sprawiedliwości. Wynika to głównie z faktu, iż jak wspomniałem firmował on swoim nazwiskiem zdecydowaną większość projektów, jakie ujrzały światło dzienne w czasach obecnie rządzącej koalicji. Kolejną kwestią, z którą oczywiście ciężką pracą ze specami od PR da się zniwelować, jest w mojej opinii słaba nośność Jarosława Gowina. Jego słowa z sobotniej konwencji: Polska musi iść razem, bo tylko razem możemy były bardziej wypowiedziane tembrem i tonem staruszka, który powoli żegna się z tym światem, aniżeli żywego i krewkiego lidera, który samym swoim wizerunkiem i sposobem przemawiania jest zachęcić Polaków do

9 siebie, i własnej inicjatywy. Nie odmawiam krakowskiemu politykowi charyzmy i umiejętności radzenia sobie w mediach, jednakże porównując go w tej kwestii do innych frontmanów, Donalda Tuska, Janusza Palikota, Jarosława Kaczyńskiego czy Leszka Millera, to wypada on bardzo blado. Dużo pracy w zakresie kreowania wizerunku przed Panem Jarosławem. Kolejną kwestią są towarzysze broni. Prominentni przedstawiciele PJN, kanapowej partii, która funkcjonuje w mediach tylko i wyłącznie dlatego, że Paweł Kowal i Marek Migalski są Europosłami, a Paweł Poncyljusz zawsze cieszył się dobrą prasą. Kowal znany z tego, iż zdecydowanie częściej wypowiada się o Ukrainie niż Polsce, i Migalski, tak naprawdę nie wiadomo na czym się znający, przypominają bardziej ludzi, którym spodobała się Bruksela-Strasburg, wygodne fotele, diety i wysoka pensja. Nasz lider, Przemysław Wipler, również obecnie trochę na uboczu, gdyż ciągle nie wyjaśniona pozostaje sprawa zajść na ulicy Mazowieckiej. Elżbieta Jakubiak kojarzona przeze mnie z wypowiedzi, że przedsiębiorcy zawdzięczają to, że mogą funkcjonować urzędnikom. No i sympatyczni John Godson oraz Jacek Żalek. Te wszystkie nazwiska są polskiej opinii publicznej znane, pytanie tylko czy nie zużyte. Co nowego są w stanie zaoferować, co przebije się do mediów i świadomości potencjalnych wyborców. Ogromnym plusem zarówno inicjatywy Godzina dla Polski oraz Stowarzyszenia Republikanie, które tworzą nowy byt polityczny, jest fakt, iż zaangażowały one w swe szeregi setki, tysiące młodych ludzi, którzy nie funkcjonują w polskiej polityce, a są dobrze wykształceni, mają własne biznesy i ogromny zapał do pracy. Nie można również odmówić wszystkim wymienionym przeze mnie liderom tego, iż teraz jest wymarzony czas na zakładanie nowej inicjatywy politycznej. Ze względu na być może, moim zdaniem zbliżający się kryzys polityczny, oraz 4skok wyborczy, od samorządowych i europejskich poczynając. Poza tym mogą stworzyć oni nową jakość polityczną między katolicko-prawicowym PiS-em, który jednak postulaty gospodarcze ma mocno socjalne, oraz Platformą Obywatelską, która miała być liberalna a jest socjalna, miała być konserwatywna ideowo a jest liberalna. Dobra oferta programowa, i dobra praca podczas kampanii wyborczych może również za- gospodarować pewne pole, tzw. wyborców niezdecydowanych. Życzę Polsce Razem jak najlepiej i również jak Paweł nam nadzieję, iż będzie to nowa jakość i siła na polskiej scenie politycznej. Jednak jednocześnie mam poważne obawy o jakość pijarową i merytoryczną liderów. Do wykonania jest ogrom pracy, zarówno u podstaw jak i na samej górze. Bo tylko razem Polska może odnieść sukces w jakichkolwiek wyborach. Łukasz Faliszewski 9

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Rok 2005 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Ma to zwrócić uwagę na znaczenie edukacji dla wspierania

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU

Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Uczniowie poznają wybrane fakty z historii emerytur, przeanalizują dwa podstawowe systemy emerytalne

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Stacja w Lublinie jest dworcem o największej liczbie odprawianych pasażerów we wschodniej Polsce.

Fot. 1. Stacja w Lublinie jest dworcem o największej liczbie odprawianych pasażerów we wschodniej Polsce. Stan na dzień 03.04.2013 Stacja częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. INFROMACJE OGÓLNE Stacja Lublin (Lublin Główny) to najważniejsza stacja kolejowa na terenie Lublina. Znajdujący

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy o OFE. Polacy o OFE. TNS Czerwiec 2014 K.043/14

Polacy o OFE. Polacy o OFE. TNS Czerwiec 2014 K.043/14 Informacja o badaniu Do 31 lipca 2014 roku Polacy muszą zdecydować, czy chcą, by ich składki emerytalne były odkładane częściowo do ZUS i częściowo do OFE czy tylko do ZUS. W maju TNS Polska zapytał Polaków

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBWIE WPROWADZENIA REJESTRU ZAGRANICZNYCH LOBBYSTÓW

O POTRZEBWIE WPROWADZENIA REJESTRU ZAGRANICZNYCH LOBBYSTÓW O POTRZEBWIE WPROWADZENIA REJESTRU ZAGRANICZNYCH LOBBYSTÓW Dr Andrzej Pogłódek Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Żeby prowadzić wojnę potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PODATKACH I ULGACH PODATKOWYCH BS/179/179/98 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 98

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O PODATKACH I ULGACH PODATKOWYCH BS/179/179/98 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 98 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Klub Pracy Socjalnej, APS, 24.03.2015 Pierwsza

Bardziej szczegółowo

NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski

NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski NIEZATRUDNIALNI? Bartłomiej Piotrowski BARIERY Bariery na rynku pracy ograniczające szanse podjęcia zatrudnienia Bariery personalne Bariery związane z rynkiem pracy (podaż miejsc pracy) Bariery związane

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o partiach politycznych.

- o zmianie ustawy o partiach politycznych. Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW Kamila Ordowska Dlaczego powinniśmy kształcić postawy społeczne i obywatelskie? Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata rozwój cywilizacyjno

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Młodzież 2010 Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Barbara Badora, CBOS PLANY, DĄŻD ĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEM ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013

Zestawienie ocen minionego roku w latach 1963-2013 1963-2013 ocena netto mijającego roku Niemal od początków swojej działalności badawczej OBOP teraz TNS Polska zwykle pod koniec roku zwracał się do Polaków z prośbą o podsumowanie starego roku. Pytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband Centrum KLUCZ w ramach realizacji projektu PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe prezentuje wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband, przybliżający dobre praktyki z zakresu zachodniego

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu. Oszczędzamy czas i pieniądze Przedsiębiorców

Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu. Oszczędzamy czas i pieniądze Przedsiębiorców Pakiet Przedsiębiorca abonamentowe usługi wsparcia biznesu Planowanie sukcesji to system zabezpieczeń prawnych i finansowych, którego celem jest zminimalizowanie ryzyk i zagrożeń związanych ze śmiercią

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY Nowe wyzwania Zbigniew Kąkol Idea Po społeczeństwie kapitalistycznym opartym na prywatnej własności środków produkcji

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki 6 m-cy badań, trendy Opinie nt. zmian prawnych Opinie nt. wpływu polityki Przebadano: 100 przedsiębiorców x 6 m-cy 600 ankiet krótkich. 3 przedsiębiorców x 6 m-cy 18 ankiet pogłębionych Na podstawie ankiet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 WARSZAWA, MAJ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Komisji Edukacji Związku Miast Polskich WŁOCŁAWEK 3-4 grudnia 2015 roku

Stanowisko Komisji Edukacji Związku Miast Polskich WŁOCŁAWEK 3-4 grudnia 2015 roku Stanowisko Komisji Edukacji w zakresie przywrócenia realizacji obowiązku szkolnego od 7 lat. Przeciwko powrotowi do realizacji obowiązku od 7 lat przemawia wiele argumentów o charakterze, społecznym, organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W NIEMCZECH

RYNEK PRACY W NIEMCZECH RYNEK PRACY W NIEMCZECH 1. UNIWERSYTETY W NIEMCZECH 2. ZATRUDNIENIE W NIEMCZECH NAJWIĘKSZE UNIWERSYTETY Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium.WYDZIAŁY; 1. Teologia katolicka 2. Teologia ewangelicka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi.

Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. Zadanie 1. (0-2 pkt.) Połącz w pary postacie z właściwymi opisami. Obok każdej postaci wpisz literę przyporządkowaną odpowiedniemu opisowi. I. Józef Poniatowski... II. Ignacy Krasicki... A. sekretarz Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE

PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE PATRIOTYZM WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE Co to jest patriotyzm? Zgodnie z definicją podaną w słowniku Władysława Kopalińskiego patriotyzm oznacza: miłość ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki człowieka

Prawa i obowiązki człowieka Prawa i obowiązki człowieka Prawa oraz wolności obywatelskie zgodnie z polską konstytucją Zgodnie z naszą konstytucją wyróżniamy trzy grupy praw i wolności obywatelskich. Są to: Prawa i wolności osobiste

Bardziej szczegółowo

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO

PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Warszawa, 09.11.2015 Szanowna Pani Elżbieta Bieńkowska Unijna Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw. PETYCJA O OCHRONĘ PAŃSTWA PRAWNEGO Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt P.10/01. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ? ISSN 1230-7297 11

Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ? ISSN 1230-7297 11 Rok XXIII listopad-grudzień 2013 nr 6(127) cena: 6,00 PLN (w tym 5% VAT) czasser CA dwumiesięcznik religijno-społeczny dwum iesięcę znik religij ijno no-s -spo łeczny temat na czasie MEDIA KONTRA KOŚCIÓŁ?

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania

Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Informacja Prasowa Warszawa, 31 marca 2016 r. Pacjent w labiryncie systemu wskazówki przetrwania Ochrona zdrowia i problemy, z którymi jako pracownicy i pacjenci, obywatele, spotykamy się na co dzień,

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA listopad 2013 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 7 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014 Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014 POLSKA SZKOŁA AD 2014 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy

Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Polski sukces 1989-2014. Tytuł prezentacji Dokonania i perspektywy Wyniki badania ankietowego Dr Jarosław Górski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Europejski Instytutu Marketingu Miejsc

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Polityka społeczna (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Spis treści 1Wstęp...3 2Cele polityki społecznej...3 3Etapy rozwoju politechniki społecznej...4 3.α Od prawa ubogich do

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych

Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych J. T. Hryniewicz Historyczne przesłanki kształtowania się kultury organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych Geneza współczesnych organizacji gospodarczych powstanie

Bardziej szczegółowo

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH OCENA REFORM SPOŁECZNYCH Warszawa, lipiec 1999 Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd źle zrobił wprowadzając wszystkie cztery reformy w tym samym czasie. Przeciwnego zdania jest tylko jedna

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r.

Raport z badania. Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania. IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. Raport z badania Przedsiębiorcy a państwo wzajemny poziom zaufania IV Kongres Rzetelnych Firm październik 2015 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 PRZEDSIĘBIORCY CZUJĄ SIĘ TRAKTOWANI JAK OSZUŚCI...4 UCZCIWOŚĆ POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy czy będę bezrobotnym

Od czego zależy czy będę bezrobotnym Od czego zależy czy będę bezrobotnym Bezrobocie jest to zjawisko ekonomiczne występujące w gospodarce każdego kraju. Oznacza ono sytuację, w której zapotrzebowanie (popyt) na pracę jest mniejsze od liczby

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C.

Sprawdzian nr 2. Rozdział II. Za wolną Polskę. 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Rozdział II. Za wolną Polskę GRUPA A 0 1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst i zaznacz poprawne zakończenia zdań A C. Wykrzyknąłem z uniesieniem [ ]: Niech żyje Polska wolna, cała i niepodległa!, co w ogóle

Bardziej szczegółowo

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI

JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI Motywacja to: CO TO JEST MOTYWACJA? stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania, w tym przypadku chęć dziecka do uczenia się, dążenie do rozwoju, do zaspokajania

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 84/2015 O KONFLIKCIE NA UKRAINIE I SANKCJACH GOSPODARCZYCH WOBEC ROSJI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Małgorzata Joanna Adamczyk Kolegium MISH UW Collegium Invisibile m.adamczyk@ci.edu.pl Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Ewolucja czy rewolucja? Zdobywanie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki

Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki Marketing (dla) innowacji. Witamina czy lekarstwo? Maciej Strzębicki Marketing (dla) innowacji Witamina czy lekarstwo? Warszawa 16 listopada 2011 Maciej Strzębicki Czym jest marketing innowacji? Cykl życia

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo