HISTORIA i NAJDŁUŻSZA WOJNA NOWOCZESNEJ EUROPY WSPÓŁCZESNOŚĆ. Od redakcji: ZIEMOWIT RADOGOSTOWICZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HISTORIA i NAJDŁUŻSZA WOJNA NOWOCZESNEJ EUROPY WSPÓŁCZESNOŚĆ. Od redakcji: ZIEMOWIT RADOGOSTOWICZ"

Transkrypt

1 Od redakcji: HISTORIA i Szanowni Państwo! W kolejnym numerze biuletynu Republikanów w Poznaniu znajdziecie dwa teksty dotyczące tematów lokalnych Ziemowita Radogostowicza z okazji 95 rocznicy zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego ( Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy ) oraz Pawła Norberta Strzeleckiego o Dworcu Kolejowym Poznań Główny ( Plan ratunkowy). Lokalne, poznańskiego inicjatywy Klubu Republikańskiego podjęte w ostatnim okresie zostały zawarte także we wstępie do artykułu Macieja Kokorniaka. Pozostałe teksty tego numeru stanowią odbicie toczących się w Stowarzyszeniu Republikanie dyskusji. Łukasz Faliszewski w polemice z opublikowanym w numerze pierwszym artykułem Pawła N. Strzeleckiego krytycznie ocenia szanse Jarosława Gowina na dokonanie przełomu w polskiej polityce. Maciej Kokorniak w artykule Dlaczego? przedstawia zagrożenia, przed jakimi staje Polska oraz uzasadnia konieczność podjęcia działań zaradczych. W planach tych działań Republikanie oraz nasze idee znajdują ważne miejsce. Ziemowit Radogostowicz znajduje w historii inspiracje dla tworzenia realistycznych planów na przyszłość. Z kolei artykuł Pawła N. Strzeleckiego ( Dialog o edukacji ) wpisuje się w nurt postulujący ewolucyjne zmiany, połączone z głęboką analizą historii i akceptacją dla osiągnięć Polski. Z innych pism możemy się dowiedzieć, że Stowarzyszenie Republikanie przeżywa głębokie zawirowania polityczne. Z naszego dowiecie się także, że przełomy polityczne mogą być inspirujące, a Biuletyn Republikanów jest jak nasza idea wielowątkowy, wielonurtowy i łączący różne postawy. Zapraszamy do lektury! Paweł Norbert Strzelecki redaktor naczelny WSPÓŁCZESNOŚĆ ZIEMOWIT RADOGOSTOWICZ NAJDŁUŻSZA WOJNA NOWOCZESNEJ EUROPY - czyli wszystko to co Poznaniacy chcą powiedzieć Polakom Dlaczego w Wielkopolsce nie wybuchały powstania? - bo były zakazane 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie, które zakończyło się 16 lutego następnego roku. Nie do konca słusznie choc tez nie bez powodu, określane jako jedyne polskie powstanie zakończone pełnym sukcesem. W rzeczywistości było to drugie powstanie zorganizowane przez Wielkopolan. W 1806 roku oczyszczona z pruskich z ołnierzy Wielkopolska utworzyła z powstańczych oddziałów liczącą szabel i zorganizowana na wzor francuski armię, wyręczaja c tym samym Napoleona z konieczności walki o te ziemie. Jak uczy nas historia Napoleon poniosł klęskę, a sytuacja w Europie wrociła mniej więcej do poprzedniego porza dku. Polska wcia z pod zabora-

2 mi, rozdarta przez trzy obce mocarstwa rozpoczęła długi proces polegaja cy na zachowaniu (a wg. wielu historykow - utworzeniu, jako z e częę sto za pocza tek wspołcześnie rozumianego poczucia narodowości uznaje się powstanie styczniowe) polskiego etosu narodowościowego. W kaz dym z zaborow walka ta wygla dała inaczej ze względu na specyfikę państw, które okupowały tereny Rzeczypospolitej. W Wielkopolsce wybrano drogę, ktora była wielokrotnie krytykowana, ale okazała się byc najbardziej skuteczna. O narod walczono nie powstaniami, zamachami i konspiracja. Postawiono na oddolne budowanie społeczenstwa, co zaowocowało silna struktura społeczna będa ca w stanie w odpowiednim momencie zadac przeciwnikowi jeden silny i celny cios, ktory w konsekwencji przyczynił się nie tylko do wła czeniu ziem księstwa Poznanskiego do nowo-powstałej Rzeczypospolitej, ale pośrednio takz e to powstan S la skich i plebiscytow na spornych terytoriach. Wydarzenia od konca wojen napoleonskich do 1919 roku, na terenie księstwa poznanskiego nazywany jest często "najdłuz sza wojna nowoczesnej europy". Warto zadać sobie pytanie jakie czynniki zadecydowały o sukcesie wielkopolskiej drogi oraz jakie wnioski z tej historii może wyciągnąć współczesna Polska. Pocza tki nie były łatwe. Zacofane rolnictwo i przemysł, oraz brak elit spowodowane w znacznej mierze polityka zaborcow stawiały Poznaniakow w bardzo niekorzystnej pozycji. Dodatkowo rosna ca liczba Niemcow, czy przewaga jaka mieli w tym czasie, wynikaja ca z polityki germanizacyjnej dodatkowo pogarszała szanse przetrwanie polskiego etosu. Pierwsze powstanie wielkopolskie częściowo poprawiło los polakow. Juz po powrocie zaborcy, umoz liwiono im choc by podejmowanie pracy w urzędach panstwowych. Gospodarka jednak wcia z była w ruinie, rolnictwo mało wydajne, a kultura praktycznie zerowa (co było spowodowane brakiem środkow na jej finansowanie). Wtedy właśnie w księstwie Poznanskim rozbłysnęła idea pracy organicznej u podstaw. Przez prawie 120 lat az do wybuchu I Wojny S wiatowej Wielkopolska, a wraz z nia Wielkopolanie zmienili się nie do poznania. Wymagało to jednak pewnego zmysłu organizacyjnego i instynktu samozachowawczego. Pewne cechy Po- 2 znaniakow, choc dzisiaj przedstawiane w rozlicznych o poznaniakach dowcipach, swoje korzenie maja właśnie w tym okresie. Chociaz często sa (mniej lub bardziej pieszczotliwie) przedstawiane jako przywary, w Poznaniu traktowane sa z dumą. Tutaj należy się mała dygresja. Obszar tzw. Wielkiego Księstwa Poznańskiego wchodził w skład Prus, a później Rzeszy Niemieckiej. Nie było to w historii Wielkopolan bez znaczenia. Przez cały okres zaborów na tych ziemiach panowało silne poszanowanie prawa. Owe prawo choć często antypolskie było respektowane co do litery. To co było zawsze największą przewagą zaborców, dało dużą szansę polakom. Każde propolskie działanie - społeczników, patriotów, edukatorów, tak długo jak nie łamało przepisów, nie mogło być przez władze potępione. Tak więc, w przeciwieństwie do np. zaboru Rosyjskiego, istniała tu inna możliwość walki o niepodległość. Wystarczyła dobra znajomość przepisów i gdy było trzeba - kruczków prawnych. To pozwalało rozwinąć inne metody walki o polskość, niż było to spotykane w pozostałych zaborach. Wielkopolska walka wyglądała inaczej i w ujęciu ogólnym można ją sprowadzić do kilku elementów. Pierwszy, często poza wielkopolska traktowany nieprzychylnie, polegał na pewnej niecheci do skazanych na poraz ke powstan. Walka z trzema zaborcami rownocześnie jawiła się jako coś bezsensownego i z gory skazanego na poraz kę. Wielkopolska droga polegała na czekaniu na odpowiedni moment, w ktorym takie wydarzenie miało by uzasadniona rację bytu. W międzyczasie walke nalez ało owszem podja c, ale na płaszczyznie ekonomicznej i kulturowej. Patriotyzm zacza ł się przejawiac przez tak przyziemne rzeczy jak dbanie o swoje gospodarstwo, naukę języka (w pozniejszym czasie często prowadzona w warunkach konspiracji), budowanie polskiego handlu, przemysłu, czy instytucji finansowych. Narodziło się przekonanie, z e nalez y kupowac w polskich sklepach czy wspierac polskie firmy. W tym czasie powstało wiele organizacji społecznych i projektow maja cych poprawic stan przedstawicieli polskiego etosu. W rezultacie wzrastała zarowno świadomośc obywateli jak i ich zamoz nośc. Jako, z e była to jedyna droga walki o polskośc, poznanskie elity motywowały

3 do przedsiebiorczosci i roztropnosci finansowej, reszte społeczenstwa. Poznaniak nie jest ska py jest gospodarny. Jest tez punktualny i dobrze zorganizowany. Inaczej nie wygrałby konkurencji z Prusakiem. Powstawały spółdzielnie, rozwinęło się rolnictwo, społeczenstwo się bogaciło. Nie oznacza to jednak, z e sytuacja była idylliczna. Z czasem utrudnienia, ktore stawiano, tym ktorzy identyfikowali się z polskościa, piętrzyły się coraz bardziej. Doszło do tego, że w szkołach zakazano uczyc języka polskiego, oraz w języku polskim (jest to jeden z nielicznych momentow kiedy, odpowiedzia była działalnośc konspiracyjna, czyli uczenie dzieci języka polskiego poza szkoła - w ukryciu). Gdy tylko było to moz liwe, działania nalez ało podejmowac zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Zamiast trafiac do więzien, nalez ało walczyc o polskośc, dlatego prawo nalez ało naginac, omijac, wynajdywac kruczki ale nigdy nie łamac. Gdy zakazano Polakom zakupu ziemi robiono wszystko, by nie wyprzedawac tej, ktora była w polskich rękach. Gdy nie wolno było budowac domow, budowano domy na kołkach by omina c prawna definicję (np. słynny woz Drzymały). Wszystkie grupy społeczne zdawały sobie sprawę, z siły ktora wynikała z ich jedności, totez wszystkie grupy społeczne dbały o dobro wspolne w sposob jednakowy. Zbudowano silne społeczenstwo, ktore co waz ne było stac na wspieranie własnej kultury (np. poprzez budowę Teatru Polskiego zbudowanego ze składek, z widocznym na fasadzie napisem Narod Sobie ). Takie podejście musiało zaowocowac. I zaowocowało. Miast zsyłek, aresztow, niepotrzebnych śmierci społeczenstwo rosło w siłę. W koncu w 1918 roku pojawił się dobry moment. Powstanie nie było przygotowane, wcześniej zaplanowane. Było bardzo impulsywne. Wydawało by się, z e było zaprzeczeniem Poznanskich wartości, ale tłum dobrze wyczuł moment. Gdy Ignacy Jan Paderewski przyjechał do Poznania ludzie byli blisko euforii. I wtedy tez ukazała się siła tak długo budowanego społeczenstwa organicznego. Powstanie mimo braku centralnego dowodzenia rozproszyło się na Wielkopolskę. Dopiero po ponad tygodniu dowodca powstania został mianowany gen. Dowbor-Muśnicki. Dalsza częśc tej historii wszyscy znamy... Wnioski dla III RP Pisza c ten tekst mam na uwadze nie nasza przeszłośc, a przede wszystkim przyszłośc. Obszar Wielkiego Księstwa Poznanskiego był zasadniczo Pruska, a pozniej Niemiecka kolonia. Kapitał był w rękach obcego narodu. Sytuacja wydawała się dramatyczna i beznadziejna. Rozwia zanie było spektakularne. Dzisiaj wielu ludzi podobnie postrzega III Rzeczpospolita. Mimo, iz nie okupowana, a demokratyczna i wolna, to jednak przesia knięta zagranicznym kapitałem. Kapitałem, ktory ma przewagę ze względu na efekt skali. Z jednej strony pomogł on rozwina c się gospodarce, z drugiej niesie ze soba sporo zagroz en nie pozwalaja c się rozwina c rodzimej przedsiębiorczości. Spor o to, czy zastosowany model wprowadzania wolnego rynku, był słuszny czy nie, jest w tej chwili jałowy. Tak jak jałowy jest spor między klasycznymi, a ordo-liberałami w momencie, gdy u władzy od 20lat sa partie etatystyczne. Obecnośc w UE i integracja ekonomiczna ma swoje dobre i złe strony. Powyz szy przykład zrywu polskiego z ywiołu, ktory miał miejsce u Wielkopolan pokazuje, z e bogactwo narodu wynika z cięz kiej i pokornej pracy. Nie wynika natomiast z rozdzierania szat, rozpaczania nad wpływami dawnej agentury, awanturnictwa mylonego z odwaga, czy wzniosłych słowach o walce z przeszłościa. Nie wynika takz e z podporza dkowywania się innym kulturom tylko z racji lepszego ich rozwoju gospodarczego, na odrzucaniu własnej toz samości w imię mylnie rozumianego dialogu i integracji. Jest inna droga - i zaryzykuję stwierdzenie, z e to jest właśnie właściwa Polska droga. Droga, ktora Polacy moga poda z yc i wygrac na tym tak samo, jak kiedyś to juz raz zrobili. Bo przeciez Poznaniacy to tez Polacy. Uwaz am, z e historia Wielkopolan z tego okresu to drugi tak wyśmienity przykład polskiego Republikanizmu od czasow pocza tku Sarmatyzmu. Kiedyś Ronald Reagan powiedział, z e czerpie inspiracje z przeszłości, ale z yje dla przyszłości. Ten tekst powstał poniewaz uwaz am, z e z tej historii nalez y czerpac inspiracje, bo jest ona w stanie odpowiedziec nam na pytanie co nalez y robic, by przyszłośc Polski była taka na jaka zasługuje świetlana. Poznanscy organicznicy Nie było by jednak tego, gdyby nie poznanscy organicznicy oraz ich działalnośc. Trudno więc 3

4 opowiadac o tych wydarzeniach nie przybliz aja c ich sylwetek w kontekście działan, ktore poczynili dla dobra wspolnego. Zyciorysy trzech najwybitniejszych z nich, dobrze ukazuja ekonomiczna walkę o polska toz samośc. Dezydery Chłapowski Polak przejdzie przez wszystko Dezydery Chłapowski ( ) o karierze wojskowej Dezyderego Chłapowskiego moz na by pisac wiele ordynans Napoleona, generał w powstaniu Listopadowym, wybitny dowodca, odznaczony krzyz em Virtutti Militari i Legia Honorowa. Jednak Wielkopolanie pamiętaja go głownie za pracę ktora wykonał jako społecznik i polski patriota. Kiedy w 1815 roku powrocił do Turwii swojego rodzinnego maja tku zastał obraz, ktorego z aden przyszły dziedzic zobaczyc by nie chciał. Zadłuz ony przez nieodpowiedzialnego ojca maja tek był zle zarza dzany i zacofany, w z aden sposob nie rokuja c na spłatę zobowia zan. W latach udał się w podroz do Anglii gdzie na maja tku znajomych nauczył się najnowocześniejszych w tamtym czasie technik rolniczych. By tego dokonac sam parał się praca fizyczna, by dogłębnie zaznajomic się z technikami i narzęę dziami wtedy stosowanymi (z elazny pług, płodozmian, zamiast trojpolowki, itp.). Po powrocie porozumiał się z wierzycielami, a zyskany czas wykorzystał by przekształcic Turew w najlepsze gospodarstwo w Wielkim Księstwie Poznanskim. Daja c przykład i dziela c się swoja wiedza walnie przyczynił się do modernizacji wielkopolskiego rolnictwa. Angaz ował się w wiele inicjatyw i projektow jak Ziemstwo Kredytowe, Towarzystwo ubezpieczen od ognia, czy pomoc Hipolitowi Cegielskiemu przy tworzeniu jego legendarnych juz zakładow. Warto zauwaz yc, z e na chwilę przed wybuchem I Wojny S wiatowej, wielkopolskie rolnictwo było jednym z najnowocześniejszych w europie, mimo jego fatalnego stanu 100 lat wcześniej. W kontekście dzisiejszej masowej emigracji wielu Polakow do krajow zachodnich pokazuje to pewna nadzieję to co dzisiaj wydaje się dramatem demograficznym, odpowiednio wykorzystane moz e stac się nowa szansa. 4 Hipolit Cegielski Podstawa materialna narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemie, przemysł i handel oddaje w rece cudzoziemcow, ten sprzedaje narodowos c swoja, ten zdradza swoj narod Hipolit Cegielski ( ) filolog i przemysłowiec. Pocza tkowo nic nie zapowiadało jego kariery przemysłowca. Po powrocie do Poznania, z Berlina gdzie obronił pracę doktorska z filozofii, został nauczycielem języka polskiego i językow staroz ytnych. W 1846 roku przeciwstawił się kontroli domow swoich uczniow za co został wydalony z pracy. Jego dalsza historia przypomina Amerykanskie historie od zera do milionera. Najpierw był sklep z narzędziami, potem warsztat sprzętu rolniczego, następnie mała fabryka narzędzi rolniczych, a w koncu zakład produkuja cy m.in. lokomobile zatrudniaja cy około 300 osob w 1869 roku. Oprocz tego angaz ował się społecznie, angaz uja c się w Towarzystwo Pomocy Naukowej, Towarzystwo Przemysłowe, Poznanskie Towarzystwo Przyjacioł Nauk. Załoz ył pierwszy w poznaniu niezalez ny dziennik - Gazeta Polska, gdy upadł pisał do Gonca Polskiego. Karol Marcinkowski Wychowanie nasze jest to dług zacia gniony u ogołu, z czego sie w swym czasie wypłacac winnis my Karol Marcinkowski ( ) wybitny lekarz i światowy autorytet w leczeniu cholery. Był filantropem, słyna cym m.in. z darmowego leczenia (czy nawet kupowania lekow) biedoty. W 1841 załoz ył Poznanskie Towarzystwo Pomocy Naukowej organizacji maja cej na celu rozwoj polskiej nauki oraz wspieranie edukacji u biednej młodziez y. Karol Marcinkowski poprzez swoj pragmatyzm był przeciwnikiem nieprzemyślanej walki o wolnośc. Jako orędownik pracy organicznej uwaz ał, z e o wolnośc nalez y walczyc innymi metodami niz wykrwawiaja ce nas powstania. Sprawa Polska miała byc realizowana poprzez budowę silnej gospodarki oraz wzrost siły politycznej. Jed-

5 nym z efektow jego przekonan był Bazar budynek ktorego załoz eniem było wspieranie sprawy polskiej słuz ył jako hotel dla przybywaja cych do Poznania wielkopolskich ziemian, stanowił siedzibę wielu polskich organizacji. Na parterze znajdowały się polskie sklepy (gdzie swoj sklepi załoz ył m.in. H. Cegielski). - POZNAŃ PAWEŁ NORBERT STRZELECKI Ziemowit Radogostowicz PLAN RATUNKOWY Sama budowa nowego dworca kolejowego Poznań Główny w Poznaniu nie wzbudziła takich kontrowersji jak jego otwarcie. Dopiero gotowy dworzec i jego otoczenie poddano gruntownej i wnikliwej, choć niezbyt rzetelnej analizie. Krytyka zarówno samego dworca jak i przyjętych rozwiązań komunikacyjnych oraz galerii handlowej stała się w Poznaniu popularna. I jest to krytyka totalna, mająca na celu w mniejszym stopniu ułatwienie pasażerom dotarcia do celu podróży, w większym stopniu dotarcie krytykom do celu jakim jest władza i popularność. Spróbuję więc krytykować inaczej. Dobra koncepcja, ale... Klimat panujący wokół mistrzostw piłkarskich EURO 2012 wymuszał powszechny entuzjazm dla takiego projektu dworca kolejowego, jaki będzie zrealizowany szybko, a hasło zdążymy na Euro stało się kluczowe. Dopiero po zakończeniu imprezy rozejrzeliśmy się uważniej po budynku i otoczeniu dworca, by zauważyć że wykonanie inwestycji nie przystaje do naszych oczekiwań. Dobra była koncepcja dworca zdecentralizowanego, otaczającego tory i łatwo dostępnego z każdej z trzech dzielnic, na połączeniu których Poznań Główny leży. W przeciwieństwie do starego budynku dworcowego nie musimy dostać się na środek torowiska, aby skorzystać z umieszczonej w nim infrastruktury i usług, kupić bilet czy zapoznać się z rozkładem jazdy. W przeciwieństwie do budynku starego dworca dojazd do nowego z Rataj lub Wildy nie wymaga objechania połowy miasta. 5

6 Natomiast desperacka krytyka otaczającego Dworzec Główny centrum handlowego City Center jest o tyle pozbawiona sensu, że na każdym dworcu większość powierzchni zajmuje handel. Przykładem była hala starego dworca w Poznaniu w ostatnich miesiącach funkcjonowania, gdzie przy drzwiach był kiosk, środek zajmował stragan z książkami, od słupa przy schodach do końca hali handel i usługi były wciśnięte w każdy wolny kąt i budki na środku, a za ścianą znajdował się dyskont. Prawdziwe mankamenty dworca Poznań Główny są inne, niż bliskość galerii handlowej. Mankament pierwszy: stracona szansa Mostu Dworcowego Przede wszystkim zaniedbano integrację dworca Poznań Główny z Mostem Dworcowym: choć zbudowano na nami przystanek komunikacji Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (dziś Poznań Główny ), to rozpięty nad całym torowiskiem, przylegający do budynku dworcowego i wyposażony w zejścia i windy na wszystkie perony most jest zupełnie niewykorzystany od przystanku odcina go dwupasmowa nitka drogi klasy głównej, a chodnik po stronie dworca jest zbyt wąski. Plan ratunkowy: Należy w wersji tańszej zlikwidować południową (prowadzącą w kierunku Wildy i Nowego Miasta) nitkę i ruch puścić tylko nitką północną dwa wąskie pasy w kierunku wschodnim, barierka, dwa wąskie (po likwidacji prawie nieużywanego chodnika od strony Kaponiery) na zachód. W wersji droższej przebudować torowisko tramwajowe tak, aby przesunąć je bliżej dworca: wtedy na północnej stronie ruch samochodowy odbywałby się dwoma normalnymi pasami rozdzielonymi barierką w obydwie strony. W obydwu wersjach miejsce bliższej dworca, południowej nitki zajęłyby poprowadzone przez całą długość Mostu Dworcowego wygodny chodnik i ścieżka rowerowa. Tak urządzony i lepiej oświetlony Most Dworcowy spełniłby też rolę kładki dworcowej. Umożliwiłby pasażerom po wyjściu z budynku dworca (na Most) łatwe dostanie się na określone perony za pomocą już istniejących szerokich schodów i wind - oznaczonych numerami peronu i tablicami z godziną odjazdu pociągu. Niepotrzeb- 6 na też byłaby już dyskusja o przejściu dla pieszych samochody płynnie poruszałyby się po swojej (północnej) stronie Mostu, a przejście podziemne umożliwiałoby pieszym i rowerzystom przejście na Towarową. Biegnąca wzdłuż torów tramwajowych ścieżka rowerowa oddzielałaby je od chodnika, tworząc wraz z dworcem zintegrowaną całość. Kolejno: dworzec, chodnik, rowery, tramwaje, samochody. Most spełniałby podstawową rolę komunikacyjną na Dworcu, tunel w tym układzie pozostałby pomocniczy. Największym minusem takiego rozwiązania jest konieczność przebudowy skrzyżowania Matyi, Towarowej i Wujka, tak aby samochody zjeżdżające z Mostu w stronę Nowego Miasta przecięły torowisko oraz związane z tym spowolnienie ruchu tramwajowego. Przy bardziej skomplikowanym układzie skrzyżowania dłuższy postój nawet zsynchronizowany z przystankiem - jest nieunikniony. Korzyść z wykorzystania Mostu Dworcowego przeważy jednak minusy. Z drugiej strony niejawna umowa, o jaką podejrzewamy Trigranit, Koleje i Poznań, dotycząca zorganizowania głównego wejścia na dworzec przez galerię handlową nie musi być dotrzymana pomimo zajadłej krytyki mediów i w mediach tłumy odwiedzających wskazują, że klientów galerii City Center nie zabraknie nawet wtedy, gdy główne drogi dojścia nie będą prowadzić przez jej schody ruchome. Mankament drugi: błędnie zlokalizowany przystanek Most Dworcowy Po drugie, dworzec zdecentralizowany wymaga dużo lepszej, bardziej dopasowanej komunikacji tramwajowej. Dzisiejsza lokalizacja przystanku tramwajowego Most Dworcowy nie odpowiada ani prawdzie ani potrzebom,. Prawdzie, gdyż na Moście Dworcowy aktualnie znajduje się przystanek Dworzec Główny (dawniej ZCK ), a potrzebom gdyż zarówno wysiadający na tym przystanku pasażerowie kolei i autobusów dalekobieżnych, jak i klienci Targów Poznańskich mają wrażenie, że znajduje się on po złej stronie skrzyżowania. Plan ratunkowy: Przeniesienie ruchu samocho-

7 dowego na północną stronę Mostu Dworcowego umożliwia przeniesienie przystanku Most Dworcowy na sam most, na jego zachodni skraj (tj. nad peronem 6 ). W rezultacie główne przejście dla pieszych do Targów znalazłoby się po południowej (łazarskiej) stronie skrzyżowania, dokładnie na wprost głównych drzwi, z dodatkowym przystankiem dla tramwajów jadących od Kaponiery lub Bałtyku na Dworzec Zachodni. Przesunięcie przystanku w bardziej logiczne miejsce już samo w sobie jest zyskiem w połączeniu z przebudową Mostu Dworcowego stworzy nową jakość. Mankament trzeci: wschodnie wejście do tunelu. Przebudowany Most Dworcowy jest o tyle konieczny, że obsługujący dotychczas ruch na dworcu Poznań Główny dworcowy tunel przestał spełniać swoja rolę jest położony zbyt daleko od budynku dworcowego, a dojście tunelem z przystanku PST Dworzec Zachodni na przystanek Dworzec Główny (dawniej ZCK ) jest zbyt skomplikowane. Plan ratunkowy: Rozwiązanie jest drogie, ale z czasem stanie się konieczne: przebudowa tunelu. Wydłużenie tunelu po stronie wschodniej aż do ul. Wujka umożliwi łatwe przejście od Wildy pod Galerią City Center i dostanie się na perony lub na przystanek Dworzec Zachodni PST. Oczywiście jest możliwe przejście górą przez Dworzec Główny, ale bez całkowitej przebudowy Mostu Dworcowego umożliwia to wygodne dostanie się tylko na perony 1-3 oraz 4a (Dworzec Letni) przedostanie się na perony 4-6 oraz PST wymaga dwukrotnej zmiany poziomu w różnych miejscach. Wydłużenie tunelu na wschód zlikwiduje taką konieczność. Ulica Dworcowa, która dotychczas zapewniała samochodowy dojazd do dworca poznańskiego zawsze pozostanie niewygodna ze względu na konieczność objeżdżania centrum miasta. Mankament czwarty: kasy, biletomaty, tablica odjazdów Dworzec zdecentralizowany ma specyficznie, odmienne od potrzeb dworca centralnego, potrzeby dotyczące rozmieszczenia biletomatów muszą one zostać umieszczone w różnych miejscach, na wszystkie podejściach do Dworca i peronów. Plan ratunkowy: Biletomaty powinny znaleźć się przede wszystkim na przebudowanym Moście Dworcowym, zwłaszcza na obydwu przystankach tramwajowych. Koło nich lub nad nimi umieści należy małe tablice odjazdów pociągów. Dodatkową kasę oraz biletomaty umieścić można na wejściu do przedłużonego na wschód tunelu dworcowego., tworząc Dworzec Wschodni jako funkcjonalne odbicie lustrzane Dworca Zachodniego. Biletomat powinien znaleźć się także pod Mostem Dworcowym. Korzystałem z pracy mgr inż. Eweliny Sior, PP Ocena jakości dojścia do pociągów pasażerów na wybranych stacjach kolejowych Paweł Norbert Strzelecki Umożliwiłoby ono także jeszcze ważną zmianę, dotyczącą pasażerów zmotoryzowanych skoncentrowanie ich obsługi na ul. Wujka, przed głównym wejściem do City Center. Byłoby to wygodne zarówno dla pasażerów jak i dla kierownictwa galerii pasażerowie posiadający bilet mogliby wejść od razu do tunelu, aby przejść na wybrany peron lub na Dworzec Zachodni, pasażerowie korzystający z infrastruktury Dworca dostaliby się do niego przez najwygodniejsze główne wejście do City Center. 7

8 - POLEMIKA CZY JAROSŁAW GOWIN MOŻE WYGRAĆ WYBORY PARLAMENTARNE W 2015 ROKU? ŁUKASZ FALISZEWSKI - Odpowiedź na artykuł Pawła Norberta Strzeleckiego Paweł zaczyna swoją analizę od postawienia dwóch tez. Pierwsza mówi o nadchodzącym rychło kryzysie politycznym, i z nią można polemizować. Platforma Obywatelska od dawna jest partią bezideową, partią władzy, partią stołków, układów i kolesiostwa. Co rusz media donoszą o nowych aferach z udziałem, które są szybko przykrywane przez dyżurnych ideologów. Jednak powoli społeczeństwo otwiera oczy, podnosi się z foteli i dostrzega, że Zielona Wyspa była tylko w planach. Do głosu dochodzi młode pokolenie wyborców, w 2015 roku będą to roczniki , które widzą po starszych kolegach i koleżankach, że Polska Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, Polska klinczu dwóch konglomeratów partyjnych, nie da im szans na dobrą przyszłość. Z tą różnicą, że do gry od przyszłego roku wejdą pieniądze z Unii Europejskiej, a więc kolejne obietnice Polski w budowie, kolejne przekazy o ogromnym skoku cywilizacyjnym swoją drogą jak bardzo wytarte stało się już to stwierdzenie. Do gry wejść mogą również pieniądze zagarnięte przez koalicję rządzącą z OFE. Niech Bóg i wszyscy Święci chronią nas przed takim scenariuszem, jednak obawiam się, że naciski na Trybunał Konstytucyjny ze strony obecnego układu rządzącego, będą tak silne, że Polacy stracą miliardy złotych, za które politycy będą mogli opłacić kolejną kampanie wyborczą. Platforma Obywatelska, jak powszechnie wiadomo jest pierwszą w historii III Rzeczpospolitej partią, która wygrała drugą kadencję. Układ biznesowy, cały establishment w jaki wtłoczony są jej tryby, jest pokaźnych rozmiarów, i jak również mniemam potężnych możliwości. Wszyscy będą bronili się na wszystkie możliwe sposoby, przed możliwością powrotu 8 PiS i mitu tzw. IV RP. Ja osobiście doceniam ogromny rozmiar i siłę układu obecnie rządzącego w Polsce. Co prawda zaczyna on krwawić z różnych stron, lecz póki co nie stało się jeszcze nic na tyle poważnego by można było wieszczyć, że wykrwawi się na śmierć. A doskonale wiemy co robi, że pozwolę sobie na takie porównanie bestia zepchnięta do ściany. Podsumowując kryzys polityczny jest oczywiście możliwy, jednak należy mu pomóc i liczyć również na łut szczęścia. Po drugie, Paweł stawia Jarosława Gowina w charakterze potencjalnego lidera, który swoją osobą będzie potrafił przyciągnąć elektorat niezdecydowany, oraz należący po części do PiS-u i Platformy. Jarosław Gowin przez 6 lat był politykiem Platformy Obywatelskiej, co oznacza, że przez niecałe 6 lat, gdyż jego wolta rozpoczęła się w pierwszym kwartale tego roku, brał udział we wszystkich projektach partyjnych i rządowych. Oczywiście, reforma sądownictwa i deregulacja, o której wspomina Paweł, należy zapisać do jego zasług. Przekaz medialny i komentarze speców po jego sobotniej konwencji, pozwolę sobie przemilczeć, gdyż były tendencyjne. Trudno spodziewać się, żeby mainstreamowe media i kreatorzy opinii, byli przychylnie nastawieni do nowej inicjatywy, która silnie podkreśla konserwatywne podłoże ideologiczne, oraz zapowiada zmianę sposobu rządzenia. Natomiast z rozmów drugoplanowych, internetowych, w cztery oczy ze znajomymi, jak to Jarosław Gowin lubi powtarzać: z rozmów z Polakami, wielu z nich podkreśla właśnie małą wiarygodność Gowina. To o czym Paweł wspomniał, czyli bardzo niski stopień zaufania do polityków i instytucji państwowych wśród obywateli, dotyczy również byłego ministra sprawiedliwości. Wynika to głównie z faktu, iż jak wspomniałem firmował on swoim nazwiskiem zdecydowaną większość projektów, jakie ujrzały światło dzienne w czasach obecnie rządzącej koalicji. Kolejną kwestią, z którą oczywiście ciężką pracą ze specami od PR da się zniwelować, jest w mojej opinii słaba nośność Jarosława Gowina. Jego słowa z sobotniej konwencji: Polska musi iść razem, bo tylko razem możemy były bardziej wypowiedziane tembrem i tonem staruszka, który powoli żegna się z tym światem, aniżeli żywego i krewkiego lidera, który samym swoim wizerunkiem i sposobem przemawiania jest zachęcić Polaków do

9 siebie, i własnej inicjatywy. Nie odmawiam krakowskiemu politykowi charyzmy i umiejętności radzenia sobie w mediach, jednakże porównując go w tej kwestii do innych frontmanów, Donalda Tuska, Janusza Palikota, Jarosława Kaczyńskiego czy Leszka Millera, to wypada on bardzo blado. Dużo pracy w zakresie kreowania wizerunku przed Panem Jarosławem. Kolejną kwestią są towarzysze broni. Prominentni przedstawiciele PJN, kanapowej partii, która funkcjonuje w mediach tylko i wyłącznie dlatego, że Paweł Kowal i Marek Migalski są Europosłami, a Paweł Poncyljusz zawsze cieszył się dobrą prasą. Kowal znany z tego, iż zdecydowanie częściej wypowiada się o Ukrainie niż Polsce, i Migalski, tak naprawdę nie wiadomo na czym się znający, przypominają bardziej ludzi, którym spodobała się Bruksela-Strasburg, wygodne fotele, diety i wysoka pensja. Nasz lider, Przemysław Wipler, również obecnie trochę na uboczu, gdyż ciągle nie wyjaśniona pozostaje sprawa zajść na ulicy Mazowieckiej. Elżbieta Jakubiak kojarzona przeze mnie z wypowiedzi, że przedsiębiorcy zawdzięczają to, że mogą funkcjonować urzędnikom. No i sympatyczni John Godson oraz Jacek Żalek. Te wszystkie nazwiska są polskiej opinii publicznej znane, pytanie tylko czy nie zużyte. Co nowego są w stanie zaoferować, co przebije się do mediów i świadomości potencjalnych wyborców. Ogromnym plusem zarówno inicjatywy Godzina dla Polski oraz Stowarzyszenia Republikanie, które tworzą nowy byt polityczny, jest fakt, iż zaangażowały one w swe szeregi setki, tysiące młodych ludzi, którzy nie funkcjonują w polskiej polityce, a są dobrze wykształceni, mają własne biznesy i ogromny zapał do pracy. Nie można również odmówić wszystkim wymienionym przeze mnie liderom tego, iż teraz jest wymarzony czas na zakładanie nowej inicjatywy politycznej. Ze względu na być może, moim zdaniem zbliżający się kryzys polityczny, oraz 4skok wyborczy, od samorządowych i europejskich poczynając. Poza tym mogą stworzyć oni nową jakość polityczną między katolicko-prawicowym PiS-em, który jednak postulaty gospodarcze ma mocno socjalne, oraz Platformą Obywatelską, która miała być liberalna a jest socjalna, miała być konserwatywna ideowo a jest liberalna. Dobra oferta programowa, i dobra praca podczas kampanii wyborczych może również za- gospodarować pewne pole, tzw. wyborców niezdecydowanych. Życzę Polsce Razem jak najlepiej i również jak Paweł nam nadzieję, iż będzie to nowa jakość i siła na polskiej scenie politycznej. Jednak jednocześnie mam poważne obawy o jakość pijarową i merytoryczną liderów. Do wykonania jest ogrom pracy, zarówno u podstaw jak i na samej górze. Bo tylko razem Polska może odnieść sukces w jakichkolwiek wyborach. Łukasz Faliszewski 9

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Warszawa, kwiecień 2013 BS/45/2013 CZY POLACY SKORZYSTAJĄ Z ODPISU PODATKOWEGO NA KOŚCIÓŁ? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 5/2015 PREFERENCJE PARTYJNE W STYCZNIU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI W czerwcowym badaniu 1 zapytaliśmy Polaków o ocenę polskiej polityki zagranicznej, w tym przede wszystkim o stosunki

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Literka.pl Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Data dodania: 20110520 21:15:53 Autor: Monika Sugier Konspekt lekcji historii w drugiej klasie szkoły

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje NR 77/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje NR 77/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 77/2017 ISSN 2353-5822 Referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji pierwsze reakcje Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Komunikat z badań Instytutu Spraw Publicznych Coraz więcej Rosjan wychodzi na ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września We wtorek straż pożarna zamknęła w Zasławiu wystawę poświęconą Białorusinom walczącym w szeregach polskiego wojska w kampanii wrześniowej.

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Rok 2005 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Ma to zwrócić uwagę na znaczenie edukacji dla wspierania

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Konferencja prasowa Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Projekt realizowany we współpracy z: Projekt finansowany przez: Partnerem strategicznym Instytutu Spraw Publicznych jest Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Rodzaje współczesnych mediów radio telewizja Internet publikacje książkowe ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU wideokasety filmy fonografia wysokonakładowa prasa płyty kasety dzienniki czasopisma serwisy agencyjne

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1

Spis treści. Wstęp... DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R... 1 Spis treści Wstęp... XI DZIAŁ PIERWSZY. USTRÓJ POLSKI DO 1795 R.... 1 Rozdział I. Monarchia patrymonialna... 3 Część I. Powstanie państwa polskiego... 3 Część II. Ustrój polityczny... 5 Część III. Sądownictwo...

Bardziej szczegółowo

XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY Rodzina fundamentem życia społecznego. Tematy pomocnicze

XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY Rodzina fundamentem życia społecznego. Tematy pomocnicze XVI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY Rodzina fundamentem życia społecznego (hasło wybrane dn. 7 listopada 2013) Tematy pomocnicze I. Rodzina fundamentem życia społecznego 1. Rodzina fundamentem życia społecznego

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa

Sz.P. Maciej Król Dyrektor Departamentu Inwestycji Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Stowarzyszenie FORUM ROZWOJU OLSZTYNA e-mail: forum@fro.net.pl tel. 728 623 503 adres do korespondencji: ul. Osińskiego 7/9, 10-010 Olsztyn Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich WIZJA LOKALNA e-mail:

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad BS/151/ PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wady i zalety starego i nowego systemu

Wady i zalety starego i nowego systemu TNS 014 K.08/14 Informacja o badaniu Jedni twierdzą, że za komuny było lepiej", inni wręcz przeciwnie mówią, że nigdy nie było tak dobrze, jak teraz. Co denerwowało nas w poprzednim systemie, a co denerwuje

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń.

To dla mnie zaszczyt, a zarazem wyjątkowa okazja wysłuchania Państwa opinii, diagnoz, ocen, propozycji i spostrzeżeń. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Marszałek, Panie Marszałku, Panie Komisarzu, Panie Posłanki, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo Z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska, dziękuję za

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji

POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji A 399316 POLSKA EUROPA Opinia ĆWTAT publiczna O V I A 1 w okresie integracji pod redakcją Krzysztofa Zagórskiego i Michała Strzeszewskiego Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2005 Spis treści WSTĘP. OPINIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM

Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Warszawa, czerwiec 2012 BS/77/2012 OPINIE O ZMIANACH W SYSTEMIE EMERYTALNYM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku

Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Ocena porozumień Okrągłego Stołu i zmian po 1989 roku Wybrane wyniki sondażu Solidarność doświadczenie i pamięć przeprowadzonego przez CBOS w dniach od 12 marca do 12 kwietnia 2010 roku Krzysztof Pankowski,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy

Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Raport badawczy Stosunek młodych Polaków do projektu podwyższenia wieku emerytalnego Raport badawczy Warszawa, 19 kwietnia 2012 Nota metodologiczna Głównym celem badania było poznanie wiedzy i opinii młodych Polaków na

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Polacy o OFE. Polacy o OFE. TNS Czerwiec 2014 K.043/14

Polacy o OFE. Polacy o OFE. TNS Czerwiec 2014 K.043/14 Informacja o badaniu Do 31 lipca 2014 roku Polacy muszą zdecydować, czy chcą, by ich składki emerytalne były odkładane częściowo do ZUS i częściowo do OFE czy tylko do ZUS. W maju TNS Polska zapytał Polaków

Bardziej szczegółowo

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Uczniowie poznają wybrane fakty z historii emerytur, przeanalizują dwa podstawowe systemy emerytalne

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie 3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie Autor: Robert Kajzer Spis treści Wstęp... 3 Panuj nad własnymi emocjami... 4 Jak jednak nauczyć się panowania nad emocjami?...

Bardziej szczegółowo

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych

Młodzież 2010. Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Młodzież 2010 Plany, dążenia i aspiracje Materialne warunki życia i dostęp do technologii informacyjnej Znajomości języków obcych Barbara Badora, CBOS PLANY, DĄŻD ĄŻENIA I ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODZIEM ODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 92/2014 POLACY O WOJCIECHU JARUZELSKIM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ)

Spis treści. Wprowadzenie. I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) Spis treści Wprowadzenie I. KSZTAŁCENIE OBRONNE MŁODZIEśY W POLSCE (TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ) 1.1. Tradycje kształcenia obronnego młodzieŝy 1.1.1. Kształcenie obronne w okresie rozbiorów 1.1.2. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O RZĄDOWYM PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCI BUDŻETOWYCH, TZW. PLANIE HAUSNERA BS/178/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Stacja w Lublinie jest dworcem o największej liczbie odprawianych pasażerów we wschodniej Polsce.

Fot. 1. Stacja w Lublinie jest dworcem o największej liczbie odprawianych pasażerów we wschodniej Polsce. Stan na dzień 03.04.2013 Stacja częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. INFROMACJE OGÓLNE Stacja Lublin (Lublin Główny) to najważniejsza stacja kolejowa na terenie Lublina. Znajdujący

Bardziej szczegółowo

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki 6 m-cy badań, trendy Opinie nt. zmian prawnych Opinie nt. wpływu polityki Przebadano: 100 przedsiębiorców x 6 m-cy 600 ankiet krótkich. 3 przedsiębiorców x 6 m-cy 18 ankiet pogłębionych Na podstawie ankiet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 156/2014 STOSUNEK DO RZĄDU W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 156/2014 STOSUNEK DO RZĄDU W LISTOPADZIE Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 156/2014 STOSUNEK DO RZĄDU W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT SONDAŻY BS/55/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU

Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU Warszawa, luty 2011 BS/20/2011 STOSUNEK DO RZĄDU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2009 BS/128/2009 OPINIE POLAKÓW O TARCZY ANTYRAKIETOWEJ

Warszawa, wrzesień 2009 BS/128/2009 OPINIE POLAKÓW O TARCZY ANTYRAKIETOWEJ Warszawa, wrzesień 2009 BS/128/2009 OPINIE POLAKÓW O TARCZY ANTYRAKIETOWEJ Od niemal czterech lat badamy stosunek Polaków do ulokowania elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej na terytorium naszego

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa społeczności wiejskich Pomorza dawniej i dziś między indywidualistyczną konkurencją a wspólnotową kooperacją

Aktywność zawodowa społeczności wiejskich Pomorza dawniej i dziś między indywidualistyczną konkurencją a wspólnotową kooperacją Aktywność zawodowa społeczności wiejskich Pomorza dawniej i dziś między indywidualistyczną konkurencją a wspólnotową kooperacją Cezary Obracht-Prondzyński Reformy pruskie, czyli przejście systemowe od

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY. Nowe wyzwania. Zbigniew Kąkol Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY Nowe wyzwania Zbigniew Kąkol Idea Po społeczeństwie kapitalistycznym opartym na prywatnej własności środków produkcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW

Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, sierpień 2014 ISSN NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, sierpień 2014 ISSN 2353-5822 NR 118/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2011 BS/45/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA, ZUS I OFE

Warszawa, kwiecień 2011 BS/45/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA, ZUS I OFE Warszawa, kwiecień 2011 BS/45/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA, ZUS I OFE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Anatolij Łunaczarski. Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna

Anatolij Łunaczarski. Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna Anatolij Łunaczarski Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna 1 http://maopd.wordpress.com/ Artykuł Anatolija Łunaczarskiego z roku 1921. Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 2013 2 Towarzysz Lenin w artykule

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN!

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Michał Bakunin Tłumaczył W. Koszyc Jirafa Roja Warszawa 2007 Copyright by Jirafa Roja, 2007 Tytuł oryginału: Russkim, polskim i wsiem sławianskim

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband

Każdy może zostać fundraiserem wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband Centrum KLUCZ w ramach realizacji projektu PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe prezentuje wywiad z Becky Gilbert z Deutscher Fundraising Verband, przybliżający dobre praktyki z zakresu zachodniego

Bardziej szczegółowo

Recepty dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Recepty dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju Recepty dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku na działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju O Fundacji Ziemia i Ludzie Od 2009 roku budujemy społeczność zaangażowaną w działania na rzecz zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Dorota Dominik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 13 marca 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015

BIULETYN 11/2015. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 Podsumowanie Milenijnych Celów Rozwoju 2000-2015 W 2000 roku społeczność międzynarodowa przyjęła Milenijne Cele Rozwoju na rzecz eliminowania ubóstwa oraz zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe.

Sprawdzian nr 3. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku. 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Rozdział III. Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku GRUPA A 1. Wśród poniższych zdań zaznacz zdanie fałszywe. Po upadku powstania styczniowego rząd rosyjski nadał Polakom autonomię. Celem działań

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce

Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej a rozwój pracy socjalnej w Polsce Dr hab. Ryszard Szarfenberg Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski Klub Pracy Socjalnej, APS, 24.03.2015 Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo