Protokół nr XVIII/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XVIII/2007"

Transkrypt

1 Protokół nr XVIII/2007 z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 28 grudnia 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od do p. Piotr Olejniczak przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przewodniczy obradom XVIII Sesji Rady Miejskiej Leszna w dniu jak wyżej. Szanowni Państwo! Otwieram obrady 18 Sesji Rady Miejskiej Leszna. - Witam radnych Rady Miejskiej Leszna, - Witam Pana Prezydenta Miasta Leszna i jego współpracowników, - Witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, - Witam zaproszonych gości przybyłych na obrady dzisiejszej sesji, - Witam również wszystkie media, - Witam mieszkańców miasta Leszna zgromadzonych przed telewizorami. Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 18 radnych, nieobecnych jest 5 radnych. Państwo Radni otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej sesji, które jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponieważ od poprzedniej sesji minęło zaledwie 7 dni, w tym nieomal połowa świątecznych, nie został jeszcze sporządzony Protokół z XVII Sesji naszej Rady. Przyjęcie protokółu nastąpi na kolejnej sesji. Sprawę tę reguluje wykładnia dokonana przez Radę Miejską zawarta w uchwale Rady nr XLIV/337/97. Przed dzisiejszą sesją otrzymaliście Państwo II wersję projektu uchwały na DRUKU nr 210 w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007, a zmiany w niej zawarte zostały omówione podczas wczorajszego posiedzenia komisji Rady. Pragnę poinformować, że w dniu wczorajszym wpłynął wniosek 343 mieszkańców uzupełniający postulat z czerwca br., kiedy to podpisało go 250 mieszkańców w sprawie zmiany w organizacji ruchu na ulicach Niepodległości, Św. Franciszka z Asyżu i J. Kilińskiego, któremu nadano numer DRUKU 211. Wniosek jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. Informuję, że zgodnie z 35 Statutu Leszna petycja ta powinna być rozstrzygnięta na Sesji Rady Miejskiej najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia petycji. Projekt tej uchwały został omówiony w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji naszej Rady. Proszę o przegłosowanie umieszczenia projektu uchwały na DRUKU nr 211 w porządku obrad dzisiejszej sesji. Bardzo proszę pan radny Szczot. p. radny Szczot Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewien szczegół, ale czy ważny, to Państwo rozstrzygną.

2 2 Mianowicie rzeczywiście dwa dni temu wpłynął do Biura Rady Miasta Leszna obywatelski projekt uchwały podpisany przez ponad 300 a prawie 400 osób, który moim zdaniem, ponieważ przyglądałem się wszystkim trzem dotychczasowym korespondencjom różni się i to w dość zasadniczy sposób od uchwały, na którą powołują się wnioskodawcy. Mianowicie różnica polega na tym, że w uchwale, na którą powołują się wnioskodawcy dokładając podpisy funkcjonują dwa podpunkty i tam zebrano ponad 200 podpisów a w uchwale, którą Państwo macie w rękach znajduje się już tylko jeden punkt i został wykreślony. Literalnie są to dwie różne uchwały o dwóch różnych treściach poparte różną ilością głosów. Pierwsza inicjatywa ponad 200, druga inicjatywa ponad 200 i trzecia inicjatywa prawie 400. W związku z tym zgłaszam Wysokiej Radzie do rozważenie, bo być może musiałby to rozstrzygnąć któryś z prawników czy te dwie petycje, na które powołują się wnioskodawcy są tożsamymi petycjami czy jednak różnymi petycjami. Ale w związku z tym gdyby ta druga wersja miała mieć skutek, znaczy ta ilość podpisów jest niewystarczająca, aby można było wnieść to pod obrady Wysokiej Rady. Oczywiście ja doceniam wkład pracy wnioskodawców, ale przyjęliśmy w statucie Leszna 400 podpisów i po prostu musi być to za wszelką cenę dopełnione, aby Rada mogła zająć się tym na swojej sesji. Bardzo proszę o rozstrzygnięcie tych moich dylematów zanim wprowadzimy ten punkt pod obrady. Dziękuję bardzo. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. W sumie to Rada decyduje, ale poproszę panią mecenas może ustosunkuje się do tego problemu. p. Torz radca prawny Urzędu Miasta ja mam przed sobą dwa projekty uchwał i znam treść uchwał w sprawie zmiany organizacji ruchu i zgodnie z 35 ustęp 2 Statutu Leszna petycja musi być podpisana przez co najmniej 400 mieszkańców miasta posiadające czynne prawo wyborcze. Rozumiem, więc że każda z tych uchwał musi być zawnioskowana w charakterze petycji przez tą minimalną liczbę osób 400 mieszkańców. Nie znam szczegółów ilu dokładnie podpisało się osób pod tymi petycjami. Z tego, co mi przedstawiono, to warunki formalne zostały spełnione. Dziękuję. p. radny Szczot jeszcze raz. Projekty obu uchwał są tutaj na miejscu dostępne. Myślę, że pani mecenas mogłaby na nie spojrzeć. Jeszcze raz różnica polega na tym, że w tytule pierwszej uchwały wymienia się ulice, na których ma być wprowadzony ruch dwukierunkowy, czyli ul. Niepodległości, Św. Franciszka z Asyżu oraz Kilińskiego. W 1 są dwa punkty. Pierwszy przyjmuje się ruch dwukierunkowy na ul. Niepodległości a w punkcie drugim przyjmujący ruch dwukierunkowy na ul. Św. Franciszka z Asyżu i Kilińskiego. W projekcie uchwały, który został doniesiony dwa czy trzy dni temu brakuje w 1 punktu drugiego. W związku z tym mam wątpliwości czy to są te same projekty uchwał czy jednak różne. Jeśli jednak różne, to czy niewypełnienie tych 400 podpisów, bo tam nie ma 400 podpisów czy nie dyskwalifikuje tej uchwały do orzekania w ramach sesji. Czy po prostu pod tamtą petycją musieliby złożyć jeszcze tam kilkadziesiąt podpisów więcej, żeby mogła być rozpatrywana? Chodzi mi tylko o literalne podjęcie tej sprawy. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pani mecenas. p. Torz radca prawny Urzędu no ja przepraszam bardzo. Ja mam dwa projekty uchwał i rozumiem, że jest jeszcze jeden jeszcze inny, którego ja nie znam a który ma te dwa punkty, którego ja tutaj nie mam. Jeżeli takie jest żądanie mieszkańców dotyczące rozstrzygnięcia konkretnie tylko ulicy Niepodległości no to ten projekt uchwały winien być podpisany przez 400 mieszkańców jako to żądanie.

3 3 p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. W takim razie ogłaszam 5 minutową przerwę. Proszę Pana radnego Szczota o podejście do pani mecenas. Po przerwie; p. przewodniczący Olejniczak wznawiamy obrady. Chciałbym również powitać pana posła Wiesława Szczepańskiego, bardzo przepraszam nie zauważyłem. Ta chwila przerwy pozwoliła nam wyjaśnić sprawę. Została wyjaśniona już i pan radny Szczot przyjął wyjaśnienia jak rozumiem. Bardzo proszę. p. radny Szczot rzeczywiście otrzymałem wyjaśnienia od pani radczyni prawnej. Żebyśmy mieli jasność ja pozwolę sobie je przedstawić. Mianowicie faktem jest, że są trzy różne petycje o trzech różnych brzmieniach z różną ilością podpisów. Pani mecenas twierdzi, że ważne w petycji jest żądanie i te trzy petycje tym się charakteryzują, że mają te samo żądanie a mianowicie rozstrzygnięcia sprawy ulicy Niepodległości na rzecz dwukierunkowości. Ja takie wyjaśnienie przyjmuję i jakby wycofuję moje wątpliwości. Chociaż one pozostają w sensie takim czy można trzy uchwały o różnym brzmieniu przyjmować, ale to już zostawiam Państwu. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Proszę, więc o przegłosowanie umieszczenia projektu uchwały na DRUKU nr 211 w porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały na DRUKU nr 211 umieszczam w punkcie 4 e. Za było 10 radny, przeciw 7, wstrzymało się 2, 1 nie głosował. Projekt uchwały na DRUKU nr 211 umieszczam w punkcie 4 e. Dotychczasowe punkty porządku obrad pozostają bez zmian. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210 b/ ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków DRUK nr 208 c/ przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej DRUK nr 209 d/ utrzymania ruchu jednokierunkowego na ulicy Niepodległości oraz utworzenia miejsc parkingowych w kwartale ulic: Niepodległości Prochownia Grunwaldzka Jagiellońska - DRUK nr 195 e/ w sprawie otwarcia ruchu dwukierunkowego na ul. Niepodległości od Ronda Solidarności, Św. Franciszka z Asyżu i Jana Kilińskiego DRUK nr Interpelacje i zapytania radnych 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zakończenie.

4 4 Pkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. p. przewodniczący Olejniczak Szanowni Państwo Radni! Przez okres tygodnia, jaki minął od poprzedniej Sesji najwięcej czasu przeznaczyliśmy na świąteczny odpoczynek i wizyty rodzinne. Nie zapomnieliśmy jednak o naszych przodkach uczestnikach jedynego zwycięskiego w dziejach Polski powstania Powstania Wielkopolskiego, którego 89 rocznicę wybuchu Leszczynianie poprzez złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy uczcili 27 grudnia br. pod pomnikiem w kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Kąkolewskiej oraz pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Placu Kościuszki. Odbywały się również w okresie międzysesyjnym w Lesznie kolejne uroczyste kolacje wigilijne i spotkania świąteczno noworoczne. Przechodząc do spraw związanych z funkcjonowaniem Rady informuję, że wczoraj wpłynęły do Biura Rady kolejne 343 podpisy popierające projekt uchwały w sprawie otwarcia ruchu dwukierunkowego na ul. Niepodległości od Ronda Solidarności, Św. Franciszka z Asyżu i Jana Kilińskiego. Zapisy 35 ustęp 2 obligują nas do rozpatrzenia petycji w terminie 14 dni od złożenia petycji w związku z tym sesję kolejną musiałbym zwołać w terminie do 11 stycznia 2008 roku. Sugerując się wymogami sprawnego i oszczędnego funkcjonowania zaproponowałem Radzie poszerzenie porządku obrad dzisiejszej Sesji o projekt tej uchwały przekazując ją uprzednio radcy prawnemu do zaopiniowania i Panu Prezydentowi. Szanowni Państwo Radni przed dzisiejszą sesją otrzymaliście wykaz przewidywanych terminów Sesji naszej Rady w pierwszym półroczu 2008 roku. Przypominam również wszystkim radnym, że nasze oświadczenia majątkowe, które składamy do końca kwietnia dotyczą stanu na dzień 31 grudnia i dobrze jest pewne dane zapamiętać, co znacznie usprawni sporządzenie oświadczenia. Wszystkie dokumenty i pisma, o których mówiłem w swojej informacji znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Panie Prezydencie bardzo proszę o informację. Pkt 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. p. prezydent Malepszy Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo! Ostatnia sesja tegoroczna no chyba, że nam się przyjdzie spotkać z powodu takiego oto, że może kilkaset tysięcy złotych dotacji dostaniemy w sposób taki nieoczekiwany, ale takich przesłanek niestety nie ma, a chciałoby się, bo rok był wyjątkowo dobry i to byłby też taki niespodziewany akcent. W tym okresie sprawozdawczym podpisałem 5 zarządzeń z tego 3 dotyczyły umorzeń czynszów w lokalach komunalnych, 1 dotyczyło zmian w planie finansowym gminy i 1 dotyczyło zmiany stawek za usługi pogrzebowe na cmentarzu komunalnym. Stawki średnio rosną o 3,5% a wiec na poziomie inflacji.

5 5 Chciałbym również poinformować o przetargu nieograniczonym na montaż świetlnej tablicy na stadionie im. A. Smoczyka. Jest 5 ofert, które wpłynęły w terminie. Wartość kosztorysu inwestorskiego była złotych netto. Najtańsza oferta jest na kwotę złotych brutto i w tej chwili trwa rozstrzyganie czy są pod względem formalnym poprawne. Jeśli tak, to widać z tego, że kwotę, którą mieliśmy zarezerwowaną na ten zakup inwestycyjny i będziemy mogli rozstrzygać przetarg i ten telebim montować w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Przypomnę, że jest to wymóg, który władze Polskiego Związku Motorowego postawiły przed klubami, aby na stadionach, na których odbywają się mecze ekstra ligi były te stadiony wyposażone w tego typu urządzenia. Dla ciekawości oferta najdroższa była o złotych wyższa od tej najtańszej. Chciałbym również poinformować, że 29 grudnia, czyli jutro pracuje Wydział Spraw Obywatelskich a to w związku z obłożeniem wnioskami o wydanie nowych dowodów osobistych w tych samych godzinach, czyli od 8.oo do 13.oo pracował będzie Urząd Stanu Cywilnego. Również informuję, że Urząd Miasta funkcjonuje w sposób normalny, czyli od godziny 7.3o do 15.3o w ostatni dzień tego roku. Natomiast do 14.3o będzie funkcjonował Wydział Spraw Obywatelskich. O godzinę krócej a to, dlatego że z uwagi na konieczność transmisji danych do centrum do Ministerstwa stąd godzina 14.3o będzie tą ostatnią minutą, w której będziemy przyjmowali wnioski w Wydziale Spraw Obywatelskich na wydanie nowych dowodów osobistych. Również zapraszam wszystkich mieszkańców Leszna tych, którzy zechcą przyjść i nie mają innego sposobu spędzenia Sylwestra jak właśnie przyjście na Rynek na godzinę 24.oo gdzie będzie kilkunasto minutowy pokaz sztucznych ogni. Będzie okazja wypicia wspólnie szampana i cieszenia się z faktu, że witamy Nowy Rok właśnie w tym mieście, w którym miniony rok był wyjątkowo dobry dla miasta Leszna. Bezrobocie spadło do prawie 6% a więc jedne z najbardziej dolegliwych ustrojowych faktów i mamy to jakby za sobą. Natomiast jest faktem i jest również rzeczywistością, że ponad 2000 ludzi pozostaje bez pracy i to są ludzie, którzy tak mogę powiedzieć w dużej większości, w dużej części pozostają bez pracy już na własne życzenie. Również ten fakt musiał się przełożyć na kondycję gospodarki miasta. Pozytywne trendy w rozwoju sytuacji gospodarczej. Chociażby takie przesłanki jak ceny za 1 m 2 powierzchni gruntowych pod przemysł, pod handel, usługi. Tutaj te ceny były bliskie 100 zł za 1 m 2. Również sprzedaliśmy kilkadziesiąt działek mieszkaniowych. Także popyt na nieruchomości widoczny i wzrost nakładów inwestycyjnych zarówno ze strony budżetu miasta jak i osób fizycznych, podmiotów gospodarczych widoczny jest w Lesznie. To jest dowód na to, że tutaj warto inwestować i inwestują nowi inwestorzy jak i również ci, którzy w Lesznie funkcjonują od ponad 100 lat jak Leszczyńska Fabryka Pomp. Jest to ewenementem w skali kraju, że Zakład Spółka z o.o. jeden z najstarszych zakładów po Akwawicie zainwestował prawie 200 mln złotych w rozbudowę fabryki, parku maszynowego przede wszystkim ale również i w część budynków. Warto podkreślić, że ten fakt powoduje to, że Leszczyńska Fabryka Pomp w sposób wystarczający konkuruje z zakładami podobnej branży w Europie, ale również i w Świecie i ma podpisane wieloletnie umowy z Koncernem Światowym w tej branży a mianowicie z Duńskim GRUNFOSEM.

6 6 Również te pozytywne trendy, zjawiska przejawiły się również tym, że kolejny rok 2007 był wzrostem udziału miasta w PIT. Kolejne prawie 5 mln zł wzrostu. Ten plan będzie prawdopodobnie wykonany z nadwyżką i w ostatnich czterech latach udział w PIT wzrósł prawie o 20 mln złotych. Te pozytywne trendy i zjawiska też przedstawię w ostatnich kilku zadaniach. Mianowicie to jest statystyka pokazująca obraz funkcjonowania Urzędu, ale z jednej strony w tych decyzjach, które wydaliśmy, Urząd wydał, wydziały i naczelnicy z upoważnienia Prezydenta pokazywały te dobre zjawiska gospodarcze. Chcę również poinformować, że kontrole te zewnętrzne w mieście dotyczyły Urzędu i nie wskazywały, wyniki tych kontroli nie wskazywały na rażące łamanie prawa a wskazywały na pewne uchybienia, które żeśmy załatwili w trybie przewidzianym ustawą o NIK albo w trybie przewidzianym prawem. Urząd i jednostki podległe wydały kilkadziesiąt decyzji i tylko kilkadziesiąt było zaskarżanych i z tych zaskarżonych ułamek procenta przyznana była racja po stronie skarżącej a to świadczy o jakości pracy samego Urzędu jak i samych jednostek samorządowych. Warto też podkreślić dobrą kondycję i sytuację finansowo ekonomiczną naszych spółek MPWiK oraz MPEC jak i MZO. Ta ocena wynika chociażby z faktu, że spółki generują środki finansowe na zarówno inwestycje jak i inwestycje modernizacyjne i to w kwotach kilkumilionowych. Ta modernizacja majątku spółki jest jednocześnie wzrostem wartości majątku komunalnego miasta. Teraz kilka takich danych z różnych obszarów miasta. Może ten najważniejszy, to urodziło się w mieście, no może Leszczynian urodziło się 525, bo urodziło się pewnie ponad 1000 ponieważ w Szpitalu Wojewódzkim taka statystyka jest. To jest niestety o 35 mniej niż w roku Zmarło więcej niestety niż w roku 2006 o 45 ale dalej saldo jest tutaj dodatnie. Natomiast po raz pierwszy, jeżeli statystyka się tutaj potwierdzi mamy saldo migracji ujemnej, bo więcej się wymeldowało prawie 800 osób a z tego 74 ewidentnie wskazywały, że to jest wymeldowanie za granicę. Można domniemywać, że również w celach zarobkowych. Natomiast zameldowało się prawie 700 osób. Wydaliśmy prawie dowodów osobistych i dalej popyt na tą usługę jest. Niestety mieszkańcy Leszna tutaj nie bardzo odstają od tej średniej krajowej i kolejki są spore. Sytuacja jest taka, że jest znane to od kilku lat, że dowody osobiste tracą ważność mocą ustawy a ważność ta została przedłużona o kolejne 3 miesiące, ale tłok w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich jest spory. Również kilka danych dotyczących ewidencji gospodarczej wskazuje na ruch w tej ewidencji gospodarczej i to jednocześnie myślę jest wynikiem dopasowywania się statutu firm małych, również jednoosobowych, ale również i dużych do sytuacji rynkowej i tych zmian w ewidencji działalności gospodarczej prawie 800, wykreślenie z ewidencji 620 a w roku poprzednim o 110 wykreśleń więcej. Natomiast liczba przedsiębiorców na dzień 31 grudnia prawdopodobnie prawie 7550 i o 33 więcej niż w roku poprzednim. Może wiadomość, która mnie również wczoraj zaszokowała, bo wiedziałem, że jesteśmy w czołówce miast, które jeśli chodzi o liczbę pojazdów, to jesteśmy w czołówce. Mamy zarejestrowanych pojazdów mechanicznych a w tym prawie samochodów.

7 7 To wskazuje na to jak jesteśmy wyposażeni w konie mechaniczne i tutaj jednocześnie znajduje to odbicie w obłożeniu pracą Wydziału Komunikacji. Sytuacja na rynku chociażby nieruchomości liczba wydanych decyzji przyznających czy decyzji o warunkach zabudowy jest dokładnie 381 i jest to 30 więcej niż w roku minionym, czyli Pozwolenia na budowę 792 tj. 100 więcej niż w roku Oczywiście tutaj najwięcej na budynki jednorodzinne prawie 183 pozwolenia na budowę. Również budynki pod przemysł 2 pozwolenia, budynki dotyczące obszaru transportu łączności 10, a handlowo usługowe 17. Budynki wielorodzinne 8 pozwoleń. Sprzedaliśmy w okresie minionego roku 33 mieszkania o 17 mniej niż w roku Sprzedaliśmy również tyle samo działek jednorodzinnych. Z tym, że jak Państwo Radni zauważyli nie wyprzedajemy działek a sprzedajemy jak to się określa za godziwą cenę. Chciałbym również poinformować o takiej też przesłance, która wskazuje na to, że sytuacja dochodowa leszczyńskich rodzin się poprawia. Natomiast mam świadomość ja i jak również na pewno Państwo Radni, że ona nie jest taka oczekiwana przez wszystkie leszczyńskie rodziny. Dalej wiele rodzin żyje na granicy niedostatku, ale ta sytuacja, jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe jest tutaj dość znamienna. Mogę tylko tutaj stwierdzić, że wydaliśmy w decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego a w tym decyzji pozytywnych 2884 a 183 były negatywne. Wydaliśmy mocą tych decyzji prawie 2 mln. 600 tys. złotych. Średni dodatek wyniósł 142 zł 42 grosze i był o 1 zł większy od ubiegłorocznego. Tutaj jest widoczny spadek wniosków o ponad 16% ale jeszcze raz podkreślam, że przesłanka wskazująca na poprawę dochodową rodzin tych najuboższych, ale z drugiej strony mamy świadomość sytuacji znaczącej liczby rodzin o niedostatku dochodowym przede wszystkim. Ale myślę, że wydatki na sferę społeczną w jakimś stopniu neutralizowały tą sytuację w tych rodzinach, w których dochody są znacznie niższe od średniej krajowej. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Tyle sprawozdania Prezydenta za okres między sesjami. Dziękuję bardzo za uwagę. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo panie Prezydencie. Czy są jakieś pytanie? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Pkt 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210 (II wersja) - projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. p. przewodniczący Olejniczak o opinię stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Piotra Więckowiaka. p. radny Więckowiak Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Komisja Budżetowa na wczorajszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały na DRUKU nr 210 w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się przy braku głosu sprzeciwu. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu proszę przewodniczącego radnego pana Ryszarda Hayna.

8 8 p. radny Hayn Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym przyjęła projekt uchwały na DRUKU nr głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210, proszę o podniesienie ręki? Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210 wersja II została podjęta 10 głosami za, 0 przeciw, wstrzymało się 9 nie głosował 1 radny. p. przewodniczący Olejniczak proponuję powtórzenie, jeżeli nie zadziałał przycisk. Bardzo proszę Wysoką Radę o ponowne przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210, proszę o podniesienie ręki? Jeszcze raz informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210 wersja II została podjęta 11 głosami za, 0 przeciw, wstrzymało się 9 U C H W A Ł A Nr XVIII/200/2007 Jak w Załączniku nr 4. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie; b/ ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków DRUK nr 208 projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. p. przewodniczący Olejniczak Autopoprawka p. naczelnik Barbara Krawiec bardzo proszę. p. Krawiec naczelnik Wydziału Budżetu Proszę Państwa! Dzisiaj wpłynęło do nas pismo z Jednostki Realizującej Projekt o zmianę wielkości wydatków niewygasających z końcem roku Bardzo proszę o poprawienie sobie następujących kwot: W 1 ogólna kwota wynosi 9 mln 911 tys. 917 zł 91 groszy. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 7 mln 696 tys. 787 zł 41 groszy. W zadaniach miasta kwota 6 mln 301 tys. 787 zł 41 groszy. W projekcie mówiącym o realizacji projektu grupowego kwota 1 mln 470 tys. 695 zł 35 groszy w Planie Finansowym w Załączniku nr 1 na ostatniej stronie. Dział 900 jest w tej chwili kwota 2 mln 250 tys. 014 zł 70 groszy a winno być 2 mln 240 tys. 695 zł 35 groszy. Dział kwota 1 mln 470 tys. 695 zł 35 groszy.

9 9 W podsumowaniu wydatków ogółem kwota 9 mln 911 tys. 917 zł 91 groszy. W zadaniach miasta kwota 7 mln 631 tys. 917 zł 91 groszy. W podsumowaniu wydatków majątkowych ogółem kwota 7 mln 696 tys. 787 zł 41 groszy. W zadaniach miasta 6 mln 301 tys. 787 zł 41 groszy kwota 1 mln 790 tys. 695 zł 35 groszy. Różnica jest o kwotę 9 tys. 319 zł 35 groszy, które zostały zakwalifikowane jeszcze do tych wydatków wykonanych w dniu 27 grudnia 2007 roku. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącego radnego pana Edwarda Szczuckiego. p. radny Szczucki Panie Przewodniczący! Komisja Rewizyjna rozpatrując ten projekt uchwały środków niewygasających przyjęła 3 głosami za, 0 przeciw i 4 osoby wstrzymały się od głosu. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Piotra Więckowiaka. p. radny Więckowiak Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Komisja Budżetowo Finansowa na wczorajszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały na DRUKU nr 208 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 opiniowała 3 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się przy braku głosów sprzeciwu. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza. p. radny Ganowicz Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Rozwoju rekomenduje Wysokiej Radzie projekt uchwały na DRUKU nr członków głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu proszę przewodniczącego radnego pana Ryszarda Hayna. p. radny Hayn Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Projekt uchwały na DRUKU nr 208 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła 4 głosami za przy 1 wstrzymującym. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Praworządności i Porządku Publicznego proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Grzegorza Rusieckiego. p. radny Rusiecki Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Komisja Praworządności i Porządku Publicznego na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym projekt uchwały na DRUKU nr 208 zaopiniowała pozytywnie przy 4 głosach za i 2 głosach wstrzymujących. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Spraw Społecznych proszę przewodniczącego radnego pana Marka Wachowskiego. p. radny Wachowski Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała powyższy projekt uchwały 2 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję.

10 10 p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Mikołajczyk. p. radny Mikołajczyk Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Panie Prezydencie! Na początku chciałbym uzyskać wyjaśnienie skąd się bierze różnica w informacjach w radio Elka, gdzie pan Prezydent mówi o 13 mln złotych. Ta kwota jest również umieszczona w internecie a my mamy w projekcie uchwały kwotę niespełna 10 mln złotych. Środki niewygasające wiadomo, że to są środki na zadania zaplanowane w 2007 roku niedokończone względnie niezapłacone. Z pewnymi sprawami, pozycjami nie powinniśmy dyskutować, bo roboty zostały wykonane, termin płatności w styczniu i na ten temat nie ma dyskusji. Ale nie można przejść do porządku dziennego nad niektórymi sprawami. Na przykład przeniesienie na następny rok kwoty zł na dokumentację. W tej kwocie zł jest kwota zł na opracowanie dokumentacji ulicy Okrężnej, która miała być zrobiona do połowy czerwca a do dzisiaj jest niewykonana. W tej kwocie jest również kwota na opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów w rejonie pól irygacyjnych. Zgodnie z dokumentami przetargowymi ta dokumentacja powinna już być wykonana a do dzisiaj jest niewykonana. Nie można również się pogodzić z przeniesieniem środków, chociaż jest to fakt zastany, ale jest to spowodowane pewnymi nieprawidłowościami czy złym planowaniem między innymi dwóch obiektów takich jak kaplica na cmentarzu, dom pogrzebowy na cmentarzu komunalnym jak również budynek mieszkalny przy ulicy Racławickiej. Z powodu moim zdaniem niewłaściwych dat realizacji tych obiektów, zwłaszcza zaplanowanie z terminem 15 grudzień i 15 styczeń obiektów, gdzie technologia wykonania wymaga temperatury dodatniej. Chociażby pokrycie dachu blachą miedzianą i chociażby licowanie zewnętrzne ścian z płytek z kamienia itd. Są to błędy planistyczne. Również nie możemy pogodzić się z przeniesieniem środków na dokumentację wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie ul. Wilkowickiej między Zatorzem a Gronowem. Przy zatwierdzaniu budżetu na rok 2007 biliśmy przeciwni. Uważamy, że w tej chwili są to wydatkowane pieniądze niepotrzebnie. Zgoda nasza byłaby wtedy gdyby Pan Prezydent zawarł jakieś porozumienie, ugodę. Czy to z Wojewodą czy to z Generalną Dyrekcją Dróg i na przykład miasto przygotowuje dokumentację a Wojewoda czy Generalna Dyrekcja Dróg zobowiązuje się na budowę wiaduktu. Takiego porozumienia nie ma a dokumentacja jest w tej chwili za kilkaset tysięcy wykonywana i taką umowę zawarto a każda dokumentacja zgodnie z przepisami ważność dokumentacji jest to okres dwóch lat i mogą to być pieniądze wyrzucone. W związku z tym nie chcemy być przeciwni i nie chcemy głosować przeciw no, bo nie chcemy, aby środki nie przepadły i żeby były realizowane, bo umowy są zawarte i po prostu będziemy się wstrzymywać. pilnować czasu wystąpienia. Bardzo proszę pani radna Kaźmierczak a potem Pan Prezydent. p. radna Kaźmierczak Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Przypuszczam, że tu się wkradł błąd taki typowo pisarski a że to jest jednak projekt uchwały prosiłabym, aby poprawić. W punkcie 2 w podpunkcie którymś z rzędu - wydatki na projekt rzeźby ma być Alfreda Smoczyka i to jest ważne, aby poprawnie to było napisane a jest Smoczka. Tym bardziej, że to jest w projekcie uchwały i wtedy nam tak zostanie tak jak przegłosujemy.

11 11 p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Proszę o poprawienie. Panie Prezydencie bardzo proszę. p. prezydent Malepszy przepraszam bardzo fanów żużla ale również i rodzinę za taki błąd pisarski ale dotyczy nazwiska kogokolwiek więc przepraszam. Tutaj nawiązuję do pierwszej części wystąpienia pana radnego Stanisława Mikołajczyka. Zakodowane miałem 13 mln zł, a jest tak jak poprawnie także moje uchybienie jeśli chodzi o przekaz publiczny. Chciałem się również odnieść do tych, które pan uważa, że są dyskusyjne. Rzeczywiście dokumentacja na ul. Okrężną i pola irygacyjne miała być w terminie, o którym pan mówił wykonana, czyli do połowy tego roku. Nie była z uwagi na to, że biuro projektowe, które wygrało ten przetarg i zostało mu zlecone wykonanie było obłożone dokumentacją na przebudowę skrzyżowania na Gronowie. Ta dokumentacja będzie gotowa w pierwszym kwartale przyszłego roku. To jest bardzo ważna dokumentacja i jej posiadanie przekonany jestem pozwoli nam na to, żebyśmy mieli w pełni...(koniec taśmy)... na realizację tej inwestycji. Dom mieszkalny na ul. Racławickiej tutaj myślę bym się nie zgodził, że to jest błąd planistyczny, to raczej błąd w planowaniu a nie planistyczny. Mówiliśmy, dlaczego taka zwłoka, czekaliśmy prawie trzy miesiące na decyzję z Warszawy dotyczącą dotacji celowej na to zadanie. Wykonawca nie mógł wejść na to zadanie i niestety ono się wydłużyło, ten termin wyczekiwania. Jest tak, że mamy zimę i Pan mówił również o tym, że tam nie ma cieplika i nie można teraz tych prac wykonywać i jest to też prawda. Trudno tutaj mówić o jakichś niedociągnięciach w planowaniu tej inwestycji o tych warunkach, o których mówiłem. Natomiast na dom pogrzebowy rzeczywiście trochę nawalał projektant i z jego winy brak dokumentacji już potem wykonawczej spowodowany jest tym, że ten dom pogrzebowy zostanie wykonany prawdopodobnie najdalej w I półroczu przyszłego roku. Rzecz, która jest dyskusyjna to rzeczywiście tutaj panowie podnosicie ten temat, że ul. Wilkowicka - wiadukt jest wydatkiem zbędnym, jeżeli chodzi o projekt. Ja myślę, że to, co się stało w Lesznie, jeśli chodzi o inwestycje o tym charakterze chociażby wiadukt im. Generała Grota Roweckiego wskazuje na to, że posiadanie właśnie pełnej dokumentacji projektowej łącznie z pozwoleniami i z uzgodnieniami powoduje, że jest szansa na to, o czym pan mówił i o czym marzymy czy chcemy, aby posiadając tą dokumentację będziemy mieć warunki przekonujące o tym, że zadanie to będzie finansowane ze środków centralnych a tym bardziej jak donoszą media i jak nas informują decydenci również wiem, że tutaj pan poseł Szczepański ma w tej sprawie informacje z pierwszej ręki, że jest szansa na to, że ta droga krajowa na trasie Wrocław Poznań będzie modernizowana a jak Państwo wiecie informuję ponownie miasto Leszno uzgodniło modernizację drogi kolejowej Wrocław Poznań pod warunkiem wybudowania dwóch wiaduktów w mieście. Ten na ul. Wilkowickiej i ten na Zaborowie. Stąd wydaje się, że wydatek kilkuset tysięcy złotych w sytuacji inwestycji, która może kosztować więcej niż 20 mln zł jest wielce uzasadniony. Zwłaszcza również w kontekście już wielce prawdopodobnej budowy trasy nr 5 na obrzeżach miasta Leszna. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pan radny Mikołajczyk.

12 12 p. radny Mikołajczyk Panie Prezydencie! Mógłbym jeszcze dyskutować na te tematy, na które się Pan wypowiadał, ale wydaje mi się, że szkoda teraz na to czasu, bo będziemy dyskutować na komisjach. Ale nie mogę się pogodzić z wyjaśnieniem, że dokumentacja nie została wykonana, bo ten projektant był obłożony innymi pracami a dotyczy to ronda w Gronowie. Jak można podpisać umowę na opracowanie dokumentacji ulicy Okrężnej wiedząc, że projektant będzie obłożony pracami na rondzie a jednocześnie składać ofertę na kilkaset tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji pól irygacyjnych, na uzbrojenie? To jest dla mnie no nie do wyjaśnienia po prostu. pan Prezydent. p. prezydent Malepszy myśmy też wyjaśniali sobie i wyjaśniane to było w wydziale w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji. Sytuacja wyjątkowa rzeczywiście no i nie do wytłumaczenia też. No nie powinniśmy takiej sytuacji przyjąć. Natomiast zbieżność jest tutaj wydarzeń. Mianowicie Pracownia, która projektowała budowę skrzyżowania i jednocześnie zostały jej zlecone prace te związane z modernizacją ulicy Okrężnej. Ta zwłoka i ta przyczyna była oto zwyczajnie taka, że trzeba było projekt pierwotny przebudowy skrzyżowania jak Państwo wiecie było to jedno - pasowe rondo a potem trzeba było, że tak powiem w trybie pożarowym przeprojektowywać na dwu - pasowe i w związku z tym uznałem, że jest w pewnym stopniu usprawiedliwiona zwłoka, którą Pan słusznie zauważa, że nie powinna mieć miejsca. Ale sytuacja tutaj była wyjątkowa, bo poszerzenie zakresu projektu tego na Gronowie i również poszerzenie zakresu samej inwestycji o przebudowę i modernizację tej ul. Poznańskiej i tutaj w kierunku zarówno wiaduktu na Ostrów jak i również w kierunku do Leszna i usprawiedliwiało niejako pracownię, która rzeczywiście spóźniła się z wykonaniem prac projektowych na ul. Okrężną. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Szczot. p. radny Szczot chciałbym zapytać czy to jest ta sama firma projektowa, której badaniem wykonania zleceń zajmowała się Komisja Rewizyjna, a która okazało się, że ta firma projektowa nie wykonywała w gminie zleceń biorąc, że tak powiem na swój kark inne zlecenia stając do przetargu i biorąc kolejne zlecenia, kolejny raz i które nie były wykonane. Czy my jakieś konsekwencje będziemy wyciągali z niewykonywania umów po prostu? Bo rozumiem, że jeżeli firma staje do kolejnego przetargu w trakcie wykonywania prac, to rozumiem, że jest w stanie wykonać to zlecenie. Jeżeli nie jest w stanie wykonać tego zlecenia nie powinna stawać do przetargu. Jeżeli stanęła, wygrała i podpisała umowę, a nie wykonała tego zadania, to rozumiem, że jakieś konsekwencje umowa przewiduje? Dziękuję. pan Prezydent. p. prezydent Malepszy tak to jest ta sama firma i myślę, że pan radny też ma tą informację. No przetarg na ul. Okrężną był wcześniej rozstrzygnięty na rzecz tej pracowni. Natomiast informuję i mówiłem przed chwilą, że w między czasie był gotowy projekt techniczny z pozwoleniem na budowę ronda jedno - pasowego na Gronowie. Wiedzieliśmy, że to jedno - pasowe nie jest w stanie spełnić oczekiwań w tym sensie, żeby uregulować ruch w tej części miasta to zwróciłem się o przeprojektowanie tego projektu i to w trybie pożarowym.

13 13 Właściwie na bieżąco ten projekt był wykonywany przez tą pracownię i to w jakimś stopniu, w moim przynajmniej pojęciu usprawiedliwia ten stan, o którym dzisiaj rozmawiamy. Oczywiście też jest tak, że w umowie są przewidziane kary za nieterminowe wykonywanie prac, zarówno tych inwestycyjnych jak i projektowych. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pan radny Szczucki. p. radny Szczucki Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! No nie można spokojnie przejść nad tym projektowaniem wiaduktu. Panie Prezydencie Pan bierze na siebie ogromną odpowiedzialność wydania publicznych pieniędzy złotych, które no bardzo prawdopodobne, ale to bardzo prawdopodobne znajdą się w koszu. Nie wolno takich decyzji podejmować i myśmy to rok temu mówili przy budżecie, ale oczywiście Państwo uchwaliliście taki budżet łącznie z tym wiaduktem a jest to absolutnie wirtualna sprawa. Wydawanie pieniędzy na zupełnie jakieś wyimaginowane pomysły. Bo przecież sprawa jest oczywista i zacznę może od sprawy najważniejszej Panie Prezydencie. Nie ma planu zagospodarowania, w którym jest przyjęta budowa wiaduktu. W związku z tym wszystko w tej sprawie, co Pan podejmuje jest bezprawne. Naprzód plan zagospodarowania, potem podejmowanie decyzji wynikających z zapisów w tym planie a nie odwrotnie. Ale tu już niejedno prawo jest złamane i to jest kolejne, ale kiedy za tym się kryje pół miliona złotych a to nie jest wszystko, bo wcześniej koncepcja była robiona. Przecież Pan wie Panie Prezydencie, że to nie może być inwestycja tego miasta. To miasto nie jest w stanie udźwignąć takiej inwestycji. Ta inwestycja może być jedynie sensowna, bo ona jest potrzebna by była i by były dwa wiadukty, trzy wiadukty oczywiście, ale to są marzenia oczywiście wobec tych potrzeb, jakie zwłaszcza teraz wyłoniły się w związku z EURO 2012 no to tutaj z pieniędzmi na te wszystkie cele zamierzone no jest bardzo krucho. Oby tak się stało, ale jeśli się stanie, to inwestorem na pewno nie będzie miasto. My na remont wiaduktu wydaliśmy około 40 mln złotych, tego wiaduktu. Ten wiadukt no to przecież nie trzeba być specjalistą żeby nie wiedzieć, że to jest rząd 200 mln złotych pi razy oko. To są tego rzędu pieniądze, bo jeśli remont kosztuje 40 mln złotych nawierzchni no to nad tymi torami tego rzędu. Nie ma żadnych analiz, ale to byłyby sprawy, nad którymi moglibyśmy dyskutować gdyby były jakieś materiały. Ale jeśli nie ma planu, to jakiekolwiek dyskusje na ten temat i jeśli nie ma gwarancji, że ktoś zainwestuje poza miastem w to, to wydawanie i wyprzedzanie i spieszenie się z wydaniem pieniędzy pół miliona złotych no jest rzeczą panie Prezydencie wysoce nieodpowiedzialną. Dziękuję. pan Prezydent. p. prezydent Malepszy nie no możemy tutaj dyskutować. Rzeczywiście przypominam Panu radnemu, ale również mieszkańcom i tu również radnym, że Pan różne rzeczy wypowiada od dziesięciu lat. Marzy Pan o tym, żeby łamać prawo i dzisiaj kolejny raz Pan mówi, że łamane jest prawo. To jest właśnie styl uprawiania życia publicznego przez Pana od dziesięciu lat i to nie ma nic wspólnego z tym, że ja nie rozumiem zasad demokracji, że nie przyjmuję krytyki. Przyjmuję ją wtedy, gdy ona jest uzasadniona. Również w sprawie wiaduktu Grota Roweckiego Pan wypowiadał różne rzeczy i nie będę określał ich, jaki był ich stopień.

14 14 W każdym razie gdybym słuchał Pana, to ten wiadukt byłby dalej w takim stanie, w jakim był i po prostu nie byłby wyremontowany i miasto miałoby rzeczywiście sytuację absolutnie niewyobrażalną. Trzeba marzyć, ale nie tylko marzyć, bo trzeba dążyć i mieć fakty materialne do tego, żeby przekonać decydentów o tym, że wiadukt na Wilkowickiej musi być zbudowany. Jeszcze raz podkreślam, że uważam za absolutnie racjonalne, że argumentem na rzecz budowy tego wiaduktu będzie posiadanie projektu łącznie z pozwoleniami na budowę. Nie jest tak jak Pan to mówi też i powtarza Pan to kolejny raz, że na zadania związane z budową dróg potrzebny jest plan miejscowy. Nie jest potrzebny, bo gdyby tak było to wiele decyzji o warunkach zabudowy a przede wszystkim pozwoleń na budowę nie mogłoby być wydanych, bo byłyby wydanie z naruszeniem, właściwie nie tyle z naruszeniem, co z łamaniem prawa. W poczuciu właśnie odpowiedzialności za rozwój miasta za to, co może być za pięć, za dziesięć lat właśnie taki projekt i wydanie tych pieniędzy na ten projekt uważam za jak najbardziej zasadny. Również w kontekście takim jak Pan przed chwilą powiedział w 2012 rok mówimy o modernizacji dróg kolejowych i budowie również drogi nr 5 i to powoduje, że ten wiadukt na ul. Wilkowickiej ma szanse realizacji wtedy, gdy będzie projekt łącznie z pozwoleniami na budowę gotowy. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pan radny Bąkowski. p. radny Bąkowski Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Ja chciałem się ustosunkować tu do części wypowiedzi pana radnego Szczuckiego. Ostatnia nowelizacja prawa budowlanego pozwala na pobudowanie obiektów użytku publicznego tam gdzie planów zagospodarowania nie ma. Także ta uwaga, że tutaj Pan Prezydent łamie prawo jest nietrafna. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pan Prezydent. p. prezydent Malepszy może tylko zdanie dodam do tego bo nie wiem skąd Pan wziął kwotę 200 mln złotych na tą inwestycję? Gdy przedstawialiśmy koncepcję budowy wiaduktu mówiliśmy wtedy o kwocie kilkunastu milionów złotych. Wedle najnowszych gdzieś przesłanek ten wiadukt może kosztować około 20 a może nieco ponad 20 mln złotych. Więc informacja, którą Pan posiada ma Pan ze źródeł nie wiem, jakich. Możecie się śmiać, ale może spróbujecie. Pan Więckowiak się oczywiście na tym lepiej zna, na budowie wiaduktów, na projektowaniu wiaduktów, na koncepcji. Może się Pan śmiać, ale lepiej zapytać, przyjść do Pana Bukowskiego, zobaczyć koncepcję i wtedy nie będzie się Pan śmiał, tylko będzie Pan trochę poważniej zachowywał się na tej sali. Pan radny Rusiecki. p. radny Rusiecki Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Ja chciałem tylko zapytać, ponieważ mam taką wątpliwość czy my jako samorząd miasta w ogóle możemy przyjmować plany zagospodarowania przestrzennego na tereny kolejowe, które są wyjęte spod kompetencji samorządu Miasta Leszna? Chciałem uzyskać odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pan radny Więckowiak.

15 15 p. radny Więckowiak Panie Prezydencie! Nie wiem skoro uważa Pan, że budowa nowego wiaduktu kosztuje około 20 mln złotych jak Pan przed chwilą powiedział, to pytam tylko, dlaczego wyremontowano stary wiadukt za kwotę blisko 40 mln złotych. Nie musi Pan odpowiadać. Dziękuję. Pan Prezydent. p. prezydent Malepszy proszę Pana zwyczajnie ponieważ prosiłem, żeby Pan zajrzał zanim Pan zabierze głos, tu może w dokumentację i koncepcję zobaczyć jaki jest wiadukt na Wilkowickiej, jakie ma gabaryty. Nie jest pasem rozdziału tylko jest jedno jezdniowy no i taki koszt, zwyczajnie trzeba najpierw popatrzeć w dokumentację, która jest do wglądu i zapytać się a potem się obśmiewać. pan radny Szczucki. p. radny Szczucki Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Oczywiście nie będę tu kontynuował tej polemiki ile będzie kosztował. Wie Pan ja mogę tylko powiedzieć tak, że ja przepracowałem 47 lat mam za sobą tyle pracy zawodowej a z tego 45 w budownictwie, więc trochę Panie Prezydencie ocierałem się o to i wie Pan jak słyszę coś takiego i mówić publicznie to, co Pan mówi o tej kwocie. No nie będę kontynuował dalej. Po prostu tak 40 mln złotych wydaliśmy na remont tego wiaduktu. Jedna nitka kosztowała ostatnio 20 mln złotych a mówienie, że za niewiele więcej można wybudować wiadukt no jest porażające i nie chcę tego mocniej nazywać. Jest porażające, ale to nieważne ile on w tej chwili kosztuje, chociaż oczywiście gdyby miasto miało zrobić. Chodzi o to, żeby była gwarancja, że przecież poza miastem ktoś musi podjąć decyzję i wyłożyć to publiczne pieniądze na ten wiadukt i nie ma takiej gwarancji a Pan projektuje i zleca projektowanie za złotych. Wcześniej koncepcja Pana Mielocha i tak wyrzucamy te pieniądze, które niewątpliwie znajdą się w błocie. Za to się kiedyś poniesie odpowiedzialność nie ulega wątpliwości. Bo jeśli byłoby to zgodne z planem, którego nie ma. Wracam do tego niestety Proszę Państwa i tutaj Panie radny Bąkowski ja bym radził, aby Pan się dokładnie zapoznał z tymi wszystkimi ustawami, przepisami planowania przestrzennego między innymi. To, że można wydać decyzję bez planu to jest prawda, ale to jest wyjście na wypadek oczywiście inwestycji niedużych, małych no i nie chcę tu rozwijać, które trzeba odnieść się do otoczenia, co można przy tej ulicy wybudować, bo ludzie chcą się budować i nie można czekać na plan i tam się da określić szybko warunki. Ale zdecydowanie o budowie wiaduktu w mieście wyłączając z tego Radę, bo to o to chodzi, żeby Rada nie miała nic do powiedzenia i dlatego Prezydent może wydać decyzję jednoosobowo. A jak Rada jest wyłączona, to mieszkańcy są wyłączeni, bo nie ma debaty publicznej i nie ma upublicznienia zamiarów nie ma nad nią dyskusji i nie ma możliwości odwołania się mieszkańców. Jeśli są zagrożone ich jakieś interesy. To wszystko publicznie się nie dzieje i to o to chodzi, żeby to się działo w zaciszu gabinetu. Dlatego nie spieszy się z uchwaleniem planów, w którym po publicznej dyskusji podjęłoby się właściwe decyzje. Tego wszystkiego nie ma. Jednoosobowo decyzja, zlecenie, złotych proszę bardzo. p. przewodniczący Olejniczak czas. p. radny Szczucki ale za to trzeba będzie ponieść odpowiedzialność. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pan Prezydent.

16 16 p. prezydent Malepszy niezależnie kto jest właścicielem samorząd ma prawo podjąć decyzję w formie uchwały o przystąpieniu albo do zmian studium zagospodarowania lub przystąpienia do opracowania planu miejscowego i to oczywiście w uzgodnieniu z właścicielem czy zarządzającym nieruchomościami. W tym przypadku mieliśmy kilka takich sytuacji, że grunty, których części obejmowały plany przestrzenne były, przepraszam zmiany w planie przestrzennym bądź w planie miejscowym były związane również z dyskusją z PKP. Gdyby iść tokiem rozumowania pana radnego Szczuckiego, to pewnie w mieście byśmy niewiele zbudowali, ponieważ nie mieliśmy żadnej gwarancji na otrzymywanie środków na przykład na modernizację alei Jana Pawła II i wspomnianego przez Pana wiaduktu, bo nikt takiej gwarancji nie dał, mimo że przesłanki do dotacji i do zwiększenia subwencji wtedy drogowej a potem już dotacji celowej były. Także jeszcze raz podkreślam, jeśli Państwo chcecie i jeżeli dla was jest zaskakująca może ta kwota na budowę tego wiaduktu zapraszam do dokumentacji wiaduktu, do koncepcji, którą opracował profesor Wołowicki na koszty właśnie budowy tego wiaduktu. Myśmy przecież o tym mówili w poprzedniej kadencji gdzie przedstawiana była koncepcja na Komisji Rozwoju i Infrastruktury także to nie jest nic nowego i proponuję abyśmy nad tym ważnym tematem, istotnym już nie dyskutowali. Jestem absolutnie przekonany, co do zasadności przygotowania tej inwestycji na etapie projektu wydając środki i w wydatkowaniu środków przez miasto Leszno na projekt techniczny wiaduktu na ul. Wilkowickiej. pan radny Wachowski. p. radny Wachowski Panie Przewodniczący! Drodzy Państwo! Mój głos nieco spóźniony, bo ja chciałem zabrać głos pół minuty wcześniej, kiedy te emocje były wyżej podniesione. Ja bym chciał prosić Państwa, żeby mniej emocjonalnie a bardziej merytorycznie dyskutować. Ta dyskusja jakkolwiek byłaby nawet merytoryczna na wysokim poziomie jest tutaj przyćmiona emocjonalnym naładowaniem niepotrzebnym i jak gdyby rozmydla cały sens i istotę tego problemu. Proszę Państwa chciałbym prosić Państwa abyśmy o tych sprawach bardziej dyskutowali na komisjach a przede wszystkim właśnie brania pod uwagę głosów zabieranych w debacie publicznej. My jesteśmy po to i po to funkcjonujemy, aby wsłuchać się w głos mieszkańców po to, żeby zweryfikować ewentualne poglądy z uwarunkowaniami technicznymi i merytorycznymi. Dlatego proszę Państwa o mniej dyskusji i mniej jak gdyby emocjonalności na sesjach a bardziej na komisjach, które moim zdaniem byłyby bardziej racjonalne i dobre dla wszystkich. Dziękuję bardzo. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O głos prosił pan poseł Wiesław Szczepański. p. Szczepański poseł RP Szanowni Państwo Radni! Ja tylko chciałem powiedzieć rzecz następującą panie radny Szczucki. Ta droga, ten wiadukt ma powstać na drodze powiatowej i jak Pan wie wiadukt modernizowany w Lesznie jest na drodze krajowej, więc całkowicie ma inne parametry. Tutaj będzie szerokość drogi przypuszczam około 7 do 10 metrów, a więc cena tego wiaduktu o wiele mniejsza. Dziś 1 km autostrady kosztuje około 10 mln EURO to jest około 35 mln złotych tj. 1 km autostrady i cztery pasy. Natomiast odcinek naszej drogi ekspresowej od Korzeńska do Kaczkowa kosztował około 600 mln złotych i to jest 28 km i sześć przęseł. Więc jeśli Pan mówi o 200 mln złotych na odcinku być może 3 km to jest to troszeczkę przesadzone przy 28 km, co ma kosztować 600 mln złotych.

17 17 Natomiast ja chcę powiedzieć rzecz następującą, że jeśli Państwo podejmiecie tą uchwałę, to być może ona będzie argumentem do rozmów z Generalną Dyrekcją PKP. Ponieważ ja w tej chwili toczę rozmowy i rozmawiałem o tym z Panem Prezydentem, aby w I kwartale 2008 roku do Leszna zawitał dyrektor Generalny PKP i byśmy rozmawiali na temat tej drogi. Bo patrząc tutaj również na pana radnego Mikołajczyka to na pewno ani Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie jest adresatem bo nie jest to droga krajowa więc nie będzie inwestorem, jak również Wojewoda bo to jest droga powiatowa. Jedyną stroną gdzie możemy rozmawiać to jest PKP, które ma 1 mld 640 mln EURO na modernizację odcinka drogi kolejowej od Wrocławia do Poznania. Pytanie czy ze środków budżetowych może jeszcze coś dołożyć? Być może argumentem takim jest propozycja miasta, które chce jakiś wkład dokonać i byłoby to zaczynkiem do tego, że PKP chciałoby po prostu ten wiadukt zbudować, bo jest on tam nieodzowny, jeśli chodzi o Wilkowice. Ja rozumiem, że podjęcie tej uchwały przy spotkaniu z Dyrektorem Generalnym będzie jakimś argumentem, a jeśli dyrektor nie wyrazi zgody, to przecież, Prezydent nie musi tej uchwały wykonać, jeśli się okaże, że środków nie będzie, to wiadomo. Będę prosił, żeby dyrektor generalny PKP pan Andrzej Bach był tutaj w lutym i do tego czasu, żeby rozstrzygnęła się kwestia jak wygląda sprawa planowania tego odcinka. pan radny Mikołajczyk. p. radny Mikołajczyk Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Piątka droga S-5 - planowana i obecna Piątka musi być kiedyś połączona a dzisiaj to jest droga powiatowa. Wiadukt, który jest w tej chwili projektowany musi być w zakresie drogi krajowej. Obojętnie, ale to musi być dojazd do tej drogi i to jest właśnie w tym celu, żeby połączyć, ale szkoda dzisiaj dyskusji na ten temat. pan radny Szczucki. p. radny Szczucki - niestety Panie pośle ale jedno zdanie. No niech Pan naprawdę nie mąci ludziom w głowach. Studium nie jest żadnym prawem no przecież Pan to chyba musi wiedzieć na miłość Boską. Więc studium nie jest prawem miejscowym. Właśnie plany, o których ja mówię, plany zagospodarowania są podstawą do podejmowania decyzji o inwestycjach w mieście takich jak drogi i wszelkiego rodzaju inwestycje. Więc niech Pan nie miesza i nie poucza i jeszcze zupełnie fałszywie. Wiemy, czym jest studium i wiemy, czym jest plan i ja to wiem od 17 lat i Pan wie, że tak jest. pan poseł. p. poseł Szczepański ad vocem. Ja myślę, że te 17 lat Panu wystarczyło Panie radny Szczucki nie obrażając. Ja Pana nie będę pouczał. Natomiast Pan dobrze po prostu wie, że studium jest dla inwestycji liniowych, to jest specjalna spec ustawa, która pozwala na podstawie właśnie studium wykonać drogi a wiadukt jest budowany na drodze i nie zmienia po prostu przebiegu drogi. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Hayn. p. radny Hayn Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mam wniosek formalny. Proszę o zakończenie tej jałowej dyskusji, ponieważ Państwo już przeszliście w tej chwili do argumentacji nie merytorycznej a tak jak Pan radny

18 18 Wachowski mówił, że to są racje emocjonalne i zupełnie niepotrzebne. Proszę o przegłosowanie tego wniosku, jeśli Pan uzna za właściwe. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma. Bardzo proszę Wysoką Radę, przystępujemy do głosowania uchwały. Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków DRUK nr 208, proszę o podniesienie ręki? Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków DRUK nr 208 została podjęta 11 głosami za, przeciw 0 i wstrzymało się 9 radnych U C H W A Ł A Nr XVIII/201/2007 Jak w Załączniku nr 6. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie; c/ przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej DRUK nr 209 projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego protokółu. p. przewodniczący Olejniczak o opinię stanowisko Komisji Praworządności i Porządku Publicznego proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Grzegorza Rusieckiego. p. radny Rusiecki Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Komisja Praworządności i Porządku Publicznego na swoim posiedzeniu w dniu 27 grudnia projekt uchwały na DRUKU nr 209 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej przyjęła jednogłośnie 6 głosami za. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę. Zastosowanie, więc Regulaminu Rady Miejskiej Leszna 14 pkt 6 Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej DRUK nr 209 została podjęta jednomyślnie U C H W A Ł A Nr XVIII/202/2007 Jak w Załączniku nr 8.

19 19 p. przewodniczący Olejniczak ogłaszam 10 minutową przerwę. Po przerwie; p. przewodniczący Olejniczak kolejny projekt uchwały w sprawie; d/ utrzymania ruchu jednokierunkowego na ulicy Niepodległości oraz utworzenia miejsc parkingowych w kwartale ulic: Niepodległości Prochownia Grunwaldzka Jagiellońska - DRUK nr 195 projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego protokółu. p. przewodniczący Olejniczak o opinię stanowisko Komisji Praworządności i Porządku Publicznego proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Grzegorza Rusieckiego. p. radny Rusiecki Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Komisja Praworządności i Porządku Publicznego zajmowała się projektem uchwały na DRUKU nr 195 w dniu 27 listopada br. i wynik głosowania przedstawia się następująco: 3 radnych głosowało przeciw, 2 wstrzymało się. Także negatywnie opiniujemy ten projekt uchwały. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Szczot. p. radny Szczot Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! Jestem zmuszony zastąpić pana Romana Marchewkę, który miał prezentować petycję mieszkańców o utrzymaniu ruchu jednokierunkowego na ulicy Niepodległości. W związku z tym, że w jego rodzinie nastąpiła poważna choroba i niestety jest poza Lesznem w związku z tym pozwolę sobie ja zaprezentować tą uchwałę. Jeśli mogę prosić o wydłużenie trochę czasu, to wtedy nie będę musiał brać udziału kilkakrotnie w wypowiedziach. Proszę Państwa! Na zapowiedź Pana Prezydenta na październikowej sesji Rady Miasta Leszna o przywróceniu na ul. Niepodległości ruchu dwukierunkowego mieszkańcy miasta zamieszkujący tą część ulicy zwrócili się do mnie jako radnego wybranego z tego okręgu wyborczego o zaprezentowanie ich argumentów w sprawie utrzymania ruchu jednokierunkowego. Wcześniej, kilka miesięcy wcześniej takie postulaty w formie listu podpisanego przez dużą część mieszkańców przekazano do Pana Prezydenta. Po uzgodnieniu ustaliliśmy, że będzie to forma petycji do władz Miasta Leszna, do Radnych, aby zajęli stanowisko w tej sprawie. Mieszkańcom zależało na tym, żeby sprawa nie miała charakteru politycznego to też przygotowując materiał nie konsultowałem tego z żadnym z Klubów Radnych działających w Radzie. Także nie prosiłem o dyskusję i zajęcie głosu Klubu, do którego należę. Także do każdego innego też nie. Po ustaleniu treści petycji z tą grupą taką inicjatywną rozpoczęto zbieranie podpisów i zebrano ponad 600 podpisów, część okazało się, że była zrobiona błędnie i ostateczny wynik był 580 kilka podpisów. Złożyliśmy tą petycję w Biurze Rady tak, aby nie kolidowało to z sesją, aby nie trzeba było zwoływać specjalnie sesji i związku z tym, że petycja jakby wymogi formalne spełniała weszła pod obrady sesji. Na mój wniosek, aby przełożyć decyzję o kolejne 30 dni po to, aby mieszkańcy mieli możliwość spotkania się z Państwem i Państwo przychyliliście się do tej prośby. W dniu 13 grudnia otrzymaliście Państwo Radni zaproszenie na spotkanie w tej sprawie. Otrzymali je także mieszkańcy Miasta Leszna.

20 20 Przybyło na nie wg prasy około 50 osób na salę w Szkole Podstawowej nr 10 i tam mieszkańcy mogli zaprezentować swoje poglądy w tej sprawie i ja je teraz Państwu przedstawię. Proszę Państwa mieszkańcy ul. Niepodległości. Inaczej mieszkańcy podpisani pod petycją, bo chciałem tutaj zwrócić uwagę, że pod petycją podpisali się mieszkańcy ul. Niepodległości, ale także w 1/5 mieszkańcy z innej części miasta. Także jest to petycja mieszkańców miasta a nie tylko mieszkańców ul. Niepodległości. Oto takie postulaty jakby za tym rozwiązaniem, które przedstawiono na tym spotkaniu jakby, dlaczego tak? Po pierwsze - wg mieszkańców dotychczasowe rozwiązanie spełniło i spełnia swoje zadania. Czyli rozładowuje wzmożony ruch pojazdów rozdzielając je na dwie jednokierunkowe ulice. Takie rozwiązania przyjmowane są w wielu dzielnicach wielu miast Polski i nie tylko. Drugim argumentem jest to, że rondo zostało zaprojektowane wg oceny mieszkańców zostało zaprojektowanie niezgodnie z obecnym stanem prawnym, ponieważ nadal dopóki Pan Prezydent nie podejmie innej decyzji funkcjonuje decyzja pierwotna o tym, że jest to ulica jednokierunkowa. W planach powinien być wjazd jednokierunkowy na to rondo a przypomnę, że studium ruchu, które otrzymaliśmy ma datę późniejszą niż wybudowanie ronda. Trzecie w ocenie mieszkańców to jeszcze raz powtarzam. Przywrócenie dwukierunkowości wykorzystuje grupa polityków, która decyzją wyborców została jakby poza Radą i oni nie chcą być ofiarami jakiejś działalności politycznej ani jakiejś kłótni politycznej między ugrupowaniami itd. Oni po prostu chcą, aby ta sprawa nie miała charakteru politycznego a miała charakter merytoryczny i w związku z tym te postulaty. Wg mieszkańców brakuje rzetelnych i kompetentnych badań dotyczących obciążeń ruchu, ale także wpływu tych zmian na środowisko życia człowieka a decyzje podejmuje się na wyczucie. Przy ruchu dwukierunkowym może następować zakłócenie płynności a nawet blokowanie ruchu ze względu na sześć występujących lewoskrętów. Przypomnę, że lewoskręty były jedną z trzech, ta konieczność lewoskrętu była jedną z trzech postulatów grupy, która jakby chce zmiany tej decyzji. Więc wg mieszkańców te sześć lewoskrętów do posesji oraz firm po północnej części ul. Niepodległości może utrudnić, blokować ruch na ul. Niepodległości. Ale także cztery prawoskręty, bo w momencie, kiedy chce się skręcić w prawo czy w lewo należy zwolnić lub też zatrzymać pojazd. Oba skręty powodują blokowanie ruchu a nawet niebezpieczne sytuacje drogowe. Mieszkańcy zwracają uwagę, że te utrudnienia, o których mówią zwolennicy przywrócenia ruchu dwukierunkowego mają miejsce w godzinach szczytu porannego i to przez około 15 minut a dłużej w momencie szczytu popołudniowego i to, dwukrotnie tam po piętnastej i po szesnastej. Czyli mają one charakter krótkotrwały tak jak w wielu innych miejscach Leszna. To nie jest odosobniony przypadek, że to tylko na ulicy Niepodległości są kłopoty z ruchem, ale w innych momentach, kiedy nagle wielu mieszkańców miasta chce się przemieścić do swoich domostw a wcześniej do pracy tak i na ul. Niepodległości ten ruch jest wzmożony i on jakby powoduje brak tej drożności. Mieszkańcy zwracają uwagę na blokowanie wjazdu z ul. Niepodległości na rondo. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że samochody znajdujące się na ulicy Niepodległości, które chcą wjechać na rondo Solidarności są blokowani przez samochody znajdujące się na rondzie, bo tylko taka jest możliwość.

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz

Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urz Protokół nr XI/2007 z obrad Nadzwyczajnej XI Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 03 lipca 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 12

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku

PROTOKÓŁ. sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku PROTOKÓŁ sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 marca 2010 roku Urzędzie Gminy w Sońsku W dniu 24 marca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Sońsku odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sońsk. W sesji wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (92.), Komisji Gospodarki Narodowej (261.) oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (272.) w dniu 23

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r.

Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (899) 79. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w dniu 13 września 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Wnioski nierozpatrywane

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 21 radnych, nieobecnych jest 2 radnych.

Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 21 radnych, nieobecnych jest 2 radnych. 1 Protokół Nr XXIV/2013 z obrad Nadzwyczajnej XXIV Sesji Rady Miejskiej Leszna VI kadencji, odbytej w dniu 26 lutego 2013 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Kazimierza Karasia Nr 15, w godzinach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł.

Pani Jadwiga Myczkowska przewidywane wydatki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami to około 1 mln.zł. Protokół Nr 82/09 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.12.2009r. o godz.9.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1028) Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (100.), Komisji Gospodarki Narodowej (160.) oraz Komisji Nauki, Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (39.) oraz Komisji Zdrowia (51.) w dniu 20 czerwca 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania

STATUT SOŁECTWA. ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania STATUT SOŁECTWA ROZDZIAŁ I Nazwa i teren działania 1 Sołectwo... zwane dalej sołectwem tworzą wszyscy mieszkańcy zamieszkujący teren oznaczony obrębem geodezyjnym wsi... 2 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1906) 228. posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 22 lipca 2005 r.

Zapis stenograficzny (1906) 228. posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 22 lipca 2005 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1906) 228. posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 22 lipca 2005 r. V kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie

Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie 72 BSiE Alicja Młynarska Wichtowska Informacja BSiE nr 822 (IP 96G) Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie A. Inwestycje wieloletnie i programy wieloletnie w świetle obowiązujących przepisów Z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 48/05-08 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 13 sierpnia 2007 r.

Protokół nr 48/05-08 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 13 sierpnia 2007 r. Protokół nr 48/05-08 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 13 sierpnia 2007 r. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul.

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. INFORMACJA nr 1 Data 17.09.2015 Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. Jodłowa 1 Ponadto otrzymują ZGM Centrum Sp. z o.o. Capital Inc. Sp. z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 9/07

P r o t o k ó ł nr 9/07 P r o t o k ó ł nr 9/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 października 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY na 2015 rok Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kielce posiedzenia zaplanowano we wtorki o godz. 13 30

PLAN PRACY na 2015 rok Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kielce posiedzenia zaplanowano we wtorki o godz. 13 30 PLAN PRACY na 2015 rok Komisja Budżetu i Finansów Rady posiedzenia zaplanowano we wtorki o godz. 13 30 L.p. Tematyka posiedzeo Data posiedzenia Przygotowujący materiały Zaproszone osoby 1. 1. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile Regulamin Rady Osiedla Koszyce w Pile Uchwała Nr 30 Rady Osiedla Koszyce z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Koszyce w Pile Na podstawie 10 ust 10 Uchwały Nr LI/620/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

Wspólne posiedzenie 60. 68.

Wspólne posiedzenie 60. 68. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych (60.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (68.) w dniu 9 stycznia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Art New media Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w brzmieniu obowiązującym z dniem 29 czerwca 2012 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Art New media Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w brzmieniu obowiązującym z dniem 29 czerwca 2012 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Art New media Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w brzmieniu obowiązującym z dniem 29 czerwca 2012 roku I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach Załącznik nr do uchwały nr Rady Pedagogicznej z dnia Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach Katowice 2010 r. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo