Protokół nr XVIII/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XVIII/2007"

Transkrypt

1 Protokół nr XVIII/2007 z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 28 grudnia 2007 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od do p. Piotr Olejniczak przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przewodniczy obradom XVIII Sesji Rady Miejskiej Leszna w dniu jak wyżej. Szanowni Państwo! Otwieram obrady 18 Sesji Rady Miejskiej Leszna. - Witam radnych Rady Miejskiej Leszna, - Witam Pana Prezydenta Miasta Leszna i jego współpracowników, - Witam przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, - Witam zaproszonych gości przybyłych na obrady dzisiejszej sesji, - Witam również wszystkie media, - Witam mieszkańców miasta Leszna zgromadzonych przed telewizorami. Stwierdzam, że na 23 radnych, w Sesji na chwilę obecną uczestniczy 18 radnych, nieobecnych jest 5 radnych. Państwo Radni otrzymaliście porządek obrad dzisiejszej sesji, które jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponieważ od poprzedniej sesji minęło zaledwie 7 dni, w tym nieomal połowa świątecznych, nie został jeszcze sporządzony Protokół z XVII Sesji naszej Rady. Przyjęcie protokółu nastąpi na kolejnej sesji. Sprawę tę reguluje wykładnia dokonana przez Radę Miejską zawarta w uchwale Rady nr XLIV/337/97. Przed dzisiejszą sesją otrzymaliście Państwo II wersję projektu uchwały na DRUKU nr 210 w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007, a zmiany w niej zawarte zostały omówione podczas wczorajszego posiedzenia komisji Rady. Pragnę poinformować, że w dniu wczorajszym wpłynął wniosek 343 mieszkańców uzupełniający postulat z czerwca br., kiedy to podpisało go 250 mieszkańców w sprawie zmiany w organizacji ruchu na ulicach Niepodległości, Św. Franciszka z Asyżu i J. Kilińskiego, któremu nadano numer DRUKU 211. Wniosek jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokółu. Informuję, że zgodnie z 35 Statutu Leszna petycja ta powinna być rozstrzygnięta na Sesji Rady Miejskiej najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia petycji. Projekt tej uchwały został omówiony w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji naszej Rady. Proszę o przegłosowanie umieszczenia projektu uchwały na DRUKU nr 211 w porządku obrad dzisiejszej sesji. Bardzo proszę pan radny Szczot. p. radny Szczot Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewien szczegół, ale czy ważny, to Państwo rozstrzygną.

2 2 Mianowicie rzeczywiście dwa dni temu wpłynął do Biura Rady Miasta Leszna obywatelski projekt uchwały podpisany przez ponad 300 a prawie 400 osób, który moim zdaniem, ponieważ przyglądałem się wszystkim trzem dotychczasowym korespondencjom różni się i to w dość zasadniczy sposób od uchwały, na którą powołują się wnioskodawcy. Mianowicie różnica polega na tym, że w uchwale, na którą powołują się wnioskodawcy dokładając podpisy funkcjonują dwa podpunkty i tam zebrano ponad 200 podpisów a w uchwale, którą Państwo macie w rękach znajduje się już tylko jeden punkt i został wykreślony. Literalnie są to dwie różne uchwały o dwóch różnych treściach poparte różną ilością głosów. Pierwsza inicjatywa ponad 200, druga inicjatywa ponad 200 i trzecia inicjatywa prawie 400. W związku z tym zgłaszam Wysokiej Radzie do rozważenie, bo być może musiałby to rozstrzygnąć któryś z prawników czy te dwie petycje, na które powołują się wnioskodawcy są tożsamymi petycjami czy jednak różnymi petycjami. Ale w związku z tym gdyby ta druga wersja miała mieć skutek, znaczy ta ilość podpisów jest niewystarczająca, aby można było wnieść to pod obrady Wysokiej Rady. Oczywiście ja doceniam wkład pracy wnioskodawców, ale przyjęliśmy w statucie Leszna 400 podpisów i po prostu musi być to za wszelką cenę dopełnione, aby Rada mogła zająć się tym na swojej sesji. Bardzo proszę o rozstrzygnięcie tych moich dylematów zanim wprowadzimy ten punkt pod obrady. Dziękuję bardzo. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. W sumie to Rada decyduje, ale poproszę panią mecenas może ustosunkuje się do tego problemu. p. Torz radca prawny Urzędu Miasta ja mam przed sobą dwa projekty uchwał i znam treść uchwał w sprawie zmiany organizacji ruchu i zgodnie z 35 ustęp 2 Statutu Leszna petycja musi być podpisana przez co najmniej 400 mieszkańców miasta posiadające czynne prawo wyborcze. Rozumiem, więc że każda z tych uchwał musi być zawnioskowana w charakterze petycji przez tą minimalną liczbę osób 400 mieszkańców. Nie znam szczegółów ilu dokładnie podpisało się osób pod tymi petycjami. Z tego, co mi przedstawiono, to warunki formalne zostały spełnione. Dziękuję. p. radny Szczot jeszcze raz. Projekty obu uchwał są tutaj na miejscu dostępne. Myślę, że pani mecenas mogłaby na nie spojrzeć. Jeszcze raz różnica polega na tym, że w tytule pierwszej uchwały wymienia się ulice, na których ma być wprowadzony ruch dwukierunkowy, czyli ul. Niepodległości, Św. Franciszka z Asyżu oraz Kilińskiego. W 1 są dwa punkty. Pierwszy przyjmuje się ruch dwukierunkowy na ul. Niepodległości a w punkcie drugim przyjmujący ruch dwukierunkowy na ul. Św. Franciszka z Asyżu i Kilińskiego. W projekcie uchwały, który został doniesiony dwa czy trzy dni temu brakuje w 1 punktu drugiego. W związku z tym mam wątpliwości czy to są te same projekty uchwał czy jednak różne. Jeśli jednak różne, to czy niewypełnienie tych 400 podpisów, bo tam nie ma 400 podpisów czy nie dyskwalifikuje tej uchwały do orzekania w ramach sesji. Czy po prostu pod tamtą petycją musieliby złożyć jeszcze tam kilkadziesiąt podpisów więcej, żeby mogła być rozpatrywana? Chodzi mi tylko o literalne podjęcie tej sprawy. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pani mecenas. p. Torz radca prawny Urzędu no ja przepraszam bardzo. Ja mam dwa projekty uchwał i rozumiem, że jest jeszcze jeden jeszcze inny, którego ja nie znam a który ma te dwa punkty, którego ja tutaj nie mam. Jeżeli takie jest żądanie mieszkańców dotyczące rozstrzygnięcia konkretnie tylko ulicy Niepodległości no to ten projekt uchwały winien być podpisany przez 400 mieszkańców jako to żądanie.

3 3 p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. W takim razie ogłaszam 5 minutową przerwę. Proszę Pana radnego Szczota o podejście do pani mecenas. Po przerwie; p. przewodniczący Olejniczak wznawiamy obrady. Chciałbym również powitać pana posła Wiesława Szczepańskiego, bardzo przepraszam nie zauważyłem. Ta chwila przerwy pozwoliła nam wyjaśnić sprawę. Została wyjaśniona już i pan radny Szczot przyjął wyjaśnienia jak rozumiem. Bardzo proszę. p. radny Szczot rzeczywiście otrzymałem wyjaśnienia od pani radczyni prawnej. Żebyśmy mieli jasność ja pozwolę sobie je przedstawić. Mianowicie faktem jest, że są trzy różne petycje o trzech różnych brzmieniach z różną ilością podpisów. Pani mecenas twierdzi, że ważne w petycji jest żądanie i te trzy petycje tym się charakteryzują, że mają te samo żądanie a mianowicie rozstrzygnięcia sprawy ulicy Niepodległości na rzecz dwukierunkowości. Ja takie wyjaśnienie przyjmuję i jakby wycofuję moje wątpliwości. Chociaż one pozostają w sensie takim czy można trzy uchwały o różnym brzmieniu przyjmować, ale to już zostawiam Państwu. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Proszę, więc o przegłosowanie umieszczenia projektu uchwały na DRUKU nr 211 w porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały na DRUKU nr 211 umieszczam w punkcie 4 e. Za było 10 radny, przeciw 7, wstrzymało się 2, 1 nie głosował. Projekt uchwały na DRUKU nr 211 umieszczam w punkcie 4 e. Dotychczasowe punkty porządku obrad pozostają bez zmian. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210 b/ ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków DRUK nr 208 c/ przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej DRUK nr 209 d/ utrzymania ruchu jednokierunkowego na ulicy Niepodległości oraz utworzenia miejsc parkingowych w kwartale ulic: Niepodległości Prochownia Grunwaldzka Jagiellońska - DRUK nr 195 e/ w sprawie otwarcia ruchu dwukierunkowego na ul. Niepodległości od Ronda Solidarności, Św. Franciszka z Asyżu i Jana Kilińskiego DRUK nr Interpelacje i zapytania radnych 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zakończenie.

4 4 Pkt 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. p. przewodniczący Olejniczak Szanowni Państwo Radni! Przez okres tygodnia, jaki minął od poprzedniej Sesji najwięcej czasu przeznaczyliśmy na świąteczny odpoczynek i wizyty rodzinne. Nie zapomnieliśmy jednak o naszych przodkach uczestnikach jedynego zwycięskiego w dziejach Polski powstania Powstania Wielkopolskiego, którego 89 rocznicę wybuchu Leszczynianie poprzez złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy uczcili 27 grudnia br. pod pomnikiem w kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Kąkolewskiej oraz pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Placu Kościuszki. Odbywały się również w okresie międzysesyjnym w Lesznie kolejne uroczyste kolacje wigilijne i spotkania świąteczno noworoczne. Przechodząc do spraw związanych z funkcjonowaniem Rady informuję, że wczoraj wpłynęły do Biura Rady kolejne 343 podpisy popierające projekt uchwały w sprawie otwarcia ruchu dwukierunkowego na ul. Niepodległości od Ronda Solidarności, Św. Franciszka z Asyżu i Jana Kilińskiego. Zapisy 35 ustęp 2 obligują nas do rozpatrzenia petycji w terminie 14 dni od złożenia petycji w związku z tym sesję kolejną musiałbym zwołać w terminie do 11 stycznia 2008 roku. Sugerując się wymogami sprawnego i oszczędnego funkcjonowania zaproponowałem Radzie poszerzenie porządku obrad dzisiejszej Sesji o projekt tej uchwały przekazując ją uprzednio radcy prawnemu do zaopiniowania i Panu Prezydentowi. Szanowni Państwo Radni przed dzisiejszą sesją otrzymaliście wykaz przewidywanych terminów Sesji naszej Rady w pierwszym półroczu 2008 roku. Przypominam również wszystkim radnym, że nasze oświadczenia majątkowe, które składamy do końca kwietnia dotyczą stanu na dzień 31 grudnia i dobrze jest pewne dane zapamiętać, co znacznie usprawni sporządzenie oświadczenia. Wszystkie dokumenty i pisma, o których mówiłem w swojej informacji znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Czy są jakieś zapytania do przedstawionej informacji? Nie widzę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Panie Prezydencie bardzo proszę o informację. Pkt 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna. p. prezydent Malepszy Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo! Ostatnia sesja tegoroczna no chyba, że nam się przyjdzie spotkać z powodu takiego oto, że może kilkaset tysięcy złotych dotacji dostaniemy w sposób taki nieoczekiwany, ale takich przesłanek niestety nie ma, a chciałoby się, bo rok był wyjątkowo dobry i to byłby też taki niespodziewany akcent. W tym okresie sprawozdawczym podpisałem 5 zarządzeń z tego 3 dotyczyły umorzeń czynszów w lokalach komunalnych, 1 dotyczyło zmian w planie finansowym gminy i 1 dotyczyło zmiany stawek za usługi pogrzebowe na cmentarzu komunalnym. Stawki średnio rosną o 3,5% a wiec na poziomie inflacji.

5 5 Chciałbym również poinformować o przetargu nieograniczonym na montaż świetlnej tablicy na stadionie im. A. Smoczyka. Jest 5 ofert, które wpłynęły w terminie. Wartość kosztorysu inwestorskiego była złotych netto. Najtańsza oferta jest na kwotę złotych brutto i w tej chwili trwa rozstrzyganie czy są pod względem formalnym poprawne. Jeśli tak, to widać z tego, że kwotę, którą mieliśmy zarezerwowaną na ten zakup inwestycyjny i będziemy mogli rozstrzygać przetarg i ten telebim montować w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Przypomnę, że jest to wymóg, który władze Polskiego Związku Motorowego postawiły przed klubami, aby na stadionach, na których odbywają się mecze ekstra ligi były te stadiony wyposażone w tego typu urządzenia. Dla ciekawości oferta najdroższa była o złotych wyższa od tej najtańszej. Chciałbym również poinformować, że 29 grudnia, czyli jutro pracuje Wydział Spraw Obywatelskich a to w związku z obłożeniem wnioskami o wydanie nowych dowodów osobistych w tych samych godzinach, czyli od 8.oo do 13.oo pracował będzie Urząd Stanu Cywilnego. Również informuję, że Urząd Miasta funkcjonuje w sposób normalny, czyli od godziny 7.3o do 15.3o w ostatni dzień tego roku. Natomiast do 14.3o będzie funkcjonował Wydział Spraw Obywatelskich. O godzinę krócej a to, dlatego że z uwagi na konieczność transmisji danych do centrum do Ministerstwa stąd godzina 14.3o będzie tą ostatnią minutą, w której będziemy przyjmowali wnioski w Wydziale Spraw Obywatelskich na wydanie nowych dowodów osobistych. Również zapraszam wszystkich mieszkańców Leszna tych, którzy zechcą przyjść i nie mają innego sposobu spędzenia Sylwestra jak właśnie przyjście na Rynek na godzinę 24.oo gdzie będzie kilkunasto minutowy pokaz sztucznych ogni. Będzie okazja wypicia wspólnie szampana i cieszenia się z faktu, że witamy Nowy Rok właśnie w tym mieście, w którym miniony rok był wyjątkowo dobry dla miasta Leszna. Bezrobocie spadło do prawie 6% a więc jedne z najbardziej dolegliwych ustrojowych faktów i mamy to jakby za sobą. Natomiast jest faktem i jest również rzeczywistością, że ponad 2000 ludzi pozostaje bez pracy i to są ludzie, którzy tak mogę powiedzieć w dużej większości, w dużej części pozostają bez pracy już na własne życzenie. Również ten fakt musiał się przełożyć na kondycję gospodarki miasta. Pozytywne trendy w rozwoju sytuacji gospodarczej. Chociażby takie przesłanki jak ceny za 1 m 2 powierzchni gruntowych pod przemysł, pod handel, usługi. Tutaj te ceny były bliskie 100 zł za 1 m 2. Również sprzedaliśmy kilkadziesiąt działek mieszkaniowych. Także popyt na nieruchomości widoczny i wzrost nakładów inwestycyjnych zarówno ze strony budżetu miasta jak i osób fizycznych, podmiotów gospodarczych widoczny jest w Lesznie. To jest dowód na to, że tutaj warto inwestować i inwestują nowi inwestorzy jak i również ci, którzy w Lesznie funkcjonują od ponad 100 lat jak Leszczyńska Fabryka Pomp. Jest to ewenementem w skali kraju, że Zakład Spółka z o.o. jeden z najstarszych zakładów po Akwawicie zainwestował prawie 200 mln złotych w rozbudowę fabryki, parku maszynowego przede wszystkim ale również i w część budynków. Warto podkreślić, że ten fakt powoduje to, że Leszczyńska Fabryka Pomp w sposób wystarczający konkuruje z zakładami podobnej branży w Europie, ale również i w Świecie i ma podpisane wieloletnie umowy z Koncernem Światowym w tej branży a mianowicie z Duńskim GRUNFOSEM.

6 6 Również te pozytywne trendy, zjawiska przejawiły się również tym, że kolejny rok 2007 był wzrostem udziału miasta w PIT. Kolejne prawie 5 mln zł wzrostu. Ten plan będzie prawdopodobnie wykonany z nadwyżką i w ostatnich czterech latach udział w PIT wzrósł prawie o 20 mln złotych. Te pozytywne trendy i zjawiska też przedstawię w ostatnich kilku zadaniach. Mianowicie to jest statystyka pokazująca obraz funkcjonowania Urzędu, ale z jednej strony w tych decyzjach, które wydaliśmy, Urząd wydał, wydziały i naczelnicy z upoważnienia Prezydenta pokazywały te dobre zjawiska gospodarcze. Chcę również poinformować, że kontrole te zewnętrzne w mieście dotyczyły Urzędu i nie wskazywały, wyniki tych kontroli nie wskazywały na rażące łamanie prawa a wskazywały na pewne uchybienia, które żeśmy załatwili w trybie przewidzianym ustawą o NIK albo w trybie przewidzianym prawem. Urząd i jednostki podległe wydały kilkadziesiąt decyzji i tylko kilkadziesiąt było zaskarżanych i z tych zaskarżonych ułamek procenta przyznana była racja po stronie skarżącej a to świadczy o jakości pracy samego Urzędu jak i samych jednostek samorządowych. Warto też podkreślić dobrą kondycję i sytuację finansowo ekonomiczną naszych spółek MPWiK oraz MPEC jak i MZO. Ta ocena wynika chociażby z faktu, że spółki generują środki finansowe na zarówno inwestycje jak i inwestycje modernizacyjne i to w kwotach kilkumilionowych. Ta modernizacja majątku spółki jest jednocześnie wzrostem wartości majątku komunalnego miasta. Teraz kilka takich danych z różnych obszarów miasta. Może ten najważniejszy, to urodziło się w mieście, no może Leszczynian urodziło się 525, bo urodziło się pewnie ponad 1000 ponieważ w Szpitalu Wojewódzkim taka statystyka jest. To jest niestety o 35 mniej niż w roku Zmarło więcej niestety niż w roku 2006 o 45 ale dalej saldo jest tutaj dodatnie. Natomiast po raz pierwszy, jeżeli statystyka się tutaj potwierdzi mamy saldo migracji ujemnej, bo więcej się wymeldowało prawie 800 osób a z tego 74 ewidentnie wskazywały, że to jest wymeldowanie za granicę. Można domniemywać, że również w celach zarobkowych. Natomiast zameldowało się prawie 700 osób. Wydaliśmy prawie dowodów osobistych i dalej popyt na tą usługę jest. Niestety mieszkańcy Leszna tutaj nie bardzo odstają od tej średniej krajowej i kolejki są spore. Sytuacja jest taka, że jest znane to od kilku lat, że dowody osobiste tracą ważność mocą ustawy a ważność ta została przedłużona o kolejne 3 miesiące, ale tłok w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Obywatelskich jest spory. Również kilka danych dotyczących ewidencji gospodarczej wskazuje na ruch w tej ewidencji gospodarczej i to jednocześnie myślę jest wynikiem dopasowywania się statutu firm małych, również jednoosobowych, ale również i dużych do sytuacji rynkowej i tych zmian w ewidencji działalności gospodarczej prawie 800, wykreślenie z ewidencji 620 a w roku poprzednim o 110 wykreśleń więcej. Natomiast liczba przedsiębiorców na dzień 31 grudnia prawdopodobnie prawie 7550 i o 33 więcej niż w roku poprzednim. Może wiadomość, która mnie również wczoraj zaszokowała, bo wiedziałem, że jesteśmy w czołówce miast, które jeśli chodzi o liczbę pojazdów, to jesteśmy w czołówce. Mamy zarejestrowanych pojazdów mechanicznych a w tym prawie samochodów.

7 7 To wskazuje na to jak jesteśmy wyposażeni w konie mechaniczne i tutaj jednocześnie znajduje to odbicie w obłożeniu pracą Wydziału Komunikacji. Sytuacja na rynku chociażby nieruchomości liczba wydanych decyzji przyznających czy decyzji o warunkach zabudowy jest dokładnie 381 i jest to 30 więcej niż w roku minionym, czyli Pozwolenia na budowę 792 tj. 100 więcej niż w roku Oczywiście tutaj najwięcej na budynki jednorodzinne prawie 183 pozwolenia na budowę. Również budynki pod przemysł 2 pozwolenia, budynki dotyczące obszaru transportu łączności 10, a handlowo usługowe 17. Budynki wielorodzinne 8 pozwoleń. Sprzedaliśmy w okresie minionego roku 33 mieszkania o 17 mniej niż w roku Sprzedaliśmy również tyle samo działek jednorodzinnych. Z tym, że jak Państwo Radni zauważyli nie wyprzedajemy działek a sprzedajemy jak to się określa za godziwą cenę. Chciałbym również poinformować o takiej też przesłance, która wskazuje na to, że sytuacja dochodowa leszczyńskich rodzin się poprawia. Natomiast mam świadomość ja i jak również na pewno Państwo Radni, że ona nie jest taka oczekiwana przez wszystkie leszczyńskie rodziny. Dalej wiele rodzin żyje na granicy niedostatku, ale ta sytuacja, jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe jest tutaj dość znamienna. Mogę tylko tutaj stwierdzić, że wydaliśmy w decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego a w tym decyzji pozytywnych 2884 a 183 były negatywne. Wydaliśmy mocą tych decyzji prawie 2 mln. 600 tys. złotych. Średni dodatek wyniósł 142 zł 42 grosze i był o 1 zł większy od ubiegłorocznego. Tutaj jest widoczny spadek wniosków o ponad 16% ale jeszcze raz podkreślam, że przesłanka wskazująca na poprawę dochodową rodzin tych najuboższych, ale z drugiej strony mamy świadomość sytuacji znaczącej liczby rodzin o niedostatku dochodowym przede wszystkim. Ale myślę, że wydatki na sferę społeczną w jakimś stopniu neutralizowały tą sytuację w tych rodzinach, w których dochody są znacznie niższe od średniej krajowej. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Tyle sprawozdania Prezydenta za okres między sesjami. Dziękuję bardzo za uwagę. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo panie Prezydencie. Czy są jakieś pytanie? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Pkt 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210 (II wersja) - projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. p. przewodniczący Olejniczak o opinię stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Piotra Więckowiaka. p. radny Więckowiak Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Komisja Budżetowa na wczorajszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały na DRUKU nr 210 w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się przy braku głosu sprzeciwu. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu proszę przewodniczącego radnego pana Ryszarda Hayna.

8 8 p. radny Hayn Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Edukacji, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym przyjęła projekt uchwały na DRUKU nr głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210, proszę o podniesienie ręki? Informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210 wersja II została podjęta 10 głosami za, 0 przeciw, wstrzymało się 9 nie głosował 1 radny. p. przewodniczący Olejniczak proponuję powtórzenie, jeżeli nie zadziałał przycisk. Bardzo proszę Wysoką Radę o ponowne przegłosowanie. Pytam, zatem kto z Pań i Panów radnych jest za tym, aby podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210, proszę o podniesienie ręki? Jeszcze raz informuję Wysoką Radę, że uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 DRUK nr 210 wersja II została podjęta 11 głosami za, 0 przeciw, wstrzymało się 9 U C H W A Ł A Nr XVIII/200/2007 Jak w Załączniku nr 4. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie; b/ ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków DRUK nr 208 projekt uchwały jest na piśmie i stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego protokółu. p. przewodniczący Olejniczak Autopoprawka p. naczelnik Barbara Krawiec bardzo proszę. p. Krawiec naczelnik Wydziału Budżetu Proszę Państwa! Dzisiaj wpłynęło do nas pismo z Jednostki Realizującej Projekt o zmianę wielkości wydatków niewygasających z końcem roku Bardzo proszę o poprawienie sobie następujących kwot: W 1 ogólna kwota wynosi 9 mln 911 tys. 917 zł 91 groszy. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 7 mln 696 tys. 787 zł 41 groszy. W zadaniach miasta kwota 6 mln 301 tys. 787 zł 41 groszy. W projekcie mówiącym o realizacji projektu grupowego kwota 1 mln 470 tys. 695 zł 35 groszy w Planie Finansowym w Załączniku nr 1 na ostatniej stronie. Dział 900 jest w tej chwili kwota 2 mln 250 tys. 014 zł 70 groszy a winno być 2 mln 240 tys. 695 zł 35 groszy. Dział kwota 1 mln 470 tys. 695 zł 35 groszy.

9 9 W podsumowaniu wydatków ogółem kwota 9 mln 911 tys. 917 zł 91 groszy. W zadaniach miasta kwota 7 mln 631 tys. 917 zł 91 groszy. W podsumowaniu wydatków majątkowych ogółem kwota 7 mln 696 tys. 787 zł 41 groszy. W zadaniach miasta 6 mln 301 tys. 787 zł 41 groszy kwota 1 mln 790 tys. 695 zł 35 groszy. Różnica jest o kwotę 9 tys. 319 zł 35 groszy, które zostały zakwalifikowane jeszcze do tych wydatków wykonanych w dniu 27 grudnia 2007 roku. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Rewizyjnej proszę przewodniczącego radnego pana Edwarda Szczuckiego. p. radny Szczucki Panie Przewodniczący! Komisja Rewizyjna rozpatrując ten projekt uchwały środków niewygasających przyjęła 3 głosami za, 0 przeciw i 4 osoby wstrzymały się od głosu. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Budżetowo - Finansowej proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Piotra Więckowiaka. p. radny Więckowiak Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Komisja Budżetowo Finansowa na wczorajszym posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały na DRUKU nr 208 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 opiniowała 3 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się przy braku głosów sprzeciwu. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej proszę przewodniczącego radnego pana Marka Ganowicza. p. radny Ganowicz Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Komisja Rozwoju rekomenduje Wysokiej Radzie projekt uchwały na DRUKU nr członków głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu proszę przewodniczącego radnego pana Ryszarda Hayna. p. radny Hayn Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Projekt uchwały na DRUKU nr 208 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła 4 głosami za przy 1 wstrzymującym. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Praworządności i Porządku Publicznego proszę wiceprzewodniczącego radnego pana Grzegorza Rusieckiego. p. radny Rusiecki Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Komisja Praworządności i Porządku Publicznego na swoim posiedzeniu w dniu wczorajszym projekt uchwały na DRUKU nr 208 zaopiniowała pozytywnie przy 4 głosach za i 2 głosach wstrzymujących. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. O opinię stanowisko Komisji Spraw Społecznych proszę przewodniczącego radnego pana Marka Wachowskiego. p. radny Wachowski Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna Rado! Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała powyższy projekt uchwały 2 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się. Dziękuję.

10 10 p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Czy są zgłoszenia do dyskusji? Bardzo proszę pan radny Mikołajczyk. p. radny Mikołajczyk Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Panie Prezydencie! Na początku chciałbym uzyskać wyjaśnienie skąd się bierze różnica w informacjach w radio Elka, gdzie pan Prezydent mówi o 13 mln złotych. Ta kwota jest również umieszczona w internecie a my mamy w projekcie uchwały kwotę niespełna 10 mln złotych. Środki niewygasające wiadomo, że to są środki na zadania zaplanowane w 2007 roku niedokończone względnie niezapłacone. Z pewnymi sprawami, pozycjami nie powinniśmy dyskutować, bo roboty zostały wykonane, termin płatności w styczniu i na ten temat nie ma dyskusji. Ale nie można przejść do porządku dziennego nad niektórymi sprawami. Na przykład przeniesienie na następny rok kwoty zł na dokumentację. W tej kwocie zł jest kwota zł na opracowanie dokumentacji ulicy Okrężnej, która miała być zrobiona do połowy czerwca a do dzisiaj jest niewykonana. W tej kwocie jest również kwota na opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów w rejonie pól irygacyjnych. Zgodnie z dokumentami przetargowymi ta dokumentacja powinna już być wykonana a do dzisiaj jest niewykonana. Nie można również się pogodzić z przeniesieniem środków, chociaż jest to fakt zastany, ale jest to spowodowane pewnymi nieprawidłowościami czy złym planowaniem między innymi dwóch obiektów takich jak kaplica na cmentarzu, dom pogrzebowy na cmentarzu komunalnym jak również budynek mieszkalny przy ulicy Racławickiej. Z powodu moim zdaniem niewłaściwych dat realizacji tych obiektów, zwłaszcza zaplanowanie z terminem 15 grudzień i 15 styczeń obiektów, gdzie technologia wykonania wymaga temperatury dodatniej. Chociażby pokrycie dachu blachą miedzianą i chociażby licowanie zewnętrzne ścian z płytek z kamienia itd. Są to błędy planistyczne. Również nie możemy pogodzić się z przeniesieniem środków na dokumentację wiaduktu nad torami kolejowymi w rejonie ul. Wilkowickiej między Zatorzem a Gronowem. Przy zatwierdzaniu budżetu na rok 2007 biliśmy przeciwni. Uważamy, że w tej chwili są to wydatkowane pieniądze niepotrzebnie. Zgoda nasza byłaby wtedy gdyby Pan Prezydent zawarł jakieś porozumienie, ugodę. Czy to z Wojewodą czy to z Generalną Dyrekcją Dróg i na przykład miasto przygotowuje dokumentację a Wojewoda czy Generalna Dyrekcja Dróg zobowiązuje się na budowę wiaduktu. Takiego porozumienia nie ma a dokumentacja jest w tej chwili za kilkaset tysięcy wykonywana i taką umowę zawarto a każda dokumentacja zgodnie z przepisami ważność dokumentacji jest to okres dwóch lat i mogą to być pieniądze wyrzucone. W związku z tym nie chcemy być przeciwni i nie chcemy głosować przeciw no, bo nie chcemy, aby środki nie przepadły i żeby były realizowane, bo umowy są zawarte i po prostu będziemy się wstrzymywać. pilnować czasu wystąpienia. Bardzo proszę pani radna Kaźmierczak a potem Pan Prezydent. p. radna Kaźmierczak Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Przypuszczam, że tu się wkradł błąd taki typowo pisarski a że to jest jednak projekt uchwały prosiłabym, aby poprawić. W punkcie 2 w podpunkcie którymś z rzędu - wydatki na projekt rzeźby ma być Alfreda Smoczyka i to jest ważne, aby poprawnie to było napisane a jest Smoczka. Tym bardziej, że to jest w projekcie uchwały i wtedy nam tak zostanie tak jak przegłosujemy.

11 11 p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Proszę o poprawienie. Panie Prezydencie bardzo proszę. p. prezydent Malepszy przepraszam bardzo fanów żużla ale również i rodzinę za taki błąd pisarski ale dotyczy nazwiska kogokolwiek więc przepraszam. Tutaj nawiązuję do pierwszej części wystąpienia pana radnego Stanisława Mikołajczyka. Zakodowane miałem 13 mln zł, a jest tak jak poprawnie także moje uchybienie jeśli chodzi o przekaz publiczny. Chciałem się również odnieść do tych, które pan uważa, że są dyskusyjne. Rzeczywiście dokumentacja na ul. Okrężną i pola irygacyjne miała być w terminie, o którym pan mówił wykonana, czyli do połowy tego roku. Nie była z uwagi na to, że biuro projektowe, które wygrało ten przetarg i zostało mu zlecone wykonanie było obłożone dokumentacją na przebudowę skrzyżowania na Gronowie. Ta dokumentacja będzie gotowa w pierwszym kwartale przyszłego roku. To jest bardzo ważna dokumentacja i jej posiadanie przekonany jestem pozwoli nam na to, żebyśmy mieli w pełni...(koniec taśmy)... na realizację tej inwestycji. Dom mieszkalny na ul. Racławickiej tutaj myślę bym się nie zgodził, że to jest błąd planistyczny, to raczej błąd w planowaniu a nie planistyczny. Mówiliśmy, dlaczego taka zwłoka, czekaliśmy prawie trzy miesiące na decyzję z Warszawy dotyczącą dotacji celowej na to zadanie. Wykonawca nie mógł wejść na to zadanie i niestety ono się wydłużyło, ten termin wyczekiwania. Jest tak, że mamy zimę i Pan mówił również o tym, że tam nie ma cieplika i nie można teraz tych prac wykonywać i jest to też prawda. Trudno tutaj mówić o jakichś niedociągnięciach w planowaniu tej inwestycji o tych warunkach, o których mówiłem. Natomiast na dom pogrzebowy rzeczywiście trochę nawalał projektant i z jego winy brak dokumentacji już potem wykonawczej spowodowany jest tym, że ten dom pogrzebowy zostanie wykonany prawdopodobnie najdalej w I półroczu przyszłego roku. Rzecz, która jest dyskusyjna to rzeczywiście tutaj panowie podnosicie ten temat, że ul. Wilkowicka - wiadukt jest wydatkiem zbędnym, jeżeli chodzi o projekt. Ja myślę, że to, co się stało w Lesznie, jeśli chodzi o inwestycje o tym charakterze chociażby wiadukt im. Generała Grota Roweckiego wskazuje na to, że posiadanie właśnie pełnej dokumentacji projektowej łącznie z pozwoleniami i z uzgodnieniami powoduje, że jest szansa na to, o czym pan mówił i o czym marzymy czy chcemy, aby posiadając tą dokumentację będziemy mieć warunki przekonujące o tym, że zadanie to będzie finansowane ze środków centralnych a tym bardziej jak donoszą media i jak nas informują decydenci również wiem, że tutaj pan poseł Szczepański ma w tej sprawie informacje z pierwszej ręki, że jest szansa na to, że ta droga krajowa na trasie Wrocław Poznań będzie modernizowana a jak Państwo wiecie informuję ponownie miasto Leszno uzgodniło modernizację drogi kolejowej Wrocław Poznań pod warunkiem wybudowania dwóch wiaduktów w mieście. Ten na ul. Wilkowickiej i ten na Zaborowie. Stąd wydaje się, że wydatek kilkuset tysięcy złotych w sytuacji inwestycji, która może kosztować więcej niż 20 mln zł jest wielce uzasadniony. Zwłaszcza również w kontekście już wielce prawdopodobnej budowy trasy nr 5 na obrzeżach miasta Leszna. Dziękuję. p. przewodniczący Olejniczak dziękuję bardzo. Pan radny Mikołajczyk.

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR IV/2015 Z OBRAD IV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 27 STYCZNIA 2015 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10 05, a zakończyła o godz.17 25. Obrady Sesji są nagrywane. Stan Radnych - 25 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI (20.02.2006 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 14 05 Zbigniew Wieczorek, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1268) 199. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r.

Zapis stenograficzny (1268) 199. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1268) 199. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 9 grudnia 2009 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 02 12 27 Radni zostali powiadomieni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo